En søgen mod dansens dybde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En søgen mod dansens dybde"

Transkript

1 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 2, side Jens Skou Olsen En søgen mod dansens dybde Kreativitetens praksis som en vibrerende mellemposition Jens Skou Olsen (JSO),Komponist, musiker, docent ved Rytmisk Musikkonservatorium Denne artikel beskriver en søgen mod dansens dybde. I de kortere eller længere øjeblikke, hvor vi er i stand til at være til uden at tænke nærmere over det, lever og oplever vi helheder. Vi har udtryk som at blive ét med det hele, at give sig hen, at overgive sig. Når vi om aftenen lægger os til at sove er det at give os hen eller overgive os. Vi giver slip på vores faste greb i livet og dagen, der går på hæld. Dagen hælder, vi mister vores rationelle fodfæste og falder i søvn. Når vi sover, overgiver vi os til drømmenes forunderlige strøm. Vi giver os for en stund tilbage til os selv i helheden. Vi føler dyb mening i et helhedens perspektiv. Og vi fornemmer måske også, at helheden i virkeligheden er den grundlæggende tilstand, den tilstand vi er i, når vi opdager, at vi for et kort øjeblik har glemt os selv. Artiklen ser på kreativitetens praksis som en dans og forsøger at formulere, ikke en final position, men snarere en vibrerende mellemposition i dansens dybde. Om at miste balancen Det er sommer. Tre børn mister balancen. De danser omkring et stort træ i haven. Det er dejligt at danse. Befriende. At lade kroppen slippe sin tunge, fornuftige kontakt med jordoverfladen i et vidunderligt forsøg på at flyve. Kaste sig frem, vælte bagover, miste balancen. Låne balance af de andre dansendes hænder og kroppe og gribe sig selv igen i en modbevægelse. Mærke overraskelsen over allerede at være videre i dansen. At mærke det tunge, dovne og satte blive let og flyvende igen. At opleve det indre grumsede, stillestående vandhul flyde over og ud i strømmens brusen igen. De tre dansende kan ikke lade være med at smile til hinanden. Børnene griner og skriger i glæde, henrykkelse og fryd. Hvad vil det sige at danse? Hvem eller hvad dansede den første dans? Svingning Ingenting. En svingning. Ingenting i svingning. I to poler. En svingning, en Pol og dens Modpol. Den Ene Pol og dens spejl: Den Anden Pol. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 177

2 Jens Skou Olsen Relation Og de to poler begyndte at danse. Dansen, svingningen var de tos væren ud af Ingenting. En væren som en væren sammen i modsætning til en falden ind i hinanden igen, en falden hen. De to poler havde muligheden for at falde hen til Ingenting igen. To svingende, een dans: en dansende begivenhed mellem Ingenting og Noget - Den Ene Pol og Den Anden Pol. Dansen var kommet til stede som en modpol til Ingenting, som muligheden for henfald. Svingningens faseovergang fra Noget til Ingenting igen var en aktualitet, en mulighed. En mulighed, ja tak. - men helst ikke lige nu, vi vil danse videre! Svingningen definerede de to i en samtidig skubben væk og trækken til, en samtidig pusten og sugen. To poler spændt op, tiltrukket og frastødt på én og samme gang. To fortællinger i og af Ingenting. Den Ene og Den anden svingede sammen. En svingning, der var de to, deres forskel og Ingentings forvandling. Den ene og Den Anden dansede. Bevægelse At danse er at bevæge sig. Bevægelse sker med nogen, i forhold til nogen. Den Ene i forhold til Den Anden. At danse er at mærke resultatet af Den Ene og Den Andens svingning: tyngdekraften, vinden mod huden og kroppen, der mærker sin berøring af sig selv. Leddene, der strækker sig. Muskler og sener, der spændes og afspændes og mærker sig selv i nye, måske ukendte sansninger. At danse er at udfordre sig selv og Den Anden og spænde svingningen op. At få overbalance og lade sig bevæge og flytte af Den Anden til nye steder i oplevelser uden mål og med. Uden en forudbestemt rejseplan. At danse er at foretage en rejse i selve dét at rejse. Som kunne et ord høre 178 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

3 En søgen mod dansens dybde sig selv sige netop dette ord. At danse er at lege med sig selv og Den Anden, at lege sig selv og Den Anden. Vi danser altid med nogen. Der er altid den anden og dét, som den anden vil. Vi danser aldrig alene. Vores dans tilhører ikke én bestemt drøm eller ét bestemt projekt. Dansen er som vores åndedrag, indåndingen skaber udåndingens mulighed. Åndedraget er sig selv hinsides mål og nytte. Dansen er ikke min eller din, men den begivenhed, der sker i os og mellem os. En puls, en bærebølge, som vi sammen modulerer med dét, der sker og dét, vi gerne vil. Vi er opfyldt af vores drømme, vores projekter og mål, men inde bagved alt det, vi gerne vil, er en strømmen af det, der sker. En dansens bærebølge, som er evig. Vi bærer, bæres af og bærer sammen denne bølge, og vi bliver til gennem dansen. Vi giver denne dansende strømmen retning i alt, hvad vi gør. Det er sommer. Tre børn danser omkring et stort træ i haven. Træet danser med. Det gror ud af verden, det danser med jorden, vandet og solen. En dans med skyggerne, der skærmer for solens lys. En dans med vinden, der former træet i sit billede. En strømmende udveksling. Hvem lever? Dansen lever. Ingenting er nu to, der danser. Universet er blevet levende i denne bevægelse. Træet i haven og vi, der ser træet er det lysende knappenålshul i dét Ingenting, dansen strømmer igennem. Universets store dans med sig selv Vi føler, at det giver dyb mening for os, men vi forstår ikke altid denne følelse af mening. Dette er vores store chance dette, at vi føler mening uden at forstå; dette, at vi fortsat skal undre os over alting. Dét, at forsøge at forstå, giver dyb mening for os. At forsøge at forstå er denne vedvarende meningsfyldte dans, som Den Ene danser med Den Anden: ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 179

4 Jens Skou Olsen All men by nature desire to know. An indication of this is the delight we take in our senses; for even apart from their usefulness they are loved for themselves; (Aristoteles, The Metaphysics bog I, 1.del: 2) Dette, dét at vi som udgangspunkt ikke forstår vores liv, handlinger og formålet med det hele er vores første sult: bestræbelsen på at overleve vores ikke-kunnen og ikke-viden i et forsøg på at begribe livet hensætter os i bevægelse, i dans. Og ikke nok med det. Denne sult er ifølge den engelske oversættelse af Aristoteles en urkraft baseret på Delight, baseret på glæden ved at kunne sanse for sansningens egen skyld og vi er derfor ikke blot ude på at få noget ud af det. Hvilket ord bruger Aristoteles selv, hvilket ord ligger til grund for det engelske Delight? Han bruger ordet ἀγάπη Agape, som betyder kærlighed. En betingelsesløs, selvopofrende, aktiv og tankefuld kærlighed. For even apart from their usefulness they are loved for themselves Guddommeligt, betingelsesløst, selvopofrende og tankefuldt. Den agapeiske glæde ved at kunne vide og forstå er universets store dans med sig selv. At denne dans oven i købet er vældig brugbar og også i denne forstand afgørende for vores liv kan kun øge glæden og spændingen ved at danse. Dansen ikke bare strømmer, den kan noget, den kan bruges til noget og dette bliver ikke gjort til skamme eller sat til side af dansens primære agape-karakter. Men dansen kan noget endnu langt før, at den kan siges at udfylde en funktion eller opfylde et behov: den er set fra universets metaposition - et i ordets bedste forstand formålsløst, i sig selv egentlig spontant glædesudbrud; en selvforglemmende besyngelse af skabelsens mirakel sunget af en danser, der i det afgørende, dansende øjeblik er opfyldt af andet og mere end sin egen og artens overlevelse: You have to cultivate an attitude to Life where you are not trying to get anything out of it. You pick up a pebble on the beach and look at it. It s beautiful. Do not try to get a sermon out of it; sermons in stone and God in everything be damned! Just enjoy it, do not feel you have to salve your conscience by saying that this is for the advancement of your aesthetic understanding. Enjoy the pebble. If you do that you will become healthy. You will be able to become a loving, helpful human being. But if you can t do that, if you can only do things because somehow you re going to get something out of it, you re a vulture. (Watts, 1966) Det dansende menneske. Dansen oplevet som en altgennemstrømmende kreativitet. Hvad ligger gemt i spontanitetens, kreativitetens og skaberværkets dybere, oprindelige lag? Hvad kan jeg håbe at finde, som ikke allerede står klart for alle og enhver? Vi synes som kultur betragtet at være på sikker grund. Vi tager det for givet, at skaberværk og kreativitet har at gøre med noget, der er nyt og værdifuldt og i sagens natur derfor en eftertragtet, kostbar vare. Skaben og kreativitet ses som en intentionel handling, en bevidst aktivitet, en attraktiv ressource, der er mangel på. Vi har behov for 180 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

5 En søgen mod dansens dybde mere af den, og vi må derfor forsøge at finde udveje til at uddanne i den. Skaberværk og kreativitet skal styrkes i skolerne, på arbejdspladsen og i vores liv i det hele taget, men vi er trods alle gode intentioner usikre på, om vi alle kan blive kreative. Er skaberværk og kreativitet en elitær disciplin eller en dans, vi alle allerede er i fuld gang med at danse? Kan jeg gøre rede for min position, at kreativitet er en allestedsnærværende dans? Hvad betyder denne ide for vores forståelse af begreberne nyhed, værdi, kunst, originalitet, kvalitet, håndværk, reproduktion, triviallitteratur og en nedsat Ikea reol med Arnoldi sol på? En søgen mod dansens dybde All men by nature desire to know. An indication of this is the delight we take in our senses. Aristoteles lovpriser menneskets store kærlighed til at udforske verden. Glæde, henrykkelse og fryd! Det er nogle store og meget dejlige, saftspændte ord: Prøv at sige dem højt, prøv at smage på dem en ekstra gang. Det er ord, der fortæller om stemninger i os, der er helt specielle i den forstand, at de ganske som jeg forestiller mig Aristoteles ville bifalde det - er hinsides vores rationelle viljes kontrol. All men by nature desire to know. Aristoteles slår her fast, at denne glæde, henrykkelse og fryd har arnested i noget, der er større end os, i universets dans med sig selv. Det er noget, der sker med os. Hvis altså vi giver os selv lov til det. Vi har muligheden for at danse med hinanden. Samfundets og kulturens rugekasser i form af vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, universiteter, konservatorier har i den kreative dans en vej til glæden midt i vores fokusering på behovet for målrettethed, effektivitet og rentabilitet. En glæde i form af denne skøre, bekymringsfrie og tøjlesløse fryd, som den kreative dans hensætter os i. Men vi giver os kun sjældent lov til det. Vores ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 181

6 Jens Skou Olsen kultur er ramt af galskabens modpol i form af en trykkende, stillesiddende fornuftskab, der er grundlæggende utryg ved den kreative dans understrøm af uregérlig glæde, henrykkelse og fryd. Vi er faldet midt i et kreativt spring, vi er landet forkert og ligger nu og ømmer os. Vi er holdt op med at danse. Exercise of the artistic process, of which dance and song are the most elementary products because they are contained within the body, is a special kind of sensory, communicative and co-operative powers that is as fundamental to the making and remaking of human nature as speech. Dance and song can be understood as primary adaptations to the environment; with them man can feel towards a new order of things and feel across boundaries, while with speech, decisions are made about boundaries. This is why even in industrialized societies, the changing forms of music may express the true nature of the predicament of people before they have begun to express it in words and political action. (Blacking, 1987: 60) Musikkens, sangens og dansens bevægende svingninger er direkte kanaler til os selv og verden omkring os. Dansen rummer dybe fortællinger, og vi har mulighed for at lade os bevæge hen mod vores sande natur. Helhed, del og fragment I de kortere eller længere øjeblikke, hvor vi er i stand til at leve uden at tænke nærmere over det, lever og oplever vi i helheder. Vi har udtryk som at blive ét med det hele, at give sig hen, at overgive sig. Når vi om aftenen lægger os til at sove er det at give sig hen eller overgive sig. Vi giver slip på vores faste greb i dagen, der går på hæld. Dagen hælder, vi mister det rationelle fodfæste og 182 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

7 En søgen mod dansens dybde falder i søvn. Når vi sover, overgiver vi os til drømmenes og det underbevidstes forunderlige verden. Vi giver os for en stund tilbage til os selv i helheden. Vi føler dyb mening i et helhedsorienteret perspektiv. Og vi fornemmer måske også, at helheden i virkeligheden er den grundlæggende tilstand, den tilstand vi er i, når vi ikke forsøger at tænke nærmere over det. Men når vi vil forsøge at forstå eller at få noget at vide om vores liv er det en anden sag. Så bliver helheden ligesom svær at få fat på. Den bliver for meget og vi får lyst til at dele den op i mindre bidder, som vi kan overskue én bid ad gangen. Vi vil gerne kunne analysere på de mindre bidder og forsøge at forstå, hvad der foregår. Problemet er bare, at det er svært at skille helheden fra hinanden! Helheden rummer dele, der uden problemer kan adskilles for et øjelik eller to. Og mange af disse dele kan yderligere deles op i nye, mindre dele, som vi kan gribe og begribe. Men der er også dele, der ikke kan deles yderligere, og som derfor går i stykker, hvis vi prøver alligevel. En del, der er gået i stykker er derfor splittet i fragmenter, dvs dele af helheden, der er gået i stykker. Når noget er gået i stykker er det ikke kun en meddelelse til os om, at en del er splittet op i fragmenter. Det er også et budskab om, at der er noget, der ikke virker mere. Og det er derfor vigtigt at overveje, hvad et fragment kan lære os, og i hvor høj grad det vil være muligt for os at uddrage ny viden om de dele, der er fragmenternes ophav. Det er analysens og udforskningens store udfordring og problem at afklare, hvornår vi kigger på helheder, dele eller fragmenter. Måske oplever dele af kreativitetsforskningen selv et øget behov for at kunne forstå helheder til fordel for opdeling og analyse af dele og fragmenter. Måske oplever videnskaben et voksende behov for at afsøge og udforske dansens dybde, men finder det svært af forskellige grunde. Men megen forskning vælger stadig at forholde sig rationelt analyserende til dele og fragmenter for på den måde at distancere sig fra allehånde populærvidenskab, parapsykologi samt selvhjælps- og how-to skriveri. Men balancen er svær at opretholde. Den ungarske professor i psykologi Mihaly Csikszentmihalyi skriver i forordet til en bog af Ruth Richards et al., at en definition af kreativitet må vippe på kanten af den hårfine grænse, der adskiller kaos fra orden (Richards 2007: xi). Og i denne forskningens vippen mellem de to er det som om, at vi stivner i et tunnelsyn og i stedet for en udforskning af kaos (helheder) finder os selv analyserende på velkendte, ordnede forhold (dele og fragmenter). I vores behov for at skabe håndgribelige, kommunikérbare resultater deler vi helheden op i dele og dernæst delene i fragmenter uden først at overveje, hvad helhed, del og fragment hver især kan og især ikke kan fortælle os om den kreativitet, vi gerne vil vide og kunne noget om. Og det kan have alvorlige konsekvenser for vores argumentation og de resultater, vi når frem til. Dette er et problem idet videnskaben netop ønsker at udtrykke noget universelt og skabe viden om helheder. Vi kan risikere, at vores analyser ender med at skygge for det, som vi gerne vil undersøge. Der er foreslået en definition af begrebet kreativitet blandt kreativitetsforskere: Creativity = Novelty + Value. Med denne ligning mener vi at kunne sige noget universelt om kreativitet. Ideen ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 183

8 Jens Skou Olsen er, at al kreativitet skal leve op til fordringen om såvel et nyhedsaspekt som et værdiaspekt. Et fænomen i verden er derfor kreativt, når det er såvel nyskabende som socialt anerkendt. Spørgsmålet, vi må stille os selv er, om vi har fat i den lange ende. Kan kreativitet defineres som Creativity = Novelty + Value eller er denne definition dels ganske ufuldstændig og dels helt fejlslagen i sit udgangspunkt? En sådan kreativitetsligning har givet kreativitetsforskerne et redskab, som nu kan afprøves på f.eks. et kunstværk og det er muligt at nå frem til en konklusion - men der er åbenlyst problemer. Og hvori består problemerne egentlig? Jeg tror, at det har noget at gøre med førnævnte opfattelse af verden i helheder, dele og fragmenter. Fysikeren David Bohm forklarer sit syn på helhed, del og fragment i et TV interview optaget på Niels Bohr Instituttet i 1989: The way we see depends on the way we think. In classical physics the parts are the primary concept and the whole is only an auxcillary concept which is convenient when you have many parts working together like a machine. But the parts are taken as the basic reality. The focus here is too much on analysis and it tends to lead to fragmentation. The parts and the whole are correllative concepts but the fragment is the result of breaking something apart. If you smashed a watch you would get fragments, not parts. ( ) The western view aims at getting the true parts of the universe but in some ways perhaps it gets fragments. To some extent this happens in physics but much more so in fields like biology, psychology and sociology. If you break up the whole falsely into fragments you have become confused. You are going to treat the fragments as separate when they are not and also you are going to unite what is in the fragment when it is not united. This leads to confusion. ( ) In quantum mechanics the whole is the basic reality and the parts are a result of analysis. (Bohm 1989: 33:15) Helheden er den grundlæggende realitet og menneskene, husene og træerne er et resultat af en analyse! Vi ønsker at skabe viden om helheden og vi gør det ved at interessere os for de dele, som vi mener helheden er sammensat af. Ved at analysere på delene håber vi at få noget at vide om helheden. Problemet er, at det er uhyre svært for os at afgøre, om de bidder, som vi har opdelt helheden i er dele eller fragmenter. Hvis vi analyserer på fragmenter, som var de dele eller små uafhængige enheder i sig selv høster vi kun iturevne svar i vores bestræbelse på at forstå verden. Svar i form af begreber, definitioner, teorier og forklaringer, som vi dernæst forsøger at benytte som styringsredskab i forskningen, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og kulturen. 184 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

9 En søgen mod dansens dybde Vandring ad allerede optegnede stier i landskabet Gennem de sidste syvogfyrre år har jeg været en levende del af intense, kreative begivenheder, hvor mennesker i alle aldre tager livtag med hinanden og livtag med sammen at være, lege og lære af kreative, kunstneriske og pædagogiske tilblivelsesprocesser. En livsdans. Jeg har oplevet, hvordan det hele giver sig selv og alting lykkes og jeg har oplevet modstand, problemer og kreative slåskampe. Jeg har oplevet at få frie hænder og jeg har følt mig bundet og presset ind i felter mod min vilje. Et fælles, overordnet træk i al denne medgang og modgang har været en søgen mod den dybe dans, som flyder over sine bredder på de mærkeligste tidspunkter. Denne dans er så allestedsnærværende, at den derfor leger gemmeleg med vore nysgerrige blikke. Den lader sig ikke rigtig begribe eller fastholde. Eet kendetegn er der dog ved denne kreativitetens dans: der er en speciel asymmetri, som vi ikke rigtig finder andre steder den undslipper vores analyser og lader sig ikke styre eller opløse i rationelle dele, som vi kan operationalisere. Hvis jeg skaber de bedste udviklingsmiljøer med de største kunstnere i de skønneste omgivelser og giver dem masser af Sushi og Søbygaard kan jeg ikke være sikker på, at der sker noget som helst. Hvis jeg omvendt finder en mørk, fugtig kælder og låser et par kunstnere derned i mørket uden hverken pensler, papir eller instrumenter kan jeg ikke være sikker på, at der ikke sker noget som helst. Måske dukker der de skønneste kunstværker op af det kolde, fugtige mørke, måske ikke. Måske kommer der noget begejstret skrammel ud af de skønne udviklingsmiljøer, som vi sammen brænder på bålet under festlig råben og skrigen. Måske sker der noget, måske ikke! Der en en dans. Der er en stående invitation til at danse på opfordring af Den Anden, der sker en meddigten på ideer født i dialogen kreativiteten er en tredje linje i et omkvæd, der er skrevet af andre og hvor vi ikke kender de vers, der ligger til grund. Det er ikke en final position men ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 185

10 Jens Skou Olsen snarere en dansende bevægelse, en mellemposition, en åbning, en krop i luften udspændt i et spring. Undervejs i denne artikel har jeg placeret syv af mine tegninger. Disse syv tegninger har dét til fælles, at de alle er startet fra samme udgangspunkt: en blyants dans med en række cirkler inde i andre cirkler, en blyants dans med et allerede eksisterende landskab. Min tegnings streg har dermed ikke kunnet skabe sig selv i en fri, radikalt nyskabende rejse på et ubeskrevet hvidt stykke papir. Stregen har derimod danset i og med allerede optegnede stier i et papirlandskab. Et landskab skabt af tegningen før den, af den samme række cirkler inde i andre cirkler. Tegningerne har haft den samme tegning, de samme cirkler inde i andre cirkler som deres udgangspunkt, mulighedsrum og ufravigelige begrænsning. Min dans med blyant og papir har derfor ikke været en fri og grænseløs creatio ex nihilo. Jeg har tværtimod danset med den gamle tegning, ladet min streg svinge sig i et favntag med cirklerne, hvis optegnede stier jeg nu skulle tegne videre i. Jeg har ikke oplevet dette udgangspunkt som en begrænsning. Jeg har ikke følt min kreativitet hæmmet. Jeg har snarere oplevet mig selv som dansende med min egen streg. Som tegnende en tegning, der fortæller om én af de mange mulige stier i dette landskab af cirkler i en allerede eksisterende tegning lavet af den, jeg var for et øjeblik siden. En dans med et temporalt udspændt selv i en temporalt opspændt streg. 186 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

11 En søgen mod dansens dybde Nil actum reputans, si quid superesset agendum (Ikke at anse noget for fuldbragt, sålænge der stadig står noget tilbage at gøre). Immanuel Kant (efter Marcus Annaeus Lucanus) i Kritik der Reinen Vernunft (1781/1787) ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 187

12 Jens Skou Olsen Reference og inspiration Agostoni, Ingrid (2009): Felisberto Hernández og fortællingens verdensåbnende funktion. Københavns Universitet. Amabile, Teresa (1983): The Social Psychology of Creativity. Springer Verlag New York Inc. Augustin (1998): Augustins Bekendelser. Sankt Ansgars Forlag Bachtin, Michail (2002): The Dialogic Imagination, Four Essays by M.M. Bachtin, edited by Michael Holquist, translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. University of Texas Press. Bateson, Gregory (1969): Social Planning and the Concept of Deutero-Learning. Fra Steps to an Ecology of Mind. Jason Aronson Bateson, Gregory (1972): Mentale Systemers Økologi. Akademisk Forlag, København. Beard, Charles Austin (1932): Introduktion til J. B. Bury I The Idea of Progress: an Inquiry into its Growth and Origins. London Palgrave Macmillan. Belfiore, Eleonore; Bennett, Oliver (2008): The Social Impact of the Arts an Intellectual History. Palgrave Macmillan. Berlin, I. (1958): Two Concepts of Liberty. Oxford at the Clarendon Press Berthrong, John H. (1998): Creativity A Comparison of Chu His, Whitehead and Neville. State University of New York Press, Albany Blacking, John (1987): A Commonsense View of All Music. Cambridge, Cambridge University Press. Boff, Leonardo (1984): St. Francis: A Model of Human Liberation. Orbis Books, New York. Bohm, David (1989): Interview på Niels Bohr Instituttet. Tor Nørretranders, Danmarks Radio. Bohm, David (1998): On Creativity. Routledge, Taylor & Francis. Bohm, David (2000): Science, Order and Creativity. Bantam Books, New York. Cassam, Quassim (2007): The Possibility of Knowledge. Clarendon Press, Oxford. Csikszentmihailyi, Mihaly (1990): Flow the Psychology of Happiness. Routledge Psychology. Csikszentmihailyi, Mihaly (1997): Creativity Flow and the Psychology of Discovery and Invention. HarperPerennial, HarperCollins Publishers. Curtis, Natalie (1913): Perpetuating of Indian Art. Outlook 105 ( ) Dromm, Keith (2008): Wittgenstein on Rules and Nature. Continuum International Publishing Group. Elsner, Jas (1998): Imperial Rome and Christian triumph : the art of the Roman Empire AD Oxford University Press. Fiske, Harold E. (2008): Understanding Musical Understanding the Philosophy, Psychology and Sociology of the Musical Experience. The Edwin Mellem Press. 188 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

13 En søgen mod dansens dybde Foulkes, S. H. (1975): Group-Analytic Psychotherapy - Method and Principles. Maresfield Library London Freud, Siegmund (1924). The relation of the poet to daydreaming. In J. Riviere (Ed.), Collected papers (Vol. IV, pp ). London: Hogarth. Gaardner, Howard (1993): Creating Minds an Anatomy of Creativity seen through the Lives of Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham and Gandhi. BasicBooks, HarperCollins Publishers. Gazzaniga, Michael (2005): The Ethical Brain. Dana Press, New York. Gregersen, Niels Henrik & Nielsen, Aksel Wiin (red.) (1992): Kaos og Kausalitet om kaos teorien og dens betydning for filosofi og teologi. Aarhus Universitetsforlag. Grof, Stanislav (1998): The Cosmic Game Explorations of the Frontiers of Human Consciousness. State University of New York Press Guilford, J. P. (1977): The Nature of Human Intelligence. McGraw-Hill Publishing Company Hallward, Peter (2006): Out of This World Deleuze and the Philosophy of Creation. Verso, New Left Books, New York. Harrigan, Jinni A. (2005): The New Handbook in Methods in Nonverbal Behavior Research. Oxford University Press. Heidegger, Martin (1995): Aristotle s Metaphysics 1-3: On the Essence and Actuality of Force. Filminterview Kant, Immanuel (2002): Kritik af den rene fornuft. Det Lille Forlag, Frederiksberg Kupferberg, Feiwel (1996): Kreativt kaos i projektarbejdet. Aalborg Universitetsforlag. Kupferberg, Feiwel (2006): Kreative tider at nytænke den pædagogiske sociologi. Hans Reitzels Forlag. Langager, Søren; Højmark, Annemarie; Henriksen, Spæt (2007): På Livet Løs. Akademiet For Utæmmet Kreativitet et læringsmiljø for outsiderunge. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Mason, Mark et al. (2008): Complexity Theory and the Philosophy of Education. Wiley Blackwell. Mead, George Herbert (1959): The Philosophy of the Present. The Open Court Publishing Company. Muckelbauer, John (2008): The Future of Invention Rhetoric, Postmodernism, and the Problem of Change. State University of New York Press. Paulus, Paul B et al. (2003): Group Creativity Innovation through Collaboration. Oxford University Press. Peterson, Lloyd (2006): Music and the Creative Spirit Innovators in Jazz, Improvisation and the Avant Garde. The Scarecrow Press Inc. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 189

14 Jens Skou Olsen Piaget, Jean (1973): To understand is to invent the Future of Education. Grossman Publishers, New York. Politis, Vasilis (2004): Aristotle and the Metaphysics. Routledge Taylor & Francis Group Richards, Ruth ed. (2007): Everyday Creativity and new Views of Human Nature Psychological, Social and Spiritual Perspectives. American Psychological Association. Rothenberg, A. & Hausman, C. (1976): The Creativity Question. Duke University Press. Runco, Mark A. (1988): Creativity Research Originality, Utility and Integration. Creativity Research Journal, 1, 1-7. Sternberg, Robert J. (1988): The Nature of Creativity Contemporary Psychological Perspectives. Cambridge University Press. Sternberg, Robert J. (2000). Creativity is a decision. In A. L. Costa (Ed.), Teaching for intelligence II. Arlington Heights, IL: Skylight Training and Publishing. Sternberg, Robert J.; Kaufman, James C.; Pretz, Jane E. (2002): The Creativity Conundrum: A Propulsion Model of Kinds of Creative Contributions. Psychology Press. Sternberg, Robert J.; Dai, David Yun (2004): Motivation, Emotion and Cognition Integrative Perspectives on Intellectual Functioning and Development. London. Lawrence Erlbaum Associates, Timalsina, S. (2009): Consciousness in Indian Philosophy. Routledge Taylor & Francis Group Whitehead, Albert North (1933): Adventures of Ideas. Cambridge At The University Press Ziehe, Thomas (1993): Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser. Politisk Revy, København. Ziehe, Thomas (2005): Øer af intensitet i et hav af rutine. Politisk Revy, København 190 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Kreativitet på kanten Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Aktuelle krav Uddannelse og skolen skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Czikzentmihalyi og Kupferberg

Czikzentmihalyi og Kupferberg Czikzentmihalyi og Kupferberg Hvad er kreativitet? Kreativitet er enhver handling, idé eller produkt, som ændrer et eksisterende domæne, eller som transformerer/omskaber det eksisterende domæne til et

Læs mere

Kreativitetens mørke sider. Bo T. Christensen Lektor, Ph.D. Copenhagen Business School

Kreativitetens mørke sider. Bo T. Christensen Lektor, Ph.D. Copenhagen Business School Kreativitetens mørke sider Bo T. Christensen Lektor, Ph.D. Copenhagen Business School Kort om mig. Uddannet psykolog PhD i kognitionspsykologi fra Århus Universitet Studerer kreativitet og innovation fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Hvorfor lethed? Min lederhistorie og udgangspunktet for arbejdet med frisættende ledelse Situationen på Heimdal i 2009: Stor udvikling og vækst MEN også voldsomt

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG KENMAY 07-05-2015 FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG VED METTE SILLESEN FREMTIDSFORSKER I FUTURE NAVIGATOR VIL DU HAVE PRÆSENTATIONEN? SÅ SEND EN MAIL TIL: MAIL@METTESILLESEN.COM OG DU VIL MODTAGE

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur?

EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur? EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur? Education does not mean teaching people what they do not know. It means teaching them to behave as they do not behave. John Ruskin Verden forandrer

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere