Filmens tryllekunstner. Méliès og den fantastiske film. A f Carl Nørrested

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filmens tryllekunstner. Méliès og den fantastiske film. A f Carl Nørrested"

Transkript

1 Rejsen til månen Filmens tryllekunstner Méliès og den fantastiske film A f Carl Nørrested 108 Den fantastiske films historie begynder med Méliès. Det er ham, der fra begyndelsen ser filmens muligheder for at skabe sensationelle illusioner, hinsides virkeligheden. I filmens tidligste år var det især vaudeville- og varieté-scenen der satte visionerne i drift. Som virkelighedsillusion kunne filmen sågar komme til at udgøre et selvstændigt num m er. Varieténummeret bygger på basale m enneskelige funktioner, ikke et udbygget handlingsplan. Den akrobatiske præstation - i trapezen eller linedansen: Rekvisitter og rummet er vigtige, ikke dekorationer. Kostumerne må ikke være i vejen for præstationen. D et hele kan intensiveres effektivt ved orkestrering, der altid tjener som forstærker af iullusionen. Det samme gælder tryllekunsten, som helt er baseret på illusionismen. Ved sang og dans på varietéscenen sættes brugen af kostumer, dekoration og musik i relief. Først

2 a f Carl Nørrested brugen af tematisk sang i revy antyder så sm åt et handlingsforløb. Det var ikke den fuldt udbyggede illusi onsskabende teaterscene - hvor sensatio nen ikke rigtigt hører hjem m e, der fødte filmen som kunstart. D et var nærm ere tryllekunsten. Méliès og R obert-h oudin. Georges Méliès ( ) var den vigtigste af pionerer ne for handlingsfilm ens udvikling, men han sværmede for n u m m eret og holdt sig faktisk til det. Dog besad han også drøm m en om den store scene: Den fran ske teaterspecialitet féerie, der blev hans foretrukne genre, var opstået lige efter re volutionen. Den var en slags mimisk, akrobatisk udvanding af m elodram aet, blot med basis i eventyret. Åndelige m ag ter fra trolde til feer styrede handlingsfor Méliès løbet, som udløste voldsom m e sceniske transform ationer og tableauer kulm ine rende i en him melsk apoteose (jf. Tivolis Pantom im eteater). Méliès havde en god borgerlig bag fortællereffekt tryllestaven samt den vig grund. H an fik privat tegneundervisning, tigste afleder, assistenten. Teatret var det selvom forældrene ønskede at han skulle ideelle rum. Scenen kunne mørklægges og videreføre deres fornem m e skotøjsfirma. rampelyset fremhævede perform eren. H an var m arionetentusiast og bidt af R obert-h oudin var klædt i nydeligt m o Jean-Eugène R obert-h oudins ( ) dekjolesæt og ikke i m iddelalderassocie soirées fantastiques på Théâtre Palais- rende, mystificerende hieroglyffyldt kappe Royal, som den berøm te tryllekunstner og spids tryllehat. Dette m oderne kjolek havde åbnet juli Robert-H oudin var lædte image overtog både Méliès og kolle en af de første tryllekunstnere, der førte gaen fra Théâtre R obert-h oudin, Joseph num rene fra markedspladsen over til sam Buatier ( ) kendt under kunst m enhængende helaftensforestillinger på et nernavnet Buatier de Kolta, som trylle teater, hvor han tillige underholdt med kunstnere. R obert-h oudin underbyggede hjemmelavede (han var udlæ rt urm ager) ikke desto m indre både de mystiske og sirligt udførte androide autom ates (m e mytiske præ tentioner i tryllekunsten. kaniske dukker styret af et skjult m enne H ans ry blev verdensom spændende. Den ske). Robert-H oudins forestillinger u d amerikanske flugtkunstner Ehrich Weiss mærkede sig ved et ru m renset for effek ( ) kaldte sig H arry H oudini ter, hvor opm æ rksom heden helt var rettet som kunstnernavn i beundring for m od tryllekunstneren og hans vigtigste R obert-h oudin. Da R obert-h oudins enke 109

3 Filmens tryllekunstner nægtede at modtage ham i reklameøjemed, hævnede han sig 1908 på forbilledet med bogen The Unmasking of Robert- Houdin. Her angreb han bl.a. Robert- Houdins udnyttelse af publikums naivitet ved sensationalistisk anvendelse af elektrom agnetism en som en mystisk kraft. Robert-Houdin følte sig tappet for energi i 1852 og overlod scenen til sin svoger Pierre-Etienne Chocat ( ), som optrådte under kunstnerpseudonymet Ham ilton og forsøgte at føre traditionen med soirées fantastiques de Robert- H oudin videre. I 1854 indviede Robert- Houdin dog selv det teater, der kom til at bære hans navn på 8, Boulevard des Italiens og kastede sig derpå over udforskning af autom ater og elektromagnetismen. Efter Robert Houdins død 1871 overtog sønnen Emile - der havde fungeret som medie ved faderens tankelæserseancer - driften af teatret indtil sin død i 1883, og Méliés købte senere det stærkt udmarvede teater af hans enke. Méliés ejede teatret indtil 1920, da det blev eksproprieret for gennembrydning af Boulevard Haussm ann. Det blev nedrevet Méliés første filmtrick. Méliés trællede efter endt militærtjeneste 1882 to år som bogholder i familiens skotøjsfirma. I 1884 blev han sendt et år til London for at lære engelsk. Han overværede adskillige forestillinger med The Royal Illusionists and Anti-Spiritualists, John Nevil Maskelyne ( ) og George Alfred Cooke ( ), i The Egyptian Hall på Piccadilly. Disse tryllekunstnere udm æ r kede sig ved at afsløre hvordan deres illusioner blev frembragt. I 1885 blev Georges gift med Eugénie Génin. Hans far trak sig ud af forretningen i 1888 og overlod skotøjsfirmaet til si- 110 ne tre sønner. For sin andel og konens formue købte Méliés Théâtre Robert-Houdin med 200 pladser. Fra 1. juli 1888 til 1910 ledede Méliés 33 produktioner, der fortsatte traditionen med tableauer og illusionsnum re sam t børneforestillinger med Mester Jakel. Han deltog selv sjældent som aktør. Efter filmens opfindelse indlem m e de han film som numre i showene. Fra 1896 begyndte han i Montreuil-sous-bois at producere og instruere sine egne film beregnet til varieté-forestillinger, idet han indledningsvis blot imiterede titler fra Lumière ( Une partie de cartes, L arroseur arrosé, Arrivée d un train en gare de Vincennes), Edison (Danse serpentine, Dessinateur express - karikaturer af kendte personer frem ført i forskudt hastighed af en tegner), Robert William Paul (der var meget flittig m ed at optage vaudevillescener, bl.a. med Maskelyne) og Pathé (Les indiscrets). Lumière og Robert W. Paul havde gengivet hele tryllenumre uden filmiske tricks. Edison holdt sig til dans, akrobatik og jonglørnum re. Méliés film fra 1896 blev optaget udendørs, m en numrene gik i retning af større tableauer med sceniske effekter (féeries) især beregnet til numre på Théâtre du Châtelet ( le théâtre à grand spectacle ) eller direkte filmiske im itationer af Châtelet til mindre teatre. Det var på Châtelet m an uropførte Tour du monde en 80 jours i Cendrillon (Askepot, 1866), et féerie på 676 personer, blev filmindspillet af Méliés i 20 tableauer oktober 1899 (12 m inutter), som Georges Sadoul kalder première grande féerie de Méliés. Det blev genindspillet uden forbedringer 1911 under Pathés overopsyn. I maj 1897 byggede Méliés sit eget filmatelier i M ontreuil baseret på ni års teatererfaringer og m ed tanke på filmiske illusioner. En af Méliés sidste udendørs indspillede film blev den første tryllefilm

4 a f Carl Nørrested ( vues à transform ations ), hvor han gik dentlig begge er tapetdøre danner ram m e fra ren affilmning a f num rene (som det om en spraglet panelpåm aling som cen havde bæ ret tilfældet m ed Séance de pre tralakse. Her er en stol anbragt. Tapet stidigitation fra maj 1896) til benyttelse af døren til venstre er blokeret af et effekt decideret filmiske tricks (stop m otion). bord dækket af et stribet tæppe. Ind ad ta Edisons folk havde dog allerede opfundet petdøren til højre kom m er tryllekunstne effekten til The Execution o f Mary, Queen ren i habit - uden tryllestav. Han hilser o f Scots, optaget Méliès film publikum og henter derpå sin assistent hed Escamotage d une dam e chez Robert- Jehanne d Alcy i festrobe, også hun hilser Houdin (okt./nov. 1896). Titlen pointerer publikum og placerer sig foran bordet. Méliès eget teater som ram m e og er da Inden Méliès placerer hende i stolen, an også en remake af Buatiers illusionsnum bringer han en avis - hentet fra effektbor mer vist på Théâtre R obert-h oudin. det - u nder den. Dette er en tydelig refe Filmen frem træ der som én lang indstil rence til sceneforløbet, hvor avisen skulle ling. dække en scenelem, eller måske påpege at En m alet baggrund, som anbringer de en eventuel lem er sat ud af funktion. Det agerende i halvtotal, illuderer et rigt pa er ganske unødvendigt for det filmiske neldekoreret indre a f en Louis XV-pavil- forløb, fordi det nærm est forudsætter et lon. To sym m etriske paneler der form o indklip til en scenelem. Derefter dækker Le sacre d Edouard VII

5 Filmens tryllekunstner tryllekunstneren assistenten med det stribede tæppe. Méliès stiller sig i trylleposi- tur. Her er kameraet blevet standset. Jehanne er blevet fjernet og ikke - som på teatret - blevet anbragt under en lem. Méliès forbliver stående i sin tryllepositur. Kameraet er startet igen og Méliès afslører naturligvis en tom stol. Han smider klædet på gulvet, drejer stolen demonstrativt foran sit publikum med sin højre hånd, anbringer stolen på avisen og stiller sig atter i tryllepositur. Dette springklip resulterer i en chokerende oplevelse for tryllekunstneren og bliver tillige den første markante dem onstration af filmisk snyd, da et skelet nu sidder i stolen uden først at skulle være overdækket af det stribede klæde. Han dækker derpå skelettet med klædet. Han tryller Jehanne tilbage igen og næsten perm anent har Méliès holdt sin position til højre for hende. Han anbringer klædet på effektbordet. Begge agerende forlader rum m et via tapetdøren, og publikum overlades måbende til den tom me dekoration. Derpå kom m er de atter tilbage og knikser for publikum. Filmen er slut. Tempoet, der er styret af en m etronom og virker som en lynafviklet pantomime, er selv med afspilning på 18 billeder pr. sekund voldsomt. Méliès holdt dette heftige afviklingstempo i alle sine film. Fake Actualities. Méliès tvivlede aldrig på pantom im ens universalitet. Det virker mest slående idag, når man ser hans Actualités reconstituées ( fake actualities ). Alt udspilles rekonstrueret i et atelier med perspektiviske teaterbaggrunde, så i fremtrædelsesform afviger de ikke synderligt fra hans féeries. Den første blev udsendt i 1897 (Episodes de guerre - om den græsk-tyrkiske krig, juni 1897). L'affaire Dreyfus (1899, 240m) er fuldstændig ufor- 112 ståelig uden fortæller. I 11 pantomimiske tableauer fortælles hovedpunkterne i affæren fra 1894 og fremefter med dram a tisk vægt på deportationen til Djævleøen, hvis bagtæppe besidder mange træk fra skrækrom antikken. Méliès spiller selv sagfører Labori, som satte sit liv på spil som Dreyfus forsvarer. Dreyfus blev døm t for landsforræderi under form ildende omstændigheder. Méliès film blev belejligt udsendt Først annuleredes dom m en. I Le sacre d'edouard VII (1902) overstås alle planlagte faser af Edward den VIIs kroning i et totalbillede på seks minutter. Filmen var bestilt af det engelske selskab Warwick, og ceremoniens forløb blev i god tid forud for kroningen gennemgået for Méliès af selveste ceremonimesteren. Desuden havde Méliès selv taget skitser i Westminster Abbey og placerede sit kamera således, at alt iøjnefaldende i kroningen faldt indenfor dets faste position: Synspunktet var valgt, så det gav udsigt til højalteret, teatret, hele nord-tværskibet med dets store vindue og en del af korstolene, med to af de fire store søjler m idt i kirken. (Daily Telegraph , citeret fra Colin H arding og Simon Poppie, p. 153). Dette blev i formindsket målestok og m a lede teaterperspektiver genskabt i studiet i Montreuil. Spirit photography. Eftersom Méliès dramaturgiske anstrengelser udover actualités reconstituées ikke udviklede sig meget videre end til forvandling, transform ation og forsvinden, måtte det styrende persongalleri konstant ændres. Den kjoleklædte tryllekunstner måtte ofte transformeres bl.a. til en mere dramaturgisk, men ikke m indre teatralsk djævel. Det blev faktisk en af Méliès foretrukne apparationer, som bestemt var påvirket af Pathés tableaufilm.

6 a f Carl Nørrested Méliés optrådte som spraglet satan i 24 titler. Som en mere filmisk udvikling af springklippet arbejdede Méliés med spi- rit photography, som han demonstrerede første gang i Caverne maudite (1898). Den amerikanske fotograf William M umler fik i 1861 verdenspressen til at hoppe på, at han havde foreviget et spøgelse. Spirit photography havde allerede tidligere været anvendt m ed effekt til iscenesatte fotografier, men det var M umler, der gjorde det til et begreb. I 1869 blev han retsforfulgt for svindel med åndefotografier, hvor bl.a. humbugens konge, raritetskabinetejeren Phineas Taylor Barnum ( ) - han besad eksempelvis en af Robert-Houdins kendteste automater L ecrivain dessinateur - bidrog m ed vidneudsagn via et portræt af sig selv, med en gennemsigtig udgave af Lincoln bag sin højre skulder. Det var lavet ved en simpel dobbeltprojektion hos en professionel fotograf. Sensationens kom ponenter. Transformation og visualisering af åndeverdenen blev Méliés basale sensationskomponenter. Produktionsværdierne blev altafgørende. Samtidig fordrede Méliés også en vis virkelighedsillusion, som det markant fremgår af hans kom m entarer fra firmakataloget: Dette tableau er et af de bedst arrangerede for kinematografen. Havet fremstilles med en slående trofasthed over naturen med naturligt vand der piskes op mekanisk. Regnen er ligeledes fremskaffet ved brug af rigtigt vand. Skyernes bevægelser og lynene er skabt med en så slående livagtighed, at tableauet har en fremragende lighed med virkelighed. (Kommentar til Le royaume des fées, 1903, tableau 13 Encountering a Tempest at Sea, citeret fra Sadoul). Det var karakteristisk for Méliés hand- lingsfilm, at en teatralsk frontalitet blev altid overholdt, afviklet i et hæsblæsende tempo. Indklipsbilleder til handlingsbærende objekter var utænkelige. Det betød ikke, at nærbilleder var fraværende hos Méliés, de havde bare en anden funktion. Firmakataloget anfører i 1898 effekten playing upon a black ground ved Un homme de tetes. Det var en film der for at accentuere trylleeffekten både afmaskede baggrunden i sort og gik tættere ind på selve objektet for at vise Méliés mange de- kapiterede, syngende hoveder ovenikøbet med demonstrative grimasser. Méliés nærbillede forblev en effekt på linje med det ikke handlingsbærende nærbillede af den skydende cowboy i Edwin S. Porters The Great Train Robbery (1903, D et store togrøveri) der frit kunne placeres i starten eller slutningen af filmen, som imidlertid ikke kunne anbringes meningsfuldt i selve handlingsforløbet. Alligevel blev det Méliés, der opfandt mange af handlingsfilmens elementer (af Méliés kaldt vues componées ), men han overså helt den æstetiske continuity, som ganske hurtigt og naturligt blev indarbejdet hos pionererne som f.eks. englænderne Lewin Fitzhamon og Cecil M. Hepworth, der 1905 kunne præstere et næsten form fuldendt serveret handlingsforløb i Rescued by Rover. Det nærmeste Méliés kom den norm a tivt fortællende film var faktisk i hans ru tinefarcer, hvor han blot kopierede andres ideer (f.eks. Bob Kick, Venfant terrible og Tom Tight et Dum Dum - begge fra 1903). Et godt eksempel på hvad Méliés forstår ved en farcehandlingsfilm kan studeres i La cardeuse de matelas (1906): En drukmås vakler omkring i en teaterperspektiv- malet gade. Tre madrassyersker er netop gået på værtshus og har efterladt deres habengut på gaden. Drukmåsen falder om kuld i madrasserne og bliver ved et uheld 113

7 Filmens tryllekunstner syet ind i én, da syerskerne kommer tilbage. Afslutningsvis slår han en kroejer ned og stjæler hans vin. Så optræder filmens eneste nærbillede, hvor drukkenbolten fylder sig udhævet på sort baggrund for helt uvant at slutte filmen af m ed en tekst: A votre santé ( Skål ). At trumfe et gag eller blot at konstruere en ekspansionsfarce forblev ukendte fænomener for Méliés. Filmen er i store træk et lån fra Gaumontfarcen Matelas alcolique, instrueret samme år af Romeo Bosetti. En fast ingrediens i de ellers Jules Verne/H.G. Wells-inspirerede rum tableauer var nærbilleder af planeter med grimasserende ansigter, som det var almindeligt i samtidens børnebøger. I Eclipse de soleil en plein lune (1907) holder Méliès som videnskabsmand en forelæsning for sine elever med næsen stukket helt ned i bogen. At han er astronom/astrolog ses af hans komet- og planetprydede kappe. Lærer og elever giver sig med møje og besvær til at studere himlens planeter fra et teleskop. De ser bl.a. solens lystne mandehoved, der glider bagom en forventningsfuld Diana, der i parringens øjeblik forløses orgiastisk. Her var Méliès nødt til at gribe tilbage til romersk mytologi for at gøre månen kvindelig i Dianas skikkelse. Ellers afbildes den som børnebøgernes rare månemand. Filmhistoriens mest citerede ikon, hvor månem anden har fået et rumskib i øjet fra Le voyage dans la lune (1902, Rejsen til månen), er dog vitterligt en måne-kvinde (Bleuette Bernon). Méliès var udelukkende optaget af det visuelt frapperende, ikke fortællingen. Alt fra eventyr til romaner blev omsat til illustrative tableauer - Le p etit chaperon rouge (1901, Den lille Rødhætte), Voyages de Gulliver og Les aventures de Robinson Crusoe, begge fra 1902). Han gik selvfølge- 114 lig heller ikke af vejen for operatableauer f.eks. fra G ounods Faust (1903) samt en hel miniudgave af Le barbier de Séville (1904). Hans bidrag til sciencefictiongenren er egentlig ikke overvældende, men store dele af Méliès ontologi kan spores i den vanskeligt fortolkelige Photographie électrique à distance (1908). Scenen forestiller et kæmpemæssigt fotografatelier. En god gammel dampmaskine, hvis svinghjul kører i begge retninger, står som drivkraft til højre i baggrunden. I forgrunden står den mere uigennemskuelige elektriske installation betjent af en omkringfarende variant af Méliès mange troldkarle. Den elektriske installation i forgrunden består bl.a. af en m otor/dynam o og en omskifter med et enorm t håndsving, der omsætter den elektriske transmission til billeder. Motoren bruges til henholdsvis nærbilledog fjernbilledfunktion. Nærbilledet repræsenterer sandsynligvis den optagne persons sindelag (jf. playing upon a black ground -effekten), mens totalbilledet blot angiver personens virkelige fremtrædelsesform. I baggrunden til venstre skimtes en elektrisk tavle. Selve optageaggregatet, der er anbragt til højre i billedfeltet, er et metalstativ, som munder ud i en æggeform uden linse. Det er anbragt foran en stol. Et nedrulleligt sort lærred dom inerer filmbilledets centralfelt. Lærredet modtager et spejlbillede af objekterne i stolen. Selve maskineriets funktioner demonstreres for to besøgende ved hjælp af tre projicerede gratier, der til gæsternes store forbavselse bliver levende billeder. De selv projiceres derefter som hhv. gammel tandløs kone og en Jeronimustype. Forløbets dybere pointer er totalt uforståelige uden fortæller, men visuelt dybt fascinerende. Méliès kendteste værker. De kendteste af Méliès handlingsfilm er alle féeries om

8 a f Carl Nørrested Photographie électrique à distance umulige rejser: Le voyage dans la lune num re og giver på den måde anledning til (1902), Le voyage à travers l impossible afvikling af filmiske trickeffekter uden (1904, Den umulige rejse) og A la conquête hensyn til handlingens videre forløb. du Pôle (1912). Der sker ingen udvikling Uden egentlig personintrige fremgår der gennem årene. H istorierne fortælles i to ikke nogen handlingsmæssig forbindelse talbilleder, der aldrig slipper de illusoriske mellem tableauerne. Men den var forudsat teaterkonventioner. Tableau afløser tab og var der også i praksis. Blot lå den leau, hvor handlingsbæ rende figurer ge udenfor filmen selv og i den situation fil bærder sig igennem forskellige situationer. m en blev vist i, hvor der jo var en fortæl D et sker indtil skiftende omgivelser har ler til stede, eller rettere to, udråberen og fået samtlige implicerede gennem diverse m usikanten, hvis medlevende fortolkning strabadser og derm ed afsløret det kollekti er udslagsgivende. ve forehavende, at fuldføre en rejses mål. At Méliès interesse for karakterer næ r Men målet er altid uvist. Forløbet består mest var et økonom isk anliggende frem af tre elementer: Tableauerne udgør af går m ed al ønskelig tydelighed af et h ånd sluttede scener eller hele sekvenser. De skrevet Reply to Q uestionary fra 1930 i fungerer ligesom en række selvstændige anledning af spørgsmål rejst vedrørende tribuneoptræ dener m ed hver sine trylle- Le voyage dans la lune: 115

9 Filmens tryllekunstner Da jeg lavede Rejsen til Månen var der endnu ikke stjerner blandt skuespillerne, deres navn var aldrig kendt eller skrevet på plakater og annoncer. Filmen blev kaldt Starfilm - og navnet Méliès selv vistes ikke på lærredet, selv om jeg spillede hovedrollerne. De folk, der var ansat til Rejsen til M ånen var udelukkende akrobater, piger og sangere fra variétéer. Teaterskuespillere havde endnu ikke accepteret at spille i biograffilm, da de anså filmen for at ligge langt under teatret. De kom først senere, da de fik at vide, at variétéfolk tjente flere penge ved at spille i film end ved at spille i teatrene for om kring 300 francs om m åneden, og det gjaldt for de fleste af dem. Ved filmen kunne de få mere end det dobbelte. (Citeret efter fotokopi i Cinematekets Méliès-mappe). Perioden efter Tiden var løbet fra Méliès allerede før Det år forgreb han sig på en af Pathés største succeser, Ferdinand Zeccas L'histoire d un crime (1900) og lavede en langt ringere fortalt men langt mere bloddryppende imitation, Les incendiaires. Det førte ikke til retsligt efterspil, men skærpede modsætningerne firmaerne imellem. I 1911 følte Méliès sig tvunget ud i et distributionsfællesskab med Pathé. Herefter måtte Méliès affinde sig med Zeccas overopsyn før hans film blev markedsført. Zecca havde selv startet sin karriere med at imitere Méliès - jf. L'affaire Dreyfus (1899), der var en efterligning af Méliés version, Villusioniste mondain (1901) og Le voyage dans la lune (1903), Zeccas og Lucien Nonguets plagiat af Méliés film var Méliés sidste store produktionsår dog kun med én storproduktion La civilisation å travers les åges, som im idlertid blev en eklatant fiasko ophørte al film produktion i Montreuil. I 1915 lavede han studiet om til et lidet succesrigt vaudevilleteater og blev erklæret konkurs i giftede han sig med sin gamle stjerne Jeanne d Alcy, og de drev sammen hendes legetøjsforretning på M ontpar- nasse. I 1928 blev han genopdaget af offentligheden og kunne lade sig pensionere. Mange - især østeuropæiske - film kunstnere har ladet sig inspirere af Méliés, bl.a. anim ationskunsterne Karel Zeman og Jan Svankmajer. Litteratur H arding, Colin & Simon Poppie; In the Kingdom of Shadows. A Companion to Early Cinema. London: Cygnus Arts, 1996 Méliés - Un homme d'illusions. Centre National de la Photographie, Robinson, David: Georges Méliés. Father of Film Fantasy. Museum o f Moving Image, London Sadoul, Georges: An Index to the Creative Works of Georges Méliés

Vi skal lave cirkus. Elevernes faktaark

Vi skal lave cirkus. Elevernes faktaark Vi skal lave cirkus Elevernes faktaark Tryllekunstner Hvad laver tryllekunstneren? Tryllekunstneren får publikum til at tro, at han har magiske evner ved for eksempel at trylle ting væk eller frem. Det

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Farv denne skønne løve i alle de. cirkusfarver du kan finde på! Tryllesøstrene. Manden på ethjulet cykel har skifte køretøj

Farv denne skønne løve i alle de. cirkusfarver du kan finde på! Tryllesøstrene. Manden på ethjulet cykel har skifte køretøj Manden på ethjulet cykel har skifte køretøj Manden på ethjulet cykel skifter køretøj til en lille cykel Skrevet af Ardeshir og Noah Manden på den ethjulede cykel skiftede køretøj til en tohjulet lille

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad s Kitchen tager udgangspunkt i en af Andy Warhol s film, Kitchen. Der sker næsten intet i filmen, men alligevel indfanger den 60 ernes hedonistiske

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place)

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Johannes Christoffersen/ Lars Bent Petersen. 2009 Kort om projektet: Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place), er et kunstprojekt, der vil undersøge eksisterende

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning 5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning af forskningsbibliotekar Stig T. Rasmussen i Billede nr. 1 viser en dreng, der med front mod betragteren sidder på toppen af

Læs mere

Kaspar Rostrup. sølv floden. et erindringsbillede. muusmann forlag

Kaspar Rostrup. sølv floden. et erindringsbillede. muusmann forlag Kaspar Rostrup sølv floden et erindringsbillede muusmann forlag Cabaret La blonde Det hele var lige meget nu. Hvad nyttede det? Nu var jeg kun hotelkarl! Men så ud af den blå luft dukkede skuespilleren

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Gudhjem. Gudhjem. han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han

Gudhjem. Gudhjem. han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han Gudhjem Gudhjem Gudhjem Gudhjem Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin far, der var malermester, lærte han malerhåndværket og nedsatte sig som maler i sin fødeby; men snart

Læs mere

Vox pop undersøgelse i Portalen

Vox pop undersøgelse i Portalen Vox pop undersøgelse i Portalen En undersøgelse af et udvalg af koncertgængere til L.O.C. s Rødt Lys åbningskoncert d.16. Oktober 2014 Interviewer : Kasper Raaby Abrahamsen () Før koncerten Anna (15) og

Læs mere

Den guddommelige historie om den fortabte søn, den misundelige bror og den mærkelige far der ser igennem fingre med alt.

Den guddommelige historie om den fortabte søn, den misundelige bror og den mærkelige far der ser igennem fingre med alt. Den guddommelige historie om den fortabte søn, den misundelige bror og den mærkelige far der ser igennem fingre med alt. Prædiken til søndag 12. juni 2016 i Havdrup kirke Søndagen som også kaldes for den

Læs mere

Jeg er professor N. Magnussen og jeg er fascineret af fysik. Kineserne opfandt krudtet omkring år 250 e. Kr. De brugte det til at producere

Jeg er professor N. Magnussen og jeg er fascineret af fysik. Kineserne opfandt krudtet omkring år 250 e. Kr. De brugte det til at producere TM Jeg er professor N. Magnussen og jeg er fascineret af fysik. Kineserne opfandt krudtet omkring år 250 e. Kr. De brugte det til at producere fyrværkeri og våben til at skræmme deres fjenders heste. Mange,

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole Flygtningen (Final draft) af 8.B - Henriette Hørlück Skole SC 1- GANGEN (DAG 1) Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven) ser

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Skolemateriale Sne, blomster, fjer & fisk - Fri os fra det vi selv har skabt.

Skolemateriale Sne, blomster, fjer & fisk - Fri os fra det vi selv har skabt. Skolemateriale Sne, blomster, fjer & fisk - Fri os fra det vi selv har skabt. Hvad er det for en verden, som vi har skabt? Og hvordan reflekterer og reagerer kunsten på den verden? Undertitlen - Fri os

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

JORDARBEJDE - LET AF LOUISE BRETH OG PAULINE PRESTON 2011

JORDARBEJDE - LET AF LOUISE BRETH OG PAULINE PRESTON 2011 JORREJE - LET F LOUISE RETH OG PULINE PRESTON 2011 INHOL Side 1: OM LLE JORREJS-KLSSERNE eskrivelse af programmerne Målsætning for klasserne anen Tilgængelige niveauer edømmelse Udstyr - herunder:... Foreslået

Læs mere

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet efter døden Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet i den usynlige verden En kendis vender tilbage fra de døde og fortæller sin historie. Den bedste modgift

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Optagelse med to kameraer

Optagelse med to kameraer Optagelse med to kameraer Del 1 Hvis du filmer en levende begivenhed med et enkelt videokamera, kan du få problemer med redigeringen: Hvis du ønsker at klippe fra det ene skud til det andet, er du nødt

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN INDLEDNING Tak for invitationen! Oplægget i dag er en invitation til uddybning, refleksion og udvikling Grundantagelser i feedbacken: Undervisningen på

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Udstillingen DUKKER OP I RUNDETAARN 2008

Udstillingen DUKKER OP I RUNDETAARN 2008 Udstillingen DUKKER OP I RUNDETAARN 2008 BESØGENDE Rundetaarn havde i udstillingsperioden 04.10. 16.11.2008 i alt 48.500 besøgende. Alene på Kulturnatten var der 8.500. Heraf så en meget stor del også

Læs mere

GPS 33: DAVID OG GOLIAT

GPS 33: DAVID OG GOLIAT GPS 33: DAVID OG GOLIAT - et dukketeater skrevet af Chris Duwe (inspireret af DTS materiale Anastasis Feb 97) Udgivet i Danmark af Børn & Tro www.børnogtro.dk Historien om David og Goliat bliver fortalt.

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

DAVID OG BATSEBA BESØG. Bibeltime 6 LEVENDE FORTÆLLING I M502. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK

DAVID OG BATSEBA BESØG. Bibeltime 6 LEVENDE FORTÆLLING I M502. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK LEVENDE FORTÆLLING I M502 DAVID OG BATSEBA Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tips til figurdesign og tegneserietegning

Tips til figurdesign og tegneserietegning Tips til figurdesign og tegneserietegning Tekst og illustrationer Jakob Kramer Hero Tænk geometrisk Byg din figur op af simple geometriske former kugler, kasser, cylindre osv. Det gør den meget lettere

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet!

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet! Musik I musikhjemmegruppen handler det om sammenspil, glæde og nysgerrighed og en lyst til at lege med musik på mange forskellige måder. Vi skal finde musikalske elementer og strukturer og vi skal udforske

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

TANKER OM TILBLIVELSEN AF HEKSEN ESMARALDA

TANKER OM TILBLIVELSEN AF HEKSEN ESMARALDA H E K S E N E S M A R A L D A TANKER OM TILBLIVELSEN AF HEKSEN ESMARALDA AF TINA BUCHHOLTZ Heksen Esmaralda med sin lille ven; Den tunesiske hattehund FEZ Østerlarsvej 13 8 2 1 0 Å r h u s V T: 2 6 8 2

Læs mere

Banner projekt. 1.semester

Banner projekt. 1.semester 1.semester 2013 33 Banner projekt Kamilla Klein: Kleinovich@gmail.com Asger Onsberg: Sofie Jensen: sofierough@gmail.com Cathrine Petersen: cathrinegpetersen@hotmail.com Gruppe nummer Hold Årgang Lærer

Læs mere

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN Stefan Brockhoff Kriminalromanens ti bud En kriminalroman er et spil. Et spil mellem romanens enkelte figurer og et spil mellem forfatteren

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del)

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del) ROLLER I det følgende er de fem roller. Inden de uddeles, skal du som spilleder folde valgmulighederne til de to sidste akter (højre kolonne) ind. Du klipper ved den stiplede linje (ca. halvvejs er nok)

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 28 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge28_familie_arbejde.indd 1 06/07/10 11.44 Uge 28 l Familie og

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

Drageherren. Forløbet - generelt

Drageherren. Forløbet - generelt Drageherren Forløbet - generelt Som indledning tales der om fantasygenren. Der fortælles, at der kan være tale om to eller ét univers, hvor der sker ting, som ikke kan ske eller sker i vores verden. Der

Læs mere

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 SPILLEFILM PÅ FANØ INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 KÆRE LÆSER På de følgende sider kan du læse diverse information om den spillefilm vi planlægger at optage på Fanø i begyndelsen af 2018.

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Topstudent - Tips og tricks til bedre karakterer

Topstudent - Tips og tricks til bedre karakterer Topstudent - Tips og tricks til bedre karakterer T o p s t u d e n t - Tips og tricks til bedre karakterer Nicklas Brendborg & Lars Horsbøl Sørensen Infinity Books 2015 Topstudent - Tips og tricks til

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere