Information Virum GymnasiumVi rummer mere... Virum Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information 2014-2015. Virum GymnasiumVi rummer mere... Virum Gymnasium 2014-2015"

Transkript

1 Information Virum GymnasiumVi rummer mere... 1

2 2 Redaktion: Pia Gars Jensen (ansvarsh.), Berit Riis Langdahl, Anne Carlsson og Gunnar Bay (+ grafisk design) Redaktionen sluttet 3. juli 2014 Tak til alle fotografer og skribenter. Tryk: Strandbygaard Grafisk

3 Information Virum Gymnasium 3

4 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse/redaktion: Velkommen til VG: Elevrådet byder velkommen: Nyt studiecenter på VG Introduktion for 1g: Vejledningscentret: Gymnasiet STX på VG: Udviklingsprojekter: Hvorfor rejser vi? Aktiviteter på lang og på tværs: VG på tværs: VG 5 løb: Bliv skakmat: Idræt - en vigtig del af VG: Musik på VG: Route 66: VG musical: Årets fester på VG: Organisationsstrukturen på VG: Kunst, design & udstillinger: Statens Kunstfond - deponering VG på Facebook: Oversigtsplaner: Medarbejdere på VG: Goddag og farvel til medarbejdere Besøg på VG og Åbent Hus : VGV Virum Gymnasiums Venner: VG s ABC - praktiske oplysninger Translokation og legater: Adresser, telefoner, mv.: s. 4 s. 5 s. 7 s. 9 s. 10 s. 12 s. 15 s. 18 s. 30 s. 36 s. 39 s. 40 s. 41 s. 42 s. 44 s. 47 s. 49 s. 51 s. 55 s. 56 s. 58 s. 59 s. 60 s. 62 s. 72 s. 77 s. 78 s. 79 s. 82 s. 83 4

5 Velkommen til Virum Gymnasium... På Virum Gymnasium, som i daglig tale kaldes VG, vil du hurtigt stifte bekendtskab med nogle af de værdier som gennemsyrer hverdagen på VG. Det er vigtigt at alle føler sig respekteret og kan få det bedste udbytte. Det betyder at vi har fokus på såvel det sociale, som det faglige miljø. Det har vi på de knap 1100 elever, der er på VG i det kommende år. I skoleåret har vi 12 1gklasser, 13 2g-klasser og 14 3g-klasser. Undervisningen på VG begynder kl og slutter kl , men hermed er skoledagen ikke slut. Fra vil der ind imellem være obligatoriske elementer, du skal deltage i (fx øvelsesmoduler i de naturvidenskabelige fag, arbejde med skriftligt arbejde eller lignende) eller du kan deltage i lektiecaféen, talentprogrammet eller nogle af de mange andre tilbud VG kan præstere. Vi forventer af alle vores elever at de er velforberedte til og aktivt deltagende i undervisningen, afl everer alle skriftlige opgaver rettidigt og er med til at gøre VG til et attraktivt og dejligt sted at være. Du skal med andre ord tage ansvar for din uddannelse og for de andre elever. Så skal vi nok tage ansvar for rammerne for dit forløb på VG. Du kommer til en skole med bl.a. helt nye fysiklokaler og i løbet af året vil der komme nye toiletter og et studiecenter. I undervisningen vil du møde dygtige og engagerede lærere med fokus på høj faglighed. De arbejder sammen på tværs af og i fagene, deler ud af deres store viden og engagement, og du skal ind imellem stå på tå for at få det fulde udbytte. Det synes vi er vigtigt at alle elever får mulighed for. Det udvikler såvel personlighed, som faglige kompetencer. Internt i huset eller eksternt. Hvis du ønsker fl ere udfordringer, kan du deltage i talentprogrammet Tid til talent. Det har mange facetter og en mangfoldighed, som kan tiltale de fl este elever med et fagligt og mentalt overskud. Der er således mulighed for at beskæftige sig med fx engelsk, forfatterværksted, samfundsdebatter og meget mere. Men VG rummer også tilbud, som kan stimulere dine mere almene interesser. Du kan fx deltage i studiekredse eller workshops som efterårets dannelsesseminar, sportscaféen eller i en læsekreds. Når du tager en STX på VG vil du udvikle dig fagligt, personligt og socialt. Jeg tør godt sige at det bliver tre uforglemmelige år. Virum Gymnasium giver dig mulighed for at udvikle dig, hvis du dyrker eliteidræt eller er Team Danmark-elev, du kan blive udfordret på dine kreative og innovative sider, du vil opleve internationale forbindelser og besøg, naturvidenskab når det er bedst, sværest og sjovest og en høj faglighed. Du skal opleve at VG er et godt sted at være, et godt sted at lære. Læs meget mere om det hele på de efterfølgende sider. God læselyst. Mette Kynemund Rektor 5

6 Rektor Mette Kynemund er klar til at hejse fl aget sammen med årets første studenter 6

7 ELEVRÅDET byder alle 1g ere velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium, et fællesskab og en skole hvor du vil få tre af de mest fantastiske år af dit liv, spækket med nye venner, faglige udfordringer og gode oplevelser! Uden for klasselokalerne foregår der en masse spændende aktiviteter, som du kan, og forhåbentlig vil engagere dig i musicals, skolebladet Word-Up, VG på tværs, idrætsstævner, VG s enestående talentprogram, diverse grupper/udvalg, og mange andre ting deriblandt skolens elevråd. I modsætning til det elevråd du måske allerede kender fra din folkeskole, har Virum Gymnasiums Elevråd en reel indfl ydelse og spiller en aktiv rolle, i alt hvad der foregår på VG. I starten af jeres skoleår kommer vi ud til alle de nye klasser og får valgt en repræsentant fra hver klasse ved demokratisk afstemning mellem dem, der stiller op. Du er, som repræsentant for din klasse, med til at få indfl ydelse på skolen og formidle din klasses ønsker samt forslag. Du bliver samtidig del af det måske største fælleskab på skolen, elevrådet, og kan dermed få indsigt i skolens struktur, hverdag og de beslutninger, vi tager på alle elevernes vegne. Du får samtidig sociale bånd på tværs af samtlige årgange og klasser. Så hvis du har engagementet og motivationen, så stil endelig op du vil ikke fortryde det! Kort om elevrådet: Vi holder møde én gang hver måned, og holder også et meget attraktiv weekendmøde i en hytte om foråret med alt betalt. Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse altså er vi 36 repræsentanter, hvilket inkluderer os: David Zinck 3k (formand) og Rasmus 7 Dela 2x (næstformand). Vi holder styr på elevrådets beslutninger og initiativer, har en konstant dialog med de elevrepræsenterede udvalg, ledelsen og rektor, samt oplyser resten af skolens elever om elevrådets beslutninger. Elevrådet er alle elevernes talerør og elevdemokrati, og der hvor alle forslagene som regel vedtages. Vores opgave er at varetage elevernes interesser og behandle de problemer, forslag samt ideer, der opstår i løbet af skoleåret. Vi kæmper elevernes sag og gør altid vores bedste for at få elevforslagene indført. I kan til hver en tid komme til os og høre om elevrådet, sociale aktiviteter eller noget helt tredje. Vi formænd og elevrådsrepræsentanterne, er til rådighed for jer, så hold jer endelig ikke tilbage med dumme spørgsmål, for som man siger, findes der ikke dumme spørgsmål. Vi glæder os til at møde jer alle og håber, at i får en fantastisk tid på VG! David Zinck og Rasmus Dela. Hhv. elevrådsformand og næstformand. Rasmus Dela og David Zinck

8 8 Indre gård i forårssol

9 Nyt Studiecenter på VG I efterårssemestret går byggeriet af VGs nye studiecenter i gang. Vi får et helt nyt og gennemført studiecenter og bibliotek med arbejdsrum og studierelevant materiale. I studiecenteret vil Anna, skolens nyansatte uddannelsesbibliotekar, være til rådighed med hjælp og vejledning i forhold til materialer, opgaver og informationssøgning. I studiecenteret samles alle studierelevante materialer, lige fra en opdateret, relevant og alsidig bibliotekssamling til dokumentarer, fagblade samt i- og e-bøger. Derudover vil eleverne møde Anna i informationssøgnings-undervisningen, der både foregår ude i klasserne, i studiecenteret og i auditoriet. Det er VGs ønske at eleverne skal kunne, søge, fremfinde og vurdere relevant materiale, eks. i forbindelse med opgaveskrivning. Studiecenteret indrettes med studiepladser, både så der bliver plads til enkeltarbejdspladser og gruppearbejdspladser. Det er vigtigt, at eleverne har et rigtig godt sted at kunne arbejde og fordybe sig samt øve oplæg og præsentationer. Vi glæder os rigtig meget til at kunne åbne op for VGs nye studiecenter i det nye år. Den nye uddannelsesbibliotekar Anna Dahlquist og rektor Mette Kynemund 9

10 Introduktion for 1g For at lette skoleskiftet for 1g-klasserne er skoleskemaet lidt anderledes i den første uge af skoleåret. Fire tutorer (ældre elever) vil følge jeres klasse i den første uge, og der er hver dag afsat tutortimer på skemaet, hvor I vil få praktiske oplysninger og kan stille spørgsmål. Ledelsen vil også aflægge jer et besøg i løbet af ugen. Alle 1g-klasser får besøg af deres gymnasievejleder i løbet af de første uger, ligesom de får en introduktion til skolens IT-system. Fotografering af 1g-klasserne er delt i to. Til skolens interne system, Lectio, bliver der taget billeder den første dag, mens klassebilleder bliver taget den september samt den 8. september. Onsdag den 20. august standser undervisningen for hele skolen efter 3. modul, hvorefter borddækning til 1g-middagen begynder. Klokken vil rektor Mette Kynemund kort sige et par ord til alle elever og forældre, hvorefter fællesspisningen med lærerne begynder ca i de aftalte lokaler. Efter spisningen er der folkedans på plænen for alle og derefter diskotek i kælderen for 1g-klasserne og levende musik for forældre og lærere i forhallen. Festen slutter klokken Folkedans på Introaftenen

11 ...og den første Plan for uge introugen i 1gaugust 2014 Plan for introugen august 2014 Onsdag den Torsdag den Fredag den modul kl modul kl Velkomst kl Tutorer/ lærerteam Tutortimer Kl. 11: Skattejagt Tutortime med morgenmad. Besøg fra ledelsen/ gymnasievejledere Undervisning Evt. besøg fra ledelsen/ gymnasievejledere Alle 1.g ere møder 8.00 i VG-hallen. Derefter idrætsaktiviteter for stamklasserne efterfulgt af folkedans med start kl modul kl Tutortimer Fri ca. kl Undervisning Tutortime (skovtur) Mandag den Tirsdag den Onsdag den Torsdag den modul kl Tutortime: 8:00-8:40 Undervisning: 8:45-9:30 Undervisning Undervisning 1.g møder kl til undervisning 2. modul kl Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 3. modul kl Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 4. modul kl Undervisning Undervisning Tutortime Borddækning til 1g middag Undervisning 11

12 Vejledningscenter - vi er til for dig Vejledningscentret befinder sig på skolens vestgang. Her kan du få vejledning af din gymnasievejleder, din Team-Danmark koordinator, din læsevejleder og skolepsykologen. Her finder du også ca. en gang om måneden vejlederen fra Studievalg København, som rådgiver om videregående uddannelser. Du får ikke fravær for at tale med en af dine vejledere. Vores træffetider kan findes på skolens hjemmeside samt på opslag ved Vejledningscentret og på kontoret. Gymnasievejledning Hver klasse har sin faste gymnasievejleder, men du kan frit henvende dig til enhver af os. Gymnasievejlederen skal støtte dig i, at du gennemfører din uddannelse på bedst mulige måde. Vejledningen består af en kollektiv del, hvor du bliver undervist sammen med din klasse, bl.a. i studieteknik. Den individuelle del foregår som oftest på dit initiativ i Vejledningscentret. I løbet af efteråret vil 1g-eleverne blive vejledt i valg af studieretning, og før eksamen tilbyder gymnasievejlederne et kursus i at håndtere eksamensangst. Du er altid velkommen til at tale med en gymnasievejleder! En af os sidder i centret hver dag mellem Og du er velkommen til at tale om alle ting også de meget små. Det er bedre at komme en gang for meget til en lille snak, end at problemerne vokser sig store og uoverskuelige. Læsevejledning Virum Gymnasium har fokus på læsetræning. For mange elever opleves det som en stor udfordring at læse og forstå den omfattende mængde fagligt læsestof, der er forbundet med at tage en studentereksamen. Alle elever vil derfor som en del af danskundervisningen i 1g blive undervist i hensigtsmæssige læse- og forståelsesstrategier. Derudover pålægges elever med særlig 12 På skolens hjemmeside under punktet Gymnasievejledning ligger mange gode og nyttige informationer. lav læsehastighed et ekstra læsetræningskursus i løbet af 1.g. Elevernes læsehastighed undersøges ved en læsescreening, som skolens læsevejledere foretager i alle klasser i starten af 1g. Den psykologiske vejledning varetages af psykolog Susanne Nørgaard. Der er tale om kortere samtaleforløb. Du henvises til psykologen via din gymnasievejleder. Skolepsykologen kan typisk hjælpe dig med: problemer derhjemme eller på skolen en akut opstået krise i dit liv følelser af angst og frygt ensomhedsfølelse og kontaktbesvær stress og uoplagthed Selv om du er under 18 år, skal dine forældre eller andre ikke underrettes om, at du går til samtaler, med mindre dit problem er livstruende. Team Danmark koordinator Thomas Madsen træffes også i Vejledningscentret og er skolens særlige vejleder om TD spørgsmål. Virum Gymnasium har specielle forløb for eliteidrætsudøvere, der fordeler det tre-årige forløb over fire år. Eleverne til et sådant forløb skal godkendes af Team Danmark. Ansøgningsfristen er sidst i januar. Det er en god idé at tage en snak med Thomas Madsen før ansøgning. Du kan evt. maile og aftale tid. Studievalg København er navnet på den institution, som vejleder dig om videregående uddannelser og dine uddannelsesmuligheder. Vejlederen kan træffes i Vejledningscentret samt i forbindelse med arrangementer for hele årgange. Du kan bestille tid til en samtale via vores hjemmeside.

13 Hanne Christensen, gymnasievejleder Uddannelseskaravanen på besøg hos VG Susanne Nørgaard psykolog Carsten Erichsen, gymnasievejleder og læsevejleder Mohammad Ajine Studievalg København Lene Rosenbeck, gymnasievejleder Anne Mette Foss Jørgensen, læsevejleder Vibeke Sterup Petersen, gymnasievejleder Hanne Dammand Nielsen, læsevejleder Thomas Seifert, gymnasievejleder Trine Juul, læsevejleder 13 Thomas Madsen, TD-koordinator

14 Studiemiljø 14

15 Studieretningsudbuddet De 14 STUDIE RETNINGER Natur- 1 Matematik A Fysik A/B Kemi A/B videnskabelige 2 Bioteknologi A Matematik A Fysik B 3 Biologi A Kemi B Matematik B 4 Biologi A Idræt B Matematik B Samfunds- 5 Matematik A Samfundsfag B videnskabelige 6 Samfundsfag A Matematik B 7 Engelsk A Samfundsfag B Matematik B 8 Tysk A Engelsk A Sproglige 9 Fransk A Engelsk A 10 Spansk A Engelsk A 11 Latin A Engelsk A 12 Engelsk A Spansk A Tysk/Fransk A/B Kommentarer Kunstneriske 13 Musik A Engelsk A 14 Musik A Matematik B Når der angives A/B betyder det, at studieretningen oprettes med A, hvis næsten alle dens elever ønsker det og ellers tilbydes A-niveauet som valgfag. I studieretninger med matematik B vil der altid være mulighed for at tage et A-niveau i matematik som valgfag. I studieretning 11 fortsætter man med 2. fremmedsprog fra folkeskolen og begynder på 3. sprog (spansk) i januar. Når vi sammensætter studieretningerne endeligt i december i 1g, vil vi forsøge at opfylde jeres samlede fagønsker bedst muligt. Derfor kan studieretningerne blive anderledes end de her skitserede og eventuelt indeholde andre fag. 15

16 Fagene i studieretningsforløbet STUDIE- RETNINGS- FORLØB 2½ år 3g 2g 1g OBLIGATORISKE FAG: Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedsprog (fortsætter B/begynder A) Matematik C Samfundsfag C Fysik C Biologi C Kemi C eller Naturgeografi C (Enten fysik, biologi, kemi/naturgeografi skal vælges på B niveau) Kunstnerisk fag C Idræt C Religion C Oldtidskundskab C STUDIERETNINGSFAG: Normalt 3 fag Studieretningsprojekt (i 3.g) VALGFAG: 1-3 valgfag afhængig af den enkelte studieretning. Ligger normalt i 3.g. Almen studieforberedelse GRUND- FORLØB ½ år 1g OBLIGATORISKE FAG: Dansk Engelsk 2. fremmedsprog Fysik Biologi Matematik Samfundsfag Kunstnerisk fag Idræt Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse ALMEN STUDIEFORBEREDELSE (AT): Her arbejder du med emner på tværs af fagene indenfor humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Sigtet er at give dig viden og værktøjer til brug i dine fremtidige studier i gymnasiet og i din videre uddannelse. Du skal arbejde med AT i hele studieretningsforløbet. AT færdiggøres med en afsluttende prøve i 3g. ALMEN SPROGFORSTÅELSE (AP): I almen sprogforståelse lærer du om forskellige sprogs struktur og funktion. Du bliver en mere kvalificeret sprogiagttager og sprogbruger, og du lærer, hvordan du kan overføre din sproglige viden fra det ene sprog til det andet. AP færdiggøres med en afsluttende prøve i grundforløbet. NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV): Naturvidenskabeligt grundforløb er en synliggørelse af den naturvidenskabelige tankegang. Udgangspunktet er blandt andet emner fra hverdagen, som giver dig indsigt i samspillet mellem fysik, biologi, kemi og naturgeografi. NV færdiggøres med en afsluttende prøve i grundforløbet. 16 For at blive student skal du normalt have 4 A-fag, 3 B-fag, 7 C-fag Det opnår du i studieretningsforløbet (de sidste 2½ år) gennem a. obligatoriske fag fælles for alle studieretninger. b. 2 naturvidenskabelige fag på mindst c-niveau ud over fysik (dvs. biologi og enten kemi eller naturgeografi). c. 1 af disse naturvidenskabelige fag eller matematik på mindst B-niveau. d. 2-3 studieretningsfag, som kan være nye eller bygger oven på de fag, du allerede har. e. 1-3 valgfag afhængig af den enkelte studieretning.

17 Valgfag på Virum Gymnasium A-niveau B-niveau C-niveau Biologi Billedkunst Astronomi Bioteknologi Biologi Billedkunst Engelsk Dramatik Dans Fransk Begyndersprog Fransk Fortsættersprog Datalogi Fransk Fortsættersprog Fysik Design Fysik Idræt Dramatik Kemi Kemi Erhvervsøkonomi Kinesisk Begyndersprog Matematik Filosofi Matematik Mediefag Innovation Musik Musik Kemi Samfundsfag Naturgeografi Kinesisk Områdestudium Spansk Begyndersprog Psykologi Latin Tysk Begyndersprog Religion Mediefag Tysk Fortsættersprog Samfundsfag Musik Fagekskursion i NV Tysk Fortsættersprog Naturgeografi Psykologi Retorik 17

18 Udvikling Udvikling Udviklingsprojekter på VG Virum Gymnasiums deltagelse i udviklingsprojekter Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen (Ministeriet for Børn og Undervisning) Forsøg med uddelegering og arbejdstidstilrettelæggelse (Gymnasieskolernes Lærerforening/Gymnasieskolernes Rektorforening) Talentudvikling i naturvidenskab (Ministeriet for Børn og Undervisning) Læringsledelse. Design af god undervisning (Gymnasiefællesskabet) Innovation i undervisningen (Young Enterprise/Fonden for Entreprenørskab) 18

19 Virum Gymnasium har en række indsatsområder, som er med til at sikre, at eleverne får den bedst mulige ungdomsuddannelse. Modellen ovenfor viser de faglige og kreative aspekter, som skolen har haft særligt fokus på i skoleåret De styrkes af et tæt samspil med lokalområdet og en lang række andre eksterne samarbejdspartnere. 19

20 Faglighed VG deltager i en række pædagogiske udviklingsprojekter, der giver lærerne inspiration til at udvikle undervisningen. Derfor er projekterne med til at sikre, at eleverne får det optimale faglige udbytte af deres gymnasietid. Professor Hans Bonde om bla OL i Sochi Foredrag i Det lille universitet Mandag d. 24 februar gæstede professor Hans Bonde Det Lille Universitet, der er et initiativ for elever (og lærere), som har en interesse i aktuel akademisk forskning. Under det overordnede emne sport og politik, holdt Hans Bonde et foredrag, hvor han kom med sin tolkning af de netop overståede vinterolympiske lege i Sochi. Foredragets centrale pointe er, at der er en tæt sammenhæng mellem sport og politik, på trods af Den Internationale Olympiske Komites påstand om det modsatte, og det dannede grundlaget for en af Hans Bondes teser om OL i Sochi; at Vladimir Putin havde brugt legene som kronen på værket af den personkult, han igennem en lang årerække har opbygget. Det har han bl.a. gjort med en symbolsk iscenesættelse af sig selv som Ruslands stærke mand via idrætten. Den årelange proces med Sochis ansøgning værtsskabet til vinterlegene, samt de efterfølgende konsekvenser for byen blev desuden diskuteret i lyset af de mange korruptionsskandaler, der har plaget Rusland siden Sovjetunionens opløsning. Omkring 100 elever og en række lærere overværede det spændende foredrag, som blev afsluttet med spørgsmål til Hans Bonde. Foredraget var ét af en række foredrag i Det lille universitet, der også har haft besøg af Rune Lykkeberg og Lone Frank. ScienceTalent VG er med i et skoleudviklingsprojekt for talentudvikling indenfor de Naturvidenskabelige fag. Entusiastiske og dygtige elever tilbydes et 3-årigt forløb, hvor de kan deltage i en vifte af universitetsforedrag (UNF), workshops og konkurrencer. Det drejer sig fx om PETskanning og kredsløbsforsøg på Rigshospitalet, Proteinkemi/røntgenkrystallografi på Farma, Bioinformatik på DTU samt workshops lokalt på skolen om Gærceller som modelorganisme og Atmosfærisk optik. Eleverne bliver desuden tilbudt at træne til og deltage i naturvidenskabelige konkurrencer som Georg Mohr, Kemi-, Geografi - og Biologiolympiaderne og andre konkurrencer som Oliejagten og Unge Forskere. Udviklingsprojekt: Design af god undervisning Ic årgang 2013 har været en del af et lille lærerprojekt, hvor forskellige læringsteknikker blev systematisk afprøvet, drøftet og vurderet af klassen lærere i et tæt samarbejde med skolens pædagogiske ledelse. Det var et ønske fra klassens lærere at fokusere på, hvordan ny læring bedst kunne lagres i langtidshukommelsen, og derfor har de forskellige læringsteknikker haft det til fælles, at eleverne i højere grad end ellers skulle involveres aktivt i læringsprocessen. Det er sket igennem fi lmoptagelser, storytelling -teknik, fysisk bevægelse, CL (cooperative learning) og brug af ITplatforme. Lærerne har i denne forbindelse også deltaget i to kurser i samarbejde med 10 andre gymnasier, hvor fokus ligeledes har været på, hvordan forskning indenfor læring kan omsættes til effektive undervisningsmetoder. 20

21 VG: Et af de Danske Science Gymnasier Virum Gymnasium er en af de oprindelige deltagere i netværket Danske Science Gymnasier (DASG), der nu dannes af almene og tekniske gymnasier fra hele landet. Missionen i DASG er at udvikle nye undervisningsmetoder indenfor de naturvidenskabelige fag og matematik i samarbejde med universiteter og erhvervsliv. Lærerne mødes til workshop og kurser på et højt fagligt niveau, ofte med bidrag fra universiteter, erhvervsliv eller de pædagogiske centre, og resultatet af disse kurser udmøntes i undervisningsmateriale, som bruges i undervisningen og deles med andre lærere bl.a. på hjemmesiden Pædagogiske ideer bliver på denne måde afprøvet i de forskellige klasser og på forskellige gymnasier med et mangfoldigt resultat til følge. I skoleåret er der planlagt 7 udviklingsprojekter. Det enkelte Science Gymnasium har forpligtet sig til at deltage i mindst et projekt, men Virum Gymnasium har valgt at være med i hele 3 af disse. Det er de 3 førstnævnte på listen: Innovation i Naturvidenskab Planteforskning besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland Kognition matematik og dansk. Egne E-bøger og hjemmesider i matematik- fokus på elevproduktioner i matematik Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, IT og fagdidaktik Autentisk bioteknologi bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Det er netværkets mål at øge interessen for de naturvidenskabelige fag og matematik, at sætte fokus på fagenes almendannende elementer og at motivere unge til at tage en teknisk, naturvidenskabelig uddannelse. Der er nu 82 deltagende skoler i netværket. Der arbejdes ihærdigt og koncentreret i bioteknologi 21

22 Innovation Innovation i undervisningen VG udbyder valgfaget innovation, hvor eleverne lærer at arbejde systematisk og kreativt med ideudvikling til opstart af egen virksomhed. Også i andre fag arbejdes der innovativt, som f.eks. i fransk og idræt. Flere innovationsprojekter er på vej, for VG deltager i et innovationsprojekt, støttet af Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark. Det giver eleverne mulighed for at løse konkrete opgaver for virksomheder som en del af undervisningen. I skoleåret var det Nationalmuseet, Gyldendals Forlag, Kristeligt Dagblad og fi rmaet Christian Hansen. Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark, hjemmeside: Innovation på Nationalmuseet Fredag den 11.otober 2013 præsenterede 3m en række innovative workshops om Vikingetiden i forbindelse med Nationalmuseets Kulturnatsarrangement. Gæsterne blev præsenteret for musikfortællinger, strategispil, rollespil, nyhedsudsendelser og quizzer som formidlede Danmarks vikingetid til publikum i alle aldre. I samarbejde med Nationalmuseet udviklede og organiserede eleverne fra 3m deres projekter om vikingetidens politiske, sociale og kulturelle historie. Det var en svær proces. For hvordan formidler man stormagtspolitik i 1000-tallets Europa til årige på en innovativ måde? Det var også en lærerig proces, for i projektet var eleverne selv ansvarlige fra start til slut. Elever på Innovationsholdet fortæller om deres projekter i auditoriet 22

23 Kunstneriske og kreative aktiviteter BGK og MGK Virum Gymnasium har en lang tradition for kunstneriske og kreative aktiviteter og tilbyder ud over spændende udfordringer i f.eks. musical og kor, et skriveværksted for forfatterspirer, et musikværksted og en designkonkurrence. VG støtter også de kunstneriske elever, der bliver optaget på Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) på Arken eller Musikalsk Grundkursus (MGK) på Københavns Musikskole og tilrettelægger deres undervisning, så det bliver lettere at passe både skolegang og kunst eller musik. BGK: MGK: Design din by: På VG har vi også en række projekter, der udfordrer musiktalenterne. Det er fx musical, VG-turné, musikkomposition og musikproduktion. Det er aktiviteter, som man følger udenfor skoletiden, og hvor man både kan blive bedre til at spille instrumenter, synge, komponere, producere, spille skuespil og performe og deltage i et inspirerende socialt fællesskab med ligesindede. Det er kompetente musik- og dramalærere, der underviser og instruerer eleverne. Skriveværksted for forfatterspirer VG s to BGK-elever BGK MGK Design I løbet af processen bliver elevernes tekster læst i klasser på skolen, og vi tager fat på den hudløse proces, det er at give og modtage kritik med fokus på konstruktiv kritik, det siger sig selv. Så har du lyst til og mod på at udvikle dine evner som fortæller, er skriveværkstedet et tilbud til dig. Fordi gode historier ikke skriver sig selv. Dorte Holm Kald det Virum, kald det hvad som helst Af Sofie Vitalis ( ) På vej mod stationen havde Martin og jeg en af vores sædvanlige over-intellektuelle samtaler, hvor det gjaldt om at overgå hinanden i vilkårlige vidensregimer. Det var en kamp, Martin vandt hver gang. Sådan var det med ham, han vandt alt uafhængigt af modstanderens indsats. På en og samme tid talte Martin om dominantseptimer og musiske begreber, som ingen af os forstod, mens jeg hældte politiske konventioner ud om Israel-Palæstina konfl ikten. Martin var nået til H-durs-dominant og jeg til Intifadaen, da vi stod på i B-toget mod Høje Taastrup. Uden at se os tilbage lod vi rækkehusene, højhusene og alle de andre huse, som har formet vores opvækst, vente tilbage i Virum uden os. Da vi stod af på Nørreport, kunne vi ånde lettet op. På trods af at mit ansigt sad skævt efter vores slåskamp, var jeg i stand til at gå lige, og uden så meget som at se på hinanden, stormede vi alle mod vores sædvanlige, snuskede værtshus. Det var det eneste rigtige sted at være pløret lørdag nat, og denne lørdag føltes nyere og vigtigere end nogen anden. ( ) Det skønlitterære skriveværkstedet er for elever, som vil prøve kræfter med forfattergerningen. Vi arbejder med den kreative proces og det bevidste håndværk, som gode historier udspringer af. Vi lægger ud med idéudvikling og bevæger os gennem skriveprocessens forskellige faser. 23

24 Idræt og Team Danmark Ude i idrætslivet har VG s godt 60 Team Danmarkog eliteidrætselever vundet VM-bronze, EM-guld, danmarksmesterskaber, spillet på Davis Cup-holdet i tennis, været på landshold i basketball, deltaget i verdensmesterskaber i dans og leveret mange flotte præstationer på et højt sportsligt niveau i kajakker og robåde til vands, i løbesko på atletikbaner og på MTBcykler i skovene. Det er vi meget stolte af. Samtidig har de formået at passe deres uddannelse på VG på bedste vis. Det synes vi er rigtigt godt klaret. På VG arbejder vi med life skills med Team Danmark- og eliteidrætseleverne, og vi har haft cykelsportsfænomenet Rasmus Quaade i huset og fortælle om, hvordan man sætter sig mål og arbejder hårdt og fokuseret på at føre sine mål ud i livet. At kunne det og at have talentet for sporten er de to væsentligste ingredienser, der skal til for at kunne udvikle sig til noget stort i eliteidrætten. På VG er det vores mål at give vores Team Danmark- og eliteidrætselever de bedst mulige betingelser for at kunne nå dertil. Cykelsportsfænomenet Rasmus Quaade 24

25 IT som indsatsområde IT på VG 2014/15 Skolen lægger vægt på anvendelse af den digitale teknik til kommunikation, undervisning, oplysning og administration. IT-området varetages af to IT-vejledere og en IT-supporter. Til undervisningsbrug benytter alle elever egen bærbar PC og evt. tablet eller smartphone, og i fællesarealer er der PC-er til elevbrug. Alle undervisningslokaler på skolen har elektroniske tavler. Der er printere og kopimaskine til rådighed mod betaling for egne print. Skolen er dækket af et trådløst net med stor kapacitet og hastighed, og benytter Lectio, hvor man kan se skema, lektier, fravær, karakterer, mm. NF/CA/MiF IT i undervisningen IT indgår som en naturlig del af den daglige undervisning på VG. Som elektronisk læringssystem benytter vi bl.a. Moodle, der kan håndtere arbejdsspørgsmål og træningsopgaver. Eleverne synes, det er sjovt at lave gruppearbejde omkring computeren i modulerne og at forberede dagens lektie hjemme via en quiz. Læreren kan følge elevens arbejde tæt, og det er med til at sikre, at eleverne er aktive og ikke falder bagud i undervisningen. Et andet tiltag på VG er speakretning af skriftlige opgaver. Normalt bliver opgaver rettet og kommenteret af læreren på skrift, men ved at optage retteprocessen på film med lydkommentarer får eleverne en helt unik tilbagemelding på deres besvarelse af en opgave - sjovt og særdeles lærerigt! Eleverne laver også film, og det er blevet nemt, da næsten alle elever har en mobiltelefon med et kamera. Ofte er det resultatet af gruppearbejde, der skal afleveres og præsenteres som en film. Det er med til at styrke den mundtlige kommunikationsevne og stiller en del krav til præcisionen, når eleverne skal planlægge og filme et matematikbevis, et fysikforsøg eller en diskussion på engelsk. IT bliver brugt i de fleste undervisningssammenhænge på VG. 25

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent?

Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Tid til Talent Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Virum Gymnasium Vi rummer mere 1 VG - Tid til Talent Redaktion: Birgit Riedel

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER

GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER Årsskrift 2013 Translokation og dimission afholdes fredag den 28. juni 2013 kl. 10.00 i skolegården. Dimittendernes familie samt venner af skolen er velkomne.

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Schola Cathedralis Alaburgensis

Schola Cathedralis Alaburgensis A A LB O R G K AT E D R A LS K O LE 2013 Schola Cathedralis Alaburgensis 1 2. september 1538 udsendtes kirkeordinansen. Heri bestemmes: Udi hver Købstad skal være en Latin Skole. 26. august 1540 nævnes

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere