Information Virum GymnasiumVi rummer mere... Virum Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information 2014-2015. Virum GymnasiumVi rummer mere... Virum Gymnasium 2014-2015"

Transkript

1 Information Virum GymnasiumVi rummer mere... 1

2 2 Redaktion: Pia Gars Jensen (ansvarsh.), Berit Riis Langdahl, Anne Carlsson og Gunnar Bay (+ grafisk design) Redaktionen sluttet 3. juli 2014 Tak til alle fotografer og skribenter. Tryk: Strandbygaard Grafisk

3 Information Virum Gymnasium 3

4 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse/redaktion: Velkommen til VG: Elevrådet byder velkommen: Nyt studiecenter på VG Introduktion for 1g: Vejledningscentret: Gymnasiet STX på VG: Udviklingsprojekter: Hvorfor rejser vi? Aktiviteter på lang og på tværs: VG på tværs: VG 5 løb: Bliv skakmat: Idræt - en vigtig del af VG: Musik på VG: Route 66: VG musical: Årets fester på VG: Organisationsstrukturen på VG: Kunst, design & udstillinger: Statens Kunstfond - deponering VG på Facebook: Oversigtsplaner: Medarbejdere på VG: Goddag og farvel til medarbejdere Besøg på VG og Åbent Hus : VGV Virum Gymnasiums Venner: VG s ABC - praktiske oplysninger Translokation og legater: Adresser, telefoner, mv.: s. 4 s. 5 s. 7 s. 9 s. 10 s. 12 s. 15 s. 18 s. 30 s. 36 s. 39 s. 40 s. 41 s. 42 s. 44 s. 47 s. 49 s. 51 s. 55 s. 56 s. 58 s. 59 s. 60 s. 62 s. 72 s. 77 s. 78 s. 79 s. 82 s. 83 4

5 Velkommen til Virum Gymnasium... På Virum Gymnasium, som i daglig tale kaldes VG, vil du hurtigt stifte bekendtskab med nogle af de værdier som gennemsyrer hverdagen på VG. Det er vigtigt at alle føler sig respekteret og kan få det bedste udbytte. Det betyder at vi har fokus på såvel det sociale, som det faglige miljø. Det har vi på de knap 1100 elever, der er på VG i det kommende år. I skoleåret har vi 12 1gklasser, 13 2g-klasser og 14 3g-klasser. Undervisningen på VG begynder kl og slutter kl , men hermed er skoledagen ikke slut. Fra vil der ind imellem være obligatoriske elementer, du skal deltage i (fx øvelsesmoduler i de naturvidenskabelige fag, arbejde med skriftligt arbejde eller lignende) eller du kan deltage i lektiecaféen, talentprogrammet eller nogle af de mange andre tilbud VG kan præstere. Vi forventer af alle vores elever at de er velforberedte til og aktivt deltagende i undervisningen, afl everer alle skriftlige opgaver rettidigt og er med til at gøre VG til et attraktivt og dejligt sted at være. Du skal med andre ord tage ansvar for din uddannelse og for de andre elever. Så skal vi nok tage ansvar for rammerne for dit forløb på VG. Du kommer til en skole med bl.a. helt nye fysiklokaler og i løbet af året vil der komme nye toiletter og et studiecenter. I undervisningen vil du møde dygtige og engagerede lærere med fokus på høj faglighed. De arbejder sammen på tværs af og i fagene, deler ud af deres store viden og engagement, og du skal ind imellem stå på tå for at få det fulde udbytte. Det synes vi er vigtigt at alle elever får mulighed for. Det udvikler såvel personlighed, som faglige kompetencer. Internt i huset eller eksternt. Hvis du ønsker fl ere udfordringer, kan du deltage i talentprogrammet Tid til talent. Det har mange facetter og en mangfoldighed, som kan tiltale de fl este elever med et fagligt og mentalt overskud. Der er således mulighed for at beskæftige sig med fx engelsk, forfatterværksted, samfundsdebatter og meget mere. Men VG rummer også tilbud, som kan stimulere dine mere almene interesser. Du kan fx deltage i studiekredse eller workshops som efterårets dannelsesseminar, sportscaféen eller i en læsekreds. Når du tager en STX på VG vil du udvikle dig fagligt, personligt og socialt. Jeg tør godt sige at det bliver tre uforglemmelige år. Virum Gymnasium giver dig mulighed for at udvikle dig, hvis du dyrker eliteidræt eller er Team Danmark-elev, du kan blive udfordret på dine kreative og innovative sider, du vil opleve internationale forbindelser og besøg, naturvidenskab når det er bedst, sværest og sjovest og en høj faglighed. Du skal opleve at VG er et godt sted at være, et godt sted at lære. Læs meget mere om det hele på de efterfølgende sider. God læselyst. Mette Kynemund Rektor 5

6 Rektor Mette Kynemund er klar til at hejse fl aget sammen med årets første studenter 6

7 ELEVRÅDET byder alle 1g ere velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium, et fællesskab og en skole hvor du vil få tre af de mest fantastiske år af dit liv, spækket med nye venner, faglige udfordringer og gode oplevelser! Uden for klasselokalerne foregår der en masse spændende aktiviteter, som du kan, og forhåbentlig vil engagere dig i musicals, skolebladet Word-Up, VG på tværs, idrætsstævner, VG s enestående talentprogram, diverse grupper/udvalg, og mange andre ting deriblandt skolens elevråd. I modsætning til det elevråd du måske allerede kender fra din folkeskole, har Virum Gymnasiums Elevråd en reel indfl ydelse og spiller en aktiv rolle, i alt hvad der foregår på VG. I starten af jeres skoleår kommer vi ud til alle de nye klasser og får valgt en repræsentant fra hver klasse ved demokratisk afstemning mellem dem, der stiller op. Du er, som repræsentant for din klasse, med til at få indfl ydelse på skolen og formidle din klasses ønsker samt forslag. Du bliver samtidig del af det måske største fælleskab på skolen, elevrådet, og kan dermed få indsigt i skolens struktur, hverdag og de beslutninger, vi tager på alle elevernes vegne. Du får samtidig sociale bånd på tværs af samtlige årgange og klasser. Så hvis du har engagementet og motivationen, så stil endelig op du vil ikke fortryde det! Kort om elevrådet: Vi holder møde én gang hver måned, og holder også et meget attraktiv weekendmøde i en hytte om foråret med alt betalt. Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse altså er vi 36 repræsentanter, hvilket inkluderer os: David Zinck 3k (formand) og Rasmus 7 Dela 2x (næstformand). Vi holder styr på elevrådets beslutninger og initiativer, har en konstant dialog med de elevrepræsenterede udvalg, ledelsen og rektor, samt oplyser resten af skolens elever om elevrådets beslutninger. Elevrådet er alle elevernes talerør og elevdemokrati, og der hvor alle forslagene som regel vedtages. Vores opgave er at varetage elevernes interesser og behandle de problemer, forslag samt ideer, der opstår i løbet af skoleåret. Vi kæmper elevernes sag og gør altid vores bedste for at få elevforslagene indført. I kan til hver en tid komme til os og høre om elevrådet, sociale aktiviteter eller noget helt tredje. Vi formænd og elevrådsrepræsentanterne, er til rådighed for jer, så hold jer endelig ikke tilbage med dumme spørgsmål, for som man siger, findes der ikke dumme spørgsmål. Vi glæder os til at møde jer alle og håber, at i får en fantastisk tid på VG! David Zinck og Rasmus Dela. Hhv. elevrådsformand og næstformand. Rasmus Dela og David Zinck

8 8 Indre gård i forårssol

9 Nyt Studiecenter på VG I efterårssemestret går byggeriet af VGs nye studiecenter i gang. Vi får et helt nyt og gennemført studiecenter og bibliotek med arbejdsrum og studierelevant materiale. I studiecenteret vil Anna, skolens nyansatte uddannelsesbibliotekar, være til rådighed med hjælp og vejledning i forhold til materialer, opgaver og informationssøgning. I studiecenteret samles alle studierelevante materialer, lige fra en opdateret, relevant og alsidig bibliotekssamling til dokumentarer, fagblade samt i- og e-bøger. Derudover vil eleverne møde Anna i informationssøgnings-undervisningen, der både foregår ude i klasserne, i studiecenteret og i auditoriet. Det er VGs ønske at eleverne skal kunne, søge, fremfinde og vurdere relevant materiale, eks. i forbindelse med opgaveskrivning. Studiecenteret indrettes med studiepladser, både så der bliver plads til enkeltarbejdspladser og gruppearbejdspladser. Det er vigtigt, at eleverne har et rigtig godt sted at kunne arbejde og fordybe sig samt øve oplæg og præsentationer. Vi glæder os rigtig meget til at kunne åbne op for VGs nye studiecenter i det nye år. Den nye uddannelsesbibliotekar Anna Dahlquist og rektor Mette Kynemund 9

10 Introduktion for 1g For at lette skoleskiftet for 1g-klasserne er skoleskemaet lidt anderledes i den første uge af skoleåret. Fire tutorer (ældre elever) vil følge jeres klasse i den første uge, og der er hver dag afsat tutortimer på skemaet, hvor I vil få praktiske oplysninger og kan stille spørgsmål. Ledelsen vil også aflægge jer et besøg i løbet af ugen. Alle 1g-klasser får besøg af deres gymnasievejleder i løbet af de første uger, ligesom de får en introduktion til skolens IT-system. Fotografering af 1g-klasserne er delt i to. Til skolens interne system, Lectio, bliver der taget billeder den første dag, mens klassebilleder bliver taget den september samt den 8. september. Onsdag den 20. august standser undervisningen for hele skolen efter 3. modul, hvorefter borddækning til 1g-middagen begynder. Klokken vil rektor Mette Kynemund kort sige et par ord til alle elever og forældre, hvorefter fællesspisningen med lærerne begynder ca i de aftalte lokaler. Efter spisningen er der folkedans på plænen for alle og derefter diskotek i kælderen for 1g-klasserne og levende musik for forældre og lærere i forhallen. Festen slutter klokken Folkedans på Introaftenen

11 ...og den første Plan for uge introugen i 1gaugust 2014 Plan for introugen august 2014 Onsdag den Torsdag den Fredag den modul kl modul kl Velkomst kl Tutorer/ lærerteam Tutortimer Kl. 11: Skattejagt Tutortime med morgenmad. Besøg fra ledelsen/ gymnasievejledere Undervisning Evt. besøg fra ledelsen/ gymnasievejledere Alle 1.g ere møder 8.00 i VG-hallen. Derefter idrætsaktiviteter for stamklasserne efterfulgt af folkedans med start kl modul kl Tutortimer Fri ca. kl Undervisning Tutortime (skovtur) Mandag den Tirsdag den Onsdag den Torsdag den modul kl Tutortime: 8:00-8:40 Undervisning: 8:45-9:30 Undervisning Undervisning 1.g møder kl til undervisning 2. modul kl Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 3. modul kl Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 4. modul kl Undervisning Undervisning Tutortime Borddækning til 1g middag Undervisning 11

12 Vejledningscenter - vi er til for dig Vejledningscentret befinder sig på skolens vestgang. Her kan du få vejledning af din gymnasievejleder, din Team-Danmark koordinator, din læsevejleder og skolepsykologen. Her finder du også ca. en gang om måneden vejlederen fra Studievalg København, som rådgiver om videregående uddannelser. Du får ikke fravær for at tale med en af dine vejledere. Vores træffetider kan findes på skolens hjemmeside samt på opslag ved Vejledningscentret og på kontoret. Gymnasievejledning Hver klasse har sin faste gymnasievejleder, men du kan frit henvende dig til enhver af os. Gymnasievejlederen skal støtte dig i, at du gennemfører din uddannelse på bedst mulige måde. Vejledningen består af en kollektiv del, hvor du bliver undervist sammen med din klasse, bl.a. i studieteknik. Den individuelle del foregår som oftest på dit initiativ i Vejledningscentret. I løbet af efteråret vil 1g-eleverne blive vejledt i valg af studieretning, og før eksamen tilbyder gymnasievejlederne et kursus i at håndtere eksamensangst. Du er altid velkommen til at tale med en gymnasievejleder! En af os sidder i centret hver dag mellem Og du er velkommen til at tale om alle ting også de meget små. Det er bedre at komme en gang for meget til en lille snak, end at problemerne vokser sig store og uoverskuelige. Læsevejledning Virum Gymnasium har fokus på læsetræning. For mange elever opleves det som en stor udfordring at læse og forstå den omfattende mængde fagligt læsestof, der er forbundet med at tage en studentereksamen. Alle elever vil derfor som en del af danskundervisningen i 1g blive undervist i hensigtsmæssige læse- og forståelsesstrategier. Derudover pålægges elever med særlig 12 På skolens hjemmeside under punktet Gymnasievejledning ligger mange gode og nyttige informationer. lav læsehastighed et ekstra læsetræningskursus i løbet af 1.g. Elevernes læsehastighed undersøges ved en læsescreening, som skolens læsevejledere foretager i alle klasser i starten af 1g. Den psykologiske vejledning varetages af psykolog Susanne Nørgaard. Der er tale om kortere samtaleforløb. Du henvises til psykologen via din gymnasievejleder. Skolepsykologen kan typisk hjælpe dig med: problemer derhjemme eller på skolen en akut opstået krise i dit liv følelser af angst og frygt ensomhedsfølelse og kontaktbesvær stress og uoplagthed Selv om du er under 18 år, skal dine forældre eller andre ikke underrettes om, at du går til samtaler, med mindre dit problem er livstruende. Team Danmark koordinator Thomas Madsen træffes også i Vejledningscentret og er skolens særlige vejleder om TD spørgsmål. Virum Gymnasium har specielle forløb for eliteidrætsudøvere, der fordeler det tre-årige forløb over fire år. Eleverne til et sådant forløb skal godkendes af Team Danmark. Ansøgningsfristen er sidst i januar. Det er en god idé at tage en snak med Thomas Madsen før ansøgning. Du kan evt. maile og aftale tid. Studievalg København er navnet på den institution, som vejleder dig om videregående uddannelser og dine uddannelsesmuligheder. Vejlederen kan træffes i Vejledningscentret samt i forbindelse med arrangementer for hele årgange. Du kan bestille tid til en samtale via vores hjemmeside.

13 Hanne Christensen, gymnasievejleder Uddannelseskaravanen på besøg hos VG Susanne Nørgaard psykolog Carsten Erichsen, gymnasievejleder og læsevejleder Mohammad Ajine Studievalg København Lene Rosenbeck, gymnasievejleder Anne Mette Foss Jørgensen, læsevejleder Vibeke Sterup Petersen, gymnasievejleder Hanne Dammand Nielsen, læsevejleder Thomas Seifert, gymnasievejleder Trine Juul, læsevejleder 13 Thomas Madsen, TD-koordinator

14 Studiemiljø 14

15 Studieretningsudbuddet De 14 STUDIE RETNINGER Natur- 1 Matematik A Fysik A/B Kemi A/B videnskabelige 2 Bioteknologi A Matematik A Fysik B 3 Biologi A Kemi B Matematik B 4 Biologi A Idræt B Matematik B Samfunds- 5 Matematik A Samfundsfag B videnskabelige 6 Samfundsfag A Matematik B 7 Engelsk A Samfundsfag B Matematik B 8 Tysk A Engelsk A Sproglige 9 Fransk A Engelsk A 10 Spansk A Engelsk A 11 Latin A Engelsk A 12 Engelsk A Spansk A Tysk/Fransk A/B Kommentarer Kunstneriske 13 Musik A Engelsk A 14 Musik A Matematik B Når der angives A/B betyder det, at studieretningen oprettes med A, hvis næsten alle dens elever ønsker det og ellers tilbydes A-niveauet som valgfag. I studieretninger med matematik B vil der altid være mulighed for at tage et A-niveau i matematik som valgfag. I studieretning 11 fortsætter man med 2. fremmedsprog fra folkeskolen og begynder på 3. sprog (spansk) i januar. Når vi sammensætter studieretningerne endeligt i december i 1g, vil vi forsøge at opfylde jeres samlede fagønsker bedst muligt. Derfor kan studieretningerne blive anderledes end de her skitserede og eventuelt indeholde andre fag. 15

16 Fagene i studieretningsforløbet STUDIE- RETNINGS- FORLØB 2½ år 3g 2g 1g OBLIGATORISKE FAG: Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedsprog (fortsætter B/begynder A) Matematik C Samfundsfag C Fysik C Biologi C Kemi C eller Naturgeografi C (Enten fysik, biologi, kemi/naturgeografi skal vælges på B niveau) Kunstnerisk fag C Idræt C Religion C Oldtidskundskab C STUDIERETNINGSFAG: Normalt 3 fag Studieretningsprojekt (i 3.g) VALGFAG: 1-3 valgfag afhængig af den enkelte studieretning. Ligger normalt i 3.g. Almen studieforberedelse GRUND- FORLØB ½ år 1g OBLIGATORISKE FAG: Dansk Engelsk 2. fremmedsprog Fysik Biologi Matematik Samfundsfag Kunstnerisk fag Idræt Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse ALMEN STUDIEFORBEREDELSE (AT): Her arbejder du med emner på tværs af fagene indenfor humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Sigtet er at give dig viden og værktøjer til brug i dine fremtidige studier i gymnasiet og i din videre uddannelse. Du skal arbejde med AT i hele studieretningsforløbet. AT færdiggøres med en afsluttende prøve i 3g. ALMEN SPROGFORSTÅELSE (AP): I almen sprogforståelse lærer du om forskellige sprogs struktur og funktion. Du bliver en mere kvalificeret sprogiagttager og sprogbruger, og du lærer, hvordan du kan overføre din sproglige viden fra det ene sprog til det andet. AP færdiggøres med en afsluttende prøve i grundforløbet. NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV): Naturvidenskabeligt grundforløb er en synliggørelse af den naturvidenskabelige tankegang. Udgangspunktet er blandt andet emner fra hverdagen, som giver dig indsigt i samspillet mellem fysik, biologi, kemi og naturgeografi. NV færdiggøres med en afsluttende prøve i grundforløbet. 16 For at blive student skal du normalt have 4 A-fag, 3 B-fag, 7 C-fag Det opnår du i studieretningsforløbet (de sidste 2½ år) gennem a. obligatoriske fag fælles for alle studieretninger. b. 2 naturvidenskabelige fag på mindst c-niveau ud over fysik (dvs. biologi og enten kemi eller naturgeografi). c. 1 af disse naturvidenskabelige fag eller matematik på mindst B-niveau. d. 2-3 studieretningsfag, som kan være nye eller bygger oven på de fag, du allerede har. e. 1-3 valgfag afhængig af den enkelte studieretning.

17 Valgfag på Virum Gymnasium A-niveau B-niveau C-niveau Biologi Billedkunst Astronomi Bioteknologi Biologi Billedkunst Engelsk Dramatik Dans Fransk Begyndersprog Fransk Fortsættersprog Datalogi Fransk Fortsættersprog Fysik Design Fysik Idræt Dramatik Kemi Kemi Erhvervsøkonomi Kinesisk Begyndersprog Matematik Filosofi Matematik Mediefag Innovation Musik Musik Kemi Samfundsfag Naturgeografi Kinesisk Områdestudium Spansk Begyndersprog Psykologi Latin Tysk Begyndersprog Religion Mediefag Tysk Fortsættersprog Samfundsfag Musik Fagekskursion i NV Tysk Fortsættersprog Naturgeografi Psykologi Retorik 17

18 Udvikling Udvikling Udviklingsprojekter på VG Virum Gymnasiums deltagelse i udviklingsprojekter Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen (Ministeriet for Børn og Undervisning) Forsøg med uddelegering og arbejdstidstilrettelæggelse (Gymnasieskolernes Lærerforening/Gymnasieskolernes Rektorforening) Talentudvikling i naturvidenskab (Ministeriet for Børn og Undervisning) Læringsledelse. Design af god undervisning (Gymnasiefællesskabet) Innovation i undervisningen (Young Enterprise/Fonden for Entreprenørskab) 18

19 Virum Gymnasium har en række indsatsområder, som er med til at sikre, at eleverne får den bedst mulige ungdomsuddannelse. Modellen ovenfor viser de faglige og kreative aspekter, som skolen har haft særligt fokus på i skoleåret De styrkes af et tæt samspil med lokalområdet og en lang række andre eksterne samarbejdspartnere. 19

20 Faglighed VG deltager i en række pædagogiske udviklingsprojekter, der giver lærerne inspiration til at udvikle undervisningen. Derfor er projekterne med til at sikre, at eleverne får det optimale faglige udbytte af deres gymnasietid. Professor Hans Bonde om bla OL i Sochi Foredrag i Det lille universitet Mandag d. 24 februar gæstede professor Hans Bonde Det Lille Universitet, der er et initiativ for elever (og lærere), som har en interesse i aktuel akademisk forskning. Under det overordnede emne sport og politik, holdt Hans Bonde et foredrag, hvor han kom med sin tolkning af de netop overståede vinterolympiske lege i Sochi. Foredragets centrale pointe er, at der er en tæt sammenhæng mellem sport og politik, på trods af Den Internationale Olympiske Komites påstand om det modsatte, og det dannede grundlaget for en af Hans Bondes teser om OL i Sochi; at Vladimir Putin havde brugt legene som kronen på værket af den personkult, han igennem en lang årerække har opbygget. Det har han bl.a. gjort med en symbolsk iscenesættelse af sig selv som Ruslands stærke mand via idrætten. Den årelange proces med Sochis ansøgning værtsskabet til vinterlegene, samt de efterfølgende konsekvenser for byen blev desuden diskuteret i lyset af de mange korruptionsskandaler, der har plaget Rusland siden Sovjetunionens opløsning. Omkring 100 elever og en række lærere overværede det spændende foredrag, som blev afsluttet med spørgsmål til Hans Bonde. Foredraget var ét af en række foredrag i Det lille universitet, der også har haft besøg af Rune Lykkeberg og Lone Frank. ScienceTalent VG er med i et skoleudviklingsprojekt for talentudvikling indenfor de Naturvidenskabelige fag. Entusiastiske og dygtige elever tilbydes et 3-årigt forløb, hvor de kan deltage i en vifte af universitetsforedrag (UNF), workshops og konkurrencer. Det drejer sig fx om PETskanning og kredsløbsforsøg på Rigshospitalet, Proteinkemi/røntgenkrystallografi på Farma, Bioinformatik på DTU samt workshops lokalt på skolen om Gærceller som modelorganisme og Atmosfærisk optik. Eleverne bliver desuden tilbudt at træne til og deltage i naturvidenskabelige konkurrencer som Georg Mohr, Kemi-, Geografi - og Biologiolympiaderne og andre konkurrencer som Oliejagten og Unge Forskere. Udviklingsprojekt: Design af god undervisning Ic årgang 2013 har været en del af et lille lærerprojekt, hvor forskellige læringsteknikker blev systematisk afprøvet, drøftet og vurderet af klassen lærere i et tæt samarbejde med skolens pædagogiske ledelse. Det var et ønske fra klassens lærere at fokusere på, hvordan ny læring bedst kunne lagres i langtidshukommelsen, og derfor har de forskellige læringsteknikker haft det til fælles, at eleverne i højere grad end ellers skulle involveres aktivt i læringsprocessen. Det er sket igennem fi lmoptagelser, storytelling -teknik, fysisk bevægelse, CL (cooperative learning) og brug af ITplatforme. Lærerne har i denne forbindelse også deltaget i to kurser i samarbejde med 10 andre gymnasier, hvor fokus ligeledes har været på, hvordan forskning indenfor læring kan omsættes til effektive undervisningsmetoder. 20

21 VG: Et af de Danske Science Gymnasier Virum Gymnasium er en af de oprindelige deltagere i netværket Danske Science Gymnasier (DASG), der nu dannes af almene og tekniske gymnasier fra hele landet. Missionen i DASG er at udvikle nye undervisningsmetoder indenfor de naturvidenskabelige fag og matematik i samarbejde med universiteter og erhvervsliv. Lærerne mødes til workshop og kurser på et højt fagligt niveau, ofte med bidrag fra universiteter, erhvervsliv eller de pædagogiske centre, og resultatet af disse kurser udmøntes i undervisningsmateriale, som bruges i undervisningen og deles med andre lærere bl.a. på hjemmesiden Pædagogiske ideer bliver på denne måde afprøvet i de forskellige klasser og på forskellige gymnasier med et mangfoldigt resultat til følge. I skoleåret er der planlagt 7 udviklingsprojekter. Det enkelte Science Gymnasium har forpligtet sig til at deltage i mindst et projekt, men Virum Gymnasium har valgt at være med i hele 3 af disse. Det er de 3 førstnævnte på listen: Innovation i Naturvidenskab Planteforskning besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland Kognition matematik og dansk. Egne E-bøger og hjemmesider i matematik- fokus på elevproduktioner i matematik Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, IT og fagdidaktik Autentisk bioteknologi bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Det er netværkets mål at øge interessen for de naturvidenskabelige fag og matematik, at sætte fokus på fagenes almendannende elementer og at motivere unge til at tage en teknisk, naturvidenskabelig uddannelse. Der er nu 82 deltagende skoler i netværket. Der arbejdes ihærdigt og koncentreret i bioteknologi 21

22 Innovation Innovation i undervisningen VG udbyder valgfaget innovation, hvor eleverne lærer at arbejde systematisk og kreativt med ideudvikling til opstart af egen virksomhed. Også i andre fag arbejdes der innovativt, som f.eks. i fransk og idræt. Flere innovationsprojekter er på vej, for VG deltager i et innovationsprojekt, støttet af Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark. Det giver eleverne mulighed for at løse konkrete opgaver for virksomheder som en del af undervisningen. I skoleåret var det Nationalmuseet, Gyldendals Forlag, Kristeligt Dagblad og fi rmaet Christian Hansen. Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark, hjemmeside: Innovation på Nationalmuseet Fredag den 11.otober 2013 præsenterede 3m en række innovative workshops om Vikingetiden i forbindelse med Nationalmuseets Kulturnatsarrangement. Gæsterne blev præsenteret for musikfortællinger, strategispil, rollespil, nyhedsudsendelser og quizzer som formidlede Danmarks vikingetid til publikum i alle aldre. I samarbejde med Nationalmuseet udviklede og organiserede eleverne fra 3m deres projekter om vikingetidens politiske, sociale og kulturelle historie. Det var en svær proces. For hvordan formidler man stormagtspolitik i 1000-tallets Europa til årige på en innovativ måde? Det var også en lærerig proces, for i projektet var eleverne selv ansvarlige fra start til slut. Elever på Innovationsholdet fortæller om deres projekter i auditoriet 22

23 Kunstneriske og kreative aktiviteter BGK og MGK Virum Gymnasium har en lang tradition for kunstneriske og kreative aktiviteter og tilbyder ud over spændende udfordringer i f.eks. musical og kor, et skriveværksted for forfatterspirer, et musikværksted og en designkonkurrence. VG støtter også de kunstneriske elever, der bliver optaget på Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) på Arken eller Musikalsk Grundkursus (MGK) på Københavns Musikskole og tilrettelægger deres undervisning, så det bliver lettere at passe både skolegang og kunst eller musik. BGK: MGK: Design din by: På VG har vi også en række projekter, der udfordrer musiktalenterne. Det er fx musical, VG-turné, musikkomposition og musikproduktion. Det er aktiviteter, som man følger udenfor skoletiden, og hvor man både kan blive bedre til at spille instrumenter, synge, komponere, producere, spille skuespil og performe og deltage i et inspirerende socialt fællesskab med ligesindede. Det er kompetente musik- og dramalærere, der underviser og instruerer eleverne. Skriveværksted for forfatterspirer VG s to BGK-elever BGK MGK Design I løbet af processen bliver elevernes tekster læst i klasser på skolen, og vi tager fat på den hudløse proces, det er at give og modtage kritik med fokus på konstruktiv kritik, det siger sig selv. Så har du lyst til og mod på at udvikle dine evner som fortæller, er skriveværkstedet et tilbud til dig. Fordi gode historier ikke skriver sig selv. Dorte Holm Kald det Virum, kald det hvad som helst Af Sofie Vitalis ( ) På vej mod stationen havde Martin og jeg en af vores sædvanlige over-intellektuelle samtaler, hvor det gjaldt om at overgå hinanden i vilkårlige vidensregimer. Det var en kamp, Martin vandt hver gang. Sådan var det med ham, han vandt alt uafhængigt af modstanderens indsats. På en og samme tid talte Martin om dominantseptimer og musiske begreber, som ingen af os forstod, mens jeg hældte politiske konventioner ud om Israel-Palæstina konfl ikten. Martin var nået til H-durs-dominant og jeg til Intifadaen, da vi stod på i B-toget mod Høje Taastrup. Uden at se os tilbage lod vi rækkehusene, højhusene og alle de andre huse, som har formet vores opvækst, vente tilbage i Virum uden os. Da vi stod af på Nørreport, kunne vi ånde lettet op. På trods af at mit ansigt sad skævt efter vores slåskamp, var jeg i stand til at gå lige, og uden så meget som at se på hinanden, stormede vi alle mod vores sædvanlige, snuskede værtshus. Det var det eneste rigtige sted at være pløret lørdag nat, og denne lørdag føltes nyere og vigtigere end nogen anden. ( ) Det skønlitterære skriveværkstedet er for elever, som vil prøve kræfter med forfattergerningen. Vi arbejder med den kreative proces og det bevidste håndværk, som gode historier udspringer af. Vi lægger ud med idéudvikling og bevæger os gennem skriveprocessens forskellige faser. 23

24 Idræt og Team Danmark Ude i idrætslivet har VG s godt 60 Team Danmarkog eliteidrætselever vundet VM-bronze, EM-guld, danmarksmesterskaber, spillet på Davis Cup-holdet i tennis, været på landshold i basketball, deltaget i verdensmesterskaber i dans og leveret mange flotte præstationer på et højt sportsligt niveau i kajakker og robåde til vands, i løbesko på atletikbaner og på MTBcykler i skovene. Det er vi meget stolte af. Samtidig har de formået at passe deres uddannelse på VG på bedste vis. Det synes vi er rigtigt godt klaret. På VG arbejder vi med life skills med Team Danmark- og eliteidrætseleverne, og vi har haft cykelsportsfænomenet Rasmus Quaade i huset og fortælle om, hvordan man sætter sig mål og arbejder hårdt og fokuseret på at føre sine mål ud i livet. At kunne det og at have talentet for sporten er de to væsentligste ingredienser, der skal til for at kunne udvikle sig til noget stort i eliteidrætten. På VG er det vores mål at give vores Team Danmark- og eliteidrætselever de bedst mulige betingelser for at kunne nå dertil. Cykelsportsfænomenet Rasmus Quaade 24

25 IT som indsatsområde IT på VG 2014/15 Skolen lægger vægt på anvendelse af den digitale teknik til kommunikation, undervisning, oplysning og administration. IT-området varetages af to IT-vejledere og en IT-supporter. Til undervisningsbrug benytter alle elever egen bærbar PC og evt. tablet eller smartphone, og i fællesarealer er der PC-er til elevbrug. Alle undervisningslokaler på skolen har elektroniske tavler. Der er printere og kopimaskine til rådighed mod betaling for egne print. Skolen er dækket af et trådløst net med stor kapacitet og hastighed, og benytter Lectio, hvor man kan se skema, lektier, fravær, karakterer, mm. NF/CA/MiF IT i undervisningen IT indgår som en naturlig del af den daglige undervisning på VG. Som elektronisk læringssystem benytter vi bl.a. Moodle, der kan håndtere arbejdsspørgsmål og træningsopgaver. Eleverne synes, det er sjovt at lave gruppearbejde omkring computeren i modulerne og at forberede dagens lektie hjemme via en quiz. Læreren kan følge elevens arbejde tæt, og det er med til at sikre, at eleverne er aktive og ikke falder bagud i undervisningen. Et andet tiltag på VG er speakretning af skriftlige opgaver. Normalt bliver opgaver rettet og kommenteret af læreren på skrift, men ved at optage retteprocessen på film med lydkommentarer får eleverne en helt unik tilbagemelding på deres besvarelse af en opgave - sjovt og særdeles lærerigt! Eleverne laver også film, og det er blevet nemt, da næsten alle elever har en mobiltelefon med et kamera. Ofte er det resultatet af gruppearbejde, der skal afleveres og præsenteres som en film. Det er med til at styrke den mundtlige kommunikationsevne og stiller en del krav til præcisionen, når eleverne skal planlægge og filme et matematikbevis, et fysikforsøg eller en diskussion på engelsk. IT bliver brugt i de fleste undervisningssammenhænge på VG. 25

Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2014-2015

Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2014-2015 Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2014-2015 1 Indhold: 1. Generelt om rejser på VG s. 2 2. 1g fag- og Introtur.s. 3 3. 2g studietur s. 4 4. 3G AT rejsen.s. 5 5. Udvekslingsrejser..s. 6 6. Betaling af

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsaften mandag den 27. januar 2014 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@edu.virum-gym.dk

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Information 2013-2014. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... Virum Gymnasium 2013-2014

Information 2013-2014. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... Virum Gymnasium 2013-2014 Information 2013-2014 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 2 Redaktion: Pia Gars Jensen (ansvarsh.), Berit Riis Langdahl, Anne Carlsson og Gunnar Bay (+grafisk design) Redaktionen sluttet 2. juli 2013 Tryk:

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn 3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn Uge 39 Mandag 23/9 Pædagogisk grundkursus for nyere lærere: 8.00-14.00 VG-på tværs-møde i klasserne: 9.30-10.00 Tirsdag 24/9 Onsdag 25/9 Bio-talent 9.00-16.00 Torsdag

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015

Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015 STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2015-2016

Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2015-2016 Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2015-2016 1 Indhold: 1. Generelt om rejser på VG s. 2 2. 1g fag- og Introtur.s. 3 3. 2g studietur s. 3 4. 3G AT fagturen s. 5 5. Udvekslingsrejser..s. 6 6. Betaling

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser 2013-2014 Har du talent? Eller en særlig interesse? Som elev/kursist på Fredericia Gymnasium har du mange muligheder for at

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere