Hvilken slags læge skal du være..?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken slags læge skal du være..?"

Transkript

1 MOK Issn dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr oktober 42. årgang Hvilken slags læge skal du være..? Karrieredag på Panum d. 8. oktober Se mere på side 4.

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: TLF: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, -Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. MOK Det sker i ugen Onsdag: 2008/2009 HUSK! Intet MOK i næste uge! MOK nr 6, årgang 42 udkommer Præstens diskussionsforum, se s. 6 SATS månedsmøde, kl , se s. 11 SAKS foredrag om kikkertkirurgi, se s. 12 Politisk debat på CSS, kl , se s. 16 mandag d. 19/10 kl Næste deadline er Torsdag: Karrieredag fra kl , se s. 4. Købe scorebogen til Karrieredag, se s. 11 Tilmelding til SATS kursus i kikkertkirurgi, se s. 12 -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på Fredag: Foredrag om Tysklands genforening, se s. 4 Kulturnat! se mere på Lørdag: Søndag: Mandag: Volapyk-manden fortæller eventyr, se mere på kultunaut.dk Gratis svampetur fra bakkehuset i Albertslund, se mere på kultunaut.dk OBS! Ingen deadline! MOK holder efterårsferie, næste deadline er mandag d. 19/10 kl IMCC Rwanda foredrag, kl , se s. 10 Tirsdag: Body-SDS kursus, kl , se s. 10 SIMS generalforsamling, kl , se s. 11 Denne redaktion HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: MOK

3 REDAKTIONELT Ugens Quiz Kære quizzererererer Svaret på sidste uges diagnostiske quiz var selvfølgelig højdesyge. Dette svarede Ida Jäderberg rigtigt på og hun kan derfor komme forbi MOK-redaktionen i studenterhuset og afhente sin spare-lama. Bjarke Medici svarede rigtigt på den basale quiz og har derfor vundet en gun med kugler. Husk dog at MOK-redaktionen er lukket næste mandag, og at vi derfor først er tilbage mandag d. 19/10. Svaret på sidste uges basale quiz følger her: HUSK! Intet MOK i næste uge! 3 Næste deadline er Medicinsk term Betydning Kataplasma grødomslag Graphospasmus skrivekrampe Baragnosia manglende erkendelse af vægtforskelle Infanticidium barnedrab Emplastrum adhaesivum hæfteplaster Kolpos vagina Rhinagra gigtsmerter i næsen Sapfisk lesbisk Maritus ægtemand Exotropia vindøjethed Tritanopsia violetblindhed mandag d. 19/10 kl Den basale quiz Hvilket vitamin kommer man til at mangle hvis man får fjernet mavesækken? Et rigtigt svar på den basale quiz og en heldig lodtrækning udløser i denne uge en fin udgave af Vagn Alstrups bog Epifytiske mikrolaver. Den diagnostiske quiz Dagens sidste patient kommer ind i din konsultion en sen torsdag eftermiddag. Hun er en 34 årig bankassistent, som du har kendt siden hun, for snart 5 år siden, flyttede til byen fra Sverige. Hendes stemme er hæs og anstrengt, men hun fortæller dig, at hun gennem de sidste par måneder har følt sig utroligt træt. Desuden har hun på det sidste haft svært ved at tygge og synke maden. Hun tror selv, at det hænger sammen med de sår, hun har fået i mundhulen, der giver hende svie og smerte. Hendes tunge ser således ud: Kære læge hvad kunne patienten fejle og hvilke undersøgelser kan diagnosticere sygdommen? Kan du svare på denne nød og smiler Fanny Fortuna til dig, kan du i denne uge erhverve dig din helt egen move-telephone. Quizen er i denne uge skrevet til minde om Redaktricens marsvin Fjotte der mandag morgen ulyksageligvis er gået bort efter et længere sygdomsforløb med samme lidelse som den unge bankassistent. På hele redaktionens vegne: Æret være dit minde Fjotte. Hallas /MOK-red. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II + VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll, bygning semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning , 3. semester, bachelor: Pia Keller, bygning , (TKO: Lili Hansen), 4. semester, bachelor: Eva Helsing bygning , 5. semester, bachelor: Eva Helsing bygning , 6. semester, bachelor: Lili Hansen bygning , 1. semester, kandidat: Lone Grøn Lauersen bygning , 2. semester, kandidat: Lili Hansen bygning , 9. semester, kandidat: Henriette Gulløv bygning , 10. semester, kandidat: Dortea Koldborg Jepsen bygning 11. semester, kandidat: Anna-Lise Lindahl bygning semester, kandidat: Hanne Ritter Nørgaard bygning Ugens Miz

4 4 STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN Efterår 2009, Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Mandag 5/ Christina Olesen Tirsdag 6/ Jesper Marsner Hansen Tirsdag 6/ Jonas Vestergaard Iversen Onsdag 7/ Theis Skovsgaard Onsdag 7/ Anine Skibsted Torsdag 8/ Jesper Marsner Hansen Torsdag 8/ Jonas Vestergaard Iversen Tirsdag 13/ Jesper Marsner Hansen Tirsdag 13/ Jonas Vestergaard Iversen Onsdag 14/ Theis Skovsgaard Torsdag 15/ Jesper Marsner Hansen Torsdag 15/ Jonas Vestergaard Iversen Personlig samtale kan bestilles via Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver tirsdag Eva Maryl Hver torsdag Eva Maryl Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Info til studerende på semester på studieordningen af 2000 / 2003 Den 1. februar 2009 blev der indført en ny studieordning for kandidatuddannelsen i Medicin. Det kan få konsekvenser for dig, hvis du bliver forsinket i dit studie. Læs nedenfor hvordan. Kandidatstudieordningen af 2009 trådte i kraft for studerende, der påbegyndte kandidatuddannelsen pr. 1. februar 2009 eller senere. Det betyder samtidig, at Fakultetet fra foråret 2009 påbegyndte udfasningen af studieordningen af 2000 / 2003 for Kandidatuddannelsen. For langt de fleste studerende vil dette ikke få nogen konsekvenser, men hvis du f.eks. bliver forsinket pga. dumpede eksaminer, barsel, sygdom eller udenlandsophold, kan det få konsekvenser. Der udbydes kun undervisning på 2009-studieordningen, men du kan godt følge undervisningen på studieordningen og samtidig gå til eksamen på studieordningen, hvis det er den studieordning, du er indskrevet på. I så fald skal du være særligt opmærksom på at tilmelde dig eksamen på 2003-studieordningen. De obligatoriske kurser, du gennemfører, vil fortsat blive registreret på 2003-studieordningen, selv om de i praksis er gennemført på 2009-studieordningen, idet der fagligt ikke er store forskelle på kurserne på de to studieordninger. STUDIET Studievejledningen Hvis du allerede nu kan se, at du ikke kan nå at tage en eksamen, før den er udfaset, skal du overflyttes til den nye studieordning (2009). Heldigvis har man fra studieadministrationens side foregrebet slagets gang og lavet en overgangsordning, der gør en overflytning meget smidigere, end det tidligere har været tilfældet. Vær dog opmærksom på, at du har et år mindre til at gennemføre kandidatuddannelsen på 2009-studieordningen, end du har på 2003-studieordningen. Hos studievejledningen for medicin kan du få mere info om overgangen mellem studieordningerne og vi kan også hjælpe dig i gang med at lave en overgangsordning. Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin Udfasningen af eksamener på 2003-studieordningen kommer til at forløbe efter nedenstående skema: F09 E09 F10 E10 F11 E11 F12 7. sem. Eks.+reeks Eks.+reeks 8. sem. Eks.+reeks Eks.+reeks 9. sem. Eks.+reeks Eks.+reeks 10. sem. Eks.+reeks Eks.+reeks 11. sem. Eks.+reeks Eks.+reeks 12. sem. Eks.+reeks Eks.+reeks (Sorte bokse betyder, at der udbydes både undervisning og eksamen og reeksamen.) Følgende skulle være havnet i din punkt.ku-mailboks: Kære studerende og medarbejdere I inviteres til arrangementerne: 1989: Fall of the Berlin Wall - A European Conversation Tysklands genforeningspræsident Richard von Weizsäcker og tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen mødes i samtale med prorektor Lykke Friis om Murens fald og betydningen af denne begivenhed for Europa. 9. oktober i Festsalen. Information og tilmelding på Kontakt: Astrid Gufler, The Velvet Revolution in Czechoslovakia - a Personal History Den tjekkiske ambassadør Zdenek Lycka beretter om livet bag muren i Tjekkoslovakiet i 80 erne og om hans personlige kamp mod det kommunistiske regime. 17. november i Munkekælderen Information og tilmelding på Kontakt: Charlotte Brix Andersen, Mvh. Rektorsekretariatet Husk Karrieredagen på Panum torsdag den 8. oktober kl. 12:30-16:30 Få information om fremtidige job- og karrieremuligheder. 28 oplæg fra specialer, organisationer og virksomheder 45 stande Buffet DJ Du har undervisningsfri fra kl. 12. Se programmet på

5 Michael Buffer's Buffers 5 BOXE BAR De sidste år, til 69-timersbar, har det helt sportslige trækplaster været Tour De France, men grundet for meget doping og for lidt økonomisk opbakning fra sponsorer er det blevet lukket ned. Derfor lancerer vi i år Michael Buffers BOXE BAR. Boxeturneringen består af knald eller fald kampe mellem to hold ad gangen. Hvert hold skal have én boxer og én træner. Disse skal efter tur kæmpe mod et andet hold. I trænernes dyst skal de to holds trænere konkurrere med deres taktiske evner ved at drikke shots af forskellig art. Den træner der har bedst taktisk snilde og dermed kan drikke flest shots, vinder det antal shots han kan drikke flere end konkurrenten. Disse skal bruges som taktisk element under boxernes fight. Trænernes dyst stopper når alle shots er drukket eller hvis en træner opgiver eller brækker sig. Derefter går boxerne i ringen. Deres kamp består af tre runder hvor de ganske enkelt skal se hvem der hurtigst kan bunde øl. Inden boxerne går i gang må den vindende træner tilføje de ekstra shots i form af Fernet Branca i modstanderens øl. Shotsene kan hældes i den samme øl og dermed give en stærkere bismag af Fernet Branca eller fordeles udover flere øl. Den boxer der vinder flest runder har vundet kampen og holdet går videre til næste udfordrer. Det koster kr. 150 pr. hold at deltage og dette inkluderer alt hvad der bliver indtaget under kampene og opvartning før og efter. Hvis du ønsker at deltage i Michael Buffers BOXE BAR så skriv en mail til Husk i denne mail at skrive navne, s og telefonnumre på deltagerne på holdet og hvilken rolle hver person har. Hvis du har spørgsmål kan du ringe på

6 6 STUDIETILBUD Tilbud fra Studenterpræsten uge 41, 2009 Check vores hjemmeside på studenterpraesterne. ku.dk; her kan du læse om vores mange aktiviteter og tilbud. Venlig hilsen Studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk medarbejder Lise Lotz Føljeton: Bibelske nøgletal Religionen og tallene AFSNIT III TRE Når man ringer til mig - og andre, der bruger 3 som mobilselskab - får man ofte denne sangtekst i ørerne: Three is a magic number, Yes it is, it s a magic number. Somewhere in the ancient, mystic trinity You get three as a magic number. The past and the present and the future. Faith and Hope and Charity, The heart and the brain and the body Give you three as a magic number. [ ] A man and a woman had a little baby, Yes, they did. They had three in the family, And that s a magic number. Når sangen er nået så langt, er telefonen som regel for længst blevet taget. Men det er blevet slået grundigt fast, at der er noget magisk ved tretallet. (At sangen i virkeligheden er en schoolhouserock-sang, der skal lære amerikanske børn tretabellen, er så den lidt mindre magiske side af sagen!) Med tre rette linjer kan man danne en af de mest basale geometriske figurer: trekanten, og når noget har tre dimensioner er det for alvor til stede i verden. Tre kan altså ses som det solide, det komplette, det reelle, det hele. En stol med tre ben vipper ikke! I kristen sammenhæng finder man den mest markante brug af tretallet, når Gud skal beskrives: den kristne gud er treenig. (Det vil Nicolai formodentlig uddybe i næste uges føljetonafsnit, og hvis du vil vide endnu mere om tre-i-én-guden er der også studiekredsen om netop det emne...) Lise Lotz, akademisk medarbejder Husk: Semesterføljetonnen kan også læses på vores blog: Kulturnat i SMiK fredag den 9. oktober SMiK er vågen i Kulturnatten. Kig forbi lokalerne i St. Kannikestræde 8 mellem 20 og 24 og smag, lyt, mærk på StudenterMenigheden! Der vil være oplæsning, ølsmagning, gæt og grimasser, strik mm. - og yggenyk-småkager! Fredag i SMiK 12:15 Fredagsgudstjeneste 13:00 Fredagsfrokost 15:00 Brætspil efter frokost (næste gang fredag den 23. oktober) Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Fredagsgudstjenesterne er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt studerende prædiker. (Har du lyst til at prøve kræfter med prædikengenren, så kontakt studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen på Tilbuddet gælder alle studerende uanset studieretning. ) Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er velkomne. Pris 15 kr. Oplæsning ved digteren Lone Hørslev Arrangementet indledes med en temagudstjeneste ved studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen Tid: tirsdag 6. oktober kl Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 Hvorfor skal Gud være tre og én? Den kristne Gud er bestemt som den treenige Gud. Fader, Søn og Helligånd. Denne forståelse af Gud går tilbage til Det nye Testamente, men bliver for alvor fastlagt i det 4. og 5. århundrede. For mange både den gang og nu er det er absurd idé, at Gud skulle være tre og en på samme tid. Derfor er det relevant at spørge, hvad meningen er? Og selvom det måske var relevant dengang, er det så stadig en bæredygtig forestilling? Bortset fra indvendingen at treenighedslæren er uforståelig, så er der også spørgsmålet om Guds køn. Nu skal du ikke hænge med næbbet lille Lunde - MOK er tilbage igen d. 21/10 Det maskuline dominerer unægtelig og hvad med det kvindelige? Er Helligånden en kvinde? Alle disse spørgsmål - og sikkert en del flere vil vi diskutere i en afslappet og hyggelig atmosfære. Selvom emnet er svært vil vi forsøge, at gøre det tilgængeligt. Onsdagene 23/9; 7/10; 21/10; 18/11; 2/12 kl i lokalerne i St. Kannikestræde 8, 1. Sal Studierejse til Wien Wien ligger centralt placeret i Europa. Mellem nord og syd. Mellem øst og vest. Byen var hovedstad i det habsburgske kejserrige og var i århundreder et kraftcenter for europæisk kultur. På studieturen vil vi særligt have øje for den strømning i tiden omkring forrige århundredeskifte, som kaldes Fin de Siècle. Vi vil se på Fin de Siècles betydning for Wien og Wiens betydning for Fin de Siècle. Vi vil ad forskellige spor nyde byens skønhed: kunsten og kagerne; musikken og møblerne; arkitekturen og atmosfæren. Vi har sammensat et program, der sikrer, at vi kommer omkring alle must-see-attraktioner, men der vil også være mulighed for fri leg i den smukke by. På turen deltager studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen, lektor Henrik Jensen fra RUC og akademisk medarbejder fra StudenterMenigheden i København Lise Lotz. Tid: november 2009 Pris: kr. 2350,- (inkl. busrejse, ophold m. morgenmad, ViennaCard) Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2009 Info om tilmelding mm. på ku.dk Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. / WC-VIDEN Markus/MOK.red. En døgnflue lever rent faktisk i 14 døgn. (næste deadline er d. 19/10 kl )

7 KREDSFORENINGEN 7 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag, tirsdag & onsdag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl & Web: Blegdamsvej 3, bygn Torsdag: 2200 København N kl FADLs Lægevikarkurser Der er fundet lokaler for de fem EKG-kurser. Tilmeldingen startede mandag den 28/ på fadl.dk, og der er fortsat ledige pladser på ventelisten til samtlige hold. EKG 1 - lokale på Panum 26., 27. og 29. oktober EKG 2 - lokale på Panum 27., 28. og 29. oktober EKG 3 - lokale på Panum 2., 3. og 5. november EKG 4 - lokale på Panum 2., 3. og 5. november EKG 5 - lokale a på Panum 16., 17. og 19. november Husk, at det kun er muligt at tilmelde sig 3 kurser i alt - og KUN 1 af samme type. Det er ikke muligt at bytte plads med andre kursister, og betalingen er bindende. Dvs. at man kun kan få kursusgebyret refunderet, hvis FADL aflyser et kursus eller flytter det til en dag, hvor man ikke har mulighed for at deltage. Betaling for kurserne skal ske senest 7 dage fra tilmelding, og vær opmærksom på, at der ved bankoverførsel kan gå 2-3 dage, før FADL modtager pengene. Husk desuden at melde afbud i god tid, hvis du alligevel ikke kan deltage i et kursus også selvom, det kun er en plads på venteliste. Lars Løkkes 4-års-regel skal i Højesteret Østre Landsret kan ikke udelukke, at Lars Løkke Rasmussens 2007-reform af den lægelige videreuddannelse fører til dårligere læger og forringer forskningen i Danmark. De mener dog ikke, at det er decideret ulovligt. Nu anker FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, retssagen om 4- års-reglen til Højesteret. Kort fortalt betyder 4-års-reglen, at de nyuddannede læger skal være påbegyndt en endelig uddannelse til speciallæge senest fire år efter de er færdige som læger. Målet skal være en hurtigere produktion af speciallæger i Danmark. Resultatet derimod bliver dårligere læger, der ikke kan tage sig af patienter der fejler flere sygdomme på én gang. Den kritik har FADL og flere lægefaglige selskaber gentagne gange rettet mod 4-års-reglen dog uden at Sundhedsministeriet anerkender den alvorlige problemstilling. Manglende beføjelser Kristín Steinthorsdottír, Formand for FADLs Hovedforening, udtaler: Det er vores klare overbevisning, at Lars Løkke Rasmussen i 2007 overskred sine beføjelser som Sundhedsminister, da han indførte 4-års-reglen som tvangsforanstaltning. Derfor har FADLs Hovedbestyrelse nu besluttet, at anke Østre Landsrets dom til Højesteret. FADLs Hovedbestyrelse har over de seneste uger grundigt gennemgået dommen og de videre muligheder i sagen. Taktikken blev diskuteret, men grundholdningen var klar. Kristín Steinthorsdottír forklarer: Som faglig forening for de danske lægestuderende må vi kæmpe for, at vores medlemmer og medstuderende ikke går en uvis fremtid i møde. En reel tvangsplacering af læger i specialer de ikke egner sig til, er urimelig over for såvel læger, som de patienter det går ud over. Kristín Steinthorsdottír fortsætter: Vi må som forening påtage os ansvaret for, at denne nødvendige kamp bliver ført. Kun ved et frit specialevalg sikres motiverede, engagerede og fagligt dygtige læger, der jo skal stå med liv mellem hænderne. Bred opbakning til sagen Codan forsikring I december måned udsender FADL opkrævning for Codans forsikring for året Husk derfor at give besked til FADLs Kredsforening, hvis du ikke ønsker at fortsætte med forsikringen næste år. Der er frist for afmelding af forsikringen senest tirsdag den 1/12 med virkning fra 1/ Send en mail til og husk at oplyse navn og cpr-nummer. Hvis du bliver kandidat i januar 2010, skal du være opmærksom på, at det er muligt at beholde forsikringen hele året. Husk blot at give besked, når du bliver kandidat, så sørger vi for at udmelde dig af FADL samt afmelde forsikringen pr. 31/ Husk også at give besked, hvis du ændrer din adresse eller ønsker at ændre din forsikring, inden vi udsender opkrævning for næste år. Igennem den sidste tid har FADL fået stor opbakning og støtte fra sit bagland, samt fra færdige yngre læger, overlæger og medicinske selskaber. Der ses med stor bekymring frem mod de grelle konsekvenser, som denne regel vil medføre. I domsafsigelsen fra Landsretten blev det fremhævet, at det ikke kan udelukkes, at reglen kan få negativ indflydelse på speciallægers viden på tilstødende medicinske områder såvel som den lægevidenskabelige forskning. Kristín Steinthorsdottír konkluderer: Det handler om vores fremtid, vores uddannelse og selvfølgelig vigtigst af alt: De danske patienters sikkerhed. Derfor anker vi sagen og tager den helt til Højesteret. Det sker i FADL» 20. okt: Repræsentantskabsmøde

8 8 VAGTBUREAUET EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl Torsdag: kl Fredag: kl EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Charlotte Frølund) FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 V B M E D D E L E L S E R EFTERREGULERING 2009 UDBETALES MED SEPTEMBERLØNNEN Der er nu sket en efterregulering af din FADL-vagtløn, som dækker de satsforhøjelser, som er gældende fra 1. april 2008 og frem til august i år. Lønnen for august/septemper bliver til de nye satser. Det betyder også, at du kan risikere at få en god efterregulering sammen med din næste løn - naturligvis alt efter hvor vagtaktiv du har været siden april sidste år. Det kan derfor være en god idé at kigge nærmere på din indkomst i forhold til din SU. Fribeløbene på SU kan du hente på dette link: og et evt. fravalg af SU for én eller flere måneder kan du finde her: A N N O N C E R HOLD 1603 (RIGET) SØGER 2 NYE BLODPRØVETAGERE Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling også kaldet Vi tager blodprøver på forskellige afdelinger, alle hverdage fra klokken til Der møder dagligt fire FADL-vagter ind klokken 08.00, som får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADLvagter ind klokken og får fri klokken Desuden er der bagvagts-funktion i tilfælde af sygdom. Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor der er streng mødepligt! Krav til dig som ansøger: SPV-kursus, med min. 300 SPV-timer. Du skal kunne tage 2 tidlige følgevagter (8-14) samt en sen følgevagt (11-17) inden vagtmødet i november (hverdage). Du skal kunne tage min. 4 vagter + en bagvagt om måneden. Du skal være på holdet mindst et år. Derfor prioriteres lavt semestertrin højt. Du skal have et gyldigt akkrediteringskort. Ansøgningsfrist: Mandag d. 19.oktober kl via: www. fadl-vagt.dk - København tilmelding til hold mærkat hold Udvælgelsen sker efter FADL regler ved lodtrækning. Ønsker du yderligere information, kan du kontakte holdleder Lasse Langhoff Johansen pr. mail.: ku.dk NEUROLOGISK OVERVÅGNING PÅ GLOSTRUP HOSPITAL Er du interesseret i neurologi så er dette holdet for dig Vi er et særdeles velfungerende hold som søger nye medlemmer til vores lille team af EEG-overvågere. Vagterne er hyggelige og man får et stort personligt ansvar samt et super godt tværfagligt samarbejde med læger, neurofys.- assistenter og sygeplejersker. Arbejdet består i observation af epilepsipatienter mhp. anfaldsregistrering, udredning og evt. kirurgisk behandling. Oplæringen består af 2 lønnede følgevagter (á 4 timer) på afdelingen med et holdmedlem samt 1 dag i Epilep- siklinikken med en læge. Krav: Min 250 SPV-timer har man relevant erfaring, kan der dispenseres for timeantallet. Bestået 4. semester Gyldigt akkrediteringskort At du kan tage 3-4 vagter om måneden Arbejdstid: Døgndækkende kun i ulige uger: 8-timers vagter, samt 15 minutters rapport, mandag fredag. Holdet dækker ikke på helligdage. Løn: CARD-holdløn For yderligere oplysning kontakt holdleder Bjørn Hoe på tlf / mail: Ansøgningsfrist: fredag den 9. oktober 2009 kl. 10. Ansøgning via for medlemmer tilmelding til hold. Der vil komme tid for ansættelsessamtaler senere. BØRNEVENTILATØR SØGES TIL NEONATALHOLD 4301 RIGSHOSPITALET Børneventilatører søges til permanenthold 4301 på Rigshospitalets neonatalafsnit. Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-team). Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme til at passe præmature, børn født af mødre med diabetes, samt børn i Cpap. Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter alle ugens dage. Kvalifikationskrav: Min 250 VT-timer Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel. Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er som regel 40 % av og 60 % nv) Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 4 måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter pr mdr. Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelingen, skal du kunne blive på holdet min1 år. Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER . Oplæring (i alt 5 lønnet følgevagter): 5 følgevagter med holdmedlem 2 med sygeplejerske 2 timer med laborant Løn: VT-holdløn m. børnetillæg. Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen tvungne vagter over jul og nytår. Ansøgningsfrist: Fredag d. 9. oktober 2009 kl via fadlvagt.dk for medlemmer ledig hold mærke 4301 Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte holdleder Caroline Borregaard Winther caroline_ NYT HOLD Hold 1303 BBH Akutmedicinsk afdeling (AMA) På holdet kan du lære, eller vedligeholde, kliniske færdigheder som f.eks. venflonanlæggelse og blodprøvetagning. Og yderligere får du et indblik i de hyppigeste sygdomme der fører til indlæggelse på en akutmedicinsk afdeling. Så hvis du er indstillet på det er det en god mulighed for at optræne dit kliniske blik. Holdet skal dække nattevagter alle ugens dage året rund. Arbejdet går ud på at hjælpe til og aflaste det faste personale, hvilket betyder afvekslende arbejdsopgaver. Da det er en akut afdeling er der af og til travlt, derfor er det at foretrække at du er selvstændig, ansvarlig, fleksibel og opsøgende. For at kunne deltage i holdarbejdet skal du leve op til følgende: Min. 300 SPV-timer (gerne flere) Min. tage 4 vagter pr. måned Have et gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV Holdløn Ansøgningsfrist: Mandag den 12. oktober 2009 kl via København for medlemmer tilmelding til hold mærket Hold 1303 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry Orkelbog tlf

9 HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL KLINISK BIOKEMISK AFDELING - søger 2 nye holdmedlemmer Vi tager blodprøver og EKG, både på sengeafdelingerne og i ambulatoriet. Afdelingen foretager selv grundig oplæring efter et fastlagt program med ca. 7,5 lønnede dagvagter. Forudgående stikkeerfaring er ikke nødvendig. Vi dækker: 3 dagvagter ( ) pr. hverdag, samt 1 dagvagt lørdag og søndag. 1 aftenvagt ( ) og 1 nattevagt ( ) alle ugens dage. Vi har bagvagtsordning. Krav: 200 SPV-timer Du skal kunne tage min.4vagter pr. måned - også i eksamensmånederne Da afdelingen bruger mange resurser på oplæring, skal du gerne kunne blive på holdet min. 1 år. Gyldigt akkrediteringskort Kunne deltage i et af nedenstående oplæringsprogrammer (alle vagter er dagvagter) Oplæring: Begge dage fra Oplæringsplan : Den oktober. De resterende 5 dage vil blive planlagt den første oplæringsdag Løn : SPV holdløn Ansøgningsfrist : Mandag den 19.oktober kl via For medlemmer tilmelding til hold Holdnummer Udvælgelsen sker efter FADL retningsliner ved lodtrækning. NATTEVAGT STIKKERHOLD HILLERØD HOSPITAL Klinisk-biokemisk afdeling på Hillerød Sygehus søger 1 FADL-vagt - stikker til nattevagtshold Holdet dækker nattevagter alle årets dage på nær helligdage, så juleaften og nytårsaften er fri. Oplæring er i november efter aftale med holdleder. Arbejdsopgaver: Blodprøvetagning på akut modtagelse samt på de øvrige kliniske afdelinger. Desuden tages EKG på de kliniske afdelinger. Betingelser for ansættelse: Min. 200 SPV-timer. Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden. Du skal have lyst til at blive på holdet i en længere periode. Du skal kunne tage 6 følgevagter i november Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du skal kunne deltage i holdmødet i slutningen af november (Gerne også kunne deltage i holdmødet d. 21 oktober, hvor vagttager informeres om arbejdet) Stikkererfaring er ikke nødvendig, men meget velkommen. Alle får oplæring i både blodprøvetagning og EKG. Oplæringen vil være 6 lønnede følgevagter. Ansøgningsfrist: Mandag d. 19/ (med angivelse af semestertrin). Ansøgningen sendes via - København for medlemmer ledige hold tilmelding til hold Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til Gry Orkelbog på telefon eller mail EKG- OG STIKKERHOLD 1601 PÅ RH søger 1 nyt medlem Vi er et velfungerende hold på 5 personer, der søger et nyt holdmedlem pr. 1. november Vores arbejdsopgaver går ud på at tage EKG og blodprøver på onkologiske patienter, der henvises fra forskellige afdelinger på RH. Vi har eget kontor i stueetagen med tilhørende venteværelse, hvor patienterne selv finder hen, så der er intet patientopsøgende arbejde. VAGTBUREAUET Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl til 13.00, hvor hver vagt dækkes af én person, så man arbejder alene. Derfor skal du kunne lide at have travlt og arbejde under et vist tidspres, da der især mandag og tirsdag er mange ventende patienter. Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære blodprøvetagningssted på RH og med vores stamafdeling Vi holder holdmøde én gang om måneden, hvor vi fordeler den kommende måneds vagter og bagvagter. Krav: Du skal min. have 250 SPV-timer Du skal kunne tage min 4 vagter og 4 bagvagter pr. mdr. Du behøver ikke have stikkererfaring, men dette er selvfølgelig en god ting Du skal være selvstændig og fleksibel Du skal være villig til at tage vagter i eksamensperioden Du skal blive på holdet min. ½ år, gerne længere Du skal kunne deltage i holdmøde d. 20. oktober Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV-holdløn Der vil være 2 vagter med lønnet oplæring i at tage EKG, blodprøver og i brugen af LABKA. Hvert halve år afholder vi et kort møde med vores kontaktperson på 5013, også dette er lønnet. Ansøgningsfrist: 13.oktober 2009 kl Ansøgningsskema findes på - tilmelding til hold -husk at mærke den hold Yderligere info:hvis du har behov for uddybende information, kan du kontakte holdleder Katrine Rønn-Nielsen på eller på mobil: PROJEKT PÅ HILLERØD HOSPITAL Vi er et hold af studerende som arbejder på et hold på Hillerød hvor vi tager blodprøver til et projekt. De data som indsamles skal indgå i en nyoprettet database med oplysninger om den akutte patient Databasen vil danne grundlag for et ph.d. projekt, udgående fra anæstesiologisk afdeling. Projektet omhandler respiratorisk status hos den akutte, bevidsthedssvækkede patient. Der vil være god mulighed for at indhente data til andre og mindre projekter. Projektet planlægges til at vare 6. måneder med start til september. Arbejdsopgaver: Er at tage akutte blodprøver og en venøs blodgas ved indlæggelse i akut Afdelingen. Taste vitalparametre, kontakt årsag, og triage kategori fra observationsskemaet ind i databasen. Arbejdstid: Holdet er døgndækkende i hverdage og weekender Projektet løber over 6. Måneder med start den 1. september 2009 Oplæring: Der er to oplæringsdag som aftales med afdelingen Krav: Bestået 3. Semester Min. 150 SPV-timer Tidligere stikke erfaring ønskeligt, men ikke et krav Gyldigt akkrediteringskort Ansøgningsfrist: Mandag den 12. oktober 2009 kl. 10. Via for medlemmer - ledige hold mærke projekt Hillerød LÆGEVIKARHOLD 7702 Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C -RIGSHOS- PITALET 9 Lægevikarholdet på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C Ambulatorium søger 3 nye medlemmer. To med ansættelse pr og en med ansættelse pr Vi laver dagligt de forambulante journaler, og jobbet giver således god rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er travlt, men lærerigt. Vi er i alt 6 på holdet, og kun én af os er på arbejde ad gangen. Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl Krav: FADL-medlemsskab Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesiologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 9. semester. Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned også i eksamensperioder. Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værdsættes, men er ikke et krav. Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive foretrukket. Gyldigt akkrediteringskort Du skal kunne deltage i næste holdmøde den kl Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog Ansøgningsfrist: Fredag den kl Ansøgninger via For medlemmer tilmelding til hold Mærket Hold 7702 Ansættelsessamtaler vil finde sted i den følgende uge. VT KURSER (INKL. BVT) EFTERÅR 2009 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer HOLD E, TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 12/10 KL via Orientering Mandag 09/ Panum Lektion 1: Lørdag 14/ RH Lektion 2*: Søndag 15/ RH Mandag 16/ RH Lektion 4: Onsdag 18/ RH Lektion 5: Torsdag 19/ RH Lektion 3*: Lørdag 21/ RH Søndag 22/ RH Lektion 6*: Mandag 23/ RH RH Prøve*: Tirsdag 24/ RH RH HUSK! Intet MOK i næste uge! Næste deadline er mandag d. 19/10 kl

10 10 BASISGRUPPER VELKOMMEN TIL MÅNEDSMØDE I MIKAM I DAG ONSDAG D. 7. OKTOBER. Vi mødes i vores lokaler på 1. sal i studenterhuset kl Vi skal snakke om alle vores spændende projekter og der bliver som altid te, kage og hygge :) Kom glad, gamle som nye! Vi glæder os til at se dig. Vh MIKAM - Medicinstuderendes Interessegruppe for Komplementær og Alternativ Medicin BODY-SDS KURSUS MED OLE KÅRE FØLI Lær om ledmanipulation, muskelmassage, lymfedrænage og åndedrætsøvelser. Se Alle stud. med. er velkommen at deltage, både nye og gamle, vi ser dog gerne at I kan komme alle 4 ganger: tirsdag d. 13/10 kl tirsdag d. 20/10 kl VIL DU UDSENDES MED PIT I FORÅRET 2010?? Restpladser på 2 velkendte PIT hospitaler: -2 pladser i Arogyanvaram, Indien (maj-august) Se grupperummet PIT-info for nærmere information om dette hospital. 1 nyt hospital i Liberia -2 pladser på Phebe Hospital, Liberia (valgfri periode) Phebe hospital ligger i Suakoko ca. 150 km nordøst for Liberias hovedstad, Monrovia. Phebe er distriktshospital for omkring en halv million mennesker i Bong amt og ejes af den lutherske kirke i Liberia. Ifølge lægerne er hospitalet et perfekt eksempel på et samarbejde mellem staten og den private kirke. Hospitalet har siden1975 været regionssygehus med 200 senge og supervisión af 35 sundhedsposter i regionen. Hovedafdelingerne omfatter medicinske og kirurgiske afdelinger samt gyn/obs pædiatrisk og akutafdeling. Phebe modtager også patienter fra hele landet med øjensygdomme og andre lidelser som kræver speciel behandling. 2 nye Pit hospitaler i Tanzania: -1 plads i Mbulu, Tanzania (februar-april) -1 plads i Monduli, Tanzania (februa-april) Pit starter op på to nye hospitaler i Tanzania i Mbulu og Monduli, men med afrejse på en lidt ny måde. Der skal til hvert hopital sendes en medicinstuderende, en folkesundhedsvidenskabsstuderende og en antropologstuderende afsted. FOREDRAG AF TO RWANDISKE MEDICINSTUDERENDE OM RWANDA! Foredraget finder sted mandag d. 12 oktober kl i Store Mødesal tirsdag d. 27/10 kl lørdag d. 14/11 kl DKR for alle dage. Tilmeld jer til senest 6/ Først till mølle princippet, det findes 30 pladser som fordeles mellem både nye og gamle. Spørgsmål ring Madelene TAG MED PÅ MIKAMS HYTTETUR OM KOST OG DETOX den oktober 2009 i Ganløse Information om foredragsholder kommer snarest. Du er garanteret en superspændende og interessant weekend med et stort fagligt udbytte og så holder vi nogle fede fester og spiser god mad om aftenen! Det koster kun 250 kr. at deltage! Tilmeld dig ved at skrive dit navn, semester og tlfnummer til: (sidste frist for tilmelding er d. 9/ !) Meningen med opholdet for den medicinstuderende er stadig at det skal fungere som et 3 måneders klinikophold,hvor man deltager i det daglige arbejde på hospitalet, med bla. At gå stuegang og assistere til operationer og side i skadestuen. Altså helt som et normalt pit-ophold. Udover dette ville det jo väre oplagt at planlägge eksempelvis undervisnings seancer sammen med de andre studerende i evt kost, hygiejne, symptomer på malaria eller hvad de enkelte studerende selv finder spändende. Evt samle data ind til en osval opgave. Det er förste gang at vi forsöger at sende folk ud på tvärs af studierne, så de förste bliver lidt pionere på området og må også selv väre med til at definere samarbejdsområderne og målene med opholdet. Vi har fundet hospitalerne i gennem et dansk ägtepar som selv har besögt dem flere gange og taler varmt om stedet. De rejser derned igen til november og ville derfor kune väre behjælpelige med at arrangere starten af opholdet, så der er nogen aftaler på plads når I kommer der ned. For alle ophold gælder det, at du skal have bestået 8.semester når du bliver sendt ud og du skal selv financiere opholdet evt. via legater. (Flybillet, vaciner og et lille belöb til kost og logi) Alle oventående pladser fordeles efter først til mølle princippet. Skriv derfor straks en mail til PIT med oplysninger om navn, adresse, semester og hospitalsønske til: IMCC Rwanda har de seneste 3 år samarbejdet med MEDSAR om at forbedre sundhedstilstanden i Rwanda ved at organisere fem sundhedsprojekter i Rwanda. Hvert år kommer to rwandiske medicinstuderende til Danmark for at lære af den danske sundhedsmodel. Herudover sender IMCC Rwanda to medicinstuderende til Rwanda som torvholdere til sundhedsprojekterne. Mandag d. 12 oktober vil rwanderne give en indføring i Rwandas turbulente historie, og derefter vil de fortælle om det gode samarbejde mellem den danske medicinerorganisation IMCC og den rwandiske medi- cinerorganisation MEDSAR. IMCC Rwanda byder alle interesserede velkommen med kage og kaffe. PUFF FOREDRAG! D. 20. oktober 2009 kl 16 arrangerer PUFF foredrag i Store Mødesal Kom og hør Anders Dejgaard der er læge, dr.med., medicinsk chef og Corporate Vice President i Novo Nordisk A/S. Anders Dejgaard vil fortælle om mulighederne for forskning og ansættelse som læge i industrien samt om Novos nyeste spændende resultater. Ingen tilmeldning nødvendig Mvh PUFF PIPPI MÅNEDSMØDE Til næste PIPPI-møde kommer Charlotte Nefer og holder foredrag om kommunikation med børn på hospital, med udgangspunkt i sit arbejde som en af Danmarks mest erfarne hospitalsklovne. Med mange års erfaring på adskillige sygehuse og afdelinger vil Charlotte fortælle om hendes oplevelser med syge børn, særligt hvilke kommunikationsaspekter der er vigtige og nyttige for læger som arbejder med børn. Mødet kommer til at foregå onsdag d. 14/10 kl. 17 i lille mødesal (følg skiltene). Du kan se mere på vores hjemmside: PIPPI Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive til WC-VIDEN Markus/MOK.red. For hvert menneske er der omkring 200 millioner insekter HUSK! Intet MOK i næste uge! mandag d. 19/10 kl Næste deadline er

11 BASISGRUPPER 11 Fik du ikke købt bogen ved fototagning? Er du interesseret i idræt og/eller idrætsmedicin? Så er basisgruppen SIMS noget for dig! Vi er en basisgruppe som arrangerer foredrag, workshops og sportslige aktiviteter. Vores formål er at fremme interessen for idrætsmedicin og forbedre uddannelsesmulighederne indenfor idrætsmedicin. SIMS AFHOLDER GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 13. OKTOBER 2009 Kl afholdes månedsmødet og derefter generalforsamlingen. (Så månedsmødet er ikke som normalt den første tirsdag i måneden.) SIMS lokale findes på første sal i studenterhuset Bliv medlem af SIMS! Det koster kun 50 kr. for et år. Medlemskabet varer fra september-september og giver adgang til alle vores arrangementer. Det er ok at være passiv medlem, men vi søger også aktive. Send en mail til eller mød op til vores månedsmøde. SIMS månedsmøde er første tirsdag i hver måned i SIMS nye lokale på 1. sal i studenterhuset Man behøver ikke være medlem for at kunne komme til møderne. Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop kaffe. Det er helt gratis og uforpligtende. HUSK! Intet MOK i næste uge! Scorebogen sælger årets scorebog til karrieredag d. 8/10 fra Find os på vandregangen! Køb din scorebog hjemmefra. Du kan nu købe din scorebog ved at sætte 50 kr ind på vores konto: regnr: 4280 kontonr: Oplys Navn og holdnummer. Næste deadline er mandag d. 19/10 kl Vi glæder os til at se dig afholdelse af generalforsamlingen. SATS GENERALFORSAMLING 14. OKTOBER 2009 På kemigangen på Panum kl. 16:00 Dagsorden: Valg af dirigent og referent 1) Formandens beretning. Anna Henningsson genopstiller ikke som formand, og vil berette om det forgangne år samt tiden som formand for SATS 2) Beretning fra nedsatte udvalg: Hvad er der sket i årets løb. Arrangementer: foredrag og workshops Hjemmesiden Kurser : Metode 1 og 2, Kick-off, akutdage 3) Forelæggelse af regnskab af kasserer Tobias Lyngeraa 4) Fastlæggelse af næste års kontingent. Bestyrelsen kommer med forslag til ændring af opkrævningstidspunktet. nuværende: 3 Kontingent Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den årlige generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for det kommende år har stemmeret på generalforsamlingen. nyt: 3 Kontingent Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent løber 1. november til 31. oktober, uafhængigt af indbetalingsdato, og opkræves i oktober måned efter fastsættelse af kontingent på den ordinære generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for det kommende år, har stemmeret på generalforsamlingen. 5) Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde en uge før 6) Valg af bestyrelse: Anna Henningsson (formand), Dennis Hallager Nielsen (arrangements ansvarlig), og Benedikte Møhl Halle (sekretær) genopstiller ikke. Louise Inkeri Hennings (suppleant), Thomas Bo Jensen (It-ansvarlig) og Tobias Lyngeraa (kasserer) genopstiller til bestyrelsen. Hvis der er nogen, der har lyst til at stille op til bestyrelsen, er I meget velkomne til at skrive til den siddende bestyrelse for at få svar på eventuelle spørgsmål. Desuden ville vi (den siddende bestyrelse) være glade for, hvis de, der vil stille op, informerer os om dette. Det er ikke et krav, men vil være lettere for os at overskue. 7) Eventuelt SATS MÅNEDSMØDE 7/10 KL. 16:00 - på kemigangen på Panum Dagsorden: 1) Formanden byder velkommen 2) Arrangementer: Kommende: o Metode 1 o Karrieredag o GENERALFORSAMLING den 14. okt. kl. 16:00. Hvem stiller op til bestyrelsen??? Tre bestyrelsesmedlemmer går af!! o TRAUMEDAGE: Vi har desværre måtte udskyde dette arrangement til foråret, da der ikke har været nok finantiel støtte. Vi skal bruge nye friske medlemmer til at være med i gruppen, da der er nogle, der stopper studiet inden arrangementet kan afholdes!! o Næste månedsmøde vil der være mulighed for at lære om luftvejshåndtering og afprøve på fantomer! Afholdte: o JUBILÆUMSFEST 12/9 o Ung anæstesilæge og hvordan får man en introstilling 6/9 3) Efter månedsmødet vil der være mulighed for at prøve at anlægge venflon. Vi er en basisgruppe for alle medicinstuderende. Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

12 BASISGRUPPER 12 HUSK! Intet MOK i næste uge! r ee dlin 2.00 ea k l. 1 te d /10 Næs 19 d. ag mand A T S R E RT TIMERSBAR Torsdag d. 22. oktober kl. 11:00 69timersbar.dk www.

13 ELEKTRONISK MUSIK Kan du spille elektronisk musik? Erfarent cover-band med hidtil klassisk rock/pop besætning ønsker at prøve kræfter med et mere elektronisk koncept. Vi søger stud.med er som kan lave/har lyst at prøve kræfter med rytmer og lydkulisser på computer/keys/plader. Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 i Panum Studenterklubbens øvelokale. Vi satser på at spille ude ca. en gang om måneden. Er du interesseret? - så send en mail til RASKE FORSØGS- PERSONER SØGES Forsøgene udføres på BBH i uge 42. Du skal afsætte ca. 4 timer og være villig til at få anlagt spinalblokade. Honorar ydes. For yderligere information kontakt Alexandra på 6 eller 12-måneders Skolarstipendiat på Rigshospitalets Børnecancerlaboratorium (Bonkolab) fra 1. februar 2010 (eller tidligere) Cancer er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn over 1 år. Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er den hyppigste cancer hos børn. En af de vigtigste behandlingsfaser er den såkaldte 2-årige vedligeholdelsesbehandling med cellegiftene Methotrexate og 6-Mercaptopurin. Børn med ALL behandles ofte profylaktisk med Sulfamethoxazol med trimetoprim for at forhindre opportunistiske svære infektioner med Pneumocystis Jerovicii. Denne antibiotika-behandling kan interferere med effekten af vedligeholdelsesbehandling og dermed muligvis øge risikoen for tilbagefald af leukæmi. Det aktuelle studie omfatter analyse af knapt 500 nordiske børn med ALL og omfatter spørgeskemaundersøgelser, overlevelsesanalyser, cellegiftanalyser og cellestudier. Der er ingen særlige krav til ansøgerkvalifikationer indenfor disse områder, da de beherskes i laboratoriet. Studiet vil føre til en (evt flere) publikation(er). Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til professor Kjeld Schmiegelow, Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf ANNONCER 13 TROMMESLAGER OG BLÆS- ERSEKTION SØGES TIL MEDI- CINERREVYEN! Er du en sand Vinnie Colaiuta, Miles Davis eller John Coltrane og har du en ønske om at spille med i medicinerrevyen, så er der nu mulighed for at blive en del af revybandet! Medinerrevyen er en flok søde, sjove og sociale mennesker, der hvert år samles om at lave årets revyopsætning. Revyen spiller hvert år i starten af forårssemesteret og her er en vigtig del revybandet, der leverer musikken. Bandet står for at binde de forskellige skecht sammen med jingler og spille til de sange, der indgår i revyen. Ambitionsniveauet er højt og der skal arrangeres og opøves er repertoire på ca. 30 numre i mange forskellige genrer og stilarter på en uge. Al øvning foregår uden noder, så det er vigtigt at man er stærk på sit instrument og har et godt øre. Ud over øveugen og selve spilleugen, skal man som medlem af bandet også være med, når der skal spilles 69-timers revy til 69-timersbaren og være med på revyens to hytteture i starten af november og slutningen af Januar Så er du trommeslager eller blæser, og har du mod på at være med i dette hårde, hyggelige og utroligt fede musikprojekt på panum så kontakt: Torsten Roed ( ) eller Jakob Carstensen ( ) og hør mere. Vi laver en øver i starten af oktober, hvor vi lige kan se hinanden an. FIND OS I LOMMEN... Bliv godt klædt på med Munksgaard Danmarks kittelbøger Praktisk procedure- og diagnose guide Finn Johannsen, Mikkel Bøgeskov og Amandus Gustafsson 346 sider, Kr. 348,- (vejl.) NYESTE BOG I SERIEN ØVRIGE TITLER I SERIEN EKG Let at se John R. Hampton 128 sider, Kr. 218,- (vejl.) Håndbog i palliativ medicin Per Sjøgren, Jørgen Eriksen og Marianne Metz Mørch (red.) 216 sider, Kr. 278,- (vejl.) Rationel væske-, elektrolytbehandling og ernæring 2. udgave Allan Engquist og Birgitte Brandstrup 360 sider, Kr. 396,- (vejl.) Skadestuekirurgi 4. udgave Michel Boeckstyns, Bent Ebskov og Lars Bo Ebskov (red.) 320 sider, Kr. 328,- (vejl.) Subjektivt & objektivt 2. udgave Anamnese, undersøgelse og journal Søren Brostrøm og Niels Saxtrup 224 sider, Kr. 348,- (vejl.) Praktisk klinisk smertebehandling 5. udgave Per Sjögren og Niels-Henrik Jensen 256 sider, Kr. 258,- (vejl.) Praktisk væske- og elektrolytbehandling Bente Jespersen og Lars S. Rasmussen 96 sider, Kr. 175,- (vejl.) Læs mere om kittelbøgerne på

14 GØGL 14 PANUM LOOKALIKES 2.0 Af Jonas Olsen, 4. semester Hej Stud.med. er! Som en opfølgning på sidste semester succes, kommer her en ny bunke af lookalikes! De kendte spadserer stadig rundt blandt os, uden at vi tænker over det Og mange af dem, kommer til vores fredagsbar. Skulle man undres over, om X-factorlegenden Christian Ovesen, der vandt konkurrencen i 2008, vandrer rundt på Panuminstituttet, kan man godt tro om igen. Der er tale om den enormt dedikerede medicinstuderende Martin Hoberg Hedegaard, som har klaret de 3 første semestre på medicinstudiet med glans og nu fortsætter ufortrødent på 4. semester. Martin er desuden beboer i den sagnomspundne lejlighed Partyhouse på Nørrebro. Æblet falder ikke langt fra stammen, siger de kloge. Dette er også tilfældet med Peter Severin Jensens søn, Hugh Jackman. Peter, som er født i 20 ernes Argentina, var uddannet læge og kommunist. Han var desuden Cubansk guerillaleder og hjalp i sin tid Fidel Castro til magten. Hugh render i dag rundt på Panum og studerer nu medicin på 9. semester. Peters anden søn, Che Guevara, har dog ikke fulgt i fars fodspor og er i stedet blevet Hollywood skuespiller, med film som X-men på sit CV. Så er det ved at være tid... Til alle jer mandfolk der går med planer om at stille op til "World Beard and Moustache Championships" så er det mig en fornøjelse at meddele at den næste af slagsen afholdes i Trondheim, Norge d. 14 maj Så hvis I skal have en chance tror jeg I skal til at overveje hvilken kategori i egner jer til. Som inspiration kan nævnes sidste konkuurences (2009) "First place overall" David Traver, Alaska David Traver fra Alaske som med sit mandesmukke mandeflettede fuldskæg tog alle med storm. Tvillingerne Seth Green (9. semester) og skuespilleren Bjarke Medici, har ikke set hinanden de sidste 20 år. Bjarke flyttede til Hollywood, LA, USA, for at prøve lykken som skuespiller, hvilket lykkedes. Dog har han aldrig haft det store gennembrud med en hovedrolle, men har haft biroller såsom Oz i Buffy og Scott Evil i Austin Powers Goldmember. Seth har lige været på ferie med sin kæreste i Skotland, og vil ikke udtale sig om hans forhold til sin bror. Noget så sjældent som trillinger er også forekommet. Kirsten Dunst (6. semester) har amerikanske aner i form af den talentfulde skuespillerinde Sofie Lassen-Kahlke, som har kysset med spiderman! Den stjerne, Sofie Katrine Topp, kendt fra film som Kærlighed ved første hik og en eller anden julekalender, deler desuden deres gener. Naturligvis skal også nævnes "the hair pretzel" Willi Chevalier fra Tyskland: Og nu tænker du naturligvis at de to ser meget svære ud, men frygt ej - der er et hav af kategorier. Til slut har vi to brødre. Den skandaleramte amerikanske cykelrytter Bjørn Hoe, som i 2006 vandt Tour de France, men senere fik frataget sejren pga. afsløring af doping, har en lillebror i Danmark ved navn Floyd Landis (8. semester). Floyd har selv deltaget i Tour de France i Studenterklubben under 69-timers bar, men har dog aldrig snydt eller vundet. Han vil ikke udtale sig om sin storebrors dopingmisbrug. For bare at nævne nogle få er der inden for moustaches bla. Natural, Dali og Hungarian/Wild West og til de rigtig kreative er der indenfor partial beard Alaska Whaler, Fu Manchu og Freestyle. Har alt dette vakt din interesse så kan du se meget mere på hvor du også kan se mange flere mandeflotte billeder. Som information vokser skæg 0,25-0,5 mm i døgnet... Tak til jer, som har hjulpet med at spotte disse stjerner Panum. Såfremt der er flere derude, så send en mail til så deltager du i lodtrækningen om en taske i imiteret leopard, som bare ligger og samler støv i mit skab. Flere lookalikes følger! Mia Joe / MOK.red

15 ARTIKEL 15 ERFARINGSRAPPORT: ET AMERIKANSK SUNDHEDSSYSTEM I UDVIKLING Jeg har netop tilbragt dele af mit 11. semester på Iowa Citys Universitetshospital. Her har jeg fået et indblik i det amerikanske sundhedssystem og fulgt debatten som raser over hele USA omkring Obamas sundhedsreform. I danske øjne er der mange og indlysende argumenter for en reform. At få udlignet social ulighed er det overordnede mål, men problemstillingen er desværre ikke helt så enkel. I USA bor der officielt 304 mio., og heraf er ca. 90% dækket af sundhedsforsikring eller nationale sundhedsprogrammer. Det overraskede mig at finde ud af at ca. 83 mio. amerikanere faktisk er dækket af statsfinansierede sundhedsforsikringer, herunder ældre over 65 år (kaldet Medicare), handikappede, krigsveteraner og lavindkomstgrupper som modtager støtte til en forsikring (kaldet Medicaid). Endelig skal amerikanske skadestuer behandle dem som henvender sig, uanset forsikringsstatus. Statsfinansierede sundhedsforsikringer udgør i alt ca. 50% af de midler der bliver brugt på sundhed i USA. I 2005 var der ifølge Health Affairs ca. 48 mio. uforsikrede, inklusive illegale indvandrere. Man vurderer at ca. 20% af de uforsikrede, altså ca. 10 mio., faktisk har råd til en forsikring, men fravælger denne. Yderligere ca. 25% opfylder kriterierne for statsfinansieret sundhedsforsikring, men har ikke søgt. Den resterende del, ca. 55%, vurderes at have brug for økonomisk hjælp til at opnå sundhedsforsikring, og de udgør ca. 5% af befolkningen. Sammenholdt med det store antal af personlige konkurser pga. hospitalsregninger og den store gruppe af uforsikrede er behovet for en reform indlysende og har været et politisk tema i USA igennem flere årtier. Bill Clinton forsøgte uden held at gennemføre en sundhedsreform i I dag synes samarbejdsvilligheden mellem forsikringsselskaber, republikanere og demokrater større, hvilket bunder i en fælles interesse i at begrænse sundhedsudgifter. Disse har været kraftigt stigende, og det medfører en risiko for statsfinanserne og for at almindelige kunder i fremtiden ikke vil have råd til en forsikring. Det vurderes at USAs sundhedssystem bruger 15% af BNP og at dette tal i 2017 vil være steget til 18%. Til sammenligning bruger europæiske stater gennemsnitligt ca. 8%. Den 9. september holdt Obama en meget omtalt tale til Kongressen hvori han gav sit bud på en kommende sundhedsreform. I korte træk indeholder den en lov som forbyder forsikringsselskaber at droppe kunder som bliver syge, f.eks. pga. fejl i indberetningen. Derudover indeholder hans forslag en lov mod at afvise folk med kronisk sygdom og en reform vedrørende malpractice insurance (forsikring mod søgsmål for lægefejl). Dette medfører nemlig en udpræget grad af defensiv behandling blandt amerikanske læger. Endelig vil loven etablere et nationalt forsikringsselskab med det formål at skabe øget konkurrence og billigere forsikringer. Særligt det sidste forslag har fået republikanerne op i det røde felt, primært pga. frygten for store ufinansierede nationale udgifter og tanken om et nationalt drevet forsikringsselskab. Obama har lovet at udgifterne til en udvidet sundhedsforsikring ikke vil kunne ses på statsbudgettet, men at udgifterne skal finansieres gennem en effektivisering af sundhedssystemet. Modstandere konkluderer ud fra dette at det vil have en negativ indvirkning på kvaliteten af behandlingen, særligt af ældre Medicare-patienter. De seneste årtier har der været massive investeringer i at implementere de nyeste teknologier og forskningsresultater. Mange af de læger der i dag står for disse højtspecialiserede behandlinger, frygter at de nu vil blive ramt. De finder det absurd at besparelser vil gøre behandlingerne mindre brugte og fremhæver at det vil skade patienterne samt udviklingen af behandlinger globalt set. Et andet og mere grundlæggende argument er modviljen mod et forsørgersamfund. Mange amerikanere ser arbejdsgiverfinansierede forsikringer som et middel til at motivere amerikanerne til at finde og forblive i arbejde. I danske øjne er der mange og indlysende argumenter for en reform. At få udlignet social ulighed er det overordnede mål. Organisatorisk set er systemet på flere områder håbløst indrettet. Eksempelvis lader mange sig behandle på skadestuen da de ikke har råd til at gå til en praktiserende læge. Dertil kommer hele apparatet af forsikringsselskaber som er et utroligt dyrt mellemled mellem patienten og hospitalet. Demokraterne har i USA flertal i begge kamre, dvs. både Senatet og Repræsentanternes Hus. Alligevel har de svært ved at skaffe de fornødne stemmer og om det lykkes er usikkert. Ud over republikanerne kæmper Obamaadministrationen også med flere dygtige og lettere manipulerende lobbyvirksomheder. Et grumt eksempel kan findes på Fra mit ophold har jeg fået et indtryk af at der i USA er mere fokus på visse værdier i behandlingen end i Danmark. På Iowa City Universitetshospital var det mest bemærkelsesværdige for mig hospitalets store behov for at servicere patienter. Der er således i hospitalet bl.a. caféer, et apotek, en gaveforretning og menukort til indlagte patienter. Denne servicementalitet går igen i klinikken hvor man bruger meget opmærksomhed på at tilrettelægge flere undersøgelser af patienten på samme dag og på at gøre opholdet så bekvemt som muligt for patienten. Selve behandlingen foretages ofte af en subspecialiseret læge. Patienttilfredshed og behandlingskvaliteten vurderes løbende og sammenlignes offentligt afdelingerne imellem. Der er mere fokus på patienten som kunde end blot som patient. Denne udprægede servicementalitet er i mine øjne forskellige fra i det danske sundhedssystem og noget som man kan lære af. Det er dog også udtryk for et hospital med overskud og for flertallet, men ikke for alle. Heri består problemet og behovet for en sundhedsreform. Tobias Bomholt, stud. med., 11. semester

16 16 STUDENTERPOLITIK HELGE SANDER videnskabsminister (V) KIRSTEN BROSBØL forskningsordfører (S) RØDT / BLÅT UNIVERSITET? Politisk debat om forsknings- og uddannelsespolitikken: Kommunen på CSS Den 7. oktober kl OPTAG: Hvordan finder man drømmestudiet? Hvor mange studiepladser skal der være på universiteterne? Hvor længe fortsæ er karakterbonusserne? LEDELSE: Er der nok handlekraft og medindflydelse? Er der brug for at re e ledelsesstrukturen til efter de praktiske erfaringer med den ny universitetslov i givet fald hvordan? KVALITET: Hvordan kan man politisk sikre kvalitet i undervisningen og forskningen? Spiller konkurrence en rimelig rolle i den nuværende finansiering af uddannelse og forskning? Styres universiteterne for tæt af centraladministrationen? Et bud på finansloven år 2020? Arrangører: Liberale Studerende og Frit Forum

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden)

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Mok.dk årg. 43, nr. 15 d. 2. feb MedicinerRådet præsenterer Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) starring: MR's repræsentanter i studienævnet Bogmarked Købe/sælge

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 26 30. april. 40. årgang 2007-2008 Informationsmøde om den kliniske basisuddannelse FADL afholder informationsmøde om den kliniske basisuddannelse

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

RUSSER REDDER LIV! AFSLØRING ... PÅ GRUND AF RUSTUR. rekonstruktion! Nr. XVI Nr. XVII

RUSSER REDDER LIV! AFSLØRING ... PÅ GRUND AF RUSTUR. rekonstruktion! Nr. XVI Nr. XVII Nr. XVI Nr. XVII 13. feb. 2. 13. feb.. årgang. årgang 2 7-2 8 2 7-2 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RUSSER REDDER

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa SAMS Aarhus Månedsmøde D. 02.09.2013 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen, Maria Stisen, Rikke Holmgaard, Nina Margrethe

Læs mere

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!!

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Årg. 46 Nr. 4-18. sept. Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! Læs også: 9. semesters OSCE problematik Ugens krydsord Oliver

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30 MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 9 5. november 41. årgang 2008-2009 Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab præsenterer et foredrag om AKUT MEDICIN Den 19. november

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Produktionsskoleforeningens Årsmøde 2013 Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Faktuelle oplysninger Sted: Tid: Vingsted Centret Vingsted Skovvej 2 7182 Bredsten. Fra torsdag den 18. april

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere