Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden."

Transkript

1 SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende og de praktiserende læger. Foreningen ønsker at lave informativ, nyskabende, udfordrende og debatskabende arbejde for foreningens medlemmer. Bestyrelse: Foreningens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, it og pr-ansvarlig og sekretær. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde ca. hver 3. måned og indkaldelse hertil skal ske min. 7 dage før. Formand, næstformand og kasserer har adgang til foreningens bankkonto. Opgaverne til de enkelte poster er følgende: - Formand Overordnet kontakt til SAMS Kbh, DSAM og FYAM. Planlægning af fælles SAMSarrangementer, månedsmøder og generalforsamling. Primær kontaktperson på vegne af SAMS Aarhus. Ansvarlig for besvarelse af indkomne mails til Adgang til bankkonto. - Næstformand: Overordnet kontakt til SAMS Kbh, DSAM og FYAM ved formandens fravær. Planlægning af fælles SAMS-arrangementer, månedsmøder og generalforsamling. Primær kontaktperson på vegne af SAMS Aarhus. Ansvarlig for besvarelse af indkomne mails til Adgang til bankkonto. - Kasserer Modtager kvitteringer for foreningens udgifter og refunderer udlæg. Adgang til bankkonto. Ansvarlig for årsregnskab. Revideret regnskab forelægges den ordinære generalforsamling. Ansvarlig for udfærdigelse af årsbudget, som fremlægges på generelforsamling. Planlægning af månedsmøder og generalforsamling. Holder kontakt med økonomiansvarlig og chefsekretær hos DSAM, Tina Malene Pedersen tlf: som skal have kopier af kvitteringer for at kunne refundere penge fra DSAM. - IT og PR ansvarlig Ansvarlig for sams.dsam.dk og primære kontakt til it-ansvarlige hos DSAM og SAMS Kbh. Modtager af dokumenter, som skal deles på sams.dsam.dk. Ansvarlig for udfærdigelse og synliggørelse af plakater og andet PR materiale Er medansvarlig for Facebooksiden. Planlægning af månedsmøder og generalforsamling. - Sekretær Ansvarlig for udfærdigelse af referater fra månedsmøder og generalforsamlinger. Sender referater til den IT-ansvarlige for deling af dette på sams.dsam.dk. Udfærdiger dagsorden inden måneds- og bestyrelsesmøder, samt sørger for at disse kommer på Facebook inden

2 næste månedsmøde, samt printning af eksemplarer til månedsmødet. Planlægning af månedsmøder (bookning af lokale) og generalforsamling. Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. Grupper Foreningen består af 6 undergrupper med tilhørende formål. Medlemmerne i gruppen er frivillige aktive medlemmer af SAMS. For at blive aktiv i grupperne kontakter man gruppens kontaktperson. Grupperne er som følger: - Foredrag: SAMS Aarhus afholder løbende foredrag om emner, der er relevante for foreningen samt for de studerende, der overvejer et speciale indenfor almen medicin. Der planlægges som udgangspunkt 1-2 foredrag pr. semester. Foredragsgruppen er ansvarlig for planlægning og afholdelse af foredrag. Alle SAMS-medlemmer, der er interesseret i at have indflydelse på og være med i planlægningen heraf, har mulighed for at være aktive i gruppen. Gruppen er ligeledes modtagelige for gode ideer og forslag til temaer og evt. foredragsholdere. Kontaktperson: Nina Margrethe Raunkjær, - Besøg i praksis Denne gruppe arbejder på at arrangere observationsdage og praktikforløb for SAMS-medlemmer. Oplevelserne kan forhåbentlig være med til at give et billede af, hvordan livet som almen mediciner kan være. Målet er at etablere et samarbejde med praktiserende læger i området. Via observationsdage i en almen praksis får de studerende mulighed for at snuse til hverdagen i praksis i en enkelt dag eller to. Praktikforløb kan foregå i et forløb over en eller to uger. Fx i en sommerferie. Den studerende får mulighed for at indgå i hverdagen og løse passende opgaver afhængig af semestertrin. Vi formidler også jobopslag, hvis en praksis har brug for en studentermedhjælper til faste opgaver, som vikar eller andet. Opgaverne kan være lægesekretær-, sygeplejerske og passende lægeopgaver. For at komme i betragtning skal man være medlem af SAMS. Det fungerer således, at de praktiserende læger kontakter SAMS, hvorefter vi formidler deres tilbud videre til SAMS medlemmer. Jobannoncer eller praktikforløb annonceres som regel på Facebook eller månedsmøder. Kontaktperson: Marthe S. Straarup, - Kurser og workshops Interessegruppe, som udvikler og afholder forskellige kurser. Herunder det nystartede kursusprincip Almen praktiserende for en aften, hvor de studerende får lov til at arbejde med praktiske øvelser, diagnostisk udredning og patientkontakt. Herudover arbejder gruppen løbende på at udvikle flere kurser samt afholde disse. Kontaktperson: Cathrine Skou Nørgaard, - Lægedage Interessegruppen formidler kontakt til arrangementet Lægedage, som er en 1 uge med efteruddannelses for praktiserende læger afholdt af PLO Efteruddannelse. Der er dagligt kurser og mødesteder, hvor praktiserende læger og praksispersonale fra hele landet mødes for at udveksle erfaringer og skabe netværk. I SAMS arbejder vi sammen med PLO for at planlægge, at studerende

3 fra Aarhus kan få mulighed for at stille arbejdskraft til rådighed 1 dag, for derefter at deltage i kurser 1 dag. Derudover stiller SAMS Aarhus og SAMS Kbh. med en stand på Lægetorv, med det formål at udbrede kendskabet til SAMS, formidle kontakter og udvide vores netværk til eksisterende praktiserende læger. Kontaktperson: Pernille Libach Hansen, - Social: Denne undergruppe af SAMS tager sig af de sociale tiltag i SAMS og sørger for den gode stemning. Vi sørger for de ydre rammer, så det er hyggeligt at mødes, og så vi i SAMS gruppen får en god sammentømret gruppe. Vi planlægger forskellige arrangementer som fx fællesspisning før månedsmøderne, årlige events som sommer/grillfest m.v. Kontaktperson: Simon Graff, - PR PR-gruppen er med til at promovere og synliggøre SAMS Aarhus. Gruppen står for annoncering i Acuta, udarbejdelse af plakater, flyers samt andet PR materiale. Derudover har gruppen et ansvar for facebook-siden, så den er opdateret, og en person har hovedansvaret for facebook. Den facebook-ansvarlige har til opgave at opdatere siden jævnligt, oprette begivenheder, sørge for at svare tilbage på facebook beskeder. Kontaktperson: Nina Margrethe Raunkjær, Facebook-ansvarlig: Mia Kamp Jensen: Medlemskab - Medlemskab af SAMS Aarhus opnås ved anmodning af medlemskab som medicinstuderende i DSAM, (http://www.dsam.dk/flx/organisation/medlemskab/indmeldelse/). - Årlig pris for medlemskab 2014: 225 kr Udmeldelse af SAMS sker via udmeldelse af DSAM. - Som medlem har man ret til: - At deltage i SAMS Aarhus aktiviteter, kurser, månedsmøder m.m. - At deltage i SAMS Aarhus generelforsamlinger - At stemme til SAMS Aarhus generalforsamling - At blive tilføjet SAMS Aarhus mailingliste Regler for aktive medlemmer af SAMS - Sponsorat: Hver gang der skal planlægges et arrangement, hvor der indgår sponsorat, skal der forud for arrangementet være enighed i bestyrelsen med et flertal om brugen af sponsoratet (jf. vedtægter paragraf 2, stk 4) - Udtalelse: Medlemmer af SAMS Aarhus må kun udtale sig på foreningens vegne efter tilladelse fra bestyrelsen. Formanden, næstformanden og sekretæren må tale på vegne af foreningen.

4 Aktiviteter - Månedsmøder - Afholdes som udgangspunkt den første mandag i hver måned fra september juni. - Endeligt tidspunkt annonceres på SAMS Aarhus facebook side, interne facebookgruppe og sams.dsam.dk. - Fælles spisning - Den sociale gruppe vil som udgangspunkt forsøge at arrangere fælles spisning i forbindelse med månedsmøder. Dette vil foregå før månedsmøderne, typisk 1 time før. Yderligere information vedr. dette vil fremgå på SAMS Aarhus interne facebook side. - Foredrag - Foredragsgruppen står som primære ansvarlige mht. planlægning og afholdelse af foredrag. Gruppen modtager gerne forslag til kommende arrangementer. - Foredragene vil som udgangspunkt være tilgængelige for alle medicinstuderende men med speciel fokus på almenmedicinske interesseområder. - Der planlægges som udgangspunkt 2-3 foredrag pr. semester. - Frivilligt praktikophold/besøg i almen praksis Se ovenstående besøg i praksis - Kurser I SAMS Aarhus organiseres og arrangeres workshops, der udbydes til alle medicinstuderende med interesse for almen medicin, 1-2 gange pr. semester. Formålet er at give studerende indblik i de problemstillinger, man som praktiserende læge står overfor i sin hverdag i den primære sundhedssektor. Målet er at arrangere case-baserede events, hvor kursusdeltagerne selv skal prøve kræfter med kommunikation, tidsprioritering, praktiske øvelser og bredspektrede diagnostiske overvejelser. Hver enkelt workshop vil have et eller flere temaer, alt efter de patienter og cases, som bliver fokus for kurserne. - Generalforsamling - Afholdes 1 gang årligt i forårssemesteret - Der indkaldes til ordinær generalforsamling 14 dage før via vores mailingliste, og det annonceres i Acuta, på vores hjemmeside og facebookside. Dagsordenen sendes ud med indkaldelsen til mailinglisten. - Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af 5 personer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og pr- og it-ansvarlig. Bestyrelsens sammensætning vælges på generalforsamlingen ud fra de af bestyrelsen godkendte kandidater. - Medlemmer der ønsker at stille op til bestyrelsen, kan tilkendegive dette til generalforsamlingen. - Kun medlemmer af SAMS Aarhus kan stemme til generalforsamlingen. - På generalforsamlingen udvælges en intern revisor blandt foreningens øvrige medlemmer.

5 - Bestyrelsesmøder - Afholdes blandt bestyrelsesmedlemmerne ca. hver 3. måned. - Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret og beslutninger vedtages ved simpelt flertal. - Referat herfra sendes ud via mailingliste snarest efter afholdelse af mødet.

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere