Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 3. april Sted: Lokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 3. april Sted: Lokale"

Transkript

1 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Annemette Kirkegaard, Stig Jarl, Anne Fastrup, Maria Fabricius Hansen, Rosemarie Nørgaard Visby, Louise Machholdt Høyer, Anne Barkholt Poulsen, Kim Høg, Charlotte Jerne (observatør), Inger Damsholt (studieleder/observatør), Christina Lucht Hougaard (observatør/referant) R E F E R A T 9. APRIL 2019 Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 3. april 2019 Sted: Lokale Tilstede: Annemette Kirkegaard, Stig Jarl, Anne Fastrup, Maria Fabricius Hansen, Rosemarie Nørgaard Visby, Louise Machholdt Høyer, Kim Høg, Charlotte Jerne (observatør), Inger Damsholt (studieleder/observatør), Christina Lucht Hougaard (observatør/referant) DIR REF: CLH Fraværende: Anne Barkholt Poulsen Gæster: Gyrd Erik Foss (GEF) Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden (5 min.) Dagsordenen blev godkendt. 2) Proces med opdatering af standardforretningsordenen for SN (drøftelse og godkendelse, 15 min) v/gef a. Indkomne forslag/justeringer til orientering b. Gennemgang af de punkter, hvor nævnet skal træffe beslutning om et ændringsforslag skal godkendes eller forkastes c. Sluttelig om nævnet kan godkende den samlede tekst og derved vedtage af ny standardforretningsorden GEF gennemgik det opdaterede procesdokument og de tre punkter, der er relevante:

2 6 antal af møder om året hvilket antal eller efter behov? Mødehjulet dikterer 9 møder om året, så minimum 8 gange dækker behovet. 7 melde afbud, medlem selv der tager stilling til indkaldelse af suppleant eller ej og hvordan kommer suppleanten i spil? Nævnet enedes om selv at indkalde og orientere egen suppleant. Hvis sekretariatet skal stå for det, skal der et varsel på. Teksten forbliver som den står. 9, stk. 5 mødeledelse ved formandens forfald: To muligheder, vælg en stedfortræder blandt VIP eller næstformanden. Nævnet enedes om en stedfortræder for formanden. SIDE 2 AF 5 Overordnet besluttede nævnet ved dette punkt at godkende de forslag til ændringer, der fremgik af procesdokumentet. GEF indarbejder justeringerne, og CLH lægger den opdaterede forretningsorden på IKK s hjemmeside. 3) Eksamensplaner for ToPs, Kunst/VK og Litteraturvidenskab/Moderne kultur, vintereksamen 2019/2020 (godkendelse, 10 min) SN-beslutning: Nævnet godkendte eksamensplanerne. 4) Uddannelsesredegørelser for Kunst/VK, Litteraturvidenskab/Moderne kultur og ToPs (godkendelse, 30 min) v/inger ID redegjorde for den samlede redegørelses forløb samt frist for aflevering til fakultetet (5. april 2019). Tre VIP ud af de fire har bidraget til redegørelsen. Musik bliver uddannelsesevalueret i 2019, og er derfor ikke en del af årets redegørelse.. Der blevet stillet opklarende spørgsmål til tallene for Kunst/VK ift. VIP/DVIP-ratio tal, som Inger afklarede. Men da redegørelsen er kommet meget sent ud til nævnet kan nævnet godt få lidt ekstra tid til at gennemse dokumentet, og derefter kan redegørelsen godkendes skriftligt via . SN besluttede at få ekstra tid til gennemlæsning og at godkende redegørelsen skriftligt via senest fredag den 5. april 2019 kl Godkendelse sendes til CLH. Pause 5) Semesterredegørelser for Musikvidenskab, Kunst/VK, Litteraturvidenskab/Moderne kultur og ToPs for E18 (beslutning, 10 min)

3 SN-beslutning: Nævnet tog redegørelserne til efterretning og godkendte dem. 6) Studentersager (beslutning, 10 min): 1. Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg (4. specialekontrakt) SIDE 3 AF 5 SN-beslutning: Nævnte godkendte ansøgningen om dispensation til 4. eksamensforsøg (4. specialekontrakt) 7) Arbejdet med nyt/forbedret evalueringssystem (orientering, 10 min) Fakultetet nedsatte i 2018 en arbejdsgruppe ifm. Det nye evalueringssystem. To institutter har derefter udarbejdet de spørgsmål der fremgår af bilaget. AF gav udtryk for at spørgsmålene er for åbne, og ønskede spørgsmålene over i retning af den type spørgsmål man benytter i APV en. Men i arbejdsgruppen er IKK det eneste institut, der ikke er begejstrede for de eksisterende spørgsmål. Det tyder på at der er en meget anderledes evalueringskultur på de andre institutter, da de er meget begejstrerede. MFH spurgte til om TEACH er orienteret, hvilket Anne svarede positivt til. AK bemærkede at det nærmest bliver til en underviser evaluering og ikke en undervisningsevaluering. AF deltager i det kommende møde og forsøger en sidste gang at få ændret på nogle af spørgsmålene. AF opfordrede også SN til at tage drøftelsen om evaluering med ud i de faglige fora, for IKK s svarprocent SKAL op. 8) Nyt fra studieleder (orienteringspunkt, 10 min) v/inger ID orienterede omkring ledighedstallene der fremgår af uddannelsesredegørelsen. Der er indgået et samarbejdet mellem Københavns kommune og HUM om at byde ind med nogle uddannelser, som KK gerne vil gøre en særlig indsats for ift. dimittendledighed. Der har været deltagelse fra KK til ansøgnings og kompetenceworkshoppen den 2. april 2019 ifm. Æstetiker i Job-karrierefestivalen. Christina og ID har en målrettet plan for udarbejdelse af fælles årshjul m.v.. 9) Rapport om studieprocessamtaler for E18 v/charlotte (orientering, 10 min) CJ orienterede om baggrunden til at vi overhovedet afholder studieprocessamtaler. Formatet er studerende i grupper med samtaler og

4 spil. Det har vist sig at fungere godt og koster væsentlig færre timer. Det har også fungeret ved at de førsteårsansvarlige i samarbejde med studievejlederen har afholdt et semestermøde. 10) Eventuelt (5 min) Intet til eventuelt. SIDE 4 AF 5 Med venlig hilsen Christina Lucht Hougaard Studiesekretær Bilagsoversigt: Bilag til pkt. 2_Følgeskrivelse til forslag version 2 - SN FO Bilag til pkt. 2_Procesdokument_Forretningsorden_for_SN-IKK_2019 _version 2.pdf Bilag til pkt. 3_KUNST Vintereksamensplan for BA og BA tilvalg samt ÅU.pdf Bilag til pkt. 3_KUNST VK REEKSAMEN V1920 for BA og KA.pdf Bilag til pkt. 3_KUNST VK Vintereksamensplan for KAog KA tilvalg.pdf Bilag til pkt. 3_Syge og REeksamensplan VR19-20 LIT.pdf Bilag til pkt. 3_TEATER Syge og REeksamensplan VR19-20.pdf Bilag til pkt. 3_TEATER Vintereksamensplan V19-20 BA.pdf Bilag til pkt. 3_TEATER Vintereksamensplan V19-20 KA.pdf Bilag til pkt. 3_VINTEREKSAMENSPLAN BA V LIT.pdf Bilag til pkt. 3_VINTEREKSAMENSPLAN KA V LIT.pdf Bilag til pkt. 5_Semesteredegørelse E18 Kunst-VK.pdf Bilag til pkt. 5_Semesteredegørelse E18_Musikvidenskab.pdf Bilag til pkt. 5_Semesteredegørelse fra fagudvalget på Lit.vid og MKK for E2018.pdf Bilag til pkt. 5_Semesteredegørelse fra fagudvalget på Teater.pdf Bilag til pkt. 6_Ansøgning om 4. specialekontrakt.pdf Bilag til pkt. 6_Udtalelse fra specialevejleder vedr. 4. specialekontrakt.pdf Bilag til pkt. 7_Feed back på evaluering IKK.pdf Bilag til pkt. 9_Fælles rapport studieprocessamtaler E18 IKK.pdf

5 SIDE 5 AF 5

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 23. januar Sted: Lokale Referant: Christina Lucht Hougaard

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 23. januar Sted: Lokale Referant: Christina Lucht Hougaard I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Annemette Kirkegaard, Stig Jarl, Anne Fastrup, Maria

Læs mere

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. september Sted: Lokale

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. september Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Annemette Kirkegaard, Rosemarie Nørgaard Visby,

Læs mere

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 28. november Sted: Lokale Dagsorden:

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 28. november Sted: Lokale Dagsorden: I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Annemette Kirkegaard, Rosemarie Nørgaard Visby,

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 17. august Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Erik Damhus

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 17. august Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Erik Damhus I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SN-IKK R E F E R A T 24. AUGUST 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 7. september Sted: Lokale

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 7. september Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 14. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-15.00 Mødedato: Onsdag

Læs mere

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T Forum IKK Studienævn Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl. 14.00-16.30

Læs mere

SN-IKK. Studienævnsmøde kl Forum. Onsdag den 2. marts Mødedato: Lokale Sted:

SN-IKK. Studienævnsmøde kl Forum. Onsdag den 2. marts Mødedato: Lokale Sted: INS T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 9. MARTS 2016 Forum Mødedato: Sted: Studienævnsmøde kl. 13.00-15.30 Onsdag

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 15. MARTS 2015

M Ø D E R E F E R A T 15. MARTS 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 15. MARTS 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Fredag den 16. december Sted: Lokale

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Fredag den 16. december Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 16. DECEMBER 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 10.00-12.00 Mødedato: Fredag

Læs mere

Afbud: Jens-Erik Mogensen, Morten Tang Petersen, Helle Schoubye

Afbud: Jens-Erik Mogensen, Morten Tang Petersen, Helle Schoubye I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Morten Michelsen, Julie Bøgh Stray, Oscar Schmitto,

Læs mere

Beslutning: Bilaget godkendes som fremlagt så UK erne kan arbejde videre med denne proces.

Beslutning: Bilaget godkendes som fremlagt så UK erne kan arbejde videre med denne proces. I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 14. JUNI 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 10.00-13.00 Mødedato: Fredag den

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT Møde den: 20. februar, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 9 til kl. 9.10 1.1 Velkommen og navnerunde 1.2

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - OG K U L T U R V I D E N S K A B. Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T.

I N S T I T U T F O R K U N S T - OG K U L T U R V I D E N S K A B. Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T. I N S T I T U T F O R K U N S T - OG K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato: 3.

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. oktober Sted: Lokale

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. oktober Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-15.00 Mødedato: Onsdag den 5. oktober 2016

Læs mere

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 19. september 2012 M Ø D E R E F E R A T 19. SEPTEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Dagsorden Studienævnsformanden spurgte, om studienævnet kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen.

Dagsorden Studienævnsformanden spurgte, om studienævnet kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 25. JUNI 2019 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk Møde afholdt 19. juni 2019,

Læs mere

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Årshjul for studienævnet for Tysk/Spansk 2018 Opdateret: 02.10.17 Tid Opgave Kilde / Ansvar Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 12. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Møde afholdt: 18. juni Sted:

Møde afholdt: 18. juni Sted: INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 27. JUNI 2008 Forum: Studienævn Møde afholdt: 18. juni 2008 Sted: 22.4.39 Referent: Tine Marie Svensson Til stede: Erik

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

1. Personsager 2. Opfølgning på dumpeprocent i PA 3. Nye bøger i Anatomi 4. Orientering fra Studieleder 5. Eventuelt

1. Personsager 2. Opfølgning på dumpeprocent i PA 3. Nye bøger i Anatomi 4. Orientering fra Studieleder 5. Eventuelt Møde den: 19. september 2016 kl. 15.30 i Det Odontologiske Studienævn REFERAT Deltagere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Irene Dige, Helle Tolboe, Marie Hauge Mårtensson, Louise Trap, Maren

Læs mere

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud)

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud) Møde den: 29. juni 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen og Sine Agergaard Deltagere studerende: Nikolaj

Læs mere

Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Studienævnsmøde på Sociologi. Forum. Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2016 kl Sted: Mødelokale 16.1.

Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Studienævnsmøde på Sociologi. Forum. Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2016 kl Sted: Mødelokale 16.1. D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Velkomstmateriale til de nye KA negot.- studerende udsendes. Indtaste endelige studieordningsændringer

Velkomstmateriale til de nye KA negot.- studerende udsendes. Indtaste endelige studieordningsændringer Årshjul for uddannelserne under studienævnet for Cand. negot.-studier 2018 Godkendt af studienævnet den 22.02.2018 Tid Kilde Opgave Behandlet på møde Delpolitik for studiestart og Koncept Planlægning af

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 22. DECEMBER 2017 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk

Læs mere

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen.

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 9. november 2017 Sted: WP 19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard

Læs mere

Akademisk Råd Ordinært møde. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Tirsdag den 4. december kl B Sted

Akademisk Råd Ordinært møde. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Tirsdag den 4. december kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T ET Akademisk Råd Ordinært møde M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. NOVEMBER 2018 Forum Akademisk Råd LEDELSE OG KOMMUNIKATION

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 11. januar 2018 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have kontakt

Læs mere

Det bemærkes at dagsordens punkter i toppen ikke stemmer overens med punkterne nede i dagsorden. Det skal rettes fremadrettet.

Det bemærkes at dagsordens punkter i toppen ikke stemmer overens med punkterne nede i dagsorden. Det skal rettes fremadrettet. Side 1/5 Mødedato: 8. marts kl. 15.00-17.00 Mødested: Det pædagogiske værksted Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed Deltagere: Medlemmer: Gunver Madsen, Lotte Andersen, Jensa Ottosdottir, Uwe

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 13. marts 2019 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen rekruttering og optagelse Fak. + SL + studiesekr.

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 08-2012 Dato: 26. september 2012 Sted: Kolding, lokale K 3.03 Starttidspunkt:

Læs mere

Studienævnsmøde den 12. december Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 12. december Sted: Mødelokale Anne Kjølby.

Studienævnsmøde den 12. december Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 12. december Sted: Mødelokale Anne Kjølby. I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 12. december 2012 M Ø D E R E F E R A T 13. DECEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 14. december 2017 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale O94 Campus Deltagere: Studienævnsformand Judith

Læs mere

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted:

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BILAG A M Ø D E R E F E R A T 13. JUNI 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af ny studienævnssekretær

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af ny studienævnssekretær I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab M Ø D E R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt. Møde den: 13. maj 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Malou Juelskjær, Bue Bohr, Maja Berggreen, Morten Høyer Fraværende: Anne Morin, Iben

Læs mere

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard,

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B

I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævn IKK Mødereferat Forum Studienævn IKK Møde afholdt: 4. april 2011 6. APRIL 2011 Sted:

Læs mere

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk).

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk). D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 22. OKTOBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde. Afbud: Kristoffer Vinther Olesen (studievejleder), Maria Svane-Christiansen (studievejleder)

Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde. Afbud: Kristoffer Vinther Olesen (studievejleder), Maria Svane-Christiansen (studievejleder) Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Dato: 2. marts 2017 Varighed: 13.00 15.30 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

Malene Nørskov Leth Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) Det sundhedsvidenskabelige

Malene Nørskov Leth Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) Det sundhedsvidenskabelige Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Studienævn for Audiologi Dato og tidspunkt: 5. marts 2018 kl. 13.00 16.00 Sted: WP19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Studieleder Ågot Møller Grøntved

Læs mere

Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde

Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Dato: 14. august 2018 Varighed: 13.00 15.30 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kirstine Helboe,

Læs mere

Revision af studieordninger Arbejdet med revision af studieordning for BA i audiologi og KA i audiologi er gået i gang.

Revision af studieordninger Arbejdet med revision af studieordning for BA i audiologi og KA i audiologi er gået i gang. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Studienævn for Audiologi Dato og tidspunkt: 1. oktober 2018 kl. 12.15 15.00 Sted: Mødelokale Hjernen, WP19, 3. sal Deltagere: Studieleder Ågot Møller

Læs mere

Møde i studienævn for idræt og sundhed

Møde i studienævn for idræt og sundhed Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for idræt og sundhed Dato: 14. februar 2018. Dato og tidspunkt: 2. februar 2018 kl. 12.00 14.50. Sted: Deltagere: Mødelokale 6 -

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt.

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. VIA-DSR møde Sted: Campus Holstebro Gl. Struervej 1 7500 Holstebro Lokale A367 Mødedato: 15. december 2016 Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. [#] Afbud [Navne] Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 15. APRIL 2015 Forum: Studienævnet

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent VIA-DSR møde Sted: Studenthouse Ammunitionsvej 1 Viborg, Denmark Mødedato: 12. november 2016 Kl. 9-11 Deltagere, Næstformand Christopher Ammentorp, Sarah Kamstrup, Anders Andersen, Thai Fuglsang, Cristian

Læs mere

INSTITUT FOR KUNST- OG Observatør: Michael Fjeldsøe (MF studieleder), Tenna Lyhne Iversen (TLI studienævnssekretær,

INSTITUT FOR KUNST- OG Observatør: Michael Fjeldsøe (MF studieleder), Tenna Lyhne Iversen (TLI studienævnssekretær, I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab M Ø D E R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato:

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne]

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne] 3. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Lokale B172 Mødedato: 11. maj 2017 Kl. 16-19 Deltagere [Navne] Gæster Afbud [Navne] Forberedelse: Hvert Campus skal have skrevet

Læs mere

20. januar 2015 Ref.: crc J.nr.: 1/15. Til stede:

20. januar 2015 Ref.: crc J.nr.: 1/15. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Referat af ekstra ordinært studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet onsdag den 8. april 2015 kl.: 13:00-13:30 i lokale 1.02. Tilstede: Ulla Steen, Albert Sverrisson (jura), Christopher

Læs mere

Simon Nørby præsenterede sig selv. På næste Studienævnsmøde udpeges nyt medlem af studienævnets forretningsudvalg blandt nævnets VIP-medlemmer.

Simon Nørby præsenterede sig selv. På næste Studienævnsmøde udpeges nyt medlem af studienævnets forretningsudvalg blandt nævnets VIP-medlemmer. Studienævnet ved DPU Møde: Ordinært studienævnsmøde Sted: Aarhus 1483-523 Det Gule Rum / Emdrup A308 Tidsrum: 24. april 2019 kl. 12.30 16.00 Referat Dato: 24. april 2019 Medlemmer Anne-Marie Eggert Olsen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn Medicin November 2014

Forretningsorden for Studienævn Medicin November 2014 Forretningsorden for Studienævn Medicin November 2014 I henhold til Standardforretningsorden for Kollegiale Organer ved Aalborg Universitet og Universitetets Vedtægt fastsættes herved følgende forretningsorden

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Tid 2018 JANUAR FEBRUAR Ansvar Emne Opgave Studienævn Uddannelse Frist for indstilling af nye studieordninger samt revision af eksisterende

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Møde den: 18. juni 2015, kl. 11.00 13.00 Bygning 1264, lokale 220 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 25. april 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 25. april 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 25. april 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 2. Transformation af profilfagene på Arts (drøftelsespunkt) kl. 9.05

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Benedicte Holm Glæsel Stud.theol. Anne Sofie Aagaard

Læs mere

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker.

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker. UNIVERSITET Standardforretningsorden for studienævn Standardforretningsorden af 29. oktober 2012 for studienævn Journalnummer: 60354 F O R R E T N I N G S O R D E N For Uddannelsen til klinisk tandtekniker

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 19. juni 2013 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Christina Maj Hegelund (Næstformand), Martin Storgaard

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2018) Stud.theol. Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen Stud.theol. Lars Kristian Lyngberg-Larsen Stud.theol. Thomas

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Side 1/5 Mødedato: 24. april kl. 15.00-17.00 Mødested: Det pædagogiske værksted Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed Deltagere: Medlemmer: Lotte Andersen, Ulla Bæk Lindtoft, Sara Johanne Lin,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 21. OKTOBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl. 17-20 Vejl. tid Emne Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af processtyrer og ordstyrer.

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Faglig vejleder Sabine Schøn Nielsen (SSN), Faglig vejleder Mariana Bichuette Cartuliares (MBC).

Faglig vejleder Sabine Schøn Nielsen (SSN), Faglig vejleder Mariana Bichuette Cartuliares (MBC). Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Læs mere

Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 15. maj 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 15. maj 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 15. maj 2007, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Referat af studienævnsmøde mandag den 21. august 2017

Referat af studienævnsmøde mandag den 21. august 2017 Referat af studienævnsmøde mandag den 21. august 2017 Til stede: Pia Elberg (PBE), formand Louise Pape-Haugaard (LPH) Charlotte Overgaard (CO) Lars Domino Østergaard (LDØ) Signe Hejgaard Kristoffersen

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 1. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt.

REFERAT/ DAGSORDEN. 1. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. 1. VIA-DSR møde 2017 Sted: Dalgas Allé 20 DK-7800 Skive Lokale 103 Mødedato: 25. januar 2017 Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. [#] Afbud [Navne] Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi. Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Psykologi

Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi. Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Psykologi Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Psykologi Tid: Manddag den 11. december 2017 kl. 09.00 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019 Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019 Til stede: Pia Elberg (PBE), formand Xenia Jørgensen Uth (XJU), næstformand Jesper Franch (JF) Erika Spaich (ES) - deltog fra punkt 6 Lars Domino

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Afbud : Jan Høgh Stricker, Dieuwke Van Mulligan, Jens Elmegård Rasmussen (gæst), Tuula Eskeland (gæst)

Afbud : Jan Høgh Stricker, Dieuwke Van Mulligan, Jens Elmegård Rasmussen (gæst), Tuula Eskeland (gæst) INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 6. MARTS 2007 Forum: Studienævn STUDIENÆVNET FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 28. februar 2007 Sted:

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

REFERAT. 3. VIA-DSR møde 2017

REFERAT. 3. VIA-DSR møde 2017 3. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Lokale B172 Mødedato: 11. maj 2017 Kl. 16.30-19.30 Deltagere Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) Inge Lundin Bech (237682 LISKI)

Læs mere

2. Meddelelser Med udgangspunkt i et konkret eksempel, orienterede formanden kort om proceduren vedr. tilbagemeldinger på undervisningsplaner

2. Meddelelser Med udgangspunkt i et konkret eksempel, orienterede formanden kort om proceduren vedr. tilbagemeldinger på undervisningsplaner Referat Dorte Puggaard Dato: 20. august 2018 Ref: pug Side 1/5 Mødedato: 20. august 2018 Mødested: Emdrup A011 Videolink (25); 1483-556 DPU Videolink (16) Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde. Ulla Smidt og Hans Jørgen Lundager Jensen deltog under punkt 4.2

Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde. Ulla Smidt og Hans Jørgen Lundager Jensen deltog under punkt 4.2 Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Dato: 24. maj 2017 Varighed: 9.00 12.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), René Falkenberg,

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Møde den: 28. maj 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Deltagere studerende:

Læs mere

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 28. februar 2005 kl

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 28. februar 2005 kl Odontologisk studienævn Referat fra møde i studienævnet Onsdag den 28. februar 2005 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Referat og sekretær: Afbud. Eigil Kirkegaard (formand), Jes H. Nielsen (medlem)

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e Dato: 24. februar 2015 Reference: J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl. 9.30 i lokale U49e Medlemmer af studienævnet: Formand professor Poul Nielsen (FKF),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere