Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse"

Transkript

1 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Nummer Navn på kursusforløb Samlet_ varighed_amu Kursusindhold Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flerekurser kan give merit til faglært struktør FKBkode AMU-kode Titel varighed_dage Etablering af indkørsler i belægningssten og fliser Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 1 På vej ind i anlægsbranchen Vejbygning - Bygning af fortovsarealer Vejen som arbejdsplads - Certifikat Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik 3 2 På vej til stilladsmontør 24 Ufaglærte, der kan arbejde som specialarbejder i stilladsbranchen. Forløbet giver merit til stilladsmontøruddannelsen Systemstillads - opstilling mv Evakuering og redning inden for Byggeri og montage På vej til tagdækker På vej til vejasfaltør 27 Bygningsmaler - Indvendig Og Renovering 28.5 Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte uden forudsætninger fra branchen. Praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til uddannelsen som faglært tagdækker. Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte. Kursusdeltageren kan derfor komme i beskæftigelse som asfaltarbejder uden grunduddannelse efter uddannelsen, ligesom kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser med tiden kan give merit til kontraktuddannelsen som vej-asfaltør. Jobrettet uddannelsesforløb for faglærte og ufaglærte bygningsmalere. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til bygningsmaleruddannelsen Gaffeltruck certifikatkursus B Tagdækning - Vandrette og lodrette flader Tagdækning - udførelse af bromembraner Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat Tagdækning - Lægning af APP-papper Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning Komprimering Asfaltlapning Vejen som arbejdsplads certifikat Varetagelse af sundhed og sikkerhed certifikat Fuger udfyldning med acrylfugemasse Behandlingsopbygning og lakering af træværk Aktuelle malermaterialer Malerbehandling af betonoverflader Spartling af gipsplader Spartling af vanskelige overflader Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Faglige stoffer i byggebranchen fortidens synder 1

2 Bygningsmaler - Udvendig renovering Autolakerer Skiltetekniker 13 Energirenovering - fortrinsvis Tømrer, Snedker 28.5 Jobrettet uddannelsesforløb for faglærte og ufaglærte bygningsmalere. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til bygningsmaleruddannelsen. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til uddannelsen som autolakerer For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til uddannelsen som skiltetekniker Kursusforløbet henvender sig til faglærte, der opkvalificeres til energirenoveringsopgaver. Kursusforløbet henvender sig til faglærte, der opkvalificeres til energirenoveringsopgaver Kvalitetssikring af malerarbejde Sprøjtespartling med Airless Bygningsmaler anvendelse af airless sprøjte Bygningsmalerens arbejds- og aftaleforhold Aktuelle malermaterialer Malerbehandling af betonoverflader Malerbehandling af udvendigt træværk Faglige stoffer i byggebranchen fortidens synder Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen Malerens håndtering af fugt i byggeriet Bygningsmaler malerbehandling af facader Kvalitetssikring af malerarbejde Tyndpudsede overflader fabriksfremstillet mørtel Bygningsmaler rensning af facader Bygningsmalerens arbejds- og aftaleforhold Klargøring til lakering Klargøring efter lakering Reparation og lakering af plastdele Reparation af flerlagslakering OEM garantireparation Optimering af slibeprocesser Nye laksystemer og teknikker Nye sprøjte- og påføringstekniker Anvendelse af farvescanner Brug af grafikprogrammer til print Foliemontering på vanskelige emner Brug af udstillingsmaterialer Lys, skiltning og brug af LED Trend og design for skilteteknik Skilteteknikerens virkemidler i forbindelse med profilering Skilteteknikerens brug af typografi ved skiltning Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Tagvinduer og solfanger montering i tag Isolering energirigtige løsninger ved isolering Bygningsreglementet Brandforhold, Indeklima *) Bygningsreglementet energiforbrug, fugt og holdbarhed *) Energioptimering af boliger Dampspærre renovering af tagkonstruktion Dampspærre renovering af ydervægge Termografering af bygninger Råd og svamp udbedring af skimmelsvamp Radonsikring i byggeriet Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme Kundefokus og valg af klimaløsninger Montering af solpaneler på tag Digital ansøgning i bygge- og miljøsager Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Isolering energirigtige løsninger ved isolering Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav Bygningsreglementet energiforbrug, fugt og holdbarhed 0.5

3 Energirenovering - Murer 29.5 Jobskifte til betonarbejde for faglærte i bygge- & anlægsbranchen På vej ind i bygningsbranchen På vej til betonmager Stillads- offshore 25 Kursusforløbet henvender sig til faglærte med erfaring fra Byggeog anlægsbranchen, der skifter job, hvor der er jobåbninger inden for betonområdet Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært stuktør Deltagerne kan komme i beskæftigelse som ufaglærte/specialarbejder-beton. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit i forhold til faglært stuktør Ufaglærte og faglærte som skal arbejde inden for Offshorebranchen Deltageren kan komme i beskæftigelsesom ufaglært isolatør/specialarbejder vedr. isolering af tekniske anlæg. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit i Energioptimering af boliger Termografering af bygninger Radonsikring i byggeriet Udvendig isolering sokkel og tilslutninger Udvendig tillægsisolering på let underlag Udvendig isolering på tungt underlag Udvendig isolering kreativ udsmykning Armeret håndpuds Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme Kundefokus og valg af klimaløsninger Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask Slap armering - udførelse af enkle opgaver Forskalling - udførelse af enkle løsninger Forskalling - udførelse af specielle løsninger Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton Udstøbning af byggepladsbeton Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Slap armering - udførelse af enkle løsninger Forskalling - udførelse af enkle løsninger Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- bukkestillads- opstiling mv Vejen som arbejdsplads - Certifikat Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Beton - industriel produktion Tværfaglig udførelse af mindre betonkonstruktioner Anvendelse af regneark til talbehandling Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Forskalling - enkle løsninger Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Systemstilladser offshore Industristillads Rør og kobling, hængestillads Rør og kobling, fritstående og facadestillads Tryktelte med stilladskonstruktioner Anvendelse af faldsikringsudstyr Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Brandisolering Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering 1

4 På vej til isolatør På vej til kloakrørlægger På vej til kloakmester På vej til maskinfører 28 På vej til murerarbejdsmand På vej til nedriver Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit i forhold til faglærtstruktør. Deltageren kan arbejde som ufaglært kloakrørlægger og får merit til rørlæggeruddannelsen. Med yderligere 7 dages AMU-kursus kan man blive kloakrørlægger. Kloakrørlægger kan med praktisk erfaring og flere kurser give merit til faglært struktør Deltageren kan arbejde som kloakrørlægger og har påbegyndt forløbet på vej til kloakmester. Efter yderligere 40 dages AMUkursus kan deltageren indstille sigtil kloakmestereksamen. Praktisk erfaring og kloakmesterforløbet kan give merit til faglært struktør. Forløbet giver merit til maskinføreruddannelsens modul 1 i skoleophold 1 (Dvs. de første 3 uger ud af 6 uger i første skoleophold). Med praktisk erfaring og flere kurser kan der opnås merit til faglært struktør Murerarbejdsmand er en kontraktuddannelse og dette forløb giver merit til murerarbejdsmandsuddannelsen. Praktisk erhvervserfaring og flere kurser kan give merit til faglært murer. Ufaglærte til nedrivningsbranchen. Deltagere, der kommer i beskæftigelse kan få merit til kontraktuddannelsen og få uddannelsesbevis som nedriver Teknisk isolering, pap og lærred Teknisk isolering, PVC-folie PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Kloakering - Arbejdsmiljø Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning Kloakering Anvendelse af lægningsbest Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv Kloakering - KS af afløbsinstallationer Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Kloakering Udførelse af afløbsinstallationer Vejen som arbejdsplads - certifikat Grundlæggende faglig regning CAD - 2D på byggepladsen Brug af PC på arbejdspladsen Anvend informationer fra internettet til jobbrug Kloakering KS i autoriseret virksomhed Kloakering - Udskilleranlæg Kloakering - I det åbne land Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger Kloakering - Pumpe Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Betjening af minidumpere og motorbører Betjening af minigravere og minilæssere Komprimering med entreprenørmaskiner Pasning og vedligeh. af entreprenørmaskiner Kabelarbejde - etablering af nyanlæg Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Vejen som arbejdsplads Certifikat Betjening af entreprenørmaskiner Nivellering Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Anhugning på byggepladsen Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Betjening af minidumpere og motorbører Systemstillads - opstilling mv Teleskoplæsser med gafler - betjening Affald fraktioner PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Nedrivning anvendelse af love og regler Nedrivning bygge- og anlægskonstruktioner 5

5 Omsorg for borgere med demens 28 Rehabilitering og det gode hverdagsliv Dokumentation og kvalitet I omsorgsarbejdet Rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb Social- og sundhedsassistenten som nøgleperson i omsorgen for demente borgere. Social- og sundhedsassistenten på det pykiatriske sygehusområde Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetence i arbejdet med borgere med demens i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder viden om tidlig opsporing af demens, personer med demens, aktiviteter og livskvalitet, uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer, palliativ omsorg for mennesker med demens samt samarbejde med pårørende. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetence inden for arbejdet med rehabilitering og det gode hverdagsliv i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder en række kompetencer inden for rehabilitering og hverdagslivet i omsorgsarbejdet. Forløbet indeholder ligeledes viden om sundhedspædagogik, velfærdsteknologi, og dokumentation i omsorgssystemer samt et fokus på samarbejde med pårørende og frivillige. Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet sætter fokus på dokumentationsopgaven, skrivefærdigheder, arbejdet med handleplaner og anvendte omsorgssystemer samt færdigheder i brug af It. Forløbet fokuserer endvidere på anvendelsen af dokumentation inden for en række anvendelsesområder eksempelvis patientsikkerhed, ernæringsscreening og tidlig opsporing af sygdomstegn. Forløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder en række kompetencer inden for rehabilitering, sundhedspædagogik, velfærdsteknologi samt dokumentation i omsorgssystemer. Derudover sætter forløbet fokus på social- og sundhedsassistentens rolle som nøgleperson og social- og sundhedsassistentens rolle i det tværgående samarbejde. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres rolle og kompetencer inden for omsorgen af demente borgere. Forløbet indeholder viden om rollen som nøgleperson, tidlig opsporing af demens, uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer samt palliativ omsorg for mennesker med Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde inden for den regionale psykiatri. Forløbet indeholder et 20 dages supplerende uddannelsesforløb, der Nedrivning Anv. af skærebrænder og plasmaskæring Nedrivning indvendig Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder Neurorehabilitering af senhjerneskade Personer med demens aktiviteter og livskvalitet Palliativ omsorg for mennesker med demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Tidlig opsporing af demens Samarbejde med pårørende Borgere med misbrugsproblemer Rehabilitering som arbejdsform Medvirken til rehabilitering Hverdagslivet i omsorgsarbejdet Neurorehabilitering af senhjerneskadede Samarbejde med pårørende Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Træning i eget hjem Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Innovation - gennemførelse og formidling Ernæringsscreening i ældreplejen mm Brug af pc på arbejdpladsen Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Tidlig opsporing af sygdomstegn Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen Rehabilitering som arbejdsform Selvstændigt arbejde med rehabilitering Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Neurorehabilitering af senhjerneskadede Assistenten i det tværgående samarbejde Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Assistenten som nøgleperson Neurorehabilitering af senhjerneskadede Palliativ omsorg for mennesker med demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Tidlig opsporing af demens Borgere med misbrugsproblemer Assistenten som nøgleperson Arbejde med sindslidende med misbrug Psykiatrisk suppleringsuddannelse Støtte ved selvskadende adfærd 3

6 Social- og sundhedsassistenten i socialpsykiatrien. Social- og sundhedsassistenten på det somatiske sygehus. Den rehabiliterende tilgang i det praktiske arbejde på ældreområdet Familieplejer 1. Familieplejer Dagplejer 1. Dagplejer 2. Pædagogmedhjælper 1. indeholder et 20 dages supplerende uddannelsesforløb, der fokuserer på psykiatrisk sygepleje. Derudover indeholder forløbet Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde inden for socialpsykiatrien. Forløbet indeholder et 10 dages uddannelsesforløb om fagligt samarbejde i socialpsykiatrien. Derudover indeholder forløbet viden om medicinadministration og farmakologi, samt arbejdet med handleplaner. Forløbet giver ligeledes et øget kendskab til Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde på somatisk sygehus. Forløbet indeholder et 20 dages uddannelsesforløb der fokuserer på klinisk observation, Uddannelsesforløbet retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der ønsker en introduktion til social- og sundhedsområdet samt til ufaglærte medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, der ønsker et uddannelsesmæssig supplement til den praktiske erfaring. Forløbet indeholder viden om praktisk hjælp og rehabiliterende arbejde med ældre, samt en bred introduktion til arbejdet på området. Kurset retter sig mod jobfunktionen som familieplejer. Kursisten får indsigt i betydningen af omsorgs og relationsarbejde i forhold til plejebørn, herunder trivsel, læring og udvikling, betydning af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der er fokus på samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil desuden blive sat fokus på særlige forhold som at arbejde med plejebørn i puberteten, udsatte og sårbare børn, samt sorg og krisearbejde. Endelig er der medtænkt redskaber til at agere som plejefamilie, herunder relationer til plejefamiliens børn og metoder til Kurset konflikthåndtering. retter sig mod ledige, der har haft jobfunktion som familieplejer og derfor har det obligatoriske grundmodul. Modulet tilbyder en samling af supplerende viden, hvor kursisten får indsigt i betydningen af omsorgs og relationsarbejde i forhold til plejebørn; herunder trivsel, læring og udvikling, betydning af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes derudover med betydningen af samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil blive sat særligt fokus på sociale mediers betydning ift. børn og unge og ligeledes emnet, der omhandler børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser. Kurset retter sig mod jobfunktionen som dagplejer og er for deltagere, der ikek tidligere har arbejdet på området. Kursisten får indsigt i basal viden om børn, pædagogik og hvordan man tilrettelægger rammer og pædagogiske aktiviteter. Her suppleret med viden om lovgivning, læreplaner, dokumentation og evaluering. Der vil desuden blive arbejdet specielt med inklusion, Kurset retter sig mod jobfunktionen som dagplejer, og er for ledige dagplejere, der har grundkurset. Kursisten får supplerende viden om børns motorik, sansning og bevægelse, pædagogik og hvordan man tilrettelægger rammer og pædagogiske aktiviteter. Derudover er der særligt fokus på barnets sproglige udvikling gennem leg, samspil og relationer i det pædagogiske arbejde, samt leg og læring med digitale medier i dagtilbud. Endelig indgår viden om lovgivning og dokumentation. Kurset retter sig mod jobfunktionen som pædagomedhjælper i daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kursisten får indsigt i pædagogisk arbejde, samt pædagogiske aktiviteter og samspilsprocesser i forhold til børn,forældre og kollegaer. Der sættes iøvrigt fokus på inklusion, inkluderende pædagogiske Injektion af medicin Handleplaner ifølge serviceloven Arbejde med sindslidende med misbrug Neurorehabilitering af senhjerneskadede Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Medicinadministration Farmakologi Klinisk observation, refleksion og handling Pt. med psyk. og/eller misbrug på somatisk sygehus Pt. med demens på somatisk sygehus Rehabilitering som arbejdsform De almindeigst forekommende sygdomme hos ældre Praktisk hjælp til ældre Introduktion til 1. hjælp på jobbet Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Akut nødhjælp Almen fødevarehygiejne Arbejde med plejebørn i puberteten Arbejdet med anbragte børns livshistorie Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Anbragte børns udvikling Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Arbejdet som familieplejer Arbejdet med anbragte børns livshistorie Børn og unge med adfærds -og kontaktforstyrrelser Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Anbragte børns udvikling Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Leg med sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO Arbejdet som dagplejer Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Leg med sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Børns motorik, sansning og bevægelse leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Planlægning af pædagogiske aktiviteter Leg og læring med digitale medier i dagtilbud 5

7 Pædagogmedhjælper 2. Omsorgsmedhjælper 29 Klubmedarbejder Værkstedsassistent Bygningsinstallation Sikrings- og alarmteknik 28 Netværk og fiber 28 Kurset retter sig mod jobfunktionen som pædagomedhjælper i daginstitutioner og skolefritids-ordninger, og er for ledige pædagogmedhjælpere, der har grundmodulet. Kursisten får yderligere viden om pædagogisk arbejde, herunder pædagogiske aktiviteter og samspilsprocesser i forhold til børn,forældre og kollegaer. Der arbejdes særligt med inklusion og inkluderende pædagogiske miljøer, og sættes særligt fokus på leg, dels i Kurset retter sig mod jobfunktionen som omsorgsmedhjælper indenfor specialområdet. Målgruppen er personer, der ikke har kendskab til området eller personer, der har arbejdet indenfor området, og som enten ikke har grundmodulet, eller evt.har et ældre grundmodul. Kursisten får derfor en bred introduktion til lovgivning, samfundssyn, pædagogiske begreber og metoder i forhold til brugergruppen, samt komminikationsteori. Derudover Kurset retter sig mod jobfunktionen som klubmedarbejder. Kursisten får indsigt i unges udvikling, ungdomskulturer og klubarbejdets formål, som primært har fokus på aktiviteter, der kan medvirke til udvikling, inklusion og samspilsformer - og processer hos unge. Der vil desuden blive set på klubarbejdets bidrag til forebyggende arbejde og hvordan der kan arbejdes kritisk med sociale medier. Endelig er der medtænkt redskaber Kurset retter sig mod jobfunktionen som Værkstedsassistent indenfor specialområdet. Dvs. ledige, der ikke har kendskab til området, eller ledige, der har arbejdet indenfor området, men enten ikke har grundmodulet, eller evt. et ældre grundmodul. Mangler at blive beskrevet færdigt ift. kursusindhold... Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af elinstallationsarbejde vedrørende belysning, IBI, CTS og relevant lovgivning og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i el-installationsvirksomheder Retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med ADK, TVovervågning, AIA og brandsikring i sikringsbranchen inden for brand-, tyveri og TV sikring af bygninger o.l. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i el-branchens virksomheder Retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med udførelsen af kommunikations- og dataanlæg inden for kablings-, og opsætningsopgaver. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i el-branchens virksomheder Leg og sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO Børns leg Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Planlægning af pædagogiske aktiviteter Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Omsorgsmedhjælper -arbejde med udviklingshæmmede Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Magt og Omsorg Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Planlægning af pædagogiske aktiviter Arbejdet som værkstedsassistent Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Belysning, energioptimering af belysningsanlæg, 2 dage IBI/CTS, rådgivning om BMS, 1 dag Belysning, dimensionering af anlæg, 1 dag Belysning valg af lyssætning, 1 dag Belysning, installation af nød og panikanlæg, 1 dag IBI/CTS, systemopbygning af decentrale anlæg, 1 dag IBI/CTS, programmering af decentrale IBI anlæg, 2 dage L-AUS, tavle- og installationsarbejde, 1 dag Installationer udført efter Bygningsreglementet, 1 dag LED-belysning, dimensionering, inst og vedl, 2 dage Det digitale byggeri, 2 dage CTS-anlæg, systemkendskab, 2 dage Energioptimering af HVAC anlæg, 3 dage CTS-anlæg, programmering og visualisering, 2 dage SB Større Installationer, industri og andet byggeri, 3 dage SB Mindre install., bolig m. særlige områder, 3 dage SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning, 2 dage Brand, enkle installationer, 4 dage ADK, Installation, 5 dage Brand, tætning af installationsgennemføringer, 1 dag AIA, installation, 5 dage AIA, design af anlæg, 5 dage TV-overvågning, grundlæggende, 4 dage TV-overvågning, netværksbaseret, 4 dage Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer, 3 dage Dataanlæg, opsætning af TCP/IP, 3 dage Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter, 2 dage Dataanlæg, kabling med kobber, 3 dage 3

8 Netværk og fiber 28 virksomheder Automatik Installationsteknik - service/anlæg Ventilation industri/ejendomme - installation og optimering Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - gas/ilt Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - elektrode Blikkenslager - tagarbejde Retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med opsætning af automatisk styrede anlæg i industrivirksomheder hvor maskinanlæg er en central del af opgaverne. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til Maskinanlæg, robotteknik og PLC og forbedrer dermed deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i el-branchens virksomheder. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af vvsinstallationsarbejde og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i vvs-installationsvirksomheder Alle former for ventilationsopgaver, fx i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter såsom Femern Bælt, hospitaler Retter sig mod vvs'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, fx Femern Bælt, superhospitaler, alment boligbyggeri. Retter sig mod vvs'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, fx Femern Bælt, superhospitaler, alment boligbyggeri. De vil med kurset kunne udføre svejsning i forbindelse med rørinstallations montage og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i vvs- Kurset retter sig mod traditionelt blikkenslagerarbejde, inden for tag, facade og skifferarbejde i forbindelse med ny byggeri, reperation, vedligeholdelse på gamle bygninger Dataanlæg, kabling af fiber, 5 dage Dataanlæg, opsætning af lokalnetværk, 5 dage WLAN-opsætning og konfiguration, 3 dage Switch i netværk, 4 dage PLC Grundlæggende, 3 dage Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger, 5 dage Robotteknik, off-line programmering, 3 dage PLC Industrielle bussystemer, 3 dage Grundlæggende styringsteknik, 2 dage PLC Implementering af operatørpanel, 3 dage Robot, idriftsættelse, 3 dage Innovativ anvendelse af robotteknik, 5 dage Motorer og frekvensomformere, 2 dage Maskinanlæg, installation af generatorer, 1 dag Energiservice, tekniske installationer (1 dag) Installation af varmeproducerende anlæg (2 dage) Installation af varmefordelende anlæg (3 dage) El-teknik i vvs installationer (3 dage) Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs installationer (2 dage) Styring og regulering af varmefordelende anlæg (3 dage) Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg (7 dag) Salg af energibesparende installationer (2 dage) Tjek på vandinstallationer (2 dage) Ændring af eksisterende varmeanlæg (2 dage) Egentlig beregning af vandinstallationer (3 dage) Måleteknik og tæthedsprøvning af ventilationskanaler (3 dg) Vedligeholdelse af ventilationsanlæg (3 dage) Brugervejledning ved montage og indregulering af ventilations-automatik (3 dg) Klimateknik drift af klima- og ventilationsanlæg (5 dage) Klimatekniske målinger og komponenter (5 dage) Klimateknik, service og drift (5 dage) Indregulering af klima- og ventilationsanlæg (5 dage) Teleskoplæsser med gaffel betjening (5 dage) personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk - 26 (1 dag) Gassvejsning af stumpsømme rør, proces 311 (5 dage) Gassvejsning af stumpsømme rør (10 dage) Lys b svejsning kants plade/rør (10 dage) Lys b svejsning stumps rør alle pos (10 dage) personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) Lys b svejsning adgang (5 dage) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk - 26 (1 dag) Fremstilling af tagrender og nedløb, 3 dage Fremstilling af formstykker til tagrender og nedløb, 3 dage Falset tag og facade, 3 dage Afslutningsdetaljer ved falset tag- og facadearbejde, 3 dage Rededækning af tage og facader, 3 dage Inddækning af kvisttage, 3 dage Inddækning af flunker på kviste, 3 dage Inddækning af front/spejl på kviste, 3 dage Inddækning af skorstene og ovenlys, 3 dage 3.2

9 Installationsteknik - vedvarende energi Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - TIG Projektleder Accountmanager Salgskonsulent 26 Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af vvsinstallationsarbejde i relation til vedvarende energi-installationer og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i vvs-installationsvirksomheder Retter sig mod vvs'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, fx Femern Bælt, superhospitaler, alment boligbyggeri. Formålet med forløbet er at lære, hvad god projektledelse er og træne i at kunne varetage projektlederrollen i gennemførelsen af projekter på operationelt niveau. Uddannelsen giver dig værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projektstatus samt ressourcestyring.. Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som Accountmanager. Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have Bånddækning af tage og facader, 3 dage Energiservice, tekniske installationer (1 dag) Installation af varmeproducerende anlæg (2 dage) Installations af varmefordelende anlæg (3 dage) El-teknik i vvs installationer (3 dage) Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs installationer (2 dage) Styring og regulering af varmefordelende anlæg (3 dage) Salg af energibesparende installationer (2 dage) Varmepumpeinstallation (4 dage) Installation af solvarmeanlæg (3 dage) Installation af mindre biomassekedler og ovne (3 dage) Ændring af eksisterende varmeanlæg (2 dage) TIG-svejs-kants uleg plade/rør (5 dage) TIG-svejs-stumps uleg plade (5 dage) TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos (10 dage) personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) TIG-svejsning (5 dage) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk - 26 (1 dag) Lederens projektplanlægning Projektledelse Lederens forhandlingsteknik Resultatbudgettering (Projektets økonomistyring) Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Udarbejdelse af projektrapporter Ledelse og samarbejde Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af præsentationsprogrammer Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Projektorienteret arbejde Personligt salg kundens behov og løsninger Rådgiverrollen indenfor B2B-handel Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kulturafstemt kommunikation i salg og service Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design Nye kunder via viral markedsføring Præsentationsteknik i administrative funktioner Reklamationshåndtering Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen E-markedsføring og reklameindsats Personligt salg - kundens behov og løsninger Online kundeservice og -rådgivning Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 2

10 Salg og markedsføring Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening 14 Grundlæggende It Finansiel rådgiver 24 Har du tidligere arbejdet i salgs- og servicefaget og ønsker et brush-up på salgsteknikker? Er du iværksætter med manglende indsigt i salgsrelaterede aktiviteter? Kurset for dig der er virksomhedens første møde med kunden..er du i job som eller søger du job som f.eks.:. Kundeservicemedarbejder. Salgskonsulent. Servicemedarbejder. Kundekonsulent. Receptionist. Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer. Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som finansiel rådgiver Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner Kundeservice i administrative funktioner Sociale medier som kommunikationskanal i detail Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Nye kunder via viral markedsføring Fastlæggelse af mål ved personligt salg Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Salgsstyring i detailhandlen E-markedsføring og reklameindsats Personligt salg - kundens behov og løsninger Fastlæggelse af markedsføringsmål Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Fletning af dokumenter til masseproduktion Jobrelateret fremmedsprog med balsalt ordforråd Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Samarbejde i grupper i virksomheden Online kundeservice og -rådgivning Opstilling og layout i tekst Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Kundeservice i administrative funktioner Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster på papir - formulering og opbygning Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Præsentation af tal i regneark Anvendelse af etb til administrative opgaver Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Brug af pc på arbejdspladsen Integration af data mellem adm. it-systemer Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Brug af grafik i tekstbehandlingsprogram Opstillinger og layout i tekst Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger til jobbrug Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og service medarbejdere Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af præsentationsprogrammer Projektorienteret arbejde Personligt salg kundens behov og løsninger Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 2

11 Den vejledende kunderådgiver Den Grundlæggende Lederuddannelse Salgsmedarbejder 21 4 Grundlæggende regnskab Som kunderådgiver skal du hver dag kunne skifte kommunikationsform mange gange. Kursuspakken giver dig det bedst mulige grundlag for på kortest mulige tid at pejle dig ind på kundernes forventninger gennem en respektfuld og effektiv spørgeteknik. Og du vil lære, hvordan konflikter i vanskelige samtaler kan forebygges eller opløses.. Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse, og ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund...uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for hele tiden at forholde det, du lærer, til din Forløbet henvender sig til dig, der arbejder eller vil arbejde i detailhandlen og yde en optimal kundeservice. Du vil lære om salg og den personlige kontakt til kunden, at kunne gennemføre og afslutte et salg samt at arbejde med forskellige kundetyper og kulturer...målrettet job supermarkeder og butikker. Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i både den offentlige og private sektor, som omhandler administration med særlig vægt på tal og økonomi. Et forløb for dig der har erfaring med arbejde i en regnskabsafdeling Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kulturafstemt kommunikation i salg og service Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner Produktvejledning i kundekontaktfunktioner Medarbejderinvolvering i ledelse Kommunikation som ledelsesværktøj Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Ledelse og samarbejde Mødeledelse Anvendelse af situationsbestemt ledelse Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Salgsplanlægning i Detailhandlen Lean i administrative funktioner Optimering ved 5S af den administrative funktion Lean-kortlægning af værdistrøm i administration Salgsledelse Fastlæggelse af mål ved personligt salg Reklamationshåndtering Kundeservice i detailhandlen Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Mersalg i butikken Personligt salg Kundens behov og løsninger Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen Årsafslutning af bogholderiet Design og automatisering af regneark Økonomiske styring af lageret Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Kreditorstyring Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Konteringsinstrukser Debitorstyring Placering af resultat- og balancekonti Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Daglig registrering i et økonomisystem Anvendelse af regneark til enkle beregninger Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Anvendelse af periodisk beregning og registrering Årsafslutning af bogholderiet (2 dage) Økonomisk styring af lagret (2 dage) Kontering af køb,salg,drift af biler og ejendom (2 dage) Kreditorstyring (1 dag) Kontorplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (2 dage) Konteringsinstrukser (1 dag) 1

12 Controller 24 8 Løn og personale Grundlæggende administration 28 Administrativ It 26 Stillingsbetegnelse: Lønmedarbejder, Kontormedarbejder med løn og personale som speciale..jobfunktioner:.lønberegning, Udarbejdelse og afstemning af lønsedler, Håndtere overenskomster i forbindelse med løn,.praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver, Personalesamtaler,.Administrativ behandling af afskedigelsessager. Alle virksomheder har brug for medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration, hvad enten de er store eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig i et job i den branche, har vi et grundlæggende kursus til dig. Kurset består af lige dele administration-salg-udvikling, IT og regnskab. Du vil blive præsenteret for mål og strategier for administrative medarbejdere, skriftlig kommunikation og tekstformulering, elementær brug af regneark samt naturligvis brug af internettets mange muligheder. På regnskabsdelen vil du kunne lære at behandle kontotyper og kasserapporter, du kan lære fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden for virksomhedens regnskab..medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration.. Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens professionelle bruger af relevante it- & kommunikationsværktøjer...forløbet tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer inden for it og administration...forløbet henvender sig til medarbejdere inden for sundhedssektoren, den offentlige eller den.private sektor Debitorstyring (2 dage) Placering af resultat- og balancekonti (2 dage) Registeringsmetoder ved virksomhedens drift (2 dage) Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2 dage) Controlling af kreditor, indkøb og lager (2 dage) Controlling af salgs- og debitorområdet (2 dage) Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2 dage) Personalejura i lønberegning Lønberegning og lønrapportering De svære samtaler - procedurer og værktøjer Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Formidling af information om personalejura Gennemførelse af personalesamtaler Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer Administrativ behandling af afskedigelsessager Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Overenskomster mm. i lønberegning Anvendelse af periodisk beregning og registrering Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lean i administrative funktioner Anvendelse af præsentationsprogrammer Placering af resultat- og balancekonti Daglig registrering i økonomistyringsprogram Mål og strategier for administrative medarbejdere Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Informationssøgning på internettet til jobbrug Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger til jobbrug Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Referat- og notatteknik Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Tekster på papir formulering og opbygning Virksomhedens sprogpolitik i praksis Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Anvendelse af ESDH til sagsbehandling Anvendelse af store datamængder i regneark Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Anvendelse af pivot-tabeller Effektiv anvendelse af teksthandling Samarbejde om dokumenter Elektronisk korrektur med PDF Anvendelse af regneark til statistik Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Oprettelse af database til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Design og automatisering af regneark Standardisering af virksomhedens dokumenter Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 1

13 Kommunikations- og administrationsmedarbejder Finansiel rådgiver Administration med salgsfokus 40 Godt i gang med webshop Lær at mestre de nyeste redskaber inden for kommunikation og administration!.en moderne kommunikations- og administrationsmedarbejder skal kunne langt mere end for få år siden. Engelsk er blevet det dominerende, internationale handelssprog, og vi bruger elektroniske værktøjer til alt fra udarbejdelse af præsentationer til markedsføring via internettet..virksomhedens moderne kommunikations- og administrations-medarbejder.alle, der arbejder med eller skal arbejde med kommunikation i bredeste forstand Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som finansiel rådgiver. Hvis du vil arbejde med administration, men også har flair for og lyst til at sælge, har vi et kursus i administration med fokus på salg. Du vil blive præsenteret for skriftlig kommunikation, notatteknik og mødetilrettelæggelse, projektorienteret arbejde og kundeservice samt forskellige teknikker til brug ved kundekontakt i din virksomhed. Kurset vil sætte dig i stand til at få indsigt i organisationens strukturelle opbygning og at arbejde med kvalitetsudvikling, især på området kundeservice..administration, men også flair for og lyst til at sælge.. 3 ugers kursus for dig som gerne vil arbejde med hvordan man opretter en webshop og ønsker en grundig introduktion Anvendelse af præsentationsprogrammer Integration af data mellem adm. it-systemer Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job Håndtering og strukturering af længere tekster Opstillinger og layout i tekst Anvendelse af præsentationsprogrammer Møde- og konferencetilrettelæggelse Præsentationsteknik i administrative funktioner Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Referat- og notatteknik Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster på papir - formulering og opbygning Virksomhedens sprogpolitik i praksis Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og service medarbejdere Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af præsentationsprogrammer Projektorienteret arbejde Personligt salg kundens behov og løsninger Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kulturafstemt kommunikation i salg og service Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Møde- og konferencetilrettelæggelse Organisationens strukturelle opbygning Mål og strategier for administrative medarbejdere Projektorienteret arbejde Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Administrationens rolle i salg, indkøb og lager Administrative opgaver i salgsarbejdet Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Mersalg i kundekontaktfunktioner Kundeservice i administrative systemer Referat- og notatteknik Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Tekster på papir formulering og opbygning Virksomhedens sprogpolitik i praksis Design af hjemmesider med CMS Grafik og tekster til virksomhedens webside Billedredigering i medarbejderens jobfunktion E-administration og betalingssystemer Medvirken til virksomhedens webstrategi Opbygning af virksomhedens website Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 2

14 Telemarketing og kundeservice 25 Sekretær i sundhedssektoren HR- og personalemedarbejder Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening Stillingsbetegnelse:.Call center medarbejder.kundeservicemedarbejder/konsulent.servicemedar bejder.telemarketingkonsulent.salgsmedarbejder/konsulent..jobfunktioner: Salg og service, herunder også telefonsalg Få en bred indføring i jobbet som sekretær i sundhedssektoren..på dette kompetenceforløb lærer du at anvende den medicinske terminologi, du får kendskab til de typiske arbejdsområder og kommunikationsopgaver indenfor sundhedsområdet samt bliver klædt på til at håndtere de digitale opgaver...sekretærer m.fl. i eller uden for sundhedssektoren, der ønsker en grundig indføring i jobbet.som sundhedsfaglig sekretær.. Kursusforløbet er for dig, der ønsker at blive rustet til at indgå i en personaleadministration og være med til at håndtere forandringsprocesser i organisationen..vi arbejder med emner som rekruttering af personale, arbejdsplanlægning, organisationsopbygning og organisering af arbejdsgange og processer..kurset indfører dig i grundlæggende kommunikationsog coachingprincipper, som kan bruges i dagligdagen i forbindelse med coaching af kollegaer og kommunikationen i forskellige situationer også de vanskelige.. Kurset for dig der er virksomhedens første møde med kunden..er du i job som eller søger du job som f.eks.:. Kundeservicemedarbejder. Salgskonsulent. Servicemedarbejder. Kundekonsulent. Receptionist Valg af markedsføringskanal Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Fastlæggelse af mål ved personligt salg Personlig udvikling til arbejde og uddannelse (AA) Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Samarbejde i grupper i virksomheden Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner Mersalg i kundekontaktfunktioner Kulturafstemt kommunikation i salg og service Kundeservice i administrative funktioner Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Anvendelse af ESDH til sagsbehandling Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Samarbejde om dokumenter Grundlæggende diagnoselatin Kommunikation i patientforløbet Brug af DRG - diagnoserelaterede grupper Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler Arbejdet med recepter, attester og registre Anvendelse af diagnoselatin i journaler Medicinsk fagsprog fordanskning Håndtering af personoplysninger HR-støtte til konfliktløsning Ansættelse af nye medarbejdere Forebyggelse af stress på arbejdspladsen Administrativ HR-støtte ved stress Vejledning om personlig planlægning De svære samtaler - procedurer og værktøjer Formidling af information om personalejura Gennemførelse af personalesamtaler Medarbejdere som deltager i forandringsprocesser Præsentationsteknik i administrative funktioner Organisationens strukturelle opbygning Mål og strategier for adm. medarbejdere Administrativ behandling af afskedigelsessager Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Fletning af dokumenter til masseproduktion Jobrelateret fremmedsprog med balsalt ordforråd Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Samarbejde i grupper i virksomheden Online kundeservice og -rådgivning Opstilling og layout i tekst Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 2

15 Webmedarbejder Sekretær i sundhedssektoren Turisme og oplevelsesøkonomi Turisme og service Turisme og oplevelsesøkonomi 20.4 Vil du kunne oprette og redigere en hjemmeside?.og vil du gerne vide hvordan du bedst optimerer og vedligeholder en hjemmeside for en virksomhed? Ønsker du - kort sagt - at arbejde med hjemmesider og billedbehandling og planlægge webbaseret kommunikation? Så læs her!.på Webredaktør får du mulighed for at opbygge en hjemmeside fra A til Z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til nettet, at redigere billeder til web, at varetage virksomhedens søgemaskineoptimering og lave markedsføring på nettet. Få en bred indføring i jobbet som sekretær i sundhedssektoren..på dette kompetenceforløb lærer du at anvende den medicinske terminologi, du får kendskab til de typiske arbejdsområder og kommunikationsopgaver indenfor sundhedsområdet samt bliver klædt på til at håndtere de digitale opgaver...sekretærer m.fl. i eller uden for sundhedssektoren, der ønsker en grundig indføring i jobbet som sundhedsfaglig sekretær.. Forløbet henvender sig til administrative medarbejdere i turismeog oplevelsesbranchen, der yder salg og kunderådgivning. Forløbet henvender sig til servicemedarbejdere i turisme- og oplevelsesbranchen, der skal have viden om sikkerhed, førstehjælp, hygiejne og grundlæggende salg og rengøring.. Forløbet henvender sig til administrative medarbejdere i turismeog oplevelsesbranchen, der yder salg og kunderådgivning Kundeservice i administrative funktioner Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster på papir - formulering og opbygning Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Design af hjemmesider med CMS Oprettelse af e-formularer Anvendelse af hyperlinkteknik 0, Databasevedligeholdelse til jobbrug 1, Anvendelse af præsentationsprogrammer Grafik og tekster til virksomhedens webside Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion It-ressourcer til virksomhedens online profilering Opbygning af virksomhedens website Planlægning og valg af virksomhedens webløsning Programmering i virksomhedens adm. it-systemer Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster til nettet - formulering og opbygning Anvendelse af ESDH til sagsbehandling Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Samarbejde om dokumenter Grundlæggende diagnoselatin Kommunikation i patientforløbet Brug af DRG - diagnoserelaterede grupper Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler Arbejdet med recepter, attester og registre Anvendelse af diagnoselatin i journaler Medicinsk fagsprog fordanskning Håndtering af personoplysninger Introduktion til førstehjælp på jobbet (AP) 0, Jobrelateret frremmedsprog med nuanceret ordforråd Udvikling af oplevelsesprodukter Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Rådgivning af turister i Danmark - Incoming Målrettet mersalg i turist- og rejsebrancen Kunderådgivning i rejsebranchen - Outgoing Værdibaseret turisme Kulturafstemt kommunikation i salg og service Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns (AJ) Introduktion til førstehjælp på jobbet (AP) 0, Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns (AJ) Periodisk rengøring (AE) Introduktion til førstehjælp på jobbet (AP) 0, Jobrelateret frremmedsprog med nuanceret ordforråd Udvikling af oplevelsesprodukter Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Rådgivning af turister i Danmark - Incoming 2 2

16 Turisme og oplevelsesøkonomi 20.4 Svejsning proces 111 Sort stål Svejsning proces 135 Sort stål Svejsning proces 141 Sort stål og rustfast stål Svejsning proces 141 Aluminium Svejsning proces 131 Aluminium Svejsekoordinator 28 Intro til pladebearbejdning i jern- og metal Intro til CNC-bearbejdning i jernog metal Kursuspakken retter sig mod personer, der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 111 på højeste certifikatniveau. Kursuspakken retter sig mod personer der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 135 på højeste certifikatniveau. Kursuspakkennretter sig mod personer der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 141 på højeste certifikatniveau. Kursuspakken retter sig mod personer der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 141 på højeste certifikatniveau. Kursuspakken retter sig mod personer der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 131 på højeste certifikatniveau. Uddannelsesforløbet til svejsekoordinator er et tilbud der retter sig mod de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE-mærke deres produkter i henhold til DS/EN 1090-serien. Forløbet henvender sig til alle, der arbejder inden for stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR10 og ønsker at opkvalificere sig inden for svejsekoordination Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med pladebearbejdning i jern og metalindustrien. Kursuspakken giver dig et grundlæggende kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som bruges til bukning, skæring og anden pladebearbejdning. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med CNC spåntagende bearbejdning inden for jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig et grundlæggende kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som bruges i produktionen. Du lærer også at tegne enkle emner og bruge simple måleværktøjer. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde i fødevarerindustrinen. Kursuspakken giver dig viden om fremstilling og kvalitetskontrol af fødevarer. Du lærer også om lean og effektivisering af produktionen i fødevarerindustrien Målrettet mersalg i turist- og rejsebrancen Kunderådgivning i rejsebranchen - Outgoing Værdibaseret turisme Kulturafstemt kommunikation i salg og service Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns (AJ) Lys b. svejs-kants plade/plade - 10 dage Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF - 10 dage Lys b svejs-stumps plade alle pos - 10 dage MAG-svejs-kants plade/plade pr dage MAG-svejs-kants plade/rør pr dage MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr dage MAG-svejs-stumps plade alle pos pr dage MAG-svejs-stumps rør alle pos pr dage TIG-svejs-kants uleg plade/rør 5 dage TIG-svejs-stumps uleg plade 5 dage TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10 dage TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 5 dage TIG-svejs-stumps svær rustfri plade 5 dage TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10 dage TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10 dage TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10 dage MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10 dage MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10 dage MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10 dage Materialelære rustfri stål 3 dage Materialelære stål 3 dage Materialeforståelse aluminium 3 dage Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination 3 dage Skæreprocesser og fugeformer 3 dage Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde 5 dage Kvalitetsstyring af svejsearbejde 5 dage Grundlæggende faglig matematik 3 dage Arbejds-miljø inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage Laserskæring for operatører, 5 dage Pladeudfoldning klippe-, bukke- og valsemaskiner, 10 dage Operatør ved CNC-styret revolverstanser, 5 dage Manuel Statistisk Proces Control (SPC), 3 dage IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC), 2 dage Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion 2 dage CNC fræsning, overvågning og produktion 3 dage CNC fræsning, produktion og emnemåling 2 dage Emnetegning i retvinklet projektion 3 dage Tegningsinformation og -fremstilling 3 dage Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj 3 dage CNC drejning, overvågning og produktion 3 dage CNC drejning, produktion og emnemåling 2 dage CNC plan- og profildrejning, programmering 5 dage Produktions optimering for operatører v.h.a. Lean, 1 dag Lean værktøjs anvendelse for operatører, 5 dage Sensoriske undersøgelser for operatører, 3 dage Systematisk problemløsning for operatører, 2 dage 2

17 Intro til fødevarerindustrien 29 Rigger offshore/ onshore Roustabout Intro til medicinalindustrien - automatisk pakkeri og påfyldning Intro til medicinalindustrien - basisproduktion Intro til medicinalindustrien - færdigvareproduktion Intro til procesindustri (fx byggemateriale, emballage og andet kemisk industri) Intro til sprøjtestøbning i plastindustrien Kursusforløbet er målrettet til personer som ønsker arbejde med rigning on-/offshore Kursusforløbet er målrettet til personer som ønsker arbejde indenfor olie- og gas installationen Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde inden for automatisk pakkeri og påfyldning i medicinalindustrien. Kursuspakken giver dig grundlæggende færdigheder inden for betjening af automatiserede procesanlæg. Du lærer også om kvalitetskontrol i medicinalindustrien. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde inden for medicinal industriel produktion. Kursuspakken giver dig viden om betjening af procesanlæg, kemiske processer og anvendelse af måleudstyr. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde inden for medicinal industriel produktion. Kursuspakken giver dig viden om fremstilling og kvalitetskontrol af medicinale produkter. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med fremstilling af produkter i procesindustrien. Fx fremstilling af kemikalier, byggematerialer, ingridienser og enzymer, emballager samt fødeog drikkevarer. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med sprøjtestøbning af plastemner. Du lærer at betjene maskiner til sprøjestøbning. Herudover får du kendskab til forskellige termoplastmaterialer. Du får også et indblik i lean HACCP/egen kontrol - operatører i fødevareindustri, 3 dage Almen fødevare hygiejne - obligatorisk certifikat, 3 dage Styringsteknik for operatører, procesindustri, 5 dage Processer og råvarer i levnedsmiddelindustrien, 5 dage Lean support i produktionen, 2 dage Komplekse løfteopgaver for riggere Faldsikring Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Lastbilmonteret kran, certifikat D Truckcertifikat B Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Faldsikring Mekanisk forbehandling Tårn- & svingkraner m. integr. anhugning, A-cert Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Instruktion og oplæring på procesanlæg (3 dage) Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper (1 dag) Anvendelse af emballage for operatører (3 dage) Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler (10 dage) Medicinalindustriel produktion (5 dage) Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr (2 dage) Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr (3 dage) Effektivisering for operatører i procesindustrien (3 dage) Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien (5 dage) Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer (5 dage) Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler (10 dage) Medicinalindustriel produktion (5 dage) Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr (2 dage) Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr (3 dage) Kvalitetskontrol for medicooperatører (5 dage) Fremstilling af steril batch (10 dage) Medicinalindustriel produktion (5 dage) Fremstilling af sterile lægemidler (5 dage) GMP i praksis (3 dage) Inspektion for operatører i procesindustrien (2 dage) Operatør vedligehold, mekanisk intro (3 dage) Operatør vedligehold, automatik intro (5 dage) Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (1 dag) Anvendelse af 5-S modellen for operatører (2 dage) Produktionskemi for operatører (2 dage) Maskin- og el-sikkerhed, procesind. 2 dag Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper (1 dag) Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion (3 dage) Sikker adfærd i produktionsvirksomheder (1 dag) Produktion for operatører i procesindustrien (3 dage) Grundlæggende faglig regning (2 dage) Grundlæggende faglig matematik (3 dage) Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean 1 dag Anvendelse af termoplast materialer, 5 dage Betjening af sprøjtestøbe maskiner, 10 dage Montage og indstilling af sprøjtestøbe forme, 10 dage 10

18 Intro til termoformning i plastindustrien Intro til ekstrudering i plastindustrien Intro til polyester- og epoxystøbning i plastindustrien Intro til vindmølleindustrien Intro til automatisering og robot Intro til elektronikindustrien 29 Intro til EL-forsyning og tavlemontage 26 Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med termoformning. Du lærer at betjene og overvåge maskiner til opgaverne med termoformning. Du får et kendskab til forskellige termoplastmaterialer. Du får også et indblik i lean. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med ekstrudering af plastemner og emballage. Du får et kendskab til forskellige plastmaterialer. Du får også et indblik i lean. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med fremstilling af epoxy- og polyesteremner i eksempelvis plastindustrien, vindmølleindustri og på værfter. Du får certifikat inden for epoxyog isocyanater. Du får viden om reparation og færdiggørelse af polyesteremner. Du lærer om sikkerhed ved polyesterstøbning.. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde inden for vindmølleindustrien. Kursuspakken giver dig viden om indhold og opbygning af vindenergianlæg. Du lærer bl.a. om hydraulik, sikkerhed og montage. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med betjening af automatiske produktionsprocesser. Du lærer at betjene robotter. Du får en introduktion til PLC-programering. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde i elektronikindustrien. Kursuspakken giver dig viden om lodning og montage af elektronikkomponenter. Du lærer at arbejde under ESD-sikring. Du får ligeledes industriens lean-kørekort. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde inden for ELforsyningsbranchen. Kursuspakken kan også bruges af dig, der ønsker at arbejde som tavlemontør. Du lærer om arbejdet på EL forsyningsanlæg med baggrund og viden om L-AUS. Du lærer om el- og relæteknik. Du får endvidere industriens lean-kørekort. Du opnår certifikat inden for vejen som arbejdsplads. Dette er relevant for dig, som ønsker at arbejde inden for EL-forsyning. Kursuspakken er til dig, som ønsker beskæftigelse inden for overfladebehandlig med fokus på pulverlakering samt Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean 1 dag Anvendelse af termoplast materialer, 5 dage Betjening af termoform maskiner, 10 dage Drift af termoform anlæg, 10 dage, Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean 1 dag Anvendelse af termoplast materialer, 5 dage Betjening af enkle ekstruderingsanlæg, 10 dage Drift af ekstruderingsanlæg, 10 dage Sikkerhed ved polyester støbning 2 dage Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater, 2 dage RTM vakuumstøbning af glasfiberemner 10 dage Finish og reparation af polyesteremner, 5 dage Støbning af glasfiberarmeret polyesteremner 10 dage Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding 5 dage Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 5dage Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller 3 dage Vindenergianlæg, sikkerhed 5 dage Vindenergianlæg, fejlfinding og reparation 3 dage Vindenergianlæg, hydraulik 5 dage Vindenergianlæg, mekaniske komponenter/systemer 2 dage Anvendelse og kontrol af olie og fedt produkter 2 dage Robotter i industrien for operatører 2 dage Robotbetjening for operatører 3 dage PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 5 dage El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 5 dage El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 5 dage Robot, fejlfinding på periferiudstyr - operatør 2 dage Robot, montage/betjening periferiudstyr operatør 3 dage Installation af pneumatiske komponenter 2 dage Fejlfinding på pneumatiske anlæg 3 dage Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean 1 dage Lean værktøjsanvendelse for operatører 5 dage Identifikation af specielle elektronikkomponenter 3 dage Identifikation af gængse elektronikkomponenter 2 dage ESD-sikring af elektronikarbejdspladser 2 dage Systematisk problemløsning for operatører 2 dage Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 dage Lean support i produktionen 2 dage Grundlæggende montage- og loddeteknik på print 10 dage produktionsoptimering for operatører 1 dag Lean værktøjsanvendelse for operatører 5 dage Operatør arbejde på el-forsyningsanlæg, 5 dage El-komponent kendskab for operatører, 2 dage Systematisk problemløsning for operatører 2 dage Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 5 dage L-AUS, tavle- og installationsarbejde 1 dag Montage af kabler, 4 dage Brandforanstaltninger ved el-forsynings arbejde, 1 dage Lean-support i produktionen 2 dage Vejen som arbejdsplads Certifikat, 2 dage Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 dage 2

19 Intro til overfladebehandling - komponenter Intro til overfladebehandling - konstruktioner Intro til programmering af CNC drejebænke Intro programmering af CNC fræsemaskiner 27 Intro til CNC drejebænke 25 Intro til CNC fræsemaskiner Køkken 29 overfladebehandlig med fokus på pulverlakering samt vådlakering af komponenter. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med overfaldebehandling af store konstruktioner, eksempelvis offshore platforme og vindmøllekonstruktioner. Du lærer at overfladebehandle stålkonstruktioner. Kursuspakken giver dig et certifikat i sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC drejebænke i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og overvågning af CNC drejebænke til produktion af emner i større serier. Du lærer også at tegne og måle emner, kontrollere produkternes kvalitet samt forebygge og håndtere fejl og afvigelser i produktionen. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC fræsemaskiner i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og overvågning af CNC fræsemaskiner til produktion af emner i større serier. Du lærer også at tegne og måle emner, kontrollere produkternes kvalitet samt forebygge og håndtere fejl og afvigelser i produktionen. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC drejebænke i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og enkel programmering af CNC drejebænke, kontrolmåling, emnetegning, værktøjsskift samt lettere opstilling og indkøring. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC fræsemaskiner i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og enkel programmering af CNC fræsemaskiner, kontrolmåling, emnetegning, værktøjsskift samt lettere opstilling og indkøring. Ingen beskrivelse Ingen beskrivelse Kemisk forbehandling på industrianlæg 5 dage Pulverlakering - materialer og processer 5 dage komponent vådlakering operatører 5 dage komponent vådlakering operatører 5 dage Vandige malematerialer operatører 5 dage Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 dage Metallisering af stålkonstruktioner 3 dage Fristråleblæsning af stålkonstruktioner 5 dage Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner 5 dage Airless og pneumatisk malingspåføring 5 dage Opbygning af malingssystemer efter specifikation 5 dage Kvalitetskontrol overflade 5 dage IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) 2 dage Emnetegning i CAD, introduktion 5 dage Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj 5 dage CNC drejning, overvågning og produktion 3 dage CNC drejning, produktion og emnemåling 2 dage CNC plan- og profildrejning, programmering 5 dage Antikollision på CNC drejebænk 3 dage IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) 2 dage CNC fræsning, overvågning og produktion 3 dage CNC fræsning, produktion og emnemåling 2 dage CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 5 dage Tegningsinformation og -fremstilling 3 dage Emnetegning i CAD, introduktion 5 dage Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj 5 dage Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 5 dage GPS målsætning 3 dage Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien 2 dage CAM drejning 5 dage CNC drejning, programmering med cyklus/dialog 5 dage CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet 5 dage CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 5 dage CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 5 dage CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet 5 dage Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 5 dage GPS målsætning 3 dage Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien 2 dage CAM fræsning (2D) 5 dage Det økologiske køkken (EUD) Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Gastronomi uden fødevareallergi Grundtilberedning i restaurant og kantine Sammensætning af menu i restaurant og kantine Almen Fødevarehygiejne Prisberegning i den daglige madproduktion Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Råvarer i køkkenet Salg og service i gæstebetjening Arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job 2

20 Café/restuarant 29 Hotel Opvask 13 Plejecentre Daginstitution 31 Ingen beskrivelse Ingen beskrivelse Ingen beskrivelse Ingen beskrivelse Opdateret på de nyeste trends indenfor kostområdet Servering ved a la carte Revenue management ved gæstebetjening Kalkulation ved gæstebetjening Servering og gæstebetjening ved selskaber Servering af vin Fremstilling og servering af kaffe, kakao og te Servering af øl og andre drikkevarer Menuvejledning i gæstebetjeningen Kommunikation i en serviceorienteret gæstebetjening Kulturforståelse anvendt i gæstebetjeningen Rundt om konflikter med gæsten Salg og service i gæstebetjeningen Service og værtskab på hotel og restaurant Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Brug af PC på arbejdspladsen I frontlinjen i receptionen Data- og bookingsystemer i receptionen Anvend informationer fra internettet til jobbrug Branchejura og erstatning i hotelbranchen Kommunikation i en serviceorienteret gæstebetjening Rundt om konflikter med gæsten Turisme i gæstebetjeningen Salg og service i gæstebetjeningen Service og værtskab på hotel og restaurant branchekorrespondance i receptionen Takt og tone i gæstebetjeningen Receptionens innovative serviceydelser Branding og afsætning i receptionen Arbejdsmiljø indenfor faglærte og ufaglærte job Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Grundlæggende rengøringshygiejne Rengøringsmidler og materialekendskab Service i rengøringsarbejdet Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Mad og måltider til forskellige brugergrupper Produktionshygiejne Råvarer i køkkenet Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Grundlæggende madproduktion Grundlæggende kost- og menuplanlægning Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Kostplanlægning i forhold til småbørn Produktionshygiejne Måltidet i pædagogisk arbejde Grundlæggende madproduktion Sensorisk anretning med værtsskab - 3 dage Kommunikation og konflikthåndtering - service - 3 dage Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling - 3 dage 3

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2016 v2 Dato: 29-04-2016

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2016 v2 Dato: 29-04-2016 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2016 v2 Dato: 29-04-2016 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. oktober 2015-31. marts 2016

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. oktober 2015-31. marts 2016 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.10.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.10.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.10.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 24 På vej til

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

Jobrettet uddannelse for ledige

Jobrettet uddannelse for ledige NORD EUC UDBUD 2016: R EFTE U D D A N N ELSE Jobrettet uddannelse for ledige JOBRETTET uddannelse Jobrettet uddannelse er målrettet ledige, som i løbet af kort tid kan få kompetencer, der efterspørges

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b.

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 10 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 10 100 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM fag betegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 40392 Ergonomi inden for

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 16 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 15 100 40012 Personalejura

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 17.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet_ varighed_amu Kursusindhold Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder.

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

VEU-center Syd - Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. AMUkode Titel på AMU-kursus

VEU-center Syd - Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. AMUkode Titel på AMU-kursus VEU-center Syd - Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed af det

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Marts 2016 Side 2 Praktiske oplysninger Generelt På de følgende sider vil du kunne se de AMU kurser, der afholdes i Vestsjælland. Kurserne er kun et udsnit af de kurser, skolerne faktisk kan afholde, og

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR SJÆLLAND GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016

REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR SJÆLLAND GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016 REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR SJÆLLAND GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016 Den regionale positivliste består af enkeltstående kurser, en række særligt sammensatte uddannelsesforløb samt kurser, der kan tages

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst 100 15

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 3. januar 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Generelt. På de følgende sider vil du kunne se de AMU kurser der afholdes i Vestsjælland. Kurserne er kun et udsnit af de kurser skolerne faktisk kan afholde

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE Kurser målrettet dig, der: vil have suppleret din viden med en efteruddannelse Har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse Har fået udarbejdet en jobplan 1. HALVÅR

Læs mere

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013 Beståelses 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 98 49 98 40013 Lønberegning og lønrapportering 95 20 100 40029 Udarbejdelse og bearbejdning af

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING 206 SVEJSNING - Jobrettet uddannelse JSNING SVE P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING SVEJSNING - POSITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE, GÆLDER

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

Juni 2015 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE. Positivlisten. KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest. xxxxxxxxx

Juni 2015 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE. Positivlisten. KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest. xxxxxxxxx 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE Positivlisten Juni 2015 KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest xxxxxxxxx 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til AMU-Vest...3 Pakke 14: Stillads -offshore...4 Pakke 84: Rigger offshore/onshore...5

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 85,7 21 95,2 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 90 20 95 Udarbejdelse

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-%

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-% ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 97,8 97,8 95,3 98,1 ADR Repetition - Grundkursus 100,0 100,0 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v.

Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. Samlet tilskud til ramme til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer

Læs mere

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Sort = mål der har FKB som moder-fkb FKB Administration Rød = mål der er tilkoblet FKB 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 3.198 1.488 1.059 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere