EPOS - udvikling i antal deltagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPOS - udvikling i antal deltagere"

Transkript

1 Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever Total EPOS EPOS - udvikling i antal deltagere Total EPOS 1117, , , , , , ,80 EPOS - udvikling i antal årselever

2 Samlet aktivitet på EPOS' område 2004 til 2014 (AMU) Antal kursister Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet (AMU) Antal kursister

3 Udvikling i aktivitet sammenlignet med andre efteruddannelsesudvalg - sorteret efter aktivitet - antal årselever Total HAKL 4.417, , , , , , ,60 TUR 3.193, , , , , , ,70 Industriens Fælles 2.028, ,80 841,20 774,20 746,20 638, ,20 EPOS 1117, , , , , , ,40 Bygge-/Anlæg/Industri 881,2 852,6 584,7 713,5 674,3 698, ,30 Metalindustrien 676,9 611,7 466,1 408,3 382,9 324, ,90 Mejeri- og Jordbrug 544,1 596,4 466,6 444,2 422,5 373, ,80 KHRU 577,3 502,8 358,2 341,7 338,2 265, ,20 IF & MI Svejsning m.m. 608,7 537,3 323,9 415,7 442,6 365, ,20 SUS 463,1 506,7 460,9 420,8 391,5 331, ,00 Tværgående- & F/I 308,9 242,4 138,9 141,6 89,8 96,4 921,60 IKV 315,4 299,9 241,2 80,6 61,9 57,6 999,00 Tek. Inst. og energi 262,5 278,4 181,8 171,6 165, ,40 Træet 22,4 18,9 12,3 14,5 13,6 10,9 81,7 ELIT & BAI Overgang 0 ETIE & MI Rustfrit område 0,8 0,8 Total , , , , , , , , , , , , , , ,00 EPOS HAKL TUR Industriens Fælles EPOS Bygge /Anlæg/Industri Metalindustrien Mejeri og Jordbrug KHRU IF & MI Svejsning m.m. SUS Tværgående & F/I IKV Tek. Inst. og energi Træet 500,00 0, Gennemsnitlig aktivitetsstigning på år på uddannelser udviklet af EPOS: + 3 pct. Gennemsnitlig aktivitetsstigning pr. år på uddannelser udviklet af andre EUU: -8 pct.

4 Deltagernes uddannelsesbaggrund - på uddannelser udviklet af EPOS Antal deltagere Uoplyst/ukendt Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Ph. d. mv Total Uoplyst/ukendt Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Ph. d. mv

5 Deltagere med en EPOS-relevant EUD eller "gammel" uddannelse Bemærk: Det er ikke alle "gamle" uddannelser, der fremgår af UNI-Cs database Antal deltagere Total Barneplejerske Plejehjemsassistent Plejer Pædagogisk Assistent / PGU Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Sygehjælper Total Bemærk: Tallene dækker over uddannelser udviklet af såvel EPOS som andre efteruddannelsesudvalg, hvor aktiviteten er gennemført af Social- og sundhedsskoler eller Professionshøjskoler (dog kun dele af VIA). Oversigten medtager således ikke aktivitet fra alle EPOS' godkendte udbydere Barneplejerske Plejehjemsassistent Plejer Pædagogisk Assistent / PGU Social og sundhedsassistent Social og sundhedshjælper Sygehjælper

6 Social- og sundhedshjælpere - deltagelse i AMU Bemærk: Nedenstående tal er baseret på følgende filtre: Højeste fuldført uddannelse: Social- og sundhedshj. + Social/sundhedshj.,eud Målgruppens aktivitet på uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg kan overordnet være af to grunde. 1) De arbejder inden for andre brancher eller 2) Nogle af uddannelserne udviklet af andre efteruddannelsesudvalg er tilknyttet en af EPOS' 6 fælles kompetencebeskrivelser (FKB) Antal deltagere EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg Individuel kompetencevurdering KHRU ServiceErhvervene EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg Individuel kompetencevurdering KHRU ServiceErhvervene

7 Social- og sundhedsassistenter - deltagelse i AMU Bemærk: Nedenstående tal er baseret på følgende filtre: Højeste fuldført uddannelse: Social- og sundhedsass. + Social/sundhedsass.,eud Målgruppens aktivitet på uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg kan overordnet være af to grunde. 1) De arbejder inden for andre brancher eller 2) Nogle af uddannelserne udviklet af andre efteruddannelsesudvalg er tilknyttet en af EPOS' 6 fælles kompetencebeskrivelser (FKB) Antal deltagere EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg KHRU ServiceErhvervene EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg KHRU ServiceErhvervene

8 Pædagogisk Assistenter m.fl. - deltagelse i AMU Bemærk: Nedenstående tal er baseret på følgende filtre: Højeste fuldført uddannelse: Pædagogik (eud) ivu + Pædagogisk assistent,eud + Pædagogisk grundudd. + Pædagogisk,gr.udd.(PGU) Målgruppens aktivitet på uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg kan overordnet være af to grunde. 1) De arbejder inden for andre brancher eller 2) Nogle af uddannelserne udviklet af andre efteruddannelsesudvalg er tilknyttet en af EPOS' 6 fælles kompetencebeskrivelser (FKB) Antal deltagere EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg KHRU ServiceErhvervene Individuel kompetencevurdering EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg KHRU ServiceErhvervene Individuel kompetencevurdering

9 Aktivitet fordelt på FKB'er (AMU) Antal kursister Arbejde på klubområdet og i kulturhuse Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Patientrelateret service på sygehusene Pædagogisk arbejde med børn og unge Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap Sundheds og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi Total Aktivitet fordelt på FKB'er (AMU) Antal kursister Arbejde på klubområdet og i kulturhuse Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Patientrelateret service på sygehusene Pædagogisk arbejde med børn og unge Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap Sundheds og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

10 Aktivitet de 9 uddannelsen med højst aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid Kalenderår og AMU EUU Fag (AMU) Antal kursister Total Medvirken til rehabilitering Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Rehabilitering som arbejdsform Omsorg for personer med demens Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Medicinadministration Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Personer med demens, sygdomskendskab Uddannelser - højeste aktivitet Medvirken til rehabilitering Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Rehabilitering som arbejdsform Omsorg for personer med demens

11

12 FKB 2222: Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi (AMU) Antal kursister Total Medvirken til rehabilitering Omsorg for personer med demens Rehabilitering som arbejdsform Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Medicinadministration Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Tidlig opsporing af sygdomstegn Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm Hverdagslivet som indsatsområde i sosuarbejdet Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Praktikvejledning af PAU og sosuelever Pædagogiske metoder i ældreplejen Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Selvstændigt arbejde med rehabilitering Forebyggelse og sundhedsfremme Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Personer med demens, sygdomskendskab Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Kvalitet i offentlige velfærdsydelser Samarbejde med ældre om gode kostvaner Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Konflikthåndtering i sosu arbejdet Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Teamorganiseret hjemmepleje Magt og omsorg

13 (AMU) Antal kursister Total Værtskab og sociale rammer for ældres måltider Arbejdsmiljø i sosu arbejdet etik og adfærd Træning af borgere i eget hjem Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Praktisk hjælp til ældre Ernæringsscreening i ældreplejen m.m Opsporing og forebyggelse af diabetes Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Sosu fagligt gerontologisk arbejde Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Neurorehabilitering af senhjerneskadede Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende Hospicemetoder i praksis Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Arbejde med ældre i eget hjem It omsorgssystemer i hjemmeplejen Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Borgere med misbrugsproblemer Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre Palliativ omsorg for mennesker med demens Sårbehandling, behandlingskrævende sår Borgere med kronisk sygdom Medvirken til pleje af borger med KOL Praktikvejl. af PAU & sosuelever særlig indsats Vejledning i forflytning Omsorgsarbejdet med ældre i leve og bomiljøer Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Angst og depression hos ældre Kontaktperson i omsorg og sygepleje Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

14 (AMU) Antal kursister Total Deltagelse i udviklings og aktiveringsprojekter Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Borgere med alkoholproblemer Sorg og krisearbejde i omsorgs og pæd. område Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Pædagogiske metoder i ældreplejen Socialpædagogik og aktiverende metoder Samarbejde med ældre om sunde kostvaner Kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Akut nødhjælp til ældre og handicappede Fysisk genoptræning af borgere/patienter Tværfagligt og sektorielt samarbejde om KOL Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Pleje og behandling af kræftpatienter Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen Pleje og behandling af diabetikere Sårpleje, medvirken ved sårpleje Assistenten som nøgleperson Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Arbejdet med totalkommunikation Sårbehandling, medvirken ved sårpleje Klinisk observation, refleksion og handling 19 19

15 (AMU) Antal kursister Total Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning Total

16 FKB 2272: Sundheds og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet (AMU) Antal kursister Total Medvirken til rehabilitering Personer med demens, sygdomskendskab Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Selvstændigt arbejde med rehabilitering Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Praktikvejledning af PAU og sosuelever Medicinadministration Hospicemetoder i praksis Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Rehabilitering som arbejdsform Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Konflikthåndtering i sosu arbejdet Neurorehabilitering af senhjerneskadede Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Pleje af patient med akut medicinsk sygdom Kommunikation i teams Værdibaserede arbejdspladser Sårbehandling, behandlingskrævende sår Psykiatrisk suppleringsuddannelse Hverdagslivet som indsatsområde i sosuarbejdet Sterilarbejdet på sygehusene Håndtering af data i virksomhedens itsystemer Videndeling og læring for medarbejdere Sterilarbejdet på sygehusene Kvalitet i offentlige serviceydelser Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Deltagelse i udviklings og aktiveringsprojekter Vejledning i forflytning Arbejdsmiljø i sosu arbejdet etik og adfærd Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m

17 (AMU) Antal kursister Total Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Pleje og behandling af diabetikere Brug af pc på arbejdspladsen Kirurgisk fordybelsesmodul Teambuilding for selvstyrende grupper Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Socialpsykiatri fagligt samarbejde Praktikvejl. af PAU & sosuelever særlig indsats Klinisk observation, refleksion og handling Arbejdet med recovery i psykiatrien Pleje og behandling af kræftpatienter Praktikvejledning af PGU og sosuelever Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Sårpleje, medvirken ved sårpleje Pleje af patienter på intensiv og opvågningsafd Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene Det retspsykiatriske omsorgsarbejde Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Selvstændigt arbejde med pleje af svangre kvinder Faglig læsning og skrivning Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Etablering af selvstyrende grupper Medvirken i gynækologisk og obstetrisk arbejde Assistenten som nøgleperson Jobrelateret brug af styresystemer på pc Arbejdsmiljø i SoSu arbejdet etik og adfærd Kontaktperson i omsorg og sygepleje Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Tværfagligt og sektorielt samarbejde om KOL Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Praktik for F/I Selvstændigt arbejde med pleje på fødebarselsafd

18 Total (AMU) Antal kursister Total

19 FKB 2223: Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap (AMU) Antal kursister Total Rehabilitering som arbejdsform Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m Medicinadministration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Konflikthåndtering i sosu arbejdet Forebyggelse og sundhedsfremme Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Arbejdsmiljø i sosu arbejdet etik og adfærd Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Introduktion til førstehjælp på jobbet Praktikvejledning af PAU og sosuelever Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Opsporing og forebyggelse af diabetes Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet Værdibaserede arbejdspladser Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Arbejde med sindslidende med misbrug Kommunikation i teams Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Kvalitet i offentlige velfærdsydelser Kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet Socialpædagogik og aktiverende metoder Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Kontaktperson i omsorg og sygepleje Brug af pc på arbejdspladsen Videndeling og læring for medarbejdere Håndtering af data i virksomhedens it systemer Hverdagslivet som indsatsområde i sosu arbejdet

20 (AMU) Antal kursister Total Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Magt og omsorg Etablering af selvstyrende grupper Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Praktikvejl. af PAU & sosuelever særlig indsats Borgere med alkoholproblemer Personlig hjælper og ledsager Teambuilding for selvstyrende grupper Vejledning i forflytning Udarbejdelse af projektrapporter Arbejdet med recovery i psykiatrien Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Interkulturel pædagogik Omsorgsmedhjælper arbejde med udviklingshæmmede Sorg og krisearbejde i omsorgs og pæd. område Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser Borgere med misbrugsproblemer Tegn til tale Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Kvalitet i offentlige serviceydelser Faglig læsning Faglig skrivning Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Projektudvikling og gennemførelse Støtte ved kognitiv behandling Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud Opsporing af selvskadende adfærd Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning Socialpsykiatri introduktion Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende

21 (AMU) Antal kursister Total Støtte ved selvskadende adfærd Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Værkstedsassistent, pædagogik og planlægning Faglig læsning og skrivning Seksualitet og handicappede Pædagogisk arbejde på de sikrede døgninstitutioner Forebyggelse af selvmord blandt sindslidende Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Deltagelse i udviklings og aktiveringsprojekter Teater og drama i pædagogisk arbejde Projektorienteret arbejde Jobrelateret brug af styresystemer på pc Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde Angst og depression hos ældre Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Forretningsforståelse og virksomhedens IT systemer Injektion af medicin Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Socialpsykiatri fagligt samarbejde Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Akut nødhjælp til ældre og handicappede Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Arbejdet som værkstedsassistent Total

22 FKB 2688:Patientrelateret service på sygehusene (AMU) Antal kursister Total Forflytning og speciallejring Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Værdibaserede arbejdspladser Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Forflytningsteknik og speciallejring Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Kommunikation i teams Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet Hvad fejler den syge? Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge Patienttransport og forflytning m.v Vejledning i forflytning Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Konflikthåndtering i sosu arbejdet Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt Patientrelateret arbejde med døende og afdøde Videndeling og læring for medarbejdere Tilberedning og servering for patienter Sorg og krisearbejde i omsorgs og pæd. område Arbejde med døende og afdøde patienter Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt Genoptræning af patienter med fysiske lidelser Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Teambuilding for selvstyrende grupper Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene Faglig læsning og skrivning Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter Etablering af selvstyrende grupper

23 (AMU) Antal kursister Total Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Fysisk genoptræning af borgere/patienter Hvad fejler den syge Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Dansk som andetsprog for F/I, basis Introduktion til et brancheområde (F/I) Praktik for F/I Arbejde med døende og afdøde patienter Genoptræning i fysioterapeutisk regi Total

24 FKB 2629:Pædagogisk arbejde med børn og unge (AMU) Antal kursister Total Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Arbejdet som familieplejer Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Børns kompetenceudvikling 0 5 år Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Børns motorik, sansning og bevægelse Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Leg med sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Arbejdet med for tidligt fødte børn Måltidet i pædagogisk arbejde Planlægning af pædagogiske aktiviteter Kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Børn og unge med adfærds og kontaktforstyrrelser Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Kommunikation i teams Introduktion til førstehjælp på jobbet Anbragte børns udvikling Børn og natur Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder Arbejdet med for tidligt fødte børn Praktikvejledning af PAU og sosuelever Arbejdet som dagplejer Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Børns udtryksformer Værdibaserede arbejdspladser Arbejdet som familieplejer Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet Videndeling og læring for medarbejdere Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m

25 (AMU) Antal kursister Total Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Børns leg Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Kvalitet i offentlige velfærdsydelser Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Teambuilding for selvstyrende grupper Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Arbejdet med anbragte børns livshistorie Forebyggelse og sundhedsfremme Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Arbejdet med risikobørn og unge Arbejde med plejebørn i puberteten Tegn til tale Arbejdet som aflastningsfamilie Omsorgsmedhjælper arbejde med udviklingshæmmede Interkulturel pædagogik Magt og omsorg Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Sorg og krisearbejde i omsorgs og pæd. område Kvalitet i offentlige serviceydelser Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre Praktikvejledning af PGU og sosuelever Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Multimedier i pædagogisk arbejde

26 (AMU) Antal kursister Total Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Børn og natur Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Etablering af selvstyrende grupper Pædagogmedhjælpere på specialskoler Teater og drama i pædagogisk arbejde Håndtering af data i virksomhedens it systemer Tværfagligt samarbejde om plejebarnet Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Brug af pc på arbejdspladsen Leg med sprog Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Udviklingshæmmede med autisme Værkstedsassistent, pædagogik og planlægning Kostplanlægning i forhold til småbørn Pædagogisk arbejde i folkeskolen Arbejdet som netværksplejefamilie Opsporing af selvskadende adfærd Netværksanbringelser Praktikvejl. af PAU & sosuelever særlig indsats Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Socialpædagogik og aktiverende metoder Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Arbejdet med børn med fysiske handicap Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde Arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser for SFO Børn med overfølsomhedssygdomme Total

27 FKB 2726:Arbejde på klubområdet og i kulturhuse (AMU) Antal kursister (AMU) Antal kursister Total Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Ungdomspædagogik i klubarbejde Børns udtryksformer Multimedier i pædagogisk arbejde Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Børn og unge med adfærds og kontaktforstyrrelser Børn og natur Planlægning af pædagogiske aktiviteter Husmedarbejdere arbejde i kulturhuse Sorg og krisearbejde i omsorgs og pæd. område Børn og natur Teater og drama i pædagogisk arbejde Total

28 Deltagernes arbejdsmarkedsstatus - på uddannelser udviklet af EPOS Deltagernes generelle arbejdsmarkedsstatus Antal deltagere Total Beskæftiget Ledig Udenfor arbejdsstyrken Uoplyst/ukendt Total Beskæftiget Ledig Udenfor arbejdsstyrken Uoplyst/ukendt Deltagere uden for arbejdsstyrken kan fx være medarbejdere på barsel, personer på kontanthjælp mv.

29 Deltagernes herkomst - antal deltagere Total Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Uoplyst/ukendt Total Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Uoplyst/ukendt

30 Kursisternes aldersfordeling (AMU) Antal kursister år år år år år år år år år år år Total Procent år 0,17 0, år 3,25 3, år 5,66 5, år 8,92 8, år 11,64 11, år 15,75 13, år 15,47 16, år 14,17 18, år 8,74 15, år 1,81 3, år 0,15 0,37 procent 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, år år år år år år år år år år 65+ år

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever EPOS 30.190 30.777 35.961 49.018 59.384 61.081 266.411 EPOS - udvikling i antal deltagere 70.000 60.000 50.000

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Augustseminar 2012 Fredag d. 17. august v. John Steffensen & Mette Nørholm Lidt om sekretariatet (SEVU) SEVU: Sekretariatet for Erhvervsrettede VelfærdsUddannelser

Læs mere

Statistik EPOS:

Statistik EPOS: Statistik EPOS: 2004-2006 I denne rapport er samlet en række oversigter og beskrivelser af aktiviteten på EPOS uddannelser i perioden 2004 06. 1. Hele aktiviteten...3 2. Deltagernes uddannelsesmæssige

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 1996-2001. Indhold:

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 1996-2001. Indhold: Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 1996-2001 Indhold: AMU-aktiviteten på social- og sundhedsområdet 1996-2001 sinstitution AMU-aktiviteten på det pædagogiske område 1996-2001 sinstitution

Læs mere

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 1 Dagens temaer Uddannelsesudbuddet Det uddannelsespolitiske landskab Serviceeftersyn Status på udviklingen på EPOS område 2 EPOS-udvalget EPOS er efteruddannelsesudvalget

Læs mere

LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen

LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen AMU landskabet set med EPOS øjne ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen Derfor er dagen vigtig for EPOS EPOS-udvalget har

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Social- og sundhedshjælpere m.fl.

Social- og sundhedshjælpere m.fl. 10 DAGE 10 DAGE 1, 1 DAG 10 DAGE 1 DAG 6 DAGE 10 DAGE 1 DAG Social- og sundhedshjælpere m.fl. 12-11-2010 Plejeopgaver Aktivering Psykiatri og demens Dokumentation og it Medarbejderen og arbejdspladsen

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse AMU landskabet set med EPOS øjne Velkomst ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS AMU-landskabet EPOS-udvalget har som mål, at uddannelsesaktiviteten

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1 AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse Side 1 Disposition Ledige 2007-2010 1. kvartal 2011 for hhv. beskæftigede og ledige Profil 6-ugers selvvalg i 2010 Profil 6-ugers selvvalg i 2011 Side 2 Overblik

Læs mere

Pædagogisk- og psykiatriområdet

Pædagogisk- og psykiatriområdet Efteruddannelse Pædagogisk- og psykiatriområdet Kursuskatalog efterår 2011 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Babytegn Pædagogisk arbejde med børn og unge...4 Emneområder fra dagligdagen Inkluderende

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016 PÆDAGOGISKE KURSER Efterår 2016 AMU EFTERÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og

Læs mere

Dialogmøde 4. maj 2015

Dialogmøde 4. maj 2015 Dialogmøde 4. maj 2015 Dagens program Velkomst v/ Anders Sevelsted Oplæg om hvad der er sket siden sidst v/ Ditte Grostøl og Anders Sevelsted Oplæg om kompetencevurdering v/ Ditte Grostøl. Oplæg om fremtidig

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr. 1.10.03 I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Kurser efter uddannelser 2014

Kurser efter uddannelser 2014 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2014 Kursussæson 2014 2014 Tværfaglighed og rehabilitering i forhold til alle sygdomskategorier, elektronisk dokumentation/kommunikation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 20./10. 2013. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 2013. Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Next Uddannelse København

Læs mere

Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Social- og sundheds- og psykiatriområdet Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010 Oktober 2009 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Oktober 2011 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 42902 Udviklet af: Helle Akselbo Efter- og videreuddannelsesafdelingen Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2012 www.sosuc.dk Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

VVS: Kvartalsstatistik AMU

VVS: Kvartalsstatistik AMU VVS: Kvartalsstatistik AMU 1. kvartal 2014 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 3. juli 2014. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 1. kvartal

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005

viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005 Administrator -> UdvÆlgelse af analysedata -> Analyse af data -> FÆrdige rapporter -> Oversigtsrapport viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005 Bilag pkt. 8 Viskvalitet.dk - eller "De Systemfælles

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Kvartalsstatistik - AMU

Kvartalsstatistik - AMU EVU -11-22 Andreas ChristoffersenAndreas Kvartalsstatistik - AMU Kvartalsstatistikken er trukket fra UVM s databank d. 17/11. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 2. kvartal Indhold 1 Antal

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område 2012 www.sosuc.dk www.sopu.dk Velkommen til efteruddannelse 2012 Velkommen til SOPU og SOSU C som sammen præsenterer kursuskataloget

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Udarbejdelse af kompetencepakke

Udarbejdelse af kompetencepakke AF KONSULENT CORINA ROIG Udarbejdelse af kompetencepakke på rengøringsområdet Analyserapport 20-12-2012 Indhold 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 2 Analyserapport... 2 2. Kompetencepakkens

Læs mere

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2010 Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2010 Velkommen til SOSU C s kursuskatalog over social- og sundhedsfaglige kurser

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis Kursusprogram, Opkvalificering af SSA Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 18. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn (46874) Tirsdag d. 19. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 EPOS Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 En undersøgelse af udbydernes aktiviteter for omsorgsmedhjælpere, deres arbejdspladser og organisationer Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold 1. Indledning... 2 2. Skolens

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Kursusoversigt 2. halvår 2011

Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursus nr. Kursets navn Deltagergebyr VEU godtgørelse Afholdes Dato Tilmelding frist SOCIAL OG SUNDHED SAMT PSYKIATRIOMRÅDET: 1132 Akademiuddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere