DGNB International DGNB Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGNB International DGNB Denmark"

Transkript

1 DGNB International DGNB Denmark Harpa Birgisdóttir, SBi

2 Indhold DGNB struktur Gennemgang af DGNB International kriterier Tilpasning til danske forhold, eksempler DGNB International kursus

3 DGNB struktur

4 DGNB og bæredygtighed Miljø Økonomi Sociale forhold Teknisk kvalitet Procesmæssig kvalitet Byggegrundens kvalitet

5 DGNB og bæredygtighed for bygninger Miljø Miljø Økonomi Sociale forhold Teknisk kvalitet Procesmæssig kvalitet LCA Materialevalg toksiciteter mv. Materialevalg certificeret træ Arealanvendelse

6 DGNB og bæredygtighed for bygninger Miljø Økonomi Sociale forhold Økonomi Teknisk kvalitet Procesmæssig kvalitet LCC Fleksibilitet og værdistabilitet

7 DGNB og bæredygtighed for bygninger Indeklima Adgangsforhold - Tilgængelighed Rumforhold Arkitektur konkurrence og kunst Bygningens udearealer Forhold for cyklister Sikkerhed og risikovurdering Sociale forhold Miljø Økonomi Sociale forhold Teknisk kvalitet Procesmæssig kvalitet

8 DGNB og bæredygtighed for bygninger Miljø Økonomi Sociale forhold Teknisk kvalitet Brandsikkerhed Procesmæssig kvalitet Støj Building envelope varme og fugt Teknisk kvalitet Rengøring og vedligeholdelse End-of-life genanvendelse

9 DGNB og bæredygtighed for bygninger Miljø Økonomi Sociale forhold Teknisk kvalitet Projektstyring Procesmæssig kvalitet Forundersøgelser Bæredygtighed i udbud Kvalifikationer af designholdet Forhold på byggepladsen Krav til entreprenører Commissioning Procesmæssig kvalitet

10 DGNB og tidslinje - eksempler Miljø Økonomi Sociale forhold Arkitekturkonkurrence Designhold Udbud Byggepladsen Commissioning LCC Materialevalg LCA Teknisk kvalitet Procesmæssig kvalitet End-of-life Projektforberedelse Designprocessen Byggeprocessen Brug og drift Nedrivning

11 Overordnet struktur 6 Kategorier 49 Kriterier 6 Areas of Evaluation 49 Criteria

12 Bedømmelse Miljømæssig kvalitet 22,5% Økonomisk kvalitet 22,5% Social og funktionel kvalitet 22,5% Teknisk kvalitet 22,5% Procesmæssig kvalitet 10% Byggegrundens kvalitet

13 Bedømmelse - eksempel Maks Vægtning Opnået Vægtning

14 Fremgangsmåde ved certificering

15 Fremgangsmåde ved certificering Registrering DGNB auditor registrerer projektet Udstedelse af Præ-certifikat DGNB auditor afleverer en hensigtserklæring med projektets målsætninger til DGNB. Hensigtserklæringen indeholder informationer omkring projektets hensigter vedr. samtlige DGNB kriterier. Hensigtserklæringen er en bindende deklarering fra projekt-ejeren imod at realisere de planlagte målsætninger. DGNB gennemgår dokumentet. Overholder det kravene til certificering modtager projekt-ejeren præ-certifikat for bygningen. Projekt-ejeren har dermed ansvar for implementering i henhold til hensigtserklæringen. Nu er projekt-ejeren berettiget til at bruge præcertifikatet i forbindelse med promovering af ejendommen.

16 Fremgangsmåde ved certificering Dokumentation På baggrund af hensigtserklæringen kan design fasen og byggefasen begynde Den konsulterende auditor vejleder med fremskaffelse af nødvendig dokumentation for både planlægning, design og byggefasen ifølge DGNB dokumentation vejledninger Tjek af overensstemmelser Efter færdiggørelsen af bygningen tjekker DGNB om bygningen og selve byggeprocessen har været i overensstemmelse med præ-certifikatet. En assessor udfører dette tjek baseret på DGNB vejledninger, udfører troværdighedstjek og tager kontrolprøver.

17 Systemer i brug DGNB Tyskland Nybyggeri Office and Administrative Buildings Shopping Malls (e.g. retail, discounter) Residential (MFD from ten apartments) Industrial (e.g. manufacturing plant) Institutional (e.g. schools, kindergarten) Hotels (e.g. business- recreation hotel) Eksisterende bygninger Office and Administrative Buildings

18 Systemer under udvikling DGNB Tyskland Hospitals Congress Centers Laboratories Temporary Architecture Office Furniture Interiors Infrastructure Sports Complexes Terminals Parking Buildings

19 Systemer udviklet - DGNB International Nybyggeri Office and Administrative Buildings

20 Gennemgang af DNGB International kriterier

21 Miljømæssig kvalitet 01 Potential for greenhouse gases 02 Potential for ozone layer degradation 03 Potential to create ozone 04 Potential for acidification 05 Potential for over-fertilization 06 Risks to the local environment 08 Wood / sustainable use of resources 10 Nonrenewable primary energy demand 11 Total primary energy demand and share of renewable primary energy 14 Drinking water demand and volume of waste water 15 Area demands

22 LCA kriterier i Miljømæssig kvalitet 01 Potential for greenhouse gases 02 Potential for ozone layer degradation 03 Potential to create ozone 04 Potential for acidification 05 Potential for over-fertilization 06 Risks to the local environment 08 Wood / sustainable use of resources 10 Nonrenewable primary energy demand 11 Total primary energy demand and share of renewable primary energy 14 Drinking water demand and volume of waste water 15 Area demands

23 LCA kriterier I LCA-delen af DGNB indebærer vurdering af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug i bygningens livscyklus (50 år) Input: Ressourcer energiforbrug til fremstilling af byggematerialer og energiforbrug ved brug af bygningen i 50 år Kriterie 10 og 11 Output: Emissioner som bidrager til miljøpåvirkninger Kriterie 1-5 Drivhuseffekt Nedbrydning af ozonlaget Fotokemisk ozondannelse Forsuring Næringssaltbelastning

24 LCA- Hvad indebærer det? INPUT Udvinding af ressourcer produktion af råmaterialer OUTPUT Energi Råmaterialer Produktion af byggematerialer Byggefasen Emissioner til luft, vand og jord Miljøpåvirkninger Drift og vedligehold Nedrivning og behandling af materialer

25 LCA- Hvad indebærer det lidt nærmere LCA beregnes for bygningens livscyklus i 50 år DGNB har defineret hvorledes LCA skal beregnes Inkluderer Produktfasen (udvinding af ressourcer, produktion af materialer og transport) Drift og vedligeholdelse (energiforbrug + fornyelse af materialer, inkl. transport og end-of-life af udskiftede materialer) End-of-life (affaldsbehandling, genanvendelse, bortskaffelse) DGNB anvender kun LCA indenfor de områder hvor der er opnået international konsensus

26 Hvordan udføres LCA-en? Fremgangsmåde Fastlagt og i henhold til CEN TC 350 standarder for LCA på bygninger To metoder: simplificeret metode med sikkerhedsfaktor og komplet metode uden sikkerhedsfaktor Værktøj Ingen forudsætninger, men forskellige muligheder alt fra regneark til forskellige LCA værktøjer Data Tysk database etableret, tilgængelig på Internettet Europæisk database etableret, tilgængelig for DGNB auditors

27 LCA-ens resultater sammenlignes med referenceværdi for bygningstyper Referenceværdien Referenceværdi for miljøpåvirkninger pga. energibehov for en bestemt type af bygning El og varme ved brug Bygningen Referenceværdi for miljøpåvirkninger pga. materialer, produkter, vedligeholdelse, fornyelse, end-of-life Materialer ved opbygning og vedligehold

28 LCA- Eksempel på pointgivning Point på skala (Better than global reference) 5 (Equal to local demands) 1 (Better than minimum energy requirements)

29 Miljømæssig kvalitet - andre kriterier 06 Risks to Local Environment Fokus på valg af materialer ud fra toksiciteter og andre miljøpåvirkninger som ikke kommer direkte ind i LCA-en. Eksempel: Klimapåvirkninger, fx opskummet isoleringsmateriale med halogener Human toksicitet, fx forskellige sundhedsmæssige krav Økotoksicitet, fx tungmetalindhold i maling og træbeskyttelse Kvalitativ evaluering i 4 steps (gradvis øgede krav) Kræver omhu ved valg af materialer og dokumentation af materialernes egenskaber på en række områder

30 Miljømæssig kvalitet - andre kriterier 08 Sustainable use of resources/wood 14 Drinking water demand and volume of waste water 15 Space demand

31 Eksempel på points og vægtning

32 Økonomisk kvalitet 16 Building costs throughout its lifecycle 17 Suitability for third-party use

33 LCC ISO

34 LCC Hvad indebærer det? Som for LCA er der også fastlagt fremgangsmåde i DGNB LCC beregnes for 50 år og som bygningen er designet Bygningens performance konstant over tid Inkluderer Byggeomkostninger Driftsomkostninger: Energi, vand og spildevand Vedligeholdelse: Rengøring, eftersyn, reparationer, vedligeholdelse, fornyelse Ikke end-of-life omkostninger (nedrivning, genanvendelse, affaldsbehandling) Beregninger inkluderer Nuværdi, inflationsrate, prisstigninger, diskontering Som for LCA-en sammenlignes med referenceværdier

35 Hvordan udføres LCC-en? Fremgangsmåde Fastlagt og i henhold til ISO Faste rammer for forskellige værdier (levetider, diskonterings faktor, inflation, prisstigninger mv). Værktøj Excel-værktøj anvendes med faste rammer for værdier Alle bygninger beregnes efter samme fremgangsmåde Data Database over levetider mv.

36 LCC bygningens resultat sammenlignes med referenceværdi

37 Bygningens fleksibilitet overfor brug af 3dje part Kommer ind på: Langtids værdistabilitet Mulighed for forandringer i brug af bygningen / ombygning Sammenhæng med kriterier 27 og 28

38 Eksempel på points og vægtning

39 Social og funktionel kvalitet 18 Thermal comfort in the winter 19 Thermal comfort in the summer 20 Interior hygiene 21 Acoustic comfort 22 Visual comfort 23 User control possibilities 24 Exterior quality as affected by the building 25 Safety and risk of hazardous incidents 26 Handicapped accessibility 27 Space efficiency 28 Suitability for conversion 29 Public access 30 Bicycling convenience 31 Assurance of creative and urban development quality in a competition 32 Percent for art

40 Social og funktionel kvalitet 18 Thermal comfort in the winter 19 Thermal comfort in the summer 20 Interior hygiene 21 Acoustic comfort Indeklima 22 Visual comfort 23 User control possibilities 24 Exterior quality as affected by the building 25 Safety and risk of hazardous incidents 26 Handicapped accessibility 27 Space efficiency Rum og rumforhold 28 Suitability for conversion Relation til Økonomi 29 Public access 30 Bicycling convenience 31 Creative and urban development quality in a competition 32 Percent for art Arkitektur

41 Et eksempel - Visuel komfort Hvad vurderes? Dagslys: Availability of daylight throughout the building (quantitative) Dagslys: Availability of daylight in regularly used work areas (quantitative) Udsigt: View to the outside (quantitative) Blænding: Preventing glare in daylight (qualitative) Blænding: Preventing glare in artificial light (qualitative) Lys distribution: Light distribution in artificial lighting conditions (qualitiative) Farvegengivelse: Color rendering (quantitative)

42 Et eksempel - Visuel komfort Availability of daylight throughout the building (quantitative), Hvordan? Dagslys faktor (DF) vurderes for hele bygningens udnyttede areal (net floor area ifølge ISO 9836) DF: Forholdet mellem belysningsstyrken indendørs og den samtidige belysningsstyrke udendørs, belyst af fuld himmelhavkugle (CIE overskyet himmel) Formål: Gode dagslysforhold på alle udnyttede/brugbare arealer ved vurdering af: Rumdybde Størrelser på åbninger Placering af åbninger Fordeling af åbninger i viewing og daylighting zones Valg af farver på overflader 50% af usable area has DF> Evaluation 1 2% Very good % Medium % Slight 8 4 <1% None 0

43 Et eksempel - Visuel komfort Dokumentation Bevis for dagslys faktor Resultater fra dagslys simulering fra en kvalificeret konsulent for de pågældende områder i bygningen, med hensyn til rumgeometri, skyggeforhold (fx fra nabobygninger), placering af vinduer, lystransmission og refleksion af interne overlader

44 Et eksempel - Visuel komfort Hvad vurderes? Dagslys: Availability of daylight throughout the building (quantitative) Dagslys: Availability of daylight in regularly used work areas (quantitative) Udsigt: View to the outside (quantitative) Blænding: Preventing glare in daylight (qualitative) Blænding: Preventing glare in artificial light (qualitative) Lys distribution: Light distribution in artificial lighting conditions (qualitiative) Farvegengivelse: Color rendering (quantitative)

45 Social og funktionel kvalitet 18 Thermal comfort in the winter 19 Thermal comfort in the summer 20 Interior hygiene 21 Acoustic comfort 22 Visual comfort 23 User control possibilities 24 Exterior quality as affected by the building 25 Safety and risk of hazardous incidents 26 Handicapped accessibility 27 Space efficiency 28 Suitability for conversion 29 Public access 30 Bicycling convenience 31 Assurance of creative and urban development quality in a competition 32 Percent for art

46 Teknisk kvalitet 33 Fire prevention 34 Noise protection 35 Quality of building envelope s heat and humidity technology 40 Ease of cleaning and maintenance 42 Ease of dismantling and recycling

47 Eksempel rengøring og vedligeholdelse Mål Reducere omkostninger ved rengøring og vedligehold Reducere miljøpåvirkninger Forlænge bygningens elementers levetider med optimal vedligeholdelse

48 Eksempel rengøring og vedligeholdelse DELTAGERE facade designere arkitekter facility management

49 Eksempel rengøring og vedligeholdelse METODE Kvalitativ evaluering af hvor nemt det er at rengøre og vedligeholde ud fra en checkliste Ved evalueringen opdeles bygningen i følgende dele Bærende konstruktioner (Load-bearing structure) Ikke bærende eksterne bygningsdele, inkl. vinduer og eksterne døre Ikke bærende indvendige bygningsdele (interior structures)

50 Eksempel rengøring og vedligeholdelse CHECKLIST POINTS 2. non-structural external components Are external glass surfaces easily accessible? Yes (100 % of external glass surfaces: Upper edge of the floor to upper edge of the glass surface = 2.5 m) PARTIALLY = (at least 90 % of external glass surfaces: Upper edge of the floor to upper edge of the glass surface = 2.5 m) PARTIALLY (less than 90 % of external glass surfaces: Upper edge of the floor to upper edge of the glass surface = 2.5 m; permanent cleaning catwalks / ladders for 100 % of the remaining external glass surfaces and upper edge of the floor to upper edge of the glass surface = 20 m) PARTIALLY (less than 90 % of external glass surfaces: Upper edge of the floor to upper edge of the glass surface = 2.5 m; permanent cleaning catwalks / ladders for at least 90 % of the remaining external glass surfaces and upper edge of the floor to upper edge of the glass surface = 20 m) NO (Cleaning for more than 10 % of the external glass surface only possible using basket cranes or climbing belts) checklist points

51 Eksempel rengøring og vedligeholdelse

52 Procesmæssig kvalitet 43 Quality of project preparation 44 Integral planning 45 Optimization and complexity of planning method 46 Evidence of sustainable aspects in call for and awarding of tenders 47 Creation of conditions for optimal use and management 48 Construction site / construction process 49 Quality of companies involved / prequalification 50 Quality assurance for construction process 51 Systematic initiation of operation

53 Eksempel Complexity of planning Deltagere arkitekter on-site ingeniør (MEP) Security & Health Coordinator Tidligt i planlægningsfasen Nogle emner som kommer mere detaljeret i design- og byggefasen bygnings simulerings ekspert

54 Eksempel Complexity of planning 1. Safety and health plan The compilation and execution of a safety and health plan can be reviewed based on the national guideline or ordinance on the implementation of safety and health requirements such as the Construction Design and Management Regulations (CDM) in the UK. 2. Energi Based on Life Cycle Energy Modeling 3. Vand Review of the compilation and scope of the water concept 4. Belysning (dagslys og kunstig) Daylight simulations and artificial lighting calculations are assessed, and optimization in practice must be demonstrated.

55 Eksempel Complexity of planning 5. Affald Review of the compilation of a waste concept The waste concept concerns the transport, collection, and storage of waste during the use phase from users or as a result of usage. For the target value to be reached, construction requirements only have to be complied with if the concepts necessitate such requirements. 6. Målinger Review of the compilation and scope of the measurement concept 7. Ændringer,demontering, genanvendelse Review of the compilation of a concept to support conversion, dismantling, and recycling

56 Eksempel Complexity of planning 8. Rengøring og vedligeholdelse Review of concepts for existence, scope, and exhaustiveness 9. Uafhæning 3dje parts review af planlægningsdokumenter Review of legal requirements and tasks (additionally) conducted 10. Sammenligninger The type and scope of comparisons are assessed based on a measurement requirement.

57 Eksempel Complexity of planning CHECKLIST POINTS 1. Safety and health plan Scoring for Safety and health plan checklist points A safety and health plan was compiled and implemented. 10 A safety and health plan was not compiled and/or not implemented energy concept Scoring for energy concept An energy concept was compiled and implemented, with particular attention paid to detailed reviews of alternative energy supply systems and the use of renewable energy, while at the same time taking economic feasibility into consideration. checklist points 10 An energy concept was compiled and implemented. 5 No energy concept was compiled and/or implemented. 0

58 Byggegrundens kvalitet bygningens placering Vurderes adskilt fra bygningens evaluering Kriterier: 56 Risks in the micro-environment 57 Relationships in the micro-environment 58 Image and state of location and area 59 Access to transportation 60 Proximity to use-specific facilities 61 Adjacent media / development

59 Specielle danske forhold som skal implementeres

60 Next step, håndtering af kriterier Teknikgrupper som ser på nødvendig tilpasning til danske forhold Redaktør Redaktør Redaktør Redaktør Redaktør Redaktør Redaktør Teknikgruppe: Teknikgruppe: Teknikgruppe: Teknikgruppe: Teknikgruppe: Teknikgruppe: Teknikgruppe: Materialer og LCA Energi og Vand Indeklima Økonomivurderinger Proces Omgivelser Design og disponering

61 Erfaringer fra afprøvningsprojektet (4 ordninger på 2 danske bygninger) Eksempel: LCA Behov for tilpasning af kriteriet til danske forhold? Det er ikke behov for at ændre selve kriteriet men det er nødvendigt at have en database med LCA data over byggematerialer til rådighed og finde en løsning for hvorledes dette skal gøres i DK. Også at se på det referenceværdi som bruges her anvendes tysk referenceværdi. Dansk referenceværdi skal udvikles. Eksempel: 27 Area efficiency Behov for tilpasning af kriteriet til danske forhold? Der er evt. lidt anden fremgangsmåde for at beregne denne faktor i DK

62 Erfaringer fra afprøvningsprojektet (4 ordninger på 2 danske bygninger) Eksempel: 35 Energetic and moisture proofing quality of the building's shell Behov for tilpasning af kriteriet til danske forhold? U-values: Danske krav generelt strengere end tyske og ved at opfylde danske krav opnår bygningen automatisk DGNB krav for U-values Eksempel: 25 Safety and risks of failure. Behov for tilpasning af kriteriet til danske forhold? Her kommer i hvert fald et kulturelt præget krav (særlige parkeringspladser for kvinder) som nok ikke ville blive valgt for danske forhold.

63 DGNB International kursus DGNB Consultant Modul 1: Kursus 4 dage Modul 2: Eksamen (DGNB priser) 2500 Euro (~ DKK) 500 Euro (~4.000 DKK) DGNB Auditor Modul 3: 4 dage + hjemmearbejde Registrering af en bygning 1000 Euro (~8.000 DKK) Euro i Tyskland (DK-GBC?) Næste kursus i Berlin maj Undersøger mulighed for at holde kursus i Danmark i første uge af maj.

Den kommende danske certificeringsordning DGNB Denmark. Harpa Birgisdottir, Redaktør for de danske certificeringskriterier for Green Building Council

Den kommende danske certificeringsordning DGNB Denmark. Harpa Birgisdottir, Redaktør for de danske certificeringskriterier for Green Building Council Den kommende danske certificeringsordning DGNB Denmark Harpa Birgisdottir, Redaktør for de danske certificeringskriterier for Green Building Council DGNB International 6 kategorier, 48 kriterier Fokus

Læs mere

InnoBYG forårskonference Totaløkonomisk bæredygtighed som beslutningsgrundlag

InnoBYG forårskonference Totaløkonomisk bæredygtighed som beslutningsgrundlag Copyright Copyright, 2012 Grontmij A/S 2011 OLT 1 InnoBYG forårskonference 2014 - Totaløkonomisk bæredygtighed som beslutningsgrundlag 15-04-2014 Jacob Ilsøe Rigshospitalet, København Copyright, Grontmij

Læs mere

Lidt Fakta om DGNB procesen for KMC

Lidt Fakta om DGNB procesen for KMC BRIAN KlEJN-CHRISTENSEN Energi- og indeklima ingeniør DGNB Konsulent Processen i en DGNB Certificering erfaringer fra Grontmij Grontmijs erfaring med DGNB Certificering KMC Nordhavn (Kamelen) DGNB samarbejde

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Company House 3, Skejby. Auditor: Frank Skov Jensen NCC Property Development. Stand-in: Nikolaj Hertel NCC Property Development

Company House 3, Skejby. Auditor: Frank Skov Jensen NCC Property Development. Stand-in: Nikolaj Hertel NCC Property Development Company House 3, Skejby Bygherre: C.W.Obel Ejendomme A/S Kim Freilev Auditor: Frank Skov Jensen NCC Property Development Stand-in: Nikolaj Hertel NCC Property Development Company House Skejby 100 90 80

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

DGNB Denmark tilpasning til hospitaler. Charlotte Falstrup

DGNB Denmark tilpasning til hospitaler. Charlotte Falstrup Charlotte Falstrup Charlotte Falstrup Cand.arch. (København og Berlin) Charlotte Falstrup Cand.arch. (København og Berlin) Konsulent, DGNB International Charlotte Falstrup Cand.arch. (København og Berlin)

Læs mere

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Per Arnold Andersen Afdelingsleder, Arkitekt MAA Dagslys, Energi og Indeklima VELUX A/S Vi er skabt til et liv udendørs

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Tilpasning af DGNB til dansk bygge- og miljølovgivning. Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut

Tilpasning af DGNB til dansk bygge- og miljølovgivning. Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut Tilpasning af DGNB til dansk bygge- og miljølovgivning Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut DGNB DGNB certificeringsordning lanceret i Tyskland i 2008 DGNB International

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

DGNB og tilpasning til danske forhold Hospitaler. Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut

DGNB og tilpasning til danske forhold Hospitaler. Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut DGNB og tilpasning til danske forhold Hospitaler Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut Indhold Introduktion til DGNB Tilpasning af kontorbygninger og pilotfase i 2011-2012

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer DGNB Bygherreforeningen DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic 2012 Drees & Sommer Hvordan virker DGNB? Gulerod eller pisk Investor/developer Samfund Lejer Medarbejder Ejer source: http://www.freeclipartpictures.com/clipart/clip-art/pictures/carrots.jpg

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Dansk Byggeri 16. juni 2010 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI

HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI Baggrund 40 % af energiforbruget i Europa sker i bygninger (opvarmning,

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Dynamiske ruder. Persienner. 23.09.2015 Jesper S. Hansen Scanglas A/S

Dynamiske ruder. Persienner. 23.09.2015 Jesper S. Hansen Scanglas A/S Dynamiske ruder Persienner 23.09.2015 Jesper S. Hansen Scanglas A/S Kontaktdata Jesper S. Hansen SCANGLAS A/S Edwin Rahrs vej 66 8220 Brabrand Danmark Tlf.: 86 24 46 11 Fax: 86 24 48 30 Mobil: 24 25 55

Læs mere

Integreres design af byggeri v. Birthe Møller Andersen

Integreres design af byggeri v. Birthe Møller Andersen Integreres design af byggeri v. Birthe Møller Andersen IEV Integreret Energidesign og Valgfag og kursus på 6. semester, 10 ECTS eller 15 ECTS point Jesper Molin og Birte Møller Andersen IEV Integreret

Læs mere

Bæredygtighed i danske byggerier. Mette Qvist Sekretariatschef, Green Building Council Denmark

Bæredygtighed i danske byggerier. Mette Qvist Sekretariatschef, Green Building Council Denmark Bæredygtighed i danske byggerier Mette Qvist Sekretariatschef, Green Building Council Denmark DGNB DGNB certificeringsordning lanceret i Tyskland i 2008 DGNB International certificeringsordning lanceret

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

Software til Energi-optimering. -Hvad vi fandt derude...

Software til Energi-optimering. -Hvad vi fandt derude... Software til Energi-optimering -Hvad vi fandt derude... Løsninger på regneark hvor workflow foregår ved at man taster oplysninger ind, og får en analyse ud Be 06 -dansk program, udviklet af SBi EU/danske

Læs mere

Lysets effekt på arkitektur og funktioner

Lysets effekt på arkitektur og funktioner Lysets effekt på arkitektur og funktioner 35 og Lys projektering på hospitaler helhedsorienteret belysningsrådgivning og projektering Merete Madsen, Belysningsarkitekt maa., Ph.D. Lighting, Grontmij, Denmark.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Træinformation. Mikael Koch. Træ og Bæredygtighed

Træinformation. Mikael Koch. Træ og Bæredygtighed Mikael Koch Træ og Bæredygtighed 1 Ny dagsorden Træinformation De næste generationer skal have de samme muligheder som de foregående 3 De 3 søjler Social Bæredygtighed Miljømæssig Bæredygtighed Økonomisk

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed DFM KONFERENCEN 2010 28-29 JANUAR 2010 Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, VKR Holding Active House Fremtidens helhedsorienterede byggeri Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Totaløkonomi og certificeringsordninger

Totaløkonomi og certificeringsordninger Totaløkonomi og certificeringsordninger Kim Haugbølle Aalborg Universitet InnoBYG, AAU-CPH, 30. januar 2013 khh@sbi.aau.dk Disposition Introduktion Principper Certificeringsordninger DGNB Opsamling 2 Introduktion

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus

Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus Byggesocietetets Sundhedsudvalg, 26.08.15 Vibeke Grupe Larsen Områdechef Bæredygtighed, NCC Construction 8/27/2015 NCC Construction,

Læs mere

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014 Træpille bæredygtighed WP1 Michael Schytz 8. april 2014 WP1 Træpille bæredygtighed To formål med WP1 Identificer relevante bæredygtighedskriterier og certificeringsmuligheder Sammenligning af CO2 balance

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Totaløkonomi tendenser, grundlag og eksempler

Totaløkonomi tendenser, grundlag og eksempler Totaløkonomi tendenser, grundlag og eksempler Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet Byggeøkonomisk Netværk Arkitektskolen i Aarhus, 16. februar 2012 khh@sbi.dk

Læs mere

Get Up, Green Up COWI

Get Up, Green Up COWI Get Up, Green Up COWI Hvorfor DK-GBC og DGNB? Mette Qvist, Green Building Council Denmark Byggeri og miljø Byggesektoren er vigtig for miljø og ressourcer 42% energiforbrug i Europa 35% drivhusgas i

Læs mere

LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag (TG)

LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag (TG) LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG) BELIGGENHED Attraktiv "upcoming" beliggenhed tæt på Ny Ellebjerg Station, der ombygges til at blive en af Københavns

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere

Test og karakterisering af LED lys

Test og karakterisering af LED lys Test og karakterisering af LED lys - Hvilke nye standarder er på vej Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik Indhold Status for LED/SSL omkring effektivitet Hvorfor standarder? Og hvad kan jeg sige? LED lamp,

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Get Up, Green Up. 24. september 2014. Carsten Lygum, Projektudviklingschef. mth.com

Get Up, Green Up. 24. september 2014. Carsten Lygum, Projektudviklingschef. mth.com Get Up, Green Up 24. september 2014 Carsten Lygum, Projektudviklingschef 1 mth.com Internationale og nationale økonomiske tendenser 1. Megatrends 2. Hvad siger kunderne? 3. Internationale investorer 4.

Læs mere

FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER. Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT)

FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER. Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT) FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT) BELIGGENHED Optimal beliggenhed i det nordlige hovedstadsområde Beliggende i krydset mellem Motorring 3 og Hillerød

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg?

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg? Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI De digitale dage, UCN 11.04.2013 Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building Council Denmark Certificeret

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

TSS DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHED FASE UDBUD MED FORHANDLING - ENDELIG AFLEVERING VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN. Teknisk Skole Silkeborg

TSS DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHED FASE UDBUD MED FORHANDLING - ENDELIG AFLEVERING VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN. Teknisk Skole Silkeborg TSS Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHED FASE 2-24.02.2014 - UDBUD MED FORHANDLING - ENDELIG AFLEVERING BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHEDSSKEMA BÆREDYGTIGHEDSSKEMA,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Bæredygtigt og energieffektivt byggeri Præsenteret af Flemming J. Kristensen President Leif Hansen Inc. EUR ING, LEED AP Agenda Præsentation af LHE Etablering

Læs mere

Logistisk som konkurrenceparameter (hos producenten) hvordan indtænkes logistik i udviklingen af kæmpemøller?

Logistisk som konkurrenceparameter (hos producenten) hvordan indtænkes logistik i udviklingen af kæmpemøller? 12. november 2015 - Lars Rahbek Logistisk som konkurrenceparameter (hos producenten) hvordan indtænkes logistik i udviklingen af kæmpemøller? Page 1 Lidt om mig. Lars Rahbek Global Commodity Manager for

Læs mere

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability.

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability. ICELAND2011 Danish Architects interest in Sustainable Architecture Mikael Koch Chief Advisor Sustainability Danish Association of Architectural Firms Sustainable architecture DANSKE ARK states: The future

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

LYS Temadag Kunstakademiets Arkitektskole 22. januar 2010 Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, VKR Holding

LYS Temadag Kunstakademiets Arkitektskole 22. januar 2010 Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, VKR Holding LYS Temadag Kunstakademiets Arkitektskole 22. januar 2010 Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, VKR Holding Active House lyset som designparameter for optimering af energi, komfort og arkitektur Active

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme 4DH hvad og hvorfor Solvarme Solvarme I fjernvarmen Fremtidens fjernvarme Carsten Bojesen Afdeling for Energiteknik Aalborg Universitet 4. Generation

Læs mere

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT)

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) BELIGGENHED Ejendommen har en yderst central beliggenhed med ca. 300 meter til Metrostationen Kort og nem afstand til måde City

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Forretningsmodeller i praksis - Forskerperspektivet DI Konference om Cirkulær Økonomi 30. oktober 2014

Forretningsmodeller i praksis - Forskerperspektivet DI Konference om Cirkulær Økonomi 30. oktober 2014 Forretningsmodeller i praksis - Forskerperspektivet DI Konference om Cirkulær Økonomi 30. oktober 2014 Niki Bey niki@dtu.dk DTU Management Engineering, Division of Quantitative Sustainability Assessment

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

»Masterminding sustainable progress

»Masterminding sustainable progress »Masterminding sustainable progress »Agenda 1. Hvem er ALECTIA 2. Forankring af bæredygtighed i forretningsstrategi 3. Bæredygtighed i praksis 4. Bæredygtighed som vækstdriver 5. Afrunding »1. Hvem er

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere