Adgang til nabolandskanaler i Norden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgang til nabolandskanaler i Norden"

Transkript

1 Adgang til nabolandskanaler i Norden Advokat An n Gr e w Pf e i f f e r UBO sekretariatet v/lassen Ricard Adgang til nabolandskanaler i Norden er utroligt vigtigt af flere årsager, såsom fx sprogforståelse og kulturudveksling de nordiske lande i mellem. Jeg har selv lært både svensk og norsk, fordi jeg i min barndom havde mulighed for at se SVT og NRK, hvilket nu er til stor gavn for mig i forbindelse med mit arbejde i UBO sekretariatet. Denne artikel beskriver, hvordan tv-distributører i Norden nemt og billigt kan få klareret alle rettigheder til videreudsendelse af de nordiske nabolandskanaler. Artiklen giver en kort introduktion til de forskellige platforme, hvor kanalerne kan videreudsendes, samt et overblik over i hvilket omfang kanalerne rent faktisk videreudsendes i dag, dvs. udbredelsen i de nordiske lande. Artiklens konklusion er, at ophavsrettigheder ikke er til hinder for udbredelsen af de nordiske nabolandskanaler i Norden, og at tv-distributørerne nemt og hurtigt kan give de nordiske tv-seere og radiolyttere adgang til de nordiske nabolandskanaler. Union of Broadcasting Organisations UBO står for Union of Broadcasting Organisations og er en fællesbetegnelse for fem sammenslutninger mellem en lang række radiofonier. For hvert nordisk land findes en særskilt organisation: UBOD for Danmark (herunder også Grønland og Færøerne), UBON for Norge, UBOS for Sverige, UBOI for Island og UBOF for Finland. UBO dækker således hele Norden. UBOD blev etableret i 1985 af DR, SVT, NRK, ARD og ZDF. Herefter kom UBOS til i 1991, UBON i 1992, UBOI i 2000 og UBOF i UBO varetager de deltagende radiofoniers rettigheder i henhold til de nordiske ophavsretslove vedrørende samtidig og uændret videreudsendelse af deres tv- og radiokanaler. UBO varetog i starten kun medlemmernes rettigheder i forbindelse med kabelvidereudsendelse, men efterfølgende er også medlemmernes rettigheder til kompensation for privatkopiering samt andre former for videreudsendelse af tv- og radiokanaler blevet omfattet af samarbejdet. UBO administreres i det daglige af advokatfirmaet Lassen Ricard i København, som har været sekretariat for UBOD siden etableringen af UBOD i UBO s medlemmer er hovedsageligt public service radiofonier eller radiofonier, som udsender brede, almene reklamefinansierede kanaler, som henvender sig til seerne 21

2 i deres eget hjemland. Desuden repræsenterer UBO en lang række etniske kanaler. UBO består af såkaldte kernemedlemmer samt associerede medlemmer. Førstnævnte mødes en gang om året og varetager også de associerede medlemmers interesser. Med undtagelse af enkelte variationer er kernemedlemmerne af de fem UBO organisationer de samme. Kernemedlemmerne er i alfabetisk rækkefølge følgende radiofonier (hjemland anført i parentes): ARD (herunder alle de regionale tyske radiofonier som fx NDR og WDR) (Tyskland) ARTE G.E.I.E. (Paneuropæisk) DR (Danmark) France Télévisions (Frankrig) KNR (Grønland) Kringvarp Føroya (Færøerne) MTV3 (Finland) NRK (Norge) RAI (Italien) RUV (Island) TVE (Spanien) SVT og UR (Sverige) SR (Sverige) TV 2 Danmark (Danmark) TV2 (Norge) TV4 (Sverige) VG Media (som repræsenterer en lang række private tyske radiofonier som fx RTL, ProSieben og Sat.1) (Tyskland) YLE (Finland) ZDF (Tyskland) På baggrund af formålet med Nordisk Kulturforum fokuserer dette indlæg på adgangen til de nordiske UBO medlemmers tv-kanaler (nordiske nabolandskanaler) i Norden. Samarbejdet med forvaltningsselskaberne I de nordiske landes ophavsretslove findes bestemmelser om aftalelicens for samtidig og uændret videreudsendelse af tv- og radiokanaler. Disse bestemmelser er stort set ens, og da jeg ikke her vil gå i juridiske detaljer, vil jeg blot kort opridse, hvad sådan aftalelicens indebærer. Til illustration heraf vil jeg benytte den danske ophavsretslovs bestemmelser herom, nemlig 35 og 50. Det følger af ophavsretsloven 35 jf. 50, at værker, som udsendes trådløst i radio eller fjernsyn, må videreudsendes samtidigt og uændret, såfremt den pågældende distributør har indgået en aftale herom med forvaltningsselskabet Copydan. Aftalelicensen indebærer, at distributøren inden for den indgåede aftales betingelser kan videreudsende alle værker, også selvom ophavsmændene til de pågældende værker ikke er medlem af Copydan. 22

3 Aftalelicensen omfatter ikke radiofoniernes rettigheder, både signalretten i henhold til ophavsretsloven 69 og de erhvervede rettigheder, hvorfor distributøren skal have særskilt tilladelse fra radiofonien for lovligt at kunne videreudsende deres tv- eller radiokanaler. Denne særstilling for radiofonierne er i dag baseret på artikel 10 i satellit- og kabeldirektivet fra men var i henhold til den europæiske overenskomst om beskyttelse af tv-udsendelser 2 også gældende før direktivets implementering, da der var tvangslicens på området. Radiofoniernes særstilling er baggrunden for, at radiofonierne ikke er medlemmer af de nordiske forvaltningsselskaber og i stedet har valgt at stå sammen i UBO og dermed på bedst mulig vis varetage deres fælles interesser. Med henblik på at lette distributørernes adgang til at videreudsende tv- og radiokanaler i Norden har UBOD, UBON, UBOS og UBOI indgået samarbejdsaftaler med de nationale forvaltningsselskaber i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Island, dvs. Copydan, Norwaco, Copyswede og IHM. Desværre er det trods langvarige forhandlinger endnu ikke lykkedes for UBOF at få en sådan samarbejdsaftale på plads med Kopiosto. Disse samarbejdsaftaler indebærer i store træk, at UBO og forvaltningsselskaberne agerer i fællesskab over for distributørerne, og at forvaltningsselskabet står for opkrævningen af et fælles vederlag, som dækker alle rettigheder. Dermed skal distributørerne kun indgå én aftale for at få tilladelse til samtidig og uændret videreudsendelse af de mange tv- og radiokanaler, som er omfattet af UBO. En enkelt aftale dækker således alle rettigheder. I modsætning hertil skal distributørerne for at få tilladelse til videreudsendelse af andre tv-kanaler, som ikke er omfattet af UBO, forhandle både med radiofonien og med forvaltningsselskabet. Aftaler med tv-distributører Som nævnt ovenfor indgår UBO sammen med de nationale forvaltningsselskaber fælles aftaler med tv-distributørerne, hvilket vil sige, at UBO sekretariatet sammen med forvaltningsselskaberne i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Island forhandler vilkårene for videreudsendelse af tv- og radiokanaler omfattet af UBO med distributører som fx YouSee i Danmark, Com Hem i Sverige, Canal Digital i Norge og Skjarínn i Island. Målet er, at alle tv-seere i Norden skal have adgang til de nordiske nabolandskanaler, og UBO sekretariatet og de nationale forvaltningsselskaber gør en stor indsats for at fremme penetrationen. Med henblik på at gøre kanalerne mere attraktive for distributørerne introducerede Copydan i samarbejde med UBOD en informationskampagne i 2006, og i 2009 vil dele af SVT s og NRK s programflader blive forsynet med danske undertekster for de danske seere. Norwaco og Copyswede er sammen med UBON og UBOS i opstartsfasen med en henholdsvis norsk og svensk informationskampagne, og det er intentionen, at undertekster på svensk og norsk på de nordiske nabolandskanaler skal introduceres i henholdsvis Sverige og Norge, når projektet med undertekster i Danmark er godt i gang. (Se mere om informationskampagnen i Danmark og danske undertekster i Jacob Hedebrinks kapitel). Aftaleforhandlingerne med de nordiske tv-distributører kan være meget komplicerede og langvarige, og især når det kommer til vederlagets størrelse, er der ofte uenighed mellem parterne. I sådanne tilfælde, hvor der har været uenighed om vilkårene, har Ophavsretslicensnævnet i Danmark og Kabeltvistnemnda i Norge været til stor hjælp, da disse nævn har kompetence til at fastsætte vilkårene i langt de fleste tilfælde, og især 23

4 fordi nævnenes medlemmer typisk har forstand på de omtvistede spørgsmål. I Sverige findes desværre ikke et sådant nævn. Det er distributørerne, som har nøglen det er dem, der bestemmer hvilke kanaler, deres kunder kan se, og det er derfor også dem, der skal påvirkes i den rigtige retning for at øge penetrationen af de nordiske nabolandskanaler i Norden. Som det vil fremgå nedenfor, har langt de fleste danske tv-seere adgang til de nordiske nabolandskanaler, og også de norske seere er forholdsvist godt stillet, hvad dette angår. Men tv-seerne i Sverige og Finland har i langt mindre grad mulighed for at få adgang til disse kvalitetskanaler. Enhver form for politisk støtte til at fremme penetrationen af de nordiske nabolandskanaler er naturligvis velkommen. Platforme Da UBOD blev etableret i 1985 var der kun én platform for videreudsendelse af tv- og radiokanaler, analogt kabel-tv. Denne platform bestod af flere mindre fællesantenneanlæg, som nedtog tv- og radiosignaler fra overspill fra de jordbaserede sendere i nabolandene og videreudsendte disse via kabel til de tilsluttede husstande. Derudover havde de nationale teleselskaber etableret koaksialkabler det såkaldte hybridnet og via disse kabler videreudsendte teleselskaberne tv- og radiosignaler til deres kunder. Mange nordiske husstande modtager stadig analogt kabel-tv, men i dag kan radio og tv også modtages på følgende måder: Digitalt kabel-tv IP-tv Web-tv Mobil-tv Satellit-tv DTT Digitalt kabel-tv modtages via de samme kabler som analogt kabel-tv tv-signalerne er blot digitale i stedet for analoge. Det er derfor som udgangspunkt nødvendigt at installere en digitalmodtager imellem kabel-tv-stikket og fjernsynet. IP-tv er en anden form for digitalt kabel-tv, hvor tv-signaler transporteres frem til modtageren i et lukket netværk ved hjælp af Internet Protocol. IP-tv kræver ligesom digitalt kabel-tv som udgangspunkt installation af en digital tv-modtager. IP-tv kaldes i daglig tale også for bredbånds-tv, fiber-tv m.v. IP-tv er endnu ikke særlig udbredt i Norden, men antallet af husstande, som modtager IP-tv, er stigende. Udbydere af IPtv samarbejder ofte med el-selskaber, idet el-selskaberne graver fiberkabler ned rundt omkring i Norden, og fiberkabler anvendes til telefoni, internet og tv. Som eksempel kan nævnes den største udbyder af IP-tv i Norden Lyse Tele i Norge, som er en del af el-selskabet Lyse Energi. Web-tv er kort sagt tv over internettet, der er lukket i den forstand, at alene tv-distributørens kunder har adgang til tv-signalet. I modsætning til IP-tv kan web-tv modtages direkte over internettet på en computer med internetadgang, og det er altså typisk ikke nødvendigt at installere en digital tv-modtager. Web-tv kan derfor fx også anvendes i sommerhuset, da det eneste, det kræver, er et abonnement og internetadgang. Web-tv 24

5 begrænses territorielt ved hjælp af såkaldt geoblocking, og tjenesten kan derfor kun benyttes i det land, hvor abonnementet er købt. Web-tv er endnu kun meget lidt udbredt i Norden. Mobil-tv er tv, som modtages på mobiltelefoner, og formentlig snart også på andre typer af håndholdte enheder. Mobil-tv er heller ikke så udbredt i Norden endnu. Satellit-tv modtages med egen parabolantenne, og modtagelse af en lang række kanaler, herunder de nordiske nabolandskanaler, som er krypterede, kræver et abonnement hos en satellit-tv-distributør samt en set top boks og et smart card til at afkode tv-signalerne. Canal Digital og Viasat er de eneste to satellit-tv-distributører i Norden. DTT (Digital Terrestriel Television) er tv, som modtages via det digitale jordbaserede sendenet. De nordiske nabolandskanaler kan videreudsendes på alle disse platforme under UBO og forvaltningsselskabernes standardaftaler, hvis distributøren ønsker det. Modtagelse af signalet For at distributørerne kan videreudsende radio- og tv-kanaler, er det naturligvis afgørende, at de kan modtage og eventuelt dekryptere det signal, som skal videreudsendes. I praksis er der to måder, hvorpå signalet kan modtages med henblik på videreudsendelse via satellit og via overspill fra DTT. Sidstnævnte har sine begrænsninger, idet overspill fra DTT er geografisk begrænset, og modtagelse via satellit er derfor den mest anvendte metode. UBO s nordiske nabolandskanaler udsendes på satellit, og det er derfor muligt for distributører i hele Norden at videreudsende kanalerne. Signalet er imidlertid krypteret, og distributørerne skal derfor have et såkaldt smart card for at kunne dekryptere signalerne. Det kan de kun få ved aftale med satellitdistributøren. Det er vigtigt, at udgifterne til sådanne kort ikke er for høje, idet en for høj udgift hertil kan afholde distributørerne fra at videreudsende kanalerne. Som et eksempel kan nævnes, at Canal Digital i Norge kræver NOK pr. år for et smart card til SVT HD. Dette beløb er klart prohibitivt, og medmindre signalet kunne modtages på anden vis, ville de norske distributører ikke have mulighed for at videreudsende SVT HD. UBO sekretariatet har i dette konkrete tilfælde indgået en aftale med Viasat, som leverer kort til blandt andet SVT HD til en rimelig pris. Det har altså afgørende betydning for udbredelsen af de nordiske nabolandskanaler i Norden, at distributørerne kan få adgang til smart cards for en rimelig pris. Danmark Kabelvidereudsendelse I Danmark er der 1,7 mio. husstande med kabel-tv (herunder også IP-tv og web-tv), og heraf modtager hovedparten SVT1, SVT2, svensk TV4, NRK1, og TV2 (Norge). De nordiske nabolandskanaler er ganske godt udbredt i Danmark, men penetrationen af især NRK s kanaler kunne forbedres, hvilket er sket for nylig ved, at NRK1 er kommet i YouSee s digitale grundpakke, der på sigt vil kunne give yderligere tilslutninger. 25

6 Trådløs videreudsendelse Satellit-tv På nuværende tidspunkt er der ingen nordiske nabolandskanaler på satellitplatformen, men UBOD og Copydan har indgået aftaler med Canal Digital og Viasat vedrørende Danmark, hvorfor disse tv-distributører nemt kan videreudsende de nordiske nabolandskanaler, hvis de ønsker det. Mobil-tv UBOD og Copydan har i dag indgået aftaler med tre teleoperatører, nemlig TDC, 3 og Sonofon. 3 distribuerer nordiske nabolandskanaler, dog kun SVT1 og SVT2. Aftalen med Sonofon er først indgået i Da aftalerne er på plads, kan disse distributører nemt videreudsende de nordiske nabolandskanaler, hvis de ønsker det. DTT På nuværende tidspunkt er det kun DR og TV 2 Danmark, som udsender deres kanaler i DTT, men pr. 1. november 2009 vil Boxer videreudsende tv-kanaler i DTT-nettet. Boxer har indgået en aftale med UBOD og Copydan, og i henhold til denne aftale vil Boxer videreudsende nabolandskanaler, herunder fra Norge og fra Sverige. Da aftalen er på plads, kan Boxer nemt videreudsende flere nordiske nabolandskanaler, hvis de ønsker det. Seertal Seertal måles af Gallups tv-meter system og kan opgøres på mange forskellige måder. De to mest anvendte målemetoder er shares og reach. Altså andele og rækkevidde. Shares viser, hvor stor en andel en tv-kanal har haft af den totale sening over en bestemt tidsperiode, og reach viser, hvor mange mennesker der har set kanalen i en bestemt periode. Gallup ændrede i slutningen af 2007 den teknologi, som anvendes til at måle seertal, og denne ændring har medført, at blandt andet seertal for de svenske kanaler ikke har kunnet måles siden 3. kvartal De nedenfor oplistede shares er derfor for en periode på et år indtil 1. oktober Reach viser, hvor mange mennesker, der har set kanalen i mindst 15 minutter sammenhængende i første kvartal Kanal Share % Reach 15 min. 3 mdr. SVT1 0, SVT2 0, TV4 0, NRK1 0, TV2 (Norge) 0, Som det fremgår af tabellen ovenfor giver de to måder at opgøre tallene på vidt forskellige resultater. En share på fx 0,17% for SVT1 lyder ikke af meget, men det må i denne forbindelse bemærkes, at de danske kanaler har knap 88% af den totale andel af seningen, og alle de mange udenlandske og internationale kanaler har således til sammen kun godt 12% andel af seningen. Selv populære internationale kanaler som CNN og BBC Prime har fx shares på henholdsvis 0,07% og 0,24%. Desværre fokuserer tv-distributørerne ofte på de nordiske nabolandskanalers shares og påstår dermed, at kanalerne ikke er populære. Et så entydigt resultat må man dog være forsigtig med. Kigger man i stedet på 26

7 reach tal, kan man fx se, at mennesker har set SVT1 i mindst et kvarter over en periode på 3 måneder. Penetration og sening hænger naturligvis sammen det er svært at se en kanal, som man ikke har adgang til. De forholdsvist lave seertal til NRK1 hænger således også sammen med den noget begrænsede udbredelse af disse kanaler. Færøerne og Grønland UBOD omfatter også Færøerne og Grønland. På Færøerne modtager ca husstande DR1, DR2 og NRK1, og på Grønland modtager ca husstande DR1, DR2 og SVT1. Norge Kabelvidereudsendelse I Norge er der godt 1 mio. husstande med kabel-tv (herunder også IP-tv og web-tv), og heraf modtager næsten alle, knap 1 mio. husstande, SVT1 og SVT2, ca husstander modtager TV4, modtager DR1, modtager DR2 og modtager TV 2 Danmark. De svenske kanaler er altså godt udbredt på kabel-tv platformen i Norge, men penetrationen af især de danske kanaler kunne forbedres. Med henblik på at forbedre penetrationen af UBON kanaler er Norwaco påbegyndt arbejdet med en informationskampagne i Norge inspireret af informationsarbejdet i Danmark, jf. Jacob Hedebrinks kapitel. Trådløs videreudsendelse Satellit-tv Der er endnu ingen aftaler med tv-distributører på satellitplatformen i Norge vedrørende videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler. Der er dog en vis efterspørgsel 27

8 efter kanalerne, og UBON og Norwaco vil i samarbejde undersøge mulighederne for videreudsendelse på satellit. Mobil-tv Videreudsendelse til mobiltelefoner, mobil-tv, er endnu ikke kommet i gang i Norge, men det forventes at ske i DTT UBON og Norwaco har siden efteråret 2006 forhandlet med RiksTV vedrørende videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler i DTT, men RiksTV har desværre endnu ikke valgt at placere en eller flere af disse kanaler i deres pakker. RiksTV har senest i starten af 2008 lovet UBON og Norwaco, at de vil videreudsende SVT1, SVT2 og DR1, så snart der er ledig kapacitet i nettet. UBON og Norwaco har været glade for den støtte til de nordiske nabolandskanaler, som det norske Kultur- og Kirkedepartement har givet udtryk for, men desværre er der ikke et krav til videreudsendelse af nabolandskanaler i DTT i Norge, som der er i Danmark. Seertal Gallup i Norge måler ligesom i Danmark seertal på flere forskellige måder. De nedenfor oplistede shares er for 2007, og reach viser, hvor mange mennesker, der har set kanalen i mindst 15 minutter sammenhængende i første kvartal Kanal Share % Reach 15 min. 3 mdr. SVT1 0, SVT2 0, TV4 0, DR TV 2 Danmark I Norge har de nationale kanaler ca. 89% andel af seningen, og alle de mange udenlandske og internationale kanaler har således til sammen kun godt 11% andel af seningen. Selv populære internationale kanaler som CNN og BBC Prime har fx shares på henholdsvis 0,10% og 0,30%. Set i lyset heraf har de svenske kanaler en god andel af seningen, og reach tallene til de svenske kanaler er utroligt høje. Penetration og sening hænger som nævnt naturligvis sammen det er svært at se en kanal, som man ikke har adgang til. De forholdsvist lave seertal til de danske kanaler hænger således også sammen med den noget begrænsede udbredelse af disse kanaler. Sverige Kabelvidereudsendelse I Sverige er der ca. 2,4 mio. husstande med kabel-tv (herunder også IP-tv og web-tv), og heraf modtager ca husstande DR1, ca husstande modtager DR2, ca modtager TV 2 Danmark, ca modtager NRK1, ca modtager NRK2, ca modtager TV2 (Norge), ca modtager YLE1, ca modtager YLE2, ca modtager MTV3 og endelig modtager ca TVFinland. 28

9 Der distribueres således flere nordiske nabolandskanaler i Sverige, men kanalerne er langt mindre udbredt i Sverige end i Danmark og Norge. UBOS og Copyswede gør et stort stykke arbejde for at fremme penetrationen, men det er meget svært, da viljen til at videreudsende nordiske nabolandskanaler desværre er meget begrænset hos de svenske distributører. Copyswede og UBOS er, ligesom Norwaco og UBON, påbegyndt arbejdet med en informationskampagne i Sverige inspireret af informationsarbejdet i Danmark. Desuden er enhver støtte fra de svenske politikere, som kan fremme penetrationen, naturligvis meget velkommen og i øvrigt nødvendig, hvis de nordiske nabolandskanaler skal være lige så udbredt i Sverige, som de er i Danmark og Norge. Trådløs videreudsendelse Satellit-tv Der er endnu ingen aftaler med tv-distributører på satellitplatformen i Sverige vedrørende videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler. Der er dog en vis efterspørgsel efter kanalerne, og UBOS og Copyswede vil i samarbejde undersøge mulighederne for videreudsendelse på satellit. Mobil-tv UBOS og Copyswede har i sommeren 2008 indgået en aftale med teleoperatøren 3 vedrørende mobil-tv. 3 har valgt at videreudsende DR1, DR2 og DR Update. Hvor mange af 3 s kunder, der har tv-tjenesten vides endnu ikke. DTT Boxer videreudsender ingen nordiske nabolandskanaler på nuværende tidspunkt, og der er ej heller et krav til Boxer herom, som der er i Danmark. Desuden kræver udsendelse i DTT i Sverige en licens udstedt af Radio- och TV-verket. Copyswede og UBOS planlægger forskellige initiativer. Seertal MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, måler seertal i Sverige. De nedenfor oplistede shares er for 2007, og reach viser, hvor mange mennesker der gennemsnitligt har set kanaleni mindst 15 minutter sammenhængende om ugen i første kvartal MMS har desværre ikke kunnet levere tal, som svarer til de ovenfor opgivne for Danmark og Norge. Kanal Share % Reach 15 min. pr. uge DR1 0, TV 2 Danmark 0, YLE1 0, NRK1 0, NRK TV2 (Norge) I Sverige har de nationale kanaler ca. 89% andel af seningen, og alle de mange udenlandske og internationale kanaler har således til sammen kun godt 11% andel af seningen. Selv populære internationale kanaler som CNN og BBC Prime har fx begge en share på 0,10%. Set i lyset heraf har de danske kanaler en god andel af seningen. Penetration og 29

10 sening hænger som nævnt naturligvis sammen det er svært at se en kanal, som man ikke har adgang til. De forholdsvist lave seertal til de norske kanaler hænger således også sammen med den begrænsede udbredelse af disse kanaler. Island Kabelvidereudsendelse Det har desværre ikke været muligt at finde oplysninger om, hvor mange kabel-tv husstande (herunder også IPTV og web-tv) der er i alt i Island. Det kan dog oplyses, at der er husstande, som modtager DR1, DR2, SVT1, SVT2, NRK1 og NRK2. Trådløs videreudsendelse Der foreligger ingen aftaler om trådløs videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler, og disse kanaler distribueres dermed ikke trådløst i Island. Finland Finland er det eneste nordiske land, hvor der endnu ikke er etableret et samarbejde mellem UBO og det nationale forvaltningsselskab Kopiosto. UBO startede forhandlingerne med Kopiosto allerede i 2005, og UBOF blev formelt etableret i UBOF har foreslået Kopiosto samarbejde på samme vilkår som i de andre nordiske lande tilpasset særlige finske forhold, men af helt uforståelige grunde er det ikke lykkedes at formå Kopiosto til at indgå en aftale. Det har givet skadet finnernes mulighed for adgang til nordiske kanaler. Det er svært for UBOF at forstå, hvorfor dette ikke kan lykkes, når samarbejdet fungerer så godt i de øvrige nordiske lande. Konklusion Ophavsrettigheder er ikke til hinder for videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler i Norden, og de nordiske tv-distributører kan via én samlet aftale med de nationale forvaltningsselskaber og UBO få adgang til at videreudsende alle de nordiske nabolandskanaler samt mange flere UBO-kanaler. Aftaler indgås vedrørende alle eksisterende platforme, både i kabel og trådløst. Det er distributørerne, der er nøglen. De bestemmer i hvilket omfang, de nordiske nabolandskanaler kommer ud til de nordiske husstande. I dag er kanalerne særdeles godt udbredt i kabelnet i Danmark og også til en vis grad i Norge. Der er dog lang vej igen, især i Sverige og Finland, når målet er, at alle nordiske tvhusstande skal have adgang til de nordiske nabolandskanaler og det er hér, vi håber på støtte fra de nordiske politikere. Noter 1. Rådets direktiv af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelser via satellit og viderespredning pr. kabel (93/83) 2. European Agreement on the Protection of Television Broadcasts, CETS No.: 034, Strasbourg, 22.VI

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker Skagen Antennelaug TV-valgfrihed TV A la carte / Mindre TV-pakker hurtigt internet Internet: Forbrugsafregnet internet: 5/5 Mb/s, pr. måned kr. 5 -> 30 10/10 Mb/s, pr. måned kr. 10 -> 35 15/15 Mb/s, pr.

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2013

Vamdrup Antenneforening 2013 Vamdrup Antenneforening 2013 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. DANMARKS NYE TV-KANAL

Læs mere

Nyheder. Service. Indhold. Digitale signaler findes i antennenettet.

Nyheder. Service. Indhold. Digitale signaler findes i antennenettet. Nyheder Digitale signaler findes i antennenettet. Se side 5. Generalforsamling: Tirsdag den 17. marts klokken 19 på biblioteket. Billigste internetforbindelse: 49 kroner om måneden. Læs side 4. Foreningens

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013 Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa 17. april 2013 Hvad får jeg for mit kontingent? Hvad kan jeg tilkøbe hos Stofa? Carit Pedersen Dette følger med din medlemskab - for ca. 110 kr./mdr. ( 1.300 i 2013 og

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser:

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser: Fiberbredbånd 2014 5 Hastigheder og priser: 2/2 Mbit/s 99,-/mdr. 20/20 Mbit/s. 169,-/mdr. 50/50 Mbit/s. 219,-/mdr. 60/60 Mbit/s. 249,-/mdr. 90/90 Mbit/s. 349,-/mdr. 250/250 M/bit 449,-/mdr. 500/500 M/bits.

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 1 Alt leveres til dig via et fremtidssikkert net TDC koncernen har mere end 35.000 km digital optisk fiber nedgravet, hvoraf YouSee råder over 12.000 km. fiber samt

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009 Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening Maj 2009 Undgå nitter vælg dine egne favoritter Med Digitalt kabel-tv får du adgang til Danmarks bredeste og mest fleksible udbud af

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger Fremtidens netværk til boligen Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger 2 Det rigtige netværk til din bolig Skal du bygge nyt - eller skal du renovere din nuværende bolig? Så

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ##

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Boligforeningen 3B Fællesantenne & bolignet Kim Christoffersen, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 21. oktober 2013 Balslev Rådgivende Ingeniører - Kopiering må kun

Læs mere

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl.

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl. Hvad vil du se? Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst Hos YouSee er det dig, der bestemmer over dit tv. Så det er helt op til dig, om du selv vil blande

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere