Adgang til nabolandskanaler i Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgang til nabolandskanaler i Norden"

Transkript

1 Adgang til nabolandskanaler i Norden Advokat An n Gr e w Pf e i f f e r UBO sekretariatet v/lassen Ricard Adgang til nabolandskanaler i Norden er utroligt vigtigt af flere årsager, såsom fx sprogforståelse og kulturudveksling de nordiske lande i mellem. Jeg har selv lært både svensk og norsk, fordi jeg i min barndom havde mulighed for at se SVT og NRK, hvilket nu er til stor gavn for mig i forbindelse med mit arbejde i UBO sekretariatet. Denne artikel beskriver, hvordan tv-distributører i Norden nemt og billigt kan få klareret alle rettigheder til videreudsendelse af de nordiske nabolandskanaler. Artiklen giver en kort introduktion til de forskellige platforme, hvor kanalerne kan videreudsendes, samt et overblik over i hvilket omfang kanalerne rent faktisk videreudsendes i dag, dvs. udbredelsen i de nordiske lande. Artiklens konklusion er, at ophavsrettigheder ikke er til hinder for udbredelsen af de nordiske nabolandskanaler i Norden, og at tv-distributørerne nemt og hurtigt kan give de nordiske tv-seere og radiolyttere adgang til de nordiske nabolandskanaler. Union of Broadcasting Organisations UBO står for Union of Broadcasting Organisations og er en fællesbetegnelse for fem sammenslutninger mellem en lang række radiofonier. For hvert nordisk land findes en særskilt organisation: UBOD for Danmark (herunder også Grønland og Færøerne), UBON for Norge, UBOS for Sverige, UBOI for Island og UBOF for Finland. UBO dækker således hele Norden. UBOD blev etableret i 1985 af DR, SVT, NRK, ARD og ZDF. Herefter kom UBOS til i 1991, UBON i 1992, UBOI i 2000 og UBOF i UBO varetager de deltagende radiofoniers rettigheder i henhold til de nordiske ophavsretslove vedrørende samtidig og uændret videreudsendelse af deres tv- og radiokanaler. UBO varetog i starten kun medlemmernes rettigheder i forbindelse med kabelvidereudsendelse, men efterfølgende er også medlemmernes rettigheder til kompensation for privatkopiering samt andre former for videreudsendelse af tv- og radiokanaler blevet omfattet af samarbejdet. UBO administreres i det daglige af advokatfirmaet Lassen Ricard i København, som har været sekretariat for UBOD siden etableringen af UBOD i UBO s medlemmer er hovedsageligt public service radiofonier eller radiofonier, som udsender brede, almene reklamefinansierede kanaler, som henvender sig til seerne 21

2 i deres eget hjemland. Desuden repræsenterer UBO en lang række etniske kanaler. UBO består af såkaldte kernemedlemmer samt associerede medlemmer. Førstnævnte mødes en gang om året og varetager også de associerede medlemmers interesser. Med undtagelse af enkelte variationer er kernemedlemmerne af de fem UBO organisationer de samme. Kernemedlemmerne er i alfabetisk rækkefølge følgende radiofonier (hjemland anført i parentes): ARD (herunder alle de regionale tyske radiofonier som fx NDR og WDR) (Tyskland) ARTE G.E.I.E. (Paneuropæisk) DR (Danmark) France Télévisions (Frankrig) KNR (Grønland) Kringvarp Føroya (Færøerne) MTV3 (Finland) NRK (Norge) RAI (Italien) RUV (Island) TVE (Spanien) SVT og UR (Sverige) SR (Sverige) TV 2 Danmark (Danmark) TV2 (Norge) TV4 (Sverige) VG Media (som repræsenterer en lang række private tyske radiofonier som fx RTL, ProSieben og Sat.1) (Tyskland) YLE (Finland) ZDF (Tyskland) På baggrund af formålet med Nordisk Kulturforum fokuserer dette indlæg på adgangen til de nordiske UBO medlemmers tv-kanaler (nordiske nabolandskanaler) i Norden. Samarbejdet med forvaltningsselskaberne I de nordiske landes ophavsretslove findes bestemmelser om aftalelicens for samtidig og uændret videreudsendelse af tv- og radiokanaler. Disse bestemmelser er stort set ens, og da jeg ikke her vil gå i juridiske detaljer, vil jeg blot kort opridse, hvad sådan aftalelicens indebærer. Til illustration heraf vil jeg benytte den danske ophavsretslovs bestemmelser herom, nemlig 35 og 50. Det følger af ophavsretsloven 35 jf. 50, at værker, som udsendes trådløst i radio eller fjernsyn, må videreudsendes samtidigt og uændret, såfremt den pågældende distributør har indgået en aftale herom med forvaltningsselskabet Copydan. Aftalelicensen indebærer, at distributøren inden for den indgåede aftales betingelser kan videreudsende alle værker, også selvom ophavsmændene til de pågældende værker ikke er medlem af Copydan. 22

3 Aftalelicensen omfatter ikke radiofoniernes rettigheder, både signalretten i henhold til ophavsretsloven 69 og de erhvervede rettigheder, hvorfor distributøren skal have særskilt tilladelse fra radiofonien for lovligt at kunne videreudsende deres tv- eller radiokanaler. Denne særstilling for radiofonierne er i dag baseret på artikel 10 i satellit- og kabeldirektivet fra men var i henhold til den europæiske overenskomst om beskyttelse af tv-udsendelser 2 også gældende før direktivets implementering, da der var tvangslicens på området. Radiofoniernes særstilling er baggrunden for, at radiofonierne ikke er medlemmer af de nordiske forvaltningsselskaber og i stedet har valgt at stå sammen i UBO og dermed på bedst mulig vis varetage deres fælles interesser. Med henblik på at lette distributørernes adgang til at videreudsende tv- og radiokanaler i Norden har UBOD, UBON, UBOS og UBOI indgået samarbejdsaftaler med de nationale forvaltningsselskaber i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Island, dvs. Copydan, Norwaco, Copyswede og IHM. Desværre er det trods langvarige forhandlinger endnu ikke lykkedes for UBOF at få en sådan samarbejdsaftale på plads med Kopiosto. Disse samarbejdsaftaler indebærer i store træk, at UBO og forvaltningsselskaberne agerer i fællesskab over for distributørerne, og at forvaltningsselskabet står for opkrævningen af et fælles vederlag, som dækker alle rettigheder. Dermed skal distributørerne kun indgå én aftale for at få tilladelse til samtidig og uændret videreudsendelse af de mange tv- og radiokanaler, som er omfattet af UBO. En enkelt aftale dækker således alle rettigheder. I modsætning hertil skal distributørerne for at få tilladelse til videreudsendelse af andre tv-kanaler, som ikke er omfattet af UBO, forhandle både med radiofonien og med forvaltningsselskabet. Aftaler med tv-distributører Som nævnt ovenfor indgår UBO sammen med de nationale forvaltningsselskaber fælles aftaler med tv-distributørerne, hvilket vil sige, at UBO sekretariatet sammen med forvaltningsselskaberne i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Island forhandler vilkårene for videreudsendelse af tv- og radiokanaler omfattet af UBO med distributører som fx YouSee i Danmark, Com Hem i Sverige, Canal Digital i Norge og Skjarínn i Island. Målet er, at alle tv-seere i Norden skal have adgang til de nordiske nabolandskanaler, og UBO sekretariatet og de nationale forvaltningsselskaber gør en stor indsats for at fremme penetrationen. Med henblik på at gøre kanalerne mere attraktive for distributørerne introducerede Copydan i samarbejde med UBOD en informationskampagne i 2006, og i 2009 vil dele af SVT s og NRK s programflader blive forsynet med danske undertekster for de danske seere. Norwaco og Copyswede er sammen med UBON og UBOS i opstartsfasen med en henholdsvis norsk og svensk informationskampagne, og det er intentionen, at undertekster på svensk og norsk på de nordiske nabolandskanaler skal introduceres i henholdsvis Sverige og Norge, når projektet med undertekster i Danmark er godt i gang. (Se mere om informationskampagnen i Danmark og danske undertekster i Jacob Hedebrinks kapitel). Aftaleforhandlingerne med de nordiske tv-distributører kan være meget komplicerede og langvarige, og især når det kommer til vederlagets størrelse, er der ofte uenighed mellem parterne. I sådanne tilfælde, hvor der har været uenighed om vilkårene, har Ophavsretslicensnævnet i Danmark og Kabeltvistnemnda i Norge været til stor hjælp, da disse nævn har kompetence til at fastsætte vilkårene i langt de fleste tilfælde, og især 23

4 fordi nævnenes medlemmer typisk har forstand på de omtvistede spørgsmål. I Sverige findes desværre ikke et sådant nævn. Det er distributørerne, som har nøglen det er dem, der bestemmer hvilke kanaler, deres kunder kan se, og det er derfor også dem, der skal påvirkes i den rigtige retning for at øge penetrationen af de nordiske nabolandskanaler i Norden. Som det vil fremgå nedenfor, har langt de fleste danske tv-seere adgang til de nordiske nabolandskanaler, og også de norske seere er forholdsvist godt stillet, hvad dette angår. Men tv-seerne i Sverige og Finland har i langt mindre grad mulighed for at få adgang til disse kvalitetskanaler. Enhver form for politisk støtte til at fremme penetrationen af de nordiske nabolandskanaler er naturligvis velkommen. Platforme Da UBOD blev etableret i 1985 var der kun én platform for videreudsendelse af tv- og radiokanaler, analogt kabel-tv. Denne platform bestod af flere mindre fællesantenneanlæg, som nedtog tv- og radiosignaler fra overspill fra de jordbaserede sendere i nabolandene og videreudsendte disse via kabel til de tilsluttede husstande. Derudover havde de nationale teleselskaber etableret koaksialkabler det såkaldte hybridnet og via disse kabler videreudsendte teleselskaberne tv- og radiosignaler til deres kunder. Mange nordiske husstande modtager stadig analogt kabel-tv, men i dag kan radio og tv også modtages på følgende måder: Digitalt kabel-tv IP-tv Web-tv Mobil-tv Satellit-tv DTT Digitalt kabel-tv modtages via de samme kabler som analogt kabel-tv tv-signalerne er blot digitale i stedet for analoge. Det er derfor som udgangspunkt nødvendigt at installere en digitalmodtager imellem kabel-tv-stikket og fjernsynet. IP-tv er en anden form for digitalt kabel-tv, hvor tv-signaler transporteres frem til modtageren i et lukket netværk ved hjælp af Internet Protocol. IP-tv kræver ligesom digitalt kabel-tv som udgangspunkt installation af en digital tv-modtager. IP-tv kaldes i daglig tale også for bredbånds-tv, fiber-tv m.v. IP-tv er endnu ikke særlig udbredt i Norden, men antallet af husstande, som modtager IP-tv, er stigende. Udbydere af IPtv samarbejder ofte med el-selskaber, idet el-selskaberne graver fiberkabler ned rundt omkring i Norden, og fiberkabler anvendes til telefoni, internet og tv. Som eksempel kan nævnes den største udbyder af IP-tv i Norden Lyse Tele i Norge, som er en del af el-selskabet Lyse Energi. Web-tv er kort sagt tv over internettet, der er lukket i den forstand, at alene tv-distributørens kunder har adgang til tv-signalet. I modsætning til IP-tv kan web-tv modtages direkte over internettet på en computer med internetadgang, og det er altså typisk ikke nødvendigt at installere en digital tv-modtager. Web-tv kan derfor fx også anvendes i sommerhuset, da det eneste, det kræver, er et abonnement og internetadgang. Web-tv 24

5 begrænses territorielt ved hjælp af såkaldt geoblocking, og tjenesten kan derfor kun benyttes i det land, hvor abonnementet er købt. Web-tv er endnu kun meget lidt udbredt i Norden. Mobil-tv er tv, som modtages på mobiltelefoner, og formentlig snart også på andre typer af håndholdte enheder. Mobil-tv er heller ikke så udbredt i Norden endnu. Satellit-tv modtages med egen parabolantenne, og modtagelse af en lang række kanaler, herunder de nordiske nabolandskanaler, som er krypterede, kræver et abonnement hos en satellit-tv-distributør samt en set top boks og et smart card til at afkode tv-signalerne. Canal Digital og Viasat er de eneste to satellit-tv-distributører i Norden. DTT (Digital Terrestriel Television) er tv, som modtages via det digitale jordbaserede sendenet. De nordiske nabolandskanaler kan videreudsendes på alle disse platforme under UBO og forvaltningsselskabernes standardaftaler, hvis distributøren ønsker det. Modtagelse af signalet For at distributørerne kan videreudsende radio- og tv-kanaler, er det naturligvis afgørende, at de kan modtage og eventuelt dekryptere det signal, som skal videreudsendes. I praksis er der to måder, hvorpå signalet kan modtages med henblik på videreudsendelse via satellit og via overspill fra DTT. Sidstnævnte har sine begrænsninger, idet overspill fra DTT er geografisk begrænset, og modtagelse via satellit er derfor den mest anvendte metode. UBO s nordiske nabolandskanaler udsendes på satellit, og det er derfor muligt for distributører i hele Norden at videreudsende kanalerne. Signalet er imidlertid krypteret, og distributørerne skal derfor have et såkaldt smart card for at kunne dekryptere signalerne. Det kan de kun få ved aftale med satellitdistributøren. Det er vigtigt, at udgifterne til sådanne kort ikke er for høje, idet en for høj udgift hertil kan afholde distributørerne fra at videreudsende kanalerne. Som et eksempel kan nævnes, at Canal Digital i Norge kræver NOK pr. år for et smart card til SVT HD. Dette beløb er klart prohibitivt, og medmindre signalet kunne modtages på anden vis, ville de norske distributører ikke have mulighed for at videreudsende SVT HD. UBO sekretariatet har i dette konkrete tilfælde indgået en aftale med Viasat, som leverer kort til blandt andet SVT HD til en rimelig pris. Det har altså afgørende betydning for udbredelsen af de nordiske nabolandskanaler i Norden, at distributørerne kan få adgang til smart cards for en rimelig pris. Danmark Kabelvidereudsendelse I Danmark er der 1,7 mio. husstande med kabel-tv (herunder også IP-tv og web-tv), og heraf modtager hovedparten SVT1, SVT2, svensk TV4, NRK1, og TV2 (Norge). De nordiske nabolandskanaler er ganske godt udbredt i Danmark, men penetrationen af især NRK s kanaler kunne forbedres, hvilket er sket for nylig ved, at NRK1 er kommet i YouSee s digitale grundpakke, der på sigt vil kunne give yderligere tilslutninger. 25

6 Trådløs videreudsendelse Satellit-tv På nuværende tidspunkt er der ingen nordiske nabolandskanaler på satellitplatformen, men UBOD og Copydan har indgået aftaler med Canal Digital og Viasat vedrørende Danmark, hvorfor disse tv-distributører nemt kan videreudsende de nordiske nabolandskanaler, hvis de ønsker det. Mobil-tv UBOD og Copydan har i dag indgået aftaler med tre teleoperatører, nemlig TDC, 3 og Sonofon. 3 distribuerer nordiske nabolandskanaler, dog kun SVT1 og SVT2. Aftalen med Sonofon er først indgået i Da aftalerne er på plads, kan disse distributører nemt videreudsende de nordiske nabolandskanaler, hvis de ønsker det. DTT På nuværende tidspunkt er det kun DR og TV 2 Danmark, som udsender deres kanaler i DTT, men pr. 1. november 2009 vil Boxer videreudsende tv-kanaler i DTT-nettet. Boxer har indgået en aftale med UBOD og Copydan, og i henhold til denne aftale vil Boxer videreudsende nabolandskanaler, herunder fra Norge og fra Sverige. Da aftalen er på plads, kan Boxer nemt videreudsende flere nordiske nabolandskanaler, hvis de ønsker det. Seertal Seertal måles af Gallups tv-meter system og kan opgøres på mange forskellige måder. De to mest anvendte målemetoder er shares og reach. Altså andele og rækkevidde. Shares viser, hvor stor en andel en tv-kanal har haft af den totale sening over en bestemt tidsperiode, og reach viser, hvor mange mennesker der har set kanalen i en bestemt periode. Gallup ændrede i slutningen af 2007 den teknologi, som anvendes til at måle seertal, og denne ændring har medført, at blandt andet seertal for de svenske kanaler ikke har kunnet måles siden 3. kvartal De nedenfor oplistede shares er derfor for en periode på et år indtil 1. oktober Reach viser, hvor mange mennesker, der har set kanalen i mindst 15 minutter sammenhængende i første kvartal Kanal Share % Reach 15 min. 3 mdr. SVT1 0, SVT2 0, TV4 0, NRK1 0, TV2 (Norge) 0, Som det fremgår af tabellen ovenfor giver de to måder at opgøre tallene på vidt forskellige resultater. En share på fx 0,17% for SVT1 lyder ikke af meget, men det må i denne forbindelse bemærkes, at de danske kanaler har knap 88% af den totale andel af seningen, og alle de mange udenlandske og internationale kanaler har således til sammen kun godt 12% andel af seningen. Selv populære internationale kanaler som CNN og BBC Prime har fx shares på henholdsvis 0,07% og 0,24%. Desværre fokuserer tv-distributørerne ofte på de nordiske nabolandskanalers shares og påstår dermed, at kanalerne ikke er populære. Et så entydigt resultat må man dog være forsigtig med. Kigger man i stedet på 26

7 reach tal, kan man fx se, at mennesker har set SVT1 i mindst et kvarter over en periode på 3 måneder. Penetration og sening hænger naturligvis sammen det er svært at se en kanal, som man ikke har adgang til. De forholdsvist lave seertal til NRK1 hænger således også sammen med den noget begrænsede udbredelse af disse kanaler. Færøerne og Grønland UBOD omfatter også Færøerne og Grønland. På Færøerne modtager ca husstande DR1, DR2 og NRK1, og på Grønland modtager ca husstande DR1, DR2 og SVT1. Norge Kabelvidereudsendelse I Norge er der godt 1 mio. husstande med kabel-tv (herunder også IP-tv og web-tv), og heraf modtager næsten alle, knap 1 mio. husstande, SVT1 og SVT2, ca husstander modtager TV4, modtager DR1, modtager DR2 og modtager TV 2 Danmark. De svenske kanaler er altså godt udbredt på kabel-tv platformen i Norge, men penetrationen af især de danske kanaler kunne forbedres. Med henblik på at forbedre penetrationen af UBON kanaler er Norwaco påbegyndt arbejdet med en informationskampagne i Norge inspireret af informationsarbejdet i Danmark, jf. Jacob Hedebrinks kapitel. Trådløs videreudsendelse Satellit-tv Der er endnu ingen aftaler med tv-distributører på satellitplatformen i Norge vedrørende videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler. Der er dog en vis efterspørgsel 27

8 efter kanalerne, og UBON og Norwaco vil i samarbejde undersøge mulighederne for videreudsendelse på satellit. Mobil-tv Videreudsendelse til mobiltelefoner, mobil-tv, er endnu ikke kommet i gang i Norge, men det forventes at ske i DTT UBON og Norwaco har siden efteråret 2006 forhandlet med RiksTV vedrørende videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler i DTT, men RiksTV har desværre endnu ikke valgt at placere en eller flere af disse kanaler i deres pakker. RiksTV har senest i starten af 2008 lovet UBON og Norwaco, at de vil videreudsende SVT1, SVT2 og DR1, så snart der er ledig kapacitet i nettet. UBON og Norwaco har været glade for den støtte til de nordiske nabolandskanaler, som det norske Kultur- og Kirkedepartement har givet udtryk for, men desværre er der ikke et krav til videreudsendelse af nabolandskanaler i DTT i Norge, som der er i Danmark. Seertal Gallup i Norge måler ligesom i Danmark seertal på flere forskellige måder. De nedenfor oplistede shares er for 2007, og reach viser, hvor mange mennesker, der har set kanalen i mindst 15 minutter sammenhængende i første kvartal Kanal Share % Reach 15 min. 3 mdr. SVT1 0, SVT2 0, TV4 0, DR TV 2 Danmark I Norge har de nationale kanaler ca. 89% andel af seningen, og alle de mange udenlandske og internationale kanaler har således til sammen kun godt 11% andel af seningen. Selv populære internationale kanaler som CNN og BBC Prime har fx shares på henholdsvis 0,10% og 0,30%. Set i lyset heraf har de svenske kanaler en god andel af seningen, og reach tallene til de svenske kanaler er utroligt høje. Penetration og sening hænger som nævnt naturligvis sammen det er svært at se en kanal, som man ikke har adgang til. De forholdsvist lave seertal til de danske kanaler hænger således også sammen med den noget begrænsede udbredelse af disse kanaler. Sverige Kabelvidereudsendelse I Sverige er der ca. 2,4 mio. husstande med kabel-tv (herunder også IP-tv og web-tv), og heraf modtager ca husstande DR1, ca husstande modtager DR2, ca modtager TV 2 Danmark, ca modtager NRK1, ca modtager NRK2, ca modtager TV2 (Norge), ca modtager YLE1, ca modtager YLE2, ca modtager MTV3 og endelig modtager ca TVFinland. 28

9 Der distribueres således flere nordiske nabolandskanaler i Sverige, men kanalerne er langt mindre udbredt i Sverige end i Danmark og Norge. UBOS og Copyswede gør et stort stykke arbejde for at fremme penetrationen, men det er meget svært, da viljen til at videreudsende nordiske nabolandskanaler desværre er meget begrænset hos de svenske distributører. Copyswede og UBOS er, ligesom Norwaco og UBON, påbegyndt arbejdet med en informationskampagne i Sverige inspireret af informationsarbejdet i Danmark. Desuden er enhver støtte fra de svenske politikere, som kan fremme penetrationen, naturligvis meget velkommen og i øvrigt nødvendig, hvis de nordiske nabolandskanaler skal være lige så udbredt i Sverige, som de er i Danmark og Norge. Trådløs videreudsendelse Satellit-tv Der er endnu ingen aftaler med tv-distributører på satellitplatformen i Sverige vedrørende videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler. Der er dog en vis efterspørgsel efter kanalerne, og UBOS og Copyswede vil i samarbejde undersøge mulighederne for videreudsendelse på satellit. Mobil-tv UBOS og Copyswede har i sommeren 2008 indgået en aftale med teleoperatøren 3 vedrørende mobil-tv. 3 har valgt at videreudsende DR1, DR2 og DR Update. Hvor mange af 3 s kunder, der har tv-tjenesten vides endnu ikke. DTT Boxer videreudsender ingen nordiske nabolandskanaler på nuværende tidspunkt, og der er ej heller et krav til Boxer herom, som der er i Danmark. Desuden kræver udsendelse i DTT i Sverige en licens udstedt af Radio- och TV-verket. Copyswede og UBOS planlægger forskellige initiativer. Seertal MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, måler seertal i Sverige. De nedenfor oplistede shares er for 2007, og reach viser, hvor mange mennesker der gennemsnitligt har set kanaleni mindst 15 minutter sammenhængende om ugen i første kvartal MMS har desværre ikke kunnet levere tal, som svarer til de ovenfor opgivne for Danmark og Norge. Kanal Share % Reach 15 min. pr. uge DR1 0, TV 2 Danmark 0, YLE1 0, NRK1 0, NRK TV2 (Norge) I Sverige har de nationale kanaler ca. 89% andel af seningen, og alle de mange udenlandske og internationale kanaler har således til sammen kun godt 11% andel af seningen. Selv populære internationale kanaler som CNN og BBC Prime har fx begge en share på 0,10%. Set i lyset heraf har de danske kanaler en god andel af seningen. Penetration og 29

10 sening hænger som nævnt naturligvis sammen det er svært at se en kanal, som man ikke har adgang til. De forholdsvist lave seertal til de norske kanaler hænger således også sammen med den begrænsede udbredelse af disse kanaler. Island Kabelvidereudsendelse Det har desværre ikke været muligt at finde oplysninger om, hvor mange kabel-tv husstande (herunder også IPTV og web-tv) der er i alt i Island. Det kan dog oplyses, at der er husstande, som modtager DR1, DR2, SVT1, SVT2, NRK1 og NRK2. Trådløs videreudsendelse Der foreligger ingen aftaler om trådløs videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler, og disse kanaler distribueres dermed ikke trådløst i Island. Finland Finland er det eneste nordiske land, hvor der endnu ikke er etableret et samarbejde mellem UBO og det nationale forvaltningsselskab Kopiosto. UBO startede forhandlingerne med Kopiosto allerede i 2005, og UBOF blev formelt etableret i UBOF har foreslået Kopiosto samarbejde på samme vilkår som i de andre nordiske lande tilpasset særlige finske forhold, men af helt uforståelige grunde er det ikke lykkedes at formå Kopiosto til at indgå en aftale. Det har givet skadet finnernes mulighed for adgang til nordiske kanaler. Det er svært for UBOF at forstå, hvorfor dette ikke kan lykkes, når samarbejdet fungerer så godt i de øvrige nordiske lande. Konklusion Ophavsrettigheder er ikke til hinder for videreudsendelse af nordiske nabolandskanaler i Norden, og de nordiske tv-distributører kan via én samlet aftale med de nationale forvaltningsselskaber og UBO få adgang til at videreudsende alle de nordiske nabolandskanaler samt mange flere UBO-kanaler. Aftaler indgås vedrørende alle eksisterende platforme, både i kabel og trådløst. Det er distributørerne, der er nøglen. De bestemmer i hvilket omfang, de nordiske nabolandskanaler kommer ud til de nordiske husstande. I dag er kanalerne særdeles godt udbredt i kabelnet i Danmark og også til en vis grad i Norge. Der er dog lang vej igen, især i Sverige og Finland, når målet er, at alle nordiske tvhusstande skal have adgang til de nordiske nabolandskanaler og det er hér, vi håber på støtte fra de nordiske politikere. Noter 1. Rådets direktiv af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelser via satellit og viderespredning pr. kabel (93/83) 2. European Agreement on the Protection of Television Broadcasts, CETS No.: 034, Strasbourg, 22.VI

Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV

Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV 1 af 8 18-06-2012 11:25 Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV Journal nr.2:8032-2, 2:8032-110 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Den 12. januar 1998 anmeldte UBOD, der

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Referat af generalforsamling 29. april 2009

Referat af generalforsamling 29. april 2009 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 10. maj 2009 Referat af generalforsamling 29. april 2009 År 2009, den 29. april kl. 21.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009

EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009 Politik EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i 2012 I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009 Vil man se dansk TV efter 1. november 2009 skal man have en digital modtager,

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010 1 FDA: Mediepolitiske synspunkter April 2010 Must carry FDA finder det afgørende, at der på alle platforme og i alle net (Kabel, DTT, satellit, fiber eller kombinationer) tilbydes alle danske hjem og virksomheder

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

NABOLANDSKANALERNE. Naturoplevelserne står i kø på de svenske, norske og tyske tv-kanaler. VEJLEDNING 2015 - indrapportering og vilkår for kabel tv

NABOLANDSKANALERNE. Naturoplevelserne står i kø på de svenske, norske og tyske tv-kanaler. VEJLEDNING 2015 - indrapportering og vilkår for kabel tv NABOLANDSKANALERNE Naturoplevelserne står i kø på de svenske, norske og tyske tv-kanaler VEJLEDNING 2015 - indrapportering og vilkår for kabel tv INDHOLD Copydan Verdens TV giver dig hele paletten... 3

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker Skagen Antennelaug TV-valgfrihed TV A la carte / Mindre TV-pakker hurtigt internet Internet: Forbrugsafregnet internet: 5/5 Mb/s, pr. måned kr. 5 -> 30 10/10 Mb/s, pr. måned kr. 10 -> 35 15/15 Mb/s, pr.

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge?

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge? TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? Hvorfor du skal vælge antenneforeningen? Hos antenneforeningen får du Danmarks bedste tv-pakker. Vores tv-pakker indeholder alle de populære

Læs mere

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014 Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa Marts, 2014 1 Via et medlemskab af Ølgod Antenneforening er du sikret medindflydelse og støtter dit lokal-samfund Ølgod Antenneforening er en "non-profit"

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016 Tørring Kabelnet Nyhedsbrev 2016 INDHOLD: INDLEDNING..2 GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2016...2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET...3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET...3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...4

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 1 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Nyhedsbrev den 12. oktober 2012 Vigtig information om internetløsningen fra antenneforeningen Nye samarbejdspartnere på internetløsningen fra 20. november 2012 Informationsmøde

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2016

Vamdrup Antenneforening 2016 Vamdrup Antenneforening 2016 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat.

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. Teknisk ordbog 0 9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet på ældre tv. Mange tv-stationer sender i 16:9 format, som på tv

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Beretning Antenneforeningens 41. beretning.

Beretning Antenneforeningens 41. beretning. Beretning 2013. Antenneforeningens 41. beretning. Året 2013 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Bestyrelsen har i løbet af året holdt bestyrelsesmøder, en del af disse møder

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00 Islands Brygge 10. februar 2004 Til Bryggenets repræsentantskab Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet i Kulturhuset på Islands Brygge (lille sal). tirsdag

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kære Kulturudvalg. Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) er blevet opmærksomme på væsentlige uklarheder vedrørende administrationen af tv til offentlig

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 INDHOLD: INDLEDNING.... 2 GENERALFORSAMLINGEN 27. JANUAR 2016... 2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET... 3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET... 3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 187 Offentligt Regional tv-sening i Danmark Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Seertal for oktober 2009, december 2009 og marts 2010 TNS Gallup har foretaget

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013 Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa 17. april 2013 Hvad får jeg for mit kontingent? Hvad kan jeg tilkøbe hos Stofa? Carit Pedersen Dette følger med din medlemskab - for ca. 110 kr./mdr. ( 1.300 i 2013 og

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere