Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S"

Transkript

1 Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/ /mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2 Zulu A/S giver Canal Digital A/S en eksklusiv ret til at distribuere Zulu via satellit til DTH kunder (Direct to home). Aftalen løber i tre år fra den 1. januar 2003 til den 1. januar Partene har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens 9 samt en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. 3. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at aftalen mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu om distributionen af Zulu til DTH markedet indeholder en række potentielt konkurrencebegrænsende bestemmelser den 3-årige eksklusivitet, kravet om placering i grundpakken, markedsføringstilskuddet, forbud mod reklame for andre reklamefinansierede tv-kanaler og endelig en mestbegunstigelsesklausul. 4. Det er styrelsens vurdering, at den 3-årige eksklusivitet med den nuværende konkurrencesituation på markedet ikke indebærer en sådan konkurrencepåvirkning, at den vil være omfattet af konkurrencelovens Derudover har parterne over for Konkurrencestyrelsen tilkendegivet, at de vil ændre bestemmelserne i aftalen vedrørende forbudet mod reklame for andre reklamefinansierede tvkanaler og mestbegunstigelsesklausulen, så der alene henvises til TV2 s standardbetingelser. Styrelsen har på den baggrund vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage sig yderligere i forhold til disse punkter i aftalen. 6. Endelig er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at den endelige afgørelse af, om bestemmelsen omkring kravet til placering i grundpakken er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, bør afvente den forestående mere indgående undersøgelse af, om sådanne krav til placering i bestemte pakker fra de forskellige tv-stationer har en sådan indvirkning på konkurrencesituationen på de forskellige markeder for tv-transmission, at disse krav vil være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6.

2 Afgørelse 7. Konkurrencerådet meddeler parterne, at den anmeldte distributionsaftale med undtagelse af aftalens punkt 6, ud fra de forhold Konkurrencerådet har kendskab til, ikke indeholder bestemmelser omfattet af konkurrencelovens 6, stk Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en vurdering af aftalens punkt 6 om TV2 Zulus krav til, at Zulu skal placeres i Canal Digitals grundpakke. Beslutningen, om hvorvidt krav fra tvstationerne, om hvilken pakke deres tv-kanal skal indgå i, udsættes til styrelsen har foretaget en nærmere undersøgelse af denne problemstilling. Indledning 9. Canal Digital A/S har den 5. maj 2003 anmeldt en aftale (Long Form Agreement), hvorved TV2 Zulu A/S (Zulu) giver Canal Digital A/S en eksklusiv ret til at distribuere Zulu via satellit til DTH kunder (Direct to home). Aftalen løber i tre år fra den 1. januar 2003 til den 1. januar Partene har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens 9 samt en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Virksomhederne 11. Canal Digital koncernen tilbyder satellitbaseret underholdnings- og informationstjenester til tvseere i bl.a. Danmark, som har egen parabol og en digital modtager (direct to home distribution - DTH). 12. Canal Digital koncernen blev dannet i 1997 efter en fusion mellem MultiChoice og Telenor/CTV, og var tidligere ejet af den franske tv-koncern Canal+ samt af det norske telekommunikationsfirma Telenor. Telenor har for nylig overtaget Canal + s ejerandel således, at Telenor nu er 100 pct. ejer af Canal Digital A/S 13. Canal Digital Danmark A/S er et datterselskab af det norske Canal Digital A/S. Samtlige nordiske Canal Digital distributører, herunder Canal Digital Danmark A/S, modtager rettighederne til at videredistribuere tv-kanaler til parabolmodtageren fra Canal Digital A/S. Det gælder også rettighederne til Zulu. 14. Canal Digital Danmark A/S omsatte i 2002 for 271 mio. kr. i Danmark. 15. TV2 Zulu A/S er et helejet datterselskab af TV2/Danmark. 16. Zulu blev i perioden fra den 15. oktober 2000 til 30. november 2002 drevet i den selvejende institution TV2/Danmarks regi. Zulu var tidligere en såkaldt must carry-kanal. Det betød, at alle hustande, som var tilknyttet kabeltv/antenneforening, havde krav på at kunne se kanalen. Den 1. december 2002 blev Zulu omdannet til et aktieselskab og drives herefter i henhold til en særskilt programtilladelse fra Radio- og Tv-nævnet.

3 17. Med virkning fra den 1. januar 2003 finansieres Zulu som en delvis brugerfinansieret, delvis reklamefinansieret kanal. For at kunne modtage Zulu er det derfor nødvendigt at være tilsluttet enten kabeltv, parabol eller være medlem af en antenneforening. 18. Zulu har en penetration på ca. 50 pct., dvs. at 50 pct. af alle husstande i Danmark har mulighed for at se Zulu. Den er således faldet fra en penetration før omstruktureringen på ca. 70 pct. Den maksimale penetration under den nuværende konstruktion er på ca. 64 pct. Aftalen Ved aftalen overdrager TV2 Zulu A/S retten til at modtage og distribuere Zulu til DTH abonnenter i Danmark, Grønland og Færøerne til Canal Digital A/S. Aftalen er eksklusiv i 3 år. Udover bestemmelsen om den 3-årige eksklusivitet indeholder aftalen også en række krav, som kan have betydning for konkurrencesituationen, bl.a. hvordan distribution skal foregå og betalingen for retten hertil. 20. Aftalen indeholder for det første et krav om at Zulu skal være en del af Canal Digitals local pakage, som udover Zulu indeholder DR1 og DR2, dk4, TV Danmark, DanToto og en række radiokanaler. Canal Digital må ikke sælge Zulu enkeltvis til sine abonnenter, som en såkaldt standalone kanal For det andet er Canal Digitals betaling for den 3-årige eksklusivitet udformet som et markedsføringstilskud. Canal Digital skal købe reklamer hos henholdsvis Zulu og TV2 Danmark A/S, som ejer TV2 Zulu A/S. Markedsføringstilskuddet udgør det første år af aftalen [] kr., andet år [] mio. kr. og det sidste år skal der betales [] kr [..] pct. af det samlede markedsføringsbidrag skal bruges til at købe reklameplads hos TV2 Danmark og TV2 Zulu. [..] pct. af dette beløb skal placeres i reklame hos TV2 Danmark, og de resterende [..] pct. skal placeres i reklame hos TV2 Zulu. 4 De resterende [..] pct. af det samlede markedsføringsbidrag skal Zulu benytte til at udvikle deres programindhold Derudover fremgår det af aftalen, at Canal Digital i deres reklame på TV2 og Zulu ikke må reklamere for andre reklamefinansierede tv-kanaler end Zulu. Det betyder, at Canal Digital i deres reklamemateriale alene må henvise til at de f.eks. har sportskanaler, filmkanaler mv. i sine programpakker Endeligt indeholder aftalen en klausul om, at Canal Digital har krav på at kunne reservere reklameplads på TV2 og Zulu i forbindelse med kampagner på mindst lige så gode vilkår, som andre annoncører på TV2 og Zulu - en såkaldt mestbegunstigelsesklausul. Det relevante marked Det relevante produktmarked 25. Parterne har anført, at det relevante produktmarked må defineres som markedet for tv-

4 transmission til DTH markedet, dvs., kunder som modtager tv-signalet via en enkeltparabol. Parterne henviser til kapitel 6 om tv i Konkurrenceredegørelsen fra Konkurrencestyrelsen er enig med partene i denne afgrænsning af det relevante marked. 27. Forbrugerne kan vælge at modtage tv-signalerne enten via det jordbaserede net, via kabeltv- og fællesantennenet eller via en enkeltparabol (DTH). Distributionen af tv-kanaler via det jordbaserede net adskiller sig fra de andre distributionsformer ved, at der for det første er en meget begrænset kapacitet. For det andet at forbrugerne kun behøver en almindelig stue- eller tagantenne for at modtage tv-kanalerne. Endeligt bliver tv-signalet sendt analogt, og seerne har derfor ikke brug for en dekoder for at kunne modtage signalet. 28. Distribution via kabelnettet kan ske igennem forskellige former for kabeltv-net. Enten via Tele Danmarks Kabel TV, Telia Stofas net eller via et fritstående net. Fritstående net er net, som ikke er ejet af TDC Kabel TV eller Telia Stofa. Brugerne af disse net kan indgå aftaler med andre selskaber som f.eks. Viasat, Telenor Vision mv. 29. Endeligt kan forbrugerne vælge at modtage tv-kanalerne via parabol (Direct to home). Satellittv-kunderne skal bruge en dekoder for at modtage tv-signalet, som både kan være analogt og digitalt. Viasat og Canal Digital er de eneste udbydere på dette marked. Hverken Viasat eller Canal Digital tilbyder længere analoge løsninger. 30. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at der er tale om tre selvstændige markeder, da der ikke umiddelbart er substitution mellem de tre distributionsformer. Det jordbaserede nets kapacitet er som nævnt meget begrænset, det er ikke muligt at se f.eks. betalingskanaler via dette net. Udbudet af tv-kanaler er derimod stort set identisk for så vidt angår kabelnettet og satellittv, her er det adgangen til at modtage tv via kabel eller parabol, som ikke gør det muligt umiddelbart at substituere de to distributionsformer. Mange steder, f.eks. ude på landet eller i mindre byer, er det ikke muligt at modtage kabeltv, fordi der ikke er lagt kabler. Derudover forbyder mange lokalplaner og ejerforeningsvedtægter, at der sættes paraboler op i området eller på bygningerne. Det betyder, at forbrugere, der måske allerede har kabeltv, reelt ikke har mulighed for at vælge satellittv i stedet. 31. Udover markedet for tv-transmission til DTH markedet berører aftalen mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S også markedet for landsdækkende tv-reklame. 32. Konkurrencerådet slog i sin afgørelse af 29. november 2000 om TV2 s priser og betingelser fast, at der findes et særskilt marked for reklamer på tv. Reklamer på tv adskiller sig med hensyn til virkningen på målgruppen i forhold til andre reklamemedier som eksempelvis avisreklamer, outdoor, lysaviser eller biografreklamer. Konkurrencerådet vurderede derfor, at de forskellige reklamemedier ikke kan substituere hinanden. Det relevante geografiske marked 33. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at det relevante geografiske marked er Danmark, Færøerne og Grønland. 34. Aftalen regulerer rettighederne til at distribuere TV2 Zulu på disse områder. Dertil kommer, at Zulu er en dansk kanal, som derfor sprogligt og kulturelt retter sig mod det danske sprogområde.

5 Parternes stilling på det relevante marked 35. På markedet for tv-transmission til DTH markedet er der i Danmark kun to aktører Viatsat A/S og Canal Digital Danmark A/S. Canal Digital Danmark A/S er det mindste af de to med cirka 40 pct. af markedet. De konkurrenceretlige problemer Eksklusivitet 36. Canal Digital A/S erhverver eksklusivt retten til at distribuere Zulu til DTH markedet i en 3-årig periode. Dette udgør i sig selv ikke nødvendigvis en konkurrencebegrænsning, men den kan betyde, at tredjemand i en periode hindres adgang til de pågældende rettigheder, og derved bliver afskærmet fra markedet. Ved vurderingen af om der foreligger en konkurrencebegrænsning, skal man derfor se på varigheden af eksklusiviteten og på, hvilken indflydelse den har på konkurrencen mellem aktørerne på markedet. I dette tilfælde på konkurrencen mellem Viasat A/S og Canal Digital Danmark A/S. 37. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at den 3-årige eksklusivitet med den nuværende konkurrencesituation på markedet ikke indebærer en sådan konkurrencepåvirkning, at den vil være omfattet af konkurrencelovens Canal Digital er den mindste af de to aktører på DTH markedet. Canal Digital har ca. 40 pct. af markedet mod Viatsats 60 pct. Dertil kommer, at TV2 Zulu er en forholdsvis lille kanal med et begrænset antal seere. I februar måned havde Zulu alene en andel på 2 pct. af seerne Aftalen mellem TV2 Zulu og Canal Digital hæmmer endvidere ikke Viasats muligheder for at konkurrere på dette marked. Viasat er ejet af Modern Times Group MTG A/S, som ligeledes ejer TV3, TV3+ og Viasat Sport. Viasat har derfor allerede et meget stærkt produkt i konkurrencen med Canal Digital. Muligheden for at kunne tilbyde TV2 Zulu er ikke afgørende for at Viasat kan erhverve nye kunder og øge sin markedsandel. TV3 havde i februar 2004 ca. 6 pct. af seerne og TV3+ havde ca. 3 pct. TV3 og TV3+ kan ses henholdsvis 69 pct. og 65 pct. af samtlige hustande i Danmark. TV2 Zulu kan kun ses af ca. 49 pct. af de danske hustande. 40. Som nævnt ovenfor kan en eksklusiv aftale om distribution af en tv-kanal til DTH markedet være med til at holde nye aktører ude fra markedet, fordi nye aktører ikke kan få adgang attraktive tv-kanaler. Det er dog Konkurrencestyrelsens vurdering, at en ophævelse af en 3-årig eksklusivitet ikke vil gøre det lettere for nye aktører at komme ind på markedet. 41. For det første er branchen præget af en høj grad af vertikal integration, som man f.eks. ser det med Viasat. Det er samme virksomhed, som står for både produktionen af programmerne, distributionen af disse og kundeadministrationen. Det kan gøre det svært for nye aktører, der ikke har en lignende vertikal integration, at etablere sig på markedet. 42. For det andet er Danmark et meget lille marked. Danmark vil sandsynligvis ikke være stort nok til at en virksomhed med fortjeneste alene kan etablere sig på det danske marked. En ny aktør skal sandsynligvis etablere sig i flere lande samtidigt og udnytte stordriftsfordelene herved, for at kunne drive en rentabel virksomhed.

6 43. Endeligt har Canal Digital og Viasat en etableret kundemasse i Danmark. En eventuel ny aktør må påregne at skulle bruge store ressourcer på markedsføring både over for kunderne og overfor sælgerne af bl.a. dekodere og paraboler. 44. Disse forhold gør det utroligt svært for nye aktører at etablere sig på dette marked. En ophævelse af aftalen mellem TV2 Zulu og Canal Digital A/S vil ikke gøre det væsentligt lettere for nye aktører, at etablere sig. Krav om placering i Canal Digitals grundpakke 45. Det fremgår af aftalen, at Zulu skal være en del af Canal Digitals local package, som udover Zulu indeholder DR1, DR 2, TV Danmark, dk4, DanToto samt en række radiokanaler. Bestemmelsen betyder, at det ikke vil være muligt for Canal Digital at sælge Zulu som en standalone kanal eller som en del af en anden pakke. 46. Konkurrencestyrelsen gennemførte i 2002 en undersøgelse af tv-markedet i Danmark. 8 Undersøgelsen viste, at der var en række konkurrenceproblemer på markedet for kabel- og satellittv. Konklusionen var, at en af årsagerne hertil er, at tv-kanalerne ikke kan købes enkeltvis, men kun i pakker. Forbrugeren er således tvunget til at vælge mellem pakker, selv om forbrugeren kun ønsker enkelte af de tv-kanaler, der indgår i en pakke. 47. Undersøgelsen viste, at det er almindelig praksis, at tv-stationerne i aftalerne med kabel- og satellitselskaberne kræver, at deres tv-kanaler ligger i en bestemt pakke. 48. Det fremgår endvidere af 6 i lov nr af 17/ om radio- og fjernsynsvirksomhed, at hvis tv-programmer udbydes i programpakker, så skal der være mulighed for alene at købe en pakke, som enten alene indeholder must-carry kanaler, eller som alene indeholder disse programmer og andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for pakken. Et spørgsmål kunne derfor også være om TV2 Zulu er så billig en kanal, at den må være omfattet af den pakke, som indeholder must-carry kanalerne. 49. Hvis forbrugerne kunne købe tv-kanalerne enkeltvis ville det give forbrugerne en større valgfrihed. Samtidig ville det skabe en større gennemsigtighed på markedet i modsætning til i dag, hvor markedet er præget af en kunstig efterspørgsel. Desuden ville det kunne medføre en større konkurrence mellem tv-selskaberne, fordi forbrugerne sandsynligvis vil fravælge de tv-stationer, man ikke finder interessante. 50. Derudover betyder sådanne krav fra tv-stationer, at distributørerne såsom Canal Digitals begrænses i deres muligheder for selv at vurdere, hvorledes de enkelte tv-kanaler optimalt distribueres videre til kunderne. Sådanne krav hindrer udbyderne på f.eks. DTH markedet i at konkurrere på andet end prisen. Selskaberne tvinges til at tilbyde mere eller mindre ens pakker og til at undlade at sælge kanalerne enkeltvis. 51. Konkurrencestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en større undersøgelse af, om sådanne krav til placering i bestemte pakker fra de forskellige tv-stationer har en sådan indvirkning på konkurrencesituationen på de forskellige markeder for tv-transmission, at disse krav vil være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6.

7 52. Det er derfor styrelsens vurdering, at den endelige afgørelse af, om denne bestemmelse i nærværende aftale er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, bør afvente denne mere indgående undersøgelse af problemstillingen. 53. Canal Digital A/S og TV2 Zulu kan derfor i hvert tilfælde opretholde denne bestemmelser i aftalen frem til styrelsen har taget endelig stilling på dette område. 54. Hvis konklusionen af denne undersøgelse bliver, at sådanne krav til placeringen i bestemte pakker er i strid med konkurrenceloven, vil Canal Digital A/S og TV2 Zulu ikke efterfølgende kunne blive pålagt en bøde efter konkurrencelovens 23, da aftalen er anmeldt til Konkurrencestyrelsen, jf. konkurrencelovens 23, stk. 2. Markedsføringstilskud 55. Som betaling for en 3-årig eksklusivitet fremgår det af aftalen, at Canal Digital A/S skal yde et markedsføringstilskud til TV2 og Zulu i form af køb af reklame plads på begge kanaler. Markedsføringstilskuddet udgør det første år af aftalen [..] kr., andet år [..] kr. og det sidste år skal der betales [..] mio. kr [..] pct. af det samlede markedsføringsbidrag skal bruges til at købe reklameplads hos TV2 Danmark og TV2 Zulu. [..] pct. af dette beløb skal placeres i reklame hos TV2 Danmark, og de resterende [..] pct. skal placeres i reklame hos TV2 Zulu. 10 De resterende [..] pct. af det samlede markedsføringsbidrag skal Zulu benytte til at udvikle deres programindhold Den anmeldte aftale vedrører distributionen af TV2 Zulu til DTH markedet, men dette punkt i aftalen vedrører markedet for tv-reklame, hvor TV2 er dominerende. 58. Aftalen betyder, at Canal Digital A/S i forbindelse med deres erhvervelse af retten til at distribuere Zulu til DTH markedet bliver pålagt at placere for [..]-[..] mio. kr. reklame - ikke bare hos Zulu, som aftalen vedrører, men også hos Zulus moderselskab TV Denne bestemmelse betyder, at Canal Digital A/S skal anvende en stor del af sit samlede reklamebudget til at reklamere på TV2, fordi de ønsker at distribuere Zulu til DTH markedet 60. Aftalen betyder, at andre udbydere af tv-reklame som udgangspunkt begrænses i deres mulighed for at erhverve Canal Digital A/S som kunde, selv om de f.eks. tilbyder et billigere produkt end TV Det er dog Konkurrencestyrelsens vurdering, at dette punkt i aftalen ikke har sådanne mærkbare virkninger på markedet for tv-reklame, at det vil være omfattet af forbudet i konkurrencelovens For det første udgør beløbet en meget lille del af det samlede marked for tv-reklame. I 2001 udgjorde dem samlede marked mio. kr., dvs. at Canal Digitals markedsføringsbidrag til TV2 alene udgør ca. [..] pct. af det samlede tv-reklamemarked. Aftalen afskærer derfor ikke andre tvstationer fra betydelige dele af markedet for tv-reklame. 63. For det andet udgør markedsføringsbidraget Canal Digital A/S betaling til TV2 for den eksklusive ret til at distribuere TV2 Zulu. Aftalen betyder derfor, at Canal Digital A/S udover distributionsretten også får værdifuld reklameplads hos TV2.

8 Forbud mod reklame for andre reklamefinansierede tv-kanaler 64. Det fremgår af aftalens punkt 9.3, at Canal Digitals reklamer på TV2 og TV2 Zulu ikke må omtale andre reklamefinansierede tv-kanaler end TV2 og Zulu. De betyder, at Canal Digital alene må reklamere for at de har sportskanaler, filmkanaler mv., men ikke hvilke konkrete kanaler de distribuerer, som f.eks. Discovery eller MTV. 65. Med denne bestemmelse afskæres Canal Digital fra at give seerne en relevant beskrivelse af de kanaler, kunderne kan få adgang til. 66. Som udgangspunkt vil det være muligt, at pålægge en virksomhed at optage annoncer eller reklamer for en konkurrerende virksomhed, men både Konkurrenceankenævnet og Domstolen har slået fast, at der skal foreligge helt særlige omstændigheder, for at sådan en leveringsnægtelse kan anses for et misbrug af dominerende stilling I dette tilfælde er der ikke tale omreklame for en konkurrerende virksomhed, men kun om at en konkurrerende virksomhed ville blive omtalt i Canal Digitals reklame. 68. Canal Digital A/S og TV2 Zulu har overfor Konkurrencestyrelsen tilkendegivet, at den pågældende bestemmelse fjernes fra aftalen. Konkurrencestyrelsen finder derfor ikke anledning til at foretage en nærmere undersøgelse af dette spørgsmål, idet Canal Digitals tilkendegivelse blot kan tages til efterretning. Mestbegunstigelsesklausul 69. Aftalens punkt 9.5 indeholder en såkaldt mestbegunstigelsesklausul. Det fremgår, her at Canal Digital A/S krav på at kunne reservere reklameplads på TV2 og Zulu i forbindelse med kampagner på mindst lige så gode vilkår som andre annoncører på TV2 og Zulu. 70. Klausulen betyder, at TV2 ikke kan tilbyde andre annoncører reklameplads til en lavere pris end de tilbyder Canal Digital. En sådan klausul kan betyde, at der er en risiko for at TV2 uniformerer sine priser, da det ikke vil være muligt for TV2, at sætte prisen ned over for nogen kunder, uden at prisen tilsvarende sættes ned overfor Canal Digital. 71. TV2 og Canal Digital A/S har meddelt, at de fjerner bestemmelsen fra aftalen. Der henvises i stedet til TV2 s almindelige betingelser. Konkurrencestyrelsen finder derfor ikke anledning til at undersøge det spørgsmål nærmere. Konklusion 72. Konkurrencestyrelsen finder, at aftalen mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu om distributionen af Zulu til DTH markedet indeholder en række potentielt konkurrencebegrænsende bestemmelser den 3-årige eksklusivitet, kravet om placering i grundpakken, markedsføringstilskuddet, forbud mod reklame for andre reklamefinansierede tv-kanaler og endelig mestbegunstigelsesklausulen. 73. Parterne har ved brev af 25. februar 2004 tilkendegivet over for Konkurrencestyrelsen, at de vil ændre bestemmelserne i aftalen vedrørende forbudet mod reklame for andre reklamefinansierede tvkanaler og mestbegunstigelsesklausulen, så der alene henvises til TV2 s standardbetingelser. På den baggrund er det styrelsens vurdering, at der ikke er grundlag for at foretage sig yderligere i forhold til disse punkter i aftalen.

9 74. Derudover er det styrelsens vurdering, at den 3-årige eksklusivitet med den nuværende konkurrencesituation på markedet ikke indebærer en sådan konkurrencepåvirkning, at den vil være omfattet af konkurrencelovens Endeligt er det Konkurrencestyrelsen vurdering, at den endelige afgørelse af, om kravet til placeringen i grundpakken er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, bør afvente den forestående mere indgående undersøgelse af, om sådanne krav til placering i bestemte pakker fra de forskellige tv-stationer har en sådan indvirkning på konkurrencesituationen på de forskellige markeder for tv-transmission, at disse krav vil være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6. 1 Bilag 1. 2 Jf. aftalens pkt Jf. aftalens pkt Jf. aftalens pkt Jf. aftalens pkt Jf. aftalens pkt Kilde: Gallups TV-meter. 8 Konkurrenceredegørelsen 2002, kap Jf. aftalens pkt Jf. aftalens pkt Jf. aftalens pkt Konkurrenceankenævnets kendelse af 29. september 1998 Dansk Sportsdykker Forbund ctr. Konkurrencestyrelsen, C-7/97 Oscar Bronner og rådsmødet den 26. marts 2003.

Placering af TV 3 og 3+ i programpakker

Placering af TV 3 og 3+ i programpakker Placering af TV 3 og 3+ i programpakker Journal nr. 4/0120-0289-0009/SEK/MM Rådsmødet den 29. marts 2006 Resumé 1. Sagen omhandler et aftalevilkår i Viasat Broadcasting UK Ltd. Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Etableringen af TV2 Sport

Etableringen af TV2 Sport Etableringen af TV2 Sport Journal nr. 4/0120-0401-0010/TUK/MIK/JEM/MEM/VU Rådsmødet den 11. april 2007 1 Resumé 1. TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) har anmeldt etableringen af

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist)

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) 2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) KS' journal nr. 4/0120-8700-0018 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. april 2007 i sag 2006-0006332:

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Aftale mellem DR, TV2, Team Danmark og Dansk Håndboldforbund om tv-, radio-, og internetrettighederne til dansk håndbold

Aftale mellem DR, TV2, Team Danmark og Dansk Håndboldforbund om tv-, radio-, og internetrettighederne til dansk håndbold Aftale mellem DR, TV2, Team Danmark og Dansk Håndboldforbund om tv-, radio-, og internetrettighederne til dansk håndbold Journal nr.3/1120-0301-0128/industri/mvn Rådsmødet den 27. november 2002 Resumé

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2006-09-12: Viasat Broadcasting's klage over underlæggende kriterier i afgørelse, afvist

2006-09-12: Viasat Broadcasting's klage over underlæggende kriterier i afgørelse, afvist 2006-09-12: Viasat Broadcasting's klage over underlæggende kriterier i afgørelse, afvist K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 12. september 2006 i sag j.nr. 2006-0006358 Viasat Broadcasting

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

TV2s Priser og betingelser

TV2s Priser og betingelser TV2s Priser og betingelser Journal nr. 3/1120-0301-0095/SEK/SCL Rådsmødet den 21. december 2005 Resumé 1. Sagen omhandler TV2 s rabatsystem - priser og betingelser - 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Baggrunden

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2010 i sag nr Konkurrencerådet (Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath)

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2010 i sag nr Konkurrencerådet (Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2010 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd (advokat Michael Honoré og advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrencerådet

Læs mere

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S 19-12-2012 12/14719/ HK, AJE, CHJ & KRM MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE...

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kære Kulturudvalg. Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) er blevet opmærksomme på væsentlige uklarheder vedrørende administrationen af tv til offentlig

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Adgang til nabolandskanaler i Norden

Adgang til nabolandskanaler i Norden Adgang til nabolandskanaler i Norden Advokat An n Gr e w Pf e i f f e r UBO sekretariatet v/lassen Ricard Adgang til nabolandskanaler i Norden er utroligt vigtigt af flere årsager, såsom fx sprogforståelse

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Standardoverenskomst mellem DRF og danske biografer

Standardoverenskomst mellem DRF og danske biografer 1 af 9 Standardoverenskomst mellem DRF og danske biografer J.nr. 2:8032-393/pr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Dansk Reklame Film A/S (DRF) har den 30. juni 1998 anmeldt sine standardoverenskomster

Læs mere

2001-01-16: Telia Stofa A/S ctr. Konkurrencerådet

2001-01-16: Telia Stofa A/S ctr. Konkurrencerådet 2001-01-16: Telia Stofa A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i sag j.nr. 00-26.060 Telia Stofa A/S (advokat Christian Lundgren) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00 Islands Brygge 10. februar 2004 Til Bryggenets repræsentantskab Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet i Kulturhuset på Islands Brygge (lille sal). tirsdag

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

632669, bagside alle blade, cool grey 9, 2/JL/fkn

632669, bagside alle blade, cool grey 9, 2/JL/fkn ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF VIASAT KANALER I IKKE-KOMMERCIELT DREVNE PROGRAMFORDELINGSANLÆG EJET AF ANTENNEFORENINGER, BOLIGFORENINGER OG LIGNENDE 1. Aftalen 1.1 Disse Almindelige Betingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010 1 FDA: Mediepolitiske synspunkter April 2010 Must carry FDA finder det afgørende, at der på alle platforme og i alle net (Kabel, DTT, satellit, fiber eller kombinationer) tilbydes alle danske hjem og virksomheder

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 seragershinde ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 Vision: Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den rnålsætninq, vi altid har arbejdet ud fra,

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Aftale mellem DBU og TV2/DR om tv- og radiorettigheder til dansk landsholdsfodbold 1

Aftale mellem DBU og TV2/DR om tv- og radiorettigheder til dansk landsholdsfodbold 1 1 af 15 03-07-2012 13:16 Aftale mellem DBU og TV2/DR om tv- og radiorettigheder til dansk landsholdsfodbold 1 Journal nr.3:1120-0388-171/mlp/fødevarer og Finans Rådsmødet den 31. oktober 2001 Resumé 1.

Læs mere

I/S Danske Filmproducenter

I/S Danske Filmproducenter 1 af 17 I/S Danske Filmproducenter Journal nr 3:1120-0388-81/che/Fødevarer og Finans. Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. I/S Danske Filmproducenter (interessentskabet) har den 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV

Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV 1 af 8 18-06-2012 11:25 Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV Journal nr.2:8032-2, 2:8032-110 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Den 12. januar 1998 anmeldte UBOD, der

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oplæg til. Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank

Oplæg til. Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank Oplæg til Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank I det følgende skitseres en række eksempler på grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank. Eksemplerne har foreløbigt status af forslag. Grundtabellerne

Læs mere

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a.

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Dato: 12. maj 2016 Sag: METS -16/01220 Sagsbehandler: HBF/NVH Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. april 2016 en almindelig

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Udkast til Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse I medfør af 90, stk. 1, og 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende 14-03-2008 MES 4/0102-0400-0074/75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence.

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere