December-januar 2005/06

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December-januar 2005/06"

Transkript

1 Nr.4 December-januar 2005/06 Aabenraa Roklub Strandvej 5 -

2 AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 Klubtelefon Giro: Hjemmeside: Formand: Carsten Yndigegn Gl. Kongevej 13 a Tlf: Kasserer: Annelise Furdal Stalholt 16 Tlf: Sekretær: Jens Holm-Pedersen Birkevej 32 Tlf: Bestyrelse Materialeforvalter: Christian Geerthsen Rundemøllevej 17, Løjt Kirkeby Tlf: Husforvalter: Holger Ulderup Rugkobbel 144 Tlf: Kantinebestyrer: Allan Gaedt Tækkerløkke 32 Tlf Ungdomsrochef: Bente Christensen Jørgensgård 16 Tlf: Langtursrochef: Lone Frandsen Kromai 188, Løjt Kirkeby Tlf: Kaproningschef: Anita Post Birkeparken Rødekro Tlf: Formand: Bent Brink Fjordmarken 34 Tlf: Roklubbens Venner Næstformand: Erik Schulz Fjordmarken 24 Tlf; Kasserer: Eva Henriksen Gl. Kongevej 3 Tlf: Sekretær: Preben Jakobsen Lindedal 14 Tlf: Lone Bang Heinsen (Tlf ) Carsten Yndigegn (ansv.) Tagåren er medlemsblad for Aabenraa Roklub. Udkommer 4 gange årligt. Oplag: 150 ekspl. Deadline for næste nummer: 6. marts Materiale til bladet kan sendes til redaktionen på klubbens adresse eller pr. til: 2

3 Indhold Standerstrygning...4 Generalforsamling...7 Aktivitetskalender...10 Løvfaldsturen okt DFfR s oplevelsesture Lokaleudlån...14 Ingen Naldtangtur i Vintersvømning i foråret...14 Rostatistik...15 Flidspræmier Bådvedligeholdelse...16 Landsmotionsstævne Nissehueroning...17 Roinstruktion Broroning på Storebælt...18 Aktiviteter i foråret...19 Standerhejsning Forsidefoto: Freddy Christiansen. Øvrige fotografier i dette nummer er taget af Erik Lildholdt, Frank Hedensted og Christian Henriksen. 3

4 Standerstrygning Sæsonens standerstrygning blev gennemført i høj sol, så det var vanskeligt at forstå at sæson var slut. Formiddagen gik med at tage broen op. Henrik havde konstrueret et hejseværk, så det var blevet lettere at løfte elementer op af vandet. Der var næsten større fremmemøde inden end ude, så klubhuset skinnede, da det var blevet tid til den traditionelle afslutning og solæg. Samtidig var der gjort forberedelser til eftermiddagens sammenkomst: bordene var dækket og æblekagen lagt sammen. Standerstrygningen begyndte med at synge klubsangen, hvorefter formanden sammenfattede sæsonens begivenheder. Det har været en god sæson. Den nye måde at gribe kanininstruktionen an på har været vellykket, og det har givet mange nye medlemmer. Der har været stillet store krav til instruktørerne, så der blev rettet en stor til de mange der har været instruktører i forbindelse med kanin- og kajakinstruktionen, og til Anita, der har tilrettelagt det hele. Ungdomsroningen fortsætter med høj kadence. Bente har forstået at fastholde engagementet blandt ungdomsroerne. Seniorroningen kører med stor kontinuitet og sammenhold, og det har været en sæson hvor seniorerne rigtigt har formået at skabe publicity om klubben, bl.a. gennem en stort opsat artikel i JydskeVestkysten. 4

5 Rostatistikken viser at i år har 100 roere været på vandet i robåd, og der er samler er roet km mod km sidste år. Det er en stigning på km i forhold til sidste år. I kajak er der roet km af 35 roere mod sidste år. Det er en stigning på 754 km i forhold til sidste år. Klubben har i alt 188 medlemmer. De mange kilometre er ikke blot roet i vort daglige rofarvand, men også på klublangture og individuelle ture i ind- og udland, bl.a. Naldtangturen i foråret og Barsø-turen i september, samt løvfaldsturen fra Ry til Skanderborg sidst i oktober. Sønderjysk kaproning, som blev afholdt på Haderslev Dam, var et vellykket arrangement. Vi fik tre 1. pladser, to 2. pladser, to 4. pladser, én 5. plads og én 6. plads. Det blev en forrygende Sankt Hans. Vejret var utroligt, så det indkøbte fadøl var drukket længe inden bålet blev tændt og årets taler, sognepræst Annette Hedensted tog fat. Hun holdt en fremragende tale, hvilket yderligere var med til at styrke indtrykket af et helt igennem vellykket arrangement. De mest synlige forandringer i årets løb har været i bådhallen. Vi har fået to nye både. En 2-3 personers gigbåd og en ny trimmi. Det var en glædesdag da bådene kunne døbes d. 13. august i forbindelse med den årlige kanindåb. De to både, henholdsvis Spramshuse og Varnæsvig, blev døbt at Gerd Larsen og Bent Brink. 5

6 Vort broprojekt tog et stort skridt fremad, da bådvognene blev færdige, og halvdelen af Henrik Hoffmans hæve-sænke system er blevet opsat, og det har bestået sin prøve. Til sidst blev vintersæsonens arrangementer kort omtalt, bl.a. den faste fredagssvømning fra 20-21, muligheden for ergometerroning, spinning og løbetræning, som vil være fast bestanddel af klubaftenerne hver torsdag, samt forskellige andre aktiviteter og bådvedligeholdelsen, som Christian styrer med sikker hånd. Til sidst blev der rettet en stor tak til alle der har ydet lidt ekstra for klubben i år, ikke mindst de medlemmer der var der om formiddagen for at gøre rent inde og tage broen op ude. Under afsyngelse af nr. 15 blev standeren strøget, og derefter var der kaffebord med æblekage. Anita Post overrakte flidspræmierne til de medlemmer der havde roet mest i deres kategori. Emblemer for flest kilometre i robåd blev uddelt til Anita selv og Willi Remus, mens de flittigste kajakroere var Marianne Hoffmann og Gregers Frank. Anita Post og Lone Frandsen har roet sig til en guldåre, mens Willi Remus og Jesper Sten Hansen begge har opnået stander i ring. En Sølv-åre for flest roede kilometre blandt tilfaldt i år Jesper Quist Lyngholm og Maria Petersen. Endelig fik Gregers Frank Guldpagaj for at have roet mere end 1500 km på ture over 50 km. 6

7 Generalforsamling Aabenraa, d. 4. januar 2006 Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling i Aabenraa Roklub Torsdag d. 9. februar kl i klubbens lokaler Strandvej 5, med følgende dagsorden i henhold til klublovens 11: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag 5. Kontingent og Budget 6. Valg til bestyrelse, jfr Valg af 2 revisorer. 8. Eventuelt. Vedr. pkt. 3: I henhold til klublovene henligger regnskabet til gennemsyn for klubbens medlemmer hos kassereren 3 dage før generalforsamlingen. Vedr. pkt. 4: Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes, dvs. den 6. februar Vedr. pkt. 6: Efter gældende lov er Kasserer, Kaproningschef, Langtursrochef og Kantineforvalter på valg. Valg af Kasserer (Annelise Furdal er villig til genvalg). Valg af Kaproningschef (Anita Post er villig til genvalg). Valg af Langtursrochef (Lone Frandsen er villig til genvalg), Valg af Kantineforvalter (Allan Gaedt, som bestyrelsen har rekrutteret til den ubesatte post, modtager valg). Vedr. pkt. 8: Bestyrelsen kommer med et konkret oplæg om køb af en 2-personers inrigger. 7

8 Uddrag af Lov for Aabenraa roklub Revideret d. 10/ Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 7 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således af der det ene år vælges: Formand, Sekretær, Ungdomsrochef, Materialeforvalter og Husforvalter, næste år: Kasserer, Kaproningschef, Langtursrochef og Kantineforvalter. I tilfælde af afgang i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv, blandt klubbens øvrige medlemmer, til næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen 10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med 8 dages skriftlig varsel. Forslag til dagsordenen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun restancefri, aktive medlemmer over 15 år har stemmeret. Passive medlemmer og pensionistroere har adgang til klubbens generalforsamlinger dog uden stemmeret. Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet, herfra undtaget de i 13 og 15 nævnte forhold. Valg til bestyrelsen og afstemninger afholdes skriftligt, såfremt blot et medlem fordrer det. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt. 11 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Kontingent og Budget 6. Valg til bestyrelse, jfr Valg af 2 revisorer. 8. Eventuelt 12 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 20 medlemmer indsender skriftlig begæring derom. Lovændringer 13 Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtig, når mindst 1 /3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Er dette ikke tilfældet, skal der inden 14 dage indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og samme dagsorden, hvilken generalforsamling altid er beslutningsdygtig. Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af de mødte stemmer. Hele loven og klubbens reglement kan læses på under menupunktet Love og regler. 8

9 Aabenraa Roklubs hjemmeside findes på ovenstående adresse. Her kan du finde nyheder om klubben. Under punktet Arrangementskalender er den aktuelle kalender med links til en nærmere omtale af de enkelte arrangementer. Hjemmesiden indeholder adresser på bestyrelsen for roklubben og roklubbens venner, samt en masse anden information for nye såvel som gamle medlemmer, bl.a. klubbens lov og reglement, langtursreglement, bestyrelsesreferater, kopier af Tagåren, samt links til DFfR, DKF og de sønderjyske klubber. Billedgalleri indeholder billeder fra nogle af klubbens arrangementer. Du er også velkommen til at sende billeder fra din langtur. Der er endvidere en telefonliste. Den må kun ligge der hvis den er adgangsbeskyttet, men alle kan få udleveret adgangskoden ved at sende en mail til klubben. Brug hjemmesiden, og send gerne en mail, når der er noget du savner, eller hvis du finder fejl rundt omkring. Roklubbens mailadresse er: 9

10 Aktivitetskalender Januar 2006 Februar 2006 Søndag 1 Onsdag 1 Seniorer 9-12; ungdomsroere Mandag 2 Torsdag 2 Tirsdag 3 Fredag 3 Svømning Onsdag 4 Seniorer 9-12; ungdomsroere Lørdag Torsdag 5 Søndag 5 Fredag 6 Svømning Mandag 6 Lørdag 7 Tirsdag 7 Søndag 8 Onsdag 8 Seniorer 9-12; ungdomsroere Mandag 9 Torsdag 9 Generalforsamling kl Tirsdag 10 Fredag 10 Svømning Onsdag 11 Seniorer 9-12; ungdomsroere Lørdag Torsdag 12 Søndag 12 Fredag 13 Svømning Mandag 13 Lørdag 14 Tirsdag 14 Søndag 15 Onsdag 15 Seniorer 9-12; ungdomsroere Mandag 16 Torsdag 16 Tirsdag 17 Fredag 17 Svømning Onsdag 18 Seniorer 9-12; ungdomsroere Lørdag Torsdag 19 Spar bonde og rafleaften Søndag 19 Fredag 20 Svømning Mandag 20 Lørdag 21 Tirsdag 21 Søndag 22 Onsdag 22 Seniorer 9-12; 18: Madaften og fastelavnsfest (alle aldre) Mandag 23 Torsdag 23 Tirsdag 24 Fredag 24 Svømning Onsdag 25 Seniorer 9-12; 18: Madaften Lørdag 25 Torsdag 26 Søndag 26 Fredag 27 Svømning Mandag 27 Lørdag 28 Tirsdag 28 Søndag 29 Mandag 30 Tirsdag 31 10

11 Marts 2006 Onsdag 1 Fredag 17 Svømning Torsdag 2 Lørdag 18 Fredag 3 Svømning Søndag 19 Lørdag 4 Mandag 20 Søndag 5 Tirsdag 21 Mandag 6 Onsdag 22 Seniorer 9-12; ungdomsroere Tirsdag 7 Torsdag 23 Onsdag 8 Seniorer 9-12; ungdomsroere Fredag 24 Svømning Torsdag 9 Lørdag 25 Standerhejsning Fredag 10 Svømning Søndag 26 Lørdag 11 Mandag 27 Søndag 12 Tirsdag 28 Mandag 13 Onsdag 29 Seniorer 9-12; ungdomsroere Tirsdag 14 Torsdag 30 Onsdag Torsdag Seniorer 9-12; 18: Madaften - Holger Ulderupfortæller om Australien Fredag 31 Svømmeprøve

12 Klar besked om sund fornuft.. V/ Gitte & Peter Fabricius Andersen Overfor springvandet i Gågaden Storegade 1 - Telefon

13 Løvfaldsturen okt Årets løvfaldstur gik i år fra Ry til Skanderborg. Den foregik i weekenden d oktober. Turen startede i Ry lørdag formiddag, hvor 12 roere fra Aabenraa Roklub havde sat hinanden stævne. I bil kom Marianne, Anita, Jens, Bente, Niels Henning, Lone, Frank, Ulla og Carsten. Maria, der netop var flyttet til Nordsjælland, var stået tidligt op og havde taget toget. Henrik og Keld kom lige som sidste år på motorcykel, men i år til tiden, for lidt finregn havde frataget dem lysten til at gøre længe holdt for at drikke kaffe og spise wienerbrød. Til gengæld stod den på rundstykker i Ry, så vi kom alligevel først af sted lidt over elleve. Turen starter smukt ud ned igennem Gudenåen. Ved udmundingen i Mossø ligger Klostermølle, som dannede rammen om frokosten. Derefter gik det henover Mossø og ind i Skanderborgsøerne, hvor Skanderborg Roklub har lagt sig i den fjerneste ende, så det var blevet skumring, da vi ankom. Til alt held stod vor medbragte proviant klar, så maden var snart klar. I år var det Lone og Frank, der havde tryllet i køkkenet med laksetærte og hvidvinsgryde, så alle blev mætte og glade. Næste dag tog vi fat på de sidste 32 km, som vi forlængede med at par kilometer for at spise frokost ved Gudenåmuseet. Selvom det var sent på sæsonen var det en fin tur. Vi slap for regn i større stil, og solen holdt køligheden på afstand. Efter at have rengjort og afleveret både i Ry, kørte vi tilbage til Skanderborg for at hente bagage, og så var det blevet tid til aftensmad, så de rigelige rester fra dagen i forvejen kom på bordet. Så det var en gruppe veltilfredse roere der satte vi kursen tilbage til Aabenraa. 13

14 DFfR s oplevelsesture 2006 DFfR arrangerer ingen langture i 2006, men annoncerer kredsenes tilbud. Se nærmere om mulighederne på under menupunktet Breddeaktiviteter og derefter Oplevelsesture. Lokaleudlån Alle medlemmer kan låne klublokalet med al nødvendig service til private familiefester. Reservation og aftale om lån af lokaler skal fremover aftales med Allan Gaedt (tlf ). Ingen Naldtangtur i 2006 Det har deværre vist sig umuligt at leje Naldtanglejren i 2006, så derfor bliver turen ikke arrangeret i år. Til gengæld er der givet tilsagn om leje i Vintersvømning i foråret Vintersvømningen, fredag kl fortsætter frem til udgangen af marts. Der er dog lukket i vinterferien i uge 7. Svømning er godt for dit humør! AABENRAA SVØMMEHAL Åben mandag fredag kl mandag og onsdag tirsdag og torsdag og lørdag søndag mail: tlf

15 Rostatistik Samlet Robåd Kajak Samlet Robåd Kajak 1 Gregers Frank Pernille Steppat Willi Remuss Kresten Krenze Anita Post Rune Hell Lone Frandsen Melo Rusotti Henrik Hoffmann *Karin Heissel Marianne Hoffmann Britta Evers Jesper Sten Hansen Erik Lildholdt Andreas Aage Petersen *Lasse Pedersen Børge Bang Jacob Furdal Freddy Christiansen *Jan Petersen Erik Schultz Anette Krenzen Egon Dahl Jens Tobiasen *Maria Petersen Gynther Behrens Bente Christensen Erik Evers Jens Holm-Pedersen *Mette Skov Gerd Larsen *Charlotte Andersen Ulla Jensen Bent Brink *Annemette From André Nadolny Norbert Ottens Ruth Wollesen Herluf Andsager *Espen Pedersen Hans Jürgensen Esther Schultz Carsten Yndigegn Kirsten Holm Wolf Niels Henning Christensen Torkil Pedersen Christian Henriksen *Mads Møller *Jesper Quist Lyngholm *Thomas Kofod Bent Blaagaard Gryning *Kristina Ø. Beeck *Kristoffer B. Ramsgaard Svend Christensen Mogens Lind *Sonja Bang Frank Hedensted Anne Marie Schultz *Karen Bruun Ole Steffensen Anders Ege Olsen Hans Henrik Mau *Anita Lassen Schmidt Christian Geerthsen Kjeld Møbjerg *Mads Klausen Holger Ulderup Helga Petersen Ulrick Hansen Kim Furdal Bent Skjønnemann Kid Petersen Søren Geerthsen Carsten Frosch Brik Anne Marie Andresen Helga Klüwer Petersen Kaj Westphal Uwe Carstens Mie Kjær Høhne Karen Feddersen Simon Laust Kristensen Annelise Furdal Louise Hagerup *Zara Martin Lilli Hansen Carl Nielsen Hans Jørgen Ulderup *Kresten Krenzen *Søren Ulderup *Erik Rask 50 50

16 Samlet Robåd Kajak Samlet Robåd Kajak 91 Lone Bang Heinsen *Troels Petersen Allan Gaedt Bente Nørrekjær Hansen Merete Lind Edelgard Nissen Anne Traasdahl 94 Gryning Ole Bang *Jens Blohm 95 Poulsen Bent Christiansen *Karen Rask Benthe Christensen Peter Vollbeer Knud Nilsen Gitte Bønneland Per B. Ravn Morten Nissen Gæsteroere Jesper Wael Duus *) Nye roere I alt Flidspræmier 2005 Guld-åre Dame (1300) Anita Post 1743 km Guld-åre Dame (1300) Lone Frandsen 1615 km Stander i ring Herre (1100 km) Willi Remus 1774 km Stander i ring Herre (1100 km) Jesper Sten Hansen 1105 km Flest km Herre emblem til åre Willi Remus 1774 km Flest km Dame emblem til åre Anita Post 1743 km Flest km Herre kanin Sølv-åre Jesper Quist Lyngholm 347 km Flest km Dame kanin Sølv-åre Maria Petersen 590 km Kajak flest km Herre emblem til åre Gregers Frank 1942 km Kajak flest km Dame emblem til åre Marianne Hoffmann 794 km Kajak Guldpagaj min 1500 km af ture over 50 km inden for en eller flere sæsoner Gregers Frank 1942 km Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelsen foregår planmæssigt efter den plan Christian har lavet. Der er udpeget bådholdsformænd, der kontakter deres bådhold og laver aftale om arbejdets udførelse. 16

17 Landsmotionsstævne 2006 Landsmotionsstævnet i 2006 afholdes i år af Ry Roklub. Det bliver i weekenden fra den juni Klubben har lavet flg. præsentation: I 1987 var Ry Roklub vært ved landsmotionsstævnet i anledning af DFfR s 100 års jubilæum. Vi vil forsøge at gentage succesen fra dengang, hvor stævnet samlede i alt 1773 roere fra hele landet. Et motionsstævne bygger først og fremmest på det sociale samvær og at knytte nye venskaber. Her har du mulighed for at opleve nyt rovand sammen med roere fra andre dele af landet. Ud over roningen byder et motionsstævne også på mange andre aktiviteter og selvfølgelig ikke mindst festmiddag lørdag aften. Roning: Du får mulighed for at vælge mellem forskellige distancer i Søhøjlandets smukke natur. Roturene vil ligge på mellem 10 og 30 km. Andre aktiviteter: Vil du ud i Søhøjlandet og nyde den dejlige natur, vil der være pjecer om forskellige gåture. Eller hvad med en tur med turistbådene til Himmelbjerget. Du kan også prøve kræfter med Danmarks højeste klatrepæl eller vælge en dyst i vores polokajakker. Så reservér allerede nu denne weekend. Nærmere om tilmelding i næste Tagåren. Nissehueroning 19 roere fra Sønderborg, Augustenborg, Nordborg, Flensborg, Kolding og Aabenraa gennemførte d. 27. nov. atter den traditionsrige nissehueroning; en 7 km lang tur på Als Fjord. Start ved middagstid og sidst på eftermiddagen blev varmen genvundet med æbleskiver og gløgg. 17

18 Roinstruktion 2006 Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med at lave roinstruktion på samme måde som i år. Det kræver imidlertid en stor indsats af nøglepersonerne, så i år bliver der kun én instruktionsweekend. Den er fastlagt til den 22. og 23. april. Vi beder alle nævne det over for venner og bekendte som spørger til muligheden for at starte med at ro. Kajakinstruktionen starter først i juni, men da der er fortrinsret til kajakinstruktionen for medlemmer, der allerede er roere, vil det være en god idé for nye kajakroere at melde sig til roinstruktionskurset. Broroning på Storebælt En unik mulighed for at ro på tværs af Storebælt kommer når DFfR atter arrangerer en såkaldt broroning den august Der stilles store krav til deltagerne, så deltagelsen skal forberedes grundigt. Betingelserne læses her: storebaelt_ doc 18

19 Aktiviteter i foråret På nuværende tidspunkt er der planlagt følgende aktiviteter i foråret: 19. januar: Spar bonde og rafleaften 25. januar: Madaften. 22. februar: Madaften og fastelavnsfest (alle aldre). 15. marts: Madaften - hvorefter Holger Ulderup fortæller og viser billeder/film fra sin netop gennemførte rejse til Australien. Standerhejsning 2006 Standerhejsning bliver lørdag den 25. marts, og i år udvides programmet, da vi også vil arrangere en standerhejsningsfest om aftenen. Nærmere omtale i næste udgave af Tagåren, men reservér allerede nu tidspunktet. Flere billeder fra vinterbadningen kan ses på hjemmesiden (http://www.aabenraaroklub.dk under menupunktet billedgalleri og derefter Julebadning 2005 ). 19

20 20

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Beretning for 2006 Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 August 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Bank: 9740 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk Juli 2015 Nyhedsbrev fra Odder Roklub Dette nyhedsbrev indeholder: Kalender Juli-Oktober Kajakroning Nyt fra Tirsdagsklubben Sommerferietur Bestyrelsen og Udvalg Facebook, rokort, it Nulenergi klubhus

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Jeg vil kort gennemgå hvad der er sket i det forløbne år. Det går jo egentlig forrygende!

Jeg vil kort gennemgå hvad der er sket i det forløbne år. Det går jo egentlig forrygende! Generalforsamling 2014 Man skulle tro det blev lettere med årene at stå her for at aflægge beretning, men lige i år er det svært! Jeg har haft mange gode år i bestyrelsen så at stå her med den absolut

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere