December-januar 2005/06

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December-januar 2005/06"

Transkript

1 Nr.4 December-januar 2005/06 Aabenraa Roklub Strandvej 5 -

2 AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 Klubtelefon Giro: Hjemmeside: Formand: Carsten Yndigegn Gl. Kongevej 13 a Tlf: Kasserer: Annelise Furdal Stalholt 16 Tlf: Sekretær: Jens Holm-Pedersen Birkevej 32 Tlf: Bestyrelse Materialeforvalter: Christian Geerthsen Rundemøllevej 17, Løjt Kirkeby Tlf: Husforvalter: Holger Ulderup Rugkobbel 144 Tlf: Kantinebestyrer: Allan Gaedt Tækkerløkke 32 Tlf Ungdomsrochef: Bente Christensen Jørgensgård 16 Tlf: Langtursrochef: Lone Frandsen Kromai 188, Løjt Kirkeby Tlf: Kaproningschef: Anita Post Birkeparken Rødekro Tlf: Formand: Bent Brink Fjordmarken 34 Tlf: Roklubbens Venner Næstformand: Erik Schulz Fjordmarken 24 Tlf; Kasserer: Eva Henriksen Gl. Kongevej 3 Tlf: Sekretær: Preben Jakobsen Lindedal 14 Tlf: Lone Bang Heinsen (Tlf ) Carsten Yndigegn (ansv.) Tagåren er medlemsblad for Aabenraa Roklub. Udkommer 4 gange årligt. Oplag: 150 ekspl. Deadline for næste nummer: 6. marts Materiale til bladet kan sendes til redaktionen på klubbens adresse eller pr. til: 2

3 Indhold Standerstrygning...4 Generalforsamling...7 Aktivitetskalender...10 Løvfaldsturen okt DFfR s oplevelsesture Lokaleudlån...14 Ingen Naldtangtur i Vintersvømning i foråret...14 Rostatistik...15 Flidspræmier Bådvedligeholdelse...16 Landsmotionsstævne Nissehueroning...17 Roinstruktion Broroning på Storebælt...18 Aktiviteter i foråret...19 Standerhejsning Forsidefoto: Freddy Christiansen. Øvrige fotografier i dette nummer er taget af Erik Lildholdt, Frank Hedensted og Christian Henriksen. 3

4 Standerstrygning Sæsonens standerstrygning blev gennemført i høj sol, så det var vanskeligt at forstå at sæson var slut. Formiddagen gik med at tage broen op. Henrik havde konstrueret et hejseværk, så det var blevet lettere at løfte elementer op af vandet. Der var næsten større fremmemøde inden end ude, så klubhuset skinnede, da det var blevet tid til den traditionelle afslutning og solæg. Samtidig var der gjort forberedelser til eftermiddagens sammenkomst: bordene var dækket og æblekagen lagt sammen. Standerstrygningen begyndte med at synge klubsangen, hvorefter formanden sammenfattede sæsonens begivenheder. Det har været en god sæson. Den nye måde at gribe kanininstruktionen an på har været vellykket, og det har givet mange nye medlemmer. Der har været stillet store krav til instruktørerne, så der blev rettet en stor til de mange der har været instruktører i forbindelse med kanin- og kajakinstruktionen, og til Anita, der har tilrettelagt det hele. Ungdomsroningen fortsætter med høj kadence. Bente har forstået at fastholde engagementet blandt ungdomsroerne. Seniorroningen kører med stor kontinuitet og sammenhold, og det har været en sæson hvor seniorerne rigtigt har formået at skabe publicity om klubben, bl.a. gennem en stort opsat artikel i JydskeVestkysten. 4

5 Rostatistikken viser at i år har 100 roere været på vandet i robåd, og der er samler er roet km mod km sidste år. Det er en stigning på km i forhold til sidste år. I kajak er der roet km af 35 roere mod sidste år. Det er en stigning på 754 km i forhold til sidste år. Klubben har i alt 188 medlemmer. De mange kilometre er ikke blot roet i vort daglige rofarvand, men også på klublangture og individuelle ture i ind- og udland, bl.a. Naldtangturen i foråret og Barsø-turen i september, samt løvfaldsturen fra Ry til Skanderborg sidst i oktober. Sønderjysk kaproning, som blev afholdt på Haderslev Dam, var et vellykket arrangement. Vi fik tre 1. pladser, to 2. pladser, to 4. pladser, én 5. plads og én 6. plads. Det blev en forrygende Sankt Hans. Vejret var utroligt, så det indkøbte fadøl var drukket længe inden bålet blev tændt og årets taler, sognepræst Annette Hedensted tog fat. Hun holdt en fremragende tale, hvilket yderligere var med til at styrke indtrykket af et helt igennem vellykket arrangement. De mest synlige forandringer i årets løb har været i bådhallen. Vi har fået to nye både. En 2-3 personers gigbåd og en ny trimmi. Det var en glædesdag da bådene kunne døbes d. 13. august i forbindelse med den årlige kanindåb. De to både, henholdsvis Spramshuse og Varnæsvig, blev døbt at Gerd Larsen og Bent Brink. 5

6 Vort broprojekt tog et stort skridt fremad, da bådvognene blev færdige, og halvdelen af Henrik Hoffmans hæve-sænke system er blevet opsat, og det har bestået sin prøve. Til sidst blev vintersæsonens arrangementer kort omtalt, bl.a. den faste fredagssvømning fra 20-21, muligheden for ergometerroning, spinning og løbetræning, som vil være fast bestanddel af klubaftenerne hver torsdag, samt forskellige andre aktiviteter og bådvedligeholdelsen, som Christian styrer med sikker hånd. Til sidst blev der rettet en stor tak til alle der har ydet lidt ekstra for klubben i år, ikke mindst de medlemmer der var der om formiddagen for at gøre rent inde og tage broen op ude. Under afsyngelse af nr. 15 blev standeren strøget, og derefter var der kaffebord med æblekage. Anita Post overrakte flidspræmierne til de medlemmer der havde roet mest i deres kategori. Emblemer for flest kilometre i robåd blev uddelt til Anita selv og Willi Remus, mens de flittigste kajakroere var Marianne Hoffmann og Gregers Frank. Anita Post og Lone Frandsen har roet sig til en guldåre, mens Willi Remus og Jesper Sten Hansen begge har opnået stander i ring. En Sølv-åre for flest roede kilometre blandt tilfaldt i år Jesper Quist Lyngholm og Maria Petersen. Endelig fik Gregers Frank Guldpagaj for at have roet mere end 1500 km på ture over 50 km. 6

7 Generalforsamling Aabenraa, d. 4. januar 2006 Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling i Aabenraa Roklub Torsdag d. 9. februar kl i klubbens lokaler Strandvej 5, med følgende dagsorden i henhold til klublovens 11: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag 5. Kontingent og Budget 6. Valg til bestyrelse, jfr Valg af 2 revisorer. 8. Eventuelt. Vedr. pkt. 3: I henhold til klublovene henligger regnskabet til gennemsyn for klubbens medlemmer hos kassereren 3 dage før generalforsamlingen. Vedr. pkt. 4: Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes, dvs. den 6. februar Vedr. pkt. 6: Efter gældende lov er Kasserer, Kaproningschef, Langtursrochef og Kantineforvalter på valg. Valg af Kasserer (Annelise Furdal er villig til genvalg). Valg af Kaproningschef (Anita Post er villig til genvalg). Valg af Langtursrochef (Lone Frandsen er villig til genvalg), Valg af Kantineforvalter (Allan Gaedt, som bestyrelsen har rekrutteret til den ubesatte post, modtager valg). Vedr. pkt. 8: Bestyrelsen kommer med et konkret oplæg om køb af en 2-personers inrigger. 7

8 Uddrag af Lov for Aabenraa roklub Revideret d. 10/ Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 7 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således af der det ene år vælges: Formand, Sekretær, Ungdomsrochef, Materialeforvalter og Husforvalter, næste år: Kasserer, Kaproningschef, Langtursrochef og Kantineforvalter. I tilfælde af afgang i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv, blandt klubbens øvrige medlemmer, til næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen 10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med 8 dages skriftlig varsel. Forslag til dagsordenen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun restancefri, aktive medlemmer over 15 år har stemmeret. Passive medlemmer og pensionistroere har adgang til klubbens generalforsamlinger dog uden stemmeret. Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet, herfra undtaget de i 13 og 15 nævnte forhold. Valg til bestyrelsen og afstemninger afholdes skriftligt, såfremt blot et medlem fordrer det. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt. 11 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Kontingent og Budget 6. Valg til bestyrelse, jfr Valg af 2 revisorer. 8. Eventuelt 12 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 20 medlemmer indsender skriftlig begæring derom. Lovændringer 13 Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtig, når mindst 1 /3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Er dette ikke tilfældet, skal der inden 14 dage indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og samme dagsorden, hvilken generalforsamling altid er beslutningsdygtig. Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af de mødte stemmer. Hele loven og klubbens reglement kan læses på under menupunktet Love og regler. 8

9 Aabenraa Roklubs hjemmeside findes på ovenstående adresse. Her kan du finde nyheder om klubben. Under punktet Arrangementskalender er den aktuelle kalender med links til en nærmere omtale af de enkelte arrangementer. Hjemmesiden indeholder adresser på bestyrelsen for roklubben og roklubbens venner, samt en masse anden information for nye såvel som gamle medlemmer, bl.a. klubbens lov og reglement, langtursreglement, bestyrelsesreferater, kopier af Tagåren, samt links til DFfR, DKF og de sønderjyske klubber. Billedgalleri indeholder billeder fra nogle af klubbens arrangementer. Du er også velkommen til at sende billeder fra din langtur. Der er endvidere en telefonliste. Den må kun ligge der hvis den er adgangsbeskyttet, men alle kan få udleveret adgangskoden ved at sende en mail til klubben. Brug hjemmesiden, og send gerne en mail, når der er noget du savner, eller hvis du finder fejl rundt omkring. Roklubbens mailadresse er: 9

10 Aktivitetskalender Januar 2006 Februar 2006 Søndag 1 Onsdag 1 Seniorer 9-12; ungdomsroere Mandag 2 Torsdag 2 Tirsdag 3 Fredag 3 Svømning Onsdag 4 Seniorer 9-12; ungdomsroere Lørdag Torsdag 5 Søndag 5 Fredag 6 Svømning Mandag 6 Lørdag 7 Tirsdag 7 Søndag 8 Onsdag 8 Seniorer 9-12; ungdomsroere Mandag 9 Torsdag 9 Generalforsamling kl Tirsdag 10 Fredag 10 Svømning Onsdag 11 Seniorer 9-12; ungdomsroere Lørdag Torsdag 12 Søndag 12 Fredag 13 Svømning Mandag 13 Lørdag 14 Tirsdag 14 Søndag 15 Onsdag 15 Seniorer 9-12; ungdomsroere Mandag 16 Torsdag 16 Tirsdag 17 Fredag 17 Svømning Onsdag 18 Seniorer 9-12; ungdomsroere Lørdag Torsdag 19 Spar bonde og rafleaften Søndag 19 Fredag 20 Svømning Mandag 20 Lørdag 21 Tirsdag 21 Søndag 22 Onsdag 22 Seniorer 9-12; 18: Madaften og fastelavnsfest (alle aldre) Mandag 23 Torsdag 23 Tirsdag 24 Fredag 24 Svømning Onsdag 25 Seniorer 9-12; 18: Madaften Lørdag 25 Torsdag 26 Søndag 26 Fredag 27 Svømning Mandag 27 Lørdag 28 Tirsdag 28 Søndag 29 Mandag 30 Tirsdag 31 10

11 Marts 2006 Onsdag 1 Fredag 17 Svømning Torsdag 2 Lørdag 18 Fredag 3 Svømning Søndag 19 Lørdag 4 Mandag 20 Søndag 5 Tirsdag 21 Mandag 6 Onsdag 22 Seniorer 9-12; ungdomsroere Tirsdag 7 Torsdag 23 Onsdag 8 Seniorer 9-12; ungdomsroere Fredag 24 Svømning Torsdag 9 Lørdag 25 Standerhejsning Fredag 10 Svømning Søndag 26 Lørdag 11 Mandag 27 Søndag 12 Tirsdag 28 Mandag 13 Onsdag 29 Seniorer 9-12; ungdomsroere Tirsdag 14 Torsdag 30 Onsdag Torsdag Seniorer 9-12; 18: Madaften - Holger Ulderupfortæller om Australien Fredag 31 Svømmeprøve

12 Klar besked om sund fornuft.. V/ Gitte & Peter Fabricius Andersen Overfor springvandet i Gågaden Storegade 1 - Telefon

13 Løvfaldsturen okt Årets løvfaldstur gik i år fra Ry til Skanderborg. Den foregik i weekenden d oktober. Turen startede i Ry lørdag formiddag, hvor 12 roere fra Aabenraa Roklub havde sat hinanden stævne. I bil kom Marianne, Anita, Jens, Bente, Niels Henning, Lone, Frank, Ulla og Carsten. Maria, der netop var flyttet til Nordsjælland, var stået tidligt op og havde taget toget. Henrik og Keld kom lige som sidste år på motorcykel, men i år til tiden, for lidt finregn havde frataget dem lysten til at gøre længe holdt for at drikke kaffe og spise wienerbrød. Til gengæld stod den på rundstykker i Ry, så vi kom alligevel først af sted lidt over elleve. Turen starter smukt ud ned igennem Gudenåen. Ved udmundingen i Mossø ligger Klostermølle, som dannede rammen om frokosten. Derefter gik det henover Mossø og ind i Skanderborgsøerne, hvor Skanderborg Roklub har lagt sig i den fjerneste ende, så det var blevet skumring, da vi ankom. Til alt held stod vor medbragte proviant klar, så maden var snart klar. I år var det Lone og Frank, der havde tryllet i køkkenet med laksetærte og hvidvinsgryde, så alle blev mætte og glade. Næste dag tog vi fat på de sidste 32 km, som vi forlængede med at par kilometer for at spise frokost ved Gudenåmuseet. Selvom det var sent på sæsonen var det en fin tur. Vi slap for regn i større stil, og solen holdt køligheden på afstand. Efter at have rengjort og afleveret både i Ry, kørte vi tilbage til Skanderborg for at hente bagage, og så var det blevet tid til aftensmad, så de rigelige rester fra dagen i forvejen kom på bordet. Så det var en gruppe veltilfredse roere der satte vi kursen tilbage til Aabenraa. 13

14 DFfR s oplevelsesture 2006 DFfR arrangerer ingen langture i 2006, men annoncerer kredsenes tilbud. Se nærmere om mulighederne på under menupunktet Breddeaktiviteter og derefter Oplevelsesture. Lokaleudlån Alle medlemmer kan låne klublokalet med al nødvendig service til private familiefester. Reservation og aftale om lån af lokaler skal fremover aftales med Allan Gaedt (tlf ). Ingen Naldtangtur i 2006 Det har deværre vist sig umuligt at leje Naldtanglejren i 2006, så derfor bliver turen ikke arrangeret i år. Til gengæld er der givet tilsagn om leje i Vintersvømning i foråret Vintersvømningen, fredag kl fortsætter frem til udgangen af marts. Der er dog lukket i vinterferien i uge 7. Svømning er godt for dit humør! AABENRAA SVØMMEHAL Åben mandag fredag kl mandag og onsdag tirsdag og torsdag og lørdag søndag mail: tlf

15 Rostatistik Samlet Robåd Kajak Samlet Robåd Kajak 1 Gregers Frank Pernille Steppat Willi Remuss Kresten Krenze Anita Post Rune Hell Lone Frandsen Melo Rusotti Henrik Hoffmann *Karin Heissel Marianne Hoffmann Britta Evers Jesper Sten Hansen Erik Lildholdt Andreas Aage Petersen *Lasse Pedersen Børge Bang Jacob Furdal Freddy Christiansen *Jan Petersen Erik Schultz Anette Krenzen Egon Dahl Jens Tobiasen *Maria Petersen Gynther Behrens Bente Christensen Erik Evers Jens Holm-Pedersen *Mette Skov Gerd Larsen *Charlotte Andersen Ulla Jensen Bent Brink *Annemette From André Nadolny Norbert Ottens Ruth Wollesen Herluf Andsager *Espen Pedersen Hans Jürgensen Esther Schultz Carsten Yndigegn Kirsten Holm Wolf Niels Henning Christensen Torkil Pedersen Christian Henriksen *Mads Møller *Jesper Quist Lyngholm *Thomas Kofod Bent Blaagaard Gryning *Kristina Ø. Beeck *Kristoffer B. Ramsgaard Svend Christensen Mogens Lind *Sonja Bang Frank Hedensted Anne Marie Schultz *Karen Bruun Ole Steffensen Anders Ege Olsen Hans Henrik Mau *Anita Lassen Schmidt Christian Geerthsen Kjeld Møbjerg *Mads Klausen Holger Ulderup Helga Petersen Ulrick Hansen Kim Furdal Bent Skjønnemann Kid Petersen Søren Geerthsen Carsten Frosch Brik Anne Marie Andresen Helga Klüwer Petersen Kaj Westphal Uwe Carstens Mie Kjær Høhne Karen Feddersen Simon Laust Kristensen Annelise Furdal Louise Hagerup *Zara Martin Lilli Hansen Carl Nielsen Hans Jørgen Ulderup *Kresten Krenzen *Søren Ulderup *Erik Rask 50 50

16 Samlet Robåd Kajak Samlet Robåd Kajak 91 Lone Bang Heinsen *Troels Petersen Allan Gaedt Bente Nørrekjær Hansen Merete Lind Edelgard Nissen Anne Traasdahl 94 Gryning Ole Bang *Jens Blohm 95 Poulsen Bent Christiansen *Karen Rask Benthe Christensen Peter Vollbeer Knud Nilsen Gitte Bønneland Per B. Ravn Morten Nissen Gæsteroere Jesper Wael Duus *) Nye roere I alt Flidspræmier 2005 Guld-åre Dame (1300) Anita Post 1743 km Guld-åre Dame (1300) Lone Frandsen 1615 km Stander i ring Herre (1100 km) Willi Remus 1774 km Stander i ring Herre (1100 km) Jesper Sten Hansen 1105 km Flest km Herre emblem til åre Willi Remus 1774 km Flest km Dame emblem til åre Anita Post 1743 km Flest km Herre kanin Sølv-åre Jesper Quist Lyngholm 347 km Flest km Dame kanin Sølv-åre Maria Petersen 590 km Kajak flest km Herre emblem til åre Gregers Frank 1942 km Kajak flest km Dame emblem til åre Marianne Hoffmann 794 km Kajak Guldpagaj min 1500 km af ture over 50 km inden for en eller flere sæsoner Gregers Frank 1942 km Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelsen foregår planmæssigt efter den plan Christian har lavet. Der er udpeget bådholdsformænd, der kontakter deres bådhold og laver aftale om arbejdets udførelse. 16

17 Landsmotionsstævne 2006 Landsmotionsstævnet i 2006 afholdes i år af Ry Roklub. Det bliver i weekenden fra den juni Klubben har lavet flg. præsentation: I 1987 var Ry Roklub vært ved landsmotionsstævnet i anledning af DFfR s 100 års jubilæum. Vi vil forsøge at gentage succesen fra dengang, hvor stævnet samlede i alt 1773 roere fra hele landet. Et motionsstævne bygger først og fremmest på det sociale samvær og at knytte nye venskaber. Her har du mulighed for at opleve nyt rovand sammen med roere fra andre dele af landet. Ud over roningen byder et motionsstævne også på mange andre aktiviteter og selvfølgelig ikke mindst festmiddag lørdag aften. Roning: Du får mulighed for at vælge mellem forskellige distancer i Søhøjlandets smukke natur. Roturene vil ligge på mellem 10 og 30 km. Andre aktiviteter: Vil du ud i Søhøjlandet og nyde den dejlige natur, vil der være pjecer om forskellige gåture. Eller hvad med en tur med turistbådene til Himmelbjerget. Du kan også prøve kræfter med Danmarks højeste klatrepæl eller vælge en dyst i vores polokajakker. Så reservér allerede nu denne weekend. Nærmere om tilmelding i næste Tagåren. Nissehueroning 19 roere fra Sønderborg, Augustenborg, Nordborg, Flensborg, Kolding og Aabenraa gennemførte d. 27. nov. atter den traditionsrige nissehueroning; en 7 km lang tur på Als Fjord. Start ved middagstid og sidst på eftermiddagen blev varmen genvundet med æbleskiver og gløgg. 17

18 Roinstruktion 2006 Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med at lave roinstruktion på samme måde som i år. Det kræver imidlertid en stor indsats af nøglepersonerne, så i år bliver der kun én instruktionsweekend. Den er fastlagt til den 22. og 23. april. Vi beder alle nævne det over for venner og bekendte som spørger til muligheden for at starte med at ro. Kajakinstruktionen starter først i juni, men da der er fortrinsret til kajakinstruktionen for medlemmer, der allerede er roere, vil det være en god idé for nye kajakroere at melde sig til roinstruktionskurset. Broroning på Storebælt En unik mulighed for at ro på tværs af Storebælt kommer når DFfR atter arrangerer en såkaldt broroning den august Der stilles store krav til deltagerne, så deltagelsen skal forberedes grundigt. Betingelserne læses her: storebaelt_ doc 18

19 Aktiviteter i foråret På nuværende tidspunkt er der planlagt følgende aktiviteter i foråret: 19. januar: Spar bonde og rafleaften 25. januar: Madaften. 22. februar: Madaften og fastelavnsfest (alle aldre). 15. marts: Madaften - hvorefter Holger Ulderup fortæller og viser billeder/film fra sin netop gennemførte rejse til Australien. Standerhejsning 2006 Standerhejsning bliver lørdag den 25. marts, og i år udvides programmet, da vi også vil arrangere en standerhejsningsfest om aftenen. Nærmere omtale i næste udgave af Tagåren, men reservér allerede nu tidspunktet. Flere billeder fra vinterbadningen kan ses på hjemmesiden (http://www.aabenraaroklub.dk under menupunktet billedgalleri og derefter Julebadning 2005 ). 19

20 20

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 August 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Bank: 9740 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

239 39. Årgang Juli 2014

239 39. Årgang Juli 2014 239 39. Årgang Juli 2014 ORGAN FOR 1 HUNDESTED ROKLUB Bestyrelsen i Hundested Roklub pr. 1. april 2014 Formand Christian Byskov, Vestergade 7 47938574 hundestedroklub@gmail.com Næstformand Tor Petersen,

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

KR - for alle på tværs af landegrænserne

KR - for alle på tværs af landegrænserne KR - for alle på tværs af landegrænserne Juli, 3. kvartal 2009 - nr. 3-83. årgang Forsidefoto 12 kaniner fra ni lande på instruktionsweekend. Indhold 02 Indhold og redaktion 03 Leder 04 Standerhejsning

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2011 Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 2 Generalforsamlingen den 10. marts 2011 Der var mødt

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere