December-januar 2005/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December-januar 2005/06"

Transkript

1 Nr.4 December-januar 2005/06 Aabenraa Roklub Strandvej 5 -

2 AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 Klubtelefon Giro: Hjemmeside: Formand: Carsten Yndigegn Gl. Kongevej 13 a Tlf: Kasserer: Annelise Furdal Stalholt 16 Tlf: Sekretær: Jens Holm-Pedersen Birkevej 32 Tlf: Bestyrelse Materialeforvalter: Christian Geerthsen Rundemøllevej 17, Løjt Kirkeby Tlf: Husforvalter: Holger Ulderup Rugkobbel 144 Tlf: Kantinebestyrer: Allan Gaedt Tækkerløkke 32 Tlf Ungdomsrochef: Bente Christensen Jørgensgård 16 Tlf: Langtursrochef: Lone Frandsen Kromai 188, Løjt Kirkeby Tlf: Kaproningschef: Anita Post Birkeparken Rødekro Tlf: Formand: Bent Brink Fjordmarken 34 Tlf: Roklubbens Venner Næstformand: Erik Schulz Fjordmarken 24 Tlf; Kasserer: Eva Henriksen Gl. Kongevej 3 Tlf: Sekretær: Preben Jakobsen Lindedal 14 Tlf: Lone Bang Heinsen (Tlf ) Carsten Yndigegn (ansv.) Tagåren er medlemsblad for Aabenraa Roklub. Udkommer 4 gange årligt. Oplag: 150 ekspl. Deadline for næste nummer: 6. marts Materiale til bladet kan sendes til redaktionen på klubbens adresse eller pr. til: 2

3 Indhold Standerstrygning...4 Generalforsamling...7 Aktivitetskalender...10 Løvfaldsturen okt DFfR s oplevelsesture Lokaleudlån...14 Ingen Naldtangtur i Vintersvømning i foråret...14 Rostatistik...15 Flidspræmier Bådvedligeholdelse...16 Landsmotionsstævne Nissehueroning...17 Roinstruktion Broroning på Storebælt...18 Aktiviteter i foråret...19 Standerhejsning Forsidefoto: Freddy Christiansen. Øvrige fotografier i dette nummer er taget af Erik Lildholdt, Frank Hedensted og Christian Henriksen. 3

4 Standerstrygning Sæsonens standerstrygning blev gennemført i høj sol, så det var vanskeligt at forstå at sæson var slut. Formiddagen gik med at tage broen op. Henrik havde konstrueret et hejseværk, så det var blevet lettere at løfte elementer op af vandet. Der var næsten større fremmemøde inden end ude, så klubhuset skinnede, da det var blevet tid til den traditionelle afslutning og solæg. Samtidig var der gjort forberedelser til eftermiddagens sammenkomst: bordene var dækket og æblekagen lagt sammen. Standerstrygningen begyndte med at synge klubsangen, hvorefter formanden sammenfattede sæsonens begivenheder. Det har været en god sæson. Den nye måde at gribe kanininstruktionen an på har været vellykket, og det har givet mange nye medlemmer. Der har været stillet store krav til instruktørerne, så der blev rettet en stor til de mange der har været instruktører i forbindelse med kanin- og kajakinstruktionen, og til Anita, der har tilrettelagt det hele. Ungdomsroningen fortsætter med høj kadence. Bente har forstået at fastholde engagementet blandt ungdomsroerne. Seniorroningen kører med stor kontinuitet og sammenhold, og det har været en sæson hvor seniorerne rigtigt har formået at skabe publicity om klubben, bl.a. gennem en stort opsat artikel i JydskeVestkysten. 4

5 Rostatistikken viser at i år har 100 roere været på vandet i robåd, og der er samler er roet km mod km sidste år. Det er en stigning på km i forhold til sidste år. I kajak er der roet km af 35 roere mod sidste år. Det er en stigning på 754 km i forhold til sidste år. Klubben har i alt 188 medlemmer. De mange kilometre er ikke blot roet i vort daglige rofarvand, men også på klublangture og individuelle ture i ind- og udland, bl.a. Naldtangturen i foråret og Barsø-turen i september, samt løvfaldsturen fra Ry til Skanderborg sidst i oktober. Sønderjysk kaproning, som blev afholdt på Haderslev Dam, var et vellykket arrangement. Vi fik tre 1. pladser, to 2. pladser, to 4. pladser, én 5. plads og én 6. plads. Det blev en forrygende Sankt Hans. Vejret var utroligt, så det indkøbte fadøl var drukket længe inden bålet blev tændt og årets taler, sognepræst Annette Hedensted tog fat. Hun holdt en fremragende tale, hvilket yderligere var med til at styrke indtrykket af et helt igennem vellykket arrangement. De mest synlige forandringer i årets løb har været i bådhallen. Vi har fået to nye både. En 2-3 personers gigbåd og en ny trimmi. Det var en glædesdag da bådene kunne døbes d. 13. august i forbindelse med den årlige kanindåb. De to både, henholdsvis Spramshuse og Varnæsvig, blev døbt at Gerd Larsen og Bent Brink. 5

6 Vort broprojekt tog et stort skridt fremad, da bådvognene blev færdige, og halvdelen af Henrik Hoffmans hæve-sænke system er blevet opsat, og det har bestået sin prøve. Til sidst blev vintersæsonens arrangementer kort omtalt, bl.a. den faste fredagssvømning fra 20-21, muligheden for ergometerroning, spinning og løbetræning, som vil være fast bestanddel af klubaftenerne hver torsdag, samt forskellige andre aktiviteter og bådvedligeholdelsen, som Christian styrer med sikker hånd. Til sidst blev der rettet en stor tak til alle der har ydet lidt ekstra for klubben i år, ikke mindst de medlemmer der var der om formiddagen for at gøre rent inde og tage broen op ude. Under afsyngelse af nr. 15 blev standeren strøget, og derefter var der kaffebord med æblekage. Anita Post overrakte flidspræmierne til de medlemmer der havde roet mest i deres kategori. Emblemer for flest kilometre i robåd blev uddelt til Anita selv og Willi Remus, mens de flittigste kajakroere var Marianne Hoffmann og Gregers Frank. Anita Post og Lone Frandsen har roet sig til en guldåre, mens Willi Remus og Jesper Sten Hansen begge har opnået stander i ring. En Sølv-åre for flest roede kilometre blandt tilfaldt i år Jesper Quist Lyngholm og Maria Petersen. Endelig fik Gregers Frank Guldpagaj for at have roet mere end 1500 km på ture over 50 km. 6

7 Generalforsamling Aabenraa, d. 4. januar 2006 Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling i Aabenraa Roklub Torsdag d. 9. februar kl i klubbens lokaler Strandvej 5, med følgende dagsorden i henhold til klublovens 11: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag 5. Kontingent og Budget 6. Valg til bestyrelse, jfr Valg af 2 revisorer. 8. Eventuelt. Vedr. pkt. 3: I henhold til klublovene henligger regnskabet til gennemsyn for klubbens medlemmer hos kassereren 3 dage før generalforsamlingen. Vedr. pkt. 4: Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes, dvs. den 6. februar Vedr. pkt. 6: Efter gældende lov er Kasserer, Kaproningschef, Langtursrochef og Kantineforvalter på valg. Valg af Kasserer (Annelise Furdal er villig til genvalg). Valg af Kaproningschef (Anita Post er villig til genvalg). Valg af Langtursrochef (Lone Frandsen er villig til genvalg), Valg af Kantineforvalter (Allan Gaedt, som bestyrelsen har rekrutteret til den ubesatte post, modtager valg). Vedr. pkt. 8: Bestyrelsen kommer med et konkret oplæg om køb af en 2-personers inrigger. 7

8 Uddrag af Lov for Aabenraa roklub Revideret d. 10/ Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 7 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således af der det ene år vælges: Formand, Sekretær, Ungdomsrochef, Materialeforvalter og Husforvalter, næste år: Kasserer, Kaproningschef, Langtursrochef og Kantineforvalter. I tilfælde af afgang i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv, blandt klubbens øvrige medlemmer, til næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen 10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med 8 dages skriftlig varsel. Forslag til dagsordenen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun restancefri, aktive medlemmer over 15 år har stemmeret. Passive medlemmer og pensionistroere har adgang til klubbens generalforsamlinger dog uden stemmeret. Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet, herfra undtaget de i 13 og 15 nævnte forhold. Valg til bestyrelsen og afstemninger afholdes skriftligt, såfremt blot et medlem fordrer det. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt. 11 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Kontingent og Budget 6. Valg til bestyrelse, jfr Valg af 2 revisorer. 8. Eventuelt 12 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 20 medlemmer indsender skriftlig begæring derom. Lovændringer 13 Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtig, når mindst 1 /3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Er dette ikke tilfældet, skal der inden 14 dage indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og samme dagsorden, hvilken generalforsamling altid er beslutningsdygtig. Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af de mødte stemmer. Hele loven og klubbens reglement kan læses på under menupunktet Love og regler. 8

9 Aabenraa Roklubs hjemmeside findes på ovenstående adresse. Her kan du finde nyheder om klubben. Under punktet Arrangementskalender er den aktuelle kalender med links til en nærmere omtale af de enkelte arrangementer. Hjemmesiden indeholder adresser på bestyrelsen for roklubben og roklubbens venner, samt en masse anden information for nye såvel som gamle medlemmer, bl.a. klubbens lov og reglement, langtursreglement, bestyrelsesreferater, kopier af Tagåren, samt links til DFfR, DKF og de sønderjyske klubber. Billedgalleri indeholder billeder fra nogle af klubbens arrangementer. Du er også velkommen til at sende billeder fra din langtur. Der er endvidere en telefonliste. Den må kun ligge der hvis den er adgangsbeskyttet, men alle kan få udleveret adgangskoden ved at sende en mail til klubben. Brug hjemmesiden, og send gerne en mail, når der er noget du savner, eller hvis du finder fejl rundt omkring. Roklubbens mailadresse er: 9

10 Aktivitetskalender Januar 2006 Februar 2006 Søndag 1 Onsdag 1 Seniorer 9-12; ungdomsroere Mandag 2 Torsdag 2 Tirsdag 3 Fredag 3 Svømning Onsdag 4 Seniorer 9-12; ungdomsroere Lørdag Torsdag 5 Søndag 5 Fredag 6 Svømning Mandag 6 Lørdag 7 Tirsdag 7 Søndag 8 Onsdag 8 Seniorer 9-12; ungdomsroere Mandag 9 Torsdag 9 Generalforsamling kl Tirsdag 10 Fredag 10 Svømning Onsdag 11 Seniorer 9-12; ungdomsroere Lørdag Torsdag 12 Søndag 12 Fredag 13 Svømning Mandag 13 Lørdag 14 Tirsdag 14 Søndag 15 Onsdag 15 Seniorer 9-12; ungdomsroere Mandag 16 Torsdag 16 Tirsdag 17 Fredag 17 Svømning Onsdag 18 Seniorer 9-12; ungdomsroere Lørdag Torsdag 19 Spar bonde og rafleaften Søndag 19 Fredag 20 Svømning Mandag 20 Lørdag 21 Tirsdag 21 Søndag 22 Onsdag 22 Seniorer 9-12; 18: Madaften og fastelavnsfest (alle aldre) Mandag 23 Torsdag 23 Tirsdag 24 Fredag 24 Svømning Onsdag 25 Seniorer 9-12; 18: Madaften Lørdag 25 Torsdag 26 Søndag 26 Fredag 27 Svømning Mandag 27 Lørdag 28 Tirsdag 28 Søndag 29 Mandag 30 Tirsdag 31 10

11 Marts 2006 Onsdag 1 Fredag 17 Svømning Torsdag 2 Lørdag 18 Fredag 3 Svømning Søndag 19 Lørdag 4 Mandag 20 Søndag 5 Tirsdag 21 Mandag 6 Onsdag 22 Seniorer 9-12; ungdomsroere Tirsdag 7 Torsdag 23 Onsdag 8 Seniorer 9-12; ungdomsroere Fredag 24 Svømning Torsdag 9 Lørdag 25 Standerhejsning Fredag 10 Svømning Søndag 26 Lørdag 11 Mandag 27 Søndag 12 Tirsdag 28 Mandag 13 Onsdag 29 Seniorer 9-12; ungdomsroere Tirsdag 14 Torsdag 30 Onsdag Torsdag Seniorer 9-12; 18: Madaften - Holger Ulderupfortæller om Australien Fredag 31 Svømmeprøve

12 Klar besked om sund fornuft.. V/ Gitte & Peter Fabricius Andersen Overfor springvandet i Gågaden Storegade 1 - Telefon

13 Løvfaldsturen okt Årets løvfaldstur gik i år fra Ry til Skanderborg. Den foregik i weekenden d oktober. Turen startede i Ry lørdag formiddag, hvor 12 roere fra Aabenraa Roklub havde sat hinanden stævne. I bil kom Marianne, Anita, Jens, Bente, Niels Henning, Lone, Frank, Ulla og Carsten. Maria, der netop var flyttet til Nordsjælland, var stået tidligt op og havde taget toget. Henrik og Keld kom lige som sidste år på motorcykel, men i år til tiden, for lidt finregn havde frataget dem lysten til at gøre længe holdt for at drikke kaffe og spise wienerbrød. Til gengæld stod den på rundstykker i Ry, så vi kom alligevel først af sted lidt over elleve. Turen starter smukt ud ned igennem Gudenåen. Ved udmundingen i Mossø ligger Klostermølle, som dannede rammen om frokosten. Derefter gik det henover Mossø og ind i Skanderborgsøerne, hvor Skanderborg Roklub har lagt sig i den fjerneste ende, så det var blevet skumring, da vi ankom. Til alt held stod vor medbragte proviant klar, så maden var snart klar. I år var det Lone og Frank, der havde tryllet i køkkenet med laksetærte og hvidvinsgryde, så alle blev mætte og glade. Næste dag tog vi fat på de sidste 32 km, som vi forlængede med at par kilometer for at spise frokost ved Gudenåmuseet. Selvom det var sent på sæsonen var det en fin tur. Vi slap for regn i større stil, og solen holdt køligheden på afstand. Efter at have rengjort og afleveret både i Ry, kørte vi tilbage til Skanderborg for at hente bagage, og så var det blevet tid til aftensmad, så de rigelige rester fra dagen i forvejen kom på bordet. Så det var en gruppe veltilfredse roere der satte vi kursen tilbage til Aabenraa. 13

14 DFfR s oplevelsesture 2006 DFfR arrangerer ingen langture i 2006, men annoncerer kredsenes tilbud. Se nærmere om mulighederne på under menupunktet Breddeaktiviteter og derefter Oplevelsesture. Lokaleudlån Alle medlemmer kan låne klublokalet med al nødvendig service til private familiefester. Reservation og aftale om lån af lokaler skal fremover aftales med Allan Gaedt (tlf ). Ingen Naldtangtur i 2006 Det har deværre vist sig umuligt at leje Naldtanglejren i 2006, så derfor bliver turen ikke arrangeret i år. Til gengæld er der givet tilsagn om leje i Vintersvømning i foråret Vintersvømningen, fredag kl fortsætter frem til udgangen af marts. Der er dog lukket i vinterferien i uge 7. Svømning er godt for dit humør! AABENRAA SVØMMEHAL Åben mandag fredag kl mandag og onsdag tirsdag og torsdag og lørdag søndag mail: tlf

15 Rostatistik Samlet Robåd Kajak Samlet Robåd Kajak 1 Gregers Frank Pernille Steppat Willi Remuss Kresten Krenze Anita Post Rune Hell Lone Frandsen Melo Rusotti Henrik Hoffmann *Karin Heissel Marianne Hoffmann Britta Evers Jesper Sten Hansen Erik Lildholdt Andreas Aage Petersen *Lasse Pedersen Børge Bang Jacob Furdal Freddy Christiansen *Jan Petersen Erik Schultz Anette Krenzen Egon Dahl Jens Tobiasen *Maria Petersen Gynther Behrens Bente Christensen Erik Evers Jens Holm-Pedersen *Mette Skov Gerd Larsen *Charlotte Andersen Ulla Jensen Bent Brink *Annemette From André Nadolny Norbert Ottens Ruth Wollesen Herluf Andsager *Espen Pedersen Hans Jürgensen Esther Schultz Carsten Yndigegn Kirsten Holm Wolf Niels Henning Christensen Torkil Pedersen Christian Henriksen *Mads Møller *Jesper Quist Lyngholm *Thomas Kofod Bent Blaagaard Gryning *Kristina Ø. Beeck *Kristoffer B. Ramsgaard Svend Christensen Mogens Lind *Sonja Bang Frank Hedensted Anne Marie Schultz *Karen Bruun Ole Steffensen Anders Ege Olsen Hans Henrik Mau *Anita Lassen Schmidt Christian Geerthsen Kjeld Møbjerg *Mads Klausen Holger Ulderup Helga Petersen Ulrick Hansen Kim Furdal Bent Skjønnemann Kid Petersen Søren Geerthsen Carsten Frosch Brik Anne Marie Andresen Helga Klüwer Petersen Kaj Westphal Uwe Carstens Mie Kjær Høhne Karen Feddersen Simon Laust Kristensen Annelise Furdal Louise Hagerup *Zara Martin Lilli Hansen Carl Nielsen Hans Jørgen Ulderup *Kresten Krenzen *Søren Ulderup *Erik Rask 50 50

16 Samlet Robåd Kajak Samlet Robåd Kajak 91 Lone Bang Heinsen *Troels Petersen Allan Gaedt Bente Nørrekjær Hansen Merete Lind Edelgard Nissen Anne Traasdahl 94 Gryning Ole Bang *Jens Blohm 95 Poulsen Bent Christiansen *Karen Rask Benthe Christensen Peter Vollbeer Knud Nilsen Gitte Bønneland Per B. Ravn Morten Nissen Gæsteroere Jesper Wael Duus *) Nye roere I alt Flidspræmier 2005 Guld-åre Dame (1300) Anita Post 1743 km Guld-åre Dame (1300) Lone Frandsen 1615 km Stander i ring Herre (1100 km) Willi Remus 1774 km Stander i ring Herre (1100 km) Jesper Sten Hansen 1105 km Flest km Herre emblem til åre Willi Remus 1774 km Flest km Dame emblem til åre Anita Post 1743 km Flest km Herre kanin Sølv-åre Jesper Quist Lyngholm 347 km Flest km Dame kanin Sølv-åre Maria Petersen 590 km Kajak flest km Herre emblem til åre Gregers Frank 1942 km Kajak flest km Dame emblem til åre Marianne Hoffmann 794 km Kajak Guldpagaj min 1500 km af ture over 50 km inden for en eller flere sæsoner Gregers Frank 1942 km Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelsen foregår planmæssigt efter den plan Christian har lavet. Der er udpeget bådholdsformænd, der kontakter deres bådhold og laver aftale om arbejdets udførelse. 16

17 Landsmotionsstævne 2006 Landsmotionsstævnet i 2006 afholdes i år af Ry Roklub. Det bliver i weekenden fra den juni Klubben har lavet flg. præsentation: I 1987 var Ry Roklub vært ved landsmotionsstævnet i anledning af DFfR s 100 års jubilæum. Vi vil forsøge at gentage succesen fra dengang, hvor stævnet samlede i alt 1773 roere fra hele landet. Et motionsstævne bygger først og fremmest på det sociale samvær og at knytte nye venskaber. Her har du mulighed for at opleve nyt rovand sammen med roere fra andre dele af landet. Ud over roningen byder et motionsstævne også på mange andre aktiviteter og selvfølgelig ikke mindst festmiddag lørdag aften. Roning: Du får mulighed for at vælge mellem forskellige distancer i Søhøjlandets smukke natur. Roturene vil ligge på mellem 10 og 30 km. Andre aktiviteter: Vil du ud i Søhøjlandet og nyde den dejlige natur, vil der være pjecer om forskellige gåture. Eller hvad med en tur med turistbådene til Himmelbjerget. Du kan også prøve kræfter med Danmarks højeste klatrepæl eller vælge en dyst i vores polokajakker. Så reservér allerede nu denne weekend. Nærmere om tilmelding i næste Tagåren. Nissehueroning 19 roere fra Sønderborg, Augustenborg, Nordborg, Flensborg, Kolding og Aabenraa gennemførte d. 27. nov. atter den traditionsrige nissehueroning; en 7 km lang tur på Als Fjord. Start ved middagstid og sidst på eftermiddagen blev varmen genvundet med æbleskiver og gløgg. 17

18 Roinstruktion 2006 Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med at lave roinstruktion på samme måde som i år. Det kræver imidlertid en stor indsats af nøglepersonerne, så i år bliver der kun én instruktionsweekend. Den er fastlagt til den 22. og 23. april. Vi beder alle nævne det over for venner og bekendte som spørger til muligheden for at starte med at ro. Kajakinstruktionen starter først i juni, men da der er fortrinsret til kajakinstruktionen for medlemmer, der allerede er roere, vil det være en god idé for nye kajakroere at melde sig til roinstruktionskurset. Broroning på Storebælt En unik mulighed for at ro på tværs af Storebælt kommer når DFfR atter arrangerer en såkaldt broroning den august Der stilles store krav til deltagerne, så deltagelsen skal forberedes grundigt. Betingelserne læses her: storebaelt_ doc 18

19 Aktiviteter i foråret På nuværende tidspunkt er der planlagt følgende aktiviteter i foråret: 19. januar: Spar bonde og rafleaften 25. januar: Madaften. 22. februar: Madaften og fastelavnsfest (alle aldre). 15. marts: Madaften - hvorefter Holger Ulderup fortæller og viser billeder/film fra sin netop gennemførte rejse til Australien. Standerhejsning 2006 Standerhejsning bliver lørdag den 25. marts, og i år udvides programmet, da vi også vil arrangere en standerhejsningsfest om aftenen. Nærmere omtale i næste udgave af Tagåren, men reservér allerede nu tidspunktet. Flere billeder fra vinterbadningen kan ses på hjemmesiden (http://www.aabenraaroklub.dk under menupunktet billedgalleri og derefter Julebadning 2005 ). 19

20 20

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben.

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. 2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. Alle både skal repareres for de skader de har, og der skal slibes, lakeres og poleres så vi kan bevare

Læs mere

Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben.

Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. 2016-2017 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. Alle både skal repareres for de skader de har, og der skal slibes, lakeres og poleres så vi kan bevare

Læs mere

Nr.2 Juni 2006. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr.2 Juni 2006. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr.2 Juni 2006 Aabenraa Roklub Strandvej 5 - www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside: http://www.aabenraaroklub.dk

Læs mere

Nr.4. December-januar 2004/05. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr.4. December-januar 2004/05. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr.4 December-januar 2004/05 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 AABENRAA ROKLUB Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 Der afholdes generalforsamling i Aabenraa Roklub torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.30 med følgende dagsorden i henhold til klublovens

Læs mere

Aabenraa Roklub. Nr. 4 Oktober 2010. Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk. "Vi er de vilde kaniner..."

Aabenraa Roklub. Nr. 4 Oktober 2010. Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk. Vi er de vilde kaniner... Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 4 Oktober 2010 "Vi er de vilde kaniner..." 1 AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-mail: post@aabenraaroklub.dk

Læs mere

Nr.2 Marts 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr.2 Marts 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr.2 Marts 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk. Nr. 3 Juni 2010

Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk. Nr. 3 Juni 2010 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Juni 2010 1 AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 9734 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Nr. 3 Juni 2008. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Juni 2008. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Juni 2008 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 9734 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nr.3 September 2006. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr.3 September 2006. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr.3 September 2006 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Sønderjyland/Sydslesvig

Sønderjyland/Sydslesvig Sønderjyland/Sydslesvig 2. årg. nr. 2 1 5. maj 201 3 GE ERALFORSAMLI G SØ DERJYSK HUSFLID DE 18. APRIL 2013, REFERAT FRA GE ERALFORSAMLI GE : 1. Dirigent - Margit Sørensen 2. Referent - Gerd Bargum Petersen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2008. Nytårskur 2008. Årets sidste 8 Grand Prix. Regnskabsår. Julefrokost. 12-12-2008. Generalforsamlig i Roklubbens Venner

NYHEDSARKIV 2008. Nytårskur 2008. Årets sidste 8 Grand Prix. Regnskabsår. Julefrokost. 12-12-2008. Generalforsamlig i Roklubbens Venner Nytårskur 2008 NYHEDSARKIV 2008 Tillader vejret det, startes kl. 9.30 med roning til Kulturøen. Efterfølgende frokost kl. 12.00 i klubben. Der er sørget for kransekage. 200821.dec Årets sidste 8 Grand

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Love for Nordborg Roklub

Love for Nordborg Roklub Side 1 af 6 Love for Nordborg Roklub Revideret på generalforsamlingen den 26. februar 2015 Side 2 af 6 Klubbens navn 1 Klubbens navn er: Nordborg Roklub, og dette navn skal benyttes i alle offentliggørelser,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub 1 Klubbens navn er Frederiksværk Ro- og Kajakklub. Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune. Klubbens stander er hvid med blå kant. Inden for den blå kant er

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2004. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Oktober 2004. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Oktober 2004 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: roklub@hotmail.com Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Formål. 1. Medlemmer. 2.

Formål. 1. Medlemmer. 2. Skanderborg Roklubs love. Revideret ved ordinær generalforsamling 2001, ekstraordinær generalforsamling 2007, ekstraordinær generalforsamling 2009, ekstraordinær generalforsamling 2010 og ekstraordinær

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Medlemmer Klubaktiviteter Resultater Undervisning Øvrige forhold - Hjemmeside - Nyhedsbrev - Klublokaler mm. Udvikling i AABC s medlemstal 400 350 300 250 200 150 100 332 341 326

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

AABENRAA ROKLUB. Referat fra bestyrelsesmøde den 07. marts 2016 kl

AABENRAA ROKLUB. Referat fra bestyrelsesmøde den 07. marts 2016 kl Referat fra bestyrelsesmøde den 07. marts 2016 kl. 19.30 Til stede var: Ulla Jensen Jens Blohm Poulsen Christian H. Geerthsen Niels Henning Christensen Yrsa Brølling Ikke til stede: Jesper Sten Hansen

Læs mere