MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB"

Transkript

1 SPRØJTEN Nr. 1 Januar årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Paul Højen modtager årets Lemvig-Sejlerpokal af formanden 1 Foto: KKW

2 2

3 SPRØJTEN Klubblad for Lemvig Sejlklub INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kolofon... 4 Formanden har ordet... 5 Traktorførere/Kranførere... 6 Information fra Haludvalget... 7 Orientering for medlemmer... 9 Efterårsturen Generalforsamlingen Førstehjælp Aktivitetskalender Sejlads i Grønland Sprøjten Kapsejladsaften Ny sangbog Nyt fra surfafdelingen SPRØJTEN ønsker alle medlemmer et godt nytår. Foto: Martin Skovgaard JUBII-sejladsen Måltagning ved østhavnen. Foto: Isse 3

4 KOLOFON Lemvig Sejlklub Postgiro: Villemoesparken 4 Beliggenhed: Vinkelhagevej 10B Telefon: Lemvig Bådhal: Strandvejen 23 Bank: Kontakt: BESTYRELSE Bo Ravn Formand Kai Werner Hansen Kasserer Kristian Kristensen Sekretær Niels Bækdal Sejl.udv Kurt Jeppesen Surfudv Anders Meyer Jun.udv Niels Kjærgaard Arr.udv UDVALG: FORRETNINGSUDVALG Formand, kasserer, sekretær SEJLADSUDVALG Niels Bækdal (fmd) Kristen Valeur Jepsen Peder Kallerup Knud Kristian Wrist Motorbådsudvalg: Ingen pt. ARRANGEMENTSUDVALG Niels Kjærgaard (formand) Renata Kjærgaard Kirsten og P.E. Larsen Lone Zehngraff Niels Bækdal KLUBHUSUDVALG Bent Thorhauge (formand) Bo Ravn Irene Wrist DEADLINE: 30. marts 2014 REDAKTION: Irene Wrist ANNONCER Private: Øvrige: Gratis excl. moms: Bagside kr /1-side kr For 1 år 1/2-side kr. 750 =3 numre 1/4-side kr /8-side kr. 300 Endvidere kommer man på Sejlklubbens SPONSORside MARINAUDVALG Plads: Knud Kristan Wrist Gæstelejeopkræver: Se i skabet eller på hjemmesiden under Lemvig Marina / Gæstesejler / Vagthavende gæstelejeopkræver HALUDVALG Niels Bækdal (formand) Gerhard Jûrgensen Knud Kristian Wrist Poul Erik Larsen Kristian Kristensen Carsten Pedersen SURFUDVALG Kurt Jeppesen (formand) SEJLERSKOLE Bjarne Stougaard JUNIORUDVALG Anders Meyer (fmd) KLUBMÅLER Knud Kristian Wrist SPRØJTEN: medlemsblad for Lemvig Sejlklub. Udkommer 3 x årligt. Oplag 300 stk. 4

5 Formanden har ordet Alle medlemmer ønskes et Godt Nytår Dagen er allerede tiltaget med 14 minutter vi går mod lysere tider, og er snart der, hvor vi har to somre og én vinter foran os!! På Generalforsamlingen sidst i november 2013 var der en god og konstruktiv debat med gode ideer til aktiviteter i klubben. T ak for bidragene. Arrangementsudvalget har allerede handlet på nogle af ideerne, og vi håber at der vil være stor tilslutning til vinterarrangementerne i klubben. 60+ gruppen er aktive i og omkring klubhuset også her i vinterhalvåret, og skal i gang med et par projekter, bl. andet lydisolering af 1. salen i klubhuset. Er der enkelte under 60 der har mulighed for at få kalenderen tilpasset tidspunktene hvor 60+ aktiviteterne foregår i klubhuset er alderen ikke nogen hindring! I er også velkommen. Arrangementerne er nævnt her i Sprøjten, men det vil være en god ide at følge nyhederne på Sejlklubbens hjemmeside: På Generalforsamlingen blev der valgt ny kasserer i klubben. Kai Werner Hansen vender tilbage til bestyrelsesarbejdet efter en kort pause, og vi er meget glade for, at Kai Werner vil påtage sig den vigtige post som kasserer. Samtidig skal der lyde en stor tak til Jens Peder Østergaard der efter 14 år som kasserer har valgt at stoppe på posten. Jens Peder har lavet et kæmpearbejde i bestyrelsen, men Jens Peder stopper jo ikke med at være aktiv på mange fronter i klubben, så der er stadig mulighed for at få en god fortælle- historie i ny og næ! Klubhuset og bådhallerne er også om vinteren blevet til aktive steder hvor drømmene om den kommende sejlersæson får næring, og som vinteren hidtil har artet sig med + grader helt frem til medio januar har Kong Vinter ikke så langt tilløb til at bide sig rigtig fat her i Feriedrømmene og spæde opstart på årets togter er ved at tage form her i vinterhalvåret og drømmene er ikke altid de dårligste. Der kommer gode billeder på nethinden om tidligere års ferieoplevelser når planlægningen skal i gang. 5 (Fortsættes på side 7)

6 Traktorførere: Bo Ravn Jens Peder Østergaard Kristen Valeur Jepsen Niels Bækdal Poul Erik Larsen Gerhard Jürgensen Thorkild Sønderskov Kranførere: Bent Sørensen Bent Thorhauge Finn Ruby Gerhard Jürgensen Jens Peder Østergaard Karsten Eriksen Knud Kristian Wrist Kristen V. Jepsen Michael Riis Niels Lehmann Jensen Ole Mose Jeppesen Bodil racerer Lemvig Havn Foto: Steen B. Jensen 6

7 (Fortsat fra side 5) Jeg vil slutte med et sætning som jeg overhørte sidst vi lå på siden af en dansk båd oppe i den svenske skærgaard en dejlig sommermorgen, hvor man nødvendigvis ikke behøver at have så travlt. Ordvekslingen mellem de to ombordværende på nabobåden drejede sig om afgangstidspunktet fra stedet, og frem til næste havn. Der var ikke helt enighed om hvor hurtigt det skulle gå med at komme af sted, og det sidste ord jeg hørte, og som vi har brugt ombord på vores eget skib siden var: ER VI PÅ FLUGT ELLER ER VI PÅ FERIE?? Bo Ravn Information fra Haludvalget Der er nu opsat timer på stikkontakterne i begge bådhaller. Det betyder, at du tænder for alle stikkontakter ved at trykke på den store knap. Herefter er der strøm på stikkontakterne i ca. 3 timer, hvorefter de selv går ud. Du skal altså ikke længere huske at slukke for stikkontakterne, når du går. Men du skal stadig slukke for loftslamperne og husk, at du nødvendigvis ikke behøver tænde lamperne i hele hallen. Du kan maile til haludvalget på: Haludvalget 7

8 Nyt Syn Torvet Lemvig tlf

9 ORIENTERING FOR MEDLEMMER Lemvig Sejlklub er stiftet den 15. juni 1922 Medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund og er tilsluttet Limfjordskredsen KONTINGENT Junior (0-18 år): kr. 460,- Senior (18-65 år): kr. 650,- pr. 1/4-14 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 360,- Henvendelse om medlemsskab til sekretæren KLUB- Depositum for nøgler kr. 60 EFFEKTER (K), klubhus, baderum, (B) bådhal, klubhus, baderum, (E) surfskur, klubhus, baderum, (J) optimistskur, baderum. Klubstander til bagbord saling kr. 60, Klubemblem, emalje til knaphul, kr. 25. Klubemblem, stof kr. 10, SPRØJTEN KLUBBÅDE KLUBHUSET MARINAEN Er med i Frihavnsordningen Henvendelse om lån af nøgler og køb af effekter til sekretæren Medlemsblad, udkommer 3 gange årligt: januar, april og oktober Klubben råder over følgende fartøjer og materiel: 1 IF-kølbåd, 17 optimistjoller, 4 surfbrædder + trailer, 1 europajolle,1 laserjolle, 1 Limbo-jolle m/påhængsmotor 1 Rudkøbing-jolle m/påhængsmotor, kølbåd. Kan lejes 8. nov apr. af medlemmer til egne, private fester. Henvendelse til kassereren Pr. døgn incl. service, excl. rengøring (kr. 300) kr ,- Lemvig Marina ejes af Lemvig Kommune og administreres af Sejlklubben Havneplads fås ved henvendelse til marinaudvalgets pladsfordeler Afmelding af plads skal ske inden 1. marts til marinaudvalgets pladsfordeler Pæleleje pr. sæson 1/4-15/ incl. moms: 2,5 m: kr ,25 3,0 m: kr ,50 3,5 m: kr ,75 4,0 m: kr ,00 4,5 m: kr ,25 Gæsteleje i 2014: 100 kr./døgn heraf 50 kr./døgn i miljøafgift (strøm, og bad). BÅDKRAN Medlemmer: (ikke passive) kr. 550,- pr. år. 1/1 31/12 For medlemmer, der har betalt indskud kr. 3000,- i 2005, nedskrives dette med kr. 300,- pr. år, samtidig med, at der betales kr. 150,- pr. år Enkeltløft: kr. 400,- (også for ikke-medlemmer) - Kun for lystbåde - ikke erhverv! MASTEKRAN max. 150 kg Kun for medlemmer SLÆBESTED kan gratis benyttes af alle BÅDHAL Der ydes én gang for alle et lån til sejlklubben på 1100 kr. x max.(lgd.x bredde) Herudover betales en årlig leje på 50 kr. pr. m 2 Kun for medlemmer VINTEROP- Der betales en årlig leje på 37,50 kr. pr. m 2 Kun for medlemmer BEVARING Der betales en årlig leje på 70 kr. pr. m 2 Ikke-medlemmer MAST / VOGN For både der ikke står i hal eller udenfor, 250 kr. pr. år. Henvendelse om plads til haludvalgets formand. SURFSKUR/ Pris pr. bræt pr. sæson kr. 50,- SURFSTATIV Henvendelse til surfudvalgets formand Kun for medlemmer KAJAK-SKUR Pris pr. kajak pr. sæson kr. 150,- Kun for medlemmer JOLLESTATIV Joller kan gratis anbringes på jollestativet.. Sæt navn/medlemsnummer på. Kun for medlemmer. Henvendelse til juniorudvalgets formand HAVEAFFALD Brændbart haveaffald må fra den henkastes på anvist plads MAIL til klubben 9

10 10

11 Efterårsturen 2013 Traditionen tro sejlede en del både ud på efterårsturen 4/ En tur med stolte traditioner, Det hele startede i Gode "gamle" Ejvind Madsen mente simpelthen at det var for tidligt at afslutte sæsonen, så derfor tog Holger og Ejvind på tur. I de følgende år voksede turen til 5-6 både. Solskin i Sillerslev I år talte vi femten både i Glyngøre og til festmiddag 36 personer. Turene har været til Hjarbæk eller Mors rundt. Regn og blæst holder os ikke tilbage. I 2009 havde vi vindstyrker på 27m/sek. Det gik fint. I år var det regn og kuling fra øst på første træk fra Lemvig til Gyldendal. Vi blev godt våde, men til aften var 10 både nået frem til Gyldendal. Det blev en hyggelig aften med fællesspisning i klubhuset. Lørdag afgang mod Sillerslev, hvor vi spiste frokost. Og flere både nåede frem. Næste stop Glyngøre, hvor festmiddagen blev afholdt. Flåden var nu oppe på 16 både. Som altid har Sunrise med Aksel og Karsten arrangeret det hele. Opgaver delt ud og middagen lavet til, en imponerende indsats. Efter Ejvinds exit er det nu Aksel, Gunnar og Karsten der er turledere. Det er vi glade for! (Fortsættes på side 13) 11

12 12

13 (Fortsat fra side 11) Festmiddagen forløb i vanlig stil med imponerende servering. Startende med tarteletter til forret, skinke med flødekartofler og gemyse som hovedret, og desserten var hjemmebagt kage med flødeskum. Alt sammen til en kuvertpris på kr. 75,- utroligt. Søndag afgang ved 10-tiden mod Ejerslev for frokost. Vi er nu 10 både, da nogle er arbejdsramte og taget hjem. Ejerslev er et hyggeligt sted. Efter en gåtur rundt om udgravningen afgang mod Amtoft i perfekt sejlervejr med vind og sol. Mandag afgang ved 9-10 tiden med ankerbøjerne ved Skyum bjerge som mål. Hans og brormand var sejlet mod Lemvig tidligt. Stadig fint sejlervejr. Vildsundbroen åbnede som den skulle hver 1/2 time og vi samledes ved ankerbøjerne for frokost. Kermit og Athene på siden af Sunrise. Det var et godt valg for Sunrise diskede op med kaffe og kanelsnegle. Ankomst Doverodde ved tiden efter en god sejlads, hvor Kermit og Irene dystede om ikke at besætte sidstepladsen. Fællesspisning i klubhuset. Tirsdag (Fortsættes på side 15) 13

14 14

15 (Fortsat fra side 13) med god vind til Oddesund. Hjemover ind over bredningen friskede det op til hård vind, men vi kunne holde Gjellerodde op, så det blev en fin sejlads. Alt i alt en dejlig efterårstur med mange både og gode oplevelser, historier og godt fællesskab. En stor tak til Aksel og Karsten for en god planlægning og en stor arbejdsindsats. Sejlerhilsen fra Kermit m/ besætning Generalforsamlingen 2013 Godt 30 medlemmer var mødt til årets generalforsamling. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. (kan ses på www-lemvigsejlklub.dk) Kassereren fremlagde regnskabet, der var rigtig pænt i år. Sekretæren fremlagde forslag til kontingent, nemlig en stigning på 10 kr., der blev vedtaget. Bestyrelsen oplyste om, at man til næste generalforsamlig vil komme med et oplæg til en ny kontingentstruktur. Under valg blev Kai Werner Hansen valgt til ny kasserer, da Jens Peder efter 16 år på posten ønskede at gå på pension. Ellers var der genvalg til Kristian Kristensen, Kurt Jeppesen og Niels Kjærgaard. Bjarne Stougaard blev valgt til første suppleant, medens Aksel Skovgaard blev valgt til 2. suppleant. Chr. Thøtt og Finn Andersen blev genvalgt til revisorer og Leif Wæver blev genvalgt til revisorsuppleant. Der var en hyggelig stemning og for en gangs skyld var der en stor spørgelyst / kommentering / gode idéer m.v. under punktet Eventuelt og generalforsamlingen varede faktisk næsten 2 timer altså dobbelt så lang tid som de senere år. Under Eventuelt overrakte Bo Ravn Lemvig-Sejler-pokalen til Paul Højen se blot her. Det var også her Jens Peder Østergaard til stående applaus fik overrakt en lille erkendtlighed for sine 16 år på kassererposten. Endvidere fremviste Kristian Kristensen en softshell jakke med Lemvig Sejlklub logo på, som for hver 10 bestillinger kan købes for 350 kr. Der er et eksemplar på kontoret, str. L, som man kan se/prøve. Til slut var der kaffe og wienerbrød/kanelstang også selvom kanel nu pludselig er blevet farligt at spise! 15

16 Førstehjælp Vil du vide noget om førstehjælp, så er det: Torsdag den 20. marts 2014 Kl. 19:00 i klubhuset Her vil Gitte Fiskbæk fortælle noget om dette emne. 16

17 AKTIVITETSKALENDER Sejlads i Grønland 19/2 Ny sangbog redaktionsmøde for alle interesserede 4/3 Førstehjælp 20/3 Kapsejladsaften 25/3 Klubhusdag og standerhejsning 26/4 Deadline SPRØJTEN 30/3 Hvis du bruger Homebanking eller går i Vestjysk Bank for at betale: HUSK M EDLEMSNUMMER Du er velkommen til at indsætte beløb på Klubbens konto i Vestjysk bank: Reg.nr Kontonr HUSK M EDLEMSNUMMER Apropos indbetaling: Hvis I har undret jer over, at der ikke er kommet opkrævning på vinterleje, så er det ganske rigtigt. (Der er nu ikke mange der har rykket for det sædvanlige girokort) Bestyrelsen har besluttet at nedsætte antallet af girokort-udskrivninger. Derfor bliver vinterlejen opdateret sammen med kontingent og evt. pæleplads m.v. her til foråret. Vi vil i år prøve at udsende en faktura, hvor pengene så skal overføres via bankoverførsel ligesom I gør med alle andre regninger. Husk derfor at få betalt til tiden og husk at påføre fakturanummer på indbetalingen! 17

18 Thyborøn Autohandel - din lokale fagmand - også forhandler af både v/johnny Grydholt Havnegade Thyborøn Tlf NYDAM 550I kr

19 Sejlads i Grønland Onsdag den 19. februar kl. 19 fortæller Jytte og Leif Wæver om oplevelser med sejlads i Grønland. Tag 20 kr. med så laver vi Kaffemik i pausen. 19

20 STANDERHEJSNING Standeren hejses l ørdag den 26. april 2014 kl

21 SPRØJTEN Vidste du, at der på klubbens hjemmeside - under Information - SPRØJTEN findes et arkiv, hvor man kan se de gamle blade? Allerede nu ligger de 10 første årgange fra før digitaliseringen, ligesom de seneste 8 årgange også ligger der lige til at blive kigget i. Da de gamle blade er scannet ind, or det naturligvis ikke verdens bedste kvalitet men det går da for det meste fint med at læse teksterne m.v. Kapsejladsaften. Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:30 i klubhuset: Kapsejladssæsonen 2014 Emner, der drøftes: Præsentation af den kommende sæson Kapsejladskalenderen Løbssammensætning Forplejning Andre emner Har du idéer eller emner, du gerne vil have drøftet denne aften, så send en mail til: Støt arrangementet og mød op gerne med hele besætningen! Sejladsudvalget 21

22 22

23 NY SANGBOG? Den nuværende sangbog i A5- format er trykt i 1996 i 500 eksemplarer og har været brugt flittigt gennem årene. Der har dog i nogen tid været røster fremme om, at det vist er på tide at revidere den lidt. Det gør vi så noget ved nu: Derfor møde op til redaktionsmøde i klubhuset TIRSDAG den 4. marts 2014 Kl. 19:30 så du kan gøre din indflydelse gældende omkring hvilke sange, der skal med! Denne her endnu ældre sangbog fra 80 erne er noget mindre faktisk i A6-format og svært at læse uden briller. Forsiden er en kopi af en rigtig gammel sangbog i A4. Men vi er jo alle blevet ældre, så det bliver spændende at se, om den nye bliver i A4- format! 23

24 24

25 ATHENE - for et par år siden SUNRISE - for et par år siden ABELONE - for et par år siden Her ser man et par stykker af bådene i klubben. Foto: KKW KOTA - for et par år siden 25

26 26

27 Nyt fra Surfafdelingen Af Kurt Jeppesen Vi kan i surf afd. med stolthed se tilbage på 2013 som et år med masse af klub aktivitet og klubaftener med godt fremmøde. Det stiller store krav til den kommende sæson. Konceptet med mandag som surfaften og åbent hus den første mandag i måneden så ud til af være fint, så planen er, at vi starter mandag den 21 april kl. 17. Sidder der nu nogle derude som gerne vil hjælpe, så send en mail til Surf i klub regi, er jo sat på stand by her i vinter, men nogle enkelte har da brugt surfgrejet. Som billederne viser var de gamle drenge på juletur den 23/12 til Oddesund nord, og vandet er stadig godt! Juletur til Oddesund Nord. 27

28 Returadresse Lemv ig Sej lklub Irene Wrist Sønderv ang Lemv ig 28

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2014 37. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB BREAKING NEWS: Se side 25 Nostalgi: Lemvig Sejlklub og Lemvig Roklub i oktober 1975 1 Foto: KKW 2 SPRØJTEN Klubblad for Lemvig Sejlklub

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2013 36. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Klubhuset marts 2013 1 Foto: Bo Ravn 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kolofon... 4 Formanden har ordet... 5 Traktorførere/Kranførere... 6

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 3 September 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Kattegat på vej hjem fra Sverige (Foto iw) SejlerbiXen www.sejlerbixen.dk 9785 4295/4063 0529 Brugte både Granada 27 ny rig og forsejl

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm

Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm NR. 231. ÅRGANG APRIL - 2015 Indhold: Lederen side 3 Vagtskifte på Ballonen side

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere