NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005."

Transkript

1 NYHEDSBREV Januar årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag afleveres til bestyrelsen senest 19/1. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Leif Stig Andersen, Jørn Anders Jørgensen og Jørgen Jessen er på valg. Kalender foråret Mandag den 7. februar kl. 19. Generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde i Lindeværftet 6. Valg af suppleant Jens Peter Østergaard er på valg. 7. Valg af revisor Jens Herborg er på valg. 8. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af det årlige kontingent 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde. Leif Stig Andersen Mandag den 7. marts kl. 19. Medlemsmøde i Lindeværftet Der er besøg af Martin Stoltze i forbindelse med ustillingen om helleristninger i Simrishamn i Skåne, hvortil vores stævnstykke og model af Hjortspringbåden skal udlånes. Vi regner med at vi kan få Martin Stoltze til at fortælle om helleristninger og udstillingen. Torsdag den 24. til mandag 28.marts kl Vi deltager igen i Påskeudstilling i Nordborg så der er åbent i Lindeværftet hver dag fra 13 til 17. Lørdag den 2. april kl Vi starter vores sommeråbning i Lindeværftet hver lørdag Mandag den 2. maj kl. 19. Medlemsmøde i Lindeværftet Hver tirsdag Der arbejdes på Rørbyskibet og Nydambåden Første onsdag i hver måned Vævegruppen arbejder Leif Stig Andersen

2 Sejlads med Tilia på Nordborg Sø den 13. september Af skipper Knud Skov Rasmussen Fra logbogen For anden gang deltog Tilia i En Søndag ved Søen arrangeret af Nordborg Turistforening, Nordborg Slots Efterskole og Hjortspringbådens Laug. Denne gang skulle vi ikke bare ligge og sejle frem og tilbage, vi skulle deltage som dommerbåd ved den ro-regatta med deltagelse af Guldfireren, kendt som 3 gange guldmedajlevindere i letvægtsoutrigger firer i Athen og to lokale både fra Sønderborg Roklub og Deutcher Ruderverein Nordborg. Det var selvfølgelig med Danfoss mellemkomst, da Bitten Clausen er sponsor for fireren. Den faste stok mødtes på værftet kl for at tage båden og stævn-stykket ud til transporten. Denne gang skete det mere standsmæssigt, for Johannes havde købt en nyere luksusfirehjulstrækker, som ikke osede, til turen til søen. Lidt senere mødte Nydam Selskabet op for at tage midter-stykket på en trailer. Kl. 10 var vi klar til søsætning, men da tog regnbygerne til i styrke samtidig med at vinden nærmede sig kulingstyrke. Vi krøb i læ en tid, men ved 11 tiden stilnede regnen noget af og vi sejlede rundt om Holmen til den udlagte flydebro og lagde båden for vinden i god læ. Efter omklædning mødte 16 padlere, Jørn Anders, Magda og skipper op, og vi roede lidt omkring, mens vi omrokerede lidt med besætningen, hvis legemsvægte tilsyneladende var lidt forskellige fra tidligere!! Kl.13 mødtes vi igen og lå nu og afventede begivenhedernes gang. Gulddrengene sørgede for den første begivenhed - de havde glemt deres sæder til båden!! Men til alt held havde Nordborg Roklub planlagt at ro med deres firer inrigger med styrmand, og den stillede de til rådighed. Efter en del forsinkelse (lang frokost hos Bitten) kom alle tre både i vandet, løbets præmisser ændret fra 100 meter forspring for de lokale både på den 500 meter lange bane, til 50 meter forspring for Guld-roerne, for de fik over 1oo kg mere at slæbe end de var vant til (tungere båd plus styrmand). Tilia skulle ligge tværs af mållinien, men efter at de tre både var på vej ned til start, opdagede vi, at den ene målbøje drev hastigt ned mod start! Vi padlede efter den og fik den med tilbage, netop som der blev råbt til os, at starten var gået. Da de 500 meter var roet på ca. 2 minutter, havde vi ikke tid til at sætte bøjen korrekt, så vi lagde os i stilling med stævnen op mod den hårde vind (kuling) og skipper fik kun lige fat i truthornet og signalerede vinderen og en kvart bådlængde senere den danske båd og yderligere en bådslængde efter den tyske båd. En kneben sejr må vi nok kalde det. Efter præmieoverrækkelsen - og champagnen og optagning af robådene, sad de fire en times tid og skrev autografer, men de havde ytret ønske om at prøve en tur med Tilia, og det fik de da lov til. De var ret usikre ved ombord-stigningen, for de troede, at Tilia ville kæntre. Det var måske Champagnen? Vi roede nu rundt om Holmen, denne gang (for første gang) med Dan som styrmand, og han fik de værst tænkelige betingelser til oplæringen i den tiltagende vind. Vi opgav at returnere og gik i stedet på land ved slæbestedet og satte Tilia på vognen klar til hjemtransport. Den var i øvrigt bemærkelses værdig tæt, skipper kunne i ro og mag også stå for lænsningen undervejs. Kl var alt i hus igen. Tilia var i vandet ca. 5 timer og udsejlede ca. 2 sømil, højt sat. Total 326 timer og 90 sømil Knud Skov Rasmussen (Skipper) For en ordens skyld skal vi nævne Guld-roernes navne: Stephan Mølvig, Eskild Ebbesen, Thor Christensen og Thomas Ebert. 2

3 Nyt fra Rørbyprojektet Model af læderbåd. I forbindelse med vore studier over arkæologernes argumenter for og imod den hypotese, at bronzealderens både var fremstillet af et skelet beklædt med læder, er vi kommet i kontakt med en svensk forsker, Bo Lindmark, Stockholm. Lindmark har fremsat en teori for udviklingen af bådes konstruktion fra stenalderen over bronzealderen til begyndelsen af jernalderen, til Hjortspringbåden, en teori, der baserer sig på læderbeklædte både, der er opspændt med spændtove. Ud over et omfattende tegningsmateriale og en afhandling om emnet har Lindmark også fremstillet forskellige skibsmodeller i skala 1:15. Sammen med det skriftlige og tegningsmæssige materialer har Bo Lindmark også overladt Hjortspringbådens Laug en kopi af Hjortspringbåden udført i læder. Endskønt den fremsendte model på nogle punkter afviger fra vores tanker om Rørbyskibets konstruktion, er den modtagne model og materialet af stor betydning for vort arbejde. Vi takker Bo Lindmark for det tilsendte. Bo Lindmark har meldt sig ind i lauget for at kunne følge vor opbygning af Rørbyskibet. Værktøj til Rørbyprojektet. Margit og Magda har i den forløbne tid interesseret sig for bronzestøbning og har fået støbt en række spydspidser i bronze i et værksted i Svendborg. Udgangspunktet var en spydspids, som Johannes havde erhvervet sig, en spydspids, der var fundet på Midtals. Resultatet af disse støbninger har i styrke været så overbevisende, at vi har besluttet at fremstille i hvert fald dele af Rørbyskibet ved hjælp af skærende værktøjer i bronze. Der er kontakter i gang med Haderslev Museum for at få hjælp til såvel udvalg af økse- og stemme jerns typer som til den indledende støbning af nogle emner. Hvis det er muligt, vil vi fortsætte arbejdet med støbning i smedjen på Lindeværftet. Det ville være ønskeligt om flere medlemmer ville deltage i dette interessante arbejde, og det opfordres til at interesserede medlemmer kontakter Margit Christensen, Magda Pedersen eller Knud V. Valbjørn. I vor opdeling af arbejdet med Rørbyskibet vil vi nu tilføje kapitel 7, Værktøj. 3

4 Rapporter Der er eksklusiv de her vedhæftede rapporter udsendt følgende rapporter: (1. Indledning) 1.1 Formål 1.2 Oplæg 1.3 Rørbyskitse 1.4 Indholdfortegnelse 6.5 Læderindfedtning De fire første ( ) er ikke hidindtil forsynet med numre. Følgende rapporter er vedhæftet dette nyhedsbrev: 1.4 Indholdsfortegnelse (erstatter eksisterende) 6.8 Lædersyning (inklusiv foto) 5.1 Tømmer Valg af træsort Dimensioner 5.3 Formning af træ Det har været foreslået, at der skulle udsendes en mappe med skilleblade, hvori rapporter fra arbejdet med Rørbyskibet skulle indgå. Det vil blive diskuteret på næstfølgende bestyrelsesmøde. Nyt fra Tilia Vore erfaringer fra sejladserne viser, at styringen af Tilia ikke er for god, når der er en kraftig sidevind og når vi skal dreje op mod vinden. Dette kan forbedres, hvis styreåren flyttes længere agterud i overensstemmelse med helleristninger fra keltisk jernalder. (se vedhæftede billede af helleristninger). For at afprøve dette, skal der fremstilles en stang, der kan påvirke rorpinden frem og tilbage ved en eller anden form for "kugleled". En sådan stang ses blandt andet i Nordlandsbådene. 4

5 Udstilling i Sverige Efter en udstilling i forbindelse med helleristninger, blandt andet om skibe, på Bornholm, en udstilling, hvor vi hjalp med diverse plancher og dele, skal denne udstilling nu flyttes til Simrishamn i Skåne. Her vil man gerne også låne stævnstykket og skibsmodellen. Vi har sagt ja til udlåningen, og det er planlagt, at vi transporterer delene til Simrishamn omkring 1. maj på en trailer. Alle udgifter til transport, km-penge, færge- og broafgifter samt opholdsudgifter refunderes efter regning. Herudover betaler museet et beløb for leje af delene. Udstillingen åbner 15. maj og kører indtil udgangen af Martin Stoltze, der arrangerede udstillingen på Bornholm, står også for designet af Simrishamnudstillingen. Han vil komme til Lindeværftet 7. marts for at se på realiteterne. Vi kan nok få ham til at fortælle om udstillingerne og helleristningerne på medlemsmødet samme aften / K.V. Valbjørn Efterlysning Vi mangler et gult ringbind med avisartikler/-udklip gennem laugets historie. Hvis der skulle være et medlem, der er i besiddelse af denne mappe vil vi meget gerne have den leveret tilbage til Lindeværftet. Da mappen efterhånden har manglet i et godt stykke tid anser vi den efterhånden for forsvundet, så vi er i gang med at opbygge en ny mappe. I den forbindelse vil vi meget gerne høre fra medlemmer, der ligger inde med avisudklip som vi kan låne / få til den nye mappe. Henvendelse kan ske til Erik Longfors, tlf Bestyrelsen NAVNE OG ADRESSER Formand: J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg tlf , Næstformand: Jørn A. Jørgensen, Stolbrogade 45, 6430 Nordborg tlf , Kasserer: Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg tlf , Sekretær: Erik Longfors, Runevænget 2, Guderup, 6430 Nordborg tlf Øvrige N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg bestyrelse: tlf PR: Redaktion: Lindeværftet: Internet: Jørgen Jessen, Ugebjergvej 25, Svenstrup, 6430 Nordborg tlf Anton Johnsen, Vestertoften 4, Svenstrup, 6430 Nordborg tlf , Mogens Steffensen, Enebærvej 2, 6430 Nordborg tlf , Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg tlf , Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg NÆSTE NYHEDSBREV Det næste nyhedsbrev udsendes medio/ultimo marts og eventuelle indlæg skal være indsendt primo marts. Indlæg sendes til Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg 5

6 STATUS FOR EGENINDTÆGTER I Antal besøgende Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vi har i 2004 haft en entreindtægt på kr. Vi har solgt kort, T-shirts, foredrag for kr. og bøger for kr. Reelt er salget af bøger kr. højere, fordi Nationalmuseet har returneret ikke solgte bøger fra 2003 for de kr. Desuden har vi haft indtægter på lidt under kr. for udlejning af Tilia til Gottorp og til filmoptagelse med Agaton Film. Dvs. i alt har vi haft egenindtægter på ca kr. Vi har dog haft udgifter på ca kr. til indkøb af bøger og T-shirts, så de reelle indtægter er kr. Der er registreret besøgende i Lindeværftet. Leif Stig Andersen HJORTSPRINGBÅDEN PÅ INTERNETTET Der har gennemsnitlig været 174 gæster på vores hjemmeside pr. uge. et stort spring fremad siden sidste år, hvor der var 138 pr. uge. 555 Hjortspring WEB 2004: HOME Laug Henvendelser Båd Tilbehør / Våben Der har været flere gæster på vores hjemmeside i år end der var sidste år en fremgang på 29 procent Visitors at the Web in Ib Stolberg / Leif Stig Andersen

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn NYHEDSBREV Maj 2008 13. årgang Nr.2 Kalender Lørdag den 17. maj kl. 11-15 3F familiedag i Guderup Tilia er udlejet til arrangementet. Vi deltager med udstilling. Tilia køres fra Lindeværftet kl. 8. Hjemkørsel

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Holmboen udkommer omkring 1. februar, 1. maj, 20. august og 1. november.

Holmboen udkommer omkring 1. februar, 1. maj, 20. august og 1. november. Nr. 141 36. årgang Maj 2013 1 Holmboen er et kvartalsblad for Holm Sogneforening af 1. maj 1978. Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel kulturelt som

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND Prikken Sejlklubben Greve Strand på tryk No. 1. 2011 2 0 1 1 Generalforsamling Vedtægter, regnskab, budget, beretning og valg.. Billeder Fra IF-DM, Afriggerfest, mv. Jespers sidste Jesper leverer sin sidste

Læs mere

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Nr. 1 januar / febuar 2006 65. Årgang Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Foto: Anders Josefsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere