om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri"

Transkript

1 Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

2 Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer SÆRNummer Foto: Stig Stasig Ligesom træer skal fremtidens huse producere ilt, rense luften og samle regnvand. Det er tanken bag Cradle to Cradle 12 Steffen Gøth, direktør Fremtidens huse er som træer Pakhuset med de mange vinduer Bente Andersen, Inden længe vil flokken af pakhuse på Langeliniekajen i København være et klimavenligt familiemedlem rigere udviklingsdirektør 10 Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter 4 VANENS MAGT SOM FORHINDRING cowis konceptingeniører tænker ud af boksen i samarbejdet med arkitekterne. 8 Intelligent skulptur 9 COWI VAREDEKLARERER BÆREDYGTIGT BYGGERI Varedeklarationer gør det nemmere at bedømme bæredygtighed. 14 HAVVAND LEVERER VARME TIL HUSBÅDEN Læs om bygningsingeniørens egen varmeforsyning og tre andre pionerer. 16 SÅDAN SPARER DU PÅ ENERGIEN Få ekspertens gode råd til, hvordan du får en grønnere hverdag. Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri 18 HUSET FORSYNER SIG SELV MED ENERGI En rund bygning viser vejen for klimavenlige lavenergibyggerier. Byggerbranchen har brug for ingeniører, der kan kommunikere og tænke kreativt, mener civilingeniør i cowi Niels Varming. Legehus venligst udlånt af Ebbe Thilo. Foto: Ulrik Jantzen René M. Kræmer, projektdirektør Særudgave af Feature om bæredygtigt byggeri. Redaktion Bente Andersen ansv.h., Christina Tækker, Kathrine Schmeichel, Maja Nørgaard, Kirsten Andersen, Design og layout Josina W. Bergsøe, Marianne Rom, Redaktionen sluttet den 18. marts 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Oplag Tryk Rosendahls - Schultz Grafisk Udgiver: cowi A/S Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Tlf Fax cowi er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. cowi er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. Foto: Ulrik Jantzen Ud af boksen cowi byggeri bæredygtigt byggeri arbejder for at bryde barrierer for

3 Vanens magt hindrer bæredygtigt byggeri Hvis ingeniørerne arbejdede tæt sammen med arkitekterne i byggeriets tidlige faser, kunne man opnå en væsentlig energiforbedring i nye og gamle bygninger, mener ingeniør Niels Varming. Men så er der brug for kommunikation og kreativitet Af Christina Tækker Det ligger i tiden, at man ikke ødsler med energien. CO 2-udslippet skal ned, og der skal passes på klimaet. Derfor er bæredygtigt byggeri et varmt emne i byggebranchen. Men der bliver afsat for få ressourcer til, at ingeniører og arkitekter kan nå at indarbejde bæredygtige løsninger i byggeriets tidlige faser, hvor de træffer vigtige beslutninger om naturlig ventilation, jordvarme, solceller, varmepumper og grundvandskøling. Det mener den 33-årige civilingeniør i cowi Niels Varming. Han vurderer, at omkring en tredjedel af cowis byggeopgaver i dag bliver løst i et tæt samspil mellem arkitekter og ingeniører i de tidlige faser en disciplin man også kalder integreret design. Problemet er imidlertid, at integreret design kræver mere tid og medfører en større investering end den traditionelle samarbejdsform. Også selv om samarbejdet ofte er en beskeden udgiftspost i det samlede budget. Her bærer ingeniørerne deres del af skylden, mener Niels Varming: Hvis alle ingeniører havde øje for de muligheder, der ligger i at nedbringe energiforbruget, ville det betyde en væsentlig energiforbedring i både nye og gamle bygninger. Men ingeniører er ikke vilde med at udføre tingene flere gange og går derfor ikke ind i de meget tidlige designfaser, hvor ingenting er fastlagt, og designet af bygningerne kan ændre sig mange gange endnu. Men det er netop dér, man kan få reel medbestemmelse. Hvis alle ingeniører havde øje for de muligheder, der ligger i at nedbringe energiforbruget, ville det betyde en væsentlig energiforbedring i både nye og gamle bygninger. Niels Varming. Niels Varming har modtaget BoligfondenKubens rejselegat Den Gule Mursten og kr. for sin pionerindsats inden for udviklingen af fremtidens bæredygtige byggeri i Danmark. Han har især beskæftiget sig med indeklimaanalyser, -simuleringer og -rådgivning samt energioptimering og solenergi og har blandt andet været med til at udarbejde et projektforslag til Fremtidens Parcelhus syd for Køge med strenge krav til energiforbrug og miljøhensyn. CO 2-neutralt hus Han har desuden arbejdet med energi og bæredygtighed på projekter for Carlsberg samt på Viborg Rådhus og Københavns Universitets nye runde bygning Green Lighthouse. Her har der ifølge Niels Varming været en vilje hos bygherren til at prioritere energikonceptet højt. Faktisk har det været næsten sidestillet med det arkitektoniske koncept. Det betyder, at der virkelig er blevet sat fokus på bæredygtige løsninger. Resultatet bliver et CO 2-neutralt hus, der producerer energi fra jorden og solen. Det kræver måske ikke mere at arbejde med integreret design, men det kræver noget andet end de typiske ingeniøregenskaber. Det kræver kommunikation, kreativitet, dialog, kompromissøgning og ikke kun hardcore ingeniørydelser som at dimensionere varmeanlæg, Jeg tror, at man tit bliver låst fast, fordi man har 100 procent styr på den måde, man plejer at arbejde på. Især hvis man er presset. Så har man ikke lyst til at bruge tre timer på at tænke kreativt eller udvikle et nyt koncept i stedet lader man sig nøje med, at projektet kører ordentligt. Fotos: Ulrik Jantzen 4 Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi

4 Foto: Carlsberg Ejendomme Foto: Henning Larsen Architects Foto: CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s Noget af det, der har sat gang i mange energiforbedringer, er, at der er introduceret lavenergiklasser, så bygherrer har noget at stræbe efter. Integreret design på markante projekter Carlsberg På Carlsberg arbejder man med en integreret designproces for at opnå lavenergiklasse 1. Viborg Rådhus Viborg Kommunes kommende rådhus er udstyret med løsninger, der belaster energiressourcerne mindst muligt. Green Lighthouse Et tæt parløb mellem arkitekter og ingeniører er resulteret i en CO 2-neutral lavenergibygning. Niels Varming. udføre energiberegninger og alle de andre ting, vi kan på rygraden, fastslår Niels Varming. Behovet for samarbejde stiger Niels Varming pointerer, at det tætte samarbejde mellem ingeniører og arkitekter er vigtigt, fordi bygningsingeniøren blandt andet kan analysere, hvordan energikravene kan opfyldes, og hjælpe arkitekten ved at opstille en oversigt over mulige løsninger. På den måde får arkitekten et meget bedre grundlag for at designe bygninger, som vil kunne opfylde energikravene. Og der bliver stadig mere brug for det tætte samspil. Behovet for at arbejde med integreret design vil nemlig kun gå én vej: Op. Det skyldes, at kravene om at begrænse energiforbruget i byggeriet bliver stadig skrappere. Branchen forventer således at skulle spare yderligere 25 procent på energiforbruget i nye bygninger i løbet af Men ofte hindrer vanetænkning ingeniørerne i at arbejde mere bæredygtigt, mener Niels Varming. Jeg tror, at man tit bliver låst fast, fordi man har 100 procent styr på den måde, man plejer at arbejde på. Især hvis man er presset. Så har man ikke lyst til at bruge tre timer på at tænke kreativt eller udvikle et nyt koncept i stedet lader man sig nøje med, at projektet kører ordentligt. Tre typer bæredygtighed Begrebet bæredygtighed kan opdeles i tre forskellige typer: Miljømæssig bæredygtighed fokuserer på at begrænse den miljømæssige belastning, naturen udsættes for i bygningens levetid. Social bæredygtighed fokuserer på at skabe de rammer, der sikrer et godt liv, men også på at undgå, at folk bruger den energikrævende bil til og fra arbejde. Økonomisk bæredygtighed skal binde det hele sammen og sikre, at man ikke laver tiltag, der er for dyre i forhold til det, man opnår. Energi, vind og sol I dag udgør energiforbruget i bygninger cirka 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Energibesparende initiativer i byggeriet har derfor stor betydning for det samlede energiforbrug og for muligheden for at leve op til internationale forpligtigelser i forbindelse med reduktion af energiforbrug og miljøbelastning. Det største potentiale for energibesparelser ligger i at realisere de allerede kendte løsninger som anvendelse af vedvarende energi i form af vind, solceller, grundvandskøling eller vandpumper i eksisterende bygninger. Men Niels Varming vurderer, at man også kommer langt med de såkaldte passive metoder, hvor man f.eks. placerer vinduer optimalt i forhold til verdenshjørnerne, klimastyrer bygningen og skærmer af mod solen. I nye bygninger er der mindre at vinde, for de har i kraft af de eksisterende regler kun et energiforbrug på omkring en femtedel af ældre, uisolerede bygningers forbrug. Der er mange barrierer, som hindrer offentlige og private bygherrer i at investere i bæredygtige løsninger. Det kan for eksempel være svært at finde ud af, hvordan finansieringen af energiforbedringer i udlejningsejendomme skrues sammen. Udlejerne betaler for forbedringerne, men det er lejernes varmeregning, der scorer gevinsten. Udlejere kan have svært ved at godskrive dem som forbedringer af ejendommen og dermed forhøje lejen. Andre barrierer er uvidenhed eller et ønske om at bevare den eksisterende arkitektur, når vi taler om energirenoveringer, siger Niels Varming. En holistisk tankegang Selv er Niels Varming præget af en holistisk tankegang med et ønske om at udsætte naturen for mindst mulig belastning. Han cykler på arbejde, har planer om at energirenovere sit nyindkøbte hus i Måløv uden for København og glæder sig i øvrigt over at være blevet far for første gang. Rejselegatet er blandt andet brugt på en studietur til USA, hvor han har studeret Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, og hermed blev Danmarks første LEED AP (Akkrediteret Person). På studiet blev han undervist i, hvordan man arbejder med at certificere bygninger, der kan få point for bæredygtige initiativer lige fra energiforbedringer til affaldssortering og vandbesparelse. En ordning der er meget populær. Undersøgelser foretaget i USA viser, at LEED-certificerede bygninger bliver udlejet til en højere pris, og at de i langt mindre grad end andre bygninger står ubenyttede hen. Det er den vej, vi skal gå herhjemme, en mere helhedsorienteret tilgang. Noget af det, der har sat gang i mange energiforbedringer, er, at der er introduceret lavenergiklasser, så bygherrer har noget at stræbe efter. I dag handler det nemlig om at skabe synlighed og vise, at man værner om miljøet. Ved at indføre klasser for de miljømæssige faktorer, ud over energiforbruget, kan man skabe et mere holistisk bæredygtigt Niels Varming, civilingeniør, LEED AP, Niels Varming blogger om bæredygtigt byggeri på: Det kræver måske ikke mere at arbejde med integreret design, men det kræver noget andet end de typiske ingeniøregenskaber. Det kræver kommunikation, kreativitet, dialog, kompromissøgning og ikke kun hardcore ingeniørydelser som at dimensionere varmeanlæg, udføre energiberegninger og alle de andre ting, vi kan på rygraden, Niels Varming. 6 Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi

5 LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design og er et amerikansk system. BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er et engelsk system. Af Kirsten Andersen Hvor mange kalorier, der er i to forskellige bakker leverpostej, kan forbrugerne nemt læse på varedeklarationen. Men bygherrer, bygningsejere og investorer har indtil nu kun haft deres mavefornemmelse at stole på, når de skulle afgøre, hvilken af to bygninger der er mest bæredygtig. Med de to mærkningsordninger LEED og BREEAM får de nu sammenlignelige mål at gå ud fra. cowi varedeklarerer bæredygtigt byggeri Varedeklarationer gør det nemmere at afgøre, hvilken af to bygninger der er mest bæredygtig Byggeriets kostpyramide Ligesom med kostpyramiden er det vigtigt at tænke varieret frem for ensidigt, hvis et hus skal varemærkes. Tænker man kun energi og isolering ind i sit byggeri, kan man slet ikke blive certificeret, forklarer Niels Varming, der arbejder med LEED-certificering i cowi. Begge ordninger inkluderer økonomiske, sociale og klimamæssige aspekter af bæredygtighed. Langtidsholdbart design I et nybyggeri kan bygherren eksempelvis overveje at bruge materialer, der er lokalt producerede. Det giver point, fordi kort vej til byggepladsen sparer miljøet for CO 2-belastende transport. Et godt designet hus er også bæredygtigt, fordi det ikke bliver revet ned eller bygget om efter få år, men har lang holdbarhed, forklarer Morten Buus, der vurderer byggerier efter BREEAM-ordningen. Begge ordninger har mærker til både store og små nybyggerier, renoveret byggeri og enfamilieshuse. Skal et hus certificeres, er det smart at tænke det ind allerede, mens huset er på tegnebrættet, siger Morten Morten Buus, BREEAM International Assessor Foto: Adam Mørk Intelligent skulptur En nanostruktureret overflade der er selvrensende. En konstruktion lavet af hør, majsstivelse og kork. Et lysdesign baseret på solenergi. Det er nogle af de elementer, der indgår i den kæmpeskulptur, som var del af udstillingen Fremtidens arkitektur er grøn på Louisiana i Skulpturen er netop blevet hædret med den internationale pris JEC Innovation Award Skulpturen er skabt i samarbejde med tegnestuen 3XN, Stage One Freeform Composites, cowi og 18 andre Bente Andersen, Niels Varming, LEED AP (Akkrediteret Person) Skal et hus smart certificeres, er det at tænke det ind allerede, mens huset er på tegnebrættet. Morten Buus. 8 Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi 9

6 Modelbillede: Lundgaard & Tranberg Arkitekter Pakhuset med de mange vinduer Inden længe vil flokken af pakhuse på Langeliniekajen i København være et bæredygtigt familiemedlem rigere Af Kirsten Andersen ATP Ejendomme agter at opføre et nyt kontorhus på cirka m 2 på Langelinie Allé. Det nye pakhus er tilpasset arkitekturen i de seks eksisterende pakhuse og sætter nye standarder for klimavenligt kontorbyggeri. Kontorhuset er udviklet i samarbejde mellem Lundgaard & Tranberg Arkitekter og cowi. Fokus har været på at skabe sammenhæng mellem arkitekturen og de klimavenlige løsninger. Udsigt og indsigt Et stort antal vinduer i forskellige størrelser gør facaden levende samtidig med, at de sørger for lys til arbejdspladserne og udsigt til vandet overalt i huset. Vinduerne har ligeledes betydning for behovet for køling og opvarmning. Når vinduerne ikke er så store, undgår man et stort varmetab, når det er koldt og et stort behov for køling, når det er varmt. Det er lig med et markant lavere energiforbrug, forklarer projektchef Peter Bjersing fra cowi. Et atrium midt i huset bidrager med store mængder indirekte dagslys, hvilket skaber et godt lysmiljø og sænker behovet for elektrisk belysning. Sol, vand og luft Da huset bliver bygget tæt ved vandet, er det oplagt at udnytte havvandet som energikilde. Om vinteren leverer vandet varme via en varmepumpe, og om sommeren køler vandet bygningen ved at køle en væske, der cirkuleres gennem et rørsystem, som er støbt ind i etageadskillelsen. Den varme luft, der stiger til tops i det store atrium, bliver også genbrugt til opvarmning eller køling via en varmepumpe. Varmepumperne bliver delvist drevet med energi fra solceller. Støbt på stedet Kontorhuset skal opføres med en kombination af betonelementer og beton støbt på stedet. Det sparer miljøet for en masse CO 2, fordi vi skal transportere færre betonelementer med lastvogne, forklarer konstruktionsingeniør Amar Mirza fra cowi. Den pladsstøbte betonkonstruktion fylder mindre end den traditionelle elementløsning, hvilket gør det muligt at udstyre pakhuset med syv etager i stedet for seks, så det stadig passer i højden med de eksisterende pakhuse. Det nye kontorhus indrettes så fleksibelt, at det både kan bruges som domicil eller deles af flere brugere. Byggeriet forventes at gå i gang i Peter Bjersing, projektchef langeliniespidsen.dk Det sparer miljøet for en masse CO 2, fordi vi skal transportere færre betonelementer med lastvogne. Amar Mirza. 10 Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi 11

7 Fremtidens huse er som træer Ligesom træer skal fremtidens huse producere ilt, rense luften, samle regnvand og understøtte biodiversitet. Det er princippet bag den nye rådgivningstype Cradle to Cradle, som cowi er klar til at rådgive om Af Kathrine Schmeichel og Kirsten Andersen Huse og byer der renser luft og vand. Aflagte gulvtæpper der komposteres. Beton fra nedrevne huse der genbruges som vejbelægning igen og igen. Det er eksempler på tankegangen bag Cradle to Cradle, vugge til vugge, der har som mål at udforme produkter, byer og bygninger, så de yder et positivt bidrag til omgivelserne i stedet for at belaste dem. Det kan ske ved at producere vedvarende energi, frisk luft eller rense vandet. Alle elementer skal kunne indgå i nye sammenhænge, når de er færdige med at blive brugt til deres oprindelige formål. Cradle to Cradle giver mening Civilingeniør Maja Nørgaard, der er blandt de første Cradle to Cradle rådgivere i Danmark, mener tankegangen giver god mening: Naturen kender jo ikke til spild og affald, men kun til ressourcer, forklarer hun og fortsætter: Vi skal sætte mere fokus på, hvordan vi kan adskille og genanvende en bygnings materialer, når den engang skal rives ned, så vi ikke skaber affald, men stadig har en brugbar ressource. Levende tage er kun starten Levende tage, der lige nu indtager storbyer som New York, Stuttgart, Malmø og København, er tegn på, at Cradle to Cradle tankegangen er på vej ind. Bittesmå, nøjsomme planter virker som sugende svampe, når det regner. Det sparer kloakker og spildevandsanlæg for store mængder vand. Det, der før blev betragtet som spildevand og blev ledt ud i kloakken, giver nu næring til planterne, der både er biologisk nedbrydelige og understøtter biodiversitet. Platform for innovation Martin Uhre Mandrup, der er specialist i bygningskonstruktioner af træ, har også licens til at rådgive om Cradle to Cradle. Han ser især princippet som en god platform for videreudvikling: Cradle to Cradle støtter op om og udvikler den indsats, vi allerede er i gang med på området i dag, og inspirerer os til at hæve niveauet for, hvordan vi bygger bæredygtige huse. Miljøchef i Dansk Industri, Bjarne Palstrøm, har til magasinet Ingeniøren udtalt, at han tror, at principperne bag Cradle to Cradle vil være indarbejdet i alle designmanualer om ti år. cowi har som de første rådgivere i Danmark uddannet 11 Cradle to Cradle rådgivere hos EPEA i Martin Nørgaard, civilingeniør, Cradle to Cradle rådgiver, Uhre Mandrup, civilingeniør, Cradle to Cradle rådgiver, Foto: Stig Stasig 12 Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi 13

8 Moesgård Museum er skabt i et integreret samarbejde med Henning Larsen Architects Illustration: Henning Larsen Architects Et af verdens mest energirigtige museer En halvering af energiforbruget gør Moesgård Museum til et af de mest energirigtige museer i verden, når det står færdigt i Museet skal opføres som et lavenergiklasse 1 byggeri, hvilket betyder, at bygningen højst må forbruge halvdelen af den energiramme, der gælder for lignende bygninger i Danmark i dag. Skuespilhuset gemmer på innovative løsninger til energiforsyning. Den varme, som scenebelysning og publikum genererer, bliver gennem en varmeveksler genbrugt som tilskud til opvarmning. Skuespilhuset udnytter også havnevandet til køling og opvarmning ved brug af en varmepumpe og termoaktive dæk, hvilket reducerer energiforbruget til køling med op til 75 procent. Skuespilhuset er skabt i samarbejde med Lundgaard & Tranberg Foto: Jens Lindhe En pioner inden for energiforsyning Foto: Morten Larsen Havvand leverer varme til husbåden Bygningsingeniør Jens Eg Rahbek har været kaptajn for byggeriet af sin egen husbåd, der ligger ved Kalvebod Brygge. Her sørger havvandet for varmen om bord. Slanger, som er støbt ind i betonfundamentet, er fyldt med glykol. Sammen med en varmepumpe skaber det et system, der som et omvendt køleskab udnytter havvandet til at give varme og varmt vand indenbords. Det selvopfundne koncept betyder, at familien sparer omkring to tredjedele af Jens Eg Rahbek, bygningsingeniør Klimarigtig beton Cementindustrien er ansvarlig for cirka fem procent af den globale, menneskeskabte CO2-udledning. Der er store CO2-besparelser at hente ved at tilsætte f.eks. flyveaske og højovnsslagge til Portland cementen og ved at optimere konstruktionerne. Det er cowis erfaring, at det kan reducere op til halvdelen eller mere af CO2- Her ses en ny type beton, hvor optiske fibre i betonen gør materialet gennemsigtigt. Foto: Morten Larsen udslippet for beton inden for sædvanlige normkrav. 14 Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi 15

9 2 Sådan sparer du Ny hjemmeside viser vej til energirenovering på energien Få bygningsingeniørens gode råd til hvor du kan spare energi i privaten, og hvordan du får en grønnere hverdag Selvom danskerne har sparet på energien i årevis, er der stadig store besparelser at hente i danske etageboliger. Mere end 70 procent af danske bygninger er fra før, Danmark fik de første krav til boligers energiforbrug i kølvandet på oliekrisen i Bygninger tegner sig den dag i dag for 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Hjemmesiden Energikoncept.dk giver et hurtigt overblik over, om der er penge at spare i en konkret ejendom. Energikoncept.dk kan også bruges til andre typer Jens Eg Rahbek, bygningsingeniør Luk døren Tætn døre og vinduer. Slut med flyturen Spring udlandsrejser over det koster på CO 2-kontoen. Brug energi fra græsplænen Udskift olie og gasfyr med fjernvarme eller varmepumpesystem, hvor du f.eks. udnytter varme fra jorden. Gem varmen i gulvet Varme kan lagres i gulvet om natten og bruges som gulvvarme om dagen i såkaldte termoaktive betonkonstruktioner. 5 Madlavning i køkkenet Undgå for mange røde bøffer. Kvæg udleder metan, der ligesom CO 2 bidrager til klimaændringer Mere græs Grønt er bæredygtigt. Også i haven. Undgå store områder med belægninger som asfalt, og så i stedet græs. Det suger vand til sig under kraftige regnskyl og belaster ikke det offentlige kloaksystem. Hus med ekstra uld Isoler dit hus med ekstra mineraluld og bedre isolerende vinduer Udskift din gamle bil til elbil Udskift din bil med en elbil. Elbiler forventes at blive fremtidens bæredygtige privatbil. Solceller på taget Læg solceller og solvarmepaneler på taget. Solceller producerer elektricitet, og solvarmepaneler producerer varmt brugsvand Udskift pærerne Skift dine pærer ud med lavenergipærer. Ud med dine gamle hvidevarer Skift dine gamle energikrævende hvidevarer ud med nye A+mærkede køleskabe og komfurer. 12 Sluk for strømmen i stuen Sluk for kontakten for alt udstyr som f.eks. storskærme, dvd-afspillere og tv-bokse, så du undgår standbyforbrug Frisk luft Installer et ventilationsanlæg på taget med varmegenvinding Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi Kilde: Jens Eg Rahbek, cowi. Illustration: Mediafarm Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi 17

10 Green Lighthouse er konstrueret som en cirkel, da det giver et mindre facadeareal og dermed lavere varmeforbrug. Foto: Adam Mørk Københavns Universitet har opført en ny CO 2 -neutral bygning på Tagensvej i København Af Christina Tækker & Kathrine Schmeichel En bæredygtig, rund bygning har fra efteråret 2009 dannet ramme om undervisning, møder og administration på Københavns Universitet. Visionen har været at bygge et bæredygtigt hus, der er CO 2 neutralt med hensyn til bygningsdriften (iht. Be06), hvilket er realiseret ved, at huset har et lavt energiforbrug til opvarmning og ventilation og selv producerer energi til f.eks. belysning. Det sker bl.a. gennem anvendelse af solceller, solfangere, naturlig ventilation, afskærmning fra solen så man undgår kølebehov og ved at udnytte dagslyset optimalt gennem høje vinduer i facaden og ovenlys. Tæt samarbejde mellem flere Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem totalentreprenør Hellerup Byg, Christensen & Co arkitekter og cowi. cowi har stået for ingeniørrådgivning og udvikling af energikonceptet. Resultatet taler sit tydelige sprog. Når alle er med fra start, opnår man ejerskab og derfor troen på, at ens fagfelt bliver repræsenteret i projektet. Alles energi bliver rettet i samme retning og kostbart tab af viden, tid og energi undgås, fortæller arkitekt Thomas Nørgaard fra Christensen & Co arkitekter. Netop dette samarbejde har muliggjort visionerne om at skabe et CO 2-neutralt hus, der overstiger fremtidige krav til energibelastning. Huset har samtidig et optimalt indeklima og en lys og indbydende indretning. Huset energi forsyner sig selv med Green Lighthouse er blevet til på baggrund af et tæt offentligt og privat samarbejde mellem Københavns Universitet, Videnskabsministeriet, Københavns Kommune, VELUX og VELFAC. Bygherre: Videnskabsministeriet Bruger: Københavns Universitet Totalentreprenør: Hellerup Byg a/s Arkitekt: Christensen & Co arkitekter as Ingeniør: cowi a/s Størrelse: 950 m 2 Byggeår: Fotograf: Adam Mørk Demonstrationshus til EU topmøde i december 2009 Om baggrunden for Green Lighthouse siger civilingeniør i Universitets- og Bygningsstyrelsen Sajet Mahmudovski: Visionen med projektet har været at bygge et bæredygtigt erhvervshus med lavest muligt CO 2-forbrug og et energibehov, der er reduceret med 75 procent og dermed svarer til Folketingets beslutning for alle bygninger i år Samtidig ville vi ikke gå på kompromis med hverken arkitektur eller de tekniske løsninger, herunder dagslysforhold og indeklima. Derudover var huset tænkt som et demonstrationshus ved FN s klimakonference, COP15, i København i december Flere lavenergihuse Udviklingschef i cowi Michael Nielsen mener, at Green Lighthouse vil inspirere fremtidens byggeri: Som et af de første erhvervsbyggerier herhjemme vil Green Lighthouse stå som et vartegn for, hvordan man kan bygge CO 2-neutralt inden for en rimelig anlægssum. Jeg tror, at byggeriet vil være med til at generere en efterspørgsel på nye energirigtige produkter inden for bl.a. vinduer, solfangere og varmepumper. Reto M. Hummelshøj, cowi, der har været med til at udarbejde energikonceptet, tilføjer: Projektet giver vigtig viden om, hvordan disse systemer bedst muligt integreres i et byggeri. Det vil medføre lavere priser og dermed etablering af flere Michael Nielsen, Reto Hummelshøj, gruppeleder 18 Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi Særnummer af internationalt nyhedsmagasin fra cowi 19

11 ingen er forpligtet ud over evne. så vi påtager os ansvaret. klimaforbedringer. nu eller aldrig. Vi har kompetencerne til at gøre Danmark til foregangsland inden for klimaforbedringer. Du kan læse om vores konkrete projekter på cowi.dk

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Ådalen 6 Q 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-166226 Energikonsulent: Michael Sven Koch Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskonsulenten

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere