Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split"

Transkript

1 Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol VV Split TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering

2 Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning... 7 Opstart... 7 Henvisninger... 7 Specifikationer... 8 Vejledning Cirkulationspumpe Vejledning Vejrkompensering Vi ønsker dig hermed tillykke med din nye Convena Isol VV fjernvarmeunit. Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, vejlede om drift samt svare på nogle almindeligt forekommende spørgsmål. God fornøjelse med læsningen! med venlig hilsen Denne Convena VV Split unit, kan leveres med og uden varmtvandsbeholder. Convena VV split er en indirekte unit, for varmeanlæg i parcelhuse, rækkehuse og mindre bebyggelser med lejligheder, tilsluttes fjernvarme. Unitten kan leveres med forskellig størrelse veksler og varmtvandsbeholdere, så unitten kan tilpasses det aktuelle behov. Convena unit leveres med: Veksler til varme med varmeautomatik til styring af fremløbstemperaturen til varmeanlægget. Grundfos ALPHA2 L cirkulationspumpe. Trykekspansion, manometer, termometre, sikkerhedsventil. Snavssamler på primær og sekundær side. Differenstryksregulator. Pasrør for energimåler 3/4 x 110/165mm. Mulighed for montering af følerlommer. Kuglehaner på alle til/afgange. Alle overløb fra sikkerhedsventiler ført til afløbstragt. Ekstraudstyr For regulering af varmt brugsvand bestilles seperat: Wavin 3/4 Reguleringsventil nip/nip VVS. NR: Følerelement VVS.NR: Termometer f/vvb retur Wavin nr: Dykrør f. termometer Wavin nr: Tilbehør 100L varmtvandsbeholder u/kappe Wavin nr: L varmtvandsbeholder u/kappe Wavin nr: L varmtvandsbeholder m/kappe Wavin nr: L varmtvandsbeholder m/kappe Wavin nr: TELEFON 2 Fjernvarme 8696 Monteringsvejledning 2000 Tel Fax

3 Komponentoversigt Fig. 8 Sikkerhedsventil vand Wavin nr Funktion: Sikkerhedsventil på koldvandstilgang. Fig. 40 Pumpe Grundfos A2L Wavin nr Funktion. A mærket cirkulationspumpe Fig. 14 Sommerventil Wavin nr Funktion: Lukker for varmeanlægget. Fig 53 Snavssamler Funktion: Opsamler evt. snavs i installationen. Fig 25 Sikkerhedsventil varme Wavin nr Funktion: Forhindrer at trykket i anlægget bliver højere end tilladeligt. Fig 53a Snavssamler IN-LINE Wavin nr Funktion: Opsamler evt. snavs i installationen. Fig. 27 Danfoss AVPL Diff. tryk regulator Wavin nr Funktion: Reducerer og Fastholder differenstrykket i installationen. Fig. 55 Manometer Wavin nr Funktion: Viser det aktuelle tryk i anlægget. Fig. 34 Danfoss Motor ventil AMV 150 Wavin nr Funktion: Regulere fremløbstem peratur på varmekredsen. Fig 57 Trykekspansion Wavin nr Funktion: Optagelse af varmeudvidelse. Fjernvarme Monteringsvejledning 3

4 Driftsvejledning Convena VV split unit er konstrueret, så den ikke kræver nogen form for dagligt tilsyn. Indstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur Wavin fjernvarmeunits leveres med en Danfoss ECL 110 vejrkompensering, som styrer varmeanlæggets fremløbstemperatur afhængigt af ude temperaturen. Automatikken er på forhånd indstillet fra fabrikken til gulvvarme- eller radiatorsystem. Såfremt der ikke er gjort opmærksom på hvilket system fjernvarmeunitten skal forsyne, er indstillingen tilpasset gulvvarme. Kontakt VVS installatøren, såfremt der er problemer med indstillingen af dit varmeanlæg. Du finder en enkelt vejledning, bagerst, der beskriver fabriksindstillingerne for vejrkompenseringen indstillet af Wavin samt en mere udførlig vejledning fra Danfoss vedlagt i kassen. Sommerdrift Da unitten er leveret med ECL 110 vejrkompensering, er det ikke nødvendigt at foretage sig noget ved sommerdrift, da ECL vejrkompensatoren selv vil lukke for varmen, når den forudindstillede udkoblingstemperatur opnåes (22º C). Hvis temperaturen skal ændres, se vejledningen til Ecl vejrkompensatoren. TELEFON 4 Fjernvarme 8696 Monteringsvejledning 2000 Tel Fax

5 Vedligehold For at forebygge driftsproblemer, anbefaler vi, at der udføres planlagt vedligeholdelse af din Convena Isol VV. Som på andet teknisk udstyr er det typisk meget enklere at foretage vedligehold, end det er at udbedre fejl. Derfor bør du følge anbefalingerne i nedenstående skema, og derved få det fulde udbytte komfortmæssigt og driftsøkonomisk. Skemaet henviser til figurer på komponentlisten side 3. Udfør opgivne servicepunkter med de opgivne intervaller. Servicepunkt Service Interval Figur Kuglehaner. Hanerne lukkes og åbnes 1-2 gange for at bevare funktionalitet. Én gang pr. år. Filtre i fremløb af fjernvarmevand. AUT. Filtret afmonteres og renses. Én gang pr. år. Se figur 53 Sikkerhedsventil på koldtvandstilgangen. Sikkerhedsventilen lettes. Det sikrer at den ikke sætter sig fast. Den sorte hætte drejes. Derved åbner ventilen, og der kommer lidt brugsvand ud. Én gang pr. år. Se figur 8. Varmtvandstemperatur. Kontrolleres at den er mellem C. To gange pr. år. Se figur 21 Anode i varmtvandsbeholderen Kontrolleres/udskiftes Én gang pr år Synlige samlinger. AUT. Efterses for utætheder. Hvis du finder utætheder kontakt din VVS installatør. Én gang pr. år. AUT. Skal udføres af autoriseret Trykket person. på varmeanlægget bør være ca. 1,5 bar. Hvis Tryk i varmeanlægget det kommer under 0,5 bar bør der fyldes vand på. Efter vandpå fyldning skal anlægget udluftes. To gange pr. år. Se figur 55. AUT. Skal udføres af autoriseret person. Fjernvarme Monteringsvejledning 5

6 FAQ Det er vores erfaring, at spørgsmål omkring brug og drift af Convena VV, normalt kan sammenfattes i få generelle spørgsmål. Før der eventuelt tilkaldes assistance til afhjælpning, så anbefaler vi, at du gennemlæser listen over ofte stillede spørgsmål. Fejl Mulig årsag Udbedring Der er hverken varmt brugsvand eller varme på varmeanlægget. Der er ikke fjernvarmeforsyning. Kontrollér at der er fjernvarme. Kontrollér om der er åbnet for fjernvarmen. Sommerhanen er lukket. Åbne for sommerhanen. Se figur 14. Der er varmt brugsvand men ingen varme på varmeanlægget. Cirkulationspumpen kører ikke (se figur 40). Hvis der er lys i pumpen er der også strøm. Der er luft i varmeanlægget Driftstrykket på varmeanlægget er for lavt. Driftstrykket aflæses på manometeret Start cirkulationspumpen. Skift evt. sikring (i husets sikringsskab) hvis den er sprunget. Udluft varmeanlægget Fyld vand på. Maks. 1,5 Bar. Se figur 55. Der er skruet ned på brugsvandstermostaten. Indstil brugsvandstermostat. Se figur 21. Der er ikke nok varmt vand. Filter i fremløb af fjernvarme er tilsmudset. Rengør filter. 53 og 53a. AUT. Der er ingen eller for lidt vandtryk på varmeanlægget. Fyld vand på. Max 1,5 Bar. Se figur 55. Der er ikke varme nok på varmeanlægget. ECL Vejrkompensatoren er fejl indstillet. Kontroller indstillinger i ECL Vejrkompensatoren. Se vejledning til ECL. Filter i fremløb af fjernvarme er tilsmudset. Rengør filtre. Se figur 53. AUT. Der er skruet meget højt op på brugsvandstermostaten. Indstil brugsvandstermostaten. Se figur 21. Fjernvarmevandet afkøles for lidt. Der er skruet for meget op for varmen til gulvvarme og radiator. Skru ned for radiator og rumtermostaterne. Rumtemperaturen bør være 20 C. Varmespiralen i varmtvandsbeholder er tilkalket. Rengør varmespiralen. AUT. Der kommer af og til en dråbe vand fra sikkerhedsventilen på koldtvandstilgangen. Er den utæt? Det er almindeligt, at der fra en sikkerhedsventil kommer en dråbe vand af og til. Når sikkerhedsventilen vedligeholdes som beskrevet under vedligehold skal der ikke gøres yderligere. AUT. Skal udføres af autoriseret person. Du kan finde flere oplysninger på eller ved at rette henvendelse til installatøren af denne unit. TELEFON 6 Fjernvarme 8696 Monteringsvejledning 2000 Tel Fax

7 Monteringsvejledning Convena Isol VV Opstart Convena Isol VV Selvom Convena Isol VV units forenkler installationsarbejdet væsentligt, så må arbejdet udelukkende udføres af autoriserede installatører. Følg nedenstående trinvise installationsrutine: Udpakning Kontrollér at forsendelsen ikke er beskadiget under transport. Unitten og tilhørende varmtvandsbeholder leveres på en palle. Kontrollér at alle dele er til stede, før montage påbegyndes: På pallen skal forefindes: Opstart Unitten er fra fabrikken lækagesøgt og fundet tæt. På grund af vibrationer under transport og installation, kan der opstå utætheder i unitten. Du skal derfor efterspænde unitten inden du lukker vand på anlægget. Fyld vand på anlægget og udluft. Trykprøv installationen. Varmesystemets trykekspansionsbeholder har fra fabrikken et fortryk på 0,7 bar. Kun ved bygninger med mere end to etager bør fortrykket ændres. En kasse indeholdende følgende: Fjernvarmeunit Denne Vejledning Udeføler og vejledning for vejrkompensering Cirkulationspumpe Med disse dele klar, kan montagen påbegyndes. Indstil det ønskede differenstryk på differenstrykregulatoren Se figur 3. Regulatoren er ved levering indstillet til 10 kpa (0,1 bar). Differenstrykket indstilles ved brug af en sekskantnøgle med NV 3. Én omgang svarer til 1 kpa (0,01 bar). Ved drejning med uret øges trykket - og omvendt. Pilen på regulatorens top viser indstillingen af differenstrykket. Montage 1. Kontrollér, at væggen kan bære vægten af unit 1. Montér unitten på væggen 2. Tilslut unitten til varmeinstallationen. Se tilslutningsskitse side Tilslut afløbstragten til afløbsinstallationen 4. Tilslut udeføler for vejrkompensering. Scan QR kode på ECL 110 eller se vedlagte monteringsvejledning i posen sammen med udeføler. 5. Tilslut vejrkompensering stikprop til el-nettet. Unitten er fra fabrikken leveret med pasrør i frem- og returløb for montering af energimåler. Der er i både frem- og returløb mulighed for at montere en ½ føler lomme. Placeringen af mulighederne er markeret med en rød label på unitten. Indstil den ønskede brugsvandstemperatur på termostaten. Se figur 21. Tjek om vejrkompenseringens indstilling er tilpasset husets varmesystem. For at ændre vejrkompenserings indstillinger henvises til afsnittet Vejledning vejrkompensering, side Alternativt kan QR koden på vejrkompensering scannes, hvor ved 4 videofrekvenser viser opsætningen af vejrkompenseringen skridt for skridt. Pumpen er ved levering indstillet på PP2. og skal indstilles til korrekt vandflow. For gulvvarme kan Alpha2 L for det meste indstilles på CP1. Se vedlagte instruktion fra Grund fos eller under afsnittet Vejledning cirkulationspumpe side 10. Efter opstart bør snavssamleren i unitten renses. Se komponentliste figur 8. Henvisninger Klik ind på eller kontakt installatøren af denne unit, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring fjernvarme. Fjernvarme Monteringsvejledning 7

8 Specifikationer Principdiagram VF VR Figur nr. Betegnelse 3 Sikkerhedsventil 4 Termostatventil 5 Manometer 6 Luftudlader 7 Følerlomme 8 Snavsfilter 9 Afspærringsventil 10 Kontraventil 11 Cirkulationspumpe 12 Trykdifferensregulator 13 Termometer 14 Varmeveksler 15 Ekspansionsbeholder 27 Målerpasstykke 28 Termometer/Manometer 31 Aftapningsventil 32 Nåleventil 34 Motorventil 60 Vejrkompensering 65 Udeføler TELEFON 8 Fjernvarme 8696 Monteringsvejledning 2000 Tel Fax

9 Tilslutningsskitse Viste skitse er en venstre model. Ved en højre model er skitsen spejlvendt. Begnelse FF FR VF VR GF GR A Forklaring Fjernvarme fremløb Fjernvarmeretur Fremløb varmvandsbeholder Retur varmvandsbeholder Gulvvarme fremløb Gulvvarme retur Afløb Convena VV Split Mål (mm) Højde 780 Bredde 555 Dybde 370 Tekniske oplysninger Vægt 29,7 Varmevekslerydelse til varmeanlægget Varmevekslerens ydelse til varmeanlægget Fremløbstemperatur 70/30 30/35* Fremløbstemperatur 70/40 36/60 Fremløbstemperatur 80/45 40/70 Veksler Diff. Tryk Effekt Flow Effekt Flow Effekt Flow type kw Pri. I/h Sek l/h kw Pri. I/h Sek l/h kw Pri. I/h Sek l/h Tabel 35. Ydelse for varmeveksler. *Gulvvarme. Frese PV Compact differenstryksregulator Indstillingen af Frese PV Compact ventilen foretages på baggrund af nedenstående graf. For at lette aflæsningen af graferne er kredstrykket inddelt i 5 kpa-intervaller. Graferne kan parallel forskydes i forhold til det angivne. Ventilen indstilles nemt vha. en 4 mm sekskant nøgle. Ved forindstilling af ventilen startes der med at dreje ventilen til minimum. Derefter indstilles den ifølge grafen for den valgte ventil. Fjernvarme Monteringsvejledning 9

10 el A2L_side12.eps Vejledning Cirkulationspumpe ndhold:.1 Elementer på betjeningspanelet.2 "POWER ON" lysfeltet ALPHA2L_side13.eps.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen Grundfos cirkulationspumper.4 Knap til indstilling af pumpen. I nedenstående ser du, hvordan pumpen skal indstilles, for at anlægget fungerer optimalt. Lysfelter der viser pumpeindstillingen 6. Betjeningspanel tjeningspanelet Grundfos GRUNDFOS ALPHA2 L ALPHA2 pumpel har syv indstillingsmuligheder som vælges Position med Beskrivelse Indhold: knappen, se fig. 7, pos Power on lysfelt 6.1 Element Pumpeindstillingen vises med syv forskellige lysfelter. Se fig Syv lysfelter, der viser pumpeindstillingen 6.2 "POWER 1 ALPHA2 L Knap til indstilling af pumpen 6.3 Lysfelter A POWER 6.4 Knap til 2 ON ALPHA2L_side13.eps POWER ALPHA2L_side12.eps ON 6.1 Elementer på betjeningsp 3 er viser pumpeindstillingen 6. Betjeningspanel CP1 GRUNDFOS ALPHA2 L har syv indstillingsmuligheder som vælges med PP2 CP2 Indhold: knappen, se fig. 7, pos. 3. I I PP1 6.1 Elementer på betjeningspanelet Pumpeindstillingen vises med syv forskellige lysfelter. Se fig "POWER ON" lysfeltet Fig. 7 GRUNDFOS Grundfos ALPHA2 ALPHA2 L har syv L betjeningspanel indstillingsmuligheder Fig. 8 Syv lysfelter 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen etjeningspanelet på GRUNDFOS POWER ALPHA2 L består af: Antal 6.4 Knap til indstilling af pumpen. ON Lysfelt Beskrivelse Antal tryk Lysfelt Beskrivelse tryk Pos. Beskrivelse 6.1 Elementer på betjeningspanelet PP2 0 PP2 (fabriksindstilling) Højeste proportionaltrykkurve 1 "POWER ON"-lysfelt 0 Højeste proportionaltrykkurve (fabriksindstilling) CP1 1 CP1 Laveste konstanttrykkurve 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen PP2 CP2 I I 1 CP1PP1 Laveste konstanttrykkurve2 CP2 Højeste konstanttrykkurve 3 Knap til indstilling af pumpen 1 2 CP2 Højeste konstanttrykkurve ALPHA2 L I Konstantkurve I Fig. 8Grundfos Syv lysfelter ALPHA2 L pumpe Fig. 7 3 I Konstantkurve, hastighed I A 2 sfeltet 4 Konstantkurve I displayet lyser 4 POWER ON lysfeltet, når Konstantkurve, forsyningsspændingen hastighed POWER Antal tryk Lysfelt Beskrivelse ON Betjeningsp POWER ON"-lysfeltet, se fig. 7, pos. 1, lyser når forsyningsspændingen 5 I Konstantkurve I 3 r tilsluttet. PP2 5 er tilsluttet. I Konstantkurve, hastighed I 0 Højeste proportionaltrykkurve 6 PP1 Laveste proportionaltrykkurve (fabriksindstilling) 6 PP1 Laveste proportionaltrykkurve Pos. Be ejl som hindrer 1 pumpens CP1 drift (f.eks. Laveste blokering) konstanttrykkurve vises ved at der kun er 7 PP2 Højeste proportionaltrykkurve ys i "POWER Fejl, ON"-lysfeltet. som kan hindre 7 pumpens PP2 drift (fx blokering), Højeste vises proportionaltrykkurve ved, at 1 "P 2 CP2 Højeste konstanttrykkurve vis der vises der en fejl, kun ret er lys fejlen, i POWER og afstil ON (reset) lysfeltet. pumpen ved at afbryde og Fig. 7 GRUNDFOS ALPHA2 L betjeningspanel 2 Sy 3 I Se 10. Pumpeindstillinger Konstantkurve, hastighed og pumpeydelse I for information om ilslutte forsyningsspændingen. 4 indstillingernes Konstantkurve, funktion. 3 Kn hastighed Betjeningspanelet på GRUNDFOS ALPHA2 L består af: 5 Hvis I der vises en fejl, Konstantkurve, ret fejlen, og hastighed afstil (reset) I pumpen ved at Knap til 6 indstilling PP1 Laveste proportionaltrykkurve Pos. Beskrivelse 6.2 "POWER ON" lysfeltet afbryde og tilslutte af pumpen forsyningsspændingen. 7 PP2 Højeste proportionaltrykkurve 1 "POWER ON"-lysfelt Ved hvert tryk på knappen, se fig. 7, pos. 3, skifter pumpeindstillingen. "POWER ON 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen er tilsluttet. Se 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse for information om indstillingernes Til gulvvarme En cyklus funktion. anbefales er syv det, tryk. at pumpen Se 6.3 Lysfelter kører med der konstanttryk. viser pumpeindstillingen. 3 Knap til indstilling af pumpen Fejl som hin Det kan være den laveste CP1 eller den højeste CP2. dstilling af pumpen 6.2 "POWER ON" lysfeltet lys i "POWE TM042528_2608_PTS.ai Ved hvert tryk på knappen, se fig. 7, pos. 3, skifter pumpeindstillingen. "POWER ON"-lysfeltet, se fig. 7, pos. 1, lyser Hvis når forsyning der vise er tilsluttet. tilslutte forsy En cyklus er syv tryk. Se 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen. Fejl som hindrer pumpens drift (f.eks. blokering) vises ved POWER I I ON I POWER I ON lys i "POWER ON"-lysfeltet. TM042528_2608_PTS.ai Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil (reset) pumpen ved tilslutte forsyningsspændingen. I I POWER ON I I POWER ON TM TM OK TM (OK) ALPHA2L_si OK I I (OK) POWER ON I I POWER ON I I POWER ON I I POWER ON OK (OK) OK I (OK) I POWER ON I I POWER ON I I POWER ON I I POWER ON OK (OK) OK (OK) TELEFON 10 Fjernvarme 8696 Monteringsvejledning 2000 Tel Fax

11 Vejledning Vejrkompensering Tryk for at afslutte temperaturoversigten. 1.0 Installation og Montering En Wavin fjernvarmeunit med vejrkompensering er på forhånd opsat med de grundlæggende standard-indstillinger for gulvvarme. I det følgende er en step by step guide vedr. installation af vejrkompenseringen, "- -" er den pågældende ændring af standardindstillinger føler ikke tilsluttet. samt en kortfattet Hvis temperaturværdien vises som guide "- - -" til funktionsafprøvning er føleren kortsluttet. og fejlfinding på vejrkompensering. Vejrkompensatoren er fra Wavin monteret med en anlægsføler placeret på fremløb. Vælg regulatorfunktion Vedlagt unitten skal der være en udeføler. Denne monteres på Symbolerne vejrkompenseringens viser dig print. kontrolfunktionen Adgang til terminalerne/klemrækkerne under planlagt drift (AUTO). på printet findes, ved at fjerne de 2 skruer på vejrkompen-seringens Mode Onsdag KOMFORT< hvide frontpanel. Den firkantede udeføler tilsluttes vejrkompenseringen på terminal 1+2 vha. en almindelig lampeledning (maks. O,75 mm 2 ), der fastskrues på de to skrueteminaler i udeføleren. Ledningen til udeføleren medfølger ikke. Skift funktionen (AUTO, KOMFORT, REDUCERET eller STANDBY). Indstil din personlige tidsplan 1.1 Indstilling Tid og Dato Typisk skal tid og dato indstilles, da ECL 110 efter 24 timer uden spænding taber tidsindstillingen. Tid og Dato indstilles på følgende måde. Det er kun muligt at indstille de personlige tidsplaner, hvis ECL Comfort 110-regulatoren har Tryk et gentagne indbygget gange ECA 110-timerprogram. på piletasten indtil displayet viser dette: Onsdag < :32 Dette display viser den aktuelle dag og tidspunkt. Herefter holdes piletasten inde i ca. 2 sekunder indtil displayet viser 1000 Dato - Tid Tryk nu på Enter tasten så displayet viser Dato Tid f.eks :00 (dd-mm-yyyy) Dato og klokkeslæt kan nu ændres med plus/minus tasterne, værdien som kan ændres vil blinke og kan flyttes med piletasterne. Når dato og tid er korrekt indstillet, afsluttes der ved at trykke på Enter tasten Displayet viser nu igen 1000 Dato - Tid og ved at holde piletasten brug, ECL110 er nu indstillet og klar til drift. inde i 2 sekunder vil displayet vende tilbage til daglig DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 02/ Fjernvarme Monteringsvejledning 11

12 1.3 Standardopsætning fra Wavin Danfoss ECL110 er fra fabrikken opsat således: Applikation: 130 Sprog: Mode: Dansk Komfort Derudover er følgende indstillinger ændret i forhold til standard: Linie Betegnelse Værdi 2175 Hældning (varmekurve) 1, Maks. Temp. 45 C 4030 Grænse (returtemp.) 45 C 6186 Motortid 80 Ovenstående indstillinger passer til et anlæg med gulvvarme, hvis der er tale om et radiatoranlæg bør følgende ændringer foretages: Linie Betegnelse Værdi 2175 Hældning (varmekurve) 1, Maks. Temp. 68 C Ovenstående er standardopsætningen, opsætningen skal tilpasses husets varmebehov. 2.0 Ændring af standardopsætning Daglig brug For at ændre hældningen på varmekurven eller Maks. Fremløbs temperatur så den er tilpasset radiatoranlæg, kan ændringen foretages på følgende måde: Temperaturer Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette: Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for baggrundslyset. Temperatur 19 < Mode KOMFORT Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Herefter holdes piletasten inde i ca. 2 sekunder indtil displayet viser 1000 Dato - Tid Foretag Der trykkes ændringer en gang på af piletasten den ønskede temperatur. hvorefter displayet viser 2000 Fremløbstemp. Tryk nu på Enter tasten så displayet viser 2175 Fremløbstemp og f.eks hældning 0.7 Indstillingen af den ønskede rumtemperatur er vigtig, selvom der ikke er tilsluttet Hældningen kan nu ændres med plus/minus tasterne. rumtemperaturføler, rumpanel eller en fjernbetjening. Er rumtemperaturen for lav? Sørg for, at radiatortermostaten/-termostaterne ikke begrænser rumtemperaturen. Hvis du stadig ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur ved at justere radiatortermostaterne, er fremløbstemperaturen for lav. Hæv den ønskede rumtemperatur. Temperaturoversigt 2 sek. Tryk knappen ind for at se følertemperaturerne (S1-S4). TELEFON 12 Fjernvarme 8696 Monteringsvejledning 2000 Tel Fax

13 Ønskes maks fremløbstemperatur ændret trykkes der blot på piletasten Maks. Temp. 45 C. indtil displayet viser 2178 Fremløbstemp. og Den maksimale fremløbstemperatur kan nu indstilles med plus/minus tasterne. Når indstillingerne er korrekte afsluttes der ved at trykke på Enter tasten Displayet viser nu igen 2000 Fremløbstemp. og ved at holde piletasten daglig brug. inde i 2 sekunder vil displayet vende tilbage til Ændring af sommer udkoblingstemperatur Samme fremgangsmåde som overstående. Nu vælges blot 5000 optimering tryk på Enter tasten brug pil ned til disp viser 5179 udkobling. Tryk på Enter tasten Den ønskede udkoblingstemperatur kan nu indstilles med plus/minus tasterene. Når indstillingen er korrekt afsluttes med Enter tasten. Displayet viser nu igen 5000 Optimering og ved at holde piltasten op brug., inde i 2 sekunder vil displayet vende tilbage til daglig Fjernvarme Monteringsvejledning 13

14 3.0 Funktionsafprøvning samt fejlfinding Når vejrkompenseringen er tilpasset bygningens varmebehov, kan de enkelte komponenter funktionsafprøves. Daglig brug Hvorvidt følere og motorventil fungerer korrekt beskrives i følgende afsnit. Temperaturer 3.1 Følerudlæsning Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette: Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for baggrundslyset. Temperatur 19 < Mode KOMFORT Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Tryk og hold Enter tasten inde til at displayet viser S1 aktuel i øverste linie. Her kan alle tilsluttede følers værdier aflæses, ved hjælp af piletasterne. I nedenstående tabel kan det ses hvilken udlæsning de enkelte værdier repræsenterer. Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Føler Beskrivelse Bemærkninger S1 Udetemperatur Aktuel og Akkumuleret S2Indstillingen Rumtemperatur af den ønskede Ingen rumtemperatur rumføler. Der indstilles er vigtig, en selvom fiktiv rumtemp. der ikke er tilsluttet S3rumtemperaturføler, Fremløbstemperatur rumpanel Aktuel eller en fjernbetjening. og Ønsket S4 Returtemperatur Faktisk returtemp. Og indstillet returbegræns. Er rumtemperaturen for lav? Tryk Sørg for for, at at afslutte radiatortermostaten/-termostaterne temperaturoversigten. ikke begrænser rumtemperaturen. Hvis du Såfremt stadig en ikke af kan værdierne opnå den for ønskede føleren udlæses rumtemperatur med - - ved hvor at justere der burde radiatortermostaterne, have været en udlæsning er af en temperatur, betyder det, at der fremløbstemperaturen ingen føler er monteret. for Den lav. aktuelle Hæv den rumtemperatur ønskede rumtemperatur. vil typisk ikke kunne udlæses og returbegrænseren er kun monteret ved indirekte varmeanlæg. Temperaturoversigt Hvis temperaturværdien vises som For "- at -" vende er tilbage den pågældende til daglig brug føler trykkes ikke tilsluttet. der på Enter " " sek. er føleren kortsluttet. Tryk knappen ind for at se følertemperaturerne (S1-S4). 3.2 Reguleringsventil Motorventilens funktion kontrolleres ved at sætte vejrkompenseringen i manuel tilstand. Herved kan motorventilen åbnes og lukkes Skift manuelt mellem på vejrkompenseringens temperaturdisplays: betjeningspanel. Vælg regulatorfunktion S1: Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette: Faktisk Symbolerne udetemperatur viser dig kontrolfunktionen under planlagt drift (AUTO). S1 aktuel Akkumuleret udetemperatur S1 akk. Mode KOMFORT< S2: Onsdag Faktisk rumtemperatur S2 aktuel Ønsket rumtemperatur S2 ønsket Tryk og hold Enter tasten inde til at displayet viser følgende billede: Skift funktionen (AUTO, KOMFORT, REDUCERET eller STANDBY). S3: Faktisk fremløbstemperatur Ønsket Indstil fremløbstemperatur din personlige tidsplan S3 aktuel S3 ønsket S4: Faktisk Det er returtemperatur kun muligt indstille de personlige tidsplaner, hvis ECL Comfort 110-regulatoren har Begrænsning et indbygget af ECA ønsket 110-timerprogram. S4 aktuel returtemperatur S4 begr. Onsdag < :32 8 VI.KT.G5.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK TELEFON 14 Fjernvarme 8696 Monteringsvejledning 2000 Tel Fax

15 Herfra kan ventilen afprøves ved at trykke på + tasten, for at åbne moterventilen og tasten for at lukke motorventilen. For at vende tilbage til daglig brug trykkes der på Enter Vær opmærksom på at systemet nu er indstillet til manuel drift. Dette ændres på + og tasten. Vejrkompenseringen bør stå i tilstand KOMFORT. 4.0 Gendannelse til fabriksindstillinger Daglig brug Såfremt man er usikker på indstillingerne eller vejrkompenseringen opfører sig afvigende, kan gulvvarmesrtyringen nulstilles til Wavins fabriksindstillinger der tidligere er gennemgået i afsnit 1.3. Temperaturer Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette: Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for baggrundslyset. Temperatur 19 < Mode KOMFORT Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Herefter holdes piletasten inde i ca. 2 sekunder indtil displayet viser 1000 Dato - Tid Der Foretag trykkes ændringer flere gang af på den piletasten ønskede temperatur. hvorefter displayet viser Applikation. Herefter trykkes på Enter og gentagne gange på piletasten indtil skærmbilledet viser 7600 Applikation 130 Indstillingen af den ønskede rumtemperatur er vigtig, selvom der ikke er tilsluttet Piletasten rumtemperaturføler, holdes rumpanel inde i ca. 5 eller sek. en Vejrkompeseringen fjernbetjening. slukkes og opstarter kort herefter med fabriksindstillingerne Ønskes Er rumtemperaturen der ændringer i forhold lav? til standardinstillingerne, henvises der til afsnit 2.0 Ændring af standardopsætning Sørg for, at radiatortermostaten/-termostaterne ikke begrænser rumtemperaturen. Hvis du stadig ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur ved at justere radiatortermostaterne, er fremløbstemperaturen for lav. Hæv den ønskede rumtemperatur. Temperaturoversigt 2 sek. Tryk knappen ind for at se følertemperaturerne (S1-S4). Skift mellem temperaturdisplays: S1: Faktisk udetemperatur S1 aktuel Akkumuleret udetemperatur S1 akk. S2: Faktisk rumtemperatur S2 aktuel Ønsket rumtemperatur S2 ønsket S3: Faktisk fremløbstemperatur S3 aktuel Ønsket fremløbstemperatur S3 ønsket Fjernvarme Monteringsvejledning 15

16 Overlegen under og over jorden Water management Heating and cooling Water and gas distribution Waste water drainage Cable ducting / Januar 2016 Wavin VA Wavinvej 1 DK-8450 Hammel T: F: VVS Vrøndingvej 5 DK-8700 Horsens T: F:

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G.

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit 6560914/051113 Modelfoto Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Convena Isol VV Split fjernvarmeunit

Convena Isol VV Split fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Convena BBVV fjernvarmeunit

Convena BBVV fjernvarmeunit Nr. 6560927 / 010310 Convena BBVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BBVV fjernvarmeunit model Kbh. Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Convena Isol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering

Convena Isol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering wavin.dk Convena sol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering nstallationsvejledning for Convena sol BB.VV TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit Nr. 6560970 / 150210 AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR AMNIS BVTV-TD FJERNVARMEUNIT Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Convena Isol VV Split

Convena Isol VV Split Monteringsvejledning Convena Isol VV Split Convena Isol VV Split m. ECL fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer Monteringsvejledning Convena Isol BV vandvarmer Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Oversigtstegning...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...4 Ofte stillede spørgsmål...5

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Monteringsvejledning Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5 FAQ...6

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Wavin wavin.dk Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials

Wavin wavin.dk Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol VV fjernvarmeunit 6560929/051113 Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit 6560910/171013 Installationsvejledning for Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV

Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning...

Læs mere

Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G

Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT 6560991/290813 Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT Installationsvejledning for BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning 4 Vedligehold 5

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl

Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl Fjernvarmeunits MONTERINGSVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD

Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits m/ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD 6560994/290813 Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD Installationsvejledning for BVT-VS.TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

BV.V-TD. fjernvarmeunit

BV.V-TD. fjernvarmeunit Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BV.V-TD. fjernvarmeunit 6560911/1713 Installationsvejledning for Convena Isol BV.V-TD. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AHB-MCIXXX-SPLIT/ - INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM /12 2016 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation Monteringsvejledning Calefa TD og S Montage og opsætning af cirkulation Styringen skal være med software version 3.2 eller nyere for at den kan styre cirkulationen. Software versionen findes ved at følge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II TD Akva Lux II TD Akva Les II TD Akva Vita S Akva

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtsbillede... 3 Driftsvejledning... 4 Hvad betyder lysdiodernes

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

WAVIN GULVVARME. Wavin Sentio. Gulvvarmesystem. Slutbrugervejledning

WAVIN GULVVARME. Wavin Sentio. Gulvvarmesystem. Slutbrugervejledning WAVIN GULVVARME Wavin Sentio Gulvvarmesystem Slutbrugervejledning Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets Anvendelse... 2 Udbygning af Sentio systemet... 2 Oversigtsbillede... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren HS Tarm A/S Smedevej 2 DK-6880 Tarm Tlf. 97371511 Tillykke med din nye varmepumpe Din installatør har lavet en grundindstilling af din varmepumpe for

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

Parallelshunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Parallelshunt. Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat

Parallelshunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Parallelshunt. Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Parallelshunts MTERNGSVEJLEDNNG Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning...

Læs mere

Tjekliste ved manglende varme.

Tjekliste ved manglende varme. Tjekliste ved manglende varme. 1. Tjek varmemåler kommer det varmt vand ind fra varmeforsyningen. 2. Tjek returvarme styringer er indstillet korrekt. 3. Tjek cirkulationspumpe er indstillet korrekt sommer

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring...

Læs mere

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning 1 Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- & Driftvejledning Neotherm Minishunt Indholdsfortegnelse Tekniske data... 2 Deltegning... 3 Anvendelse... 4 Monteringsvejledning...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne og tryk på -tasten, hvorefter

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere