Convena Isol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Convena Isol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering"

Transkript

1 wavin.dk Convena sol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering nstallationsvejledning for Convena sol BB.VV TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Solutions for Essentials

2 ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning... 7 Opstart... 7 Henvisninger... 7 Specifikationer... 8 Vejledning Cirkulationspumpe Vejledning Vejrkompensering Vi ønsker dig hermed tillykke med din nye Convena sol BB.VV fjernvarmeunit. Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, vejlede om drift samt svare på nogle almindeligt forekommende spørgsmål. God fornøjelse med læsningen! med venlig hilsen Wavin Denne Convena fjernvarmeunit, med tilhørende varmtvandsbeholder, er et komplet anlæg for varme og varmt vand til indirekte varmeanlæg i parcelhuse, rækkehuse og mindre bebyggelser med lejligheder, tilsluttet fjernvarme. Fjernvarmeunitten kan leveres med to størrelser af varmtvandsbeholdere, så anlægget kan tilpasses det aktuelle behov. Convena unit leveres med: Varmtvandsbeholder. Termostatventil til styring af varmtvandstemperaturen i beholderen. Sikkerhedsaggregat for varmtvandsbeholder. Veksler til varme med varmeautomatik til styring af fremløbstemperaturen til varmeanlægget. Grundfos ALPHA2 L cirkulationspumpe. Trykekspansion, manometer, termometre, sikkerhedsventil. Snavssamler på primær og sekundær side. Differenstryksregulator. Pasrør for energimåler 3/4 x 110/165mm. Mulighed for montering af følerlommer. Kuglehaner på alle til/afgange. Alle overløb fra sikkerhedsventiler ført til afløbstragt. Ekstraudstyr Convena unitten kan leveres med følgende indbygget eller tilkøbt. Cirkulationssæt for det varme brugsvand: L: L: TELEFON E-MAL

3 Komponentoversigt Fig. 8 Sikkerhedsventil vand VVS nr.: Funktion: Sikkerhedsventil på koldvandstilgang. Fig. 40 Pumpe Grundfos A2L Wavin nr.: Funktion. A mærket cirkulationspumpe Fig. 14 Sommerventil Wavin nr.: Funktion: Lukker for varmeanlægget. Fig 53 Snavssamler Funktion: Opsamler evt. snavs i installationen. Fig. 21 Termostatventil vand Wavin nr.: Funktion: Regulerer brugsvandstemperaturen. Fig 53a Snavssamler N-LNE Wavin nr.: Funktion: Opsamler evt. snavs i installationen. Fig 25 Sikkerhedsventil varme VVS nr.: Funktion: Forhindrer at trykket i anlægget bliver højere end tilladeligt. Fig. 55 Manometer VVS nr.: Funktion: Viser det aktuelle tryk i anlægget. Fig. 27 Danfoss AVPL Diff. tryk regulator Wavin nr Funktion: Reducerer og Fastholder differenstrykket i installationen. Fig 57 Trykekspansion Wavin nr.: Funktion: Optagelse af varmeudvidelse. 3

4 Driftsvejledning Din Covena BBVV unit er konstrueret, så den ikke kræver nogen form for dagligt tilsyn. ndstilling af varmtvandstemperaturen Under installeringen har installatøren indstillet varmtvandstemperaturen på den mest optimale og driftsøkonomiske temperatur. Ønsker du at ændre denne temperatur, skal du blot dreje termostaten (se figur 21, komponentliste) til den ønskede temperatur. Det kræver ikke værktøj, og termostaten er på siden af huset tydeligt markeret med en skala fra 1-6. Når termostaten drejes mod en højere skalaværdi stiger brugsvandstemperaturen - og omvendt. Termostatskala Brugsvandstemperatur 1 Ca. 20 C 2 Ca. 30 C 3 Ca. 40 C 4 Ca. 50 C 5 Ca. 60 C 6 Ca. 70 C De opgivede værdier for indstilling af det varme brugsvand, skal betragtes som vejledende. Undersøg den faktiske brugsvandstemperatur. Beholder temperaturen bør ligge på 55 C. ndstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur Wavin fjernvarmeunits leveres med en Danfoss ECL 110 vejrkompensering, som styrer varmeanlæggets fremløbstemperatur afhængigt af ude temperaturen. Automatikken er på forhånd indstillet fra fabrikken til gulvvarme- eller radiatorsystem. Såfremt der ikke er gjort opmærksom på hvilket system fjernvarmeunitten skal forsyne, er indstillingen tilpasset gulvvarme. Kontakt VVS installatøren, såfremt der er problemer med indstillingen af dit varmeanlæg. Du finder en enkelt vejledning, bagerst, der beskriver fabriksindstillingerne for vejrkompenseringen indstillet af Wavin samt en mere udførlig vejledning fra Danfoss vedlagt i kassen. Sommerdrift Hvis varmeanlægget ønskes standset i sommerperioden, kan sommerventilen (se figur 14) på fjernvarmefremløbet til varmeveksleren lukkes og cirkulationspumpen stoppes. Er cirkulationspumpe og moterventil ude af drift i længere perioder, vil varmeautomatikken automatisk aktivere disse med passende interval. Herved forlænges komponenternes levetid. TELEFON E-MAL

5 Vedligehold For at forebygge driftsproblemer, anbefaler vi, at der udføres planlagt vedligeholdelse af din Convena BBVV. Som på andet teknisk udstyr er det typisk meget enklere at foretage vedlige- hold, end det er at udbedre fejl. Derfor bør du følge anbefalingerne i nedenstående skema, og derved få det fulde udbytte komfortmæssigt og driftsøkonomisk. Skemaet henviser til figurer på komponentlisten side 3. Udfør opgivne servicepunkter med de opgivne intervaller. Servicepunkt Service nterval Figur Kuglehaner. Hanerne lukkes og åbnes 1-2 gange for at bevare funktionalitet. Én gang pr. år. Filtre i fremløb af fjernvarmevand. AUT. Filtret afmonteres og renses. Én gang pr. år. Se figur 53 Sikkerhedsventil på koldtvandstilgangen. Sikkerhedsventilen lettes. Det sikrer at den ikke sætter sig fast. Den sorte hætte drejes. Derved åbner ventilen, og der kommer lidt brugsvand ud. Én gang pr. år. Se figur 8. Varmtvandstemperatur. Kontrolleres at den er mellem C. To gange pr. år. Se figur 21 Anode i varmtvandsbeholderen Kontrolleres/udskiftes Én gang pr år Synlige samlinger. AUT. Efterses for utætheder. Hvis du finder utætheder kontakt din VVS installatør. Én gang pr. år. Tryk i varmeanlægget Trykket på varmeanlægget bør være ca. 1,5 bar. Hvis det kommer under 0,5 bar bør der fyldes vand på. Det gøres med en vandfyldt slange. Efter vandpåfyldning skal anlægget udluftes. To gange pr. år. Se figur 55. AUT. Skal udføres af autoriseret person. 5

6 FAQ Det er vores erfaring, at spørgsmål omkring brug og drift af Convena BBVV, normalt kan sammenfattes i få generelle spørgsmål. Før der eventuelt tilkaldes assistance til afhjælpning, så anbefaler vi, at du gennemlæser listen over ofte stillede spørgsmål. Fejl Mulig årsag Udbedring Der er hverken varmt brugsvand eller varme på varmeanlægget. Der er ikke fjernvarmeforsyning. Kontrollér at der er fjernvarme. Kontrollér om der er åbnet for fjernvarmen. Sommerhanen er lukket. Åbne for sommerhanen. Se figur 14. Der er varmt brugsvand men ingen varme på varmeanlægget. Cirkulationspumpen kører ikke (se figur 40). Hvis der er lys i pumpen er der også strøm. Der er luft i varmeanlægget Driftstrykket på varmeanlægget er for lavt. Driftstrykket aflæses på manometeret Start cirkulationspumpen. Skift evt. sikring (i husets sikringsskab) hvis den er sprunget. Udluft varmeanlægget Fyld vand på. Maks. 1,5 Bar. Se figur 55. Der er ikke nok varmt vand. Der er skruet ned på brugsvandstermostaten. ndstil brugsvandstermostat. Se figur 21. Filter i fremløb af fjernvarme er tilsmudset. Rengør filter. 53 og 53a. AUT. Der er ingen eller for lidt vandtryk på varmeanlægget. Fyld vand på. Max 1,5 Bar. Se figur 55. Der er ikke varme nok op varmeanlægget. Der er skruet ned på anlægstermostaten. Undersøg indstilling af temperaturen på vejrkompensering. Se evt. under driftsvejledning side 4. Filter i fremløb af fjernvarme er tilsmudset. Rengør filtre. Se figur 53. AUT. Der er skruet meget højt op på brugsvandstermostaten. ndstil brugsvandstermostaten. Se figur 21. Fjernvarmevandet afkøles for lidt. Der er skruet for meget op for varmen til gulvvarme og radiator. Skru ned for radiator og rumtermostaterne. Rumtemperaturen bør være 20 C. Varmespiralen i varmtvandsbeholder er tilkalket. Rengør varmespiralen. AUT. Der kommer af og til en dråbe vand fra sikkerhedsventilen på koldtvandstilgangen. Er den utæt? Det er almindeligt, at der fra en sikkerhedsventil kommer en dråbe vand af og til. Når sikkerhedsventilen vedligeholdes som beskrevet under vedligehold skal der ikke gøres yderligere. AUT. Skal udføres af autoriseret person. Du kan finde flere oplysninger på eller ved at rette henvendelse til installatøren af denne unit. TELEFON E-MAL

7 Monteringsvejledning Convena sol BB.VV Opstart Convena sol BB.VV Selvom Convena BB.VV units forenkler installationsarbejdet væsentligt, så må arbejdet udelukkende udføres af autoriserede installatører. Følg nedenstående trinvise installationsrutine: Udpakning Kontrollér at forsendelsen ikke er beskadiget under transport. Unitten og tilhørende varmtvandsbeholder leveres på en palle. Kontrollér at alle dele er til stede, før montage påbegyndes: På pallen skal forefindes: Én varmtvandsbeholder. En kasse indeholdende følgende: Fjernvarmeunit Pakninger for VVB Kapilarørstermostat for VVB Denne Vejledning Udeføler og vejledning for vejrkompensering Cirkulationspumpe Med disse dele klar, kan montagen påbegyndes. Opstart BB.VV unitten er fra fabrikken trykprøvet med 16 Bars vandtryk, lækagesøgt og fundet tæt. På grund af vibrationer under transport og installation kan der opstå utætheder i unitten. Du skal derfor efterspænde unitten, inden du lukker vand på anlægget Fyld vand på anlægget og udluft. Trykprøv installationen. Varmesystemets trykekspansionsbeholder har fra fabrikken et fortryk på 0,7 bar. Kun ved bygninger med mere end to etager bør fortrykket ændres. ndstil det ønskede differenstryk på differenstrykregulatoren Se figur 3. Regulatoren er ved levering indstillet til 10 kpa (0,1 bar). Differenstrykket indstilles ved brug af en sekskantnøgle med NV 3. Én omgang svarer til 1 kpa (0,01 bar). Ved drejning med uret øges trykket - og omvendt. Pilen på regulatorens top viser indstillingen af differenstrykket. ndstil den ønskede brugsvandstemperatur på termostaten. Se figur 21. ndstillingsskala finder du under Driftsvejledning. Montage 1. Kontrollér, at væggen kan bære vægten af unit og varmtvandsbeholderen inkl. vand 2. Montér unitten på væggen 3. Montér varmtvandsbeholderens beslag og hæng varmt vandsbeholderen op 4. Kobl varmtvandsbeholder og BBVV unitten sammen. Husk pakninger 5. Montér kapillarrørstermostaten på reguleringsventil. Skub føleren fra kapilarrørtermostaten ca. 250 mm op i varmt vandsbeholderens følerlomme. Buk kapilarrøret 180 for at fastholde føleren og fastgør det ved hjælp af de vedlagte ledningsstrips. 6. Tilslut unitten til vand og varmeinstallationen. Se tilslutningsskitse side Tilslut afløbstragten til afløbsinstallationen 8. Tilslut udeføler for vejrkompensering. Scan QR kode på ECL 110 eller se vedlagte monteringsvejledning i posen sammen med udeføler. 9. Tilslut vejrkompensering stikprop til el-nettet. Unitten er fra fabrikken leveret med pasrør (3/4 x110/130/165 mm) i frem- og returløb for montering af energimåler. Der er i både frem- og returløb mulighed for at montere en ½ følerlomme. Placeringen af mulighederne er markeret med en rød label på unitten. Tjek om vejrkompenseringens indstilling er tilpasset husets varmesystem. For at ændre vejrkompenserings indstillinger henvises til afsnittet Vejledning vejrkompensering, side Alternativt kan QR koden på vejrkompensering scannes, hvor ved 4 videofrekvenser viser opsætningen af vejrkompenseringen skridt for skridt. Pumpen er ved levering indstillet på PP2. og skal indstilles til korrekt vandflow. For gulvvarme kan Alpha2 L for det meste indstilles på CP1. Se vedlagte instruktion fra Grund fos eller under afsnittet Vejledning cirkulationspumpe side 10. Efter opstart bør snavssamleren i unitten renses. Se kompo nentliste figur 53 & 53a. Henvisninger Klik dig ind på eller kontakt Wavins VVS-afdeling på , hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring fjernvarmeunits. 7

8 Specifikationer Principdiagram Figur nr. Betegnelse 3 Sikkerhedsventil 4 Termostatventil 5 Manometer 6 Luftudlader 7 Følerlomme 8 Snavsfilter 9 Afspærringsventil 10 Kontraventil 11 Cirkulationspumpe 12 Trykdifferensregulator 13 Termometer 14 Varmeveksler 15 Ekspansionsbeholder 27 Målerpasstykke 28 Termometer/Manometer 31 Aftapningsventil 32 Nåleventil 34 Motorventil 60 Vejrkompensering 65 Udeføler TELEFON E-MAL

9 Tilslutningsskitse Begnelse Forklaring FF FR BK BV GF GR A BC Fjernvarme fremløb Fjernvarmeretur Brugsvand kold Brugsvand varm Gulvvarme fremløb Gulvvarme retur Afløb Cirkulation for varmt brugsvand Convena BB.VV Mål (mm) 100 L 150 L Højde Bredde Dybde Vægt

10 Specifikationer Spiral frem/retur temperatur: 60/30 C Beholdertype Brugsvand C konstant ydelse 324 l/h 324 l/h Brugsvand C konstant ydelse første time * 384 l/h 414 l/h Brugsvand C konstant ydelse 11 kw/h 11 kw/h Brugsvand C konstant ydelse 172 l/h 172 l/h Brugsvand C konstant ydelse første time * 232 l/h 262 l/h Brugsvand C konstant ydelse 8,0 kw/h 8,0 kw/h Varmevekslerens ydelse til varmeanlægget Fremløbstemperatur 70/30 30/35* Fremløbstemperatur 70/40 36/60 Fremløbstemperatur 80/45 40/70 Veksler Diff. Tryk Effekt Flow Effekt Flow Effekt Flow type kpa kw Pri. /h Sek l/h kw Pri. /h Sek l/h kw Pri. /h Sek l/h Ydelse for varmeveksler. *Gulvvarme. TELEFON E-MAL

11 HA2L_side12.eps el ndhold: Vejledning Cirkulationspumpe 6.1 Elementer på betjeningspanelet 6.2 "POWER ON" Grundfos lysfeltet cirkulationspumper nedenstående ALPHA2L_side13.eps 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen ser du, hvordan pumpen skal indstilles, for at anlægget fungerer optimalt. 6.4 Knap til indstilling af pumpen..3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen 6. Betjeningspanel etjeningspanelet Grundfos GRUNDFOS ALPHA2 ALPHA2 L pumpe L har syv indstillingsmuligheder som vælges med Position Beskrivelse ndhold: knappen, se fig. 7, pos Power on lysfelt 6.1 Elemen Pumpeindstillingen vises med syv forskellige lysfelter. Se fig Syv lysfelter, der viser pumpeindstillingen 6.2 "POWE Lysfelte 3 Knap til indstilling af pumpen ALPHA2 L POWER 6.4 Knap ti A 2 ON ALPHA2L_side13.eps POWER ALPHA2L_side12.eps 6.1 Elementer på betjenings ON 3 der viser pumpeindstillingen CP1 6. Betjeningspanel GRUNDFOS ALPHA2 L har syv indstillingsmuligheder som vælges med PP2 CP2 ndhold: knappen, se fig. 7, pos. 3. PP1 6.1 Elementer på betjeningspanelet Pumpeindstillingen vises med syv forskellige lysfelter. Se fig "POWER ON" lysfeltet Fig. 7 GRUNDFOS Grundfos ALPHA2 ALPHA2 Fig. L har 8 syv L Syv betjeningspanel indstillingsmuligheder lysfelter 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen Betjeningspanelet på GRUNDFOS POWER ALPHA2 L består af: 6.4 Knap til indstilling af pumpen. Antal Antal tryk Lysfelt ON Beskrivelse Lysfelt Beskrivelse tryk 6.1 Elementer på betjeningspanelet Pos. Beskrivelse PP2 0 Højeste proportionaltrykkurve 1 "POWER ON"-lysfelt (fabriksindstilling) 0 PP2 (fabriksindstilling) Højeste proportionaltrykkurve CP1 2 Syv lysfelter der viser 1 pumpeindstillingen CP1 PP2 CP2 Laveste konstanttrykkurve 1 CP1 Laveste konstanttrykkurve PP1 1 3 Knap til indstilling af 2 pumpen CP2 Højeste konstanttrykkurve 2 CP2 Højeste konstanttrykkurve ALPHA2 L Fig. 7 Fig. 8 Syv lysfelter 3 Konstantkurve, hastighed 3 Konstantkurve A 2 ysfeltet Grundfos 4ALPHA2 L pumpe Konstantkurve, hastighed POWER Antal tryk Lysfelt Beskrivelse 4 Konstantkurve Betjenings ON "POWER ON"-lysfeltet, displayet se lyser fig. 5 POWER 7, pos. 1, ON lyser lysfeltet, når forsyningsspændingen når forsyningsspændingen Højeste proportionaltrykkurve Konstantkurve, hastighed 3 PP2 5 Konstantkurve er tilsluttet. 0 (fabriksindstilling) er tilsluttet. 6 PP1 Laveste proportionaltrykkurve Pos. B Fejl som hindrer 1 CP1 pumpens drift 7 (f.eks. Laveste PP2 blokering) konstanttrykkurve vises ved Højeste at der kun proportionaltrykkurve er 6 PP1 Laveste proportionaltrykkurve 1 " lys i "POWER 2 Fejl, ON"-lysfeltet. CP2 som kan hindre pumpens Højeste konstanttrykkurve drift (fx blokering), vises ved, at 7 PP2 Højeste proportionaltrykkurve 2 S Se 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse for information om Fig. 7 GRUNDFOS ALPHA2 L betjeningspanel Hvis der vises 3 en fejl, ret fejlen, og afstil Konstantkurve, (reset) pumpen hastighed ved der kun lys i POWER ON lysfeltet. at afbryde og indstillingernes funktion. 3 K tilslutte forsyningsspændingen. 4 Konstantkurve, hastighed Betjeningspanelet på GRUNDFOS ALPHA2 L består af: 5 Konstantkurve, hastighed.4 Knap til indstilling af pumpen 6.2 "POWER ON" lysfeltet 6 Hvis PP1 der vises en fejl, ret Laveste fejlen, proportionaltrykkurve og afstil (reset) pumpen ved at Pos. Beskrivelse 7 PP2 Højeste proportionaltrykkurve 1 "POWER ON"-lysfelt "POWER O afbryde og Ved tilslutte hvert forsyningsspændingen. tryk på knappen, se fig. 7, pos. 3, skifter pumpeindstillingen. 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen er tilsluttet Se 10. Pumpeindstillinger En cyklus og pumpeydelse er syv tryk. for Se information 6.3 Lysfelter om der viser pumpeindstillingen. indstillingernes funktion. 3 Knap til indstilling af pumpen Fejl som h Til gulvvarme anbefales det, at pumpen kører med konstanttryk. lys i "POW dstilling af pumpen 6.2 "POWER ON" lysfeltet Det kan være TM042528_2608_PTS.ai den laveste CP1 eller den højeste CP2. Hvis der vi Ved hvert tryk på knappen, se fig. 7, pos. 3, skifter pumpeindstillingen. "POWER ON"-lysfeltet, se fig. 7, pos. 1, lyser når forsynin tilslutte for er tilsluttet. En cyklus er syv tryk. Se 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen. Fejl som hindrer pumpens drift (f.eks. blokering) vises ved POWER ON POWER ON lys i "POWER ON"-lysfeltet. TM042528_2608_PTS.ai Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil (reset) pumpen ve tilslutte forsyningsspændingen. (OK) POWER ON POWER ON TM TM OK TM ALPHA2L_s OK (OK) POWER ON POWER ON POWER ON POWER ON OK (OK) OK (OK) POWER ON POWER ON POWER ON POWER ON OK (OK) OK (OK) 13 11

12 Tryk for at afslutte temperaturoversigten. Vejledning Vejrkompensering 1.0 Hvis nstallation temperaturværdien og Montering vises som En "- Wavin -" fjernvarmeunit er den pågældende med vejrkompensering føler ikke tilsluttet. er på forhånd opsat "- - -" er føleren kortsluttet. med de nødvendige standard- indstillinger for gulvvarme. det følgende er en step by step guide vedr. installation af vejrkompenseringen, ændring af standardindstillinger samt en kortfattet guide til funktionsafprøvning og fejlfinding på vejrkompensering. Vælg regulatorfunktion Wavin har monteret alle nødvendige anlægsfølere. Afhængigt af anlæggets Symbolerne opbygning viser dig er der kontrolfunktionen 1-2 føler monteret. under Fremløbsføleren planlagt er drift (AUTO). altid monteret og såfremt tilslutningsanlægget vor varmen, er indirekte Mode Onsdag forsynet altså med varmeveksler, vil der også være en anlægsføler på returen. KOMFORT< Vedlagt unitten skal der være en udeføler. Denne monteres på vejrkompenseringens print. Adgang til terminalerne/klemrækkerne på printet findes, ved at fjerne de 2 skruer på vejrkompenseringens hvide frontpanel. Den firkantede udeføler tilsluttes vejrkompenseringen på terminal 1+2 vha. en almindelig lampeledning (maks. O,75 mm 2 ), der fastskrues på de to skrueteminaler i Skift funktionen (AUTO, KOMFORT, REDUCERET eller STANDBY). udeføleren. Ledningen til udeføleren medfølger ikke. ndstil din personlige tidsplan 1.1 ndstilling Tid og Dato Typisk skal tid og dato indstilles, da ECL 110 efter 24 timer uden spænding taber tidsindstillingen. Tid og Dato indstilles på følgende måde. Det er kun muligt at indstille de personlige tidsplaner, hvis ECL Comfort 110-regulatoren har Tryk et gentagne indbygget gange ECA 110-timerprogram. på piletasten indtil displayet viser dette: Onsdag < :32 Dette display viser den aktuelle dag og tidspunkt. Herefter holdes piletasten inde i ca. 2 sekunder indtil displayet viser 1000 Dato - Tid Tryk nu på Enter tasten så displayet viser Dato Tid f.eks :00 (dd-mm-yyyy) Dato og klokkeslæt kan nu ændres med plus/minus tasterne, værdien som kan ændres vil blinke og kan flyttes med piletasterne. Når dato og tid er korrekt indstillet, afsluttes der ved at trykke på Enter tasten Displayet viser nu igen 1000 Dato - Tid og ved at holde piletasten ECL110 er nu indstillet og klar til drift. inde i 2 sekunder vil displayet vende tilbage til daglig brug, DEN-SMT/DK V.KT.G5.01 Danfoss 02/ TELEFON E-MAL

13 1.3 Standardopsætning fra Wavin Danfoss ECL110 er fra fabrikken opsat således: Applikation: 130 Sprog: Mode: Dansk Komfort Derudover er følgende indstillinger ændret i forhold til standard: Linie Betegnelse Værdi 2175 Hældning (varmekurve) 1, Maks. Temp. 45 C 4030 Grænse (returtemp.) 45 C 6186 Motortid Ventilmotion ON Ovenstående indstillinger passer til et anlæg med gulvvarme, hvis der er tale om et radiatoranlæg bør følgende ændringer foretages: Linie Betegnelse Værdi 2175 Hældning (varmekurve) 1, Maks. Temp. 68 C 2.0 Ændring af standardopsætning Daglig brug For at ændre hældningen på varmekurven eller Maks. Fremløbs temperatur så den er tilpasset radiatoranlæg, kan ændringen foretages på følgende måde: Temperaturer Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette: Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for baggrundslyset. Temperatur 19 < Mode KOMFORT Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Herefter holdes piletasten inde i ca. 2 sekunder indtil displayet viser 1000 Dato - Tid Foretag Der trykkes ændringer en gang på af piletasten den ønskede hvorefter temperatur. displayet viser 2000 Fremløbstemp. Tryk nu på Enter tasten så displayet viser 2175 Fremløbstemp og f.eks hældning 0.7 ndstillingen af den ønskede rumtemperatur er vigtig, selvom der ikke er tilsluttet Hældningen kan nu ændres med plus/minus tasterne rumtemperaturføler, rumpanel eller en fjernbetjening. Ønskes Er rumtemperaturen maks fremløbstemperatur for lav? ændret trykkes der blot på piletasten indtil displayet viser 2178 Fremløbstemp. og Maks. Temp. Sørg 45 C. for, at radiatortermostaten/-termostaterne ikke begrænser rumtemperaturen. Hvis du stadig ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur ved at justere radiatortermostaterne, er fremløbstemperaturen for lav. Hæv den ønskede rumtemperatur. Den maksimale fremløbstemperatur kan nu indstilles med plus/minus tasterne. Temperaturoversigt Når indstillingerne er korrekte afsluttes der ved at trykke på Enter tasten 2 sek. Displayet viser nu igen 2000 Fremløbstemp. og ved at holde piletasten Tryk knappen ind for at se følertemperaturerne (S1-S4). brug. inde i 2 sekunder vil displayet vende tilbage til daglig Skift mellem temperaturdisplays: S1: Faktisk udetemperatur S1 aktuel Akkumuleret udetemperatur S1 akk.

14 3.0 Funktionsafprøvning samt fejlfinding Når vejrkompenseringen er tilpasset bygningens varmebehov, kan de enkelte komponenter funktionsafprøves. Daglig brug Hvorvidt følere og motorventil fungerer korrekt beskrives i følgende afsnit. 3.1 Følerudlæsning Temperaturer Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette: Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for baggrundslyset. Temperatur 19 < Mode KOMFORT Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Tryk og hold Enter tasten inde til at displayet viser S1 aktuel i øverste linie. Her kan alle tilsluttede følers værdier aflæses, ved Foretag hjælp af piletasterne ændringer af den. nedenstående ønskede temperatur. tabel kan det ses hvilken udlæsning de enkelte værdier repræsenterer. Føler Beskrivelse Bemærkninger S1ndstillingen Udetemperatur af den ønskede Aktuel rumtemperatur og Akkumuleret vigtig, selvom der ikke er tilsluttet S2rumtemperaturføler, Rumtemperatur rumpanel ngen eller rumføler. en fjernbetjening. Der indstilles en fiktiv rumtemp. S3 Fremløbstemperatur Aktuel og Ønsket Er rumtemperaturen for lav? S4 Returtemperatur Faktisk returtemp. Og indstillet returbegræns. Sørg for, at radiatortermostaten/-termostaterne ikke begrænser rumtemperaturen. Hvis du stadig ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur ved at justere radiatortermostaterne, er Tryk for at afslutte temperaturoversigten. fremløbstemperaturen for lav. Hæv den ønskede rumtemperatur. Såfremt en af værdierne for føleren udlæses med - - hvor der burde have været en udlæsning af en temperatur, betyder det, at der ingen føler er monteret. Den aktuelle rumtemperatur vil typisk ikke kunne udlæses og returbegrænseren er kun monteret ved Temperaturoversigt indirekte varmeanlæg. Hvis 2 sek. temperaturværdien vises som Tryk For "- at -" knappen vende er tilbage den ind pågældende til for daglig at se brug følertemperaturerne trykkes ikke tilsluttet. der på Enter (S1-S4). "- - -" er føleren kortsluttet. 3.2 Reguleringsventil Skift mellem temperaturdisplays: Motorventilens funktion kontrolleres ved at sætte vejrkompenseringen i manuel tilstand. Herved kan motorventilen åbnes og lukkes manuelt på vejrkompenseringens betjeningspanel. S1: Faktisk Tryk Vælg udetemperatur gentagne regulatorfunktion gange på piletasten indtil displayet S1 aktuel viser dette: Symbolerne viser dig kontrolfunktionen under planlagt drift (AUTO). Akkumuleret udetemperatur S1 akk. S2: Mode KOMFORT< Faktisk rumtemperatur Ønsket Onsdag S2 aktuel rumtemperatur S2 ønsket Tryk og hold Enter tasten inde til at displayet viser følgende billede: S3: Skift funktionen (AUTO, KOMFORT, REDUCERET eller STANDBY). Faktisk fremløbstemperatur S3 aktuel Ønsket fremløbstemperatur S3 ønsket ndstil din personlige tidsplan S4: Faktisk returtemperatur Begrænsning af ønsket S4 aktuel Det er kun muligt at indstille de personlige tidsplaner, hvis ECL Comfort 110-regulatoren har returtemperatur Herfra kan ventilen afprøves ved at trykke på + S4 tasten, begr. for at åbne moterventilen og tasten for at lukke motorventilen. et indbygget ECA 110-timerprogram. 8 V.KT.G5.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK For at vende tilbage til daglig brug trykkes der på Enter Onsdag < :32 Vær opmærksom på at systemet nu er indstillet til manuel drift. Dette ændres på + og tasten. Vejrkompenseringen bør stå i tilstand KOMFORT. Dette display viser den aktuelle dag og tidspunkt. TELEFON E-MAL

15 4.0 Gendannelse til fabriksindstillinger Daglig brug Såfremt man er usikker på indstillingerne eller vejrkompenseringen opfører sig afvigende, kan gulvvarmesrtyringen nulstilles til Wavins fabriksindstillinger der tidligere er gennemgået i afsnit 1.3. Temperaturer Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette: Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for baggrundslyset. Temperatur 19 < Mode KOMFORT Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Herefter holdes piletasten inde i ca. 2 sekunder indtil displayet viser 1000 Dato - Tid Foretag Der trykkes ændringer flere gang af på den piletasten ønskede temperatur. hvorefter displayet viser Applikation. Herefter trykkes på Enter og gentagne gange på piletasten indtil skærmbilledet viser 7600 Applikation 130 ndstillingen af den ønskede rumtemperatur er vigtig, selvom der ikke er tilsluttet Piletasten holdes inde i ca. 5 sek. Vejrkompeseringen slukkes og opstarter kort herefter med fabriksindstillingerne rumtemperaturføler, rumpanel eller en fjernbetjening. Ønskes Er rumtemperaturen der ændringer i forhold lav? til standardinstillingerne, henvises der til afsnit 2.0 Ændring af standardopsætning Sørg for, at radiatortermostaten/-termostaterne ikke begrænser rumtemperaturen. Hvis du stadig ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur ved at justere radiatortermostaterne, er fremløbstemperaturen for lav. Hæv den ønskede rumtemperatur. Temperaturoversigt 2 sek. Tryk knappen ind for at se følertemperaturerne (S1-S4). Skift mellem temperaturdisplays: S1: Faktisk udetemperatur S1 aktuel Akkumuleret udetemperatur S1 akk. S2: Faktisk rumtemperatur S2 aktuel Ønsket rumtemperatur S2 ønsket S3: Faktisk fremløbstemperatur S3 aktuel Ønsket fremløbstemperatur S3 ønsket S4: Faktisk returtemperatur Begrænsning af ønsket returtemperatur S4 aktuel S4 begr. 8 V.KT.G5.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK 15

16 wavin.dk Overlegen under overfladen Wavins produkter er ikke synlige i hverdagen. Skjult i vægge, gulve og under veje, parkeringspladser og landbrugsarealer bringer vores produkter moderne komfort ind i hverdagen - en komfort, som vi mennesker betragter som en selvfølge, men som kun kan bibringes gennem innovative, solide og sikre rørsystemer. Vores rørsystemer er ofte usynlige i hverdagen men det er Wavin ikke. Vi vil være på forkant med vores kunders ønsker og behov ikke kun hvad produkter og systemer angår. Et godt produkt er ikke kun et spørgsmål om at leve op til kundens funktionelle ønsker og krav, men i ligeså høj grad også et spørgsmål om at vi giver kunden den rette rådgivning og den rigtige logistikløsning. Vores holdning er, at viden og udvikling først kommer til sin ret, når miljøet tages med i betragtning. Dette kommer til udtryk i vores systemer, som på én gang er sikre og miljøvenlige at fremstille, installere, bruge og vedligeholde. Wavin er repræsenteret i 29 europæiske lande og har med produktion i de fleste af disse lande adgang til et omfattende produktprogram / /2005 Wavin and Wavin logo are registered trademarks used under license by Wavin B.V. Der tages forbehold for produktændringer og trykfejl Nordisk Wavin A/S VVS Vrøndingvej 5 DK-8700 Horsens T: F: wavin.dk

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G.

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit 6560914/051113 Modelfoto Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer Monteringsvejledning Convena Isol BV vandvarmer Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Oversigtstegning...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...4 Ofte stillede spørgsmål...5

Læs mere

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol VV Split TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse

Læs mere

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit 6560910/171013 Installationsvejledning for Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Monteringsvejledning Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5 FAQ...6

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning...

Læs mere

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT 6560991/290813 Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT Installationsvejledning for BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning 4 Vedligehold 5

Læs mere

Convena Isol VV Split fjernvarmeunit

Convena Isol VV Split fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Wavin wavin.dk Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials

Wavin wavin.dk Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol VV fjernvarmeunit 6560929/051113 Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Convena BBVV fjernvarmeunit

Convena BBVV fjernvarmeunit Nr. 6560927 / 010310 Convena BBVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BBVV fjernvarmeunit model Kbh. Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

Convena Isol VV Split

Convena Isol VV Split Monteringsvejledning Convena Isol VV Split Convena Isol VV Split m. ECL fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G

Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV

Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit Nr. 6560970 / 150210 AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR AMNIS BVTV-TD FJERNVARMEUNIT Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl

Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl Fjernvarmeunits MONTERINGSVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning...

Læs mere

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD 6560994/290813 Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD Installationsvejledning for BVT-VS.TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD

Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits m/ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AHB-MCIXXX-SPLIT/ - INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM /12 2016 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

BV.V-TD. fjernvarmeunit

BV.V-TD. fjernvarmeunit Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BV.V-TD. fjernvarmeunit 6560911/1713 Installationsvejledning for Convena Isol BV.V-TD. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtsbillede... 3 Driftsvejledning... 4 Hvad betyder lysdiodernes

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren HS Tarm A/S Smedevej 2 DK-6880 Tarm Tlf. 97371511 Tillykke med din nye varmepumpe Din installatør har lavet en grundindstilling af din varmepumpe for

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Direkte anlæg. Tegning FV 1000 Pos.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne og tryk på -tasten, hvorefter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Beholderunits Fjernvarme

Beholderunits Fjernvarme Creating hot water Beholderunits Fjernvarme Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Termix Solobeholder ISO

Termix Solobeholder ISO Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 5 Påfyldning og opstart... 5 Reguleringsudstyr...

Læs mere

Quickguide Alezio-II solo m/el-backup

Quickguide Alezio-II solo m/el-backup Quickguide Alezio-II solo m/el-backup HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-II AWHP Solo med el-backup Til indedel uden indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Indhold 1. Forside 2. Varmeanlæg: Flere delanlæg 3. Varmeanlæg: Opsætning (Split, Todelt, Unit) 4. Radiatorvand: Indirekte, Direkte 5. Radiatorvand: Vejrkompensering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Termix Solobeholder. Instruktion. Indholdsfortegnelse

Termix Solobeholder. Instruktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 5 Påfyldning og opstart... 5 Reguleringsudstyr...

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere