Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT"

Transkript

1 Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort IT Brugervejledning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013

2

3 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ

4 Indhold Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat OMRON M6 Comfort IT. OMRON M6 Comfort IT er et kompakt, fuldautomatisk blodtryksapparat, der arbejder efter det oscillometriske princip. Det måler let og hurtigt dit blodtryk og din puls. Apparatet benytter den avancerede "Intellisense"-teknologi, der giver en behagelig og styret oppumpning uden behov for forindstilling af tryk eller genoppumpning af apparatet. Tilsigtet brug Dette er et digitalt overvågningsmåleapparat, der er beregnet til at måle blodtrykket og pulsen på voksne personer, der kan forstå brugsanvisningen og har en armomkreds, der ligger inden for intervallet, der er trykt på armmanchetten. Måleapparatet registrerer uregelmæssig hjerterytme under målingen og giver et advarselssignal sammen med måleresultatet. Vigtige sikkerhedsoplysninger Kend dit apparat Klargøring Montering af batteri Indstilling af dato og tid Anvendelse af apparatet Påsætning af armmanchetten Sådan sidder du korrekt Foretag en måling Anvendelse af hukommelsesfunktionen Fejlmeddelelser og fejlfinding Fejlmeddelelser Fejlfinding Vedligeholdelse og opbevaring Vedligeholdelse Opbevaring Valgfrit medicinsk tilbehør Andet ekstraudstyr og reservedele Specifikationer Garanti Nogle nyttige oplysninger om blodtryk Læs denne brugervejledning grundigt, før apparatet anvendes. Behold til senere brug. KONTAKT DIN LÆGE for at få specifikke oplysninger om dit eget blodtryk.

5 Vigtige sikkerhedsoplysninger Advarsel: Angiver en potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. (Generel brug) Kontakt din læge, før du bruger måleapparatet, hvis du er gravid og har præeklampsi eller har fået konstateret arytmi eller åreforkalkning. Apparatet må ikke bruges på den tilskadekomne arm eller den arm, der behandles. Læg ikke armmanchetten om armen, når der er anlagt et intravenøst drop eller en blodtransfusion i armen. Kontakt din læge, før du bruger måleapparatet på en arm med arteriovenøs fistel. Undlad at bruge måleapparatet samtidigt med andet ME-udstyr. Brug ikke måleapparatet i områder, hvor der befinder sig højfrekvent kirurgisk udstyr, MRI-, eller CT-scannere eller i atmosfærer med højt iltindhold. Efterlad ikke apparatet uden opsyn. Luftslangen eller kablet til lysnetadapteren kan forårsage kvælning af nyfødte børn eller spædbørn. Efterlad ikke luftstikket, batteridækslet eller batterierne uden opsyn. Det kan medføre kvælning, hvis børn ved et uheld sluger disse. (Brug af lysnetadapter (valgfrit)) Brug ikke lysnetadapteren, hvis måleapparatet eller strømledningen er beskadiget. Sluk omgående for strømmen, og tag strømledningen ud. Sæt lysnetadapteren i en egnet stikkontakt. Brug ikke en kontakt med flere udtag. Sæt aldrig stikket i, og tag det aldrig ud af stikkontakten, med våde hænder. Forsigtig: Angiver en potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås kan forårsage mindre eller moderat tilskadekomst for brugeren eller patienten eller beskadige udstyret. (Generel brug) Spørg altid din læge til råds. Selvdiagnosticering af måleresultater og selvbehandling er farlig. Personer med alvorlige blodomløbsproblemer eller blodsygdomme bør spørge en læge til råds, inden de bruger måleapparatet, da oppustningen af armmanchetten kan forårsage mindre interne blødninger, der kan medføre blå mærker på huden. DA 1

6 Vigtige sikkerhedsoplysninger 2 Tag armmanchetten af, hvis der forekommer noget unormalt under målingen. Måleapparatet må ikke bruges til nyfødte børn, spædbørn eller personer, der ikke er i stand til at give udtryk for deres ønsker. Pust ikke armmanchetten mere op end nødvendigt. Brug ikke apparatet til noget andet formål end måling af blodtryk. Brug kun den armmanchet, der er godkendt til dette apparat. Brug af andre armmanchetter kan give forkerte måleresultater. Brug ikke en mobiltelefon eller andet, der udsender elektromagnetiske felter, i nærheden af apparatet. Det kan forårsage fejlfunktion i apparatet. Adskil ikke monitoren eller armmanchetten. Apparatet må ikke anvendes på steder med fugt, eller steder, hvor der er fare for, at apparatet tilstænkes med vand. Dette kan beskadige måleapparatet. Brug ikke måleapparatet under transport (bil, fly). Foretag ikke flere målinger end nødvendigt. Det kan medføre interne blødninger på grund af påvirkning af blodomløbet. Spørg din læge til råds, hvis du har fået foretaget en mastektomi. (Brug af lysnetadapter (valgfrit)) Sæt stikket helt ind. Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud. Hold fast i stikket. Følgende skal overholdes ved håndtering af ledningen. Må ikke beskadiges. Må ikke ødelægges. Må ikke ændres. Må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Må ikke drejes. Må ikke rulles op, når den er i brug. Må ikke komme i klemme. Må ikke anbringes under tunge genstande. Tør stikket rent for støv. Tag stikket ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Tag stikket ud, før vedligeholdelse påbegyndes.

7 Vigtige sikkerhedsoplysninger Brug kun den originale lysnetadapter, der er beregnet til dette apparat. Uoriginale lysnetadaptere kan beskadige og/eller ødelægge måleapparatet. (Brug af batteri) Sæt ikke batterierne i med forkert polaritet. Brug kun 4 "AA" alkaline- eller manganbatterier sammen med dette apparat. Brug ikke andre typer batterier. Brug ikke nye og gamle batterier sammen. Tag batterierne ud, hvis apparatet ikke skal bruges i tre måneder eller mere. DA Generelle forholdsregler Undlad at bøje armmanchetten eller luftslangen for meget. Undlad at klemme luftslangen. Når du tager luftstikket ud, skal du trække i luftstikket ved forbindelsen til monitoren, ikke i selve slangen. Udsæt ikke monitoren eller armmanchetten for kraftige stød og vibrationer, og tab ikke disse dele. Armmanchetten må ikke pumpes op, hvis den ikke er viklet rundt om armen. Undlad at bruge måleapparatet uden for det miljø, som det er beregnet til. Det kan medføre unøjagtige resultater. Læs og følg "Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" under "6. Specifikationer". Læs og følg "Korrekt bortskaffelse af produktet" i "6. Specifikationer", når udstyret og eventuelt brugt tilbehør eller ekstraudstyr kasseres. 3

8 1. Kend dit apparat 4 Monitor Fold den bageste omslagsside ud for at læse følgende: Bogstaverne på den bageste omslagsside svarer til bogstaverne her på siden. A Display B Indikatorlampe for påsætning af manchet C Memory-knap D Knap til ugegennemsnit E START/STOP-knap F Op/ned/knapper G Knap til valg af bruger-id H Knap til indstilling af dato/klokkeslæt I Farveindikator for blodtryk J Luftjackstik K Batterikammer L Jackstik til lysnetadapter (til lysnetadapter som ekstraudstyr) M USB-port Armmanchet N O Armmanchet (armomkreds cm) Luftstik Luftslange P Display Q Symbol for hukommelse R S T U V W X Y Symbol for bruger-id Symbol for gennemsnitlig værdi Systolisk blodtryk Diastolisk blodtryk Overførselsindikator DATA/FULD-symbol OK-symbol Symbol for hjerteslag (blinker under måling) Display for dato/klokkeslæt Z AA Symbol for morgengennemsnit AB Symbol for aftengennemsnit AC Symbol for forhøjet blodtryk om morgenen AD Symbol for bevægelsesfejl AE Symbol for uregelmæssig hjerterytme AF Indikator for blodtryksniveau AG Vejledning til påsætning af manchet AH Symbol for fladt batteri AI Deflationssymbol AJ Pulsdisplay/hukommelsesnummer

9 1. Kend dit apparat Displaysymboler Symbol for uregelmæssig hjerterytme ( ) Når måleapparatet registrerer en uregelmæssig hjerterytme to eller flere gange under målingen, vises symbolet for uregelmæssig hjerterytme ( ) på displayet sammen med måleværdierne. En uregelmæssig hjerterytme defineres som en hjerterytme, der er mindre end 25 % eller mere end 25 % i forhold til den gennemsnitlige hjerterytme, der registreres, når apparatet måler det systoliske og diastoliske blodtryk. Hvis symbolet for uregelmæssig hjerterytme ( ) vises sammen med måleresultatet, anbefaler vi, at du henvender dig til din læge. Følg lægens anvisninger. Normal hjerterytme Puls Blodtryk Uregelmæssig hjerterytme Kort Lang Puls Blodtryk DA Symbol for bevægelsesfejl ( ) Symbolet for bevægelsesfejl vises, hvis du bevæger dig under målingen. Tag armmanchetten af, og vent i 2-3 minutter. Udfør endnu en måling, og hold dig i ro under målingen. Symbol for gennemsnitlig værdi ( ) Symbolet for gennemsnitlig værdi vises, når du holder hukommelsesknappen nede i mere end tre sekunder. Den seneste gennemsnitlige værdi vises på displayet. Indikatorlampe for påsætning af manchet ( / ) Hvis manchetten er sat for løst på, kan det medføre upålidelige resultater. Hvis manchetten er for løs, lyser indikatoren for påsætning af manchet orange. Ellers lyser grønt. Det er den funktion, der bruges som hjælp til at afgøre, om manchetten er tilstrækkelig stram. 5

10 1. Kend dit apparat Farveindikator for blodtryk Hvis dit systoliske eller diastoliske tryk er over det almindelige interval (over 135 mmhg for systolisk blodtryk og/eller over 85 mmhg for diastolisk blodtryk), lyser farveindikatoren for blodtryk orange, når måleresultatet vises. Hvis de er inden for det almindelige interval, lyser farveindikatoren for blodtryk grønt. JNC7*-retningslinjerne anbefaler følgende retningslinjer. Dette er statistiske værdier for blodtrykket. Generelle retningslinjer for blodtryk Præhypertension på kontoret Hypertension hjemme Systolisk blodtryk mmhg 135 mmhg Diastolisk blodtryk mmhg 85 mmhg * JNC7: Den syvende rapport, dec. 2003, fra Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (Den fælles nationale komité for forebyggelse, registrering, vurdering og behandling af højt blodtryk). 6

11 2. Klargøring 2.1 Montering af batteri 1. Fjern batteridækslet. 2. Sæt 4 "AA"-batterier i som vist i batterikammeret. DA 3. Monter batteridækslet igen. Bemærkninger: Når symbolet for lav batteristyrke ( ) vises i displayet, skal apparatet slukkes, og alle batterier udskiftes samtidigt. Det anbefales at bruge alkalinebatterier med lang levetid. Måleværdierne er fortsat lagret i hukommelsen, selvom batterierne udskiftes. De medfølgende batterier kan have kortere levetid. Bortskaffelse af brugte batterier skal udføres i overensstemmelse med nationale regler vedrørende bortskaffelse af batterier. 7

12 2. Klargøring 8 Fold den bageste omslagsside ud for at læse følgende: Bogstaverne på den bageste omslagsside svarer til bogstaverne her på siden. 2.2 Indstilling af dato og tid Indstil korrekt dato og klokkeslæt i apparatet, før du tager en måling første gang. 1. Tryk på knappen H til indstilling af dato/klokkeslæt ( ). Årstallet blinker på displayet Z Dato/klokkeslæt. 2. Tryk på knappen eller for at ændre årstal. Tryk på knappen for at bekræfte årstallet, hvorefter måneden blinker. Gentag dette for at ændre måned, dag, time og minutter. År Skift : Frem : Tilbage Bekræft Måned Skift Bekræft Dag Skift Bekræft 3. Tryk på START/STOP-knappen for at slukke apparatet. Bemærkninger: Dato og klokkeslæt skal indstilles igen, hvis batterierne udskiftes. Hvis dato og klokkeslæt ikke er indstillet, vises "-/ - -:--" under eller efter måling. Time Skift Bekræft Minut Skift Bekræft

13 3. Anvendelse af apparatet Fold både for- og bagside ud for at læse følgende: Bogstaverne og tallene på omslagssiderne svarer til dem her på siden. 3.1 Påsætning af armmanchetten Fjern tætsiddende tøj eller oprullede ærmer fra venstre overarm. Anbring ikke manchetten uden på tykt tøj. 1. Sæt O luftstikket forsvarligt i J luftjackstikket. 2. Sæt armmanchetten godt fast omkring venstre overarm. Armmanchettens nederste kant skal sidde a 1 til 2 cm over albuen. P Luftslangen skal være indvendigt på armen og flugte med din langfinger. DA 3. Luk stofspændet FAST. Bemærkninger: Når du tager en måling på højre arm, sidder luftslangen på siden af din albue. Pas på ikke at hvile armen på luftrøret. --- b Blodtrykket kan afvige mellem højre og venstre arm, og derfor kan de målte blodtryksværdier være forskellige. OMRON anbefaler, at du altid foretager målinger på samme arm. Hvis værdierne mellem armene afviger væsentligt, skal du spørge lægen, hvilken arm du skal bruge til målingen. 9

14 3. Anvendelse af apparatet 3.2 Sådan sidder du korrekt Du skal være afslappet og sidde godt ved en behagelig rumtemperatur, når du tager en måling. Undgå at bade, indtage alkohol eller koffein, ryge, dyrke motion og spise i 30 minutter, før en måling foretages. Sid på en stol med fødderne fladt på gulvet. Sid med rank ryg. --- c Sørg for, at du har støtte til ryggen og armen. Manchetten skal være i niveau med dit hjerte. --- d 10

15 3. Anvendelse af apparatet 3.3 Foretag en måling Bemærkninger: Annullér en måling ved at trykke START/STOP-knappen for at frigøre luften i armmanchetten. Sid stille, mens målingen foretages. Apparatet er designet til at udføre målinger og gemme måleværdierne i hukommelsen for 2 personer, der anvender BRUGER-ID 1 og BRUGER-ID Vælg din bruger-id (1 eller 2). DA 2. Tryk på START/STOP-knappen. Armmanchetten pustes automatisk op. START PUMPER OP LUKKER LUFT UD FÆRDIG Indikatorlampe for påsætning af manchet Hvis det systoliske tryk er mere end 210 mmhg Hold START/STOP-knappen nede, når armmanchetten begynder at blive pumpet op, til apparatet er pumpet 30 til 40 mmhg højere op end det forventede systoliske tryk. Bemærkninger: Apparatet kan ikke pumpe op til over 299 mmhg. Anvend ikke mere tryk end nødvendigt. 11

16 3. Anvendelse af apparatet 3. Tag armmanchetten af. 4. Tryk på START/STOP-knappen for at slukke apparatet. Apparatet gemmer automatisk målingen i hukommelsen. Det slukker automatisk efter 2 minutter. Bemærk: Vent 2-3 minutter, før der foretages en ny måling. Når du venter mellem målingerne, kan arterierne vende tilbage til tilstanden før en måling. Brug af gæstefunktionen Apparatet lagrer måleværdier for to brugere i hukommelsen. Gæstefunktionen kan bruges til at tage en enkelt måling for en anden bruger. Der lagres ingen værdier i hukommelsen, når gæstefunktionen er valgt. 1. Hold START/STOP-knappen nede i mere end tre sekunder. Symbolet for bruger-id og visningen af dato/klokkeslæt ophører. 2. Slip START/STOP-knappen, når displayet for dato/klokkeslæt slukkes. Håndledsmanchetten begynder automatisk at blive pumpet op. 12 Spørg altid din læge til råds. Selvdiagnosticering af måleresultater og selvbehandling er farlig.

17 3. Anvendelse af apparatet 3.4 Anvendelse af hukommelsesfunktionen Apparatet gemmer automatisk resultaterne af op til 100 sæt for hver bruger (1 og 2). Det kan også beregne en gennemsnitsværdi baseret på målinger fra de sidste 3 måleværdier taget inden for 10 minutter. Bemærkninger: Hvis der kun er 2 måleværdier i hukommelsen for denne periode, baseres gennemsnittet på disse 2 værdier. Hvis der kun er 1 måleværdi i hukommelsen for denne periode, vises denne som gennemsnit. Hvis hukommelsen er fuld, sletter apparatet den ældste værdi. Ved visning af måleværdien, der er taget uden indstilling af dato og klokkeslæt, vises "-/ - -:--" i stedet for dato og klokkeslæt. Sådan vises tidligere måleværdier, som er gemt i hukommelsen 1. Vælg din bruger-id (1 eller 2). 2. Tryk på knappen. Hukommelsesnummeret vises i et sekund, før pulshastigheden vises. Det nyeste sæt får nummeret "1". Bemærk: Indikatoren for påsætning af manchet vises på displayet sammen med måleværdierne. Indikatorlampen for påsætning af manchet lyser ikke. 3. Tryk på - eller -knappen for at få vist de værdier, der er gemt i hukommelsen. : Til ældre værdier : Til nyere værdier DA 13

18 3. Anvendelse af apparatet Sådan vises gennemsnitsværdien 1. Vælg din bruger-id (1 eller 2). 2. Hold knappen nede i mere end tre sekunder. Bemærkninger: Hvis den forrige måling blev udført uden at indstille datoen og klokkeslættet, beregnes den gennemsnitlige værdi ikke. Hvis der ikke er gemt måleværdier i hukommelsen, vises skærmen til højre. 14

19 3. Anvendelse af apparatet Sådan vises den gennemsnitlige ugentlige værdi Monitoren beregner og viser ugegennemsnit for målinger, der er foretaget om morgenen og aftenen inden for 8 uger for hver bruger. Bemærk: Ugen starter søndag kl Vælg din bruger-id (1 eller 2). 2. Tryk på knappen. Morgengennemsnittet for "DENNE UGE" vises på displayet. Bemærk: Symbolet for forhøjet blodtryk om morgenen ( ) vises, hvis gennemsnittet for målinger om morgenen ligger over 135/85 mmhg. DA Tryk på knappen igen. Nu vises aftengennemsnittet for "DENNE UGE" på displayet. Tryk på knappen eller for at få vist de foregående uger. Denne uge Morgengennemsnit Sidste uge Morgengennemsnit For 2 uger siden Morgengennemsnit Bliv ved med at trykke på... For 7 uger siden Morgengennemsnit Denne uge Aftengennemsnit Sidste uge Aftengennemsnit For 2 uger siden Aftengennemsnit For 7 uger siden Aftengennemsnit 15

20 3. Anvendelse af apparatet Bemærk: Hvis der ikke er gemt måleværdier i hukommelsen, vises skærmen til højre. Ugentligt morgengennemsnit Dette er gennemsnittet for de målinger, der er foretaget om morgenen ( ) mellem søndag og lørdag. Der beregnes et gennemsnit for hver dag for op til tre målinger, der udføres inden for 10 minutter efter den første måling om morgenen Første måling om morgenen Inden for 10 minutter Målinger om morgenen Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Måling Måling Op til 3 målinger Måling Måling Morgenblodtryk Måling 16 Ugentligt aftengennemsnit Dette er gennemsnittet for de målinger, der er foretaget om aftenen ( ) mellem søndag og lørdag. Gennemsnittet for hver dag beregnes for op til tre målinger, der er foretaget inden for 10 minutter efter den første måling om aftenen Inden for 10 minutter Sidste måling om aftenen 1.59 Måling Målinger om aftenen Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Måling Måling Måling Måling Måling Op til 3 målinger Måling Aftenblodtryk

21 3. Anvendelse af apparatet Sådan overføres måleværdierne Hvis det er første gang, du bruger Medical Link-softwaren, skal du besøge for at se den indledende konfigurationsvejledning. 1. Åbn USB-portdækslet. DA 2. Slut USB-kablet til en pc. 3. Slut USB-kablet til måleapparatet. 17

22 3. Anvendelse af apparatet Sådan slettes alle værdier, der er lagret i hukommelsen De værdier, der er lagret i hukommelsen, slettes efter BRUGER-ID. 1. Vælg din bruger-id (1 eller 2). 2. Tryk på Memory-knappen, mens hukommelsessymbolet ( ) vises. 3. Hold den nede, og tryk samtidig på START/STOP-knappen i mere end 3 sekunder. Bemærk: Du kan ikke slette værdierne i hukommelsen delvist. Alle værdier for den valgte bruger slettes. 18

23 4. Fejlmeddelelser og fejlfinding 4.1 Fejlmeddelelser Display Årsag Løsning Der er registreret uregelmæssig hjerterytme. Bevægelse under måling. Tag armmanchetten af. Vent 2-3 minutter, og foretag derefter en ny måling. Gentag trinnene i afsnit 3.3. Kontakt din læge, hvis denne fejl bliver ved med at opstå. Læs omhyggeligt trinnene i afsnit 3.3, og gentag dem. DA Armmanchetten sidder for løst. Sørg for, at armmanchetten sidder godt fast. Se afsnit 3.1. Batterierne er ved at være flade. Udskift dem med nye i tide. Se afsnit 2.1. Batterierne er flade. Udskift batterierne med nye med det samme. Se afsnit

24 4. Fejlmeddelelser og fejlfinding Display Årsag Løsning Luftstikket er frakoblet. Armmanchetten sidder for løst. Der siver luft ud af armmanchetten. Bevægelse under måling og armmanchetten er ikke pumpet tilstrækkeligt op. Armmanchetten blev pumpet op til over 299 mmhg ved manuel oppumpning af armmanchetten. Bevægelse under måling. Der er tøj i klemme under armmanchetten. Fejl ved apparatet. Sæt luftstikket korrekt i. Se afsnit 3.1. Sørg for, at armmanchetten sidder godt fast. Se afsnit 3.1. Udskift armmanchetten med en ny. Se afsnit 5.3. Gentag målingen. Sid stille, og tal ikke under målingen. Se afsnit 3.3. Pump armmanchetten op manuelt, til trykket ligger 30 til 40 mmhg over det forrige måleresultat, hvis "E2" vises gentagne gange. Se afsnit 3.3. Pust ikke armmanchetten op til mere end 299 mmhg Se afsnit 3.3. Gentag målingen. Sid stille, og tal ikke under målingen. Se afsnit 3.3. Fjern tøj, der er i klemme under armmanchetten. Se afsnit 3.1. Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør. 20

25 4. Fejlmeddelelser og fejlfinding 4.2 Fejlfinding Problem Årsag Løsning Måleresultatet er meget højt (eller lavt). Armmanchetten sidder for løst. Bevægelse eller tale under målingen. Sørg for, at armmanchetten sidder godt fast. Se afsnit 3.1. Sid stille, og tal ikke under målingen. Se afsnit 3.3. DA Der er tøj i klemme under armmanchetten. Fjern tøj, der er i klemme under armmanchetten. Se afsnit 3.1. Trykket i armmanchetten stiger ikke. Luftstikket er ikke sat forsvarligt i luftjackstikket. Der siver luft ud af armmanchetten. Kontroller, at luftslangen er sat korrekt i. Se afsnit 3.1. Udskift armmanchetten med en ny. Se afsnit 5.3. Luften i armmanchetten slippes for hurtigt ud. Armmanchetten er for løs. Fastgør armmanchetten korrekt, så den sidder fast omkring armen. Se afsnit 3.1. Kan ikke måle, eller resultaterne er for lave eller høje. Armmanchetten er ikke pumpet tilstrækkeligt op. Pump armmanchetten op, så trykket er 30 til 40 mmhg over det foregående måleresultat. Se afsnit

26 4. Fejlmeddelelser og fejlfinding Problem Årsag Løsning Der sker ikke noget, når der trykkes på knapperne. Andre problemer. Batterierne er tomme. Udskift batterierne med nye. Se afsnit 2.1. Vend polerne (+/-) korrekt. Batterierne er ikke sat korrekt i. Se afsnit 2.1. Tryk på START/STOP-knappen, og gentag målingen. Udskift batterierne med nye. Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør, hvis problemet fortsætter. 22

27 5. Vedligeholdelse og opbevaring 5.1 Vedligeholdelse For at beskytte apparatet mod beskadigelse skal følgende overholdes: Apparatet og dets komponenter skal opbevares på et rent og forsvarligt sted. Brug ikke slibende eller flygtige rengøringsmidler. Apparatet og dets komponenter må ikke vaskes eller nedsænkes i vand. Brug ikke benzin, fortynder eller lignende opløsningsmidler til rengøring af apparatet. DA Brug en blød, tør klud eller en blød, fugtig klud og neutral sæbe til at rengøre måleapparatet og armmanchetten. Eventuelle ændringer, som producenten ikke har godkendt, gør brugergarantien ugyldig. Apparatet eller dets komponenter må ikke skilles ad eller forsøges repareret. Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør. Kalibrering og service Dette apparats nøjagtighed er testet meget grundigt, og det er udviklet til lang tids brug. Generelt anbefales det at få apparatet efterset hvert andet år, så korrekt funktion og nøjagtighed sikres. Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør. 23

28 5. Vedligeholdelse og opbevaring 5.2 Opbevaring Apparatet skal opbevares i etuiet, når det ikke er i brug. 1. Tag luftstikket ud af luftjackstikket. 2. Rul forsigtigt luftslangen op inde i armmanchetten. Bemærk: Bøj ikke luftslangen for kraftigt. 3. Anbring måleapparatet og armmanchetten i opbevaringsetuiet. Opbevar ikke apparatet under følgende forhold: Hvis apparatet er vådt. På steder med ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte sollys, støv og ætsende dampe. På steder, der er udsat for vibrationer, stød, eller hvor det står skråt. 24

29 5. Vedligeholdelse og opbevaring 5.3 Valgfrit medicinsk tilbehør (omfattet af EF-direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF) Armmanchet Armomkreds cm Lysnetadapter DA Intelli Cuff L (Model: HEM-FL31) Adapter S Adapter UK Andet ekstraudstyr og reservedele USB-kabel USB-kabel

30 5. Vedligeholdelse og opbevaring Anvendelse af lysnetadapter (ekstraudstyr) 1. Sæt lysnetadapterens stik ind i lysnetadapterens jackstik på monitorens bagside. 2. Sæt lysnetadapteren i en stikkontakt. Lysnetadapteren afbrydes ved først at tage den ud af stikkontakten og derefter tage lysnetadapterens stik ud af monitoren. 26

31 6. Specifikationer Produktbeskrivelse Automatisk blodtryksapparat Model OMRON M6 Comfort IT (HEM-7322U-E) Display Digitalt LCD-display Målemetode Oscillometrisk metode Måleinterval Tryk: 0 til 299 mmhg Puls: 40 til 180 slag/min. Nøjagtighed Tryk: ±3 mmhg Pulse: ±5% af displayets måling Oppumpning Fuzzy-logic styret med elektrisk pumpe Deflation Automatisk overtryksventil Hukommelse 100 målinger med dato og klokkeslæt for hver bruger (1 og 2) Effekt DC 6 V 4 W Strømkilde 4 AA-batterier 1,5 V eller lysnetadapter (ekstraudstyr) (Adapter S , INPUT AC V 50/60 Hz 0,12 A) (Adapter UK , INPUT AC V 50/60 Hz 15 VA) Batteriets levetid Ca målinger (med nye alkalinebatterier) Anvendt del = Type BF Beskyttelse mod elektrisk stød Internt strømforsynet ME-udstyr (når der kun bruges batterier) = klasse II ME-udstyr (lysnetadapter som ekstraudstyr) Driftstemperatur/luftfugtighed +10 C til +40 C/30-85% relativ luftfugtighed Temperatur/luftfugtighed/lufttryk ved -20 C til +60 C/10-95% relativ luftfugtighed/ hpa opbevaring IP-klassifikation IP 20 Vægt Måleapparat: Ca. 380 g (ekskl. batterier) Armmanchet: Ca. 163 g Udvendige mål Monitor: Ca. 124 (b) mm 90 (h) mm 161 (l) mm Armmanchet: Ca. 145 mm 532 mm (luftslange: 750 mm) Armmanchets omkreds 22 til 42 cm Armmanchet-/slangemateriale Nylon, polyester, polyvinylchlorid Pakkens indhold Måleapparat, armmanchet, brugervejledning, opbevaringsetui, batterisæt, USB-kabel, blodtrykspas DA 27

32 6. Specifikationer Bemærkninger: Disse specifikationer kan ændres uden varsel. I den kliniske valideringsundersøgelse blev femte fase udført på 85 testpersoner for at fastslå det diastoliske blodtryk. Dette måleapparat er ikke blevet godkendt til brug på gravide kvinder. Denne anordning overholder bestemmelserne i EF-direktiv 93/42/EØF (direktiv om medicinsk udstyr). Dette apparat er udviklet i overensstemmelse med Europæisk Standard EN1060 omhandlende non-invasive blodtryksmålere del 1: Generelle krav og del 3: Supplerende krav til elektromekaniske blodtryksmålesystemer. Dette OMRON-apparat er fremstillet efter det strenge kvalitetssystem hos OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japan. Tryksensoren, som er kernekomponenten i OMRON-apparater, er fremstillet i Japan. 28

33 6. Specifikationer Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Med det stigende antal elektroniske apparater såsom pc'er og mobiltelefoner, kan anvendt medicinsk udstyr være følsomt over for elektromagnetisk interferens fra andre apparater. Elektromagnetisk interferens kan forårsage forkert funktion af medicinsk udstyr og skabe en potentielt usikker situation. Medicinsk udstyr må heller ikke forstyrre andet udstyr. For at regulere kravene til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) med det formål at forebygge situationer med farlige produkter har man indført standarden EN :2007. Denne standard definerer immunitetsniveauerne for elektromagnetisk interferens samt de maksimale niveauer for elektromagnetiske emissioner for medicinsk udstyr. Dette medicinske udstyr, som er fremstillet af OMRON HEALTHCARE, er i overensstemmelse med denne EN :2007 standard både hvad angår immunitet og emissioner. Alligevel er der særlige forholdsregler, som skal overholdes: Brug ikke mobiltelefoner eller andre apparater, der genererer kraftige elektriske eller elektromagnetiske felter, i nærheden af medicinsk udstyr. Dette kan forårsage forkert funktion af apparatet og skabe en potentielt farlig situation. En minimumafstand på 7 m anbefales. Kontrollér ved kortere afstand, at apparatet fungerer korrekt. Der kan fås yderligere dokumentation i overensstemmelse med EN :2007 hos OMRON HEALTHCARE EUROPE på den i brugervejledning nævnte adresse. Dokumentation findes endvidere på DA Korrekt bortskaffelse af produktet (Brugt elektrisk & elektronisk udstyr) Dette mærke på produktet eller dets dokumentation angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det er udtjent. For at forebygge skader på miljøet eller den menneskelig sundhed forårsaget af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet adskilles fra andre typer affald og genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. Husholdningsbrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller kommunen for at få oplyst, hvortil og hvordan de kan bringe produktet til miljømæssig sikker genbrug. Erhvervsbrugere skal kontakte leverandøren og gennemlæse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet kommercielt affald ved bortskaffelse. 29

34 7. Garanti Tak, fordi du har købt et OMRON-produkt. Produktet er opbygget af kvalitetsmaterialer og fremstillet med stor omhu. Det er beregnet til at fungere til din tilfredshed, hvis det betjenes korrekt og vedligeholdes som beskrevet i brugervejledning. Produktet er omfattet af en garanti fra OMRON i en periode på 3 år efter købsdatoen. Produktets konstruktion, håndværksmæssig udførelse og materialer er garanteret af OMRON. I garantiperioden reparerer eller udskifter OMRON produktet eller defekte dele uden at tage betaling for arbejdsløn eller reservedele. Garantien dækker ikke følgende: a. Transportomkostninger og -risici. b. Reparationsomkostninger for en foretaget reparation eller for dele foretaget hos en uautoriseret reparatør. c. Periodiske kontroller og vedligeholdelse. d. Fejl i eller slid på ekstraudstyr eller andet tilbehør bortset fra hovedapparatet, medmindre det udtrykkeligt er garanteret herover. e. Omkostninger, der skyldes en reklamation, der ikke accepteres (disse vil blive opkrævet). f. Skade af enhver art, herunder forårsaget ved menneskeligt uheld eller forkert brug. g. Kalibrering indgår ikke i denne garanti. h. Ekstraudstyr er omfattet af et (1) års garanti fra købsdatoen. Ekstraudstyr omfatter, men er ikke begrænset til følgende: Manchet og manchetslange, lysnetadapter, USB-kabel. Kontakt den forhandler, produktet blev købt hos, eller en autoriseret OMRON-forhandler, hvis der er brug for garantiservice. Adressen findes på produktets emballage/i produktdokumenterne eller hos specialforhandleren. Kontakt os for at få oplysninger, hvis du har svært ved at finde OMRON-kundeservice. Reparation eller udskiftning i henhold til garantien medfører ikke forlængelse eller fornyelse af garantiperioden. Der ydes kun garanti, hvis hele produktet returneres sammen med garantikortet samt original faktura/kassebon udstedt til forbrugeren af forhandleren. 30

35 8. Nogle nyttige oplysninger om blodtryk Hvad er blodtryk? Blodtryk er en måling af den kraft, hvormed blodet flyder mod arterievæggene. Arterielt blodtryk ændrer sig konstant i løbet af hjertets cyklus. Det højeste tryk i cyklus kaldes det systoliske blodtryk, og det laveste er det diastoliske blodtryk. Begge tryk, det systoliske og det diastoliske, er nødvendige for, at en læge kan vurdere status for en patients blodtryk. Hvad er arytmi? Arytmi er en tilstand, hvor hjerterytmen er unormal pga. defekter i det bio-elektriske system, der styrer hjerteslagene. Typiske symptomer er oversprungne slag, for tidlig sammentrækning eller unormalt hurtig (takykardi) eller langsom puls (bradykardi). Hvorfor et det en god idé at måle blodtrykket derhjemme? Mange faktorer såsom fysisk aktivitet, bekymringer eller tidspunkt på dagen kan påvirke dit blodtryk. En enkelt måling er muligvis ikke tilstrækkeligt til en nøjagtig diagnose. Derfor er det bedst at prøve at måle dit blodtryk på samme tidspunkt hver dag for at få en nøjagtig indikation af ændringer i blodtrykket. Blodtrykket er typisk lavt om morgenen og forhøjes fra hen ad eftermiddagen til aften. Det er lavere om sommeren og højere om vinteren. mmhg Øverste kurve: Systolisk blodtryk Nederste kurve: Diastolisk blodtryk Tidspunkt på dagen Eksempel: Svingninger i løbet af dagen (mand, 35 år) DA 31

36

37

38 1 2 b J c O d a P

39 Model M6 Comfort IT Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Nederlands Русский Türkçe Kontrollér følgende komponenter! Automatic Blood Pressure Monitor Español

40 Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND Produktionsanlæg Datterselskab Distribueres af OMRON (DALIAN) CO., LTD. Dalian, KINA OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K. OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh Gottlieb-Daimler-Strasse 10, Mannheim, TYSKLAND OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIG MEDIQ DANMARK A/S Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby tlf Fremstillet i Kina

Model M6 Comfort Brugsanvisning

Model M6 Comfort Brugsanvisning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort Brugsanvisning Varenr. 6055031 IM-HEM-7223-E-01-04/2011 1 2 b F c K L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat

Læs mere

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent Kontrollér følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN Dansk EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,

Læs mere

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort IT Brugervejledning Varenummer 6055009 IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 1 2 b J c O d a P Indhold Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat OMRON

Læs mere

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Kontr Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Digital Automatic Blo Mode Instruction i Kina IM-HEM-7200-E-01-10/09 1 F 2 J b c d L a Indh Tak fordi d OMRON

Læs mere

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7213-E(V)-02-01/2012 5333266-2B Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-repræsentant Produktionsanlæg Datterselskab Distribueres af OMRON HEALTHCARE

Læs mere

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning Producent EU-repræsentant Datterselskab OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com

Læs mere

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 INDSTIL HUKOMMELSE (Se side page 8) 8 TILSTANDEN GENS RESULTATER AKTIVITETSVIS- NINGSTILSTAND (Se side page13 13) (Se page side

Læs mere

Model R6 Brugsanvisning

Model R6 Brugsanvisning Dansk Digitalt automatisk blodtryksapparat til håndled Model R6 Brugsanvisning HEM-6052-E7 c b d f a e Model R6 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Espanõl Nederlands HEM-6052-E-01-10/09

Læs mere

Model M3 Brugsanvisning

Model M3 Brugsanvisning Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Varenr. 6055029 IM-HEM-7200-E2(V)-01-08/2011 1 F 2 J b c L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt blodtryksapparat OMRON M3. OMRON

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning DA IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 4 1. Oversigt...7

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus Brugsanvisning DA IM-HEM-7301-ITKE-02-10/2010 HEM-7301-ITKE_minor.book Page

Læs mere

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skridttæller Jog style

Skridttæller Jog style HJA-300-E_A_M12_100120.pdf HJA-300-E_A_M_DA.book Page 1 Wednesday, February 24, 2010 10:24 AM Skridttæller Jog style Brugsanvisning 1 DA IM-HJA-300-E-01-05/2010 HJA-300-E_A_M_DA.book Page 2 Wednesday,

Læs mere

Model MIT5 Connect Brugervejledning

Model MIT5 Connect Brugervejledning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model MIT5 Connect Brugervejledning IM-HEM-7280T-E-01-03/2014 Automatisk blodtryksapparat Model MIT5 Connect Brugervejledning Dansk Pakke indeholder: Easy Cuff Monitor

Læs mere

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt.

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Brugsanvisning Fuldautomatisk blodtryksapparat HEM-907 Varenr. 60-55-207 Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Før apparatet anvendes første gang, bedes De gennemlæse brugsanvisningen nøje. Det anbefales

Læs mere

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q142 Brugsanvisning

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q142 Brugsanvisning Blodtryksapparat SpotArm Model i-q142 Brugsanvisning DA IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...7

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite. HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, :23 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite. HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, :23 AM HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, 2008 10:23 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Brugsanvisning DA IM-HEM-7300-WE-01-10/08 5322169-0A HEM-7300-WE_da (minor).fm

Læs mere

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning DA IM-HEM-1010-E-03-10/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...7 2. Klargøring...10

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt BF511 Kropsfedtmåler med vægt Brugsanvisning Tak fordi du har købt en OMRON kropsfedtmåler med vægt. Før du bruger apparatet første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, så du kan bruge

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 Brugsanvisning Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 0197 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold...6 2. Om denne brugsanvisning...6 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler Brugervejledning UA-767S-W Blodtryksmåler Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2 Indledende information... 2 Forholdsregler... 2 Oversigt over apparatets dele.....4 Symboler... 5 Betjeningsfunktion... 7 Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger HEM-7322T-E_B_M_DA.book Page 1 Tuesday, July 19, 2016 4:36 PM Vigtige sikkerhedsoplysninger Advarsel: Angiver en potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås kan medføre dødsfald eller alvorlig

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF214 All for Healthcare IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A 12K2590 BF214 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled PULSE mmhg D I A /min mmhg MEM R6 Brugervejledning Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled R6 SYS SET Mediq Danmark varenummer 60-55-051 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Vigtige sikkerhedsinformationer...

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Brugervejledning Digital fuldautomatisk blodtryksmåler M6 Varenummer 60-55-045 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Vigtige sikkerhedsinformationer...4 1. Beskrivelse af apparatet...5 2. Hvordan sikres

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Skridttæller Walking style

Skridttæller Walking style HJ-203-E_A_M08_100115.pdf HJ-203-E_A_M_DA.book Page 1 Thursday, February 25, 2010 3:46 PM Skridttæller Walking style Brugsanvisning 1 DA IM-HJ-203-E-01-05/2010 HJ-203-E_A_M_DA.book Page 2 Thursday, February

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 521 Brugervejledning

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 521 Brugervejledning Producent EU-repræsentant Datterselskab OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning DIGITAL BLODTRYKSMÅLER HZ-011 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Forord...2 Løsdele og funktioner.3-4 Display..4-5 Isætning af batteri og opladning 5-6 Samling af holderen til manchetten.6 Dato, tid og

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 Leglifter Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 DANSK Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK LD8 2UF England

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model i-c10 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model i-c10 Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksapparat Model i-c10 Brugsanvisning IM-HEM-7070-E-03-10/2011 5320473-7B Indholdsfortegnelse Før du bruger apparatet Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

Fingertip Pulsoximeter

Fingertip Pulsoximeter Fingertip Pulsoximeter Model: Fairy A4 www.kendan.dk 1. Brugsområde Pulsoximeter anvendes til måling af SpO2 og puls via fingerspidsen. Pulsoximeteret kan anvendes til børn og voksne på hospitaler, klinikker

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Blodtryksmåler til overarmen

Blodtryksmåler til overarmen Blodtryksmåler til overarmen SANOTEC MD 14037 Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 3 Pakkens indhold...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4 Korrekt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere