Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital fuldautomatisk blodtryksmåler"

Transkript

1 Brugervejledning Digital fuldautomatisk blodtryksmåler M6 Varenummer

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Vigtige sikkerhedsinformationer Beskrivelse af apparatet Hvordan sikres en meningsfyldt blodtryksmåling Klargøring af apparatet Isætning og udskiftning af batterier Indstilling af tid og dato Anvendelse Anbringelse af manchet Udførelse af måling Brug af hukommelse (Memory) funktionen Fejl, årsag og afhjælpning Tilbehør Vedligeholdelse og opbevaring Tekniske data Generel information om blodtryk

3 Introduktion Omron M6 er et kompakt, fuldautomatisk blodtryksapparat der måler blodtrykket på overarmen, uden at anvende stetoskop (oscillometrisk princip). Det måler blodtryk og puls simpelt og hurtigt. Behagelig og kontrolleret oppustning af manchet uden forindstilling eller genfyldning. Apparatet anvender den avancerede»intellisense teknologi«. Apparatet gemmer de sidste 90 målinger i hukommelsen og kalkulerer det gennemsnitlige resultat af de sidste 3 målinger. Hver måling gemmes med tid og dato for målingen. 3

4 Vigtige sikkerhedsinformationer Blodtryksmåling kan ikke anvendes ved alvorlig arteriel sklerose (arterier med hårde vægge). Pulsdisplayet er ikke egnet til måling af frekvensen på pacemakere. Gravide bør kun måle deres eget blodtryk i samråd med en læge, da måleresultaterne kan være anderledes som følge af graviditeten. Anvend ikke apparatet på babyer, mindre børn og personer som ikke er i stand til at erklære sig indforstået med, at målingen foretages. Anvend aldrig apparatet til andre formål end at måle blodtryk. Anvend ikke apparatet nær ved bærbare- eller mobiltelefoner. Dette kan bevirke at apparatet ikke fungerer korrekt. Udsivning af væske fra batterierne kan ødelægge apparatet. Vær opmærksom på følgende forhold: - Fjern batterierne hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode (over 3 måneder). - Udskift øjeblikkeligt opbrugte batterier. - Anvend ikke gamle og nye batterier samtidig, udskift alle batterier. - Vær omhyggelig med at placere batterierne korrekt, se afsnit 3.1. Husk venligst: Selvmåling er ikke det samme som medicinsk behandling. Man må aldrig ændre på den medicindosering, som er ordineret af lægen, men man kan hjælpe lægen ved at måle sit eget blodtryk, gemme resultaterne og øjeblikkeligt kontakte lægen, hvis resultaterne er unormale eller afviger fra de forventede. Isæt eller fjern aldrig strømførende ledninger med våde hænder. Anvend altid den originale Omron netadapter (transformator). Brug af andre typer adaptere kan ødelægge apparatet. 4

5 1. Beskrivelse af apparatet Apparat A E B D C F G A. Display B. Tænd/sluk (0/I) samt START knap C. Hukommelse (Memory) ( ) knap D. Tid/Dato ( ) indstilling E. Batterirum F. Stik til luftslange G. Stik til netadapter (tilbehør) 5

6 Display H. Systolisk blodtryk I. Diastolisk blodtryk J. Hukommelse (Memory) display K. Gennemsnitsværdi, symbol L. Bevægelsesfejl, symbol M. Unormal hjerterytme, symbol N. Opbrugte batterier, symbol O. Hjerterytme, symbol P. Puls Q. Udluftning, symbol R. Tid og dato H I J L N K M O Q P R Yderligere indhold i æsken S T U V W S. Manchet, medium (voksen), armomkreds cm T. Forbindelsesled U. Luftslange V. Opbevaringsetui W. Batterier, 4 stk. type»aa«(lr06), Mediq varenummer

7 2. Hvordan sikres en meningsfyldt blodtryksmåling For at hjælpe til at opnå en pålidelig måling bør man undgå at spise, ryge eller dyrke motion mindst 30 minutter før målingen foretages. Bemærk: Fjern alt stramtsiddende tøj fra overarmen. 1. Sid behageligt på en stol med fødderne fladt placeret på gulvet. Anbring armen på et bord så overarmen er i samme højde som hjertet, anvend eventuelt en pude. 2. Sæt manchetten på overarmen. Den farvede markering (pilen) skal være centreret på indersiden af armen, så luftslangen løber på indersiden af underarmen, i linie med langfingeren. 3. Monter omhyggeligt manchetten på armen ved hjælp af velcrolukningen. 4. Tryk på 0/I START knappen. Når målingen er foretaget vises blodtryk og puls i displayet og manchetten tømmes automatisk. Vigtigt: Vent altid 2-3 minutter inden en eventuel yderligere måling foretages. Alle målinger gemmes automatisk i hukommelsen. Vær opmærksom på dette hvis forskellige personer anvender apparatet. 7

8 3. Klargøring af apparatet 3.1.Isætning og udskiftning af batterier 1. Fjern batteridækslet. 2. Isæt 4 stk. batterier type»aa«(lr06) som vist, vær opmærksom på at +/- polerne er placeret korrekt. Monter atter dækslet. Bemærk Hvis symbolet»skift batterier«lyser i displayet, skiftes alle 4 batterier på samme tid. Langtidsholdbare Alkaline batterier anbefales. Fjern batterierne hvis apparatet ikke skal anvendes i 3 måneder eller derover. Hvis batterierne har været fjernet i en længere periode, skal tid og dato indstilles igen, se afsnit 3.2.»Indstilling af tid og dato«. Bortskaf batterierne i henhold til gældende regulativer. 8

9 3.2. Indstilling af tid og dato Apparatet gemmer automatisk op til 90 målinger og kalkulerer et gennemsnit af de sidste 3 målinger. Indstil tid og dato før apparatet anvendes første gang. Hvis battarierne har været fjernet i en længere periode, skal tid og dato indstilles igen. 1. Når batterierne er sat i vil årstallet lyse op når apparatet tændes. Vigtigt: Hvis tid og dato skal indstilles skal knappen trykkes ned mens apparatet er slukket. 2. Tryk på knappen for at øge tallet. For at skifte til et lavere tal trykkes på knappen. Hvis man holder eller knappen nede skifter tallene hurtigt. 3. Tryk på knappen for at bekræfte det ønskede tal. 9

10 4. Gentag punkt 2. og 3. for at indstille måned og dato. eller eller 5. Gentag punkt 2. og 3. for at indstille time og minut. eller eller 6. Tryk på 0/I START knappen når indstillingen er afsluttet. 10

11 4. Anvendelse 4.1 Anbringelse af manchet Manchetten kan anbringes på højre eller venstre arm efter ønske. Fjern alt stramtsiddende tøj fra overarmen. Anbring ikke manchetten over tykt tøj og rul ikke ærmet op hvis det sidder for stramt. 1. Hvis manchetten er samlet korrekt vil velcrodelen være på ydersiden af manchetloopen og metalbøjlen vil ikke røre huden. Bemærk Hvis manchetten ikke er samlet trækkes manchetspidsen gennem metalbøjlen således at den glatte del er indvendig i loopen og slangen på den udvendige side. Blød velcrodel Metalbøjle Påsyet ru velcrodel 2. Monter luftslangens stik i apparatets luftstik på venstre side af apparatet. Luftslangestik Apparatstik Manchetten skal være helt tom for luft, når den monteres i apparatet. 11

12 3. Sid behageligt på en stol med fødderne fladt placeret på gulvet. Anbring armen på et bord så overarmen er i samme højde som hjertet, anvend eventuelt en pude. 4. Stik armen igennem manchetloopen Nederste del af manchet 1-2 cm fra albuebøjningen Blå pilemarkering Luftslange Den nederste del af manchetten skal anbringes 1-2 cm fra albuebøjningen. Anbring manchetten på overarmen, så den blå pil er centreret på midten af indersiden af armen. Luftslangen skal løbe ned af armens inderside og være i linie med langfingeren. 12

13 5. Træk i manchetspidsen så både top- og bundkanten slutter tæt omkring armen. 6. Når manchetten sidder korrekt, lukkes den omhyggeligt med velcrolukningen. Vigtigt Kontroller at manchetten sidder tæt omkring armen. Manchetten skal have god kontakt til huden, men skal dog ikke være strammet mere, end at det er nemt at placere sin pegefinger under manchetten og trække den frem eller tilbage. Kontroller at luftslangen ikke er bukket (kinker). Hvis målingen skal foretages på højre arm Anbring manchetten således at luftslangen er på siden af albuen, som vist på tegningen. Bemærk Undgå at placere albuen eller armen på luftslangen. Anbring manchetten så ingen dele af den dækker albueleddet. Manchetten skal være 1-2 cm over albuen. 13

14 4.2. Udførelse af måling 1. Tryk på O/I START knappen og sid stille, apparatet vil automatisk starte opblæsningen af manchetten. Efterhånden som manchetten fyldes med luft, kalkulerer apparatet automatisk det ideelle trykniveau. Sid stille og tal ikke før målingen er afsluttet. Vigtigt Manchetten må kun fyldes op, når den sidder på armen. 2. Opblæsning af manchetten stopper automatisk og måling starter. Mens manchetten langsomt tømmes fremkommer faldende tal i diplayet og hjerterytme-symbolet lyser ved hvert hjerteslag. Det kan forekomme, at apparatet genfylder manchetten og fortsætter målingen. 3. Når målingen er afsluttet lukkes resten af luften i manchetten hurtigt ud, og blodtryk og puls bliver stående i displayet. Bemærk Apparatet gemmer automatisk blodtryk- og pulsværdierne samt tidspunkt og dato i hukommelsen. 14

15 4. Tryk på O/I START knappen for at slukke for apparatet. Bemærk Hvis man glemmer at slukke for apparatet, slukker det selv efter 5 minutter. Vigtigt Lad der gå 2-3 minutter inden en eventuel yderligere måling. Dette giver arterierne mulighed for at restituere sig inden ny måling foretages. Hvis man bevæger sig under målingen vil symbolet ( ) fremkomme i displayet. Gentag målingen og sid stille indtil målingen er afsluttet. Apparatet er forsynet med en funktion, der kan måle uregelmæssig hjerterytme. Uregelmæssig hjerterytme kan påvirke måleresultatet. Den indbyggede hjerterytme-algoritme fastslår automatisk om målingen er brugbar eller skal gentages. Hvis symbolet for uregelmæssig hjerterytme ( ) lyser i displayet efter at måling er foretaget, gentages målingen. Hvis symbolet ( ) fremkommer jævnligt, skal lægen gøres opmærksom på dette. Specielle tilstande Hvis man ved, at det systole blodtryk er mere end 220 mmhg, skal man, efter at apparatet er startet med at opblæse manchetten, holde O/I START knappen nedtrykket, indtil der i displayet vises en værdi, der er mmhg højere end det systole blodtryk, man forventer. Vigtigt Apparatet kan ikke yde et tryk, der er højere end 300 mmhg Undgå at fylde mere luft i manchetten end nødvendigt. 15

16 Hvad er uregelmæssig hjerterytme? En uregelmæssig hjerterytme er en hjerterytme, der varierer mere eller mindre end 25% fra den gennemsnitlige hjerterytme, der er målt, mens apparatet måler det systole og diastole blodtryk. Hvis en uregelmæssig hjerterytme fremkommer mere end to gange under en måling, vil symbolet for uregelmæssig hjerterytme ( ) lyse i displayet efter målingen. Puls Blodtryk Puls Blodtryk Normal hjerterytme Unormal hjerterytme Kort Lang Hvad er arrhytmia (hjertearytmi)? Hjerterytmen er stimuleret af elektriske signaler, der får hjertet til at trække sig sammen. Arrhytmia er en tilstand hvor hjerterytmen er unormal på grund af fejl i det bio-elektriske system, som styrer hjerterytmen. Typiske symptomer er oversprungne hjerteslag, for tidlig sammentrækning, en abnorm hurtig (tachycardia) eller langsom (bradycardia) puls. Dette kan skyldes hjertefejl, alder, fysiske anlæg, stress, mangel på søvn, træthed m.v. Arrhytmia kan kun diagnosticeres af lægen ved en speciel undersøgelse. Om fremkomsten af symbolet for unormal hjerterytme ( ) i forbindelse med målingen skyldes Arrhytmia kan kun fastslås ved en undersøgelse og diagnosticering af lægen. Hvis symbolet ( ) fremkommer jævnligt, skal lægen gøres opmærksom på dette. At udføre selv-diagnosticering og behandling ud fra måleresultaterne er farligt. Følg altid de henvisninger og den behandling lægen anbefaler. 16

17 4.3 Brug af hukommelses (Memory) funktionen Apparatet har en hukommelseskapacitet på 90 målinger. Hver gang apparatet anvendes gemmer apparatet automatisk blodtryk og puls. Apparatet kalkulerer også et gennemsnit af de sidste 3 målinger. Bemærk For at sikre at resultaterne bliver gemt korrekt bør det kontrolleres, at tid og dato er indstillet korrekt. Når 90 målinger er gemt i hukommelsen, slettes den ældste måling automatisk, når ny måling foretages. Tid og dato vises skiftevis i displayet. For at se den gennemsnitlige værdi Tryk på hukommelsesknappen. Den gennemsnitlige værdi for de 3 sidst foretagne målinger fremkommer i displayet. 17

18 For at se tidligere målinger der er gemt i hukommelsen 1. Tryk på knappen mens den gennemsnitlige værdi vises i displayet. Hermed vises de gemte værdier startende fra den sidst foretagne måling og sluttende med den ældste. Vises skiftevist i displayet 2. Tryk på eller gentagne gange for at gennemgå de tidligere foretagne målinger. ( ): fra den sidst foretagne til den ældste. ( ): fra den ældste til den sidst foretagne. Hold knappen trykket ned for at skifte hurtigt mellem resultaterne. For at slette alle målinger i hukommelsen Bemærk Det er ikke muligt at slette gemte målinger enkeltvist, alle gemte målinger vil blive slettet. For at slette gemte resultater trykkes og O/I START knapperne ned samtidig, herefter er alle gemte resultater slettet. 18

19 5. Fejl, årsag og afhjælpning Fejlvisning Årsag Afhjælpning Manchet er ikke pumpet korrekt op. Bevægelse under måling. Læs omhyggeligt og gentag trin for trin retningslinierne, der er beskrevet i afsnit 4.2»Udførelse af måling«på side 14. Manchet er pumpet for meget op. Dette symbol indikerer at unormal eller svag puls er konstateret, men resultatet kan betragtes som pålideligt. Batterierne er brugt op. Fjern manchetten. Vent 2-3 minutter og foretag en ny måling. Gentag trin for trin retningslinierne, der er beskrevet i afsnit 4.2»Udførelse af måling«på side 14. Hvis fejlen fortsætter med at fremkomme skal lægen kontaktes. Udskift batterierne. Se afsnit 3.1 på side 8. 19

20 Fejlvisning Årsag Afhjælpning Der vises intet i displayet, når der trykkes på O/I START knappen. Batterierne er brugt op. Udskift batterierne. Apparatet kan ikke måle, eller de viste værdier er for høje. Blodtrykket er forskelligt hver gang det måles. Målingen forekommer ekstremt lav (eller høj). Er manchetten monteret korrekt på armen? Trykket i manchetten stiger ikke, selv om pumpen kan høres. Monter manchetten korrekt. Kontroller at luftslangens stik er korrekt monteret i apparatet. Tryk stikket forsigtigt men fast ind i apparatet. Blodtryk varierer konstant som følge af tidspunkt for målingen samt sindstilstand. Tag en dyb indånding og slap af inden målingen foretages. 6. Tilbehør Netadapter (transformator) Mediq varenummer Lille manchet, armomfang cm Mediq varenummer Stor manchet, armomfang cm Mediq varenummer Batterier type»aa«(lr 06) Mediq varenummer

21 7. Opbevaring og vedligeholdelse For at beskytte apparatet mod skade bør følgende overholdes: Udsæt ikke apparatet og manchetten for ekstreme temperaturer, luftfugtighed, fugt eller direkte sollys. Buk eller fold ikke manchetten eller luftslangen for meget. Skil ikke apparatet ad. Forsøg ikke selv at foretage nogen former for reparationer. Hvis der opstår fejl kontaktes Mediq eller nærmeste Omron forhandler. Omron M6 blodtryksapparat er et præcist måleapparat. (Det er vigtigt at præcisionen er indenfor de specifikationer fabrikken har fastsat). Det anbefales, at apparatet kontrolleres hvert 2. år for at sikre præcision og korrekte målinger. Kontakt Mediq eller nærmeste Omron forhandler. Udsæt ikke apparatet for rystelser eller vibrationer, som f.eks. at tabe apparatet på gulvet. Anvend ikke rensebenzin, fortynder, alkohol eller lignende produkter til at rengøre apparatet. Apparatet rengøres med en blød, ren klud, eventuelt opvredet med en mild sæbeopløsning. Vask ikke manchetten, dyp den ikke i væske. Rengør den eventuelt med en let opvredet klud. Opbevaring Opbevar apparat og manchet i det bløde opbevaringsetui, når det ikke anvendes. Vigtigt Hvis netadapter opbevares i samme etui, er det vigtigt at den er anbragt under manchet og apparat, så den ikke beskadiger displayet. 21

22 8. Tekniske data Model OMRON M6 (HEM-7001-E) Display LCD digitalt display Målemetode Oscillometrisk metode Måleområde Blodtryk mmhg Puls min. Nøjagtighed Blodtryk ± 3 mmhg Puls ±5% af den viste måling Oppustning Automatisk med elektrisk pumpe (Fuzzy kontrol) Luftudsivning Automatisk med kontrolventil Hukommelse (Memory) 90 målinger med tid og dato Strømtilførsel 4 stk. alkaline batterier type»aa«(lr06), Mediq varenummer eller netadapter Mediq varenummer Batteri levetid Nye batterier holder til ca målinger Anvendelsestemperatur/ 10 C til 40 C luftfugtighed 30-90% relativ luftfugtighed Opbevaringstemperatur/ -20 C til 60 C Luftfugtighed 10-95% relativ luftfugtighed Vægt Apparat ca. 355 g excl. batterier, manchet ca. 135 g Ydre mål Apparat: ca. 131 x 84 x 155 mm (BxHxD) Manchet: 140 x 480 mm (BxL), armomfang 22 til 32 cm Med apparatet følger Medium manchet, opbevaringsetui, batterier, brugervejledning og garantikort Ekstra tilbehør Netadapter, Mediq varenummer Producent Omron Healthcare Co, Ltd, Kyoto, Japan EU kontor Omron Healthcare Europe B.V., Hoofddorp, Holland Bemærk Omron forbeholder sig ret til tekniske ændringer uden forudgående varsel Bortskaffelse af apparat, tilbehør og batterier skal foretages i overensstemmelse med de nationale og lokale regulativer. = Type B Dette apparat opfylder kravene i EU direktiv 93/42 EEC (direktiv for Medicinsk Udstyr). Dette blodtryksapparat er fremstillet i overensstemmelse med den Europæiske standard EN1060, omhandlende ikke invasive blodtryksapparater del 1; Generelle krav samt del 3; Supplerende krav vedrørende elektromedicinske blodtryksmålesystemer. 22

23 9. Generel information om blodtryk Hvad er blodtryk? Blodtryk er en måling af blodets tryk mod arterievæggene. Det arterielle blodtryk er konstant skiftende som følge af hjertets rytme. Det højeste tryk i rytmen kaldes det systoliske blodtryk, det laveste kaldes det diastoliske blodtryk. Begge blodtryksaflæsninger, det systoliske og det diastoliske, er nødvendige, for at en læge kan bedømme status af en patients blodtryk. Hvorfor er det en god ide at måle blodtrykket hjemme? Når man får målt blodtrykket hos lægen, kan nervøsitet og spænding være årsag til, at det målte blodtryk er højere, end hvis man slapper af. Dette kendes også som»hvidkittelskræk«eller»hvidkittelsyndrom«. Da mange faktorer påvirker blodtrykket, er en enkelt måling ikke altid nok for at kunne stille en diagnose. Mange faktorer som fysisk aktivitet, bekymring og tidspunkt på dagen kan påvirke blodtrykket. Derfor er det bedst at måle blodtrykket på samme tidspunkt hver dag, for at give en indikation af eventuelle ændringer. Blodtrykket er typisk lavt om morgenen og stiger i løbet af eftermiddagen og aftenen. Det er lavere om sommeren og højere om vinteren. Blodtrykket måles i milimeter kviksølv (mmhg) og målinger skrives med det systoliske blodtryk før det diastoliske, f.eks. bliver blodtrykket skrevet som 140/90, som betyder 140 over 90 mmhg. 23

24 200 Øverste kurve: Systolisk blodtryk Nederste kurve: Diastolisk blodtryk mmhg Tidspunkt på dagen Eksempel: Svingninger gennem en hel dag (35 årig mand) World Healtcare Organization (WHO) difinition af blodtryk Verdens Sundheds Organisationen (WHO) og det Internationale Selskab for Hypertension (ISH) har udviklet en klassifikation af blodtryk som vist i skemaet. Systolisk blodtryk (mmhg) Svær hypertension 180 Moderat hypertension 160 Mild hypertension 140 Normal systolisk værdi 130 Normalt blodtryk 120 Optimalt blodtryk (ønsket værdi) Diastolisk blodtryk (mmhg) Denne klassifikation er baseret på blodtryksværdier målt på personer i siddende stilling og foretaget i hospitalsambulatorier. Der er ingen universel accepteret definition på for lavt blodtryk (hypotension), men personer, der har et systolisk blodtryk på under 100 mmhg bliver betragtet som hypotensive (har et for lavt blodtryk). 24

25 Skema til Deres blodtryksmålinger Dato Tidspunkt Systolisk Diastolisk Puls for måling (øverste værdi) (nederste værdi) 25

26 Vigtig information for brugere Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Bortskaffelse af dette produkt og brugte batterier skal udføres i overensstemmelse med de nationale love og forskrifter for bortskaffelse af elektroniske produkter. Dette produkt indeholder ingen farlige substanser. Vigtig information om Elektro Magnetisk Compatibilitet (EMC) Med det øgede antal elektroniske apparater som PC er og mobiltelefoner kan apparater i brug være følsomme over for interferens fra andre apparater. Elektromagnetisk interferens kan resultere i unøjagtig funktion og resultere i en potentiel usikker og farlig situation. Medicinsk apparatur bør heller ikke interfere med andre apparater. For at regulere kravene for EMC (Electro Magnetitic Compatibilitet) med ønsket om at undgå en usikker produktsituation, er IEC standarden blevet implementeret. Denne standard definerer niveauerne for immunitet overfor elektromagnetisk interferens samt det maksimale niveau for elektromagnetisk udstråling fra medicinske apparater. Dette apparat, som er fremstillet af Omron Healthcare, er i overensstemmelse med IEC standarden for såvel immunitet og udstråling. Uanset dette skal følgende sikkerhedsforanstaltninger følges: Anvend ikke mobiltelefoner (på cellebasis) og andre apparater, der genererer kraftigt elektrisk eller elektromagnetisk felt tæt på det medicinske apparat. Dette kan resultere i unøjagtig funktion og resultere i en potentiel usikker og farlig situation. Det anbefales at holde en sikkerhedsafstand på minimum 7 meter. Kontroller korrekt funktion af apparatet hvis denne afstand ikke overholdes. Yderligere dokumentation i overensstemmelse med IEC :2001 kan rekvireres hos Omron Healthcare Europe ved at besøge

27 Garantibevis Tak fordi du har valgt et OMRON produkt. Dette produkt er konstrueret af højkvalitetsmaterialer, og er fabrikeret med omhu. Det er designet til at tilfredsstille dig, forudsat at det benyttes korrekt, og opbevares som beskrevet i instruktionsmanualen. Dette produkt har en garanti fra OMRON i en periode på 2 år fra købsdatoen. Konstruktion, udførsel og materialer er garanteret af OMRON. I garantiperioden vil OMRON, uden at tage betaling for arbejdsløn eller reservedele, reparere produktet eller defekte dele. Garantien dækker kun apparater købt i Europa, Rusland og andre CIS lande, Mellemøsten eller Afrika. Garantien dækker ikke følgende: Transportomkostninger eller risiko ved transporten. Reparationsomkostninger for en foretaget reparation eller for dele foretaget hos en uautoriseret reparatør. Skal der foretages garantiservice, henvend dig venligst til forhandleren, hvor produktet blev købt. Periodiske check, vedligeholdelse og reparation. Fejl eller brug af tilbehør eller andre genstande, som ikke passer til apparatet, medmindre det udtrykkeligt er garanteret herover. Omkostninger fremkommet ved en ikke accepteret klage (disse vil blive opkrævet). Skade af enhver art, inklusive menneskelig, ved uheld eller ved forkert brug. Reparation eller udskiftning under garantien giver ikke forlængelse eller fornyelse af garanti-perioden. Der ydes kun garanti hvis hele produktet returneres sammen med garantikortet samt original faktura/kassebon udstedt til forbrugeren af forhandleren. Garantikortet skal være fuldt udfyldt, og OMRON forbeholder sig ret til at nægte garantiservice, hvis der gives uklare informationer. Produkt Type/Model: Produktets serienummer (på bagsiden af apparatet): Forhandlerens stempel/adresse på forhandleren samt dato for købet: Detaljer omkring fejl: Navn: Adresse: OMRON kundeservice bliver ejeren af alle udskiftede dele eller enheder. Forhandler: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf

28 Dok.nr / Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby, tlf

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled PULSE mmhg D I A /min mmhg MEM R6 Brugervejledning Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled R6 SYS SET Mediq Danmark varenummer 60-55-051 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Vigtige sikkerhedsinformationer...

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Garantibevis Tak fordi du har valgt et ORON produkt. Dette produkt er konstrueret af højkvalitets materialer, og er fabrikeret med omhu. Det er designet til at tilfredsstille dig, forudsat at det benyttes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor 705IT Brugervejledning Mediq Danmark varenr. 60-55-035 Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor Indholdsfortegnelse Kære kunde Vigtige informationer for at opnå en meningsfyldt blodtryksmåling...3 Fordelene

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt.

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Brugsanvisning Fuldautomatisk blodtryksapparat HEM-907 Varenr. 60-55-207 Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Før apparatet anvendes første gang, bedes De gennemlæse brugsanvisningen nøje. Det anbefales

Læs mere

Oversigt. Introduktion. Noter

Oversigt. Introduktion. Noter Oversigt Introduktion Introduktion...1 Noter...1 Kend din blodtryksmåler ---- Enheden...2 ---- Tilbehør......3 IHB indikator...4 Før måling......5 Kvik Guide...6 Isætning af batterier......7 Opstart ----

Læs mere

Model M6 Comfort Brugsanvisning

Model M6 Comfort Brugsanvisning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort Brugsanvisning Varenr. 6055031 IM-HEM-7223-E-01-04/2011 1 2 b F c K L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat

Læs mere

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning DIGITAL BLODTRYKSMÅLER HZ-011 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Forord...2 Løsdele og funktioner.3-4 Display..4-5 Isætning af batteri og opladning 5-6 Samling af holderen til manchetten.6 Dato, tid og

Læs mere

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic > Højt blodtryk Avanseret teknologi for din velvære. Driftssikker kvalitet NAIS

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus Brugsanvisning DA IM-HEM-7301-ITKE-02-10/2010 HEM-7301-ITKE_minor.book Page

Læs mere

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Kontr Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Digital Automatic Blo Mode Instruction i Kina IM-HEM-7200-E-01-10/09 1 F 2 J b c d L a Indh Tak fordi d OMRON

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-repræsentant Produktionsanlæg Datterselskab Distribueres af OMRON HEALTHCARE

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite. HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, :23 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite. HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, :23 AM HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, 2008 10:23 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Brugsanvisning DA IM-HEM-7300-WE-01-10/08 5322169-0A HEM-7300-WE_da (minor).fm

Læs mere

Model R6 Brugsanvisning

Model R6 Brugsanvisning Dansk Digitalt automatisk blodtryksapparat til håndled Model R6 Brugsanvisning HEM-6052-E7 c b d f a e Model R6 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Espanõl Nederlands HEM-6052-E-01-10/09

Læs mere

Blodtryksmåler til overarmen

Blodtryksmåler til overarmen Blodtryksmåler til overarmen SANOTEC MD 14037 Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 3 Pakkens indhold...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4 Korrekt

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7213-E(V)-02-01/2012 5333266-2B Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Læs mere

FW1303 BRUGSANVISNING

FW1303 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Lifezone Series Model: FW1303 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning DA IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 4 1. Oversigt...7

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent Kontrollér følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN Dansk EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,

Læs mere

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort IT Brugervejledning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Indhold Tak fordi

Læs mere

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning BM 20 DK c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Dansk 1.

Læs mere

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning..... 2 Forudgående oplysninger... 3 Oplysninger vedrørende måling af blodtryk... 4-6 Vigtige oplysninger om blodtryk... 7-8 Illustration

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600)

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600) Blodtryk Formål At bestemme det systoliske og diastoliske blodtryk hos en rygliggende person (Forsøg 1), samt undersøge tyngdekraftens betydning for blodtrykket og den perifere blodcirkulation (Forsøg

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 Brugsanvisning Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 0197 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold...6 2. Om denne brugsanvisning...6 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning DA IM-HEM-1010-E-03-10/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...7 2. Klargøring...10

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort IT Brugervejledning Varenummer 6055009 IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 1 2 b J c O d a P Indhold Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat OMRON

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Model M3 Brugsanvisning

Model M3 Brugsanvisning Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Varenr. 6055029 IM-HEM-7200-E2(V)-01-08/2011 1 F 2 J b c L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt blodtryksapparat OMRON M3. OMRON

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

10 Brugervejledning for Manuxa

10 Brugervejledning for Manuxa 5 10 Brugervejledning for Manuxa I INTRODUKTION 2 II KLASSIFIKATION 2 III VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER 2 IV SYMBOLER 3 V BESKRIVELSE AF MANUXA 3 1 MANUXAS KOMPONENTER 3 VI OPLADNING AF MANUXA 4 VII

Læs mere

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Forsøg udført af Nicolaj Seistrup, Christian Starcke, Kim, mark og Henrik Breddam Rapport skrevet af Henrik Breddam den 2006-10-25 Rapport længde 7 sider Side 1

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1 Bedside Scale 1WMPD4002270A Model AD-6121ABT1 Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de Instruções Brugsvejledning

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Denne vægt er en af mange i et bredt sortiment af hjemmeprodukter til din sundhed produceret af Tanita. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre.

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. S blodtryk og din puls Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. Blodtryk kan måles både siddende og stående. A al med din sundhedsfaglige,

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler Brugervejledning UA-767S-W Blodtryksmåler Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2 Indledende information... 2 Forholdsregler... 2 Oversigt over apparatets dele.....4 Symboler... 5 Betjeningsfunktion... 7 Anvendelse...

Læs mere

Find dansk brugervejledning online:

Find dansk brugervejledning online: Brugervejledning UA-1020-W Blodtryksmåler Find dansk brugervejledning online: www.secma.dk/produkter/blodtryksmaaler-ua-1020-w/ eller du kan scanne QR-koden herunder Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q142 Brugsanvisning

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q142 Brugsanvisning Blodtryksapparat SpotArm Model i-q142 Brugsanvisning DA IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...7

Læs mere

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11 Denne raport går ind og ser på vøres blodomløb. Det vil sige at der vil blive uddybet nogle enmer som blodtrykket, pulsen og kondital. Ved hjælp af forskellige målinger, er det muligt at finde ud af, hvor

Læs mere