Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital fuldautomatisk blodtryksmåler"

Transkript

1 Brugervejledning Digital fuldautomatisk blodtryksmåler M6 Varenummer

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Vigtige sikkerhedsinformationer Beskrivelse af apparatet Hvordan sikres en meningsfyldt blodtryksmåling Klargøring af apparatet Isætning og udskiftning af batterier Indstilling af tid og dato Anvendelse Anbringelse af manchet Udførelse af måling Brug af hukommelse (Memory) funktionen Fejl, årsag og afhjælpning Tilbehør Vedligeholdelse og opbevaring Tekniske data Generel information om blodtryk

3 Introduktion Omron M6 er et kompakt, fuldautomatisk blodtryksapparat der måler blodtrykket på overarmen, uden at anvende stetoskop (oscillometrisk princip). Det måler blodtryk og puls simpelt og hurtigt. Behagelig og kontrolleret oppustning af manchet uden forindstilling eller genfyldning. Apparatet anvender den avancerede»intellisense teknologi«. Apparatet gemmer de sidste 90 målinger i hukommelsen og kalkulerer det gennemsnitlige resultat af de sidste 3 målinger. Hver måling gemmes med tid og dato for målingen. 3

4 Vigtige sikkerhedsinformationer Blodtryksmåling kan ikke anvendes ved alvorlig arteriel sklerose (arterier med hårde vægge). Pulsdisplayet er ikke egnet til måling af frekvensen på pacemakere. Gravide bør kun måle deres eget blodtryk i samråd med en læge, da måleresultaterne kan være anderledes som følge af graviditeten. Anvend ikke apparatet på babyer, mindre børn og personer som ikke er i stand til at erklære sig indforstået med, at målingen foretages. Anvend aldrig apparatet til andre formål end at måle blodtryk. Anvend ikke apparatet nær ved bærbare- eller mobiltelefoner. Dette kan bevirke at apparatet ikke fungerer korrekt. Udsivning af væske fra batterierne kan ødelægge apparatet. Vær opmærksom på følgende forhold: - Fjern batterierne hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode (over 3 måneder). - Udskift øjeblikkeligt opbrugte batterier. - Anvend ikke gamle og nye batterier samtidig, udskift alle batterier. - Vær omhyggelig med at placere batterierne korrekt, se afsnit 3.1. Husk venligst: Selvmåling er ikke det samme som medicinsk behandling. Man må aldrig ændre på den medicindosering, som er ordineret af lægen, men man kan hjælpe lægen ved at måle sit eget blodtryk, gemme resultaterne og øjeblikkeligt kontakte lægen, hvis resultaterne er unormale eller afviger fra de forventede. Isæt eller fjern aldrig strømførende ledninger med våde hænder. Anvend altid den originale Omron netadapter (transformator). Brug af andre typer adaptere kan ødelægge apparatet. 4

5 1. Beskrivelse af apparatet Apparat A E B D C F G A. Display B. Tænd/sluk (0/I) samt START knap C. Hukommelse (Memory) ( ) knap D. Tid/Dato ( ) indstilling E. Batterirum F. Stik til luftslange G. Stik til netadapter (tilbehør) 5

6 Display H. Systolisk blodtryk I. Diastolisk blodtryk J. Hukommelse (Memory) display K. Gennemsnitsværdi, symbol L. Bevægelsesfejl, symbol M. Unormal hjerterytme, symbol N. Opbrugte batterier, symbol O. Hjerterytme, symbol P. Puls Q. Udluftning, symbol R. Tid og dato H I J L N K M O Q P R Yderligere indhold i æsken S T U V W S. Manchet, medium (voksen), armomkreds cm T. Forbindelsesled U. Luftslange V. Opbevaringsetui W. Batterier, 4 stk. type»aa«(lr06), Mediq varenummer

7 2. Hvordan sikres en meningsfyldt blodtryksmåling For at hjælpe til at opnå en pålidelig måling bør man undgå at spise, ryge eller dyrke motion mindst 30 minutter før målingen foretages. Bemærk: Fjern alt stramtsiddende tøj fra overarmen. 1. Sid behageligt på en stol med fødderne fladt placeret på gulvet. Anbring armen på et bord så overarmen er i samme højde som hjertet, anvend eventuelt en pude. 2. Sæt manchetten på overarmen. Den farvede markering (pilen) skal være centreret på indersiden af armen, så luftslangen løber på indersiden af underarmen, i linie med langfingeren. 3. Monter omhyggeligt manchetten på armen ved hjælp af velcrolukningen. 4. Tryk på 0/I START knappen. Når målingen er foretaget vises blodtryk og puls i displayet og manchetten tømmes automatisk. Vigtigt: Vent altid 2-3 minutter inden en eventuel yderligere måling foretages. Alle målinger gemmes automatisk i hukommelsen. Vær opmærksom på dette hvis forskellige personer anvender apparatet. 7

8 3. Klargøring af apparatet 3.1.Isætning og udskiftning af batterier 1. Fjern batteridækslet. 2. Isæt 4 stk. batterier type»aa«(lr06) som vist, vær opmærksom på at +/- polerne er placeret korrekt. Monter atter dækslet. Bemærk Hvis symbolet»skift batterier«lyser i displayet, skiftes alle 4 batterier på samme tid. Langtidsholdbare Alkaline batterier anbefales. Fjern batterierne hvis apparatet ikke skal anvendes i 3 måneder eller derover. Hvis batterierne har været fjernet i en længere periode, skal tid og dato indstilles igen, se afsnit 3.2.»Indstilling af tid og dato«. Bortskaf batterierne i henhold til gældende regulativer. 8

9 3.2. Indstilling af tid og dato Apparatet gemmer automatisk op til 90 målinger og kalkulerer et gennemsnit af de sidste 3 målinger. Indstil tid og dato før apparatet anvendes første gang. Hvis battarierne har været fjernet i en længere periode, skal tid og dato indstilles igen. 1. Når batterierne er sat i vil årstallet lyse op når apparatet tændes. Vigtigt: Hvis tid og dato skal indstilles skal knappen trykkes ned mens apparatet er slukket. 2. Tryk på knappen for at øge tallet. For at skifte til et lavere tal trykkes på knappen. Hvis man holder eller knappen nede skifter tallene hurtigt. 3. Tryk på knappen for at bekræfte det ønskede tal. 9

10 4. Gentag punkt 2. og 3. for at indstille måned og dato. eller eller 5. Gentag punkt 2. og 3. for at indstille time og minut. eller eller 6. Tryk på 0/I START knappen når indstillingen er afsluttet. 10

11 4. Anvendelse 4.1 Anbringelse af manchet Manchetten kan anbringes på højre eller venstre arm efter ønske. Fjern alt stramtsiddende tøj fra overarmen. Anbring ikke manchetten over tykt tøj og rul ikke ærmet op hvis det sidder for stramt. 1. Hvis manchetten er samlet korrekt vil velcrodelen være på ydersiden af manchetloopen og metalbøjlen vil ikke røre huden. Bemærk Hvis manchetten ikke er samlet trækkes manchetspidsen gennem metalbøjlen således at den glatte del er indvendig i loopen og slangen på den udvendige side. Blød velcrodel Metalbøjle Påsyet ru velcrodel 2. Monter luftslangens stik i apparatets luftstik på venstre side af apparatet. Luftslangestik Apparatstik Manchetten skal være helt tom for luft, når den monteres i apparatet. 11

12 3. Sid behageligt på en stol med fødderne fladt placeret på gulvet. Anbring armen på et bord så overarmen er i samme højde som hjertet, anvend eventuelt en pude. 4. Stik armen igennem manchetloopen Nederste del af manchet 1-2 cm fra albuebøjningen Blå pilemarkering Luftslange Den nederste del af manchetten skal anbringes 1-2 cm fra albuebøjningen. Anbring manchetten på overarmen, så den blå pil er centreret på midten af indersiden af armen. Luftslangen skal løbe ned af armens inderside og være i linie med langfingeren. 12

13 5. Træk i manchetspidsen så både top- og bundkanten slutter tæt omkring armen. 6. Når manchetten sidder korrekt, lukkes den omhyggeligt med velcrolukningen. Vigtigt Kontroller at manchetten sidder tæt omkring armen. Manchetten skal have god kontakt til huden, men skal dog ikke være strammet mere, end at det er nemt at placere sin pegefinger under manchetten og trække den frem eller tilbage. Kontroller at luftslangen ikke er bukket (kinker). Hvis målingen skal foretages på højre arm Anbring manchetten således at luftslangen er på siden af albuen, som vist på tegningen. Bemærk Undgå at placere albuen eller armen på luftslangen. Anbring manchetten så ingen dele af den dækker albueleddet. Manchetten skal være 1-2 cm over albuen. 13

14 4.2. Udførelse af måling 1. Tryk på O/I START knappen og sid stille, apparatet vil automatisk starte opblæsningen af manchetten. Efterhånden som manchetten fyldes med luft, kalkulerer apparatet automatisk det ideelle trykniveau. Sid stille og tal ikke før målingen er afsluttet. Vigtigt Manchetten må kun fyldes op, når den sidder på armen. 2. Opblæsning af manchetten stopper automatisk og måling starter. Mens manchetten langsomt tømmes fremkommer faldende tal i diplayet og hjerterytme-symbolet lyser ved hvert hjerteslag. Det kan forekomme, at apparatet genfylder manchetten og fortsætter målingen. 3. Når målingen er afsluttet lukkes resten af luften i manchetten hurtigt ud, og blodtryk og puls bliver stående i displayet. Bemærk Apparatet gemmer automatisk blodtryk- og pulsværdierne samt tidspunkt og dato i hukommelsen. 14

15 4. Tryk på O/I START knappen for at slukke for apparatet. Bemærk Hvis man glemmer at slukke for apparatet, slukker det selv efter 5 minutter. Vigtigt Lad der gå 2-3 minutter inden en eventuel yderligere måling. Dette giver arterierne mulighed for at restituere sig inden ny måling foretages. Hvis man bevæger sig under målingen vil symbolet ( ) fremkomme i displayet. Gentag målingen og sid stille indtil målingen er afsluttet. Apparatet er forsynet med en funktion, der kan måle uregelmæssig hjerterytme. Uregelmæssig hjerterytme kan påvirke måleresultatet. Den indbyggede hjerterytme-algoritme fastslår automatisk om målingen er brugbar eller skal gentages. Hvis symbolet for uregelmæssig hjerterytme ( ) lyser i displayet efter at måling er foretaget, gentages målingen. Hvis symbolet ( ) fremkommer jævnligt, skal lægen gøres opmærksom på dette. Specielle tilstande Hvis man ved, at det systole blodtryk er mere end 220 mmhg, skal man, efter at apparatet er startet med at opblæse manchetten, holde O/I START knappen nedtrykket, indtil der i displayet vises en værdi, der er mmhg højere end det systole blodtryk, man forventer. Vigtigt Apparatet kan ikke yde et tryk, der er højere end 300 mmhg Undgå at fylde mere luft i manchetten end nødvendigt. 15

16 Hvad er uregelmæssig hjerterytme? En uregelmæssig hjerterytme er en hjerterytme, der varierer mere eller mindre end 25% fra den gennemsnitlige hjerterytme, der er målt, mens apparatet måler det systole og diastole blodtryk. Hvis en uregelmæssig hjerterytme fremkommer mere end to gange under en måling, vil symbolet for uregelmæssig hjerterytme ( ) lyse i displayet efter målingen. Puls Blodtryk Puls Blodtryk Normal hjerterytme Unormal hjerterytme Kort Lang Hvad er arrhytmia (hjertearytmi)? Hjerterytmen er stimuleret af elektriske signaler, der får hjertet til at trække sig sammen. Arrhytmia er en tilstand hvor hjerterytmen er unormal på grund af fejl i det bio-elektriske system, som styrer hjerterytmen. Typiske symptomer er oversprungne hjerteslag, for tidlig sammentrækning, en abnorm hurtig (tachycardia) eller langsom (bradycardia) puls. Dette kan skyldes hjertefejl, alder, fysiske anlæg, stress, mangel på søvn, træthed m.v. Arrhytmia kan kun diagnosticeres af lægen ved en speciel undersøgelse. Om fremkomsten af symbolet for unormal hjerterytme ( ) i forbindelse med målingen skyldes Arrhytmia kan kun fastslås ved en undersøgelse og diagnosticering af lægen. Hvis symbolet ( ) fremkommer jævnligt, skal lægen gøres opmærksom på dette. At udføre selv-diagnosticering og behandling ud fra måleresultaterne er farligt. Følg altid de henvisninger og den behandling lægen anbefaler. 16

17 4.3 Brug af hukommelses (Memory) funktionen Apparatet har en hukommelseskapacitet på 90 målinger. Hver gang apparatet anvendes gemmer apparatet automatisk blodtryk og puls. Apparatet kalkulerer også et gennemsnit af de sidste 3 målinger. Bemærk For at sikre at resultaterne bliver gemt korrekt bør det kontrolleres, at tid og dato er indstillet korrekt. Når 90 målinger er gemt i hukommelsen, slettes den ældste måling automatisk, når ny måling foretages. Tid og dato vises skiftevis i displayet. For at se den gennemsnitlige værdi Tryk på hukommelsesknappen. Den gennemsnitlige værdi for de 3 sidst foretagne målinger fremkommer i displayet. 17

18 For at se tidligere målinger der er gemt i hukommelsen 1. Tryk på knappen mens den gennemsnitlige værdi vises i displayet. Hermed vises de gemte værdier startende fra den sidst foretagne måling og sluttende med den ældste. Vises skiftevist i displayet 2. Tryk på eller gentagne gange for at gennemgå de tidligere foretagne målinger. ( ): fra den sidst foretagne til den ældste. ( ): fra den ældste til den sidst foretagne. Hold knappen trykket ned for at skifte hurtigt mellem resultaterne. For at slette alle målinger i hukommelsen Bemærk Det er ikke muligt at slette gemte målinger enkeltvist, alle gemte målinger vil blive slettet. For at slette gemte resultater trykkes og O/I START knapperne ned samtidig, herefter er alle gemte resultater slettet. 18

19 5. Fejl, årsag og afhjælpning Fejlvisning Årsag Afhjælpning Manchet er ikke pumpet korrekt op. Bevægelse under måling. Læs omhyggeligt og gentag trin for trin retningslinierne, der er beskrevet i afsnit 4.2»Udførelse af måling«på side 14. Manchet er pumpet for meget op. Dette symbol indikerer at unormal eller svag puls er konstateret, men resultatet kan betragtes som pålideligt. Batterierne er brugt op. Fjern manchetten. Vent 2-3 minutter og foretag en ny måling. Gentag trin for trin retningslinierne, der er beskrevet i afsnit 4.2»Udførelse af måling«på side 14. Hvis fejlen fortsætter med at fremkomme skal lægen kontaktes. Udskift batterierne. Se afsnit 3.1 på side 8. 19

20 Fejlvisning Årsag Afhjælpning Der vises intet i displayet, når der trykkes på O/I START knappen. Batterierne er brugt op. Udskift batterierne. Apparatet kan ikke måle, eller de viste værdier er for høje. Blodtrykket er forskelligt hver gang det måles. Målingen forekommer ekstremt lav (eller høj). Er manchetten monteret korrekt på armen? Trykket i manchetten stiger ikke, selv om pumpen kan høres. Monter manchetten korrekt. Kontroller at luftslangens stik er korrekt monteret i apparatet. Tryk stikket forsigtigt men fast ind i apparatet. Blodtryk varierer konstant som følge af tidspunkt for målingen samt sindstilstand. Tag en dyb indånding og slap af inden målingen foretages. 6. Tilbehør Netadapter (transformator) Mediq varenummer Lille manchet, armomfang cm Mediq varenummer Stor manchet, armomfang cm Mediq varenummer Batterier type»aa«(lr 06) Mediq varenummer

21 7. Opbevaring og vedligeholdelse For at beskytte apparatet mod skade bør følgende overholdes: Udsæt ikke apparatet og manchetten for ekstreme temperaturer, luftfugtighed, fugt eller direkte sollys. Buk eller fold ikke manchetten eller luftslangen for meget. Skil ikke apparatet ad. Forsøg ikke selv at foretage nogen former for reparationer. Hvis der opstår fejl kontaktes Mediq eller nærmeste Omron forhandler. Omron M6 blodtryksapparat er et præcist måleapparat. (Det er vigtigt at præcisionen er indenfor de specifikationer fabrikken har fastsat). Det anbefales, at apparatet kontrolleres hvert 2. år for at sikre præcision og korrekte målinger. Kontakt Mediq eller nærmeste Omron forhandler. Udsæt ikke apparatet for rystelser eller vibrationer, som f.eks. at tabe apparatet på gulvet. Anvend ikke rensebenzin, fortynder, alkohol eller lignende produkter til at rengøre apparatet. Apparatet rengøres med en blød, ren klud, eventuelt opvredet med en mild sæbeopløsning. Vask ikke manchetten, dyp den ikke i væske. Rengør den eventuelt med en let opvredet klud. Opbevaring Opbevar apparat og manchet i det bløde opbevaringsetui, når det ikke anvendes. Vigtigt Hvis netadapter opbevares i samme etui, er det vigtigt at den er anbragt under manchet og apparat, så den ikke beskadiger displayet. 21

22 8. Tekniske data Model OMRON M6 (HEM-7001-E) Display LCD digitalt display Målemetode Oscillometrisk metode Måleområde Blodtryk mmhg Puls min. Nøjagtighed Blodtryk ± 3 mmhg Puls ±5% af den viste måling Oppustning Automatisk med elektrisk pumpe (Fuzzy kontrol) Luftudsivning Automatisk med kontrolventil Hukommelse (Memory) 90 målinger med tid og dato Strømtilførsel 4 stk. alkaline batterier type»aa«(lr06), Mediq varenummer eller netadapter Mediq varenummer Batteri levetid Nye batterier holder til ca målinger Anvendelsestemperatur/ 10 C til 40 C luftfugtighed 30-90% relativ luftfugtighed Opbevaringstemperatur/ -20 C til 60 C Luftfugtighed 10-95% relativ luftfugtighed Vægt Apparat ca. 355 g excl. batterier, manchet ca. 135 g Ydre mål Apparat: ca. 131 x 84 x 155 mm (BxHxD) Manchet: 140 x 480 mm (BxL), armomfang 22 til 32 cm Med apparatet følger Medium manchet, opbevaringsetui, batterier, brugervejledning og garantikort Ekstra tilbehør Netadapter, Mediq varenummer Producent Omron Healthcare Co, Ltd, Kyoto, Japan EU kontor Omron Healthcare Europe B.V., Hoofddorp, Holland Bemærk Omron forbeholder sig ret til tekniske ændringer uden forudgående varsel Bortskaffelse af apparat, tilbehør og batterier skal foretages i overensstemmelse med de nationale og lokale regulativer. = Type B Dette apparat opfylder kravene i EU direktiv 93/42 EEC (direktiv for Medicinsk Udstyr). Dette blodtryksapparat er fremstillet i overensstemmelse med den Europæiske standard EN1060, omhandlende ikke invasive blodtryksapparater del 1; Generelle krav samt del 3; Supplerende krav vedrørende elektromedicinske blodtryksmålesystemer. 22

23 9. Generel information om blodtryk Hvad er blodtryk? Blodtryk er en måling af blodets tryk mod arterievæggene. Det arterielle blodtryk er konstant skiftende som følge af hjertets rytme. Det højeste tryk i rytmen kaldes det systoliske blodtryk, det laveste kaldes det diastoliske blodtryk. Begge blodtryksaflæsninger, det systoliske og det diastoliske, er nødvendige, for at en læge kan bedømme status af en patients blodtryk. Hvorfor er det en god ide at måle blodtrykket hjemme? Når man får målt blodtrykket hos lægen, kan nervøsitet og spænding være årsag til, at det målte blodtryk er højere, end hvis man slapper af. Dette kendes også som»hvidkittelskræk«eller»hvidkittelsyndrom«. Da mange faktorer påvirker blodtrykket, er en enkelt måling ikke altid nok for at kunne stille en diagnose. Mange faktorer som fysisk aktivitet, bekymring og tidspunkt på dagen kan påvirke blodtrykket. Derfor er det bedst at måle blodtrykket på samme tidspunkt hver dag, for at give en indikation af eventuelle ændringer. Blodtrykket er typisk lavt om morgenen og stiger i løbet af eftermiddagen og aftenen. Det er lavere om sommeren og højere om vinteren. Blodtrykket måles i milimeter kviksølv (mmhg) og målinger skrives med det systoliske blodtryk før det diastoliske, f.eks. bliver blodtrykket skrevet som 140/90, som betyder 140 over 90 mmhg. 23

24 200 Øverste kurve: Systolisk blodtryk Nederste kurve: Diastolisk blodtryk mmhg Tidspunkt på dagen Eksempel: Svingninger gennem en hel dag (35 årig mand) World Healtcare Organization (WHO) difinition af blodtryk Verdens Sundheds Organisationen (WHO) og det Internationale Selskab for Hypertension (ISH) har udviklet en klassifikation af blodtryk som vist i skemaet. Systolisk blodtryk (mmhg) Svær hypertension 180 Moderat hypertension 160 Mild hypertension 140 Normal systolisk værdi 130 Normalt blodtryk 120 Optimalt blodtryk (ønsket værdi) Diastolisk blodtryk (mmhg) Denne klassifikation er baseret på blodtryksværdier målt på personer i siddende stilling og foretaget i hospitalsambulatorier. Der er ingen universel accepteret definition på for lavt blodtryk (hypotension), men personer, der har et systolisk blodtryk på under 100 mmhg bliver betragtet som hypotensive (har et for lavt blodtryk). 24

25 Skema til Deres blodtryksmålinger Dato Tidspunkt Systolisk Diastolisk Puls for måling (øverste værdi) (nederste værdi) 25

26 Vigtig information for brugere Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Bortskaffelse af dette produkt og brugte batterier skal udføres i overensstemmelse med de nationale love og forskrifter for bortskaffelse af elektroniske produkter. Dette produkt indeholder ingen farlige substanser. Vigtig information om Elektro Magnetisk Compatibilitet (EMC) Med det øgede antal elektroniske apparater som PC er og mobiltelefoner kan apparater i brug være følsomme over for interferens fra andre apparater. Elektromagnetisk interferens kan resultere i unøjagtig funktion og resultere i en potentiel usikker og farlig situation. Medicinsk apparatur bør heller ikke interfere med andre apparater. For at regulere kravene for EMC (Electro Magnetitic Compatibilitet) med ønsket om at undgå en usikker produktsituation, er IEC standarden blevet implementeret. Denne standard definerer niveauerne for immunitet overfor elektromagnetisk interferens samt det maksimale niveau for elektromagnetisk udstråling fra medicinske apparater. Dette apparat, som er fremstillet af Omron Healthcare, er i overensstemmelse med IEC standarden for såvel immunitet og udstråling. Uanset dette skal følgende sikkerhedsforanstaltninger følges: Anvend ikke mobiltelefoner (på cellebasis) og andre apparater, der genererer kraftigt elektrisk eller elektromagnetisk felt tæt på det medicinske apparat. Dette kan resultere i unøjagtig funktion og resultere i en potentiel usikker og farlig situation. Det anbefales at holde en sikkerhedsafstand på minimum 7 meter. Kontroller korrekt funktion af apparatet hvis denne afstand ikke overholdes. Yderligere dokumentation i overensstemmelse med IEC :2001 kan rekvireres hos Omron Healthcare Europe ved at besøge

27 Garantibevis Tak fordi du har valgt et OMRON produkt. Dette produkt er konstrueret af højkvalitetsmaterialer, og er fabrikeret med omhu. Det er designet til at tilfredsstille dig, forudsat at det benyttes korrekt, og opbevares som beskrevet i instruktionsmanualen. Dette produkt har en garanti fra OMRON i en periode på 2 år fra købsdatoen. Konstruktion, udførsel og materialer er garanteret af OMRON. I garantiperioden vil OMRON, uden at tage betaling for arbejdsløn eller reservedele, reparere produktet eller defekte dele. Garantien dækker kun apparater købt i Europa, Rusland og andre CIS lande, Mellemøsten eller Afrika. Garantien dækker ikke følgende: Transportomkostninger eller risiko ved transporten. Reparationsomkostninger for en foretaget reparation eller for dele foretaget hos en uautoriseret reparatør. Skal der foretages garantiservice, henvend dig venligst til forhandleren, hvor produktet blev købt. Periodiske check, vedligeholdelse og reparation. Fejl eller brug af tilbehør eller andre genstande, som ikke passer til apparatet, medmindre det udtrykkeligt er garanteret herover. Omkostninger fremkommet ved en ikke accepteret klage (disse vil blive opkrævet). Skade af enhver art, inklusive menneskelig, ved uheld eller ved forkert brug. Reparation eller udskiftning under garantien giver ikke forlængelse eller fornyelse af garanti-perioden. Der ydes kun garanti hvis hele produktet returneres sammen med garantikortet samt original faktura/kassebon udstedt til forbrugeren af forhandleren. Garantikortet skal være fuldt udfyldt, og OMRON forbeholder sig ret til at nægte garantiservice, hvis der gives uklare informationer. Produkt Type/Model: Produktets serienummer (på bagsiden af apparatet): Forhandlerens stempel/adresse på forhandleren samt dato for købet: Detaljer omkring fejl: Navn: Adresse: OMRON kundeservice bliver ejeren af alle udskiftede dele eller enheder. Forhandler: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf

28 Dok.nr / Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby, tlf

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt HBF-511-E_DA.fm Page 1 Friday, December 5, 2008 9:02 AM Før du bruger apparatet Kære kunde, BF511 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne OMRON kropsfedtmåler af høj kvalitet. Med dette udstyr

Læs mere

Professionel blodtryksmåler HBP-1300

Professionel blodtryksmåler HBP-1300 HBP-1300-E main2.book Page -1 Tuesday, April 16, 2013 4:56 PM Professionel blodtryksmåler HBP-1300 Brugsanvisning DA Tak, fordi du har købt et professionelt OMRON blodtryksapparat. Læs denne brugsanvisning

Læs mere

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning DA 1 Microlife WatchBP Home S er verdens førende digitale blodtryksmåler til tidlig opdagelse af atrieflimmer

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da Paradigm Veo Brugsanvisning 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set,

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 -

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 - Essence 3G Bordtelefon Bruger manual - 1 - INDHOLD 1. KOM GODT IGANG... 3 2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER... 6 OPKALD... 6 BRUG AF MEDHØR... 6 SAMTALE- OG RINGEVOLUME... 6 MUTE... 6 AFVIS OPKALD... 6 RING

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING Introduktion Der tages forbehold for ændringer i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere