SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT"

Transkript

1 SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT Afleveringsdato Torsdag d 10/ Eksamen Grundlæggende datalogi, vinter 2012/2013 Fagelementkode Eksaminandens fulde navn KU- mail Eksaminator Ken Friis Larsen Eksamensform (kryds af) Individuel prøve Gruppeprøve X Deltagere i gruppen (navne og KU- mails) - Casper Rosenbeck Joensen

2 Indholdsfortegnelse FORORD OG INDLEDNING BAGGRUND OG PROBLEMFORMULERING PROBLEMANALYSE BRUGERVEJLEDNING TEKNISK BESKRIVELSE AF PROGRAMMET AFPRØVNING KONKLUSION BAGGRUND OG PROBLEMFORMULERING PROBLEMANALYSE BRUGERVEJLEDNING TEKNISK BESKRIVELSE AFPRØVNING KONKLUSION BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING: PROBLEMANALYSE: KONKLUSION: KILDEHENVISNINGER BILAG: AFPRØVNINGSDATA, PROGRAMTEKST, SKÆRMBILLEDER OG LIGNENDE

3 Forord og indledning Følgende opgave er udarbejdet i januar 2013, af følgende personer: Mathias Kimer Larsen, Casper Rosenbeck Joensen og Dawda Sonko, under en ugens eksamen i grundlæggende datalogi på Københavns Universitet. Opgave 2: Under eksamen udviklede vi et Jython program, som havde til formål at generere et 219px x 207px billede ud fra 27 tilfældige ansigtsdele. Programmet skulle ved at anvende 9 ansigtsdele fra tre selvvalgte personer, skabe et ansigt hvoraf de forskellige ansigtsdele indgik. Endvidere skulle programmet tilfældigt vælge mindst et billede fra en kvindelig Turing Awardprisvinder, så af den grund valgte vi at inddrage en kvinde og to mænd. Hver gang vores program kørte skulle det skabe et nyt tilfældigt billede, samt en tekststreng som fortalte hvilke prisvindere der var blevet brugt til at skabe billedet. (Rapport og kodetekst er lavet i fællesskab af Mathias og Casper) Opgave 4: Vi har ydermere skrevet en HTML-kode i Python for den fiktive virksomhed Olives R Us. Hjemmesiden vi har lavet, havde til mål at være et online community omkring olivenolie. Meningen var, at man skulle kunne læse om og anmelde forskellige olivenolier, samt en administratorside, hvor gamle olivenolierne kunne fjernes, mens nye kunne tilføjes. (Rapport og kodetekst er lavet af Dawda) Opgave 1: Til sidst har vi med opgave 1 haft enormt svært ved at komme med en løsning på hvordan opgaven skal udarbejdes, opgaven skulle være et input til et program som var en tekst-fil (.txt). Her skulle vi lave program over et socialt netværk hvor en person kunne have et forhold til en anden person, i mens at han hadede en anden person. (Rapport er lavet i fællesskab af Mathias og Casper)

4 Baggrund og Problemformulering Opgave 2: Vores program er blevet udarbejdet ud fra en problemformulering med følgende baggrund: 1 Den mest prestigefulde pris udelt af Association for Computing Machinery (ACM) er A.M. Turing Award (sommetider kaldet Nobelprisen for Datalogi ). Den bliver givet for store og langtidsholdbare bidrag til Datalogien. Listen over alle prisvindere kan findes på følgende URL: Ved at klikke på hvert navn kan I finde et foto (219px 207px) af hver prisvinder. Følgende er problemstilling til opgaven, og her: 2 Skriv et program der skaber og returnerer et billede af et ansigt under følgende krav: Hver af følgende ni ansigtsdele skal vælges tilfældigt fra forskellige billeder af Turing Award-prisvindere. Det vil sige, at der skal bruges mindst ni forskellige billeder til at skabe et enkelt ansigt 1. venstre øje 2. højre øje 3. venstre øjebryn 4. højre øjebryn 5. næse 6. mund (og evt. tænder) 7. venstre øre 8. højre øre 9. hår (eller mangel på samme) 1 exam- e2012.pdf. side 6 af 11 2 exam- e2012.pdf. side 6 af 11

5 Til de ni ovenstående ansigtsdele må I kun bruge billeder fra Det billede der bliver skabt af jeres program skal have størrelsen 219px 207px. Mindst ét billede, der bliver tilfældigt valgt, skal komme fra en kvindelig Turing Award-prisvinder. Alle førnævnte ansigtsdele skal være synlige. Alle førnævnte ansigtsdele skal skaleres, så de ser proportionalle ud. Til resten af ansigtet kan I frit vælge et eller flere billede. Dog skal I huske at angive kilde og copyright for disse billeder. Hver gang jeres program kører skal det skabe et nyt tilfældigt billede (statistisk set), samt en tekststreng som fortæller hvilke prisvindere, der er blevet brugt til at skabe billedet. Endvidere var der også nogle særlige krav til opgaven: 3 Særlige krav til afleveringen Udover jeres rapport og kildetekst, så skal I også aflevere: Alle billeder I har downloaded, og evt præ-behandlet, som jeres program bruger. Mindst 5 eksempler på output fra jeres program (billeder og tekst). Problemanalyse Af hvad vi har forstået af den stillede problemformuleringen kræver opgaven en nøje planlægning, idet at flere af de elementer der skal indgå i opgaven skal præbehandles og skal skaleres. Af den grund vil vi starte med at sætte os ned og udarbejde en plan, og en skabelon for hvordan det sammensatte billede skal dannes. Af problemformuleringen står der at der skal indgå ni ansigtsdele fra forskellige billeder af Turing Award-prisvindere, for 3 exam- e2012.pdf. side 7 af 11

6 at opfylde dette krav har vi tænkt os at bruge 3 prisvindere, en kvinde og to mænd. Med disse tre personer skal vi så i alt have 27 billeder af ansigtsdelene, hvoraf disse billeder skal skabe et 219px x 207px billede. Når de tre personer skal udvælges har vi tænkt os at anvende nogle billeder der viser et tæt frontbillede, så alle ansigtsdele kan ses. Med hensyn til at skabe et billede med størrelsen 219px x 207px vil vi bruge en helt anden Turing Award-prisvinder som canvas, da denne dette billede vil udfylde kravet og på samme tid udfylde de manglede ansigtsdele der bliver til når programmet laver billedet. Derved får vi på samme tid udarbejdet kravet om at alle fornævnte ansigtsdele skal være synlige, da vores sammensatte billede vil blive til ovenpå den tidligere nævnte canvas. Endvidere fremgår det af problemformuleringen at det dannede sammensatte billede skal vælge tilfældige billeder fra vores prisvindere, her har vi tænkt os at bruge betegnelsen random.choice(), for at bruge denne sætning, kræves det at der op over vores definition af programmet skrives import random. Med hensyn til at mindst et af de ni billeder der bliver vist skal være fra kvinden, har vi diskuteret dette flittigt, da vi har ment at dette er et af de vanskelige krav. Derfor har vi planlagt dette præcist, og derfor tænkt os at udarbejde en effektiv while løkke, der gør at den kvindelige prisvinder optræder hver eneste gang når det sammensatte billede bliver vist frem. For at undgå at bruge for meget tid på at skalere billederne ned så de ser proportionelle ud, har vi tænkt os at udvælge nogle billeder (af Turing Awards-prisvindere), hvori personernes ansigtsstørrelse ser identiske ud. Og dernæst har vi tænkt os også at få baggrundsbilledet til at passe med vores ansigtsdele. Brugervejledning Vi har valgt at anvende JES til at programmere i, og vores program fungere ved at der op over JES kommandovindue trykkes på Load Program, dette kan kun forekomme når programmet er blevet gemt, dernæst vises der i kommandovinduet ======= Loading Progam =======, dernæst skal 4 brugeren sætte mediapath (setmediapath) og dette gøres ved at man i kommandovinduet skriver setmediapath() og derefter sætter man media stien til den mappe hvor alle billeder ligger inde. Herefter skriver man opgave2() i 4 billede 3 i bilag.

7 kommandovinduet, og 5 det sammensatte billede bliver vist på et vindue der åbnes op. Endvidere kommer der 6 tre rækker af tekststrenge (to rækker i de tilfælde hvor det kun er to personer der optræder i billedet), hvori det fremgår af hvilke personer der indgår i billedet. Teknisk Beskrivelse af programmet Formålet med denne klasse, er at alle billeder er gemt inde i en mappe hvor betegnelsen getmediapath blot skal bruges for at komme ind og hente billederne, udover dette defineres billederne så man senere hen kan bruge dem. (1) LiskovNose = getmediapath("liskov Nose.png") LiskovLeftEye = getmediapath("liskov Left Eye.png") LiskovRightEye = getmediapath("liskov Right Eye.png") LiskovHair = getmediapath("liskov Hair.png") LiskovMouth = getmediapath("liskov Mouth.png") LiskovLeftEyebrow = getmediapath("liskov Left Eyebrow.png") LiskovRightEyebrow = getmediapath("liskov Right Eyebrow.png") LiskovLeftEar = getmediapath("liskov Left Ear.png") LiskovRightEar = getmediapath("liskov Right Ear.png") Her er et eksempel på hvordan vi anvender vores random funktion, vi starter med at definere de parametre den skal vælge imellem og dernæst vælger funktionen helt tilfældigt et af de tre billeder. (2) nose = [LiskovNose, DennisNose, MarvinNose] nose = random.choice(nose) 5 billede 1 i bilag. 6 Billede 2 i bilag

8 Nedenstående er vores while løkke, den bliver ved med at løbe indtil at det udsagn vi har skrevet passer, vores løkke fungere ved at der bruges følgende tegn:!=, dette tegn betyder at de forskellige ansigtsdele ikke er lig Liskov s ansigtsdele, i tilfælde af at nedenstående er en realitet så kører programmet betegnelsen random.choice med alle ni ansigtsdele. Funktionen gør at et af Barbara Liskov ansigtsdele (vores kvindelige Touring Awards-prisvinder), er en del af alle sammensatte billeder. (3) while nose!= LiskovNose and lefteye!= LiskovLeftEye and righteye!= LiskovRightEye and hair!= LiskovHair and lefteyebrow!= LiskovLeftEyebrow and righteyebrow!= LiskovRightEyebrow and leftear!= LiskovLeftEar and rightear!= LiskovRightEar: random.choice(nose) random.choice(lefteye) random.choice(righteye) random.choice(hair) random.choice(mouth) random.choice(lefteyebrow) random.choice(righteyebrow) random.choice(leftear) random.choice(rightear) Følgende funktion gør at en tekststreng kommer til syne i kommandovinduet, og dette sker hvis en ansigtsdel af Liskov er en del af det sammensatte billede. (4) if nose == LiskovNose or lefteye == LiskovLeftEye or righteye == LiskovRightEye or hair == LiskovHair or lefteyebrow == LiskovLeftEyebrow or righteyebrow == LiskovRightEyebrow or leftear == LiskovLeftEar or rightear == LiskovRightEar: print ("Barbara Liskov is part of the picture")

9 Denne del af kildekoden gør så vores tekst oppe i (2) bliver lavet om til et billede, der er synligt når det sammensatte billede bliver vist frem. (5) nose = makepicture(nose) lefteye = makepicture(lefteye) righteye = makepicture(righteye) hair = makepicture(hair) mouth = makepicture(mouth) lefteyebrow = makepicture(lefteyebrow) righteyebrow = makepicture(righteyebrow) leftear = makepicture(leftear) rightear = makepicture(rightear) Denne del af koden viser de enkelte billeders placering på vores canvas, koordinater og billedstørrelse fremgår her: (6) #Nose sourcex = 0 for targetx in range(95, 125): sourcey = 0 for targety in range(70, 121): color = getcolor( getpixel(nose, sourcex, sourcey)) setcolor( getpixel(canvas, targetx, targety), color) sourcey = sourcey +1 sourcex = sourcex +1 Afprøvning Af problemformuleringen fremgår det at et af kravene til udarbejdelsen af opgaven, er at mindst et af de repræsentative personer man vælger skal være en kvinde. Dette krav er opfyldt, og da vi i gruppen finder det irrelevant og tidskrævende at have et bredt udvalg af

10 personer der indgår i programmet, har vi af den grund valgt tre personer til at indgå i vores program. De personer der optræder i vores program er følgende: Barbara Liskov, Dennis MacAllstair Ritchie og Marvin Minsky. Som vores Canvas, bruger Andrew Chi Chih Yao. De tre personer der anvendes i programmet er nøje udvalgte, da vi ønsker at vores sammensatte billede bliver et godt resultat. Af den grund optræder ingen af vores tre personer med briller, der er desuden blevet lagt vægt på at udvælge billeder hvor alle dele af ansigtet er tydelige, og hvor det kræves at der bliver skaleret mindst muligt. Baggrunden spiller også en væsentlig rolle, idet at vi søgte en baggrund som var identisk med hinanden, disse baggrunde skulle endvidere passe til vores Canvas, der har en mørk baggrund. Så de tre personer, er blevet valgt omhyggeligt. For at udfylde kravet om billedets størrelse på 219px x 207px, har vi valgt at bruge en Canvas billede af et af vinderne af datalogi prisen. For at skabe de ni ansigtsdele, bruger vi en enkel måde hvor vi selv klipper billederne ud. For at tydeliggøre ansigtsdelene har vi lavet en kontrast mellem baggrunden, og billederne af ansigtsdelene så der ikke har været noget problem med synligheden. Derved har programmeringen af opgaven krævet en nøje planlægning, da man ellers får en del vanskeligheder med at få det hele til at fungere. Konklusion Af ovenstående kan vi konkludere at problemstillingen er besvaret fyldestgørende, og at programmet intet problemer har med at kører, derudover mener vi at programmet er brugervenligt og lettilgængeligt. Et af kravene til opgaven var at der skulle være ni ansigtsdele, for at skabe disse ansigtsdele har vi valgt selv at klippe billederne ud, og derefter brugt dem i vores program. Grunden til at vi har valgt at præ-behandle vores billeder på den måde, er netop fordi at vi har fundet denne måde mest praktisk. Det kan endvidere konkluderes at der kun er blevet brugt billeder fra den angivne hjemmeside og vi har brugt en af Turing Awards-prisvindernes billede som canvas for at opfylde kravet om et billedstørrelse på 219px x 207px. Som det fremgår i problemstillingen, der skal vores kvinde optræde på det sammensatte billede hver eneste gang programmet kører, og her

11 har vi lavet en while løkke der bliver ved med at kører lige indtil at de kriterier vi har sat den til bliver opfyldt. Baggrund og problemformulering Opgave 4: Web-applikation for Olives R Us Vores HTML-kode blevet udarbejdet ud fra en problemformulering med følgende baggrund: 7 Den nys ansatte direktør for Olives R Us vil gerne starte et online community omkring olivenolie. Han har derfor bedt jer om at lave en web-applikation for Olives R Us, hvor kunderne kan dele oplevelser og bedømmelser af Olives R Us olivenolier. Opgaven Der er følgende krav til web-applikationen: Web-applikationen skal have følgende sider: En hovedside med en oversigt over de forskellige olivenolier. En side for hver olivenolie. Siden skal indeholde navnet på olivenolien, en beskrivelse af olivenolien, en formular hvor kunden kan give en anmeldelse, samt en liste af alle de anmeldelser andre kunder har givet af olien. En administrativ side, hvor man kan tilføje nye olivenolier til systemet, samt slette olivenolier der ikke længere bliver solgt. En olivenolie har et navn og en beskrivelse. En bedømmelse er tilknyttet en olivenolie, og består af et antal stjerner (en til fem) samt en mere uddybende tekst. Påhovedsidenskalmanforhverolivenolie:seantalanmeldelser;sedetgennemsnitlige antal stjerner; samt kunne klikke på navnet, hvorefter man kommer til siden for den valgte olivenolie. 7 exam- e2012.pdf. side 11 af 11

12 Der skal ikke være et link fra hovedsiden til den administrative side, den er hemmelig og kun til intern brug. Den administrative side skal være på den hemmelige URL "/admin". Når man sletter en olivenolie skal alle tilknyttede anmeldelser også slettes. Antal stjerner skal vises som billeder ikke som tekst. Problemanalyse Denne opgave ligner i store træk en tidligere afleveringsopgave (Coffee R Us) vi har lavet under kurset, og derfor har vi tænkt os at bruge denne opgave som inspirationskilde. Dog er kravet til Olives R Us en del større og af den grund har vi tænkt os at takle opgaven på en anden måde end med afleveringsopgaven. Ud fra problemstillingen kan vi læse os frem til at Olives R Us hjemmesiden skal have en startside, en side for den første olivenolie, en for den anden olivenolie, en for den tredje olivenolie, og en administratorside. Så derfor har vi udarbejdet en plan omkring at starte med at definere startsiden, som indeholder et link der kan fører brugeren videre til hvert af de enkelte sider der derefter skal defineres. Til de enkelte sider startsiden henviser til, der har vi tænkt os at indsætte et billede af olivenolien, endvidere har vi planlagt at lave et tekststykke hvor vi fortæller om olien. Derudover skal der ud fra kravene laves en bedømmelse af hvor god brugeren mener olien er, og her vil vi finde nogle billeder på internettet af stjerner, og endvidere vil vi bruge radio knapper til at gøre så at man kan bedømme den valgte olie. Når man har bedømt den valgte olie, skal dette gemmes i databasen, her skal man kunne se hvad der er blevet valgt, hvordan man har bedømt, og hvilken kommentar man har givet til den valgte olivenolie. På administratorsiden skal der gennemarbejdes en side hvorpå man skal kunne slette og tilføje olivenolier efter behov, denne side skal have to link der skal kunne fører administratoren videre til en anden side hvori det er muligt at tilføje og slette de olivenolier man ønsker. Desuden skal administratorsiden være hemmelig og derfor har vi tænkt os at lave en side helt for sig selv, der kører i en anden port, altså en port der kun er tilgængelig for administratoren. Med hensyn til kravet om at man skal kunne se anmeldelser og gennemsnittet af antal

13 stjerner, der har vi overvejet at lave en til definition hvori vi har lavet en beregning der kan tage gennemsnittet af stjerner der er blevet bedømt. Heri skal databasen på en måde også fremstå, da man inde i databasen kan se tidspunktet på hvornår en anmeldelse er løbet ind. I opgaven vil der ikke blive lagt vægt på at få arbejdet med CSS, da vi hellere ville lægge vægt på at få programmet til at virke. Til sidst har vi tænkt os at indsætte de billeder skal bruges, og især de billeder af anmeldelsesstjernerne vil blive lagt ind i hver af afstemningsfelterne (radio knap). Brugervejledning Programmet er lavet i HTML kode, derfor kræver det at man har en app launcher, eller har angivet tekstfilen i som.html, før det kan kører. Vi anvender GoogleAppEngineLauncher, der kan generere vores html kode og få det vist i en browser. Programmet virker ved at man først og fremmest skal have lavet en app.yaml fil, hvori de specifikke ting om version og programmeringstype står. Derefter kan man ved at tilføje sin fil til GoogleApp- EngineLauncher trykke på run ikonet, hvis programmet kører uden problemer ses et lille grøn play ikon ved den fil man kører, og dernæst taster man på Browse ikonet, så programmet åbnes op i en internetbrowser. Her kan man taste på ens favorit olivenolie, og herefter bliver man vist ind i en anden side hvor man kan læse lidt om den valgte olie, give sin anmeldelse, skrive sit navn og til sidst gemme sin anmeldelse. Dernæst bliver man henvist til en anden side hvor der står at ens data er gemt og at det er muligt at se dette i databasen, man kan dernæst gå tilbage til startsiden. Ved at gå tilbage til GoogleAppEngineLauncher, kan man ved SDK console ikonet, trykke sig ind på databasen, hvor der i List Entities er en liste over de anmeldelser der tidligere har været, og hvor det er muligt at se sin egen anmeldelse. Tilbage på internetsiden hvor man nu igen befinder sig på startsiden, der kan man som administrator taste følgende: oppe i browserfeltet, og man bliver henvist til administrationssiden. På denne side der kan man se de tre olivenolier der er på startsiden, og nedenunder deres navne der er der et link så man slette dem. Nederst på siden kan man tilføje en ny olie hvis man ønsker dette. Hvis man taster på create new

14 oil, bliver man henvist til en anden side, hvori man kan tilføje en ny olie og få den til at blive en del af de andre olier. (Mathias) Teknisk beskrivelse For at vores html kode kan virke kræver det at vi importere de relevante databaser, og dette bliver gjort her: (1) import datetime from google.appengine.ext import db Formålet med følgende klasse er at den definere vores variabler så de kan indsættes i vores database: (2) #Database class Orders(db.Model): stamp = db.datetimeproperty() oil = db.stringproperty() name = db.stringproperty() stars = db.stringproperty() comments = db.stringproperty() (Mathias) Vores startside indgår nedenfor, og den bliver returneret til vores webapplikation, startsiden indeholder de billeder vi har og udover dette indeholder den også vores link der fører brugeren videre til de enkelte hjemmesider: (3) # Startpage def mainpage(request): return webapp2.response("""<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>olives'r'us</title> </head> <body>

15 <h1>olives'r'us</h1> <form action="orders" method="post"> src="http://healthnbeauty.myworldmysite.com/sites/healthnbeauty.myworldmysite.com/files /Olive%20Oil_0.jpg" </div> <table> <tr> <td> src="http://www.independent.co.uk/migration_catalog/article ece/alternates/w 620/Untitled-2.jpeg" style="max-width:15%" alt="puglian Single Estate" src="http://rately-productimages.s3.amazonaws.com/production/product/cdn_image/4e1cac50c68c994cf /u ntitled-3_176420a.jpg" style="max-width:15%" alt="fattoria Montecchio" src="http://rately-productimages.s3.amazonaws.com/production/product/cdn_image/4e1cabfbc68c994dc /u ntitled-4_176419a.jpg" style="max-width:15%" alt="corte dei Signori" <br <br> </br> <a href="pugliansingleestate" >----Puglian Single Estate----</a><n> </n> <a href="fattoriamontecchio" >----Fattoria Montecchio----</a><n></n> <a href="cortedeisignori" >----Corte dei Signori----</a><br <br </td> </tr> <a href="listall"> </form> </body> </html> """ ) Her har vi klassen datasave, den indeholder de vigtigste parameter der så at databasen virker, alle de ting vi som bruger taster bliver gemt her: (4) # The database for the olive oils def datasave(request): name = request.params.get('name') oil = request.params.get('oil') stars = request.params.get('stars') comments = request.params.get('comments') date = datetime.datetime.now() record = Orders(stamp = date, oil = oil, name = name, comments = comments, stars = stars) record.put() reply = webapp2.response("""<!doctype html>

16 <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>olives'r'us</title> </head> <body> <h1>olives'r'us</h1> """) Følgende funktion gør så at vores database bliver sorteret efter tidspunkt, dette fremgår af ("SELECT * FROM Orders order by stamp DESC"), endvidere så bliver alle de elementer der optræder i ovenstående funktioner vist i nedenstående funktion. (5) # The database list def listall(request): allentries = db.gqlquery("select * FROM Orders order by stamp DESC") reply = "<ul>\n" for entry in allentries: reply += """</ul> <p><a href="/">back to main page</a></p> """ return webapp2.response("all Entries", reply) Følgende dele gør så at vores funktion kører i vores webapplikation. (6) # The web application app = webapp2.wsgiapplication([('/', mainpage), ('/PuglianSingleEstate, PuglianSingleEstate), FattoriaMontecchio), ('/CortedeiSignori', CortedeiSignori), ('/admins', admins), ('/newoil', newoil), ('/shownewoil', shownewoil), ('/listall', listall), ('/Orders', datasave)], debug=true) ('/FattoriaMontecchio,

17 Afprøvning Ud fra problemformuleringen er der blevet stillet nogle krav, en af dem var at få en startside frem, hvori man kunne blive henvist videre til fire andre sider, nemlig de tre olivenoliers sider og en administratorside. Samtlige af disse sidder er blevet lavet og vi har ved at bruge en sætning som denne kunne komme ind på hver enkel af de sider vi har defineret senere hen, <a href="pugliansingleestate" >----Puglian Single Estate----</a>. Desuden har vi på de pågældende sider beskrevet hver enkel af olierne og vi har givet dem bedømmelsesmuligheder (en til fem stjerner), udover dette har vi gjort så man kan skrive sit navn og give en kommentar, der senere hen kan bruges til databasen. Et andet krav til opgaven var at man skulle vise antal stjerner som billeder og ikke som tekst. Og ved at søge lidt på internettet har vi fundet et billede af en stjerne, denne stjerne er blevet brugt to gange ved 2 stjerner osv. altså er billedet af denne enkelte stjerne gået igen 5 gange ved 2 stjerner, dette ville vi gerne have gjort anderledes så vi kun skulle bruge et billede, men da vi har haft enormt svært ved at finde de rette billeder har vi fundet denne alternative måde. Derudover har vi udarbejdet en administratorside, hvori vi har billeder af de olier der er tilgængelige, disse olier har alle links så man skal kunne slette dem. Udover dette kan man komme ind på en ny side ved nederst at trykke på create new oil. Her bliver man henvist en anden side hvori der er mulighed for at skrive et navn til en ny olie og skrive en tekst til ned nye olie. Heri forefindes også et link der får administrator videre til en ny side hvor den nye olie er sat til at være. (Dawda) Fejl: Gennem programmeringen af denne opgave er vi stødt på nogle fejl. For det første så har vi ikke været i stand til at få antal af anmeldelser og gennemsnittet af anmeldelser frem på startsiden. Derudover har vi på administratorsiden haft vanskeligheder med at få knapperne der skal slette olierne til at virke, her har vi forsøgt at lave en funktion der gemmer den valgte olie men uden held. Til sidst har der været problemer med at tilføje en ny olie, da vi igen har haft svært ved at få navnet og teksten på den valgte olie til at vise

18 sig på den nye side. (Mathias) Konklusion Af ovenstående kan vi konkludere at opgaven er blevet løst fyldestgørende, dog har der været nogle enkelte vanskeligheder. Vi har fået startsiden til at kører, og her kan man se de tre olier og trykke på et link der fører brugeren videre til den valgte olies hovedside. Vi har desuden fået databasen op og kører, så man kan se de bedømmelser som brugeren har givet. Desuden har vi fået administratorsiden til at virke, dog med de angivet mangler. (Casper) Baggrund og problemstilling: 8 Skriv et program der udvælger, hvem der skal inviteres til det sociale netværk, således at det maksimale antal personer tilmelder sig. Der er følgende krav til programmet: Input til programmet er en tekst- fil (.txt), hvor Det første ord på hver linje er navnet på et potentiel medlem Det andet ord og alle følgende ord på linjen er navne på andre personer, og hvert navn har enten præfiks + (betydning kan lide ), præfiks - (betydning hader ) eller intet præfiks (betydning neutral ). For eksempel betyder: Ole +Anne - Troels +Louise +Thomas Casper Sanne at Ole kan lide Anne, Louise og Thomas, men Ole hader Troels, og Ole er neutral overfor Casper og Sanne. Navne indeholder ikke mellemrum. Mellemrum adskilder navne. Navne indeholder kun bogstaverne a til z (dvs, ikke æ, ø og å ) og tal. Det første bogstav i hver navn skal være stort (og ikke et tal) alle andre bogstaver i navnet skal være små. Hvert navn er unikt (der er kun én person med hvert navn). Der er ingen begrænsninger med hensyn til hvor lange linjer kan være og der er heller ikke nogen begrænsninger på hvor mange navne der kan være (med eller uden præfiks). Kun de personer hvis navn optræder som første ord på en linje kan blive inviteret. 8 exam- e2012.pdf. side 4 af 11

19 For eksempel, Ole kan lide Thomas, men hvis der ikke er en linje hvor Thomas står som det første ord, så kan Thomas ikke inviteres. Definer funktionerne: absoluteconstr(filename) som læser input fra filen angivet af filename, og finder en god løsning under hensyn til de absolutte begrænsninger (I), og returnere en liste af navne på personer der skal inviteres. relativeconstr(filename) som læser input fra filen angivet af filename, og finder en god løsning under hensyn til den relative begrænsning (II), og returnere en liste af navne på personer der skal inviteres. Ingen af funktionerne skal hverken læse eller skrive til terminalen. Givet information om cirka 50 personer, så bør begge funktioner returnere et svar inden for rimelig tid (dvs. under en time). Givet information om cirka 15 personer, så bør begge funktioner returnere en (af de) bedst mulige løsninger. Det er vigtigt at jeres program virker præcist med det specificeret format af input (.txt) filen, da vi vil teste jeres program med vores eget data i det format. Valg af datastrukturer (fx lister, mængder, dictionaries, osv.) er op til jer. Hint: Jeres opgave er at finde en rimelig god løsning inden for rimelig tid (ikke år). Hvis I, fx, har 100 personer, så er det ikke muligt at teste alle 2100 delmængder af dem inden for rimelig tid. Prøv i stedet at lave forskellige mulige lovlige delmængder af dem (delmængder der overholder de begrænsninger I arbejder under). Det vil sige, find på måder at forme tilfældige lovlige delmængder, og måder til at holde styr på den største lovlige delmængde. Særlige krav til afleveringen Udover jeres rapport og kildetekst, så skal I også aflevere: To lovlige input.txt- filer som I har brugt til afprøvning. En med 50 potentielle personer, og en med 15 potentielle personer. I jeres rapport skal I vise de resultater jeres program finder for de to input filer for henholdsvis absolutte og relative begrænsninger (dvs, fire lister i alt). Problemanalyse: Programmet skal kunne læse.txt filen og regne ud, hvornår der er linjeskift, hvad mellemrum betyder og hvad henholdsvis + og betyder.

20 For at gøre dette forestiller vi os at programmet skal læse filen som en streng for at håndtere dataene. Dette er desværre ikke lykkedes for os, så vores program virker derfor ikke. Hvis vi havde lykkedes med det, havde vi tænkt os at fortsætte ved at gøre brug af if sætninger. Fx: if + > - : Ved at søge på internettet har vi fundet frem til funktionen Regular Expression også kaldet re, kan bruges til at få blandt andet ord og tegn i en.txt fil. Da ingen af os kendte funktionen på forhånd, nåede vi desværre ikke at blive fortrolige nok med den, til at få den til at virke i vores program. Hvis vi var blevet bedt om at lave opgaven med de absolutte begrænsninger i hovedet, uden elektroniske hjælpemidler havde vi gjort det på følgende måde: Vi ville tage udgangspunkt i først navn og på første linje og invitere denne person, kaldet A. Dernæst ville vi finde dem, som ikke kunne lide A, og slette dem fra listen. Efterfølgende ville vi tage dem som godt kunne lide A og invitere dem. Fremgangsmåden med først at slette dem, som ikke kan lide en given person, og derefter invitere dem som kan, fortsætter så, indtil hele listen er gået igennem. (Fælles) Konklusion: Konklusionen er at opgaven på ingen måde er løst. Dette er yderst beklageligt. Hvis vi blev sat til at lave opgaven igen ville vi læse op på Regular Expression og løse opgaven med udgangspunkt i denne funktion. (Fælles) Kildehenvisninger ive%20oil_0.jpg

SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT

SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT Afleveringsdato Torsdag d 10/1 2013 Eksamen Grundlæggende datalogi, vinter 2012/2013 Fagelementkode 47810002-01 Eksaminandens fulde navn XXX KU- mail XXX Eksaminator

Læs mere

SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT

SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT Afleveringsdato D. 10 januar 2013 Eksamen Grundlæggende datalogi Fagelementkode 47810002-01 Eksaminandens fulde navn Studienummer Eksaminator Ken Friis Larsen

Læs mere

De skjulte input typer:

De skjulte input typer: Hvis man skal lave en html formular er der nogle felter til rådighed som kan benyttes, alt efter hvad output fra formularen skal være. Det felt som alle andre felter skal omkranses af er form tagget, som

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database Øvelse 10. Dynamiske web-sider og cgi-modulet I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere til vintereksamen. klient Forespørgsel/

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

Tagwall med Php & MySQL

Tagwall med Php & MySQL Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Tagwall med Php & MySQL Her laver vi en tagwall i Php & MySQL... jeg forklarer dog ikke så meget, men jeg håber du kan få det til at blive til en tagwall

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa.

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. EKSAMENS OPGAVE Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. Det første jeg startede ud med var at brainstorme hvad det var jeg skulle bruge i min side da jeg nu ved hvad den skal

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

2. Husk at give execute-tilladelser. I Filezilla højreklikker I på den overførte file, så vælger I fileattributes og sætter kryds i execute.

2. Husk at give execute-tilladelser. I Filezilla højreklikker I på den overførte file, så vælger I fileattributes og sætter kryds i execute. Øvelse 10. Dynamiske web-sider og cgi-modulet I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere til vintereksamen. I får udleveret et lille

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

3. PROJEKT, 2 SEMESTER

3. PROJEKT, 2 SEMESTER 3. PROJEKT, 2 SEMESTER Bruger undersøgelse, af sociale medie. KENDSKAB TIL OG BRUG AF ONLINE SOCIALE MEDIER FORENINGEN AF DANSKE INTERAKTIVE MEDIER, FÅET TIL OPGAVE AT AFDÆKKE DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

Læs mere

Form og dens underlige box model

Form og dens underlige box model Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Form og dens underlige box model Denne artikel handler om hvilke problemer man som webudvikler kan komme ud for, og hvordan man løser dem. Jeg kommer

Læs mere

Password-beskyttelse af visse filer

Password-beskyttelse af visse filer W EB DESIGN 101 K ODEORDSBESKYTTELSE A F VISSE FI LER Password-beskyttelse af visse filer P å et websted kan det være interessant kun at give en del af brugerskaren adgang til visse filer. Der er en mængde

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

Webside score xiaxue.blogspot.sg

Webside score xiaxue.blogspot.sg Webside score xiaxue.blogspot.sg Genereret September 19 2016 01:24 AM Scoren er 23/100 SEO Indhold Titel Xiaxue.blogspot.com - Everyone's reading it. Længde : 44 Perfekt, din titel indeholder mellem 10

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som hører til din konto, tryk

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Kalender med mailingliste

Kalender med mailingliste Kalender med mailingliste Side 1 af 11 Log ind på din hjemmeside, som du gør, når du opdaterer den. Gå herefter ind på afsnittet Moduler. Tryk på Installer udfor Kalender. Side 2 af 11 Nu dukker nedenstående

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Efterlyst! Introduktion HTML & CSS. I dette projekt skal du lære, hvordan du laver din egen plakat. Arbejdsliste. Test dit Projekt.

Efterlyst! Introduktion HTML & CSS. I dette projekt skal du lære, hvordan du laver din egen plakat. Arbejdsliste. Test dit Projekt. HTML & CSS 1 Efterlyst! All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 I dette projekt vil jeg demonstrerer en af de mange ting moderne browsere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Webside score theimblog.net

Webside score theimblog.net Webside score theimblog.net Genereret August 21 2015 02:33 AM Scoren er 53/100 SEO Indhold Titel et Marketing Blog - Great Tips And Advice Længde : 47 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

Webside score kcinterfaith.org

Webside score kcinterfaith.org Webside score kcinterfaith.org Genereret Juli 17 2015 03:48 AM Scoren er 40/100 SEO Indhold Titel Greater Kansas City Interfaith Council Længde : 38 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS Opgavebeskrivelse Lav en webside om i Sønderjylland. Opgaven fører dig igennem de basale ting, hvad angår opbygningen af en side med CSS. Der er ikke tale om et komplet site, men du kan bruge opgaven som

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Afsending af s vha. ASP

Afsending af  s vha. ASP Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Afsending af emails vha. ASP Det kan ofte være praktisk at afsende emails fra sin hjemmeside. Denne artikel tager udgangspunkt i komponenten JMail fra

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database Øvelse 12. Dynamiske web-sider og cgi-modulet Teori: CGI Øvelse: anvendelse af cgi-modulet. I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere

Læs mere

Grafisk workflow. Se siden her: www.cormas.dk

Grafisk workflow. Se siden her: www.cormas.dk Grafisk workflow Se siden her: www.cormas.dk Dokumentation 4 Procesbeskrivelse 5 Inspirationssøgning 6 Skitser 8 Layout i Photoshop 9 Farver 10 Font 11 Flowchart 12 Wireframe 13 Storyboard 14 kontakt.html

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Her vil jeg forsøge at gennemgå hvordan vi kan opnå at centrere en»div-container«både vertikalt og horisontalt i browser vinduet.

Her vil jeg forsøge at gennemgå hvordan vi kan opnå at centrere en»div-container«både vertikalt og horisontalt i browser vinduet. Side 1 Her vil jeg forsøge at gennemgå hvordan vi kan opnå at centrere en»div-container«både vertikalt og horisontalt i browser vinduet. Dette er nogle gange et ønske fra den enkelte kunde, som blot ønsker

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Aptana editor til MAC og Windows

Aptana editor til MAC og Windows 1 Aptana editor til MAC og Windows http://aptana.com/products/studio3/download For at downloade Mac versionen skal du klikke på : Customize Your Download og der efter klikke på MAC OS X. Indtast navn og

Læs mere

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk København, 3/5 2002 Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk Indledning Godkendelsesopgaven G5 går ud på at prøve og sammenligne teknikker til evaluering af brugsvenlighed. G5 udleveres

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere