SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT"

Transkript

1 SKRIFTLIGE HJEMMEOPGAVER KOMMUNIKATION OG IT Afleveringsdato Torsdag d 10/ Eksamen Grundlæggende datalogi, vinter 2012/2013 Fagelementkode Eksaminandens fulde navn KU- mail Eksaminator Ken Friis Larsen Eksamensform (kryds af) Individuel prøve Gruppeprøve X Deltagere i gruppen (navne og KU- mails) - Casper Rosenbeck Joensen

2 Indholdsfortegnelse FORORD OG INDLEDNING BAGGRUND OG PROBLEMFORMULERING PROBLEMANALYSE BRUGERVEJLEDNING TEKNISK BESKRIVELSE AF PROGRAMMET AFPRØVNING KONKLUSION BAGGRUND OG PROBLEMFORMULERING PROBLEMANALYSE BRUGERVEJLEDNING TEKNISK BESKRIVELSE AFPRØVNING KONKLUSION BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING: PROBLEMANALYSE: KONKLUSION: KILDEHENVISNINGER BILAG: AFPRØVNINGSDATA, PROGRAMTEKST, SKÆRMBILLEDER OG LIGNENDE

3 Forord og indledning Følgende opgave er udarbejdet i januar 2013, af følgende personer: Mathias Kimer Larsen, Casper Rosenbeck Joensen og Dawda Sonko, under en ugens eksamen i grundlæggende datalogi på Københavns Universitet. Opgave 2: Under eksamen udviklede vi et Jython program, som havde til formål at generere et 219px x 207px billede ud fra 27 tilfældige ansigtsdele. Programmet skulle ved at anvende 9 ansigtsdele fra tre selvvalgte personer, skabe et ansigt hvoraf de forskellige ansigtsdele indgik. Endvidere skulle programmet tilfældigt vælge mindst et billede fra en kvindelig Turing Awardprisvinder, så af den grund valgte vi at inddrage en kvinde og to mænd. Hver gang vores program kørte skulle det skabe et nyt tilfældigt billede, samt en tekststreng som fortalte hvilke prisvindere der var blevet brugt til at skabe billedet. (Rapport og kodetekst er lavet i fællesskab af Mathias og Casper) Opgave 4: Vi har ydermere skrevet en HTML-kode i Python for den fiktive virksomhed Olives R Us. Hjemmesiden vi har lavet, havde til mål at være et online community omkring olivenolie. Meningen var, at man skulle kunne læse om og anmelde forskellige olivenolier, samt en administratorside, hvor gamle olivenolierne kunne fjernes, mens nye kunne tilføjes. (Rapport og kodetekst er lavet af Dawda) Opgave 1: Til sidst har vi med opgave 1 haft enormt svært ved at komme med en løsning på hvordan opgaven skal udarbejdes, opgaven skulle være et input til et program som var en tekst-fil (.txt). Her skulle vi lave program over et socialt netværk hvor en person kunne have et forhold til en anden person, i mens at han hadede en anden person. (Rapport er lavet i fællesskab af Mathias og Casper)

4 Baggrund og Problemformulering Opgave 2: Vores program er blevet udarbejdet ud fra en problemformulering med følgende baggrund: 1 Den mest prestigefulde pris udelt af Association for Computing Machinery (ACM) er A.M. Turing Award (sommetider kaldet Nobelprisen for Datalogi ). Den bliver givet for store og langtidsholdbare bidrag til Datalogien. Listen over alle prisvindere kan findes på følgende URL: Ved at klikke på hvert navn kan I finde et foto (219px 207px) af hver prisvinder. Følgende er problemstilling til opgaven, og her: 2 Skriv et program der skaber og returnerer et billede af et ansigt under følgende krav: Hver af følgende ni ansigtsdele skal vælges tilfældigt fra forskellige billeder af Turing Award-prisvindere. Det vil sige, at der skal bruges mindst ni forskellige billeder til at skabe et enkelt ansigt 1. venstre øje 2. højre øje 3. venstre øjebryn 4. højre øjebryn 5. næse 6. mund (og evt. tænder) 7. venstre øre 8. højre øre 9. hår (eller mangel på samme) 1 exam- e2012.pdf. side 6 af 11 2 exam- e2012.pdf. side 6 af 11

5 Til de ni ovenstående ansigtsdele må I kun bruge billeder fra Det billede der bliver skabt af jeres program skal have størrelsen 219px 207px. Mindst ét billede, der bliver tilfældigt valgt, skal komme fra en kvindelig Turing Award-prisvinder. Alle førnævnte ansigtsdele skal være synlige. Alle førnævnte ansigtsdele skal skaleres, så de ser proportionalle ud. Til resten af ansigtet kan I frit vælge et eller flere billede. Dog skal I huske at angive kilde og copyright for disse billeder. Hver gang jeres program kører skal det skabe et nyt tilfældigt billede (statistisk set), samt en tekststreng som fortæller hvilke prisvindere, der er blevet brugt til at skabe billedet. Endvidere var der også nogle særlige krav til opgaven: 3 Særlige krav til afleveringen Udover jeres rapport og kildetekst, så skal I også aflevere: Alle billeder I har downloaded, og evt præ-behandlet, som jeres program bruger. Mindst 5 eksempler på output fra jeres program (billeder og tekst). Problemanalyse Af hvad vi har forstået af den stillede problemformuleringen kræver opgaven en nøje planlægning, idet at flere af de elementer der skal indgå i opgaven skal præbehandles og skal skaleres. Af den grund vil vi starte med at sætte os ned og udarbejde en plan, og en skabelon for hvordan det sammensatte billede skal dannes. Af problemformuleringen står der at der skal indgå ni ansigtsdele fra forskellige billeder af Turing Award-prisvindere, for 3 exam- e2012.pdf. side 7 af 11

6 at opfylde dette krav har vi tænkt os at bruge 3 prisvindere, en kvinde og to mænd. Med disse tre personer skal vi så i alt have 27 billeder af ansigtsdelene, hvoraf disse billeder skal skabe et 219px x 207px billede. Når de tre personer skal udvælges har vi tænkt os at anvende nogle billeder der viser et tæt frontbillede, så alle ansigtsdele kan ses. Med hensyn til at skabe et billede med størrelsen 219px x 207px vil vi bruge en helt anden Turing Award-prisvinder som canvas, da denne dette billede vil udfylde kravet og på samme tid udfylde de manglede ansigtsdele der bliver til når programmet laver billedet. Derved får vi på samme tid udarbejdet kravet om at alle fornævnte ansigtsdele skal være synlige, da vores sammensatte billede vil blive til ovenpå den tidligere nævnte canvas. Endvidere fremgår det af problemformuleringen at det dannede sammensatte billede skal vælge tilfældige billeder fra vores prisvindere, her har vi tænkt os at bruge betegnelsen random.choice(), for at bruge denne sætning, kræves det at der op over vores definition af programmet skrives import random. Med hensyn til at mindst et af de ni billeder der bliver vist skal være fra kvinden, har vi diskuteret dette flittigt, da vi har ment at dette er et af de vanskelige krav. Derfor har vi planlagt dette præcist, og derfor tænkt os at udarbejde en effektiv while løkke, der gør at den kvindelige prisvinder optræder hver eneste gang når det sammensatte billede bliver vist frem. For at undgå at bruge for meget tid på at skalere billederne ned så de ser proportionelle ud, har vi tænkt os at udvælge nogle billeder (af Turing Awards-prisvindere), hvori personernes ansigtsstørrelse ser identiske ud. Og dernæst har vi tænkt os også at få baggrundsbilledet til at passe med vores ansigtsdele. Brugervejledning Vi har valgt at anvende JES til at programmere i, og vores program fungere ved at der op over JES kommandovindue trykkes på Load Program, dette kan kun forekomme når programmet er blevet gemt, dernæst vises der i kommandovinduet ======= Loading Progam =======, dernæst skal 4 brugeren sætte mediapath (setmediapath) og dette gøres ved at man i kommandovinduet skriver setmediapath() og derefter sætter man media stien til den mappe hvor alle billeder ligger inde. Herefter skriver man opgave2() i 4 billede 3 i bilag.

7 kommandovinduet, og 5 det sammensatte billede bliver vist på et vindue der åbnes op. Endvidere kommer der 6 tre rækker af tekststrenge (to rækker i de tilfælde hvor det kun er to personer der optræder i billedet), hvori det fremgår af hvilke personer der indgår i billedet. Teknisk Beskrivelse af programmet Formålet med denne klasse, er at alle billeder er gemt inde i en mappe hvor betegnelsen getmediapath blot skal bruges for at komme ind og hente billederne, udover dette defineres billederne så man senere hen kan bruge dem. (1) LiskovNose = getmediapath("liskov Nose.png") LiskovLeftEye = getmediapath("liskov Left Eye.png") LiskovRightEye = getmediapath("liskov Right Eye.png") LiskovHair = getmediapath("liskov Hair.png") LiskovMouth = getmediapath("liskov Mouth.png") LiskovLeftEyebrow = getmediapath("liskov Left Eyebrow.png") LiskovRightEyebrow = getmediapath("liskov Right Eyebrow.png") LiskovLeftEar = getmediapath("liskov Left Ear.png") LiskovRightEar = getmediapath("liskov Right Ear.png") Her er et eksempel på hvordan vi anvender vores random funktion, vi starter med at definere de parametre den skal vælge imellem og dernæst vælger funktionen helt tilfældigt et af de tre billeder. (2) nose = [LiskovNose, DennisNose, MarvinNose] nose = random.choice(nose) 5 billede 1 i bilag. 6 Billede 2 i bilag

8 Nedenstående er vores while løkke, den bliver ved med at løbe indtil at det udsagn vi har skrevet passer, vores løkke fungere ved at der bruges følgende tegn:!=, dette tegn betyder at de forskellige ansigtsdele ikke er lig Liskov s ansigtsdele, i tilfælde af at nedenstående er en realitet så kører programmet betegnelsen random.choice med alle ni ansigtsdele. Funktionen gør at et af Barbara Liskov ansigtsdele (vores kvindelige Touring Awards-prisvinder), er en del af alle sammensatte billeder. (3) while nose!= LiskovNose and lefteye!= LiskovLeftEye and righteye!= LiskovRightEye and hair!= LiskovHair and lefteyebrow!= LiskovLeftEyebrow and righteyebrow!= LiskovRightEyebrow and leftear!= LiskovLeftEar and rightear!= LiskovRightEar: random.choice(nose) random.choice(lefteye) random.choice(righteye) random.choice(hair) random.choice(mouth) random.choice(lefteyebrow) random.choice(righteyebrow) random.choice(leftear) random.choice(rightear) Følgende funktion gør at en tekststreng kommer til syne i kommandovinduet, og dette sker hvis en ansigtsdel af Liskov er en del af det sammensatte billede. (4) if nose == LiskovNose or lefteye == LiskovLeftEye or righteye == LiskovRightEye or hair == LiskovHair or lefteyebrow == LiskovLeftEyebrow or righteyebrow == LiskovRightEyebrow or leftear == LiskovLeftEar or rightear == LiskovRightEar: print ("Barbara Liskov is part of the picture")

9 Denne del af kildekoden gør så vores tekst oppe i (2) bliver lavet om til et billede, der er synligt når det sammensatte billede bliver vist frem. (5) nose = makepicture(nose) lefteye = makepicture(lefteye) righteye = makepicture(righteye) hair = makepicture(hair) mouth = makepicture(mouth) lefteyebrow = makepicture(lefteyebrow) righteyebrow = makepicture(righteyebrow) leftear = makepicture(leftear) rightear = makepicture(rightear) Denne del af koden viser de enkelte billeders placering på vores canvas, koordinater og billedstørrelse fremgår her: (6) #Nose sourcex = 0 for targetx in range(95, 125): sourcey = 0 for targety in range(70, 121): color = getcolor( getpixel(nose, sourcex, sourcey)) setcolor( getpixel(canvas, targetx, targety), color) sourcey = sourcey +1 sourcex = sourcex +1 Afprøvning Af problemformuleringen fremgår det at et af kravene til udarbejdelsen af opgaven, er at mindst et af de repræsentative personer man vælger skal være en kvinde. Dette krav er opfyldt, og da vi i gruppen finder det irrelevant og tidskrævende at have et bredt udvalg af

10 personer der indgår i programmet, har vi af den grund valgt tre personer til at indgå i vores program. De personer der optræder i vores program er følgende: Barbara Liskov, Dennis MacAllstair Ritchie og Marvin Minsky. Som vores Canvas, bruger Andrew Chi Chih Yao. De tre personer der anvendes i programmet er nøje udvalgte, da vi ønsker at vores sammensatte billede bliver et godt resultat. Af den grund optræder ingen af vores tre personer med briller, der er desuden blevet lagt vægt på at udvælge billeder hvor alle dele af ansigtet er tydelige, og hvor det kræves at der bliver skaleret mindst muligt. Baggrunden spiller også en væsentlig rolle, idet at vi søgte en baggrund som var identisk med hinanden, disse baggrunde skulle endvidere passe til vores Canvas, der har en mørk baggrund. Så de tre personer, er blevet valgt omhyggeligt. For at udfylde kravet om billedets størrelse på 219px x 207px, har vi valgt at bruge en Canvas billede af et af vinderne af datalogi prisen. For at skabe de ni ansigtsdele, bruger vi en enkel måde hvor vi selv klipper billederne ud. For at tydeliggøre ansigtsdelene har vi lavet en kontrast mellem baggrunden, og billederne af ansigtsdelene så der ikke har været noget problem med synligheden. Derved har programmeringen af opgaven krævet en nøje planlægning, da man ellers får en del vanskeligheder med at få det hele til at fungere. Konklusion Af ovenstående kan vi konkludere at problemstillingen er besvaret fyldestgørende, og at programmet intet problemer har med at kører, derudover mener vi at programmet er brugervenligt og lettilgængeligt. Et af kravene til opgaven var at der skulle være ni ansigtsdele, for at skabe disse ansigtsdele har vi valgt selv at klippe billederne ud, og derefter brugt dem i vores program. Grunden til at vi har valgt at præ-behandle vores billeder på den måde, er netop fordi at vi har fundet denne måde mest praktisk. Det kan endvidere konkluderes at der kun er blevet brugt billeder fra den angivne hjemmeside og vi har brugt en af Turing Awards-prisvindernes billede som canvas for at opfylde kravet om et billedstørrelse på 219px x 207px. Som det fremgår i problemstillingen, der skal vores kvinde optræde på det sammensatte billede hver eneste gang programmet kører, og her

11 har vi lavet en while løkke der bliver ved med at kører lige indtil at de kriterier vi har sat den til bliver opfyldt. Baggrund og problemformulering Opgave 4: Web-applikation for Olives R Us Vores HTML-kode blevet udarbejdet ud fra en problemformulering med følgende baggrund: 7 Den nys ansatte direktør for Olives R Us vil gerne starte et online community omkring olivenolie. Han har derfor bedt jer om at lave en web-applikation for Olives R Us, hvor kunderne kan dele oplevelser og bedømmelser af Olives R Us olivenolier. Opgaven Der er følgende krav til web-applikationen: Web-applikationen skal have følgende sider: En hovedside med en oversigt over de forskellige olivenolier. En side for hver olivenolie. Siden skal indeholde navnet på olivenolien, en beskrivelse af olivenolien, en formular hvor kunden kan give en anmeldelse, samt en liste af alle de anmeldelser andre kunder har givet af olien. En administrativ side, hvor man kan tilføje nye olivenolier til systemet, samt slette olivenolier der ikke længere bliver solgt. En olivenolie har et navn og en beskrivelse. En bedømmelse er tilknyttet en olivenolie, og består af et antal stjerner (en til fem) samt en mere uddybende tekst. Påhovedsidenskalmanforhverolivenolie:seantalanmeldelser;sedetgennemsnitlige antal stjerner; samt kunne klikke på navnet, hvorefter man kommer til siden for den valgte olivenolie. 7 exam- e2012.pdf. side 11 af 11

12 Der skal ikke være et link fra hovedsiden til den administrative side, den er hemmelig og kun til intern brug. Den administrative side skal være på den hemmelige URL "/admin". Når man sletter en olivenolie skal alle tilknyttede anmeldelser også slettes. Antal stjerner skal vises som billeder ikke som tekst. Problemanalyse Denne opgave ligner i store træk en tidligere afleveringsopgave (Coffee R Us) vi har lavet under kurset, og derfor har vi tænkt os at bruge denne opgave som inspirationskilde. Dog er kravet til Olives R Us en del større og af den grund har vi tænkt os at takle opgaven på en anden måde end med afleveringsopgaven. Ud fra problemstillingen kan vi læse os frem til at Olives R Us hjemmesiden skal have en startside, en side for den første olivenolie, en for den anden olivenolie, en for den tredje olivenolie, og en administratorside. Så derfor har vi udarbejdet en plan omkring at starte med at definere startsiden, som indeholder et link der kan fører brugeren videre til hvert af de enkelte sider der derefter skal defineres. Til de enkelte sider startsiden henviser til, der har vi tænkt os at indsætte et billede af olivenolien, endvidere har vi planlagt at lave et tekststykke hvor vi fortæller om olien. Derudover skal der ud fra kravene laves en bedømmelse af hvor god brugeren mener olien er, og her vil vi finde nogle billeder på internettet af stjerner, og endvidere vil vi bruge radio knapper til at gøre så at man kan bedømme den valgte olie. Når man har bedømt den valgte olie, skal dette gemmes i databasen, her skal man kunne se hvad der er blevet valgt, hvordan man har bedømt, og hvilken kommentar man har givet til den valgte olivenolie. På administratorsiden skal der gennemarbejdes en side hvorpå man skal kunne slette og tilføje olivenolier efter behov, denne side skal have to link der skal kunne fører administratoren videre til en anden side hvori det er muligt at tilføje og slette de olivenolier man ønsker. Desuden skal administratorsiden være hemmelig og derfor har vi tænkt os at lave en side helt for sig selv, der kører i en anden port, altså en port der kun er tilgængelig for administratoren. Med hensyn til kravet om at man skal kunne se anmeldelser og gennemsnittet af antal

13 stjerner, der har vi overvejet at lave en til definition hvori vi har lavet en beregning der kan tage gennemsnittet af stjerner der er blevet bedømt. Heri skal databasen på en måde også fremstå, da man inde i databasen kan se tidspunktet på hvornår en anmeldelse er løbet ind. I opgaven vil der ikke blive lagt vægt på at få arbejdet med CSS, da vi hellere ville lægge vægt på at få programmet til at virke. Til sidst har vi tænkt os at indsætte de billeder skal bruges, og især de billeder af anmeldelsesstjernerne vil blive lagt ind i hver af afstemningsfelterne (radio knap). Brugervejledning Programmet er lavet i HTML kode, derfor kræver det at man har en app launcher, eller har angivet tekstfilen i som.html, før det kan kører. Vi anvender GoogleAppEngineLauncher, der kan generere vores html kode og få det vist i en browser. Programmet virker ved at man først og fremmest skal have lavet en app.yaml fil, hvori de specifikke ting om version og programmeringstype står. Derefter kan man ved at tilføje sin fil til GoogleApp- EngineLauncher trykke på run ikonet, hvis programmet kører uden problemer ses et lille grøn play ikon ved den fil man kører, og dernæst taster man på Browse ikonet, så programmet åbnes op i en internetbrowser. Her kan man taste på ens favorit olivenolie, og herefter bliver man vist ind i en anden side hvor man kan læse lidt om den valgte olie, give sin anmeldelse, skrive sit navn og til sidst gemme sin anmeldelse. Dernæst bliver man henvist til en anden side hvor der står at ens data er gemt og at det er muligt at se dette i databasen, man kan dernæst gå tilbage til startsiden. Ved at gå tilbage til GoogleAppEngineLauncher, kan man ved SDK console ikonet, trykke sig ind på databasen, hvor der i List Entities er en liste over de anmeldelser der tidligere har været, og hvor det er muligt at se sin egen anmeldelse. Tilbage på internetsiden hvor man nu igen befinder sig på startsiden, der kan man som administrator taste følgende: oppe i browserfeltet, og man bliver henvist til administrationssiden. På denne side der kan man se de tre olivenolier der er på startsiden, og nedenunder deres navne der er der et link så man slette dem. Nederst på siden kan man tilføje en ny olie hvis man ønsker dette. Hvis man taster på create new

14 oil, bliver man henvist til en anden side, hvori man kan tilføje en ny olie og få den til at blive en del af de andre olier. (Mathias) Teknisk beskrivelse For at vores html kode kan virke kræver det at vi importere de relevante databaser, og dette bliver gjort her: (1) import datetime from google.appengine.ext import db Formålet med følgende klasse er at den definere vores variabler så de kan indsættes i vores database: (2) #Database class Orders(db.Model): stamp = db.datetimeproperty() oil = db.stringproperty() name = db.stringproperty() stars = db.stringproperty() comments = db.stringproperty() (Mathias) Vores startside indgår nedenfor, og den bliver returneret til vores webapplikation, startsiden indeholder de billeder vi har og udover dette indeholder den også vores link der fører brugeren videre til de enkelte hjemmesider: (3) # Startpage def mainpage(request): return webapp2.response("""<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>olives'r'us</title> </head> <body>

15 <h1>olives'r'us</h1> <form action="orders" method="post"> src="http://healthnbeauty.myworldmysite.com/sites/healthnbeauty.myworldmysite.com/files /Olive%20Oil_0.jpg" </div> <table> <tr> <td> src="http://www.independent.co.uk/migration_catalog/article ece/alternates/w 620/Untitled-2.jpeg" style="max-width:15%" alt="puglian Single Estate" src="http://rately-productimages.s3.amazonaws.com/production/product/cdn_image/4e1cac50c68c994cf /u ntitled-3_176420a.jpg" style="max-width:15%" alt="fattoria Montecchio" src="http://rately-productimages.s3.amazonaws.com/production/product/cdn_image/4e1cabfbc68c994dc /u ntitled-4_176419a.jpg" style="max-width:15%" alt="corte dei Signori" <br <br> </br> <a href="pugliansingleestate" >----Puglian Single Estate----</a><n> </n> <a href="fattoriamontecchio" >----Fattoria Montecchio----</a><n></n> <a href="cortedeisignori" >----Corte dei Signori----</a><br <br </td> </tr> <a href="listall"> </form> </body> </html> """ ) Her har vi klassen datasave, den indeholder de vigtigste parameter der så at databasen virker, alle de ting vi som bruger taster bliver gemt her: (4) # The database for the olive oils def datasave(request): name = request.params.get('name') oil = request.params.get('oil') stars = request.params.get('stars') comments = request.params.get('comments') date = datetime.datetime.now() record = Orders(stamp = date, oil = oil, name = name, comments = comments, stars = stars) record.put() reply = webapp2.response("""<!doctype html>

16 <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>olives'r'us</title> </head> <body> <h1>olives'r'us</h1> """) Følgende funktion gør så at vores database bliver sorteret efter tidspunkt, dette fremgår af ("SELECT * FROM Orders order by stamp DESC"), endvidere så bliver alle de elementer der optræder i ovenstående funktioner vist i nedenstående funktion. (5) # The database list def listall(request): allentries = db.gqlquery("select * FROM Orders order by stamp DESC") reply = "<ul>\n" for entry in allentries: reply += """</ul> <p><a href="/">back to main page</a></p> """ return webapp2.response("all Entries", reply) Følgende dele gør så at vores funktion kører i vores webapplikation. (6) # The web application app = webapp2.wsgiapplication([('/', mainpage), ('/PuglianSingleEstate, PuglianSingleEstate), FattoriaMontecchio), ('/CortedeiSignori', CortedeiSignori), ('/admins', admins), ('/newoil', newoil), ('/shownewoil', shownewoil), ('/listall', listall), ('/Orders', datasave)], debug=true) ('/FattoriaMontecchio,

17 Afprøvning Ud fra problemformuleringen er der blevet stillet nogle krav, en af dem var at få en startside frem, hvori man kunne blive henvist videre til fire andre sider, nemlig de tre olivenoliers sider og en administratorside. Samtlige af disse sidder er blevet lavet og vi har ved at bruge en sætning som denne kunne komme ind på hver enkel af de sider vi har defineret senere hen, <a href="pugliansingleestate" >----Puglian Single Estate----</a>. Desuden har vi på de pågældende sider beskrevet hver enkel af olierne og vi har givet dem bedømmelsesmuligheder (en til fem stjerner), udover dette har vi gjort så man kan skrive sit navn og give en kommentar, der senere hen kan bruges til databasen. Et andet krav til opgaven var at man skulle vise antal stjerner som billeder og ikke som tekst. Og ved at søge lidt på internettet har vi fundet et billede af en stjerne, denne stjerne er blevet brugt to gange ved 2 stjerner osv. altså er billedet af denne enkelte stjerne gået igen 5 gange ved 2 stjerner, dette ville vi gerne have gjort anderledes så vi kun skulle bruge et billede, men da vi har haft enormt svært ved at finde de rette billeder har vi fundet denne alternative måde. Derudover har vi udarbejdet en administratorside, hvori vi har billeder af de olier der er tilgængelige, disse olier har alle links så man skal kunne slette dem. Udover dette kan man komme ind på en ny side ved nederst at trykke på create new oil. Her bliver man henvist en anden side hvori der er mulighed for at skrive et navn til en ny olie og skrive en tekst til ned nye olie. Heri forefindes også et link der får administrator videre til en ny side hvor den nye olie er sat til at være. (Dawda) Fejl: Gennem programmeringen af denne opgave er vi stødt på nogle fejl. For det første så har vi ikke været i stand til at få antal af anmeldelser og gennemsnittet af anmeldelser frem på startsiden. Derudover har vi på administratorsiden haft vanskeligheder med at få knapperne der skal slette olierne til at virke, her har vi forsøgt at lave en funktion der gemmer den valgte olie men uden held. Til sidst har der været problemer med at tilføje en ny olie, da vi igen har haft svært ved at få navnet og teksten på den valgte olie til at vise

18 sig på den nye side. (Mathias) Konklusion Af ovenstående kan vi konkludere at opgaven er blevet løst fyldestgørende, dog har der været nogle enkelte vanskeligheder. Vi har fået startsiden til at kører, og her kan man se de tre olier og trykke på et link der fører brugeren videre til den valgte olies hovedside. Vi har desuden fået databasen op og kører, så man kan se de bedømmelser som brugeren har givet. Desuden har vi fået administratorsiden til at virke, dog med de angivet mangler. (Casper) Baggrund og problemstilling: 8 Skriv et program der udvælger, hvem der skal inviteres til det sociale netværk, således at det maksimale antal personer tilmelder sig. Der er følgende krav til programmet: Input til programmet er en tekst- fil (.txt), hvor Det første ord på hver linje er navnet på et potentiel medlem Det andet ord og alle følgende ord på linjen er navne på andre personer, og hvert navn har enten præfiks + (betydning kan lide ), præfiks - (betydning hader ) eller intet præfiks (betydning neutral ). For eksempel betyder: Ole +Anne - Troels +Louise +Thomas Casper Sanne at Ole kan lide Anne, Louise og Thomas, men Ole hader Troels, og Ole er neutral overfor Casper og Sanne. Navne indeholder ikke mellemrum. Mellemrum adskilder navne. Navne indeholder kun bogstaverne a til z (dvs, ikke æ, ø og å ) og tal. Det første bogstav i hver navn skal være stort (og ikke et tal) alle andre bogstaver i navnet skal være små. Hvert navn er unikt (der er kun én person med hvert navn). Der er ingen begrænsninger med hensyn til hvor lange linjer kan være og der er heller ikke nogen begrænsninger på hvor mange navne der kan være (med eller uden præfiks). Kun de personer hvis navn optræder som første ord på en linje kan blive inviteret. 8 exam- e2012.pdf. side 4 af 11

19 For eksempel, Ole kan lide Thomas, men hvis der ikke er en linje hvor Thomas står som det første ord, så kan Thomas ikke inviteres. Definer funktionerne: absoluteconstr(filename) som læser input fra filen angivet af filename, og finder en god løsning under hensyn til de absolutte begrænsninger (I), og returnere en liste af navne på personer der skal inviteres. relativeconstr(filename) som læser input fra filen angivet af filename, og finder en god løsning under hensyn til den relative begrænsning (II), og returnere en liste af navne på personer der skal inviteres. Ingen af funktionerne skal hverken læse eller skrive til terminalen. Givet information om cirka 50 personer, så bør begge funktioner returnere et svar inden for rimelig tid (dvs. under en time). Givet information om cirka 15 personer, så bør begge funktioner returnere en (af de) bedst mulige løsninger. Det er vigtigt at jeres program virker præcist med det specificeret format af input (.txt) filen, da vi vil teste jeres program med vores eget data i det format. Valg af datastrukturer (fx lister, mængder, dictionaries, osv.) er op til jer. Hint: Jeres opgave er at finde en rimelig god løsning inden for rimelig tid (ikke år). Hvis I, fx, har 100 personer, så er det ikke muligt at teste alle 2100 delmængder af dem inden for rimelig tid. Prøv i stedet at lave forskellige mulige lovlige delmængder af dem (delmængder der overholder de begrænsninger I arbejder under). Det vil sige, find på måder at forme tilfældige lovlige delmængder, og måder til at holde styr på den største lovlige delmængde. Særlige krav til afleveringen Udover jeres rapport og kildetekst, så skal I også aflevere: To lovlige input.txt- filer som I har brugt til afprøvning. En med 50 potentielle personer, og en med 15 potentielle personer. I jeres rapport skal I vise de resultater jeres program finder for de to input filer for henholdsvis absolutte og relative begrænsninger (dvs, fire lister i alt). Problemanalyse: Programmet skal kunne læse.txt filen og regne ud, hvornår der er linjeskift, hvad mellemrum betyder og hvad henholdsvis + og betyder.

20 For at gøre dette forestiller vi os at programmet skal læse filen som en streng for at håndtere dataene. Dette er desværre ikke lykkedes for os, så vores program virker derfor ikke. Hvis vi havde lykkedes med det, havde vi tænkt os at fortsætte ved at gøre brug af if sætninger. Fx: if + > - : Ved at søge på internettet har vi fundet frem til funktionen Regular Expression også kaldet re, kan bruges til at få blandt andet ord og tegn i en.txt fil. Da ingen af os kendte funktionen på forhånd, nåede vi desværre ikke at blive fortrolige nok med den, til at få den til at virke i vores program. Hvis vi var blevet bedt om at lave opgaven med de absolutte begrænsninger i hovedet, uden elektroniske hjælpemidler havde vi gjort det på følgende måde: Vi ville tage udgangspunkt i først navn og på første linje og invitere denne person, kaldet A. Dernæst ville vi finde dem, som ikke kunne lide A, og slette dem fra listen. Efterfølgende ville vi tage dem som godt kunne lide A og invitere dem. Fremgangsmåden med først at slette dem, som ikke kan lide en given person, og derefter invitere dem som kan, fortsætter så, indtil hele listen er gået igennem. (Fælles) Konklusion: Konklusionen er at opgaven på ingen måde er løst. Dette er yderst beklageligt. Hvis vi blev sat til at lave opgaven igen ville vi læse op på Regular Expression og løse opgaven med udgangspunkt i denne funktion. (Fælles) Kildehenvisninger ive%20oil_0.jpg

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF.

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Vejledningen her beskriver hvordan man opbygger en form i HTML og sender indholdet af felterne til JitBesked. Det kræver du

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Nvu hjemmesider hurtigt og let

Nvu hjemmesider hurtigt og let Nvu hjemmesider hurtigt og let Brugervenlig og grafisk præsentation af textdokumenter var en af de store udfordringer indenfor softwareudvikling i slutningen af 1980erne. Tim Berners-Lee fra CERN udvikler

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Aktuelle dokumenter Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises.

Aktuelle dokumenter Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises. Aktuelle dokumenter Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises. Generalforsamlingsreferater Generalforsamlingsreferaterne er kopieret fra foreningens protokoller.

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk København, 3/5 2002 Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk Indledning Godkendelsesopgaven G5 går ud på at prøve og sammenligne teknikker til evaluering af brugsvenlighed. G5 udleveres

Læs mere

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL TRIN 1: WORDPRESS MAPPEN WordPress er et gratis program, der bruges til at lave hjemmesider og blogs. Du skal downloade WordPress og bagefter lægge det på dit

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises.

Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises. Skovlunde, 22. marts 2014 kl. 18:26 Foreningens referater, breve, billeder og dokumenter vil næsten altid blive vist korrekt, uanset hvilken browser der benyttes, men i hjemmesidens menuer kan der optræde

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Kom godt i gang med iframe

Kom godt i gang med iframe Kom godt i gang med iframe Denne introduktion til iframe henvender sig til dig, der arbejder med skolens onlinekommunikation. Den forklarer, hvordan du med en forholdsvis enkel HTML-kode automatisk kan

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere