ILC IN VIENNA EFAVIRENZ: TOO MUCH OF A GOOD THING? THE NEW DHHS GUIDELINES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ILC IN VIENNA EFAVIRENZ: TOO MUCH OF A GOOD THING? THE NEW DHHS GUIDELINES"

Transkript

1 HIV & VIROLOGY NEWS Issue DENMARK ILC IN VIENNA EFAVIRENZ: TOO MUCH OF A GOOD THING? THE NEW DHHS GUIDELINES. FORGETTING EVIDENCE, EMBRACING OPINION NEW DRUGS FROM NEW CLASSES OF DRUGS MONITORING THE PERSISTENT HIV RESERVOIR IN THE ERA OF HIV CURE TRIALS SYMPOSIUM ON THE SEARCH FOR A CURE

2 Beyond Ef f icacy TOLERABILITY RESISTANCE Reasons to rethink first-line treatment in HIV CONVENIENCE EFFICACY Dolutegravir-based regimens delivered SUSTAINED EFFICACY up to 96 weeks in treatment-naïve patients 1-4 In some markets, Atripla is not licensed for initial use in treatment-naïve patients. Tivicay (dolutegravir) Indikation(er): Tivicay er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af humant immundefektvirus (hiv)-inficerede voksne og unge over 12 år. Dosering*: Voksne: Patienter inficeret med hiv-1 uden dokumenteret eller klinisk formodet resistens over for integraseklassen: 50 mg (en tablet) oralt én gang daglig. Tivicay skal administreres 2 gange daglig i denne population, når det gives samtidigt med visse lægemidler (f.eks. efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir eller rifampicin). Patienter inficeret med hiv-1 med resistens over for integraseklassen (dokumenteret eller klinisk formodet): 50 mg (en tablet) 2 gange daglig. Samtidig administration af Tivicay med visse lægemidler skal undgås i denne population (f.eks. efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir eller rifampicin). Unge fra 12 år og derover: Hos unge (fra 12 til 17 år og med en vægt på mindst 40 kg), der er inficeret med hiv-1 uden resistens over for integraseklassen, er den anbefalede dosis af dolutegravir 50 mg én gang daglig. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Administration samtidigt med dofetilid. Forsigtighedsregler*: Beslutningen om at anvende dolutegravir ved resistens over for integraseklassen skal tage højde for at aktiviteten af dolutegravir vurderes at være kompromitteret for virale stammer, der indeholder Q sekundære mutationer fra G140A/C/S, E138A/K/T, L741. Der er rapporteret overfølsomhedsreaktioner over for dolutegravir (udslæt, konstitutionelle fund og nogle gange organdysfunktion, herunder alvorlige leverreaktioner). Dolutegravir og andre mistænkte stoffer skal omgående seponeres, hvis der udvikles tegn eller symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Det anbefales at monitorere biokemiske leverparametre hos patienter, der er co-inficeret med hepatitis B- og/eller C-virus. Patienter i behandling med dolutegravir kan stadig udvikle opportunistiske infektioner og andre komplikationer fra hiv-infektion. Undgå samtidig administration med lægemidler, der reducerer dolutegravireksponering (f.eks. antacida indeholdende magnesium/aluminium, jernog calciumtilskud, multivitaminer og inducerende midler, tipranavir/ritonavir, rifampicin og visse antiepileptiske lægemidler). Koncentrationen af metformin kan øges af dolutegravir. Interaktioner*: Alle faktorer, der reducerer eksponering for dolutegravir skal undgås ved tilstedeværelse af resistens over for integraseklassen. Dolutegravir elimineres overvejende gennem metabolisering via UGT1A1. Dolutegravir er også substrat for UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4, Pgp og BCRP; derfor kan lægemidler, der inducerer disse enzymer reducere plasmakoncentrationen af dolutegravir og reducere den terapeutiske effekt af dolutegravir. Samtidig administration af dolutegravir og andre lægemidler, der hæmmer disse enzymer kan øge plasmakoncentrationen af dolutegravir. Absorptionen af dolutegravir reduceres af visse syreneutraliserende lægemidler. In vitro hæmmede dolutegravir den renale transporter 2 af organiske kationer (OCT2) og multidrug og toksin ekstruderingstransporter (MATE) 1. In vivo blev et % fald i kreatininclearancen (sekretionsfraktion afhænger af OCT2 og MATE-1 transport) observeret hos patienterne. In vivo kan dolutegravir øge plasmakoncentrationerne af lægemidler, for hvilke udskillelsen afhænger af OCT2 eller MATE-1 (f.eks. dofetilid, metformin). In vitro hæmmede dolutegravir de renale optagelsestransportere, organisk anion-transporterer (OAT1) og OAT3. Baseret på manglende effekt på in vivo farmakokinetikken af OAT-substratet tenofovir, er in vivo hæmning af OAT1 usandsynlig. Hæmning af OAT3 er ikke undersøgt in vivo. Dolutegravir kan øge plasmakoncentrationen af lægemidler, hvis udskillelse er afhængig af OAT3. Graviditet og amning*: Der er utilstrækkelig mængde data fra anvendelse af dolutegravir til gravide kvinder. Det er ukendt, om dolutegravir udskilles i human mælk. Det anbefales, at hiv-inficerede kvinder under ingen omstændigheder ammer deres spædbørn, så overførsel af hiv undgås. Bivirkninger*: Meget almindelig: Hovedpine, kvalme, diarré. Almindelig: Insomni, unormale drømme, svimmelhed, opkastning, flatulens, smerter i øvre del af abdomen, abdominalsmerter, abdominalt ubehag, udslæt, pruritus, træthed, forhøjet niveau af alaninaminotransferase (ALAT) og/eller aspartataminotransferase (ASAT), forhøjet niveau af kreatinfosfokinase (CPK). Ikke almindelig: Overfølsomhed, immunrekonstitutionssyndrom, hepatitis. Overdosering*: Der er på nuværende tidspunkt begrænset erfaring med overdosering af dolutegravir. Begrænsede data med højere enkeltdoser (op til 250 mg hos raske personer) medførte ingen specifikke symptomer eller tegn ud over de tegn og symptomer, der er anført som bivirkninger. Udlevering: BEGR. Ikke tilskud. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af EMA godkendte produktresumé. Fuldt produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos den danske repræsentant for ViiV, GlaxoSmithKline Pharma A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby. Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Sundhedsstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller GlaxoSmithKline (dk Dagsaktuelle priser findes på References: 1. Walmsley S et al. N Engl J Med. 2013;369(19): Tivicay Summary of Product Characteristics 3. Clotet B et al. Lancet. 2014;383: Molina J M et al. Lancet 2015; Published online March 10, DK/DLG/0012/15 maj 2015 Nykær 68 DK-2605 Brøndby T F

3 HIV & VIROLOGY NEWS HIV & Virology News is a quarterly publication with four issues per year. The magazine is distributed free of charge to all those specialists in the field of Infectious diseases in 13 European countries including the UK, the Netherlands, Belgium, Germany, France, Spain, Italy, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Austria and Switzerland. In this issue: The magazine is in English with all content being HIV and virology related. It also include summaries of research results from the above mentioned countries as well as consensus relating from the fields of HIV and virology. Also featured are educational programmes and excerpts from seminars and conferences. Editor in Chief: Magnus Gisslén, MD, Ph.D Professor of Infectious Diseases Dpt of Infectious Diseases Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden Editorial Board: Graeme J. Moyle, MD, MB BS, Dip. GUM Director of HIV Research Strategy Chelsea & Westminster Hospital London, United Kingdom José Arribas, MD Associate Professor of Medicine at the Autonoma University School of Medicine in Madrid and Research Director at the HIV unit of La Paz Hospital, Madrid, Spain Christine Katlama, Professor of Infectious Diseases at University Pierre and Marie Curie and Head of the AIDS Unit in the Department of Infectious Diseases at the Pitié-Salpêtrière Hospital in Paris, France Heiner Wedemeyer, Prof. Dr. Dept. of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology Hannover Medical School Hannover, Germany Advertising: Advertising space within HIV and Virology News is sold locally in each country. As a result of placing an advertisement within this magazine you will reach every specialist in the field of infectious diseases in these countries. For questions concerning advertising contact: Lars Lundblad Mediahuset i Göteborg AB, Sweden Marieholmsgatan 10C, SE Göteborg, Sweden Production: Mediahuset i Göteborg AB, Sweden Marieholmsgatan 10C SE Göteborg, Sweden Layout and cover picture: Eva-Lotta Emilsdotter Printing: ÅkessonBerg, Emmaboda, Sweden ISSN (print) ISSN (online) Vienna 2 Letter from the Editor Magnus Gisslén 3 ILC in Vienna Per Lundblad 17 Efavirenz: too much of a good thing? Jose R Arribas 21 The new DHHS guidelines. Forgetting evidence, embracing opinion Graeme Moyle 24 Topical Conferences 25 New drugs from new classes of drugs Christine Katlama 30 Monitoring the persistent HIV reservoir in the era of HIV cure trials Ward de Spiegelaere and Linos Vanderkerckhove 34 Symposium on the search for a cure Per Lundblad 38 Banishing B - going beyond management Per Lundblad 41 Conquering C - going beyond cure Per Lundblad 42 The new landscape in management of HCV Per Lundblad 45 Notes 2015 Leo Flamholc HIV & VIROLOGY NEWS

4 Letter from the Editor New guidelines In this issue of HIV & Virology News you can read a critical review of the new US DHHS HIV treatment guidelines (https:// aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescenttreatment-guidelines/0) by Graeme Moyle (page 21). It is easy to agree with many of Graeme s objections to some of the new recommendations. Several recommendations are published on the same topic each year all over the world. The DHHS guidelines are one of the latest presented. Making recommendations is not an easy task. The data on which the recommendations are based are the same for all guideline groups, but the interpretations differ considerably among responsible experts. Some of the recent guidelines on recommended first line regimens for antiretroviral-naïve subjects are given in the figure below: DHHS from the US; the European guidelines (EACS); the British guidelines (BHIVA); and the Swedish guidelines. While it may be expected that certain aspects of drugs and studies are valued differently by various experts, in fact, it also gives one some perspective and humility. Most recommendations are, in fact, expert opinions (and not objective judgements) based on the strength and quality of the evidence available at present. Recommended drug regimens for ART- naïve subjects NNRTI- based regimes: EFV + ABC/3TC EFV/TDF/FTC RPV + ABC/3TC RPV/TDF/FTC DHHS 2015 EACS 2014 BHIVA 2013 Swedish 2014 PI/r- based regimens: AZV/r + ABC/3TC AZV/r + TDF/FTC DRV/r + ABC/3TC DRV/R + TDF/FTC INSTI- based regimens: EVG/c/TDF/FTC DTG/ABC/3TC DTG + TDF/FTC RAL + ABC/3TC RAL + TDF/FTC One important question is the extent to which financial considerations should be taken into account in the treatment guidelines. My personal view is that this is an important responsibility for the guideline authors. Financial resources are not unlimited in providing health care. All regimens currently in use in Western Europe and the US are well-tolerated and very effective in antiretroviral-naïve patients without resistance. Since there are only small differences between drugs, one can argue that we should use the cheapest possible combinations as the first line of treatment. The regime can be changed in the minority of subjects who experience side effects. Thus, the more expensive drugs can be saved for specific situations, such as drug resistance, significant side effects, or risk for adverse reactions due to comorbidities, etc. This will be an even more important issue as more generic drugs become available. Magnus Gisslén Editor 2 HIV & VIROLOGY NEWS

5 ILC in Vienna The annual International Liver Congress (ILC) was in 2015 held in Vienna. It is the European Association for the study of the Liver (EASL) biggest event and this year in Vienna, EASL celebrated ILC s 50th anniversary. Hepatitis C was one of the topics at the core of the Congress agenda. In his welcoming address at the Opening Ceremony, Prof Marcus Peck, The Secretary General of EASL, pointed out that the development during these 50 years had been extraordinary. At our first Meeting in Marburg, Germany in 1966 at today s date the 23:rd of April there were perhaps 50 persons present. Today we have 10,127 attendees registered in Vienna. This is very close to the 10,638 that came to ILC in London last year which was an all time high record, he said. High SVR12 rates in patients with advanced liver disease Patients with chronic HCV infection and advanced liver disease especially those with decompensated cirrhosis have a poor prognosis and limited treatments options. Liver failure and hepatocellular carcinoma related to HCV infection are the most common indications for liver transplantation in North America and Europe. This was pointed out by Prof Michael Manns in his lecture at the Opening Session. He presented a study that aimed to evaluate the safety and efficacy of ledipasvir/sofosbuvir with ribavirin for 12 or 24 weeks in patients with HCV genotype 1 or 4 decompensated cirrhosis and/or those with recurrent HCV post-transplantation. Ledipasvir is a once-daily, oral NS5A inhibitor, sofosbuvir is a once daily NS5B inhibitor. The two has been combined in ledipasvir/sofosbuvir fixed dose combination (FDC), a once daily single-tablet regimen for HCV. In the study 329 patients at 34 sites in 12 countries participated. They were 168 post-transplant patients with F0 - F3 fibrosis, or CPT A (= early) cirrhosis and 160 patients with decompensated cirrhosis 53 post-transplant. 1 patient was not treated, Prof Manns said. He reported that ledipasvir/sofosbuvir with ribavirin resulted in high SVR12 rates in HCV patients with advanced liver disease irrespective of transplantation status. For genotype 1 patients, the study found no difference in SVR12 rates between 12 and 24 weeks. There were too few genotype 4 patients for meaningful comparisons. Among patients with cirrhosis, virologic response was associated with improvements in MELD and CPT scores largely due to decreases in bilirubin and improvement in synthetic function (e.g. albumin), Prof Manns continued. Ledipasvir/sofosbuvir with ribavirin for weeks was generally safe and well tolerated in patients with advanced liver disease, pre- and post-liver transplantation, was Prof Manns conclusion. A pressing need to educate the public As many as half of the people infected with viral hepatitis have suffered discrimination. One quarter of them admit that family members have avoided physical contact with them after finding out they had the infection. HIV & VIROLOGY NEWS

6 ILC in Vienna This was revealed in patient survey presented at the Congress. Research conducted with the Ministry of Health in Brazil questioned 1,217 people infected with hepatitis B or C in Europe and America using an online survey tool. The aim of the research was to find out from those infected, when, and with what intensity, stigma and discrimination affect their quality of life. Few studies have evaluated the circumstances and the degree to which stigma and discrimination are present for those living with viral hepatitis. This is one of the first studies that listens to the voice of the patient in order to find out from them the context and intensity of stigma and discrimination that they experience, and how it affects their quality of life, said Dr Marcelo Naveira, Viral Hepatitis Coordination, Secretariat for Disease Surveillance Ministry of Health of Brazil, at a press conference. The survey revealed that nearly half (49.6%) of those infected have suffered some kind of discrimination. Of the 94.1% who told their family they had the infection, a quarter (24.6%) said that relatives started to avoid physical contact. Marcus Peck Marcelo Naveira Furthermore, of the 73.7% who told friends about their condition, nearly half (46.9%) said they suffered discrimination and 23.8% said they were no longer invited to social events, Dr Naveira pointed out. The stigma and discrimination faced by people living with hepatitis is all too often based on misunderstandings about the virus and its transmission. Not only is this damaging to people diagnosed with the disease, but it may also discourage others from getting tested and accessing treatment and support, Prof Peck commented on the survey s findings. There is a pressing need to educate the general public about hepatitis, in order to erode this stigma and break down barriers to timely testing, treatment and care, Prof Peck concluded. New combinations One of the many parallel sessions given at the Congress concerned HCV therapy. In one of these, Dr Xavier Forns presented interim data from the Phase II open-label SATURN study. The study investigated on-treatment virologic response and tolerability of simeprevir, daclatasvir and ribavirin in patients with recurrent HCV genotype (GT)1b infection after orthotopic liver transplantation (OLT). As you all know, simeprevir is a once daily (QD) NS3/4A protease inhibitor with antiviral activity against HCV GT 1, 2, 4, 5 and 6. It is approved in combination with peginterferon/ribavirin for chronic HCV GT 1 infection in the United States, and GT 1 and 4 infection in the European Union, Dr Forns said. Daclatasvir is a QD pangenotypic NS5A replication complex inhibitor. We found that simeprevir 150 mg + daclatasvir 60 mg QD + ribavirin achieved high rates of on-treatment response in HCV GT 1b-infected post-olt patients on immunosuppressive therapy, Dr Forns said. The combination was generally safe and well tolerated. The study is ongoing; data from the primary efficacy analysis on SVR12 will be reported later in 2015, Dr Forns stated. Dr Eric Lawitz presented a study on retreatment of patients who failed 8 or 12 weeks of ledipasvir/sofosbuvir-based regimens with ledipasvir/sofosbuvir for 24 weeks. It was an open-label study on previous failures. 71 % of patients who failed these regimens achieved SVR12 when retreated for 24 weeks, he said. The presence of baseline NS5A resistance-associated variants which was more likely to develop with longer ledipasvir/sofosbuvir treatment was associated with virologic failure. Emergence of S282T mutation was observed in 3 of 12 virologic failure patients. Retreatment with ledipasvir/sofosbuvir is feasible in patients who have failed prior ledipasvir/sofosbuvir regimens, was Dr Lawitz conclusion. Shortening therapy Grazoprevir is a HCV NS3/4A inhibitor, administered orally once-daily. Elbasvir is a HCV NS5A once-daily, oral inhibitor. Prof Fred Poordad presented a study that aimed to combine three highly potent direct-acting antivirals (grazoprevir + elbasvir + sofosbuvir), each with a different mechanism of action, in order to explore short duration therapy in the most common and difficult to cure genotypes GT 1 and 3 with and without cirrhosis. We found that this novel regimen was able to shorten treatment duration to 8 weeks or less among cirrhotic and non-cirrhotic GT 1-infected patients, he said. GT 3 patients achieved high SVR12 rates with 8-12 weeks of therapy including patients with cirrhosis, Prof Poordad added. All virologic failures were due to relapse. Patients who relapsed were most commonly infected with either wild-type virus, or with resistance-associated variants already present at baseline. Generally the regimen was safe and well tolerated, he summarized the findings. Prof Poordad s conclusions were that 4 HIV & VIROLOGY NEWS

7 ILC in Vienna this proof-of-concept study had demonstrated the concept of shortening therapy even in cirrhotic patients, and that retreatment of the virologic failures is ongoing. Significant advances with new therapy Dr Rajender Reddy presented more data on grazoprevir + elbasvir combination. It was the Phase III C-EDGE TN study in treatment naive patients. This showed that a 12-week oral regimen of once-daily single tablet grazoprevir/elbasvir is effective and well-tolerated in treatment-naive (TN) patients infected with HCV GT 1, 4 or 6, including those with compensated cirrhosis. Based on preliminary results from 316 recipients in the immediate treatment arm, 299 (95 %) achieved STR12. These initial results show that once-daily grazoprevir/elbasvir offers significant advantages over older treatments, demonstrating the ideal combination of high efficacy with good tolerability and convenience in treatment-naive patients infected with chronic HCV, Dr Reddy stated. The study is an international, randomised, blinded, placebo-controlled, parallel-group trial. Newer antiviral regimens such as this combination offer much hope to people living with HCV. They have shown great efficacy and tolerability for the treatment of this chronic infection, said EASL Vice-Secretary Dr Laurent Castera (who was elected as the new Secretary General later at the Congress). High response in CP-B patients The combination of grazoprevir and elbasvir was also studied in HCV GT 1 infected patients with Child-Pugh class B (CP-B) cirrhosis the 2 C-SALT study. It was presented by Prof Ira Jacobson. Currently, there is no approved treatment regimen for patients with CP-B cirrhosis, he started by saying. In this open-label study, 30 patients with HCV GT 1 infection and CP-B cirrhosis were given all oral 50 mg grazoprevir and 50 mg elbasvir. 10 non-cirrhotic patients with HCV GT 1 infection were enrolled for pharmacokinetic analysis. They received 100 mg grazoprevir and elbasvir. The drugs were administered as separate entities. High rates of virologic response were observed in CP-B patients. The regimen was well tolerated with no evidence of hepatotoxicity, Prof Jacobsen reported. Plasma grazoprevir exposure was slightly higher in CP-B patients receiving 50 mg, compared to non-cirrhotic patients receiving 100 mg. Elbasvir exposure was similar in both groups. This regimen was highly effective and well tolerated in a traditionally hardto-treat patient group with no currently approved treatment options, was his conclusion. DCV + SOF work across concomitant cart regimens HCV with HIV co-infection more than triples the risk of HCV-related liver disease, liver failure and liver-related death. Co-infection can also complicate the management of HIV infection. In Vienna, Phase III results of the ALLY-2 study were presented. It is a randomised, open-label study on once-daily treatment with daclatasvir + sofosbuvir, and the data showed an overall 97 % SVR12 post-treatment in patients with HCV and HIV co-infection. Importantly, due to their limited pharmacokinetic interactions with other agents, daclatasvir + sofosbuvir are able to work effectively across a broad range Fred Poordad Rajender Reddy of concomitant cart regimens without compromising HIV virologic control (98 % of patients were on cart). A total of 98 % of patients completed the study treatment. In GT 1 patients, SVR was achieved by 96 % of treatment-naive patients and 98 % of treatment-experienced patients after 12 weeks. These positive results were also seen in GT 2, 3 and 4 patients, with SVR at post-treatment week 12 reaching 100 % for all these genotypes. There were no treatment-related serious adverse events, and none of the pa- HIV & VIROLOGY NEWS

8 ILC in Vienna tients stopped treatments due to adverse events. The results show that 12 weeks of daclatasvir/sofosbuvir is a highly effective and well-tolerated treatment regimen for HCV in HIV co-infected patients, including cirrhotic patients. A ground breaking study The BOSON study demonstrate that HCV-infected GT 3 patients, with and without cirrhosis, receiving 24 weeks of sofosbuvir in combination with ribavirin and peginterferon achieved the highest sustained virological response observed in a PHASE III study to date, underlined Prof Graham Foster. Sofosbuvir in combination with ribavirin and with or without peginterferon have never been directly compared before to determine SVR12 after treatment. This study highlights that sofosbuvir with ribavirin and peginterferon should be considered for interferon-eligible GT 3 patients particularly for those with cirrhosis and/or prior treatment failure, Prof Foster continued. The study also evaluated the safety and efficacy of sofosbuvir + peginterferon/ ribavirin for 12 weeks versus sofosbuvir + ribavirin for 16 or 24 weeks in treatment-experienced GT 2 HCV-infected patients with cirrhosis. These patients had high SVR12 rates in all arms: 87 % of those receiving sofosbuvir + ribavirin for 16 weeks, 100 % of those receiving sofosbuvir + ribavirin for 16 weeks and 94 % of those receiving sofosbuvir + peginterferon/ribavirin for 12 weeks. BOSON is a ground-breaking new study that provides information about how we can ensure the best outcomes for both GT 2 and GT 3 infected HCV-infected patients. It has confirmed that 24 weeks is the optimal duration for a sofosbuvir + ribavirin combination in GT 3 patients, whilst also finding that sofosbuvir + ribavirin/peginterferon for 12 weeks resulted in the highest SVR12 rates observed to date in a Phase III study, said Prof Tom Hemming Carlsen, Scientific Committee Member of EASL. Indications for treatment One of the highlights of the Meeting is the Session in which EASL recommendations on treatment of hepatitis C are presented and discussed. It was Prof Jean-Michel Pawlotsky who did this in Vienna, and he started by defining the goals of therapy. The goal is to eradicate HIV infection to prevent cirrhosis, decompensation of cirrhosis, HCC and death, Prof Pawlotsky established. The endpoint of therapy is undetectable HCV RNA in a sensitive assay i.e. less than 15 IU/mL 12 weeks (SVR12) and 24 weeks (SVR24) after the end of treatment. He also talked about the heterogeneity of countries in Europe, and how EASL have to be aware of the differences. EASL s statement on treatment indication is: All treatment-naive and treatment-experienced patients with compensated or decompensated chronic liver disease related to HCV, who are willing to be treated and who have no contraindications to treatment, should be considered for therapy, Prof Pawlotsky continued. For HIV co-infected patients, indications for treatment are identical to those in patients with HCV monoinfection. However, potential drug-drug interactions with antiretroviral drugs should be taken into account. The drug interactions charts from the University of Liverpool, which easily can be accessed online at is the tool that EASL recommends for this purpose. Recommendation principles Three direct acting antivirals (DAAs) was approved in 2014: Sofosbuvir, a nucleotide, all genotypes, simeprevir, a NS3/4A protease inhibitor GT 1 and 4 and daclatasvir, a NS5A-inhibitor, all genotypes. DAAs approved in 2015 are sofosbuvir/ledipasvir, for GT 1, 4, 5, and 6, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, for GT 1 and 4 and dasabuvir for GT 1, Prof Pawlotsky said. EASL recommendations are based on evidence from existing publications and presentations or when no evidence is available the panel members experience and opinion. For each group of patients, options are provided: These options are considered equally valuable and their numbering does not indicate any prioritization. When subgroup delineation was felt difficult in clinical practice, the panel opted for the most efficacious treatment regimen in order to offer patients the best chance to achieve a cure, Prof Pawlotsky pointed out. He stated that notwithstanding the respective costs, IFN-free regimens are the best options when available because of their virological efficacy, ease of use and tolerability. But all patients with compensated or decompensated cirrhosis and patients in the post-liver transplant setting with no contra-indications to ribavirin should be treated with ribavirin, regardless of the 6 HIV & VIROLOGY NEWS

9 dolutegravir/abacavir/ lamivudine innerstrength The only once daily single-pill regimen built with DOLUTEGRAVIR Indication: Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudine) is indicated for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected adults and adolescents above 12 years of age weighing at least 40 kg 1. Screening for HLA-B*5701 allele should be performed before prescribing Triumeq. Triumeq should not be used in patients known to carry the HLA-B*5701 allele 1. Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudin) Indikation(er): Triumeq er indiceret til behandling af humant immundefektvirus (hiv)-inficerede voksne og unge over 12 år, som vejer mindst 40 kg. Før initiering af behandling med produkter, der indeholder abacavir, skal alle hivinficerede patienter, uanset raceoprindelse, screenes for om de skulle være bærer af HLA-B*5701-allelen. Abacavir bør ikke anvendes til patienter, der er bærere af HLA-B*5701-allelen. Dosering*: Voksne og unge: Den anbefalede dosis af Triumeq til voksne og unge er 1 tablet én gang daglig. Triumeq bør ikke administreres til voksne eller unge, der vejer under 40 kg, eller patienter der har brug for dosisjusteringer, da det er en fastdosis-tablet, der ikke kan dosisreduceres. I tilfælde hvor ophør med eller dosisjustering af en af de aktive substanser er indiceret, er separate præparater med dolutegravir, abacavir eller lamivudin tilgængelige. I disse tilfælde bør lægen henvise til produktinformationen for de individuelle lægemidler. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for dolutegravir, abacavir eller lamivudin eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Samtidig administration med dofetilid. Forsigtighedsregler*: Både abacavir og dolutegravir er forbundet med en risiko for udvikling af overfølsomhedsreaktioner (feber, udslæt, konstitutionelle fund og påvirkede organer, heriblandt alvorlige leverreaktioner). Risikoen for at udvikle en overfølsomhedsreaktion over for abacavir er signifikant større for patienter, der er testet positive for HLA-B*5701-allelen. Triumeq skal omgående seponeres, hvis der opstår tegn eller symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Forsinket ophør af behandling med Triumeq efter indtrædelse af en overfølsomhedsreaktion, kan resultere i en livstruende reaktion.der bør udvises forsigtighed ved administration af nukleosidanaloger til patienter (specielt overvægtige kvinder) med hepatomegali, hepatitis eller andre kendte risikofaktorer for leversygdomme og fedtinfiltration på leveren (herunder visse typer medicin og alkohol), da behandlingen med Triumeq kan være forbundet med udvikling af laktacidose. Patienter co-inficeret med hepatitis C-virus, som er i behandling med interferon alfa og ribavirin, kan være særligt udsatte. Antiretroviral kombinationsbehandling er forbundet med omfordeling af legemsfedt (lipodystrofi) hos hiv-patienter. Sikkerheden og virkningen af Triumeq hos patienter med betydelige underliggende leversygdom er ikke klarlagt. Triumeq anbefales ikke til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion. Patienter med kronisk hepatitis B eller C, behandlet med antiretroviral kombinationsbehandling, har større risiko for alvorlige og potentielt fatale leverbivirkninger. Hos hiv-inficerede patienter med alvorlig immundefekt kan der på tidspunktet for påbegyndelse af antiretroviral kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller tilbageværende opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af symptomer. Observationsstudier har vist en forbindelse mellem myokardieinfarkt og brugen af abacavir. I disse studier omfattede patientgruppen primært patienter, der tidligere havde fået antiretroviral behandling. Patienter i behandling med Triumeq kan stadig udvikle opportunistiske infektioner og andre komplikationer fra hiv-infektion. Triumeq anbefales ikke til patienter der er i samtidig behandling med lægemidler indeholdende efavirenz, nevirapin, rifampicin, tipranavir/ritonavir og emtricitabin eller andre lægemidler indeholdende dolutegravir, abacavir eller lamivudin. Samtidig administration af Triumeq og etravirin (ETR) anbefales ikke, medmindre patienten også samtidigt behandles med atazanavir + ritonavir (ATV + RTV), lopinavir + ritonavir (LPV + RTV) eller darunavir + ritonavir (DRV + RTV).Triumeq bør administreres 2 timer før eller 6 timer efter indtagelse af calcium- eller jerntilskud og bør ikke administreres med antacida. Interaktioner*: Samtidig administration af Triumeq og andre lægemidler, der hæmmer UGT1A1, UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4 og/eller Pgp, kan øge plasmakoncentrationen af dolutegravir. Lægemidler, der inducerer disse enzymer eller transportere, kan reducere plasmakoncentrationen af dolutegravir og reducere den terapeutiske effekt af dolutegravir. Absorptionen af dolutegravir reduceres af visse syreneutraliserende lægemidler. Samtidig administration af UGT-enzym-induktorer eller -hæmmere eller af forbindelser, der elimineres via alkoholdehydrogenase, kan ændre eksponeringen for abacavir. Samtidig administration af lamivudin og OCT2- og MATE-hæmmere kan muligvis øge eksponeringen for lamivudin. Graviditet og amning*: Der er ingen data fra anvendelse af Triumeq til gravide kvinder. Det er påvist in vitro og in vivo, at nukleosid- og nukleotidanaloger i forskellig udstrækning forårsager mitokondrieskader. Der foreligger rapporter om mitokondriel dysfunktion hos hiv-negative spædbørn, som in utero og/eller efter fødslen har været eksponeret for nukleosidanaloger. Lamivudin udskilles i human mælk og på basis af data fra dyr forventes det, at dolutegravir og abacavir også udskilles i human mælk, selvom dette ikke er blevet bekræftet hos mennesker. Det anbefales, at hiv-inficerede kvinder under ingen omstændigheder ammer deres spædbørn, så overførsel af hiv undgås. Bivirkninger*: Meget almindelig: insomni, hovedpine, kvalme, diarré, træthed. Almindelig: overfølsomhed, anoreksi, abnormale drømme, depression, mareridt, søvnforstyrrelser, svimmelhed, somnolens, svær udmatning, hoste, symptomer fra næse, opkastning, flatulens, abdominalsmerter, smerter i den øvre del af abdomen, udspiling af abdomen, abdominalt ubehag, gastroøsofageal refluxsygdom, dyspepsi, udslæt, kløe, hårtab, atralgi, muskelforstyrrelser, asteni, feber, utilpashed, forhøjet niveau af CPK, forhøjet niveau af ALAT/ASAT. Ikke almindelig: neutropeni, anæmi, trombocytopeni, immunrekonstitutionssyndrom, hypertriglyceridæmi, hyperglykæmi, hepatitis. Sjælden: pancreatitis, rabdomyolyse, forhøjet niveau af amylase. Meget sjælden: ren erytrocytaplasi, perifer neuropati, paræstesi, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksist epidermal nekrolyse. Overdosering*: Der ikke identificeret nogen specifikke symptomer eller tegn efter akut overdosering med dolutegravir, abacavir eller lamivudin. Udlevering: B. Ikke tilskud. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af EMA godkendte produktresumé. Fuldt produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos den danske repræsentant for ViiV, GlaxoSmithKline Pharma A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby. Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Sundhedsstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller GlaxoSmithKline Dagsaktuelle priser findes på Reference: 1. TRIUMEQ Summary of Product Characteristics September DK/TRIM/0004/15 februar 2015 Nykær 68 DK-2605 Brøndby T F HIV & VIROLOGY NEWS

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10)

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Lægemiddelstyrelsen har i perioden 12. januar 2012 til 15. februar 2012 modtaget bidrag fra følgende: Boehringer Ingelheim Danmark

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere

The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective

The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective Techno-Anthropology Teknoantropologi Aalborg University Copenhagen

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation A Tangible Enhancement of Movie Experiences Can Tangible Computing Enhance the Experience of Golf Motivating teens to understand and generate electricity Monitoring Dogs Activities for Tangible Representation

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

The lunch business industry in Sweden and Denmark

The lunch business industry in Sweden and Denmark The lunch business industry in Sweden and Denmark - A comparative study LASSE D. TINDBÆK Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2012 The lunch restaurant business in Denmark and Sweden a comparative

Læs mere

TOO LATE? An Analysis of Borrowers Increased Risk in the Danish Housing Market Downturn. St u d e n t s:

TOO LATE? An Analysis of Borrowers Increased Risk in the Danish Housing Market Downturn. St u d e n t s: TOO LATE? An Analysis of Borrowers Increased Risk in the Danish Housing Market Downturn Master Thesis MSc in Economics and Business Administration Applied Economics and Finance Department of Finance St

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International

Læs mere

REFRAKTIONSKIRURGI. - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2)

REFRAKTIONSKIRURGI. - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2) REFRAKTIONSKIRURGI - en medicinsk teknologivurdering 2004 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering REFRAKTIONSKIRURGI - en medicinsk

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective p æ y M i h Å S A G T u B E n W q The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective Bachelor Project IT-University of Copenhagen Digital Media & Design,

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By

Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By 1 Halsnæs Kommune v/ Jørgen Krog Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 2 Lars Vendelbo 3 Mauri Johansson Sportsvej 17 7441 Bording 4 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Author: Nicklas Flyvholm Kristensen Education: Cand.ling.merc (English & Intercultural market studies)

Author: Nicklas Flyvholm Kristensen Education: Cand.ling.merc (English & Intercultural market studies) Peer to peer car sharing in Denmark an underutilized concept - A master thesis on the barriers that prevent potential consumers from engaging in peer to peer car sharing services in Denmark with special

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Behandlingens overordnede målsætning Den generelle målsætning med psykoterapeutisk,

Behandlingens overordnede målsætning Den generelle målsætning med psykoterapeutisk, Den danske oversættelse The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association s Omsorgsstandard for kønsidentitets uregelmæssigheder, 6. udgave Februar 2001 Committee Members: Walter Meyer III

Læs mere

Stuff Group C1-4 April 29, 2012

Stuff Group C1-4 April 29, 2012 Stuff Group C1-4 April 29, 2012 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 Telefon 96 35 97 31 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Title: Stuff Synopsis: Theme: Interaction

Læs mere

International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy

International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy 26 Branches Worldwide Americas Region Argentina Brazil Canada United States Asia/Pacific Region Australia Japan New Zealand Nigeria Saudi Arabia

Læs mere

Managing small IT projects and Maintenance tasks

Managing small IT projects and Maintenance tasks Managing small IT projects and maintenance tasks Managing small IT projects and Maintenance tasks IT project management supervisors: Claus Seeberg Friis & Diego Børresen Lladó Author / students: Mohammed

Læs mere

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4 !!! 2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4!!!!!!!!!"#$"$!! %#&'()*+,-(./01(!"#$%!&'()$*+,-+,.$/!!! 012334*5'6567! ),! 8$)! 0123346+5%$'$8%$7!!),! 8$)!!!!!!!!!! 9':%6!,-!-('!012334&'()$*+7!!! ;45

Læs mere