Slaver, kolonisering og imperialisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slaver, kolonisering og imperialisme"

Transkript

1 Slaver, kolonisering og imperialisme Hoflivet Ludvig 14.: Staten, det er mig" Enevælden dominerede Europa i og 1700-tallet Fuldt udviklet i første omgang hos Ludvig 14. (Frankrig) Hoffet blev centrum for hele landets politiske, økonomiske og kulturelle liv Hovedide: herskeren var guddommeligt udvalgt Den tidlige periode kaldes enevælden af Guds nåde" Frankrig i sidste ½del af 1500-tallet: mange borgerkrige Omkring 1600 kom der ro på - muligt for enevælden af komme frem Kardinal Richelieu (førsteminister fra ) var en af idemændene bag: ville styrke kongemagten på bekostning af adelen Omfattende administrativ reform: Fr. indelt i distrikter, hver ledet af kongelig embedsmand Han skulle opkræve skatter, hverve soldater og stå for økonomiske og handelsmæssige opgaver = de lokale adelige mistede meget af deres tidligere magt Under Ludvig 14.: Lejetropper afskaffes: i stedte national hær, hvor bønderne var indskrevne Hæren blev stærkt udvidet og direkte underlagt kongen Effektiv skatteinddrivelse Desuden: salg af embeder og adelsprivilegier Ludvig 14. hentede sine embedsmænd fra borgerstanden => ny embedsmandsadel til konkurrence med højadlen Under enevælden i Fr. opstod en særlig hofkultur (Ludvig 14. i Versailles) Skulle understrege kongens magt og autoritet Alt foregik i ritualer De tilstedeværende havde ganske bestemte opgaver for at vise, hvor fine de var, og hvor tæt de var på kongen Versailles blev bygget af Ludvig 14. s far som et beskedent slot Ludvig 14. udvidede det til det mest imponerende slot i Europa Bygget i klassicistisk barokstil (= stram symmetri) Kongens og dronningens gemakker i hver sin ende. I midten: spejlsalen Ca pers. ved hoffet Versailles lå i et fugtigt område = ingen ordentlig adgang til vand + ingen sanitære installationer 60% af skatteindtægterne blev brugt til at holde hoffet i gang Det kunne Fr. klare så længe der var fred I slutningen af Ludvig 14. s regeringstid kom Fr. i krig => økonomiske problemer Det fr. hof i Versailles dannede mønster i hele Europa Bygninger Adelen forsøgte at gennemføre et ceremonielt liv Fransk blev et dannet sprog Merkantilisme

2 Colbert (Ludvig 14. s finansminister) introducerede merkantilismen prægede hele Europa i og 1700-tallet Målet: landet skulle besidde en stor beholdning af guld og sølv fx via mere eksport end import (statisk opfattelse af rigdom kontra i dag, hvor vi har en dynamisk opfattelse af rigdom: penge skal ud og arbejde") begrænsning af import ved høje toldsatser stimulation af eksport ved statsprivilegier til manufakturvirksomheder, der producerede til eksport eller til hjemmemarkedet Protektonistisk økonomi: landets egen økonomi skulle beskyttes Produktion, søfart og udenlandshandel skulle skaffe landet kapital Den dynamiske opfattelse af rigdom slog igennem i 1800-tallet med kapitalismen og satser på vækst og forandring Handelskompagnierne Stod for fjernhandel Købmænd sluttede sig sammen i kompagnier, som staten støttede og privilegerede Fx monopol i den nye verden eller eneret til at hjembringe varer til bestemt havne eller lavere afgifter Handel af søveje førte til, at krydderi- og silkehandlen ad de gamle karavaneruter ophørte Kompagnier => aktieselskabsformen blev alm. Fordel ved aktieselskab: kunne stille større kapital end privat købmandshus Ved forlis: enormt tab. Ved hjemvenden: enorm fortjeneste Kapitalen BLEV i selskabet, også ved ejerens død selskabet havde sit eget liv og kapitalen var permanent Kompagnierne fik lov til at have egen hær og flåde pga. store farer ved fjernhandel Oprettede befæstede handelsstationer i den nye verden: etablerede grundlaget for de senere kolonier Trekantshandelen Den mest kendte del af trekantshandelen: den atlantiske slavehandel Begyndte i 1510, da Spanien importerede de første sorte slaver til Vestindien Blev omfattende i og 1700-tallet Import af slaver hang sammen med behovet for arbejdskraft Spanierne forsøgte at bruge indianerne, men de døde af europæernes sygdomme Fordele ved sorte slaver: Mere hårdføre end indianerne Nemmere at genkende hvis de flygtede Først og fremmest engelske, hollandske og franske skibe stod for slavehandelen Fra Europa med våben, ammunition, spiritus, tekstiler og manufakturvarer Handelsstationerne i Vestafrika: slaver købt for varerne. Afrikanerne leverede selv slaverne, fx krigsfanger fra opgør med andre stammer Unge, arbejdsdygtige mænd og kvinder var i høj kurs Frygt: at købe en syg slave fx med kopper => næsten hele lasten ville dø Købte også guld, elfenben og fx farvetræ til fremstilling af farvestoffer Skøn: 11 mio. afrikanere blev fragtet over Atlanten fra 1500 til mio. omkommet under transporten Sidst i 1700-tallet: import af slaver om året Slaverne blev brugt som arbejdskraft på plantagerne i Vestindien, Brasilien og

3 Amerika Sukker, tobak, senere bomuld, kaffe, kakao og indigo (farvestof) Når skibene vendte tilbage til Europa var de lastet med plantagevarer Merkantilismen: forarbejdningen skulle ske i moderlandet, så fortjenesten blev der Skibene vendte hjem med råvarer, der var så uforarbejdede som muligt Nederlandenes gyldne århundrede 1600-tallet: Europas økonomiske centrum flyttede fra Spanien og Portugal til området omking Den Engelske Kanal Nederlandene (Holland og Belgien) hørte til Spanien, men de syv nordligste provinser løsrev sig i 1579 under navnet De Forenede Provinser Holland var den største provins, og her lå Amsterdam Nord: protestantisk, men udviste stor religiøs tolerance Fordel, for så kunne de tiltrække andre befolkningsgrupper, fx jødiske diamantslibere fra Portugal Amsterdam blev centrum for kolonihandel og nord-sydgående handel i Europa Stor havn Nem adgang til havene Billige og hurtigt værfter Slut 1500-tal: Portugal så svækket, at de ikke længere kunne opretholde monopol på handel med Østen Hollænderne brød som de første Portugals stilling Det Ostindiske Kompagni opbyggede det hollandske handelsimperium i Østen erobrede tidl. portugisiske besiddelser på Ceylon, Kalakka og De Ostindiske Øer Asiatisk centrum for hollandsk handel: øen Java: her organiseredes handel med kaffe, kakao, sukker, bomuld, krydderier og indigo Holland importerede også tulipanløg til Europa Det Ostindiske Kompagni: en stat i staten Flåde på 50 skibe Hær på mand Holland havde et velfungerende bank- og finansieringssystem takket være Amsterdam Bank (gr.lagt 1609) Holland drev også omfattende fiskeri i Atlanten => saltet fisk til Europa Opkøbte pels og huder af den lokale befolkning i Nordamerika Grundlagde primo 1600-tal Ny Amsterdam på Manhatten (få år senere erobret af Englang => New York) Medio 1600-tal: Holland i konflikt med England, der havde ført en systematisk merkantilistisk politik Endte med: England overtog Hollands rolle omkring år 1700 Nederlandene havde klaret sig fordi de var dygtige til at bygge skibe og drive handel Men handelen foregik ikke med varer, de selv havde produceret England var stort (areal og befolkning) og havde en helt anderledes stor produktion Lige så gunstig beliggenhed => udkonkurrerede Nederlandene Nederlandene beholdt sin dominans i Fjernøsten, men i Nordamerika og Indien kæmpede Englang og Frankrig nu om lederpositionen England undgik enevælde I England opstod der en styreform, der pegede mere mod demokrati end enevælde

4 på fastlandet 1588: Den uovervindelige Armadas nederlag => krig ml. Spanien og England frem til 1604 England overtog Sp. s dominans på havet. De næste 300 år gav søfart og handel England meget store indtægter => stimulering af den økonomiske vækst Anderledes social rangorden end på fastlandet: Højadlen havde mistet sin position allerede i 1400-tallet og var blevet henvist til deres godser og landbrug En del godser blev forpagtet til lavadelige og storbønder I byerne opstod der et stort borgerskab, der tjente på handel og håndværk Småbønder og husmænd fik problemer, fordi en del af deres jord nu var lagt under godserne Håndværksproduktionen i byerne voksede, fordi mange opgav deres landbrug England var det land i Europa, der %vist havde den laveste beskæftigelse i landbruget Byerne var i vækst => marked for fødevareproduktion Denne økonomiske udvikling udviskede grænserne mellem de sociale grupper Adelen brugte tiden på at drive forretning => forbindelser ml. adelen og borgerskabet => kongen kunne ikke spille på modsætningen ml. de to klasser 1600-tal: politisk kamp ml. kongemagten og parlamentet Underhuset: de lavadelige, storbønder og borgere. Kunne udskrive skatter Overhuset: de højadelige, den øverste gejstlighed. Fungerede som højesteret Nogle stridigheder havde religiøse undertoner, hvis kongen var katolik Puritanere: adelige og borgerlige, der var inspireret af Calvins lære gik ind for kirkens renhed ønskede ikke en ødsel kongemagt vigtigt med et arbejdsomt og flittigt liv og gode betingelser for at drive erhverv Kongen forsøgte at styre uden om puritanerne - de blev sendt hjem : Den første engelske revolution, hvor puritanerne gik til angreb Kongen blev taget til fange og henrettet : Militærdiktatur under puritanernes hærfører, Cromwell 1688: Parlamentet hidkaldte den nederlandske statholder Vilhelm af Oranien og overdrog ham kongemagten Betingelse: at han underskrev Bill og Rights, som begrænsede kongens rettigheder Ingen skatter kunne nu udskrives uden om parlamentet og den øverste militære magt lå hos parlamentet Sådane begrænsninger oplevede de øvrige europæiske herskere først i forbindelse med de borgerlige revolutioner i 1800-tallet og i Danmark 1660: Enevælde i DK efter krig mod Sverige, hvor DK mistede Skåne, Halland og Blekinge DK var i en katastrofal økonomisk situation Frederik 3. ( ) indkaldte til stændermøde for at løse de økonomiske problemer

5 Adelen betalte ikke skat Gejstligheden og borgerstanden foreslog kongen at gøre kongemagten arvelig, så adelens privilegier kunne beskæres 1665: Kongeloven, den egentlige enevældige forfatning Gyldig indtil juni 1849 Allerede under Chr. 4. blev der ført merkantilistisk politik Laugene fik monopol på at drive håndværk og handel Udvalgte erhverv blev støttet Indførselsforbud for varer, som man ønskede at producere i DK: fx silke Handelskompagnier varetog handelen med Afrika og Vestindien

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Af Niklas Thode Jensen, Ph.d. og ekstern lektor ved Saxo Instituttet, Afd. for Historie, Københavns Universitet. (Alle billeder

Læs mere

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S a x o i n s t i t u t, a f d e l i n g f o r h i s t o r i e Magisterkonferens Caspar Christiansen Til Commerciens

Læs mere

FARLIGE FORBINDELSER DANMARK OG VERDEN I 1700-TALLET

FARLIGE FORBINDELSER DANMARK OG VERDEN I 1700-TALLET FARLIGE FORBINDELSER DANMARK OG VERDEN I 1700-TALLET INDHOLD Indledning................................................... 4 Truslen fra Barbariet.......................................... 6 Danmark og

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Bolivia - en politisk og økonomisk oversigt Steffen V. Knudsen. Bolivia. En politisk og økonomisk oversigt af Steffen V. Knudsen

Bolivia - en politisk og økonomisk oversigt Steffen V. Knudsen. Bolivia. En politisk og økonomisk oversigt af Steffen V. Knudsen Bolivia - en politisk og økonomisk oversigt Steffen V. Knudsen Bolivia En politisk og økonomisk oversigt af Steffen V. Knudsen Bolivia En politisk og økonomisk oversigt af Steffen V. Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Roskilde Universitetscenter - Institut for historie og samfundsforhold - 1997 Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Institut for historie

Læs mere

INGER HøJ3JEfiq. TR^"Q EB^RS B?3EF0LKNING 1620-1ä45f. 4 L-. _ T:',\"':"'~t-Ã:.~*~:'!'ÉffFI-'\. "':"_. ' _. í~ f -~_ ~_..;_.. - L?;?r.

INGER HøJ3JEfiq. TR^Q EB^RS B?3EF0LKNING 1620-1ä45f. 4 L-. _ T:',\':'~t-Ã:.~*~:'!'ÉffFI-'\. ':_. ' _. í~ f -~_ ~_..;_.. - L?;?r. _ ~I` I _~., INGER HøJ3JEfiq _: TR^"Q EB^RS B?3EF0LKNING 1620-1ä45f -I 4 L-. _ T:',\"':"'~t-Ã:.~*~:'!'ÉffFI-'\. "':"_. '. 3._. I :,J'\ / P II'!! _ P' "P \"' 'I í~ f -~_ ~_..;_.. - L?;?r.u;fa5% * 4. _ I..

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

hjalte tin: model for statens historie år 1000-2000. s.1

hjalte tin: model for statens historie år 1000-2000. s.1 hjalte tin: model for statens historie år 1000-2000. s.1 EN MODEL FOR STATENS HISTORIE ÅR 1000-2000 af Hjalte Tin feb. 1995 Formålet med dette arbejdspapir er at præsentere en model for statens historie

Læs mere

3u s udveksling med Island 2012

3u s udveksling med Island 2012 3u s udveksling med Island 2012 3u var så heldig i 2012, at få Nordplus støtte (dvs. støtte fra Nordisk Råd) til en udveksling september oktober 2012 med Reykjavik gymnasiet Menntaskólinn við Sund. Islændingenes

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Bilag 1: Transskribering af workshop om Grækenland og højreradikalisering v. Tom T. Kristensen

Bilag 1: Transskribering af workshop om Grækenland og højreradikalisering v. Tom T. Kristensen Bilag 1: Transskribering af workshop om Grækenland og højreradikalisering v. Tom T. Kristensen Workshop afholdt af Tom T. Kristensen 11/4 2013. Transskriberet af Rasmus Guldager Weber og Thomas Bunk Møller.

Læs mere

MARX. Det kommunistiske manifest ENGELS

MARX. Det kommunistiske manifest ENGELS MARX Det kommunistiske manifest ENGELS 1 Udkom første gang år 1848 2 Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske manifest Gengivelse af udgaven fra Forlaget Tiden 1976, marxismens klassikere 1 Med

Læs mere

Grækenlands moderne historie fra 1940 til i dag

Grækenlands moderne historie fra 1940 til i dag Introduktion Dette er en sammenskrivning af mine opgaver afleveret i forbindelse med afholdelse af kurset: Grækenlands moderne historie fra 1940 til i dag (Foråret 2010). Tekst med sort skrift, er den

Læs mere

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år Jørgen Thomsen Patriotisk Selskab i 200 år Fem fremtrædende fynboer stod bag det opråb, som i 1810 førte til dannelsen af Fyens Stifts patriotiske Selskab. Det nye selskab skulle ophjælpe det hjemlige

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Jeg vil eje verden plus 5%

Jeg vil eje verden plus 5% home page Jeg vil eje verden plus 5% Bulgarian (Български), Czech, Deutsch, English, Español, Francais, Italian, Indonesian, Japanese, Malay,Norsk, Polski, Portugues, Româna, Russian, Serbo-Croatian, Svenska,

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere