Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H ä l n v ld bl v f r v dtl ft p n n. J h r d r f l t n f rr d, t b t n d n d ^. V d d ll r d b ndt h r j l d t d t nf r ^. n tt v ll N v ^ f r rt d ld hv r d j p d vr h r v t D f n t n, t n d r f t t nd nd d, d n t l d ^ l B r v lft nn. D d n h r j v d F r r vl t d, j d t r v rd, h f d n r n n r b ffr v t d r L rv r Z P pp r ( nd rt d n t n t d v dt d h r v r t b ndt, hv t f dft d ttt t f l nd v l h v t F rtr tt f r d f rr. H nd t l d n n r p ll N vn v l, h r j f l t d n t nd d v fl^ n 8, d j h r nd f nd d r, h r j ld t n, d n d rv d t f r ndr b dr Jnd t nd h d. nd l j r ndr, t j h r d l dt d, j r d p ndr t d r h r nd v t ll r h r ft r t r t nd v b ff vn x <n n d rl d...,. 8 r b., r bx l l nt. r t r f f n br F rv, b f^t p d f t t d r d hv d L dd nh d, r nd l t p v r l v t Br t t. F l h rn n f rr t D l r l n nd rff r n Bl d. N, l. ll. V. Hv r n r t d n :46 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

2 0. N r Jn t r. Hv r f Vln d rn H r 4 ph d tr b r r n b t l. V n B d l r p d n db t nd n, n b n nd r r t d tr n, > t d hv d Pl tt r p d rn, x n p hv rj dff rr lf. r f Vl ll r ä l n B r n, n. nd n h r p t d t. 8 r b 8 z t 8. ^ r ^ t P r L n r l n f lf v l. v rl v t r f r n nff l d t nd r l, n b t l tv r v n l l nt p n t r l f V d rn, hv l d nd n h 0 f n tr d r p län, n p nd l f x bl tt ^ n. nn b n n h v n T r T rn d b t F dd r v dh n nd v H r. F l h rn n r d 4 d t L fd r f rt, n d ndr r dbr n, l f d l n t d f nd n h n nd F l t n ^ r. L t F rv r f rt ff nn nd v nt l d rh f r n n t bl t, n n d n nd r l f r f rt ll r f rt r. F dd rn L r h v f f rt r F rv, n n v n n F d^ f l rn r r dbr n. D n fv r r B nd, f n r t tt n r n. 8 r bt 8 8 Hr nn v8, r d f r nd t r pf rt. H r v l j n b r v d r L rv r, f r^, d n f t n. D f ph ld r f rr dn d fvr t rr d B r ^ tü p r r n hv d r f L n d f d n n d r t, L d f n l tt F n r. H v d t r^ n lt h l röpp n b f t d dfpr dt br n B r t r. F r t Jnn f rv dl r d n l n hv d^. P pp d 2 d t V dh rn b t l. D r ft f r ^ > ll 8 r b. f r t J l. 2 D n nd n f r r ^ >. ld n, d r L rv n n l nd l t f d l F r, ^ ^ d l nd r J rd T rv r ll r r nfv rr, n r r n H t n pfp d t l rl nd. D n r tr nd, bl t d f rt n^ n ff nn nd Jndv ld, f t f rt br nt H v d,. f d L rv r j h vb f l t H t n fr Jnf t t r t t d n 8 J n.. ", r tt 8. " t F. r. Z D r tt ^l r n 8 dd l d t r, n t nv x d t H v d f H nff nd r v rl v t. F l h n n h v.f r t t r ndtö d, d n t l n t, d r ft r r nd L d r j n, f lä t l t rr lft. d d d t t tt t. v rl v t l r r j p d t r n vn, d,. :,. n t,,,,, n r t d n :4 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

3 . N r t nj t.. v t ndtr t ^ d r. V n d r H v z t nd l tr b r d n ff d td nt r. F dd rn r t ft d, F rv v r ll f rt ff nn nd l d n l t l nd p n l t d r n p nd l ndr r F rv n r t tt r pl tt t. tt. N r d n v dr r zll r r rn nb v l, l r d n d d, ft n r p t, t T n ft, nt n t l H vrd, F dd r ll r F l h rn. F dd rn r fl d l ^ d t n B n, t n d bl tt n n pp n d. n j ld d rf r ldn < n d t v r t l v nd D r, n H ll r n P ll ll r d d l p. l d f nd r n d n l nd p l pp rn ll r Tr t rn. J n n n v tnl F r l ll n r tt r n Z^ nn : n r r l ^ T n nh n, ^. nn6 h nv r t l, d r d n n " t t n t 8p j 8, bl nt nd l ö ff dd rn ö l. 4 r ^ p r n x. r r nt d bb ll t r d n rd, nl r b^x <Z lt 8. F l h rn n r j vnt r. v r t v t r d n t nd, önv x n t p l t Pl d, d 2 l Pl tt r b t l H rn rn. V n d tt rn r p n t r d p län, h l Jnft t t l ndr fl. F rv n v n t l <ll r, n n d n nd r l ff nn nd. H v d t n d n n t l d r v rl vtt. r lr p Zr p. tr nt f t rr l n L pp, H v d t t t, v rl v t r ndt, B d l n p t, h l Jn tt t l ndr j, t b r r d P n t r, p V n d tt rn r R d r p län. F h rn nö d r t L d r t t. F rv n v r lt r, n V n d, f rn l r. F l h rn F dd rn br n. lnn. D n h ld r t l ll B r n ff rr tr, d n l r t l l r r nd Hllll r. P n l f d h r j nd t d 2d t t f Jn ü. B ffr v l. n rd ^ rz, f t d nd ft r n nn t tr n, tr nt f L rn d ö röpp n n t d n r d f r ldt t l n t (nd ptv vl f rd " j v d L ör v l n h vd b ff d t d v r d t f r nd rl t t, hv r h rt b v r, ll n tl b, n t v nd n, ^ ft j v lt d d p R n. D 2 rr t F dd r t p n r t d n :4 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

4 2. r t n t r. t n d n t d n f r F l h rn t lt d l n t fr, n r d n r, v d R p t l n Fr tt r R r t hv r d d n d d r f t t, f l d, n r d n l r v, tr r d n r, d n t h ndr V r n n r L b t. 6 r ü p n p r^. f t rr n L pp, tr nd v r lt, d t nnd r v r v t b t H v d l d d F l h rn, h v t l n t L d n r t H v d t. v rl v t r ndh lt p n t r t, V n d rn v l pnn t r d tr b d. F rv n r n rt, p nn b n V n r dbr n, n:>d n, t nd l f F l h rn n l l d ö. D n h ld r t l F rr n B r.. >.. r r (V l v tr t l r L> r^ r r n t > l br x, p Z ü r l. r tr nd j vnt d b v l H v d, Z t t l dn L d r f rr t F l h rn n, t f r H v d t nd f r t v rl v, d n f f d t lb b t, t br d t d nt r p d rn L t r, hv t, ff nt l n t ndr r d, ft ö p V n d rn. F rv n r brnn rt, n F dd rn r l br n. n. D n L rv r l d n hv d r L t v rt l r, Vvx r p h lvr d n B r. D n h r lt H v d, 2 r n xr t ll r vp db d H r Rlnnx, t n l Pl t p n n ft L d v n f r. ndff nt Pttpp n r f r n t br d, n d B n l l, d 2 l t d n p db d Hörn t lf r d Jnn. fr r Jn tt t, d r r ftr t nv l D hv dt, f r nd d t f r n br n F rv.... L r z p. r ff n f t rr n L. H v d t n d tr l t n d r r l v t. F l l rn n h v nd n z t L d r, r n l d. v r v t V ^ d rn r v r t p nrt r d,,h v d t nd nt r l r L t r, d f d t, r rt r d d n b t p df V. V rn r hv d, R t f rt. D n h ld l Fr n B n r, l b r h t n l t br n t l t fl v. > t l r. f ^ t rr l ndr r l Z l, d H v d t r b t nnd r v r v t, röpp n fl n r nd. v n r d n tt, l d t d l, f hv l f v l, n r t d n :4 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

5 . N rff Jt, t r. z l r hv d r d n hv d vl tt t. J rr ft v rl v t b t H r, r hv d t l ft r Pl tt r. N b n nd r d n v r lt r. ^.. p. 0 8 p ä V pül. r t t l t tört Jnf tt, d t f rt l tv rr, b t l fr nd t, v np h vnt v rl v. V n d rn r ört l d t h l Jt tt f rt, n t ll n t n r d fd lt d 2 r dbr n nt n b l Tv rb nd. F l h rn n n d rft l d d D l r, r dbr nr, Br ft t l dd äf l F nn nd H r. 8 p jl r l8. T l tör nff f rt, ndt n t F l h rn n z d r t L d r r br n. v rl v t r l d t nd r t rt l v np l V n d rn b t l tv rt rn, v np r d d ph d L n r p län f r d n n d f d d nt r. 2, 8 p r. r ndr nd d ndr. v rl v t f r n t l r nd t l dt t l p d t V n d rn r d d z n p f tr b r ll r L n r dt n, tr r n d l l üd n, d nd n r n d d d nt r tl r L t x. F rv n v r lt f rt, d t h l nj t v r pr tt d n P t r. f d tt l h r j f nd t n t l t r n l n r dn Tr R dd r, hv r l n f rt r nd P ll r, f r H t v r Fr t n f^n b ndt V xt. z 8 p pä.. L d t fl rr nd d n f rr h r n l.2. ^ F.. v rl v t l t, f rt l tv rt fff r t b t l fr nd V n d rn l d, d d z f ld n L n r p hv rt, f h d f t ndr F rv n tt l f d r, n n d n nd ftrt. D n v r n n d r r r F rv f t, r d n r b ll r nn t n d N l..,4 ( <: ll 2 p n. r t d t v lt nv x Jnf tt, p v r v l f rt d 2 hv d t r Pl lt r p hv r f d rn, 2 f nf v f v l r v d H v d r, f b t l V d^ rn r d > d n r nd f rt P t p hv r dr n. N d n nnd r r d n h l f rt... ^ (^ ä 6 p nä t. r, l d n d t ^v dt tt plttt t v rl v, lbr n V n d r r, f hv tbv tt"h r Z f rt 0 rnnd n r t d n :48 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

6 4. N rff tt t r. r ndf Pr r, d n t r t v d R d n, z R d dt n n lt v d B nd n, r nd t. B n rt^ F dd rn br n. 6 n ü l l H r lt v rl v, f rt ^ n, l t V n d r r, H r d 8 Hv d Pr r d n rd n r. 2. z. r. r. n d n nd r r d n l l d lf fv t. L nn B ffr v lft fv r h rfr H nft nd l d Pr r p v rljv t, h r nd, Pr rn r d n p V n d rn, d f rt n, f n vn ö... D n P pp r f ndt d nz t t, dd nd n d ftr t d t l d n ndr d f B r bl d n, d n d n pt b r v r ll r d n l fd d d. D n dd r d R p n f t b ^ l t l Bl d t, ndr fd t l, h r l Pl t p hv r. d f v rl v t, n l d n r l tr b L dt n, f nd b d n l d n, n nd l l Pl t. P B n f 6 j vn d dd nd l Pr r p Hv r f d rn d r n d nf r z l f d nn dd nd R d. f l^ n ll n v p t l t. r n f d nd t d f rt v rl v, Hv dör hv d f 2 tör hv d Pl tt r, f r d n H v d t b t D l, r Hv d d r d n lr d. V n h rn r ^ r l r nn, d 4 r nd Pl tt r p Hv r, f hv l dd r v r t, z R d d nf r nd l n n lt ll B n d rn, v r t v d v r Hv r. ll r br n. NN. D n fr r f r t t f n f rt n t lpl tt t r, d 6 F dd r dff ll P p röpp n. N r d n v l f r v ndl t l P pp, f t r d n p lj, H ll r ndr Bl d d d 2 rr B f dd r, fdr r f r h d n, f rv nd.,, l t l n v l P pp f n nd rl nf nd, d r v l l d r b^ffr v, Hv rf r j v l h v L ftrn H nv t t l n fh ndl n N rff Jn t r F rv ndl n, nd v t t l d r N rjv rl b, hv r j h r ft n t L rv n P pp n f ll 4 tt t, d r d t t r v r n d d nn.. >8 (Ü n ll ^L p t l t. f f dv nl rr lf v lr nd f F rv f rt l ndf nd d l f br n P n r r p hv r V d, f hv l d 2 dd v r t, 2 d rn d nf r v d n Zt n d r t p d t. v r n r t d n :48 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

7 . N r Jtt ttt r. v rl v t H r hv d d nt r, H v d t n hv d Pl t. B n r tt F db rn r dbr n., >. (Ü r^l l L l. r n t l d Jnf t f n fl n v l bn n. v rl v t r ndff r t f r H v d t V n rn f nt x n t r d R d r. F rv n r r n r d t, f b r. D n dd r H r nd r fpt Bl d n, 0 f rt r r d r nd r t ^l d ll r Lp ä r. D n nd r f Bl d dd nd l n R d r, d t n l f d t> nd t. ^... ÄN. D n d J l f ndt j p p Bl d d nö L rv f t rr lf, f n l v n L, f r t r n d f rt H v d v rl v, t n l R d r f rt n pp län röpp n bn n l n d d n n., z ^ rv r ll, n d n P. d n bl v d n n L n.,, l n, n f rt d f rt n pp, nd l d n 22dl t P r L n r l n, l p röpp n d 2 R d r t t f n dd nd f n n pp, p r rd l f n br d R nd län d R n, f r d n n R d f f rt n pp p d rn, f d n rrd l ö n 4 b, t d, f fn rt n r rt v d d n, v f n l f rv t hv d Dr b, f d tr ^ ft r tr r d nd n. D n 2 ö J l r b d n J rd n, hv r d n f rv ndl d t l n hv d P pp d br n n. D n 2t t ftf Jnft t t., (ü r^ l ln. D n rr l, n l dt t rr d d pr dt P n t r p V n d rn. D n r. ll r v r nd r r n l ndf nd, ndl n H v d t, v rl v t F d rn, f r f rt. rd d tt n f t ll Tr rn p n t d r ld d v d t f rt rr d tö Bl d. n r t d n n f ld r d t nd pr n n L v F r r t, l v r r f n t l d r F rn r l ff d n n f d tt r f ldt t > l n, d n, Zd, h r rt t d rt l. h r < N r. N t. H t..22. nrn. D n L rv, ft d p ll Tr t Bl d, r B nd lf n rt, d n r d t br n, h nv d z L n r l n, h r 2 r Jndtr l rl r p v rl v t, R V dd nd r p d n pp. ".... p n r t d n :48 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

8 6. n Nn Jn t r.. p h r v pp d r, nd h r z ffl nt ndr nd R d r f n pp. hv r n p fr n t^ r <t H r. d B nd n tt ft t, d f f t Bl d n, j nd ^z t l l, V nn T l t nd tr tt r d n r H d n f, < f rv ndl t l P p. Dttt ff d dr ^d J l 8 D ft r fr Jn t. ^ 2 l r l l. dd l d t r t l l. H v d t f rt, v rl v t l l d dt n f rt, n p d rn n d n n d r h r dt V n d tt rn l l d h r d, n d 2 ött n r t n nd Pl t^ t r p hv r, d n b l dt t rr nd d n rr t. Bn n fl d, f tt l tt, n b l l l F dd rn tt,, L r n n l. v rl v t V n d rn d n nt r ll r L t r, d t f r t f rt l ndff r t f r H v d t b l l tv rt, ll r tv r n tl t. 22 l l x t. f dv nl bn n, n n f t r r l n L, v r lt br nd l t l nd d F rv. V n d tt rn l n t r nd B n. H ld r t l hv d R r. 2z l^ r l l r Ü. f t rr l, n L pp, br p F l h rn, V n d F dd r, n p H v d t, v rl v t B n tt. D n H xp r l d t, r d n fl pp l, f nd p Tr rn Bl d. 24 d r Ü r n r. r f t rr lf, n pp v r l v t V n d rn l br d n t n f n L n d H v d t n b, l n f ö n d v rl vtt. v rl v t ndh p n t r t, V n d rn l l d d rh tr b d p län. F dd rn d n T nd r. F rv n v r lt r d, t p V n d r rn. Fr d t R n r n. 4 2 f r l ( n p r l nz r l^r, l^rr l, rä n b p nä r v l l tt r n v r, r b ä t. r t l t r, ö. 4. H r l n n db t n b l, ört F l, H rn, V n d tt rn Pnn t r R d r n d d, f tn r nd l nd f r bl t n. F dd rn L r r ll ll t d n T nd p ndr d. F rv n r v r lt f rt brnn l ( nd rt d n hv d pl tt t. J l l ^ n n dd 2 l Pr r, x v rl v t n l.f z, Zp D n d tr.,t n r t d n :4 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

9 . tn N rff Jn t r. d rn n d nn, d h ll n R d r p tv rt, nl p dd l t R d r Pnn t rn n r tl dt n. tl D tt Jnft t h r j. b d f nd t l v nd d n lz r Tr t R dd r, d d ttdfl t t n Hnl R dd r, d r n t p p d t l L t Z d n v r lt d r vl t. n t r n r d n r l ^b. 26 d r l n. r t tt l d n rr, n l n h l t r d n T rnd r p L r n d n h r F l h rn n dd nd n r, r v d p d n f n b l n, B nd n 2 l tt n pp, d r r d n t d n t fbr dt tv r. n b l n r ft r Pr p rt n b d rtrr t r. F rv n r br n d 2 l Tv rb nd v r V n d rn, t nd f P nrt,r, d r f rr ft fb dt tt n v rl v t h r l P ntt r. ll P nn rn b t f rt H r. 2 f (ü r l ( : br ^r ttrj8, r, r b 6 n> >. t r l 8. D n ^r nndd l d t r (ft.. d r dbr n F d, d r, hv l n F rv d r t nd l t p L r n, ll r f r n d d n T nd. f d Z d r n F l h rn n r d n nv n b fr t r n l zn t. v rl v t r lt tr ndt F rv n f rt, n p V n d rn r nn nd n< d n hv d Pr t L r rl, dt n r t d pr dt. F nd t lndv N d lj..bl d. 28 f d r l (<j b br vzr l 8 t r, r b 8 t 8 r t 8. r d n rr n l b d tvrr l bn N n L r n H v n n T rnd r d d n L d f rr t P rt F l h r n n r h h n nd l län r nd d ft rf l nd, r h r d 2 f r t n d n r t r n f n L n d län r nd d fr rf l nd. F rv n r. f rt ff nn nd, d n Hv d P n t r, dd rn r dbr n F rv r r. F l h rn n r h d n l n t rt r.. 28 <ü r ü ^r dd l d t r d rt nd, l rt H v d, ll d v l v t r pnn t r t V n d tt rn l l d p n t r d r b d. ^ l h r n r n f n, F dd rn d n T n d r, hv r d n fv r fr j^. nn 8 B r v l. F rv n r h n l rr bl, h ndr f rt, n lt d j n nd, p F dv r v F h rn r d. N, l.. B. H P n r t d n :4 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

10 8. N r Jn t r. P hv r d f B n h r d n n l ff nn nd tt. F nd n p ll tr. zv f lü r l ( tr 8 br v r tr Frj, xtr 8 r ^ r t, r b t. r dd l d t r nnd t n b, d r r rt v rl v t, t l ört F l h r. v rl v t r f nt p n t r t, d tt v l b l n h r n f n F r d n. V n d rn r l l d nt p n t r d R d r x län, h v n r t, t n t ff nn nd F rv d 4 f rt L n r ll r tr r p län, f r d n n n, r d n f r. L r n r ll t d n T nd r. Z> f (Üür l (r b l n^ r l l, ll 8, t r > r b pr l l, f r b nz. r n p t r tn n L pp, n t, n r d n n r p r, r nd. H v d t rt. t t. n b l n län r nd H v d t, n tt d D l rt r nd v rl v t, d r r p Z rn t ndtr t hv dt, n v nt l pl t tt V d V n d rn t, ph t r nd, v nt l rt br n d hv dt r r r t, n n d n nd r b ät d hv d l. L r ll t d n. T rnd r. H ld r t l p R bötr r t Bl d. 2 (H r l ^ n r l d t t rr, h r n l n t n b l, d hv R d dd d nd n ll t F l h rn. v rl v t r b ät d H r, V n d rn l l d tr b d, d t f r t fl n t, d ndr v l n t r pl lt d. ll r r F rv n br n ff nn nd, n n f rt. D n h r d d n d n nff b, t d n H pp r. D 2 hv d Pl tt r p hv r V^n d, f n ^ r ld r, h r d n. n. P nt n f ll tr rn Bl d r r n r d> br n f rt rr d Pl tt r, hv r d n v r t nd r t p 6 r (Bl d td r dff ldl r n P l. D r nd n f r l > r V nn L rv ll r r, d r r l t d n F dd r, h r br nt H v d H l ff ld, t 2 r Pr r p hv r f r pp n tv nd f rr t L d r. N r d n h r f rt r t n D l f Bl d t rv f r rf t f r n n ld P r l, r d n t tl r r Tr v d n n nd d r f, l r d r f r t f rv ndl. F r t t r r r ldt r. l r x. n r t d n :4 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

11 L. N r Jn t r. zz ^ l b V t l. tr nt d bb lt r n pp, ft r n f rt t nn nd. D t ff ll r d n fr <Ü r j Nö8, r, t d n b t l r t br d t p t, t F l h rn n L d r r l l n, d Z d t ndt n, r n fl n l d. nd n r l n, H v d t, vfl d t r nd v rl v (hv l ö v d n l d n H l r v r b tt d n H r, hv rj d V n d rn, d r r d n H r, h v ndhnl d P n t r R d r p l n. D b t F dd r L d, n fl n t ll. d n h pp r, h r j rf r t., r b x. ^ " 4 lü r d x b Z T l t r d ört F l h rn, L hv nd t L d r län r d d ndr v rl v t r ndt, v nt l pl t d 2 l tt n pp, ll r t t b ät d n hv d L d nh d V n d rn bl d n l dn, t l d n F rn b tn rt. F rv n r rt br n L r n ll t. f ^l n. ( r ä l n B r n. Z r b x rt r. r f bn n t rr l tr nt (ü r b x n l r d t t t d t N r lj. r ft r. P < d n r r d, F l h rn n l l d, dd p r d n pp. v rl v t h r p hv r f d rn n d t nd p d V n d rn f rt l 2 d nd H r r,.p l n n l ph d L n r, ll hv l f r r V br d tr r, f hv l d 2 dt n ll r n r t r, r n t r, d ft rf l nd r d, d ft rf l nd t r r n t r, hv rp f l d nt rn, d r r r d t. F dd rn r r d, B r d t d l nn nd L d nh d. z6 ^ pt r <z 6r. r t t l t ft rt l n t t Jn t, f rt d br nr d H n 4 b nr d Tv rb nd v r V n d rn,. f hv l d t ndt r d r rr t D l r j vnt, d 2 ll t b l <l t, d t d t n br nr d Pl t. F r t ll r n d r d rün d n br nr d, h r d n 4 Tv rb nd, f hv l d t d t nd r B n d, H. ^ tt < n r t d n : 0 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

12 . P N r Jnft t r. rn l r d r p d n. v rl v t h r b t nd 2 t p d p d r ll r nd t nd H rn r.,. ^.... n. D nj t h r j f nd t d dt ndflntt t n h lvr d B r fl, hv r d t v t n v r vl t, ll r f d t t l rn d p Blv t rn f ^nf l lxlv ttr 8 V l r n lxlv l r r t ndf b Bl tr ft Hönn n l t rf l nd ^ p r n, r b f n l Fl r pl rn d t f rf l p Bl t r.. F. ^ pt r n. L l d t br t n t, n n t l n t r Jnf t. H l röpp n r f rt, ndt n V n d r rn, d r r l d 2 f rt Tv rb nd b t l, n f rt tr län n, f rt Pl tt r, n hv r nt f V n d rn, f rt Pl tt r R d, n dt n, ll r n 2 l d r f p hv r d. F l h rn n, d r r f L n d f röpp n, r l d t n d r t f hv r L d, r f rt F d< V rn l f rt, d d 2 f rr fl P r r ll n f rt p nn b n n, n d t b t p d t n d r t f L r n. v rl v t l n t t tr ndt d n d t nd n d p hv r d n T rn b t l hv rth rn. z8 ^ pt r ^lr. D tt t Jnf h r j n n n t t d dt h lv f rd rv t. V n d r rn f rr t D l r r dbr n, R t n f rt, d 2 hv d Tv rb nd, f hv l d t f rr t r b l t t r n fx d V n l n, d r nd t br d r d n B l r B n ll r B n r d, d t f v rl v t f v r t lb, r dbr nt F dd rn f rt. (ü nt r. Z (^ nt r Üv ä. f dd l d t rr lf. D l n F > l h rn H v d t f rt l r d, n n d d n b j D l fh v d t f rt F dd rn r d, V n d rn l f br n n f rt t b t l nd n v r l v t r dt B n f rt d r d t d nt r. F nd t p lj Tr r r. 40 t r r ä. T l t r n t n v r lt brnnr d, ndt n n n V n rn, f r f rt B n l l d f rt, d 2 d t L d r V n r dbr n. F l h rn n ört, nd j h H n n n, ndff r n f v. D d n bl v nn t n d n N l, n r t d n : 0 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

13 . N r Jn t r. t tt d n n hv d f tt l., D tt t l r r nj t bl v nd t p B r tt. 4 (ü nt r t n v n. r dd ln d t r n t n v r lt f rt, ndt n v rl v t V n d rn, d r r bl dr d, d h r d t f r t, r rnndt, n f rt Pl t ll r r F rd b l v d R d n. P p p n, r hv d, H r j nd t l nd hnl B r rr r n f nl f r D n. Dtt h r x r t h f r Pvpp r f d tt l. n. D t r d rf r d t r t ndr, öt b Hn t t r F rv nd l n r f l d t b ndt, f tt f L nn rd 8 >. ^.. 0 r f r. P. 4. (Ü nr r>6 8 l rv, x p pr p r n l b r n r n. D j, t ndff t f h r t d ll f d r P p p r, f t r, r d L rv n t l n n f d b ndt, d n t l (ü nt r n, f r. 42 (ü n r n., D n r tr nt d bb lt t r n L p, p F l h rn, H v d v rl v, ndt n t d t t d t h r r d, l d nt r. V n rn V n d rn r r, d 2 l Pl tt r nd n f d tdft, d r r tr nt t tr d d l rt r nd V n rr. V,n n r l p d h r l R b d v r nd r F d, d rn r., < n. D n L rv r n r h nv d 4 L n r l n, f l, f r b t lfp df t. H v d t r f r nt t, H rdt br nt, h r 2 t r B d v r d n T nd nd n l l p hv r, f r d n 2 ört nl d d, t h rd F l R d b r. D n h r z P r ört F d d r nd r f r t nd t L d f röpp n, hv r ft r f l r R n d r ft r t r r nd, f hv l d n d t, r R p n, r n l d n. F rv n r r n d r t r r r t. D nn r, nd p B r tr nd n f r ö pr n Bl d, f rv ndl r f r t Jnn l l n hv d P pp, d r d t t r v r n d ndr fd h rdff ll d rt, n t. F l h rn n l b d nd r d f rr t F dd r d rfr p t l H v d t n, f n L. D n l r ll r f nl n ll r n, d n pr f B r n f rv ndl r t l l dt J l. H L t r. n r t d n : 2 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

14 62.. N r Jn t t r. l t r. ^ ^. 4z f N t r (l v ä t r r, tr tn, L v 6. r l n l, d f rt H v d F l h rn, r dt v rl v, d r h r n l d n Jndtr l dt n p d H rn r, ndr f d tt t. B n d rn r r l blöd, j B nd l n l d n f r n d n t r 8 d r F rv r l br n, F dd rn n d r t D l l d br n B n f rt d hv d t nt r. Br t dd r n P d t d r d v r nd H l B n, hv r P n f lb r nd, n r J l t t rn r v r t l d l t n p, b ndt r. Lltt. ndff nt ^ nn r v r Z>. Z. 0 r r. p. 40. Ll r rv n l r h r j d f nd t tp r t r V r, ^ rv Ll t r l l, b Vr v n t n t n fh dl. nd ndt t l d t n l. N r lff b l < ^n t l V nn n rv r nd, d r ph ld r f rr dn d B r r r, r l n, l, t l tr nd h rd, br n v nt l, d l R n ll r ll r ll L d rn, n hv d nd r. D n h r t br nt H rdt H v d, n rt l, h rd > Pl d, r n t d t p T r ll r T nd r, f hv l d b t v r tv l ft d. nd r t rt n dd r n n lt F d n H. tr nt f r t f rv ndl r d n t l n hv d P pp d nf d V n r F dd r, t n d t l F dd rn b ^ H v d. D n b v r, d n n r d n v dr r. ft r vtt D f rv ndl d n t l f r ldr Ll r v l t r t lz ll. r p ndr d f rt r, n v n n t nz r r, f t h t h r ff nn nd, f r d l t l l nd nd H r. D n F dd r r r dbr n, d t r nd n., < ^ n. D tt Jn t bl v n n t l ndt f n d B n, f r l n d t v d, hv d f r t d t v r, t ll b r t d f l nd, f r h t rr v rd t. H n d t n H v H n nd n p nd lv v, p nd l n rb d d p nd d t d f n Tr d, n r d t ll, ft p nd l n n r d. f r t nd p nd d n, t d n v t n p, d r r h n P n t hrv r, rd t p nd l n v d hv rt n p r t r ^ ^>. d n r t d n : 2 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

15 . N r Jn t r. d t lb, n tr x n r b d n n d tt n, n. d r, d d n h vd f t d n n V nd p nd n, t d n tt ünd r r ll r n pp r, pr n d n t l b d d H l n f r l d d n Bl d, v rd t n t l d b v n d n l, f r d l t d n h rd l, hv r d d tt l Jn t r r v t. J h r ö r d f r nd N. v t, hv r l d d l r t l d b lbt ld r ll r pr n b, f r n pp n, l d n d rv d n H pp p, p dd rn n, n r d n r lb n p R n, n d n d r n F nd, f d t f r f rt. n nd r d ll r ft d d vn d t hv dt p d, n rt, d tt r j t p ndl n rb d. (Ü n l l. > ^ (^ nz p r. dd l d t rr l, d t n < ft n tr ndt v rl v. V n d rn h v n Jndh l n r ph l r, d r l n Räb r r d t r n d. F rv n r v r lt b r r n l nd nd, r d n n n l. ^ r b r v r d n nd n V n. r, n j h r l d f nd t V n r h d n. H ld r t l v d V nd n. ^ 46 lü nd l t. r l d n f rr, n l d n, h r fr t nb nd, tör n, br dt v rl v, b f r n br d t, v nt V n tjv t, p d rn l t t. V n d rn r p n t r d tr b d p län. F rv n p r t b r, n p B n r rt. H ld r t l p t t d r.. 4 f0 6 l ( r n t, r rz t, l^tr bbr v r^ n t. r p t rr nd n L n. H v d t tört br dt, n t j vnt t l l n t v rl v t, d r r h rt d nn t h r n H r p län. V n d r, r rr r nd V <n, H v l n d pr dt H r nd l d L t r. D b t F dd r L r h v, n v dh n nd l p, h ( <Z d r b r dv nl t, F l h rn n L d r, hv l d l d r t r v l. F rv n r v r lt l br n... n. n r t d n : 2 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

16 64. N rff nj t., N. D n ph ld r ztt n t n tränd n, t t v dfl d l t, ^ lt d d t ltt B nd, l h n v d d t f rff, n fl d v n p B nd, r n ftrtt r d n d rp, v h lp r t t l v l fr dz ddnn, n d nn l v nd B nd t. F r T p l h d ld H r j f r ll t H lt r r Jn t v rn r rl t rr l, ft (ü r v l. r l fl r. v rl v tn r t n f Br d v r lt, d n p db. L t ll r nt p d rn, d r b t l r br d t. dt n H r d t n ^b Fnr. V n d r d B n fp d r ^ l b t l, <r v l v r lt p ntt r t d n tr b r. F rv n r v r lt f rt, n v rl v t B n d rn d L t r v l tbl.. 4 r d pd l r. " n H n nd t l d tör r n bl nt d dd l d. H v d t n t t, v rl ptt l d t, H rt d nn t pl t d f n d L trr n F rd l b t l B n ll r B d l n t f rn l d n n db r r p r^d, t V n d rn t nt p ntt r d d n tr b r b l n t nd p B n d r F r v b, rt nn nd, f n rn. T n n p r H r v n b.dr. F d r d rr Z ü. r t P r L r n, l j n t, d t v l r nd v xl v, d r n d l l r v l br d, v nt l, t l l n t dff lt fr V n d rn. dt n hör d r rn nd l Für, n n n Jndtr l. F rv n r nd rt d n br nn, n tt r rrr d. n nd d n f ld H v ld, <ll r nd r t n H v rn. (Ü r b z är p lr l. t P r L n r l n, f rt n nd d 2 r nd n lbr n Pl tt r p hv r f V n d rn, f hv l d n n r r l < l v rl v t, f r b t l br d t fr nd t. n T n b f nd j d n p t t d b r v t d l tr bbr v r, f t lbr n V F dd r, p t nd r t d v r lr nd p F vd rn. n r t d n : 2 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

17 . nl N r Jn t r. 6 N. 2 Z^ l pr r b. r t dd l d tört Jnf t, n f l t f n r bl F rv. H v d t r l t n db r, F l h rn n l n d n L d r, f hv l d dd l t r t t. v rl v t v nt l pl, p d rn lr nvt, ll r rt j vnt t V n d r rn fl n, t blöd b l P p r d n V r. B n h r z p df r nd n, f hv l d dd l t r d bb lt. f ^Vl n^ rl ä l n B r n. ^ Lt pn n. z 8 p n L b p tt l r. r Z L n l n, d br dth v v, ftn lt v rl v, r B n d r r 2 p df r R p n, f l. F rv n r v r lt f rt, d n r d ll r r tf rvtt Pl t p hv r f V n d rn. F l h rn n zd L d r l n t, d z f rr t n l d, vd n. t t. Fnnd t v d lv Br dd. 4 8 p xl n 8 ( r n r, p^6 b nt nn 8 bl r r tt ^. N t l n r nd n L, n l n t f ll r, f F rv f rt, d r br n F dd r, ll t F l h rn, d d f rr t L d r r t t V dd rn ört ö f tt d ört H r, t f t l, f (Ü Fr n. N. D n ph ld r nd r t n tr nd n, l f f r ldt (ü nlz l r n, fl d r p B nd t, lt d h ld nd R, p n d n 2 p df r pr t, n f n b t lff d t v d l nt v d r, nd t d n vh ld r. drrv d. d n d l, l nd p V n d rn dd nd H r, hv l d n h r t lf l l d Z l r n, ff ll t n d f v H r, v dj. L tt. Ll tt l pp. D n f r r h r nd rt d n, n ft. D t r ll r t b ndt Jnf t, f j nn rt l v l b r v. D n< F l h rn h r 6 L d r. v rl v t r r ndt, pl dt, nn t t br nt, n dt n f ^ V n d rn l n tl, t nd nn t, v, t n nn dr n d n n, hv rfr r n ndr f r n f t. R p n h r d n 2 Bl d f nf tt f L d r. Nx l. ll. V. 6 n r t d n : T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

18 66.. N r n t r. r. 6 f Ll tt ( lb l^ n n r b, bä n t t. r t l tör d t nd r v rl v t b t H v d, f rt H n,, l n F l h, t v lt pl t v rl v V n d r, d r r t t nd t tr b d p l n V n rn d r nd r f f B ff nh d, n r t r. B n h r nd nd d H n nd n b d t l d d p d r. F dd rn l n t rn d. F rv n p V n br n, n ll r v r lt hv d. f Vl nl^ X r L ä l n B r n, n nd n h r p t d t. N. D B r n lbt r l r (Vl tt r nt l r nd h r p L nd t b ndt, v dt j v d, d t nd t h r j n n t n B r n r d t l nd l, r ft r d rr p t vl r. V nt l r d d d h nbr t Nd nl nd fr d b. (Z Xll 8. r. > lzr b NÄ ttt. r n l d n rt r h pp d t b v l t H v d r nd nd P nd t nd n dv r b t n Br fl t. F l h rn n r r pr t j vnt t d n f r v rl v V n d r, f h r n t l n t H rdt ld, v d H v d t r lt, br d r d n n d, r tt r d h n t l t rt n. dt n r d t p h t n B d l. D b ft F dd r, d n H pp r d, r dv nl t t l n d h n d t L r. F rv n r r r d 2 tr nt d f rt Pj tt r, hv r V n d r rn r br d t.^. r. 8 ^ (Zr^ü (r n8 r r l n r, rp r l pr v n 6, l^tr r rt n r r t n. D x f t rr l t b< n n, f l ndv f r H v ö t r dbr nt, d v nt l r r nt r r l v t dt n nd n b t b t l br d t f r R t n r ö r nt d n ph t tt dt n hv d f tn nz p d rn, nd n t l lt r f tt t d drt. V n d rn Hr r nn, n d n f nd t D l r d t. V n rn v n t l r d t, f r R t n hv d ll r l. B n r, n n d n nd r r n. H nn n V lv b t r f 4 t d H n nd n b d p df r, hv r d H nn n n h r 2 pr t p df r p t rt n. F d d rn r p H nn n r d, p H nn n r, L d rn l h rn n h ^ b n r t d n : T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

19 . tt N rff Jn t. 6 L h nv d 20. H nn n v r r l n n r nd L d fr t v d t n B F dd rn t l V d rn. D n l n r (Zr^ll v r Z.., <,, ^,.. ^ ^ ä l p l. r f f rdv nl t rr l r n, tr nt d l nd l br n, hv L rv r P pp r l d t p r t lb t L pp ll r Tr ld rl tt p t. F rv n p V nn r f rt br n n n ll n hv d t. P v rl v t n r t H v d t dd f n l hv d t Pl t r. 60 (Ü ä p l. f t rr lf bn n.. > F rv n r f rt v r lr, ndt n p H v d t, n n d n f rr t h lv D l f v rl v t, d r r hv dt. 6r (Ü : 6 l t r l r rt br n d hv d d nt r p V d rn. ^ n n nd n l l d hv d. n h r j f t n d r d lt fr nn, r v rl v tö d r v r hv d, l v l f V n d r r n. D n ünd v r n n rt. 62 <Ü 6 (l l r, p, t r nt lxtr r n lb. dff ll fr d f r nd d rv d, th v d t d d n f rr t D l f v rl v t, f t V n d rn d nt r, t l l r hv d. P H v d tt d r h r d n n f rt hv d tr r v r lv H n nd n. 6z Ö ä n rr pt. r nd rt d n f rt p H v d v rl v, nd rt d n nl f rtpr t V n d rn l, d 2 fön tr b r p län, f hv l d n b nd r b fr nd n t r nd dt p V d t d n nd n f rfr, n r nfl n d t l p df n. B r B nd lf n br d, n bl v r ft rh nd n f ll r. D l F rv p d tt Jnf t r nd rt d n hv d V n rn B n v nt l bl. 64 (ü Z v lll. H r lt H v d v rl v, r d P nd, r d t br n V n r, d ll r v r t l. Vvt n nd rt d n r d, n d rt d n f rt ll n r d nd n F dd rn r d. 6 Z v. r nff l d 2 trt n P n r r dt p H v d t, r d n f t l H n nd n t d nd ört L n r, hv r H v d t n r r t l v rl v t. n r t d n : T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

20 68,. N r Jn t r. (ü x. t 6 x p r n. r t l t r br d, f F ttn d t d n r v l p v rl v t V n d rn. R t ldt t ( p x t r tört n lt p d n B n v nt l r n, n < d n nd x f rt Föl h rn n r nn d L d r, hv l d n n r t H v d t r nd t H v d tö n d ndff r n, hv r d d t n b n nd r h r n R f p län, hv r f r r t fr r. ll ^ 6 x pr Zn. D n f rr l bn n t rr lf. v rl v t d H v d t f r n t l p d t, n b t l br dt R t ldt t l n t hv dt p d n. Föl h rn n h v 4 L d r d n hv d R n ll hv r L d. F rv n n d nt l brnn, v nt l n Bl nd f r dt r nt, hv r d t r d h r v rh nd. P n dr d r B n d r rn h l r d. tz^ (ü x tr. L n t l. f F l h rn n 4 L d r r d n f rr t t t H v d t f rt, dt n r dt v rl v t d t n r dt, n Tv rflr, n f r b t l tt V n d rn r d, d n f rt Pl t p hv r, n t n v r r d p tv rt. B n r d d rr P n t r p hv r d rn Z dt n. D n p d d F dd rn Föl h rn n, lt n tt. 6 (ü x p ttr. r ndr d f rr h l r n, d f, t H v d t v rl v t r n t r nd R ldt t V n d t rn. D d t h v t l l tn n n l n t brnn Pl t, hv r ft r f l r d n l p d : n n r f rt, Föl h rn n r, B n r n, n v nt l f rt, F dd rn r nn. D n v r lt p n n. ^ 0 (Ü x l l r. f f nf nd, n l dt ndr. F rv n f r d t t f rt, n p V n rd rn n d r t D l br n l d dff ll ph d tr b r, r f rt, f v d n n l f rt Hv d Pl tt r p d r t d. D n vph ld r p v d H v tr nd n lv Br dd, h pp r f n (ü Z. x 6 br 8. H v d t r r t h r v d hv rt ^ n f rt tr v rl v t f rt hv d t t p d rn, d d n r t dt n d n hv d t tr p län, d r tr rtt r n d v r R., ff ldl. n r t d n :00 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

21 H N rj Jn t, 6 ff ldt t. V n d rn r d t r d nd l hv d d nt r V n r n l, F dd rn f v lf F l h rn n r. 2 lü x ltr t. r v t r (ü x z l r x j. 4. röpp n f rt, n Född rn r d. Öv rl v t h r Z l Pl tt r, f hv l v n r t dd r dt n R ldt t r lt V n d rn l rt tr b d d n br nd l ntp n t. F l h rn n r d t zd ll r n t d t L d ( d t d t, Z^ nn x v r v d b n ll r b t l hv d. B n f rt hv d tr b t. z l^ x b. H v d r röpp n tt Öv rl v t f r, tt, n b t l r dt R dt t f rt V n d rn f rt l bl r d, dt n r dbr n p d n r d d r l tr r v x lv, j t ll d tt d t r dbr n ddtt n lvf rv t ntp n t. F dd rn r d, br n, L r n p d 2 f rr t l n t t r nd p d ndr, t t l l t V n f r n d d n T nd. H ld r t l J rdh ll r T rv rd r. 4 f (ü x ( ln v, r rr 8, p rä t lb ä, d6 n l pr r, r lb l. f bn n d n ft n d x pr Zn 8. F l h rn n d r t L d ll t F rv n p H v d V n d r d ll r br nr d p v rl t l l d, d d n r tr b t p län B n v nt l f rt d 6 hv d P n t r p hv r f d rn R ff ldt t h rt d nn t r d t t d f rt f tn n. n. D nn P pp h r j f r t ö t zr, d d n f r nff F. z rt d h r n d ll n p ll tr, n r p B r n Bl d l r t r n d, t t n dd nd. D n ünd d rf rh l t ld ^ x b l, n d l^jnnvh r,n nd n nd r d tt N vn, h r j t l F rff l lb t d n (ü. ln. D n f r r ll r n fl L t d, ll (ü. p l ^Nt p. r f d t r t rf, h l f rt p röpp n V n rn, hv l b t l h v n br d hv d Br, f r d n R d h lb Pl tt r, f r d n^ hv d Pl tt r B n rn ö ttr t. V n rn r b t l j vn b l t nt n. J. 6 n r t d n :00 T http: hdl.h ndl.n t 202 n p

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n,

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n, OVATT FoR Sltr Rt( E n, SEMPROFESSONEL H-F STEREO FORST/ERKER. STEREOFORSTnRKEREN opbygges efter bllled og frontplade, de to forsterkere og str0mforsyningen anbringes i bunden af kassen pa afstandsstykker.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2OL4

Kvartalsrapport pr. 30. september 2OL4 Bilag 882-9-3 BestyrelsesmØde nr.82 21. nvember 2Ot4 Kvartalsrapprt pr. 3. september 2OL4 Metrselskabet I/S Resultatpgørelse (alle tal Ì 1. kr.) Nt 2 Indtægter Metrens takstindtægter Metrens dr fts ndtægter

Læs mere

Hjullejer Hjullager HONDA

Hjullejer Hjullager HONDA Koncernen Koyo Seiko Co. er verdens største producent af lejer. Koncernen blev grundlagt i Japan 1921 og har i dag filialer og fabrikker over hele verden. Koyo lejer er i original kvalitet. Visse størrelser

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni YuSee Plus... få mere ud af dit tv Nvember 29 '73, fn ffitn,@ Kabel-tv - Bredbånd - Telefni E Følg striberne g p frdelene ved Yu Med Kabel-tv fra YuSee kan du få meget mere dag. Med YuSee Plus kan du se

Læs mere

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S Kvartalsrappft pr. 31. marts 2O14 Metrselskabet I/S Resultatpgørelse (alle tal 1 kr.) Nte 2 2 Indtægter Metrens takst ndtægter Metrens dr ft s ndtægter Værdi af eget arbejde ') Andre dr fts ndtægter')

Læs mere

@ Police. Byg n ingsforsikring. TrygVesta. Ejerforeningen Bogense Kyst Att. Susanne Hansen Bispeengen 82 Anderup 5270 Odense N

@ Police. Byg n ingsforsikring. TrygVesta. Ejerforeningen Bogense Kyst Att. Susanne Hansen Bispeengen 82 Anderup 5270 Odense N Byg n ingsforsikring nr: 649-125.394-01 Ejerforeningen Bogense Kyst Att. Susanne Hansen Bispeengen 82 Anderup 5270 Odense N Forsikringstager: Forsikringssted: Ejerforeningen Bogense Kyst Gronnevej 8, 5400

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev 1 Foreningens navn og område Foreningens navn er: Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev. Dens hjemsted er Herlev Kommune. Foreningens område er matr.nr.:

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som O Appendiks 1.09 CTS standard Glostrup hospital standard for CTS anlæg Opmærkning Alle komponenter skal mærkes med brugeradresse

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re)

n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re) tf rmnlung l København Døves Kvindeforening l O.v foreningen af 1866 08/03 2013 kl. 19 f\1 f 't, 'Il r at tllrglt onne, desværre Ikke kunne komme til tnu" "' f onll rs ger. Der er kommet S nye medlemmer,

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

ANBEFALER HVIDEVARER TIL SERIØSE PRISER

ANBEFALER HVIDEVARER TIL SERIØSE PRISER NBEFLER HVIDEVRER TIL SERIØSE PRISER EG VSKEMSKINE L 60260 FL 6 kg, 1200 omdr. Quickprogram 3 kg./20 min. OptiSense vaskesystem Energiklasse: //B 3.299,- KØLE-/FRYSESKBSK RF 4121 W Køl/frys: 145/48 liter

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Oversigt ventil-motor kombinationer

Oversigt ventil-motor kombinationer Oversigt ventil-motor kombinationer 2015 5-års garanti SWISS QUALITY Indhold Ventil-motor kombinationer Lineariseret reguleringsventil 3...11 6-vejs Indvendig gevind 80 C 15+20 3 zone ventil Indvendig

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Nye genrer i afsætning. Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning?

Nye genrer i afsætning. Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning? Nye genrer i afsætning Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning? 1 Peter Renstrup 2 Peter Renstrup 3 Skrivning Skrivning som design (Gunther Kress, Literacy

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

Bestillingsbilleder på lager Bestillingsbillederne koster 7 DKK pr. stk. Nr. 861101 861102 861201 861203 880602 880901 890103 890401 890601 890602

Bestillingsbilleder på lager Bestillingsbillederne koster 7 DKK pr. stk. Nr. 861101 861102 861201 861203 880602 880901 890103 890401 890601 890602 Bestillingsbilleder på lager Vær opmærksom på, at nogle af billederne findes i helt ned til ét eksemplar, så der kan godt være en, der har bestilt uden at bestillingsbilledet er nået at blive slettet på

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere