Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thorning Vandværk kåret som årets vandværk"

Transkript

1 Nummer 2 April årgang 2000 eksemplarer Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

2 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej Engv Blicheregnens Museum v/inger Michelsen Haugevej Kjell Thorning Spejderne v/karina Müller Højgårdsvej Kjell Thorning Foredragsforening v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Thorning Borgerforening v/laila Simonsen Hjordbakken Kjell Knudstrup Skyttekreds v/jette Jacobsen Blichersvej Kjell Thorning Idrætsforening v/karina Philipsen Ungstrupvej Kjell Brugerrådet/Bakkegården v/søren Sørensen Tørrepladsen Kjell KFUM & K v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Thorning Menighedsråd v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Indre Mission/Thorning v/henrik Rask Prangervej Kjell Thorning Forsamlingshus v/grete Møller Kong Knuds Vej Kjell Socialdemokraterne i Silkeborg v/poul Erik Madsen Hosekræmmervej Kjell Thorningegnens Friluftsspil v/birgit M. Andersen Rosenborgvej Kjell Thorning Pensionistforening v/viggo Eriksen Skovvej Kjell Børnehaven Peblinge Huset v/aase Ørnstrup Thorning Venstrevælgerforening v/v/agner S. Christensen Munkemarken Kjell Thorning Vandværk I/S v/harald Pehrson Munkemarken Kjell Rideklubben Hinnitus v/tommy Solnæs Smedebakken Kjell Foreningen Norden Kjellerupegnen v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Blicheregnens Lokalråd v/dorit Rask Over Kærsholm Vej Kjell Dansk Folkeparti v/harry Madsen Skivevej Kjell Thorning Skole v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 v/brit C. Olsen Skivevej Kjell Redaktionen Tove Vinther (kasserer) Peter Nielsen (layout) Hanne Pehrson (annoncer) Tom Andersen (ansv.) Ellen Andersen (formand) Deadline fredag den 12. maj Næste udsendelse uge 22 Afleveringssteder for indlæg Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos: Tom Andersen, Hosekræmmervej 14 Indlæg i elektronisk form, fotos: Peter Nielsen, Hvis man ikke har modtaget Blichfang, kan bladet hentes på museet, Bakkegården, hos købmanden eller bageren i Thorning, i Hauge Minimarked eller på Kjellerup Bibliotek. Blichfang kan også læses/printes fra 2 Indhold Referat af årsmøde i Blichfang... 3 Indre Mission... 6 Nyt fra Foreningen Norden... 8 Thorning Foredragsforening... 8 TIF gymnastikudvaslg... 9 Gudstjenesteliste Koncert i Thorning kirke Konfirmander i Grathe og Thorning KFUM og KFUK Thorning Pensionistforening Det sker på Bakkegården Årets Vandværk ROBIN HOOD, nu med vildsvin

3 Referat af årsmøde i Blichfang Mødet blev holdt torsdag den 4. marts kl på Bakkegården. Deltagere: Thorning Spejderne v. Ulla Lyngsøe, Thorning Foredragsforening v. Tom Andersen, Brugerrådet på Bakkegården v. Søren Sørensen, KFUM og K og Thorning Skole v. Tove Vinther, Thorning Menighedsråd og Foreningen Norden Kjellerupegnen v. Ellen Andersen, Thorning Forsamlingshus v. Grethe Møller, Thorningegnens Friluftsspil v. Birgit M. Andersen, Thorning Pensionistforening v. Viggo Eriksen og Thorning Vandværk v. Lars Munk. Afbud fra Helle Westergaard, Socialdemokraterne i Kjellerup Kommune. 11 ud af de 24 foreninger deltog tilligemed redaktionen. Formanden Birgit M. Andersen bød velkommen, og generalforsamlingen kunne begynde. Ellen Andersen valgtes til referent. Pkt. 1. Valg af dirigent. Søren Sørensen vælges og fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste årsmøde den 26. februar Ellen Andersen læste referatet op, og det godkendtes. Pkt. 3. Formandens beretning. Formanden indledte sin beretning med et lille historisk tilbageblik. Den 17. marts 1990, altså for 20 år siden, blev kimen lagt til det nye lokalblad for den daværende Kjellerup Kommunes vestlige del. Men først to år senere, i februar 1992, udkom nr. 1. Bladet havde ikke noget navn. Det blev citat fra bladets forside besluttet at lade læserne finde et godt navn et navn, der falder lige i øjet. April 1992 udkom blad nr. 2 med navnet HJEMSTAVN.. Bladet fik for fem år siden navneforandring. I april 2005 udkom nr. 2 under navnet Blichfang, som egentlig var et af forslagene fra 1992, der blev gravet frem af mølposen, som daværende formand Henrik Rask beskrev det i bladet, citat: Grunden til navneændringen af bladet er at få et mere præcist navn, der - i disse storkommunetider synliggør vores lokalområde/bladets distributionsområ- 3

4 de som Blicheregnen og samtidig et mere tidssvarende navn, der også appellerer til de yngre generationer. I 1992 var der 16 foreninger, der sluttede op om bladet. I 2010 er der 24. Der er i 2009 som sædvanligt udkommet 6 blade. Tre blade på 20 sider og tre på 16 sider, alle i et flot layout. Tak til Peter Nielsen for det store arbejde med at sætte bladet op, lige klar til at gå i trykken. Peter har været med i redaktionen lige siden bladets start i 1992 og har i de mange år præget bladet i positiv retning. Hanne Pehrson har ligeledes været med i redaktionen siden bladets start i 1992 og i alle de år ihærdigt arbejdet med kontakt til sponsorer med henblik på de annoncer, som bladet er så afhængigt af. Også en stor tak til Hanne. Der skal også lyde en stor tak til sponsorerne. Tom Andersen var med til at stifte bladet i 1992 og siden år 2000 med i redaktionen som ansvarshavende redaktør. Desuden beklædte Tom formandsposten i en årrække. Tak til Tom for det store arbejde, der er med at få bladet distribueret. I 1999 overtog Tove Vinther kassererposten og har siden stået for regnskabet. En stor tak til Tove for at styre pengesagerne. Tak til alle de foreninger, der støtter og slutter op om bladet til stor gavn for alle i vores område. Tak for godt samarbejde i redaktionen. I år har jeg slet ikke hørt nogen beklage sig, og det kan vel kun skyldes, at de ansvarshavende medlemmer i Blichfang gør det godt, og at forbigående problemer af forskellig art økonomiske og distribueringsmæssige ikke har præget Jeg vil hermed overlade formandskabet til den næste i rækken. Formandens beretning godkendtes. Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2009 til godkendelse. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste indtægter på ,47 kr. og udgifter på ,13 kr. Overskuddet var på og kassebeholdningen på ,21 kr. Alle foreninger har betalt kontingent. Annoncestøtten er stabil. Søren Sørensen kommenterede, at det var et flot regnskab. Regnskabet godkendtes. Pkt. 5. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang. Hanne Pehrson kunne berette, at der er en trofast kreds af annoncører. Der betales en gang årligt for 6 gange. Det kan også lade sig gøre at fordele annoncen over to år og så få den i hvert andet blad. Tom Andersen redegjorde for distribue- 4

5 ringen. Bladet uddeles af Forbrugerkontakt og kommer sammen med reklamerne. Nej til reklamer får ikke bladet. De, der ikke får bladet, kan få det hos købmanden, hos bageren, på museet, i Hauge Minimarked, på Kjellerup Bibliotek og på Bakkegården. Pkt. 6. Indkomne forslag. Ingen. Pkt. 7. Debat og gode ideer. Søren Sørensen foreslog, at der blev lagt blade på Bakkegården, da de ældre medborgere ofte ikke får reklamer, og fordi det kunne ske, at Blichfang ikke lå i reklamebundtet. Forslaget fik tilslutning. Forskellige muligheder for uddeling af bladet blev drøftet, men man valgte at beholde den nuværende form. Pkt. 8. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet på 200 kr. fastholdes. Pkt. 9. Valg af formand, næstformand, kasserer, ansvarshavende redaktør og to revisorer. Birgit Andersen blev foreslået genvalgt, men takkede nej. Ellen Andersen blev foreslået og valgtes til formand. Der var genvalg til næstformand og annonceansvarlig Hanne Pehrson, til kasserer Tove Vinther og til ansvarshavende redaktør Tom Andersen, som bemærkede, at det blev hans sidste valgperiode. Til revisorer genvalgtes Cita Brøns og Harry Madsen. For layoutet står Peter Nielsen. Pkt. 10. Evt. Bestyrelsen opfordrer til, at foreningerne vælger en repræsentant, der er bosat i området. Peter Nielsen spurgte, om det var i orden, at han af og til fandt egnet billedmateriale til indlæggene i bladet. Dette fik han opbakning til, da det ville kunne bemærkes ved korrekturlæsningen, hvis foreningen ikke syntes om det. Dirigenten udtrykte glæde over, at alle poster var blevet besat, og at bladet kunne fortsætte i god gænge. Han sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, og Birgit M. Andersen takkede dirigenten for god styring af mødet. 5

6 Indre Mission April: Torsdag d. 8. Bibeltime i hjemmene Johs. Ev. kap. 18 v. 28 til kap. 19 v. 16. Torsdag d. 15. kl Møde ved Svend Taulborg, Struer. Torsdag d. 22. kl Sangaften i Missionshuset. Onsdag d. 28. Samfundsmøde i Karup Missionshus, ved Orla Villekjær, Sdr. Felding. Maj: Torsdag d. 6. kl Møde ved Henning Hollesen, Aulum. Torsdag d. 20 kl Soldarervennefest. Bent Ingemann Jensen taler. Fredag d. 28. kl Familieaften med fællesspisning sammen med KFUM og K. Tilmelding sen. 21. maj til Ellen Andersen. Juni: Torsdag d. 3. kl Danmissions Årsfest i Missionshuset. Alle er velkommen til vore møder. Lyt til IM s telefonandagt Danmissions Kvindekreds Tirsdag den 6. april kl Møde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning. Nyt fra Danmission. Afslutning ud fra Ap.G. 21 v Tirsdag den 4. maj kl Møde hos Inger Riis, Tørrepladsen 17, Thorning. Nyt fra Danmission. Afslutning ud fra Ap.G. 22 v Torsdag den 3. juni kl års fest i Thorning Missionshus, Birkevej 10. Festtale ved tidl. missionær i Kina, Anne Grethe Frøslev Kirken i Kina i dag og de udfordringer, den som hastigt voksende kirke står overfor Sang, kaffebord og lotteri. Enhver er velkommen i et godt mødesamvær og til festaftenen. 6

7 Danmissions Kvindekreds i Thorning fejrer 60 års jubilæum DMS, Dansk Missions Selskabs kvindekreds i Thorning blev stiftet den 18. april 1950 på foranledning af DMS kredsens daværende formand Arnold Ravn. Navnet Danmission kom til ved en sammenlægning af DMS og Santalmissionen i Til den første bestyrelse valgtes Rosa Nielsen til formand, et hverv som hun bestred i en årrække. Som næstformand valgtes Katrine Andersen og som kasserer Maren Ravn. Kvindekredsen havde fra starten 25 deltagere, et antal, der holdt sig uændret i mange år. Man mødtes dengang som nu på skift i hjemmene og holdt fødselsdagsmøde og årsmøde i Missionshuset. Gennem årene har kredsen været med til regelmæssigt at afholde Ydre Missions basardag, og det har altid været en festlig begivenhed i byens liv, som mange tog del i. Kernearbejdet i Kvindekredsen er det gode samvær om det kristne budskab og dets udbredelse i verden. Der er gennem årene samlet mange penge ind til missionsarbejdet, og som noget særligt støttes børnearbejdet gennem projektet Fremtidsbørn. Trofastheden er kendetegnende for Kvindekredsen, og en enkelt har været med fra starten og kasserer siden Kredsen er åben for alle, der har lyst til at være med. Den 3. juni fejres jubilæet ved årsfesten i Thorning Missionshus. Festtalen holdes af tidl. missionær i Kina, lærer Anne Grethe Frøslev, der fortæller om sit møde med Kirken i Kina i dag og de udfordringer, den hastigt voksende kirke står overfor i det kinesiske samfund, og hun ledsager sin fortælling med billeder. Aftenen vil byde på et festligt samvær med sang, kaffebord og lotteri. Nabokredsene er indbudt, og Kvindekredsen håber, at mange, også fra sognet, vil slutte op om denne særlige aften. 7

8 Nyt fra Foreningen Norden Naturfredningsforeningen og Foreningen Norden på Kjellerupegnen indbyder til Aftentur til Sdr. Resen-Fårbæk Naturpark Tirsdag den 11. maj kl Vi mødes i anlægget i Sdr. Resen kl Der er fælleskørsel i egne biler og opsamling ved Superbrugsen i Ans kl , Mosaikken i Kjellerup kl og på Kirkepladsen i Thorning kl Bent Andersen, Fårbæk, vil fortælle om naturparken, der er smukt beliggende ved Karup å og skabt i området med brunkulslejerne, der var i brug under og efter 2. verdenskrig. Vandringen, som ikke er for gangbesværede, er på i alt 5 km og fører gennem et spændende kuperet tilplantet område med søer og over Venskabsbroen mellem Fårbæk og Sdr. Resen. På rastepladsen på Fårbæksiden, med udsigt over Karup Å, serveres grillpølser med brød, øl og vand og kaffe med kage. Derefter gåes tilbage til anlægget i Sdr. Resen. Pris 40 kr. Der er tilmelding til denne spændende tur senest 10. maj til Pernille Ingemann, tlf eller til Ellen Andersen, tlf Thorning Foredragsforenings sidste arrangement i foråret Tirsdag den 27. april kl : Musikpædagog og forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, Erik Sommer, holder højskoleaften med fortælling og sang. Arrangementet afholdes i Thorning Forsamlingshus. Alle er velkomne. Entre 50 kr. Der serveres kaffe og man medbringer selv brød. 8

9 Gymnastikudvalget siger Tak for sæsonen 2009/2010 Gymnastik-udvalget vil gerne sige tak til alle for en rigtig god gymnastik-sæson. På alle holdene har der været en rigtig god tilslutning. En stor tak til alle instruktører og hjælpere, alle har bare gjort et godt stykke arbejde. Step-holdet fortsætter frem til 1. juni. Der er plads til nye, der lige har lyst til lidt ekstra motion inden ferien. Stavgang starter 12. april kl. 19. Vi går ca. 1 time. Mødestedet er ved p-pladsen Stendalgård. Der er mulighed for at låne stave. Alle, både unge, ældre og midt imellem, er velkomne. Også dig der har lyst til en frisk gåtur uden stave. Så bare mød op, det er rigtig hyggeligt. Instruktør er Irma Andreasen Gymnastik-udvalget v. Annette Holgersen Fodboldstøvle Bank Kære forældre. Kender i det? Jeres børn er pludselig vokset ud af deres fodboldstøvler. De er næsten nye, synes I, og hvad gør vi så? I henvender jer til mig, så vil jeg lægge dem i en bank, hvor de, der vil købe, betaler 50,00 kr. - de, der vil sælge, får 40,00 kr. (Afregning sker ved salg.) Kig allerede efter nu, om støvlerne er for små. Er de det, så ring til mig, så finder vi ud af, om jeg har den rigtige størrelse på lager. Udendørs sæsonen 2010 starter før, I ved det. Ret henvendelse til: Carl Erik Philipsen Bindstouwvej 13 Thorning Tlf Mobil

10 Gudstjenesteliste Dato Thorning Grathe 11. april, 1.s.e.påske Solveig Bøye 18. april, 2.s.e.påske Koncert Birthe Kiilerich 25. april, 3.s.e.påske april, Bededag maj, 4.s.e.påske 9.00 Peder K. Roulund 9. maj, 5.s.e.påske Konfirmation 13. maj, Kristi Himmelfart Klaus Buch Møberg 16. maj, 6.s.e.påske 9.00 og Konfirmation samt bus til gudstjeneste i Viborg 23. maj, Pinsedag maj, 2. pinsedag maj, Trinitatis Birthe Kiilerich Koncert i Thorning kirke søndag den 18. april kl Medvirkende: Hasseris kirkes Trio Mogens Jensen (orgel/harmonika), Karen Grarup (sang), Ole Bech (guitar). Hasseris kirkes Trio er ansat ved Hasseris Kirke i Ålborg, hvor den har til opgave at bidrage med ny musik og tekst ved kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger. Intentionen er at finde et udtryk som kan tale ind i tiden til nutidens mennesker. Trioens hovedtese er ganske enkel: Det må ikke være kedeligt, men gerne glædeligt, - og gerne højt til loftet og dybt i jorden. 10

11 Konfirmander i Grathe og Thorning 2010 Grathe kirke d. 9. maj kl Marcus Gaarde Kristensen, Kong Knaps Vej 55, Stenrøgel Mark Gejlka Langdahl, Kong Knaps Vej 20, Stenrøgel Nanna Due Stück, Gl. Hærkrovej 21, A, Hvam Kasper Stampe Jensen, Haugevej 47, Hauge Thorning kirke d. 16. maj kl Jacob Jepsen Christensen, Tørrepladsen 16, Thorning Laurits Boile Christensen, Munkemarken 35, Thorning Melina Maimburg Iversen, Bindstouwvej 3, Thorning Marie Møller Jørgensen Runa King-Isager, Hosekræmmervej 20, Thorning Juliane Ørgaard Knudsen, Skovvej 72, Thorning Nicklas Nyrup Lyngsøe, Danbovej 3, Knudstrup Mathias Duus Møller, Grågårdevej 3, Gråskov Louise Storgaard Nielsen, Ålborgvej 63 Thorning Signe Denhardt Brandt Nielsen, Ungstrupvej 18, Ungstrup Patricia Voldum Voss Pedersen, Gl. Hærkrovej 35, Hvam Johannes Skov-Andersen, Impgårdvej 7, Ungstrup Steffen Solnæs, Smedebakken 20, Thorning Kia Thomsen, Viborgvej 10, Knudstrup Ida Marie Nørum Wigh, Tørrepladsen 32, Thorning Thorning kirke 16. maj kl Rikke Højer Bonde, Tørrepladsen 45, Thorning Emma Moeslund Eriksen, Skovvej 51, Thorning Jonas Kofod Eriksen, Skovvej 52, Thorning Ester Frank, Blichersvej 32, Thorning Anders Gammelager Houe, Vattrupvej 20, Vattrup Lucas Monbjerg Sejer Iversen, Fredensgade 28, Kjellerup Christian Kortegaard Jensen, Højgårdsvej 6, Thorning Mette Kjær Jeppesen, Arildsvej 26, Gråmose Jeanette Kastberg Mathiesen, Sangildvej 26, Knudstrup Mikkel Hvam Nielsen, Stendalvej 5, Skræ Henriette Overgaard, Bindstouwvej 9, Thorning Mikkel Kaas Søegaard, Skovvej 19, Thorning Zoe Fast Østergaard, Skovvej 22, Thorning 11

12 KFUM og KFUK Fre. 9/4 kl Litteraturaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26. Fre. 16/4 kl Bibeltime hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttesvej 27 og hos Grete og Jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11. Fre. 23/4 kl Sangaften hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57. Tor. 29/4 kl ? Svømmeaften i Viborg Svømmehal. Kaffe og varme hveder hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10. Fre. 7/5 kl Aftentur - gåtur eller køretur. Arr. Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26. Mødested? Medbring kaffe. Tor. 13/5 kl.? Friluftsgudstjeneste eller 13/5-16/5 Deltagelse i Danske Kirkedage i Viborg. Se program på Tor. 20/5 kl Deltagelse i Soldatervennefest i Missionshuset. Fre. 28/5 kl ? Forårsfest med fællesspisning med efterfølgende tale, kaffe og underholdning. Tilmelding er nødvendig til Tove senest 21/5. Fælles med IM. Fre. 4/6 kl Cykeltur. Turguider Jens Aage og Tove. Medbring kaffe. Mødested: P-pladsen. Alle er velkomne. Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf

13 Thorning Pensionistforening Onsdag den 14. april kl på Bakkegården kommer Viborg Harmonika Klub og underholder, der bliver også fællessang. Der serveres snitter, vin og kaffe med småkager. Pris pr. person er 60,00 kr. for medlemmer, og 80,00 kr. for ikke-medlemmer. Husk tilmelding senest den 10. april på tlf eller Onsdag den 12. maj kl på Bakkegården, kommer Anker Svendsen fra Vinderslev og underholder med musik og fællessang. Der bliver serveret kaffe med flødeskumskage og småkager. Pris for medlemmer er 50 kr., og 70 kr. for ikkemedlemmer. Husk tilmelding senest den 9. maj på tlf eller Husk!! Husk!! Sæt kryds i kalenderen. Onsdag den 9. juni kl Heldagsudflugt til????. Program herom vil senere blive meddelt. Venlig hilsen Viggo Eriksen. 13

14 Det sker på Bakkegården April: 7. Generalforsamling i Brugerrådet kl Efter generalforsamlingen vil den nye formand for ældre og sundhed, Gitte Willumsen, orientere om ældreplejen i Silkeborg Kommune. 21. Banko kl Sang og musik v. Dorthe Johansen, Laurbjerg kl Maj: 19. Banko kl Brugerrådet Hver tirsdag kl er der sang med musikledsagelse af organisten. Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste. Gudstjenesten hver sidste tirsdag på Bakkegården er med både kaffe, sang og prædiken. Alle er velkomne! 14

15 Årets Vandværk Det gamle vandværk fik sidste år et nyt udseende, idet der blev anlagt nyt hegn med sokkel, ny flisebelægning, der blev ryddet op i buske og træer og sået nyt græs. Alt dette var nødvendiggjort af etableringen af en ny boring, som er gemt under en flot vejrbestandig hætte på vandværksgrunden. Sammen med den ligeledes nye boring ved det tidligere Lind produceres der kbm. råvand. Indvendigt i bygningen er der også sket voldsomme ændringer. Bestyrelsen har fået skiftet det gamle udpumpningsanlæg ud med nye energibesparende pumper og fået sat en ny eltavle op, de gamle lukkede filtre, der var gennemtærede, er blevet fjernet og der er lagt fliser over hele gulvet. Tidligere er der investeret i en nødstrømsgenerator, og filtre samt bygning er blevet renoveret. De nye investeringer har muliggjort elektronisk sikring af de to boringer og vandværket, så ingen uvedkommende kan trænge ind uden at starte en alarm. Uregelmæssigheder i vandforbrug, produktion og vandbeholdning fanges også af det nye system. Vandpasseren Ingvar Jørgensen kan sammen med andre udvalgte personer-firmaer stille en diagnose på sin computer derhjemme og agere meget hurtigt, hvis uforudsete hændelser skulle indtræffe. Disse arbejder blev besluttet, dels fordi anlægget var nedslidt og dels for at bringe vandværket på et stade, hvor det fremtræder som en moderne hygiejnisk fødevarevirksomhed, der kan sikre de 627 tilsluttede forbrugere en stabil og ren vandforsyning. Det udpumpede vand har en særdeles god kvalitet: Det indeholder ingen coliforme (jord)bakterier, det er pesticidfrit, hårdhedsgraden er 8,3, hvilket er i den bløde ende af middelhårdt. De seneste vandanalyser kan findes på www. mitdrikkevand.dk Sideløbende med den indvendige modernisering, er der foretaget to større ledningsarbejder: Fra Foghsvej blev der lagt en ny 90mm ledning til Skovvej 67. Herved var det muligt at tilslutte flere ejendomme og skabe gode trykforhold for Impgårdområdet, idet der samtidigt er etableret forbindelse til ledningen fra Stendal og Impgård. Ledningen på Skovvej fra Blichersvej og 15

16 ned til åen var gammel, usikker og vanskelig at reparere. Den blev skiftet og der blev etableret nye stik til alle parceller. Arbejdet foregik ved en kompliceret underboring, da der ligger mange ledninger under fortov og vej. Selvom vandværkets bestyrelse og de udførende firmaer har prøvet at begrænse generne for brugerne, har det ikke kunnet undgås, at en del forbrugere har oplevet perioder med manglende vand. Især de uforudsete hændelser i forbindelse med arbejderne har været irriterende for nogle. Bestyrelsen beklager og håber, at de løbende moderniseringer vil nedbringe antallet af episoder med gener for forbrugerne. I løbet af i år og næste år forventer vi udskiftning og sanering af ledningssystemet på Svend Grathesvej og delvis sanering i området syd for Blichersvej Smedebakken foranlediget af kloaksepareringsarbejderne. Alle disse arbejder er muliggjort af den tidligere opsparede likvide formue. Pengene er nu brugt og bestyrelsen har besluttet at forhøje både kbm.prisen og de faste afgifter med henholdsvis 0,50 kr. til 3,00 kr. og 200,00 kr til 550,00 kr for at genopbygge en rimelig kassebeholdning. Thorning Vandværk I/S er som følge af moderniseringerne, af Vandguiden, den årligt udkommende lommebog for vandværksfolk, udnævnt til årets vandværk. Når vandværket således kan fremhæves som et godt eksempel for andre vandværker, er det for bestyrelsen et bevis på, at vi har taget nogle gode beslutninger. I anledning af at Thorning Vandværk I/S i år har eksisteret i 100 år, har bestyrelsen besluttet at holde åbent hus lørdag den 11. september fra kl til på vandværket og vise det nye anlæg frem for alle interesserede. Og endnu et jubilæum. Gregers Thomsen har i år været medlem af bestyrelsen og kasserer for vandværket i 20 år. Tak for det gode og solide arbejde du har udført i alle årene og for dit inspirerende engagement. Bestyrelsen: Formand Harald Pehrson Kasserer Gregers Thomsen Vandværkspasser Ingvar Jørgensen Sekretær Karsten Bøgelund Madsen Medlem Lars Munk 16

17 Indbydelse til Thorning Skoles 50 års jubilæumsfest den 4. september 2010 Kl Thorning Skole vil gerne invitere dig til gammel elev/lærerfest. Skolen vil være åben fra kl , og der vil være udstilling, korsang og café. Du kan gå på opdagelse og se, om du kan kende lokaler, finde gamle billeder m.m. Festen starter kl i det store telt på sportspladsen. På bordene vil der stå skilte med årstal for 7. kl. Du tilmelder dig (selvfølgelig) i den årgang, hvor du gik i 7. kl., også selvom du ikke har gået i 7. kl. på Thorning Skole. Der vil være buffet og prisen er 275 kr. Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. HUSK KONTANTER. (Der er ikke længere hæveautomat i byen) Der vil være hyggemusik med plads til masser af snak og senere vil der blive mulighed for en lille svingom. Du kan tilmelde/købe billetter via frem til den 31. maj. (Søgeordet er Thorning Skole ) Det vil også være muligt at købe billetter på skolens kontor, dog kun ved personlig henvendelse og mod kontant betaling. Kontoret vil være åbent tirsdag d. 13. april kl og igen lørdag d. 24. april kl På skolens hjemmeside vil du kunne se, hvem der har tilmeldt sig fra de forskellige årgange. Listen vil blive opdateret ugentligt. Husk at medbringe billetten til festen. Vi glæder os til at se dig Venlig hilsen Thorning Skole 17

18 ROBIN HOOD, nu med vildsvin Billetsalget starter 6. april på eller billettelefon nr Skuespillerne er nu godt i gang med at øve til ROBIN HOOD, både tekster, sange og dans, og den ihærdig indsats begynder at tage form. Mange af sangene er ved at være på plads, og søndag den 10. marts var alle skuespillerne samlet i skolens gymnastiksal for at give den en ekstra skalle. Så man kan godt begynde at glæde sig til Thorningegnens opsætning af ROBIN HOOD på scenen bag forsamlingshuset i juni måned. Forsamlingshuset dannede i øvrigt rammen om den første læseprøve den 22. februar, hvor alle medvirkende både på og omkring scenen også havde mulighed for at hilse på hinanden. Det er således ikke kun på scenen ROBIN HOOD er ved at tage form, men alle de øvrige funktioner er godt i gang. De første kostumer er syet, og der blev også tid til første kostumeprøve. Desuden var der mulighed for at se scenemodellen og hilse på vildsvinet Villy, som skal optræde på scenen. Som altid er humøret højt, når man mødes i friluftsspillet, og i år bliver der sikkert grinet ekstra meget. Det er jo brødrene Price, der har omskrevet ROBIN HOOD, så den er præget af deres underfundige humor. Glæd jer til juni. Instruktør Kim Brandt og orkesterleder Flemming Berg morer sig sammen med nogle af skuespillerne til læseprøven. 18

19 fortsat fra forrige side De kostumeansvarlige ser til medens Prins John prøver tøjet for første gang. 19

Undskyld Hr. må jeg byde Dem..

Undskyld Hr. må jeg byde Dem.. Nummer 3 Juni 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Undskyld Hr. må jeg byde Dem.. Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn

Læs mere

Nummer 4 August 2014 23. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 23393746 Blicheregnens Museum v/bente

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nors-Tved Tidende. marts-april 2009 2. udgave - Årgang 5. Efterlyst!. Indhold: Spejderne i Nors. Kirketidende. Fastelavnsbilleder

Nors-Tved Tidende. marts-april 2009 2. udgave - Årgang 5. Efterlyst!. Indhold: Spejderne i Nors. Kirketidende. Fastelavnsbilleder Nors-Tved Tidende Indhold: Spejderne i Nors. Kirketidende Fastelavnsbilleder Profil Vorring Maskinstation Nyheder fra Spejderne Trafikproblemer på Nørbyvej i Tved Nyt i Nors Lægehus HUSK generalforsamlingen

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Når egene knoppes, og granerne duppes, og skræpperne kante den støvede vej. Når frøen fortæller, mens guldregnen hælder sig over syrenen i hviskende leg, da dages,

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk juni - august 2014 Indhold Fra

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.2 Bøgebladet april 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, 57 84 53 84 Næstformand: Birgitte

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest.

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Nors-Tved Tidende Indhold: L. E. T massage på Nellikevej Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Dilettant 2009. Thylandia snaps Billeder fra julearrangementer. Guld og Sølv til Teutonia ved DM i Bænkpres. Dilettant

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Nr.3 / 38.årgang. April 2014

Nr.3 / 38.årgang. April 2014 Nr.3 / 38.årgang April 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 3 Generalforsamling Friskolen 7 Påskeudstilling 8 Winds Galleri 8 Maleriudstilling Nygård 9

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere