Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thorning Vandværk kåret som årets vandværk"

Transkript

1 Nummer 2 April årgang 2000 eksemplarer Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

2 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej Engv Blicheregnens Museum v/inger Michelsen Haugevej Kjell Thorning Spejderne v/karina Müller Højgårdsvej Kjell Thorning Foredragsforening v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Thorning Borgerforening v/laila Simonsen Hjordbakken Kjell Knudstrup Skyttekreds v/jette Jacobsen Blichersvej Kjell Thorning Idrætsforening v/karina Philipsen Ungstrupvej Kjell Brugerrådet/Bakkegården v/søren Sørensen Tørrepladsen Kjell KFUM & K v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Thorning Menighedsråd v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Indre Mission/Thorning v/henrik Rask Prangervej Kjell Thorning Forsamlingshus v/grete Møller Kong Knuds Vej Kjell Socialdemokraterne i Silkeborg v/poul Erik Madsen Hosekræmmervej Kjell Thorningegnens Friluftsspil v/birgit M. Andersen Rosenborgvej Kjell Thorning Pensionistforening v/viggo Eriksen Skovvej Kjell Børnehaven Peblinge Huset v/aase Ørnstrup Thorning Venstrevælgerforening v/v/agner S. Christensen Munkemarken Kjell Thorning Vandværk I/S v/harald Pehrson Munkemarken Kjell Rideklubben Hinnitus v/tommy Solnæs Smedebakken Kjell Foreningen Norden Kjellerupegnen v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Blicheregnens Lokalråd v/dorit Rask Over Kærsholm Vej Kjell Dansk Folkeparti v/harry Madsen Skivevej Kjell Thorning Skole v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 v/brit C. Olsen Skivevej Kjell Redaktionen Tove Vinther (kasserer) Peter Nielsen (layout) Hanne Pehrson (annoncer) Tom Andersen (ansv.) Ellen Andersen (formand) Deadline fredag den 12. maj Næste udsendelse uge 22 Afleveringssteder for indlæg Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos: Tom Andersen, Hosekræmmervej 14 Indlæg i elektronisk form, fotos: Peter Nielsen, Hvis man ikke har modtaget Blichfang, kan bladet hentes på museet, Bakkegården, hos købmanden eller bageren i Thorning, i Hauge Minimarked eller på Kjellerup Bibliotek. Blichfang kan også læses/printes fra 2 Indhold Referat af årsmøde i Blichfang... 3 Indre Mission... 6 Nyt fra Foreningen Norden... 8 Thorning Foredragsforening... 8 TIF gymnastikudvaslg... 9 Gudstjenesteliste Koncert i Thorning kirke Konfirmander i Grathe og Thorning KFUM og KFUK Thorning Pensionistforening Det sker på Bakkegården Årets Vandværk ROBIN HOOD, nu med vildsvin

3 Referat af årsmøde i Blichfang Mødet blev holdt torsdag den 4. marts kl på Bakkegården. Deltagere: Thorning Spejderne v. Ulla Lyngsøe, Thorning Foredragsforening v. Tom Andersen, Brugerrådet på Bakkegården v. Søren Sørensen, KFUM og K og Thorning Skole v. Tove Vinther, Thorning Menighedsråd og Foreningen Norden Kjellerupegnen v. Ellen Andersen, Thorning Forsamlingshus v. Grethe Møller, Thorningegnens Friluftsspil v. Birgit M. Andersen, Thorning Pensionistforening v. Viggo Eriksen og Thorning Vandværk v. Lars Munk. Afbud fra Helle Westergaard, Socialdemokraterne i Kjellerup Kommune. 11 ud af de 24 foreninger deltog tilligemed redaktionen. Formanden Birgit M. Andersen bød velkommen, og generalforsamlingen kunne begynde. Ellen Andersen valgtes til referent. Pkt. 1. Valg af dirigent. Søren Sørensen vælges og fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste årsmøde den 26. februar Ellen Andersen læste referatet op, og det godkendtes. Pkt. 3. Formandens beretning. Formanden indledte sin beretning med et lille historisk tilbageblik. Den 17. marts 1990, altså for 20 år siden, blev kimen lagt til det nye lokalblad for den daværende Kjellerup Kommunes vestlige del. Men først to år senere, i februar 1992, udkom nr. 1. Bladet havde ikke noget navn. Det blev citat fra bladets forside besluttet at lade læserne finde et godt navn et navn, der falder lige i øjet. April 1992 udkom blad nr. 2 med navnet HJEMSTAVN.. Bladet fik for fem år siden navneforandring. I april 2005 udkom nr. 2 under navnet Blichfang, som egentlig var et af forslagene fra 1992, der blev gravet frem af mølposen, som daværende formand Henrik Rask beskrev det i bladet, citat: Grunden til navneændringen af bladet er at få et mere præcist navn, der - i disse storkommunetider synliggør vores lokalområde/bladets distributionsområ- 3

4 de som Blicheregnen og samtidig et mere tidssvarende navn, der også appellerer til de yngre generationer. I 1992 var der 16 foreninger, der sluttede op om bladet. I 2010 er der 24. Der er i 2009 som sædvanligt udkommet 6 blade. Tre blade på 20 sider og tre på 16 sider, alle i et flot layout. Tak til Peter Nielsen for det store arbejde med at sætte bladet op, lige klar til at gå i trykken. Peter har været med i redaktionen lige siden bladets start i 1992 og har i de mange år præget bladet i positiv retning. Hanne Pehrson har ligeledes været med i redaktionen siden bladets start i 1992 og i alle de år ihærdigt arbejdet med kontakt til sponsorer med henblik på de annoncer, som bladet er så afhængigt af. Også en stor tak til Hanne. Der skal også lyde en stor tak til sponsorerne. Tom Andersen var med til at stifte bladet i 1992 og siden år 2000 med i redaktionen som ansvarshavende redaktør. Desuden beklædte Tom formandsposten i en årrække. Tak til Tom for det store arbejde, der er med at få bladet distribueret. I 1999 overtog Tove Vinther kassererposten og har siden stået for regnskabet. En stor tak til Tove for at styre pengesagerne. Tak til alle de foreninger, der støtter og slutter op om bladet til stor gavn for alle i vores område. Tak for godt samarbejde i redaktionen. I år har jeg slet ikke hørt nogen beklage sig, og det kan vel kun skyldes, at de ansvarshavende medlemmer i Blichfang gør det godt, og at forbigående problemer af forskellig art økonomiske og distribueringsmæssige ikke har præget Jeg vil hermed overlade formandskabet til den næste i rækken. Formandens beretning godkendtes. Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2009 til godkendelse. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste indtægter på ,47 kr. og udgifter på ,13 kr. Overskuddet var på og kassebeholdningen på ,21 kr. Alle foreninger har betalt kontingent. Annoncestøtten er stabil. Søren Sørensen kommenterede, at det var et flot regnskab. Regnskabet godkendtes. Pkt. 5. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang. Hanne Pehrson kunne berette, at der er en trofast kreds af annoncører. Der betales en gang årligt for 6 gange. Det kan også lade sig gøre at fordele annoncen over to år og så få den i hvert andet blad. Tom Andersen redegjorde for distribue- 4

5 ringen. Bladet uddeles af Forbrugerkontakt og kommer sammen med reklamerne. Nej til reklamer får ikke bladet. De, der ikke får bladet, kan få det hos købmanden, hos bageren, på museet, i Hauge Minimarked, på Kjellerup Bibliotek og på Bakkegården. Pkt. 6. Indkomne forslag. Ingen. Pkt. 7. Debat og gode ideer. Søren Sørensen foreslog, at der blev lagt blade på Bakkegården, da de ældre medborgere ofte ikke får reklamer, og fordi det kunne ske, at Blichfang ikke lå i reklamebundtet. Forslaget fik tilslutning. Forskellige muligheder for uddeling af bladet blev drøftet, men man valgte at beholde den nuværende form. Pkt. 8. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet på 200 kr. fastholdes. Pkt. 9. Valg af formand, næstformand, kasserer, ansvarshavende redaktør og to revisorer. Birgit Andersen blev foreslået genvalgt, men takkede nej. Ellen Andersen blev foreslået og valgtes til formand. Der var genvalg til næstformand og annonceansvarlig Hanne Pehrson, til kasserer Tove Vinther og til ansvarshavende redaktør Tom Andersen, som bemærkede, at det blev hans sidste valgperiode. Til revisorer genvalgtes Cita Brøns og Harry Madsen. For layoutet står Peter Nielsen. Pkt. 10. Evt. Bestyrelsen opfordrer til, at foreningerne vælger en repræsentant, der er bosat i området. Peter Nielsen spurgte, om det var i orden, at han af og til fandt egnet billedmateriale til indlæggene i bladet. Dette fik han opbakning til, da det ville kunne bemærkes ved korrekturlæsningen, hvis foreningen ikke syntes om det. Dirigenten udtrykte glæde over, at alle poster var blevet besat, og at bladet kunne fortsætte i god gænge. Han sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, og Birgit M. Andersen takkede dirigenten for god styring af mødet. 5

6 Indre Mission April: Torsdag d. 8. Bibeltime i hjemmene Johs. Ev. kap. 18 v. 28 til kap. 19 v. 16. Torsdag d. 15. kl Møde ved Svend Taulborg, Struer. Torsdag d. 22. kl Sangaften i Missionshuset. Onsdag d. 28. Samfundsmøde i Karup Missionshus, ved Orla Villekjær, Sdr. Felding. Maj: Torsdag d. 6. kl Møde ved Henning Hollesen, Aulum. Torsdag d. 20 kl Soldarervennefest. Bent Ingemann Jensen taler. Fredag d. 28. kl Familieaften med fællesspisning sammen med KFUM og K. Tilmelding sen. 21. maj til Ellen Andersen. Juni: Torsdag d. 3. kl Danmissions Årsfest i Missionshuset. Alle er velkommen til vore møder. Lyt til IM s telefonandagt Danmissions Kvindekreds Tirsdag den 6. april kl Møde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning. Nyt fra Danmission. Afslutning ud fra Ap.G. 21 v Tirsdag den 4. maj kl Møde hos Inger Riis, Tørrepladsen 17, Thorning. Nyt fra Danmission. Afslutning ud fra Ap.G. 22 v Torsdag den 3. juni kl års fest i Thorning Missionshus, Birkevej 10. Festtale ved tidl. missionær i Kina, Anne Grethe Frøslev Kirken i Kina i dag og de udfordringer, den som hastigt voksende kirke står overfor Sang, kaffebord og lotteri. Enhver er velkommen i et godt mødesamvær og til festaftenen. 6

7 Danmissions Kvindekreds i Thorning fejrer 60 års jubilæum DMS, Dansk Missions Selskabs kvindekreds i Thorning blev stiftet den 18. april 1950 på foranledning af DMS kredsens daværende formand Arnold Ravn. Navnet Danmission kom til ved en sammenlægning af DMS og Santalmissionen i Til den første bestyrelse valgtes Rosa Nielsen til formand, et hverv som hun bestred i en årrække. Som næstformand valgtes Katrine Andersen og som kasserer Maren Ravn. Kvindekredsen havde fra starten 25 deltagere, et antal, der holdt sig uændret i mange år. Man mødtes dengang som nu på skift i hjemmene og holdt fødselsdagsmøde og årsmøde i Missionshuset. Gennem årene har kredsen været med til regelmæssigt at afholde Ydre Missions basardag, og det har altid været en festlig begivenhed i byens liv, som mange tog del i. Kernearbejdet i Kvindekredsen er det gode samvær om det kristne budskab og dets udbredelse i verden. Der er gennem årene samlet mange penge ind til missionsarbejdet, og som noget særligt støttes børnearbejdet gennem projektet Fremtidsbørn. Trofastheden er kendetegnende for Kvindekredsen, og en enkelt har været med fra starten og kasserer siden Kredsen er åben for alle, der har lyst til at være med. Den 3. juni fejres jubilæet ved årsfesten i Thorning Missionshus. Festtalen holdes af tidl. missionær i Kina, lærer Anne Grethe Frøslev, der fortæller om sit møde med Kirken i Kina i dag og de udfordringer, den hastigt voksende kirke står overfor i det kinesiske samfund, og hun ledsager sin fortælling med billeder. Aftenen vil byde på et festligt samvær med sang, kaffebord og lotteri. Nabokredsene er indbudt, og Kvindekredsen håber, at mange, også fra sognet, vil slutte op om denne særlige aften. 7

8 Nyt fra Foreningen Norden Naturfredningsforeningen og Foreningen Norden på Kjellerupegnen indbyder til Aftentur til Sdr. Resen-Fårbæk Naturpark Tirsdag den 11. maj kl Vi mødes i anlægget i Sdr. Resen kl Der er fælleskørsel i egne biler og opsamling ved Superbrugsen i Ans kl , Mosaikken i Kjellerup kl og på Kirkepladsen i Thorning kl Bent Andersen, Fårbæk, vil fortælle om naturparken, der er smukt beliggende ved Karup å og skabt i området med brunkulslejerne, der var i brug under og efter 2. verdenskrig. Vandringen, som ikke er for gangbesværede, er på i alt 5 km og fører gennem et spændende kuperet tilplantet område med søer og over Venskabsbroen mellem Fårbæk og Sdr. Resen. På rastepladsen på Fårbæksiden, med udsigt over Karup Å, serveres grillpølser med brød, øl og vand og kaffe med kage. Derefter gåes tilbage til anlægget i Sdr. Resen. Pris 40 kr. Der er tilmelding til denne spændende tur senest 10. maj til Pernille Ingemann, tlf eller til Ellen Andersen, tlf Thorning Foredragsforenings sidste arrangement i foråret Tirsdag den 27. april kl : Musikpædagog og forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, Erik Sommer, holder højskoleaften med fortælling og sang. Arrangementet afholdes i Thorning Forsamlingshus. Alle er velkomne. Entre 50 kr. Der serveres kaffe og man medbringer selv brød. 8

9 Gymnastikudvalget siger Tak for sæsonen 2009/2010 Gymnastik-udvalget vil gerne sige tak til alle for en rigtig god gymnastik-sæson. På alle holdene har der været en rigtig god tilslutning. En stor tak til alle instruktører og hjælpere, alle har bare gjort et godt stykke arbejde. Step-holdet fortsætter frem til 1. juni. Der er plads til nye, der lige har lyst til lidt ekstra motion inden ferien. Stavgang starter 12. april kl. 19. Vi går ca. 1 time. Mødestedet er ved p-pladsen Stendalgård. Der er mulighed for at låne stave. Alle, både unge, ældre og midt imellem, er velkomne. Også dig der har lyst til en frisk gåtur uden stave. Så bare mød op, det er rigtig hyggeligt. Instruktør er Irma Andreasen Gymnastik-udvalget v. Annette Holgersen Fodboldstøvle Bank Kære forældre. Kender i det? Jeres børn er pludselig vokset ud af deres fodboldstøvler. De er næsten nye, synes I, og hvad gør vi så? I henvender jer til mig, så vil jeg lægge dem i en bank, hvor de, der vil købe, betaler 50,00 kr. - de, der vil sælge, får 40,00 kr. (Afregning sker ved salg.) Kig allerede efter nu, om støvlerne er for små. Er de det, så ring til mig, så finder vi ud af, om jeg har den rigtige størrelse på lager. Udendørs sæsonen 2010 starter før, I ved det. Ret henvendelse til: Carl Erik Philipsen Bindstouwvej 13 Thorning Tlf Mobil

10 Gudstjenesteliste Dato Thorning Grathe 11. april, 1.s.e.påske Solveig Bøye 18. april, 2.s.e.påske Koncert Birthe Kiilerich 25. april, 3.s.e.påske april, Bededag maj, 4.s.e.påske 9.00 Peder K. Roulund 9. maj, 5.s.e.påske Konfirmation 13. maj, Kristi Himmelfart Klaus Buch Møberg 16. maj, 6.s.e.påske 9.00 og Konfirmation samt bus til gudstjeneste i Viborg 23. maj, Pinsedag maj, 2. pinsedag maj, Trinitatis Birthe Kiilerich Koncert i Thorning kirke søndag den 18. april kl Medvirkende: Hasseris kirkes Trio Mogens Jensen (orgel/harmonika), Karen Grarup (sang), Ole Bech (guitar). Hasseris kirkes Trio er ansat ved Hasseris Kirke i Ålborg, hvor den har til opgave at bidrage med ny musik og tekst ved kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger. Intentionen er at finde et udtryk som kan tale ind i tiden til nutidens mennesker. Trioens hovedtese er ganske enkel: Det må ikke være kedeligt, men gerne glædeligt, - og gerne højt til loftet og dybt i jorden. 10

11 Konfirmander i Grathe og Thorning 2010 Grathe kirke d. 9. maj kl Marcus Gaarde Kristensen, Kong Knaps Vej 55, Stenrøgel Mark Gejlka Langdahl, Kong Knaps Vej 20, Stenrøgel Nanna Due Stück, Gl. Hærkrovej 21, A, Hvam Kasper Stampe Jensen, Haugevej 47, Hauge Thorning kirke d. 16. maj kl Jacob Jepsen Christensen, Tørrepladsen 16, Thorning Laurits Boile Christensen, Munkemarken 35, Thorning Melina Maimburg Iversen, Bindstouwvej 3, Thorning Marie Møller Jørgensen Runa King-Isager, Hosekræmmervej 20, Thorning Juliane Ørgaard Knudsen, Skovvej 72, Thorning Nicklas Nyrup Lyngsøe, Danbovej 3, Knudstrup Mathias Duus Møller, Grågårdevej 3, Gråskov Louise Storgaard Nielsen, Ålborgvej 63 Thorning Signe Denhardt Brandt Nielsen, Ungstrupvej 18, Ungstrup Patricia Voldum Voss Pedersen, Gl. Hærkrovej 35, Hvam Johannes Skov-Andersen, Impgårdvej 7, Ungstrup Steffen Solnæs, Smedebakken 20, Thorning Kia Thomsen, Viborgvej 10, Knudstrup Ida Marie Nørum Wigh, Tørrepladsen 32, Thorning Thorning kirke 16. maj kl Rikke Højer Bonde, Tørrepladsen 45, Thorning Emma Moeslund Eriksen, Skovvej 51, Thorning Jonas Kofod Eriksen, Skovvej 52, Thorning Ester Frank, Blichersvej 32, Thorning Anders Gammelager Houe, Vattrupvej 20, Vattrup Lucas Monbjerg Sejer Iversen, Fredensgade 28, Kjellerup Christian Kortegaard Jensen, Højgårdsvej 6, Thorning Mette Kjær Jeppesen, Arildsvej 26, Gråmose Jeanette Kastberg Mathiesen, Sangildvej 26, Knudstrup Mikkel Hvam Nielsen, Stendalvej 5, Skræ Henriette Overgaard, Bindstouwvej 9, Thorning Mikkel Kaas Søegaard, Skovvej 19, Thorning Zoe Fast Østergaard, Skovvej 22, Thorning 11

12 KFUM og KFUK Fre. 9/4 kl Litteraturaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26. Fre. 16/4 kl Bibeltime hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttesvej 27 og hos Grete og Jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11. Fre. 23/4 kl Sangaften hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57. Tor. 29/4 kl ? Svømmeaften i Viborg Svømmehal. Kaffe og varme hveder hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10. Fre. 7/5 kl Aftentur - gåtur eller køretur. Arr. Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26. Mødested? Medbring kaffe. Tor. 13/5 kl.? Friluftsgudstjeneste eller 13/5-16/5 Deltagelse i Danske Kirkedage i Viborg. Se program på Tor. 20/5 kl Deltagelse i Soldatervennefest i Missionshuset. Fre. 28/5 kl ? Forårsfest med fællesspisning med efterfølgende tale, kaffe og underholdning. Tilmelding er nødvendig til Tove senest 21/5. Fælles med IM. Fre. 4/6 kl Cykeltur. Turguider Jens Aage og Tove. Medbring kaffe. Mødested: P-pladsen. Alle er velkomne. Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf

13 Thorning Pensionistforening Onsdag den 14. april kl på Bakkegården kommer Viborg Harmonika Klub og underholder, der bliver også fællessang. Der serveres snitter, vin og kaffe med småkager. Pris pr. person er 60,00 kr. for medlemmer, og 80,00 kr. for ikke-medlemmer. Husk tilmelding senest den 10. april på tlf eller Onsdag den 12. maj kl på Bakkegården, kommer Anker Svendsen fra Vinderslev og underholder med musik og fællessang. Der bliver serveret kaffe med flødeskumskage og småkager. Pris for medlemmer er 50 kr., og 70 kr. for ikkemedlemmer. Husk tilmelding senest den 9. maj på tlf eller Husk!! Husk!! Sæt kryds i kalenderen. Onsdag den 9. juni kl Heldagsudflugt til????. Program herom vil senere blive meddelt. Venlig hilsen Viggo Eriksen. 13

14 Det sker på Bakkegården April: 7. Generalforsamling i Brugerrådet kl Efter generalforsamlingen vil den nye formand for ældre og sundhed, Gitte Willumsen, orientere om ældreplejen i Silkeborg Kommune. 21. Banko kl Sang og musik v. Dorthe Johansen, Laurbjerg kl Maj: 19. Banko kl Brugerrådet Hver tirsdag kl er der sang med musikledsagelse af organisten. Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste. Gudstjenesten hver sidste tirsdag på Bakkegården er med både kaffe, sang og prædiken. Alle er velkomne! 14

15 Årets Vandværk Det gamle vandværk fik sidste år et nyt udseende, idet der blev anlagt nyt hegn med sokkel, ny flisebelægning, der blev ryddet op i buske og træer og sået nyt græs. Alt dette var nødvendiggjort af etableringen af en ny boring, som er gemt under en flot vejrbestandig hætte på vandværksgrunden. Sammen med den ligeledes nye boring ved det tidligere Lind produceres der kbm. råvand. Indvendigt i bygningen er der også sket voldsomme ændringer. Bestyrelsen har fået skiftet det gamle udpumpningsanlæg ud med nye energibesparende pumper og fået sat en ny eltavle op, de gamle lukkede filtre, der var gennemtærede, er blevet fjernet og der er lagt fliser over hele gulvet. Tidligere er der investeret i en nødstrømsgenerator, og filtre samt bygning er blevet renoveret. De nye investeringer har muliggjort elektronisk sikring af de to boringer og vandværket, så ingen uvedkommende kan trænge ind uden at starte en alarm. Uregelmæssigheder i vandforbrug, produktion og vandbeholdning fanges også af det nye system. Vandpasseren Ingvar Jørgensen kan sammen med andre udvalgte personer-firmaer stille en diagnose på sin computer derhjemme og agere meget hurtigt, hvis uforudsete hændelser skulle indtræffe. Disse arbejder blev besluttet, dels fordi anlægget var nedslidt og dels for at bringe vandværket på et stade, hvor det fremtræder som en moderne hygiejnisk fødevarevirksomhed, der kan sikre de 627 tilsluttede forbrugere en stabil og ren vandforsyning. Det udpumpede vand har en særdeles god kvalitet: Det indeholder ingen coliforme (jord)bakterier, det er pesticidfrit, hårdhedsgraden er 8,3, hvilket er i den bløde ende af middelhårdt. De seneste vandanalyser kan findes på www. mitdrikkevand.dk Sideløbende med den indvendige modernisering, er der foretaget to større ledningsarbejder: Fra Foghsvej blev der lagt en ny 90mm ledning til Skovvej 67. Herved var det muligt at tilslutte flere ejendomme og skabe gode trykforhold for Impgårdområdet, idet der samtidigt er etableret forbindelse til ledningen fra Stendal og Impgård. Ledningen på Skovvej fra Blichersvej og 15

16 ned til åen var gammel, usikker og vanskelig at reparere. Den blev skiftet og der blev etableret nye stik til alle parceller. Arbejdet foregik ved en kompliceret underboring, da der ligger mange ledninger under fortov og vej. Selvom vandværkets bestyrelse og de udførende firmaer har prøvet at begrænse generne for brugerne, har det ikke kunnet undgås, at en del forbrugere har oplevet perioder med manglende vand. Især de uforudsete hændelser i forbindelse med arbejderne har været irriterende for nogle. Bestyrelsen beklager og håber, at de løbende moderniseringer vil nedbringe antallet af episoder med gener for forbrugerne. I løbet af i år og næste år forventer vi udskiftning og sanering af ledningssystemet på Svend Grathesvej og delvis sanering i området syd for Blichersvej Smedebakken foranlediget af kloaksepareringsarbejderne. Alle disse arbejder er muliggjort af den tidligere opsparede likvide formue. Pengene er nu brugt og bestyrelsen har besluttet at forhøje både kbm.prisen og de faste afgifter med henholdsvis 0,50 kr. til 3,00 kr. og 200,00 kr til 550,00 kr for at genopbygge en rimelig kassebeholdning. Thorning Vandværk I/S er som følge af moderniseringerne, af Vandguiden, den årligt udkommende lommebog for vandværksfolk, udnævnt til årets vandværk. Når vandværket således kan fremhæves som et godt eksempel for andre vandværker, er det for bestyrelsen et bevis på, at vi har taget nogle gode beslutninger. I anledning af at Thorning Vandværk I/S i år har eksisteret i 100 år, har bestyrelsen besluttet at holde åbent hus lørdag den 11. september fra kl til på vandværket og vise det nye anlæg frem for alle interesserede. Og endnu et jubilæum. Gregers Thomsen har i år været medlem af bestyrelsen og kasserer for vandværket i 20 år. Tak for det gode og solide arbejde du har udført i alle årene og for dit inspirerende engagement. Bestyrelsen: Formand Harald Pehrson Kasserer Gregers Thomsen Vandværkspasser Ingvar Jørgensen Sekretær Karsten Bøgelund Madsen Medlem Lars Munk 16

17 Indbydelse til Thorning Skoles 50 års jubilæumsfest den 4. september 2010 Kl Thorning Skole vil gerne invitere dig til gammel elev/lærerfest. Skolen vil være åben fra kl , og der vil være udstilling, korsang og café. Du kan gå på opdagelse og se, om du kan kende lokaler, finde gamle billeder m.m. Festen starter kl i det store telt på sportspladsen. På bordene vil der stå skilte med årstal for 7. kl. Du tilmelder dig (selvfølgelig) i den årgang, hvor du gik i 7. kl., også selvom du ikke har gået i 7. kl. på Thorning Skole. Der vil være buffet og prisen er 275 kr. Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. HUSK KONTANTER. (Der er ikke længere hæveautomat i byen) Der vil være hyggemusik med plads til masser af snak og senere vil der blive mulighed for en lille svingom. Du kan tilmelde/købe billetter via frem til den 31. maj. (Søgeordet er Thorning Skole ) Det vil også være muligt at købe billetter på skolens kontor, dog kun ved personlig henvendelse og mod kontant betaling. Kontoret vil være åbent tirsdag d. 13. april kl og igen lørdag d. 24. april kl På skolens hjemmeside vil du kunne se, hvem der har tilmeldt sig fra de forskellige årgange. Listen vil blive opdateret ugentligt. Husk at medbringe billetten til festen. Vi glæder os til at se dig Venlig hilsen Thorning Skole 17

18 ROBIN HOOD, nu med vildsvin Billetsalget starter 6. april på eller billettelefon nr Skuespillerne er nu godt i gang med at øve til ROBIN HOOD, både tekster, sange og dans, og den ihærdig indsats begynder at tage form. Mange af sangene er ved at være på plads, og søndag den 10. marts var alle skuespillerne samlet i skolens gymnastiksal for at give den en ekstra skalle. Så man kan godt begynde at glæde sig til Thorningegnens opsætning af ROBIN HOOD på scenen bag forsamlingshuset i juni måned. Forsamlingshuset dannede i øvrigt rammen om den første læseprøve den 22. februar, hvor alle medvirkende både på og omkring scenen også havde mulighed for at hilse på hinanden. Det er således ikke kun på scenen ROBIN HOOD er ved at tage form, men alle de øvrige funktioner er godt i gang. De første kostumer er syet, og der blev også tid til første kostumeprøve. Desuden var der mulighed for at se scenemodellen og hilse på vildsvinet Villy, som skal optræde på scenen. Som altid er humøret højt, når man mødes i friluftsspillet, og i år bliver der sikkert grinet ekstra meget. Det er jo brødrene Price, der har omskrevet ROBIN HOOD, så den er præget af deres underfundige humor. Glæd jer til juni. Instruktør Kim Brandt og orkesterleder Flemming Berg morer sig sammen med nogle af skuespillerne til læseprøven. 18

19 fortsat fra forrige side De kostumeansvarlige ser til medens Prins John prøver tøjet for første gang. 19

Nummer 4 August 2010 19. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning midtby juli 2010 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engsv. 86880265

Læs mere

Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer. Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18

Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer. Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18 Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn

Læs mere

Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning 2010 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens

Læs mere

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14. Nummer 2 April 2009 18. årgang 1800 eksemplarer Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.00 Foreninger

Læs mere

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Nummer 5 Oktober 2009 18. årgang 2000 eksemplarer Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Nummer 3 Juni 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15

Læs mere

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Nummer 1 Februar 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus

Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus Nummer 6 December 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Nummer 1 Februar 2012 21. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 1 Februar 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Nummer 1 Februar 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Tillykke til Kirsten Lehrmann - modtager af Silkeborg Kommunes Sundhedspris 2011 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

Resultatet af udskiftningen af taget på Thorning Forsamlingshus

Resultatet af udskiftningen af taget på Thorning Forsamlingshus Nummer 6 December 2009 18. årgang 2000 eksemplarer Resultatet af udskiftningen af taget på Thorning Forsamlingshus Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

E THUENINGHUS læs om åbent hus på side 19.

E THUENINGHUS læs om åbent hus på side 19. Nummer 5 Oktober 2011 20. årgang 2000 eksemplarer E THUENINGHUS læs om åbent hus på side 19. Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nummer 4 August 2011 20. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2011 20. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2011 20. årgang 2000 eksemplarer Thorning Spejerne har været på spændende tur til fregatten Jylland. Her inddelt i et Dronninge- og Konge hold (hvid og mørk hue) og skal lære at stille

Læs mere

Nummer 3 Juni 2010 19. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 3 Juni 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Nummer 3 Juni 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens Museum v/inger

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

CABARET 2013 Det sker kun én gang

CABARET 2013 Det sker kun én gang Nummer 6 December 2013 22. årgang 2000 eksemplarer CABARET 2013 Det sker kun én gang Pottemageregnens Amatørteaterforening Cabaret-Holdet Dato: KL. 19.30 DEN 21. JANUAR 2014 Arrangement: I THORNING FORSAMLINGSHUS

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

PREMIERE LØRDAG 2. JUNI KL. 14.00

PREMIERE LØRDAG 2. JUNI KL. 14.00 Nummer 3 Maj 2012 21. årgang 2000 eksemplarer FRILUFTSSCENEN I THORNING 2. JUNI - 10. JUNI 2011 Af Gunnar Geertsen Instruktør: Kim Brandt Kapelmester: Flemming Berg PREMIERE LØRDAG 2. JUNI KL. 14.00 søndag

Læs mere

Undskyld Hr. må jeg byde Dem..

Undskyld Hr. må jeg byde Dem.. Nummer 3 Juni 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Undskyld Hr. må jeg byde Dem.. Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Nummer 4 August 2013 22. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens Museum v/inger

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 21. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 5 Oktober 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Nummer 5 Oktober 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens Museum v/inger

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Nummer 4 August 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Plakaten til Skumringstid, tema i Foreningen Norden, se side 17

Plakaten til Skumringstid, tema i Foreningen Norden, se side 17 Nummer 5 Oktober 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Plakaten til Skumringstid, tema i Foreningen Norden, se side 17 Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer-

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, ,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, , Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Fællesmøde Torsdag den 12. januar kl. 14.00 på

Læs mere

Thorningegnens Friluftsspils nye indgangsparti Se side 19

Thorningegnens Friluftsspils nye indgangsparti Se side 19 Nummer 1 Februar 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Thorningegnens Friluftsspils nye indgangsparti Se side 19 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer. Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8

Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer. Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8 Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17

Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17 Nummer 6 December 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Thorning-dyrlæge nu i egen smådyrs-klinik Se mere side 15

Thorning-dyrlæge nu i egen smådyrs-klinik Se mere side 15 Nummer 1 Februar 2011 20. årgang 2000 eksemplarer Thorning-dyrlæge nu i egen smådyrs-klinik Se mere side 15 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere