Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thorning Vandværk kåret som årets vandværk"

Transkript

1 Nummer 2 April årgang 2000 eksemplarer Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

2 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej Engv Blicheregnens Museum v/inger Michelsen Haugevej Kjell Thorning Spejderne v/karina Müller Højgårdsvej Kjell Thorning Foredragsforening v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Thorning Borgerforening v/laila Simonsen Hjordbakken Kjell Knudstrup Skyttekreds v/jette Jacobsen Blichersvej Kjell Thorning Idrætsforening v/karina Philipsen Ungstrupvej Kjell Brugerrådet/Bakkegården v/søren Sørensen Tørrepladsen Kjell KFUM & K v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Thorning Menighedsråd v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Indre Mission/Thorning v/henrik Rask Prangervej Kjell Thorning Forsamlingshus v/grete Møller Kong Knuds Vej Kjell Socialdemokraterne i Silkeborg v/poul Erik Madsen Hosekræmmervej Kjell Thorningegnens Friluftsspil v/birgit M. Andersen Rosenborgvej Kjell Thorning Pensionistforening v/viggo Eriksen Skovvej Kjell Børnehaven Peblinge Huset v/aase Ørnstrup Thorning Venstrevælgerforening v/v/agner S. Christensen Munkemarken Kjell Thorning Vandværk I/S v/harald Pehrson Munkemarken Kjell Rideklubben Hinnitus v/tommy Solnæs Smedebakken Kjell Foreningen Norden Kjellerupegnen v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Blicheregnens Lokalråd v/dorit Rask Over Kærsholm Vej Kjell Dansk Folkeparti v/harry Madsen Skivevej Kjell Thorning Skole v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 v/brit C. Olsen Skivevej Kjell Redaktionen Tove Vinther (kasserer) Peter Nielsen (layout) Hanne Pehrson (annoncer) Tom Andersen (ansv.) Ellen Andersen (formand) Deadline fredag den 12. maj Næste udsendelse uge 22 Afleveringssteder for indlæg Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos: Tom Andersen, Hosekræmmervej 14 Indlæg i elektronisk form, fotos: Peter Nielsen, Hvis man ikke har modtaget Blichfang, kan bladet hentes på museet, Bakkegården, hos købmanden eller bageren i Thorning, i Hauge Minimarked eller på Kjellerup Bibliotek. Blichfang kan også læses/printes fra 2 Indhold Referat af årsmøde i Blichfang... 3 Indre Mission... 6 Nyt fra Foreningen Norden... 8 Thorning Foredragsforening... 8 TIF gymnastikudvaslg... 9 Gudstjenesteliste Koncert i Thorning kirke Konfirmander i Grathe og Thorning KFUM og KFUK Thorning Pensionistforening Det sker på Bakkegården Årets Vandværk ROBIN HOOD, nu med vildsvin

3 Referat af årsmøde i Blichfang Mødet blev holdt torsdag den 4. marts kl på Bakkegården. Deltagere: Thorning Spejderne v. Ulla Lyngsøe, Thorning Foredragsforening v. Tom Andersen, Brugerrådet på Bakkegården v. Søren Sørensen, KFUM og K og Thorning Skole v. Tove Vinther, Thorning Menighedsråd og Foreningen Norden Kjellerupegnen v. Ellen Andersen, Thorning Forsamlingshus v. Grethe Møller, Thorningegnens Friluftsspil v. Birgit M. Andersen, Thorning Pensionistforening v. Viggo Eriksen og Thorning Vandværk v. Lars Munk. Afbud fra Helle Westergaard, Socialdemokraterne i Kjellerup Kommune. 11 ud af de 24 foreninger deltog tilligemed redaktionen. Formanden Birgit M. Andersen bød velkommen, og generalforsamlingen kunne begynde. Ellen Andersen valgtes til referent. Pkt. 1. Valg af dirigent. Søren Sørensen vælges og fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste årsmøde den 26. februar Ellen Andersen læste referatet op, og det godkendtes. Pkt. 3. Formandens beretning. Formanden indledte sin beretning med et lille historisk tilbageblik. Den 17. marts 1990, altså for 20 år siden, blev kimen lagt til det nye lokalblad for den daværende Kjellerup Kommunes vestlige del. Men først to år senere, i februar 1992, udkom nr. 1. Bladet havde ikke noget navn. Det blev citat fra bladets forside besluttet at lade læserne finde et godt navn et navn, der falder lige i øjet. April 1992 udkom blad nr. 2 med navnet HJEMSTAVN.. Bladet fik for fem år siden navneforandring. I april 2005 udkom nr. 2 under navnet Blichfang, som egentlig var et af forslagene fra 1992, der blev gravet frem af mølposen, som daværende formand Henrik Rask beskrev det i bladet, citat: Grunden til navneændringen af bladet er at få et mere præcist navn, der - i disse storkommunetider synliggør vores lokalområde/bladets distributionsområ- 3

4 de som Blicheregnen og samtidig et mere tidssvarende navn, der også appellerer til de yngre generationer. I 1992 var der 16 foreninger, der sluttede op om bladet. I 2010 er der 24. Der er i 2009 som sædvanligt udkommet 6 blade. Tre blade på 20 sider og tre på 16 sider, alle i et flot layout. Tak til Peter Nielsen for det store arbejde med at sætte bladet op, lige klar til at gå i trykken. Peter har været med i redaktionen lige siden bladets start i 1992 og har i de mange år præget bladet i positiv retning. Hanne Pehrson har ligeledes været med i redaktionen siden bladets start i 1992 og i alle de år ihærdigt arbejdet med kontakt til sponsorer med henblik på de annoncer, som bladet er så afhængigt af. Også en stor tak til Hanne. Der skal også lyde en stor tak til sponsorerne. Tom Andersen var med til at stifte bladet i 1992 og siden år 2000 med i redaktionen som ansvarshavende redaktør. Desuden beklædte Tom formandsposten i en årrække. Tak til Tom for det store arbejde, der er med at få bladet distribueret. I 1999 overtog Tove Vinther kassererposten og har siden stået for regnskabet. En stor tak til Tove for at styre pengesagerne. Tak til alle de foreninger, der støtter og slutter op om bladet til stor gavn for alle i vores område. Tak for godt samarbejde i redaktionen. I år har jeg slet ikke hørt nogen beklage sig, og det kan vel kun skyldes, at de ansvarshavende medlemmer i Blichfang gør det godt, og at forbigående problemer af forskellig art økonomiske og distribueringsmæssige ikke har præget Jeg vil hermed overlade formandskabet til den næste i rækken. Formandens beretning godkendtes. Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2009 til godkendelse. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste indtægter på ,47 kr. og udgifter på ,13 kr. Overskuddet var på og kassebeholdningen på ,21 kr. Alle foreninger har betalt kontingent. Annoncestøtten er stabil. Søren Sørensen kommenterede, at det var et flot regnskab. Regnskabet godkendtes. Pkt. 5. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang. Hanne Pehrson kunne berette, at der er en trofast kreds af annoncører. Der betales en gang årligt for 6 gange. Det kan også lade sig gøre at fordele annoncen over to år og så få den i hvert andet blad. Tom Andersen redegjorde for distribue- 4

5 ringen. Bladet uddeles af Forbrugerkontakt og kommer sammen med reklamerne. Nej til reklamer får ikke bladet. De, der ikke får bladet, kan få det hos købmanden, hos bageren, på museet, i Hauge Minimarked, på Kjellerup Bibliotek og på Bakkegården. Pkt. 6. Indkomne forslag. Ingen. Pkt. 7. Debat og gode ideer. Søren Sørensen foreslog, at der blev lagt blade på Bakkegården, da de ældre medborgere ofte ikke får reklamer, og fordi det kunne ske, at Blichfang ikke lå i reklamebundtet. Forslaget fik tilslutning. Forskellige muligheder for uddeling af bladet blev drøftet, men man valgte at beholde den nuværende form. Pkt. 8. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet på 200 kr. fastholdes. Pkt. 9. Valg af formand, næstformand, kasserer, ansvarshavende redaktør og to revisorer. Birgit Andersen blev foreslået genvalgt, men takkede nej. Ellen Andersen blev foreslået og valgtes til formand. Der var genvalg til næstformand og annonceansvarlig Hanne Pehrson, til kasserer Tove Vinther og til ansvarshavende redaktør Tom Andersen, som bemærkede, at det blev hans sidste valgperiode. Til revisorer genvalgtes Cita Brøns og Harry Madsen. For layoutet står Peter Nielsen. Pkt. 10. Evt. Bestyrelsen opfordrer til, at foreningerne vælger en repræsentant, der er bosat i området. Peter Nielsen spurgte, om det var i orden, at han af og til fandt egnet billedmateriale til indlæggene i bladet. Dette fik han opbakning til, da det ville kunne bemærkes ved korrekturlæsningen, hvis foreningen ikke syntes om det. Dirigenten udtrykte glæde over, at alle poster var blevet besat, og at bladet kunne fortsætte i god gænge. Han sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, og Birgit M. Andersen takkede dirigenten for god styring af mødet. 5

6 Indre Mission April: Torsdag d. 8. Bibeltime i hjemmene Johs. Ev. kap. 18 v. 28 til kap. 19 v. 16. Torsdag d. 15. kl Møde ved Svend Taulborg, Struer. Torsdag d. 22. kl Sangaften i Missionshuset. Onsdag d. 28. Samfundsmøde i Karup Missionshus, ved Orla Villekjær, Sdr. Felding. Maj: Torsdag d. 6. kl Møde ved Henning Hollesen, Aulum. Torsdag d. 20 kl Soldarervennefest. Bent Ingemann Jensen taler. Fredag d. 28. kl Familieaften med fællesspisning sammen med KFUM og K. Tilmelding sen. 21. maj til Ellen Andersen. Juni: Torsdag d. 3. kl Danmissions Årsfest i Missionshuset. Alle er velkommen til vore møder. Lyt til IM s telefonandagt Danmissions Kvindekreds Tirsdag den 6. april kl Møde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning. Nyt fra Danmission. Afslutning ud fra Ap.G. 21 v Tirsdag den 4. maj kl Møde hos Inger Riis, Tørrepladsen 17, Thorning. Nyt fra Danmission. Afslutning ud fra Ap.G. 22 v Torsdag den 3. juni kl års fest i Thorning Missionshus, Birkevej 10. Festtale ved tidl. missionær i Kina, Anne Grethe Frøslev Kirken i Kina i dag og de udfordringer, den som hastigt voksende kirke står overfor Sang, kaffebord og lotteri. Enhver er velkommen i et godt mødesamvær og til festaftenen. 6

7 Danmissions Kvindekreds i Thorning fejrer 60 års jubilæum DMS, Dansk Missions Selskabs kvindekreds i Thorning blev stiftet den 18. april 1950 på foranledning af DMS kredsens daværende formand Arnold Ravn. Navnet Danmission kom til ved en sammenlægning af DMS og Santalmissionen i Til den første bestyrelse valgtes Rosa Nielsen til formand, et hverv som hun bestred i en årrække. Som næstformand valgtes Katrine Andersen og som kasserer Maren Ravn. Kvindekredsen havde fra starten 25 deltagere, et antal, der holdt sig uændret i mange år. Man mødtes dengang som nu på skift i hjemmene og holdt fødselsdagsmøde og årsmøde i Missionshuset. Gennem årene har kredsen været med til regelmæssigt at afholde Ydre Missions basardag, og det har altid været en festlig begivenhed i byens liv, som mange tog del i. Kernearbejdet i Kvindekredsen er det gode samvær om det kristne budskab og dets udbredelse i verden. Der er gennem årene samlet mange penge ind til missionsarbejdet, og som noget særligt støttes børnearbejdet gennem projektet Fremtidsbørn. Trofastheden er kendetegnende for Kvindekredsen, og en enkelt har været med fra starten og kasserer siden Kredsen er åben for alle, der har lyst til at være med. Den 3. juni fejres jubilæet ved årsfesten i Thorning Missionshus. Festtalen holdes af tidl. missionær i Kina, lærer Anne Grethe Frøslev, der fortæller om sit møde med Kirken i Kina i dag og de udfordringer, den hastigt voksende kirke står overfor i det kinesiske samfund, og hun ledsager sin fortælling med billeder. Aftenen vil byde på et festligt samvær med sang, kaffebord og lotteri. Nabokredsene er indbudt, og Kvindekredsen håber, at mange, også fra sognet, vil slutte op om denne særlige aften. 7

8 Nyt fra Foreningen Norden Naturfredningsforeningen og Foreningen Norden på Kjellerupegnen indbyder til Aftentur til Sdr. Resen-Fårbæk Naturpark Tirsdag den 11. maj kl Vi mødes i anlægget i Sdr. Resen kl Der er fælleskørsel i egne biler og opsamling ved Superbrugsen i Ans kl , Mosaikken i Kjellerup kl og på Kirkepladsen i Thorning kl Bent Andersen, Fårbæk, vil fortælle om naturparken, der er smukt beliggende ved Karup å og skabt i området med brunkulslejerne, der var i brug under og efter 2. verdenskrig. Vandringen, som ikke er for gangbesværede, er på i alt 5 km og fører gennem et spændende kuperet tilplantet område med søer og over Venskabsbroen mellem Fårbæk og Sdr. Resen. På rastepladsen på Fårbæksiden, med udsigt over Karup Å, serveres grillpølser med brød, øl og vand og kaffe med kage. Derefter gåes tilbage til anlægget i Sdr. Resen. Pris 40 kr. Der er tilmelding til denne spændende tur senest 10. maj til Pernille Ingemann, tlf eller til Ellen Andersen, tlf Thorning Foredragsforenings sidste arrangement i foråret Tirsdag den 27. april kl : Musikpædagog og forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, Erik Sommer, holder højskoleaften med fortælling og sang. Arrangementet afholdes i Thorning Forsamlingshus. Alle er velkomne. Entre 50 kr. Der serveres kaffe og man medbringer selv brød. 8

9 Gymnastikudvalget siger Tak for sæsonen 2009/2010 Gymnastik-udvalget vil gerne sige tak til alle for en rigtig god gymnastik-sæson. På alle holdene har der været en rigtig god tilslutning. En stor tak til alle instruktører og hjælpere, alle har bare gjort et godt stykke arbejde. Step-holdet fortsætter frem til 1. juni. Der er plads til nye, der lige har lyst til lidt ekstra motion inden ferien. Stavgang starter 12. april kl. 19. Vi går ca. 1 time. Mødestedet er ved p-pladsen Stendalgård. Der er mulighed for at låne stave. Alle, både unge, ældre og midt imellem, er velkomne. Også dig der har lyst til en frisk gåtur uden stave. Så bare mød op, det er rigtig hyggeligt. Instruktør er Irma Andreasen Gymnastik-udvalget v. Annette Holgersen Fodboldstøvle Bank Kære forældre. Kender i det? Jeres børn er pludselig vokset ud af deres fodboldstøvler. De er næsten nye, synes I, og hvad gør vi så? I henvender jer til mig, så vil jeg lægge dem i en bank, hvor de, der vil købe, betaler 50,00 kr. - de, der vil sælge, får 40,00 kr. (Afregning sker ved salg.) Kig allerede efter nu, om støvlerne er for små. Er de det, så ring til mig, så finder vi ud af, om jeg har den rigtige størrelse på lager. Udendørs sæsonen 2010 starter før, I ved det. Ret henvendelse til: Carl Erik Philipsen Bindstouwvej 13 Thorning Tlf Mobil

10 Gudstjenesteliste Dato Thorning Grathe 11. april, 1.s.e.påske Solveig Bøye 18. april, 2.s.e.påske Koncert Birthe Kiilerich 25. april, 3.s.e.påske april, Bededag maj, 4.s.e.påske 9.00 Peder K. Roulund 9. maj, 5.s.e.påske Konfirmation 13. maj, Kristi Himmelfart Klaus Buch Møberg 16. maj, 6.s.e.påske 9.00 og Konfirmation samt bus til gudstjeneste i Viborg 23. maj, Pinsedag maj, 2. pinsedag maj, Trinitatis Birthe Kiilerich Koncert i Thorning kirke søndag den 18. april kl Medvirkende: Hasseris kirkes Trio Mogens Jensen (orgel/harmonika), Karen Grarup (sang), Ole Bech (guitar). Hasseris kirkes Trio er ansat ved Hasseris Kirke i Ålborg, hvor den har til opgave at bidrage med ny musik og tekst ved kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger. Intentionen er at finde et udtryk som kan tale ind i tiden til nutidens mennesker. Trioens hovedtese er ganske enkel: Det må ikke være kedeligt, men gerne glædeligt, - og gerne højt til loftet og dybt i jorden. 10

11 Konfirmander i Grathe og Thorning 2010 Grathe kirke d. 9. maj kl Marcus Gaarde Kristensen, Kong Knaps Vej 55, Stenrøgel Mark Gejlka Langdahl, Kong Knaps Vej 20, Stenrøgel Nanna Due Stück, Gl. Hærkrovej 21, A, Hvam Kasper Stampe Jensen, Haugevej 47, Hauge Thorning kirke d. 16. maj kl Jacob Jepsen Christensen, Tørrepladsen 16, Thorning Laurits Boile Christensen, Munkemarken 35, Thorning Melina Maimburg Iversen, Bindstouwvej 3, Thorning Marie Møller Jørgensen Runa King-Isager, Hosekræmmervej 20, Thorning Juliane Ørgaard Knudsen, Skovvej 72, Thorning Nicklas Nyrup Lyngsøe, Danbovej 3, Knudstrup Mathias Duus Møller, Grågårdevej 3, Gråskov Louise Storgaard Nielsen, Ålborgvej 63 Thorning Signe Denhardt Brandt Nielsen, Ungstrupvej 18, Ungstrup Patricia Voldum Voss Pedersen, Gl. Hærkrovej 35, Hvam Johannes Skov-Andersen, Impgårdvej 7, Ungstrup Steffen Solnæs, Smedebakken 20, Thorning Kia Thomsen, Viborgvej 10, Knudstrup Ida Marie Nørum Wigh, Tørrepladsen 32, Thorning Thorning kirke 16. maj kl Rikke Højer Bonde, Tørrepladsen 45, Thorning Emma Moeslund Eriksen, Skovvej 51, Thorning Jonas Kofod Eriksen, Skovvej 52, Thorning Ester Frank, Blichersvej 32, Thorning Anders Gammelager Houe, Vattrupvej 20, Vattrup Lucas Monbjerg Sejer Iversen, Fredensgade 28, Kjellerup Christian Kortegaard Jensen, Højgårdsvej 6, Thorning Mette Kjær Jeppesen, Arildsvej 26, Gråmose Jeanette Kastberg Mathiesen, Sangildvej 26, Knudstrup Mikkel Hvam Nielsen, Stendalvej 5, Skræ Henriette Overgaard, Bindstouwvej 9, Thorning Mikkel Kaas Søegaard, Skovvej 19, Thorning Zoe Fast Østergaard, Skovvej 22, Thorning 11

12 KFUM og KFUK Fre. 9/4 kl Litteraturaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26. Fre. 16/4 kl Bibeltime hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttesvej 27 og hos Grete og Jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11. Fre. 23/4 kl Sangaften hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57. Tor. 29/4 kl ? Svømmeaften i Viborg Svømmehal. Kaffe og varme hveder hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10. Fre. 7/5 kl Aftentur - gåtur eller køretur. Arr. Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26. Mødested? Medbring kaffe. Tor. 13/5 kl.? Friluftsgudstjeneste eller 13/5-16/5 Deltagelse i Danske Kirkedage i Viborg. Se program på Tor. 20/5 kl Deltagelse i Soldatervennefest i Missionshuset. Fre. 28/5 kl ? Forårsfest med fællesspisning med efterfølgende tale, kaffe og underholdning. Tilmelding er nødvendig til Tove senest 21/5. Fælles med IM. Fre. 4/6 kl Cykeltur. Turguider Jens Aage og Tove. Medbring kaffe. Mødested: P-pladsen. Alle er velkomne. Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf

13 Thorning Pensionistforening Onsdag den 14. april kl på Bakkegården kommer Viborg Harmonika Klub og underholder, der bliver også fællessang. Der serveres snitter, vin og kaffe med småkager. Pris pr. person er 60,00 kr. for medlemmer, og 80,00 kr. for ikke-medlemmer. Husk tilmelding senest den 10. april på tlf eller Onsdag den 12. maj kl på Bakkegården, kommer Anker Svendsen fra Vinderslev og underholder med musik og fællessang. Der bliver serveret kaffe med flødeskumskage og småkager. Pris for medlemmer er 50 kr., og 70 kr. for ikkemedlemmer. Husk tilmelding senest den 9. maj på tlf eller Husk!! Husk!! Sæt kryds i kalenderen. Onsdag den 9. juni kl Heldagsudflugt til????. Program herom vil senere blive meddelt. Venlig hilsen Viggo Eriksen. 13

14 Det sker på Bakkegården April: 7. Generalforsamling i Brugerrådet kl Efter generalforsamlingen vil den nye formand for ældre og sundhed, Gitte Willumsen, orientere om ældreplejen i Silkeborg Kommune. 21. Banko kl Sang og musik v. Dorthe Johansen, Laurbjerg kl Maj: 19. Banko kl Brugerrådet Hver tirsdag kl er der sang med musikledsagelse af organisten. Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste. Gudstjenesten hver sidste tirsdag på Bakkegården er med både kaffe, sang og prædiken. Alle er velkomne! 14

15 Årets Vandværk Det gamle vandværk fik sidste år et nyt udseende, idet der blev anlagt nyt hegn med sokkel, ny flisebelægning, der blev ryddet op i buske og træer og sået nyt græs. Alt dette var nødvendiggjort af etableringen af en ny boring, som er gemt under en flot vejrbestandig hætte på vandværksgrunden. Sammen med den ligeledes nye boring ved det tidligere Lind produceres der kbm. råvand. Indvendigt i bygningen er der også sket voldsomme ændringer. Bestyrelsen har fået skiftet det gamle udpumpningsanlæg ud med nye energibesparende pumper og fået sat en ny eltavle op, de gamle lukkede filtre, der var gennemtærede, er blevet fjernet og der er lagt fliser over hele gulvet. Tidligere er der investeret i en nødstrømsgenerator, og filtre samt bygning er blevet renoveret. De nye investeringer har muliggjort elektronisk sikring af de to boringer og vandværket, så ingen uvedkommende kan trænge ind uden at starte en alarm. Uregelmæssigheder i vandforbrug, produktion og vandbeholdning fanges også af det nye system. Vandpasseren Ingvar Jørgensen kan sammen med andre udvalgte personer-firmaer stille en diagnose på sin computer derhjemme og agere meget hurtigt, hvis uforudsete hændelser skulle indtræffe. Disse arbejder blev besluttet, dels fordi anlægget var nedslidt og dels for at bringe vandværket på et stade, hvor det fremtræder som en moderne hygiejnisk fødevarevirksomhed, der kan sikre de 627 tilsluttede forbrugere en stabil og ren vandforsyning. Det udpumpede vand har en særdeles god kvalitet: Det indeholder ingen coliforme (jord)bakterier, det er pesticidfrit, hårdhedsgraden er 8,3, hvilket er i den bløde ende af middelhårdt. De seneste vandanalyser kan findes på www. mitdrikkevand.dk Sideløbende med den indvendige modernisering, er der foretaget to større ledningsarbejder: Fra Foghsvej blev der lagt en ny 90mm ledning til Skovvej 67. Herved var det muligt at tilslutte flere ejendomme og skabe gode trykforhold for Impgårdområdet, idet der samtidigt er etableret forbindelse til ledningen fra Stendal og Impgård. Ledningen på Skovvej fra Blichersvej og 15

16 ned til åen var gammel, usikker og vanskelig at reparere. Den blev skiftet og der blev etableret nye stik til alle parceller. Arbejdet foregik ved en kompliceret underboring, da der ligger mange ledninger under fortov og vej. Selvom vandværkets bestyrelse og de udførende firmaer har prøvet at begrænse generne for brugerne, har det ikke kunnet undgås, at en del forbrugere har oplevet perioder med manglende vand. Især de uforudsete hændelser i forbindelse med arbejderne har været irriterende for nogle. Bestyrelsen beklager og håber, at de løbende moderniseringer vil nedbringe antallet af episoder med gener for forbrugerne. I løbet af i år og næste år forventer vi udskiftning og sanering af ledningssystemet på Svend Grathesvej og delvis sanering i området syd for Blichersvej Smedebakken foranlediget af kloaksepareringsarbejderne. Alle disse arbejder er muliggjort af den tidligere opsparede likvide formue. Pengene er nu brugt og bestyrelsen har besluttet at forhøje både kbm.prisen og de faste afgifter med henholdsvis 0,50 kr. til 3,00 kr. og 200,00 kr til 550,00 kr for at genopbygge en rimelig kassebeholdning. Thorning Vandværk I/S er som følge af moderniseringerne, af Vandguiden, den årligt udkommende lommebog for vandværksfolk, udnævnt til årets vandværk. Når vandværket således kan fremhæves som et godt eksempel for andre vandværker, er det for bestyrelsen et bevis på, at vi har taget nogle gode beslutninger. I anledning af at Thorning Vandværk I/S i år har eksisteret i 100 år, har bestyrelsen besluttet at holde åbent hus lørdag den 11. september fra kl til på vandværket og vise det nye anlæg frem for alle interesserede. Og endnu et jubilæum. Gregers Thomsen har i år været medlem af bestyrelsen og kasserer for vandværket i 20 år. Tak for det gode og solide arbejde du har udført i alle årene og for dit inspirerende engagement. Bestyrelsen: Formand Harald Pehrson Kasserer Gregers Thomsen Vandværkspasser Ingvar Jørgensen Sekretær Karsten Bøgelund Madsen Medlem Lars Munk 16

17 Indbydelse til Thorning Skoles 50 års jubilæumsfest den 4. september 2010 Kl Thorning Skole vil gerne invitere dig til gammel elev/lærerfest. Skolen vil være åben fra kl , og der vil være udstilling, korsang og café. Du kan gå på opdagelse og se, om du kan kende lokaler, finde gamle billeder m.m. Festen starter kl i det store telt på sportspladsen. På bordene vil der stå skilte med årstal for 7. kl. Du tilmelder dig (selvfølgelig) i den årgang, hvor du gik i 7. kl., også selvom du ikke har gået i 7. kl. på Thorning Skole. Der vil være buffet og prisen er 275 kr. Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. HUSK KONTANTER. (Der er ikke længere hæveautomat i byen) Der vil være hyggemusik med plads til masser af snak og senere vil der blive mulighed for en lille svingom. Du kan tilmelde/købe billetter via frem til den 31. maj. (Søgeordet er Thorning Skole ) Det vil også være muligt at købe billetter på skolens kontor, dog kun ved personlig henvendelse og mod kontant betaling. Kontoret vil være åbent tirsdag d. 13. april kl og igen lørdag d. 24. april kl På skolens hjemmeside vil du kunne se, hvem der har tilmeldt sig fra de forskellige årgange. Listen vil blive opdateret ugentligt. Husk at medbringe billetten til festen. Vi glæder os til at se dig Venlig hilsen Thorning Skole 17

18 ROBIN HOOD, nu med vildsvin Billetsalget starter 6. april på eller billettelefon nr Skuespillerne er nu godt i gang med at øve til ROBIN HOOD, både tekster, sange og dans, og den ihærdig indsats begynder at tage form. Mange af sangene er ved at være på plads, og søndag den 10. marts var alle skuespillerne samlet i skolens gymnastiksal for at give den en ekstra skalle. Så man kan godt begynde at glæde sig til Thorningegnens opsætning af ROBIN HOOD på scenen bag forsamlingshuset i juni måned. Forsamlingshuset dannede i øvrigt rammen om den første læseprøve den 22. februar, hvor alle medvirkende både på og omkring scenen også havde mulighed for at hilse på hinanden. Det er således ikke kun på scenen ROBIN HOOD er ved at tage form, men alle de øvrige funktioner er godt i gang. De første kostumer er syet, og der blev også tid til første kostumeprøve. Desuden var der mulighed for at se scenemodellen og hilse på vildsvinet Villy, som skal optræde på scenen. Som altid er humøret højt, når man mødes i friluftsspillet, og i år bliver der sikkert grinet ekstra meget. Det er jo brødrene Price, der har omskrevet ROBIN HOOD, så den er præget af deres underfundige humor. Glæd jer til juni. Instruktør Kim Brandt og orkesterleder Flemming Berg morer sig sammen med nogle af skuespillerne til læseprøven. 18

19 fortsat fra forrige side De kostumeansvarlige ser til medens Prins John prøver tøjet for første gang. 19

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Nummer 1 Februar 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Nummer 5 Oktober 2009 18. årgang 2000 eksemplarer Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14. Nummer 2 April 2009 18. årgang 1800 eksemplarer Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.00 Foreninger

Læs mere

Undskyld Hr. må jeg byde Dem..

Undskyld Hr. må jeg byde Dem.. Nummer 3 Juni 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Undskyld Hr. må jeg byde Dem.. Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn

Læs mere

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Nummer 4 August 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer. Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8

Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer. Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8 Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17

Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17 Nummer 6 December 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

De blå i sametelt i Skandinavisk Dyrepark og afslutning i badmintonafd. Se mere om disse arrangementer inde i bladet

De blå i sametelt i Skandinavisk Dyrepark og afslutning i badmintonafd. Se mere om disse arrangementer inde i bladet Nummer 3 Juni 2009 18. årgang 2000 eksemplarer De blå i sametelt i Skandinavisk Dyrepark og afslutning i badmintonafd. Se mere om disse arrangementer inde i bladet Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen:

Læs mere

Nummer 4 August 2014 23. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 23393746 Blicheregnens Museum v/bente

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Friluftsscenen i Thorning Instruktør: Kim Brandt Kapelmester: Flemming Berg 7. juni kl. 14.00 8. juni kl. 14.00 11. juni kl. 19.00 14. juni kl. 11.00 og

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere