GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden aflægger beretning for det forløbne år. Pkt. 3 Kassereren forelægger regnskabet for år 2010/11. Pkt. 4 Bestyrelsen forelægger budgettet for år 2011/12, herunder fastsættelse af kontingentets størrelse. Pkt. 5 Indkomne forslag. Pkt. 6 Valg af kasserer for 1 år. Afg. Elna Østergaard (K24) modtager ikke genvalg. Pkt. 7 Valg af næstformand. Afg. Jeanett Dahl Pedersen (G26) modtager genvalg. Pkt. 8 Valg af revisor. Afg. Connie Sørensen (KT8) modtager genvalg. Pkt. 9 Eventuelt.. 19 af grundejerforeningens ejendomme var mødt ved generalforsamlingen, nemlig Kongelundsvej 3, 9, 20 og 24 Birkebovej 6, 8, 19, 25, 28 og 29 Granbovej 4, 5, 7, 9, 24 og 26 Tværvejen 8, 9 og 12 Formanden bød velkommen Ad. Pkt. 1 - Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Finn Gustafsson (B29), som blev valgt. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelse sendt den 16. juni 2011, modtaget 17. juni Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Ad. Pkt. 2 - Bestyrelsens beretning ved formanden. Velkommen til foreningens 4 nye medlemmer. Vejene:

2 Er efter vinteren i god stand og der var kun et par småhuller til udbedring. Der er fortsat parkeringsforbud på vejene. Der henstilles fortsat til en max. hastighed på 20 km/t. Grøfterne: Grundejerforeningen har i lighed med tidligere år bekostet oprensning af grøfterne. Der har i dette regnskabs år ikke været behov for reetablering af defekte overkørsler men der er i det nye budget år min. behov for 1 reetablering samt nedlæggelse af 1 overgang, som ikke længere bruges. Men det pålægger stadig hver enkelt grundejer, at sikre den løbende vedligeholdelse af grøfterne ved at slå græs og fjerne ukrudt og nedfaldne grene så der hele tiden er flow i vandstrømmen. Bestyrelsen henstiller til, at dette udføres min. 3 gange om året. Henvendelse vedr. bortkørsel af tiloversbleven jord fra oprensning: Muligheden er undersøgt, men denne løsning er meget omkostningstung idet enhver jordbortkørsel kræver en jordprøve. Så bestyrelsen har besluttet, at bibeholde den nuværende ordning hvor hver enkelt grundejer klarer oprydningen. Odsherred Kommune (OHK) og afvanding til Hov Vig: For 2 år siden havde OHK en 30 årig plan om kloakering. Iflg. hjemmesiden er den nu 35 årig. Men de er dog så langt, at planen siger 800 tilslutninger pr år. Kort med planen kan ses på Fritidsejernes sammenslutning i Nykøbing-Rørvig (FSNR) har fortsat en styregruppe, som er i dialog med OHK. Beskæring af beplantning langs vejene: Det påhviler fortsat hver enkelt grundejer at sørge for beskæring iht. vejlovgivningen. Se vejledning på Grundejerforeningens hjemmeside Hustanke: Der er i 2011 kommet ny lov om max. vægt på 25 kg på dækslet. Se Landliggeren sidste udgivelse eller Opfølgning på emne fra sidste generalforsamling hjertestarter opsætning: Bestyrelsen har været i kontakt med Trolleskovens Grundejerforening, som ikke har planer om en opsætning samt FSNR, som heller ikke har kendskab til andre grundejerforeninger. Derfor er det alene vores grundejerforening, som skal opsætte og forvalte et skab inkl. tyverisikring. Den siddende bestyrelse ønsker ikke at deltage i en vagtordning tilknyttet en sådan tyverisikring. Men der er altid mulighed for at nedsætte et udvalg under bestyrelsen. 5 stk. 5 skriftlig henvendelse fra Grundejerforeningen Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske skriftligt. Bestyrelsen foreslår frivillig tilmelding til modtagelse af . Det er ikke bestyrelsens vurdering, at der er tale om en vedtægtsændring men alene leveringen af det skriftlige materiale. Listen er ikke den samme, som nabo-ring, men KUN en registrering hos kassereren i lighed med andre ejeroplysninger.

3 Betalingsservice Grundejerforeningen har modtaget flere henvendelser vedr. muligheden for at tilmelde kontingent betaling til Betalingsservice. Dette er nu økonomisk overskueligt selv for en lille forening som vores og vil blive igangsat når ny kasserer er fundet. Sag vedr. det opsatte hegn på adressen Kongelundsvej 3 Grundejerforeningen har modtaget flere henvendelser vedr. lovligheden af det på Kongelundsvej 3 opsatte hegn. Alle matrikler er via tinglysning på skøde underlagt fredningsdeklaration 2217 af 1942, som definerer opretholdelse af bevoksninger, anlæggelse af egentlige haver samt opsætning af døde hegn. Påtaleretten tilkommer naturfredningsnævnet i Holbæk. Forholdet er indberettet hertil. I forbindelse med ovennævnte indberetning har det været nødvendigt for bestyrelsen at søge bistand hos den lokale repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening. Derfor vil bestyrelsen tegne et medlemskab af samme forening. Nabo-ring Tilmeld dig denne liste med telefonnr. og/eller mailadresse så der er mulighed for at kontakte dig hvis andre observerer uregelmæssigheder på din grund. Tilmelding via Denne hjemmeside varetages stadig af vores trofaste web-master Finn Gustafsson (B29). Bestyrelsemøder Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder. Formandens beretning blev godkendt.

4 Ad. Pkt. 3 - Regnskab for året Regnskabet balancerede med ,61 kr. og viste et overskud på ,62 kr. mod et budgetteret underskud på kr. Årsagen til dette skyldes, at der i dette regnskabs år ikke været behov for reetablering af defekte overkørsler. I det nye budget år er der min. behov for 1 reetablering samt nedlæggelse af 1 overgang, som ikke længere bruges. Regnskabet blev godkendt. Ad. Pkt. 4 - Budget for året Det fremlagte budget balancerer med kr. og viser et overskud på kr. Kontingentet foreslået uændret til kr. Likviditetsoversigten viser, at der ved udgangen af året forventes en kassebeholdning på kr. Budgettet blev godkendt, herunder kontingentets størrelse. Ad. Pkt. 5 - Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag inden 1. maj, som er sidste frist for indsendelse af forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ad. Pkt. 6 - Valg af kasserer Elna Østergaard (K24) havde meddelt, at hun ikke modtog genvalg. Derimod var Elna s mand Benny Kastrup Hansen interesseret i posten som kasserer og han blev efterfølgende valgt. Ad. Pkt. 7 - Valg af næstformand Jeanett Dahl Pedersen (G26) blev genvalgt. Ad. Pkt. 8 - Valg af revisor. Connie Sørensen (KT8) blev genvalgt. Ad. Pkt. 9 - Eventuelt.

5 a) Indlæg og debat vedr. forkerte datoer oplyst fra Odsherred Kommune for afhentning af storskrald i De rigtige datoer er følgende: 8. september 2011 og den 10. november b) Forslag til en ekstra gang oprensning i grøfterne samt udbedring af huller på Birkebovej. Bestyrelsen vil kontakte entreprenøren vedr. disse reparationer. c) Der blev drøftet, om muligheden for at lave en velkomstfolder/information til nye grundejere. Bestyrelsen vil drøfte dette på det kommende bestyrelsesmøde. d) Hjertestarter opsætning og alarm. Såfremt der bliver mulighed for at opsætte en hjertestarter inkl. tyverisikring/alarm, har grundejerforeningen fået tilbudt en sponsor (K3) til dette. Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 11:45. Referent Jeanett Dahl Pedersen (G26)

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Den 3. april 2012 Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere