Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom"

Transkript

1 Powered by TCPDF ( Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hølleskovvej 41, 6760 Ribe Ny tvangsauktion: Onsdag kl. 10:00 Højeste bud på 1. auktion: ,00 kr. Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius v/advokat Carsten Holmgaard Torvet Esbjerg Tlf.: :41:26 11/05/ & 1/121

2 Indholdsfortegnelse Salgsopstilling 3 Fotos 8 Skitse 10 Tillæg vedr. lån i Nykredit 11 Tingbogsattest 12 Ejendomsvurdering 16 Ejendomsrapport fra boligejer.dk 18 Kort over vejforsyning 35 Forureningsattest 36 BBR-ejermeddelse 39 Ejendomsskattebillet Restanceopgørelse ejendomsskat 46 Bilag vedr. forfalden gæld til kommunen 47 Auktionsopgørelse Nykredit 52 Anmeldelse Nykredit Bank fra DAHL 54 Håndpantsætningserklæring Nykredit Bank 55 Tilstandsrapport 58 Energimærke 85 El-rapport 97 Købervejledning 117 Vejledning og bekendtgørelse :41:29 2/121 11/05/ & 2/121

3 Journalnummer: /LE Rettens AS nummer: AS 32/2016 Matrikel nr.: Beliggende: Tilhørende: Boende: 241, Spandet Ejerlav, Spandet Hølleskovvej 41, 6760 Ribe Kent Mortensen Gl. Koldingvej 1 A, st.,, 6760 Ribe 1. auktion Onsdag kl. 11:00 Højeste bud på 1. auktion kr. Auktionstidspunkt: Onsdag kl. 10:00 Auktionssted: Retten i Esbjerg Retssal 13, 1. sal Dokken Esbjerg Tlf.: Hæftelse nr.: 1 Rekvirent: v/advokat: Nykredit Realkredit A/S Carsten Holmgaard Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: Ejendomsværdi pr : Grundværdi: Boligareal ifølge BBR: Grund: Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Erhvervsareal: Forsikringsforhold: Villa kr kr. 128 m m 2 Heraf vej 0 m2 Ingen 0 m2 Nykredit Forsikring Police nr.: Ejendomsskatter og afgifter for 2016 andrager: Ejendomsskatter kommentar: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt. 11: Lejemål: Byrder og servitutter: 5.088,70 kr. Jfr. Ejendomsskattebilletten Ja, se tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Nykredit Realkredit A/S Nej Nej Byggeår: 1922 Antal værelser: 6 Energimærke: E :41:26 3/121 11/05/ & 3/121

4 Powered by TCPDF ( Beskrivelse af ejendommen Beboelsesejendom (tidligere anvendt til landbrug), Ribe Ejendommen er en beboelsesejendom med et tinglyst areal på m2, heraf vej 0 m2. Ejendommen er ifølge BBR opdelt i 4 bygninger. Bygning 1, 2 og 3 er sammenbyggede, mens bygning 4 er fritliggende. Der er eternittag på alle bygninger og termoruder i stuehuset. Bygning nr. 1 stuehus Samlet boligareal 128 m2, heraf 97 m2 i grundplan og 31 m2 i udnyttet tagetage. Er opført i Huset indeholder entre, bryggers, stue, køkken og 2 værelser samt et disponibelt rum. 1. sal er indrettet med 2 værelser. Ydervæg mursten, pudset og gulmalet. Der er trælofter overalt. Der er tæpper på gulvene, dog er der klinker på badeværelset og vinyl på gulvet i køkkenet. I køkkenet var der på besigtigelsestidspunktet opvaskemaskine, komfur, emhætte, indbygningsovn og køle-/fryseskab. Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: olie. Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg. Privat tilslutning til Esbjerg Forsyning A/S spildevandsanlæg. Bygning nr. 2 staldbygning Bebygget areal 167 m2. Er opført i I 1959 er der foretaget ombygning/tilbygning. Indeholder gildesal, hobbyrum og bad. Ydervæg røde mursten. Bygning nr. 3 ladebygning Bebygget areal 126 m2. Opført i Ydervæg blikplader på siderne. Bygning nr. 4 garage Bebygget areal 27 m2. Opført i Ydervæg mursten, pudset og gulmalet. Denne beskrivelse sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 22. marts :41:26 4/121 11/05/ & 4/121

5 Powered by TCPDF ( Prioritetsopgørelse Pant- og udlægshavere Hæftelse nr. 1 Nykredit Realkredit A/S (rekv.) v/advokat Carsten Holmgaard, Torvet 21, 6700 Esbjerg Fordring - pr. 2. Restgæld der kan 3. Restancer (incl. 4. Hæftelser, der auktionsdagen overtages, incl. evt. ejerskiftegebyr) kræves indfriet renter , , ,65 0,00 Opr. kr ,00. Pantebrev med rentetilpasning og særlige indfrielsesvilkår. Var. rente. Indeholder bestemmelse om mulighed for afdragsfrihed. Restgæld pr. 1/ kr ,00 (obligationsrestgæld kr ,52. 1/4-årlig ydelse kr ,27 I alt ved budsum , , ,65 0,00 Hæftelse nr. 2 - sidste hæftelse Ejerpantebrev med meddelelse til Nykredit Bank A/S v/dahl Advokatfirma, Lundborgvej 18, 8800 Viborg. J.nr ,00 0,00 0, ,00 Opr. kr , % p.a. A. Total i alt , , , , :41:26 5/121 11/05/ & 5/121

6 Powered by TCPDF ( B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. Vilkårenes pkt. 6B: kr ,94 Heraf kontant at betale inden 4 uger: kr ,94 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): kr. 0,00 Det under B anførte størstebeløb fremkommer således a) Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger (salærer, gebyrer m.v.) kr ,25 b) Rettighedshavernes mødesalærer m.v. kr. 0,00 c. Restancer vedrørende 1. Ejendomsskatter 2. SKAT vedr. ejendomsskatterestancer 3. Kloakbidrag m.v. 4. Vandafgifter 5. Krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivning 6. Vejbidrag m.v. 7. Andre offentlige bidrag 8. Brandforsikringsbidrag 9. Andet, jfr. specifikation kr ,11 Kontakt kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,58 kr. 0,00 C. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen Ved et auktionsbud på kr (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. Retsplejeloven 562) Udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt. 7 kr ,51 Denne salgsopstilling er udarbejdet den Liza Lysebjerg Ebsen :41:26 6/121 11/05/ & 6/121

7 Powered by TCPDF ( I: Opgørelse af udlægs- og auktionsomkostninger Beløb inkl. moms Rekvirentsalær: Rekvisitionssalærer: Incassosalær(er): Mødesalær(er): Mangfoldiggørelse af opstillinger, anslået: Foged- og auktionsgebyr(er): Annoncer anslået: Ejendomsdatarapport: Befordring: Salær besigtigelse: Salær rekvisition af attester: Salær fremvisning: kr ,50 kr. 250,00 kr ,75 kr ,00 kr. 937,50 kr ,00 kr ,50 kr. 325,00 kr. 872,00 kr ,00 kr. 375,00 kr ,00 Total inkl. moms: kr ,25 II: Sikkerhedsstillelsen ved budsum kr ,00 Størstebeløbet Restancer 1/4 af hæftelser Sikkerhedsstillelse jf. salgsopstilling: kr ,94 kr ,65 kr. 0,00 kr , :41:26 7/121 11/05/ & 7/121

8 :41:26 8/121 11/05/ & 8/121

9 Powered by TCPDF ( :41:26 9/121 11/05/ & 9/121

10 :41:26 10/121 11/05/ & 10/121

11 ffiwksmdffiffi Tillag til salgsopstillingen vedrgrende lan i Nykredit Nykredits 13n forfalder ved ejerskifte. En auktionskgber kan ikke umiddelbart p8regne geldsovertagelse af lsnene. Auktionskgber opfordres til at rette henvendelse til Nykredit inden tvangsauktionen med henblik pb at opns forhendstilsagn om 13n-/galdsovertagelse. Hvis auktionskober er et selskab Er auktionskober et selskab, vil der vare krav om supplerende personlig heftelse. Indfrielse af lanene Hvis Nykredit ikke bevilger geldsovertagelse, vil lsnene blive krevet indfriet efter tvangsauktionen. Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilk8r og opsigelsesbestemmelser, der gelder for de enkelte lsntyper. For kontantlsn, tilpasningslsn og indekslsn skal eventuel indfrielse foretages p3 baggrund af obligationsrestgalden. Der kan vare serlige indfrielsesvilker for lsnene. herunder en serlig i ndfrielsesku rs. Frem til indfrielsen skal auktionskober betale ydelse pb lsnene i overensstemmelse med lsnenes vilksr. Betaling af eventuelle morarenter Uanset tvangsauktionsvilksrenes punkt 6 A.a. skal auktionskober betale morarenter, der mstte psloue ved at restancer mv. betales senere end datoen for forste auktion. Ret til andring af bidragssatser Nykredit forbeholder sig ret til at foretage andring af bidragssatser pe de l8n, som overtages af en au ktionskober. Udstedelse af auktionsskgde Nykredit forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklaring til udstedelse af fgr restancer er betalt, og Nykredits l8n enten er indfriet, eller geldsovertagelse er bevilget. LAn i fremmed valuta Ved 13n i fremmed valuta omregnes Nykredils fordring til danske kroner til dagskurs. Omregningen af l3n i fremmed valuta til danske kroner er kun vejledende. En overtager forpligtelse til indfrielse eller afviklinq i den fremmede valuta. N o 6 o d dt o N 3/ :41:26 11/121 11/05/ & 11/121

12 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :26:05 EJENDOM: Adresse: Hølleskovvej Ribe Samlet areal: 2033 m2 Heraf vej: 0 m2 BFE-nummer: Appr.dato: Landsejerlav: Spandet Ejerlav, Spandet Matrikelnummer: 0241 Areal: 2033 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0047 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Kent Mortensen CPR: **** KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: :41:26 12/ :26:05 Side 1 af 4 11/05/ & 12/121

13 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Kent Mortensen CPR: **** Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Herefter eneejer HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 1,5 % Låntype: Særlige lånevilkår: Kontantlån Refinansiering Kontantlån Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Rentetilpasning KREDITORER: Navn: NYKREDIT REALKREDIT A/S CVR: DEBITORER: Navn: Kent Mortensen CPR: **** BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK :41:26 13/ :26:05 Side 2 af 4 11/05/ & 13/121

14 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 10 % KREDITORER: Navn: Kent Mortensen CPR: **** DEBITORER: Navn: Kent Mortensen CPR: **** FULDMAGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: NYKREDIT BANK A/S Kalvebod Brygge København V - CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK NYKREDIT BANK A/S SERVITUTTER Der findes ingen servitutter på ejendommen ØVRIGE OPLYSNINGER :41:26 14/ :26:05 Side 3 af 4 11/05/ & 14/121

15 EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0561 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 47_XS_ :41:26 15/ :26:05 Side 4 af 4 11/05/ & 15/121

16 Afsender: SKAT Ejendomsvurdering Brændgårdvej Herning Modtager/ejer 561 Ejendomsvurdering Henvisningsnummer Ejendommens registernummer Matr. nr. SPANDET EJERLAV 241 Vurderet areal m² Ejendommens beliggenhed Hølleskovvej 41 SKATs telefonnr. Udskrevet Oplysninger til brug for forsendelsen / Bunke 31 Vmt 1 Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan: Benyttelse 01 - Beboelsesejendom med 1 lejlighed Ejendomsværdi kr Grundværdi kr KMD OGJM udg Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi pr. 1.oktober2011.Grundenskal vurderes, somom den var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget. Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens 6, jf. 9,stk.1, 13,stk.1,samt 33,stk.1ogstk Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handelspriser ved ejendomssalg frem til 1. oktober Prisudviklingen mellem 1. oktober 2011 og udsendelsen har derfor ingen indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet( fra den 16. april 2012 kl Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og arealets planlagte anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv. Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens Bygnings- og Boligregister(BBR). Det er ejerens Områdeoplysninger Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv. ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i oplysningerne, skal du kontakte kommunens BBR-myndighed. Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priserne på solgte ejendomme i området. Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du kontakte SKAT. Derersendt meddelelseom vurderingenudtilalle,derharejet ejendommen i løbet af Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes på Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse. HvisSKAT erenigiklagen, genoptagessagen.erskat ikke enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderingsankenævnet. 1 af 2 Side :41:26 16/121 11/05/ & 16/121

17 SPECIFIKATIONER Grundværdi Beløb Kvadratmeterpris 1000 m² à 90 kr kr Kvadratmeterpris 1033 m² à 15 kr kr Grundværdi i alt kr Grundværdi afrundet kr Bygningsværdi Antal m² Etageareal Bebygget areal 97 m² x 100 % 97 m² Udnyttet tagetage 31 m² x 30 % 9 m² Fritlig. garage, udhus mv. 100 m² x 5 % 5 m² Vægtet etageareal 111 m² Beløb pr. m² Beløb Værdiberegning Standardpris for området kr Opførelsesår: kr Bebygget areal : 97 m² 54 kr Tag af fibercement,asbest kr Bygningsværdi pr. m² kr Bygningsværdi 111 m² x kr kr Ejendomsværdi Beløb Grundværdi Bygningsværdi Beregnet værdi i alt Ejendomsværdi afrundet kr kr kr kr Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over ejendommens handelsværdi. KMD OGJM udg Side 2 af :41:26 17/121 11/05/ & 17/121

18 Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ For ejendommen Hølleskovvej 41, 6760 Ribe Ejendommens adresse:... Hølleskovvej 41, 6760 Ribe Matr.nr Spandet Ejerlav, Spandet Grundareal m² Ejendomsnummer: Kommune:...ESBJERG KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal: m² Anvendelse:... Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Antal værelser:...6 Antal bygninger:... 4 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 241 Spandet Ejerlav, Spandet Rapport-ID: ecc2c6a4-d66d-43d5-b6dd-9142cacb296b :41:26 18/121 11/05/ & 18/121

19 Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Resumé... 3 Uddybning af enkelte svar Økonomi... 6 Ejendomsskat (grundskyld)... 6 Ejendoms- og grundværdi... 6 Forfalden gæld til kommunen... 6 Planer...7 Zonestatus... 7 Kommuneplaner...8 Vand Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning Spildevandsforhold Grundvand - Drikkevandsinteresser Om ejendomsdatarapporten...13 Generelt om ejendomsdatarapporten Ordforklaring - ejendomsoplysninger Følgende bilag kan hentes: BBR meddelelsen Energimærkning Tilstandsrapport Elinstallationsrapport Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Forfalden gæld til kommunen Vejforsyning Jordforureningsattest :41:26 Side 2 af 17 19/121 11/05/ & 19/121

20 Hølleskovvej Ribe Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?... Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Ja, se bilag Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke?... Se energimærkerapporten Oplysninger er indhentet d. 4. marts 2016 Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Fredede bygninger Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? kr. Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? kr. Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?...ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 4. marts 2016 Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber. Huslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Jordrente :41:26 Side 3 af 17 20/121 11/05/ & 20/121

21 Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Planer Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?... Landzone Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Kommuneplaner Kommuneplaner... Ja Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?... Se bilag. Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Hovedstadsområdets transportkorridorer Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Separatkloakeret: spildevand Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?... Privat, alment vandforsyningsanlæg Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet kogeanbefaling?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Spildevandsforhold Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?... Se detaljeret besvarelse Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?...ja Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Påbud iht. jordforureningsloven Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Natur, skov og landbrug :41:26 Side 4 af 17 21/121 11/05/ & 21/121

22 Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?...nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts 2016 Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 3. marts :41:26 Side 5 af 17 22/121 11/05/ & 22/121

23 Økonomi Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? kr. Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Skatteår Kommune... ESBJERG KOMMUNE Grundskyld ,34 kr. Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug... 0 kr. Grundskyld af værdi af stuehus...0 kr. Dækningsafgift, erhvervsejendomme... 0 kr. Dækningsafgift af forskelsværdi... 0 kr. Dækningsafgift af grundværdi...0 kr. Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)... 0 kr. Skat ialt ,34 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? kr. Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Vurderingsår Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi kr. Grundværdi kr. Fradrag... 0 kr. Stuehus grundværdi... 0 kr. Stuehusværdi...0 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... www adresse... Økonomi Det lokale skattecenter Du kan se adressen for det lokale skattecenter på vurderingsmeddelelsen. Forfalden gæld til kommunen :41:26 Side 6 af 17 23/121 11/05/ & 23/121

24 Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?... Ja Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber." Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse. Er der forfalden gæld på ejendommen?...ja Forfalden gæld i alt ,76 kr Gælden er opgjort pr Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen... Nej Forfalden gæld bilag... Se bilag: 20/ID0RB Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype ,17 kr Gældsposter vedrørende: Renovation Krav i alt vedrørende denne gældstype ,50 kr Gældsposter vedrørende: Renter Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype...32,53 kr Gældsposter vedrørende: Renter Renovation Krav i alt vedrørende denne gældstype...22,69 kr Gældsposter vedrørende: Renter Rottebekæmpelse Krav i alt vedrørende denne gældstype... 0,43 kr Gældsposter vedrørende: Renter Skorstensfejning Krav i alt vedrørende denne gældstype... 8,18 kr Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse Krav i alt vedrørende denne gældstype...17,15 kr Gældsposter vedrørende: Rykker Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype ,00 kr Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning Krav i alt vedrørende denne gældstype ,11 kr Planer Zonestatus :41:26 Side 7 af 17 24/121 11/05/ & 24/121

25 Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?... Landzone Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Zonestatus: Landzone Matr.nr. 241 Spandet Ejerlav, Spandet Andel af matrikel dækket af zonen % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Planer Kommunalbestyrelsen Kontakt egen kommune Kommuneplaner Kommuneplaner... Ja Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn - fx bygningsbevaringshensyn Kommuneplan: Kommuneplan Planens navn... Kommuneplan Kommune... Esbjerg Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument... Link Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Adresse... Kommunen Planloven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på eller telefon Langelinie Allé 17, 21 København Ø Telefonnummer adresse... www adresse... Temakommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" :41:26 Side 8 af 17 25/121 11/05/ & 25/121

26 Temakommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Temakommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Temakommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplan: Landområde omkring Sønderskov Planens navn... Landområde omkring Sønderskov Plannummer Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører Kommune... Esbjerg Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Generel anvendelse... Landområde Specifik anvendelse...jordbrugsområde Planzone... Landzone Fremtidig planzone... Landzone Notat om områdeanvendelsen... Anvendelsen fastlægges til jordbrugsområde med det sigte at fremme erhverv som landbrug, skovbrug, pelsdyravl og lignende. Overflødige landbrugsbygninger kan bruges til andet erhvervsformål af håndværksmæssig karakter uden behov for større udbygning. Notat om bebyggelse... Der kan etableres de til områdets anvendelse og drift nødvendige bygninger og anlæg. Link til plandokument... Link Matr.nr. 241 Spandet Ejerlav, Spandet Andel af matrikel dækket af plan % Kommuneplanstrategi, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplan: Kommuneplanstrategi Kommuneplan Planens navn... Kommuneplanstrategi Kommuneplan Kommune... Esbjerg Planstatus... Forslag Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for start på offentliggørelsesperioden :41:26 Side 9 af 17 26/121 11/05/ & 26/121

27 Dato for slut på offentliggørelsesperioden Link til plandokument... Link Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Kommuneplanstrategi, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplan: Kommuneplanstrategi 2007 for Esbjerg Kom Planens navn... Kommuneplanstrategi 2007 for Esbjerg Kom Kommune... Esbjerg Planstatus...Vedtaget Omfang af revision...fuld revison Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link Kommuneplan: Forslag til Kommuneplanstrategi Planens navn...forslag til Kommuneplanstrategi Kommune... Esbjerg Planstatus...Vedtaget Omfang af revision...fuld revison Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link Kommuneplan: Kommuneplanstrategi Planens navn... Kommuneplanstrategi Kommune... Esbjerg Planstatus...Vedtaget Omfang af revision...fuld revison Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument... Link Kommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplantillæg, vvm, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Vand :41:26 Side 10 af 17 27/121 11/05/ & 27/121

28 Aktuelle afløbsforhold Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Separatkloakeret: spildevand For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Matr.nr. 241 Spandet Ejerlav, Spandet Afløbsforhold... Separatkloakeret: spildevand Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vand Kommunen Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?... Privat, alment vandforsyningsanlæg Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Matr.nr. 241 Spandet Ejerlav, Spandet Vandforsyning... Privat, alment vandforsyningsanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vand Kommunen Spildevandsforhold Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?... Se detaljeret besvarelse Spildevandsplan Her oplyses, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold. Er der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold?... Kontakt kommunen Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Klokakopland, forslag Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering. Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?... Nej :41:26 Side 11 af 17 28/121 11/05/ & 28/121

29 Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?...nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Renseklasse Kommunen Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet. Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?... Ja Spildevandsplan: O Renseklassekode... O Renseklasse... Reduktion af organisk stof Matr.nr. 241 Spandet Ejerlav, Spandet Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vand Kommunen Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?... Ja Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne ''Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og ''Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse udpeges ikke længere. Matr.nr. 241 Spandet Ejerlav, Spandet Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?... Ja Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal... Link Områder på matriklen: Type af område... Områder med drikkevandsinteresser Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen :41:26 Side 12 af 17 29/121 11/05/ & 29/121

30 Om ejendomsdatarapporten Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en Ikke komplet rapport. Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som Komplet og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Elinstallationsrapport En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af elinstallationernes tilstand :41:26 Side 13 af 17 30/121 11/05/ & 30/121

31 Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Fredede bygninger Der er ca fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for erhvervsejendomme fra Se seneste vurdering under Ejendoms- og grundværdi. Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens 4 og en række sektorlove. Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse :41:26 Side 14 af 17 31/121 11/05/ & 31/121

32 Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer. Lokalplaner Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan efter nabohøring dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Kommuneplaner Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Hovedstadsområdets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg. Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen :41:26 Side 15 af 17 32/121 11/05/ & 32/121

33 Jordforureningsattest Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Hølleskovvej Ribe Rapport købt 3/ Rapport færdig 4/ Kortlagt jordforurening Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. Lettere jordforurening Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under Anden viden. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Påbud iht. jordforureningsloven Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. Der oplyses om påbud efter 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata. Fredskov Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Majoratsskov Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven. Beskyttet natur Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven 3. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Landbrugspligt Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m²). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Naturperler Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Skovbyggelinjer Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge. Sø- og åbeskyttelseslinjer Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken :41:26 Side 16 af 17 33/121 11/05/ & 33/121

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

Ejendommens adresse:...!"#$%&%" Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...!

Ejendommens adresse:...!#$%&% Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...! Ejendommens adresse:...!"#$%&%" DEFGHIGHJKLMNEIOFPIIQRSTFSGUVEGFSGWUXYSIZEVI 789:;?@A=B:9>A?AB8

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 664 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 950/710 Grundm 2 : 1.176 Sag: 014-J03604 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVG

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

Skolevej 53 6430 Nordborg

Skolevej 53 6430 Nordborg Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

Ny auktion fredag, d. 17. juni 2016, kl. 10.00

Ny auktion fredag, d. 17. juni 2016, kl. 10.00 ADVOKATHUSET^ # # H SEN Salgsopstilling Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 Højeste bud på 1. auktion kr. 135.000 J.NR. 02-36110489/AK Ejendommens matr.nr.: 24 i Sdr. Bork by, Sdr. Bork beliggende:

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg. 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45

Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg. 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45 - h ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 J.NR. 02-36110487/AK Ejendommens matr.nr.: 1 d Hannerup by, Faster beliggende: Tilhørende: boende: Slumstrupvej 1, 6900 Skjern

Læs mere

Tilhørende: Henry Svenningsen og Majbrit Svenningsen boende: Humlevej 20, 2. TH, 7800 Skive Viborgvej 55, 7800 Skive

Tilhørende: Henry Svenningsen og Majbrit Svenningsen boende: Humlevej 20, 2. TH, 7800 Skive Viborgvej 55, 7800 Skive ADVOKATHUSET FUNCH & N I E L. S E N Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 J.NR. 02-15754147/AK Ejendommens matr.nr.: 15 k Hvidbjergby, Hvidbjerg beliggende: Holstebrovej 438, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...3cy Velling By, Bryrup Grundareal... 557 m² Ejendomsnummer:...024346 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4al Fitting By, Vorbasse Grundareal...9105 m² Ejendomsnummer:...000378 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Søndergade 4B 6280 Højer

Søndergade 4B 6280 Højer Rapport-ID: d441fbfa-f702-4fe9-a784-c2464601c898 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...21e Vonsild By, Vonsild Grundareal... 45050 m² Ejendomsnummer:...202046 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

Bundgårdsvej 7, Kjeldbjerg, 7800 Skive. Retten i Viborg, Retssal H, Klostermarken 10, 8800 Viborg Rekvirent, hæftelses nr. : i.

Bundgårdsvej 7, Kjeldbjerg, 7800 Skive. Retten i Viborg, Retssal H, Klostermarken 10, 8800 Viborg Rekvirent, hæftelses nr. : i. ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 97522722 J.NR. 02-15754152/KB Ejendommens matr.nr. : 13 aq V. Børsting By, Vroue beliggende: Bundgårdsvej 7, Kjeldbjerg, 7800 Skive Tilhørende:

Læs mere

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup Rapport-ID: fca63ba9-f7f1-472b-9617-8247d60cb3ff Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Borupvej 11 9510 Arden

Borupvej 11 9510 Arden Rapport-ID: 9026dd3c-8a45-4f05-986c-6a73f46472e1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Storegade 11 6261 Bredebro

Storegade 11 6261 Bredebro Rapport-ID: 60ac3f28-8090-4dde-9eb4-8ae5785ad8f2 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Krudtløbsvej 2A 1439 København K

Krudtløbsvej 2A 1439 København K Rapport-ID: cf684530-32b8-4995-ab94-2d16a927e2b1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Salgsopstilling (Købsnøgle)

Salgsopstilling (Købsnøgle) AS 89/2016 Salgsopstilling (Købsnøgle) Ejendommens matr.nr. Beliggenhed Tilhørende 14y Vinderød By, Vinderød l Industrihaven 4, 3300 Frederiksværk Flemming Ibsen Pedersen under konkurs ved kurator Boris

Læs mere

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 28c Povlsker Grundareal...9694 m² Ejendomsnummer:...132046 Kommune:...BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund

Læs mere

Appr.dato: 10.09.1998. Matrikelnummer:

Appr.dato: 10.09.1998. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 02.03.2011 13:01:20

Læs mere

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17as Skovlunde By, Skovlunde Grundareal... 761 m² Ejendomsnummer:... 149974 Kommune:... Ballerup Kommune Ejerforhold: Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...352 Ullerup Ejerlav, Ullerup Grundareal...2471 m² Ejendomsnummer:...014540 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...011190 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund ud Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:... 129

Læs mere

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11e Sillerslev By, Ø. Assels Grundareal...1178 m² Ejendomsnummer:...071950 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13aa Frederiksberg Grundareal... 804 m² Ejendomsnummer:... 253109 Kommune:... FREDERIKSBERG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 3 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...2b Hindbjerg By, Levring Grundareal... 70422 m² Ejendomsnummer:...027600 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1kø Nr. Vrå By, Vrå Grundareal... 901 m² Ejendomsnummer:...030709 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Dyrehaven 1, 2800 Kgs. Lyngby

For ejendommen Dyrehaven 1, 2800 Kgs. Lyngby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...152116 Kommune:...LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund ud Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:...

Læs mere

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...082235 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 3 Antal enheder:...

Læs mere

Vinkelvej 36A 8800 Viborg

Vinkelvej 36A 8800 Viborg Rapport-ID: 94ee6011-6e15-4ea4-a695-ad9cf0610025 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Spjellerupvej 45, 4640 Faxe

For ejendommen Spjellerupvej 45, 4640 Faxe For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 24b St. Torøje By, Smerup Grundareal...1221 m² Ejendomsnummer:...008696 Kommune:... Faxe kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted

For ejendommen Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...019497 Kommune:...Ringsted kommune Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 18r Benløse By,

Læs mere

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...001276 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Gl Dalsgårdvej 14, 8620 Kjellerup

For ejendommen Gl Dalsgårdvej 14, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...026402 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4417 Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal... 632 m² Ejendomsnummer:...858359 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 20 Ejendomstype:...

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ff Ølstykke By, Ølstykke Grundareal... 625 m² Ejendomsnummer:...012913 Kommune:...

Læs mere

Smørum Bygade 17 2765 Smørum

Smørum Bygade 17 2765 Smørum Rapport-ID: 221cf0b1-9c2d-4390-a960-eac78152fd42 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...008586 Kommune:...GRIBSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 83 m² Anvendelse:... Stuehus

Læs mere

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...9c Enø, Karrebæk Grundareal...6290 m² Ejendomsnummer:...012778 Kommune:... Næstved Kommune Ejerforhold:... Anden primærkommune Antal samlet fast ejendomme:...1

Læs mere

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13q Pjedsted By, Pjedsted Grundareal... 11705 m² Ejendomsnummer:...100683 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:...Staten Antal bygninger:... 6

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 07.05.2009 Uskadelighedsattest - Arealoverførsel til m.nr. 5 I Utterslev ADKOMSTER

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 07.05.2009 Uskadelighedsattest - Arealoverførsel til m.nr. 5 I Utterslev ADKOMSTER TINGBOGSATTEST Udskrevet: 22.08.2015 12:06:53 EJENDOM: Adresse: Rentemestervej 17 2400 København NV Samlet areal: 4655 m2 Heraf vej: 213 m2 Appr.dato: 07.05.2009 Landsejerlav: Utterslev, København Matrikelnummer:

Læs mere

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene Rapport-ID: 5dcb4c69-8f1f-4368-9aff-3367146cff0b Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2c Søndenbro By, Magleby Grundareal...1551 m² Ejendomsnummer:...010958 Kommune:... Langeland kommune Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...11bb Solbjerg By, Solbjerg Grundareal... 612 m² Ejendomsnummer:...076073 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal...4718 m² Ejendomsnummer:...009791 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori

Læs mere

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...262a Svendborg Bygrunde Grundareal...2847 m² Ejendomsnummer:...044600 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...138264 Kommune:... KØGE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 907 m² Følgende oplysninger mangler

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 23.10.2015 14:44:19. EJENDOM: Adresse: Sognevejen 173 9620 Aalestrup. Appr.dato: 15.07.2004.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 23.10.2015 14:44:19. EJENDOM: Adresse: Sognevejen 173 9620 Aalestrup. Appr.dato: 15.07.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 23.10.2015 14:44:19 EJENDOM: Adresse: Sognevejen 173 9620 Aalestrup Samlet areal: 762976 m2 Heraf vej: 9641 m2 Appr.dato: 15.07.2004 Landsejerlav: Knudstrup By, Vesterbølle Matrikelnummer:

Læs mere

For ejendommen Maevej 37, 5690 Tommerup

For ejendommen Maevej 37, 5690 Tommerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11h Tommerup By, Tommerup Grundareal... 40967 m² Ejendomsnummer:...012167 Kommune:... Assens Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...543e Svendborg Bygrunde Grundareal...4728 m² Ejendomsnummer:...190209 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 1 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K J.NR. 20099 Ejendommens matr.nr.: 29e Ll. Heddinge By, Ll Heddinge beliggende: Tilhørende: boende: Korsnæbsvej 54, 4673 Rødvig Stevns F. J. Ejendomsinvest ApS under konkurs Salgsopstilling (købsnøgle)

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere