Investér i Køge Kyst og få del i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investér i Køge Kyst og få del i"

Transkript

1 Investér i Køge Kyst Investér i Køge Kyst

2 Køge Kyst-området (markeret med modelbyggeri) ligger i umiddelbar nærhed af Køges bymidte, vand og natur. Investér i Køge Kyst og få del i Køges vækst, som yderligere øges af store, kommende udviklings- og infrastrukturprojekter En stationsnær bydel med et betydeligt potentiale for at tiltrække arbejdskraft og beboere, ikke mindst fra Hovedstadsområdet, som i fremtiden får betydeligt kortere rejsetid til og fra Køge Et af Danmarks mest ambitiøse byudviklingsprojekter, hvis udviklingsplan udspringer af en international konkurrence på højt niveau, og hvor kommunen som medejer har en vedvarende aktiv interesse i at understøtte bydelens udvikling En købstad med historie og identitet, hvor moderne kvalitetsbyggeri skal spille sammen med de eksisterende kvaliteter på spændende måder Et projekt, som satser massivt på byliv, kultur, bæredygtighed og dialog for at gøre den nye bydel attraktiv 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Investér i Køge Kyst 6 2. Køge Kyst ændrer oplevelsen af byen markant Vær med til at bygge Køge Kyst sørger for rammerne! Livet før byen byen for livet Erhvervsudvikling styrker Køge som vækstcenter 28 Det bevægende borgermøde, Søndre Havnedag 2011

4 1 Visualisering Investér i Køge Kyst af Strædet i Stationsområdet. Strædet bliver en integreret del af Køges eksisterende handelsstrøg, der udvides med et nyt detailhandelsområde med plads til etage-m2.

5 KØGE SOM TRAFIKKNUDEPUNKT SIGNATURFORKLARING Århus kattegat Hillerød Helsingør e55 Helsingborg Eksisterende Jernbane og S-tog Ny jernbane fra 2018 Nationale vejforbindelser Frederikssund Øvrige overordnede veje Kolding Vejle jylland Slagelse Holbæk sjælland Ringsted Roskilde Køge København t t Malmö skåne Færge Hillerød Frederikssund Helsingør Køge Kyst tilbyder alle interesserede investorer muligheden for at være med til at udvikle en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel centralt i Køge Bydelen, der skal rumme ca beboere og arbejdspladser, vil styrke Køges rolle som center i hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Køge har let adgang til hovedstadsområdets arbejdsstyrke, og Køge vil drage fordel af, at flere og flere flytter mod hovedstadsområdet. Flere store udviklingsprojekter betyder, at Køge kan forvente en betydelig vækst i de kommende årtier. Det gælder bl.a. infrastrukturprojekter som en helt ny jernbanelinje via Køge og placeringen af regionens nye supersygehus i Køge. Som Region Sjællands absolut største sygehus bliver det en by i byen, der medfører yderligere tilflytning af borgere og videnvirksomheder og dermed også mere handelsliv. Endelig dokumenterer en detailhandelsanalyse fra november 2011, at der er grundlag for de yderligere etagekvadratmeter butikker, som er planlagt etableret i det centrale Køge i forbindelse med Køge Kyst. Et stadigt stærkere trafikalt knudepunkt Koblingen til S-togsnettet, regionalbanenettet, Køge Bugt Motorvejen og Køge Havn gør Køge til et attraktivt sted at bo, arbejde eller drive virksomhed tæt på København. Denne position styrkes i de kommende år, hvor en helt ny jernbane fra København til Ringsted via Køge vil gøre det muligt at bringe rejsetiden mellem Køge og København helt ned på 20 minutter, og den nye jernbane kobler Køge på det internationale banenet. Samtidig får byen en helt ny station Køge Nord med nye virksomheder og boliger som naboer. Desuden udbygges Køge Bugt Motorvejen, og Køge får en central placering i forhold til den kommende Femernforbindelse. Denne udvikling understøtter og forstærker den meget gunstige regionale placering, som Køge allerede har og vil derfor skabe endnu flere muligheder for ny erhvervsudvikling og bosætning. Flensborg e20 Kiel Odense fyn Nyborg femern Korsør e20 lolland Rødby Puttgarden e55 Næstved Vordingborg e47 Nykøbing falster møn Fra 2018 vil rejsetiden mellem Køge og København med fjerntog eller regionaltog kun være min. Rønne bornholm østersøen udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, udbygning af Danmarks i forvejen 6. største erhvervshavn og en kommende Femern-forbindelse vil yderligere styrke Lolland Falster denne position. Endelig vil en eventuel realisering af 6 Holbæk Roskilde Ringsted Slagelse Sjælland Næstved Køge er centralt placeret på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. En ny jernbanelinje via Køge, Vordingborg Nykøbing en ny fast øresundsforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg gavne Køge. Køge Møn 8

6 EN BY I RIVENDE UDVIKLING Køge Kommune har i dag ca indbyggere Erhvervsudviklingen og bosætningspotentialet i Køge bliver i de kommende år styrket af en række store udviklingsprojekter som et nyt supersygehus i Køge, et nyt campus, store infrastrukturprojekter og naturligvis Køge Kyst-projektet Derfor er der i alt planlagt byggeri af nye boliger i Køge i årene De mange store kommende projekter i Køge vil medføre betydelige forandringer i byen, og både indbyggertallet og antallet af arbejdspladser vil stige. Det giver nogle fantastiske muligheder for Køge og for de partnere, som ser en chance i at være med til at drive udviklingen frem. Borgmester Marie Stærke KØGE KYST ER Et 24 ha stort område, centralt beliggende i Køge, mellem den historiske bymidte og Køge Bugt Et byudviklingsprojekt i særklasse, som i løbet af de næste år skal føre til en enestående attraktiv og bæredygtig bydel Et selskab, som gennem arealudvikling, byggemodning og grundsalg skal gennemføre byomdannelsen i tæt samspil med Køge Kommune som myndighed Køges identitet og herlighedsværdier Køge er historisk set en industri- og havneby, men i dag har mange nye virksomhedstyper fundet vej til Køge. Byen er samtidig en af Danmarks ældste købstæder med en meget velbevaret historisk bymidte og Danmarks største provinstorv, flankeret af landets ældste rådhus fra Det gamle torv danner rammen om hyggelig torvehandel på onsdage og lørdage, og om foråret og sommeren er der ofte stemning og liv i byens gader, baggårde - og i Køges Nyhavn, den gamle industrihavn med fiskekuttere, fragtskibe og restauranter. Køge byder også på smukke naturoplevelser langs Køge Bugt. På Søndre Strand og strandengen, som Køge Kyst grænser op til, er der mange muligheder for et aktivt fritidsliv. Man kan fiske, sejle, bade, gå ture, cykle, løbe, spille golf og meget andet. Et aktivt kultur-, idræts- og foreningsliv bidrager til områdets kvaliteter. På Søndre Havn i Køge Kyst finder man bl.a. ungdomskulturhuset Tapperiet, kano- og kajakklubben, roklubben og vinterbaderne i foreningen Valkyrien. Kulturhuset Teaterbygningen danner rammen om både koncerter, kunst og forsamlinger, og det er planen, at der skal etableres et nyt kulturhus i området. Samtidig med, at Køge som by har sin egen særlige atmosfære og identitet, er den en integreret del af Hovedstadsregionen - som endepunkt for Køge-fingeren i regionplanlægningen og som et veludviklet knudepunkt for vej- og jernbanetrafikken. Selskabet Køge Kyst P/S blev etableret i januar 2009 som et partnerselskab, ejet 50% af Køge Kommune og 50% af Realdania By. Denne organisering er en garant for en sikker gennemførelse af byudviklingsprocessen Køge Kyst ønsker at bevare enkelte markante havneindustribygninger på Søndre Havn

7 Køge Kyst ændrer oplevelsen af byen Kitesurfere på Søndre Strand markant2 Eksempler fra havnen på Køgeskalaen

8 VISIONEN FOR KØGE KYST Vi vil skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Det er parternes vision at gennemføre en byudvikling, hvor: Kulturen bliver drivkraft for byudviklingen Detailhandlen styrker Køge som attraktiv handelsby Infrastrukturen udvikles som et aktiv for den samlede by Byomdannelse, arkitektur og byggeri udføres kreativt og i høj kvalitet Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudvikling og byomdannelse Bæredygtighed i ordets bredeste forstand udgør et overordnet princip for byudvikling og byomdannelse Køge Kyst ønsker at føre visionen ud i livet i dialog og samarbejde med investorerne. Køge Kyst er et ambitiøst projekt med fokus på at føre parternes oprindelige visioner ud i livet. Det er en fantastisk mulighed for investorer, der gerne vil sætte kvalitet og kreativitet i højsædet. Jørgen Nue Møller Bestyrelsesformand for Køge Kyst Trådens Lys, skabt af Illumenarts og Lyskastellet. Foto: Anders Sune Berg. Byrådet står bag Køge Kyst-projektet, som udvikles med udgangspunkt i en stærk vision og i Køges mange eksisterende kvaliteter og ressourcer Projektet vil ændre oplevelsen af Køge markant, ved at det vender Køges ansigt mod vandet og får hele bymidten til at hænge bedre sammen. Bl.a. skabes der flere forbindelser på tværs af jernbanen, der i mange år har været oplevet som en barriere mellem by og havn. Det nye byggeri skal udføres kreativt og i høj kvalitet, også arkitektonisk, og Køge skal blive et eksempel på, hvordan nyt og gammelt kan mødes. Visionen er en fremsynet bebyggelse, der gør det interessant for borgere og virksomheder at slå sig ned netop her - i en dynamisk blanding af arbejdspladser, boliger, butikker, kultur og grønne områder. Køge Kyst investerer allerede nu massivt for, at der skal være liv i Køge Kyst igennem hele udviklingsprocessen. I 2011 gik Køge Kyst i gang med at skabe liv før byen i kraft af projektets Etape 0, hvor midlertidige fysiske anlæg og aktiviteter bliver afprøvet. Køges rige kultur-, idræts- og foreningsliv er med til at drive mange af de midlertidige aktiviteter, og ambitionen er, at kultur skal være en væsentlig drivkraft for hele byudviklingen. Investorer får således del i bylivet fra dag ét. Samtidig bliver bæredygtighed i bredeste forstand et gennemgående element i byudviklingen. Børn, unge, voksne og ældre fra alle samfundslag skal kunne bo tæt sammen, og boliger, erhverv og kultur skal blandes med hinanden for at skabe en mangfoldig bydel med mest muligt liv. Kunstner Cai-Ulrich von Platen har udsmykket de 18 steler langs Tråden

9 3 BLANDT DE MEST MARKANTE NYSKABELSER ARBEJDES DER PÅ AT REALISERE: KØGE KYST BESTÅR AF TRE DELOMRÅDER: En bred underføring under banen, som forbinder den historiske bymidte og Søndre Havn og sammen med andre nye over- og underføringer - bryder jernbanens mangeårige barrierevirkning i byen Et nyt butiksliv i Stationsområdet, som markant styrker byens i forvejen rige detailhandel En vejtunnel, der forbinder den nordlige del af Starionsområdet med Værftsvej på den anden side af jernbanen. Stationsområdet primært med detailhandel i tæt sammenhæng med den eksisterende bymidte Collstropgrunden primært med moderne kontor- og serviceerhverv Søndre Havn primært med boliger En moderne business-park på Collstropgrunden, som rummer mindre service- og kontorvirksomheder med fællesfaciliteter og udearealer til offentlig brug Varieret byggeri af høj kvalitet, som gør Søndre Havn til et attraktivt og mangfoldigt boligområde I ALT ER DET PLANEN, AT KØGE KYST SKAL RUMME: etage-m 2 detailhandel etage-m 2 boliger 5 6 En helt speciel grøn hovedstruktur i form af almindinger med varieret beplantning og synligt regnvand, som krydser vejene og bringer naturen helt ind i byen på Søndre Havn etage-m 2 kontor- og serviceerhverv etage-m 2 kultur En helt ny strandø ud for Søndre Havn - med masser af muligheder for friluftsaktiviteter, bl.a. en helt ny badeanstalt etage-m 2 offentlig service Illustrationsplan, der viser bebyggelsens struktur i det fremtidige Køge Kyst. 17

10 Vær med til at bygge Køge Kyst sørger for rammerne! Promenaden skaber som en del af Etape 0 en ny forbindelse til stranden og strandengen. Gennem de tre megarammer kan man forestille sig den fremtidige by.

11 Køge Kyst tror på, at den gode by skabes i dialog med borgere og interessenter. Fotos fra dialogen om den tværfaglige parallelkonkurrence i 2010, dialog om Udviklingsplanen i 2011 og fra det bevægende borgermøde på Søndre Havnedag Køge Kyst etablerer selv de ydre rammer for den ny bydel, bl.a. er det tanken at anlægge en helt ny strandø i vandet ud for Søndre Havn og en bred underføring under jernbanen, der samtidig bliver et helt nyt byrum med kultur og liv som både beskriver Køge Kysts ydelser og kvalitetsmålene for det kommende byggeri. Kvalitetsprogrammet er investorernes garanti for, at der også bliver bygget i høj kvalitet på nabogrunden, og at der er tænkt i sammenhængen på tværs af etaperne. For at gøre visionen og ambitionerne til virkelighed har Køge Kyst i 2009/2010 gennemført en international, tværfaglig parallelkonkurrence på højt niveau, hvorefter Køge Kyst i samarbejde med stærke rådgivere har sammensat en udviklingsplan med det bedste fra konkurrenceforslagene. Visualisering af underføringen under jernbanen. Underføringen bliver samtidig et helt nyt byrum og et hængsel mellem bymidten og den nye bydel. Køge Kyst etablerer i det hele taget infrastrukturen med veje og offentlige byrum i projektområdet, samt de under- og overføringer, som skal skabe forbindelse mellem bymidten og havnen på tværs af jernbanen. Køge Kyst sørger således for de ydre rammer, mens byrum på de enkelte matrikler, fx gårdrum og taghaver, anlægges af investorerne. For at sikre en høj ensartet kvalitet i hele området har Køge Kyst udarbejdet et kvalitetsprogram, Køge Kyst udarbejder løbende prospekter for de enkelte etaper, og Køge Kyst vil gerne i dialog og samarbejde med investorer om etapernes planlægning og konkrete udførelse. Visionerne skaber værdi Udviklingspotentialet er stort, og Køge Kyst-projektet er båret af en stærk vision og store ambitioner om at skabe en moderne og bæredygtig by af høj kvalitet, hvor byliv, miljø, arkitektur, kultur, fritidsaktiviteter, social og sundhedsmæssig bæredygtighed og meget andet spiller sammen. Køge Kyst er derfor en oplagt brandingmulighed for investorer, som ser en interesse i at være med til at sætte kvalitet og bæredygtighed i højsædet og føre Køge Kysts udviklingsplan ud i livet. Vær med til at skabe Køge Kyst og bliv en del af et byudviklingsprojekt i særklasse!

12 TIDS- OG ETAPEPLAN Stationsområdet ST 3 ST1 ST2 ST3 Collstropgrunden COL 3 COL 1 COL1 Collstropgrunden COL2 COL3 ST 1 COL 2 Søndre Havn SH1 SH2 SH3 SH4 ST SH SH m 25 12m 6m Sikkerhedsafstand frem til 2015 SH5 SH6 SH7 17 SH 3 SH SH 1 3m 15 SH m 6m 21 SH * Sikkerhedsafstand frem til * Køge Kyst-projektet er inddelt i 13 etaper, som forudsættes lokalplanlagt og udbudt til salg én ad gangen i perioden frem mod Det er planen at begynde salget i både Stationsområdet, Collstropgrunden og Søndre Havn i løbet af Etaperne har typisk en størrelse på omkring etage-m 2, i alt godt etage-m 2. De enkelte etaper kan gennemføres i større eller mindre dele. Konkrete informationer om de enkelte etaper bliver løbende beskrevet i prospekter for hver af de 13 etaper. Tids- og etapeplan for Køge Kyst Tempo og rækkefølge er bestemt af afsætningsmulighederne, ønsket om en velfungerende by gennem hele processen og afviklingen af de nuværende erhverv på Søndre Havn. Tids- og etapeplanen kan derfor blive justeret undervejs i projektet. 23

13 Livet før byen byen for livet Med Etape 0 vil Køge Kyst skabe liv i området og afprøve nye byrum, allerede inden området bebygges. Kunstner: Papfar = Posemand.

14 KØS Museum for kunst i det offentlige rum OPLEV TRÅDEN Biblioteket Køge Museum Køge Station collstropgrunden Stele med information Lyskunst Nye byrum i etape 0 Hele udviklingen af kulturen i området er i stor udvikling. Vi er sammen kommet rigtig godt fra start og har skabt interesse og opmærksomhed - og ikke mindst har vi fået mange nye gæster til Køge. Det kan vi mærke allerede nu, og Køge Kyst bliver en afgø- stationsområdet rende faktor for udvikling af kulturen i de kommende år. Køge Torv Indsejlingen Din impulsive væg Tråden Leg på Søndre Strand til åbning af udstillingen Walk This Way. Direktør for KØS Museum for kunst i det offentlige rum Christine Buhl Andersen Teaterbygningen Istræet Originalen Havnepladsen Broen Mystikken Vandspejlet Tidsrummet Jens Hansen in memoriam Nyd Hjørnet Gule Hal Strandpromenaden Opdagelsen Rominglys Havnens puls Køge Roklub Søndre Molevej søndre havn Køge Kano- og Kajakklub Valkyrien Køge Kyst investerer allerede massivt for at skabe de bedste betingelser for, at Køge Kyst bliver en levende bydel I 2011 søsatte Køge Kyst projektets Etape 0, som under overskriften Livet før byen skal være med til at skabe liv i Køge Kyst igennem hele byudviklingsperioden. På den måde bliver projektområdet ikke blot en byggeplads men en bydel i bevægelse. De nye steder, samarbejder og aktiviteter, der opstår undervejs, kan sætte blivende spor i den nye bydel, hvis der er basis for det. Det sker ved at etablere og afprøve nye byrum, oplevelser og kulturelle aktiviteter. Køges rige kultur-, idræts- og foreningsliv er med til at drive og udvikle mange af de midlertidige aktiviteter, som skal gøre kultur til drivkraft for udviklingen. Det sker med arbejdende værksteder, skate- og parkourfaciliteter, kunst- og musikfestivaler, øvelokaler og meget mere. Etape 0 kommer særligt til udtryk i byrum langs Tråden - en ny forbindelse mellem Torvet og Køge Bugt. Forbindelsen er både fysisk og mentalt med til at overvinde jernbanens barrierevirkning og den afstand, der p.t. opleves at være mellem by og havn. Ambitionen er, at skabe en levende bydel præget af mangfoldighed, hvor børn, unge, voksne og ældre bor tæt sammen, og hvor boliger, erhverv og kultur blandes med hinanden. Det skal med tiden gøre Køge Kyst kendt som Byen for livet. Udsigten Engen Tapperiet -ungdomskulturhus Søndre Badevej Kort over Tråden - Køges nye forbindelse mellem Torvet og havet. 27

15 5 Erhvervsudvikling styrker Køge som vækstcenter Kik fra Søndre Havn mod Køge by, 2011.

16 DANMARKS BEDSTE HANDELSBY I 2010 blev Køge kåret til Danmarks bedste handelsby af ICP og Detail-forum. Køges image som erhvervsvenlig kommune er blevet forbedret markant inden for kort tid det viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri. Jeg tror, at Køge Kyst-projektet er én årsag, og en anden årsag er, at Køge Kommune virkelig har prioriteret indsatsen med at etablere en god service til erhvervslivet med kun én indgang til kommunen og hurtigere sagsbehandlingstider. Formand for Køge Erhvervsudviklingsråd Ulf Stephenson Køge Kommune har som strategi at prioritere gode livsvilkår for erhvervslivet og under hensynstagen til miljøet at udnytte sin placering og sine erhvervsmæssige styrker til at fremme innovation og udvikling Køge Kommune kan blandt andet tilbyde virksomhederne: Adgang til en stor, bredt sammensat, og herunder højtuddannet arbejdsstyrke (ikke mindst fra Hovedstaden) Let tilgængelighed gennem en god kollektiv transport og infrastruktur, der vil blive udbygget yderligere over de kommende år og dermed også let adgang til markederne i Øresundsregionen, den øvrige del af landet og det nære udland Attraktive bynære erhvervsarealer, som skabes i Køge Kommune over de kommende år, bl.a. i kraft af Køge Kyst Køge Kommune satser særligt på: Logistik, distribution og international handel Serviceerhverv Sundhed Detailhandel Innovative produktionserhverv Erhvervsudviklingen inden for disse brancher understøttes af en række store udviklingsprojekter i kommunen: Etableringen af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted over en helt ny station Køge Nord med nye virksomheder og boliger som naboer Regionens nye supersygehus i Køge - fra 2020 En markant udvidelse af de nordlige havnearealer i Køge Havn, som i forvejen er landets 6. største målt på godsomsætningen En betydelig udvidelse af Skandinavisk Transport Center ved Køge. STC styrkes således som internationalt transport hub Et nyt campus for erhvervsuddannelser bliver udbygget i den nordvestlige udkant af byen og kommer til at huse EUC og Køge Handelsskole 30 31

17 Køge er allerede i dag en populær handelsby, og den vil blive væsentligt styrket af Køge Kysts planer for Stationsområdet, bl.a. pga. den mulighed for helt nye butikstyper, som projektet medfører. KONTAKT KØGE KOMMUNE Skal du i kontakt med Køge Kommune som erhvervsvirksomhed, kan du blot kontakte erhvervsservicechefen. Se Formand for Køge Handelsstandsforening Jørgen Petersen Køge byder virksomheder velkomne Køge Kommune prioriterer erhvervslivets vilkår højt. For at sikre, at virksomheder får en hurtig og smidig betjening og håndtering af konkrete forespørgsler, har Køge Kommune etableret et erhvervsservicecenter, som giver virksomheder én samlet indgang til den kommunale service og sagsbehandling, fx i forbindelse med byggetilladelser. Som noget nyt har kommunen også etableret et kontor, der yder rådgivning til iværksættere og virksomheder. Sagsbehandlingstiden for erhvervsbyggesager i Køge Kommune er ca. otte uger. Læs mere på Udsigten er et af de nye og allerede velbesøgte byrum i Etape 0, som skaber liv i området. Her mellem siloer og strandengen mod syd kan køgenserne bl.a. grille og nyde udsigten over bugten, mens de forestiller sig den kommende strandø. Billedet er fra Søndre Havnedag 2011.

18 MERE INFORMATION Dette hæfte indgår i en samlet pakke med investormateriale. Pakken består desuden af Udviklingsplanen for Køge Kyst, Kvalitetsprogram og prospekter for de enkelte etaper. Find det på KOLOFON Investér i Køge Kyst er udarbejdet af Køge Kyst P/S. Illustrationer side 2, 7, 16 og 20 er udarbejdet af tegnestuen vandkunsten a/s. Investér i Køge Kyst er udgivet i februar Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og videredistribuering af Investér i Køge Kyst i dets helhed kan dog ske uden samtykke. Investér i Køge Kyst kan hentes på Køge Kyst P/S Havnen Køge Kontaktpersoner: Projektdirektør Jes Møller, , Chefkonsulent Lisbet Østrup, ,

19 layout: basicly.dk

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FORORD FORORD København er en storby i vækst. Men København skal ikke nødvendigvis

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere