Investér i Køge Kyst og få del i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investér i Køge Kyst og få del i"

Transkript

1 Investér i Køge Kyst Investér i Køge Kyst

2 Køge Kyst-området (markeret med modelbyggeri) ligger i umiddelbar nærhed af Køges bymidte, vand og natur. Investér i Køge Kyst og få del i Køges vækst, som yderligere øges af store, kommende udviklings- og infrastrukturprojekter En stationsnær bydel med et betydeligt potentiale for at tiltrække arbejdskraft og beboere, ikke mindst fra Hovedstadsområdet, som i fremtiden får betydeligt kortere rejsetid til og fra Køge Et af Danmarks mest ambitiøse byudviklingsprojekter, hvis udviklingsplan udspringer af en international konkurrence på højt niveau, og hvor kommunen som medejer har en vedvarende aktiv interesse i at understøtte bydelens udvikling En købstad med historie og identitet, hvor moderne kvalitetsbyggeri skal spille sammen med de eksisterende kvaliteter på spændende måder Et projekt, som satser massivt på byliv, kultur, bæredygtighed og dialog for at gøre den nye bydel attraktiv 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Investér i Køge Kyst 6 2. Køge Kyst ændrer oplevelsen af byen markant Vær med til at bygge Køge Kyst sørger for rammerne! Livet før byen byen for livet Erhvervsudvikling styrker Køge som vækstcenter 28 Det bevægende borgermøde, Søndre Havnedag 2011

4 1 Visualisering Investér i Køge Kyst af Strædet i Stationsområdet. Strædet bliver en integreret del af Køges eksisterende handelsstrøg, der udvides med et nyt detailhandelsområde med plads til etage-m2.

5 KØGE SOM TRAFIKKNUDEPUNKT SIGNATURFORKLARING Århus kattegat Hillerød Helsingør e55 Helsingborg Eksisterende Jernbane og S-tog Ny jernbane fra 2018 Nationale vejforbindelser Frederikssund Øvrige overordnede veje Kolding Vejle jylland Slagelse Holbæk sjælland Ringsted Roskilde Køge København t t Malmö skåne Færge Hillerød Frederikssund Helsingør Køge Kyst tilbyder alle interesserede investorer muligheden for at være med til at udvikle en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel centralt i Køge Bydelen, der skal rumme ca beboere og arbejdspladser, vil styrke Køges rolle som center i hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Køge har let adgang til hovedstadsområdets arbejdsstyrke, og Køge vil drage fordel af, at flere og flere flytter mod hovedstadsområdet. Flere store udviklingsprojekter betyder, at Køge kan forvente en betydelig vækst i de kommende årtier. Det gælder bl.a. infrastrukturprojekter som en helt ny jernbanelinje via Køge og placeringen af regionens nye supersygehus i Køge. Som Region Sjællands absolut største sygehus bliver det en by i byen, der medfører yderligere tilflytning af borgere og videnvirksomheder og dermed også mere handelsliv. Endelig dokumenterer en detailhandelsanalyse fra november 2011, at der er grundlag for de yderligere etagekvadratmeter butikker, som er planlagt etableret i det centrale Køge i forbindelse med Køge Kyst. Et stadigt stærkere trafikalt knudepunkt Koblingen til S-togsnettet, regionalbanenettet, Køge Bugt Motorvejen og Køge Havn gør Køge til et attraktivt sted at bo, arbejde eller drive virksomhed tæt på København. Denne position styrkes i de kommende år, hvor en helt ny jernbane fra København til Ringsted via Køge vil gøre det muligt at bringe rejsetiden mellem Køge og København helt ned på 20 minutter, og den nye jernbane kobler Køge på det internationale banenet. Samtidig får byen en helt ny station Køge Nord med nye virksomheder og boliger som naboer. Desuden udbygges Køge Bugt Motorvejen, og Køge får en central placering i forhold til den kommende Femernforbindelse. Denne udvikling understøtter og forstærker den meget gunstige regionale placering, som Køge allerede har og vil derfor skabe endnu flere muligheder for ny erhvervsudvikling og bosætning. Flensborg e20 Kiel Odense fyn Nyborg femern Korsør e20 lolland Rødby Puttgarden e55 Næstved Vordingborg e47 Nykøbing falster møn Fra 2018 vil rejsetiden mellem Køge og København med fjerntog eller regionaltog kun være min. Rønne bornholm østersøen udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, udbygning af Danmarks i forvejen 6. største erhvervshavn og en kommende Femern-forbindelse vil yderligere styrke Lolland Falster denne position. Endelig vil en eventuel realisering af 6 Holbæk Roskilde Ringsted Slagelse Sjælland Næstved Køge er centralt placeret på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. En ny jernbanelinje via Køge, Vordingborg Nykøbing en ny fast øresundsforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg gavne Køge. Køge Møn 8

6 EN BY I RIVENDE UDVIKLING Køge Kommune har i dag ca indbyggere Erhvervsudviklingen og bosætningspotentialet i Køge bliver i de kommende år styrket af en række store udviklingsprojekter som et nyt supersygehus i Køge, et nyt campus, store infrastrukturprojekter og naturligvis Køge Kyst-projektet Derfor er der i alt planlagt byggeri af nye boliger i Køge i årene De mange store kommende projekter i Køge vil medføre betydelige forandringer i byen, og både indbyggertallet og antallet af arbejdspladser vil stige. Det giver nogle fantastiske muligheder for Køge og for de partnere, som ser en chance i at være med til at drive udviklingen frem. Borgmester Marie Stærke KØGE KYST ER Et 24 ha stort område, centralt beliggende i Køge, mellem den historiske bymidte og Køge Bugt Et byudviklingsprojekt i særklasse, som i løbet af de næste år skal føre til en enestående attraktiv og bæredygtig bydel Et selskab, som gennem arealudvikling, byggemodning og grundsalg skal gennemføre byomdannelsen i tæt samspil med Køge Kommune som myndighed Køges identitet og herlighedsværdier Køge er historisk set en industri- og havneby, men i dag har mange nye virksomhedstyper fundet vej til Køge. Byen er samtidig en af Danmarks ældste købstæder med en meget velbevaret historisk bymidte og Danmarks største provinstorv, flankeret af landets ældste rådhus fra Det gamle torv danner rammen om hyggelig torvehandel på onsdage og lørdage, og om foråret og sommeren er der ofte stemning og liv i byens gader, baggårde - og i Køges Nyhavn, den gamle industrihavn med fiskekuttere, fragtskibe og restauranter. Køge byder også på smukke naturoplevelser langs Køge Bugt. På Søndre Strand og strandengen, som Køge Kyst grænser op til, er der mange muligheder for et aktivt fritidsliv. Man kan fiske, sejle, bade, gå ture, cykle, løbe, spille golf og meget andet. Et aktivt kultur-, idræts- og foreningsliv bidrager til områdets kvaliteter. På Søndre Havn i Køge Kyst finder man bl.a. ungdomskulturhuset Tapperiet, kano- og kajakklubben, roklubben og vinterbaderne i foreningen Valkyrien. Kulturhuset Teaterbygningen danner rammen om både koncerter, kunst og forsamlinger, og det er planen, at der skal etableres et nyt kulturhus i området. Samtidig med, at Køge som by har sin egen særlige atmosfære og identitet, er den en integreret del af Hovedstadsregionen - som endepunkt for Køge-fingeren i regionplanlægningen og som et veludviklet knudepunkt for vej- og jernbanetrafikken. Selskabet Køge Kyst P/S blev etableret i januar 2009 som et partnerselskab, ejet 50% af Køge Kommune og 50% af Realdania By. Denne organisering er en garant for en sikker gennemførelse af byudviklingsprocessen Køge Kyst ønsker at bevare enkelte markante havneindustribygninger på Søndre Havn

7 Køge Kyst ændrer oplevelsen af byen Kitesurfere på Søndre Strand markant2 Eksempler fra havnen på Køgeskalaen

8 VISIONEN FOR KØGE KYST Vi vil skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Det er parternes vision at gennemføre en byudvikling, hvor: Kulturen bliver drivkraft for byudviklingen Detailhandlen styrker Køge som attraktiv handelsby Infrastrukturen udvikles som et aktiv for den samlede by Byomdannelse, arkitektur og byggeri udføres kreativt og i høj kvalitet Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudvikling og byomdannelse Bæredygtighed i ordets bredeste forstand udgør et overordnet princip for byudvikling og byomdannelse Køge Kyst ønsker at føre visionen ud i livet i dialog og samarbejde med investorerne. Køge Kyst er et ambitiøst projekt med fokus på at føre parternes oprindelige visioner ud i livet. Det er en fantastisk mulighed for investorer, der gerne vil sætte kvalitet og kreativitet i højsædet. Jørgen Nue Møller Bestyrelsesformand for Køge Kyst Trådens Lys, skabt af Illumenarts og Lyskastellet. Foto: Anders Sune Berg. Byrådet står bag Køge Kyst-projektet, som udvikles med udgangspunkt i en stærk vision og i Køges mange eksisterende kvaliteter og ressourcer Projektet vil ændre oplevelsen af Køge markant, ved at det vender Køges ansigt mod vandet og får hele bymidten til at hænge bedre sammen. Bl.a. skabes der flere forbindelser på tværs af jernbanen, der i mange år har været oplevet som en barriere mellem by og havn. Det nye byggeri skal udføres kreativt og i høj kvalitet, også arkitektonisk, og Køge skal blive et eksempel på, hvordan nyt og gammelt kan mødes. Visionen er en fremsynet bebyggelse, der gør det interessant for borgere og virksomheder at slå sig ned netop her - i en dynamisk blanding af arbejdspladser, boliger, butikker, kultur og grønne områder. Køge Kyst investerer allerede nu massivt for, at der skal være liv i Køge Kyst igennem hele udviklingsprocessen. I 2011 gik Køge Kyst i gang med at skabe liv før byen i kraft af projektets Etape 0, hvor midlertidige fysiske anlæg og aktiviteter bliver afprøvet. Køges rige kultur-, idræts- og foreningsliv er med til at drive mange af de midlertidige aktiviteter, og ambitionen er, at kultur skal være en væsentlig drivkraft for hele byudviklingen. Investorer får således del i bylivet fra dag ét. Samtidig bliver bæredygtighed i bredeste forstand et gennemgående element i byudviklingen. Børn, unge, voksne og ældre fra alle samfundslag skal kunne bo tæt sammen, og boliger, erhverv og kultur skal blandes med hinanden for at skabe en mangfoldig bydel med mest muligt liv. Kunstner Cai-Ulrich von Platen har udsmykket de 18 steler langs Tråden

9 3 BLANDT DE MEST MARKANTE NYSKABELSER ARBEJDES DER PÅ AT REALISERE: KØGE KYST BESTÅR AF TRE DELOMRÅDER: En bred underføring under banen, som forbinder den historiske bymidte og Søndre Havn og sammen med andre nye over- og underføringer - bryder jernbanens mangeårige barrierevirkning i byen Et nyt butiksliv i Stationsområdet, som markant styrker byens i forvejen rige detailhandel En vejtunnel, der forbinder den nordlige del af Starionsområdet med Værftsvej på den anden side af jernbanen. Stationsområdet primært med detailhandel i tæt sammenhæng med den eksisterende bymidte Collstropgrunden primært med moderne kontor- og serviceerhverv Søndre Havn primært med boliger En moderne business-park på Collstropgrunden, som rummer mindre service- og kontorvirksomheder med fællesfaciliteter og udearealer til offentlig brug Varieret byggeri af høj kvalitet, som gør Søndre Havn til et attraktivt og mangfoldigt boligområde I ALT ER DET PLANEN, AT KØGE KYST SKAL RUMME: etage-m 2 detailhandel etage-m 2 boliger 5 6 En helt speciel grøn hovedstruktur i form af almindinger med varieret beplantning og synligt regnvand, som krydser vejene og bringer naturen helt ind i byen på Søndre Havn etage-m 2 kontor- og serviceerhverv etage-m 2 kultur En helt ny strandø ud for Søndre Havn - med masser af muligheder for friluftsaktiviteter, bl.a. en helt ny badeanstalt etage-m 2 offentlig service Illustrationsplan, der viser bebyggelsens struktur i det fremtidige Køge Kyst. 17

10 Vær med til at bygge Køge Kyst sørger for rammerne! Promenaden skaber som en del af Etape 0 en ny forbindelse til stranden og strandengen. Gennem de tre megarammer kan man forestille sig den fremtidige by.

11 Køge Kyst tror på, at den gode by skabes i dialog med borgere og interessenter. Fotos fra dialogen om den tværfaglige parallelkonkurrence i 2010, dialog om Udviklingsplanen i 2011 og fra det bevægende borgermøde på Søndre Havnedag Køge Kyst etablerer selv de ydre rammer for den ny bydel, bl.a. er det tanken at anlægge en helt ny strandø i vandet ud for Søndre Havn og en bred underføring under jernbanen, der samtidig bliver et helt nyt byrum med kultur og liv som både beskriver Køge Kysts ydelser og kvalitetsmålene for det kommende byggeri. Kvalitetsprogrammet er investorernes garanti for, at der også bliver bygget i høj kvalitet på nabogrunden, og at der er tænkt i sammenhængen på tværs af etaperne. For at gøre visionen og ambitionerne til virkelighed har Køge Kyst i 2009/2010 gennemført en international, tværfaglig parallelkonkurrence på højt niveau, hvorefter Køge Kyst i samarbejde med stærke rådgivere har sammensat en udviklingsplan med det bedste fra konkurrenceforslagene. Visualisering af underføringen under jernbanen. Underføringen bliver samtidig et helt nyt byrum og et hængsel mellem bymidten og den nye bydel. Køge Kyst etablerer i det hele taget infrastrukturen med veje og offentlige byrum i projektområdet, samt de under- og overføringer, som skal skabe forbindelse mellem bymidten og havnen på tværs af jernbanen. Køge Kyst sørger således for de ydre rammer, mens byrum på de enkelte matrikler, fx gårdrum og taghaver, anlægges af investorerne. For at sikre en høj ensartet kvalitet i hele området har Køge Kyst udarbejdet et kvalitetsprogram, Køge Kyst udarbejder løbende prospekter for de enkelte etaper, og Køge Kyst vil gerne i dialog og samarbejde med investorer om etapernes planlægning og konkrete udførelse. Visionerne skaber værdi Udviklingspotentialet er stort, og Køge Kyst-projektet er båret af en stærk vision og store ambitioner om at skabe en moderne og bæredygtig by af høj kvalitet, hvor byliv, miljø, arkitektur, kultur, fritidsaktiviteter, social og sundhedsmæssig bæredygtighed og meget andet spiller sammen. Køge Kyst er derfor en oplagt brandingmulighed for investorer, som ser en interesse i at være med til at sætte kvalitet og bæredygtighed i højsædet og føre Køge Kysts udviklingsplan ud i livet. Vær med til at skabe Køge Kyst og bliv en del af et byudviklingsprojekt i særklasse!

12 TIDS- OG ETAPEPLAN Stationsområdet ST 3 ST1 ST2 ST3 Collstropgrunden COL 3 COL 1 COL1 Collstropgrunden COL2 COL3 ST 1 COL 2 Søndre Havn SH1 SH2 SH3 SH4 ST SH SH m 25 12m 6m Sikkerhedsafstand frem til 2015 SH5 SH6 SH7 17 SH 3 SH SH 1 3m 15 SH m 6m 21 SH * Sikkerhedsafstand frem til * Køge Kyst-projektet er inddelt i 13 etaper, som forudsættes lokalplanlagt og udbudt til salg én ad gangen i perioden frem mod Det er planen at begynde salget i både Stationsområdet, Collstropgrunden og Søndre Havn i løbet af Etaperne har typisk en størrelse på omkring etage-m 2, i alt godt etage-m 2. De enkelte etaper kan gennemføres i større eller mindre dele. Konkrete informationer om de enkelte etaper bliver løbende beskrevet i prospekter for hver af de 13 etaper. Tids- og etapeplan for Køge Kyst Tempo og rækkefølge er bestemt af afsætningsmulighederne, ønsket om en velfungerende by gennem hele processen og afviklingen af de nuværende erhverv på Søndre Havn. Tids- og etapeplanen kan derfor blive justeret undervejs i projektet. 23

13 Livet før byen byen for livet Med Etape 0 vil Køge Kyst skabe liv i området og afprøve nye byrum, allerede inden området bebygges. Kunstner: Papfar = Posemand.

14 KØS Museum for kunst i det offentlige rum OPLEV TRÅDEN Biblioteket Køge Museum Køge Station collstropgrunden Stele med information Lyskunst Nye byrum i etape 0 Hele udviklingen af kulturen i området er i stor udvikling. Vi er sammen kommet rigtig godt fra start og har skabt interesse og opmærksomhed - og ikke mindst har vi fået mange nye gæster til Køge. Det kan vi mærke allerede nu, og Køge Kyst bliver en afgø- stationsområdet rende faktor for udvikling af kulturen i de kommende år. Køge Torv Indsejlingen Din impulsive væg Tråden Leg på Søndre Strand til åbning af udstillingen Walk This Way. Direktør for KØS Museum for kunst i det offentlige rum Christine Buhl Andersen Teaterbygningen Istræet Originalen Havnepladsen Broen Mystikken Vandspejlet Tidsrummet Jens Hansen in memoriam Nyd Hjørnet Gule Hal Strandpromenaden Opdagelsen Rominglys Havnens puls Køge Roklub Søndre Molevej søndre havn Køge Kano- og Kajakklub Valkyrien Køge Kyst investerer allerede massivt for at skabe de bedste betingelser for, at Køge Kyst bliver en levende bydel I 2011 søsatte Køge Kyst projektets Etape 0, som under overskriften Livet før byen skal være med til at skabe liv i Køge Kyst igennem hele byudviklingsperioden. På den måde bliver projektområdet ikke blot en byggeplads men en bydel i bevægelse. De nye steder, samarbejder og aktiviteter, der opstår undervejs, kan sætte blivende spor i den nye bydel, hvis der er basis for det. Det sker ved at etablere og afprøve nye byrum, oplevelser og kulturelle aktiviteter. Køges rige kultur-, idræts- og foreningsliv er med til at drive og udvikle mange af de midlertidige aktiviteter, som skal gøre kultur til drivkraft for udviklingen. Det sker med arbejdende værksteder, skate- og parkourfaciliteter, kunst- og musikfestivaler, øvelokaler og meget mere. Etape 0 kommer særligt til udtryk i byrum langs Tråden - en ny forbindelse mellem Torvet og Køge Bugt. Forbindelsen er både fysisk og mentalt med til at overvinde jernbanens barrierevirkning og den afstand, der p.t. opleves at være mellem by og havn. Ambitionen er, at skabe en levende bydel præget af mangfoldighed, hvor børn, unge, voksne og ældre bor tæt sammen, og hvor boliger, erhverv og kultur blandes med hinanden. Det skal med tiden gøre Køge Kyst kendt som Byen for livet. Udsigten Engen Tapperiet -ungdomskulturhus Søndre Badevej Kort over Tråden - Køges nye forbindelse mellem Torvet og havet. 27

15 5 Erhvervsudvikling styrker Køge som vækstcenter Kik fra Søndre Havn mod Køge by, 2011.

16 DANMARKS BEDSTE HANDELSBY I 2010 blev Køge kåret til Danmarks bedste handelsby af ICP og Detail-forum. Køges image som erhvervsvenlig kommune er blevet forbedret markant inden for kort tid det viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri. Jeg tror, at Køge Kyst-projektet er én årsag, og en anden årsag er, at Køge Kommune virkelig har prioriteret indsatsen med at etablere en god service til erhvervslivet med kun én indgang til kommunen og hurtigere sagsbehandlingstider. Formand for Køge Erhvervsudviklingsråd Ulf Stephenson Køge Kommune har som strategi at prioritere gode livsvilkår for erhvervslivet og under hensynstagen til miljøet at udnytte sin placering og sine erhvervsmæssige styrker til at fremme innovation og udvikling Køge Kommune kan blandt andet tilbyde virksomhederne: Adgang til en stor, bredt sammensat, og herunder højtuddannet arbejdsstyrke (ikke mindst fra Hovedstaden) Let tilgængelighed gennem en god kollektiv transport og infrastruktur, der vil blive udbygget yderligere over de kommende år og dermed også let adgang til markederne i Øresundsregionen, den øvrige del af landet og det nære udland Attraktive bynære erhvervsarealer, som skabes i Køge Kommune over de kommende år, bl.a. i kraft af Køge Kyst Køge Kommune satser særligt på: Logistik, distribution og international handel Serviceerhverv Sundhed Detailhandel Innovative produktionserhverv Erhvervsudviklingen inden for disse brancher understøttes af en række store udviklingsprojekter i kommunen: Etableringen af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted over en helt ny station Køge Nord med nye virksomheder og boliger som naboer Regionens nye supersygehus i Køge - fra 2020 En markant udvidelse af de nordlige havnearealer i Køge Havn, som i forvejen er landets 6. største målt på godsomsætningen En betydelig udvidelse af Skandinavisk Transport Center ved Køge. STC styrkes således som internationalt transport hub Et nyt campus for erhvervsuddannelser bliver udbygget i den nordvestlige udkant af byen og kommer til at huse EUC og Køge Handelsskole 30 31

17 Køge er allerede i dag en populær handelsby, og den vil blive væsentligt styrket af Køge Kysts planer for Stationsområdet, bl.a. pga. den mulighed for helt nye butikstyper, som projektet medfører. KONTAKT KØGE KOMMUNE Skal du i kontakt med Køge Kommune som erhvervsvirksomhed, kan du blot kontakte erhvervsservicechefen. Se Formand for Køge Handelsstandsforening Jørgen Petersen Køge byder virksomheder velkomne Køge Kommune prioriterer erhvervslivets vilkår højt. For at sikre, at virksomheder får en hurtig og smidig betjening og håndtering af konkrete forespørgsler, har Køge Kommune etableret et erhvervsservicecenter, som giver virksomheder én samlet indgang til den kommunale service og sagsbehandling, fx i forbindelse med byggetilladelser. Som noget nyt har kommunen også etableret et kontor, der yder rådgivning til iværksættere og virksomheder. Sagsbehandlingstiden for erhvervsbyggesager i Køge Kommune er ca. otte uger. Læs mere på Udsigten er et af de nye og allerede velbesøgte byrum i Etape 0, som skaber liv i området. Her mellem siloer og strandengen mod syd kan køgenserne bl.a. grille og nyde udsigten over bugten, mens de forestiller sig den kommende strandø. Billedet er fra Søndre Havnedag 2011.

18 MERE INFORMATION Dette hæfte indgår i en samlet pakke med investormateriale. Pakken består desuden af Udviklingsplanen for Køge Kyst, Kvalitetsprogram og prospekter for de enkelte etaper. Find det på KOLOFON Investér i Køge Kyst er udarbejdet af Køge Kyst P/S. Illustrationer side 2, 7, 16 og 20 er udarbejdet af tegnestuen vandkunsten a/s. Investér i Køge Kyst er udgivet i februar Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og videredistribuering af Investér i Køge Kyst i dets helhed kan dog ske uden samtykke. Investér i Køge Kyst kan hentes på Køge Kyst P/S Havnen Køge Kontaktpersoner: Projektdirektør Jes Møller, , Chefkonsulent Lisbet Østrup, ,

19 layout: basicly.dk

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fakta om byudviklingen

Fakta om byudviklingen Fakta om byudviklingen Den forestående byudvikling i Køge skal finde sted på et samlet område i det centrale Køge. Området er på 24 hektar og omfatter tre centrale arealer: Stationsområdet, Søndre Havn

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1! INDLEDNING... 3! 2! PRÆSENTATION AF KØGE... 7! 3! METODE OG EMPIRISKE OVERVEJELSER... 13!

INDHOLDSFORTEGNELSE 1! INDLEDNING... 3! 2! PRÆSENTATION AF KØGE... 7! 3! METODE OG EMPIRISKE OVERVEJELSER... 13! INDHOLDSFORTEGNELSE 1! INDLEDNING... 3! 1.1! PROBLEMFELT!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#!

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

31 nyopførte ejerlejligheder på Søndre Strand i Køge

31 nyopførte ejerlejligheder på Søndre Strand i Køge 31 nyopførte ejerlejligheder på Søndre Strand i Køge Nothing soothes the soul like a walk on the beach SIDE 2 [Havblik] Havoverfladens glatte og blanke udseende i vindstille vejr Iflg. Den Danske Ordbog

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Prospekt for etape SH1 og SH2 på Søndre Havn

Prospekt for etape SH1 og SH2 på Søndre Havn 1 Prospekt for etape SH1 og SH2 på Søndre Havn Prospekt for etape sh1 og sh2 Søndre Havn Kolofon Prospektet for etaperne SH1 og SH2 på Søndre Havn er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med Tegnestuen

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Følg Tråden EN VANDRING MED KUNST, BYRUM OG OPLEVELSER FRA KØGES BYMIDTE TIL HAVET

Følg Tråden EN VANDRING MED KUNST, BYRUM OG OPLEVELSER FRA KØGES BYMIDTE TIL HAVET Følg Tråden EN VANDRING MED KUNST, BYRUM OG OPLEVELSER FRA KØGES BYMIDTE TIL HAVET 1 KØS Museum for kunst i det offentlige rum Køge Kirke STELE MED INFORMATION PARKERING tråden fra bymidten til havet Kirkestræde

Læs mere