HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING"

Transkript

1 HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

2 INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed Introduktion Symboler på Automower Symboler i brugsanvisningen Sikkerhedsforskrifter Præsentation Automower, hvad er hvad? Funktionen Automower En Automower til flere haver Installation Forberedelser Installation af kabelgenerator/lader Opladning af batteri Installation af afgrænsningskabel Tilslutning af afgrænsningskabel Kontrol af installation Tilkobling af Automower til kabelgenerator/lader Anvendelse Start af Automower Stop af Automower Omstart Standsning af Automower Brug af timer Justering af klippehøjde Ændring af PIN-kode Opladning og opbevaring mellem klipninger Lyd Kontrolpanel Valg Tal Hovedafbryder Indikatorlamper Haveeksempel Vedligeholdelse Batteri Vinteropbevaring Service Rengøring Udskiftning af knive Fejlsøgning Fejlmeddelelser Fejlsymptom Tekniske data Miljømæssige oplysninger EF-overensstemmelseserklæring Dansk - 3

3 INNHOLDSFORTEGNESLE Husqvarna AB videreudvikler hele tiden sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form, udseende og funktion uden forudgående varsel. Denne brugsanvisning behandler version 2.6x af plæneklipperens styreprogram. 4 - Dansk

4 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED 1. Introduktion og sikkerhed 1.1 Introduktion Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt. For at få mest mulig gavn af din Husqvarna Automower skal du have viden om maskinens funktioner. Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om klipperen, hvordan du installerer den, og hvordan du anvender den. Som en hjælp anvendes følgende system i brugsanvisningen: Tekst, der er skrevet med kursiv, henviser til en anden del i brugsanvisningen. Ord, som er skrevet med fed, er nogle af tasterne på klipperens tastatur. Ord, som er skrevet med VERSALER i kursiv, er hovedafbryderens position og de forskellige driftspositioner, som findes på klipperen. VIGTIG INFORMATION Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du anvender din Automower. ADVARSEL Automower kan være farlig ved forkert håndtering. Dansk - 5

5 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED 1.2 Symboler på Automower Disse symboler kan findes på plæneklipperen. Studér dem grundigt, så du ved, hvad de betyder. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du anvender din Automower. Advarsler og sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning skal følges nøje for at sikre, at plæneklipperen anvendes sikkert og effektivt. Automower kan kun starte, når hovedafbryderen står i positionen ON, og den rigtige PIN-kode er angivet. Ved udførelse af kontrol og/eller vedligeholdelse skal hovedafbryderen stå på OFF. Hold hænder og fødder væk fra de roterende knive. Placer aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når Automower kører. Brug ikke Automower som transportmiddel. Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat. Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiv. Dette produkt skal afleveres til den relevante genbrugsstation. 6 - Dansk

6 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED 1.3 Symboler i brugsanvisningen Disse symboler findes i brugsanvisningen. Studér dem grundigt, så du ved, hvad de betyder. Ved udførelse af kontrol og/eller vedligeholdelse skal hovedafbryderen stå på OFF. Anvend altid beskyttelseshandsker ved alt arbejde med plæneklipperens undervogn. Anvend aldrig højtryksspuling eller rindende vand ved rengøring af Automower. En advarselsboks viser, at der er risiko for personskade, specielt hvis de givne instruktioner ikke følges. ADVARSEL Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. En informationsboks viser, at der er risiko for materialeskade, specielt hvis de givne instruktioner ikke følges. Boksen anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening. VIGTIG INFORMATION Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Dansk - 7

7 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED 1.4 Sikkerhedsforskrifter Anvendelse Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du bruger Automower. Det er ikke tilladt at ændre originaludførelsen af Automower. Alle ændringer sker på eget ansvar. Kontrollér, at det græsareal, der skal klippes, er fri for sten, kviste, værktøj, legetøj og andre genstande, der kan beskadige knivene og bevirke, at plæneklipperen kører fast. Star Automower i henhold til instruktionerne. Når hovedafbryderen står på ON, skal hænder og fødder holdes væk fra de roterende knive. Stik aldrig hænder eller fødder ind under plæneklipperen. Løft aldrig Automower eller bær rundt på den, når hovedafbryderen står i "ON"-position. Løft aldrig Automower op, og bær ikke maskinen, når den er startet. Personer, der ikke er bekendt med Automower funktioner og opførsel, må ikke betjene plæneklipperen. Brug aldrig Automower, hvis der er personer (især børn) eller husdyr i nærheden. Placer aldrig genstande oven på Automower. Lad ikke Automower arbejde med defekt knivdisk eller karrosseri. Den må heller ikke arbejde med defekte knive, skruer, møtrikker eller kabler. Anvend ikke Automower, hvis hovedafbryderen er defekt. Frakobl altid Automower med hovedafbryderen, når du ikke anvender plæneklipperen. Automower kan kun starte, når hovedafbryderen står i positionen ON, og den rigtige PIN-kode er angivet. Husqvarna AB garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem Automower og andre typer trådløse systemer som fjernbetjeninger, radiosendere, nedgravet dyreindhegning eller lignende. 8 - Dansk

8 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED Flytning Ved transport over længere afstande bør Automower pakkes ned i den oprindelige emballage. Sådan opnår du en sikker flytning fra eller inden for arbejdsområdet: 1. Tryk på STOP-tasten for at standse plæneklipperen. 2. Stil hovedafbryderen i positionen OFF, hvis klipperen skal bæres. 3. Bær plæneklipperen i det håndtag, der sidder længst bagude på maskinen. Bær plæneklipperen, så knivdisken vender væk fra kroppen. Vedligeholdelse ADVARSEL Når plæneklipperen vendes op/ned, skal hovedafbryderen altid stå på OFF. Hovedafbryderen skal stå på OFF ved alt arbejde på plæneklipperens undervogn, som f.eks. rengøring eller udskiftning af knive. Kontrollér Automower hver uge, og udskift eventuelle beskadigede eller slidte dele. Kontrollér især, at knivene og knivdisken ikke er beskadiget. Udskift efter behov alle knive og skruer samtidigt, så de roterende dele er balanceret, se 7. Vedligeholdelse på side 37. Dansk - 9

9 2. PRÆSENTATION 2. Præsentation Dette kapitel indeholder information, som du skal være bekendt med, når du planlægger installationen. En installation af Husqvarna Automower omfatter tre hovedkomponenter: Automower, en automatisk plæneklipper, der klipper græsset ved at bevæge sig i et uregelmæssigt mønster. Kabelgenerator/lader. Kabelgeneratoren/laderen har to funktioner: At sende styresignaler rundt i afgrænsningskablet. At oplade batteriet på Automower. Kabelgeneratoren/laderen sluttes til en 230 V-stikkontakt via et integreret netkabel og til plæneklipperen via et 2 m langt lavspændingskabel. Kablet, som lægges i en løkke rundt om arbejdsområdet til Automower. Afgrænsningskablet lægges ud langs kanterne på græsplænen og rundt om genstande og planter, som plæneklipperen ikke må støde imod. Det kabel, der leveres til installationen, er 150 m langt. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, er det muligt at købe mere kabel, der ved hjælp af en forlængerenhed kan kobles på det eksisterende kabel Dansk

10 2. PRÆSENTATION 2.1 Automower, hvad er hvad? Tallene på billedet svarer til: 1. Låge til justering af klippehøjde 2. Låseknap til åbning af lågen til justering af klippehøjden. 3. Forhjul 4. Drivhjul 5. Karrosseri 6. Stoptast 7. Indikatorlamper 8. Tastatur 9. Hovedafbryder 10. Håndtag 11. Ladekontakt 12. Chassisdel med elektronik, batteri og motorer 13. Friktionsplade 14. Knivdisk 15. Kabel til afgrænsningskabel 16. Tilslutningssted til afgrænsningskabel 17. Lysdiode til funktionskontrol af afgrænsningskabel 18. Kabelgenerator/lader 19. Kramper 20. Forbindelsesstykke til kabel 21. Målepind til hjælp ved montering af afgrænsningskabel 22. Forlængerenhed til kabel 23. Brugsanvisning Dansk - 11

11 2. PRÆSENTATION 2.2 Funktionen Automower Kapacitet Automower anbefales til græsplæner på op til 500 m 2. Hvor stor en arbejdsflade, plæneklipperen kan klare, afhænger af, hvor meget den bruges. Jo større græsplæne, desto flere gange om ugen skal Automower køre. Hvor stor en flade, der klippes pr. time, afhænger først og fremmest af knivenes tilstand og græssets type, vækst og fugtighed. Havens udformning har også betydning. Hvis haven mest består af åbne græsarealer, kan Automower klippe mere pr. time, end hvis haven består af flere små græsarealer, der er opdelt af mange træer, bede og passager. For at græsset skal blive klippet pænt er det nødvendigt, at Automower kører flere gange om ugen. Hvis græsset er for langt, når plæneklipperen begynder at arbejde, bliver resultatet dårligere. Det er heller ikke godt at lade Automower klippe for ofte. Hvis plæneklipperen arbejder for meget, ser græsplænen nedtrampet ud. Hvor tit og i hvor lang tid, plæneklipperen skal køre om ugen, afgøres blandt andet af arbejdsfladens udformning, græssets længde og knivenes tilstand. Hvis arbejdsfladen er 300 m 2, anbefales det at lade Automower klippe tre gange om ugen. Tilpas brugen af Automower efter din have. Hvor længe Automower klipper hhv. oplades, kan variere og afhænger blandt andet af den omgivende temperatur.ved en temperatur på op til cirka 25 C klipper en fuldt opladet Automower ca. 2-3 timer, afhængigt af batteriets alder og hvor kraftigt græsset er. Det tager ca. 4-5 timer at oplade batteriet fuldt i plæneklipperen. Hvis temperaturen er over 25 C, falder klippetiden gradvist. Hvis du ønsker det, kan klippetiden øges ved at installere et ekstra batteri. Klippetiden øges så til ca. 4-6 timer. Dette betyder også, at opladningstiden øges til ca. 5-7 timer. Du kan henvende dig til din forhandler for yderligere oplysninger Dansk

12 2. PRÆSENTATION Klippeteknik Klippesystemet til Automower bygger på et effektiv og energibesparende princip. Til forskel fra almindelige plæneklippere skærer Automower græsset over i stedet for at klippe det. For at opnå det bedste klipperesultat anbefales det primært at lade Automower slå græsset i tørvejr. Automower kan også slå græsset i regnvejr, men vådt græs klæber lettere til plæneklipperen, og risikoen for, at den glider på stejle skråninger, er større. For at holde drivhjulene rene og dermed øge fremdriften skal du bruge Automower hjulbørster ( ). Hvis der er risiko for tordenvejr, bør 230 V-stikket trækkes ud. For at opnå det bedste klipperesultat skal knivene være i en god tilstand. For at knivene skal holde sig skarpe så længe som muligt, er det vigtigt at holde græsplænen fri for grene, små sten og andre genstande, som kan skade knivene. Dansk - 13

13 2. PRÆSENTATION Arbejdsmåde Automower klipper græsplænen automatisk. Når batteriet er tomt, standser plæneklipperen på græsplænen, og du må selv bære den hen til kabelgeneratoren/laderen for at oplade batteriet. To sensorer på Automower, én frem og én tilbage, registrerer, når plæneklipperen nærmer sig afgrænsningskablet. Automower passerer kablet op til 27 centimeter, før den vender. STOP-tasten på oversiden af Automower anvendes først og fremmest til at stoppe plæneklipperen med, når den kører. Når STOP-tasten trykkes ned, åbnes en låge, hvorunder der findes et kontrolpanel. STOP-tasten forbliver trykket ned, indtil lågen lukkes igen. Dette fungerer som startspærre. Du starter plæneklipperen via kontrolpanelet på oversiden af Automower. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten. Når hovedafbryderen stilles i positionen ON første gang, skal du vælge en firecifret PIN-kode, som skal indtastes (se side 31). Derefter skal den valgte PIN-kode angives, hver gang plæneklipperen skal startes. Hvis ikke plæneklipperen er startet inden for 20 sekunder, skal PIN-koden angives ingen, før plæneklipperen kan startes. Skyd lågen tilbage igen for at starte plæneklipperen, efter at du har angivet PIN-koden. Automower kan, for at spare strøm, gå ned i standbytilstand. Indikatorlamperne på kontrolpanelet vil da være helt slukkede. Standbytilstand indtræder 25 minutter efter, at STOP-tasten er blevet trykket ned og ikke efterfølgende er blevet sat i driftsposition. Automower aktiveres derefter ved at slukke og derefter tænde på hovedafbryderen. Standbytilstand kan også indtræde, hvis en fejl, der opstår under klipning eller opladning, ikke udbedres inden for 25 minutter. Automower aktiveres derefter med et tryk på STOP-tasten Dansk

14 2. PRÆSENTATION Bevægelsesmønster Plæneklipperens bevægelsesmønster er uregelmæssigt og bestemmes af Automower. Et bevægelsesmønster gentages aldrig. Dette klippesystem bevirker, at græsplænen bliver klippet jævnt, uden at der er striber efter plæneklipperen. 2.3 En Automower til flere haver En Automower kan med fordel anvendes til mere end én have, hvis hver enkelt have har sin egen kabelgenerator/lader og sit eget afgrænsningskabel. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. Dansk - 15

15 3. INSTALLATION 3. Installation Dette kapitel beskriver, hvordan du installerer Husqvarna Automower. Før du påbegynder installationen, skal du læse det foregående kapitel 2. Præsentation. Læs også dette kapitel, før du påbegynder installationen. Udførelsen af installationen afgør, hvor godt Automower fungerer. Det er derfor vigtigt at planlægge installationen grundigt. Planlægningen lettes, hvis du laver en skitse af arbejdsområdet med alle forhindringer. Det gør det nemmere at se, hvor afgrænsningskablet bør placeres mest optimalt. Afmærk på skitsen, hvordan afgrænsningskablet skal trækkes. Udfør installationen i henhold til nedenstående trin: 3.1 Forberedelser. 3.2 Installation af kabelgenerator/lader. 3.3 Opladning af batteri. 3.4 Installation af afgrænsningskabel. 3.5 Tilslutning af afgrænsningskabel. 3.6 Kontrol af installation. 3.7 Tilkobling af Automower til kabelgenerator/lader. For at kunne gennemføre en korrekt opstart af en Automower skal kabelgeneratoren/laderen og afgrænsningskablet være tilsluttet, og plæneklipperen skal være koblet til kabelgeneratoren/laderen. Hvis du vil starte plæneklipperen, før du har afsluttet hele installationen af afgrænsningskablet, kan du lægge en midlertidig kort omkreds rundt om plæneklipperen. 3.1 Forberedelser 1. Hvis græsset i det tiltænkte arbejdsområde er mere end 10 cm langt, skal det klippes med en almindelig plæneklipper. Saml derefter græsset op. 2. Gennemlæs nøje alle de forskellige trin før installationen. 3. Kontrollér, at alle dele til installationen findes: Tallene i parentes henviser til det detaljerede billede 2.1 Automower, hvad er hvad? på side 11. Brugsanvisning (23) Automower Kabelgenerator/lader (18) Kabel til afgrænsningskabel (15) Kramper (19) Forbindelsesstykke til kabel (20) Målepind (21) Forlængerenhed til kabel (22) Til installationen skal du også bruge: hammer til fastgørelse af kramperne i jorden, kombinationsstang, og en stikspade, hvis afgrænsningskablet skal graves ned Dansk

16 3. INSTALLATION 3.2 Installation af kabelgenerator/lader Kabelgeneratoren/laderen skal placeres på et sted med god udluftning, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Plæneklipperens batteri skånes, hvis det oplades i så lav en omgivende temperatur som muligt. Det er også en fordel, hvis transformatoren kan placeres under tag. VIGTIG INFORMATION Kabelgeneratorens/laderens netkabel må ikke udskiftes. I tilfælde af, at netkablet er beskadiget, skal kabelgeneratoren/laderen kasseres og erstattes med en ny. Husk at sikre, at der er en stikkontakt i nærheden, når du vælger placering! Kabelgeneratoren/laderen skal sluttes til et 230 V-stik, og der skal være plads til plæneklipperen, når den skal oplades. Det anbefales at anvende et HFI-relæ, når transformatoren sluttes til stikkontakten. Tip! Hvis det af pladshensyn eller en anden grund ikke kan lade sig gøre at oplade plæneklipperen der, hvor kabelgeneratoren/laderen står, kan en fritstående lader med fordel benyttes. Det er muligt at købe en lader som tilbehør. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. Installation og tilslutning af kabelgeneratoren/laderen 1. Placer kabelgeneratoren/laderen et egnet sted. 2. Slut kabelgeneratorens/laderens netkabel til et 230 V-stik. Det anbefales at anvende et HFI-relæ. Dansk - 17

17 3. INSTALLATION 3.3 Opladning af batteri Automower leveres med tomt batteri. Så snart kabelgeneratoren/laderen er tilsluttet, kan plæneklipperen oplades. 1. Stil hovedafbryderen i positionen ON, og lad lågen til kontrolpanelet være åben. 2. Slut ladekablet fra kabelgeneratoren/laderen til ladekontakten på plæneklipperen. Den grønne indikatorlampe Batteri lyser nu konstant. Når plæneklipperen er fuldt opladet, slukker den grønne indikatorlampe, og den gule begynder at blinke. Når batteriet er tomt, tager det 4-5 timer, før det er fuldt opladet. Tip! Lad plæneklipperen være sluttet til ladekablet, når den ikke er i brug. Så længe plæneklipperen er tilsluttet, oplades den, hvilket bevirker, at batteriet er fuldt opladet, når plæneklipperen tages i brug. Dette gælder dog ikke ved vinteropbevaring, se 7.2 Vinteropbevaring på side 38. VIGTIG INFORMATION Automower kan ikke køre, før installationen er helt færdig. 3.4 Installation af afgrænsningskabel Afgrænsningskablet kan installeres på en af følgende måder: Fæstne kablet i jorden med kramper. Det er en fordel at fastgøre afgrænsningskablet med kramper, hvis du vil foretage efterjusteringer af kablet i løbet af de første ugers drift. Grav kablet ned. Det er en fordel at grave afgrænsningskablet ned, hvis du vil kunne vertikalskære eller lufte plænen. Begge metoder kan kombineres efter behov, så en del af afgrænsningskablet fastgøres med kramper, og den resterende del graves ned. Optimal udlægning af afgrænsningskablet Afgrænsningskablet skal lægges, så det: Danner en omkreds omkring arbejdsområdet til Automower. Der må kun anvendes originale afgrænsningskabler. Dette kabel er fortinnet og har en kraftig isolering for at modstå jordens fugtighed. Bliver højst 350 meter langt Dansk

18 3. INSTALLATION Holder en maksimal afstand af 25 meter fra Automower i hele arbejdsområdet. Afhængigt af hvad arbejdsområdet grænser op til, skal afgrænsningskablet udlægges med forskellige afstande til forhindringer. Billedet nedenfor viser, hvordan afgrænsningskablet skal udlægges omkring arbejdsområdet og omkring forhindringer. Afgrænsninger af arbejdsområdet Hvis en høj forhindring, f.eks. en væg eller en mur, grænser op til arbejdsområdet, skal afgrænsningskablet lægges 35 cm fra forhindringen. Så støder Automower ikke sammen med forhindringen, og slitage på karrosseriet mindskes. 35 cm Dansk - 19

19 3. INSTALLATION Hvis arbejdsområdet grænser op mod en lille grøft, f.eks. en rabat, eller en mindre forhøjning, f.eks. en lav kantsten (3-5 cm), skal afgrænsningskablet lægges 30 cm ind i arbejdsområdet. Dette forhindrer, at hjulene kører ned i grøften eller op på kantstenen. 30cm Hvis arbejdsområdet grænser op mod en flisegang eller lignende, der ligger i niveau med græsplænen, er det muligt at lade Automower køre et stykke ud på gangen. Afgrænsningskablet skal da lægges 10 cm fra gangens kant. 10 cm Hvis arbejdsområdet er delt af en flisegang, der ligger i niveau med græsplænen, kan du lade Automower køre ud over gangen. Afgrænsningskablet kan med fordel udlægges under fliser. Det er også muligt at udlægge afgrænsningskablet mellem fliser. Bemærk! Automower må ikke køre over en grusgang eller lignende, da det kan ødelægge knivene. VIGTIG INFORMATION Hvis arbejdsområdet er i umiddelbar nærhed af vandområder, skråninger eller skrænter, skal afgrænsningskablet suppleres med et hegn eller lignende. Højden skal være mindst 15 cm. Dette vil forhindre Automoweren i at havne uden for arbejdsområdet under alle omstændigheder. Afgrænsninger inden for arbejdsområdet Anvend afgrænsningskablet til at afgrænse et område inden for arbejdsområdet ved at lave øer omkring forhindringer, der ikke tåler stød, for eksempel rabatter, buske og springvand. Læg kablet ud til området, før det omkring det område, som skal afgrænses, og derefter tilbage i samme spor. Hvis du anvender kramper, skal kablet lægges under samme krampe på vejen tilbage. Hvis afgrænsningskablet til og fra en ø ligger tæt sammen, kan klipperen køre over kablet Dansk

20 3. INSTALLATION Robuste forhindringer som f.eks. træer og buske, der er højere end 15 cm, skal ikke afgrænses med afgrænsningskablet. Automower vender, når den støder mod en sådan forhindring. For at opnå så skånsom og lydløs drift som muligt er det dog at foretrække, at alle faste genstande i og ved arbejdsområdet afgrænses. Forhindringer, der skråner svagt, f.eks. sten eller store træer med forhøjet rodnet, skal afgrænses eller fjernes. I modsat fald kan Automower glide op på disse forhindringer og dermed beskadige knivene. Hvis klipperesultatet i haven bliver ujævnt på grund af havens udformning, f.eks. på grund af en lang passage, er det muligt at opdele haven i zoner. Dette gøres ved hjælp af afgrænsningskablet, se billedet til højre. Når plæneklipperen stiles i zone 1, klipper den ikke i zone 2 og omvendt. Flyt plæneklipperen mellem zonerne. 30 cm Zone 1 Zone 2 Sekundære arealer Hvis arbejdsområdet består af to flader, som er forenet af en passage, hvor afstanden mellem afgrænsningskablerne bliver mindre end 60 cm, anbefales det at lave et sekundært areal. Læg afgrænsningskablet omkring det sekundære areal, så det danner en ø uden for hovedområdet. Automower skal flyttes manuelt mellem hovedområdet og det sekundære areal. I stedet for at lave en ø med afgrænsningskablet kan du med fordel bruge en ekstra kabelgenerator/lader sammen med et ekstra afgrænsningskabel. Kabelgeneratoren/laderen kan købes som tilbehør. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. Sekundært areal Hovedområde Dansk - 21

21 3. INSTALLATION Skråninger Afgrænsningskablet kan udlægges på tværs af en skråning med en hældning på mere end 10 %. Afgrænsningskablet bør ikke udlægges på tværs af en skråning, som er stejlere end 10 %. Der er risiko for, at Automower får vanskeligt ved at vende og bliver stående. Risikoen er størst i fugtigt vejr, eftersom hjulene da kan glide i det våde græs. Hvis der derimod findes forhindringer, som Automower kan støde sammen med, for eksempel et stativ eller en tæt hæk, kan afgrænsningskablet udlægges på tværs af en skråning, som er stejlere end 10 %. Inde i arbejdsområdet kan Automower klippe arealer, der har en hældning på op til 35 cm pr. meter i længden (35 %). Arealer, der hælder mere, skal afgrænses med afgrænsningskablet. Hvis arbejdsområdets yderkant et sted har en hældning på mere end 10 cm pr. meter i længden (10 %), skal afgrænsningskablet udlægges cirka 35 cm inden for det sted, hvor hældningen begynder Dansk

22 3. INSTALLATION Udlægning af afgrænsningskabel Læg afgrænsningskablet ud omkring arbejdsområdet, men vent med at slutte kablet til kabelgeneratoren/laderen. VIGTIG INFORMATION Ekstra kabel må ikke lægges i rulle uden for afgrænsningskablet. Dette kan føre til forstyrrelser af Automower. Tip! Anvend den vedlagte målepind som hjælpemiddel, når du udlægger afgrænsningskablet. Du opnår lettere den rigtige afstand mellem afgrænsningskablet og yderkanten/forhindringen. Hvis du skal fastgøre afgrænsningskablet med kramper: Tip! Klip græsset på det sted, hvor kablet skal lægges, meget kort med en almindelig plæneklipper eller en trimmer. Så er det lettere at udlægge kablet nær jorden, og risikoen for, at klipperen klipper kablet over, reduceres. Sørg for at lægge afgrænsningskablet nær jorden og fæstne kramperne tæt ca. 75 cm mellem hver krampe. Kablet skal alle steder ligge nær jorden, så der ikke afklippes, før græssets rødder er vokset over det. Anvend en hammer til at slå kramperne ned i jorden med. Vær forsigtig, når du slår kramperne ned. Sørg for, at det ikke skaber spændinger i kablet. Undgå at folde kablet i skarpe folder. Hvis du skal grave afgrænsningskablet ned: Sørg for at lægge afgrænsningskablet mindst 1 cm og maks. 20 cm ned i jorden. Afgrænsningskablet må ikke krydses på vej til og fra en ø. Dansk - 23

23 3. INSTALLATION Udlægning af afgrænsningskabel ind mod kabelgeneratoren/laderen Ind mod kabelgeneratoren/laderen skal enderne på afgrænsningskablet trækkes parallelt og tæt på hinanden. Så længe afgrænsningskablets samlede længde ikke overstiger 350 m, kan den strækning, hvor kablerne ligger parallelt med hinanden, være lige så lang, du ønsker. Det er f.eks. muligt at placere kabelgeneratoren/ laderen i huset og trække afgrænsningskablet gennem et vindue ud til haven. VIGTIG INFORMATION Vær omhyggelig med ikke at krydse afgrænsningskablet ind mod kabelgeneratoren/laderen. Forlæng afgrænsningskablet Hvis afgrænsningskablet ikke er tilstrækkeligt langt og derfor skal forlænges, skal du anvende den originale loddefri forlængerenhed. Det er vandtæt og giver en pålidelig elektrisk sammenkobling. Ved sammenkobling skal begge kabelender føres ind i forlængerenheden. Tryk derefter knappen ned på forlængerenhedens overside. Anvend en tang eller lignende, da det kan være svært at trykke tasten på forlængerenheden ned med fingrene. VIGTIG INFORMATION Snoede kabler eller en forbindelsesklemme (muffe), der er isoleret med isoleringstape, kan ikke fungere som forlængerstykke. Fugten i jorden bevirker, at lederne oxiderer, hvilket med tiden fører til brud på kredsløbet Dansk

24 3. INSTALLATION 3.5 Tilslutning af afgrænsningskabel Slut afgrænsningskablet til kabelgeneratoren/laderen: 1. Læg kabelenderne i forbindelsesanordningen: Åbn forbindelsesanordningen. Læg kablet ind i forsænkningen på anordningen. 2. Tryk forbindelsesanordningen sammen med en tang. Tryk, til der høres et klik. 3. Klip overskydende afgrænsningskabel af. Klip 1-2 cm over den respektive forbindelsesanordning. Dansk - 25

25 3. INSTALLATION 4. Tryk forbindelsesstikket fast på forbindelsesstiften på kabelgeneratoren/laderen. 3.6 Kontrol af installation Kontrollér kabelsignalet ved at se efter, hvilken indikation den grønne lysdiode på kabelgeneratoren/laderen giver. Fast lys = signalet er godt. Et blink hvert andet sekund = der er brud på løkken, og der er ikke noget signal. To blink hvert andet sekund = svagt signal. Dette kan skyldes, at afgrænsningskablet er over 350 m, eller at kablet er blevet beskadiget. Hvis plæneklipperen stadig fungerer, er det ikke et problem. 3.7 Tilkobling af Automower til kabelgenerator/lader 1. Slut kabelgeneratorens/laderens ladekabel til plæneklipperens ladekontakt. Plæneklipperen må maksimalt befinde sig to meter fra arbejdsfladens afgrænsningskabel, og kabelgeneratoren/laderen skal være sluttet til netspænding. 2. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten. Stil hovedafbryderen på ON. 2 m 26 - Dansk

26 3. INSTALLATION 3. Den gule indikatorlampe PIN-kode skal nu blinke. 4. Vælg en firecifret PIN-kode, og indtast den. Alle kombinationer bortset fra 0000 er tilladte. 5. Tryk på YES-tasten. 6. Bekræft den valgte PIN-kode ved at angive PIN-koden igen. 7. Tryk på YES-tasten. 8. Den gule indikatorlampe PIN-kode blinker én gang og slukkes derefter. Når du har valgt PIN-kode, er plæneklipperen og kabelgeneratoren/laderen koblet sammen, og plæneklipperen kan køres. Dansk - 27

27 4. ANVENDELSE 4. Anvendelse 4.1 Start af Automower ADVARSEL Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, før du starter din Automower. ADVARSEL Hold hænder og fødder væk fra de roterende knive. Placer aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når motoren er i gang. 1. Tryk på STOP-knappen for at åbne lågen til kontrolpanelet på Husqvarna Automower. 2. Stil hovedafbryderen på ON. 3. Angiv PIN-koden, og bekræft ved at trykke på knappen YES. 4. Luk lågen. Når knivdisken starter, høres der 5 bip i 2 sekunder. 4.2 Stop af Automower 1. Tryk på STOP-tasten. Automower standser, klippemotoren stopper, og lågen til kontrolpanelet åbnes Dansk

28 4. ANVENDELSE 4.3 Omstart Sådan starter du: 1. Angiv PIN-koden. 2. Tryk på YES-tasten. 3. Luk lågen til kontrolpanelet. 4.4 Standsning af Automower 1. Tryk på STOP-tasten. 2. Stil hovedafbryderen på OFF. Sluk altid Automower på hovedafbryderen, hvis du skal udføre vedligeholdelse eller flytte plæneklipperen uden for arbejdsområdet. 4.5 Brug af timer Du opnår det bedste klipperesultat, hvis du ikke klipper græsset for meget. Brug timerfunktionen for at undgå en fladtrykt græsplæne, og så din Automower får optimal levetid. Timerfunktionen gør det muligt for brugeren selv at bestemme, om plæneklipperen skal klippe i 1, 2, 3 eller det maksimale antal timer. Timeren er særlig velegnet til klipning af små plæner, fordi Automower her ikke behøver at bruge sin maksimale ydeevne til at klippe plænen. Sådan indstiller du timeren: 1. Angiv PIN-koden, og bekræft ved at trykke på YES-tasten. 2. Tryk på tallet 1, 2 eller 3, og hold tasten nede i to sekunder, afhængigt af om du vil have Automower til at klippe i hhv. 1, 2 eller 3 timer. 3. Din indtastning bekræftes med to bip, og indikatorlampen for PIN-koden slukkes. Den forbliver slukket, indtil du slipper den nedtrykkede knap. 4. Du skal lukke lågen inden for 20 sekunder, da den nye timerindstilling i modsat fald annulleres. Timeren nulstilles også, hver gang du trykker på STOP-tasten. Dansk - 29

29 4. ANVENDELSE 4.6 Justering af klippehøjde Klippehøjden kan varieres fra MIN (2 cm) til MAX (6 cm). Hvis græsset er langt, tilrådes det at lade Automower begynde at klippe med klippehøjden MAX. Når græsset derefter er klippet kort, kan du sænke klippehøjden gradvist. Sådan justerer du klippehøjden: 1. Tryk på STOP-tasten for at standse plæneklipperen. 2. Åbn lågen til klippehøjdejusteringen: Tryk på spærretasten, og løft derefter lågen op. 3. Drej grebet til den ønskede position. Den valgte position er den markering på rattet, der står midt ud for pilen i karrosseriet. Drej med uret for at øge klippehøjden. Drej mod uret for at sænke klippehøjden. 4. Luk lågen. Sørg for, at spærreknappen låses Dansk

30 4. ANVENDELSE 4.7 Ændring af PIN-kode Sådan ændrer du PIN-kode i plæneklipperen: 1. Slut kabelgeneratorens/laderens ladekabel til plæneklipperens ladekontakt. Plæneklipperen må maksimalt befinde sig to meter fra arbejdsfladens afgrænsningskabel, og kabelgeneratoren/laderen skal være sluttet til netspænding. 2. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten. Stil hovedafbryderen på ON. 3. Angiv den nuværende PIN-kode, og bekræft ved at trykke på YES-knappen. 4. Den gule indikatorlampe PIN-kode skal nu lyse konstant. 5. Tryk på tallet 8 på kontrolpanelet, og hold tasten nede i 2 sekunder. 2 m 6. Den gule indikatorlampe PIN-kode skal nu blinke. 7. Vælg en ny firecifret PIN-kode, og indtast den. Alle kombinationer bortset fra 0000 er tilladte. 8. Tryk på YES-tasten. 9. Bekræft den valgte PIN-kode ved at angive PIN-koden igen. 10. Tryk på YES-tasten. 11. Den gule indikatorlampe PIN-kode skal nu lyse konstant. 4.8 Opladning og opbevaring mellem klipninger Når Automower skal oplades, standser plæneklipperen på græsplænen, og den grønne indikatorlampe begynder at blinke. Sådan oplades plæneklipperen: 1. Stil hovedafbryderen i positionen ON, og lad lågen til kontrolpanelet være åben. 2. Slut ladekablet fra kabelgeneratoren/laderen til ladekontakten på plæneklipperen. Den grønne indikatorlampe Batteri lyser nu konstant. Når plæneklipperen er fuldt opladet, slukker den grønne indikatorlampe, og den gule begynder at blinke. Når batteriet er tomt, tager det 4-5 timer, før det er fuldt opladet. For at frigøre gulvplads ved opbevaring mellem klipningerne kan Automower både oplades og opbevares hængende på væggen ved hjælp af Automower væghænger ( ). Dansk - 31

31 4. ANVENDELSE 4.9 Lyd Plæneklipperen angiver driftsposition og indlæsninger med lydsignaler i henhold til nedenstående. Lyd Betyder 5 bip i 2 sekunder Starter knivdisk Kort klikkelyd Et langt bip En knap på tastaturet trykkes ned Knivdisk er bremset Forkert indlæsning Opladning afbrydes Kort dobbeltbip Korrekt indtastning Ladning tilsluttes 32 - Dansk

32 5. KONTROLPANEL 5. Kontrolpanel Kontrolpanelet på Husqvarna Automower består af indikatorlamper og et tastatur. Alle oplysninger vises gennem indikatorlamperne, og al indtastning foretages ved hjælp af tasterne. Kontrolpanelet består af tre grupper af knapper: valg, tal og hovedafbryder samt indikatorlamper. 5.1 Valg 1. Afbryd: Tryk for at afbryde den påbegyndte indtastning, eller nulstil plæneklipperen ved fejlmeddelelse. 2. YES: Tryk for at bekræfte indtastning af PIN-kode Tal 3. Tryk for at angive PIN-kode. Bruges også til specialkommandoer: Se 4.6 Ændring af PIN-kode på side 31. Dansk - 33

33 5. KONTROLPANEL 5.3 Hovedafbryder 4. Stil hovedafbryderen på ON for at kunne starte Automower. Stil hovedafbryderen på OFF, når du ikke anvender plæneklipperen, eller hvis du skal arbejde med knivdisken. Når hovedafbryderen står på OFF, kan plæneklipperens motorer ikke starte Indikatorlamper Indikatorlamperne indikerer statussen på plæneklipperen. Hvis alle lamper er slukkede, befinder plæneklipperen sig i standbytilstand. Start plæneklipperen igen ved at tænde og slukke på hovedafbryderen. 5. PIN-kode: Lampen lyser konstant: PIN-koden er angivet, og plæneklipperen er klar til at startes. Start plæneklipperen ved at lukke lågen. Lampen blinker: PIN-koden er ikke angivet. Angiv PIN-koden, og bekræft ved at trykke på YES-knappen. 6. Batteri: 7. Fejl: Lampen er slukket: Plæneklipperen oplades ikke, og den er tilstrækkeligt opladet til at klippe. Lampen lyser konstant: Plæneklipperen oplades. Lampen blinker: Plæneklipperen skal oplades. Lampen er slukket: Ingen fejl. Lampen blinker eller lyser konstant: En fejl betyder, at plæneklipperen ikke kan starte, se 8.1 Fejlmeddelelser på side Dansk

34 6. Haveeksempel - forslag til installation 6. HAVEEKSEMPEL I dette kapitel vises og forklares et antal installationer af Husqvarna Automower i forskellige havetyper. Du kan se eksemplerne som tip til, hvordan du gør installationen så god som muligt i din have. Se også 3. Installation på side 16. Forslag til installation Åben have uden smalle passager og forhindringer, areal: 300 m 2. Afgrænsningskablet er udlagt rundt om bløde buske og havens yderkant. Have med et langt, smalt område, areal: 300 m 2. Hvis det smalle område klippes for lidt, kan haven med fordel inddeles i to zoner. Dette gøres med afgrænsningskablet. Klip skiftevis zone 1 og zone 2. Hvis græsfladen i zone 2 er mindre end 100 m 2, bør plæneklipperen ikke efterlades der i hele klippetiden. Græsset kan da se nedtrampet ud. Brug timeren til at mindske klippetiden i området. Se punkt 4.5 Brug af timer på side 29 for at få oplysninger om, hvordan timeren indstilles 2 m zone 2 zone 1 Have med en smal passage, der deler haven i to områder, areal: 500 m 2. Hvis det lille område klippes for lidt, kan haven med fordel inddeles i to zoner. Hvis græsfladen i zone 2 er mindre end 100 m 2, bør plæneklipperen ikke efterlades der i hele klippetiden. Brug timeren til at mindske klippetiden i området. Se punkt 4.5 Brug af timer på side 29 for at få oplysninger om, hvordan timeren indstilles zone 1 zone 2 Dansk - 35

35 6. HAVEEKSEMPEL Forslag til installation Have med en stejl hældning (30 %), som inddeler haven i to områder, areal: 400 m 2. Hvis klipperesultatet mellem områderne bliver forskelligt, kan haven med fordel inddeles i to zoner. Plæneklipperen kan have svært ved at køre op ad stejle bakker. Derfor kan en have med stejle skråninger blive klippet ujævnt, også selv om der ikke er passager. zone 1 zone 2 To haver med et areal på 200 m 2. Der er lavet to separate installationer med hver sin kabelgenerator/lader, og plæneklipperen skal flyttes mellem haverne Dansk

36 7. Vedligeholdelse 7. VEDLIGEHOLDELSE For at opnå bedre driftssikkerhed og længere levetid skal du kontrollere og rengøre Husqvarna Automower regelmæssigt og udskifte slidte dele efter behov. Se 7.4 Rengøring på side 39 for at få yderligere oplysninger om rengøring. I den første tid, Automower anvendes, bør knivdisk, friktionsplade og knive kontrolleres én gang om ugen. Hvis slitagen i den forløbne tid har været lav, kan intervallet mellem kontrollerne øges. Det er vigtigt, at knivdisken kan rotere frit og let. Friktionspladen skal desuden kunne rotere frit og let i forhold til knivdisken. Knivsæggene skal være intakte. Knivenes levetid afhænger blandt andet af: driftstid og arbejdsområdets størrelse. græstype. jordtype. forekomst af genstande som kogler, nedfaldsfrugt, legetøj, værktøj, sten, rødder og lignende. Levetiden kan variere kraftigt, men er normalt driftstimer. Se 7.5 Udskiftning af knive på side 40 for at få yderligere oplysninger om udskiftning af knive. VIGTIG INFORMATION Hvis du anvender plæneklipperen med sløve knive, forringes klipperesultatet. Græsset bliver flosset, og Automower tappes hurtigere for energi, så den ikke kan klare samme arbejdsydelse. Dansk - 37

37 7. VEDLIGEHOLDELSE 7.1 Batteri Batteriet er vedligeholdelsesfrit, men har en begrænset levetid på 1-4 år. Levetiden afhænger dels af sæsonens længde, dels af hvor mange timer om dagen Automower anvendes. En lang sæson eller mange timers anvendelse om ugen bevirker, at batteriet skal udskiftes med kortere intervaller. VIGTIG INFORMATION Oplad batteriet helt ved udgangen af sæsonen, inden maskinen stilles til vinteropbevaring. 7.2 Vinteropbevaring Automower Automower skal rengøres grundigt inden vinteropbevaring, se 7.4 Rengøring på side 39. Automower bør ikke oplades konstant i løbet af vinteren. Oplad batteriet helt, inden maskinen stilles til vinteropbevaring. Stil hovedafbryderen på OFF. Det anbefales også, at batterier nogle gange om vinteren oplades fuldt for øget batterilevetid. Plæneklipperen bør da oplades ca. et døgn. Opladningen foretages i henhold til ovennævnte anvisninger, se punkt 3.3 Opladning af batteri på side 18. Opbevar plæneklipperen stående på alle fire hjul i tørre og frostfri omgivelser, gerne i originalemballagen, alternativt ophængt på væggen ved hjælp af Automower væghænger ( ). Kabelgenerator/lader Opbevar helst kabelgeneratoren/laderen indendørs. Afgrænsningskablet kan blive liggende i jorden. Hvis kabelgeneratoren/laderen tages ind, bør du beskytte enderne på afgrænsningskablet mod fugt ved f.eks. at lægge dem i en beholder med fedt. Hvis der ikke findes muligheder for opbevaring indendørs, skal afgrænsningskablet efterlades tilsluttet, og kabelgeneratoren/laderen skal efterlades tilsluttet til netspænding Dansk

38 7. VEDLIGEHOLDELSE 7.3 Service Send din Automower til service hos forhandleren inden vinteropbevaring. I forbindelse med service kan forhandleren foretage en grundig rengøring, teste plæneklipperens funktion og komponenter samt udskifte sliddele efter behov. 7.4 Rengøring Det er vigtigt at holde Automower ren. En plæneklipper med store græsophobninger klarer skråninger meget dårligere. Anvend aldrig højtryksspuling eller rindende vand ved rengøring. Det anbefales at anvende en børste og en forstøverflaske med vand. Undervogn og knivdisk 1. Stil hovedafbryderen på OFF. 2. Tag beskyttelseshandsker på. 3. Rejs Automower op på siden. 4. Rengør knivdisk og undervogn f.eks. med en opvaskebørste. Kontrollér samtidigt, at knivdisken roterer frit i forhold til motorholderen direkte ovenfor. Kontrollér også, at friktionspladen roterer frit i forhold til knivdisken. Hvis lange græsstrå eller andre genstande vikler sig ind, kan knivdisk og/eller friktionsplade bremses. Selv en mindre bremsning fører til øget energiforbrug, kortere klippetid og i yderste konsekvens, at plæneklipperen ikke kan klare et stort græsareal. Hvis en grundigere rengøring kræves, skal friktionspladen og eventuelt knivdisken afmonteres. Kontakt din forhandler efter behov. Dansk - 39

39 7. VEDLIGEHOLDELSE Chassis Rengør undersiden af chassiset. Børst maskinen, eller tør efter med en våd klud. VIGTIG INFORMATION Anvend ikke rindende vand ved rengøring. Hjul Rengør omkring forhjulene og baghjulene samt omkring forhjulenes ophæng. Karrosseri Anvend en fugtet, blød svamp eller klud til rengøring af karrosseriet. Hvis karrosseriet er stærkt tilsmudset, kan det være nødvendigt at bruge en sæbeopløsning eller et opvaskemiddel. 7.5 Udskiftning af knive ADVARSEL Anvend altid originaleknive og skruer ved udskiftning af dele. Udskiftning af kniven kombineret med genanvendelse af skruen kan medføre, at skruen slides under klipning og falder af. Kniven kan da blive slynget ud og forårsage skade. Automower er forsynet med tre knive, der er skruet i knivdisken. Knivene er tveæggede for at øge levetiden. Knivdisken drejer skiftevis mod venstre og højre. Alle tre knive og skruerne skal udskiftes samtidigt for at sikre et balanceret klippesystem. Du kan vælge mellem to forskellige knive som ekstraudstyr, med forskellige egenskaber. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger Dansk

40 7. VEDLIGEHOLDELSE Før udskiftning af knive: 1. Stil hovedafbryderen på OFF. 2. Tag beskyttelseshandsker på. 3. Læg Automower op og ned. 4. Drej friktionspladen, så hullet på pladen vender midt ud for skruen til kniven. 5. Skru kniven ud. Anvend en skruetrækker med lige kærv eller en krydskærv. 6. Løsn friktionspladen og knivdisken en anelse, og tag kniven og skruen ud. 7. Skru den nye kniv fast. Dansk - 41

41 8. FEJLSØGNING 8. Fejlsøgning 8.1 Fejlmeddelelser Nedenfor er angivet en række fejlmeddelelser, der kan vises af den røde Fejl-indikatorlampe på Husqvarna Automower. Fejlmeddelelsen fås frem ved at aflæse, hvor lampen blinker. Lampen blinker én til fem gange i hurtig rækkefølge, hvorefter den er slukket i 2 sekunder. Denne sekvens gentages, indtil Afbryd-knappen trykkes ned. Eksempelvis betyder tre blink i tabellen nedenfor, at lampen blinker tre gange i hurtig rækkefølge og derefter slukkes. Forsøg altid at starte plæneklipperen igen, hvis Fejl-indikatorlampen lyser eller blinker. Start plæneklipperen igen ved at trykke på Afbryd-knappen, angive din PIN-kode og lukke lågen. Hvis samme fejl forekommer ofte, eller hvis Fejl-indikatorlampen lyser konstant: kontakt din forhandler. Antal blink Fejlmeddelelse Årsag Afhjælpning 1 Forkert pinkode Der er angivet en forkert PIN-kode. Du får tre forsøg, derefter blokeres tastaturet i fem minutter. Angiv korrekt PIN-kode. 1 Ladekabel er ikke tilsluttet Ladekablet er ikke tilsluttet ved ændring af PIN-kode eller ved tilkobling af plæneklipper til kabelgenerator/lader. Tilslut ladekablet Dansk

42 8. FEJLSØGNING Antal blink Fejlmeddelelse Årsag Afhjælpning 2 Intet kabelsignal Kabelgeneratoren/laderen er ikke sluttet til netspænding, eller funktionens automatsikring er udløst. Brud på afgrænsningskablet. Forbindelsen mellem Automower og ladestationen er blevet afbrudt. Kan skyldes, at afgrænsningskablet er udlagt i forkert retning rundt om»øen«og dermed afbryder signalet. Hvis fejlen opstår på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden. 3 Glider Automower er kørt fast i noget. 3 Op og ned Automower hælder for meget eller er væltet. 3 Indelukket Automower er kørt fast i noget. Kontrollér tilslutningen til stikkontakten, og om et eventuelt HFI-relæ er udløst. Nulstil automatsikringen ved at trække kabelgeneratorens/laderens netkabel ud af stikkontakten, vente 10 sekunder og derefter sætte netkablet i stikkontakten igen. Kontrollér, hvilket signal lysdioden på kabelgeneratoren/laderen giver. Hvis den blinker, betyder det, at kablet er beskadiget. Reparer bruddet på kablet ved hjælp af en original vandtæt forlængerenhed Kobl plæneklipperen og kabelgeneratoren/laderen sammen ved at ændre PIN-kode, se side 31. Du kan bruge samme PIN-kode som tidligere. Du kan anvende den samme PIN-kode som tidligere. Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt korrekt. Prøv at flytte afgrænsningskablet. Ta loss klipparen och åtgärda orsaken till att den började slira. Om det berodde på vått gräs, vänta med att starta klipparen tills gräset torkat. For at holde drivhjulene rene og dermed øge fremdriften skal du bruge Automower hjulbørster ( ). Vend plæneklipperen rigtigt. Frigør Automower, og fjern årsagen til, at plæneklipperen er kørt fast. Dansk - 43

43 8. FEJLSØGNING Antal blink Fejlmeddelelse Årsag Afhjælpning 4 Uden for arbejdsområdet Begrænsningskablet er krydset ved tilslutning til kabelgenerator/lader. Begræsningskablet er lagt i for stor hældning. Afgrænsningskablet er udlagt forkert rundt om en»ø«. Afgrænsningskablet ligger for tæt på arbejdsområdets kant. Hvis fejlen opstår på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden. Byt om på kabelgeneratorens/laderens to tilslutninger af begrænsningskablet. Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt korrekt. Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med installationsinstruktionerne. Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt korrekt. Prøv at flytte afgrænsningskablet. 5 Hjulmotor blokeret Græs eller en genstand har sat sig fast rundt om drivhjulet. 5 Blokeret knivdisk Græs eller en genstand har sat sig fast rundt om knivdisken. Kontrollér drivhjulet, og fjern græsset eller genstanden. Kontrollér knivdisken, og fjern græsset eller genstanden Dansk

44 8. FEJLSØGNING 8.2 Fejlsymptom Hvis din Automower ikke fungerer korrekt, skal du følge fejlsøgningsskemaet nedenfor. Hvis fejlen ikke forsvinder, skal du kontakte din forhandler. Symptom Årsag Afhjælpning Ujævnt klipperesultat Automower vibrerer Plæneklipperen klipper i kortere perioder end normalt. Automower arbejder for få timer om ugen. For stort arbejdsområde. Sløve knive. Langt græs i forhold til indstillet klippehøjde. Græsophobning ved knivdisken eller rundt om motorakslen. Ubalanceret knivdisk eller beskadigede knive. Græs eller et fremmedlegeme bremser knivdisken eller friktionspladen. Dette er normalt ved høje temperaturer (gradvist tiltagende ved over 25 C). Batteriet er slidt op. Forlæng arbejdstiden. Prøv at begrænse arbejdsområdet eller forlænge arbejdstiden. Udskift samtlige knive og skruer, så de roterende dele er balanceret. Hæv klippehøjden, og sænk den derefter løbende. Kontrollér, at friktionspladen og knivdisken roterer frit og let. Hvis ikke, skal friktionspladen og eventuelt knivdisken afmonteres, hvorefter græs og fremmedlegemer skal fjernes. Se 7.4 Rengøring på side 39. Kontrollér knivene og skruerne, og udskift dem efter behov. Afmonter og rengør friktionspladen og knivdisken. Ingen afhjælpning. Kontakt din forhandler for at få batteriet kontrolleret og udskiftet. Dansk - 45

45 9. Tekniske data 9. TEKNISKE DATA Data Automower 210 C Dimensioner Længde Bredde Højde Vægt 76 cm 55 cm 30 cm 9,1 kg Tændingssystem Batteri Transformator Energiforbrug NiMH-specialbatteri 18V / 3Ah 230V / 24V Maksimalt 9 kwh/måned ved tre klipninger om ugen Støjemissioner Målt lydeffekt Garanteret lydeffekt 62 db (A) 64 db (A) Klipning Klippesystem Klippehøjde Klippebredde Arbejdskapacitet Tre leddelte skærende knivblade 2-6 cm 22 cm 500 m 2 +/- 20 %, afhængig af antal klipninger pr. uge. 10. Miljømæssige oplysninger Symbolet på Husqvarna Automower eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsstation, hvor man håndterer elektrisk og elektronisk udstyr. Når du bortskaffer dette produkt korrekt, er du med til at forhindre den negative indvirkning, der ellers kan være på sundhed og miljø. Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, dit renoveringsselskab eller den butik, hvor produktet er købt Dansk

46 11. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 11. EF-overensstemmels eserklæring EF-overensstemmelseserklæring (gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE Huskvarna, Sverige, tlf.: , erklærer hermed, at den automatiske plæneklipper Husqvarna Automower fra årgangsserienummer 2008 og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: -af den 22. juni 1998 angående maskiner 98/37/EF, bilag IIA. -af den 3. maj 1989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF, samt gældende tillæg. -af den 19. februar 1973 "om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser" 73/23/EØF Oplysninger om støjemissioner og klippebredde fremgår af kapitlet 9. Tekniske data. Følgende standarder opfyldes: EN 292-2, EN :1997 inkl. A1:1998, EN , SS og EN Huskvarna, den 1. oktober 2008 Christer Gustavsson, Udviklingschef Serienummer: Personlig kode: Forhandler: Forhandlerens telefonnummer: Dansk - 47

47 48 - Dansk 11. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

48 12. INDEX 12. Index A Afgrænsningskabel...25 Afgrænsning...19 Afgrænsninger...20 Forlængerenhed...24 Installation...18 Præsentation...10 Sekundære arealer...21 Skråning...22 Tilslutning...25 Trækning mod kabelgenerator/lader...24 Anvendelse Justering af klippehøjde...30 Sikkerhedsforskrifter...8 Arbejdsmåde Automower...14 Arbejdsområde Afgrænsning...19 Afgrænsninger...20 Automower Én til flere haver...15 Hvad er hvad...11 Tekniske data...46 Automower vibrerer...45 Automower...11 B Batteri Opladning...18 Udskifte...38 Vedligeholdelse...38 Bevægelsesmønster Automower...15 Blokeret knivdisk...44 Brug Lyd...32 Ændring af PIN-kode...31 Brug av Automower...28 Buske...21 C Chassi, vedligeholdelse...40 É Én Automower til flere haver...15 F Fejlmeddelelse...42 Fejlsymptom...45 Fejlsøgningsskema symptom...45 Flere haver og én Automower...15 Flisegang...20 Flytning Sikkerhedsforskrifter...9 Forberedelser installation...16 Forhindringer...20 Forkert pinkode...42 Forlængerenhed...24 forslag til installation...35 Friktionsplade, vedligeholdelse...37 G Glider Grøft H Haveeksempel Hjul,Vedligeholdelse Hjulmotor blokeret Hovedafbryder Hvad er hvad Automower I Indelukket Indikatorlamper Indstillinger Haveeksempel Installation Afgrænsningskabel...18,25 Afgrænsningskabel ind mod kabelgenerator/lader 24 Afgrænsningskabel på skråning Forberedelser Haveeksempel Kabelgenerator/lader Kontrol Planlægning Slinggenerator/laddare Trin for trin Yderkanter af arbejdsområdet Intet kabelsignal K Kabelgenerator/lader Afgrænsningskabel Installation Installation og tilslutning Præsentation Tilkobling til Automower Vinteropbevaring Kapacitet Automower Karosse, vedligeholdelse Klippehøjde Knivdisk, blokeret Knivdisk, vedligeholdelse...37,39 Knive Knive, udskifte Knive, vedligeholdelse Koble Automower til kabelgenerator/lader Koble Automower til ladestation Kontakt Kontrol af installation Kontrolpanel Hovedafbryder Indikatorlamper Tal Tastatur Dansk - 49

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1..Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower 305... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Automower. Brugsanvisning

Automower. Brugsanvisning Automower Brugsanvisning Automower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger plæneklipperen. Ideen bag Automower er taget direkte fra naturen - den imiterer et dyr,

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Plej plænen... Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Bosch Indego robotplæneklipper med effektiv»logicut TM «navigation og automatisk kortlægning for hurtig, nem installation og effektiv klipning

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 Indholdsfortegnelse Forord e-move Sikkerhedsråd Modeller af e-move Montering af e-move Betjening af e-move Guide for sikker kørsel med e-move Transport og

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere