HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING"

Transkript

1 HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

2

3 INNHOLDSFORTEGNESLE 1..Introduktion og sikkerhed Introduktion Symboler på Automower Symboler i brugsanvisningen Sikkerhedsforskrifter Præsentation Hvad er hvad? Funktion Søgningsmetode Installation Forberedelser Installation af ladestation Opladning af batteri Installation af afgrænsningskabel Tilslutning af afgrænsningskabel Installation af guidekabel Kontrol af installation Tilkobling af Automower 305 til ladestation Anvendelse Opladning af batteri Anvendelse af timer Start Stop Slukning Justering af klippehøjde Kontrolpanel Valg af driftsform Flervalgsknapper Tal Hovedafbryder Menufunktioner Hovedmenu Menustruktur Timer (1) Installation (2) Sikkerhed (3) Instillinger (4) Haveeksempel Vedligeholdelse Batteri Vinteropbevaring Service Efter vinteropbevaring Rengøring Transport og afmontering I tilfælde af tordenvejr Udskiftning af knive Fejlsøgning Meddelelser Symptom Tekniske data Miljømæssige oplysninger EF-overensstemmelseserklæring Dansk - 3

4 MEMO Serienummer: PIN-kode: Forhandler: Forhandlerens telefonnummer: Hvis slåmaskinen imod al forventning skulle blive stjålet, er det vigtigt at underrette forhandleren herom. Oplys serienummeret på slåmaskinen, så den kan blive registreret som stjålet i de centrale systemer hos Husqvarna AB. Dette er et vigtigt skridt i forbindelse med tyverisikringsprocedurerne, da det forringer interessen for at købe og sælge stjålne slåmaskiner Dansk

5 1..INTRODUKTION OG SIKKERHED 1..Introduktion og sikkerhed 1.1 Introduktion Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt. For at få mest mulig gavn af din Husqvarna Automower 305 skal du have viden om maskinens funktioner. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om slåmaskinen, hvordan den skal installeres, og hvordan den skal bruges. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. produkternes form og udseende uden forudgående varsel. Som en hjælp anvendes følgende system i brugsanvisningen: Tekst, som er skrevet med kursiv, er tekst, som vises på klipperens display, eller en henvisning til et andet afsnit i brugsanvisningen. Ord, som er skrevet med fed, er nogle af tasterne på klipperens tastatur. Ord, som er skrevet med VERSALER i kursiv, er hovedafbryderens position og de forskellige driftspositioner, som findes på klipperen. VIGTIG INFORMATION Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du anvender din Automower 305. ADVARSEL Automower 305 kan være farlig ved forkert håndtering. Dansk - 5

6 1..INTRODUKTION OG SIKKERHED 1.2 Symboler på Automower 305 Disse symboler kan findes på plæneklipperen. Kontrollér dem omhyggeligt. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du anvender din Automower 305. Advarsler og sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning skal følges nøje for at sikre, at plæneklipperen anvendes sikkert og effektivt. Automower 305 kan kun starte, når hovedafbryderen står i positionen 1, og den rigtige PIN-kode er angivet. Ved udførelse af kontrol og/eller vedligeholdelse skal hovedafbryderen stå på 0. Hold hænder og fødder væk fra de roterende knive. Placer aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når Automower 305 kører. Brug ikke Automower 305 som transportmiddel. Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiv. Dette produkt skal afleveres til den relevante genbrugsstation. 6 - Dansk

7 1..INTRODUKTION OG SIKKERHED 1.3 Symboler i brugsanvisningen Disse symboler findes i brugsanvisningen. Kontrollér dem omhyggeligt. Drej hovedafbryderen til 0, før der udføres eftersynsarbejde og/eller vedligeholdelse. Anvend altid beskyttelseshandsker ved alt arbejde med plæneklipperens undervogn. Anvend aldrig højtryksspuling eller rindende vand ved rengøring af Automower 305. En advarselsboks viser, at der er risiko for personskade, specielt hvis de givne instruktioner ikke følges. ADVARSEL Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. En informationsboks viser, at der er risiko for materialeskade, specielt hvis de givne instruktioner ikke følges. Boksen anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening. VIGTIG INFORMATION Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Dansk - 7

8 1..INTRODUKTION OG SIKKERHED 1.4 Sikkerhedsforskrifter Anvendelse Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du bruger Automower 305. Det er ikke tilladt at ændre originaludførelsen af Automower 305. Alle ændringer sker på eget ansvar. Kontrollér, at det græsareal, der skal klippes, er fri for sten, kviste, værktøj, legetøj og andre genstande, der kan beskadige knivene og bevirke, at plæneklipperen kører fast. Start Automower 305 i overensstemmelse med vejledningen. Når hovedafbryderen befinder sig i positionen 1, skal du sørge for at holde hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Løft aldrig Automower 305 eller bær rundt på den, når hovedafbryderen står i 1-positionen. Personer, der ikke er bekendt med Automower 305 funktioner og opførselfremgangsmåde for Automower 305, må ikke betjene plæneklipperen. Brug aldrig Automower 305, hvis der er personer (især børn) eller husdyr i nærheden. Undlad at placere genstande oven på Automower 305 eller dens ladestation. Lad ikke Automower 305 arbejde med defekt knivdisk eller karrosseri. Den må heller ikke arbejde med defekte knive, skruer, møtrikker eller kabler. Anvend ikke Automower 305, hvis hovedafbryderen er defekt. Sluk altid for Automower 305 på hovedafbryderen, når den ikke skal buges. Automower 305 kan kun starte, når hovedafbryderen er stillet i positionen 1, og den korrekte PIN-kode er indtastet. Automower 305 må ikke bruges, hvis der anvendes sprinkler. Anvend derfor timerfunktionen, se 6.3 Timer (1), så plæneklipper og sprinkler ikke er i gang samtidigt. Husqvarna AB garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem Automower 305 og andre typer trådløse systemer som fjernbetjeninger, radiosendere, nedgravet dyreindhegning eller lignende. Hvis der er risiko for torden, skal transformeren afbrydes fra stikkontakten, og afgrænsningskablet skal afbrydes fra ladestationen. 8 - Dansk

9 1..INTRODUKTION OG SIKKERHED Flytning Ved transport over længere afstande bør Automower 305 pakkes ned i den oprindelige emballage. Sådan opnår du en sikker flytning fra eller inden for arbejdsområdet: Tryk på STOP-tasten for at standse plæneklipperen. Hvis sikkerheden er indstillet til det mellemhøje eller høje niveau (se 6.5 Sikkerhed (3)), skal PIN-koden indtastes. PIN-koden er på fire cifre og vælges, når slåmaskinen startes for første gang, se 3.8 Tilkobling af Automower 305 til ladestation. 1. Stil hovedafbryderen i positionen 0, hvis slåmaskinen skal bæres. 2. Bær plæneklipperen i det håndtag, der sidder længst bagude under maskinen. Bær plæneklipperen, så knivdisken vender væk fra kroppen. VIGTIG INFORMATION Løft aldrig slåmaskinen, når den er parkeret i ladestationen. Dette kan beskadige ladestationen og/eller slåmaskinen. Vedligeholdelse ADVARSEL Når plæneklipperen vendes op/ned, skal hovedafbryderen altid stå på 0. Hovedafbryderen skal stå på 0 ved alt arbejde på plæneklipperens undervogn, som f.eks. rengøring eller udskiftning af knive. Kontrollér Automower 305 hver uge, og udskift eventuelle beskadigede eller slidte dele. Kontrollér især, at knivene og knivdisken ikke er beskadiget. Udskift efter behov alle knive og skruer samtidigt, så de roterende dele er balanceret, se 8.8 Udskiftning af knive. Dansk - 9

10 2. PRÆSENTATION 2. Præsentation Dette kapitel indeholder oplysninger, som det er vigtigt at være opmærksom på ved planlægning af installationen. En installation af Husqvarna Automower 305 omfatter fire hovedkomponenter: Automower 305, en automatisk plæneklipper, der klipper græsset ved at bevæge sig i et hovedsageligt uregelmæssigt mønster. Plæneklipperen drives af et vedligeholdelsesfrit batteri. Ladestation, som Automower 305 automatisk søger hen til, når ladeniveauet i batteriet bliver for lavt. Ladestationen har tre funktioner: At sende styresignaler rundt i afgrænsningskablet. Afsendelse af styresignaler i styreledningen, så Automower 305 kan finde ladestationen. At oplade batteriet på Automower 305. Transformator, der tilsluttes mellem ladestationen og en 230V-stikkontakt. Transformeren forbindes med stikkontakten og ladestationen ved hjælp af et 10 m langt lavspændingskabel. Lavspændingskablet må ikke forkortes eller forlænges. Et længere lavspændingskabel fås som tilbehør. Henvend dig til forhandleren for at få yderligere oplysninger. Kablet, som lægges i en løkke rundt om arbejdsområdet til Automower 305. Afgrænsningskablet lægges ud langs kanterne på græsplænen og rundt om genstande og planter, som plæneklipperen ikke må støde imod. Kablet bruges også som guidekabel. Det kabel, der leveres til installationen, er 150 m langt. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, er det muligt at købe mere kabel, der ved hjælp af en forlængerenhed kan kobles på det eksisterende kabel Dansk

11 2. PRÆSENTATION 2.1 Hvad er hvad? Tallene på billedet svarer til: 1. Karosseri 2. Afdækning til display, tastatur og klippehøjdejustering 3. Stopknap/låseknap til åbning af afdækningen 4. Kontaktplade 5. Lysdiode til funktionskontrol af ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet 6. Ladestation 7. Håndtag 8. Batteridæksel 9. Knivdisk 10. Chassisdel med elektronik, batteri og motorer 11. Hovedkontakt 12. Baghjul 13. Opladningsplade 14. Tastatur 15. Display 16. Løkkekabel til afgrænsningskabel og guidekabel 17. Lavspændingskabel 18. Forbindelsesstykke til løkkekabel 19. Søm til fastgørelse af ladestationen 20. Transformer 21. Kramper 22. Målepind til hjælp ved montering af afgrænsningskabel (målepinden brækkes fri af kassen) 23. Tilkobling til løkkekabel 24. Betjeningsvejledning Dansk - 11

12 2. PRÆSENTATION 2.2 Funktion Kapacitet Automower 305 anbefales til plæner på op til 500 m 2. Arealet, som Automower 305 kan vedligeholde, afhænger primært af knivenes tilstand samt græssets type, vækst og fugtindhold. Havens udformning har også betydning. Hvis haven mest består af åbne græsarealer, kan Automower 305 klippe mere pr. time, end hvis haven består af flere små græsarealer, der er opdelt af mange træer, bede og passager. Hvor længe Automower 305 klipper hhv. oplades, kan variere og afhænger blandt andet af den omgivende temperatur. En fult opladt Automower 305 kan slå græs i 40 til 50 minutter afhængigt af batteriets alder og græssets tæthed. Slåmaskinen lader derefter i 120 til 150 minutter afhængigt af batteriets alder og omgivelsestemperaturen. Klippeteknik Klippesystemet til Automower 305 bygger på et effektiv og energibesparende princip. Til forskel fra almindelige plæneklippere skærer Automower 305 græsset over i stedet for at klippe det. For at opnå det bedste klipperesultat anbefales det primært at lade Automower 305 slå græsset i tørvejr. Automower 305 kan også slå græsset i regnvejr, men vådt græs klæber lettere til plæneklipperen, og risikoen for, at den glider på stejle skråninger, er større. For at opnå det bedste klipperesultat skal knivene være i en god tilstand. For at knivene skal holde sig skarpe så længe som muligt, er det vigtigt at holde græsplænen fri for grene, små sten og andre genstande, som kan skade knivene Dansk

13 2. PRÆSENTATION Arbejdsmåde Automower 305 klipper græsplænen automatisk. Den veksler mellem kontinuerlig klipning og opladning. Plæneklipperen begynder at søge efter ladestationen, når batteriniveauet bliver for lavt. Automower 305 klipper ikke, når den søger efter ladestationen. Når Automower 305 søger efter ladestationen, søger den først uregelmæssigt efter guidekablet. Derefter følger den guidekablet til ladestationen, vender omkring umiddelbart foran stationen og bakker ind i den. Når batteriet er fuldt opladt, forlader slåmaskinen ladestationen og begynder at klippe i en tilfældigt valgt retning inden for udgangssektoren på 90 til 270. Med henblik på at sikre ensartet klipning af plænen, selv i vanskeligt tilgængelige dele af haven, kan der foretages en række manuelle indstillinger af, hvordan slåmaskinen skal forlade ladestationen, se 6.4 Installation (2). Når karrosseriet på Automower 305 støder på en forhindring, bakker plæneklipperen og vælger en ny kørselsretning. To sensorer på Automower 305, én frem og én tilbage, registrerer, når plæneklipperen nærmer sig afgrænsningskablet. Automower 305 passerer kablet op til 28 centimeter, før den vender. STOP-tasten på oversiden af Automower 305 anvendes først og fremmest til at stoppe plæneklipperen med, når den kører. Når STOP-tasten trykkes ned, åbnes en låge, hvorunder der findes et kontrolpanel. STOP-tasten forbliver trykket ned, indtil lågen lukkes igen. Dette fungerer som startspærre. Dansk - 13

14 2. PRÆSENTATION Via kontrolpanelet på oversiden af Automower 305 foretager du alle indstillinger af plæneklipperen. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten. Når hovedafbryderen sættes i positionen 1 for første gang, påbegyndes der en opstartssekvens, som omfatter: valg af sprog, tidsformat, datoformat og den firecifrede PIN-kode samt indstilling af klokkeslæt og dato, se 3.8 Tilkobling af Automower 305 til ladestation. Når det er gjort, skal den valgte PIN-kode indtastes, hver gang hovedafbryderen flyttes til Sikkerhed (3) for at få flere oplysninger om tyverisikring. Bevægelsesmønster Plæneklipperens bevægelsesmønster er uregelmæssigt og bestemmes af Automower 305. Et bevægelsesmønster gentages aldrig. Dette klippesystem bevirker, at græsplænen bliver klippet jævnt, uden at der er striber efter plæneklipperen. 2.3 Søgningsmetode Automower 305 kører vilkårligt, indtil den når guidekablet. Derefter følger klipperen guidekablet ind til ladestationen. Guidekablet er et kabel, der lægges fra ladestationen imod f.eks. en fjernt beliggende del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage, som derefter forbindes med afgrænsningskablet. Flere oplysninger, se 3.6 Installation af guidekabel Dansk

15 3. INSTALLATION 3. Installation Dette kapitel beskriver installation af Husqvarna Automower 305. Før du påbegynder installationen, skal du læse det foregående kapitel 2. Præsentation. Læs også dette kapitel fuldstændigt, før du påbegynder installationen. Udførelsen af installationen afgør, hvor godt Automower 305 fungerer. Det er derfor vigtigt at planlægge installationen grundigt. Planlægningen forenkles, hvis du tegner en skitse over arbejdsområdet inkl. alle forhindringer. På denne måde bliver det lettere at finde frem til ideelle placeringer til ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet. Tegn føringen af afgrænsnings- og guidekablet ind på skitsen. Udfør installationen i henhold til nedenstående trin: 3.1 Forberedelser. 3.2 Installation af ladestation. 3.3 Opladning af batteri. 3.4 Installation af afgrænsningskabel. 3.5 Tilslutning af afgrænsningskabel. 3.6 Installation af guidekabel. 3.7 Kontrol af installation. 3.8 Tilkobling af Automower 305 til ladestation. Ladestationen og afgrænsings- og guidekablet skal tilsluttes, for at der kan gennemføres en fuldstændig opstart af Automower 305. Hvis det imidlertid er nødvendigt at starte slåmaskinen, uden at hele løkkeinstallationen er på plads, kan der sluttes et kortere midlertidigt afgrænsningskabel og guidekabel til ladestationen. 3.1 Forberedelser 1. Hvis græsset i det tiltænkte arbejdsområde er mere end 10 cm langt, skal det klippes med en almindelig plæneklipper. Saml derefter græsset op. 2. Gennemlæs nøje alle de forskellige trin før installationen. 3. Kontrollér, at alle dele til installationen findes: Tallene i parentes henviser til det detaljerede billede 2.1 Hvad er hvad?. Brugsanvisning (24) Automower 305 Ladestation (6) Kabel til afgrænsningskabel og guidekabel (16) Transformator (20) Lavspændingskabel (17) Kramper (21) Dansk - 15

16 3. INSTALLATION Forbindelsesstykke til kabel (18) Skruer til ladestationen (19) Målepind (22) Forlængerenhed til kabel (23) Til installationen skal du også bruge: hammer til fastgørelse af kramperne i jorden, kombinationsstang, og en stikspade, hvis afgrænsningskablet skal graves ned. 3.2 Installation af ladestation Optimal placering af ladestation Eksempler på den mest hensigtsmæssige placering af ladestationen finder du under 7. Haveeksempel. Ladestationen skal placeres, så den har god plads foran (mindst 3 meter). Den bør desuden placeres centralt i arbejdsområdet, så det er nemmere for Automower 305 at nå ud i alle dele af arbejdsområdet. Det er en god ide at anbringe ladestationen i skyggen. Batteriet skånes, hvis det oplades i så lav en omgivende temperatur som muligt. Placer ikke ladestationen på hjørner eller i lommer på arbejdsområdet. Der skal trækkes et ret stykke afgrænsningskabel på mindst 2 meter til højre og venstre for ladestationen. Ladestationen skal anbringes på et plant område. Forenden af ladestationen må maks. være 3 cm højere end bagenden. Forenden af ladestationen må aldrig være placeret lavere end bagenden. 3 Ladestationen må ikke anbringes, så pladen bøjes Dansk

17 3. INSTALLATION Vær opmærksom på afstanden til en stikkontakt, når du vælger en position til ladestationen. Ladestationen skal forbindes til en stikkontakt med 230 V via transformeren. Lavspændingskablet til transformeren er 10 meter langt, men andre længder fås som tilbehør. Henvend dig til forhandleren for at få yderligere oplysninger. VIGTIG INFORMATION Lavspændingskablet må ikke forkortes eller forlænges. Tip! Det er muligt at lade lavspændingskablet krydse arbejdsområdet. Det skal da fastgøres med kramper eller graves ned. I visse tilfælde findes der en bedre placering af ladestationen end i nærheden af en husmur eller ved den nærmeste stikkontakt. Transformatoren skal placeres et sted med god udluftning, og hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Det er også en fordel, hvis transformatoren kan placeres under tag. Det anbefales at anvende HFI-relæ, når transformatoren sluttes til stikkontakten. Undgå at anbringe ladestationen i en smal passage (smallere end cirka 3 meter). Installation og tilslutning af ladestation 1. Placer ladestationen på et egnet sted. 2. Fastgør ladestationen til jorden ved hjælp af de medfølgende skruer. 3. Sørg for, at skruerne er sikret hele vejen ned i forsænkeren. VIGTIG INFORMATION Det er ikke tilladt at lave nye huller i pladen. Anvend kun de eksisterende huller, når du fastgør pladen i jorden. Dansk - 17

18 3. INSTALLATION 4. Slut lavspændingskablet til ladestationen. 5. Slut transformatorens netkabel til et 230V-stik. Det anbefales at anvende et HFI-relæ. Hvis stikkontakten befinder sig udendørs, er det vigtigt at sørge for, at transformeren beskyttes imod direkte sollys. VIGTIG INFORMATION Transformeren må aldrig udsættes for direkte sollys. VIGTIG INFORMATION Træd aldrig på pladen på ladestationen. 3.3 Opladning af batteri Slåmaskinen kan lades op, så snart ladestationen er tilsluttet. Flyt hovedafbryderen til positionen 1. Placér Automower 305 i ladestationen for at oplade batteriet, mens afgrænsnings- og guidekablet lægges. Hvis batteriet er afladt, tager det omkring 3 timer at lade det helt op. VIGTIG INFORMATION Automower 305 kan ikke køre, før installationen er helt færdig Dansk

19 3. INSTALLATION 3.4 Installation af afgrænsningskabel Afgrænsningskablet kan installeres på en af følgende måder: 1. Fæstne kablet i jorden med kramper. Det er bedst at fastgøre kablet med kramper, hvis du vil kunne foretage justeringer af afgrænsningskablet i løbet af de første ugers drift. 2. Grav kablet ned. Det er bedst at grave afgrænsningskablet ned, hvis du vil kunne rive eller lufte plænen. Begge metoder kan kombineres efter behov, så en del af afgrænsningskablet fastgøres med kramper, og den resterende del graves ned. Optimal udlægning af afgrænsningskablet Afgrænsningskablet skal lægges, så det: Danner en omkreds omkring arbejdsområdet til Automower 305. Der må kun anvendes originale afgrænsningskabler. Dette kabel er fortinnet og har en kraftig isolering for at modstå jordens fugtighed. Holder en maksimal afstand af 15 meter fra Automower 305 i hele arbejdsområdet. Det er maks. 250 meter langt. Afhængigt af hvad arbejdsområdet grænser op til, skal afgrænsningskablet udlægges med forskellige afstande til forhindringer. Billedet nedenfor viser, hvordan afgrænsningskablet skal udlægges omkring arbejdsområdet og omkring forhindringer. Dansk - 19

20 3. INSTALLATION Afgrænsninger af arbejdsområdet Hvis en høj forhindring, f.eks. en væg eller en mur, grænser op til arbejdsområdet, skal afgrænsningskablet lægges 30 cm fra forhindringen. Så støder Automower 305 ikke sammen med forhindringen, og slitage på karrosseriet mindskes. Hvis arbejdsområdet grænser op mod en lille grøft, f.eks. en rabat, eller en mindre forhøjning, f.eks. en lav kantsten (3-5 cm), skal afgrænsningskablet lægges 20 cm ind i arbejdsområdet. Dette forhindrer, at hjulene kører ned i grøften eller op på kantstenen. Hvis arbejdsområdet grænser op mod en flisegang eller lignende, der ligger i niveau med græsplænen, er det muligt at lade Automower 305 køre et stykke ud på gangen. Afgrænsningskablet skal da lægges 5 cm fra gangens kant. Hvis arbejdsområdet er delt af en flisegang, der ligger i niveau med græsplænen, kan du lade Automower 305 køre ud over gangen. Afgrænsningskablet kan med fordel udlægges under fliser. Det er også muligt at udlægge afgrænsningskablet mellem fliser. Bemærk! Automower 305 må ikke køre over en grusgang eller lignende, da det kan ødelægge knivene. VIGTIG INFORMATION Hvis arbejdsområdet er i umiddelbar nærhed af vandområder, skråninger eller skrænter, skal afgrænsningskablet suppleres med et hegn eller lignende. Højden skal være mindst 15 cm. Dette vil forhindre Automower 305 i at havne uden for arbejdsområdet under alle omstændigheder Dansk

21 3. INSTALLATION Afgrænsninger inden for arbejdsområdet Anvend afgrænsningskablet til at afgrænse et område inden for arbejdsområdet ved at lave øer omkring forhindringer, der ikke tåler stød, for eksempel rabatter, buske og springvand. Læg kablet ud til området, før det omkring det område, som skal afgrænses, og derefter tilbage i samme spor. Hvis du anvender kramper, skal kablet lægges under samme krampe på vejen tilbage. Hvis afgrænsningskablet til og fra en ø ligger tæt sammen, kan klipperen køre over kablet. Robuste forhindringer som f.eks. træer og buske, der er højere end 15 cm, skal ikke afgrænses med afgrænsningskablet. Automower 305 vender, når den støder mod en sådan forhindring. For at opnå så skånsom og lydløs drift som muligt er det dog at foretrække, at alle faste genstande i og ved arbejdsområdet afgrænses. Forhindringer, der skråner svagt, f.eks. sten eller store træer med forhøjet rodnet, skal afgrænses eller fjernes. I modsat fald kan Automower 305 glide op på disse forhindringer og dermed beskadige knivene. Sekundære arealer Hvis arbejdsområdet består af to flader, som er forenet af en passage, hvor afstanden mellem afgrænsningskablerne bliver mindre end 60 cm, anbefales det at lave et sekundært areal. Læg afgrænsningskablet omkring det sekundære areal, så det danner en ø uden for hovedområdet. Automower 305 skal flyttes manuelt mellem hovedområdet og det sekundære areal. Anvend driftspositionen MAN, når Automower 305 skal klippe et sekundært areal. I stedet for at lave en ø med det eksisterende afgrænsningskabel kan der med fordel anvendes en generator til et sekundært areal. Generatoren kan købes som ekstraudstyr. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. Sekundært areal Hovedområde Passage ved klipning Lange og smalle passager og områder, der er smallere end 1,5-2 meter, bør undgås. Når Automower 305 klipper, er der risiko for, at den kører rundt i passager eller områder i for lang tid. Græsset kan da se fladtrykt ud. Dansk - 21

22 3. INSTALLATION Skråninger Afgrænsningskablet kan udlægges på tværs af en skråning med en hældning på mere end 10 %. Afgrænsningskablet bør ikke udlægges på tværs af en skråning, som er stejlere end 10 %. Der er risiko for, at Automower 305 så får vanskeligt ved at vende. Derefter standser klipperen og viser fejlmeddelelsen Uden for arbejdsområdet. Risikoen er størst i fugtigt vejr, eftersom hjulene da kan glide i det våde græs. Hvis der derimod findes forhindringer, som Automower 305 kan støde sammen med, for eksempel et stativ eller en tæt hæk, kan afgrænsningskablet udlægges på tværs af en skråning, som er stejlere end 10 %. Inde i arbejdsområdet kan Automower 305 klippe arealer, der har en hældning på op til 25 cm pr. meter i længden (25 %). Arealer, der hælder mere, skal afgrænses med afgrænsningskablet. Hvis arbejdsområdets yderkant et sted har en hældning på mere end 10 cm pr. meter i længden (10 %), skal afgrænsningskablet udlægges cirka 20 cm inden for det sted, hvor hældningen begynder Dansk

23 3. INSTALLATION Udlægning af afgrænsningskabel Læg afgrænsningskablet ud omkring arbejdsområdet, men vent med at slutte kablet til ladestationen. VIGTIG INFORMATION Ekstra kabel må ikke lægges i rulle uden for afgrænsningskablet. Dette kan føre til forstyrrelser af Automower 305. Tip! Benyt den medfølgende målepind som hjælp, når du lægger afgrænsningskablet ud. Med målepinden er det nemt at fastlægge den rigtige afstand imellem afgrænsningskablet og afgrænsningen/hindringen. Hvis du vil fastgøre afgrænsningskablet med kramper: Klip græsset meget tæt med en almindelige plæneklipper eller en trimmer, der hvor kablet skal lægges. Så er det lettere at udlægge kablet nær jorden, og risikoen for, at klipperen klipper kablet over, reduceres. Sørg for at lægge afgrænsningskablet nær jorden og fæstne kramperne tæt ca. 75 cm mellem hver krampe. Kablet skal alle steder ligge nær jorden, så der ikke afklippes, før græssets rødder er vokset over det. Anvend en hammer til at slå kramperne ned i jorden med. Uvis stor forsigtighed, når kramperne bankes i, og sørg for, at kablet ikke udsættes for trækbelastninger. Undgå at folde kablet i skarpe folder. Hvis afgrænsningskablet skal graves ned: Sørg for at lægge afgrænsningskablet mindst 1 cm og maks. 20 cm ned i jorden. Afgrænsningskablet må ikke krydses på vej til og fra en ø. Dansk - 23

24 3. INSTALLATION Udlægning af afgrænsningskabel ind mod ladestationen Afgrænsningskablet skal lægges helt uden for ladestationen (se figuren nedenfor). Hvis afgrænsningskablet lægges på nogen anden måde, kan Automower 305 have svært ved at finde ladestationen. Under tilslutningen til ladestationen skal du sørge for, at afgrænsningskablets højre ende sluttes til den højre klemme, og at den venstre ende sluttes til den venstre klemme. Forlæng afgrænsningskablet Hvis afgrænsningskablet ikke er tilstrækkeligt langt og derfor skal forlænges, skal du anvende den originale loddefri forlængerenhed. Det er vandtæt og giver en pålidelig elektrisk sammenkobling. Ved sammenkobling skal begge kabelender føres ind i forlængerenheden. Tryk derefter knappen ned på forlængerenhedens overside. Anvend en tang eller lignende, da det kan være svært at trykke tasten på forlængerenheden ned med fingrene. VIGTIG INFORMATION Sammensnoede kabler eller samlemuffer, der er omviklet med isolerbånd, er ikke at betragte som tilfredsstillende splejsninger. Fugten i jorden bevirker, at lederne oxiderer, hvilket med tiden fører til brud på kredsløbet Dansk

25 3. INSTALLATION 3.5 Tilslutning af afgrænsningskabel Slut afgrænsningskablet til ladestationen: VIGTIG INFORMATION Afgrænsningskablet må ikke krydses ved tilslutning til ladestationen. Derfor skal højre kabelende sluttes til den højre kontakt på ladestationen og omvendt. 1. Læg kabelenderne i forbindelsesanordningen: Åbn forbindelsesanordningen. Læg kablet ind i forsænkningen på anordningen. 2. Tryk forbindelsesanordningen sammen med en tang. Tryk, til der høres et klik. 3. Klip overskydende afgrænsningskabel af. Klip 1-2 cm over den respektive forbindelsesanordning. 4. Tryk forbindelsesanordningen fast på forbindelsesstiften, mærket A, på ladestationen. VIGTIG INFORMATION Højre forbindelsesanordning skal sluttes til den højre forbindelsesstift på ladestationen og omvendt. Dansk - 25

26 3. INSTALLATION 3.6 Installation af guidekabel Guidekablet er et kabel, som lægges væk fra ladestationen, f.eks. ud imod en fjern del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage, og som derefter forbindes med afgrænsningskablet. Den samme kabelrulle benyttes til både afgrænsings- og guidekablet. Præcis som med afgrænsningskablet kan guidekablet fastgøres med kramper eller graves ned i jorden. Guidekablet bruges af Automower 305 til at finde vej tilbage til ladestationen, men et styrer også slåmaskinen væk fra ladestationen til fjernt beliggende dele af arbejdsområdet. Flere oplysninger om funktionen Fjern start, se 6.4 Installation (2). Udlægning og tilslutning af guidekabel 1. Kontrollér, at ladestationen har den bedste placering. Guidekablet og den del af afgrænsningskablet, som går retur til ladestationen, kaldes for returkabel. Strømmen i returkablet går altid venstre om i forbindelsen mellem guidekablet og afgrænsningskablet. Billedet viser, hvad der regnes med som returkabel. Billedet er også et godt eksempel på en god placering af ladestationen, da returkablet bliver så kort som muligt. Hvis guidekablet bliver længere end 250 meter, kan plæneklipperen få svært ved at følge kablet. Dette varierer, afhængigt af hvordan haven og installationen ser ud Dansk

27 3. INSTALLATION 2. Træk kablet igennem spalten i bunden af laderpladen. 3. Fastgør et forbindelsesstykke til guidekablet. Forbind det med ladestationens kontaktklemme med mærkningen 'guide'. 4. Træk guidekablet mindst 2 meter lige ud fra den forreste kant af ladepladen. Maks. Afstand Mindst 30 cm Mindst 2 m Dansk - 27

28 3. INSTALLATION Hvis guideledningen skal lægges i en passage: Automower 305 følger guidekablet på samme side af kablet både til og fra ladestationen. Det betyder, at guidekablet ind mod ladestationen er på højre side af klipperen, og at guidekablet ud fra ladestationen er på venstre side af klipperen. I passagen skal guidekablet placeres, så klipperen får så meget plads at køre på som muligt. Afstanden mellem afgrænsningskablet og guidekablet skal dog være mindst 30 cm (se billedet ovenfor). Undgå at lægge kablet i spidse vinkler. Det kan medføre, at plæneklipperen får svært ved at følge guidekablet. 5. Læg guidekablet ud til det sted på afgrænsningskablet, hvor du vil foretage tilslutningen. 6. Løft afgrænsningskablet frem. Klip afgrænsningskablet af med en skævbider. 135º 90º 135º 7. Slut guidekablet til afgrænsningskablet ved hjælp af en forlængerenhed: Skyd enderne af guidekablet ind i hullerne til højre og til venstre på forlængerenheden. Skyd enden af guidekablet i det midterste hul. Brug en tang til at trykke knappen på tilslutningsstykket helt sammen. 8. Fastgør forlængerenheden med kabler, eller grav den ned. VIGTIG INFORMATION Guidekablets funktion varierer, afhængigt af hvordan arbejdsområdet ser ud. Det anbefales derfor at teste installationen ved hjælp af funktionen Test IND (2-3-1). VIGTIG INFORMATION Guidekablet må ikke krydse afgrænsningskablet, f.eks. et afgrænsningskabel, der lægges ud til en ø Dansk

29 3. INSTALLATION 3.7 Kontrol af installation Kontrollér løkkesignalet ved hjælp af lysdioderne på ladestationen. Konstant grønt lys = signalerne er gode. Blinkende blåt lys = afbrydelse i afgrænsningskablet, intet signal. Blinkende gult lys = afbrydelse i guidekablet, intet guidesignal. Blinkende rødt lys = afbrydelse i ladestationens antenneplade, intet fjernsignal tilgængeligt. Fejlen skal udbedres af en autoriseret forhandler. Konstant blåt lys = svagt signal. Dette kan skyldes, at afgrænsningskablet er længere end 250 m, eller at kablet er beskadiget. Hvis slåmaskinen fungerer alligevel, er dette ikke noget problem. Konstant rødt lys = fejl i ladestationens elektroniske printkort. Fejlen skal udbedres af en autoriseret forhandler. 3.8 Tilkobling af Automower 305 til ladestation 1. Stil hovedafbryderen på Placer Automower 305 i ladestationen. 3. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten. Når Automower 305 startes første gang, aktiveres en opstartssekvens. Der spørges om følgende: Sprog Tidsformat Korrekt tid Datoformat Dato Firecifret PIN-kode. Alle kombinationer bortset fra 0000 er tilladte. Dansk - 29

30 4. ANVENDELSE 4. Anvendelse 4.1 Opladning af batteri Når Husqvarna Automower 305 er ny eller har stået ubenyttet hen i en længere periode, er batteriet tomt og skal oplades før start. Opladningen tager 2 time. 1. Stil hovedafbryderen på Placer Automower 305 i ladestationen. Skub plæneklipperen ind, indtil den ikke kan komme længere. Der etableres optimal kontakt, når begge opladningsplader på plæneklipperen ligger mod centrum på kontaktpladen på ladestationen. 3. Åbn lågen til kontrolpanelet. I displayet vises en meddelelse om, at ladeprocessen er i gang. ADVARSEL Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, før du starter din Automower 305. ADVARSEL Hold hænder og fødder væk fra de roterende knive. Placer aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når motoren er i gang Dansk

31 4. ANVENDELSE 4.2 Anvendelse af timer Du opnår det bedste klipperesultat, hvis du ikke klipper græsset for meget. Anvend timerfunktionen (se 6.3 Timer (1) på side 38) for at undgå en fladtrykt græsplæne, og så din Automower 305 får optimal levetid. Når du indstiller timeren, skal du regne med, at Automower 305 klipper omkring 20 m 2 i timen pr. dag. Eksempel: hvis arbejdsområdet er på 300 m 2, skal slåmaskinen køre i 15 timer om dagen. Græssets kvalitet forbedres, hvis det klippes hver anden dag i stedet for 12 timer hver dag. Desuden har græsset godt af at hvile i en periode på mindst tre dage en gang om måneden. 4.3 Start 1. Stil hovedafbryderen på Tryk på STOP-tasten for at åbne lågen til kontrolpanelet. 3. Angive PIN-koden. Anmodningen om PIN-koden kan deaktiveres. Flere oplysninger om tyverisikring, se 6.5 Sikkerhed (3) 4. Tryk på startknappen. 5. Luk dækslet inden for 10 sekunder. 6. Når knivdisken starter, afgives der 5 bipsignaler inden for 2 sekunder. 4.4 Stop 1. Tryk på STOP-tasten. Automower 305 standser, klippemotoren stopper, og lågen til kontrolpanelet åbnes. Standsning 1. Tryk på startknappen. 2. Luk dækslet inden for 10 sekunder. Automower 305 starter automatisk. 4.5 Slukning 1. Tryk på STOP-tasten. 2. Stil hovedafbryderen på 0. Sluk altid for Automower 305 på hovedafbryderen, hvis der skal udføres vedligeholdelse på den, eller hvis slåmaskinen skal flyttes uden for arbejdsområdet. Dansk - 31

32 ANVENDELSE 4.6 Justering af klippehøjde Klippehøjden kan varieres fra MIN (2 cm) til MAX (5 cm). Hvis græsset er langt, tilrådes det at lade Automower 305 begynde at klippe med klippehøjden MAX. Når græsset derefter er klippet kort, kan du sænke klippehøjden gradvist. Sådan justerer du klippehøjden: 1. Tryk på STOP-knappen for at standse slåmaskinen, og åbn derefter slåmaskinen. 2. Drej højdejusteringsknappen til den ønskede position. Den valgte position indikeres ved den orange bjælke, der kan ses igennem vinduet ved knappen. Drej imod urets retning for at øge klippehøjden. Drej i urets retning for at reducere klippehøjden Dansk

33 5. KONTROLPANEL 5. Kontrolpanel Alle kommandoer til og indstillinger af Husqvarna Automower 305 sker via kontrolpanelet. Der er adgang til samtlige funktioner via et antal menuer. Kontrolpanelet består af et display og et tastatur. Alle oplysninger vises på displayet, og al indtastning foretages ved hjælp af tasterne. Når der er trykket på stopknappen, og dækslet åbnes, vises betjeningsvinduet; uret, valgt driftstilstand, antal timer maskinen har været aktiv, og batteristatus. Uret viser den aktuelle tid. Dato viser den aktuelle dag. Det antal driftstimer, der vises, er det antal timer, Automower 305 har været i drift siden produktionsdatoen. Den tid, som Automower 305 har brugt til at klippe græs i eller søgt efter ladestationen i, regnes som driftstid. Teksterne AUTO, MAN og HJEM viser den valgte driftstilstand. Batteristatus viser, hvor meget ladning batteriet har tilbage. Ur-ikonet vises, når timeren er aktiveret. Teksten MENU betyder, at hovedmenuen kan åbnes ved hjælp af den flervalgsknap, der er placeret under teksten. Tastaturet har fire grupper af knapper: knap fil valg af driftsform, flervalgsknapper, taltasterne og startknappen. Dansk - 33

34 5. KONTROLPANEL 5.1 Valg af driftsform Knappen til valg af driftsform symboliseres af et hus. Når der er trykket på knappen, vises den valgte driftsform i displayet. Ved gentagne tryk på knappen er det muligt at vælge imellem tre forskellige driftstilstande. 1. Hjem: Sender plæneklipperen til ladestationen. Den forbliver her, indtil der vælges en anden driftstilstand. Teksten Hjem vises i betjeningsvinduet. Når batteriet er fuldt opladet, forbliver slåmaskinen parkeret i ladestationen. 2. Auto: Den automatiske driftstilstand, der er valgt som standard, og hvor Automower 305 klipper græsset og lader sig op automatisk. 3. MAN: Hvis der vælges MAN, og slåmaskinen starter, mens den befinder sig ude på plænen, klipper den græsset, indtil batteriet er brugt op. Den stopper derefter, og meddelelsen Behøver manuel ladning vises. Det er nødvendigt at bære slåmaskinen tilbage til ladestationen og starte den igen manuelt, når den er blevet ladt op. Hvis der er valgt MAN, og slåmaskinen starter, mens den befinder sig i ladestationen, lader den helt op, kører omkring 20 cm og standser derefter. Benyt funktionen MAN til klipning af sekundære plænearealer, da Automower 305 aldrig vil søge efter ladestationen, men slå græs, indtil batteriet er brugt op. 5.2 Flervalgsknapper De tre flervalgsknapper giver mulighed for at vælge en række funktioner, som bl.a. afhænger af, hvor i menustruturen du befinder dig. Knapfunktionen vises nederst i displayet. Eksempel: Hvis du befinder dig i hovedmenuen, kan den venstre knap benyttes til at navigere tilbage, mens den midterste knap bekræfter eventuelle valg, og den højre knap kan bruges til at rulle i menuen Dansk

35 5. KONTROLPANEL 5.3 Tal Taltasterne bruges f.eks. til at indtaste PIN-koden eller stille klokkeslættet. Taltasterne kan også bruges til at indtaste en talsekvens som genveje til de forskellige menuer. Flere oplysninger om talsekvenser, se 6.1 Hovedmenu. 5.4 Hovedafbryder Stil hovedafbryderen på 1 for at kunne starte Automower 305. Stil hovedafbryderen i positionen 0, når slåmaskinen ikke er i brug, eller der skal udføres arbejde på knivdisken. Når hovedafbryderen står på 0, kan plæneklipperens motorer ikke starte. Dansk - 35

36 6. Menufunktioner 6.1 Hovedmenu 6. MENUFUNKTIONER Hovedmenuen består af fire valg: Timer (1) Installation (2) Sikkerhed (3) Indstillinger (4) Under hvert valg findes der et antal undermenuer. Via disse kan du nå alle de funktioner, du skal bruge for at indstille Automower 305. Bladre mellem menuer Gennemse hovedmenuen og undermenuerne ved hjælp af flervalgsknapperne. Indtast værdier og klokkeslæt ved hjælp af taltasterne, og bekræft de enkelte valg med flervalgsknappen OK. Tryk på flervalgsknappen med return-pilen for at gå et trin opad i menuen, eller hold Hjem-knappen trykket ind i 2 sekunder for at gå direkte tilbage til hovedmenuen. Talrække En talsekvens kan benyttes som genvej til en bestemt funktion. Det første tal i rækken henviser til valget i hovedmenuen. De andre tal henviser til valget i første undermenu osv. Eksempel: Hvis du trykker 2 1 i hovedmenuen, vises undermenuen Korridor. I overskrifterne på de næste sider angives talrækken i parentes. Undermenuer Visse undermenuer indeholder valgmuligheder, der er krydset af i venstre side. Det betyder, at de pågældende valgmuligheder er valgte. I nogle undermenuer er der ud for bestemte funktioner angivet information længst ude til højre. Denne information angiver, hvilket valg der er foretaget for den pågældende funktion Dansk

37 6. MENUFUNKTIONER 6.2 Menustruktur Arbejdsperiode 1 Automower 305 Menustruktur Timer Installation Sikkerhed Indstillinger Arbejdsperiode 2 Ugedage Nulstil timer Korridobredde Fjern start Test indstillinger Skift PIN-kode Sikkerhed sniveau Nyt kabelsignal Tid & dato Sprog Fabriksindstillinger Smal Middel Bred Test IND Test UD Lav Middel Høj Tid Dato Tidsformat Datoformat Proportion Afstand Dansk - 37

38 6. MENUFUNKTIONER 6.3 Timer (1) Du opnår det bedste klipperesultat, hvis du ikke klipper græsset for meget. Det er derfor vigtigt at begrænse driftstiden ved hjælp af timerfunktionen, hvis arbejdsområdet er mindre end plæneklipperens arbejdskapacitet. Hvis Automower 305 klipper for meget, kan græsset se fladtrykt ud. Derudover udsættes klipperen for unødvendig slitage. Timerfunktionen er også en god hjælp, hvis du vil angive tidspunkter, hvor Automower 305 ikke skal klippe, for eksempel når børn leger i haven. Når du indstiller timeren, skal du regne med, at Automower 305 klipper omkring 20 m 2 i timen pr. dag. Arbejdsperiode 1 (2-1) til indstilling af start- og stoptider for driftsperiode 1. Indtast de ønskede klokkeslæt i timer og minutter, og tryk på OK for at bekræfte det indtastede tidspunkt. Arbejdsperiode 2 (2-2) til indstilling af start- og stoptider for driftsperiode 2. Indtast de ønskede klokkeslæt i timer og minutter, og tryk på OK for at bekræfte det indtastede tidspunkt. Bypass-timer (2-1) Ugedage (2-3) til valg af de dage, hvor slåmaskinen skal arbejde. Automower 305 vil slå græs på de dage, der er markeret. Nulstil timer (2-4) til lukning af alle timere og nulstilling af værdierne til fabriksindstillingerne. 6.4 Installation (2) Nedenstående driftsindstillinger er tilgængelige via denne valgmulighed i hovedmenuen. Korridorbredde (2-1) for at vælge, hvor langt fra guidekablet slåmaskinen må bevæge sig, når den følger det til og fra ladestationen. Fjern start (2-2) til styring af slåmaskinen, så den nemmere kan nå fjernt beliggende dele af haven. Test indstillinger (2-3) til kontrol af ovenstående indstillinger. Eksempler på haveindstillinger findes i 7. Haveeksempel. Timer Installation Sikkerhed Indstillinger Timer Installation Sikkerhed Indstillinger Arbejdsperiode 1 Arbejdsperiode 2 Ugedage Nulstil timer Korridorbredde Fjern start Test indstillinger 38 - Dansk

39 6. MENUFUNKTIONER Korridorbredde (2-1) Korridorbredden er et mål for, hvor langt fra guidekablet slåmaskinen må bevæge sig, når den følger det til og fra ladestationen. Arealet ved siden af kablet, som slåmaskinen benytter, kaldes korridoren. Automower 305 har en standardindstilling til korridorer med mellemstor bredde. Med henblik på yderligere reduktion af risikoen for spordannelse anbefales det at væge en bredere korridor i arbejdsområder, hvor dette måtte være muligt. Korridorbredde Fjern start Test indstillinger Smal Middel Bred VIGTIG INFORMATION Benyt altid en korridor, der er så bred som muligt. Indstillingen Smal må kun benyttes, hvis ingen af de andre indstillinger kan bruges i det pågældende arbejdsområde. Bred (2-1-1) I en bred korridor slår Automower 305 græsset i forskellige afstande til guidekablet. En have, som er åben og fri for smalle passager, bør have en bredere korridor, så risikoen for spordannelse minimeres. Medium (2-1-2) I en mellembred korridor kører Automower 305 tæt på og langt fra guidekablet, men ikke så langt fra kablet, som hvis der vælges en bred korridor. Den mellembrede korridorindstilling bør benyttes i en have, der har hindringer tæt på guidekablet og/eller passager, som ikke tillader en bred korridor. Smal (2-1-3) Med en smal korridor kører Automower 305 ligeud over guidekablet. Korridorindstillingen Smal anbefales normalt ikke, men i haver med en eller flere smalle passager, kan en smal korridor være den eneste mulighed. Korridorindstillingen Smal forøger risikoen for spordannelse langs guidekablet. VIGTIG INFORMATION Afstanden, som slåmaskinen opretholder til guidekablet, varierer afhængigt af arbejdsområdets udformning. Brug funktionen Test IND (2-3-1) til at sikre, at indstillingen for bred korridor kan bruges i den pågældende have. Dansk - 39

40 6. MENUFUNKTIONER Fjern start(2-2) Funktionerne i denne undermenu er beregnet til situationer, hvor slåmaskinen skal styres, så den når ud i fjernt beliggende områder. Funktionen er meget nyttig i haver, hvor for- og baghaven eksempelvis er forbundet af en smal passage, som ikke kan bruges til opstilling af ladestationen. Med denne funktion aktiveret følger Automower 305 guidekablet fra ladestationen til det udvalget område. Den begynder at slå græs, når den kommer frem til området. Proportion (2-2-1) Angiv, hvor mange af de gange, som Automower 305 forlader ladestationen, den skal følge guidekablet for at komme til det fjernt beliggende område. Nedenstående fem valgmuligheder er tilgængelige; - Aldrig (0 %) - Sjældent (ca 20 %) - Moderat (ca 50 %) - Ofte (ca 80 %) - Alltid (100 %) På alle andre tidspunkter forlader slåmaskinen ladestationen på normal vis. Afstand (2-2-2) Indtast den afstand i meter, som slåmaskinen skal tilbagelægge langs guidekablet fra ladestationen i retning af det fjernt beliggende område, hvor slåmaskinen begynder at slå græsset. Tip! Brug funktionen Test UD (2-3-2) til at fastlægge, hvor langt der er til det fjernt beliggende område. Afstanden vises i meter i slåmaskinens display. Test indstillinger(2-3) I menuen Test indstillinger er det muligt at afprøve indstillingerne for Fjern start(2-2) og undersøge, om den valgte korridorbredde fungerer i den pågældende have. Proportion Afstand Aldrig Sjældent Moderat Ofte Altid Test IND (2-3-1) Funktionen Test IND (2-3-1) er beregnet til at teste, hvordan Automower 305 finder ind til ladestationen. Korridorbredde Fjern start Test indstillinger Test IND Test UD 40 - Dansk

41 6. MENUFUNKTIONER Hvis du vælger denne funktion, vil slåmaskinen køre direkte langs guidekablet. Hvis der forekommer en passage, som slåmaskinen ikke kan køre igennem, skal indstillingerne i Korridorbredde (2-1) ændres fra Bred til Medium. Indstillingen kan om nødvendigt også ændres til Smal. Korridorbreddeindstillingen Smal bør kun bruges, hvis ingen af de andre indstillinger egner sig til installationen. Når funktionen Test IND er aktiveret, kører slåmaskinen med den største afstand fra kablet, som den valgte korridorbredde tillader. Figuren her viser, hvordan Automower 305 kører igennem en passage, når Korridorbredde er indstillet til Medium og ikke til Bred. Test UD (2-3-2) Funktionen Test UD (2-3-2) bruges til at afprøve udgangsindstillinger og beregne afstanden fra ladestationen til et fjernt beliggende område. For at teste indstillingerne for Fjern start(2-2): Parkér Automower 305 i ladestationen, og vælg Test UD (2-3-2). Slåmaskinen forlader straks ladestationen langs guidekablet og begynder at slå græs efter at have tilbagelagt den indstillede afstand. For at kontrollere strækningen fra ladestationen til et fjernereliggende område: Angiv en strækning, som med sikkerhed overstiger den reelle strækning. Der kan maksimalt angives en strækning på 500 meter. Placer Automower 305 i ladestationen, og vælg Test UD (2-3-2). Slåmaskinen forlader ladestationen umiddelbart. På displayet vises strækningen, angivet i meter, mens klipperen kører. Stop slåmaskinen i den nødvendige afstand, og notér afstanden. Angiv det viste antal meter i Strækning for det aktuelle område. 6.5 Sikkerhed (3) Med denne valgmulighed kan der foretages indstillinger vedr. sikkerhed og forbindelse mellem slåmaskinen og ladestationen. Skift PIN-kode (3-1) Indtast den nye PIN-kode, og tryk på OK. Indtast den samme kode igen, og bekræft ved at trykke på OK. Når PIN-koden ændres, vises der kortvarigt en meddelelse om ændring af PIN-koden i displayet. Korridorbredde Fjern start Test indstillinger Timer Installation Sikkerhed Indstillinger Test IND Test UD Skift PIN-kode Sikkerhedsniveau Nyt kabelsignal Dansk - 41

42 6. MENUFUNKTIONER Sikkerhedsniveauer (3-2) Der kan vælges imellem tre sikkerhedsniveauer: Lav, Medium og Høj. Lav og Medium sikkerhed forhindrer adgang til Automower 305, hvis PIN-koden er ukendt. Høj sikkerhed medfører afgivelse af en advarsel (bip), hvis den korrekte PIN-kode ikke indtastes efter det angivne tidsinterval. Skift PIN-kode Sikkerhedsniveau Nyt kabelsignal Lav Middel Høj Funktion Lav Medium Høj Tidslås X X X PIN-anmodning X X Alarm X VIGTIG INFORMATION Vi anbefaler, at sikkerhedsniveauet Høj altid benyttes. Tidlås Denne funktion medfører, at Automower 305 efter 30 dage ikke kan startes, uden at PIN-koden først indtastes. Når de 30 dage er forløbet, vil Automower 305 fortsætte med at slå græs som normalt, men meddelelsen Indtast PIN-kode vises, når dækslet åbnes. Indtast PIN-koden igen, og tryk på OK. PIN-anmodning Denne funktion betyder, at Automower 305 anmoder om en PIN-kode, når hovedafbryderen flyttes til 1, og når der har været trykket på STOP-knappen. Den korrekte PIN-kode skal indtastes, for at Automower 305 kan bruges. Alarm Denne funktion betyder, at PIN-koden skal indtastes inden for 10 sekunder, efter at der er trykket på STOP-knappen, eller slåmaskinen af en eller anden grund er blevet løftet. Alarmen bipper, hvis den korrekte PIN-kode ikke er indtastet efter tre forsøg. Alarmen kan når som helst slås fra ved indtastning af den korrekte PIN-kode Dansk

43 6. MENUFUNKTIONER Nyt kabelsignal(3-3) Kabelsignalet vælges tilfældigt for at etablere en unik forbindelse imellem slåmaskinen og ladestationen. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at generere et nyt signal, hvis f.eks. to tilstødende installationer benytter signaler, der minder meget om hinanden. Parkér slåmaskinen i ladestationen. Vælg Nyt kabelsignal i menuen, og tryk på OK. Skift PIN-kode Sikkerhedsniveau Nyt kabelsignal 6.6 Instillinger (4) Nedenstående driftsindstillinger er tilgængelige via denne valgmulighed i hovedmenuen. Tid & dato (4-1) til indstilling af det aktuelle klokkeslæt og datoen samt det ønskede tids- og datoformat. Sprog (4-2) til valg af det sprog, der skal benyttes i menuerne. Fabriksindstillinger (4-3) til nulstilling af slåmaskinen til de indstillinger, den havde, da den forlod fabrikken. Tid & Dato (4-1) Denne funktion giver mulighed for at indstille det aktuelle klokkeslæt og det ønskede tidsformat i Automower 305. Tid (4-2-1) Indtast det korrekte klokkeslæt, og tryk på OK for at afslutte. Tidsformat (4-2-2) Placér markøren ved det ønskede tidsformat:tid 12 timer Tid 24 timer Tryk på OK for at afslutte. Dato (4-3-1) Indtast den korrekte dato, og tryk på OK for at afslutte. Datoformat (4-3-2) Placér markøren ved den ønskede dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (år-måned-dag) MM-DD-ÅÅÅÅ (måned-dag-år) DD-MM-ÅÅÅÅ (dag-måned-år). Tryk på OK for at afslutte. Timer Installation Sikkerhed Indstillinger Tid & dato Sprog Fabriksindstillinger Tid & dato Sprog Fabriksindstillinger Tid Dato Tidsformat Datoformat Dansk - 43

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Automower. Brugsanvisning

Automower. Brugsanvisning Automower Brugsanvisning Automower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger plæneklipperen. Ideen bag Automower er taget direkte fra naturen - den imiterer et dyr,

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li

Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på R40Li... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

husqvarna automower 305/308 BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 305/308 BruGsanvIsnInG h u sqvarna AUTOMOWE R 305/308 BRUG SANVI SN I NG 1157065-06_305_DK.book Page 3 Friday, November 7, 2014 12:44 PM INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Plej plænen... Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Bosch Indego robotplæneklipper med effektiv»logicut TM «navigation og automatisk kortlægning for hurtig, nem installation og effektiv klipning

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere