Automower. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automower. Brugsanvisning"

Transkript

1 Automower Brugsanvisning

2 Automower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger plæneklipperen. Ideen bag Automower er taget direkte fra naturen - den imiterer et dyr, der græsser. Kort sagt betyder det, at græsset bliver klippet ofte og en lille smule hver gang. Det er ikke alene mere effektivt, det er også bedre for plænen.

3 electrolux automower 3 Symboler 5 Symboler på Automower 5 Symboler i brugsanvisningen 6 Sikkerhedsforskrifter 7 Anvendelse 7 Flytning 8 Vedligeholdelse 8 Præsentation 9 Funktionen Automower 10 Kapacitet 12 Installation 13 A. Forberedelser 13 B. Planlægning af installation 15 C. Placering af ladestation 20 D. Opladning af batteri 20 E. Udlægning af afgrænsningskabel 21 F. Tilslutning af afgrænsningskabel 22 G. Kontrol af installation 24 H. Tilkobling af Automower til ladestation 24 Flere Automowere i en have 24 Kontrolpanel 25 Genvejstaster 26 Program 26 Valg 27 Tal 27 Hovedafbryder 27 Menufunktioner 28 Hovedmenu Kommando Timer Have Indstillinger 38 Anvendelse 43 Opladning af batteri. 43 Start af Automower 43 Anvendelse af timer 44 Stop af Automower 44 Omstart 44 Start af Automower 44 Justering af klippehøjde 45 Vedligeholdelse 46 Batteri 46 Vinteropbevaring 47 Rengøring 48 Udskiftning af knive 49 Fejlsøgning 50 Tekniske data 53 EF-overensstemmelseserklæring 54

4 4 electrolux automower

5 Symboler Symboler Symboler på Automower Disse symboler findes på plæneklipperen. Studér dem grundigt, så du ved, hvad de betyder. VIGTIG INFORMATION Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du anvender din Automower ADVARSEL Automower kan være farlig ved!forkert håndtering. Advarsler og sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning skal følges nøje for at sikre, at plæneklipperen anvendes sikkert og effektivt Hold hænder og fødder væk fra de roterende knive. Placer aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når Automower kører Brug aldrig Automower, hvis der er personer (især børn) eller husdyr i nærheden Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiv electrolux automower 5

6 Symboler Symboler i brugsanvisningen Disse symboler findes i brugsanvisningen. Studér dem grundigt, så du ved, hvad de betyder. Ved udførelse af kontrol og/eller vedligeholdelse skal hovedafbryderen stå på OFF. OFF Anvend altid beskyttelseshandsker ved alt arbejde med plæneklipperens undervogn Anvend aldrig højtryksspuling eller rindende vand ved rengøring af Automower En advarselsboks viser, at der er risiko for personskade, specielt hvis de givne instruktioner ikke følges.! Xxxx ADVARSEL Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx. xxxxx xxxx xxx xxx xxxx. En informationsboks viser, at der er risiko for materielskade, specielt hvis de givne instruktioner ikke følges. Boksen anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening. VIGTIG INFORMATION Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx. 6 electrolux automower

7 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforskrifter Anvendelse Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du bruger Automower Kontrollér, at det græsareal, der skal klippes, er fri for sten, kviste, værktøj, legetøj og andre genstande, der kan beskadige knivene og bevirke, at plæneklipperen kører fast Star Automower i henhold til instruktionerne. Når hovedafbryderen står på ON, skal hænder og fødder holdes væk fra de roterende knive. Stik aldrig hænder eller fødder ind under plæneklipperen Løft aldrig Automower op, og bær ikke maskinen, når den er startet. Personer, der ikke er bekendt med Automowers funktioner og opførsel, må ikke betjene plæneklipperen. Undlad at placere genstande oven på Automower eller dens ladestation. Lad ikke Automower arbejde med defekt knivdisk eller karrosseri. Den må heller ikke arbejde med defekte knive, skruer, møtrikker eller kabler. Anvend ikke Automower, hvis hovedafbryderen er defekt. Frakobl altid Automower med hovedafbryderen, når du ikke anvender plæneklipperen. Automower må ikke bruges, hvis der anvendes sprinkler. Anvend derfor timerfunktionen, se 2. Timer på side 29, så plæneklipper og sprinkler ikke er i gang samtidigt. electrolux automower 7

8 Sikkerhedsforskrifter Flytning Ved transport over længere afstande bør Automower pakkes ned i den oprindelige emballage. Sådan opnår du en sikker flytning fra eller inden for arbejdsområdet: 1. Tryk på STOP-tasten for at standse plæneklipperen. Hvis det beskyttelsesstop (se side 39), der er beregnet som tyverisikring, er aktiveret, skal det første ciffer i PIN-koden angives. Du vælger en firecifret PIN-kode, når du starter plæneklipperen første gang, se side Sluk på hovedafbryderen, hvis plæneklipperen skal flyttes uden for arbejdsområdet Bær plæneklipperen i det håndtag, der sidder længst bagude under maskinen. Bær den, så oversiden vender ind mod kroppen. Vedligeholdelse ! ADVARSEL Når plæneklipperen vendes op/ned, skal hovedafbryderen altid stå på OFF. Hovedafbryderen skal stå på OFF ved alt arbejde på plæneklipperens undervogn, som f.eks. rengøring eller udskiftning af knive. Advarselsbip (5 bip på 5 sekunder), før knivdisken starter, høres ikke, hvis Automower er indstillet med lyden deaktiveret Kontrollér Automower hver uge, og udskift eventuelle beskadigede eller slidte dele. Kontrollér især, at knivene og knivdisken ikke er beskadiget. Udskift efter behov alle knive og skruer samtidigt, så de roterende dele er balanceret, se Vedligeholdelse på side electrolux automower

9 Præsentation Præsentation Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt. For at få mest mulig gavn af din Automower skal du have viden om maskinens funktioner. Dette kapitel indeholder information, som du skal være bekendt med, når du planlægger installationen. En installation af Electrolux Automower omfatter fire hovedkomponenter: Automower, en automatisk plæneklipper, der klipper græsset ved at bevæge sig i et hovedsageligt uregelmæssigt mønster. Plæneklipperen drives af et vedligeholdelsesfrit batteri Ladestation, som Automower automatisk søger hen til, når ladeniveauet i batteriet bliver for lavt. Ladestationen har tre funktioner: At sende styresignaler rundt i afgrænsningskablet. At sende signaler ud, så Automower finder ladestationen. At oplade batteriet på Automower Transformator, der tilsluttes mellem ladestationen og en 230V-stikkontakt. Transformatoren sluttes til stikkontakten via et integreret netkabel og til ladestationen via et 20 m langt lavspændingskabel. Længden på lavspændingskablet må ikke ændres Afgrænsningskabel, der lægges i en løkke rundt om det område, Automower skal arbejde i. Kablet lægges ud langs kanterne på græsplænen og rundt om genstande og planter, som plæneklipperen ikke må støde imod. Den mængde afgrænsningskabel, der skal bruges til en installation, er arbejdsområdets omkreds plus nogle ekstra meter til at lægge rundt om øer, genstande og planter. Desuden skal der bruges et ekstra antal meter til eventuelle efterjusteringer. Det afgrænsningskabel, der leveres til installationen, er 250 m langt. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, er det muligt at købe mere kabel, der ved hjælp af en forlængerenhed kan kobles på det eksisterende kabel electrolux automower 9

10 Præsentation Funktionen Automower Arbejdsmåde Automower klipper græsplænen automatisk. Den veksler mellem kontinuerlig klipning og opladning. Ladestationen udsender et signal, der bevirker, at Automower kan kende den på 6-8 meters afstand. Plæneklipperen begynder at søge efter ladestationen, når batteriets kapacitet bliver for lav. Automower klipper ikke, når den søger efter ladestationen Når batteriet et fuldt opladet, bakker plæneklipperen et stykke, vender rundt og forlader ladestationen i en vilkårligt valgt retning inden for udkørselssektoren For at Automower lettere skal nå alle dele af haven, kan du manuelt indstille, hvordan plæneklipperen skal forlade ladestationen, se 3. Have på side Når karrosseriet på Automower støder på en forhindring, bakker plæneklipperen og vælger en ny kørselsretning. To sensorer på Automower, én frem og én tilbage, registrerer, når plæneklipperen nærmer sig afgrænsningskablet. Automower passerer kablet op til 27 centimeter, før den vender. Denne længde er indstillelig, se Kør over kablet (3-2) på side electrolux automower

11 Præsentation STOP-tasten på oversiden af Automower anvendes først og fremmest til at stoppe plæneklipperen med, når den kører. Når STOP-tasten trykkes ned, åbnes en låge, hvorunder der findes et kontrolpanel. STOPtasten forbliver trykket ned, indtil lågen lukkes igen. Dette fungerer som startspærre Via kontrolpanelet på oversiden af Automower foretager du alle indstillinger af plæneklipperen. På kontrolpanelet finder du også hovedafbryderen. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten. Når hovedafbryderen stilles på ON første gang, begynder en opstartssekvens, der omfatter: valg af sprog, tidsformat, datoformat og firecifret PIN-kode samt indstilling af tid og dato, se side Automower kan, for at spare strøm, slå over i standbytilstand. Displayet på kontrolpanelet er da helt slukket. Standbytilstand indtræder 25 minutter efter, at STOPtasten er blevet trykket ned og ikke efterfølgende er blevet sat i driftsposition. Automower aktiveres derefter ved at slukke og derefter tænde på hovedafbryderen. Standbytilstand kan også indtræde, hvis en fejl, der opstår under klipning eller opladning, ikke udbedres inden for 25 minutter. Automower aktiveres derefter med et tryk på STOP-tasten electrolux automower 11

12 Præsentation Bevægelsesmønster Plæneklipperens bevægelsesmønster er uregelmæssigt og bestemmes af Automower. Et bevægelsesmønster gentages aldrig. Dette klippesystem bevirker, at græsplænen bliver klippet jævnt, uden at der er striber efter plæneklipperen Hvis Automower kommer ind i et område, hvor den registrerer, at græsset er højere end tidligere, kan den ændre bevægelsesmønster. Den kan da klippe i et firkantsmønster, så arealet med højere græs slås mere systematisk. Derefter genoptager plæneklipperen det uregelmæssige bevægelsesmønster Kapacitet Automower anbefales til græsplæner på op til 1800 m 2. Automower klipper ca. 75 m 2 pr. time. Hvor stort et areal der klippes, afhænger af knivenes tilstand og græstype, væksthastighed og fugtighed. Havens udformning har også betydning. Hvis haven mest består af åbne græsarealer, kan Automower klippe mere pr. time, end hvis haven består af flere små græsarealer, der er opdelt af mange træer, bede og passager. Hvor længe Automower klipper hhv. oplades, kan variere og afhænger blandt andet af den omgivende temperatur. Ved en temperatur på op til cirka 25 C klipper en fuldt opladet Automower ca minutter, afhængigt af batteriets alder og hvor kraftigt græsset er. Derefter oplader plæneklipperen i knap 45 minutter. Ved en temperatur på over 25 C falder både klippe- og opladningstid gradvist. 12 electrolux automower

13 Installation Installation Dette kapitel beskriver, hvordan du installerer Automower. Før du påbegynder installationen, skal du læse det foregående kapitel Præsentation på side 9 til side 12. Udfør installationen i henhold til nedenstående trin: A. Forberedelser. B. Planlægning af installation. C. Placering af ladestation. D. Opladning af batteri. E. Udlægning af afgrænsningskabel. F. Tilslutning af afgrænsningskabel. G. Kontrol af installation. H. Tilkobling af Automower til ladestation. Bogstaverne henviser til de følgende overskrifter. For at kunne gennemføre en fuldstændig opstart af Automower skal ladestationen være placeret og tilsluttet, afgrænsningskablet skal være udlagt, og plæneklipperen skal være koblet til ladestationen. Hvis du vil starte plæneklipperen, før du har afsluttet hele installationen af afgrænsningskablet, kan du lægge en midlertidig kort løkke rundt om plæneklipperen. A. Forberedelser 1. Hvis græsset i det tiltænkte arbejdsområde er mere end 15 cm langt, skal det klippes med en konventionel plæneklipper. Saml derefter græsset op. 2. Gennemlæs nøje alle de forskellige trin før installationen. 3. Kontrollér, at alle dele til installationen findes: Tallene i parentes henviser til det detaljerede billede Automower, hvad er hvad? på side 14. Brugsanvisning (22) Automower Ladestation (14) Afgrænsningskabel i korrekt længde (16) Transformator (17) Lavspændingskabel (18) Kramper (19) Forbindelsesanordning til afgrænsningskabel (20) Forlængerenhed til afgrænsningskabel (21) Til installationen skal du også bruge: En hammer, så du lettere kan få kramperne ned i jorden En kombinationstang En spade, hvis afgrænsningskablet skal graves ned electrolux automower 13

14 Installation Automower, hvad er hvad? Tallene på billedet svarer til: 1. Opladningsplade 2. Låge til justering af klippehøjde 3. Forhjul 4. Drivhjul 5. Karrosseri 6. Stoptast 7. Tastatur 8. Display 9. Hovedafbryder 10. Håndtag 11. Chassisdel med elektronik, batteri og motorer 12. Friktionsplade 13. Knivdisk 14. Ladestation 15. Lysdiode til funktionskontrol af afgrænsningskabel 16. Afgrænsningskabel 17. Transformator med netkabel 18. Lavspændingskabel 19. Kramper 20. Forbindelsesanordning til afgrænsningskabel 21. Forlængerenhed til afgrænsningskabel 22. Brugsanvisning 14 electrolux automower

15 Installation B. Planlægning af installation Ladestation Se Haveform (3-3) på side 34, hvis du vil se et eksempel på en god placering af ladestationen. Ladestationen skal i første omgang placeres: Centralt i hovedområdet, langs med yderkanten og med et stort friareal foran stationen Skyggerigt. Batteriet skånes, hvis det oplades i så lav en omgivende temperatur som muligt. På et relativt vandret område. Hvad angår højde, må der være en niveauforskel på højst 10 cm mellem for- og bagkant på ladestationen Tæt på stikkontakt: Ladestationen skal sluttes til en 230 V-stikkontakt via lavspændingskabel og transformator. Det medfølgende lavspændingskabel er 20 meter langt. VIGTIG INFORMATION Længden på lavspændingskablet må ikke ændres. Transformatoren skal placeres et sted med god udluftning, og hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Det er også en fordel, hvis transformatoren kan placeres under tag. Det anbefales at anvende HFI-relæ, når transformatoren sluttes til stikkontakten electrolux automower 15

16 Installation Placer ikke ladestationen på hjørner eller i lommer på arbejdsområdet Hvis haven består af to store græsarealer, der forbindes af en passage, kan det være svært for Automower at finde indgangen til passagen. Dermed kan den få svært ved at arbejde effektivt på begge arealer. En måde, du kan få plæneklipperen til at nå begge arealer på, er at placere ladestationen midt i passagen. Når ladestationen skal placeres i en passage, er det hensigtsmæssigt at indstille udkørselsretningen manuelt, se Udkørselsindstillinger (3-1) på side 31. På denne måde bliver begge arealer klippet jævnt, og græsset tæt på ladestationen kommer ikke til at se nedtrampet ud Afgrænsningskabel For at opnå den bedst mulige installation bør udlægningen af afgrænsningskablet planlægges omhyggeligt. Planlægningen lettes, hvis du laver en skitse af arbejdsområdet med alle forhindringer. Afmærk på skitsen, hvor afgrænsningskablet bør trækkes. Afgrænsningskablet skal lægges, så det: danner en løkke rundt om det område, Automower skal arbejde i. Kun et originalt afgrænsningskabel bør anvendes. Dette kabel er fortinnet og har en kraftig isolering for at modstå jordens fugtighed. bliver højst 500 meter langt. holder en maksimal afstand af 35 meter fra Automower i hele arbejdsområdet. ikke ligger på stejle skråninger. Automower kan på sådanne steder få svært ved at bakke tilbage, specielt i fugtigt vejr, hvor der er risiko for glidning. 16 electrolux automower

17 Installation I planlægningen skal du tage højde for, at det kan blive nødvendigt at foretage efterjusteringer på afgrænsningskablet. Husk derfor at: lade nogle ekstra meter kabel være i begyndelsen og slutningen i nærheden af ladestationen. udlægge nogle ekstra meter kabel i løkker ca. efter hver 30 meter rundt i hele omkredsen. Ekstra kabel skal lægges tæt og i parallelle løkker. Hvis der anvendes kramper, skal de parallelle løkker lægges under samme krampe VIGTIG INFORMATION Ekstra kabel må ikke lægges i rulle uden for afgrænsningskablet. Dette kan føre til forstyrrelser af Automower Overvej følgende i relation til afgrænsning af arbejdsområdet: Hvis en høj forhindring, f.eks. en væg eller en mur, grænser op til arbejdsområdet, skal afgrænsningskablet lægges 35 cm fra forhindringen. Så støder Automower ikke sammen med forhindringen, og slitage på karrosseriet mindskes. Hvis arbejdsområdet f.eks. grænser op mod en vandsamling, skal afgrænsningskablet suppleres med en kant eller lignende. Højden skal da være mindst 15 cm. Dette forhindrer, at Automower under nogen omstændigheder kan havne uden for arbejdsområdet electrolux automower 17

18 Installation Hvis arbejdsområdet grænser op mod en lille grøft, f.eks. en rabat, eller en mindre forhøjning, f.eks. en lav kantsten (3-5 cm), skal afgrænsningskablet lægges 30 cm ind i arbejdsområdet. Dette forhindrer, at hjulene kører ned i grøften eller op på kantstenen Hvis arbejdsområdet grænser op mod en flisegang eller lignende, der ligger i niveau med græsplænen, er det muligt at lade Automower køre et stykke ud på gangen. Afgrænsningskablet skal da lægges 10 cm fra gangens kant Overvej følgende i relation til afgrænsning inden for arbejdsområdet: Automower kan klippe arealer, der har en hældning på op til 33 cm i højdeforskel pr. meter inde i arbejdsområdet. Arealer, der hælder mere, skal afgrænses med afgrænsningskablet. Hvis arbejdsområdets yderkant nogen steder har en hældningsfaktor på 1: 5 (20 cm/m) eller mere, bør kablet lægges ud inden for det sted, hvor hældningen begynder. Automower kan få svært ved at vende ved kablet, hvis hældningen er for kraftig. Anvend et afgrænsningskabel for at afgrænse områder inde i arbejdsområdet, som f.eks. bede og springvand. Læg da kablet ud til området, rundt om det og derefter tilbage i samme spor. Hvis du anvender kramper, skal kablet lægges under samme krampe på vejen tilbage. Minimere Robuste forhindringer som f.eks. træer og buske, der er højere end 15 cm, skal ikke afgrænses med afgrænsningskablet. Automower vender, når den støder mod en sådan forhindring. For at opnå så skånsom og lydløs drift som muligt er det dog at foretrække, at alle faste genstande i og ved arbejdsområdet afgrænses. 18 electrolux automower

19 Installation Forhindringer, der skråner svagt, f.eks. sten eller store træer med forhøjet rodnet, bør afgrænses eller fjernes. I modsat fald kan Automower glide op på disse forhindringer og dermed beskadige knivene Overvej følgende i relation til sekundære arealer og passager: Hvis der er sekundære arealer i nærheden af hovedområdet, skal afgrænsningskablet udlægges, så disse arealer danner en ø uden for hovedområdet. Som sekundært areal regnes et arbejdsområde, som er uden ladestation, men som er indrammet af samme afgrænsningskabelløkke som hovedområdet. Automower skal flyttes manuelt mellem hovedområdet og det sekundære areal. Hvis haven består af to arealer, hvor det ene areal er meget mindre end det andet, og arealerne kun er forbundet via en meget lang og smal passage, kan det være hensigtsmæssigt at lave et sekundært areal For at løkkesystemet skal fungere optimalt, må kablerne i de passager, som Automower skal kunne køre igennem, ikke ligge for tæt på hinanden. En passage bør være mindst 2 meter bred, hvis Automower skal kunne finde den og køre igennem den. Minimumafstanden mellem kablerne i en passage er 130 cm Overgangen mellem et stort areal og en passage skal om muligt formes som en tragt med rundede hjørner for at gøre det muligt for Automower at køre ind gennem passagen. electrolux automower 19

20 Installation C. Placering af ladestation 1. Placer ladestationen, som du har planlagt det. 2. Slut lavspændingskablet til ladestationen. Kun det originale kabel og den originale transformator må anvendes Slut lavspændingskablet til transformatoren. Kontakterne kan være noget træge at slutte til, da de er fugtsikre. 4. Slut transformatorens netkabel til et 230V-stik. Det anbefales at anvende et HFI-relæ D. Opladning af batteri Automower leveres med tomt batteri. Så snart ladestationen er sluttet til, kan plæneklipperen oplades. 1. Stil hovedafbryderen på OFF. 2. Stil Automower i ladestationen for at oplade batteriet, mens du lægger afgrænsningskablet ud. Når batteriet er tomt, tager det ca. 1 1/2 til 2 1/2 time, før det er fuldt opladet VIGTIG INFORMATION Automower kan ikke køre, før installationen er helt færdig. 20 electrolux automower

21 Installation E. Udlægning af afgrænsningskabel 1. Læg afgrænsningskablet ud i overensstemmelse med din plan, men vent med at slutte det til ladestationen. Udlæg kablet ved enten: at fæstne kablet i jorden med kramper. Efter nogle uger vil græssets rødder være vokset over kablet, så det ikke er synligt. Det er vigtigt at fæstne kramperne tæt. Afgrænsningskablet skal alle steder ligge nær jorden, så der ikke afklippes, før græssets rødder er vokset over det eller: at nedgrave kablet i en dybde på 2-5 cm (maksimalt 20 cm). Hvis afgrænsningskablet ikke er tilstrækkeligt langt og derfor skal forlænges, skal du anvende den originale loddefri forlængerenhed, varenummer Det er vandtæt og giver en pålidelig elektrisk sammenkobling. Ved sammenkobling skal begge kabelender føres ind i forlængerenheden. Tryk derefter tasten ned på forlængerenhedens overside. VIGTIG INFORMATION Snoede kabler eller en forbindelsesklemme ( muffe ), der er isoleret med isoleringstape, kan ikke fungere som forlængerstykke. Fugten i jorden bevirker, at lederne oxiderer, hvilket med tiden fører til brud på kredsløbet electrolux automower 21

22 Installation F. Tilslutning af afgrænsningskabel Slut afgrænsningskablet til ladestationen: 1. Løft afskærmningen på ladestationen af: Tag fat med begge hænder under kanten på afskærmningen, og træk lige ud ved siderne. Løft derefter afskærmningen lige opad Før enderne på afgrænsningskablet ind i de nederste huller på ladestationen, og før dem derefter op i de øverste huller. Højre kabelende skal føres ind i højre hul og venstre kabelende i venstre hul VIGTIG INFORMATION Afgrænsningskablet må ikke krydses ved tilslutning til ladestationen. Derfor skal højre kabelende sluttes til den højre kontakt på ladestationen og omvendt electrolux automower

23 Installation 3. Læg kabelenderne i forbindelsesanordningen: Åbn forbindelsesanordningen. Læg kablet ind i forsænkningen på anordningen Tryk forbindelsesanordningen sammen med en tang. Tryk, til der høres et klik Klip overskydende afgrænsningskabel af. Klip 1-2 cm over den respektive forbindelsesanordning Tryk forbindelsesanordningen fast på metalstiften på ladestationen. VIGTIG INFORMATION Højre forbindelsesanordning skal sluttes til den højre metalstift på ladestationen og omvendt electrolux automower 23

24 Installation 7. Genmonter afskærmningen på ladestationen. Sørg for, at de tre tapper på ladestationen placeres korrekt i hullerne på afskærmningen G. Kontrol af installation Kontrollér kabelsignalet ved at se efter, hvilken indikation den grønne lysdiode på ladestationen giver. Fast lys = signalet er godt. 1 blink hvert andet sekund = der er brud på løkken, og der er ikke noget signal. 2 blink hvert andet sekund = der er signal, men kablet er formentlig beskadiget. Kontrollér alle forlængersamlinger på kablet H. Tilkobling af Automower til ladestation 1. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten. 2. Placer Automower i ladestationen. 3. Stil hovedafbryderen på ON. Når Automower startes første gang, aktiveres en opstartssekvens. Der spørges om følgende: Sprog, tidsformat, korrekt tid, datoformat, dato samt firecifret PIN-kode. Alle kombinationer bortset fra 0000 er tilladte. Når du har valgt PIN-kode, mens Automower er placeret i ladestationen, er plæneklipper og ladestation koblet sammen Flere Automowere i en have Hvis du installerer mere end én Automower i samme område, skal hver enkelt plæneklipper have sin egen PIN-kode. Hvis afgrænsningskabelløkkerne derimod lægges med en afstand på mindst 40 cm fra hinanden, kan plæneklipperne have samme PIN-kode. Der vil da være ca. 20 cm mellem arbejdsområderne, som ikke bliver slået. Hvis du har en Automower til flere områder samt en afgrænsningskabelløkke og ladestation pr. område, kan plæneklipperen have samme PIN-kode på alle områderne. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. 24 electrolux automower

25 Kontrolpanel Kontrolpanel På oversiden af Automower finder du kontrolpanelet under en låge. Åbn lågen ved at trykke på STOPtasten. Luk lågen ved at skubbe den fremad, til der høres et klik. Klikket høres, når STOP-tasten vender tilbage til driftsposition. Alle kommandoer til og indstillinger af Automower sker via kontrolpanelet. Der er adgang til samtlige funktioner via et antal menuer Kontrolpanelet består af et display og et tastatur. Alle oplysninger vises på displayet, og al indtastning foretages ved hjælp af tasterne. Hovedsiden viser hovedmenu, markør, ur, valgt driftsposition, antal klippetimer, ur-ikon, programvalg og batteristatus. Hovedmenuen er det øverste niveau i hele menustrukturen. Markøren viser, hvilken menu der vælges, når YEStasten trykkes ned. Uret viser den aktuelle tid. Teksten AUTO eller MAN viser, hvilken driftsposition der er valgt. Det antal driftstimer, der vises, er det antal timer, Automower har været i drift siden produktionsdatoen. Den tid, som Automower har brugt til at klippe græs i eller søgt efter ladestationen i, regnes som driftstid. Ur-ikonet vises, når Automower skal deaktiveres eller er deaktiveret af timeren, dvs. står i ladestationen eller er på vej til ladestationen for at blive deaktiveret. Programikonet vises, når et af programmerne under tasterne A, B eller C er valgt. Batteristatus viser, hvor meget ladning batteriet har tilbage. Tastaturet består af fem grupper af taster: genvejstaster, programmer, valg, tal og hovedafbryder electrolux automower 25

26 Kontrolpanel Genvejstaster 1. Hjem: Sender plæneklipperen til ladestationen. Der bliver den, til der trykkes på tasten igen. Hussymbolet lyser i displayets højre side, når tasten trykkes ned. Flytter markøren i menustrukturen tilbage til hovedsiden. 2. Driftsposition: Den valgte driftsposition vises på displayets højre side som hhv. AUTO og MAN. Tryk tasten ned for at vælge imellem: AUTO, den normale, automatiske driftsposition, hvor Automower klipper og oplader kontinuerligt. MAN. Hvis du vælger MAN og lukker lågen til kontrolpanelet, når Automower er ude på græsplænen, vil maskinen klippe, indtil der ikke er mere strøm på batteriet. Derefter standser den og viser meddelelsen Batteriet tomt. Plæneklipperen skal da flyttes manuelt til ladestationen og startes manuelt efter ladning. Hvis du vælger MAN og lukker lågen til kontrolpanelet, når Automower står i ladestationen, oplades plæneklipperen helt, hvorefter den bakker ca. 20 centimeter tilbage og bliver stående Program 3. A 4. B 5. C Under programtasterne kan du gemme forskellige konfigureringer af indstillinger enten for at genbruge dem eller for at gøre det nemmere at anvende en Automower i flere haver. Under de respektive taster findes der også forvalgte indstillinger. Du kan vælge at anvende disse indstillinger eller at ændre dem. Sådan ændrer du indstillingerne: Foretag de ønskede indstillinger. Gem dem ved at holde den valgte tast nede i 2 sekunder, indtil der høres to bip hurtigt efter hinanden. Hvis du f.eks. trykker på tast A, vises meddelelsen Program A ændret på displayet i 2 sekunder. Anvend den gemte information ved at trykke kort på den ønskede tast. Hvis du f.eks. trykker på tast A, vises spørgsmålet Anvend program A? på displayet. Hvis du derefter trykker på YES, vælges Program A. Bogstavet A står derefter på displayets højre side for at vise, hvilket program der er valgt electrolux automower

27 Kontrolpanel Valg 6. Pil tilbage: Tryk for at gå et trin tilbage i menustrukturen. 7. YES: Tryk for at bekræfte en indtastning eller et valg. Tryk for at kunne starte plæneklipperen, hvis der er gået mere end 10 sekunder, fra du sidst har trykket på en tast, til du har lukket lågen til kontrolpanelet. 8. Pil op og pil ned: Tryk på en af piletasterne for at bladre mellem menuerne eller de forskellige valg. Tal 9. Anvendes i menustrukturen til at angive indstillinger som f.eks. PIN-kode, tid eller udkørselsretning. Anvendes også til at angive en talrække som genvej til de forskellige menuer. Se mere om talrækken i Talrække på side Hovedafbryder 10. Stil hovedafbryderen på ON for at kunne starte Automower. Stil hovedafbryderen på OFF, når du ikke anvender plæneklipperen, eller hvis du skal arbejde med knivdisken. Når hovedafbryderen står på OFF, kan plæneklipperens motorer ikke starte. Når hovedafbryderen stilles på ON første gang, begynder en opstartssekvens, der omfatter: valg af sprog, tidsformat, datoformat og firecifret PINkode samt indstilling af tid og dato, se side electrolux automower 27

28 Menufunktioner Menufunktioner Hovedmenu Hovedmenuen består af fire valg: 1. Kommando 2. Timer 3. Have 4. Indstillinger Tallene henviser til overskrifterne på de næste sider. Under hvert valg findes der et antal undermenuer. Via disse kan du nå alle de funktioner, du skal bruge for at indstille Automower Bladre mellem menuer Du kan bladre i hovedmenuen og undermenuerne ved hjælp af piletasterne. Angiv værdien og klokkeslæt ved hjælp af taltasterne, og bekræft hvert enkelt valg med YES-tasten. Tryk på Pil tilbage for at gå et menutrin tilbage, og tryk på Hjem-tasten for at gå direkte tilbage til hovedmenuen Talrække Det valg, du har foretaget i hovedmenuen, og derefter også de valg, du har foretaget i undermenuerne, vises som en talrække længst nede i displayets højre hjørne. Det første tal i rækken henviser til valget i hovedmenuen. De andre tal henviser til valget i første undermenu osv. Den viste talrække kan højst indeholde tre tal. Du kan anvende talrækken som genvejskommando for at nå en bestemt funktion direkte. Eksempel: Tryk 2 2 i hovedmenuen, og undermenuen Dagtimer vises. I overskrifterne på de næste sider angives talrækken i parentes Undermenuer I nogle undermenuer vises der et felt længst til højre ud for bestemte funktioner. Når et sådant felt er markeret med et flueben, betyder det, at funktionen er valgt. I nogle undermenuer er der ud for bestemte funktioner angivet information længst ude til højre. Denne information angiver, hvilket valg der er foretaget for den pågældende funktion electrolux automower

29 Menufunktioner 1. Kommando Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til Automowers overordnede funktioner. Du kan vælge mellem undermenuerne: Oplad, derefter AUTO (1-1) Via dette valg kan du indstille Automower til omgående at køre til ladestationen, oplade batteriet og derefter gå tilbage til automatisk driftsposition. Vælg funktionen, og tryk på YES, når markøren står på Ja. Vis seneste fejl (1-2) Via dette valg kan du få vist listen med gemte fejlmeddelelser. Du kan bladre med piletasterne. Listen kan indeholde op til 20 fejlmeddelelser, og hver enkelt meddelelse vises med dato og tidspunkt. Fabriksindstilling (1-3) Via dette valg kan du nulstille alle indstillinger til de oprindelige. Alle funktioner, bortset fra det valgte sprog, PIN-koden og de indstillinger, der findes under tasterne A, B og C, nulstilles. Vælg funktionen, angiv din PINkode, og tryk på YES, når markøren står på Ja. Nulstil ABC (1-4) Via dette valg kan du slette alle de programmeringer, der er foretaget under tasterne A, B og C. Vælg funktionen, og tryk på YES, når markøren står på Ja. 2. Timer Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til de muligheder for tidsindstillinger, der er tilgængelige. Du kan vælge mellem undermenuerne: Tilsidesæt timeren (2-1) Via dette valg kan du midlertidigt koble timerfunktionen fra. Dagtimer (2-2) Via dette valg kan du indstille start- og stoptider. Weekendtimer (2-3) Via dette valg kan du indstille start- og stoptider for dagene fredag-søndag. Ugetimer (2-4) Via dette valg kan du vælge de dage i ugen, hvor Automower skal slå græs. Tilsidesæt timeren (2-1) Hvis du har indstillet timeren på din Automower, kan du ved hjælp af denne funktion lejlighedsvis indstille plæneklipperen til maksimal drift. TIL (2-1-1) Stil markøren på TIL, og tryk på YES for at lukke timerfunktionen. FRA (2-1-2) Stil markøren på FRA, og tryk på YES for at indstille timerfunktionen. Kommando Timer Have Indstillinger Kommando Timer Have Indstillinger Tilsidesæt timeren Dagtimer Weekendtimer Ugetimer 2-1 Oplad derefter AUTO Vis seneste fejl Fabriksindstilling Nulstil ABC-inst. 1- Tilsidesæt timeren Dagtimer Weekendtimer Ugetimer 2- TIL FRA 2-1- electrolux automower 29

30 Menufunktioner Dagtimer (2-2) Det er muligt at indstille to forskellige start- og stoptider for hvert døgn. Indtast hvert ønsket klokkeslæt i timer og minutter. Nulstil alle tider (2-2-1) Hvis du vil slette alle indstillede tider, skal du vælge funktionen og trykke på YES, når markøren står på Ja. Starttid 1 (2-2-2) Stoptid 1 (2-2-3) Starttid 2 (2-4-2) Stoptid 2 (2-2-5) Tilsidesæt timeren Dagtimer Weekendtimer Ugetimer 2-2 Weekendtimer (2-3) Nulstil alle tider (2-3-1) Hvis du vil slette alle indstillede tider, skal du vælge funktionen og trykke på YES, når markøren står på Ja. Starttid 1 (2-3-2) Stoptid 1 (2-3-3) Starttid 2 (2-3-4) Stoptid 2 (2-3-5) Kopier dagtimer (2-3-6) Tryk på YES ved spørgsmålet Kopier? for at overføre alle de tider, der er indstillet i dagtimer. Tilsidesæt timeren Dagtimer Weekendtimer Ugetimer 2-3 Nulstil alle tider Starttid 1 Stoptid 1 Starttid 2 Stoptid 2 Kopier dagtimer Nulstil alle tider Starttid 1 Stoptid 1 Starttid 2 Stoptid Ugetimer (2-4) Anvend YES-tasten til at markere de dage, hvor du vil have Automower til at klippe. Man (2-4-1) Tirs (2-4-2) Ons (2-4-3) Tors (2-4-4) Fre (2-4-5) Lør (2-4-6) Tilsidesæt timeren Dagtimer Weekendtimer Ugetimer Man Tirs Ons Fre Lør Søn Søn (2-4-7) Kør alle (2-4-8) 2-4 Tors Kør alle Stil markøren på Kør alle, og tryk på YES. Tryk derefter på YES igen ved spørgsmålet Alle TIL electrolux automower

31 Menufunktioner 3. Have Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til de muligheder for køreindstillinger, der findes. Du kan vælge mellem undermenuerne: Udkørselsindstillinger (3-1) Via dette valg kan du indstille, hvor langt Automower skal bakke ud fra ladestationen, inden den vender, samt i hvilken retning plæneklipperen skal forlade ladestationen. Kør over kablet (3-2) Via dette valg kan du indstille den strækning over afgrænsningskablet, som Automower skal køre. Haveform (3-3) Via dette valg kan du angive for Automower, hvilken type have du har. Kontroller kablet (3-4) Via dette valg kan du kontrollere, om kablet er helt, og hvor præcis det ligger på græsplænen. Se Haveeksempel på side 36 for at få eksempler på indstillinger for valgene Udkørsel og Haveform. Kommando Timer Have Indstillinger Udkørselsindstillinger Kør over kablet Haveform Kontroller kablet 3- Udkørselsindstillinger (3-1) Normalt forlader Automower ladestationen i en retning inden for udkørselssektoren , hvor 90 kaldes startvinkel og 270 kaldes slutvinkel. Ved manuelt at indstille udkørselsretningen kan du styre, hvordan Automower skal forlade ladestationen. Hvis ladestationen er placeret i en passage, når du optimalt ud til alle græsarealer, hvis du anvender funktionen Fabriksindstilling (3-1-1) Hvis Automower skal følge de forvalgte udkørselsindstillinger, skal du stille markøren på Fabriksindstilling og trykke på YES. Tryk derefter på YES igen ved spørgsmålet Nulstille til fabriksindstilling?. Udkørselsindstillinger Kør over kablet Haveform Fabriksindstilling Udkørselsvinkel Følg kabelet ud Kontroller kablet 3-1 electrolux automower 31

32 Menufunktioner Udkørselsvinkel (3-1-2) Automower kan indstilles til en eller to udkørselssektorer. Anvend start- og slutvinkel 1, hvis du vil bruge én sektor. Anvend start- og slutvinkel 2, hvis du vil bruge to sektorer. Anvend også funktionen Proportion først, og angiv en procentsats til at bestemme, hvor tit Automower skal forlade ladestationen i sektor 1. F.eks. indebærer procentsatsen 75, at plæneklipperen forlader ladestationen i sektor 1 i 75 % af tilfældene og i sektor 2 i 25 % af tilfældene Bakdistance Angiv det antal centimeter, Automower skal bakke, inden den vender for at køre ud fra ladestationen. Grundindstillingen for bakdistance er 60 cm. Startvinkel 1 Angiv det gradtal, hvor sektoren/sektor 1 skal begynde. Slutvinkel 1 Angiv det gradtal, hvor sektoren/sektor 1 skal slutte. Startvinkel 2 Angiv det gradtal, hvor sektor 2 skal begynde. Slutvinkel 2 Angiv det gradtal, hvor sektor 2 skal slutte. Proportion først Når du anvender to udkørselssektorer, skal du angive en procentsats for at bestemme, i hvor stor en del af tilfældene Automower skal forlade ladestationen i sektor 1. Fabriksindstilling Udkørselsvinkel Følg kabelet ud Bakdistance Startvinkel 1 Slutvinkel 1 Startvinkel 2 Slutvinkel 2 Proportion først 32 electrolux automower

33 Menufunktioner Følg kabelet ud (3-1-3) Denne funktion indebærer, at Automower kan indstilles til at følge afgrænsningskabelløkken væk fra ladestationen for at nå et fjernereliggende område af græsplænen. Funktionen er især velegnet i haver, hvor f.eks. forhave og baghave er forbundet via en passage, hvor ladestationen ikke kan placeres. Op til tre fjernereliggende områder kan aktiveres: Område 1, Område 2 og Område 3. Se Haveeksempel på side 36 for at få eksempler på indstillinger Tre værdier skal angives, for at Automower skal kunne nå det fjernereliggende område: Retning Angiv højre eller venstre afhængigt af, hvordan området ligger i forhold til ladestationen. Retningen regnes fra ladestationen set i plæneklipperens indkørselsretning. I eksemplet ovenfor er retningen venstre. Strækning Angiv det antal meter langs med afgrænsningskabelløkken fra ladestationen til det sted i det fjernereliggende område, hvor plæneklipperen skal vende ud fra afgrænsningskabelløkken og begynde den vilkårlige klipning. Proportion Angiv en værdi for, i hvor mange af de tilfælde, Automower forlader ladestationen, den skal følge kablet ud mod det fjernereliggende område. F.eks. indebærer værdien 20 %, at Automower i 20 % af alle de tilfælde, den forlader ladestationen, gør det i retning mod det fjernereliggende område. I de øvrige 80 % af tilfældene forlader plæneklipperen ladestationen i overensstemmelse med den indstilling, der er foretaget i funktionen Udkørselsindstillinger (3-1). Hvis værdien på 20 % til Område 1 og 10 % til Område 2 er angivet, fordeles de resterende 70 % til valget under Udkørselsindstillinger (3-1). Fabriksindstilling Udkørselsvinkel Følg kabelet ud Område 1 Område 2 Område 3 Område 1 Område 2 Område 3 Retning Strækning Proportion electrolux automower 33

34 Menufunktioner Kør over kablet (3-2) Fronten på Automower passerer altid afgrænsningskablet en vis strækning, inden plæneklipperen vender. Grundindstillingen for denne strækning er 27 cm, men kan ændres efter behov. Når du skal indstille en strækning, skal du stille markøren på Kør over kablet og trykke på YES. Angiv derefter det antal centimeter, Automower skal passere begrænsningskablet med. Udkørselsindstillinge r Kør over kablet Haveform Kontroller kablet 3-2 Haveform (3-3) Automower indstilles efter tre haveformer: Åben, Kompleks 1 og Kompleks 2. Se eksemplet på de forskellige former på billederne nedenfor. Denne indstilling har betydning for, hvordan plæneklipperen dækker et arbejdsområde. Fremfor alt har det betydning for drejevinkler og for, hvor tit plæneklipperen skifter drejeretning. Med indstillingen Åben optimeres bevægelsesmønsteret for en åben have. Hvis haven indeholder mange små områder, der er forbundet med passager, får du dog en bedre funktion med indstillingen Kompleks 2. Vælg: Åben (3-3-1) ved åbent græsareal, få forhindringer og ingen passager. Kompleks 1 (3-3-2) ved en middelstor forekomst af forhindringer og/ eller passager. Kompleks 2 (3-3-3) ved et stort græsareal og mange forhindringer og/ eller passager. Udkørselsindstillinge r Kør over kablet Haveform Kontroller kablet 3-3 Åben Kompleks 1 Kompleks Åben form indeholder et græsareal med få forhindringer og ingen passager. Eksempel på åben haveform. Græsareal hhv. 400 m 2 og 1100 m electrolux automower

35 Menufunktioner Kompleks 1 indeholder et stort græsareal med en middelstor forekomst af forhindringer og passager. Eksempel på en haveform af typen Kompleks 1. Græsareal hhv. 900 m 2 og 1000 m Kompleks 2 indeholder et stort græsareal med mange forhindringer og passager. Eksempel på en haveform af typen Kompleks 2. Græsareal hhv m 2 og 800 m electrolux automower 35

36 Menufunktioner Kontroller kablet (3-4) Med denne funktion kan du dels kontrollere plæneklipperens modtagelse af signalet fra afgrænsningskabelløkken, dels kan du afgøre, præcis hvor på græsplænen afgrænsningskablet ligger. De sensorer, der anvendes i denne funktion, sidder skjult under spærretasten til lågen for justering af klippehøjden. Sensoren registrerer, hvilken position Automower har til kablet. På displayet vises Indefor, Udenfor eller Intet kabelsignal. Hvis plæneklipperen er inden for kabelløkken, vises Indefor osv. Hvis plæneklipperen er indstillet med lyd på, høres en konstant bippen, når plæneklipperen er udenfor, og en pulserende bippen, når den ikke kan registrere et signal. Hvis plæneklipperen er inden for kabelløkken, høres der ingen bippen overhovedet. Hvis du vil: kontrollere modtagelsen af signalet, skal du stille markøren på Kontroller kablet og derefter trykke på YES. søge efter kablet, skal du føre Automower over yderkanten af arbejdsområdet og derefter vælge Kontroller kablet : Gentag, indtil du har fundet grænsen mellem Indefor og Udenfor. Så ved du, hvor kablet ligger. Udkørselsindstillinger Kør over kablet Haveform Kontroller kablet 3-4 Haveeksempel Ved at tilpasse udkørselsindstillingerne efter haven bliver det lettere for Automower at nå alle dele af haven og dermed opnå et bedre klipperesultat. Også tilpasning af indstilling til haveform gavner klipperesultatet. Forskellige haver kræver forskellige indstillinger. Nedenfor følger nogle forslag. Haveform (3-3) Udkørselsindstillinger (3-1) Åben Udkørselsindstillinger (3-1): Fabriksindstilling (3-1-1) electrolux automower

37 Menufunktioner Haveform (3-3) Udkørselsindstillinger (3-1) Kompleks 1 Udkørselsvinkel (3-1-2): En udkørselssektor, Følg kabelet ud (3-1-3): Et fjernereliggende område: Område 1: Retning venstre, strækning 20 m og proportion 25 % Kompleks 2 Udkørselsvinkel (3-1-2): En udkørselssektor, Følg kabelet ud (3-1-3): To fjernereliggende områder: Område 1: Retning venstre, strækning 80 m og proportion 20 %. Område 2: Retning højre, strækning 30 m og proportion 20 % Kompleks 2 Udkørselsindstillinger (3-1): Fabriksindstilling (3-1-1). Følg kabelet ud (3-1-3): Et fjernereliggende område: Område 1: Retning højre, strækning 40m og proportion 15 % electrolux automower 37

38 Menufunktioner 4. Indstillinger Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til de indstillingsmuligheder, der findes. Du kan vælge mellem undermenuerne: Sikkerhed (4-1) Via dette valg kan du foretage indstillinger i relation til PIN-kode, stopbeskyttelse, indstillingslås og alarm. PIN-kode skal angives, hvis menuen Sikkerhed skal kunne vises. Alle sikkerheds- eller tyverisikringsfunktioner skal aktiveres manuelt, når Automower er ny. Lyd (4-2) Via dette valg kan du indstille lydniveau for funktionerne Opstart kniv, Normal drift, Ladning, Fejlmeddelelse og Tastatur. Info. niveau (4-3) Via dette valg kan du bestemme, hvor detaljeret information der skal vises på displayet, når Automower er i drift. Sprog (4-4) Via dette valg kan du vælge, hvilket sprog der skal anvendes i menuerne. Tid & dato (4-5) Via dette valg kan du indstille den aktuelle tid og dag samt det ønskede tids- og datoformat. Kommando Timer Have Indstillinger Sikkerhed Lyd Info. niveau Sprog Tid & dato 4- Sikkerhed (4-1) PIN-kode (4-1-1) Via denne funktion kan du når som helst ændre din PIN-kode. Hvis du skal ændre PIN-kode, skal du stille markøren på PIN-kode og derefter trykke på YES. Placer Automower i ladestationen. Angiv den nye PIN-kode, og tryk derefter på YES. Angiv den samme kode igen som bekræftelse, og tryk på YES. Når PIN-koden er ændret, vises meddelelsen PIN-KODE ÆNDRET på displayet i nogle sekunder. Derefter vises menuen Sikkerhed igen. Sikkerhed Lyd Info. niveau Sprog Tid & dato 4-1 PIN-kode Tidslås Stopbeskyttelse Indstillingslås electrolux automower

39 Menufunktioner Tidslås (4-1-2) Denne funktion indebærer dels, at Automower efter valgt antal dage holder op med at klippe og ikke fortsætter, før den korrekte PIN-kode angives, dels at PIN-koden skal angives, når hovedafbryderen stilles på ON. Hvis du vil: PIN-kode Tidslås Stopbeskyttelse Antal dage FRA Dage aktivere funktionen, skal du stille markøren på Tidslås og trykke på YES. Stil derefter markøren på Antal dage, og tryk på YES. Angiv derefter, hvor mange dage Automower skal klippe, før der skal angives PIN-kode. Afslut med at trykke på YES. Indstillingslås Når det valgte antal dage er gået, gør Automower den pågående klipning færdig, oplader batteriet, bakker ud af ladestationen og bliver stående. På displayet vises meddelelsen Ændre PIN-kode. Angiv din kode, og tryk på YES. deaktivere funktionen, skal du stille markøren på Tidslås og trykke på YES. Stil derefter markøren på FRA, og tryk på YES. Stopbeskyttelse (4-1-3) Denne funktion indebærer, at det første ciffer i PINkoden skal angives inden for 10 sekunder efter, at du har trykket på STOP-tasten. Hvis ikke det korrekte ciffer er angivet efter tre forsøg, lyder alarmen. Alarmen kan da deaktiveres ved at angive hele PIN-koden. Hvis du vil: PIN-kode Tidslås Stopbeskyttelse TIL FRA _min aktivere funktionen, skal du stille markøren på Stopbeskyttelse og trykke på YES. Vælg TIL for at aktivere funktionen, og tryk på YES. Angiv derefter, hvor længe alarmen skal lyde, ved at besvare spørgsmålet Alarmens længde?. Indstillingslås deaktivere funktionen, skal du stille markøren på Stopbeskyttelse og trykke på YES. Vælg FRA for at deaktivere funktionen, og tryk på YES. Når du har valgt FRA, har du samtidig deaktiveret alarmfunktionen. Indstillingslås (4-1-4) Denne funktion forhindrer personer, der ikke kender PIN-koden, i at foretage eller ændre indstillingerne. Det er heller ikke muligt at vælge eller gemme program A, B eller C. PIN-kode Tidslås Hvis du vil: aktivere funktionen, skal du stille markøren på Indstillingslås og trykke på YES. Vælg derefter Til for at aktivere funktionen. deaktivere funktionen, skal du stille markøren på Indstillingslås og trykke på YES. Vælg derefter Fra for at deaktivere funktionen. Stopbeskyttelse Indstillingslås TIL FRA electrolux automower 39

40 Menufunktioner Lyd (4-2) Der findes et antal lydmeddelelser, der indikerer, hvad Automower er i gang med. Lydniveauerne er trinvise fra Niveau 4 (højeste) til STILLE (helt stille). Fabriksindstilling (4-2-1) Via dette valg er lydniveauet STILLE på alle funktioner bortset fra Opstart kniv og Tastatur, der er lydniveau 2. Stil markøren på Fabriksindstilling, og tryk på YES. Tryk derefter på YES ved spørgsmålet Anvend fabriksindstilt lyd?. Alle stille (4-2-2) indebærer, at alle funktioner indstilles med lydniveauet STILLE, bortset fra tastaturet, der får lydniveau 1. Stil markøren på Alle stille, og tryk på YES. Tryk derefter på YES ved spørgsmålet Anvend lav lyd?. Alle højt (4-2-3) indebærer, at alle funktioner får lydniveau 3. Stil markøren på Alle højt, og tryk på YES. Tryk derefter på YES på spørgsmålet Anvend høj lyd?. Sikkerhed Lyd Info. niveau Sprog Tid & dato 4-2 Fabriksindstilling Alle stille Alle højt Egen indstilling 4-2- Egen indstilling (4-2-4) Anvend Egen indstilling, hvis du vil indstille forskellige lydniveauer for de forskellige funktioner. Hvis du vil foretage dine egne indstillinger, skal du stille markøren på Egen indstilling og trykke på YES. Markér derefter den respektive funktion, tryk på YES, flyt markøren til det ønskede lydniveau, og afslut med at trykke på YES. Fabriksindstilling Alle stille Alle højt Egen indstilling Upstart kniv Normal drift Ladning Fejlmeddelelse Når Automower er indstillet med lyd på, høres en lydmeddelelse, alt efter hvad plæneklipperen er i gang med. Tastatur Lyd Betyder 2 bip/10 sekunder Lader 1 bip/10 sekunder Klipper/søger 1 bip/sekund i 5 sekunder Starter knivdisk 3 bip/sekund Fejlmeddelelse Èt langt bip Kort klikkelyd Kort dobbelt bip Dybt, langt bip Knivdisken er bremset En tast på tastaturet er trykket ned Ændring af indstilling er foretaget Forkert indlæsning 40 electrolux automower

41 Menufunktioner Info. niveau (4-3) Når du vælger informationsniveau, bestemmer du, hvor meget information der skal vises på displayet, når hovedafbryderen står på ON. Hvis du har valgt enkelt informationsniveau, vises der mindre information på displayet end ved avanceret informationsniveau. Sådan vælger du: Enkelt (4-3-1) Stil markøren på Enkelt, og tryk på YES. Sikkerhed Lyd Info. niveau Sprog Enkelt Avanceret 4-3- Avanceret (4-3-2) Stil markøren på Avanceret, og tryk på YES. Tid & dato 4-3 Tabellen nedenfor viser, hvilke informationsmeddelelser der vises på de respektive informationsniveauer. Informationsmeddelelse Enkelt informationsniveau Avanceret informationsniveau STARTER X X LADER X X Ladetid (min) Ladestrøm X X KLIPPER X X Klippetid (min) Klippekraft X X SØGER X X Klippetid (min) Søgetid (min) X X TIMER X X FEJL (f.eks. Intet kabelsignal ) X X TAST PIN FOR AT FORLADE ALARM X X VENTER X X electrolux automower 41

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1..Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower 305... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Plej plænen... Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Bosch Indego robotplæneklipper med effektiv»logicut TM «navigation og automatisk kortlægning for hurtig, nem installation og effektiv klipning

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugsanvisning til itag

Brugsanvisning til itag Brugsanvisning til itag Tak fordi du har valgt den smarte nøglefinder, itag, der anvender Bluetooth-teknologi. itag er et lavenergiprodukt, der er baseret på den nyeste Bluetooth 4.0 version. Den kan fastgøres

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Brugsanvisning. Auto Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Auto Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Auto Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Auto Mower. Du har valgt

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere