Skitseprojektforslag. Solcelleanlæg. A/B Kongens Vænge Stradellasvej / Tartinisvej 2-28, 2450 København SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skitseprojektforslag. Solcelleanlæg. A/B Kongens Vænge Stradellasvej / Tartinisvej 2-28, 2450 København SV"

Transkript

1 Skitseprojektforslag Solcelleanlæg A/B Kongens Vænge Stradellasvej / Tartinisvej 2-28, 2450 København SV Udarbejdet 31. marts 2016 af Mikkel F. Gunnløgsson AARHUS Vestre Kongevej 4-6 DK 8260 Viby J Aarhus Tel.: KØBENHAVN Galionsvej 64 DK 1437 København K Tel: CVR nr SØNDERBORG Kongevej 58 DK 6400 Sønderborg Tel:

2 INDLEDNING Som et led i Solar City Copenhagens skitseprojekteringsordning er der udarbejdet et skitseprojektforslag til solcelleanlæg på matr.nr. 326, 327, 318 og 325 Kongens Enghave til Boligforeningen A/B Kongens Vænge, Stradellasvej og Tartinisvej 2-28, 2450 København SV. BESKRIVELSE AF BYGNINGER A/B Kongens Vænge består af 2 etageboligblokke, en på Stradellasvej og en på Tartinisvej. Plan for området med adresser kan ses i Figur 1. Bygningerne er opført i 1940 og udgøres begge af 4 boligetager, kælder og uisoleret tagrum. Taget er en saddeltagskonstruktion med gitterspær og bølgeeternitbeklædning uden undertag. Der er ca. 220 boliger og 2 erhvervslejemål i bygningerne. Erhvervene har adresse på Wagnersvej. I kælderen forefindes bl.a. fællesvaskeri og ejendomslederkontor. Taget har en hældning på 25 mod vest og facaden er orienteret ca. 9 fra vest mod syd. Det er oplyst, at tagpladerne er totaludskiftet i Et snit gennem bygningen kan ses i Figur 2 Figur 1: Oversigtsplan for bygningerne. Der er ingen mekaniske ventilationsanlæg i bygningerne, og det største faste effektforbrug i fællesinstallationerne udgøres derfor af de 4 vaskerier, kælder- og trappebelysningen samt varmecentraler og installationer til div. regnvandspumper og krydsfelter. Vaskerierne udgøres alle 4 af 2 store vaskemaskiner og en tørretumbler. Disse er pt. gasforsynede, men boligforeningen oplyser, at man ved næste udskiftning vil overgå til el-forsynede tumblere. Figur 2: Snit i bygning (set fra nord). Dansk Energi Management & Esbensen A/S 2 af 15

3 GENEREL OPBYGNING OG PLACERING AF SOLCELLEANLÆG Principielt består et nettilsluttet solcelleanlæg af et antal sammenkoblede solcellemoduler, der ved solpåvirkning producerer en jævnstrøm. Denne omformes i en vekselretter (også kaldet inverter ) og fødes derefter ind på det offentlige elnet, hvor den enten optages af elforbrugende installationer på selve produktionsstedet, eller af andre el-kunder. Når strømmen optages af egne installationer, vil man som kunde opleve, at el-måleren løber langsommere, og at man med andre ord køber mindre strøm fra nettet, fordi man har produceret den selv. I Figur 3 ses en principskitse for et nettilsluttet solcelleanlæg. Figur 3: Princip for et nettilsluttet solcelleanlæg. Et solcelleanlæg skal placeres, så det får så stor eksponering for solen som muligt. Et solcelleanlæg i Danmark er optimalt orienteret mod syd med en hældning på omkring 40 i forhold til vandret, men så længe orienteringen er mellem øst og vest, og hældningen i forhold til vandret er mellem 15 og 45 grader (op til lodret ved sydvendte), opnår man en relativt god virkningsgrad (ikke under 0,75) på sit anlæg. Typisk forringelse af virkningsgraden set i forhold til taghældning og orientering i forhold til syd kan ses i Figur 4. Figur 4: Typisk virkningsgrad i forhold til hældning og orientering. Dansk Energi Management & Esbensen A/S 3 af 15

4 Derudover er det vigtigt, at der ikke er elementer, der kan kaste skygger på cellerne såsom træer, bygningsdele, antenner, skorstene eller lignende. Dette fordi solcelleanlæggets samlede ydelse bliver markant reduceret af selv delvise skyggepåvirkninger, da panelerne er serieforbundne. Der kan godt kompenseres for dette, hvis skyggerne på ingen måde kan undgås enten ved at vælge en celletype, der er mindre skyggefølsom (såsom tyndfilm), ved indbygning af mikroinvertere eller ved en såkaldt intelligent opstrengning, men alle disse alternativer fordyrer anlægsomkostningerne, hvorfor den gyldne regel altid vil være, at solcellemoduler kun skal placeres i zoner, der er fri for alle former for skygger, mens der falder sol på dem. På nedenstående figur ses et par eksempler på typiske skyggegivere. Figur 5: Typiske skyggegivere (illustration fra Integration i bygningsdele såsom tagfladen, også kaldet BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics), kan tit være et ønske eller et krav enten pga. myndigheder eller af æstetiske årsager. Integrationen foregår typisk ved, at man planforsænker panelerne i en lunke i taget. Det er ikke altid muligt at matche farven på den bygningsdel, som cellerne skal fæstnes til, da krystallinske celler som udgangspunkt leveres i standardfarverne sort eller blåligt skær afhængigt af det valgte solcelleprodukt. Den typiske metode for anvendelse i forbindelse med placering på tag vil være, at man på det udvalgte område substituerer selve tagbeklædningen med solcellepaneler, og dermed sparer på materialer til tagbeklædning i det tilfælde, at taget eksempelvis stod overfor en udskiftning alligevel. Af samme årsag vil BIPV typisk have størst rentabilitet, når man ser på nyetablering eller renovering af en tagflade, men udelukkende være en fordyrende faktor, hvis man kun ønsker at opføre et solcelleanlæg på et eksisterende tag for at producere energi. Celler i farver, der skal matche farven på kobbertage eller røde og gule teglsten, har i øvrigt generelt en lavere virkningsgrad, og skal specialfremstilles. Begge disse faktorer influerer kraftigt på rentabiliteten relativt set i forhold til et anlæg udført af standardkomponenter. På figur 6 kan ses et eksempel på et BIPVanlæg kombineret med et konventionelt solcelleanlæg. Dansk Energi Management & Esbensen A/S 4 af 15

5 Figur 6: Søpassagen, København: BIPV-anlæg på de skrå, vest- og sydvendte tagflader, hvor de substituerer traditionelle skifertegl. Omkring skyggekastende tagudspring er anvendt dummy-paneler. Udførelsen skyldes tagfladens bevaringsværdighed. På den vandrette tagflade er opsat to rækker konventionelle, sorte paneler på stativ, der giver den fornødne hældning (Foto: Gaia Solar) VEDLIGEHOLDELSE OG LEVETID Et solcelleanlæg er stort set vedligeholdelsesfrit. Solcellemodulerne har en meget lang levetid, og der gives normalt produktionsgarantier på 25 år for selve modulerne. Der kan typisk forventes en levetid på i hvert fald 30 år. Garantierne på øvrige anlægsdele varierer efter anlægstype. Det vil normalt være rimeligt at udbyde et anlæg, hvor der gives en 10 års produktgaranti på inverterne, da alle seriøse producenter kan imødekomme dette. Støv, pollen og snavs vil lægge sig på solcellemodulerne, men med en hældning på minimum 15 vil solcellemodulerne i det danske klima normalt være selvrensende, da støv, pollen og snavs skylles af ved kraftige regnskyl. Tilkøb af en detaljeret overvågningen af anlæggets elektriske data vil i kraft af information om en reduceret ydelse påvise situationer med eventuelle større samlinger af snavs, f.eks. fugleklatter på solcellemodulerne, og de pågældende solcellemoduler kan dermed hurtigt lokaliseres, så disse kan blive rengjort. Herudover er det generelt en god ide med en årlig inspektion af solcelleanlægget fysisk og elektrisk, hvorfor det anbefales, at der indgås en serviceaftale med en installatør. PLACERINGSMULIGHEDER OG INTEGRATION I TAGFLADEN Bygningerne og tagene blev besigtiget den 6. februar 2016 af Olaf Bruun Jørgensen og Mikkel F. Gunnløgsson (DEM-Esbensen), Kasper Bentzen-Bilkvist Rasmussen (Plan1 Arkitekter) samt ejendomsfunktionær Bjarne Kratholm. På Figur 7 ses et skrå-luftfoto taget fra vest hentet på På Figur 8 ses Tartinisvej-blokkens vestvendte tag fotograferet fra Stradellasvej 26. Dansk Energi Management & Esbensen A/S 5 af 15

6 Figur 7: Skrå-Luftfoto af de vestvendte tagflader. Figur 8: Tartinisvejs vestvendte tagflade. De vestvendte tagflader har nærmest ingen skyggegivende objekter, hvorfor disse er oplagt til placering af solceller. Eneste mulige skyggegivere er faldstammeudluftninger og taghætter, der svagt kan anes på fig. 8. Solcellerne vil uden det store besvær kunne monteres tagparallelt på disse tagflader ved hjælp af standardbefæstelser bestående af ansatsskruer og beslag tilpasset tagtypen samt montageskinner, som det kan ses af skitse og fotografier fra div. producenter på næste side (Figur 9). Dansk Energi Management & Esbensen A/S 6 af 15

7 Figur 9: Div. befæstelsesmateriel, skitser og fotos fra producenter. Modulerne kan placeres relativt frit på taget. Det vil dog under alle omstændigheder være tilrådeligt, at anlægget opbygges med tilslutning i de el-tavler i byggeriet, der forsyner vaskerierne, for i videst muligt omfang at kunne optage strømproduktionen i de dele af bygningernes egen fællesinstallation, der trækker mest strøm, når solen skinner. Det blev ved besigtigelsen konstateret, at der er en brandmur i begge bygninger, og at denne er ført op til undersiden af taget. Dens placering er dog ikke midt i bygningen. Det skal ved anlægsopbygningen helst undgås at føre kabler på tværs ved brandmuren, hvorfor det kan give god mening at opføre et anlæg, der er elektrisk adskilt fra hinanden i to dele, med hver sin tilslutning. Men af æstetiske hensyn kan det give god mening, at lade anlægget fremstå som en samlet flåde centreret på taget. En endelig detailprojektering kan afgøre det reelle behov for elektrisk adskillelse samt flådens udstrækning fra tagets centrum og ud mod gavlene, men et forslag til placeringen med en anlægsstørrelse på ca. 150 m 2 og en elektrisk opdeling med 2 invertere/tilslutninger i kælder kan ses af Figur 10 og 11. Dansk Energi Management & Esbensen A/S 7 af 15

8 Figur 10: Vestvendt facade. Forslag til placering af solceller. Blå linje markerer anlæggets interne opdeling. Grøn linje markerer brandvæg. Røde linjer markerer de to anlægsdeles udvendige ledningsføring (mellem paneler og tag). Lilla pile markerer ledningsføring på trapper til hver sin tavle i kælder. Et solcelleanlæg inkl. de viste montagedele har en relativt lav systemvægt på typisk omkring kg/m 2. Ved en eventuel efterfølgende projektering af et solcelleanlæg skal der dog under alle omstændigheder udføres en statisk beregning for tagkonstruktion og solcelleanlæg. Opmåling af tagkonstruktionens spærdele blev i øvrigt foretaget ved besigtigelsen. Såfremt integration i tagfladen ønskes, så vil man i stedet for principperne vist på figur 9 opbygge en forsænkning i taget, og i denne montere panelerne, så de fremstår planforsænkede. Der er i denne rapport ikke foretaget en detailprojektering af løsningen, og heller ikke taget højde for, om det pga. brandmuren er muligt at udføre en samlet flåde midt på taget det må en evt. videre projektering afgøre. Der er dog for den senere økonomiske redegørelse regnet med en forøget anlægspris på 30 % ud fra erfaring med lignende tagtyper. På figur 11 ses en visualisering af en mulig løsning med integration i tagfladen. Figur 11: Visualisering af en mulig integrationsløsning. Københavns Kommunes hjemmeside har mulighed for at se alle byens tages egnethed for placering af solceller, og denne er anvendt som verifikation for den herover anbefalede placering. Som det kan ses på hjemmesiden, så er den påtænkte placering på de vestvendte tage god. Dansk Energi Management & Esbensen A/S 8 af 15

9 FØRINGSVEJE OG TILSLUTNINGER På trappeopgange er der i dag ført ledninger til antenne mm. i kabelkanaler, se Figur 12. Kabler fra solcelleanlæg kan i to udvalgte opgange pr. blok føres frem til kælderen i nye kabelkanaler med delespor, der opsættes her. Boligforeningen bør undersøge, om de selv ejer antennekablingen og føringsvejen og i modsat fald indgå i dialog med antennesignalleverandøren om dette. På Figur 13 ses en målertavle, der forsyner et vaskeri. Disse er placeret i aflåste rum i kælderen ved nummer 16 og 24, og i disse rum kan invertere også placeres. Herved undgås, at inverterne udsættes for de ellers høje temperaturer, der vil forekomme i sommermånederne i tagrummet; en faktor, der kan have stor betydning for inverternes ydeevne. Servicering af invertere vil også være nemmere her og frekvensen af opsyn med dem vil være højere. Selvom tavlerne er nye, udskiftet i , så vurderes det, at der skal opsættes en ny gruppetavle kun indeholdende udstyr til solceller. Udskiftning af måler til en to-vejs måler vil ske som led i tilslutningen i samspil mellem den udførende installatør og forsyningsselskabet. Figur 12: Lodret kabelkanal i opgang. Figur 13: Målertavle. LOVGIVNING OM TIMEBASERET NETTOAFREGNING Under den nuværende lovgivning, så vil andelsboligforeningen kunne søge om tilslutning af et solcelleanlæg under den såkaldte timebaserede nettoafregningsordning. Denne ordning gør, at man indenfor en given klokketime skal optage den producerede strøm i sin egen installation. Overvågningen af dette sker via elmålerne. De holder simpelthen øje med produktion kontra forbrug (deraf netto i benævnelsen nettoafregning). Er der indenfor en time en overproduktion, så vil den overskydende el blive sendt ud på nettet, og dette anses som et salg af strøm. Et evt. salg til nettet indenfor en klokketime vil under den nævnte ordning i de første 10 år ske til en pris på kr. 0,60 (inkl. moms) pr. kwh herefter til en endnu ikke fastlagt markedspris, der forventes at komme til at ligge på omkring kr. 0,40 pr. kwh. Og da foreningen i 2015 indkøbte el til en pris kr. 2,06 pr. kwh, så er overproduktion og medfølgende salg ikke en god forretning set i forhold til at forbruge den producerede strøm selv. Det er muligt at læse meget mere om de gældende regler for nettoafregning på Energinet.dk. Bemærk især, at der for anlæg med forventet installation efter 1. januar 2016 skal ansøges om tilsagn for nettoafregning, og at der for at kunne opnås tilsagn kræves vedlagt enten en betinget købsaftale eller andet, der dokumenterer, at projektet endnu ikke er påbegyndt. Dansk Energi Management & Esbensen A/S 9 af 15

10 kwh Det skal i øvrigt nævnes, at det desværre er forbundet med stort besvær, en stigende administrationsudgift og en kraftigt forøget anlægsøkonomi at lave et anlæg, der udover at være tilsluttet foreningens fællesinstallationer også producerer el til optag i de enkelte boligers installationer; herunder omlægning af stigledninger, udskiftning af hovedbly og samtlige boligmålere. Vores anbefaling er derfor at etablere et anlæg, der kun tilsluttes fællesinstallationerne. ELFORBRUG OG DIMENSIONERING Elforbruget for regnskabsårene 2014/15 og 2015/16 i boligforeningen er blevet klarlagt ud fra udskrifter fra Dong Energy, der er modtaget efter besigtigelsen via bygherre. Da det er oplyst, at der for nylig er udskiftet kælderbelysning til LED lyskilder, er det vurderet, at dette er årsagen til det faldende strømforbrug, der kan ses ret tydeligt. Det vurderes derfor også, at strømforbruget for de kommende år ikke vil falde yderligere. Der er en enkelt måler, der har forbrugt mere i 15/16 end året før, men der har også været koblet byggestrøm til denne jf. oplysninger fra foreningen. Til gengæld er det oplyst, at der ved næste tørretumblerskift vil blive indkøbt el-forsynede tumblere, og da øvelsen i at dimensionere et solcelleanlæg går ud på at få tilpasset anlægget, så det helst ikke overproducerer alt for meget, så har vi ladet det gennemsnitlige årsforbrug for alle målere i være dimensionerende for solcelleanlægget. Det er i denne forbindelse vigtigt at nævne, at hvis foreningen ikke vælger at udskifte tørretumblerne til elmodeller, så kan billedet af rentabiliteten i et af de senere afsnit ændre sig bemærkelsesværdigt; tiden det vil tage at tjene investeringen ind, vil stige. Se i øvrigt figur 14, der forklarer princippet om, at en typisk produktionskurve for et solcelleanlæg vil krydse effektoptagskurven om sommeren, hvis anlægget overdimensioneres. De i figuren viste værdier for effektoptag i fællesinstallationer er typiske værdier for en boligforening, og er således ikke specifikke værdier for Kongens Vænge. januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Produktion Forbrug Figur 14: Et typisk effektforbrug for fællesinstallationer og solcelleproduktion. Der kan af gode grunde ikke siges noget om, i hvilke timeintervaller, der forbruges hvor meget strøm, men vi har med førnævnte forventede scenarium in mente gjort os følgende forudsætninger for at anslå en fornuftig anlægsstørrelse: I solskinstimerne, hvor der produceres el, er forbruget time for time jævnt, da vaskeriet er jævnt besøgt, og da varmecentralens forbrug er konstant. Det oplyste forbrug for alle foreningens fællesmålere kan aflæses af Tabel 1 på næste side. Dansk Energi Management & Esbensen A/S 10 af 15

11 Målernummer Placering (kælder) Forbrug 14/15 Forbrug 15/ Stradellasvej kwh kwh Stradellasvej kwh kwh Stradellasvej kwh kwh Stradellasvej kwh kwh Tartinisvej kwh kwh Tartinisvej kwh kwh Tartinisvej 6 62 kwh kwh Tartinisvej kwh kwh Tartinisvej kwh kwh Tartinisvej kwh kwh Tartinisvej kwh kwh ? kwh kwh Stradellasvej kwh 911 kwh Total Stradellasvej kwh kwh Total Tartinisvej kwh kwh Total ukendt kwh kwh Total kwh kwh Gnsn kwh Tabel 1: Oplyst årsforbrug på bygningens fællesmålere Da tilslutning skal ske ved én afregningsmåler pr. del-anlæg, og da det ikke giver mening at dele anlægget op i alt for små dele i dette byggeri, har vi tilladt os at beregne den anbefalede anlægsstørrelse ud fra den forudsætning, at boligforeningen som led i en evt. etablering af solcelleanlæg får udført en målersammenlægning, så der bliver færre fællesmålere i byggeriet. Med et gennemsnitligt årligt forbrug i byggeriet på omkring kwh anslås det, at der i perioden, hvor solcelleanlægget producerer bedst (maj-august) er et månedligt fællesforbrug svarende til ca. 75 % af det gennemsnitlige månedsforbrug, fordi forbruget i varmecentralen i de varme måneder er lavere end i de kolde også jf. figur 14. Dette giver altså en ønsket produktion i en sommermåned på kwh udregnet således: (kwh/år) x 0,75 = kwh 12 (mdr./år) ANLÆGSSTØRRELSE Et optimalt (jf. Figur 4) placeret anlæg forventes at producere 145 kwh/m 2 /år. Denne værdi skal jf. samme figur korrigeres med en faktor på omkring 0,81; altså kan man forvente en produktion fra de foreslåede anlæg på omkring 117,5 kwh/m 2 /år. Opgaven lyder altså på at dimensionere 2 anlæg (ét til hver bygning), der med den rette størrelse, hver især ikke producerer meget over ca kwh i en typisk juli/august måned: Dette gøres ved at regne baglæns ud fra forudsætningen om, at et solcelleanlæg typisk leverer 14 % af sin årsproduktion i en sommermåned som juli eller august, hvor det totale fællesforbrug er vurderet til at ligge omkring kwh. Regnestykket ser derfor således ud: Antal m 2 = (kwh i juli) a= 152 m 2 117,5 (kwh/år/m 2 ) x 0,14 (juli s andel af årsproduktionen) Dansk Energi Management & Esbensen A/S 11 af 15

12 Da der jf. tidligere redegørelse er tiltænkt, at der placeres et anlæg på hvert af de to tage, skal der installeres et omfang af celler, der på hvert tag fylder omkring 76 m 2, hvilket svarer til ca. 46 standardpaneler med mål à 0,99 x 1,65 m. Anlæggets samlede effektstørrelse vil være 24,2 kwp - udregnet således: Antal kwp = 152 (m 2 ) x 0,26 (kwp/panel) = 24,2 kwp 1,6335 (m 2 /panel) Dimensionerne af den anvendelige del af en af de vestvendte tagflader er overslagsmæssigt opgjort til ca. 4 m x 126 m =504 m 2. Fra kip til tagkant er der 5,25 meter, men pga. faldstammeudluftninger i den øverste del af tagfladen, har vi trukket den øverste meter fra, da der ikke kan lægges paneler hen over disse. Udlægger man de 46 moduler i vandrette baner; altså hvor deres lange side flugter med kip og tagkant, så vil anlægget udgøres af 2 rækker med 23 paneler i hver. 23 paneler svarer ca. til en længde på ca. 38 meter, og anlægget kan forventes at få en produktion i det første driftsår på omkring kwh udregnet således: 117,5 (kwh/m 2 /år) x 152 (m 2 ) = kwh Man kan dermed forvente, at et anlæg dimensioneret til ikke at overproducere i en sommermåned kan dække ca. 45 % af boligforeningens totale energiforbrug i sit første år i drift. Herefter vil solcelleanlægget langsomt degradere, med en langsomt faldende el-produktion til følge. Yderligere anlægsdimensionering ligger udenfor rammerne af nærværende skitseprojekt. ØKONOMI Totaløkonomiske beregninger kan foretages på mange måder. Til en opgave som denne, der har karakter af et skitseprojekt, er anvendt en metode, hvor der simpelt regnes på rentabiliteten, og om hvorvidt investeringen tjener sig selv ind indenfor 2/3 af anlæggets forventede levetid, der i øvrigt anslås til 30 år. Ved at regne på denne måde er der ikke taget højde for anden inflation end i elprisen og udgiften til målerleje, og der indregnes heller ikke renteudvikling, finansieringsformer etc. Dette kan være en fordel, da det alligevel ikke nemt kan forudses, hvordan værdien af nogle af disse parametre vil udvikle sig i fremtiden. Desuden er investeringen ikke voldsom, og derfor er det muligvis slet ikke nødvendigt, at boligforeningen skal optage lån for at foretage investeringen. Metoden er enkel og hurtig, og man vil derfor umiddelbart kunne sammenligne investeringer uden at tage højde for evt. forskelle i forudsætninger. Som nævnt i tidligere afsnit, så forventes det, at A/B Kongens Vænge kan opnå tilsagn om årsbaseret nettoafregning (i undergruppe 2). Boligforeningen vil kunne bruge denne ordning ved at tilslutte solcelleanlægget til én fællesmåler pr. blok. Med den prisaftale som foreningen pt. har med DONG Energy (udregnet ud fra fremsendte årsopgørelse) betyder det, at besparelsen pr. produceret kwh er 2,06 kr./kwh (inkl. moms). Med de nuværende priser for solcelleanlæg forventes en samlet anlægsinvestering for solcelleanlægget på ca. kr /m 2 (inkl. moms) ved placering som angivet. Dette svarer til en total anlægspris på omkring kr ,- inkl. moms. Anlægsinvesteringen dækker et nøglefærdigt, nettilsluttet solcelleanlæg og er inkl. byggeplads, stillads og uforudsigelige udgifter på 5 %, men er ekskl. evt. rådgiverhonorar og udgifter forbundet med målersammenlægninger. Dansk Energi Management & Esbensen A/S 12 af 15

13 Det forudsættes i nedenstående kalkulation, at der indgås en serviceaftale med en leverandør med en forventet udgift på 4.000,- kr. inkl. moms (hvert 2. år, da årlig service ikke vurderes nødvendig), og dertil er der kalkuleret med, at inverterne som den eneste anlægsdel skal totaludskiftes efter 12 års levetid (typisk leverandørgaranti er 10 år). Som forventet udgift til inverterudskiftning er der opereret med 5 % af den totale anlægsudgift. Der regnes i øvrigt med en inflation i el-prisen både for indkøb og målerleje på 1 % p.a. Der er indlagt en skønnet investering for målersammenlægning og modregent en forventet årlig besparelse, da der ikke længere skal betales afgifter for disse målere. Priserne for begge disse punkter er forbundet med en vis usikkerhed, men trods heraf, vurderes alle de indsatte værdier at være konservative. Ændrer prisudviklingen i f.eks. målerleje hos Dong sig, så ser billedet selvfølgelig lidt anderledes ud, men der kan ret beset ikke gives et mere retvisende billede end det anførte. I Tabel 2 ses en oversigt over anlægspriser, omkostninger til vedligeholdelse, værdi af elbesparelse og besparelse for udskiftede målere og, som resultat af dette, et overskud i 25 år, hvilket er den maksimale periode, som producenter vil stille en produktionsgaranti for. Typisk angiver produktionsgarantien en degradering af solcelleanlægget svarende til en reduktion af effektivitet til 82 % efter 25 års drift. Erfaring viser, at anlæg producerer lidt bedre end garantien angiver. Igen er udregningen derfor vurderet som konservativ. Tabel 2: Oversigt over økonomiske nøgletal og simpel tilbagebetalingstid (konventionelt anlæg) alle tal er inkl. moms År Prod. kwh Elpris pr. kwh Besparelse på el Besparelse på målere Provenu ved salg Omkostn. Restsum/ Overskud kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, Dansk Energi Management & Esbensen A/S 13 af 15

14 Som anlægspris er indlagt en værdi af et anlæg, hvor der ved etableringen er tilkøbt både rådgivning ifm. udbud og byggeledelse samt fagtilsyn til en samlet merudgift på omkring 8 % af førnævnte anlægssum. Den simple tilbagebetalingstid kan under disse forudsætninger i Tabel 2 ses at være 16 år; altså mindre en 2/3 af den forventede levetid. ØKONOMI VED ET BYGNINGSINTEGRERET ANLÆG (BIPV) Skitseprojektet har for en løsning med integration i tagfladen, som den ses af figur 11, ud fra erfaring og bedste skøn anslået, at der vil være en merudgift svarende til en anlægsudgiftsforøgelse på 30 % ved etablering af et bygningsintegreret solcelleanlæg. Som minimum skal der laves hul i taget og udføres udvekslinger mm., hvilket påvirker flere forhold som f.eks. ombygningsperioden og dermed stilladsleje mm. Udgifter til projektering vil også forøges. Ved en anlægsudgiftsforøgelse på 30 % stiger tilbagebetalingstiden for det påtænkte anlæg til 20 år som det kan ses af Tabel 3. Dette er lig med 2/3 af den forventede levetid; og anlægget vurderes derfor lige akkurat at være rentabelt indenfor de gængse håndregler for renoveringer. Det skal i den forbindelse understreges, at der her er tale om en forsimplet vurdering. Tabel 3: Oversigt over økonomiske nøgletal og simpel tilbagebetalingstid (BIPV anlæg) alle tal er inkl. moms År Prod. kwh Elpris pr. kwh Besparelse på el Besparelse på målere Provenu ved salg Omkostn. Restsum/ Overskud kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, kr. 2, Dansk Energi Management & Esbensen A/S 14 af 15

15 KONKLUSION Ud fra beregningerne i denne rapport anbefales det, at der opføres et solcelleanlæg med tilslutning i A/B Kongens Vænges fællesinstallationer, og at der parallelt med opførelsen af dette anlæg foretages en målersammenlægning. I det viste scenarie kan det påvises, at der er tale om en sund investering, hvor anlægget tjener sig selv hjem inden 2/3 af dets levetid. De to dimensionerede anlæg holdes under grænsen for, hvornår man som ejer skal betale PSO-afgift (grænsen er pt. max. 50 kwp/tilslutning), og man kan derfor slippe for at indbygge separate PSO-målere, der udelukkende måler el-produktionen. Der skal foretages yderligere projektering, herunder en statisk vurdering af tagkonstruktionen, når denne udsættes for den forventede forøgede belastning fra solcelleanlægget. Der skal derudover ansøges om tilsagn for årsbaseret nettoafregning hos Energinet.dk, og der bør indledes en dialog med Københavns Kommune om eventuelle projektkrav, som kommunen evt. ville kunne stille, når der søges om byggetilladelse. Herunder om der er eventuelle klausuler eller lignende i lokalplaner og lign. for området. Ovennævnte ydelser vil normalt være dækket ind via en aftale om totalrådgivning til en værdi som angivet tidligere i skitseprojektet. Hvis foreningen skønner, at man kan klare sig uden byggeledelse og fagtilsyn, så kan dette også hjælpe de anskueliggjorte kalkulationer for rentabilitet til at se bedre ud. Det kan imidlertid ikke anbefales at udelade de to tiltag. Afslutningsvis skal det nævnes, at der kan være andre begrundelser end økonomi for at investere i et solcelleanlæg, f.eks. miljømæssige hensyn og grøn profilering af boligforeningen. LITTERATUR OG YDERLIGERE INSPIRATION [1] Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning (DS-hæfte 39:2013), Dansk Standard [2] Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller, Københavns Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen BILAG [A] Beregning af rentabilitet for nettilsluttet anlæg i 2016 Dansk Energi Management & Esbensen A/S 15 af 15

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Solcelleanlæg i boligforeninger

Solcelleanlæg i boligforeninger Solcelleanlæg i boligforeninger Få mere at vide Telefon: 70 333 777 www.energitjenesten.dk 10 regionale kontorer + mobilt kontor Janus Hendrichsen Mail: jh@energitjenesten.dk Telefon: 36 98 68 21 Øget

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Energiudvalget stiller forslag om at andelsforeningen investerer i solcelleanlæg til en pris af kr. 1.400.000,- som beskrevet i

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Energi Nord Stiftet i 2001 Ejere: Himmerlands Elforsyning Nord Energi 260.000 afregningskunder

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I NOTAT Sag: Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus - 12-265 Emne: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Dato: 04-12-2012 Vedr.: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Tilbygningen

Læs mere

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg 01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold af Gaia Solar-solcelleanlæg Drift- og vedligeholdelsesmanual for solcelleanlæg Funktionsbeskrivelse... 3 Driftsvejledning... 3 Sikkerhed... 4 Start og

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården Udformet af Katrine Flarup Jensen

notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården Udformet af Katrine Flarup Jensen notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården - 2016 Udformet af Katrine Flarup Jensen Mulighederne for at etablere et solcelleanlæg på Kollegiegården er blevet undersøgt. Før der etableres et solcelleanlæg

Læs mere

Greve Svømmehal Solcelleanlæg

Greve Svømmehal Solcelleanlæg Side 1 af 9 Greve Svømmehal Solcelleanlæg Tilbud 10.128 - GSL Tilbud leveret af Gaia Solar A/S Januar 2010 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Tilbud... 3 Beskrivelse... 4 Grundlag for tilbudet... 4 Referencer...

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu!

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Private får også god økonomi i mindre solcelleanlæg FORRENTNING AF INVESTERINGEN EFTER 25

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk 1 Endelig: Det danske boom! 23.000 familier producerer solstrøm fra solcelleanlæg med en samlet effekt

Læs mere

Vedvarende energi. Fokus på solceller

Vedvarende energi. Fokus på solceller Vedvarende energi Fokus på solceller Tag hul på en hverdag med vedbvarende energi 1. Vedvarende Indledning Energi Vi står på tærsklen til en ny æra inden for energi. Markedet for vedvarende energi er enorm,

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig?

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Lars Riise, Green Ways Jacob Ilsøe, Grontmij 26. februar 2013 Gladsaxe Hvem er vi? Lars Riise Partner Green Ways Statsautoriseret revisor Vedvarende Energi Ejendomme

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Solceller i lavenergiboliger

Solceller i lavenergiboliger Solceller i lavenergiboliger Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Ivan Katic Seniorkonsulent, Center for Vedvarende Energi & Transport Teknologisk Institut Nogle udfordringer BR2010 : Lavenergiklasse 2 bliver minimumskrav

Læs mere

UDBUDSANNONCE. Vandpris pr. m³, inkl. moms kr. 46,56 Brøndby Kommune Elpris pr. kwh, inkl. moms og afgifter kr. 2,5171 DONG Energy

UDBUDSANNONCE. Vandpris pr. m³, inkl. moms kr. 46,56 Brøndby Kommune Elpris pr. kwh, inkl. moms og afgifter kr. 2,5171 DONG Energy UDBUDSANNONCE Tranemosegård afd. 12, Gillesager/Lindeager, står for at skulle udskifte sine vaskerimaskiner. Interesserede leverandører inviteres hermed til at afgive tilbud i overensstemmelse med de i

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Information Solcelleanlæg

Information Solcelleanlæg Information Solcelleanlæg Guide til landbruget 2 Indholdsfortegnelse Solceller til landbruget... 3 En god investering... 3 Nye regler... 4 Nettoafregning?... 4 Kvalitet... 5 Placering... 6 Taget?... 6

Læs mere

Foranalyse af solcelleanlæg til Afdeling 53

Foranalyse af solcelleanlæg til Afdeling 53 Foranalyse af solcelleanlæg til Afdeling 53 Revideret 24.07.2017 Projekt: Bygherre: Rådgiver: Afdeling 53 Boligkontoret Aarhus Navitas Råd. Ing. Julsøvej 40-64,68-94 Brendstrupgårdsvej 7 Clausholms Allé

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme NOTAT Hvidovre Friluftsbad solvarme MULTIHUSET Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ejendomsafdelingen Energikonsulent: Per Bæk Nielsen Dato: 23. marts 2015/pnv Da Hvidovre Friluftsbad

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg. A/B Landsdommergården. Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35

Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg. A/B Landsdommergården. Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35 Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg A/B Landsdommergården Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35 Christina Kjærbøll Solceller Tlf: 2795 254 E-mail: ck@hofor.dk 7. februar 213 Solcelleanlæg

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Solceller / Photovoltaics

Solceller / Photovoltaics Solceller / Photovoltaics PV-presentation, 30/10-2009 - Hvorfor solenergi / Why solar? - Kort om solceller, nøgletal, markedsudvikling mv. / Short about PV - DONG Energy's ydelser / services - Eksempler

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Kompineret ur- og sensorstyring 678 kwh el 1360 kr. 14000 kr. 10.3 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Kompineret ur- og sensorstyring 678 kwh el 1360 kr. 14000 kr. 10.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjulby Hegn, Århus N 78 - Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-887299 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV Gaia Solar 20 års erfaring med solcelle projektering og montering 10 ansatte ingeniør, elektrikere, bygningskonstruktører, IT Projekterer, monterer, overvåger og servicerer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv Intelligente energiløsninger til industri og erhverv fra Mathiasen Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing velkommen Velkommen til Mathiasen...... din lokale sparringspartner inden for vedvarende energiløsninger.

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER Jeres forældre vil gerne være med på den grønne bølge, og de går nu og overvejer, om de skal investere i solceller, således at de selv kan producere deres egen strøm, blot ved at udnytte solens stråler.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Marius Simonsens Vej 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043791 Energikonsulent: Knud C. Sandager Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gåsebanken 17 4681 Herfølge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2013 Til den 5. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Brabrand Boligforening Afd. VI, Holmstrup. Energitiltag i eksist. byggeri 2012-03-10

Brabrand Boligforening Afd. VI, Holmstrup. Energitiltag i eksist. byggeri 2012-03-10 Brabrand Boligforening Afd. VI, Holmstrup Energitiltag i eksist. byggeri 2012-03-10 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Bjørn Schmelling Energitiltag Passive tiltag Aktive tiltag Passive tiltag omfatter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørbæksgade 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9240 Nibe BBR-nr.: 851-629446 Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet...

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet... Solcelle KIT Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer,

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Hvis en bygning har monteret solceller registreres følgende: anlægsregistrering solcelleanlægget peak power systemvirkningsgrad. Tabel

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere