I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne"

Transkript

1 Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af de seneste års økonomiske krise. Det er særligt de udenlandske hotelgæster, som trækker væksten. Omsætningen er imidlertid ikke steget i samme udstrækning som overnatningstallet, og mange hoteller oplever derfor fortsat røde tal på bundlinjen. Overnatninger Hotelerhvervet blev hårdt ramt af den økonomiske krise. Allerede i august 2008 kunne hotellerne registrere et fald i efterspørgslen, og dette fortsatte ind i På blot to år forsvandt hver 10. hotelovernatning fra de danske hoteller. I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne på 24,4 pct. Alene i 2012 blev det til i alt 12,4 mio. hotelovernatninger på de danske hoteller, kroer og konferencecentre, og 2012 overgik dermed det hidtidige rekordår 2011 med 4,3 pct. Antallet af overnatninger i 2012 var 1,3 mio. højere end i det sidste før-krise år, 2007, svarende til en vækst på 12,0 pct. på fem år. Der er imidlertid stor forskel på udviklingen i de enkelte regioner. Region Sjælland er den region, som målt på hotelovernatninger har set den største nedgang. I 2009 var mere end hver femte hotelovernatning forsvundet fra hotellerne i Region Sjælland sammenholdt med 2007, og efterfølgende har vækstraterne været forholdsvis beskedne. I 2012 ligger antal hotelovernatninger i regionen fortsat 13,3 pct. under 2007-niveauet. Foruden Region Sjælland er det alene Region Nordjylland, der endnu ikke har indhentet det tabte. Antal hotelovernatninger i Nordjylland ligger således fortsat 1,0 pct. under niveauet. De københavnske hoteller har været bedst til at minimere faldet i efterspørgslen og tiltrække nye hotelgæster. Fra faldt antal hotelovernatninger med 7,4 pct. og dette fald var allerede indhentet i I 2012 lå det samlede antal overnatninger i Region Hovedstaden 22,2 pct. højere end før krisen. Den markante vækst i Region Hovedstaden betyder, at regionen har vundet markedsandele i forhold til resten af landet. I 2007 foregik 51,0 pct. af alle hotelovernatninger i Danmark på hoteller i Region Hovedstaden. I 2012 er denne andel forøget til 55,6 pct.

2 Tabel 1: Hotelovernatninger inddelt efter regioner Hele landet ,3% 12,0% Region Hovedstaden ,1% 22,2% Region Sjælland ,7% -13,3% Region Syddanmark ,1% 2,8% Region Midtjylland ,2% 7,1% Region Nordjylland ,9% -1,0% Danskerne selv lagde 6,7 mio. overnatninger på de danske hoteller i 2012 og står således for lidt mere end hver anden hotelovernatning i Danmark. Danskerne lægger flest overnatninger i Region Hovedstaden (40,6 pct.), men det er i Region Nordjylland, at fremgangen har været størst de seneste fem år (+8,2 pct.) efterfulgt af Region Midtjylland (+6,5 pct.). Kun hotellerne og konferencecentrene i Region Sjælland har endnu ikke indhentet det tabte, og antallet af danske hotelovernatninger er således faldet med 10,0 pct. siden Der er dog tegn på, at det også begynder at gå fremad for Region Sjælland. Hotellerne i Region Sjælland var således den region, som oplevede den største vækst i de danske hotelovernatninger i 2012 (+7,5 pct.) Tabel 2: Udvikling i danske hotelovernatninger Hele landet ,6% 3,5% Region Hovedstaden ,9% 5,2% Region Sjælland ,5% -10,0% Region Syddanmark ,3% 1,1% Region Midtjylland ,7% 6,5% Region Nordjylland ,5% 8,2%

3 Da krisen indtraf, var det især danskerne som skar ned på antallet af overnatninger, og siden har væksten i de danske overnatninger været mindre end fremgangen i udenlandske overnatninger. Antallet af indenlandske hotelovernatninger steg således blot med 2,6 pct., mens de udenlandske gik frem med 6,4 pct. i Konsekvensen er, at antal danske hotelovernatninger i 2012 blot ligger 3,5 pct. over 2007-niveauet, mens antallet af udenlandske hotelovernatninger i samme periode er forøget med 23,7 pct. Det er i særdeleshed hotellerne i Hovedstaden, der har haft glæde af de mange ekstra udenlandske gæster. Alene i 2012 er antallet af udenlandske hotelovernatninger i hovedstadsregionen steget med 9,9 pct. I de øvrige regioner har der derimod været enten stagnation eller et direkte fald i antallet af udenlandske hotelgæster. Således foregår 73,2 pct. af alle udenlandske hotelovernatninger i Region Hovedstaden. Fem år tidligere var Hovedstadens markedsandel blot 66,4 pct. Figur 1: Udvikling i antal hotelovernatninger (indeks 100 = 2007) 130 Alle hotelovernatninger Danske hotelovernatninger Udenlandske hotelovernatninger ,7 112,0 103,

4 Tabel 3: Udvikling i udenlandske hotelovernatninger Hele landet ,4% 23,7% Region Hovedstaden ,9% 36,3% Region Sjælland ,0% -26,6% Region Syddanmark ,8% 8,5% Region Midtjylland ,7% 8,9% Region Nordjylland ,7% -11,7% I Bilag 1 er det muligt at se udviklingen i overnatninger, herunder udenlandske overnatninger, udlejede værelser samt kapacitetsudnyttelsen fordelt pr. kommune i 2011 og De 5 store markeder får mindre betydning De vigtigste udenlandske markeder for de danske hoteller er vores nabolande samt USA. De fem lande stod sammenlagt for 58,9 pct. af alle udenlandske hotelovernatninger i 2012, og hotellerne er således i høj grad afhængige af udviklingen i disse fem markeder. Det vigtigste udenlandske marked er Sverige, som står for 17,0 pct. af alle udenlandske hotelovernatninger. Siden 2007 er de svenske hotelovernatninger blot steget med 5,9 pct., mens det næststørste udenlandske marked, Norge, er gået frem med hele 14,6 pct. Norge er således blot overnatninger fra at indtage positionen som det vigtigste udenlandske marked for de danske hoteller. Tabel 4: Vigtigste markeder Procentvis ændring 1 Sverige ,9% 2 Norge ,6% 3 Tyskland ,5% 4 Storbritannien og Nordirland ,2% 5 USA ,1% I alt ,2% Andel af alle udenlandske hotelovernatninger 65,6% 58,9%

5 Tyskland har i 2012 overhalet Storbritannien og Nordirland, som hidtil har udgjort det tredjevigtigste udenlandske marked, mens USA fortsat ligger på femtepladsen. Der sker i disse år store ændringer i rejsemønstrene, og nye markeder får stadig større betydning for hotellerne. I 2007 stod de fem førnævnte markeder for knapt totredjedele af alle udenlandske hotelovernatninger, og på blot fem år er andelen faldet til 58,9 pct. Som det fremgår af Tabel 4 skyldes reduktionen i de fem vigtigste nationaliteters markedsandel ikke, at disse nationaliteter i 2012 lægger færre overnatninger end i 2007, men alene at der er andre markeder, som er gået endnu mere frem. Der er således en række nye nationer, som i stigende grad gæster Danmark. Brasilien, Sydkorea, Østrig, Kina og Australien er således de fem lande, der relativt har øget antallet af hotelbesøg i Danmark mest siden Deres samlede betydning for de danske hoteller er dog fortsat ikke stor. Trods en fremgang på mere end 100 pct. udgør deres markedsandel fortsat under fem procent af alle udenlandske hotelovernatninger i Danmark. Det er imidlertid upcoming markeder, som hurtigt kan få stor betydning for hotellerne, og særligt ét land skiller sig ud, nemlig Kina. Kina er således ikke alene på top 5 listen over nationer, som er gået relativt mest frem i procent, men også meget tæt på at komme på top 5 listen over de udenlandske markeder der er steget mest målt i faktiske overnatninger. Kineserne lægger således flere overnatninger på de danske hoteller i 2012 end for blot fem år siden. Norge er det udenlandske marked, der er gået mest frem målt på antal overnatninger med flere overnatninger i Herefter følger Tyskland, Finland, USA og Schweiz. Udviklingen i valutakurser, infrastruktur (herunder etablering af nye flyruter) samt den økonomiske situation i de pågældende lande har stor betydning for den positive udvikling i overnatningerne. Tabel 5: Upcoming markeder Procentvis ændring 1 Brasilien ,4% 2 Sydkorea ,0% 3 Østrig ,8% 4 Kina ,5% 5 Australien ,7% I alt ,4% Andel af alle udenlandske hotelovernatninger 2,5% 4,6%

6 Tabel 6: Top fem udenlandske vækstmarkeder Procentvis ændring 1 Norge ,6% 2 Tyskland ,5% 3 Finland ,2% 4 USA ,1% 5 Schweiz ,6% I alt ,8% Andel af alle udenlandske hotelovernatninger 38,4% 38,1% Samme faktorer spiller ind i relation til de lande, der ikke gæster de danske hoteller i samme udstrækning som tidligere. Størst nedgang har der været på det islandske marked. Islændingene har mere end halveret antallet af hotelovernatninger på fem år. Udviklingen i de enkelte landes økonomi har stor betydning for borgernes rejselyst, hvorfor også Grækenland og Irland figurerer på listen over markeder med størst fald i hotelovernatninger. Tabel 7: Udenlandske markeder med størst fald Procentvis ændring 1 Island ,8% 2 Færøerne ,5% 3 Grækenland ,9% 4 Irland ,1% 5 Litauen ,5% I alt ,0% Andel af alle udenlandske hotelovernatninger 3,6% 1,8%

7 Størst vækst i antallet af feriegæster Gæsterne overnatter på hotel både i ferie- og forretningsøjemed. Faktisk er hotelovernatninger nogenlunde ligeligt fordelt mellem ferie og forretning. Feriegæsterne stod således i 2012 for 51,6 pct. af overnatningerne, mens forretningsgæsternes udgjorde 46,7 pct. af alle hotelovernatninger. Den markante fremgang i hotelovernatningerne de seneste fem år er især genereret af flere feriegæster. Antallet af feriegæster er således på blot fem år steget med hele 24,2 pct., mens de forretningsrejsende kun er gået frem med 2,2 pct. Siden 2007 er der således byttet om på ferie- og forretningsgæsternes andel af hotelovernatningerne. Forskydningen i segmenterne har stor betydning for hotellernes omsætning, idet en typisk feriegæst på hotel har et væsentligt lavere døgnforbrug end en forretningsgæst. Den seneste analyse af turisternes forbrug foretaget af Visit- Denmark viser, at en gennemsnitlig forretningsgæst, der overnatter på hotel, har et samlet døgnforbrug 1 på kr., mens det tilsvarende tal for feriegæster, der overnatter på hotel, er kr. 2 1) Døgnforbruget omfatter turistens samlede forbrug i døgnet, herunder køb af overnatnings- og restaurantydelser, kultur- og forlystelser, køb i detailhandel mv. 2) VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Figur 2: Fordeling af hotelovernatninger på segmenter i henholdsvis 2007 og Ferie - gruppe, 10,2% Ferie - individuelt, 36,3% Andet, 2,3% Forretning - individuelt, 36,3% Forretning - gruppe, 14,9% Ferie - individuelt, 43,4% Andet, 1,7% Ferie - gruppe, 8,1% Forretning - individuelt, 32,8% Forretning - gruppe, 13,9%

8 Figur 3: Udvikling i antal hotelovernatninger fordelt på segmenter Forretning Ferie En af forklaringerne på det lavere døgnforbrug er, at feriegæsterne typisk rejser sammen med venner og familie og overnatter flere personer på samme værelse, hvorimod de forretningsrejsende i højere grad rejser og overnatter alene på hotel. Hotellerne modtager typisk afregning pr. solgt værelse og ikke pr. overnatning. Antal solgte værelser er af samme årsag ikke steget helt så meget som antal hotelovernatninger, nemlig 10,6 pct. siden Stor kapacitetsudvidelse De danske hoteller opnåede i 2012 en gennemsnitlig belægningsprocent på 54 pct., hvilket betyder, at lidt mere end hvert andet hotelværelse i Danmark bliver solgt i løbet af et år. Der er imidlertid store regionale forskelle. Kapacitetsudnyttelsen er højest i Region Hovedstaden med en belægningsprocent på 63 pct., hvorimod hotellerne i Region Sjælland kun får udlejet 39 pct. af hotelværelserne i løbet af et år.

9 Tabel 8: Udvikling i værelsesbelægning Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I 2012 har der været en lille forbedring i belægningen i forhold til 2011, men belægningsprocenten er fortsat 3 procentpoint under niveauet i I alle regioner er kapacitetsudnyttelsen faldet i løbet af de seneste fem år. Hotellerne i Region Midtjylland har oplevet den største nedgang i kapacitetsudnyttelsen med et fald på 8 procentpoint. I Region Nordjylland og Hovedstaden er belægningsprocenten imidlertid blot gået tilbage med henholdsvis 2 og 3 procentpoint. Forklaringen på, at hotellerne trods væsentlig flere gæster og solgte værelser har oplevet faldende belægning er, at der er bygget en række nye hoteller. Siden 2007 er der på landsplan blevet etableret mere end nye hotelværelser, svarende til en kapacitetsforøgelse på 18,6 pct. Mere end halvdelen af de nye hotelværelser på landsplan cirka værelser er opført i København By, og som konsekvens heraf er der føjet 30,3 pct. flere hotelværelser til byen. Tabel 9: Udvikling i værelseskapacitet Hele landet ,6% Region Hovedstaden ,5% Region Sjælland ,8% Region Syddanmark ,7% Region Midtjylland ,3% Region Nordjylland ,2%

10 Det er imidlertid ikke i Hovedstaden at forøgelsen har været størst. Region Midtjylland har fået nye hotelværelser, svarende til en vækst på hele 31,3 pct. Kapacitetsforøgelsen har været mindst i Region Sjælland, men her har hotellerne som tidligere nævnt oplevet et markant fald i efterspørgslen de seneste fem år. I samtlige regioner er værelseskapaciteten således steget mere end antal solgte værelser, hvilket forklarer den lavere belægningsprocent (jf. Figur 4). Figur 4: Udvikling i værelseskapacitet og antal solgte hotelværelser Region Nordjylland Antal solgte værelser: Kapacitet: - 1,7 pct. +4,2 pct. Region Midtjylland Antal solgte værelser: Kapacitet: +6,9 pct. +31,3 pct. Region Hovedstaden Antal solgte værelser: Kapacitet: +19,0 pct. +23,5 pct. Region Sjælland Antal solgte værelser: Kapacitet: -7,8 pct. +3,8 pct. Region Syddanmark Antal solgte værelser: Kapacitet: +2,5 pct. +12,7 pct.

11 Omsætning under pres De danske hoteller og konferencecentre omsatte i 2012 for 10,9 mia. kr. svarende til en fremgang på 4,6 pct. i forhold til året før. Trods den relativt pæne omsætningsfremgang lå omsætningen i 2012 blot 2,0 pct. over 2007-niveauet, og hotellerne var fortsat knapt 200 mio. kr. fra at slå omsætningsrekorden fra Den samlede omsætningsvækst de seneste fem år er således lavere end inflationen, der i samme periode har været på 12,8 pct. Den relativt beskedne omsætningsvækst kombineret med den store kapacitetsudvidelse betyder, at der i 2012 har været flere hoteller til at deles om den samme omsætning. Omsætningen pr. kapacitetsenhed er således faldet med 14,1 pct. siden De danske hoteller vinder markedsandele Danmark er det nordiske land, hvor der bliver foretaget færrest hotelovernatninger, og det skyldes især at danskerne lægger væsentligt færre hotelovernatninger i eget hjemland end indbyggerne i de andre lande. Danskerne bor således i gennemsnit på hotel i Danmark 1,19 gange pr. år, hvorimod nordmændene lægger hele 2,91 hotelovernatninger årligt i eget hjemland. Figur 5: Udvikling i omsætning og antal solgte værelser (indeks 100 = 2007) ,6 110,6 102, , Omsætning Solgte værelser Kapacitet Omsætning pr. kapacitetsenhed & Firmaernes køb og salg

12 Figur 6: Antal indenlandske hotelovernatninger årligt pr. indbygger 3,5 3,0 2,91 2,5 2,0 2,29 2,10 1,5 1,19 1,0 0,5 0,0 Sverige Norge Finland Danmark Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska centralbyrån (SE ), Statistisk sentralbyrå (NO ), Statistics Finland. Til trods for at både Norge og Finland har et lavere indbyggertal end Danmark har de henholdsvis 121,0 pct. og 70,8 pct. flere indenlandske hotelovernatninger i forhold til Danmark. En del af forklaringen er, at de geografiske afstande i Danmark ikke er nær så store som i de øvrige lande. Det er nemmere at tage ud og hjem samme dag, hvorfor der ikke er samme efterspørgsel efter indenlandske hotelovernatninger. Sverige er dog fortsat det land, som er sluppet bedst gennem krisen med en vækst i antal hotelovernatninger på 12,4 pct., skarpt efterfulgt af Danmark, der i perioden har set en vækst i hotelovernatningerne på 12,0 pct. Til sammenligning har de norske og finske hoteller blot oplevet en fremgang i hotelovernatningerne på henholdsvis 6,9 og 6,4 pct. Der er ingen af de nordiske lande som har været upåvirket af den økonomiske krise. Danmark er imidlertid det nordiske land hvor efterspørgselsfaldet var størst, hvorimod svenskerne blot oplevede stagnation. Siden 2009 har udviklingen taget fart, og de danske hoteller har atter vundet ind på de andre nordiske lande.

13 Figur 7: Fordeling af indenlandske og udenlandske hotelovernatninger i de nordiske lande i Sverige Norge Finland Danmark Indenlandske hotelovernatninger Udenlandske hotelovernatninger Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska centralbyrån (SE ), Statistisk sentralbyrå (NO ), Statistics Finland. Figur 8: Udviklingen i hotelovernatninger i de nordiske lande (indeks 2007 = 100) ,4 112,0 106,9 106, Sverige Norge Finland Danmark Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska centralbyrån (SE ), Statistisk sentralbyrå (NO ), Statistics Finland.

14 HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg C Tel Fax Tendens udgives af: HORESTA (Hotel, Restaurant & Turisme). Redaktion: Benedikte Rosenbrinck, Jonas Kjær og Henrik Messmer (ansv.). Kontakt redaktionen på: Tlf Mail: Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Figur 9: Udviklingen i udenlandske hotelovernatninger i de nordiske lande Sverige Norge Finland Danmark Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska centralbyrån (SE ), Statistisk sentralbyrå (NO ), Statistics Finland. I 2007 var Danmark ikke alene det nordiske land med færrest indenlandske gæster, men vi havde også relativt få udenlandske hotelovernatninger. De seneste fem år har de danske hoteller imidlertid formået at tiltrække hele 23,7 pct. flere udenlandske hotelovernatninger, og dermed overhalet både Norge og Finland. Alene i 2012 steg antallet af udenlandske hotelovernatninger med 6,4 pct., hvorimod Sverige blot fik 1,8 pct. flere udenlandske gæster. Det er dog fortsat Sverige, som har det største antal udenlandske hotelovernatninger i Norden. I 2012 lagde udenlandske hotelgæster i alt 6,7 mio. overnatninger i Sverige, hvilket er en stigning på 13,8 pct. sammenholdt med Norge er det eneste nordiske land, som ikke har fået del i fremgangen. Antal udenlandske hotelovernatninger i Norge er faldet med 0,3 pct. siden 2007.

15 Bilag 1 - side 1 Tendens juni 2013 Overnatninger I alt i Heraf udlændinge i pct pct. Hele landet ,3% ,4% Region Hovedstaden ,1% ,9% Københavns Kommune ,0% ,0% Frederiksberg Kommune ,1% ,9% Ballerup Kommune ,2% ,7% Gentofte Kommune ,9% ,5% Høje-Taastrup Kommune ,1% ,1% Lyngby-Taarbæk Kommune ,0% ,4% Tårnby og Dragør Kommuner ,3% ,8% Helsingør Kommune ,9% ,6% Hørsholm Kommune ,3% ,4% Rudersdal Kommune ,6% ,6% Frederikssund Kommune ,8% ,2% Frederiksværk-Hundested Kommune ,2% ,6% Gribskov Kommune ,4% ,9% Bornholms Kommune ,9% ,1% Regionen i øvrigt ,2% ,6% Region Sjælland ,7% ,0% Roskilde og Lejre Kommuner ,3% ,1% Odsherred Kommune ,7% ,1% Holbæk Kommune ,3% ,4% Kalundborg Kommune ,9% ,1% Ringsted Kommune ,7% ,4% Slagelse Kommune ,7% ,3% Lolland Kommune ,2% ,8% Næstved Kommune ,0% ,6% Guldborgsund Kommune ,6% ,8% Vordingborg Kommune ,6% ,3% Regionen i øvrigt ,9% ,2% Region Syddanmark ,1% ,8% Middelfart Kommune ,7% ,1% Assens Kommune ,3% ,4% Faaborg-Midtfyn Kommune ,4% ,1% Nyborg Kommune ,0% ,2% Odense Kommune ,4% ,3% Svendborg Kommune ,7% ,9% Haderslev Kommune ,6% ,0% Sønderborg Kommune ,3% ,2% Tønder Kommune ,9% ,4% Esbjerg Kommune ,4% ,2% Varde Kommune ,1% ,3% Aabenraa Kommune ,8% ,7% Fredericia Kommune ,9% ,1% Kolding Kommune ,4% ,7% Vejle Kommune ,0% ,5% Regionen i øvrigt ,8% ,3% Region Midtjylland ,2% ,7% Horsens Kommune ,7% ,1% Herning Kommune ,5% ,3% Holstebro Kommune ,5% ,9% Syddjurs Kommune ,3% ,0% Norddjurs Kommune ,0% ,4% Randers Kommune ,2% ,4% Silkeborg Kommune ,6% ,4% Samsø Kommune ,1% ,0% Skanderborg Kommune ,4% ,0% Århus Kommune ,1% ,6% Ikast-Brande Kommune ,2% ,3% Ringkøbing-Skjern Kommune ,8% ,8% Hedensted Kommune ,8% ,4% Skive Kommune ,3% ,2% Viborg Kommune ,5% ,0% Regionen i øvrigt ,7% ,7% Region Nordjylland ,9% ,7% Thisted Kommune ,0% ,2% Frederikshavn Kommune ,9% ,8% Vesthimmerlands Kommune ,6% ,0% Rebild Kommune ,4% ,5% Mariagerfjord Kommune ,6% ,4% Jammerbugt Kommune ,2% ,6% Aalborg Kommune ,4% ,0% Hjørring Kommune ,8% ,5% Regionen i øvrigt ,0% ,6%

16 Bilag 1 - side 2 Tendens juni 2013 Antal udlejede værelser Kapacitetsudnyttelse i pct. Værelser i pct. Hele landet ,4% 52,7 53,5 1,5% Region Hovedstaden ,0% 61,6 62,6 1,6% Københavns Kommune ,6% 65,3 66,7 2,1% Frederiksberg Kommune ,5% 58,6 60,4 3,1% Ballerup Kommune ,6% 60 56,3-6,2% Gentofte Kommune ,4% 56,4 54,9-2,7% Høje-Taastrup Kommune ,7% 48,7 46,5-4,5% Lyngby-Taarbæk Kommune ,1% 64,4 64,1-0,5% Tårnby og Dragør Kommuner ,5% 71,3 73,8 3,5% Helsingør Kommune ,2% 42,7 43,2 1,2% Hørsholm Kommune ,5% 52 45,5-12,5% Rudersdal Kommune ,5% 62,3 62,1-0,3% Frederikssund Kommune ,7% 30 29,4-2,0% Frederiksværk-Hundested Kommune ,5% 21,4 24,1 12,6% Gribskov Kommune ,1% 33,6 32,5-3,3% Bornholms Kommune ,9% 48,3 45,6-5,6% Regionen i øvrigt ,5% 54,6 56,4 3,3% Region Sjælland ,5% 39,7 38,9-2,0% Roskilde og Lejre Kommuner ,4% 42,7 44,3 3,7% Odsherred Kommune ,8% 39,1 34,8-11,0% Holbæk Kommune ,3% 35,8 25,3-29,3% Kalundborg Kommune ,9% 36,2 40,7 12,4% Ringsted Kommune ,3% 47,7 47,7 0,0% Slagelse Kommune ,3% 37,9 34,1-10,0% Lolland Kommune ,0% 25,4 26,2 3,1% Næstved Kommune ,9% 62,5 59,6-4,6% Guldborgsund Kommune ,2% 43,7 46,5 6,4% Vordingborg Kommune ,7% 31,9 26,2-17,9% Regionen i øvrigt ,8% 36,9 37,4 1,4% Region Syddanmark ,5% 47,8 48,5 1,5% Middelfart Kommune ,6% 46,7 46,1-1,3% Assens Kommune ,6% 47,4 49 3,4% Faaborg-Midtfyn Kommune ,7% 41,7 49,6 18,9% Nyborg Kommune ,7% 42,6 44,7 4,9% Odense Kommune ,8% 44,2 44,5 0,7% Svendborg Kommune ,4% 49,2 47,3-3,9% Haderslev Kommune ,9% 46,2 56,7 22,7% Sønderborg Kommune ,2% 58,6 60,1 2,6% Tønder Kommune ,1% 44,6 40,2-9,9% Esbjerg Kommune ,7% 60 65,3 8,8% Varde Kommune ,4% 34,2 38,3 12,0% Aabenraa Kommune ,3% 36 38,7 7,5% Fredericia Kommune ,9% 44 43,5-1,1% Kolding Kommune ,5% 50,5 51,8 2,6% Vejle Kommune ,1% 48,7 47,8-1,8% Regionen i øvrigt ,9% 51,3 50,1-2,3% Region Midtjylland ,9% 44,4 44,6 0,5% Horsens Kommune ,7% 45,8 48 4,8% Herning Kommune ,4% 37,1 35,9-3,2% Holstebro Kommune ,6% ,2% Syddjurs Kommune ,2% 27 21,1-21,9% Norddjurs Kommune ,2% 21,4 28,2 31,8% Randers Kommune ,2% 39,6 38,7-2,3% Silkeborg Kommune ,7% 55,2 49,1-11,1% Samsø Kommune ,9% 32,5 38,6 18,8% Skanderborg Kommune ,8% 31,1 33,9 9,0% Århus Kommune ,9% 63 61,5-2,4% Ikast-Brande Kommune ,4% 33,9 29,6-12,7% Ringkøbing-Skjern Kommune ,1% 44,6 40,8-8,5% Hedensted Kommune ,2% 39,3 43,9 11,7% Skive Kommune ,8% 41,6 42,9 3,1% Viborg Kommune ,0% 41,6 44 5,8% Regionen i øvrigt ,0% 34,5 40,9 18,6% Region Nordjylland ,3% 43,5 44,9 3,2% Thisted Kommune ,3% 29,3 33,5 14,3% Frederikshavn Kommune ,6% 45,6 45-1,3% Vesthimmerlands Kommune ,3% 36,6 42,5 16,1% Rebild Kommune ,4% 50,8 47,9-5,7% Mariagerfjord Kommune ,0% 47,9 55,4 15,7% Jammerbugt Kommune ,7% 35,7 36,3 1,7% Aalborg Kommune ,4% 46,7 48,8 4,5% Hjørring Kommune ,1% 35,4 36,3 2,5% Regionen i øvrigt ,1% 42,7 46,7 9,4%

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere