Praktikpladser på plejeområdet Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikpladser på plejeområdet Faxe Kommune"

Transkript

1 Praktikpladser på plejeområdet Faxe Kommune

2 Generel beskrivelse af Faxe Kommunes ældrepleje Vi tilstræber at udføre personlig pleje og praktisk bistand der er af høj kvalitet, og som er under en kontinuerlig udvikling. I plejen har vi fokus på omsorgen for borgerne og deres pårørende. Alle borgere har så vidt det er muligt tilknyttet en kontaktperson, som bl.a. er ansvarlig for at formidle et godt samarbejde mellem borgeren, de pårørende og de øvrige medarbejdere i gruppen. Hver elev bliver tilknyttet en praktikvejleder, som sammen med eleven er ansvarlig for praktikforløbet. Derudover bidrager alle i gruppen til, at eleven kan få en så god og lærerig praktik som muligt. Centrene Der er ni centre fordelt i Faxe Kommune. Centrene har hver deres leder og fungerer som selvstændige enheder. Nogle centre kan være målrettet mod særlige grupper af ældre, som f.eks. demente. De fleste centre tilbyder praktikpladser, og du er velkommen til at henvende dig direkte til lederen på centeret for at få flere oplysninger. Udekørende grupper/hjemmeplejen Hjemmeplejen i Faxe Kommune er inddelt i tre områder, hvortil aftenvagter er tilknyttet. Nattevagterne er ledelsesmæssigt tilknyttet et center i Haslev by. De udekørende grupper bruger det elektroniske dokumentationsværktøj Rambøll. Ruterne foregår i bil eller på cykel - afhængig af rutens omfang. Værdi og ledelsesgrundlag I Faxe Kommune arbejder vi ud fra værdier som dialog, anerkendelse, tillid og helhed. Det vil helt konkret sige, at du kommer ud på en arbejdsplads, hvor medarbejderne i høj grad inddrages i dagligdagens problematikker, hvor dit arbejde værdsættes, og hvor du får anerkendelse fra lederen såvel som fra kollegaerne i hverdagen. Tillid betyder bl.a.: at vi stoler på, at du gør dit bedste, ud fra de forudsætninger der er til stede at vi tildeler dig opgaver, som svarer til dine kompetencer at du respekterer den tavshedspligt, der eksisterer mellem dig og borgeren.

3 Oversigt over ældreplejen Centre Solhavecentret Hylleholtcentret Lindevejscentret Søndervang Kongsted Ældrecenter Dalby Ældrecenter Frederiksgadecentret Grøndalshusene Tycho Brahes Vej (Faxe) (Faxe) (Faxe) (Faxe) (Rønnede) (Rønnede) (Haslev) (Haslev) (Haslev) Udekørende grupper Faxe Syd Faxe Midt Faxe Nord Faxe Vest (Faxe) (Rønnede) (Haslev) (Haslev)

4 Centrene

5 Solhavecentret Adresse: Græsvej Karise Tlf.: Lis Kramer Pedersen Beskrivelse af Solhavecentret Solhavecentret er et nyere center, bygget i Her er lyst og venligt. Der er 2-rumsboliger til alle med god plads. Vi prioriterer: Etik, moral og omsorg af vores beboere højt. Vi har et godt arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk, som vi hele tiden er opmærksomme på at gøre endnu bedre. Personale Personalet er en blanding af hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Antal beboere: 35 Antal ansatte: 32 Antal elever årligt: ca. 4 Antal ansvarlige og daglige vejledere med praktikvejlederkursus: 3

6 Hylleholtcentret Adresse: Teglhaven 40 A 4654 Faxe Ladeplads Tlf.: Britt Jørgensen Beskrivelse af Hylleholtcentret Hylleholtcentret er i ét plan, beliggende i lav tæt bebyggelse. Alle plejeboliger er 2-rums lejligheder. Aflastningsboligerne er 1-rums lejligheder. Demensenheden: Violen er vores demensenhed. Beboerne der er tilknyttet Violen bor spredt på centeret men opholder sig i enhedens dagligstue. Der er fast personale tilknyttet Violen. Vores vision er, at centeret: skal være et rigtigt godt sted at bo, leve og dø er en rigtig god arbejdsplads, hvor personalet kan udvikle sig - både personligt og fagligt Personale Der arbejdes hovedsageligt i 3 teams: Hylleteamet Violteamet og rengøringsteamet Der arbejdes tæt sammen mellem de 3 teams. Personalet består af både faglærte og ufaglærte, fleksjobbere og rengøringsassistenter. Antal beboere: Antal beboere i demensenheden: 33 i plejeboliger (2 i aflastningsboliger) 8-10 beboere Antal ansatte: 35 Antal elever og studerende årligt: Antal ansvarlige og daglige vejledere med praktikvejlederkursus: Varierer 2 ansvarlige praktikvejledere samt 1 praktikvejleder.

7 Lindevejscenteret Adresse: Lindevej 13b 4640 Faxe Tlf.: Tlf.: Gitte Larsen Beskrivelse af Lindevejscenteret Lindevejscenteret ligger centralt i Faxe by. Centeret blev taget i brug i 1925, og siden er der blevet bygget til 2 gange, i 1972 og i Lindevejscenteret består af 41 lejligheder, hvoraf der er 24 etværelses, 16 toværelses og 2 etværelses aflastningspladser. Vi arbejder på at skabe et hjemligt, trygt og aktivt miljø. Her samarbejdes der om at bevare livskvaliteten samt værdierne hos den enkelte beboer. Beboernes såvel som medarbejdernes trivsel er det bærende fundament. Personalet på Lindevejscenteret arbejder ud fra Faxe Kommunes værdigrundlag, hvor: vi går i dialog og skaber resultater vi viser tillid og tager ansvar vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje. Personale Personalet består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, hjemmehjælpere, rengøringsassistenter, aktivitetsmedarbejder fordelt i vagterne således: 15 dagvagter 10 aftenvagter 4 nattevagter 2 rengøringsassistenter 1 aktivitetsmedarbejder Antal beboere: 43 Antal ansatte: 32 Antal elever og studerende årligt: Varierende Antal ansvarlige og daglige vejledere med praktikvejlederkursus: 4

8 Søndervang Adresse: Rådhusvej 1, 4640 Faxe. Tlf: Direkte plejen: Forstander: Sygeplejefaglig leder: Lennart Christiansen Aziza Jørgensen Beskrivelse af plejecenter Søndervang Søndervang er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Faxe Kommune. Vi er tæt knyttet til Syvende Dags Adventistkirken, og beboere fra denne målgruppe har fortrinsret. Søndervang er renoveret i og fremstår nu med store lyse lejligheder med rigtig god plads til både beboere og personale. Der er en lille karnap til hver lejlighed med udgang til terrasse. Søndervang har eget vaskeri og køkken. Kosten er overvejende vegetarisk. Vi har ansat rengøringsassistenter som varetager rengøring i beboernes lejligheder og fællesarealer. I terapien har vi 1 ansat (åben fra 9-12). Vi har en hyggelig og rar stemning med stor fokus på medmenneskelighed. Daglig bliver der holdt en kort morgenandagt, mens andagten onsdag og fredag eftermiddag kan blive lidt længere. På Søndervang vægter vi etik og moral. Personale Personalet er en blanding af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, rengøringsassistenter og sygehjælpere. Antal plejeboliger: 31 samt 2 aflastningslejligheder Antal ældreboliger: 17 Antal ansatte: 25 Antal vejledere: 2

9 Kongsted Ældrecenter Adresse: Møllevej Rønnede Direkte tlf.: Mobil tlf.: Anni Petersen Beskrivelse af Kongsted Ældrecenter Kongsted Ældrecenter er indrettet med 3 boenheder. I stueplan er der 2 afdelinger med henholdsvis 6 og 7 lejligheder, og i underetagen er der 6 lejligheder. I lejlighederne i stueplan har vi 13 demente beboere, og i underetagen har vi beboere med tungere fysiske handicaps. Hver enhed har fælles opholdsstue og spisestue. Personalet skal foruden den daglige pleje, varetage alle aktiviteter omkring beboerne. Personalet bestiller sammen med beboerne varer til morgenmad, frokost og mellem måltider, som personalet så tilbereder. Der spises varm mad til aften. Personale Personalet består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere samt rengøringsassistenter, fordelt således: 10 dagvagter, heraf 4 social- og sundhedshjælpere og 6 social- og sundhedsassistenter 8 aftenvagter pt. social og sundhedshjælpere 4 nattevagter, heraf 2 social- og sundhedsassistenter og 2 social- og sundhedshjælpere 2 rengøringsassistenter Antal beboere: 19 Antal ansatte: 24 Antal elever og studerende årligt: varierende Antal ansvarlige og daglige vejledere med praktikvejlederkursus: 4

10 Dalby Ældrecenter Adresse: Sneholmgårdsvej 20 A, Dalby 4690 Haslev Tlf.: Anni Petersen Beskrivelse af Dalby Ældrecenter Dalby Ældrecenter ligger midt i Dalby lige over for brugsen. Dalby Ældrecenter er primært et somatisk center. Vi har plads til 26 beboere, hvoraf de 4 er aflastningspladser. På aflastningsstuerne er der plads til 2 beboere. Lejlighederne ligger rundt om 2 atriumgårde, som kan benyttes alt det, man har lyst til. Dalby Ældrecenter har et centralkøkken, som leverer alt mad til centret. Personalet skal foruden den daglige pleje varetage alle aktiviteter omkring beboerne. Personale Personalet består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og husassistenter. 10 dagvagter - heraf 4 social- og sundhedsassistenter, 3 sygehjælpere og 3 social- og sundhedshjælpere. 8 aftenvagter - heraf 1 social- og sundhedsassistent - 4 sygehjælpere og 3 social- og sundhedshjælpere. 4 nattevagter - 1 sygehjælper og 3 social- og sundhedshjælpere. 2 husassistenter Antal beboere: 26 Antal ansatte: 24 Antal elever og studerende årligt: varierende Antal ansvarlige og daglige vejledere med praktikvejlederkursus: 3

11 Frederiksgadecentret Adresse: Frederiksgade Haslev Tlf.: Eva Petersen Beskrivelse af Frederiksgadecentret Et dejligt plejecenter i flere plan, beliggende midt i Haslev by. Centeret er bygget i 1921 og bygget til og om af flere omgange. Der er 37 plejeboliger og 9 aflastningspladser. Plejeboligerne består af 2 værelses lejligheder af forskellige størrelser samt enkelte 1 værelses lejligheder. Der er 9 aflastningspladser, 5 enestuer og 2 dobbeltstuer. Vi arbejder ud fra Faxe Kommunes værdigrundlag ud fra en anerkendende tilgang, hvor dialog, tillid og helhed er nøglebegreber samt vores vision, hvor vi ønsker: at Frederiksgadecenteret skal være et godt sted at bo, leve og dø. at have et positivt og værdifuldt samarbejde beboer, pårørende og personalet imellem. at Frederiksgadecenteret er en rigtig god arbejdsplads, hvor personalet kan udvikle sig både personligt og fagligt. Personale Der arbejdes hovedsageligt i 3 team, G/A (aflastning), blåt team og gult team, hvor der arbejdes tæt sammen. Personalet består af social- og sundhedsassistenter, sygehjælper, social- og sundhedshjælper og husassistenter. 17 dagvagter, heraf 9 social- og sundhedsassistenter, 8 social- og sundhedshjælper. 10 aftenvagter, heraf 6 social- og sundhedsassistenter, 3 social- og sundhedshjælper og 1 sygehjælper. 4 nattevagter, heraf 3 social- og sundhedshjælper og 1 sygehjælper. 2 springer, 1 social- og sundhedsassistent og 1 social- og sundhedshjælper. 1 aktivitetsmedarbejder. 3 husassistenter. 2 i flexjob. Antal beboere: 37 samt 9 aflastningspladser. Antal ansatte: 39 Antal elever og studerende årligt: 15 Antal ansvarlige og daglige vejleder med praktikvejlederkursus: 4 social- og sundhedsassistenter, der er ansvarlige praktik vejleder. 3 social- og sundhedshjælper, der er praktikvejleder.

12 Grøndalshusene Adresse: Grøndalsvej Haslev Tlf.: Marion Jensen Beskrivelse af Grøndalshusene Grøndalshusene består af 5 små huse som ligger i en lille klynge. Hvert hus har 10 beboer. I husene leves forskelligt liv og hverdag men med fælles mål for styrkelse af arbejdsplads og kvalitet i borgernes hverdag. I de 2 af husene udføres der somatisk pleje og de 3 demens pleje. Alle boligerne er bygget op omkring en fælles opholdsstue, hvor det daglige liv leves. Hver bolig er indrettet med kombineret stue og soverum, eget bad og toilet, entre med lille tekøkken og garderobeskabe. Alle boligerne har udgang til en lille terrasse. Personale De 3 Demens huse har 36 ansatte. I hvert hus er der tilknyttet 6 dagvagter, 4 aftenvagter og 6 nattevagter, som er fordelt på henholdsvis 11 SSA, 1 plejehjemsassistenter, 1 pædagog og 23 SSH. De 2 somatiske huse har 16 ansatte. I hver hus er der tilknyttet 5 dagvagter 2 aftenvagter og 1 nattevagt, som er fordelt på 5 SSA og 11 SSH. Der kommer dagligt besøg af en sygeplejerske. Ledelse Der er 1 leder med det overordnede ansvar, og 1 planlægger i hvert hus som har ansvar for den daglige planlægning ellers er teamene selvstyrende med ledelsesmæssig støtte og vejledning. Der er 1 ansvarlig og 1 daglig vejleder i hvert hus. Køkken Hvert hus har et modtagerkøkken, hvor personalet tilbereder den daglige mad. Plejeform Gældende for alle 5 huse er, at der ydes en individuel og behovs orienteret pleje ud fra den visiterede ydelse, som er lagt i en servicepakke. Medarbejderen skal ud fra visiteringen, vejlede og støtte borgeren til at styrke og bevare de personlige ressourcer. At arbejde i demens husene kræver stor tålmodighed og udfordrer ens evne til at kommunikerer på alle niveauer. Her kommer de engagerede medarbejdere med specialviden og udannelse i demens, eleverne til hjælp ved den daglige vejledning, med udgangspunkt i elevens eget udviklingsniveau. Etiske og juridiske overvejelser er altid i fokus med teori, der forenes med praktikken.

13 De somatiske huse De somatiske huse har også store udfordringer. De fleste beboere har ikke kun én, men flere sygdomme. I husene findes også beboere med demens i lettere eller sværere grad, handicappede beboere og psykisk syge beboere. Eleverne får her mulighed for at få både teoretisk og praktisk viden omkring pleje, omsorg af ældre med fysisk og psykiske problemstillinger. Gældende for alle 5 huse er, at der ydes en individuel og behovs orienteret pleje ud fra den visiterede ydelse, som er lagt i en servicepakke. Medarbejderen skal ud fra visiteringen vejlede og støtte borgeren til at styrke og bevare personlige ressourcer. Grøndalshusene har indsatsområder, som skal styrke arbejdspladsen og forbedre indsatsen i forhold til mere kvalitet i arbejdet hos borgeren. Der arbejdes med: Brugerinddragelse og Hverdagsrehabilitering GODT LIV HVER DAG Elektronisk kommunikation og dokumentation. Pårørende netværk. Medindflydelse og medansvar Antal elever årligt i hvert hus: Ca. 8

14 Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej Adresse: Tycho Brahes Vej Haslev Tlf.: Marion Pihl Jensen Beskrivelse af Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej Plejecenteret har ikke noget centernavn og benævnes i hverdagen som plejeboligerne på Tycho Brahes Vej. Centeret er bygget som et stort H med en afdeling i hvert ben og en fællestue på midten. På de i alt 4 afdelinger er der 10 boliger. Ved siden af centeret er der bygget 2 selvstændige afdelinger, som hører under omsorg. Her bor der 40 handicappede og udviklingshæmmet beboere. Omsorgsdelen hører ikke under SOSUområdet, men det er et ønske, at der på sigt skabes et samarbejde mellem SSA og pædagoger. Centeret ligger i udkanten af bymidten i gåafstand fra tog og bus. Der er i alt 40 boliger på plejecenteret, heraf er de 4 ægtepars boliger. Alle boligerne er indrettet med kombineret stue og soverum, eget bad og toilet, entre med lille tekøkken og garderobeskabe. Flere af boligerne har udgang til en lille terrasse. Personale Vi har 28 ansatte fordelt på 2 teams. Hvert team har 20 boliger. Der er i alt 16 dagvagter 4 aftenvager og 2 nattevager som også hjælper med akutte kald ude i byen. Den faglige fordeling er 10 SSA og 18 SSH. Der kommer dagligt besøg af en sygeplejerske. Ledelse Der er 1 leder med det overordnede ansvar, og 2 planlægger som har ansvar for den daglige planlægning, ellers er teamene selvstyrende med ledelsesmæssig støtte og vejledning. Der er 1 ansvarlig og 1 daglig vejleder i hvert team. Køkken Der er et selvstændigt køkken med 3 ansatte, der er ansat under kommunens køkkenorganisation, som ledes centralt. Køkkenet tilbereder den daglige mad til centeret. Plejeform Centeret er et somatisk plejecenter, der giver store udfordringer. De fleste beboere har ikke kun én, men flere sygdomme. Der findes også på centeret beboer med demens i lettere eller svær grad, handicappede beboere og psykisk syge beboere. Eleverne får herved mulighed for at få både teoretisk og praktisk viden omkring pleje. Omsorg af ældre med fysisk og psykiske problemstillinger. Der ydes en individuel og behovs orienteret pleje ud fra den visiterede ydelse, som er lagt i en servicepakke. Medarbejderen skal ud fra visiteringen vejlede og støtte borgeren til at styrke og bevare personlige ressourcer.

15 Centeret har indsatsområder, som skal styrke arbejdspladsen og forbedre indsatsen i forhold til mere kavitet i arbejdet hos borgeren. Der arbejdes med: Brugerinddragelse og Hverdagsrehabilitering GODT LIV HVER DAG Støtteforening ved frivilligt netværk Velfærdsteknologi Elektronisk kommunikation og dokumentation Medindflydelse og medansvar Antal elever årligt: Ca. 12

16 Udekørende grupper

17 Faxe Syd Adresse: Rådhusvej Faxe Tlf.: (hverdage mellem ) Berith Sillemann Beskrivelse af Faxe Syd Faxe Syd dækker Faxe by samt Faxe Ladeplads. Personalegruppen består af medarbejdere der fortrinsvis arbejder dag eller aften. Desuden er der ansat 2 medarbejdere som kun varetager praktisk bistand ude hos borgerne. Den personlige pleje og praktisk bistand, som har et pædagogisk formål, varetages af den øvrige personalegruppe. Gruppen har 2 planlæggere, der på skift sørger for planlægningen af køreruterne i det elektroniske omsorgssystem og passer telefon. Alle medarbejdere bruger i deres daglige arbejde PDA. Som elev i Faxe Syd får du en praktikperiode der planlægges individuelt, så den bedst muligt understøtter dig i at nå både dine faglige samt personlige mål. Du tilknyttes en uddannet praktikvejleder, som du har planlagte ugentlige samtaler med og desuden efter behov. Personalet Vi er en personalegruppe, som har mange forskellige personlige og faglige kompetencer. Gruppen er sammensat af social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere og ufaglærte. Der er ressourcepersoner indenfor arbejdsmiljø, forflytninger, inkontinens, demens, høreomsorg og praktikvejledning. Vi prioriterer det psykiske og fysiske arbejdsmiljø højt og fungerer godt sammen socialt. Alle er ansvarsbevidste og hjælpsomme, og i hverdagen bruges megen humor. Antal borgere: ca. 300 Antal ansatte: Antal elever årligt: ca. 46 fastansatte Varierende Antal vejledere: 4

18 Faxe Midt Adresse: Dalgården Thujavej Rønnede Tlf.: Susanne Helt Beskrivelse af Faxe Midt Faxe Midt er en udekørende gruppe, der geografisk dækker den midterste del af kommunen, Rønnede, Kongsted, Dalby og Karise Vi arbejder i dagligdagen med håndholdte computer, hvor Faxe Midts planlægger dagligt sørger for planlægningen af køreruterne elektronisk. Godt liv Hver dag er en arbejdsmetode, som vi arbejder og tænker ud fra. Det er en indsats, der udføres i borgerens hjem og sammen med borgeren i dennes nærmiljø med det formål, at borgeren skal kunne udvikle, genvinde, eller bibeholde sine funktioner og evner. Indsats forgår i et tværfagligt samarbejde mellem visitation, træningsenheden og sygeplejeenheden. Der holdes tværfaglige teams møder én gang ugentligt. Som elev i Faxe Midt får du tilknyttet en fast uddannet praktikvejleder. Vi kan tilbyde en alsidigt praktikperiode, hvor elevtid og elevsamtaler prioriteres og planlægges. Personalet Faxe Midt er en personalegruppe på 47 medarbejder. Faxe Midt er delt i 2 grupper, en gruppe som har grupperum på Solhave centret og kører ud derfra. En gruppe som har grupperum på Dalgården og kører ud derfra. Vi er en personalegruppe, som har forskellige uddannelser, og vi har forskellige funktioner i gruppen, som der kan drages nytte af.

19 Faxe Nord Adresse: Grøndalsvej Haslev Tlf.: Tlf.: Connie Ida Pedersen Beskrivelse af Faxe Nord Faxe Nord dækker hele Haslev. Faxe Nord består af 2 grupper, der dækker Haslev by og landruten. Grupperne arbejder selvstændigt, og der afholdes møde én gang om ugen. Faxe Nord har en planlægger, der dagligt sørger for planlægningen af køreruterne. I landområdet kører gruppen i egen bil. Ellers køres ruterne på cykel. Personalet Vi er en personalegruppe med forskellig erfaring. Vi er fordelt således: 51 social- og sundhedshjælpere, 7 social- og sundhedsassistenter samt ufaglærte/sygeplejestuderende medarbejdere som afløsere i weekenden. Endvidere består gruppen af en tillidsrepræsentant, en sikkerhedsrepræsentant, praktikvejledere samt ressourcepersoner til høreomsorg, inkontinens og forflytningsvejledere. Vi er meget bevidste om det psykiske arbejdsmiljø. Flere gange om året er vi sammen for at vedligeholde det sociale. Antal borgere: ca. 300 Antal ansatte: 58 Antal elever årligt: Antal ansvarlige og daglige vejledere med praktikvejlederkursus: 2 ansvarlige vejledere og 4 daglige vejledere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA Lundagerhaven 2 9330 Dronninglund Telefon: 9945 5470 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Velkommen til Kastaniely Plejecenter

Velkommen til Kastaniely Plejecenter Velkommen til Kastaniely Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Kastaniely Plejecenter Du skal bo på:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter BILAG 3 Servicedeklaration Palleshave Bo- og Aktivitetscenter 1. Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en grund (ca. fem tdr. land) i skønne landlige omgivelser. På

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Skema til rundvisning og mundtlig introduktion Rundvisning på Stenhøj Områdeleder Kommunikationsveje Til og fra områdeleder Tavshedspligt Målsætning/værdigrundlag Personalehåndbog/Computer Personalevelkomst

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Fjordhuset.

UDDANNELSESPLAN FOR Fjordhuset. UDDANNELSESPLAN FOR Fjordhuset. INDHOLD: 1: Praktikinstitutionen. 2: Mål for det pædagogiske arbejde. 3: Læringsmiljøet 4: Hvad du som stud. vil komme til at lære hos os. 5: De involverede parter i praktikken.

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Hassinghave Jeg og personalet på Hassinghave Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Fakta om Ballerup Kommune?

Fakta om Ballerup Kommune? Vivi Abben, september 2009 Fakta om Ballerup Kommune? Praktikstedsbeskrivelsen indeholder en kort beskrivelse af Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje. Ballerup blev i 2004 og 2005 blevet nomineret

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Telefon: 9945 4482 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@9945454.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Litvadhus Vi vil med denne folder byde dig velkommen til Litvadhus og håber, at vi derved kan være dig og dine pårørende behjælpelig

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15. Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger

Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger Værdigrundlag i Syddjurs Kommune åbenhed udvikling respekt kvalitet 2 11 At bo i plejebolig i dag I dag er der ikke noget, der hedder at bo på plejehjem som

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård PRAKTIK- STUDERENDE Afdeling: HASSELVEJ 3B Handicap Løgumgård Introduktion: Velkommen til Handicap Løgumgård, Hasselvej 3B, 6240 Løgumkloster. Hasselvej 3B er en del af tilbuddet Løgumgård. På afdelingen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Velkommen til Danahøj Plejeboliger. Danalien 7-13 9000 Aalborg

Velkommen til Danahøj Plejeboliger. Danalien 7-13 9000 Aalborg Velkommen til Danahøj Plejeboliger Danalien 7-13 9000 Aalborg Velkommen til Danahøj Plejeboliger Plejehjemmet Danahøj blev officielt indviet den 1. Januar 2000. Der er 30 lejligheder fordelt med 10 boliger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

SERVICEDEKLARATION PRODUKTIONSVIRKSOMHEDEN SPRINGBRÆTTET. Nordens Allé 33 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 54 82

SERVICEDEKLARATION PRODUKTIONSVIRKSOMHEDEN SPRINGBRÆTTET. Nordens Allé 33 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 54 82 SERVICEDEKLARATION PRODUKTIONSVIRKSOMHEDEN SPRINGBRÆTTET Nordens Allé 33 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 54 82 Afdelingsleder: Gitte D. Velling E-mail: gitte.d.velling@99454545.dk Mobil: 5084 6569 Præsentation

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Klubben Rosenhøj (Fritids og ungdomsklub) Søndervangs Alle 40 8260 Viby J Telefon: 51235934 www.uiaa.dk Fritidsleder: Merete Poulsen Mobil: 29209083 Mail: mpou@aarhus.dk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

ET PLEJEHJEM i Københavns Kommune

ET PLEJEHJEM i Københavns Kommune ET PLEJEHJEM i Københavns Kommune LGBT står for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner 2 Fotos: Alexandra Emilia Kida og Louise Fuhr. Forside foto COLOURBOX. Velkommen Velkommen til Slottet vi

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

I de grupper, hvor der kun er 1 praktikvejleder og mere end 1 elev i gruppen anvendes tillægget for eneansvarlig praktikvejleder.

I de grupper, hvor der kun er 1 praktikvejleder og mere end 1 elev i gruppen anvendes tillægget for eneansvarlig praktikvejleder. ODENSE KOMMUNE KOMPETENCECENTER HR J.nr.: 2009/074377 Tid: 28. oktober 2009 Sted: Deltagere: Emne: Odense Rådhus Repr. for FOA Repr. for Odense Kommune Forhåndsaftale pr. 1/4 2010 for social- og sundhedspersonale

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 4 Boligforhold 4 Gårdhave 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Vores værdigrundlag 5 Udgivet af OKÆ Plejeboliger Januar 2010

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ Vibevej 8 9330 Dronninglund Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Tlf: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet: Botræningshuset Vibevej

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Udgivet af OKÆ Plejeboliger Maj 20 2 Indhold Lidt om os Velkommen! Boligforhold Gårdhave Maden på plejecentret Traditioner Aktiviteter Vores værdigrundlag Praktiske informationer

Læs mere

Virksomhedsplan 2008

Virksomhedsplan 2008 Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 3 ORGANISATIONSPLAN... 4 FORORD... 5 INDLEDNING... 5 IDÉGRUNDLAG... 6 VISION... 6 VÆRDIGRUNDLAG... 6 MÅLGRUPPE...

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 12. maj 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

INFORMATION OM HJERTEBO

INFORMATION OM HJERTEBO INFORMATION OM HJERTEBO Hvamvej 105, 9620 Aalestrup målgruppe Hjertebo får plads til 12 beboer. Kendetegn for beboergruppen er: At der er tale om handicappede personer, som primært er psykisk udviklingshæmmede.

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice

Diakonissestiftelsens Hospice Diakonissestiftelsens Hospice Smukke og hjemlige omgivelser midt i storbyen Velkommen til Diakonissestiftelsens Hospice Diakonissestiftelsens Hospice, som er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen,

Læs mere

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Børnehuset Troldemosen

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Et godt sted at bo, at besøge og at arbejde Du og din familie bydes velkommen til Allerød kommunes plejecenter for borgere med demens Velkommen

Læs mere

Frivillig på Hospice Søholm

Frivillig på Hospice Søholm Frivillig på Hospice Søholm -kunne det være noget for dig? Har du lyst til at blive en del af Hospice Søholm s team af frivillige? Lidt om Hospice Søholm: På Hospice Søholm kan mennesker, med en uhelbredelig

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN Daginstitutionen Grøftekanten Vesterfælledvej 17-19 9690 Fjerritslev Tlf. 72578390 e-mail: wis@jammerbugt.dk Hjemmeside: www.jammerbugt.dk/groeftekanten

Læs mere

Plejecenterboliger i Gribskov Kommune. Februar 2010. Boligvisitationen Gribskov Rådhus Rådhusvej 3,3200 Helsinge Telefontid: 9 11 Tlf.

Plejecenterboliger i Gribskov Kommune. Februar 2010. Boligvisitationen Gribskov Rådhus Rådhusvej 3,3200 Helsinge Telefontid: 9 11 Tlf. Plejecenterboliger i Gribskov Kommune Februar 2010 Boligvisitationen Gribskov Rådhus Rådhusvej 3,3200 Helsinge Telefontid: 9 11 Tlf. 7249 6023 Plejecenterboliger i Gribskov Kommune Kontaktoplysninger Boligvisitationen

Læs mere