LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF"

Transkript

1 TELEFONI LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre sikker og korrekt anvendelse skal du sørge for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før d anvender maskinen.

2 Indhold Sikkerhed 1 Sikkerhedsforskrifter 1 Lasersikkerhed 1 For Europa/Asien 1 Godkendelse 2 Erklæring om overensstemmelse 2 Oplysning til brugere i EU-lande 2 Oplysning til brugere i EU-lande, der opretter forbindelse via analog PSTN 2 Symboler for strømforsyning 2 Placering af advarsels- og forsigtighedsetiketter på maskinen 3 Oplysning til brugere (New Zealand) 4 Miljøbestemmelser 5 Batterier og genopladelige batterier 5 Produktet 5 Brugere i EU, Schweiz og Norge 5 Alle andre brugere 5 Brugerlicens til software 6 Definition 6 Licens 6 Rettigheder 6 Gyldighedsperiode 6 Garanti 6 Ansvar 6 Udvikling 6 Registrerede varemærker 7 Bemærk 7 Installation 8 Betingelser for placering 8 Forholdsregler ved brug af udstyr 8 Sikkerhedsoplysninger 9 Sikkerhed under drift 9 Strømtilførsel 10 Til fax eller telefon 10 Regler for anvendelse af symboler 10 Beskrivelse af terminal 11 Betjeningspanel 12 Udseende 12 Indtaste tegn ved hjælp af det alfanumeriske tastatur 12 Få adgang til terminalfunktioner 13 Emballagens indhold 14 Installation af maskinen 14 Installation af dokumentføder 14 Ilægning af papir 14 llægning af papir i papirskuffen 14 Behandling af papir 14 Kontrol af luftfugtighed 14 Betjening af enheden 15 Brugertilførte stød 15 Flytning af enheden 15 Håndtering af tonerpatronen 15 Påfyldning af papir i hovedpapirbakken 15 Installation af tonerpatron 15 Papirindføringsstop 16 Ibrugtagning af udstyret 16 Tilslutning af maskinen 16 Maskinens startindstillinger 17 Ilægning af papir til manuel indføring 18 SP1100SF/Aficio SP1100SF Kopiering 19 Simpel kopiering 19 Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand 19 Avanceret kopiering 19 Id-kort kopieringsmåde 20 Speciel opsætning til kopiering 21 Indstilling af opløsning 21 Opsætning for zoom 21 Indstilling af området til scanning 21 Indstillinger for kontrast 21 Indstilling af lysstyrke 21 Indstillinger for papirtype 21 Valg af papirbakke 22 Indstillinger for margin for scanningsområdet 22 Indstillinger for margin for flatbed-scanner 22 Indstilling for venstre og højre margen ved udskrivning 22 Indstilling for top- og bundmargin ved udskrivning 22 Opsætning af papirformat 22 Fax 23 Faxtransmission 23 Udskriv en forside 23 Straksafsendelse 23 Forsinket transmission 23 Afsendelse med nummerstatus 24 Faxmodtagelse 24 Faxsvar 25 Oprette adgangskode for faxsvar 25 Aktivering / deaktivering af faxsvar 25 Udskrive faxbeskeder modtaget i hukommelsen 25 Omdirigering (videresendelse) af fax 25 Aktivere omdirigering 25 Indstilling af kontaktperson, der omdirigeres til 25 Udskrive omdirigerede dokumenter 25 Omdirigere fax med USB-nøgle 25 Aktivere omdirigering 26 Udskrive omdirigerede dokumenter 26 Sendekø 26 Strakssende en transmission fra venteposition 26 Vise eller modificere en kø 26 Slette en transmission i hukommelsen 26 Udskrive et dokument fra kø eller lager 26 Udskrive sendekøen 26 Stoppe et igangværende opkald 26 Lager og afhentning 27 Anbringe et dokument i lageret 27 Hente et dokument fra lageret 27 Parametre/Indstillinger 28 Dato/tid 28 Sommertids- / Vintertidsindstilling 28 Indtast nummer og navn på din terminal 28 Netværkstype 29 Geografiske indstillinger 29 Lande 29 Telekommunikationsnetværk 29 Sprog 29 Lokalt forvalg 29 Transmissionsrapport 30 Indhold - I -

3 Indlæsningsform af dokumentet 30 Lavprisperiode 30 Modtageform 30 Modtagelse uden papir 31 Antal kopier 31 Modtagelse af Fax eller PC (afhængigt af modellen) 31 Tilpas til side 31 Funktion til formindskning af modtagne faxer 32 Tekniske parametre 32 Udskriver funktionslisten 33 Udskrive journalerne 33 Udskrive listen med indstillinger 34 Spærring 34 Låsning af tastatur 34 Låse taltasterne 34 Låsning af Medie-tjenesten 34 Aflæse tællerne 34 Tæller for afsendte sider 34 Tæller for modtagne sider 35 Tæller for scannede sider 35 Tæller for udskrevne sider 35 Vis status for forbrug 35 Kalibrering af scanneren 35 Adressebog 36 Oprette et kortnummer 36 Oprette gruppeopkaldsnumre 36 Ændre en kontakt 36 Slette en post 36 Udskrive telefonbogen 37 Gemme/gendanne telefonbogen (Smartcard-funktion) 37 Spil og Kalender 39 Sudoku 39 Udskriv et kvadratark 39 Udskriv en løsning på en sodukoopgave 39 Kalender 39 USB-nøgle 40 Brug af USB-nøglen 40 Udskrive dokumenter 40 Udskriv liste over de filer, der er gemt på USB-nøglen 40 Udskrive gemte filer fra USB-nøglen 40 Slet filer gemt på USB-nøglen 41 Læse USB-nøgles indhold 41 Gem et dokument på en USB-nøgle 41 PC Funktioner 43 Introduktion 43 Konfigurationskrav 43 Softwareinstallation 43 Installation af hele softwarepakken 43 Installation kun af drivere 45 Installation af drivere der anvender softwaren Companion Suite Pro 45 Manuel installation af drivere 46 Tilslutninger 47 Overvågning af Multifunktionsmaskinen 48 Udførelse af kontrol af forbindelsen mellem pc og multifunktionsmaskinen 48 Companion Director 48 Grafisk præsentation 48 Aktivering af hjælpeprogrammer 48 Companion Monitor 48 Grafisk præsentation 48 Enhedshåndtering 49 Valg af den aktuelle enhed 49 Forbindelsesstatus 49 Enhedsparametre 49 Viser status for forbrugsstoffer 49 Funktioner for Companion Suite Pro 50 Scanning af et dokument 50 Scanning med Scan To 50 Software til genkendelse af tegn (OCR) 50 Udskrivning 51 Udskrivning med multifunktionsmaskinen 51 Udskrivning i dupleksmåde med multifunktionsmaskinen 51 Adressebog 52 Tilføj en kontaktperson i maskinens adressebog 52 Tilføj en kontaktgruppe til maskinens adressebog 52 Vedligeholdelse af adressebogen 53 Foretage ændringer i en kontakts oplysninger 53 Ændre en gruppe 53 Slet en kontakt eller en gruppe fra adressebogen 53 Udskrive adressebogen 53 Importer eller eksporter en adressebog 53 Gem / eksporter din adressebog 53 Importer en adressebog 53 Faxkommunikationer 54 Præsentation af vinduet Fax 54 Sende en fax 54 Sende en fax fra harddisken eller fra maskinen 54 Sende et faxdokument fra et program 55 Modtage en fax 55 Opfølgning på faxkommunikationer 55 Udboksen 55 Hukommelsen for sendte transmissioner (sendte elementer) 56 Journal for udboks 56 Modtagejournal 56 Faxindstillinger 56 Adgang til faxindstillinger 56 Beskrivelse af fanebladet Logger og Rapporter 56 Beskrivelse af fanebladet Fax Parametre 57 Forside 57 Oprettelse af en forside 57 Beskrivelse af fanen Forside 58 Oprette en skabelon til en forside 59 Afinstallation af softwaren 60 Afinstaller softwaren fra din pc 60 Afinstaller driverne fra din pc 60 Afinstallation af drivere ved brug af Companion Suite Pro softwaren 61 Manuel afinstallation af drivere 61 Vedligeholdelse 62 Service 62 Generel information 62 Udskiftning af tonerpatron 62 Problemer med smartcardet 63 Rengøring 63 Rengøring af scannerens læsesystem 63 Rengøring af printer 63 Udvendig rengøring af printeren 63 Rengøring af originalbakkens valse 63 Indhold - II -

4 Printerproblemer 64 Fejlmeddelelser 64 Papirstop 65 Scannerproblemer 65 Andre problemer 65 Kommunikationsfejl 66 Opkald fra selve terminalen 66 Opkald fra hukommelsen 66 Fejlkoder for opkald 66 Generelle koder 66 Pc-udskrivningsproblemer 67 Pc-udskrivning via USB-forbindelse 67 Firmware opdatering 67 Specifikationer 68 Fysiske specifikationer 68 Elektriske specifikationer 68 Miljømæssige specifikationer 68 Specifikation af perifere enheder 68 Indhold - III -

5 Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter SP1100SF/Aficio SP1100SF Før du tænder din maskine, bør du sikre dig, at du tilslutter din maskine til en stikkontakt, som overholder forskrifterne som fremgår af informationslabelen (spænding, strøm, frekvens) der er påsat din maskine. Denne maskine skal tilsluttes mono-faset strømforsyning. Apparatet må ikke installeres, så det står direkte på jorden. Batterier og genopladelige batterier, emballage, samt elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) skal bortskaffes, i overensstemmelse med instruktionerne beskrevet under afsnittet MILJØ i denne manual. Alt efter modeltype, kan stikkontakten være den eneste mulighed for at frakoble strømmen til produktet, og det er derfor strengt nødvendigt at overholde følgende forskrifter: apparatet skal tilsluttes en kontakt tæt ved produktet. Stikkontakten bør være lettilgængelig. Din maskine er leveret med et stik med jordforbindelse. Et trebenet stik med jord skal tilsluttes en fastmonteret kontakt med jordforbindelse. Reparation og vedligeholdelse : Lad altid alle indgreb og reparationer foretage af en fagmand. Ingen af de indvendige dele bør repareres af brugeren. For at undgå risiko for at få stød, bør du ikke selv forsøge dig med sådanne operationer, da du ved at åbne eller fjerne et eller flere låg, kan udsætte dig selv for følgende farer: - Dine øjne kan tage alvorlig skade, hvis de udsættes for laserstråling. - Kontakt med strømførende dele kan medføre elektrisk stød, hvilket kan have meget alvorlige konsekvenser. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens Du kan få oplysninger om forholdsregler for installationsforhold og sikker brug i kapitlet Installation, side 8. Lasersikkerhed FORSIGTIG Hvis der anvendes andre indstillinger eller justeringer, eller udføres andre procedurer, end dem, der er angivet i Brugervejledningen, kan det medføre risiko for eksponering for farlig stråling. For Europa/Asien Denne maskine overholder kravene i standarden IEC :1993+A1:1997+A2:2001, betragtes som et laserprodukt af klasse 1 og er sikker til kontor/edb-brug. Den indeholder 1 klasse 3B-laserdiode, maks.10,72 mw, nm og andre lysdioder af klasse 1 (280 µw på 639 nm). Direkte (eller indirekte reflekteret) øjenkontakt med laserstrålen kan forårsage alvorlig øjenskade. Sikkerhedsregler og låsemekanismerne er udviklet for at forebygge, at brugeren kan blive udsat for eventuelle laserstråler

6 Godkendelse Erklæring om overensstemmelse Oplysning til brugere i EU-lande Dette produkt overholder de grundlæggende krav og regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Oplysning til brugere i EU-lande, der opretter forbindelse via analog PSTN Dette produkt er udviklet til at kunne oprette analog PSTN-forbindelse i alle EU-lande. Lokal PSTN-kompatibilitet afhænger af switch-indstillingerne for softwaren. Kontakt servicerepræsentanten, hvis dette produkt skal flyttes til et andet land. Hvis der opstår problemer, kontaktes i første omgang servicerepræsentanten. SP1100SF / Aficio SP1100SF: CE-deklarationen om overensstemmelse findes på internettet på adressen: Sporingsoplysninger for CE-mærkning (gælder kun lande i EU) Producent: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan Autoriseret repræsentant: Ricoh Europe PLC 66 Chiltern Street London 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens Symboler for strømforsyning Symboler for strømforsyning. Ifølge standarden IEC anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning: - betyder TÆND. - betyder SLUK

7 Placering af advarsels- og forsigtighedsetiketter på maskinen Denne maskine er forsynet med etiketter for ADVARSEL og FORSIGTIG på de placeringer, der er angivet nedenfor. Af hensyn til sikkerheden skal instruktionerne overholdes, og maskinen skal betjenes som anført. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 3 -

8 Oplysning til brugere (New Zealand) Tildelingen af en teletilladelse til et hvilket som helst element inden for terminaludstyr indikerer blot, at Telecom accepterer, at elementet opfylder minimumbetingelserne for tilslutning til virksomhedens netværk. Det indikerer ikke, at Telecom billiger produktet, ligesom det hellere ikke skal anses for at være en form for garanti. Frem for alt giver det ingen forvisning om, at elementet vil fungere korrekt på alle områder med et andet element af et andet fabrikat eller en anden model i det tilladte telekommunikationsudstyr, ligesom det hellere ikke antyder, at nogen produkter er kompatible med alle Telecoms netværkstjenester. Dette udstyr kan ikke, under nogen driftsforhold, fungere korrekt ved højere hastigheder, end det er udviklet til. Telecom påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer under sådanne forhold. Dette udstyr må ikke konfigureres til at foretage automatiske opkald til Telecoms 111-alarmcentral. Hvis taksten for lokale opkald ikke kan accepteres, må opkaldsknappen IKKE anvendes til lokale opkald. Du skal kun indtaste det 7-cifrede lokalnummer fra telefonen. Du MÅ IKKE indtaste områdenummeret eller forvalget "0". Dette udstyr kan muligvis ikke viderestille et opkald til et andet apparat, der er tilsluttet til samme linje. Der kan muligvis høre ringe- eller klokketoner fra dette apparat, når der foretages opkald fra et andet apparat på samme telefonlinje. Hvis dette sker, skal problemet IKKE rapporteres til Telecoms fejlmeldingstjeneste. Dette udstyr må ikke anvendes under nogen forhold, som kan være til gene for andre kunder hos Telecom. For eksempel såsom gentagne forsøg på uopfordret salg til det samme nummer eller den samme gruppe af numre, såsom når en blok af numre har samme PABX-terminal. Den indbyggede opkaldsjournal i dette udstyr registrerer ikke alle besvarede opkald. Opkaldsjournalen stemmer derfor muligvis ikke overens med kontoudtoget fra Telecom, som kan omfatte opkald, der ikke er vist i journalen. Ikke alle telefoner vil besvare indkommende opkald, hvis de er tilsluttet et forlængerstik. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 4 -

9 Miljøbestemmelser SP1100SF/Aficio SP1100SF Miljøbeskyttelse er et vigtigt anliggende for fabrikanten. Fabrikanten ønsker at operere med hensyntagen til miljøet og har derfor valgt at integrere miljø i hele livscyklen af dette produkt, lige fra fabrikation til transport, og fra brug til bortskaffelse. Batterier og genopladelige batterier Produktet Hvis produktet indeholder batterier eller genopladelige batterier, skal disse bortskaffes på de officielle indsamlingssteder. Brugere i EU, Schweiz og Norge Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udviklet til at kunne genanvendes. Vores produkter og produktemballage er mærket med nedenstående symbol. Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal bortskaffes separat på de relevante genbrugs- og indsamlingssteder. Ved at følge disse instruktioner sikrer du, at produktet behandles korrekt, og du er med til at reducere den potentielle indvirkning på miljø og sundhed, som forkert håndtering ville kunne medføre. Genanvendelse af produkter er med til at bevare naturressourcerne og beskytte miljøet. Du kan få mere detaljerede oplysninger om indsamlings- og genbrugssystemer til dette produkt ved at kontakte den forretning, hvor du har købt det, eller den lokale forhandler eller salgs/servicerepræsentant. Alle andre brugere Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du kontakte de lokale myndigheder, den forretning, hvor du har købt det, eller den lokale forhandler eller salgs/servicerepræsentant. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 5 -

10 Brugerlicens til software LÆS OMHYGGELIGT ALLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR LICENSEN FØR DU ÅBNER DEN PLOMBEREDE KONVOLUT, SOM INDEHOLDER SOFTWAREN. NÅR KONVOLUTTEN ÅBNES BETYDER DET AT DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. Hvis du ikke ønsker at acceptere licensbetingelserne, skal du returnere CD-ROM'en i uåbnet emballage til din forhandler sammen med de øvrige dele af dette produkt. Definition Softwaren angiver programmer med tilhørende dokumentation. Licens - Denne licens giver dig mulighed for at bruge softwaren på computere tilsluttet et lokalt netværk. Du har kun ret til at bruge denne software til at udskrive på én multifunktionsterminal, du kan ikke udlåne eller overdrage andre retten til at bruge denne software. - Du har ret til at lave en sikkerhedskopi. - Denne licens er ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages. Rettigheder Fabrikanten eller dennes leverandør har alle rettighederne til denne software. Du bliver kun ejer af CD-ROM'en. Du må ikke ændre, tilpasse, adskille, oversætte eller skabe nogen form for afledt udgave, udleje eller sælge softwaren eller dokumentationen. Alle rettigheder tilhører fabrikanten eller dennes leverandører. Gyldighedsperiode Denne licens er gyldig indtil den udløber. Du kan gøre den uvirksom ved at tilintetgøre programmet og dokumentationen samt kopier heraf. Denne licens ugyldiggøres automatisk i det tilfælde at du ikke respekterer vilkårene i licensen. I tilfælde af ugyldiggørelse, indvilliger du i at destruere alle kopierer af program og dokumentation. Garanti Denne software stilles til rådighed uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte, herunder også uden indskrænkende garanti i tilfælde ved kommerciel anvendelse eller ved anvendelse til specifikke formål; alle risici forhold til resultat og udførelse af denne software påhviler køberen. Viser det sig at programmet er defekt, påhviler alle reparations og service udgifter køber. Ikke desto mindre, har licensens ejer ret til følgende garanti: CD-ROM'en, på hvilken softwaren ligger, er dækket af en garanti i halvfems (90) dage at regne fra produktets leveringsdato, forudsat der ikke er hardware- eller fabrikationsfejl og såfremt der er tale om almindelig brug og drift. Kopi af kvittering er bevis. I tilfælde af at fejlen på CD-ROM'en skyldes uheld eller fejlanvendelse, vil CD-ROM'en ikke blive erstattet inden for garantien. Ansvar Hvis CD-ROM'en ikke fungerer korrekt, skal den sendes til forhandleren sammen med en kopi af kvitteringen. Det er udelukkende forhandlerens ansvar at erstatte CD-ROM'en. Hverken fabrikanten eller hvem der ellers måtte være involveret i udvikling, produktion, salg eller levering af dette program kan drages til ansvar for direkte eller immaterielle fejl og mangler nævnte i den følgende ikke-udtømmende liste: informationstab, tab af tid, af udnyttelse, af indkomst eller kunder som følge af programmets anvendelse eller dets uanvendelighed. Udvikling I bestræbelsen for den vedvarende udvikling, forbeholder fabrikanten sig retten til at modificere softwarens specifikationer uden forud at informere herom. Medfører udviklingen ændringer, giver din brugsret dig ikke ret til gratis opdateringer. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 6 -

11 Registrerede varemærker Companion Suite Pro er et registreret varemærke fra Sagem Communications. Adobe og de Adobe -produkter, der henvises til heri, er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. PaperPort11SE er et registreret varemærke fra ScanSoft. Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista og alle andre Microsoft produkter, der refereres til her, er registrerede varemærker for Microsoft Corporation registreret og/eller anvendt i USA og/eller i andre lande Alle andre mærker eller produkter der refereres til i form af eksempler eller er varemærker, registreret af deres respektive ejere. De screenshots, der vises i denne Brugervejledning, er oprettet i Windows Vista. Hvis du bruger et andet styresystem, vil de viste screenshots muligvis fremstå anderledes end i denne vejledning. Bemærk Kopier aldrig, og udskriv aldrig dokumenter, som loven forbyder at reproducere. Trykning og kopiering af følgende dokumenter er generelt forbudt ved lov: pengesedler, stempelmærker, værdipapirer, aktiebreve, bankchecks, checks, pas, kørekort. Ovenstående liste tjener til eksempel, men er ikke udtømmende. Vi garanterer ikke, at listen er udtømmende eller nøjagtig. I tilfælde af tvivl om lovligheden af kopiering eller trykning af visse dokumenter, bør man henvende sig til en advokat. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens Der tages forbehold mod ændringer i denne brugervejledning uden forudgående varsel

12 Installation Betingelser for placering Ved at vælge en passende placering, sikrer du apparatets lange levetid. Check at den valgte placering følger nedenstående forholdsregler : - Vælg en placering med god ventilation. - Vær opmærksom på at ventilationsgitteret på højre og venstre side af apparatet ikke er dækket. Når du installerer, bør du sørge for at placere terminalen ca. 30 cm fra andre genstande, så det er nemt at komme til alle låger. - Du bør sikre dig at der ikke er risiko for udsivning af ammoniak eller andre organiske gasse, der hvor apparatet skal stå. - Den fastmonterede kontakt (se sikkerhedsbemærkningerne i kapitlet Sikkerhed), som du vil forbinde maskinen til, skal være placeret tæt på denne og være let tilgængelig. - Sørg for, at maskinen ikke bliver udsat for direkte sollys. - Undgå at placere apparatet i et område, der er udsat for en luftstrøm fra eksempelvis et airconditionanlæg, varmeeller ventilations-system, eller i et område, som er udsat for store temperatursvingninger eller stor luftfugtighed. - Vælg en solid og helt vandret overflade at stille apparatet på, og hvor det ikke bliver udsat for voldsomme vibrationer. - Placér terminalen således, at der ikke er risiko for at andre genstande kan tildække dens ventilationsåbninger. - Placér ikke terminalen i nærheden af gardiner, forhæng eller andre brændbare materialer. - Vælg en placering risikoen for sprøjt fra vand eller andre væsker er begrænset. - Sørg for at den valgte placering er tør, ren og støvfri. Forholdsregler ved brug af udstyr Tag nedenstående forholdsregler i betragtning når apparatet bruges. Omgivelserne: - Temperatur: 10 C til 27 C med en omgivende fugtighed på mellem 15 til 80% (op til 32 C med en omgivende fugtighed på mellem 15 til 54%). Terminal: I nedenstående sektion beskrives de forholdsregler der bør tages når apparatet bruges : - Sluk aldrig for apparatet og åben aldrig for lågerne under udskrivning. - Brug aldrig gas eller brændbare væsker eller genstande der kan frembringe magnetiske felter når du befinder dig i nærheden maskinen. - Når du tager ledningen ud, bør du altid holde om selve stikket - undlad at trække i ledningen. En beskadiget ledning udgør en potentiel brandårsag eller stødkilde. - Rør aldrig ved ledninger eller stik med våde hænder. Du risikerer at få elektrisk stød. - Tag altid stikket ud af kontakten inden du flytter terminalen. Ellers risikerer du at beskadige ledningen og derved skabe potentiel brand- og/eller stødrisiko. - Tag altid stikket ud af kontakten når du planlægger ikke at bruge apparatet i en længere periode. - Sæt aldrig noget ovenpå ledningen, træk aldrig i ledningen og fold den aldrig. Gør du det, skaber du en potentiel brandårsag eller risiko for at få elektrisk stød. - Sørg altid for at terminalen ikke står ovenpå ledningen eller på kabler til andet elektrisk udstyr. Sørg også for, at hverken kabler, ledninger eller stik er stukket ind i selve maskinen. Dette kan medføre at terminalen ikke virker som den skal eller det kan være en antændelsesårsag. - Du skal sikre dig, at der er slukket for strømmen til printeren før du tilslutter eller fjerner et kabel til en anden enhed (brug et kabel med armeret stik). - Forsøg aldrig at fjerne et fastgjort panel eller en låge. Terminalen indeholder højspændingskredsløb. Man risikerer at få elektrisk stød, hvis man rører ved dem. - Forsøg aldrig at reparere apparatet. Gør du det, skaber du en potentiel brandårsag eller risiko for at få elektrisk stød. - Sørg altid for at papirklips, hæfteklammer eller andre små metalgenstande ikke kommer ind i apparatet gennem åbninger til ventilation eller andet. Sådanne genstande udgør en risiko for kortslutning og brand, eller være årsag til elektrisk stød Installation

13 - Undgå at spilde vand eller anden form for væske på eller i nærheden af terminalen. Enhver kontakt med vand eller anden væske kan medføre forøget brandfare eller fare for elektrisk stød. - Hvis der alligevel kommer væske eller metalgenstande ind i apparatet, slukkes straks for det, stikket trækkes ud, hvorefter du bør kontakte forhandleren. Ellers risikerer du at udsætte dig selv for brandfare eller for at få elektrisk stød. - Hvis apparatet udsender varme, røg eller en usædvanlig lugt eller unormal lyd skal du slukke for terminalen, straks tage stikket ud, og dernæst kontakte forhandleren. Ellers risikerer du at udsætte dig selv for brandfare eller for at få elektrisk stød. - Undgå at bruge apparatet i tordenvejr, idet det udgør en risiko for elektrisk stød på grund af lynnedslag. Papir til udskrivning: Hvis du bruger papir, der allerede har været udskrevet fra din egen terminal eller en anden printer, bliver printkvaliteten muligvis ikke optimal. 2 - Installation FORSIGTIG Sørg for at placere terminalen under velventilerede forhold. Printeren udvikler en lille smule ozon under arbejdet. Der kan sprede sig en ubehagelig lugt fra printeren, hvis den bruges længe og intensivt og under dårligt ventilerede forhold. Af hensyn til sikkerheden bør man derfor sørge for at placere terminalen under ventilerede forhold. Sikkerhedsoplysninger Ved brug af produktet skal følgende sikkerhedsregler altid overholdes. Sikkerhed under drift I dette informationsark anvendes følgende vigtige symboler: ADVARSEL: FORSIGTIG: Indikerer en potentielt farlig situation, som man medføre død eller alvorlig personskade, hvis instruktionerne ikke følges. Indikerer en potentielt farlig situation, som man medføre let til moderat personskade eller beskadigelse af inventar, hvis instruktionerne ikke følges. ADVARSEL - Slut netledningen direkte i stikkontakten, og brug aldrig en forlængerledning. - Træk stikket ud af kontakten (ved at trække i stikket, ikke i kablet), hvis netledningen eller stikket er blevet flosset eller på anden måde beskadiget. - For at undgå risiko for elektrisk stød eller eksponering for laserstråling må brugeren ikke fjerne nogen låger eller skruer, der ikke er nævnt i Brugervejledningen. - Sluk for strømmen, og træk stikket ud af kontakten (ved at trække i stikket, ikke i kablet), hvis nogen af følgende situationer er aktuelle: Du har spildt noget ind i produktet. Du har mistanke om, at produktet kræver service eller reparation. Produktets låg er blevet beskadiget. - Spildt eller brugt toner må ikke afbrændes. Tonerstøv kan antændes, hvis det udsættes for åben ild. - Toner kan bortskaffes hos en autoriseret forhandler eller på de relevante genbrugsstationer. - Den brugte tonerpatron (eller flaske) skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. FORSIGTIG - Produktet skal beskyttes mod fugt eller nedbør såsom regn, sne osv. - Træk stikket ud af væggen, før du begynder at flytte produktet. Når du flytter produktet, skal du sørge for, at netledningen ikke bliver beskadiget under produktet. - Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække i selve stikket (ikke i kablet). - Sørg for, at der ikke falder papirclips eller andre små metalgenstande ind i produktet. - Toner (brugt eller ubrugt), tonerpatroner (eller flasker), blæk (brugt eller ubrugt) eller blækpatroner skal opbevares utilgængeligt for børn

14 - Når du stikker hånden ind i produktet for at fjerne fejlindført papir eller masterkopier, skal du passe på ikke at skære dig på nogen skarpe kanter. - Af miljøhensyn må produktet eller affald fra produktet ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Toner kan bortskaffes hos en autoriseret forhandler eller på de relevante genbrugsstationer. - Vores produkter er udviklet til at overholde meget høje standarder for kvalitet og funktion, og vi anbefaler, at du kun bruger de forbrugsvarer til produktet, som kan fås hos en autoriseret forhandler. Strømtilførsel Stikkontakten skal være installeret i nærheden af produktet og skal være let tilgængelig. 2 - Installation Til fax eller telefon - Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand, for eksempel i nærheden af et badekar, en håndvask, en køkkenvask eller en vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. - Undgå at bruge telefoner (der ikke er trådløse) under tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød fra lynnedslag. - Undgå at bruge telefoner i nærheden af gasudslip for at rapportere udslippet. Regler for anvendelse af symboler ADVARSEL Indikerer vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse bemærkninger ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller død. Sørg for at læse disse bemærkninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning. FORSIGTIG Indikerer vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse bemærkninger ignoreres, kan det medføre let til moderat personskade eller beskadigelse af maskinen eller inventar. Sørg for at læse disse bemærkninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning. Indikerer punkter, du skal være opmærksom på ved brug af maskinen, samt mulige forklaringer af årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller mistede data. Sørg for at læse disse forklaringer. Bemærk Indikerer yderligere forklaringer af maskinens funktioner og instruktioner til afhjælpning af brugerfejl

15 Beskrivelse af terminal For- og bagsider 2 - Installation 1. Betjeningspanel 2. Originalbakke 3. Papirstopdæksel 4. Stikdåse til strømtilslutning 5. Afbryder On/Off 6. LINJE-stikdåse - telefonkabeltilslutning 7. EXT.-stikdåse tilslutning til eksterne telefonenheder 8. Slave USB-tilslutning (for pc) 9. Master USB-tilslutning (USB-nøgle) 10. Master USB-tilslutning (USB-nøgle) 11. Installationsguide til manuel papirindføring 12. Manuel indføringsbakke 13. Papirbakke 14. Dæksel til patronadgang 15. Udtrækkelig stopper for papirudkast 16. Papirudkast 17. Indsætningspunkt for smartkort

16 Betjeningspanel Udseende Installation Display. 2. Alfanumerisk tastatur. 3. Ét-tast-tastatur (knapperne 1 til 20). 4. Knappen : dokumentanalyse til en pc eller et medium (USB-nøgle). 5. Knappen : kopiering. 6. Knappen : stop igangværende PC-udskrivning. 7. Knappen : sender en fax. 8. Knappen : adgang til kortnummerliste. 9. Knappen : telefonlinje til manuel betjening, høre ringetone under faxtransmissionen. 10. Knappen : afsendelse til flere kontaktpersoner (fax). 11. Knappen : Bekræft. 12. Knappen OK: bekræfter viste valg. 13. Knappen : adgang til menuer og navigering ned i menuerne. 14. Knappen C: tilbage til forrige menu og korrektion af indtastet. 15. Knappen : navigation op i menuerne. 16. Knappen : stopper igangværende job. 17. Knappen : Indstiller aktiverings udsættelse og toner save i copy mode. 18. Knappen : adgang til udskrivningsmenu (udskrivningsfunktionsliste, maskinindstillinger, osv.). 19. Knappen : indstilling for scanneropløsning 20. Knappen : indstilling for kontrast 21. Ikon : opløsning "Kopi : Kvalitet tekst / Fax : Sfine". 22. Ikon : opløsning "Foto". 23. Ikon : opløsning "Kopi : tekst / Fax : Fine". 24. Ikon : farveindstilling. 25. Ikon : telefonlinje klar. 26. Ikon : Fax. 27. Ikon : ekstern telefonsvarer Indtaste tegn ved hjælp af det alfanumeriske tastatur Når du udfører forskellige opgaver, skal du indtaste navne og numre. Når du for eksempel skal indstille maskinen, skal du indtaste dit navn (eller virksomhedens navn) og telefonnummer. Når du gemmer et-, to-, eller trecifrede kortnumre eller gruppeopkaldsnumre, kan du også indtaste de tilhørende navne. Hvis du vil indtaste alfanumeriske tegn, når du bliver bedt om at indtaste et bogstav, skal du finde den knap, der har tildelt det tegn, du ønsker at bruge. Tryk på knappen, indtil det korrekte bogstav vises på displayet. Eksempler: - for at indtaste navnet "John" skal du trykke på : 1 gang, 6 gange, 5 gange og 5 gange. - for at indtaste "!" skal du trykke på : 17 gange. Hvis du begår en fejl under indtastning af et nummer eller et navn, skal du trykke på knappen C for at slette det sidste ciffer eller tegn. Indtast derefter det rigtige tal eller tegn

17 I nedenstående tabel kan du se alle de tilgængelige tegn. Tast Tildelte tal, bogstaver eller tegn Tast Tildelte tal, bogstaver eller tegn 1 P, Q, R, S, p, q, r, s, 7 A, B, C, a, b, c, 2 T, U, V, t, u, v, 8 D, E, F, d, e, f, 3 W, X, Y, Z, w, x, y, z, Installation G, H, I, g, h, I, 4 Mellemrum + - / & $ % J, K, L, j, k, l, 5 # _, ; :? ( ) [ ] < > { } ~ =! ' " \ M, N, O, m, n, o, 6 * Få adgang til terminalfunktioner Alle funktioner og indstillinger på terminalen er tilgængelige via menuen og er tilknyttet til en specifik menukommando. For eksempel identificeres kopieringsindstillingerne for KONTRAST i menuen med kommandoen 845. Du kan få adgang til menupunkter på to måder : en trinvis metode eller en genvejsmetode. Sådan får du adgang til indstillingerne for KONTRAST med den trinvise metode : 1 Tryk på for at åbne menuen. 2 Brug knapperne eller til at gennemse menuen, og vælg 8-AVAN. FUNKT. Bekræft med tryk på OK. 3 Brug knapperne eller til at gennemse menuen AVAN. FUNK., og vælg 84-KOPI. Bekræft med tryk på OK. 4 Brug knapperne eller til at gennemse menuen KOPI, og vælg 845-KONTRAST. Bekræft med tryk på OK. Sådan får du adgang til indstillingerne for KONTRAST med genvejsmetoden : 1 Tryk på for at åbne menuen. 2 Indtast 845 med det alfanumeriske tastatur for at få direkte adgang til indstillingen KONTRAST

18 Emballagens indhold Emballagen indeholder nedennævnte dele : Multifunktionsterminalen Installation af maskinen 1 Pak udstyret ud. 2 Installer maskinen i henhold til sikkerhedsbemærkninger i starten af denne vejledning. 3 Fjern alle klistermærker fra maskinen 4 Fjern plastik, som beskytter displayet. Installation af dokumentføder 2 - Installation 1 Monter dokumentføderen ved at hægte de to tappe (B) ind i hullerne (A) hvor de passer. tonerpatron 1 installationsvejledning og 1 PC installations CD ROM Ilægning af papir llægning af papir i papirskuffen 1 Sikkerhedsvejledning, Kommandovejledning (gælder kun Europa og Nordamerika) 1 netledning 1 telefonledning (kun Nordamerika, Kina, Korea) 1 USB-kabel (1) Det papir, der skal anvendes, skal altid vende med forsiden nedad og støde op mod side- og bagpapirstyret. Hvis papiret ikke støder op mod papirstyren, kan det forårsage fejlindføring eller papirstop. (2) Mængden af ilagt papir bør ikke overstige bakkens kapacitet. I modsat fald risikerer man indføringsfejl og papirstop. (3) Hvis der lægges papir oven i stakken, er der risiko for dobbeltindføring, hvorfor dette bør undgås. (4) Når papirbakken tages ud, skal man holde på den med begge hænder. Behandling af papir (1) Krøllet papir bør glattes inden ilægning. (2) Krøllerne må ikke være større end 10 mm. (3) Man bør være omhyggelig med opbevaring af papiret for at undgå indføringsproblemer og fejl, hvis papiret har været opbevaret ved før høj luftfugtighed. Hvis der lægges papir oven i stakken, eller hvis stakken deles op, kan det forårsage indføringsfejl, hvorfor dette skal undgås. Kontrol af luftfugtighed (1) Brug aldrig fugtigt papir eller papir, fra en pakke, der har været åbnet. (2) Når emballagen er åbnet, bør den opbevares i en plasticpose. (3) Der må ikke anvendes papir med bølgede ender, krøllet papir, papir med folder eller andet beskadiget papir

19 Betjening af enheden Brugertilførte stød Under udskrivning må der ikke stødes til papirbakken, bakken, låget eller nogen anden del af maskinen. Flytning af enheden Hvis enheden flyttes på et bord, skal bordet løftes, ikke trækkes/skubbes. 3 Rejs stopanordningen bag i papirbakken op ved at trykke på udløseren "PUSH" (A). Juster derefter sidepapirstyrene til papirformatet ved at trykke på udløseren (B) på det venstre papirstyr. Juster længdepapirstyret til papirformatet ved at trykke på udløseren (C). 2 - Installation Håndtering af tonerpatronen (1) Må ikke stilles på siden eller holdes med bunden i vejret. (2) Må ikke rystes kraftigt. Påfyldning af papir i hovedpapirbakken Maskinen kan tage en række forskellige papirformater og -typer. Se kapitlet Specifikationer for at få oplysninger om de forskellige papirformater og -typer. 1 Tag papirbakken helt ud. 4 Tag en pakke papir, tag papiret ud og juster det på en flad overflade. 5 Læg papirstakken ned i bakken (f.eks. 200 ark 80g/m² papir). 6 Sæt papirbakken tilbage på sin plads. 2 Tryk det nederste panel ned, indtil det griber fat. PUSH Installation af tonerpatron 1 Stil dig med front mod apparatet. 2 Tryk på lågets venstre og højre side, og træk samtidig låget mod dig selv

20 3 Tag starttonerpatronen ud af posen. Rul forsigtigt patronen rundt 5 eller 6 gange for at fordele toneren jævnt inde i patronen. Når patronen rulles grundigt, sikrer det en maksimal udnyttelse af indholdet i tonerpatronen. Papirindføringsstop Tilpas papirmodtagelses stop så det passer til det dokument, som skal udskrives. Husk at løfte flappen for at forhindre, at der falder ark ned. 2 - Installation 4 Hold den i håndtaget. 5 Før tonerpatronen ind på plads ved at presse den ind, indtil den griber fat (mod slutningen af bevægelsen trykker du nedad). Ibrugtagning af udstyret Tilslutning af maskinen ADVARSEL Før netledningen tilsluttes, er det meget vigtigt, at brugeren læser Sikkerhedsforskrifter, side 1. 1 Slut enden af telefonledningen til stikket på terminalen og den anden ende i vægtelefonstikket. 6 Luk lågen. 2 Slut netledningen til apparatet

21 3 Du skal sikre dig, at afbryderen On /Off er i offposition (O position). Slut netledningen til stikkontakten på væggen. 3 Vælg dit land på den viste liste ved b rug af knappen eller, og bekræft med OK. Bemærk Hvis ingen af de mulige indstillinger på listen passer, vælges indstillingen "OTHER". 4 Hvis du har indstillet landet til Other, kan det være, du skal indstille det offentlige telefon NET, der skal anvendes. Tryk på knappen OK for at angive det. NETVÆRK JA= OK NEJ= C 2 - Installation Vælg telefonnettet, der skal bruges, på den viste liste ved b rug af knappen eller, og bekræft med OK. ADVARSEL 4 Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt, skal du se under Dato/tid, side 28. Maskinens startindstillinger Netledningen anvendes som en 230 V-afbryderenhed. Som forholdsregel skal stikkontakten være placeret tæt på apparatet og være let tilgængelig i tilfælde af farlige situationer. Efter et par sekunder, når maskinen er varmet op, starter funktionen Easy Install og LCD-skærmen viser følgende meddelelse: 1 - FRANCAIS 2 - ENGLISH Funktionen Easy Install hjælper dig med at indstille maskinen ved at vejlede dig gennem basisindstillingerne. Hvis du vil ændre den viste indstilling trykkes på knappen OK. Hvis du ikke vil ændre den viste indstilling trykkes på knappen C: funktionen Easy Install viser så den næste basisindstilling. Bemærk Hvis du ikke vil udføre startindstilling, trykkes på Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Tryk på knappen igen for at bekræfte. For at ændre og personliggøre maskinens indstillinger, henvises til Parametre/Indstillinger, side Vælg det ønskede sprog ved brug af knapperne eller, og bekræft med OK. 2 Indstil landet ved at trykke på knappen OK. LAND JA= OK NEJ= C Bemærk Hvis ingen af de mulige indstillinger på listen passer, vælges indstillingen "OTHER". OTHER 1 = TRB21 OTHER 2 = USA OTHER 3 = Rusland OTHER 4 = Jordan OTHER 5 = Israel OTHER 6 = TRB21 5 Indstil dato og tidspunkt ved at trykke på knappen OK. DATO/TID JA= OK NEJ= C 6 Indtal tallene for datoen og tidspunktet ét efter ét ved brug af det numeriske tastatur. Datoens format afhænger af landet, du har valgt: for eksempel, DDMMÅÅ for Frankrig, MMDDÅÅ for USA. Brug knappen C til at korrigere en indtastning. Tryk på OK for at bekræfte. 7 Angiv faxnummer og maskinnavn ved at trykke på knappen OK. Denne oplysning vil blive vist på de dokumenter, du sender, når funktionen "Sender header (TX HEADER)" er aktiveret. NUMMER/NAVN JA= OK NEJ= C 8 Indtast dit faxnummer (20 cifre maks.) ved brug at det numeriske tastatur. Du taster + ved at trykke på knappen, indtil det vises i displayet. Brug knappen C til at korrigere en indtastning. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 9 Indtast din maskines navn (20 tegn maks.) ved brug at det alfabetiske tastatur. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 10 Hvis du tilslutter din maskine til et privat netværk, skal du bag firmaet PABX angive et lokalt forvalgsnummer. Dette forvalgsnummer vil så blive brugt til at gå ud af firmaets telefonnet

22 For at indstille denne funktion trykkes på knappen OK. PREFIX JA= OK NEJ= C 11 Indtast den minimale størrelse på firmaets udgående numre (1 til 30) ved brug af det numeriske tastatur. Denne indstilling anvendes til at skelne interne telefonnumre fra udgående telefonnumre. For eksempel hvis du installere maskinen i Frankrig, indtastes 10 (idet 10 cifre er standard telefonnummerlængde i Frankrig) bag dit firmas PABX. Brug C til at korrigere en indtastning. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 12 Indtast det lokale forvalgsnummer (maks. 10 tegn) ved brug af det numeriske tastatur. Dette forvalgsnummer bliver automatisk føjet til, når der opkaldes et eksternt nummer. Du indsætter en pause for klartone ( / ) ved at holde nul-tasten nede på det numeriske tastatur, indtil / vises i displayet. Brug knappen C til at korrigere en indtastning. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 4 Udskriv, og sørg for, at det valgte papirformat svarer til det valgte papirformat på printeren. Bemærk: Når der anvendes kuverter Brug kun manuel indføring. Det anbefalede område til udskrift er indenfor 15 mm fra den forreste kant samt 10 mm fra henholdsvis højre og venstre kant samt fra bagkanten. Man kan eventuelt føje et par krøllede linjer til det fyldte dokument for at undgå 'bastarder'. Hvis der anvendes andre kuverter end de anbefalede, kan det medføre udskriftsfejl. Glat bøjede konvolutter ud med hånden, før de udskrives. Små folder på kanterne af kuverternes brede side. Der kan opstå pletter eller utydeligt tryk på bagsiden. Glat kuverten ud ved at trykke på foldelinjens fire kanter, når luften er presset ud af kuverten. Læg dernæst konvolutten som foreskrevet for at undgå folder eller deformeringer. Papiret må ikke konditioneres. Og det skal anvendes i et normalt kontormiljø. 2 - Installation Opsætningen er nu fuldført, og funktionslisten udskrives automatisk. LCD-skærmen viser meddelelsen TOM FOR PAPIR, hvis der ikke er lagt papir i papirbakken (se Påfyldning af papir i hovedpapirbakken, side 15). Når der er lagt papir i bakken, genoptages udskrivningen. Ilægning af papir til manuel indføring I den manuelle papirbakke kan du bruge forskellige papirformater med tykkere papir end det papir, der anvendes i hovedpapirbakken. Kun ét stykke papir eller én konvolut kan indføres ad gangen. Se kapitlet Specifikationer for at få oplysninger om de forskellige papirformater og -typer. 1 Træk papirstyret ved manuel indførsel så langt ud som muligt. 2 Læg et stykke papir eller en konvolut i den manuelle indføring. 3 Juster papirstyrene mod papirets eller kuvertens højre og venstre kanter

23 Kopiering Dit apparat giver dig mulighed for at lave en eller flere kopier. Du kan også opsætte forskellige indstillinger så du kan vælge at kopiere til andre formater. Simpel kopiering Her skal du vælge at bruge standardindstillingerne. 1 Læg dokumentet i den automatiske arkføder så det, der skal kopieres vender opad. eller Anbring det dokument, der skal kopieres, inden for det markerede område på glasset med forsiden nedad. 3 Tast hvor mange kopier du ønsker og bekræft ved tryk på knappen OK. 4 Vælg papirbakken AUTOM. BAKKE eller MANUAL BAKKE med knapperne eller, og bekræft derefter med tryk på knappen OK. 5 Vælg med knapperne eller udskrivningsfunktionen (se de efterfølgende eksempler), alt efter hvilken kopieringstilstand, du vælger: - Mosaic mode (originalbakke): 1 SIDE PÅ 1, 2 SIDER PÅ 1, eller 4 SIDER PÅ Kopiering 2 Tryk to gange på Kopien bliver nu lavet efter med standardindstillingerne. Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand ECO-tilstand reducerer den mængde blæk, der bruges til at udskrive siden og reducerer dermed omkostningerne. I denne tilstand reduceres blækforbruget og udskriftstætheden er lysere. 1 Anbring dokumentet i den automatiske arkføder, således at siden, der skal kopieres vender opad. eller Anbring dokumentet, således at siden, der skal kopieres, vender ned mod pladen og flugter med mærkerne. 2 Tryk på 3 Tryk på knappen ECO. - Plakatfunktion (fladscanner): 1 SIDE PÅ 1, 1 SIDE PÅ 4 eller 1 SIDE PÅ 9. Avanceret kopiering Den avancerede kopiering tillader dig at vælge at kopiere med dine personlige indstillinger. Du kan starte kopieringen ved at Bemærk trykke på knappen når som helst i nedenstående trin. 1 Læg dokumentet i den automatiske arkføder, så det, der skal kopieres, vender opad. eller Anbring det dokument, der skal kopieres, inden for det markerede område på glasset med forsiden nedad. Bemærk Efter trin 1 kan du indtaste antallet af kopier direkte via det taltastaturet og trykke på knappen OK for at godkende. Se derefter trin 4. 2 Tryk på Bekræft med knappen OK

24 6 Juster det ønskede zoomniveau, fra 25% TIL 400% med knapperne eller, bekræft med tryk på knappen OK (kun tilgængelig i analysetilstanden 1 Side på 1). 7 Indstil værdierne for originalen ved hjælp af knapperne eller på taltastaturet, bekræft dernæst ved tryk på knappen OK. 8 Vælg en opløsning, der svarer til den udskriftskvalitet, du ønsker AUTO, TEKST, QUALITY TEKST eller FOTO med knapperne eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 9 Juster kontrasten til det ønskede ved hjælp af knappen eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 10 Juster lysstyrken til det ønskede ved hjælp af knappen eller, bekræft dernæst ved tryk på knappen OK. 11 Vælg papirtype NORMAL PAPIR, KRAFTIGT PAPIR ved hjælp af knappen eller, bekræft dernæst ved tryk på knappen OK. Id-kort kopieringsmåde ID KORT kopieringsfunktionen anvendes til kopiering af begge sider af et id-kort, kørekort eller lign. over på et A4- format papirark (originaldokumentformat < A5) eller et Letter-format papirark (originaldokumentformat < Statement). 5 Vælg kopieringsmuligheden ID-KORT med knapperne eller, og bekræft ved at trykke på knappen OK. 6 Vælg en opløsning, der svarer til den udskriftskvalitet, du ønsker AUTO, TEKST, QUALITY TEKST eller FOTO med knapperne eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. For at opnå de bedste resultater med ID-dokumenter vælges opløsningen FOTO. 7 Juster kontrasten til det ønskede niveau ved hjælp af knapperne eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 8 Juster lysstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af knapperne eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 9 Vælg papirtypen NORMAL PAPIR, KRAFTIGT PAPIR med knapperne eller, og bekræft derefter med tryk på knappen OK. LCD-skærmen viser følgende meddelelse: ISÆT ID-KORT DEREFTER OK 10 Placer dit identitetskort eller et andet officielt dokument på fladscannerens glasplade, som vist nedenfor: 3 - Kopiering LCD-skærmen viser nyttige betjeningsinstruktioner (når originaldokumentet skal placeres, når dokumentet skal vendes, osv.) og beder om bekræftelse til at fortsætte med operationen. Denne funktion er kun tilgængelig, når dokumentet, der skal kopieres, er anbragt på fladscanneren, og hvis der ikke er papir i den automatiske originalbakke. Zoom og originalindstillinger er ikke tilgængelige i denne kopieringsmåde. 11 Tryk på knappen OK. Dokumentet scannes, og derefter viser LCDskærmen følgende meddelelse: VEND DOK DEREFTER OK 12 Vend dit dokument, og bekræft med knappen OK. 1 Kontroller, at der ikke er noget dokument i den automatiske originalbakke. Maskinen udskriver en kopi af dit dokument. 2 Tryk på 3 Tast, hvor mange kopier du ønsker, og bekræft ved tryk på knappen OK. 4 Vælg papirbakken AUTOM. BAKKE eller MANUAL BAKKE med knapperne eller, og bekræft derefter med tryk på knappen OK. Kopiering i Id-kortmåde er kun mulig på A4 papirformat (originaldokumentformat < A5) eller Letter (originaldokumentformat < Statement). Kontroller, at den valgte papirbakke indeholder det korrekte papirformat

25 Speciel opsætning til kopiering Den opsætning du har lavet i denne menu bliver standard, eller default opsætning når du har bekræftet. Indstilling af opløsning Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan du gå videre til en kalibrering med MENU 80. Med indstillingerne OPLØSNING kan du indstille opløsningen for fotokopiering AVAN. FUNKT./KOPI/OPLOESNING Indstilling af området til scanning Du har mulighed for at bestemme hvilket område af originalen du vil scanne. Ved at definere nye værdier i mm for X og Y (X <210 og Y<280) kan du placere scanningsområdet som vist på figuren nedenfor. BEGYND. DEBUT AF FEUILLE ARK y x SLUTNING FIN FEUILLE AF ARK scanningsområde 3 - Kopiering 1 Vælg en opløsning med knapperne eller ud fra følgende tabel: Indstilling Forklaring Ikon AVAN. FUNKT./KOPI/ORIGINAL 1 Vælg koordinaterne for X og Y ved hjælp af knappen eller. AUTO Lav opløsning. ingen TEKST QUALITY TEKST FOTO Standardopløsning til dokumenter, der indeholder tekst og grafik. Optimal opløsning for dokumenter, der indeholder tekst. Optimal opløsning tilpasset dokumenter, der indeholder foto. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. 2 Indstil de ønskede koordinater med knappen eller, og bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. Indstillinger for kontrast Med indstillingerne KONTRAST kan du vælge fotokopiens kontrast niveau AVAN. FUNKT./KOPI/KONTRAST 1 Reguler de ønskede værdier for kontrast med knapperne og, og bekræft valget med OK knappen. Bemærk Du kan også ændre opløsningen midlertidigt ved at trykke på 2 Du kan også indstille kontrasten direkte med knappen: tryk på knappen indtil den ønskede indstilling vises. Derved undgår du at bruge Menu Gå ud af denne menu ved at trykke på Opsætning for zoom Med ZOOM indstillingerne kan du formindske eller forstørre et område af et dokument ved at vælge originalen og det zoomniveau, du vil anvende til dette dokument, fra 25 til 400 % AVAN. FUNKT./KOPI/ZOOM 1 Indtast det ønskede zoomniveau via det alfanumeriske tastatur, eller vælg en af de foruddefinerede værdier med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. Indstilling af lysstyrke Med indstillingerne LYSSTYRKE kan du vælge at gøre dit originaldokument lysere eller mørkere AVAN. FUNKT./KOPI/LYSSTYRKE 1 Indstil den ønskede lysstyrke med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på Indstillinger for papirtype AVAN. FUNKT./SCAN. & PRINT/PAPIRTYPE 1 Vælg din papirtype NORMAL eller KRAFTIG med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELEFONI LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den.

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LASER MFP SP 1000S. Betjeningsvejledning

LASER MFP SP 1000S. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER MFP SP 1000S Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500 TELEFONI LFF/LFFn Brugsvejledning 252988361A_DAN Kære kunde Før du tager din terminal i brug, beder vi dig, for din egen sikkerhed og komfort, nøje at gennemlæse dette afsnittet Sikkerhed, side 1. Ved

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data INDHOLD 1 Introduktion... s.04 1.1 Funktioner... s.04 1.2 Indhold af kassen og tekniske specifikationer... s.04 1.3 Indsættelse af batterier... s.05 2 Tilslutning af SmarTach D-Box... s.07 2.1 Tilslutning

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Din brugermanual SAGEM MF 5401 http://da.yourpdfguides.com/dref/1202335

Din brugermanual SAGEM MF 5401 http://da.yourpdfguides.com/dref/1202335 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere