Retningslinjer Digitale fartskrivere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer Digitale fartskrivere. www.dtco.com"

Transkript

1 Retningslinjer Digitale fartskrivere

2 Lovgivning Hvad kræver lovgivningen? Siden maj 2006 har alle nyregistrerede godskøretøjer over 3,5 t totalvægt og køretøjer til transport af over 9 passagerer inklusive føreren ifølge EU-forordning nr. 561/2006 skullet være udstyret med en digital fartskriver. Alle køretøjsdata fra digitale fartskrivere og førerdata fra førerkort skal arkiveres i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal være mindst ét virksomhedskort til rådighed pr. virksomhed, og hver chauffør som kører et køretøj der er udstyret med en digital fartskriver, skal have sit eget førerkort. Regler om tidsbegrænsning af kortenes gyldighed og af arkivering er landespecifikke og skal overholdes i det pågældende land. I henhold til EU-forordningerne nr. 561/2006, 3821/85 og 1360/2002 gælder følgende bestemmelser: - Registreringsnumrene på alle nyregistrerede køretøjer skal indtastes i de digitale fartskrivere af et autoriseret værksted inden for 14 dage efter køretøjets registrering. - Data fra førerkort skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 28 dage.* - Køretøjsdata fra digitale fartskrivere skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 3 måneder.* Virksomhedens transportchef skal tjekke de downloadede data og sikre at køre/hviletidsreglerne overholdes. Hvis der forekommer overtrædelser, skal han informere chaufføren og give ham en passende advarsel. For at sikre en høj grad af datasikkerhed skal der regelmæssigt laves backup af dataarkivet på en separat datadisk. Alle køretøjs- og chaufførdata skal gemmes i en periode på et år* og om nødvendigt stilles til rådighed for myndighederne med henblik på inspektion. Der er i dag forskellige systemer på markedet som kan opfylde alle disse krav. Systemerne varierer meget fra hinanden hvad angår brugervenlighed, pålidelighed og ekstra funktioner også selv om de faktisk opfylder de lovmæssige krav. Du kan selvfølgelig også udstyre ældre køretøjer med digitale fartskrivere. Dette er uhyre nyttigt hvis du ønsker at udføre virkelig intensive, sammenlignende vurderinger af køretøjs- og chaufførdata for at optimere driften i din virksomhed. Din VDO-servicepartner vil med glæde hjælpe dig hvis du skulle behøve det. *Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land. 2

3 Hvilke forandringer er der indtruffet på grund af indførelsen af digitale fartskrivere? Data som tidligere blev registreret på diagramark, gemmes nu elektronisk i den digitale fartskrivers massehukommelse og på førerkortet. I tabellen herunder kan du se de opgaver og nye ansvar der er blevet obligatoriske efter indførelsen af digitale fartskrivere. Analog fartskriver Virksomhedens forberedelse Et tilstrækkeligt antal af de relevante diagramark skal være til stede i hvert køretøj. Et sikkert arkiveringssted for diagramarkene på virksomhedens område skal være til rådighed. Arkivering af data Diagramarkene skal opbevares i mindst to år.* Digital fartskriver Den digitale fartskriver aktiveres før køretøjet tages i brug. Et autoriseret værksted skal derefter kalibrere den digitale fartskriver til køretøjet inden for 14 dage og indtaste køretøjets registreringsnummer. Hver virksomhed skal have mindst ét virksomhedskort. A person who drives a digital tachograph-equipped HGV must possess a valid driver card. Papir til udskrivning skal være isat i den digitale fartskriver. Vi anbefaler at man opbevarer et tilstrækkeligt antal ekstra papirruller i køretøjet. Data fra førerkort skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 28 dage.* Data fra digitale fartskrivere skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 3 måneder.* Arkiverede data skal opbevares i mindst et år.* Der skal også laves backup af dataene og om nødvendigt skal der forevises dokumentation for at der eksisterer backupkopier. I overensstemmelse med de relevante regler for kørende personale skal dataene slettes efter udløbet af den maksimale tilladte opbevaringstid for data. Din køretøjsforhandler vil med glæde give dig flere oplysninger om autoriserede værksteder i nærheden af din adresse, eller du kan besøge *Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land. 3

4 Systemløsninger Køretøj Hvordan virker det digitale fartskriversystem? Køretøj DTCO 1381 VDO har været markedsleder inden for fartskriverbranchen i mange år, og selskabet var et af de første der begyndte at udvikle digitale fartskrivere. Denne forskning og udvikling resulterede i præsentationen af den første digitale fartskriver på markedet i maj VDO s DTCO 1381 er et teknologisk overlegent og færdigudviklet apparat, et der sætter standarden for fremragende ydelse, brugervenlighed og datasikkerhed Download af data (downloadløsninger) Visualisering og arkivering af data (arkiveringsløsninger) Dataevaluering og datastyring (datastyringsløsninger) Kort profil DTCO 1381 Massehukommelse til ca. 365 dage Valg mellem 23 EU-sprog Automatisk advarsel af chaufføren efter 4 timers og 15 minutters køretid (EU-forordning nr. 561/2006) Display fås i 7 farver Udskrivning af alle køretøjs- og chaufførdata samt grafiske profiler for omdrejningstal og hastighed Dataoverførsel via Downloadkey (DLK) eller trådløs (DLD ) Enkel papirudskiftning ingen træls indføring Forskellige data og funktioner til rådighed, afhængigt af det isatte kort Forskellige interface til køretøjets elektronik, instrument bræt, køretøjets computer og telematiske systemer samt to statusindgange Fartskriverkort Fire forskellige chipkort specificerer hvem der har adgang til specifikke digitale data i DTCO. Førerkort gemmer chaufføraktiviteter, hændelser, fejl og køretøjsændringer. Virksomhedskortet autoriserer køretøjsdata til at downloades fra massehukommelsen. Kontrolkortet giver myndigheder adgang til data til juridiske formål. Værkstedskortet starter kalibreringsfunktionen i DTCO og det kan også anvendes som førerkort i forbindelse med test og eftersyn. Et korts gyldighed kan variere afhængigt af hvilken region det anvendes i, og eventuelle relevante regler der skal overholdes. 4 DTCO 1381

5 Elektronisk speedometer KITAS 2171 Førerkort Virksomhedskort Kontrolkort Værkstedskort Fartskriverkort DTCO 1381 Printerpapir Indendørsløsninger Udendørsløsning Trådløse løsninger Mobile løsninger Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal DLD med kort rækkevidde (WLAN) Langtrækkende DLD med trådløst link (GPRS) Mobile Card Reader Downloadkey II TIS-Compact II TIS-Office Starter Kit TIS-Web Starter Kit Printerpapiret Printerpapir er nødvendigt for tjek ude på vejen og for daglige rapporter for chaufføren. Ifølge loven skal der altid være papir i fartskriveren. Vi anbefaler at man opbevarer et tilstrækkeligt antal ekstra papirruller i køretøjet til at lave kontroludskrifter for de foregående 28 dage. Det originale VDO-printerpapir er specialfremstillet til anvendelse i køretøjer den specielle coating sikrer fremragende læselighed og holdbarhed, selv ved kraftige temperatursvingninger. Det fås på autoriserede værksteder i hele Europa og kan også anvendes i digitale fartskrivere af andre fabrikater. Download af data VDO tilbyder mange specielle medier til download og opbevaring af data, og de er alle optimeret til forskellige virksomhedsstrukturer og arbejdsprocedurer (mere herom fra side 6). Visualisering, arkivering og evaluering af data VDO tilbyder fleksible løsninger til visualisering, arkivering og evaluering af data fra lovmæssigt foreskreven arkivering til omfattende data- og flådestyring (mere herom fra side 11). Original VDO printerpapir 5

6 Downloadløsninger Hvordan kommer mine data til kontoret? For at overholde de lovmæssige arkiveringsregler skal du regelmæssigt downloade dataene fra massehukommelsen i den digitale fartskriver og fra førerkortet (mere herom på side 2). Der fås mange forskellige innovative downloadløsninger fra VDO til download af data, alle skræddersyede til forskellige applikationer. De er også særdeles brugervenlige og har de ultimative datasikkerhedssystemer.. Trådløse løsninger DLD med kort rækkevidde DTCO 1381 Trådløst link DLD med lang rækkevidde Trådløst downloadapparat (DLD ) DLD er den bekvemme løsning til trådløs overførsel af data fra massehukommelse og førerkort. Downloadprocessen styres fra computeren på kontoret, hvilket betyder at virksomhedskortet kan blive på kontoret. Så kan du downloade fører- og køretøjsdata i overensstemmelse med de lovmæssige frister for download og overføre dem direkte til TIS-arkivet. Virksomhedskortet behøver ikke på noget tidspunkt at blive sat i den digitale fartskriver. DLD fås i to forskellige versioner: WLAN-antenne GPRS-udbyder VDO-server DLD med kort rækkevidde via WLAN på vognparkens hjemsted Hvis køretøjet befinder sig inden for et defineret område på virksomheden, f.eks. ved virksomhedens tankanlæg, kan DLD med kortrækkevidde anvendes til at overføre data til computeren på kontoret via et lokalt trådløst netværk (WLAN). Der skal ikke betales for dataoverførslen da den foregår internt på virksomhedens eksisterende netværk. DLD med kort rækkevidde TIS-Web / TIS-Office DLD med lang rækkevidde i hele Europa via GPRS Når du bruger DLD med lang rækkevidde, overføres data til en VDO-downloadserver via et mobilt trådløst netværk (GPRS). Du kan få adgang til VDO-serveren via en beskyttet internetadgang. Download af data fra massehukommelse og førerkort kan således foregå hvor som helst og når som helst. DLD med lang rækkevidde 6

7 DLD med kort rækkevidde Køretøj DTCO Kontor DLD TIS-Web -server Ekstern TCO-administrator, TIS-Web /TIS-Office WLAN Internet (https) Autentificering 1 Ved hjælp af DLD etableres en forbindelse mellem DTCO og den eksterne TCO-administrator (RTM) på computeren på kontoret. Virksomhedskort 2 Autentificering foregår mellem virksomhedskortet og DTCO. Download af data 3 Pålideligt download af data fra DTCO til DLD (førerkortdata og/eller massehukommelsesdata) hvor dataene indsamles og krypteres. Dataoverførsel 4 DLD overfører de krypterede data til computeren på kontoret via WLAN. 5 Data til TIS-Web -kunder overføres direkte til TIS-Web -serveren via en sikker internetforbindelse (https) og er dermed tilgængelige for videre bearbejdning med det samme. DLD med lang rækkevidde Køretøj DTCO Serviceudbyder (GPRS) Internet (https) DLD TIS-Web -server Ekstern server Internet (https) Internet (https) Autentificering 1 Ved hjælp af DLD etableres en forbindelse mellem DTCO og den eksterne TCO-administrator (RTM) på computeren på kontoret. Ekstern TCO-administrator, TIS-Web /TIS-Office 2 Autentificering foregår mellem virksomhedskortet og DTCO. Download af data 3 Pålideligt download af data fra DTCO til DLD (førerkortdata og/eller massehukommelsesdata) hvor dataene indsamles og krypteres. Dataoverførsel 4 DLD overfører de krypterede data til den eksterne server via et mobilt trådløst netværk (serviceudbyder, GPRS). 5a Data til TIS-Web -kunder overføres direkte fra den eksterne server til TIS-Web serveren via en sikker internetforbindelse (https) og er dermed straks tilgængelige for videre bearbejdning. Virksomhedskort Kontor 5b Hvis du bruger kontorapplikationer, f.eks. TIS-Office, overføres dataene direkte fra den eksterne server til computeren på kontoret via en sikker internetforbindelse (https). 7

8 Downloadløsninger Mobile løsninger DTCO 1381 DLK II/TIS-Compact II Downloadkey II (DLK II) VDO Downloadkey II er det ideelle transportmedie for flåder, værksteder og myndigheder den downloader og overfører massehukommelsesdata fra digitale fartskrivere og fra førerkort som sættes i fartskriveren. For små flåder og selvkørende vognmænd kan Downloadkey II og TIS-Compact II også anvendes som arkiveringsværktøjer (mere om TIS-Compact II på side 15). Downloadkey II TIS-Web /TIS-Office For at beskytte dataene mod uautoriseret adgang kræves der et virksomhedskort til download af data. TIS-Compact II Førerkort Mobil kortlæser Mobil kortlæser Den mobile kortlæser fra VDO er en mobil skanner til førerkort som gør det muligt at overføre data direkte til en Downloadkey II. Den mobile kortlæser har sin egen interne strømforsyning og kan anvendes alle steder. Den er ideel for chauffører som ikke regelmæssigt kommer tilbage til vognmandskontoret. DLK II/TIS-Compact II TIS-Web /TIS-Office Downloadkey bærbart sæt/ TIS-Compact bærbart sæt Det bærbare sæt består af en Downloadkey II eller en TIS-Compact II og en mobil kortlæser. Dette gør det muligt for chaufførerne at downloade data fra deres førerkort uden behov for et virksomhedskort (mere om TIS-Compact II på side 15). Mobil kortlæser 8

9 Indendørsløsninger Førerkort Kortlæser Kortlæser Kortlæseren fra VDO forbindes med en computer via et USB-kabel. TIS-softwaren (mere herom på side 11) downloader data fra digitale fartskrivere og førerkort og gemmer dem til arkivering og evaluering. Kortlæseren fra VDO er egnet til alle flådestørrelser. TIS-Web / TIS-Office Kortlæser DTCO 1381 DLK II / TIS-Compact II Førerkort Downloadterminal Downloadterminalen fra VDO giver chaufførerne mulighed for selv at downloade data fra deres førerkort og fra Downloadkey II. Downloadterminalen kan sættes op hvor som helst, f.eks. i chaufførernes pauserum, således at de kan komme til den døgnet rundt. Downloadterminal Data der er gemt i downloadterminalen, kan nemt hentes og eksporteres til TIS-programmer (mere herom fra side 11). USB-nøgle VDO s downloadterminal gør det nemmere at downloade og transportere data, især for større flåder. Den forenkler håndteringen af store mængder data og er perfekt for chauffører som har uregelmæssige arbejdstider. TIS-Web / TIS-Office Downloadterminal 9

10 Downloadløsninger Datastyringsløsninger Kort oversigt over downloadløsninger Download af data Download af massehukommelsesdata fra digitale fartskrivere Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal DLD med lort rækkevidde DLD med lang rækkevidde Downloadkey bærbart sæt/ TIS-Compact bærbart sæt Downloadkey II / TIS-Compact II 1) 1) 2) Download af data fra førerkort 2) Overførsel af data til en computer Forbindelse med en computer via et USB-kabel Forbindelse med en computer via et netværkskabel Direkte tilslutning i en computers USB-port Dataoverførsel via en USB-nøgle Dataoverførsel via Downloadkey II/ TIS-Compact II Trådløs overførsel via WLAN Trådløs overførsel via GPRS Installation Kan anvendes som enkeltstående løsning Ekstern strømforsyning nødvendig Intern hukommelse til rådighed 3) 3) Interface USB-port RJ 45-interface (Ethernetforbindelse) Specielt interface for Downloadkey II/TIS-Compact II Statusindikatorer (display/led er) Visning af downloadstatus LED til visning af downloadstatus LED til visning af hukommelseskapacitet LED til visning af batteriets aktuelle opladningsstatus 1) Massehukommelsesdata downloades fra en DTCO med en Downloadkey og overføres herfra til en downloadterminal eller udendørs terminal. 2) Et virksomhedskort skal sættes i DTCO. Isatte førerkort downloades via interfacet i DTCO ens front. 3) DLD databuffer Bed din VDO-servicepartner om flere produktoplysninger om individuelle løsninger eller besøg vores hjemmeside: 10

11 Hvad gør jeg med de downloadede data? Det perfekte svar på dette spørgsmål hedder TIS (Tachograph Information System: fartskriverinformationssystem) For at overholde dine lovmæssige forplig telser skal du visualisere de downloadede data, arkivere dem i et år* og ved påkrav stille dem til rådighed for de relevante myndigheder. Du kan evaluere dataene ved hjælp af en passende datastyringsløsning for at optimere dine driftsmæssige procedurer og du kan også bruge dataene til ledelsesmæssige formål.? For at få mest muligt gavn af dataene har du brug for en datastyringsløsning en som understøtter dine specifikke krav optimalt. Men før du køber sådan en løsning, bør du stille dig selv de følgende spørgsmål: Ønsker jeg kun at overholde mine lovmæssige forpligtelser til arkivering eller ønsker jeg at anvende dataene til gavn for mit firma? Ønsker jeg kun at visualisere de arkiverede data for individuelle chauffører og køretøjer eller at udføre evalueringer på et højere niveau? Hvor stor og organiseret er min flåde og er den centralt organiseret eller decentraliseret? Hvem skal have adgang til specifikke data: virksomhedens ejere, ansatte, ledere osv.? *Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land. 11

12 Datastyringsløsninger Hvad kan VDO s TIS-løsninger tilbyde mig? VDO tilbyder dig forskellige datastyringsløsninger under navnet TIS som er skræddersyede til dine virksomhedsspecifikke krav. Disse løsninger kan til enhver tid udvides med yderligere funktioner. Dette giver ikke blot den nødvendige fleksibilitet for din virksomhed, det betyder også at du trygt kan se fremtiden i møde. TIS-Web Hvis du ønsker professionel dataevaluering uden at være nødt til at oprette og/eller vedligeholde en it-infrastruktur (og uden at skulle skal huske hele tiden at lave backup), så er onlineløsningen TIS-Web det ideelle system for dig. TIS-Web er også ideelt egnet til flåder der er fordelt på flere lokationer. Alt hvad du behøver for at bruge TIS-Web, er en computer med internetadgang. TIS-Office Hvis du ønsker at foretage en omfattende evaluering af dine data og du har en stor, centralt styret flåde, er TIS-Office den perfekte løsning. Softwaren installeres lokalt og kan enten anvendes som enkeltstående løsning eller som netværksløsning. Til TIS-Office kræves der it-kendskab og en relevant it-infrastruktur. TIS-Compact II Hvis du ønsker at visualisere og udskrive arkiverede data men ikke har brug for omfattende evalueringer, er TIS-Compact II hvad du har brug for. TIS-Compact II er en downloadkey med datavisualiseringssoftware som gør det muligt for dig at visualisere og arkivere data på din computer og at udskrive dem. Denne løsning er specielt velegnet for selvkørende vognmænd. 12

13 TIS-Web grænseløs og fremtidssikret Med den internetbaserede løsning TIS-Web får du alle fordelene ved en brugervenlig datastyringsløsning uden at skulle investere i en it-infrastruktur. De downloadede massehukommelses- og førerkortdata gemmes på et professionelt datacenter med adgangskodebeskyttelse og regelmæssig backup. Dataene krypteres og overføres via internettet. Takket være automatisk opdatering af softwaren er programmet altid på forkant med den teknologiske udvikling. Eksempel: chaufførkalender En multilevel-prismodel* retter sig også mod din specifikke brugerprofil. Gebyrerne afhænger af antallet af chauffører og brugere og af hvor mange funktioner der anvendes. Disse kan vælges via de mange forskellige brugerniveauer og kan optionelt når som helst udvides. Startsættet med DLK II og kortlæser giver dig en økonomisk introduktion til den professionelle datastyrings verden. Eksempel: rapport i Med TIS-Web kan du: visualisere, arkivere, evaluere og administrere massehukommelses- og førerkortdata indlæse, visualisere og evaluere diagramark gendanne downloadede filer for alle chauffører, køretøjer og tidsperioder (f.eks. til myndighedernes inspektion) se med det samme om der er manglende poster i de downloadede data kontrollere dine chaufførers køre/ hviletider tjekke dine chaufførers rådighed og oprette arbejdsplaner tjekke køretøjsudnyttelse og planlægge og gennemføre forestående køretøjshændelser (f.eks. dækskift) få vist hastighedsdata oprette rapporter som giver et tydeligt opsat resume af data for de ønskede tidsperioder eksporter resultater til andre programmer til videre bearbejdning Med TIS-Web får du: automatisk signaturtjek af downloadede filer og underretning hvis nogen filer er defekte en påmindelsesfunktion for forestående downloads automatisk sletning af data ved udløb af tidsgrænsen for arkivering * Bemærk at prismodellerne er landespecifikke.. 13

14 Datastyringsløsninger TIS-Office den højtydende kontorløsning TIS-Office, den lokale datastyringsløsning, gør det muligt for dig at visualisere, arkivere og administrere data og at udføre omfattende dataevaluering. TIS-Office kan anvendes som enkeltstående løsning eller som netværksløsning og gør det muligt for flere ansatte at få adgang til dataene, afhængigt af konfigurationen og af tildelingen af brugerrettigheder. Softwarens modulære design giver mulighed for fleksible valg inden for spektret af funktioner, og den kan udvides når som helst det bliver nødvendigt. Til arkivering med TIS-Office kræves modulerne Basic og Archive. Der fås forskellige moduler til dataevaluering. Startsættet med DLK II giver dig en økonomisk introduktion til den professionelle datastyrings verden. Eksempel: evaluering af aktiviteter Visning af data som på et diagramark i Med TIS-Office kan du: visualisere, arkivere, evaluere og administrere massehukommelses- og førerkortdata indlæse, visualisere og evaluere diagramark gendanne downloadede filer for alle chauffører, køretøjer og tidsperioder (f.eks. til myndighedernes inspektion) se med det samme om der er manglende poster i de downloadede data kontrollere dine chaufførers køre/ hviletider tjekke dine chaufførers rådighed og oprette arbejdsplaner tjekke køretøjsudnyttelse og planlægge og gennemføre forestående køretøjshændelser (f.eks. dækskift) få vist hastighedsdata oprette rapporter som giver et tydeligt opsat resume af data for de ønskede tidsperioder eksporter resultater til andre programmer til videre bearbejdning Med TIS-Office får du: automatisk signaturtjek af downloadede filer og underretning hvis nogen filer er defekte en påmindelsesfunktion for forestående downloads automatisk sletning af data ved udløb af tidsgrænsen for arkivering 14

15 TIS-Compact II lille men stærk TIS-Compact II er en alt i et-løsning for download og arkivering. Med den får du et basisprogram til visualisering, download, arkivering og udskrivning af køretøjs- og chaufførdata. Ved hjælp af en speciel Downloadkey hvorpå TIS-Compact II-softwaren er præinstalleret, kan du hurtigt og nemt downloade data fra digitale fartskrivere og isatte førerkort og overføre dem til en computer som om du f.eks. brugte en USB-nøgle. Derefter kan du visualisere og arkivere disse data på din computer og udskrive dem. TIS-Compact II fås også som et bærbart TIS-Compact-sæt sammen med en mobil kortlæser. Dette gør det muligt for chaufførerne at downloade dataene fra deres førerkort uden behov for et virksomhedskort. Udskrift af aktiviteter Kalenderfunktion i Med TIS-Compact II kan du: downloade massehukommelsesog førerkortdata fra alle digitale fartskrivere der skal sættes et virksomhedskort i apparatet for at dataene kan downloades nemt overføre dataene til en computer få vist aktiviteter for enkelte chauffører (køretid, arbejdstid og hviletid) og en hastighedsprofil for de foregående syv dage eksportere data til bearbejdning i andre computerapplikationer udskrive de viste køretøjs- og chaufførdata Med TIS-Compact II får du: automatisk signaturtjek af downloadede filer og underretning hvis nogen filer er defekte en påmindelsesfunktion for forestående downloads TIS-Compact II 15

16 Datastyringsløsninger Kort oversigt over TIS-løsninger Dataarkivering Arkivering af data fra førerkort og digitale fartskrivere med tjek ved hjælp af digital signatur Gendannelse af downloadede filer for alle chauffører, køretøjer og tidsperioder (f.eks. til myndighedernes kontrolprocedurer) TIS-Compact II TIS-Office 1) TIS-Web 2) Automatisk sletning af data ved udløb af tidsgrænsen for arkivering Datafangst Fangst af masterdata for hjemstederne Fangst af masterdata for chauffører og køretøjer (automatiseret via førerkort og Downloadkey) Fangst af diagramarkdataene fra analoge fartskrivere (ved hjælp af en VDO Tachograph Chart Analyser og et tastatur) Fangst af diagramarkdataene fra analoge fartskrivere (ved hjælp af en skanner) Visualisering og evaluering af data Visning af downloadfiler Registrering af huller mellem downloads Visning af dataene i tabelform og som diagramark Verificering af køre/hviletidsperioder Verificering af hastighedsdata Evaluering af chaufføraktiviteter Evaluering af køretøjsudnyttelse Chaufførkalender (arbejds- og køretider) Egnede indlæsningsapparater Downloadkey Mobil kortlæser Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal Downloadapparat (DLD med kort rækkevidde og DLD med lang rækkevidde) VDO Tachograph Chart Analyser (for analoge data) Planskanner (for analoge data) Mulige sprog EU-sprog, norsk... Nødvendig infrastruktur og administrative opgaver Egen infrastruktur for opbevaring og regelmæssig backup af data Computer(e) til lokal installation Computer(e) til klient-server-installation Computer(e) med internetadgang Datasikkerhed Databeskyttelse (der kræves adgangsdata, brugerdata og adgangskode) Krypteret dataoverførsel 1) Antallet af funktioner i TIS-Office afhænger af de valgte moduler. Tabellen viser antallet af funktioner ved anvendelse af alle moduler. Der fås følgende moduler: basismodul, arkivmodul, skannermodul, chaufførrapportmodul, køretøjsrapportmodul, overtrædelsesmodul og virksomhedsmodul. 2) Antallet af funktioner i TIS-Web afhænger af de valgte brugerniveauer: bronze, sølv og guld. Tabellen viser antallet af funktioner for brugerniveauet guld. Flerbrugerbetjening Automatiske softwareopdateringer Automatiske softwareopdateringer Bed din VDO-servicepartner om flere produktoplysninger om individuelle løsninger eller besøg vores hjemmeside: 16

17 17

18 Fordele for virksomhedsledelsen Kurser Hvordan kan dette hjælpe min virksomhed? Indførelsen af den digitale fartskriver medfører omfattende organisatoriske ændringer og investeringer for dig. Få det bedst mulige ud af de muligheder som denne ændring giver dig! Ved at uddrage værdifulde forretningsmæssige oplysninger fra de digitale arkivdata kan du optimere din organisation og forbedre dine driftsmæssige procedurer og kun på denne måde kan du tjene dine investeringer ind igen hurtigt og opnå vedvarende overskud. Spar tid når du kontrollerer køre/ hviletider, og når du overvåger overtrædelser. Optimer din udnyttelse af køretøjerne og spar omkostninger. Gør din personaleplanlægning bedre og reducer flaskehalse og chaufførernes spildtid. Automatiser dine vedligeholdelses- og værkstedsplaner og undgå unødvendigt slid og uheld. Få også det bedst mulige ud af alle disse fordele for dine ældre køretøjer ved at tilføje dine data fra analoge fartskrivere til arkivet. Du kan selvfølgelig også udstyre ældre køretøjer med digitale fartskrivere. Din VDO-servicepartner vil med glæde hjælpe dig hvis du skulle behøve det. Som din erfarne partner vil VDO med glæde hjælpe dig med at få fuldt udbytte af dine investeringer. Mere end VDO-servicepartnere i over 30 lande med den perfekte løsning for din virksomhed med pålidelige produkter og perfekt balancerede løsninger med fleksible systemkoncepter som kan vokse sammen med din virksomhed efterhånden som du får brug for dem med den pålidelighed der følger med en erfaren partner med et globalt servicenetværk 18

19 Yderligere tilbud fra VDO og Ketner For at hjælpe dig med at forberede dig effektivt til at arbejde med digitale fartskrivere har VDO og Ketner udviklet målgruppespecifikke uddannelses-koncepter. Takket være disse kurser vil du få al den støtte du har brug for i din læreproces med digitale fartskrivere, de forskellige komponenter og datastyringssoftwaren. På kurserne får du også forklaret alt hvad du behøver vide om de relevante EU-regler og deres betydning for hver enkelt målgruppe. Yderligere oplysninger om VDO-uddannelse kan du finde på: Besøg eller for retningslinjer for digitale fartskrivere og produktoplysninger om andre VDO-løsninger. 19

20 De oplysninger der gives i denne brochure, indeholder kun generelle beskrivelser eller ydelseskarakteristika der ikke altid gælder som beskrevet ved faktisk anvendelse, og som kan ændres som resultat af yderligere udvikling af produkterne. Disse oplysninger er kun en teknisk beskrivelse af produktet. Det er ikke hensigten at disse oplysninger skal være en speciel garanti for en bestemt kvalitet eller en bestemt holdbarhed. En forpligtelse til at levere de respektive karakteristika eksisterer kun såfremt dette udtrykkeligt er kontraktligt aftalt. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af rådigheden såvel som tekniske ændringer. by Continental Trading GmbH All rights reserved. A2C Edition 09 / 2008 Axel Ketner A/S Fabriksparken Glostrup Tlf.: Fax:

Trådløst download (DLD ) - Hurtigt, bekvemt, omkostningsbesparende

Trådløst download (DLD ) - Hurtigt, bekvemt, omkostningsbesparende Trådløst download (DLD ) - Hurtigt, bekvemt, omkostningsbesparende Trådløs overførsel via WLAN/GPRS Hvad er DLD, og hvilke fordele kan trådløs dataoverførsel give mig? Trådløse download af data (DLD -

Læs mere

www.dtco.com DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO

www.dtco.com DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO www.dtco.com DTCO 181 ver. 1. brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO Hvilke forandringer er der indtruffet på grund af indførelsen af digitale fartskrivere? Siden maj 006 har alle nyregistrerede

Læs mere

Trådløst download (DLD ) - Hurtigt, bekvemt, omkostningsbesparende

Trådløst download (DLD ) - Hurtigt, bekvemt, omkostningsbesparende Trådløst download (DLD ) - Hurtigt, bekvemt, omkostningsbesparende Trådløs overførsel via WLAN/GPRS Hvad er DLD, og hvilke fordele kan trådløs dataoverførsel give mig? Trådløse download af data (DLD -

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

TIS Web grænseløs og fremtidssikret Online datastyring for flåder

TIS Web grænseløs og fremtidssikret Online datastyring for flåder www.dtco.com TIS Web grænseløs og fremtidssikret Online datastyring for flåder Hvad kræver lovgivningen? Og hvordan kan jeg drage nytte af det? Siden maj 2006 har alle nyregistrerede godskøretøjer over

Læs mere

www.dtco.com Downloadkey II Advanced Digital Tachograph Solution

www.dtco.com Downloadkey II Advanced Digital Tachograph Solution www.dtco.com Downloadkey II Advanced Digital Tachograph Solution Delivery content and accessories Delivery content Downloadkey II incl. configuration software USB extension cable Booklet (6 languages)

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

Tac h o Manag e r. licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje...

Tac h o Manag e r.  licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje... digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk Tac h o Manag e r licenser og funktioner Ta c h o M a n a g e r er det mest brugervenlige og komplette program til enkel og hurtig administration, egenkontrol

Læs mere

DiTac Software Solutions ApS

DiTac Software Solutions ApS DiGet Data Transfer DiTac Software Solutions ApS Møllerjorden 38 Postboks 38 4320 Lejre +45 41 13 53 91 www.tachograf.dk Indhold Side Introduktion 3 Arbejdsgang 4 DiGet Data Transfer 1 Start programmet...

Læs mere

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS Samligning af Hvilken anbefales Type kørsel Håndværker Firmakørsel Gods- og buskørsel

Læs mere

Knowledge Quality Service. TIS-Web Fleet. System overblik

Knowledge Quality Service. TIS-Web Fleet. System overblik TIS-Web Fleet System overblik Hvad kan VDO ServiceCenter tilbyde? Arkivering & Analyse Kommunikation Track & Trace Rådighedsberegning Overtrædelser Download påmindelser Arkiv oversigt m.m. Central til

Læs mere

MAN I TeleMatics Vejledning til Remote Download

MAN I TeleMatics Vejledning til Remote Download Vejledning til Remote Download MAN Truck & Bus AG SU March 2012 < 1 > Systemkrav Krav for Remote download Hardware/software TBM Minimum Version 3.55 og frem Modem i-modem Minimum Version 3.4.6 og frem

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

DAKO BRUGERVEJLEDNING

DAKO BRUGERVEJLEDNING DAKO BRUGERVEJLEDNING Download af DAKO-Key (fører- og/eller tachografdata) Indsæt adapter og nøgle i ledig USB-port Åbn DAKO-Key-Download Dette billede vises: DAKO-Key-Download.lnk Tryk på start Dette

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere Brunata DriveBy Pr netveint rsio A4 n Brunata DriveBy Til dem, der ikke vil bruge tiden på måleraflæsning Langt de fleste varmemålere aflæses i dag manuelt ved et besøg af en aflæser. Den metode kræver

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug: Portégé M300

Toshiba EasyGuard i brug: Portégé M300 Den ultimative og robuste all-in-one ultrabærbare pc. Toshiba EasyGuard består af en række funktioner, der hjælper erhvervskunder med at opfylde deres behov for større datasikkerhed, avanceret systembeskyttelse

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes.

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Forholdet Leica Geosystems har med sine kunder kan defineres med ét ord: Partnerskab.

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Oplev video og lyd, når det er bedst

Oplev video og lyd, når det er bedst artikel SateLlite p100 Satellite p100 Oplev video og lyd, når det er bedst Toshibas bærbare Satellite P100 leverer bedre personligt digitalt indhold. Satellite P100, der er udviklet med henblik på at håndtere

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Tungvognsspecialisten afholder køre- og hviletidskurser for relevante medarbejdere i kommunerne. Kurserne afholdes: 17. maj 2011 kl. 0900 1530: Herning

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse ENTRY/EXIT SERVER Teknisk beskrivelse Document: Entry-Exit Server - Teknisk Beskrivelse 001 Created: 03/03/2005 Revision: 03/03/2005 1 Revisioner: Dato Init Beskrivelse 03/03/2005 JaJ Første udgave. Entry/Exit

Læs mere

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang)

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) september, 26 2012 HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) Kære Kunde, Formålet med dette brev er at informere

Læs mere

Lige ved hånden: Overvågning og styring

Lige ved hånden: Overvågning og styring Lige ved hånden: Overvågning og styring Overvågning og styring med verdens førende på markedet Den bedste kvalitet til dine kunder: Solar-Log -apparaterne er de mest præcise og driftssikre dataloggere

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik Informationssikkerhedspolitik Er informationssikkerhed aktuel? Hvorfor arbejder vi med informationssikkerhedspolitik? EU direktiv 95/46/EF Persondataloven Sikkerhedsbekendtgørelsen Datatilsynet Hvorfor

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk 2.0 Brugervejledning DiWare 2.0 DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk Indholdsfortegnelse Sådan kommes rundt i DiWare...3 DiWare startes...4 Chaufførinformation...5

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

MercedesServiceCard til erhvervskøretøjer.

MercedesServiceCard til erhvervskøretøjer. Hvis du har spørgsmål om MercedesServiceCard, så er du velkommen til at kontakte os når som helst: MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2-4 D-63801 Kleinostheim Tlf.: +49 (0)6027/ 50 95 67

Læs mere

Online software for komplet styring af hunde arrangementer

Online software for komplet styring af hunde arrangementer Online software for komplet styring af hunde arrangementer Caniva Partner Oplev hundeudstillinger og konkurrencer Om Caniva Hvad kan Caniva Hvordan fungerer Caniva Hvem kan bruge Caniva? Dine fordele 3

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil Airloq gasanalyse 2 REPORTLOQ: MILJØRAPPORTERING - NÅR DU VIL, HVOR DU VIL ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil FLSmidths webbaserede

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard i brug Toshiba EasyGuard i brug: tecra a5 Få mobil produktivitet i helt nye dimensioner. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med at opfylde

Læs mere

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler Fleksible sikkerhedsløsninger Fra beboelse til erhverv. AlphaVision ML alarmanlæg tilbyder, med

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard: i brug Toshiba EasyGuard i brug: portégé m400 DEN ULTRABÆRBARE TABLET PC, DER KLARER DET HELE. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med

Læs mere

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering.

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Print Danmark ApS Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Rammeaftale Til GAF Danmark Bilag 1. Bilag 1 Om print Danmark ApS Print Danmark er en veltrænet, dedikeret salgs- og support-organisation,

Læs mere

Vejledning i dannelse af backup, til Care kørelister ved et totalt EDB nedbrud.

Vejledning i dannelse af backup, til Care kørelister ved et totalt EDB nedbrud. Vejledning i dannelse af backup, til Care kørelister ved et totalt EDB nedbrud. Det har været et ønske fra Hjemmeplejen, om at kunne lave kørelister, gemt som et dokument på vores servere og på eksterne

Læs mere

TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1

TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1 TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1 Lovgivningen 5. I et køretøj med et digitalt kontrolapparat må førerkortet først udtages ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode, jf. artikel 8 i køre- og hviletidsforordningen

Læs mere

Trådløse hyldeforkanter - for fremtiden

Trådløse hyldeforkanter - for fremtiden Trådløse hyldeforkanter - for fremtiden j a n u a r 2010 Trådløse hyldeforkanter Introduktion Hver dag bruger butiksansatte megen tid på trivielt arbejde med at skifte papirhyldeforkanter i butikken. Tid,

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler Reglerne om køre- hviletid blev ændret i april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP IP-sikkerhedsløsning sammensætter det hele Bosch Video Management System (VMS) administrerer al din IP og digitale video og lyd samt alle de sikkerhedsdata,

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

TM-T88VI serien. Næste generations POS-udskrivning

TM-T88VI serien. Næste generations POS-udskrivning TM-T88VI serien Næste generations POS-udskrivning Markedsførende løsninger Oplev den seneste generation af kvitteringsprintere fra den førende på markedet inden for POS-udskrivning 1. Vores avancerede

Læs mere

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQTM Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ TM er et låsesystem baseret på en mekanisk nøgle kombineret

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad 2 Praesideo lydsystemer til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg fra Bosch Hold offentligheden

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere