Retningslinjer Digitale fartskrivere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer Digitale fartskrivere. www.dtco.com"

Transkript

1 Retningslinjer Digitale fartskrivere

2 Lovgivning Hvad kræver lovgivningen? Siden maj 2006 har alle nyregistrerede godskøretøjer over 3,5 t totalvægt og køretøjer til transport af over 9 passagerer inklusive føreren ifølge EU-forordning nr. 561/2006 skullet være udstyret med en digital fartskriver. Alle køretøjsdata fra digitale fartskrivere og førerdata fra førerkort skal arkiveres i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal være mindst ét virksomhedskort til rådighed pr. virksomhed, og hver chauffør som kører et køretøj der er udstyret med en digital fartskriver, skal have sit eget førerkort. Regler om tidsbegrænsning af kortenes gyldighed og af arkivering er landespecifikke og skal overholdes i det pågældende land. I henhold til EU-forordningerne nr. 561/2006, 3821/85 og 1360/2002 gælder følgende bestemmelser: - Registreringsnumrene på alle nyregistrerede køretøjer skal indtastes i de digitale fartskrivere af et autoriseret værksted inden for 14 dage efter køretøjets registrering. - Data fra førerkort skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 28 dage.* - Køretøjsdata fra digitale fartskrivere skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 3 måneder.* Virksomhedens transportchef skal tjekke de downloadede data og sikre at køre/hviletidsreglerne overholdes. Hvis der forekommer overtrædelser, skal han informere chaufføren og give ham en passende advarsel. For at sikre en høj grad af datasikkerhed skal der regelmæssigt laves backup af dataarkivet på en separat datadisk. Alle køretøjs- og chaufførdata skal gemmes i en periode på et år* og om nødvendigt stilles til rådighed for myndighederne med henblik på inspektion. Der er i dag forskellige systemer på markedet som kan opfylde alle disse krav. Systemerne varierer meget fra hinanden hvad angår brugervenlighed, pålidelighed og ekstra funktioner også selv om de faktisk opfylder de lovmæssige krav. Du kan selvfølgelig også udstyre ældre køretøjer med digitale fartskrivere. Dette er uhyre nyttigt hvis du ønsker at udføre virkelig intensive, sammenlignende vurderinger af køretøjs- og chaufførdata for at optimere driften i din virksomhed. Din VDO-servicepartner vil med glæde hjælpe dig hvis du skulle behøve det. *Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land. 2

3 Hvilke forandringer er der indtruffet på grund af indførelsen af digitale fartskrivere? Data som tidligere blev registreret på diagramark, gemmes nu elektronisk i den digitale fartskrivers massehukommelse og på førerkortet. I tabellen herunder kan du se de opgaver og nye ansvar der er blevet obligatoriske efter indførelsen af digitale fartskrivere. Analog fartskriver Virksomhedens forberedelse Et tilstrækkeligt antal af de relevante diagramark skal være til stede i hvert køretøj. Et sikkert arkiveringssted for diagramarkene på virksomhedens område skal være til rådighed. Arkivering af data Diagramarkene skal opbevares i mindst to år.* Digital fartskriver Den digitale fartskriver aktiveres før køretøjet tages i brug. Et autoriseret værksted skal derefter kalibrere den digitale fartskriver til køretøjet inden for 14 dage og indtaste køretøjets registreringsnummer. Hver virksomhed skal have mindst ét virksomhedskort. A person who drives a digital tachograph-equipped HGV must possess a valid driver card. Papir til udskrivning skal være isat i den digitale fartskriver. Vi anbefaler at man opbevarer et tilstrækkeligt antal ekstra papirruller i køretøjet. Data fra førerkort skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 28 dage.* Data fra digitale fartskrivere skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 3 måneder.* Arkiverede data skal opbevares i mindst et år.* Der skal også laves backup af dataene og om nødvendigt skal der forevises dokumentation for at der eksisterer backupkopier. I overensstemmelse med de relevante regler for kørende personale skal dataene slettes efter udløbet af den maksimale tilladte opbevaringstid for data. Din køretøjsforhandler vil med glæde give dig flere oplysninger om autoriserede værksteder i nærheden af din adresse, eller du kan besøge *Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land. 3

4 Systemløsninger Køretøj Hvordan virker det digitale fartskriversystem? Køretøj DTCO 1381 VDO har været markedsleder inden for fartskriverbranchen i mange år, og selskabet var et af de første der begyndte at udvikle digitale fartskrivere. Denne forskning og udvikling resulterede i præsentationen af den første digitale fartskriver på markedet i maj VDO s DTCO 1381 er et teknologisk overlegent og færdigudviklet apparat, et der sætter standarden for fremragende ydelse, brugervenlighed og datasikkerhed Download af data (downloadløsninger) Visualisering og arkivering af data (arkiveringsløsninger) Dataevaluering og datastyring (datastyringsløsninger) Kort profil DTCO 1381 Massehukommelse til ca. 365 dage Valg mellem 23 EU-sprog Automatisk advarsel af chaufføren efter 4 timers og 15 minutters køretid (EU-forordning nr. 561/2006) Display fås i 7 farver Udskrivning af alle køretøjs- og chaufførdata samt grafiske profiler for omdrejningstal og hastighed Dataoverførsel via Downloadkey (DLK) eller trådløs (DLD ) Enkel papirudskiftning ingen træls indføring Forskellige data og funktioner til rådighed, afhængigt af det isatte kort Forskellige interface til køretøjets elektronik, instrument bræt, køretøjets computer og telematiske systemer samt to statusindgange Fartskriverkort Fire forskellige chipkort specificerer hvem der har adgang til specifikke digitale data i DTCO. Førerkort gemmer chaufføraktiviteter, hændelser, fejl og køretøjsændringer. Virksomhedskortet autoriserer køretøjsdata til at downloades fra massehukommelsen. Kontrolkortet giver myndigheder adgang til data til juridiske formål. Værkstedskortet starter kalibreringsfunktionen i DTCO og det kan også anvendes som førerkort i forbindelse med test og eftersyn. Et korts gyldighed kan variere afhængigt af hvilken region det anvendes i, og eventuelle relevante regler der skal overholdes. 4 DTCO 1381

5 Elektronisk speedometer KITAS 2171 Førerkort Virksomhedskort Kontrolkort Værkstedskort Fartskriverkort DTCO 1381 Printerpapir Indendørsløsninger Udendørsløsning Trådløse løsninger Mobile løsninger Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal DLD med kort rækkevidde (WLAN) Langtrækkende DLD med trådløst link (GPRS) Mobile Card Reader Downloadkey II TIS-Compact II TIS-Office Starter Kit TIS-Web Starter Kit Printerpapiret Printerpapir er nødvendigt for tjek ude på vejen og for daglige rapporter for chaufføren. Ifølge loven skal der altid være papir i fartskriveren. Vi anbefaler at man opbevarer et tilstrækkeligt antal ekstra papirruller i køretøjet til at lave kontroludskrifter for de foregående 28 dage. Det originale VDO-printerpapir er specialfremstillet til anvendelse i køretøjer den specielle coating sikrer fremragende læselighed og holdbarhed, selv ved kraftige temperatursvingninger. Det fås på autoriserede værksteder i hele Europa og kan også anvendes i digitale fartskrivere af andre fabrikater. Download af data VDO tilbyder mange specielle medier til download og opbevaring af data, og de er alle optimeret til forskellige virksomhedsstrukturer og arbejdsprocedurer (mere herom fra side 6). Visualisering, arkivering og evaluering af data VDO tilbyder fleksible løsninger til visualisering, arkivering og evaluering af data fra lovmæssigt foreskreven arkivering til omfattende data- og flådestyring (mere herom fra side 11). Original VDO printerpapir 5

6 Downloadløsninger Hvordan kommer mine data til kontoret? For at overholde de lovmæssige arkiveringsregler skal du regelmæssigt downloade dataene fra massehukommelsen i den digitale fartskriver og fra førerkortet (mere herom på side 2). Der fås mange forskellige innovative downloadløsninger fra VDO til download af data, alle skræddersyede til forskellige applikationer. De er også særdeles brugervenlige og har de ultimative datasikkerhedssystemer.. Trådløse løsninger DLD med kort rækkevidde DTCO 1381 Trådløst link DLD med lang rækkevidde Trådløst downloadapparat (DLD ) DLD er den bekvemme løsning til trådløs overførsel af data fra massehukommelse og førerkort. Downloadprocessen styres fra computeren på kontoret, hvilket betyder at virksomhedskortet kan blive på kontoret. Så kan du downloade fører- og køretøjsdata i overensstemmelse med de lovmæssige frister for download og overføre dem direkte til TIS-arkivet. Virksomhedskortet behøver ikke på noget tidspunkt at blive sat i den digitale fartskriver. DLD fås i to forskellige versioner: WLAN-antenne GPRS-udbyder VDO-server DLD med kort rækkevidde via WLAN på vognparkens hjemsted Hvis køretøjet befinder sig inden for et defineret område på virksomheden, f.eks. ved virksomhedens tankanlæg, kan DLD med kortrækkevidde anvendes til at overføre data til computeren på kontoret via et lokalt trådløst netværk (WLAN). Der skal ikke betales for dataoverførslen da den foregår internt på virksomhedens eksisterende netværk. DLD med kort rækkevidde TIS-Web / TIS-Office DLD med lang rækkevidde i hele Europa via GPRS Når du bruger DLD med lang rækkevidde, overføres data til en VDO-downloadserver via et mobilt trådløst netværk (GPRS). Du kan få adgang til VDO-serveren via en beskyttet internetadgang. Download af data fra massehukommelse og førerkort kan således foregå hvor som helst og når som helst. DLD med lang rækkevidde 6

7 DLD med kort rækkevidde Køretøj DTCO Kontor DLD TIS-Web -server Ekstern TCO-administrator, TIS-Web /TIS-Office WLAN Internet (https) Autentificering 1 Ved hjælp af DLD etableres en forbindelse mellem DTCO og den eksterne TCO-administrator (RTM) på computeren på kontoret. Virksomhedskort 2 Autentificering foregår mellem virksomhedskortet og DTCO. Download af data 3 Pålideligt download af data fra DTCO til DLD (førerkortdata og/eller massehukommelsesdata) hvor dataene indsamles og krypteres. Dataoverførsel 4 DLD overfører de krypterede data til computeren på kontoret via WLAN. 5 Data til TIS-Web -kunder overføres direkte til TIS-Web -serveren via en sikker internetforbindelse (https) og er dermed tilgængelige for videre bearbejdning med det samme. DLD med lang rækkevidde Køretøj DTCO Serviceudbyder (GPRS) Internet (https) DLD TIS-Web -server Ekstern server Internet (https) Internet (https) Autentificering 1 Ved hjælp af DLD etableres en forbindelse mellem DTCO og den eksterne TCO-administrator (RTM) på computeren på kontoret. Ekstern TCO-administrator, TIS-Web /TIS-Office 2 Autentificering foregår mellem virksomhedskortet og DTCO. Download af data 3 Pålideligt download af data fra DTCO til DLD (førerkortdata og/eller massehukommelsesdata) hvor dataene indsamles og krypteres. Dataoverførsel 4 DLD overfører de krypterede data til den eksterne server via et mobilt trådløst netværk (serviceudbyder, GPRS). 5a Data til TIS-Web -kunder overføres direkte fra den eksterne server til TIS-Web serveren via en sikker internetforbindelse (https) og er dermed straks tilgængelige for videre bearbejdning. Virksomhedskort Kontor 5b Hvis du bruger kontorapplikationer, f.eks. TIS-Office, overføres dataene direkte fra den eksterne server til computeren på kontoret via en sikker internetforbindelse (https). 7

8 Downloadløsninger Mobile løsninger DTCO 1381 DLK II/TIS-Compact II Downloadkey II (DLK II) VDO Downloadkey II er det ideelle transportmedie for flåder, værksteder og myndigheder den downloader og overfører massehukommelsesdata fra digitale fartskrivere og fra førerkort som sættes i fartskriveren. For små flåder og selvkørende vognmænd kan Downloadkey II og TIS-Compact II også anvendes som arkiveringsværktøjer (mere om TIS-Compact II på side 15). Downloadkey II TIS-Web /TIS-Office For at beskytte dataene mod uautoriseret adgang kræves der et virksomhedskort til download af data. TIS-Compact II Førerkort Mobil kortlæser Mobil kortlæser Den mobile kortlæser fra VDO er en mobil skanner til førerkort som gør det muligt at overføre data direkte til en Downloadkey II. Den mobile kortlæser har sin egen interne strømforsyning og kan anvendes alle steder. Den er ideel for chauffører som ikke regelmæssigt kommer tilbage til vognmandskontoret. DLK II/TIS-Compact II TIS-Web /TIS-Office Downloadkey bærbart sæt/ TIS-Compact bærbart sæt Det bærbare sæt består af en Downloadkey II eller en TIS-Compact II og en mobil kortlæser. Dette gør det muligt for chaufførerne at downloade data fra deres førerkort uden behov for et virksomhedskort (mere om TIS-Compact II på side 15). Mobil kortlæser 8

9 Indendørsløsninger Førerkort Kortlæser Kortlæser Kortlæseren fra VDO forbindes med en computer via et USB-kabel. TIS-softwaren (mere herom på side 11) downloader data fra digitale fartskrivere og førerkort og gemmer dem til arkivering og evaluering. Kortlæseren fra VDO er egnet til alle flådestørrelser. TIS-Web / TIS-Office Kortlæser DTCO 1381 DLK II / TIS-Compact II Førerkort Downloadterminal Downloadterminalen fra VDO giver chaufførerne mulighed for selv at downloade data fra deres førerkort og fra Downloadkey II. Downloadterminalen kan sættes op hvor som helst, f.eks. i chaufførernes pauserum, således at de kan komme til den døgnet rundt. Downloadterminal Data der er gemt i downloadterminalen, kan nemt hentes og eksporteres til TIS-programmer (mere herom fra side 11). USB-nøgle VDO s downloadterminal gør det nemmere at downloade og transportere data, især for større flåder. Den forenkler håndteringen af store mængder data og er perfekt for chauffører som har uregelmæssige arbejdstider. TIS-Web / TIS-Office Downloadterminal 9

10 Downloadløsninger Datastyringsløsninger Kort oversigt over downloadløsninger Download af data Download af massehukommelsesdata fra digitale fartskrivere Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal DLD med lort rækkevidde DLD med lang rækkevidde Downloadkey bærbart sæt/ TIS-Compact bærbart sæt Downloadkey II / TIS-Compact II 1) 1) 2) Download af data fra førerkort 2) Overførsel af data til en computer Forbindelse med en computer via et USB-kabel Forbindelse med en computer via et netværkskabel Direkte tilslutning i en computers USB-port Dataoverførsel via en USB-nøgle Dataoverførsel via Downloadkey II/ TIS-Compact II Trådløs overførsel via WLAN Trådløs overførsel via GPRS Installation Kan anvendes som enkeltstående løsning Ekstern strømforsyning nødvendig Intern hukommelse til rådighed 3) 3) Interface USB-port RJ 45-interface (Ethernetforbindelse) Specielt interface for Downloadkey II/TIS-Compact II Statusindikatorer (display/led er) Visning af downloadstatus LED til visning af downloadstatus LED til visning af hukommelseskapacitet LED til visning af batteriets aktuelle opladningsstatus 1) Massehukommelsesdata downloades fra en DTCO med en Downloadkey og overføres herfra til en downloadterminal eller udendørs terminal. 2) Et virksomhedskort skal sættes i DTCO. Isatte førerkort downloades via interfacet i DTCO ens front. 3) DLD databuffer Bed din VDO-servicepartner om flere produktoplysninger om individuelle løsninger eller besøg vores hjemmeside: 10

11 Hvad gør jeg med de downloadede data? Det perfekte svar på dette spørgsmål hedder TIS (Tachograph Information System: fartskriverinformationssystem) For at overholde dine lovmæssige forplig telser skal du visualisere de downloadede data, arkivere dem i et år* og ved påkrav stille dem til rådighed for de relevante myndigheder. Du kan evaluere dataene ved hjælp af en passende datastyringsløsning for at optimere dine driftsmæssige procedurer og du kan også bruge dataene til ledelsesmæssige formål.? For at få mest muligt gavn af dataene har du brug for en datastyringsløsning en som understøtter dine specifikke krav optimalt. Men før du køber sådan en løsning, bør du stille dig selv de følgende spørgsmål: Ønsker jeg kun at overholde mine lovmæssige forpligtelser til arkivering eller ønsker jeg at anvende dataene til gavn for mit firma? Ønsker jeg kun at visualisere de arkiverede data for individuelle chauffører og køretøjer eller at udføre evalueringer på et højere niveau? Hvor stor og organiseret er min flåde og er den centralt organiseret eller decentraliseret? Hvem skal have adgang til specifikke data: virksomhedens ejere, ansatte, ledere osv.? *Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land. 11

12 Datastyringsløsninger Hvad kan VDO s TIS-løsninger tilbyde mig? VDO tilbyder dig forskellige datastyringsløsninger under navnet TIS som er skræddersyede til dine virksomhedsspecifikke krav. Disse løsninger kan til enhver tid udvides med yderligere funktioner. Dette giver ikke blot den nødvendige fleksibilitet for din virksomhed, det betyder også at du trygt kan se fremtiden i møde. TIS-Web Hvis du ønsker professionel dataevaluering uden at være nødt til at oprette og/eller vedligeholde en it-infrastruktur (og uden at skulle skal huske hele tiden at lave backup), så er onlineløsningen TIS-Web det ideelle system for dig. TIS-Web er også ideelt egnet til flåder der er fordelt på flere lokationer. Alt hvad du behøver for at bruge TIS-Web, er en computer med internetadgang. TIS-Office Hvis du ønsker at foretage en omfattende evaluering af dine data og du har en stor, centralt styret flåde, er TIS-Office den perfekte løsning. Softwaren installeres lokalt og kan enten anvendes som enkeltstående løsning eller som netværksløsning. Til TIS-Office kræves der it-kendskab og en relevant it-infrastruktur. TIS-Compact II Hvis du ønsker at visualisere og udskrive arkiverede data men ikke har brug for omfattende evalueringer, er TIS-Compact II hvad du har brug for. TIS-Compact II er en downloadkey med datavisualiseringssoftware som gør det muligt for dig at visualisere og arkivere data på din computer og at udskrive dem. Denne løsning er specielt velegnet for selvkørende vognmænd. 12

13 TIS-Web grænseløs og fremtidssikret Med den internetbaserede løsning TIS-Web får du alle fordelene ved en brugervenlig datastyringsløsning uden at skulle investere i en it-infrastruktur. De downloadede massehukommelses- og førerkortdata gemmes på et professionelt datacenter med adgangskodebeskyttelse og regelmæssig backup. Dataene krypteres og overføres via internettet. Takket være automatisk opdatering af softwaren er programmet altid på forkant med den teknologiske udvikling. Eksempel: chaufførkalender En multilevel-prismodel* retter sig også mod din specifikke brugerprofil. Gebyrerne afhænger af antallet af chauffører og brugere og af hvor mange funktioner der anvendes. Disse kan vælges via de mange forskellige brugerniveauer og kan optionelt når som helst udvides. Startsættet med DLK II og kortlæser giver dig en økonomisk introduktion til den professionelle datastyrings verden. Eksempel: rapport i Med TIS-Web kan du: visualisere, arkivere, evaluere og administrere massehukommelses- og førerkortdata indlæse, visualisere og evaluere diagramark gendanne downloadede filer for alle chauffører, køretøjer og tidsperioder (f.eks. til myndighedernes inspektion) se med det samme om der er manglende poster i de downloadede data kontrollere dine chaufførers køre/ hviletider tjekke dine chaufførers rådighed og oprette arbejdsplaner tjekke køretøjsudnyttelse og planlægge og gennemføre forestående køretøjshændelser (f.eks. dækskift) få vist hastighedsdata oprette rapporter som giver et tydeligt opsat resume af data for de ønskede tidsperioder eksporter resultater til andre programmer til videre bearbejdning Med TIS-Web får du: automatisk signaturtjek af downloadede filer og underretning hvis nogen filer er defekte en påmindelsesfunktion for forestående downloads automatisk sletning af data ved udløb af tidsgrænsen for arkivering * Bemærk at prismodellerne er landespecifikke.. 13

14 Datastyringsløsninger TIS-Office den højtydende kontorløsning TIS-Office, den lokale datastyringsløsning, gør det muligt for dig at visualisere, arkivere og administrere data og at udføre omfattende dataevaluering. TIS-Office kan anvendes som enkeltstående løsning eller som netværksløsning og gør det muligt for flere ansatte at få adgang til dataene, afhængigt af konfigurationen og af tildelingen af brugerrettigheder. Softwarens modulære design giver mulighed for fleksible valg inden for spektret af funktioner, og den kan udvides når som helst det bliver nødvendigt. Til arkivering med TIS-Office kræves modulerne Basic og Archive. Der fås forskellige moduler til dataevaluering. Startsættet med DLK II giver dig en økonomisk introduktion til den professionelle datastyrings verden. Eksempel: evaluering af aktiviteter Visning af data som på et diagramark i Med TIS-Office kan du: visualisere, arkivere, evaluere og administrere massehukommelses- og førerkortdata indlæse, visualisere og evaluere diagramark gendanne downloadede filer for alle chauffører, køretøjer og tidsperioder (f.eks. til myndighedernes inspektion) se med det samme om der er manglende poster i de downloadede data kontrollere dine chaufførers køre/ hviletider tjekke dine chaufførers rådighed og oprette arbejdsplaner tjekke køretøjsudnyttelse og planlægge og gennemføre forestående køretøjshændelser (f.eks. dækskift) få vist hastighedsdata oprette rapporter som giver et tydeligt opsat resume af data for de ønskede tidsperioder eksporter resultater til andre programmer til videre bearbejdning Med TIS-Office får du: automatisk signaturtjek af downloadede filer og underretning hvis nogen filer er defekte en påmindelsesfunktion for forestående downloads automatisk sletning af data ved udløb af tidsgrænsen for arkivering 14

15 TIS-Compact II lille men stærk TIS-Compact II er en alt i et-løsning for download og arkivering. Med den får du et basisprogram til visualisering, download, arkivering og udskrivning af køretøjs- og chaufførdata. Ved hjælp af en speciel Downloadkey hvorpå TIS-Compact II-softwaren er præinstalleret, kan du hurtigt og nemt downloade data fra digitale fartskrivere og isatte førerkort og overføre dem til en computer som om du f.eks. brugte en USB-nøgle. Derefter kan du visualisere og arkivere disse data på din computer og udskrive dem. TIS-Compact II fås også som et bærbart TIS-Compact-sæt sammen med en mobil kortlæser. Dette gør det muligt for chaufførerne at downloade dataene fra deres førerkort uden behov for et virksomhedskort. Udskrift af aktiviteter Kalenderfunktion i Med TIS-Compact II kan du: downloade massehukommelsesog førerkortdata fra alle digitale fartskrivere der skal sættes et virksomhedskort i apparatet for at dataene kan downloades nemt overføre dataene til en computer få vist aktiviteter for enkelte chauffører (køretid, arbejdstid og hviletid) og en hastighedsprofil for de foregående syv dage eksportere data til bearbejdning i andre computerapplikationer udskrive de viste køretøjs- og chaufførdata Med TIS-Compact II får du: automatisk signaturtjek af downloadede filer og underretning hvis nogen filer er defekte en påmindelsesfunktion for forestående downloads TIS-Compact II 15

16 Datastyringsløsninger Kort oversigt over TIS-løsninger Dataarkivering Arkivering af data fra førerkort og digitale fartskrivere med tjek ved hjælp af digital signatur Gendannelse af downloadede filer for alle chauffører, køretøjer og tidsperioder (f.eks. til myndighedernes kontrolprocedurer) TIS-Compact II TIS-Office 1) TIS-Web 2) Automatisk sletning af data ved udløb af tidsgrænsen for arkivering Datafangst Fangst af masterdata for hjemstederne Fangst af masterdata for chauffører og køretøjer (automatiseret via førerkort og Downloadkey) Fangst af diagramarkdataene fra analoge fartskrivere (ved hjælp af en VDO Tachograph Chart Analyser og et tastatur) Fangst af diagramarkdataene fra analoge fartskrivere (ved hjælp af en skanner) Visualisering og evaluering af data Visning af downloadfiler Registrering af huller mellem downloads Visning af dataene i tabelform og som diagramark Verificering af køre/hviletidsperioder Verificering af hastighedsdata Evaluering af chaufføraktiviteter Evaluering af køretøjsudnyttelse Chaufførkalender (arbejds- og køretider) Egnede indlæsningsapparater Downloadkey Mobil kortlæser Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal Downloadapparat (DLD med kort rækkevidde og DLD med lang rækkevidde) VDO Tachograph Chart Analyser (for analoge data) Planskanner (for analoge data) Mulige sprog EU-sprog, norsk... Nødvendig infrastruktur og administrative opgaver Egen infrastruktur for opbevaring og regelmæssig backup af data Computer(e) til lokal installation Computer(e) til klient-server-installation Computer(e) med internetadgang Datasikkerhed Databeskyttelse (der kræves adgangsdata, brugerdata og adgangskode) Krypteret dataoverførsel 1) Antallet af funktioner i TIS-Office afhænger af de valgte moduler. Tabellen viser antallet af funktioner ved anvendelse af alle moduler. Der fås følgende moduler: basismodul, arkivmodul, skannermodul, chaufførrapportmodul, køretøjsrapportmodul, overtrædelsesmodul og virksomhedsmodul. 2) Antallet af funktioner i TIS-Web afhænger af de valgte brugerniveauer: bronze, sølv og guld. Tabellen viser antallet af funktioner for brugerniveauet guld. Flerbrugerbetjening Automatiske softwareopdateringer Automatiske softwareopdateringer Bed din VDO-servicepartner om flere produktoplysninger om individuelle løsninger eller besøg vores hjemmeside: 16

17 17

18 Fordele for virksomhedsledelsen Kurser Hvordan kan dette hjælpe min virksomhed? Indførelsen af den digitale fartskriver medfører omfattende organisatoriske ændringer og investeringer for dig. Få det bedst mulige ud af de muligheder som denne ændring giver dig! Ved at uddrage værdifulde forretningsmæssige oplysninger fra de digitale arkivdata kan du optimere din organisation og forbedre dine driftsmæssige procedurer og kun på denne måde kan du tjene dine investeringer ind igen hurtigt og opnå vedvarende overskud. Spar tid når du kontrollerer køre/ hviletider, og når du overvåger overtrædelser. Optimer din udnyttelse af køretøjerne og spar omkostninger. Gør din personaleplanlægning bedre og reducer flaskehalse og chaufførernes spildtid. Automatiser dine vedligeholdelses- og værkstedsplaner og undgå unødvendigt slid og uheld. Få også det bedst mulige ud af alle disse fordele for dine ældre køretøjer ved at tilføje dine data fra analoge fartskrivere til arkivet. Du kan selvfølgelig også udstyre ældre køretøjer med digitale fartskrivere. Din VDO-servicepartner vil med glæde hjælpe dig hvis du skulle behøve det. Som din erfarne partner vil VDO med glæde hjælpe dig med at få fuldt udbytte af dine investeringer. Mere end VDO-servicepartnere i over 30 lande med den perfekte løsning for din virksomhed med pålidelige produkter og perfekt balancerede løsninger med fleksible systemkoncepter som kan vokse sammen med din virksomhed efterhånden som du får brug for dem med den pålidelighed der følger med en erfaren partner med et globalt servicenetværk 18

19 Yderligere tilbud fra VDO og Ketner For at hjælpe dig med at forberede dig effektivt til at arbejde med digitale fartskrivere har VDO og Ketner udviklet målgruppespecifikke uddannelses-koncepter. Takket være disse kurser vil du få al den støtte du har brug for i din læreproces med digitale fartskrivere, de forskellige komponenter og datastyringssoftwaren. På kurserne får du også forklaret alt hvad du behøver vide om de relevante EU-regler og deres betydning for hver enkelt målgruppe. Yderligere oplysninger om VDO-uddannelse kan du finde på: Besøg eller for retningslinjer for digitale fartskrivere og produktoplysninger om andre VDO-løsninger. 19

20 De oplysninger der gives i denne brochure, indeholder kun generelle beskrivelser eller ydelseskarakteristika der ikke altid gælder som beskrevet ved faktisk anvendelse, og som kan ændres som resultat af yderligere udvikling af produkterne. Disse oplysninger er kun en teknisk beskrivelse af produktet. Det er ikke hensigten at disse oplysninger skal være en speciel garanti for en bestemt kvalitet eller en bestemt holdbarhed. En forpligtelse til at levere de respektive karakteristika eksisterer kun såfremt dette udtrykkeligt er kontraktligt aftalt. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af rådigheden såvel som tekniske ændringer. by Continental Trading GmbH All rights reserved. A2C Edition 09 / 2008 Axel Ketner A/S Fabriksparken Glostrup Tlf.: Fax:

www.dtco.com DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO

www.dtco.com DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO www.dtco.com DTCO 181 ver. 1. brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO Hvilke forandringer er der indtruffet på grund af indførelsen af digitale fartskrivere? Siden maj 006 har alle nyregistrerede

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

only Service Digital tachograf DTCO 1381 Version 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Betjeningsvejledning virksomhed & fører DTCO SmartLink (Option)

only Service Digital tachograf DTCO 1381 Version 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Betjeningsvejledning virksomhed & fører DTCO SmartLink (Option) Digital tachograf DTCO 1381 Version 2.0 2.1 Betjeningsvejledning virksomhed & fører only www.dtco.vdo.com DTCO SmartLink (Option) Service Impressum Til alle brugere! Den Digitale Tachograf, DTCO 1381 med

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

MercedesServiceCard til erhvervskøretøjer.

MercedesServiceCard til erhvervskøretøjer. Hvis du har spørgsmål om MercedesServiceCard, så er du velkommen til at kontakte os når som helst: MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2-4 D-63801 Kleinostheim Tlf.: +49 (0)6027/ 50 95 67

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

ARTEMA HYBRID. Danmarks nye kvalitetsterminal. underskriftsterminalens afløser dankortterminal som læser chip og magnet samtidig

ARTEMA HYBRID. Danmarks nye kvalitetsterminal. underskriftsterminalens afløser dankortterminal som læser chip og magnet samtidig ARTEMA HYBRID Danmarks nye kvalitetsterminal underskriftsterminalens afløser dankortterminal som læser chip og magnet samtidig DATABLAD for ARTEMA HYBRID Egenskaber Alt i én Artema Hybrid er en alt i én-terminal

Læs mere

Professionel telefoni til mindre og mellemstore virksomheder

Professionel telefoni til mindre og mellemstore virksomheder Professionel telefoni til mindre og mellemstore virksomheder FEC ELMEG ISDN. VoIP. XDSL. DECT. ANALOG VPN. integration Integreret telefoni til den professionelle virksomhed Digital kommunikation udvikler

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Oplev video og lyd, når det er bedst

Oplev video og lyd, når det er bedst artikel SateLlite p100 Satellite p100 Oplev video og lyd, når det er bedst Toshibas bærbare Satellite P100 leverer bedre personligt digitalt indhold. Satellite P100, der er udviklet med henblik på at håndtere

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard i brug Toshiba EasyGuard i brug: tecra a5 Få mobil produktivitet i helt nye dimensioner. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med at opfylde

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP IP-sikkerhedsløsning sammensætter det hele Bosch Video Management System (VMS) administrerer al din IP og digitale video og lyd samt alle de sikkerhedsdata,

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE

SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE A.1. Generelt ScaleIT veje software er et Windows baseret dataopsamlings program, dedikeret til håndtering af vejedata og integration af veje processen i selskabets

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl I samarbejde med Magerholm Frugtplantage på Sydfyn, har Balluff ApS udviklet og leveret et nyt og simpelt Track and Trace system til

Læs mere

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I M A NUAL NI - 7075 120 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ø r s t o g f r e m m e s t t a k, f o r d

Læs mere

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det mindst mulige antal skærmbilleder ved indtastning. Du vil logge på systemet hurtigt og nemt uden at dit personale står i kø ved kassen.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden

Styr på køre-hvile-tiden Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

WABCO expert Diagnostics. en løsning for alle diagnosebehov

WABCO expert Diagnostics. en løsning for alle diagnosebehov WABCO expert Diagnostics en løsning for alle diagnosebehov Håndholdt- eller PC baseret løsning WABCO EXpert Diagnostics WABCO - Expert Diagnostics januar 2008 Diagnoseværktøj - alsidigt og med nye muligheder

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

100% adgangskontrol med FlexAir

100% adgangskontrol med FlexAir 100% adgangskontrol med FlexAir 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK FlexAir Enkelt, fleksibelt og sikkert Med FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron træffer du altid det rigtige valg. Systemet

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning

Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning Windows Azure Kundeløsning Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning Oversigt Land: Indien Branche: It Kundeprofil leverer softwareproduktudviklingstjenester til virksomheder

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele Fordele Lagerautomat LogiMat Ergonomisk og effektivt system til lagring og pluk af smådele Dine fordele: SSI SCHÄFERs LogiMat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Vejledning i brug af. Meusburger Portal

Vejledning i brug af. Meusburger Portal Vejledning i brug af Meusburger Portal 1. Indhold 2 General Information Portalen er tilgængelig i alle Meusburger Website Sprog. Log-in er tilgængelig for alle brugere efter afslutningen af registreringen.

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere