Retningslinjer Digitale fartskrivere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer Digitale fartskrivere. www.dtco.com"

Transkript

1 Retningslinjer Digitale fartskrivere

2 Lovgivning Hvad kræver lovgivningen? Siden maj 2006 har alle nyregistrerede godskøretøjer over 3,5 t totalvægt og køretøjer til transport af over 9 passagerer inklusive føreren ifølge EU-forordning nr. 561/2006 skullet være udstyret med en digital fartskriver. Alle køretøjsdata fra digitale fartskrivere og førerdata fra førerkort skal arkiveres i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal være mindst ét virksomhedskort til rådighed pr. virksomhed, og hver chauffør som kører et køretøj der er udstyret med en digital fartskriver, skal have sit eget førerkort. Regler om tidsbegrænsning af kortenes gyldighed og af arkivering er landespecifikke og skal overholdes i det pågældende land. I henhold til EU-forordningerne nr. 561/2006, 3821/85 og 1360/2002 gælder følgende bestemmelser: - Registreringsnumrene på alle nyregistrerede køretøjer skal indtastes i de digitale fartskrivere af et autoriseret værksted inden for 14 dage efter køretøjets registrering. - Data fra førerkort skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 28 dage.* - Køretøjsdata fra digitale fartskrivere skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 3 måneder.* Virksomhedens transportchef skal tjekke de downloadede data og sikre at køre/hviletidsreglerne overholdes. Hvis der forekommer overtrædelser, skal han informere chaufføren og give ham en passende advarsel. For at sikre en høj grad af datasikkerhed skal der regelmæssigt laves backup af dataarkivet på en separat datadisk. Alle køretøjs- og chaufførdata skal gemmes i en periode på et år* og om nødvendigt stilles til rådighed for myndighederne med henblik på inspektion. Der er i dag forskellige systemer på markedet som kan opfylde alle disse krav. Systemerne varierer meget fra hinanden hvad angår brugervenlighed, pålidelighed og ekstra funktioner også selv om de faktisk opfylder de lovmæssige krav. Du kan selvfølgelig også udstyre ældre køretøjer med digitale fartskrivere. Dette er uhyre nyttigt hvis du ønsker at udføre virkelig intensive, sammenlignende vurderinger af køretøjs- og chaufførdata for at optimere driften i din virksomhed. Din VDO-servicepartner vil med glæde hjælpe dig hvis du skulle behøve det. *Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land. 2

3 Hvilke forandringer er der indtruffet på grund af indførelsen af digitale fartskrivere? Data som tidligere blev registreret på diagramark, gemmes nu elektronisk i den digitale fartskrivers massehukommelse og på førerkortet. I tabellen herunder kan du se de opgaver og nye ansvar der er blevet obligatoriske efter indførelsen af digitale fartskrivere. Analog fartskriver Virksomhedens forberedelse Et tilstrækkeligt antal af de relevante diagramark skal være til stede i hvert køretøj. Et sikkert arkiveringssted for diagramarkene på virksomhedens område skal være til rådighed. Arkivering af data Diagramarkene skal opbevares i mindst to år.* Digital fartskriver Den digitale fartskriver aktiveres før køretøjet tages i brug. Et autoriseret værksted skal derefter kalibrere den digitale fartskriver til køretøjet inden for 14 dage og indtaste køretøjets registreringsnummer. Hver virksomhed skal have mindst ét virksomhedskort. A person who drives a digital tachograph-equipped HGV must possess a valid driver card. Papir til udskrivning skal være isat i den digitale fartskriver. Vi anbefaler at man opbevarer et tilstrækkeligt antal ekstra papirruller i køretøjet. Data fra førerkort skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 28 dage.* Data fra digitale fartskrivere skal downloades og arkiveres elektronisk med intervaller på højst 3 måneder.* Arkiverede data skal opbevares i mindst et år.* Der skal også laves backup af dataene og om nødvendigt skal der forevises dokumentation for at der eksisterer backupkopier. I overensstemmelse med de relevante regler for kørende personale skal dataene slettes efter udløbet af den maksimale tilladte opbevaringstid for data. Din køretøjsforhandler vil med glæde give dig flere oplysninger om autoriserede værksteder i nærheden af din adresse, eller du kan besøge *Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land. 3

4 Systemløsninger Køretøj Hvordan virker det digitale fartskriversystem? Køretøj DTCO 1381 VDO har været markedsleder inden for fartskriverbranchen i mange år, og selskabet var et af de første der begyndte at udvikle digitale fartskrivere. Denne forskning og udvikling resulterede i præsentationen af den første digitale fartskriver på markedet i maj VDO s DTCO 1381 er et teknologisk overlegent og færdigudviklet apparat, et der sætter standarden for fremragende ydelse, brugervenlighed og datasikkerhed Download af data (downloadløsninger) Visualisering og arkivering af data (arkiveringsløsninger) Dataevaluering og datastyring (datastyringsløsninger) Kort profil DTCO 1381 Massehukommelse til ca. 365 dage Valg mellem 23 EU-sprog Automatisk advarsel af chaufføren efter 4 timers og 15 minutters køretid (EU-forordning nr. 561/2006) Display fås i 7 farver Udskrivning af alle køretøjs- og chaufførdata samt grafiske profiler for omdrejningstal og hastighed Dataoverførsel via Downloadkey (DLK) eller trådløs (DLD ) Enkel papirudskiftning ingen træls indføring Forskellige data og funktioner til rådighed, afhængigt af det isatte kort Forskellige interface til køretøjets elektronik, instrument bræt, køretøjets computer og telematiske systemer samt to statusindgange Fartskriverkort Fire forskellige chipkort specificerer hvem der har adgang til specifikke digitale data i DTCO. Førerkort gemmer chaufføraktiviteter, hændelser, fejl og køretøjsændringer. Virksomhedskortet autoriserer køretøjsdata til at downloades fra massehukommelsen. Kontrolkortet giver myndigheder adgang til data til juridiske formål. Værkstedskortet starter kalibreringsfunktionen i DTCO og det kan også anvendes som førerkort i forbindelse med test og eftersyn. Et korts gyldighed kan variere afhængigt af hvilken region det anvendes i, og eventuelle relevante regler der skal overholdes. 4 DTCO 1381

5 Elektronisk speedometer KITAS 2171 Førerkort Virksomhedskort Kontrolkort Værkstedskort Fartskriverkort DTCO 1381 Printerpapir Indendørsløsninger Udendørsløsning Trådløse løsninger Mobile løsninger Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal DLD med kort rækkevidde (WLAN) Langtrækkende DLD med trådløst link (GPRS) Mobile Card Reader Downloadkey II TIS-Compact II TIS-Office Starter Kit TIS-Web Starter Kit Printerpapiret Printerpapir er nødvendigt for tjek ude på vejen og for daglige rapporter for chaufføren. Ifølge loven skal der altid være papir i fartskriveren. Vi anbefaler at man opbevarer et tilstrækkeligt antal ekstra papirruller i køretøjet til at lave kontroludskrifter for de foregående 28 dage. Det originale VDO-printerpapir er specialfremstillet til anvendelse i køretøjer den specielle coating sikrer fremragende læselighed og holdbarhed, selv ved kraftige temperatursvingninger. Det fås på autoriserede værksteder i hele Europa og kan også anvendes i digitale fartskrivere af andre fabrikater. Download af data VDO tilbyder mange specielle medier til download og opbevaring af data, og de er alle optimeret til forskellige virksomhedsstrukturer og arbejdsprocedurer (mere herom fra side 6). Visualisering, arkivering og evaluering af data VDO tilbyder fleksible løsninger til visualisering, arkivering og evaluering af data fra lovmæssigt foreskreven arkivering til omfattende data- og flådestyring (mere herom fra side 11). Original VDO printerpapir 5

6 Downloadløsninger Hvordan kommer mine data til kontoret? For at overholde de lovmæssige arkiveringsregler skal du regelmæssigt downloade dataene fra massehukommelsen i den digitale fartskriver og fra førerkortet (mere herom på side 2). Der fås mange forskellige innovative downloadløsninger fra VDO til download af data, alle skræddersyede til forskellige applikationer. De er også særdeles brugervenlige og har de ultimative datasikkerhedssystemer.. Trådløse løsninger DLD med kort rækkevidde DTCO 1381 Trådløst link DLD med lang rækkevidde Trådløst downloadapparat (DLD ) DLD er den bekvemme løsning til trådløs overførsel af data fra massehukommelse og førerkort. Downloadprocessen styres fra computeren på kontoret, hvilket betyder at virksomhedskortet kan blive på kontoret. Så kan du downloade fører- og køretøjsdata i overensstemmelse med de lovmæssige frister for download og overføre dem direkte til TIS-arkivet. Virksomhedskortet behøver ikke på noget tidspunkt at blive sat i den digitale fartskriver. DLD fås i to forskellige versioner: WLAN-antenne GPRS-udbyder VDO-server DLD med kort rækkevidde via WLAN på vognparkens hjemsted Hvis køretøjet befinder sig inden for et defineret område på virksomheden, f.eks. ved virksomhedens tankanlæg, kan DLD med kortrækkevidde anvendes til at overføre data til computeren på kontoret via et lokalt trådløst netværk (WLAN). Der skal ikke betales for dataoverførslen da den foregår internt på virksomhedens eksisterende netværk. DLD med kort rækkevidde TIS-Web / TIS-Office DLD med lang rækkevidde i hele Europa via GPRS Når du bruger DLD med lang rækkevidde, overføres data til en VDO-downloadserver via et mobilt trådløst netværk (GPRS). Du kan få adgang til VDO-serveren via en beskyttet internetadgang. Download af data fra massehukommelse og førerkort kan således foregå hvor som helst og når som helst. DLD med lang rækkevidde 6

7 DLD med kort rækkevidde Køretøj DTCO Kontor DLD TIS-Web -server Ekstern TCO-administrator, TIS-Web /TIS-Office WLAN Internet (https) Autentificering 1 Ved hjælp af DLD etableres en forbindelse mellem DTCO og den eksterne TCO-administrator (RTM) på computeren på kontoret. Virksomhedskort 2 Autentificering foregår mellem virksomhedskortet og DTCO. Download af data 3 Pålideligt download af data fra DTCO til DLD (førerkortdata og/eller massehukommelsesdata) hvor dataene indsamles og krypteres. Dataoverførsel 4 DLD overfører de krypterede data til computeren på kontoret via WLAN. 5 Data til TIS-Web -kunder overføres direkte til TIS-Web -serveren via en sikker internetforbindelse (https) og er dermed tilgængelige for videre bearbejdning med det samme. DLD med lang rækkevidde Køretøj DTCO Serviceudbyder (GPRS) Internet (https) DLD TIS-Web -server Ekstern server Internet (https) Internet (https) Autentificering 1 Ved hjælp af DLD etableres en forbindelse mellem DTCO og den eksterne TCO-administrator (RTM) på computeren på kontoret. Ekstern TCO-administrator, TIS-Web /TIS-Office 2 Autentificering foregår mellem virksomhedskortet og DTCO. Download af data 3 Pålideligt download af data fra DTCO til DLD (førerkortdata og/eller massehukommelsesdata) hvor dataene indsamles og krypteres. Dataoverførsel 4 DLD overfører de krypterede data til den eksterne server via et mobilt trådløst netværk (serviceudbyder, GPRS). 5a Data til TIS-Web -kunder overføres direkte fra den eksterne server til TIS-Web serveren via en sikker internetforbindelse (https) og er dermed straks tilgængelige for videre bearbejdning. Virksomhedskort Kontor 5b Hvis du bruger kontorapplikationer, f.eks. TIS-Office, overføres dataene direkte fra den eksterne server til computeren på kontoret via en sikker internetforbindelse (https). 7

8 Downloadløsninger Mobile løsninger DTCO 1381 DLK II/TIS-Compact II Downloadkey II (DLK II) VDO Downloadkey II er det ideelle transportmedie for flåder, værksteder og myndigheder den downloader og overfører massehukommelsesdata fra digitale fartskrivere og fra førerkort som sættes i fartskriveren. For små flåder og selvkørende vognmænd kan Downloadkey II og TIS-Compact II også anvendes som arkiveringsværktøjer (mere om TIS-Compact II på side 15). Downloadkey II TIS-Web /TIS-Office For at beskytte dataene mod uautoriseret adgang kræves der et virksomhedskort til download af data. TIS-Compact II Førerkort Mobil kortlæser Mobil kortlæser Den mobile kortlæser fra VDO er en mobil skanner til førerkort som gør det muligt at overføre data direkte til en Downloadkey II. Den mobile kortlæser har sin egen interne strømforsyning og kan anvendes alle steder. Den er ideel for chauffører som ikke regelmæssigt kommer tilbage til vognmandskontoret. DLK II/TIS-Compact II TIS-Web /TIS-Office Downloadkey bærbart sæt/ TIS-Compact bærbart sæt Det bærbare sæt består af en Downloadkey II eller en TIS-Compact II og en mobil kortlæser. Dette gør det muligt for chaufførerne at downloade data fra deres førerkort uden behov for et virksomhedskort (mere om TIS-Compact II på side 15). Mobil kortlæser 8

9 Indendørsløsninger Førerkort Kortlæser Kortlæser Kortlæseren fra VDO forbindes med en computer via et USB-kabel. TIS-softwaren (mere herom på side 11) downloader data fra digitale fartskrivere og førerkort og gemmer dem til arkivering og evaluering. Kortlæseren fra VDO er egnet til alle flådestørrelser. TIS-Web / TIS-Office Kortlæser DTCO 1381 DLK II / TIS-Compact II Førerkort Downloadterminal Downloadterminalen fra VDO giver chaufførerne mulighed for selv at downloade data fra deres førerkort og fra Downloadkey II. Downloadterminalen kan sættes op hvor som helst, f.eks. i chaufførernes pauserum, således at de kan komme til den døgnet rundt. Downloadterminal Data der er gemt i downloadterminalen, kan nemt hentes og eksporteres til TIS-programmer (mere herom fra side 11). USB-nøgle VDO s downloadterminal gør det nemmere at downloade og transportere data, især for større flåder. Den forenkler håndteringen af store mængder data og er perfekt for chauffører som har uregelmæssige arbejdstider. TIS-Web / TIS-Office Downloadterminal 9

10 Downloadløsninger Datastyringsløsninger Kort oversigt over downloadløsninger Download af data Download af massehukommelsesdata fra digitale fartskrivere Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal DLD med lort rækkevidde DLD med lang rækkevidde Downloadkey bærbart sæt/ TIS-Compact bærbart sæt Downloadkey II / TIS-Compact II 1) 1) 2) Download af data fra førerkort 2) Overførsel af data til en computer Forbindelse med en computer via et USB-kabel Forbindelse med en computer via et netværkskabel Direkte tilslutning i en computers USB-port Dataoverførsel via en USB-nøgle Dataoverførsel via Downloadkey II/ TIS-Compact II Trådløs overførsel via WLAN Trådløs overførsel via GPRS Installation Kan anvendes som enkeltstående løsning Ekstern strømforsyning nødvendig Intern hukommelse til rådighed 3) 3) Interface USB-port RJ 45-interface (Ethernetforbindelse) Specielt interface for Downloadkey II/TIS-Compact II Statusindikatorer (display/led er) Visning af downloadstatus LED til visning af downloadstatus LED til visning af hukommelseskapacitet LED til visning af batteriets aktuelle opladningsstatus 1) Massehukommelsesdata downloades fra en DTCO med en Downloadkey og overføres herfra til en downloadterminal eller udendørs terminal. 2) Et virksomhedskort skal sættes i DTCO. Isatte førerkort downloades via interfacet i DTCO ens front. 3) DLD databuffer Bed din VDO-servicepartner om flere produktoplysninger om individuelle løsninger eller besøg vores hjemmeside: 10

11 Hvad gør jeg med de downloadede data? Det perfekte svar på dette spørgsmål hedder TIS (Tachograph Information System: fartskriverinformationssystem) For at overholde dine lovmæssige forplig telser skal du visualisere de downloadede data, arkivere dem i et år* og ved påkrav stille dem til rådighed for de relevante myndigheder. Du kan evaluere dataene ved hjælp af en passende datastyringsløsning for at optimere dine driftsmæssige procedurer og du kan også bruge dataene til ledelsesmæssige formål.? For at få mest muligt gavn af dataene har du brug for en datastyringsløsning en som understøtter dine specifikke krav optimalt. Men før du køber sådan en løsning, bør du stille dig selv de følgende spørgsmål: Ønsker jeg kun at overholde mine lovmæssige forpligtelser til arkivering eller ønsker jeg at anvende dataene til gavn for mit firma? Ønsker jeg kun at visualisere de arkiverede data for individuelle chauffører og køretøjer eller at udføre evalueringer på et højere niveau? Hvor stor og organiseret er min flåde og er den centralt organiseret eller decentraliseret? Hvem skal have adgang til specifikke data: virksomhedens ejere, ansatte, ledere osv.? *Lovgivningen kan være landespecifik og skal overholdes i det pågældende land. 11

12 Datastyringsløsninger Hvad kan VDO s TIS-løsninger tilbyde mig? VDO tilbyder dig forskellige datastyringsløsninger under navnet TIS som er skræddersyede til dine virksomhedsspecifikke krav. Disse løsninger kan til enhver tid udvides med yderligere funktioner. Dette giver ikke blot den nødvendige fleksibilitet for din virksomhed, det betyder også at du trygt kan se fremtiden i møde. TIS-Web Hvis du ønsker professionel dataevaluering uden at være nødt til at oprette og/eller vedligeholde en it-infrastruktur (og uden at skulle skal huske hele tiden at lave backup), så er onlineløsningen TIS-Web det ideelle system for dig. TIS-Web er også ideelt egnet til flåder der er fordelt på flere lokationer. Alt hvad du behøver for at bruge TIS-Web, er en computer med internetadgang. TIS-Office Hvis du ønsker at foretage en omfattende evaluering af dine data og du har en stor, centralt styret flåde, er TIS-Office den perfekte løsning. Softwaren installeres lokalt og kan enten anvendes som enkeltstående løsning eller som netværksløsning. Til TIS-Office kræves der it-kendskab og en relevant it-infrastruktur. TIS-Compact II Hvis du ønsker at visualisere og udskrive arkiverede data men ikke har brug for omfattende evalueringer, er TIS-Compact II hvad du har brug for. TIS-Compact II er en downloadkey med datavisualiseringssoftware som gør det muligt for dig at visualisere og arkivere data på din computer og at udskrive dem. Denne løsning er specielt velegnet for selvkørende vognmænd. 12

13 TIS-Web grænseløs og fremtidssikret Med den internetbaserede løsning TIS-Web får du alle fordelene ved en brugervenlig datastyringsløsning uden at skulle investere i en it-infrastruktur. De downloadede massehukommelses- og førerkortdata gemmes på et professionelt datacenter med adgangskodebeskyttelse og regelmæssig backup. Dataene krypteres og overføres via internettet. Takket være automatisk opdatering af softwaren er programmet altid på forkant med den teknologiske udvikling. Eksempel: chaufførkalender En multilevel-prismodel* retter sig også mod din specifikke brugerprofil. Gebyrerne afhænger af antallet af chauffører og brugere og af hvor mange funktioner der anvendes. Disse kan vælges via de mange forskellige brugerniveauer og kan optionelt når som helst udvides. Startsættet med DLK II og kortlæser giver dig en økonomisk introduktion til den professionelle datastyrings verden. Eksempel: rapport i Med TIS-Web kan du: visualisere, arkivere, evaluere og administrere massehukommelses- og førerkortdata indlæse, visualisere og evaluere diagramark gendanne downloadede filer for alle chauffører, køretøjer og tidsperioder (f.eks. til myndighedernes inspektion) se med det samme om der er manglende poster i de downloadede data kontrollere dine chaufførers køre/ hviletider tjekke dine chaufførers rådighed og oprette arbejdsplaner tjekke køretøjsudnyttelse og planlægge og gennemføre forestående køretøjshændelser (f.eks. dækskift) få vist hastighedsdata oprette rapporter som giver et tydeligt opsat resume af data for de ønskede tidsperioder eksporter resultater til andre programmer til videre bearbejdning Med TIS-Web får du: automatisk signaturtjek af downloadede filer og underretning hvis nogen filer er defekte en påmindelsesfunktion for forestående downloads automatisk sletning af data ved udløb af tidsgrænsen for arkivering * Bemærk at prismodellerne er landespecifikke.. 13

14 Datastyringsløsninger TIS-Office den højtydende kontorløsning TIS-Office, den lokale datastyringsløsning, gør det muligt for dig at visualisere, arkivere og administrere data og at udføre omfattende dataevaluering. TIS-Office kan anvendes som enkeltstående løsning eller som netværksløsning og gør det muligt for flere ansatte at få adgang til dataene, afhængigt af konfigurationen og af tildelingen af brugerrettigheder. Softwarens modulære design giver mulighed for fleksible valg inden for spektret af funktioner, og den kan udvides når som helst det bliver nødvendigt. Til arkivering med TIS-Office kræves modulerne Basic og Archive. Der fås forskellige moduler til dataevaluering. Startsættet med DLK II giver dig en økonomisk introduktion til den professionelle datastyrings verden. Eksempel: evaluering af aktiviteter Visning af data som på et diagramark i Med TIS-Office kan du: visualisere, arkivere, evaluere og administrere massehukommelses- og førerkortdata indlæse, visualisere og evaluere diagramark gendanne downloadede filer for alle chauffører, køretøjer og tidsperioder (f.eks. til myndighedernes inspektion) se med det samme om der er manglende poster i de downloadede data kontrollere dine chaufførers køre/ hviletider tjekke dine chaufførers rådighed og oprette arbejdsplaner tjekke køretøjsudnyttelse og planlægge og gennemføre forestående køretøjshændelser (f.eks. dækskift) få vist hastighedsdata oprette rapporter som giver et tydeligt opsat resume af data for de ønskede tidsperioder eksporter resultater til andre programmer til videre bearbejdning Med TIS-Office får du: automatisk signaturtjek af downloadede filer og underretning hvis nogen filer er defekte en påmindelsesfunktion for forestående downloads automatisk sletning af data ved udløb af tidsgrænsen for arkivering 14

15 TIS-Compact II lille men stærk TIS-Compact II er en alt i et-løsning for download og arkivering. Med den får du et basisprogram til visualisering, download, arkivering og udskrivning af køretøjs- og chaufførdata. Ved hjælp af en speciel Downloadkey hvorpå TIS-Compact II-softwaren er præinstalleret, kan du hurtigt og nemt downloade data fra digitale fartskrivere og isatte førerkort og overføre dem til en computer som om du f.eks. brugte en USB-nøgle. Derefter kan du visualisere og arkivere disse data på din computer og udskrive dem. TIS-Compact II fås også som et bærbart TIS-Compact-sæt sammen med en mobil kortlæser. Dette gør det muligt for chaufførerne at downloade dataene fra deres førerkort uden behov for et virksomhedskort. Udskrift af aktiviteter Kalenderfunktion i Med TIS-Compact II kan du: downloade massehukommelsesog førerkortdata fra alle digitale fartskrivere der skal sættes et virksomhedskort i apparatet for at dataene kan downloades nemt overføre dataene til en computer få vist aktiviteter for enkelte chauffører (køretid, arbejdstid og hviletid) og en hastighedsprofil for de foregående syv dage eksportere data til bearbejdning i andre computerapplikationer udskrive de viste køretøjs- og chaufførdata Med TIS-Compact II får du: automatisk signaturtjek af downloadede filer og underretning hvis nogen filer er defekte en påmindelsesfunktion for forestående downloads TIS-Compact II 15

16 Datastyringsløsninger Kort oversigt over TIS-løsninger Dataarkivering Arkivering af data fra førerkort og digitale fartskrivere med tjek ved hjælp af digital signatur Gendannelse af downloadede filer for alle chauffører, køretøjer og tidsperioder (f.eks. til myndighedernes kontrolprocedurer) TIS-Compact II TIS-Office 1) TIS-Web 2) Automatisk sletning af data ved udløb af tidsgrænsen for arkivering Datafangst Fangst af masterdata for hjemstederne Fangst af masterdata for chauffører og køretøjer (automatiseret via førerkort og Downloadkey) Fangst af diagramarkdataene fra analoge fartskrivere (ved hjælp af en VDO Tachograph Chart Analyser og et tastatur) Fangst af diagramarkdataene fra analoge fartskrivere (ved hjælp af en skanner) Visualisering og evaluering af data Visning af downloadfiler Registrering af huller mellem downloads Visning af dataene i tabelform og som diagramark Verificering af køre/hviletidsperioder Verificering af hastighedsdata Evaluering af chaufføraktiviteter Evaluering af køretøjsudnyttelse Chaufførkalender (arbejds- og køretider) Egnede indlæsningsapparater Downloadkey Mobil kortlæser Kortlæser Downloadterminal Udendørs terminal Downloadapparat (DLD med kort rækkevidde og DLD med lang rækkevidde) VDO Tachograph Chart Analyser (for analoge data) Planskanner (for analoge data) Mulige sprog EU-sprog, norsk... Nødvendig infrastruktur og administrative opgaver Egen infrastruktur for opbevaring og regelmæssig backup af data Computer(e) til lokal installation Computer(e) til klient-server-installation Computer(e) med internetadgang Datasikkerhed Databeskyttelse (der kræves adgangsdata, brugerdata og adgangskode) Krypteret dataoverførsel 1) Antallet af funktioner i TIS-Office afhænger af de valgte moduler. Tabellen viser antallet af funktioner ved anvendelse af alle moduler. Der fås følgende moduler: basismodul, arkivmodul, skannermodul, chaufførrapportmodul, køretøjsrapportmodul, overtrædelsesmodul og virksomhedsmodul. 2) Antallet af funktioner i TIS-Web afhænger af de valgte brugerniveauer: bronze, sølv og guld. Tabellen viser antallet af funktioner for brugerniveauet guld. Flerbrugerbetjening Automatiske softwareopdateringer Automatiske softwareopdateringer Bed din VDO-servicepartner om flere produktoplysninger om individuelle løsninger eller besøg vores hjemmeside: 16

17 17

18 Fordele for virksomhedsledelsen Kurser Hvordan kan dette hjælpe min virksomhed? Indførelsen af den digitale fartskriver medfører omfattende organisatoriske ændringer og investeringer for dig. Få det bedst mulige ud af de muligheder som denne ændring giver dig! Ved at uddrage værdifulde forretningsmæssige oplysninger fra de digitale arkivdata kan du optimere din organisation og forbedre dine driftsmæssige procedurer og kun på denne måde kan du tjene dine investeringer ind igen hurtigt og opnå vedvarende overskud. Spar tid når du kontrollerer køre/ hviletider, og når du overvåger overtrædelser. Optimer din udnyttelse af køretøjerne og spar omkostninger. Gør din personaleplanlægning bedre og reducer flaskehalse og chaufførernes spildtid. Automatiser dine vedligeholdelses- og værkstedsplaner og undgå unødvendigt slid og uheld. Få også det bedst mulige ud af alle disse fordele for dine ældre køretøjer ved at tilføje dine data fra analoge fartskrivere til arkivet. Du kan selvfølgelig også udstyre ældre køretøjer med digitale fartskrivere. Din VDO-servicepartner vil med glæde hjælpe dig hvis du skulle behøve det. Som din erfarne partner vil VDO med glæde hjælpe dig med at få fuldt udbytte af dine investeringer. Mere end VDO-servicepartnere i over 30 lande med den perfekte løsning for din virksomhed med pålidelige produkter og perfekt balancerede løsninger med fleksible systemkoncepter som kan vokse sammen med din virksomhed efterhånden som du får brug for dem med den pålidelighed der følger med en erfaren partner med et globalt servicenetværk 18

19 Yderligere tilbud fra VDO og Ketner For at hjælpe dig med at forberede dig effektivt til at arbejde med digitale fartskrivere har VDO og Ketner udviklet målgruppespecifikke uddannelses-koncepter. Takket være disse kurser vil du få al den støtte du har brug for i din læreproces med digitale fartskrivere, de forskellige komponenter og datastyringssoftwaren. På kurserne får du også forklaret alt hvad du behøver vide om de relevante EU-regler og deres betydning for hver enkelt målgruppe. Yderligere oplysninger om VDO-uddannelse kan du finde på: Besøg eller for retningslinjer for digitale fartskrivere og produktoplysninger om andre VDO-løsninger. 19

20 De oplysninger der gives i denne brochure, indeholder kun generelle beskrivelser eller ydelseskarakteristika der ikke altid gælder som beskrevet ved faktisk anvendelse, og som kan ændres som resultat af yderligere udvikling af produkterne. Disse oplysninger er kun en teknisk beskrivelse af produktet. Det er ikke hensigten at disse oplysninger skal være en speciel garanti for en bestemt kvalitet eller en bestemt holdbarhed. En forpligtelse til at levere de respektive karakteristika eksisterer kun såfremt dette udtrykkeligt er kontraktligt aftalt. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af rådigheden såvel som tekniske ændringer. by Continental Trading GmbH All rights reserved. A2C Edition 09 / 2008 Axel Ketner A/S Fabriksparken Glostrup Tlf.: Fax:

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Introduktion til Mamut Online Desktop

Introduktion til Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Online Desktop Introduktion til Mamut Online Desktop Indhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 5 Status... 19 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Travel CRM Version 14.MBS.EXT.TRA.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Om Mamut

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Version 14 MBS.EXT.BIT.DK.2011.01 3 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet IT Scanning Copy Print Invester i rentabilitet 1 Kontorets skjulte ressource Udviklingen går rasende hurtigt. Sandsynligvis er stort set alle dine processer digitaliserede og integrerede i din virksomheds

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning you can Få større kontrol over og øget effektivitet i dit scannings- og kopieringsmiljø Hvad er uniflow? uniflow er en softwareplatform, der

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder i

Læs mere

Juletilbud til Mamut kunder

Juletilbud til Mamut kunder EKSTRA BRUGERLICENS rabat Læs mere side 3 INVESTER I VIDEN op til 47% på kursus Læs mere side 8 op til 47% 9 AF 10 HAR ADGANG TIL INTERNETTET! Er du tilgængelig? Læs mere side 4 Juletilbud til Mamut kunder

Læs mere