Tanker vedr. fremtidige sommerstævner - Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker vedr. fremtidige sommerstævner - Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund"

Transkript

1 Tanker vedr. fremtidige sommerstævner - Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund 1. Indledning Sommerstævnet 2012 arrangeret af Baptistkirken i Danmark (BiD/BaptistKirken) og Det Danske Missionsforbund(DDM/Missionsforbundet) i forening blev en succes. Over deltagere samledes i Mariager til en uge med fællesskab med Gud og med hinanden på tværs af kirkesamfund. Stævnets succes har derfor affødt en række spørgsmål. Det må for eksempel overvejes, om der er basis for, at BaptistKirken og Missionsforbundet fremadrettet afholder fælles sommerstævner. Hvis dette spørgsmål besvares bekræftende må det overvejes, hvilke faciliteter der kræves til formålet. Vil Missionsforbundets nye efterskole, Lindenborg, kunne rumme et sådant stævne osv.? Den her skitserede rapport er udarbejdet af Ketty Søgaard (DDM), Torben Jeppesen (DDM), Kasper Klarskov (BiD) og Andreas Højmark Andersen (BiD). Vi fik i forlængelse af Sommerstævnet 2012 til opgave at kortlægge hvilke faciliteter, der skal til, for at BiD og DDM kan afholde et fælles sommerstævne. Yderligere er vort mandat at kortlægge forholdene på og omkring Lindenborg med henblik på en vurdering af, hvad der skal til, før et sommerstævne kan afholdes på Lindenborg. Vi er udpeget af hhv. DDM s Forbundsråd og BiD s Ledelse. Vi har bestræbt os på med udgangspunkt i det, vi sammen har oplevet i Mariager i år at fremlægge behov samt mulige løsningsforslag. Vi har ikke kompetence til at træffe afgørelser, og stiller derfor i det følgende en række spørgsmål til BiD, DDM, BBU og MBU, ligesom vi også giver en række bud på, hvordan disse spørgsmål kan besvares. Rapporten indeholder en gennemgang af 12 større forudsætninger for at kunne holde fælles stævne, som leder til den til slut angivne konklusion, som står for forfatternes egen regning. Vi har i processen besøgt Lindenborg i forbindelse med skolens officielle indvielse. Vi glæder os til at følge den fremtidige samtale, og står naturligvis til rådighed for uddybende og supplerende oplysninger! Haderslev d. 20. august 2012 Ketty Søgaard, Torben Jeppesen, Kasper Klarskov & Andreas Højmark Andersen 1

2 2. Campingområde 2.1 Overnatningsfaciliteter Det er vores opfattelse, at der til et sommerstævne er behov for et stort område til udendørs overnatning. På Sommerstævnet 2012 i Mariager blev der overnattet i ca. 340 forskellige udendørsenheder. Dette fordeler sig på henholdsvis ca. 300 campingvogne og 40 telte. På Sommerstævnet 2012 var pladsen indrettet med et campingområde for teenagere, et campingområde for de lidt ældre unge samt et campingområde for voksne. Det er vores klare vurdering, at de udendørs overnatningsfaciliteter, der stilles til rådighed på Lindenborg, til fulde lever op til de forventninger, man med rette kan have til et sommerstævne. Der forefindes et stort campingområde med plads til 500 enheder samt yderligere 3-4 potentielle campingområder på Lindenborgs grund. Disse områder forefindes bag hallen, fodboldbanen i bunden af campingpladsen, på nordsiden af asfaltvejen der afgrænser det største græsareal samt ved amfiscenen ned mod fjorden. Det ene område på nordsiden af asfaltvejen kan med fordel anvendes til såvel teenage- som ungdomscampingplads. Det er vores vurdering, at der på denne plads er kapacitet til, hvad der i 2012 har været målrettet mod One og Platform samt endvidere to store programtelte. Vi indstiller, at der stilles udendørs overnatningsfaciliteter til rådighed for disse to programspor ikke værelser, som DDM s U-lejr har haft tradition for. 2.2 Toilet og badefaciliteter mv. Toiletter På stævnet i Mariager har vi, efter vores skøn, haft mellem 26 og 28 toiletter til disposition. Dette tal inkluderer ikke de toiletter, som forefindes på de lejede værelser. Disse toiletter var fordelt mellem hallen, den røde bygning på campingpladsen samt én lejet toiletvogn placeret på hallens ene langside. På Lindenborg forefindes der, foruden toiletterne på elevværelserne, 8 toiletter ved hallen samt nogle få toiletter i Stadionhuset. Der er ydermere toiletter ved Spisesalen. Det er derfor vores vurdering, at der på Lindenborg er behov for toiletter mere. Disse toiletter, som kan lejes i vogne, skal placeres på campingområdet, da der vil være langt fra yderområderne på campingpladsen til toiletterne ved hallen og Stadionhuset. Toiletvogne kan lejes i forskellige størrelser, men forefindes typisk i vogne a 4-8 toiletter. Vi foreslår leje af en toiletvogn med 6 toiletter og to urinaler. Den foreslåede vogn er opdelt i to rum med 4 toiletter i det ene og 2 toiletter og 2 urinaler i det andet. En sådan vogn vil koste 220,00 kr. pr. dag. Minimumslejen er 10 dage, hvilket betyder en pris på 2.200,00 kr. pr. vogn inklusive forsikring men eksklusive fragt. To vogne af denne type vil opfylde vore behov, og dette vil koste knap kroner plus fragt. Dette prisniveau er væsentligt lavere end forventet, og kan rummes inden for den budgetramme, vi havde på Sommerstævnet i Mariager, hvor der blev afsat kroner til toiletvogne. 2

3 Badefaciliteter Ved egen sammentælling er vi nået frem til, at der i Mariager har været ca. 25 bade til rådighed for dette års sommerstævnecampister. Disse bade fordeler sig mellem flere rum under hallen samt kabiner i den røde bygning på campingpladsen. Vi er opmærksomme på, at badefaciliteterne i den røde bygning ikke har været optimale for børnefamilierne, da kabinerne ikke er store. På Lindenborg forefindes 2x 4 brusere ved hallen, samt 2x4brusere i Stadionhuset. Dette tal inkluderer ikke de badefaciliteter, der knytter sig til elevværelserne. Det er vores vurdering, at vi har behov for yderligere baderum/brusere. Dette kan løses ved at leje badevogne. Badevogne kan lejes i forskellige størrelser, fx vogne med 2-3 bade pr. vogn, men der forefindes også vogne med helt op til 8 bade pr. vogn. Vi foreslår, at der lejes 2 vogne med op til 8 bade pr. vogn, hvor hvert baderum har separat indgang fra det fri. Der er endvidere gulvvarme i vognen. På denne måde behøver vi ikke anvende kønsopdelte vogne. Prisen for leje af en badevogn kan som udgangspunkt ikke blot slås op i et priskatalog, men kræver, at der afgives tilbud. Vi har kontaktet et firma, der kan levere sådanne vogne, men har ved aflevering af denne rapport endnu ikke modtaget et konkret tilbud. Vi forestiller os dog ikke en pris, der for to vogne overstiger kroner. Vi er bekendte med, at der på Sommerstævnet 2012 ikke blev afsat penge til badevogne, og at der som en konsekvens heraf må skrues lidt op for omkostningerne til campingområdet samlet set. På nuværende tidspunkt er der ikke kloak, el og vand i campingpladserne. Dette må færdiggøres inden Sommerstævnet Se yderligere herom nedenfor. Mulighed for opvask Det er over for os blevet påpeget, at der i 2012 har manglet opvaskefaciliteter til campisterne. 3. Lokaler til programspor På Sommerstævnet 2012 har der kørt en række parallelle programspor. Det drejer sig bl.a. om tilbud målrettet særlige aldersgrupper og tilbud om undervisning på særlige sprog. I det følgende er rapporten bygget op efter spor. 3.1 Børn i alderen 0-10 år Kidz 2012 blev primært afholdt i klasseværelser, hvor der hver formiddag var undervisning målrettet særlige aldersgrupper. Det har været nævnt, at nogle baptister har savnet et stort telt til fællessamlinger, men det er ellers vores indtryk, at Kidz 2012 er forløbet hensigtsmæssigt og til stor tilfredshed under hensyntagen til de lokaler, der har været stillet til rådighed. Det er vores klare opfattelse, at formiddagsundervisningen til fulde kan rummes i lokaler ved hallen, hvortil der er knyttet 3 disponible klasselokaler i stueplan, samt yderligere lokaler i kælderen. Ønskes der i stedet et stort børnetelt, som Baptistkirken har haft det gennem mange år, må der påregnes ekstra omkostninger til leje af telt, stole, teknik, scene mv. 3

4 Der forefindes glimrende udendørsarealer ved Lindenborg, som med fordel kan anvendes til sport mv. (se yderligere nedenfor) 3.2 Betweenagere Rock 2012 havde deltagelse af knap 120 børn i alderen år. Det primære program fandt sted i Musikhuset, og der var endvidere indrettet cafe i Højskolens gamle spisesal. Det er vores vurdering, at der til betweenagere er brug for et område til program og et område til cafe. Et sådant område forefindes ikke på Lindenborg på nuværende tidspunkt. Det er derfor vores vurdering, at vi må leje et telt til denne aldersgruppe. Herudover er der behov for leje af teknik, stole, scene, borde til cafeen mv. Til brug for denne rapport har vi fundet priser på et telt godkendt til 270 personer med et areal 300 kvm. Prisen for en uges leje inkl. opsætning men ekskl. fragt udgør ca kroner. Det er vores vurdering, at der med fordel kan lejes ét stort telt, hvor der både kan være plads til program og cafe. Et sådant telt vil være et naturligt samlende sted hele ugen. Lejes et telt med % mere plads end nødvendigt, vil der endvidere være tilstrækkelig luft til, at også udendørsaktiviteter kan flyttes ind i tilfælde af regn. Et estimat på en pris for et helt telt inkl. inventar, scene og teknik vil være rundt regnet kr. 3.3 Teenagere ONE 2012 havde deltagelse af knap 130 teenagere i alderen år. Det primære program fandt sted i Mariagerfjord Frikirke, hvor der var såvel program som cafe. Det er vores vurdering, at der som, til betweenagere, er brug for et område til program og et område til cafe. Herudover er der behov for leje af teknik, stole, scene, borde til cafeen mv. Vi foreslår en løsning skitseret på samme måde som under punkt 3.2, da et sådant miljø ikke findes på Lindeborg på nuværende tidspunkt, og vi henviser derfor til behandlingen ovenfor. 3.4 Voksenspor 1 På Sommerstævnet 2012 I Mariager deltog ca. 920 voksne. Dette tal dækker over faste deltagere på Spor 1 Perron og Spor 2 Platform. Der er ikke statistisk materiale til rådighed, der kan uddybe hvor mange, der havde sin primære gang på hhv. Spor 1 og Spor 2. Hal Voksenspor 1 Perron havde i Mariager primært til huse i den store hal. Her var der til åbningsmødet samt til fællesmødet onsdag aften plads til op imod mennesker. På Lindenborg forefindes en hal. Denne hal er pt. godkendt til 870 mennesker, men det er formaliteter, der mangler, før en godkendelse til er på plads. Dette efterlader som udgangspunkt en udfordring. Det kan derfor undersøges, hvad der skal til, før lokale brandmyndigheder er villige til at godkende hallen til fx deltagere, lige som det af programudvalget kan overvejes, om det er nødvendigt at afholde fællesmøder, som Missionsforbundet til eksempel ikke har for vane. Der er dog potentielt mulighed for at 4

5 transmittere et møde i den store hal til Foredragssalen, hvilket dog forudsætter, at der ikke foregår program her samtidig. Der skal til hallen lejes scene, teknik og stole. Seminarer I Mariager blev der afholdt en lang række parallelle seminarer om eftermiddagen. Visse dage kørte 7 seminarer (herunder generalforsamlinger) parallelt. Det er potentielt muligt at opretholde dette seminarniveau på Lindenborg, bl.a. fordi børnesporet ikke bruger klasseværelserne om eftermiddagen. Når dette er sagt, anbefaler vi, at der skæres en smule ned på omfanget af seminarer. Vi mener, det er en styrke at favne meget på en gang, men anbefaler at male med en knap så bred pensel, så ingen seminarer har for lave deltagertal. Vi foreslår derfor et loft på 5 parallelle seminarer for voksne dvs. et loft på 5 parallelle seminarer for Perron og Platform tilsammen herunder generalforsamlinger. Vi ser en potential udfordring for så vidt angår teknik, da vi ikke på nuværende tidspunkt ved, om der til eksempel er en projektor i hvert klasseværelse. Vi vurderer ikke, at der i klasseværelserne er behov for lydanlæg og mikrofoner. I klasselokalerne og i de øvrige lokaler, der er egnede til afholdelse af seminarer, forefindes der stole, og en scene er ikke nødvendig. Vores vurdering er derfor, at eneste ekstraomkostning vil være i form af leje af projektorer. 3.5 Voksenspor 2 På Sommerstævnet 2012 I Mariager deltog som sagt ca. 920 voksne. Dette tal dækker over faste deltagere på Spor 1 Perron og Spor 2 Platform. Der er ikke statistisk materiale til rådighed, der kan uddybe hvor mange, der havde sin primære gang på hhv. Spor 1 og Spor 2. Spor 2 Platform benyttede i Mariager primært aulaen, der er godkendt til 230 personer. Denne størrelse var passende, og det var kun en enkelt aften, at rammerne sprængtes. Dette var forventet, da aftenens taler var stævnets hovednavn, Shane Claibourne. Platform havde et cafeområde mellem aulaen og den store hal. På Lindenborg er en foredragssal, som er godkendt til 170 personer. Ved første øjekast er det vores vurdering, at denne foredragssal er større end aulaen i Mariager. Ved siden af foredragssalen er der ligeledes mulighed for at lave et cafemiljø for dette programspor. Det nærliggende fysiklokale kan derfor fungerer som tekøkken med mulighed for kaffebrygning mv. til cafeen. Det er vores vurdering, at der kan være behov for teknik, mens vi forventer, at der forefindes tilstrækkeligt antal stole i foredragssalen. Det skal dog også nævnes, at der kan være brug for borde og stole til cafeområdet. For så vidt angår antal af seminarer henvises til punkt Sekretariat 5

6 I Mariager har stævnesekretariatet og BaptistKirkens sekretariat haft til huse i fysiklokalet med udgang til parkeringspladsen. Det er vores vurdering, at der ikke på Lindenborg er en lige så oplagt placering til et sekretariat, men en løsning kan findes. Der har været stillet forslag om leje af en skurvogn, men dette blot nævnt til overvejelse. Vi vil dog anbefale, at TV-lokalet i den gamle elevfløj indrettes til Information som vi foreslår sekretariatet omdøbes til. Dette lokale vil være velegnet, hvis der bliver skabt et miljø med spisetelt og bogtelt på græsarealet mellem værelsesbygningerne og spisesalen. Lokalet vil dermed udgå som et lokale til seminarer og workshops. Vi foreslår, at visse dele af sekretariatsfunktionen nytænkes således at alle campister ikke skal omkring Informationen for at hente næsten tomme kuverter. Info om campingområdet kan tilgå campisterne elektronisk. Navnet informationen signalerer efter vores vurdering endvidere imødekommenhed. 4. Sociale områder, bogtelt mv. På Sommerstævnet 2012 havde vi hele ugen et bogtelt leveret af forlaget Alstrup. Der var mulighed for udstillinger fra skoler, landsorganisationer, missionsprojekter og private projekter i stævnecafeen, som også fungerede som spisesal. Købnerkirkens Baptistmenighed leverede ikke blot en pølsevogn, som BaptistKirken har haft tradition for, men en hel cafe med mulighed for spisning og med flere arrangementer. En redegørelse for muligheder og begrænsning i forbindelse med spisning kan læses nedenfor under punkt 5. Det er vores vurdering, at Købnerkirkens cafe i 2012 bidrog med mulighed for spisning samt et særligt godt miljø. Vi vurderer, at et sådant miljø vil være en gevinst også i For at skabe liv på campingpladsen, vil vores indstilling være, at en sådan cafe indrettes her. Vi tror og håber på, at det kan lade sig gøre at udfordre en lokal menighed til at stable et sådant miljø på benene. Især når der også henvises til den økonomiske gevinst, Købnerkirken fik ved at drive projektet. (Et overskud på ca kr.) Da den store hal på Lindenborg kun er godkendt til 870 og snart 1170 er det vores vurdering, at der ikke her er plads til udstillinger, som vi har haft i Mariager i år. Vi forestiller os umiddelbart heller ikke, at udstillingerne placeres i et telt, som indrettes til spiseområde. En mulighed kunne være at knytte ønsket om et bogtelt sammen med ønsket om plads til udstillinger. Et sådant telt kunne placeres sammen med et spisetelt mellem værelsesfløjene og Lindenborgs spisesal. Vi har haft kontakt med ProRex, som er interesseret i muligheden for at stå for bogsalget på Sommerstævnet De har tidligere betalt kr. for at deltage på DDM s Sommerkonferencer. Vi indstiller, at der lejes et telt, der kan rumme både bogsalg og udstillinger, og vores forslag er derfor, at ProRex betaler ca kroner af den samlede omkostning, mod at stævnet betaler resten, og dermed skaber plads til vore egne udstillinger. ProRex har været gode til at skabe atmosfære omkring deres salg, hvilket vil være et plus for de øvrige udstillinger. Det kunne overvejes, om man i år 2013 kun tilbyder udstillingsplads til officielle BiD og DDM-organisationer og projekter, og dermed venter med menighedsprojekter til 2014, blot for at kunne vurdere pladsbehov mv. 6

7 5. Spisning På Sommerstævnet 2012 mødtes to kulturer. Ikke blot mødtes to kirkesamfund med forskellige kirkelige traditioner, nej en stor forskel i måden at afholde sommerstævner sås tydeligt omkring spisetid, hvor mange deltagere fra Missionsforbundet selv lavede mad, og tilsvarende mange fra BaptistKirken havde bestilt mad. Den bestilte mad blev leveret af Kokkekompaniet, og uddelingen fandt sted i stævnecafeen, hvor der ligeledes var mulighed for at sidde og spise. Morgenmaden blev dog serveret i Mariager Efterskoles spisesal under ledelse af Hanne og Ole Skagen, Ingstrup menighed. I alt spiste ca. 127 deltagere hver morgen. Vi vurderer, at der i 2013 er behov for fællesspisning i forbindelse med 3 måltider. Udfordringen er, at hallen på Lindenborg er for lille til både at agere mødesal og spisesal. Hallen er desuden placeret langt fra Lindenborgs køkken. Det er dog vores vurdering, at det vil være muligt at etablere et spise/cafeområde i et lejet telt. Teltet kunne med fordel placeres mellem køkkenet og de to værelsesfløje gerne ved siden af et bogtelt med udstillinger jf. under punkt 4. Fordelen ved en sådan løsning er, at teltet placeres tæt på værelser og i ikke uoverskuelig afstand fra hallen. Der bliver længere at gå for de campister, der henter mad og spiser i campingvognene, men ikke så langt at det vil være urimeligt. Det kunne dog overvejes, om der skulle laves en udleveringsstation på campingpladsen. Foruden leje af et telt, er det påkrævet, at der lejes stole og borde til teltet. Af hensyn til teltstørrelsen kan det med fordel overvejes at lave tidsforskudt spisning, således at teenagere for eksempel spiser 30 minutter før de øvrige deltagere. Vi er dog usikre på, hvilken effekt dette vil have. Vedrørende et miljø på campingpladsen med mulighed for køb af mad henvises til punkt 4. Vi har ligeledes vurderet, om der er basis for at etablere et lille supermarked på campingpladsen i lighed med, hvad BaptistKirken tidligere havde i Mariager. Vores umiddelbare tanke var at udfordre en menighed til at lave et sådant indkøbssted, men efter moden overvejelse vil vi ikke indstille dette som et forslag, blot nævne, at vi har haft overvejelserne. Til slut blot en konstatering af at der er adskillige cateringfirmaer i og omkring Roskilde. 6. Værelser 6.1 Indkvartering På Sommerstævnet i Mariager var vi velsignet med en række gode værelser, som sammen med campingområdet udgjorde stævnets overnatningstilbud. I Mariager havde vi en kapacitet på 123 værelser. Disse værelser rummer alt mellem 1 og 4 senge, hvilket også betyder at værelsernes størrelse er forskellig fra bygning til bygning, ligesom det også er forskelligt fra bygning til bygning om der er bad på værelset. Prisen for et værelse er 700 kroner pr. seng for værelser uden bad og kroner pr. seng for værelser med bad. Der beregnes som udgangspunkt kun 2 senge pr. værelse, og prisen i det nye byggeri er dog kroner pr. seng. I 2012 har der reelt været brugt 40 enkeltværelser og 48 dobbeltværelser. Værelserne i bygningerne Storebælt, Lillebælt og Pavillionen er ikke regnet med i en værelsesstatistik, udarbejdet af Ketty Søgaard 7

8 efter information fra Else Würtz Nielsen. Informationerne fra Else er vedlagt rapporten her. Der er en betalingsprocent på ca. 65, hvilket betyder at ca. 65 % af værelseslejerne selv finansierer værelset. Resten dækkes via fx WildCard-ordninger eller lignende. Med dette allerede en antydning af, at værelsesudfordringen således er dobbelt, da den både vedrører værelseskapacitet og stævneøkonomien. Værelserne følger med i den samlede pladsafgift/leje som afregnes med skolerne i Mariager, hvilket betyder at de indtægter, der hentes hjem ved udleje af værelser, direkte påvirker stævneøkonomien. Til eksempel udgør værelsesleje i 2012 knap 20 procent af de samlede indtægter i budgettet. På Lindenborg forefindes ikke samme antal værelser, som der i år har været til rådighed i Mariager. Til rådighed er 49 elevværelser, der hver har 2 senge. Heraf har de 21 værelser eget toilet og bad og de resterende 28 har ét toilet med bad for hver to værelser. Der forefindes yderligere 7 værelser med hver to senge, hvilket giver en samlet kapacitet på 56. Lidt groft sagt betyder det, at der på værelsesfronten mangler knap 40 enkeltværelser i forhold til, hvad der er brugt i Vi har derfor undersøgt forskellige andre muligheder for værelsesindkvartering. På den nærliggende campingplads, som der kan læses om på forefindes en række hytter, som kan lejes. Der er en afstand på 3,5 kilometer fra Lindenborg til campingpladsen. Denne afstand er målt via krak og større veje, og dele heraf kan spares, hvis det er muligt at gå langs vandet. Dette forudsætter naturligvis godt vejr og farbare stier. Priserne for hytter er aldeles rimelige og fås til følgende priser: Type C: Der er tale om en hytte på 15 m 2. Hytten er indrettet med 2 rum: Et opholdsrum med thekøkken samt 2 sovepladser (køjeseng) og et rum med 4 sovepladser (køjesenge). Der er TV i opholdsrummet. Køkkenet indeholder køleskab, kogeplader, kaffemaskine, elkedel, div. køkkenudstyr, samt service til 6 personer. Der er vand i køkkenet. Pris pr. døgn: 425,00 dvs. fra søndag til lørdag: 2.550,00. Der forefindes 6 hytter af denne type. Type B: Der er tale om en hytte på 15 m 2 med bad og toilet. Hytten er indrettet med et rum, opholdsrum med the-køkken og 4 sovepladser (køjesenge), samt badeværelse m/toilet og bruser. Der er TV i hytten. Køkkenet indeholder køleskab, kogeplader, kaffemaskine, elkedel, div. køkkenudstyr, samt service til 4 personer. Pris pr. døgn: 495,00 dvs. fra søndag til lørdag: 2.970,00. Der forefindes 2 hytter af denne type. Type A: Der er tale om en hytte på 20 m 2 med bad og toilet. Hytten er indrettet med 2 rum: Et opholdsrum med the-køkken samt 2 sovepladser (køjeseng) samt et rum med 4 sovepladser (køjesenge), samt badeværelse m/toilet og brus. Der er TV i opholdsrummet. Køkkenet indeholder køleskab, kogeplader, kaffemaskine, elkedel, div. køkkenudstyr, samt service til 6 personer. Pris pr. døgn: 575,00. Dvs. fra søndag til lørdag: 3.450,00. Der forefindes 6 hytter af denne type. Type A+: Der er tale om en hytte på 25 m 2 med bad og toilet. Hytten er indrettet med soveværelse med dobbeltseng, stue med køkken og spiseplads, samt sovesofa, god trappe til hems med 2 sovepladser, badeværelse m/toilet og bruser. I stuen er der fladskærm m/dvd. Køkkenet indeholder 8

9 køleskab, ovn, kogeplader, kaffemaskine, elkedel, div. køkkenudstyr, samt service til 6 personer. Pris for 4 personer: 695,00. Dvs. fra søndag til lørdag: 4.170,00. Der forefindes 10 hytter af denne type. Dette betyder, at der på en nærliggende campingplads potentielt kan lejes op til 24 værelser i form af hytter. Vi er bekendt med, at der er en afstand på 3,5 kilometer, og at dette er en udfordring, men dog potentielt en mulighed for stævnedeltagere i bil. Det skal dog her nævnes, at lejeindtægterne modsat værelserne på skolerne i Mariager ikke bidrager til stævneøkonomien. Det kan overvejes, om Sommerstævnet skal leje alle 24 hytter på en gang, men vores indstilling er dog, at interesserede stævnedeltagere selv kontakter campingpladsen. Tættere på Lindenborg ligger Lindenborg kro. Afstanden mellem stævnepladsen og kroen er 1,7 kilometer. På kroen forefindes 15 værelser og en 4-værelses lejlighed, som kan lejes i såvel hverdage som weekender. Der er forskellige priser for en overnatning afhængig af, om overnatningen foregår i weekenden eller til hverdag. Et tilbud hentet fra Lindenborg Kros hjemmeside giver en pris på 900 kr. pr. nat for 2 personer i dobbeltværelse inkl. morgenmad i timerne fra kl , eller en pris på 700 kr. pr. nat for 1 person i enkeltværelse inkl. morgenbord kl Denne pris gælder dog kun søndag til torsdag. Fredag til lørdag er priserne 850,- kr. pr. nat for 2 personer i dobbeltværelse inkl. kaffe og kage ved ankomst samt morgenbord lørdag fra kl eller 700,- kr. pr. nat for 1 person i enkeltværelse inkl. kaffe og kage ved ankomst samt morgenbord lørdag fra kl I lighed med hytterne på den nærliggende campingplads er vores indstilling, at leje af kroværelser foregår privat og udenom Sommerstævnet, og der henvises i det hele til gennemgangen ovenfor. Der er ikke taget stilling til muligheden for anden beboelse udenfor stævneområdet, men vi er bekendt med, at Efterskolen ligger i et sommerhusområde, hvor det kan være muligt at leje et sommerhus til brug under et eventuelt sommerstævne. Missionsforbundets sjællandske menigheder ejer lejrstedet Kilden, som er placeret nogle kilometer fra stævneområdet på den modsatte side af vigen. Her er der potentielt plads til overnattende gæster, men der er tale om sovesale, hvilket har betydet, vi har udeladt denne overnatningsmulighed af den endelige anbefaling. En vurdering af den etniske udfordring foretages senere under punkt 8, hvorfor der henvises til afsnittet nedenfor. Afslutningsvis blot en understregning af, at vi anbefaler, at de 56 værelser på Lindenborg i første omgang primært fordeles mellem seniorer og gangbesværede. 6.2 Økonomi Som nævnt ovenfor påvirkede udlejningen af værelser på Sommerstævnet 2012 den samlede stævneøkonomi. Prisen for et værelse i Mariager er som udgangspunkt 700 kroner pr. seng for værelser uden bad og kroner pr. seng for værelser med bad. Der beregnes som udgangspunkt kun 2 senge pr. værelse, om end kapaciteten i den nye fløj er op til 4. Her er prisen kroner pr. seng. 9

10 Fra stævnebudgettet for 2012 kan det ses, at der budgetteres med en værelsesindtægt på i alt kr. Som også nævnt ovenfor, var der på dette års stævne en betalingsprocent på ca. 65, hvilket medfører en indtægt på knap kr. Fastholdes dette prisniveau i 2013 på Lindenborg, vil der kunne påregnes en indtægt som følger: 21 værelser med hver 2 senge a kr. inkl. eget toilet/bad vil kunne generere en indtægt på kroner, hvis alle værelser lejes ud. (Den ene værelsesfløj) 28 værelser med hver 2 senge a 700 kroner. Disse værelser deler toilet og bad med naboværelset, og vil kunne generere en indtægt på kroner, hvis alle værelser lejes ud. (Den anden værelsesfløj) 7 værelser med hver 2 senge a 700 kroner. Disse værelser har eget toilet men ikke bad. Disse værelser kan generere en indtægt på kr. hvis alle værelser lejes ud. (Stadionhuset) I alt kan Lindenborgs 56 værelser generere en indtægt på kroner, hvis prisniveauet for 2012 fastholdes. Dette er dog et spørgsmål, der er åbent for diskussion. Differencen mellem mulige indtægter i Mariager og på Lindenborg udgør op til kroner. Dette er et problem for stævnets samlede økonomi, som vi er bevidste om. Vi har under punkt 12 forsøgt at komme med forskellige forslag til andre måder at finansiere stævnet på, som kompenserer for tabet på værelseslejen. Det skal dog også her påpeges, at vi vurderer, at der på værelserne var en betalingsprocent på 65, hvilket omsat i økonomi betyder en indtjening på kroner, og dermed en difference på Lindenborg på kun knap kroner. 7. Udenomsarealerne Vi vil her kort redegøre for de mange muligheder, vi ser ved Lindenborgs udenomsarelaer. Det er klart vores vurdering, at vi her har flere og større muligheder end i Mariager. Der er på Lindenborg 2 store 11- mands fodboldbaner foruden campingpladserne og amfiscenen ned mod fjorden. Det er derfor vores vurdering, at der er plads til mere sport end i Mariager, lige som de traditionsrige fodboldlandsdelskampe vil kunne afholdes på stævnepladsen. Det er ligeledes vores vurdering, at der er mulighed for en særskilt teenagelejr flere steder på området. Endelig er det vores vurdering, at der er kapacitet til et udendørsmøde ved amfiscenen ned mod fjorden. På baggrund af vores besøg på Lindenborg, vurderer vi, at det ikke bliver et problem for seniorer og/eller gangbesværede at bevæge sig rundt mellem værelser, hal og et eventuelt spisetelt beliggende mellem værelsesfløjene og efterskolens spisesal. Vejen mellem disse steder er asfalteret, og Missionsforbundet har i de foregående år afholdt stævner i kuperet terræn, ligesom de, der har lejet værelse på Mariager Højskole, samt de, der har boet i bunden af campingpladsen i Mariager har måttet leve med en bakke. 8. Den etniske udfordring BaptistKirken har gennem flere år satset hårdt på at få de etniske medlemmer med på sommerstævnerne i Mariager. Gennem forskellige rabatordninger har man forsøgt at gøre det særligt økonomisk attraktivt at deltage, ligesom der er stillet indkvartering til rådighed på Mariager Efterskoles værelser. 10

11 Vi har gjort os nogle tanker om den hidtidige praksis. Det skal allerede her nævnes, at vore løsningsforslag ikke kun har til formål at løse et værelsesproblem. Vi ønsker at bidrage til løsningen på de udfordringer det giver, at være kirkesamfund med medlemmer og menigheder, der tager udgangspunkt i vidt forskellige kulturer. Vi glæder os over, at der på Sommerstævnet 2012 var en hel stribe nationaliteter repræsenteret. Ligeledes glæder det os, at etniske menigheder også var repræsenteret. Der var på sommerstævnet særlig undervisning for afrikanere og chiner ved præster, der taler netop disse sprog. Dog finder vi det ærgerligt, at den sociale integration på pladsen ikke ser ud til at lykkes optimalt. På afstand kan det se ud som om de fleste danske stævnedeltagere bor i campingvogn eller telt på campingpladsen, mens de fleste etniske deltagere bor på værelse. Denne geografiske adskillelse af deltagerne medfører desværre, at der ikke knyttes de optimale bånd mellem deltagerne. Vi er opmærksomme på, at en del af udfordringen løses ved kontaktgrupper, men vi tror, at integrationsindsatsen kan blive bedre. Et særligt godt eksempel på integration fandtes i år hos Holbæk Baptistmenighed, der havde gjort det til et projekt at integrere sine egne nydanskere med stævnet ved at indkvartere dem på campingpladsen og spise sammen med dem i Holbæk-gaden. Vi tror på, at ægte integration foregår på denne måde. Vi er naturligvis opmærksomme på, at en sådan model ikke af sig selv fungerer hvad angår selvstændige etniske menigheder, men en tanke kunne være at udfordre venskabsmenigheder til at tage sådanne initiativer. Dette vil forhåbentlig kunne bidrage til løsningen af integrationsudfordringen, lige som det vil frigive en række værelser, som der er behov for i Der er samtidig endog meget plads på campingområdet jf. gennemgangen ovenfor under punkt 2. Vi har i vort arbejde ligeledes forsøgt at tænke i løsninger for et særligt chin-program med op til 300 deltagere. Det er for os svært at vurdere, i hvor høj grad et sådant stævne integreres i et fælles BiD/DDMstævne, eller om et sådant stævne skal løbe parallelt men med fælles samlinger i løbet af ugen. Vi forestiller os 2 scenarier. Det ene scenarie omhandler leje af et særligt chin-telt på linje med Rock og One som beskrevet ovenfor. Udover teltleje må der påregnes omkostninger til leje af stole, scene, teknik osv. Et andet scenarie vedrører leje af en anden efterskole i området. Dette vil ikke skabe særlig integration på pladsen, men til gengæld skaffes flere værelser og indendørsfaciliteter. Til eventuelle fællessamlinger kan der lejes 5-6 busser til at køre fra fx Tølløse til Lindenborg. Afstanden herimellem er ca. 15 kilometer. Vi betragter det ikke som vores mandat at vælge mellem de forskellige løsningsforslag. Vi har i stedet bestræbt os på at henlede opmærksomheden på visse udfordringer ved den hidtidige praksis, og opfordrer derfor BaptistKirkens Ledelse og Missionsforbundets Forbundsråd til at drøfte denne problemstilling forud for afholdelsen af fremtidige fælles stævner. Dette som sagt ikke blot for at løse et konkret værelsesproblem, men for at sikre det optimale stævne for alle stævnets deltagere samt en optimal integration. 9. Teenage- og ungdomsarbejdet På Sommerstævnet 2012 deltog en stor flok teenager og unge. Det glæder vi os over! Dog må det konstateres, at deltagertallet kunne have været større. Dette skyldes, efter vores vurdering, flere faktorer. For det første Spejdernes Lejr, som blev afholdt i uge 30 i Holstebro. Denne lejr har helt sikkert betydet, at 11

12 en række spejdere har valgt Sommerstævnet fra i år. Derudover må det her omtales, at teenagelejren Crozzroadz, som ligeledes blev afholdt i uge 30, giver visse udfordringer. Foruden et lavere deltagerantal har det endvidere haft betydning for afviklingen af Rock og One, at det fra Missionsforbundets/MBU s side har været svært at skaffe ledere. En del af forklaringen på udfordringen er, at det har været svært at rekruttere ledere til to ugers lejr i træk. I de to kirkesamfund er der to forskellige holdninger til og kulturer for afholdelse af lejr. For BaptistKirken og BBU er Sommerstævnet den store årlige lejr for teenagere, hvor Missionsforbundet/MBU har en tradition for en stor teenagelejr i ugen op til Sommerstævnet, som dermed bliver lidt mere afslappet stævneuge. Der har i 2012 ligeledes været en udfordring med aldersgrænser, da de to kirkesamfund hver for sig har haft forskellige aldersgrænser til de forskellige børne- teenage- og ungdomsspor. Ligeledes har Missionsforbundets/MBU savnet sin egen U-lejr. Vi betragter det ikke som vores mandat at træffe beslutninger, der skal løse de her skitserede udfordringer. Vi ønsker dog at henlede opmærksomheden på visse udfordringer ved den hidtidige praksis, og opfordrer BBU s Landsledelse og MBU s Styrelse samt eventuelt BaptistKirken og Missionsforbundet til at drøfte disse problemstillinger forud for afholdelsen af fremtidige fælles stævner. 10. Demografi Til brug for denne rapport har vi ligeledes forsøgt at undersøge det hensigtsmæssige i at placer et sommerstævne ved Roskilde fjord. Vi har derfor kortlagt, hvor vore menigheder er placeret og dermed også forudsætter vi hvor vore medlemmer bor. For Missionsforbundet gør følgende fordeling sig gældende efter oplysninger fra Bo Lundgaard: 868 medlemmer i sjællandske menigheder 451 medlemmer i sydjyske menigheder (hvor de 400 medlemmer er fra Fyn samt Jylland fra Grindsted og syd på) 785 medlemmer i nordjyske menigheder Med en sådan fordeling, er det hensigtsmæssigt for Missionsforbundet at placere et sommerstævne på Lindenborg, da hovedvægten af medlemmer af DDM bor på Sjælland, Fyn og i det sydlige Jylland. Endvidere har man i DDM givet hinanden håndslag på at bakke op om Lindenborg, således at de nordjyske medlemmer prioriterer at komme til Lindenborg. For BaptistKirken er den demografiske fordeling en smule anderledes. Det følgende er baseret på tal fra den nyeste udgave af BaptistKirkens Håndbog: Ca medlemmer i Jylland heraf ca i Region Nordjylland. Ca. 500 på Fyn (Odense, Ringe, Svendborg, Oure) Ca. 800 på Sjælland, Lolland og Falster Ca i Region Hovedstaden - heraf ca. 235 på Bornholm Denne fordeling viser en klar nordjysk overvægt modsat DDM. Til brug for analysen har vi derfor foretaget en undersøgelse af kørselstiden fra henholdsvis Odense og Esbjerg blot til kortlægning af, hvorvidt 12

13 sønderjyder og fynboer har fordel af en flytning til Lindenborg. Ifølge Krak er der små 125 km. fra Odense til Lindenborg mod 200 km. fra Odense til Mariager. Omregnet til rejsetid efter gældende fartgrænser det vil sige uden at tage hensyn til kørsel med campingvogn er differencen en lille halv time i Lindenborgs favør. Der er ifølge Krak ca. 260 km. fra Esbjerg til Lindenborg, mod små 220 km. fra Esbjerg til Mariager. I rejsetid via motorvej er der dermed ikke den store forskel om end forskellen går i Mariagers favør. Konklusionen må derfor være, at ca medlemmer af BaptistKirken vil have en fordel af at placere stævnet på Lindenborg hvilket svarer til cirka halvdelen af det samlede medlemstal. (Sjælland + Hovedstaden + Fyn) Den store udfordring bliver derfor at flytte nordjyderne til Sjælland. Samlet må konklusionen være, at en placering på Lindenborg ikke er central for alle, men en fordel for lidt over halvdelen af de potentielle stævnedeltagere. Det er derfor vores holdning, at demografien ikke taler voldsomt imod at flytte stævnet fra Mariager til Lindenborg. 11. Andet I Mariager var vi på Sommerstævnet 2012 velsignet med kort afstand til indkøbsmuligheder. Ganske få hundrede meter fra stævneområdet er placeret en Rema 1000, og under 2 kilometer væk forefindes yderligere SuperBrugsen og andre muligheder for indkøb samt tankstation og pengeinstitut. Det er svært at komme til Mariager med offentlig transport, da der må påregnes togkørsel til Hobro og bus herfra. På Lindenborg er der ca. 2 kilometer til nærmeste indkøbsmulighed, hvor der forefindes en Dagli Brugs. I Svogerslev ca. 7 kilometer fra Lindenborg ligger både et pengeinstitut og en Netto. Derudover er der ca. 10 kilometer til Roskilde. Der kører en busrute til og fra Roskilde ca. 1,5 kilometer fra stævneområdet en rute med ca. én afgang i timen. I Roskilde er der mulighed for større indkøb. 12. Økonomi Ovenfor er skitseret en række løsningsmodeller for, hvorledes et stævne arrangeret af BaptistKirken og Missionsforbundet kan lade sig gøre på Lindenborg i Vi er bevidste om, at flere af vore løsningsforslag er behæftet med omkostninger, og vi vil her forsøge at samle op på den økonomiske side af sagen, lige som vi vil give nogle bud på, hvorledes stævneøkonomien kan komme til at balancere Pladsafgift leje af bygninger og udenomsarealer På Sommerstævnet i Mariager i 2012 har vi betalt for leje af bygninger, lige som vi har betalt ca i forbrug af el, vand og varme. Denne leje dækker Mariager Efterskole, Mariager Højskole samt Mariagerfjord Frikirke. Der forefindes på nuværende tidspunkt ikke en fast pris på, hvad det vil koste at leje Lindenborg med faciliteter fra år 2013 og fremefter. Der er, jf. oplysninger fra Bo Lundgaard, lavet en aftale mellem Missionsforbundet og Efterskolen Lindenborg om, at DDM etablerer kloak, el og vand på campingområdet inden Sommerstævnet i 2013, hvilket efterfølgende gives som en gave til efterskolen. Ifølge Bo Lundgaard vil pladsafgiften for 2013 derfor kun være forbruget, som i Mariager beløb sig til kroner. Dette betyder en besparelse for Sommerstævnet på kroner. Det må dog afklares, hvorvidt etablering af el, kloak og vand på campingområdet bekostes af DDM eller som en del af lejen. 13

14 12.2 Campingområdet Som omtalt under punkt 2.2 er det vores vurdering, at der er behov for yderligere toiletter og baderum, som alle må lejes. Ovenfor er skitseret, at vi foreslår leje af en toiletvogn med 6 toiletter og to urinaler. En sådan vogn vil koste 220,00 kr. pr. dag. Minimumslejen er 10 dage, hvilket betyder en pris på 2.200,00 kr. pr. vogn inklusive forsikring men eksklusive fragt. To vogne af denne type vil opfylde vore behov, og dette vil koste knap kroner plus fragt. Dette prisniveau er væsentligt lavere end forventet, og kan rummes inden for den budgetramme, vi havde på Sommerstævnet i Mariager, hvor der blev afsat kroner til toiletvogne. Vi foreslår, som skitseret ovenfor, at der lejes 2 vogne med op til 8 bade pr. vogn, hvor hvert baderum har separat indgang fra det fri. Prisen for leje af en badevogn kan som udgangspunkt ikke blot slås op i et priskatalog, men kræver, at der afgives tilbud. Vi har kontaktet et firma, der kan levere sådanne vogne, men har ved aflevering af denne rapport endnu ikke modtaget et konkret tilbud. Vi forestiller os dog ikke en pris, der for to vogne overstiger kroner. Vi er bekendte med, at der på Sommerstævnet 2012 ikke blev afsat penge til badevogne, og at der som en konsekvens heraf må skrues lidt op for omkostningerne til campingområdet samlet set, da det ligeledes må overvejes, om der skal lejes yderligere faciliteter til opvask. I alt er det vores forventning, at der må afsættes yderligere kroner plus fragt til campingområdet Faciliteter til program I lighed med gennemgangen under punkt 3, er det vores vurdering, at der skal lejes telte til henholdsvis betweenage- og teenageprogrammet. Vi har ovenfor foreslået, at der lejes store telte, som kan rumme såvel program som cafe. Et telt til 270 personer a 300 kvadratmeter koster jf. omtalte gennemgang kroner + fragt inkl. opsætning. Vi må påregne ekstra omkostninger til leje af stole, teknik og scene til brug for programmet samt yderligere borde til brug for cafeen for begge programspor, hvilket i alt betyder en samlet stigning i omkostninger på ca kroner. Til voksenspor 1 er det vores vurdering, at der ikke er behov for yderligere omkostninger til hallen, da vi i lighed med tidligere år må leje scene, teknik og stole. Til seminarer mv. kan der være behov for projektorer, hvis ikke dette forefindes i klasselokalerne, der vil være velegnede til seminarer. Det kan dog overvejes, om nogle menigheder vil stille projektorer til rådighed for sommerstævnet mod en forsikring således at hvis projektorerne beskadiges dækker Sommerstævnet reperationsomkostningerne. Til voksenspor 2 må der påregnes ekstra omkostninger til scene og teknik, hvis ikke et tilstrækkeligt anlæg forefindes på Lindenborg. Ydermere må der påregnes omkostninger til stole og borde til cafeen Spisning Som gennemgået ovenfor under punkt 5, er der på Lindenborg ikke mulighed for at spise i den store hal. Der må derfor lejes et stort telt til spisning samt yderligere stole og borde og eventuelt et gulv til teltets bund Værelser 14

15 Som gennemgået ovenfor under punkt 6, er der i forbindelse med værelserne 2 store udfordringer. Den økonomiske udfordring omhandler vigende indtægter på mellem og , som stammer fra værelsesleje. Det skal understreges, at vi har lagt de eksisterende Mariager-priser til grund, uden at tage stilling til en eventuel prisstigning. Dette kan indbringe dele af indtægtsdifferencen. Leje og udlejning af øvrige værelser/hytter vil foregå privat, og dermed ikke kunne give noget til det samlede stævneregnskab. Under punkt 8, Den etniske udfordring, har vi skitseret flere løsningsforslag for det tilfælde, at et chinstævne med 300 deltagere ønskes afholdt i sammenhæng med dette Sommerstævne. Her foreslås det enten at leje et stort telt på linje med betweenage- eller teenageprogrammet. Hertil kræves scene, stole, teknik mv. Alternativet er efter vores mening, at leje en efterskole fx Tølløse til brug for chiner, samt leje af busser til fællesprogrammer Øvrige økonomiske forhold For at stævneregnskabet kan balancere, er det vigtigt at klarlægge, om der foreligger et eventuelt overskud fra sommerstævnet i Hvis et overskud forefindes, er det vores indstilling, at disse penge benyttes til afholdelse af fremtidige sommerstævner. Det skal her bemærkes, at der er budgetteret med et lille overskud på ca kroner, som vil kunne overføres til Når dette er nævnt, vil vi også opfordre de to kirkesamfund til at overveje, om det er muligt at yde direkte tilskud til sommerstævnet. Det må afklares, når budgettet lægges. Vi har i vort arbejde blot taget udgangspunkt I, at deltagerpriserne holdes i ro, lige som vi især har talt om prisen for dagkort og aftenmøder. Det er vores holdning, at priserne på dagkort med fordel kan stige en smule, da det på nuværende tidspunkt næsten kan betale sig at deltage på dagkort frem for at deltage hele ugen. Tilsvarende kunne det overvejes, om der er basis for at tage en lille deltagerbetaling for deltagelse i aftenmøderne, som det kendes fra Pinsekirkens Summercamp Afrunding Vi betragter det ikke som vores mandat at træffe beslutninger, der skal løse de her skitserede udfordringer. Vi ønsker dog at henlede opmærksomheden på visse udfordringer og visse løsningsmuligheder, og opfordrer BaptistKirken og Missionsforbundet samt eventuelt ungdomsorganisationerne BBU og MBU til at drøfte disse problemstillinger forud for afholdelsen af fremtidige fælles stævner. 13. Fremtidsperspektiver I vort arbejde har vi slutteligt gjort os overvejelser vedrørende køb eller leje af udstyr. Vi har overvejet forskellige fremtidsscenarier og drømt stort om flere værelser, større hal og meget mere. Foreløbig blot en indstilling til BaptistKirken og Missionsforbundet om at afholde drøftelser med Efterskolen Lindenborg om fremtidige investeringer. Hurtige spørgsmål til afklaring kunne være, om det inden for en overskuelig fremtid giver mening at opføre en bygning i retning af den røde bygning på campingpladsen, om der bør installeres opvaskefaciliteter på campingområdet el.lign. Omkostningerne til opførelsen af disse faciliteter kan være en del af pladsafgiften. 15

16 14. Konklusion Endelig til det vigtigste konklusionen. Det er vores opfattelse, at det er muligt at afholde et fælles sommerstævne på Lindenborg i år Der er en del logistik, der skal gå op, og udstyr der skal lejes. Dette er ikke blot en praktisk udfordring men også en økonomisk udfordring. Udfordringer omkring rekruttering af ledere til teenage- og ungdomslejrene samt forholdene for nydanskere er ej heller blot praktiske og økonomiske spørgsmål det er også politiske spørgsmål og prioriteringer. Dette ændrer dog ikke på vort grundsynspunkt, nemlig at det er muligt at afholde et fælles stævne på Lindenborg allerede om knap et år. Værelsesudfordringerne kan løses. Der mangler groft sagt 40 enkeltværelser, og det er vor opfattelse, at der med campingpladsen og Lindenborg kro kan tilbydes værelser i nærområdet. Derudover kan der være mulighed for at leje et sommerhus i området. Det er ligeledes muligt at leje telte, der vil gøre det muligt at gennemføre betweenage- og teenageprogrammet under gode forhold, om end det ikke foregår indendørs, som vi oplevede det i Mariager. Der er visse økonomiske udfordringer forbundet med stævnet, bl.a. de øgede omkostninger til teltleje, teknik, stole osv. Samtidig kan vi risikere at miste indtægter i størrelsesordenen kroner på grund af manglende værelsesleje. Forudsætningen for denne beregning er et prisniveau på linje med år Der er dog en række usikkerhedsmomenter, der skal afklares, før en endelig konklusion kan træffes. Til eksempel må det afklares, hvor stor en pladsafgift, der skal betales i Det er dog stadig vores opfattelse, at det er muligt at afholde et fælles stævne. Vi mener dog, at der skal bygges et helt nyt stævne op fra bunden. Vi kan ikke i 2013 og de efterfølgende år leve med lappeløsninger, som mellemvejen mellem Baptisternes Missionsstævne og Missionsforbundets Sommerkonference. Hvis vi som kirkesamfund ønsker at være sammen hver sommer over en længere årrække, skal vi bygge en fælles kultur op sammen! Desuden må der foretages en evaluering af samarbejdet og pladsen umiddelbart efter et eventuelt Sommerstævne 2013 på Lindenborg. Slutteligt blot en opfordring til, at BaptistKirken og Missionsforbundet fører forhandlinger om fælles stævne ikke blot i 2013, men også i årene herefter. Dermed er vi efter sommerstævnet 2013 ikke i tvivl om tid og sted for sommerstævnet i Det skylder vi også vore dygtige medarbejdere! Vi ser store muligheder i et fremtidigt samarbejde. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen i vort lille udvalg, og vi står naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og spørgsmål. Vores indstilling er klar: Nemlig at vi alle mødes på Lindenborg i sommeren 2013 til det andet af en lang række sommerstævner arrangeret af BaptistKirken og Missionsforbundet i fællesskab. 16

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Hundeførerweekend på Himmerlandsgården. Kursus for dig og din hund maj 2017 (Bededagsferien)

Hundeførerweekend på Himmerlandsgården. Kursus for dig og din hund maj 2017 (Bededagsferien) 24 november 2016 Hundeførerweekend på Himmerlandsgården Kursus for dig og din hund 12-14 maj 2017 (Bededagsferien) En forlænget weekend med fart over feltet, fyldt med træningstilbud og inspiration til

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

KU prisliste ekskl. moms. 20% rabat er fratrukket. Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard.

KU prisliste ekskl. moms. 20% rabat er fratrukket. Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Side 1 Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Priserne dækker såvel faglige arrangementer, som arrangementer for og af KU s personale. Denne prisliste omfatter: Dagsmøder... alt inklusive...2

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Tilbud til Haunstrupgaard, den 27. august 2010 Kontaktperson hos TEAM BENNS: Tina Lund Jensen Telefon nr. : 4691024. Stöten UGE 7, 2011

Tilbud til Haunstrupgaard, den 27. august 2010 Kontaktperson hos TEAM BENNS: Tina Lund Jensen Telefon nr. : 4691024. Stöten UGE 7, 2011 Telefon nr. : 4691024 Stöten UGE 7, 2011 1 Telefon nr. : 4691024 INFO OM STÖTEN Skiområdet Stöten Stöten er en del af Nordens største skiområde Sälen, der består af 7 fjelde med hver sit skiområde.den

Læs mere

Ramsing cup 2014. Sæt kryds i kalenderen første weekend i august.

Ramsing cup 2014. Sæt kryds i kalenderen første weekend i august. Ramsing cup 2014 Sæt kryds i kalenderen første weekend i august. Igen i år vil Kirkeby IF sende børne og ungdomshold af sted til Ramsing Cup, som afholdes i Spjald, mellem Holstebro og Skjern. Ramsing

Læs mere

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/ Priser med EGEN campingvogn eller telt

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/ Priser med EGEN campingvogn eller telt PRISLISTE Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Priser med EGEN campingvogn eller telt 23/6 til 8/8 9/6-23/6 og 8/8 til 20/8 Før 9/6 og efter 20/8 Voksen per nat 98 kr. 87 kr. 82 kr. Barn op til 12

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2 Hold da helt ferie 2010 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side 1 Side 2 Revideret juni 2010 - Varenummer 3506 Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950 Ringkøbing Nyhed Lejligheden

Læs mere

Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard.

Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Side 1 Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Denne prisliste omfatter: Konference-, møde- og festlokaler.... 2-3 Overnatning. Værelser....4 Forplejning. Måltider....5 Dagsmøder... alt inklusive....6

Læs mere

Projekt Forslag Ferie hytter ved Bygholm camping

Projekt Forslag Ferie hytter ved Bygholm camping 2016 Projekt Forslag Ferie hytter ved Bygholm camping Dorte Normann Ole Pilgaard Andersen Per Andersen Thomas Monberg Andersen 24-09-2016 Indhold Idé beskrivelse... 3 Projekt idé... 3 Beliggenhed... 4

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2017 Pris højsæson 23/6-6/8 490 3430 69 483 Pris mellemsæson

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet København Thorshavnsgade 23, stuen, København

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger (Mini BIF-Cup afholdes

Læs mere

Lejlighederne er nyrenoverede og indeholder køkken, bad og toilet samt egen terrasse til hver af lejlighederne.

Lejlighederne er nyrenoverede og indeholder køkken, bad og toilet samt egen terrasse til hver af lejlighederne. Nonnebo Luksuslejligheder Nonnebo består af tre luksusfamilielejligheder med henholdsvis 2, 3 og 4 senge og mulighed for opredning i stuen, så der er plads til 4, 5 eller 6 personer. Lejlighederne er nyrenoverede

Læs mere

Divisionsturneringen 2003-2004

Divisionsturneringen 2003-2004 Divisionsturneringen: Finn Larsen Vinkelstræde 30 8900 Randers tlf. 86 43 46 47 email: divisionsturnering@skak.dk Randers, d. 6.4.2003 Til hovedbestyrelsemødet d. 18. april 2003 Divisionsturneringen 2003-2004

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Hotelværelser & hytter inkl. morgenmad

Hotelværelser & hytter inkl. morgenmad Hotelværelser & hytter inkl. morgenmad OPHOLD PRISLISTE 2014 Enkelt-/ Dobbeltværelse (EV/DV) 20m 2 værelse med dobbeltseng, sofa, bad og toilet, køleskab, kaffe/the faciliteter, TV, terrasse eller svalegangsbalkon

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Sommerhuset i Lalandia

Sommerhuset i Lalandia Roskilde afdeling Sommerhuset i Lalandia Digestien L 166, Rødby Udlejes til 8 personer Huset er i 2 plan, 103 m 2 Åbent køkken med spiseplads Køkken. Bryggers med vaskemaskine og tørretumbler Åben stue

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Skøn bolig i Valsgaard, velegnet til familie, par eller enlige. Østparken 8, Valsgaard, 9500 Hobro. Andelsrækkehus

Skøn bolig i Valsgaard, velegnet til familie, par eller enlige. Østparken 8, Valsgaard, 9500 Hobro. Andelsrækkehus Skøn bolig i Valsgaard, velegnet til familie, par eller enlige. Østparken 8, Valsgaard, 9500 Hobro Andelsrækkehus Skøn bolig i Valsgaard, velegnet til familie, par eller enlige. Østparken 8, Valsgaard,

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. Hold da helt ferie 2009 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Revideret februar 2009 - Varenummer 3506 Ringkøbing

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015 Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter, Lisbeth B. Petersen, Bent Aabling Paulsen og

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

TERP Spejdercenter. Generelt om. Praktiske oplysninger og udleje. Terp Spejdercenter Ho Bugt & Kongeå Distrikter KFUM-Spejderne i Danmark

TERP Spejdercenter. Generelt om. Praktiske oplysninger og udleje. Terp Spejdercenter Ho Bugt & Kongeå Distrikter KFUM-Spejderne i Danmark Rev. 2014 / 1 Generelt om TERP Spejdercenter Praktiske oplysninger og udleje 2014 Terp Spejdercenter Ho Bugt & Kongeå Distrikter KFUM-Spejderne i Danmark Hvor finder jeg hvad på Terp? Terp Spejdercenter

Læs mere

Som tak for hjælpen er der en hjælper fest ugen efter, hvor der også vil blive tid til evaluering af træf og indsats.

Som tak for hjælpen er der en hjælper fest ugen efter, hvor der også vil blive tid til evaluering af træf og indsats. Kære havkajroere i Holbæk Kajakklub, Som du tidligere har hørt om i en mail, holder havkajakroerne, - en internetforening for havkajakroere deres forårstræf i Holbæk Marina den 8. til 10. Maj, og vi er

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

INVITATION TIL. LANDSMESTERSKAB for single, double og triple. den 7.-8. september 2013 i Kolt/Hasselager. Vindere 2012

INVITATION TIL. LANDSMESTERSKAB for single, double og triple. den 7.-8. september 2013 i Kolt/Hasselager. Vindere 2012 INVITATION TIL Vindere 2012 LANDSMESTERSKAB for single, double og triple den 7.-8. september 2013 i Kolt/Hasselager DGI petanque, DGI Østjylland og KHIF Petanque klub inviterer hermed til landsmesterskaber

Læs mere

Program. Fredag 1.7. Lørdag 2.7.

Program. Fredag 1.7. Lørdag 2.7. Program Fredag 1.7. 14.30-15.30 Kaffe 15.30 Årsmøde med generalforsamling og Ordet og Israel her og nu. 18.00 Aftensmad 19.30-21.00 AFTENPROGRAM Tema: På vej mod Jesu genkomst * Mødestart for hele familien

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Børne- og ungdomslandsstævnet 2012 i Benløse/Ringsted

Børne- og ungdomslandsstævnet 2012 i Benløse/Ringsted Til: Dansk Floorball Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Att.: Per Stærk Larsen Børne- og ungdomslandsstævnet 2012 i Benløse/Ringsted Benløse den 15. august 2011 1 Benløse Floorball Club

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet København Thorshavnsgade 23, stuen, København

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 16. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

LEJEPROSPEKT - LINDVEDHAVE

LEJEPROSPEKT - LINDVEDHAVE LEJEPROSPEKT - LINDVEDHAVE Bo tæt på det grønne Bo tæt på infrastruktur Bo tæt ved Syddansk Universitet og kommende OUH. Nye lejeboliger i Lindvedhave - med adgang til det grønne, nær kommende OUH og let

Læs mere

Kopi til: Dato: 8. september Notat. Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af flygtninge

Kopi til: Dato: 8. september Notat. Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af flygtninge Til: ØKU og KMB BALLERUP KOMMUNE Kopi til: Dato: 8. september 2016 E-mail: ksc@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Notat Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af

Læs mere

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby 28.-30. oktober 2016 Du er inviteret 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby Pårørende weekend 28.-30. oktober 2016 En weekend for dig, som er ægtefælle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

VUMB 2014. Kære Deltagere. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2014. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge

VUMB 2014. Kære Deltagere. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2014. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge 09. januar 2014, Ebeltoft VUMB 2014 VUMB L BSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2014@gmail.com WEB www.vumb.dk Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING

DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING PRAKTISKE OPLYSNINGER Nøgler Nøgle til hytten fremsendes 3 4 dage før lejemålets påbegyndelse såfremt lejen er indbetalt. Dog vil vi i

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange 1 Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Beboerne på Vestereng er både under 50 år og over 50 år. Nogle flytter ind, fordi de ikke længere trives i botilbud med yngre beboere, der måske

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Aftale om udlejning til AVM i ishockey

Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727 2235 E-mail: booking@visitherning.dk

Læs mere

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer SE Udlandstur 2014 tur i Norge Hafjell v. Lillehammer Hvem? Alle elever på Sydvestjyllands Efterskole og medarbejdere + ægtefæller og børn i alt 180. Hvornår? Afrejse

Læs mere

Velkommen til Roots luxury camp

Velkommen til Roots luxury camp Velkommen til Roots luxury camp INDKVARTERING Du kan vælge at indkvartere dig i enten Eco Huts eller Deluxe Chalets. Fælles for disse typer værelser er at de er konstrueret i lokal rødsten, træ og andre

Læs mere

AKTIVITETER SÆSON 2018

AKTIVITETER SÆSON 2018 AKTIVITETER SÆSON 2018 Kære alle, Hermed planlagte aktiviteter for sæsonen 2018, som starter med datoer for de enkelte begivenheder og dernæst en nærmere beskrivelse samt oplysninger om tilmeldingsfrist,

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Sommerstævne 30. juni 2. juli tema: Bibelglæde. Arrangør:

Sommerstævne 30. juni 2. juli tema: Bibelglæde. Arrangør: Sommerstævne 30. juni 2. juli 2017 tema: Bibelglæde Arrangør: 1 Program Fredag 30.6. 14.30-15.30 Kaffe 15.30 Årsmøde med generalforsamling og Ordet og Israel her og nu 18.00 Aftensmad 19.30-21.00 AFTENPROGRAM

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012.

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. Så er det tid til at opleve noget kulturelt. Vi skal besøge Egeskov slot fredag d. 18. maj. Vi skal bo på DCU Camping Åbyskov - http://www.camping-aabyskov.dk/

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf Projektet er et delprojekt i Blåvandshuk Idrætscenter`s

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018 Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2018 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2018 Pris højsæson 19/6-5/8 500 3500 70 493 Pris mellemsæson

Læs mere

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen Strømlund Strømlund ligger i meget naturskønne omgivelser, 7 km. fra Fjellerup Strand", hvor der er en usædvanlig dejlig strand og skønt vand. Børnefamilier vil også have glæde af Djurs Sommerland, som

Læs mere

I n f o r m a t i o n e r 2 0 1 4

I n f o r m a t i o n e r 2 0 1 4 I n f o r m a t i o n e r 2 0 1 4 Kärnten - Recommended in Lonely Planet Best in Travel 2013. V o r e s å b n i n g s t i d e r : 1 6. 0 3. b i s 1 6. 1 1. 2 0 1 4 Schwimmbad Camping Mössler & Seecamping

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Pris: B02067CT Type transaktion Type ejendom Areal Værelser Badeværelser Pris Reference CEE

Pris: B02067CT Type transaktion Type ejendom Areal Værelser Badeværelser Pris Reference CEE Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 422 m2 Værelser 4 Badeværelser 3 Pris 890.000 Reference CEE En Tramite Side 1 fra 26 Beskrivelse af ejendommen Hus beliggende i urbaniseringen

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 Kun 12 pladser tilbage Sidste tilmeldingsfrist den 18. juni 2010 Velkommen til Paris byernes by Årets VM afholdes i Paris, som vel næsten ikke behøves

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer for godkendelse af Private Børnepassere Forvaltningen Børn og Uddannelse Vejledning samt orientering om gældende retningslinjer og lovbestemmelser på området for godkendelse af private børnepassere.

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer.

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer. Roskilde afdeling Sommerhuset på Møn Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby Udlejes til 6 personer. Huset er 71 kvm.: Stor stue i forbindelse med åbent køkken Stue med udgang til terrasse Køkken Soveværelse

Læs mere