Tanker vedr. fremtidige sommerstævner - Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker vedr. fremtidige sommerstævner - Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund"

Transkript

1 Tanker vedr. fremtidige sommerstævner - Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund 1. Indledning Sommerstævnet 2012 arrangeret af Baptistkirken i Danmark (BiD/BaptistKirken) og Det Danske Missionsforbund(DDM/Missionsforbundet) i forening blev en succes. Over deltagere samledes i Mariager til en uge med fællesskab med Gud og med hinanden på tværs af kirkesamfund. Stævnets succes har derfor affødt en række spørgsmål. Det må for eksempel overvejes, om der er basis for, at BaptistKirken og Missionsforbundet fremadrettet afholder fælles sommerstævner. Hvis dette spørgsmål besvares bekræftende må det overvejes, hvilke faciliteter der kræves til formålet. Vil Missionsforbundets nye efterskole, Lindenborg, kunne rumme et sådant stævne osv.? Den her skitserede rapport er udarbejdet af Ketty Søgaard (DDM), Torben Jeppesen (DDM), Kasper Klarskov (BiD) og Andreas Højmark Andersen (BiD). Vi fik i forlængelse af Sommerstævnet 2012 til opgave at kortlægge hvilke faciliteter, der skal til, for at BiD og DDM kan afholde et fælles sommerstævne. Yderligere er vort mandat at kortlægge forholdene på og omkring Lindenborg med henblik på en vurdering af, hvad der skal til, før et sommerstævne kan afholdes på Lindenborg. Vi er udpeget af hhv. DDM s Forbundsråd og BiD s Ledelse. Vi har bestræbt os på med udgangspunkt i det, vi sammen har oplevet i Mariager i år at fremlægge behov samt mulige løsningsforslag. Vi har ikke kompetence til at træffe afgørelser, og stiller derfor i det følgende en række spørgsmål til BiD, DDM, BBU og MBU, ligesom vi også giver en række bud på, hvordan disse spørgsmål kan besvares. Rapporten indeholder en gennemgang af 12 større forudsætninger for at kunne holde fælles stævne, som leder til den til slut angivne konklusion, som står for forfatternes egen regning. Vi har i processen besøgt Lindenborg i forbindelse med skolens officielle indvielse. Vi glæder os til at følge den fremtidige samtale, og står naturligvis til rådighed for uddybende og supplerende oplysninger! Haderslev d. 20. august 2012 Ketty Søgaard, Torben Jeppesen, Kasper Klarskov & Andreas Højmark Andersen 1

2 2. Campingområde 2.1 Overnatningsfaciliteter Det er vores opfattelse, at der til et sommerstævne er behov for et stort område til udendørs overnatning. På Sommerstævnet 2012 i Mariager blev der overnattet i ca. 340 forskellige udendørsenheder. Dette fordeler sig på henholdsvis ca. 300 campingvogne og 40 telte. På Sommerstævnet 2012 var pladsen indrettet med et campingområde for teenagere, et campingområde for de lidt ældre unge samt et campingområde for voksne. Det er vores klare vurdering, at de udendørs overnatningsfaciliteter, der stilles til rådighed på Lindenborg, til fulde lever op til de forventninger, man med rette kan have til et sommerstævne. Der forefindes et stort campingområde med plads til 500 enheder samt yderligere 3-4 potentielle campingområder på Lindenborgs grund. Disse områder forefindes bag hallen, fodboldbanen i bunden af campingpladsen, på nordsiden af asfaltvejen der afgrænser det største græsareal samt ved amfiscenen ned mod fjorden. Det ene område på nordsiden af asfaltvejen kan med fordel anvendes til såvel teenage- som ungdomscampingplads. Det er vores vurdering, at der på denne plads er kapacitet til, hvad der i 2012 har været målrettet mod One og Platform samt endvidere to store programtelte. Vi indstiller, at der stilles udendørs overnatningsfaciliteter til rådighed for disse to programspor ikke værelser, som DDM s U-lejr har haft tradition for. 2.2 Toilet og badefaciliteter mv. Toiletter På stævnet i Mariager har vi, efter vores skøn, haft mellem 26 og 28 toiletter til disposition. Dette tal inkluderer ikke de toiletter, som forefindes på de lejede værelser. Disse toiletter var fordelt mellem hallen, den røde bygning på campingpladsen samt én lejet toiletvogn placeret på hallens ene langside. På Lindenborg forefindes der, foruden toiletterne på elevværelserne, 8 toiletter ved hallen samt nogle få toiletter i Stadionhuset. Der er ydermere toiletter ved Spisesalen. Det er derfor vores vurdering, at der på Lindenborg er behov for toiletter mere. Disse toiletter, som kan lejes i vogne, skal placeres på campingområdet, da der vil være langt fra yderområderne på campingpladsen til toiletterne ved hallen og Stadionhuset. Toiletvogne kan lejes i forskellige størrelser, men forefindes typisk i vogne a 4-8 toiletter. Vi foreslår leje af en toiletvogn med 6 toiletter og to urinaler. Den foreslåede vogn er opdelt i to rum med 4 toiletter i det ene og 2 toiletter og 2 urinaler i det andet. En sådan vogn vil koste 220,00 kr. pr. dag. Minimumslejen er 10 dage, hvilket betyder en pris på 2.200,00 kr. pr. vogn inklusive forsikring men eksklusive fragt. To vogne af denne type vil opfylde vore behov, og dette vil koste knap kroner plus fragt. Dette prisniveau er væsentligt lavere end forventet, og kan rummes inden for den budgetramme, vi havde på Sommerstævnet i Mariager, hvor der blev afsat kroner til toiletvogne. 2

3 Badefaciliteter Ved egen sammentælling er vi nået frem til, at der i Mariager har været ca. 25 bade til rådighed for dette års sommerstævnecampister. Disse bade fordeler sig mellem flere rum under hallen samt kabiner i den røde bygning på campingpladsen. Vi er opmærksomme på, at badefaciliteterne i den røde bygning ikke har været optimale for børnefamilierne, da kabinerne ikke er store. På Lindenborg forefindes 2x 4 brusere ved hallen, samt 2x4brusere i Stadionhuset. Dette tal inkluderer ikke de badefaciliteter, der knytter sig til elevværelserne. Det er vores vurdering, at vi har behov for yderligere baderum/brusere. Dette kan løses ved at leje badevogne. Badevogne kan lejes i forskellige størrelser, fx vogne med 2-3 bade pr. vogn, men der forefindes også vogne med helt op til 8 bade pr. vogn. Vi foreslår, at der lejes 2 vogne med op til 8 bade pr. vogn, hvor hvert baderum har separat indgang fra det fri. Der er endvidere gulvvarme i vognen. På denne måde behøver vi ikke anvende kønsopdelte vogne. Prisen for leje af en badevogn kan som udgangspunkt ikke blot slås op i et priskatalog, men kræver, at der afgives tilbud. Vi har kontaktet et firma, der kan levere sådanne vogne, men har ved aflevering af denne rapport endnu ikke modtaget et konkret tilbud. Vi forestiller os dog ikke en pris, der for to vogne overstiger kroner. Vi er bekendte med, at der på Sommerstævnet 2012 ikke blev afsat penge til badevogne, og at der som en konsekvens heraf må skrues lidt op for omkostningerne til campingområdet samlet set. På nuværende tidspunkt er der ikke kloak, el og vand i campingpladserne. Dette må færdiggøres inden Sommerstævnet Se yderligere herom nedenfor. Mulighed for opvask Det er over for os blevet påpeget, at der i 2012 har manglet opvaskefaciliteter til campisterne. 3. Lokaler til programspor På Sommerstævnet 2012 har der kørt en række parallelle programspor. Det drejer sig bl.a. om tilbud målrettet særlige aldersgrupper og tilbud om undervisning på særlige sprog. I det følgende er rapporten bygget op efter spor. 3.1 Børn i alderen 0-10 år Kidz 2012 blev primært afholdt i klasseværelser, hvor der hver formiddag var undervisning målrettet særlige aldersgrupper. Det har været nævnt, at nogle baptister har savnet et stort telt til fællessamlinger, men det er ellers vores indtryk, at Kidz 2012 er forløbet hensigtsmæssigt og til stor tilfredshed under hensyntagen til de lokaler, der har været stillet til rådighed. Det er vores klare opfattelse, at formiddagsundervisningen til fulde kan rummes i lokaler ved hallen, hvortil der er knyttet 3 disponible klasselokaler i stueplan, samt yderligere lokaler i kælderen. Ønskes der i stedet et stort børnetelt, som Baptistkirken har haft det gennem mange år, må der påregnes ekstra omkostninger til leje af telt, stole, teknik, scene mv. 3

4 Der forefindes glimrende udendørsarealer ved Lindenborg, som med fordel kan anvendes til sport mv. (se yderligere nedenfor) 3.2 Betweenagere Rock 2012 havde deltagelse af knap 120 børn i alderen år. Det primære program fandt sted i Musikhuset, og der var endvidere indrettet cafe i Højskolens gamle spisesal. Det er vores vurdering, at der til betweenagere er brug for et område til program og et område til cafe. Et sådant område forefindes ikke på Lindenborg på nuværende tidspunkt. Det er derfor vores vurdering, at vi må leje et telt til denne aldersgruppe. Herudover er der behov for leje af teknik, stole, scene, borde til cafeen mv. Til brug for denne rapport har vi fundet priser på et telt godkendt til 270 personer med et areal 300 kvm. Prisen for en uges leje inkl. opsætning men ekskl. fragt udgør ca kroner. Det er vores vurdering, at der med fordel kan lejes ét stort telt, hvor der både kan være plads til program og cafe. Et sådant telt vil være et naturligt samlende sted hele ugen. Lejes et telt med % mere plads end nødvendigt, vil der endvidere være tilstrækkelig luft til, at også udendørsaktiviteter kan flyttes ind i tilfælde af regn. Et estimat på en pris for et helt telt inkl. inventar, scene og teknik vil være rundt regnet kr. 3.3 Teenagere ONE 2012 havde deltagelse af knap 130 teenagere i alderen år. Det primære program fandt sted i Mariagerfjord Frikirke, hvor der var såvel program som cafe. Det er vores vurdering, at der som, til betweenagere, er brug for et område til program og et område til cafe. Herudover er der behov for leje af teknik, stole, scene, borde til cafeen mv. Vi foreslår en løsning skitseret på samme måde som under punkt 3.2, da et sådant miljø ikke findes på Lindeborg på nuværende tidspunkt, og vi henviser derfor til behandlingen ovenfor. 3.4 Voksenspor 1 På Sommerstævnet 2012 I Mariager deltog ca. 920 voksne. Dette tal dækker over faste deltagere på Spor 1 Perron og Spor 2 Platform. Der er ikke statistisk materiale til rådighed, der kan uddybe hvor mange, der havde sin primære gang på hhv. Spor 1 og Spor 2. Hal Voksenspor 1 Perron havde i Mariager primært til huse i den store hal. Her var der til åbningsmødet samt til fællesmødet onsdag aften plads til op imod mennesker. På Lindenborg forefindes en hal. Denne hal er pt. godkendt til 870 mennesker, men det er formaliteter, der mangler, før en godkendelse til er på plads. Dette efterlader som udgangspunkt en udfordring. Det kan derfor undersøges, hvad der skal til, før lokale brandmyndigheder er villige til at godkende hallen til fx deltagere, lige som det af programudvalget kan overvejes, om det er nødvendigt at afholde fællesmøder, som Missionsforbundet til eksempel ikke har for vane. Der er dog potentielt mulighed for at 4

5 transmittere et møde i den store hal til Foredragssalen, hvilket dog forudsætter, at der ikke foregår program her samtidig. Der skal til hallen lejes scene, teknik og stole. Seminarer I Mariager blev der afholdt en lang række parallelle seminarer om eftermiddagen. Visse dage kørte 7 seminarer (herunder generalforsamlinger) parallelt. Det er potentielt muligt at opretholde dette seminarniveau på Lindenborg, bl.a. fordi børnesporet ikke bruger klasseværelserne om eftermiddagen. Når dette er sagt, anbefaler vi, at der skæres en smule ned på omfanget af seminarer. Vi mener, det er en styrke at favne meget på en gang, men anbefaler at male med en knap så bred pensel, så ingen seminarer har for lave deltagertal. Vi foreslår derfor et loft på 5 parallelle seminarer for voksne dvs. et loft på 5 parallelle seminarer for Perron og Platform tilsammen herunder generalforsamlinger. Vi ser en potential udfordring for så vidt angår teknik, da vi ikke på nuværende tidspunkt ved, om der til eksempel er en projektor i hvert klasseværelse. Vi vurderer ikke, at der i klasseværelserne er behov for lydanlæg og mikrofoner. I klasselokalerne og i de øvrige lokaler, der er egnede til afholdelse af seminarer, forefindes der stole, og en scene er ikke nødvendig. Vores vurdering er derfor, at eneste ekstraomkostning vil være i form af leje af projektorer. 3.5 Voksenspor 2 På Sommerstævnet 2012 I Mariager deltog som sagt ca. 920 voksne. Dette tal dækker over faste deltagere på Spor 1 Perron og Spor 2 Platform. Der er ikke statistisk materiale til rådighed, der kan uddybe hvor mange, der havde sin primære gang på hhv. Spor 1 og Spor 2. Spor 2 Platform benyttede i Mariager primært aulaen, der er godkendt til 230 personer. Denne størrelse var passende, og det var kun en enkelt aften, at rammerne sprængtes. Dette var forventet, da aftenens taler var stævnets hovednavn, Shane Claibourne. Platform havde et cafeområde mellem aulaen og den store hal. På Lindenborg er en foredragssal, som er godkendt til 170 personer. Ved første øjekast er det vores vurdering, at denne foredragssal er større end aulaen i Mariager. Ved siden af foredragssalen er der ligeledes mulighed for at lave et cafemiljø for dette programspor. Det nærliggende fysiklokale kan derfor fungerer som tekøkken med mulighed for kaffebrygning mv. til cafeen. Det er vores vurdering, at der kan være behov for teknik, mens vi forventer, at der forefindes tilstrækkeligt antal stole i foredragssalen. Det skal dog også nævnes, at der kan være brug for borde og stole til cafeområdet. For så vidt angår antal af seminarer henvises til punkt Sekretariat 5

6 I Mariager har stævnesekretariatet og BaptistKirkens sekretariat haft til huse i fysiklokalet med udgang til parkeringspladsen. Det er vores vurdering, at der ikke på Lindenborg er en lige så oplagt placering til et sekretariat, men en løsning kan findes. Der har været stillet forslag om leje af en skurvogn, men dette blot nævnt til overvejelse. Vi vil dog anbefale, at TV-lokalet i den gamle elevfløj indrettes til Information som vi foreslår sekretariatet omdøbes til. Dette lokale vil være velegnet, hvis der bliver skabt et miljø med spisetelt og bogtelt på græsarealet mellem værelsesbygningerne og spisesalen. Lokalet vil dermed udgå som et lokale til seminarer og workshops. Vi foreslår, at visse dele af sekretariatsfunktionen nytænkes således at alle campister ikke skal omkring Informationen for at hente næsten tomme kuverter. Info om campingområdet kan tilgå campisterne elektronisk. Navnet informationen signalerer efter vores vurdering endvidere imødekommenhed. 4. Sociale områder, bogtelt mv. På Sommerstævnet 2012 havde vi hele ugen et bogtelt leveret af forlaget Alstrup. Der var mulighed for udstillinger fra skoler, landsorganisationer, missionsprojekter og private projekter i stævnecafeen, som også fungerede som spisesal. Købnerkirkens Baptistmenighed leverede ikke blot en pølsevogn, som BaptistKirken har haft tradition for, men en hel cafe med mulighed for spisning og med flere arrangementer. En redegørelse for muligheder og begrænsning i forbindelse med spisning kan læses nedenfor under punkt 5. Det er vores vurdering, at Købnerkirkens cafe i 2012 bidrog med mulighed for spisning samt et særligt godt miljø. Vi vurderer, at et sådant miljø vil være en gevinst også i For at skabe liv på campingpladsen, vil vores indstilling være, at en sådan cafe indrettes her. Vi tror og håber på, at det kan lade sig gøre at udfordre en lokal menighed til at stable et sådant miljø på benene. Især når der også henvises til den økonomiske gevinst, Købnerkirken fik ved at drive projektet. (Et overskud på ca kr.) Da den store hal på Lindenborg kun er godkendt til 870 og snart 1170 er det vores vurdering, at der ikke her er plads til udstillinger, som vi har haft i Mariager i år. Vi forestiller os umiddelbart heller ikke, at udstillingerne placeres i et telt, som indrettes til spiseområde. En mulighed kunne være at knytte ønsket om et bogtelt sammen med ønsket om plads til udstillinger. Et sådant telt kunne placeres sammen med et spisetelt mellem værelsesfløjene og Lindenborgs spisesal. Vi har haft kontakt med ProRex, som er interesseret i muligheden for at stå for bogsalget på Sommerstævnet De har tidligere betalt kr. for at deltage på DDM s Sommerkonferencer. Vi indstiller, at der lejes et telt, der kan rumme både bogsalg og udstillinger, og vores forslag er derfor, at ProRex betaler ca kroner af den samlede omkostning, mod at stævnet betaler resten, og dermed skaber plads til vore egne udstillinger. ProRex har været gode til at skabe atmosfære omkring deres salg, hvilket vil være et plus for de øvrige udstillinger. Det kunne overvejes, om man i år 2013 kun tilbyder udstillingsplads til officielle BiD og DDM-organisationer og projekter, og dermed venter med menighedsprojekter til 2014, blot for at kunne vurdere pladsbehov mv. 6

7 5. Spisning På Sommerstævnet 2012 mødtes to kulturer. Ikke blot mødtes to kirkesamfund med forskellige kirkelige traditioner, nej en stor forskel i måden at afholde sommerstævner sås tydeligt omkring spisetid, hvor mange deltagere fra Missionsforbundet selv lavede mad, og tilsvarende mange fra BaptistKirken havde bestilt mad. Den bestilte mad blev leveret af Kokkekompaniet, og uddelingen fandt sted i stævnecafeen, hvor der ligeledes var mulighed for at sidde og spise. Morgenmaden blev dog serveret i Mariager Efterskoles spisesal under ledelse af Hanne og Ole Skagen, Ingstrup menighed. I alt spiste ca. 127 deltagere hver morgen. Vi vurderer, at der i 2013 er behov for fællesspisning i forbindelse med 3 måltider. Udfordringen er, at hallen på Lindenborg er for lille til både at agere mødesal og spisesal. Hallen er desuden placeret langt fra Lindenborgs køkken. Det er dog vores vurdering, at det vil være muligt at etablere et spise/cafeområde i et lejet telt. Teltet kunne med fordel placeres mellem køkkenet og de to værelsesfløje gerne ved siden af et bogtelt med udstillinger jf. under punkt 4. Fordelen ved en sådan løsning er, at teltet placeres tæt på værelser og i ikke uoverskuelig afstand fra hallen. Der bliver længere at gå for de campister, der henter mad og spiser i campingvognene, men ikke så langt at det vil være urimeligt. Det kunne dog overvejes, om der skulle laves en udleveringsstation på campingpladsen. Foruden leje af et telt, er det påkrævet, at der lejes stole og borde til teltet. Af hensyn til teltstørrelsen kan det med fordel overvejes at lave tidsforskudt spisning, således at teenagere for eksempel spiser 30 minutter før de øvrige deltagere. Vi er dog usikre på, hvilken effekt dette vil have. Vedrørende et miljø på campingpladsen med mulighed for køb af mad henvises til punkt 4. Vi har ligeledes vurderet, om der er basis for at etablere et lille supermarked på campingpladsen i lighed med, hvad BaptistKirken tidligere havde i Mariager. Vores umiddelbare tanke var at udfordre en menighed til at lave et sådant indkøbssted, men efter moden overvejelse vil vi ikke indstille dette som et forslag, blot nævne, at vi har haft overvejelserne. Til slut blot en konstatering af at der er adskillige cateringfirmaer i og omkring Roskilde. 6. Værelser 6.1 Indkvartering På Sommerstævnet i Mariager var vi velsignet med en række gode værelser, som sammen med campingområdet udgjorde stævnets overnatningstilbud. I Mariager havde vi en kapacitet på 123 værelser. Disse værelser rummer alt mellem 1 og 4 senge, hvilket også betyder at værelsernes størrelse er forskellig fra bygning til bygning, ligesom det også er forskelligt fra bygning til bygning om der er bad på værelset. Prisen for et værelse er 700 kroner pr. seng for værelser uden bad og kroner pr. seng for værelser med bad. Der beregnes som udgangspunkt kun 2 senge pr. værelse, og prisen i det nye byggeri er dog kroner pr. seng. I 2012 har der reelt været brugt 40 enkeltværelser og 48 dobbeltværelser. Værelserne i bygningerne Storebælt, Lillebælt og Pavillionen er ikke regnet med i en værelsesstatistik, udarbejdet af Ketty Søgaard 7

8 efter information fra Else Würtz Nielsen. Informationerne fra Else er vedlagt rapporten her. Der er en betalingsprocent på ca. 65, hvilket betyder at ca. 65 % af værelseslejerne selv finansierer værelset. Resten dækkes via fx WildCard-ordninger eller lignende. Med dette allerede en antydning af, at værelsesudfordringen således er dobbelt, da den både vedrører værelseskapacitet og stævneøkonomien. Værelserne følger med i den samlede pladsafgift/leje som afregnes med skolerne i Mariager, hvilket betyder at de indtægter, der hentes hjem ved udleje af værelser, direkte påvirker stævneøkonomien. Til eksempel udgør værelsesleje i 2012 knap 20 procent af de samlede indtægter i budgettet. På Lindenborg forefindes ikke samme antal værelser, som der i år har været til rådighed i Mariager. Til rådighed er 49 elevværelser, der hver har 2 senge. Heraf har de 21 værelser eget toilet og bad og de resterende 28 har ét toilet med bad for hver to værelser. Der forefindes yderligere 7 værelser med hver to senge, hvilket giver en samlet kapacitet på 56. Lidt groft sagt betyder det, at der på værelsesfronten mangler knap 40 enkeltværelser i forhold til, hvad der er brugt i Vi har derfor undersøgt forskellige andre muligheder for værelsesindkvartering. På den nærliggende campingplads, som der kan læses om på forefindes en række hytter, som kan lejes. Der er en afstand på 3,5 kilometer fra Lindenborg til campingpladsen. Denne afstand er målt via krak og større veje, og dele heraf kan spares, hvis det er muligt at gå langs vandet. Dette forudsætter naturligvis godt vejr og farbare stier. Priserne for hytter er aldeles rimelige og fås til følgende priser: Type C: Der er tale om en hytte på 15 m 2. Hytten er indrettet med 2 rum: Et opholdsrum med thekøkken samt 2 sovepladser (køjeseng) og et rum med 4 sovepladser (køjesenge). Der er TV i opholdsrummet. Køkkenet indeholder køleskab, kogeplader, kaffemaskine, elkedel, div. køkkenudstyr, samt service til 6 personer. Der er vand i køkkenet. Pris pr. døgn: 425,00 dvs. fra søndag til lørdag: 2.550,00. Der forefindes 6 hytter af denne type. Type B: Der er tale om en hytte på 15 m 2 med bad og toilet. Hytten er indrettet med et rum, opholdsrum med the-køkken og 4 sovepladser (køjesenge), samt badeværelse m/toilet og bruser. Der er TV i hytten. Køkkenet indeholder køleskab, kogeplader, kaffemaskine, elkedel, div. køkkenudstyr, samt service til 4 personer. Pris pr. døgn: 495,00 dvs. fra søndag til lørdag: 2.970,00. Der forefindes 2 hytter af denne type. Type A: Der er tale om en hytte på 20 m 2 med bad og toilet. Hytten er indrettet med 2 rum: Et opholdsrum med the-køkken samt 2 sovepladser (køjeseng) samt et rum med 4 sovepladser (køjesenge), samt badeværelse m/toilet og brus. Der er TV i opholdsrummet. Køkkenet indeholder køleskab, kogeplader, kaffemaskine, elkedel, div. køkkenudstyr, samt service til 6 personer. Pris pr. døgn: 575,00. Dvs. fra søndag til lørdag: 3.450,00. Der forefindes 6 hytter af denne type. Type A+: Der er tale om en hytte på 25 m 2 med bad og toilet. Hytten er indrettet med soveværelse med dobbeltseng, stue med køkken og spiseplads, samt sovesofa, god trappe til hems med 2 sovepladser, badeværelse m/toilet og bruser. I stuen er der fladskærm m/dvd. Køkkenet indeholder 8

9 køleskab, ovn, kogeplader, kaffemaskine, elkedel, div. køkkenudstyr, samt service til 6 personer. Pris for 4 personer: 695,00. Dvs. fra søndag til lørdag: 4.170,00. Der forefindes 10 hytter af denne type. Dette betyder, at der på en nærliggende campingplads potentielt kan lejes op til 24 værelser i form af hytter. Vi er bekendt med, at der er en afstand på 3,5 kilometer, og at dette er en udfordring, men dog potentielt en mulighed for stævnedeltagere i bil. Det skal dog her nævnes, at lejeindtægterne modsat værelserne på skolerne i Mariager ikke bidrager til stævneøkonomien. Det kan overvejes, om Sommerstævnet skal leje alle 24 hytter på en gang, men vores indstilling er dog, at interesserede stævnedeltagere selv kontakter campingpladsen. Tættere på Lindenborg ligger Lindenborg kro. Afstanden mellem stævnepladsen og kroen er 1,7 kilometer. På kroen forefindes 15 værelser og en 4-værelses lejlighed, som kan lejes i såvel hverdage som weekender. Der er forskellige priser for en overnatning afhængig af, om overnatningen foregår i weekenden eller til hverdag. Et tilbud hentet fra Lindenborg Kros hjemmeside giver en pris på 900 kr. pr. nat for 2 personer i dobbeltværelse inkl. morgenmad i timerne fra kl , eller en pris på 700 kr. pr. nat for 1 person i enkeltværelse inkl. morgenbord kl Denne pris gælder dog kun søndag til torsdag. Fredag til lørdag er priserne 850,- kr. pr. nat for 2 personer i dobbeltværelse inkl. kaffe og kage ved ankomst samt morgenbord lørdag fra kl eller 700,- kr. pr. nat for 1 person i enkeltværelse inkl. kaffe og kage ved ankomst samt morgenbord lørdag fra kl I lighed med hytterne på den nærliggende campingplads er vores indstilling, at leje af kroværelser foregår privat og udenom Sommerstævnet, og der henvises i det hele til gennemgangen ovenfor. Der er ikke taget stilling til muligheden for anden beboelse udenfor stævneområdet, men vi er bekendt med, at Efterskolen ligger i et sommerhusområde, hvor det kan være muligt at leje et sommerhus til brug under et eventuelt sommerstævne. Missionsforbundets sjællandske menigheder ejer lejrstedet Kilden, som er placeret nogle kilometer fra stævneområdet på den modsatte side af vigen. Her er der potentielt plads til overnattende gæster, men der er tale om sovesale, hvilket har betydet, vi har udeladt denne overnatningsmulighed af den endelige anbefaling. En vurdering af den etniske udfordring foretages senere under punkt 8, hvorfor der henvises til afsnittet nedenfor. Afslutningsvis blot en understregning af, at vi anbefaler, at de 56 værelser på Lindenborg i første omgang primært fordeles mellem seniorer og gangbesværede. 6.2 Økonomi Som nævnt ovenfor påvirkede udlejningen af værelser på Sommerstævnet 2012 den samlede stævneøkonomi. Prisen for et værelse i Mariager er som udgangspunkt 700 kroner pr. seng for værelser uden bad og kroner pr. seng for værelser med bad. Der beregnes som udgangspunkt kun 2 senge pr. værelse, om end kapaciteten i den nye fløj er op til 4. Her er prisen kroner pr. seng. 9

10 Fra stævnebudgettet for 2012 kan det ses, at der budgetteres med en værelsesindtægt på i alt kr. Som også nævnt ovenfor, var der på dette års stævne en betalingsprocent på ca. 65, hvilket medfører en indtægt på knap kr. Fastholdes dette prisniveau i 2013 på Lindenborg, vil der kunne påregnes en indtægt som følger: 21 værelser med hver 2 senge a kr. inkl. eget toilet/bad vil kunne generere en indtægt på kroner, hvis alle værelser lejes ud. (Den ene værelsesfløj) 28 værelser med hver 2 senge a 700 kroner. Disse værelser deler toilet og bad med naboværelset, og vil kunne generere en indtægt på kroner, hvis alle værelser lejes ud. (Den anden værelsesfløj) 7 værelser med hver 2 senge a 700 kroner. Disse værelser har eget toilet men ikke bad. Disse værelser kan generere en indtægt på kr. hvis alle værelser lejes ud. (Stadionhuset) I alt kan Lindenborgs 56 værelser generere en indtægt på kroner, hvis prisniveauet for 2012 fastholdes. Dette er dog et spørgsmål, der er åbent for diskussion. Differencen mellem mulige indtægter i Mariager og på Lindenborg udgør op til kroner. Dette er et problem for stævnets samlede økonomi, som vi er bevidste om. Vi har under punkt 12 forsøgt at komme med forskellige forslag til andre måder at finansiere stævnet på, som kompenserer for tabet på værelseslejen. Det skal dog også her påpeges, at vi vurderer, at der på værelserne var en betalingsprocent på 65, hvilket omsat i økonomi betyder en indtjening på kroner, og dermed en difference på Lindenborg på kun knap kroner. 7. Udenomsarealerne Vi vil her kort redegøre for de mange muligheder, vi ser ved Lindenborgs udenomsarelaer. Det er klart vores vurdering, at vi her har flere og større muligheder end i Mariager. Der er på Lindenborg 2 store 11- mands fodboldbaner foruden campingpladserne og amfiscenen ned mod fjorden. Det er derfor vores vurdering, at der er plads til mere sport end i Mariager, lige som de traditionsrige fodboldlandsdelskampe vil kunne afholdes på stævnepladsen. Det er ligeledes vores vurdering, at der er mulighed for en særskilt teenagelejr flere steder på området. Endelig er det vores vurdering, at der er kapacitet til et udendørsmøde ved amfiscenen ned mod fjorden. På baggrund af vores besøg på Lindenborg, vurderer vi, at det ikke bliver et problem for seniorer og/eller gangbesværede at bevæge sig rundt mellem værelser, hal og et eventuelt spisetelt beliggende mellem værelsesfløjene og efterskolens spisesal. Vejen mellem disse steder er asfalteret, og Missionsforbundet har i de foregående år afholdt stævner i kuperet terræn, ligesom de, der har lejet værelse på Mariager Højskole, samt de, der har boet i bunden af campingpladsen i Mariager har måttet leve med en bakke. 8. Den etniske udfordring BaptistKirken har gennem flere år satset hårdt på at få de etniske medlemmer med på sommerstævnerne i Mariager. Gennem forskellige rabatordninger har man forsøgt at gøre det særligt økonomisk attraktivt at deltage, ligesom der er stillet indkvartering til rådighed på Mariager Efterskoles værelser. 10

11 Vi har gjort os nogle tanker om den hidtidige praksis. Det skal allerede her nævnes, at vore løsningsforslag ikke kun har til formål at løse et værelsesproblem. Vi ønsker at bidrage til løsningen på de udfordringer det giver, at være kirkesamfund med medlemmer og menigheder, der tager udgangspunkt i vidt forskellige kulturer. Vi glæder os over, at der på Sommerstævnet 2012 var en hel stribe nationaliteter repræsenteret. Ligeledes glæder det os, at etniske menigheder også var repræsenteret. Der var på sommerstævnet særlig undervisning for afrikanere og chiner ved præster, der taler netop disse sprog. Dog finder vi det ærgerligt, at den sociale integration på pladsen ikke ser ud til at lykkes optimalt. På afstand kan det se ud som om de fleste danske stævnedeltagere bor i campingvogn eller telt på campingpladsen, mens de fleste etniske deltagere bor på værelse. Denne geografiske adskillelse af deltagerne medfører desværre, at der ikke knyttes de optimale bånd mellem deltagerne. Vi er opmærksomme på, at en del af udfordringen løses ved kontaktgrupper, men vi tror, at integrationsindsatsen kan blive bedre. Et særligt godt eksempel på integration fandtes i år hos Holbæk Baptistmenighed, der havde gjort det til et projekt at integrere sine egne nydanskere med stævnet ved at indkvartere dem på campingpladsen og spise sammen med dem i Holbæk-gaden. Vi tror på, at ægte integration foregår på denne måde. Vi er naturligvis opmærksomme på, at en sådan model ikke af sig selv fungerer hvad angår selvstændige etniske menigheder, men en tanke kunne være at udfordre venskabsmenigheder til at tage sådanne initiativer. Dette vil forhåbentlig kunne bidrage til løsningen af integrationsudfordringen, lige som det vil frigive en række værelser, som der er behov for i Der er samtidig endog meget plads på campingområdet jf. gennemgangen ovenfor under punkt 2. Vi har i vort arbejde ligeledes forsøgt at tænke i løsninger for et særligt chin-program med op til 300 deltagere. Det er for os svært at vurdere, i hvor høj grad et sådant stævne integreres i et fælles BiD/DDMstævne, eller om et sådant stævne skal løbe parallelt men med fælles samlinger i løbet af ugen. Vi forestiller os 2 scenarier. Det ene scenarie omhandler leje af et særligt chin-telt på linje med Rock og One som beskrevet ovenfor. Udover teltleje må der påregnes omkostninger til leje af stole, scene, teknik osv. Et andet scenarie vedrører leje af en anden efterskole i området. Dette vil ikke skabe særlig integration på pladsen, men til gengæld skaffes flere værelser og indendørsfaciliteter. Til eventuelle fællessamlinger kan der lejes 5-6 busser til at køre fra fx Tølløse til Lindenborg. Afstanden herimellem er ca. 15 kilometer. Vi betragter det ikke som vores mandat at vælge mellem de forskellige løsningsforslag. Vi har i stedet bestræbt os på at henlede opmærksomheden på visse udfordringer ved den hidtidige praksis, og opfordrer derfor BaptistKirkens Ledelse og Missionsforbundets Forbundsråd til at drøfte denne problemstilling forud for afholdelsen af fremtidige fælles stævner. Dette som sagt ikke blot for at løse et konkret værelsesproblem, men for at sikre det optimale stævne for alle stævnets deltagere samt en optimal integration. 9. Teenage- og ungdomsarbejdet På Sommerstævnet 2012 deltog en stor flok teenager og unge. Det glæder vi os over! Dog må det konstateres, at deltagertallet kunne have været større. Dette skyldes, efter vores vurdering, flere faktorer. For det første Spejdernes Lejr, som blev afholdt i uge 30 i Holstebro. Denne lejr har helt sikkert betydet, at 11

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Projekt Måltidsoplevelser: Forbedring af ældre småtspisende patienters måltidsoplevelse på Glostrup Hospital. Livingplusfood aps

Projekt Måltidsoplevelser: Forbedring af ældre småtspisende patienters måltidsoplevelse på Glostrup Hospital. Livingplusfood aps Projekt Måltidsoplevelser: Forbedring af ældre småtspisende patienters måltidsoplevelse på Glostrup Hospital Livingplusfood aps I projekt Måltidsoplevelser har vi gennem 2010-11 på Glostrup Hospital undersøgt,

Læs mere