SIKKER EU CHAUFFØR SAFE EU DRIVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKER EU CHAUFFØR SAFE EU DRIVER"

Transkript

1 SIKKER EU CHAUFFØR SAFE EU DRIVER Håndbog om grundlæggende kvalifikationer og periodisk efteruddannelse af professionelle chauffører

2 SIKKER EU CHAUFFØR SAFE EU DRIVER AFTALE n 2005 DK/05/B/F/NT Håndbog om grundlæggende kvalifikationer og periodisk efteruddannelse af professionelle chauffører

3 SIKKER EU CHAUFFØR Udgivet første gang i 2007 Transportsektorens Uddannelsesfond i samarbejde med TUR TUR Fotos venligst udlånt af: AFT-FC, CESMAD, TUR, TYA og ZMPD TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd Bygmestervej 5, København NV

4 I 2003 introducerede den Europæiske Union et nyt direktiv (2003/59/EC) med henblik på at regulere den grundlæggende kvalifikation og periodiske uddannelse af professionelle chauffører. Dette EU direktiv blev offentliggjort den 10. september 2003 og er trådt i kraft. Medlemslandene skal sikre at love, vedtægter og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, er effektueret inden for tre år. Dette betyder at samtlige medlemslande skal have ændret deres bestemmelser senest i september 2006 for at kunne revidere deres undervisningsprogrammer, således at de lever op til direktivets krav. Direktivet har stor indflydelse på kravene til uddannelse af chauffører i fremtiden. Det vil angå alle parter, lige fra regeringer til arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, at få tilrettet og implementeret ændringerne effektivt i den nationale lovgivning, så de ligger på linie med EU direktivet. Kort sagt, direktivet har sat rammerne, og nu skal rammerne udfyldes med den bedst mulige uddannelse. Denne håndbog giver fælles anbefalinger for uddannelse, minimumskvalifikationer og uddannelseskrav. Disse anbefalinger er givet for valgmuligheden uddannelse og prøve for de grundlæggende kvalifikationer. For de lande, der har valgt optionen med udelukkende prøve, kan håndbogen tjene som en henvisning til de emner og den viden som den studerende skal have tilegnet sig inden prøven. Anbefalingerne for den grundlæggende kvalifikation uddannelse og prøve optionen, svarer til et kursusforløb på 280 timer. Varigheden af en intensiv grundlæggende kvalifikation er det halve heraf, det vil sige 140 timer, men indholdet er det samme. Der henvises til direktiv 2003/59, bilag 1, afsnit 2 og 3. Denne håndbog er produceret af følgende samarbejdspartnere: CZ: Cesmad Bohemia, Praha, DE: BVWL: Bildungswerk Verkehrsgewerbe Westfalen Lippe, Münster; DK: TUR: Transport Training Board of Denmark, Copenhagen, NL: VTL: Vakopleiding Transport en Logistiek, Alphen aan den Rijn, SE: TYA: The Vocational Training and Working Environment Council (Transport Trades), Solna, Følgende organisationer har fungeret som rådgivende partnere: BE: Le FOREM, Charleroi, FR: AFT-FC: Association Francaise du Transport -, Monchy Saint-Eloi, PL: ZMPD: Association of International Road Transport, Warsaw, RO: Fundatia Academia de transport intern si international, Bucarest, Projektkoordinator og kontrahent er: Transporterhvervets UddannelsesRåd, TUR, København, Oversættelsen af den engelske håndbog er bekostet af Transportsektorens Uddannelsesfond, TSU.

5 Indhold Kapitel 1 Videregående uddannelse i rationel kørsel baseret på sikkerhedsbestemmelser Transmissionssystem Sikkerhedskontrollerne Brændstofforbrug Lastning af køretøjet Passagerkomfort og sikkerhed Lastning af køretøj, licens D og E 34 Kapitel 2 Anvendelse af lovbestemmelser Sociale aspekter ved vejtransport Lovbestemmelser om godstransport Lovbestemmelser om passagertransport 47 Kapitel 3 Helbreds-, vej- og miljøsikkerhed, service, logistik Vejfarer og arbejdsulykker Kriminalitet og handel med illegale immigranter Fysiske risici Fysisk og mental evne Nødsituationer Fagets image Det økonomiske miljø ved vejtransport og markedsorganisering Det økonomiske miljø for passagertransport ad veje og markedsorganisering 65 Kapitel 4 Individuelle køretimer 67 Individuelle køretimer relateret til tillæg 1, afsnit 1 73 Kapitel 5 Periodisk efteruddannelse 85 Hvordan skal undervisningen formidles? 86 Hvilke emner skal den aktuelle undervisning fokusere på? 86 Kapitel 6 Godkendelse af uddannelsescentre / udbydere 96 Bilag 1 Anbefalet varighed 99 Bilag 2 Beskrivelse af uddannelsesmål 100 4

6 1 Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed Ref: Direktiv 2003/59/EC, afsnit 1 af bilag 1 5

7 1.1 Transmissionssystem Formål nummer: Formål overskrift: Direktiv tekst: 1.1 (alle typer af kørekort) Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning. Standarder og anbefalinger Pensum (Hvad bør chaufføreleven kende til?) Det er vigtigt at forstå transmissionssystemet som et system, der består af forskellige dele, og være i stand til at klassificere funktionen af disse dele med deres særlige effekt. Kendskab til dette letter chaufførens arbejde, fører til optimeret brandstofforbrug og mindsker miljøforurening. Undervisning i transmissionssystemer omfatter: a. vejsving relateret til drejningsmoment b. idealsvings ydeevne c. motorers specifikke forbrugskurver d. optimal brug af omdrejningstæller (ifølge data fra køretøjsproducenter) e. optimalt motorhastighedsinterval ved gearskift/gearkassens udvekslingsdiagrammer (ifølge data fra køretøjsproducenter) 6

8 Derudover bør køreeleverne have grundlæggende teknisk kendskab til motorer, gearstang, gearkasse og vogntog. a) vejsving relateret til drejningsmoment forstår den konkrete betydning af drejningsmoment, kan genkende drejningsmomentet forskellige steder på køretøjet, kender til forholdet mellem stigende motorkraft og stigende omdrejninger per minut (vigtigt ved kørsel op ad bakke, start- og accelerationskørsel), ved at det højeste drejningsmoment (bedste udnyttelse) stiger i de lave omdrejninger per minut, kan skelne mellem transmissionsforhold og reduktion af kraft, er opmærksom på vigtigheden af drejningsmomentet i relation til sikkerhed (f.eks. acceleration, overhalingsmanøvre og økonomisk kørsel (forhold mellem drejningsmoment og brandstofforbrug). b) kraft forstår den konkrete betydning af kraft, kan forklare kraft som afhængighed af køretøjets forskellige omdrejningstal, kan kontrollere motorens kraft mest effektivt, kender til fuldlast diagrammer ud fra hvilken drejningsmoment og kraft aflæses, er opmærksom på vigtigheden af kraft i forhold til sikkerhed (f.eks. overhalingsmanøvre, motorvejsfletning) og økonomisk kørsel (forhold mellem kraft og brandstofforbrug), er opmærksom på fartpilot (hastighedsbegrænsning ca. 85 km/t) og tilpasser kørslen hertil. c) motorers specifikke forbrugskurver kender forskellen på specifikt og reelt brandstofforbrug såvel som de faktorer, der forklarer denne forskel (f.eks. lastforhold, rullende modstand, luftmodstand), kan bedømme det specifikke brandstofforbrug ved hjælp af fuldlast diagrammer, kan gøre brug af en motors tekniske ressourcer, kender forskellige motortyper (forskellige cylindre, cylinderens ydeevne, omdrejninger) og deres individuelle fuldlast diagrammer, kan identificere det reelle brandstofforbrug ved transport og planlægge økonomisk påfyldning af brandstof, er opmærksom på vigtigheden og indflydelsen af brandstofforbrug på sikkerhed og økonomisk kørsel. d) optimal brug af omdrejningstæller kender til betydningen af antal omdrejninger per minut i forhold til drejningsmoment, kraft og specifikt brandstofforbrug, kender betydningen af de forskelligt farvede felter på en omdrejningstæller / fleksibelt optimalt motorhastighedsinterval, er opmærksom på effekterne af forskellige omdrejninger per minut i forhold til f.eks. kraft og acceleration. e) gearkassens udvekslingsdiagrammer er opmærksom på muligheden for effektiv kørsel ved forskellige omdrejninger per minut områder (sammenfatning og konklusion på punkterne a-d om økonomisk kørsel), kan vælge og indstille den optimale motorhastighed i forhold til lastforhold og stigningsmodstand, kan bruge omdrejningstæller/ fleksibelt optimalt motorhastighedsinterval med hensyn til økonomisk kørsel, kan vælge det rette gear under forskellige givne omstændigheder. Resultater vælger det optimale udstyr under forskellige forhold. Valget træffes blandt andet baseret på lasten og stigningsmodstanden. Den optimerede brug af omdrejningstælleren medfører en optimeret arbejdsproces (der skal ikke skiftes gear så tit), minimeret slitage, optimeret brandstofforbrug og minimeret udstødningsemission. 7

9 Anbefalet varighed (undervisningstimer) med henvisning til et kursusforløb på 280 timer, se bilag 1 Anbefalede faciliteter (udstyr, køretøjer, m.v.) a) vejsving relateret til drejningsmoment transmissionsmodel momentnøgle skruer (hjul, topstykke) krumtapaksel træk b) kraft model af en motor uddannelsesbesøg på en prøvestation for motorkraft krumtapaksel træk c) Specifikt forbrug af en motor model af en motor uddannelsesbesøg på en prøvestation for motorkraft fuldlast karakteristika på forskellige motorer (f.eks. naturlig aspireret motor) lastbil eller bus d) optimal brug af omdrejningstæller model af en omdrejningstæller lastbil med omdrejningstæller PC-animation e) gearkassens udvekslingsdiagrammer model af en omdrejningstæller lastbil med omdrejningstæller (fleksibelt optimalt motorhastighedsinterval) PC-animation Anbefalede øvelser a) vejsving relateret til drejningsmoment Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller succes kontrol/test Øvelser: definition (drejningsmoment = kraft x arm), drejningsmomentet forskellige steder på køretøjet, opfange og aflæse omdrejningstæller ved forskellige omdrejninger per minut, start- og accelerationstræning i høje og lave gear (transmissionsforhold og reduktion af kraft), økonomisk kørsel (vejsving med fuldlast, hastighed i vejsving, specifikt brandstofforbrug), etablere det optimale antal omdrejninger per minut ved hjælp af diagrammer for vejsving med fuldlast, checke hjulmøtrikkers stramningsmoment ved at bruge en skruenøgle til omdrejningstæller b) Kraft Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller succes kontrol/test Øvelser: definition (kraft målt i kilowatt eller hestekræfter) kraft afhængig af forskellige situationer (f.eks. motorvejsfletning, kørsel op ad bakke med en bestemt hastighed, overhalingsmanøvre), 8

10 demonstrere den betydning kraft har på sikkerhed af køretøjer (f.eks. tilpasse kørselsadfærd til trafiktæthed), den praktiske vigtighed af køretøjers kraft for chaufførens arbejde (f.eks. færre gearskift), økonomisk kørsel (vejsving med fuldlast, hastighed i vejsving, specifikt brandstofforbrug), etablere det optimale felt af omdrejninger per minut ved hjælp af diagrammer af vejsving med fuldlast og i betragtning af forskellige omdrejninger per minut, lastbilskørsel op ad bakke med forskellig last og forskellige omdrejninger per minut/motorkraft. c) specifikt forbrug af en motor Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller øvelser med henblik på kørselserfaring succes kontrol/test Øvelser: definition (forbrug som g/kwt) forstår vejsving med fuldlast (diagram) forstår specifikt brændstofforbrug (diagram) matematiske øvelser økonomisk kørsel (vejsving med fuldlast, hastighed i vejsving, specifikt brændstofforbrug) etablere det optimale antal omdrejninger per minut ved brug af diagrammer for vejsving med fuldlast og med hensyntagen til forskellige omdrejninger per minut. d) optimal brug af omdrejningstæller Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller, ved at bruge lastbil eller PC-animation checke instruktionsmanualen (køretøjsproducent) succes kontrol/test Øvelser: definition (motorhastighed per minut x 100), kende betydningen af de forskelligt farvede felter på en omdrejningstæller tilpasse kørselsadfærd til det optimale antal omdrejninger per minut (lastbilsøvelse og i trafikken) økonomisk kørsel (motorhastighed: grønne, gule og røde områder, fleksibelt optimalt motorhastighedsinterval), hvorledes man kører for at minimere slitage, samt hvorledes man kører på en opmærksom måde (f.eks. udnytter koordineret lysregulering, laver færre unødvendige opbremsninger, undgår unødvendige stop) undersøge køretøjsproducentens instruktionsmanual og forklare det fleksible optimale motorhastighedsinterval finde ud af hvor mange indsprøjtninger ved forskellige omdrejninger per minut, der er i forskellige motorer (f.eks. sekscylindret motor). e) gearkassens udvekslingsdiagrammer teoretisk undervisning demonstration på modeller, lastbil eller PC-animation checke instruktionsmanual (køretøjsproducent) succes kontrol/test og praktisk kørselserfaring Øvelser: effekt ved kørsel ved forskellige omdrejninger per minut forklaringer på den rigtige måde at skifte gear (f.eks. at springe nogle gear over) forklaringer på det fleksible optimale motorhastighedsinterval for optimal kørsel eksemplificere indskudte gear baseret på diagrammet af en dobbelt-h-gearkasse eksemplificere kraftomsætning i et givent gear (diagram) Anbefalede kvalifikationer hos underviseren Se kapitel 6 Bemærk: For eksempel er der i Tyskland specialkurser for undervisere af køreelever, som anbefales. De hedder ADA (Ausbildung für Ausbilder) og ligner kurser som Undervis underviseren ( Trainthe-Trainer-Courses ). Disse kurser tilbydes i mange EU lande. Mere information herom kan fås i Chambers of Industry and Commerce. 9

11 Forslag til undervisningsmateriale (bøger, e-læring, osv.) a-e) vejsving relateret til drejningsmoment, kraft, specifikt motorforbrug, brug af omdrejningstæller, gearkassens udvekslingsdiagrammer overheads tabeller og diagrammer specialbøger formelsamling PC-animationer Cost/benefit analyse af de mest effektive undervisningsmetoder a-e) vejsving relateret til drejningsmoment, kraft, specifikt motorforbrug, brug af omdrejningstæller, gearkassens udvekslingsdiagrammer Animationsmodeller fordele: holistisk læring læring ved at røre ulemper: højere produktionsomkostninger lagerplads er påkrævet PC-animationer fordele: lave startomkostninger (program) egen læring er mulig ulemper: behov for PC ere (omkostning) ikke tredimensionelt Specialbøger fordele: ekstra information og forklaringer lave startomkostninger ulemper: kun todimensionelle diagrammer forklaringer er ofte ikke forståelige Overheads fordele: meget billigt anvendelige som papirkopier ulemper: behov for overhead projektor mindre information 10

12 1.2 Sikkerhedskontrollerne Formål nummer: Formål overskrift: Direktiv tekst: 1.2 (alle typer af kørekort) Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt. Standarder og anbefalinger Pensum (Hvad bør chaufføreleven kende til?) bør kende de tekniske komponenter og de fysiske egenskaber ved trykluftsbremse, retarder, gearforhold, køretøjets inerti, bremsning på strækninger ned ad bakke, såvel som hvad man skal gøre i tilfælde af svigt. Kombinationen af disse forskellige komponenter og deres interaktion bør være tydelig, således at eleverne kan håndtere deres køretøjer i forhold til ændrede situationer og lokale forhold. Disse evner fører til en mere sikker kørsel. 11

13 De tekniske egenskaber og funktionaliteten består af: a. særlige egenskaber ved hydrauliske bremsesystemer, b. begrænsninger ved brug af bremser og tænding, c. kombineret brug af bremser og tænding, d. bedre udnyttelse af forholdet mellem hastighed og gear, e. køretøjets inerti, f. måder til at nedsætte hastighed og bremse på strækninger ned ad bakke g. handling i tilfælde af svigt. a) særlige egenskaber ved hydrauliske bremsesystemer og trykluftsbremser kan beskrive typer af bremsesystemer og kan skelne mellem forskellige bremsesystemer, kan beskrive, hvorledes en luftkompressor fungere, kan beskrive forskellige konfigurationer af bremsesystemer, er klar over forbindelsen mellem bremsesystemet og kørselssikkerhed (forskellige bremsesystemer med forskellige bremsefunktioner), kan bedømme uregelmæssigheder og svigt, kan om muligt afhjælpe svigt, kender nationale og internationale lovbestemmelser (f.eks. pålydende minimumsværdier af bremsedeklarationen ifølge EU-normer). b) begrænsninger ved brug af bremser og retarder kan beskrive bremser og tænding generelt og kan skelne mellem forskellige funktioner og handlingsmåder ved trykluftsbremse og tænding, kan beskrive forskellig slags tændinger (hydraulisk og elektrisk tænding), er klar over vigtigheden af trykluftsbremse og tænding for køresikkerhed (f.eks. undgåelse af overanstrengelse), kan beskrive forskellige slags ekstra sikkerhedsfunktioner, der indvirker på bremsereaktion (f.eks. ABS, ESP), kan genkende uregelmæssigheder og svigt, og kan om muligt afhjælpe svigt, kan bedømme omfanget af svigt og deres konsekvens (f.eks. mekanisk svigt: bremse rigging, trykluftssvigt, anhængerens kontrolventil), er klar over Europæisk lovbestemmelser. c) kombineret brug af bremse og tænding kan beskrive operationen af trykluftsbremser og tænding, kan beskrive den korrekte brug af en kombineret operation af bremser og tænding, kan anvende sin viden i overensstemmelse med lovgivningen og håndtere bremser og retarder korrekt, kan beskrive effekterne af fejl ved anvendelse (slitage, bremse fading, bremsesvigt), er klar over bremsers og tændings rolle i forhold til sikkerhed (bremsehåndtering), nyttig (komponentdeles stigende stabilitets tid i forhold til slitage) og økonomisk kørsel (færre start procedurer kombineret med fremadrettet kørselsadfærd). d) bedre udnyttelse af forholdet mellem hastighed og gear kan skelne mellem forskellige typer af gearkasser (EPS elektro-pneumatisk gearskifte, automatisk transmission, dobbelt- H-gearkasse, osv.), kan vælge det optimale udstyr afhængig af motorhastighed og køretøjets fart, kan genkende og skelne mellem forskellige tekniske problemer, kan udelukke tekniske problemer om muligt (f.eks. problemer med trykluftsforsyning) e) køretøjets inerti har en basisviden om kørselsdynamik og udøvende kræfter, kan beskrive effekterne af kørselsdynamik for de øvrige trafikanters sikkerhed (f.eks. kørsel i vejsving, start, sagtne fart), kan skelne mellem forskellige kørselsmodstand og kan tilpasse kørselsadfærden herefter (f.eks. dynamisk gnidningskraft, luftmodstand, stigningsmodstand). 12

14 f) måder til at nedsætte hastighed og bremse på stækninger ned ad bakke kan beskrive hvorledes en komprimeret trykluftsbremse fungerer, kan skelne mellem forskellige typer af bremsesystemer (kombineret bremsesystem, trykluftsbremsesystem, tromlebremse, skivebremse), kan beskrive de fysiske kendetegn ved tromlebremsen (bremse-fading) og skivebremsen, kan beskrive bremsesystemet ved hvordan man skifter mellem brug af fodbremse og retarder på strækninger ned ad bakke (for at undgå unødvendig slitage på fodbremse og overophedning af motoren ved brug af tændingen), er opmærksom på vigtigheden af bremsesystemet for sikkerheden, kan genkende uregelmæssigheder og svigt, og om muligt reparere dem, er opmærksom på lovbestemmelser (EU-normer). g) handling i tilfælde af svigt kan opdage uregelmæssigheder ved at lave kontrol ifølge køretøjets manual, kan give eksempler på mulige svigt, kan skelne mellem svigt ved deres effekter (f.eks. kontrollere trykfald), kan udgå svigt ved optimal kørselsadfærd (kørselsregler), kan vurdere et svigt og træffe beslutning om, hvordan det skal håndteres (f.eks. udslidte bremseklodser, kondensvand i bremsevæskebeholder, beskadigede luftslanger), kan beskrive hvordan svigt påvirker sikkerheden og økonomisk kørsel, kan kontrollere køretøjets funktion og undgå svigt ved regelmæssigt at udføre kontrol og gennemlæsning af lastbilens instruktionsmanual kender betydningen af dækbetegnelse, kan opdage relaterede svigt, skifte et dæk og beslutte, hvorvidt det er forsvarligt at køre med dækkene i en bestemt tilstand Resultater kan anvende sin basisviden om fysiske koncepter, lufttryk, termodynamik, samt funktionen af bremser og retarder. Baseret på denne viden er i stand til at vælge den rette fremgangsmåde under forskellige forhold. Chaufføren er opmærksom på den optimale brug af bremser og retarder (færre skift mellem nedbremsninger). kan forklare betydningen af disse tekniske kendetegn for økonomisk kørsel og for at minimere slitage. Anbefalet varighed (undervisningstimer) se bilag 1 Anbefalede faciliteter (udstyr, køretøjer, m.v.) a) særlige egenskaber ved et hydraulisk bremsesystem model af et hydraulisk bremsesystem modeller af forskellige bremsedele overheads PC-animationer lastbil til praktiske øvelser b) grænser for anvendelsen af bremser og retarder model af en retarder modeller af forskellige bremsedele overheads PC-animationer lastbil til praktiske øvelser 13

15 c) kombineret brug af bremser og retarder model af en retarder modeller af forskellige bremsedele overheads PC-animationer lastbil til praktiske øvelser d) bedre udnyttelse af hastighed og gearforhold model af forskellige typer af transmissioner/gearkasser modeller af forskellige transmissionsdele overheads (f.eks. plan over gear) PC-animationer lastbil til praktiske øvelser e) køretøjets inerti modeller af forskellige typer dæk og presenninger overheads PC-animationer lastbil til praktiske øvelser f) måder til at nedsætte hastighed og bremse på stækninger ned ad bakke model af et hydraulisk bremsesystem modeller af forskellige bremsedele overheads PC- animationer lastbil til praktiske øvelser g) handling i tilfælde af svigt model af en trykluftsbremse model af en retarder modeller af manuelle gearkasser lastbil til praktiske øvelser Forslag til øvelser a-g) særlige egenskaber ved hydrauliske bremsesystemer, begrænsninger ved brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedre udnyttelse af forholdet mellem hastighed og gear, køretøjets inerti, måder til at nedsætte hastighed og bremse på stækninger ned ad bakke og handling i tilfælde af svigt. Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller succes kontrol/test a) særlige egenskaber ved hydrauliske bremsesystemer Øvelser: lære forskellige bremsesystemer at kende ved hjælp af overheads eller på modeller lære en trykluftscylinders funktioner at kende ved hjælp af overheads eller på modeller lære et bremsekredsløb at kende ved hjælp af overheads eller på modeller lære uregelmæssigheder og svigt ved bremsesystemet at kende og lære at reparere visse fejl på en funktionel model med simulerede svigt kan definere og beskrive opdagede fejl og deres effekter. b) begrænsninger ved brug af bremser og retarder Øvelser: lære hvordan en retarder fungerer lære hvordan en trykluftsbremse fungerer lære vigtigheden af trykluftsbremse og retarder at kende af hensyn til den operationelle sikkerhed af køretøjer lære at kende mulige svigt, fejlfinding og, hvordan de skal håndteres hvorledes man håndterer retslige bestemmelser 14

16 c) kombineret brug af bremser og retarder Øvelser: genere forskellige situationer på en model (delvis opbremsning, fuld opbremsning) simulation af et bremsesystem svigt (hydraulisk felt) simulation af svigt af en trykluftsbremse d) bedre udnyttelse af forholdet mellem hastighed og gear Øvelser: demonstrere, hvorledes forskellige gearkassetyper fungerer skelne mellem forskellige typer af gearkasser lære hvorledes man bruger gear korrekt lære de forskellige svigt og fejl ved en gearkasse at kende lære at eliminere svigt og fejl ved at bruge gearkasser hvorledes man håndterer retslige bestemmelser e) gøre brug af køretøjets inerti Øvelser: lære de vigtigste fysiske love at kende ved kørselsdynamik lære at kende forskellige trækmodstand svigt og defekter, og hvordan de skal håndteres f) gøre brug af måder til at nedsætte hastighed og bremse på stækninger ned ad bakke Øvelser: lære trykluftsforsyning, trykluftsreserver og trykluftsforsynings kredsløb at kende lære de forskellige bremsesystemer og deres komponenter at kende lære de fysiske egenskaber ved tromlebremse og skivebremse at kende beskrive et bremsekredsløb hvorledes bremsesystemet medfører sikker kørsel svigt og defekter, og hvordan de skal håndteres hvorledes man håndterer retslige bestemmelser g) handling tilfælde af svigt Øvelser: undgå svigt og defekter ved løbende kontrol / vide hvad en kontrolprocedure omfatter (f.eks. kontrol af lufttryk, bedømmelse af dækkenes tilstand) typiske svigt og defekter effekterne af svigt og defekter på sikkerhed og økonomisk kørsel Anbefalede kvalifikationer hos underviseren Se kapitel 6 Underviserne bør have tilstrækkelig teoretisk og praktisk viden om teknikker, samt erfaring som chauffør og underviser. Professionel erfaring i industrielle og tekniske stillinger inden for logistik er en fordel. Forslag til undervisningsmateriale (bøger, e-læring, osv.) overheads tabeller og diagrammer specialbøger formelsamlinger PC-animationer Cost/benefit analyse af de mest effektive undervisningsmetoder 15

17 Animationsmodeller fordele: holistisk læring læring ved at røre ulemper: højere produktionsomkostninger lagerplads er påkrævet PC-animationer fordele: lavere startomkostninger (program) egen læring er mulig ulemper: behov for PC ere (omkostning) ikke tredimensionelt Specialbøger fordele: ekstra information og forklaringer lave startomkostninger ulemper: kun todimensionelle diagrammer forklaringer er ofte ikke forståelige Overheads fordele: meget billigt anvendelige som papirkopier ulemper: behov for overhead projektor mindre information 16

18 1.3 Brændstofforbrug Formål nummer: Formål overskrift: Direktiv tekst: 1.3 (alle typer af kørekort) Mål: at kunne optimere brændstofforbruget Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2. Standarder og anbefalinger Se tabel for brændstofforbrug i kapitel 4 Individuelle køretimer. Pensum (Hvad bør chaufføreleven kende til?) kan rapportere og anvende kundskaberne fra mål 1.1 og 1.2 kender til effekterne af lokale forhold på brændstofforbrug kan tilpasse sin kørsel til de lokale forhold (forskellige vejforhold, regn, sne og islag, tørke, op ad bakke og ned ad bakke, trafiktæthed, ruteplanlægning, osv.) kan gentage de faktorer, der påvirker brændstofforbrug positivt kan gentage kundskaberne på basis af mål 1.1a-f med hensyn til brændstofforbrug kan udnytte det optimale drejningsmoment kan skifte gear på det rette tidspunkt kan udnytte omdrejningstælleren og det fleksible optimale motorhastigheds interval kan køre under hensyn til motorkraft 17

19 kan tilpasse motorhastighed ved at skifte gear kan gentage sin viden på basis af mål 1.2a-g med hensyn til brændstofforbrug kan udnytte bremserne kan udnytte inerti kan udnytte bremserne på stræk ned ad bakke kan finde den optimale interaktion mellem hastighed og gear er opmærksom på det rette dæktryk er god til håndtering af køretøjer med hensyn til økonomisk kørsel kan omsætte teoretisk viden til praktisk kørselsadfærd kan beskrive forskellige slags brændstof og deres kvaliteter (f.eks. diesel om sommeren og vinteren, forskellige renlighedsniveauer i forskellige lande) kan beskrive effekterne af høj udstødningsemission for miljøet er i stand til undgå svigt ved at udføre kontrol på køretøjet regelmæssigt (f.eks. skifte luftfiltre) kan beskrive økonomisk kørsel ifølge 1.1 og 1.2 på forskellige køretøjer kender til specielle anordninger til at analysere kriterier (f.eks. håndtering af vognpark, indbygget PC) Resultater kan omsætte sin viden til sit daglige arbejde. Derfor skal underviseren undervise i vigtige faktorer og give anbefalinger for optimalt brændstofforbrug. Hermed kan demonstrere sin økonomiske kørsel ved forbedret kriterium af optimal brændstofforbrug under kørsel (se skema om Kontrol af brandstofforbrug i tillægget). Anbefalet varighed (undervisningstimer) med henvisning til et kursusforløb på 280 timer Se bilag 1 og kapitel om individuelle køretimer (kapitel 4) Anbefalede faciliteter (udstyr, køretøjer, m.v.) køretøjer til praktisk undervisning modeller af forskellige strukturelle elementer (mål 1.1 og 1.2) terræn med forskellige vejforhold (grus, asfalt, område med vejarbejde), indikator for brændstofforbrug Anbefalede øvelser (eksempler) Metoder: praktisk undervisning demonstration på modeller køreundervisning (vejtrafik, parcour, specialkursus, øvelsesområde, simulator) succes kontrol/test Øvelser: køre med højt drejningsmoment og føre kontrol med brændstofforbrug (ifølge 1.1a) køre med den laveste og højeste kraftområde og føre kontrol med brændstofforbrug (ifølge 1.1b) køre med det laveste specifikke brændstofforbrug (ifølge 1.1c) køre med den optimale motorhastighed og holde det fleksible optimale motorhastigheds interval og køretøjsproducentens instruktionsmanualer for øje (ifølge 1.1d) køre med den optimale motorhastighed ved at skifte gear på rette tidspunkt (ifølge 1.1e) checke delene af et dobbelt bremsesystem (f.eks. udpegning af relevante bremsecylindre, tilpasse bremser, checke luftforbindelser, checke luftslanger, checke indstillingen af bremsekraftsregulatoren (manuel og automatisk) (ifølge 1.2a) 7. lære hvordan bremserne fungerer ved varsomme bremsetests på særligt terræn, og bemærk effekterne ved kørsel (ifølge 1.2b) 18

20 undervisning med kørsel ned ad bakke ved at bruge begge bremsesystemer samtidig og hver for sig (ifølge 1.2c) køreundervisning, hvor en tachometer eller omdrejningstæller er monteret på forskellige gear (ifølge 1.2d) køreundervisning med en lastet lastbil: start på bakke, få omdrejninger op til 50 km/t og iagttag tid med lastet og tomt køretøj (ifølge 1.2e) afprøve varsomt en lastbils bremsesystemer ved kørsel ned ad bakke; lær at kende til bremse-fading og hvordan man skal reagere (ifølge 1.2f) prøve at finde simulerede svigt i køretøjet, beskriv situationen, prøv at finde årsagen til svigtet, reparer om muligt svigtet, og beslut, hvorvidt der skal køres eller ej (ifølge 1.2e) vise økonomisk kørsel ved forbedret kriterium af optimalt brandstofforbrug under kørsel (se skema Kontrol af brandstofforbrug før og efter kørsel, bilag X) Anbefalede kvalifikationer hos underviseren se kapitel 6 Det anbefales at underviseren har gennemført specialtræning i økonomisk kørsel. Derudover bør underviseren være opdateret med hensyn til den tekniske udvikling (ændrede motorteknikker og transmissionssystemer, egenskaber ved firmaers køretøjer, osv.) Bemærk: For eksempel er der i Tyskland specialkurser for undervisere af køreelever, som anbefales. De hedder ADA (Ausbildung für Ausbilder) og ligner kurser som Undervis underviseren ( Trainthe-Trainer-Courses ). Disse kurser tilbydes i mange EU lande. Mere information herom kan fås i Chambers of Industry and Commerce. Forslag til undervisningsmateriale (bøger, e-læring, osv.) operative instruktioner fra forskellige køretøjsproducenter anbefalinger fra køretøjsproducenter PC-animationer Cost/benefit analyse af de mest effektive undervisningsmetoder 19

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Best practice håndbog til de individuelle køretimer

Best practice håndbog til de individuelle køretimer Best practice håndbog til de individuelle køretimer Undervisningsministeriet 2009. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus LEKTIONSPLAN 15 - FOR UNDERVISNINGEN TIL Bus KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Skole: Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: 4487 0100 Fax.: 4487 0199

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, bus

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, bus Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, bus Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euronormer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1 - Opgave 3 Motorens

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Energirigtig køreteknik

Energirigtig køreteknik Energirigtig køreteknik Civilingeniør Michael Grouleff Jensen, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Civilingeniør Flemming Bak, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Baggrund Transportsektorens

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euro-normer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1, Miljøhensyn

Læs mere

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Rettelsesblad til GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Telefon: 35 87 87 00 Fax: 35 87 87 01 E-mail: info@turforlag.dk www.turforlag.dk Lastsikring 69 Lastsikring I

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører 1. Regelgrundlaget Regelgrundlaget for prøveaflæggelse er fastsat i bekendtgørelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

chassis 1 Langt chassis 8 2 Langt chassis 8 4

chassis 1 Langt chassis 8 2 Langt chassis 8 4 TRÆK/CHASSISHØJDE/AKSELAFSTAND (dimensioner i dm) Langt chassis Langt chassis 6 2 radt-gr 48 48 48 Langt chassis 6 4 Langt chassis 8 2 radt-ar radt-gr.5 RAPDT-GR Langt chassis.5.5.5 62 RADDT-GR RADDT-G2

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

FAKTABLAD. Fartpilot. Volvo Trucks. Driving Progress

FAKTABLAD. Fartpilot. Volvo Trucks. Driving Progress Volvo Trucks. Driving Progress FAKTABLAD en hjælper chaufføren med at holde en konstant og brændstofbesparende hastighed. Systemet regulerer automatisk hastigheden for at holde den indstillede hastighed,

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

Kvalifikationskursus til taxikørsel. Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa

Kvalifikationskursus til taxikørsel. Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa Kvalifikationskursus til taxikørsel Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til kommende taxichauffører og eller taxichauffører der har

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Undgå skader med lastbil

Undgå skader med lastbil Undgå skader med lastbil Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som professionel chauffør, har du hver dag ansvaret for andre i trafikken. Du kører i en stor bil

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Udkast 15.11.2007 Bekendtgørelse nr. xx af (dato) 2008 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1 I medfør af 2, stk. 2, 10, stk. 1, 16 c, 16 d, 17, stk. 1, nr.

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd. Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser 15.01.2016 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig elektronisk

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Et effektivt og velfungerende bremsesystem er afgørende for din sikkerhed. Det skal reagere

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 03/17 Et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken er udviklet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus Folderens fakta er bl.a. baseret på Havarikommissionens, Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets undersøgelser

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning...side 1 Brugervejledning side 2 Tilpasning..side 3 Din første tur...side 3 Justering af sadel styr kæde side 4 Vedligeholdelse og rengøring..side 4 Ekstra udstyr.side

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Rette gear til rette sted. Gearskifte i modbakke GEAR OG BREMSE GEAR OG BREMSE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Rette gear til rette sted. Gearskifte i modbakke GEAR OG BREMSE GEAR OG BREMSE Nr.9966 Nr.9965 Gearskifte i modbakke glidende, eller hakkende sejtrækkeri. Rette gear til rette sted Solo eller makker-øvelse. Let øvede og øvede ryttere Let øvede og øvede Hold fokus på det glidende

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

TRP parkeringssensor til anhænger

TRP parkeringssensor til anhænger TRP parkeringssensor til anhænger KAMERASYSTEMER GØR DIT SYNSFELT STØRRE Med TRP får du både markeringslys og en parkeringssensor til anhænger. LED-markeringslys begynder at blinke, når lastbilen nærmer

Læs mere

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien Kompaktraktorer Yanmar EF 200 serien Den grønne linje Yanmar TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning Den nye TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning har både større effekt og en særdeles effektiv forbrænding.

Læs mere

SVING SIKKERT TIL HØJRE

SVING SIKKERT TIL HØJRE SVING SIKKERT TIL HØJRE - et materiale om, hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken Chaufførkonference 2015 HVORDAN SKER HØJRESVINGSULYKKEN? 2000: Cyklisten bliver ramt af siden af lastbilen,

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) BEK nr 177 af 25/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010000-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0615/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0033(COD) 18/12/2002

EUROPA-PARLAMENTET C5-0615/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0033(COD) 18/12/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0615/2002 2001/0033(COD) DA 18/12/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalifikations- og uddannelseskrav

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

10. FEJLFINDING OG LØSNINGER

10. FEJLFINDING OG LØSNINGER 10. FEJLFINDING OG LØSNINGER Situation Tilstand Årsag Afhjælpning Hverken løft eller fir er mulig Hverken løft eller fir virker Når styretryk eller cylinderafbryder aktiveres høres en klikkende lyd Styretryk

Læs mere

Klar til vinteren? Sikker kørsel med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz.

Klar til vinteren? Sikker kørsel med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. Klar til vinteren? Sikker kørsel med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. Vintertid. Start sikkert og til tiden i den kolde årstid med komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. Selv ved temperaturer

Læs mere

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN RAPPORT DECEMBER 6 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER BAGGRUNDINFORMATION 4 5 6 6 METODE & HOVED- KONKLUSIONER 3 METODE Rådet

Læs mere

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger skal læses sammen med instruktionsbogen for Range Rover (LRL 32 02 61 131). Disse oplysninger er ekstraoplysninger, der ikke var tilgængelige, da instruktionsbogen

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. I medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 fastsættes følgende bestemmelser: Anvendelsesområder

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods.

Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods. Undervisningsmateriale Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd.. Materialet kan frit

Læs mere

fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker at benytte.

fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker at benytte. KØR MED FARTPILOT Den behageligste måde at komme fra et sted til et andet Selv om fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Værkstedstilbud fra dit Volvo-værksted

Værkstedstilbud fra dit Volvo-værksted EFTERÅRSTILBUD Værkstedstilbud fra dit Volvo-værksted Et ekstra øje på vejen Volvo FH har flere brancheledende sikkerhedssystemer som mindsker risikoen for ulykker. Automatisk opbremsning nu standard på

Læs mere

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1 Foden på egen pedal Side 1 Side 2 På to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de gør i de fleste andre lande. Det er sundt, det giver

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Lær din bil bedre at kende På trods af stadig sikrere biler med blokeringsfri bremser,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

Lærervejledning Træk et ton - Havnen

Lærervejledning Træk et ton - Havnen Lærervejledning Træk et ton - Havnen 7.-9. klasse Fysik/kemi Varighed ca. 5 lektioner Emneord: Kraft, bevægelse, arbejde, friktion, energi, modelleringskompetence, Newtons love, teknologi, maskineri, transport,

Læs mere

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide efterår 2014 Transport- & lagerkurser 22.05.2014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Erhvervsuddannelsescenter Syd Eller se mere på www.eucsyd.dk 140522_Kvikguide_efterår2014_transport_lager_Færdig.indd

Læs mere