SIKKER EU CHAUFFØR SAFE EU DRIVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKER EU CHAUFFØR SAFE EU DRIVER"

Transkript

1 SIKKER EU CHAUFFØR SAFE EU DRIVER Håndbog om grundlæggende kvalifikationer og periodisk efteruddannelse af professionelle chauffører

2 SIKKER EU CHAUFFØR SAFE EU DRIVER AFTALE n 2005 DK/05/B/F/NT Håndbog om grundlæggende kvalifikationer og periodisk efteruddannelse af professionelle chauffører

3 SIKKER EU CHAUFFØR Udgivet første gang i 2007 Transportsektorens Uddannelsesfond i samarbejde med TUR TUR Fotos venligst udlånt af: AFT-FC, CESMAD, TUR, TYA og ZMPD TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd Bygmestervej 5, København NV

4 I 2003 introducerede den Europæiske Union et nyt direktiv (2003/59/EC) med henblik på at regulere den grundlæggende kvalifikation og periodiske uddannelse af professionelle chauffører. Dette EU direktiv blev offentliggjort den 10. september 2003 og er trådt i kraft. Medlemslandene skal sikre at love, vedtægter og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, er effektueret inden for tre år. Dette betyder at samtlige medlemslande skal have ændret deres bestemmelser senest i september 2006 for at kunne revidere deres undervisningsprogrammer, således at de lever op til direktivets krav. Direktivet har stor indflydelse på kravene til uddannelse af chauffører i fremtiden. Det vil angå alle parter, lige fra regeringer til arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, at få tilrettet og implementeret ændringerne effektivt i den nationale lovgivning, så de ligger på linie med EU direktivet. Kort sagt, direktivet har sat rammerne, og nu skal rammerne udfyldes med den bedst mulige uddannelse. Denne håndbog giver fælles anbefalinger for uddannelse, minimumskvalifikationer og uddannelseskrav. Disse anbefalinger er givet for valgmuligheden uddannelse og prøve for de grundlæggende kvalifikationer. For de lande, der har valgt optionen med udelukkende prøve, kan håndbogen tjene som en henvisning til de emner og den viden som den studerende skal have tilegnet sig inden prøven. Anbefalingerne for den grundlæggende kvalifikation uddannelse og prøve optionen, svarer til et kursusforløb på 280 timer. Varigheden af en intensiv grundlæggende kvalifikation er det halve heraf, det vil sige 140 timer, men indholdet er det samme. Der henvises til direktiv 2003/59, bilag 1, afsnit 2 og 3. Denne håndbog er produceret af følgende samarbejdspartnere: CZ: Cesmad Bohemia, Praha, DE: BVWL: Bildungswerk Verkehrsgewerbe Westfalen Lippe, Münster; DK: TUR: Transport Training Board of Denmark, Copenhagen, NL: VTL: Vakopleiding Transport en Logistiek, Alphen aan den Rijn, SE: TYA: The Vocational Training and Working Environment Council (Transport Trades), Solna, Følgende organisationer har fungeret som rådgivende partnere: BE: Le FOREM, Charleroi, FR: AFT-FC: Association Francaise du Transport -, Monchy Saint-Eloi, PL: ZMPD: Association of International Road Transport, Warsaw, RO: Fundatia Academia de transport intern si international, Bucarest, Projektkoordinator og kontrahent er: Transporterhvervets UddannelsesRåd, TUR, København, Oversættelsen af den engelske håndbog er bekostet af Transportsektorens Uddannelsesfond, TSU.

5 Indhold Kapitel 1 Videregående uddannelse i rationel kørsel baseret på sikkerhedsbestemmelser Transmissionssystem Sikkerhedskontrollerne Brændstofforbrug Lastning af køretøjet Passagerkomfort og sikkerhed Lastning af køretøj, licens D og E 34 Kapitel 2 Anvendelse af lovbestemmelser Sociale aspekter ved vejtransport Lovbestemmelser om godstransport Lovbestemmelser om passagertransport 47 Kapitel 3 Helbreds-, vej- og miljøsikkerhed, service, logistik Vejfarer og arbejdsulykker Kriminalitet og handel med illegale immigranter Fysiske risici Fysisk og mental evne Nødsituationer Fagets image Det økonomiske miljø ved vejtransport og markedsorganisering Det økonomiske miljø for passagertransport ad veje og markedsorganisering 65 Kapitel 4 Individuelle køretimer 67 Individuelle køretimer relateret til tillæg 1, afsnit 1 73 Kapitel 5 Periodisk efteruddannelse 85 Hvordan skal undervisningen formidles? 86 Hvilke emner skal den aktuelle undervisning fokusere på? 86 Kapitel 6 Godkendelse af uddannelsescentre / udbydere 96 Bilag 1 Anbefalet varighed 99 Bilag 2 Beskrivelse af uddannelsesmål 100 4

6 1 Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed Ref: Direktiv 2003/59/EC, afsnit 1 af bilag 1 5

7 1.1 Transmissionssystem Formål nummer: Formål overskrift: Direktiv tekst: 1.1 (alle typer af kørekort) Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning. Standarder og anbefalinger Pensum (Hvad bør chaufføreleven kende til?) Det er vigtigt at forstå transmissionssystemet som et system, der består af forskellige dele, og være i stand til at klassificere funktionen af disse dele med deres særlige effekt. Kendskab til dette letter chaufførens arbejde, fører til optimeret brandstofforbrug og mindsker miljøforurening. Undervisning i transmissionssystemer omfatter: a. vejsving relateret til drejningsmoment b. idealsvings ydeevne c. motorers specifikke forbrugskurver d. optimal brug af omdrejningstæller (ifølge data fra køretøjsproducenter) e. optimalt motorhastighedsinterval ved gearskift/gearkassens udvekslingsdiagrammer (ifølge data fra køretøjsproducenter) 6

8 Derudover bør køreeleverne have grundlæggende teknisk kendskab til motorer, gearstang, gearkasse og vogntog. a) vejsving relateret til drejningsmoment forstår den konkrete betydning af drejningsmoment, kan genkende drejningsmomentet forskellige steder på køretøjet, kender til forholdet mellem stigende motorkraft og stigende omdrejninger per minut (vigtigt ved kørsel op ad bakke, start- og accelerationskørsel), ved at det højeste drejningsmoment (bedste udnyttelse) stiger i de lave omdrejninger per minut, kan skelne mellem transmissionsforhold og reduktion af kraft, er opmærksom på vigtigheden af drejningsmomentet i relation til sikkerhed (f.eks. acceleration, overhalingsmanøvre og økonomisk kørsel (forhold mellem drejningsmoment og brandstofforbrug). b) kraft forstår den konkrete betydning af kraft, kan forklare kraft som afhængighed af køretøjets forskellige omdrejningstal, kan kontrollere motorens kraft mest effektivt, kender til fuldlast diagrammer ud fra hvilken drejningsmoment og kraft aflæses, er opmærksom på vigtigheden af kraft i forhold til sikkerhed (f.eks. overhalingsmanøvre, motorvejsfletning) og økonomisk kørsel (forhold mellem kraft og brandstofforbrug), er opmærksom på fartpilot (hastighedsbegrænsning ca. 85 km/t) og tilpasser kørslen hertil. c) motorers specifikke forbrugskurver kender forskellen på specifikt og reelt brandstofforbrug såvel som de faktorer, der forklarer denne forskel (f.eks. lastforhold, rullende modstand, luftmodstand), kan bedømme det specifikke brandstofforbrug ved hjælp af fuldlast diagrammer, kan gøre brug af en motors tekniske ressourcer, kender forskellige motortyper (forskellige cylindre, cylinderens ydeevne, omdrejninger) og deres individuelle fuldlast diagrammer, kan identificere det reelle brandstofforbrug ved transport og planlægge økonomisk påfyldning af brandstof, er opmærksom på vigtigheden og indflydelsen af brandstofforbrug på sikkerhed og økonomisk kørsel. d) optimal brug af omdrejningstæller kender til betydningen af antal omdrejninger per minut i forhold til drejningsmoment, kraft og specifikt brandstofforbrug, kender betydningen af de forskelligt farvede felter på en omdrejningstæller / fleksibelt optimalt motorhastighedsinterval, er opmærksom på effekterne af forskellige omdrejninger per minut i forhold til f.eks. kraft og acceleration. e) gearkassens udvekslingsdiagrammer er opmærksom på muligheden for effektiv kørsel ved forskellige omdrejninger per minut områder (sammenfatning og konklusion på punkterne a-d om økonomisk kørsel), kan vælge og indstille den optimale motorhastighed i forhold til lastforhold og stigningsmodstand, kan bruge omdrejningstæller/ fleksibelt optimalt motorhastighedsinterval med hensyn til økonomisk kørsel, kan vælge det rette gear under forskellige givne omstændigheder. Resultater vælger det optimale udstyr under forskellige forhold. Valget træffes blandt andet baseret på lasten og stigningsmodstanden. Den optimerede brug af omdrejningstælleren medfører en optimeret arbejdsproces (der skal ikke skiftes gear så tit), minimeret slitage, optimeret brandstofforbrug og minimeret udstødningsemission. 7

9 Anbefalet varighed (undervisningstimer) med henvisning til et kursusforløb på 280 timer, se bilag 1 Anbefalede faciliteter (udstyr, køretøjer, m.v.) a) vejsving relateret til drejningsmoment transmissionsmodel momentnøgle skruer (hjul, topstykke) krumtapaksel træk b) kraft model af en motor uddannelsesbesøg på en prøvestation for motorkraft krumtapaksel træk c) Specifikt forbrug af en motor model af en motor uddannelsesbesøg på en prøvestation for motorkraft fuldlast karakteristika på forskellige motorer (f.eks. naturlig aspireret motor) lastbil eller bus d) optimal brug af omdrejningstæller model af en omdrejningstæller lastbil med omdrejningstæller PC-animation e) gearkassens udvekslingsdiagrammer model af en omdrejningstæller lastbil med omdrejningstæller (fleksibelt optimalt motorhastighedsinterval) PC-animation Anbefalede øvelser a) vejsving relateret til drejningsmoment Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller succes kontrol/test Øvelser: definition (drejningsmoment = kraft x arm), drejningsmomentet forskellige steder på køretøjet, opfange og aflæse omdrejningstæller ved forskellige omdrejninger per minut, start- og accelerationstræning i høje og lave gear (transmissionsforhold og reduktion af kraft), økonomisk kørsel (vejsving med fuldlast, hastighed i vejsving, specifikt brandstofforbrug), etablere det optimale antal omdrejninger per minut ved hjælp af diagrammer for vejsving med fuldlast, checke hjulmøtrikkers stramningsmoment ved at bruge en skruenøgle til omdrejningstæller b) Kraft Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller succes kontrol/test Øvelser: definition (kraft målt i kilowatt eller hestekræfter) kraft afhængig af forskellige situationer (f.eks. motorvejsfletning, kørsel op ad bakke med en bestemt hastighed, overhalingsmanøvre), 8

10 demonstrere den betydning kraft har på sikkerhed af køretøjer (f.eks. tilpasse kørselsadfærd til trafiktæthed), den praktiske vigtighed af køretøjers kraft for chaufførens arbejde (f.eks. færre gearskift), økonomisk kørsel (vejsving med fuldlast, hastighed i vejsving, specifikt brandstofforbrug), etablere det optimale felt af omdrejninger per minut ved hjælp af diagrammer af vejsving med fuldlast og i betragtning af forskellige omdrejninger per minut, lastbilskørsel op ad bakke med forskellig last og forskellige omdrejninger per minut/motorkraft. c) specifikt forbrug af en motor Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller øvelser med henblik på kørselserfaring succes kontrol/test Øvelser: definition (forbrug som g/kwt) forstår vejsving med fuldlast (diagram) forstår specifikt brændstofforbrug (diagram) matematiske øvelser økonomisk kørsel (vejsving med fuldlast, hastighed i vejsving, specifikt brændstofforbrug) etablere det optimale antal omdrejninger per minut ved brug af diagrammer for vejsving med fuldlast og med hensyntagen til forskellige omdrejninger per minut. d) optimal brug af omdrejningstæller Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller, ved at bruge lastbil eller PC-animation checke instruktionsmanualen (køretøjsproducent) succes kontrol/test Øvelser: definition (motorhastighed per minut x 100), kende betydningen af de forskelligt farvede felter på en omdrejningstæller tilpasse kørselsadfærd til det optimale antal omdrejninger per minut (lastbilsøvelse og i trafikken) økonomisk kørsel (motorhastighed: grønne, gule og røde områder, fleksibelt optimalt motorhastighedsinterval), hvorledes man kører for at minimere slitage, samt hvorledes man kører på en opmærksom måde (f.eks. udnytter koordineret lysregulering, laver færre unødvendige opbremsninger, undgår unødvendige stop) undersøge køretøjsproducentens instruktionsmanual og forklare det fleksible optimale motorhastighedsinterval finde ud af hvor mange indsprøjtninger ved forskellige omdrejninger per minut, der er i forskellige motorer (f.eks. sekscylindret motor). e) gearkassens udvekslingsdiagrammer teoretisk undervisning demonstration på modeller, lastbil eller PC-animation checke instruktionsmanual (køretøjsproducent) succes kontrol/test og praktisk kørselserfaring Øvelser: effekt ved kørsel ved forskellige omdrejninger per minut forklaringer på den rigtige måde at skifte gear (f.eks. at springe nogle gear over) forklaringer på det fleksible optimale motorhastighedsinterval for optimal kørsel eksemplificere indskudte gear baseret på diagrammet af en dobbelt-h-gearkasse eksemplificere kraftomsætning i et givent gear (diagram) Anbefalede kvalifikationer hos underviseren Se kapitel 6 Bemærk: For eksempel er der i Tyskland specialkurser for undervisere af køreelever, som anbefales. De hedder ADA (Ausbildung für Ausbilder) og ligner kurser som Undervis underviseren ( Trainthe-Trainer-Courses ). Disse kurser tilbydes i mange EU lande. Mere information herom kan fås i Chambers of Industry and Commerce. 9

11 Forslag til undervisningsmateriale (bøger, e-læring, osv.) a-e) vejsving relateret til drejningsmoment, kraft, specifikt motorforbrug, brug af omdrejningstæller, gearkassens udvekslingsdiagrammer overheads tabeller og diagrammer specialbøger formelsamling PC-animationer Cost/benefit analyse af de mest effektive undervisningsmetoder a-e) vejsving relateret til drejningsmoment, kraft, specifikt motorforbrug, brug af omdrejningstæller, gearkassens udvekslingsdiagrammer Animationsmodeller fordele: holistisk læring læring ved at røre ulemper: højere produktionsomkostninger lagerplads er påkrævet PC-animationer fordele: lave startomkostninger (program) egen læring er mulig ulemper: behov for PC ere (omkostning) ikke tredimensionelt Specialbøger fordele: ekstra information og forklaringer lave startomkostninger ulemper: kun todimensionelle diagrammer forklaringer er ofte ikke forståelige Overheads fordele: meget billigt anvendelige som papirkopier ulemper: behov for overhead projektor mindre information 10

12 1.2 Sikkerhedskontrollerne Formål nummer: Formål overskrift: Direktiv tekst: 1.2 (alle typer af kørekort) Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt. Standarder og anbefalinger Pensum (Hvad bør chaufføreleven kende til?) bør kende de tekniske komponenter og de fysiske egenskaber ved trykluftsbremse, retarder, gearforhold, køretøjets inerti, bremsning på strækninger ned ad bakke, såvel som hvad man skal gøre i tilfælde af svigt. Kombinationen af disse forskellige komponenter og deres interaktion bør være tydelig, således at eleverne kan håndtere deres køretøjer i forhold til ændrede situationer og lokale forhold. Disse evner fører til en mere sikker kørsel. 11

13 De tekniske egenskaber og funktionaliteten består af: a. særlige egenskaber ved hydrauliske bremsesystemer, b. begrænsninger ved brug af bremser og tænding, c. kombineret brug af bremser og tænding, d. bedre udnyttelse af forholdet mellem hastighed og gear, e. køretøjets inerti, f. måder til at nedsætte hastighed og bremse på strækninger ned ad bakke g. handling i tilfælde af svigt. a) særlige egenskaber ved hydrauliske bremsesystemer og trykluftsbremser kan beskrive typer af bremsesystemer og kan skelne mellem forskellige bremsesystemer, kan beskrive, hvorledes en luftkompressor fungere, kan beskrive forskellige konfigurationer af bremsesystemer, er klar over forbindelsen mellem bremsesystemet og kørselssikkerhed (forskellige bremsesystemer med forskellige bremsefunktioner), kan bedømme uregelmæssigheder og svigt, kan om muligt afhjælpe svigt, kender nationale og internationale lovbestemmelser (f.eks. pålydende minimumsværdier af bremsedeklarationen ifølge EU-normer). b) begrænsninger ved brug af bremser og retarder kan beskrive bremser og tænding generelt og kan skelne mellem forskellige funktioner og handlingsmåder ved trykluftsbremse og tænding, kan beskrive forskellig slags tændinger (hydraulisk og elektrisk tænding), er klar over vigtigheden af trykluftsbremse og tænding for køresikkerhed (f.eks. undgåelse af overanstrengelse), kan beskrive forskellige slags ekstra sikkerhedsfunktioner, der indvirker på bremsereaktion (f.eks. ABS, ESP), kan genkende uregelmæssigheder og svigt, og kan om muligt afhjælpe svigt, kan bedømme omfanget af svigt og deres konsekvens (f.eks. mekanisk svigt: bremse rigging, trykluftssvigt, anhængerens kontrolventil), er klar over Europæisk lovbestemmelser. c) kombineret brug af bremse og tænding kan beskrive operationen af trykluftsbremser og tænding, kan beskrive den korrekte brug af en kombineret operation af bremser og tænding, kan anvende sin viden i overensstemmelse med lovgivningen og håndtere bremser og retarder korrekt, kan beskrive effekterne af fejl ved anvendelse (slitage, bremse fading, bremsesvigt), er klar over bremsers og tændings rolle i forhold til sikkerhed (bremsehåndtering), nyttig (komponentdeles stigende stabilitets tid i forhold til slitage) og økonomisk kørsel (færre start procedurer kombineret med fremadrettet kørselsadfærd). d) bedre udnyttelse af forholdet mellem hastighed og gear kan skelne mellem forskellige typer af gearkasser (EPS elektro-pneumatisk gearskifte, automatisk transmission, dobbelt- H-gearkasse, osv.), kan vælge det optimale udstyr afhængig af motorhastighed og køretøjets fart, kan genkende og skelne mellem forskellige tekniske problemer, kan udelukke tekniske problemer om muligt (f.eks. problemer med trykluftsforsyning) e) køretøjets inerti har en basisviden om kørselsdynamik og udøvende kræfter, kan beskrive effekterne af kørselsdynamik for de øvrige trafikanters sikkerhed (f.eks. kørsel i vejsving, start, sagtne fart), kan skelne mellem forskellige kørselsmodstand og kan tilpasse kørselsadfærden herefter (f.eks. dynamisk gnidningskraft, luftmodstand, stigningsmodstand). 12

14 f) måder til at nedsætte hastighed og bremse på stækninger ned ad bakke kan beskrive hvorledes en komprimeret trykluftsbremse fungerer, kan skelne mellem forskellige typer af bremsesystemer (kombineret bremsesystem, trykluftsbremsesystem, tromlebremse, skivebremse), kan beskrive de fysiske kendetegn ved tromlebremsen (bremse-fading) og skivebremsen, kan beskrive bremsesystemet ved hvordan man skifter mellem brug af fodbremse og retarder på strækninger ned ad bakke (for at undgå unødvendig slitage på fodbremse og overophedning af motoren ved brug af tændingen), er opmærksom på vigtigheden af bremsesystemet for sikkerheden, kan genkende uregelmæssigheder og svigt, og om muligt reparere dem, er opmærksom på lovbestemmelser (EU-normer). g) handling i tilfælde af svigt kan opdage uregelmæssigheder ved at lave kontrol ifølge køretøjets manual, kan give eksempler på mulige svigt, kan skelne mellem svigt ved deres effekter (f.eks. kontrollere trykfald), kan udgå svigt ved optimal kørselsadfærd (kørselsregler), kan vurdere et svigt og træffe beslutning om, hvordan det skal håndteres (f.eks. udslidte bremseklodser, kondensvand i bremsevæskebeholder, beskadigede luftslanger), kan beskrive hvordan svigt påvirker sikkerheden og økonomisk kørsel, kan kontrollere køretøjets funktion og undgå svigt ved regelmæssigt at udføre kontrol og gennemlæsning af lastbilens instruktionsmanual kender betydningen af dækbetegnelse, kan opdage relaterede svigt, skifte et dæk og beslutte, hvorvidt det er forsvarligt at køre med dækkene i en bestemt tilstand Resultater kan anvende sin basisviden om fysiske koncepter, lufttryk, termodynamik, samt funktionen af bremser og retarder. Baseret på denne viden er i stand til at vælge den rette fremgangsmåde under forskellige forhold. Chaufføren er opmærksom på den optimale brug af bremser og retarder (færre skift mellem nedbremsninger). kan forklare betydningen af disse tekniske kendetegn for økonomisk kørsel og for at minimere slitage. Anbefalet varighed (undervisningstimer) se bilag 1 Anbefalede faciliteter (udstyr, køretøjer, m.v.) a) særlige egenskaber ved et hydraulisk bremsesystem model af et hydraulisk bremsesystem modeller af forskellige bremsedele overheads PC-animationer lastbil til praktiske øvelser b) grænser for anvendelsen af bremser og retarder model af en retarder modeller af forskellige bremsedele overheads PC-animationer lastbil til praktiske øvelser 13

15 c) kombineret brug af bremser og retarder model af en retarder modeller af forskellige bremsedele overheads PC-animationer lastbil til praktiske øvelser d) bedre udnyttelse af hastighed og gearforhold model af forskellige typer af transmissioner/gearkasser modeller af forskellige transmissionsdele overheads (f.eks. plan over gear) PC-animationer lastbil til praktiske øvelser e) køretøjets inerti modeller af forskellige typer dæk og presenninger overheads PC-animationer lastbil til praktiske øvelser f) måder til at nedsætte hastighed og bremse på stækninger ned ad bakke model af et hydraulisk bremsesystem modeller af forskellige bremsedele overheads PC- animationer lastbil til praktiske øvelser g) handling i tilfælde af svigt model af en trykluftsbremse model af en retarder modeller af manuelle gearkasser lastbil til praktiske øvelser Forslag til øvelser a-g) særlige egenskaber ved hydrauliske bremsesystemer, begrænsninger ved brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedre udnyttelse af forholdet mellem hastighed og gear, køretøjets inerti, måder til at nedsætte hastighed og bremse på stækninger ned ad bakke og handling i tilfælde af svigt. Metoder: teoretisk undervisning demonstration på modeller succes kontrol/test a) særlige egenskaber ved hydrauliske bremsesystemer Øvelser: lære forskellige bremsesystemer at kende ved hjælp af overheads eller på modeller lære en trykluftscylinders funktioner at kende ved hjælp af overheads eller på modeller lære et bremsekredsløb at kende ved hjælp af overheads eller på modeller lære uregelmæssigheder og svigt ved bremsesystemet at kende og lære at reparere visse fejl på en funktionel model med simulerede svigt kan definere og beskrive opdagede fejl og deres effekter. b) begrænsninger ved brug af bremser og retarder Øvelser: lære hvordan en retarder fungerer lære hvordan en trykluftsbremse fungerer lære vigtigheden af trykluftsbremse og retarder at kende af hensyn til den operationelle sikkerhed af køretøjer lære at kende mulige svigt, fejlfinding og, hvordan de skal håndteres hvorledes man håndterer retslige bestemmelser 14

16 c) kombineret brug af bremser og retarder Øvelser: genere forskellige situationer på en model (delvis opbremsning, fuld opbremsning) simulation af et bremsesystem svigt (hydraulisk felt) simulation af svigt af en trykluftsbremse d) bedre udnyttelse af forholdet mellem hastighed og gear Øvelser: demonstrere, hvorledes forskellige gearkassetyper fungerer skelne mellem forskellige typer af gearkasser lære hvorledes man bruger gear korrekt lære de forskellige svigt og fejl ved en gearkasse at kende lære at eliminere svigt og fejl ved at bruge gearkasser hvorledes man håndterer retslige bestemmelser e) gøre brug af køretøjets inerti Øvelser: lære de vigtigste fysiske love at kende ved kørselsdynamik lære at kende forskellige trækmodstand svigt og defekter, og hvordan de skal håndteres f) gøre brug af måder til at nedsætte hastighed og bremse på stækninger ned ad bakke Øvelser: lære trykluftsforsyning, trykluftsreserver og trykluftsforsynings kredsløb at kende lære de forskellige bremsesystemer og deres komponenter at kende lære de fysiske egenskaber ved tromlebremse og skivebremse at kende beskrive et bremsekredsløb hvorledes bremsesystemet medfører sikker kørsel svigt og defekter, og hvordan de skal håndteres hvorledes man håndterer retslige bestemmelser g) handling tilfælde af svigt Øvelser: undgå svigt og defekter ved løbende kontrol / vide hvad en kontrolprocedure omfatter (f.eks. kontrol af lufttryk, bedømmelse af dækkenes tilstand) typiske svigt og defekter effekterne af svigt og defekter på sikkerhed og økonomisk kørsel Anbefalede kvalifikationer hos underviseren Se kapitel 6 Underviserne bør have tilstrækkelig teoretisk og praktisk viden om teknikker, samt erfaring som chauffør og underviser. Professionel erfaring i industrielle og tekniske stillinger inden for logistik er en fordel. Forslag til undervisningsmateriale (bøger, e-læring, osv.) overheads tabeller og diagrammer specialbøger formelsamlinger PC-animationer Cost/benefit analyse af de mest effektive undervisningsmetoder 15

17 Animationsmodeller fordele: holistisk læring læring ved at røre ulemper: højere produktionsomkostninger lagerplads er påkrævet PC-animationer fordele: lavere startomkostninger (program) egen læring er mulig ulemper: behov for PC ere (omkostning) ikke tredimensionelt Specialbøger fordele: ekstra information og forklaringer lave startomkostninger ulemper: kun todimensionelle diagrammer forklaringer er ofte ikke forståelige Overheads fordele: meget billigt anvendelige som papirkopier ulemper: behov for overhead projektor mindre information 16

18 1.3 Brændstofforbrug Formål nummer: Formål overskrift: Direktiv tekst: 1.3 (alle typer af kørekort) Mål: at kunne optimere brændstofforbruget Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2. Standarder og anbefalinger Se tabel for brændstofforbrug i kapitel 4 Individuelle køretimer. Pensum (Hvad bør chaufføreleven kende til?) kan rapportere og anvende kundskaberne fra mål 1.1 og 1.2 kender til effekterne af lokale forhold på brændstofforbrug kan tilpasse sin kørsel til de lokale forhold (forskellige vejforhold, regn, sne og islag, tørke, op ad bakke og ned ad bakke, trafiktæthed, ruteplanlægning, osv.) kan gentage de faktorer, der påvirker brændstofforbrug positivt kan gentage kundskaberne på basis af mål 1.1a-f med hensyn til brændstofforbrug kan udnytte det optimale drejningsmoment kan skifte gear på det rette tidspunkt kan udnytte omdrejningstælleren og det fleksible optimale motorhastigheds interval kan køre under hensyn til motorkraft 17

19 kan tilpasse motorhastighed ved at skifte gear kan gentage sin viden på basis af mål 1.2a-g med hensyn til brændstofforbrug kan udnytte bremserne kan udnytte inerti kan udnytte bremserne på stræk ned ad bakke kan finde den optimale interaktion mellem hastighed og gear er opmærksom på det rette dæktryk er god til håndtering af køretøjer med hensyn til økonomisk kørsel kan omsætte teoretisk viden til praktisk kørselsadfærd kan beskrive forskellige slags brændstof og deres kvaliteter (f.eks. diesel om sommeren og vinteren, forskellige renlighedsniveauer i forskellige lande) kan beskrive effekterne af høj udstødningsemission for miljøet er i stand til undgå svigt ved at udføre kontrol på køretøjet regelmæssigt (f.eks. skifte luftfiltre) kan beskrive økonomisk kørsel ifølge 1.1 og 1.2 på forskellige køretøjer kender til specielle anordninger til at analysere kriterier (f.eks. håndtering af vognpark, indbygget PC) Resultater kan omsætte sin viden til sit daglige arbejde. Derfor skal underviseren undervise i vigtige faktorer og give anbefalinger for optimalt brændstofforbrug. Hermed kan demonstrere sin økonomiske kørsel ved forbedret kriterium af optimal brændstofforbrug under kørsel (se skema om Kontrol af brandstofforbrug i tillægget). Anbefalet varighed (undervisningstimer) med henvisning til et kursusforløb på 280 timer Se bilag 1 og kapitel om individuelle køretimer (kapitel 4) Anbefalede faciliteter (udstyr, køretøjer, m.v.) køretøjer til praktisk undervisning modeller af forskellige strukturelle elementer (mål 1.1 og 1.2) terræn med forskellige vejforhold (grus, asfalt, område med vejarbejde), indikator for brændstofforbrug Anbefalede øvelser (eksempler) Metoder: praktisk undervisning demonstration på modeller køreundervisning (vejtrafik, parcour, specialkursus, øvelsesområde, simulator) succes kontrol/test Øvelser: køre med højt drejningsmoment og føre kontrol med brændstofforbrug (ifølge 1.1a) køre med den laveste og højeste kraftområde og føre kontrol med brændstofforbrug (ifølge 1.1b) køre med det laveste specifikke brændstofforbrug (ifølge 1.1c) køre med den optimale motorhastighed og holde det fleksible optimale motorhastigheds interval og køretøjsproducentens instruktionsmanualer for øje (ifølge 1.1d) køre med den optimale motorhastighed ved at skifte gear på rette tidspunkt (ifølge 1.1e) checke delene af et dobbelt bremsesystem (f.eks. udpegning af relevante bremsecylindre, tilpasse bremser, checke luftforbindelser, checke luftslanger, checke indstillingen af bremsekraftsregulatoren (manuel og automatisk) (ifølge 1.2a) 7. lære hvordan bremserne fungerer ved varsomme bremsetests på særligt terræn, og bemærk effekterne ved kørsel (ifølge 1.2b) 18

20 undervisning med kørsel ned ad bakke ved at bruge begge bremsesystemer samtidig og hver for sig (ifølge 1.2c) køreundervisning, hvor en tachometer eller omdrejningstæller er monteret på forskellige gear (ifølge 1.2d) køreundervisning med en lastet lastbil: start på bakke, få omdrejninger op til 50 km/t og iagttag tid med lastet og tomt køretøj (ifølge 1.2e) afprøve varsomt en lastbils bremsesystemer ved kørsel ned ad bakke; lær at kende til bremse-fading og hvordan man skal reagere (ifølge 1.2f) prøve at finde simulerede svigt i køretøjet, beskriv situationen, prøv at finde årsagen til svigtet, reparer om muligt svigtet, og beslut, hvorvidt der skal køres eller ej (ifølge 1.2e) vise økonomisk kørsel ved forbedret kriterium af optimalt brandstofforbrug under kørsel (se skema Kontrol af brandstofforbrug før og efter kørsel, bilag X) Anbefalede kvalifikationer hos underviseren se kapitel 6 Det anbefales at underviseren har gennemført specialtræning i økonomisk kørsel. Derudover bør underviseren være opdateret med hensyn til den tekniske udvikling (ændrede motorteknikker og transmissionssystemer, egenskaber ved firmaers køretøjer, osv.) Bemærk: For eksempel er der i Tyskland specialkurser for undervisere af køreelever, som anbefales. De hedder ADA (Ausbildung für Ausbilder) og ligner kurser som Undervis underviseren ( Trainthe-Trainer-Courses ). Disse kurser tilbydes i mange EU lande. Mere information herom kan fås i Chambers of Industry and Commerce. Forslag til undervisningsmateriale (bøger, e-læring, osv.) operative instruktioner fra forskellige køretøjsproducenter anbefalinger fra køretøjsproducenter PC-animationer Cost/benefit analyse af de mest effektive undervisningsmetoder 19

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euro-normer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1, Miljøhensyn

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), L 226/4 10.9.2003 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport

Læs mere

Undgå skader med lastbil

Undgå skader med lastbil Undgå skader med lastbil Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som professionel chauffør, har du hver dag ansvaret for andre i trafikken. Du kører i en stor bil

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

TRP parkeringssensor til anhænger

TRP parkeringssensor til anhænger TRP parkeringssensor til anhænger KAMERASYSTEMER GØR DIT SYNSFELT STØRRE Med TRP får du både markeringslys og en parkeringssensor til anhænger. LED-markeringslys begynder at blinke, når lastbilen nærmer

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Undgå skader det betaler sig

Undgå skader det betaler sig Undgå skader det betaler sig Med fokus på chauffører, biler, gods og bygninger Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I denne test skal I finde ud af, hvilket transportmiddel, I kan køre hurtigst på? Hypotese Hvilket transportmiddel tror I, I kan køre hurtigst på? Hvorfor? Det skal I bruge:

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Befordring af fysisk handicappede passagerer

Befordring af fysisk handicappede passagerer Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR August 2013 Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Undervisningsplanens

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

DYNAFLEET WELCOME PACK

DYNAFLEET WELCOME PACK DYNAFLEET WELCOME PACK Volvo Trucks. Driving Progress 2 Indhold 4 Hvad er Dynafleet? 5 Dynafleet-appen til Android og Apple 6 Oversigt over Dynafleet Online 6 Brændstof & Miljø 8 Chaufførtider 9 Positionering

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Lær din bil bedre at kende På trods af stadig sikrere biler med blokeringsfri bremser,

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Råstyrke - der flytter noget!

Råstyrke - der flytter noget! dantruck 9000 power+ serien Råstyrke - der flytter noget! www.dantruck.com DanTruck 9000 Power+ serien DanTruck 9000 Power+ serien Selv om DanTruck 9000 Power+ serien har dækkene solidt plantet på jorden,

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

GÆLDENDE TIL 31. JULI 2014

GÆLDENDE TIL 31. JULI 2014 GÆLDENDE TIL 31. JULI 2014 LUK OP OG SE VORES GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG SERVICES Sol, sommer og serviceeftersyn Er du helt klar til sommeren? FÅ REN LUFT I VOGNEN AIRCONDITIONPAKKE Klimaanlæg skal renses

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere