614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev"

Transkript

1 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev

2 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4 Det får du merit for 4 Hvordan kommer du i gang om IKA og lærekontrakt 5 Kim 38 år sådan ser vejen til svendebrevet ud 6 Meritvejen oversigt 8 Hvad kan den faglærte chauffør 9 2

3 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:01 Side 3 Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden at skulle starte forfra. Du bliver opdateret med det du mangler, og du får papir på dine kvalifikationer. Med et svendebrev sikrer du dig dermed et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. At få merit betyder at få godskrevet det man kan, uanset hvordan man har lært det. For at få svendebrev som faglært skal du vise, at du behersker en lang række arbejdsopgaver og færdigheder indenfor dit felt. Det du allerede kan, får du merit for. Det du mangler, får du uddannelse i. Som erfaren chauffør skal du altså ikke på skolebænken for at lære ting som du kan i forvejen. Du får merit for de uddannelser, kurser og erfaring fra job og privatliv, som du allerede har samlet op. Uddannelsen er lavet af TUR (Transporterhvervets UddannelsesRåd) og godkendt af undervisningsministeriet. TUR er transportbranchens egen organisation og ejes af fagets arbejdsgiverforeninger og fagforbund. Pjecen fortæller ganske kort hvad uddannelsen indebærer og viser med et eksempel, hvordan et uddannelsesforløb kan forme sig for en erfaren chauffør. Har du været chauffør i 4 år eller mere? Er du 25 år eller derover? Har du lyst til at blive faglært chauffør? Så er Meritvejen måske noget for dig. 3

4 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:01 Side 4 Forudsætninger for at gå meritvejen FOR AT GÅ MERITVEJEN SKAL DU: Være fyldt 25 år Have arbejdet mindst 4 år i transportbranchen og gerne mere Beherske mange forskellige færdigheder indenfor transport Tage et kursus der varer mellem 1 og 3 dage - skolen finder ud af hvad du kan og hvad du har brug for. Kurset er gratis og med godtgørelse for tabt løn, svarende til understøttelsen. Kurset kaldes for et IKA kursus (Individuel kompetence afklaring) Indgå en uddannelsesaftale (lærekontrakt). Den skal vare mellem 4 og 12 måneder. Uddannelsesaftalen skal indgås med en virksomhed der er godkendt af TUR. DET FÅR DU MERIT FOR: Kørekort og certifikater Relevante kurser, f.eks. AMU Hvis du har en anden faglig uddannelse, og indholdet er relevant, f.eks. udlært mekaniker Relevant arbejdserfaring Relevante kvalifikationer opnået i fritidslivet, ved foreningsarbejde eller fagligt arbejde 4

5 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:01 Side 5 Hvordan kommer du i gang? IKA OG LÆREKONTRAKT Henvend dig i din fagforening, på nærmeste tekniske skole eller AMU-center og få en snak om dine muligheder i forhold til meritvejen. Herefter henvises du til IKA. På IKA kurset bliver det afklaret hvilke forudsætninger du har og ikke mindst hvad disse forudsætninger kan "omregnes" til, så du får merit for det. Udfra dette laves en oversigt og tidsplan over dit resterende uddannelsesforløb. Der er mange, som ikke selv er opmærksomme på, hvilke kvalifikationer de har. Derfor er faglærerne på IKA uddannet i at vejlede dig, så du får maksimal merit for det du faktisk kan. Hvis du har mange færdigheder kan du måske nøjes med en lærekontrakt på 4 måneder. Hvis du mangler noget mere, bør din lærekontrakt være længere, men kan højest være på 12 måneder. Uddannelsesforløbet afsluttes altid med et skoleophold (svendeprøve periode) på 4 uger. Her lærer du de sidste færdigheder og går til svendeprøve. Gennem din kontraktperiode (på f.eks. 4 måneder) veksler du mellem at være i virksomheden (praktik) og på skole. Du beholder altså dit "normale arbejde", som du udfører i de perioder du ikke er på skolebænken. LØN Når du er i firmaet får du løn som du plejer. Ved skoleophold får du en timeløn som er aftalt i lærekontrakten.! Du forpligter dig ikke til at tage en uddannelse fordi du gennemgår et IKA forløb, men du får i alle tilfælde et overblik over din vej til svendebrevet. 5

6 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:01 Side 6 Kim, 38 år Godschauffør "Siden 1988 har jeg arbejdet i samme transportfirma, først 7 år med eksportkørsel, derefter med indlandskørsel, hvor jeg primært kører køletransporter med kød. Jeg har altid været glad for at lære noget nyt og har taget kurser, når jeg har syntes at det var nødvendigt i forbindelse med jobbet". I 1997 blev Kim valgt som tillidsmand og har i den forbindelse taget en del FIU kurser (Fagbevægelsens interne uddannelse), bl.a.: G1 - G4 og Arbejdsret. "Jeg føler, at posten som tillidsrepræsentant kræver, at jeg holder mig nogenlunde orienteret det skylder jeg mine kollegaer". "Før mit nuværende job har jeg lavet lidt af hvert. Jeg er oprindelig udlært butiksassistent og har også arbejdet i USA som tømrer. Da jeg kom tilbage til Danmark fik jeg arbejde i en trælasthandel og kørte derefter som salgschauffør." Kim er gift og har to børn på 9 og 12 år. En del af fritiden tilbringes sammen i FDF, hvor han er også er kasserer. IKA Kim vil gerne være faglært godschauffør. For at få et overblik over sine muligheder har han gennemgået et IKA kursus. KIM HAR ALLEREDE FØLGENDE: KØREKORT/ CERTIFIKATER Kørekort til lastbil med anhænger Gaffeltruck B Farligt gods, ADR FAGLIGE KURSER Transport af temperaturfølsomt gods Køreteknik med biler over kg Manøvrering 6 Forsikringsforhold og færdelsregler

7 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:02 Side 7 Resultatet var følgende: Gennem sine daglige arbejdsopgaver og rutiner på sin nuværende arbejdsplads, samt forrige arbejdspladser, har han bl.a. fået kendskab og erfaring med logistik og samarbejde, papirgange, lastsikring, læsning, losning, kvalitetskontrol og styring samt kundebetjening. I kraft af tillidsmandshvervet har han desuden erfaring med virksomhedsøkonomiske sammenhænge og virksomhedsorganisation. Han har kurser i kommunikation og konfliktafværgelse og betegner sig selv som god til at forhandle og løse konflikter i det daglige. Sammen med erhvervede kørekort/certifikater og faglige kurser er ovenstående medvirkende grundlag for Kims merittildeling. For at opnå, hvad der svarer til faglært niveau, skal han gennemføre tre AMU-kurser på tilsammen 2,6 ugers varighed. Når dette lægges til den obligatoriske 4 ugers svendeprøve periode, skal han i alt på skole 6,6 uger. Derfor foreslås han at indgå en uddannelsesaftale på 4 måneders varighed med sit firma. KIMS VEJ TIL SVENDEBREVET SOM FAGLÆRT GODSCHAUFFØR RESULTAT AF IKA KURSER ANTAL UGER Kran D 2,0 Førstehjælp 0,4 Farligt gods, supplerende/opdatering 0,2 Svendeprøve periode (obligatorisk) 4,0 Samlet skoleperiode inkl. svendeprøve 6,6 *Derudover vil Kim gerne tage kurserne Videregående køreteknik 0,4 Kvalitetsstyring 1,0 Med en lærekontrakt på 4 måneder, hvoraf de 6,6 uger er på skole, kan Kim erhverve svendebrev som godschauffør på meritvejen.

8 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:02 Side 8 Meritvejen oversigt BAGGRUND FOR AT GÅ MERITVEJEN Du skal være fyldt 25 år Have arbejdet mindst 4 år i transportbranchen og gerne mere Evt. AMU-uddannelse, militæret, anden uddannelse Erfaringer i øvrigt f.eks. foreningsarbejde FØR MERITAFKLARING Henvendelse i fagforening eller på dit lokale uddannelsessted (AMU-center eller teknisk skole) Henvisning til IKA IKA Individuel kompetence afklaring Det afklares hvad du allerede kan, samt hvad du evt. mangler for at opnå svendebrevet. Der laves en oversigt/tidsplan over dit uddannelsesforløb UDDANNELSESAFTALE (LÆREKONTRAKT) INDGÅS Afvikling af uddannelsesaftale Arbejde i virksomheden Eventuelt AMU-kurser Eventuelt almen kvalificering 4 ugers svendeprøve periode Svendeprøve SVENDEBREV 8

9 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:02 Side 9 Chaufførområdet Hvad kan den faglærte med en erhvervsuddannelse inden for chaufførområdet Som faglært chauffør opnår man kompetencer inden for transporterhvervet med ét af følgende specialer: Godschauffør, Kranfører, Renovationschauffør eller Tankbilchauffør. Den faglærte chauffør kan foretage almindelig vedligeholdelse, udbedre mindre driftsfejl og kan udføre transport således, at der er sikkerhed for materiel og øvrige trafikanter under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø, samt energi- og miljørigtig kørsel. Den faglærte har viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter, samt har et grundlæggende kendskab til hele logistik kæden, herunder de kvalitetsværktøjer, informationsteknologiske løsningsmuligheder og miljøproblemstillinger, der præger denne. Som faglært chauffør har man kørekort til lastbil (kategori C) og vogntog (kategori C/E), samt certifikat til gaffeltruck og til transport af farligt gods (ADR). Godschauffør Faglærte med speciale som godschauffør skal kunne udføre kørselsopgaver med forskellige godstyper i sættevogne/vogntog, samt transportere farligt gods i emballager og tanke. Endvidere skal de kunne udføre arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran (Certifikat D) Kranfører Faglærte med speciale som kranfører skal kunne varetage forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonterede og mobile kraner (Certifikat D, E og B) Renovationschauffør Faglærte med speciale som renovationschauffør skal kunne varetage forekommende arbejdsopgaver i renovations- og 9

10 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:02 Side 10 affaldsvirksomheder, bl.a. betjene køretøjer som komprimator- og flakbiler. Tankbilchauffør Faglærte med speciale som tankbilchauffør skal kunne varetage forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med tanktransporter, herunder transport af benzin, olie, kemikalier og andre flydende stoffer og af materialer i pulverform, f.eks. foderstoffer og levnedsmidler Gennem uddannelsesforløbet har den faglærte chauffør fået undervisning og opnået kvalifikationer i overensstemmelse med EU-direktiv L226/4, artikel 5 (chaufførdirektivet). 10

11 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:02 Side 11 BUSCHAUFFØR Som faglært buschauffør kan man foretage kørsel med rutebus, turistbus og befordring af bevægelseshæmmede. Den faglærte buschauffør kan foretage almindelig vedligeholdelse, udbedre mindre driftsfejl og kan udføre personbefordring således, at der er sikkerhed for passagerer, materiel og øvrige trafikanter under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø, samt energi- og miljørigtig kørsel. Den faglærte har viden om viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet, og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og ydelser. Som faglært buschauffør har man kørekort til bus (kategori D erhverv) og vogntog (kategori D/E), samt certifikater til gennemførelse af såvel national som international personbefordring. Gennem uddannelsesforløbet har den faglærte buschauffør fået undervisning og opnået kvalifikationer i overensstemmelse med EU-direktiv L226/4, artikel 5 (chaufførdirektivet). 11

12 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:03 Side 12 Maj 2002 Revideret jan Ønsker du yderligere vejledning og/eller information så kontakt: Eller henvend dig til TUR: Tlf.: Læs om transportuddannelserne på hvor du også kan bestille pjecer og faktablade Udgivet af: TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd Bygmestervej 5, København NV Tlf Layout: art/grafik Foto: Megapix og TUR Tryk: Formula A/S

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet Indhold 4 Godschauffør 5 Kranfører 6 tankbilchauffør 7 flyttechauffør 8 renovationschauffør

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

UDDANNELSE AF HAVNEARBEJDERE I

UDDANNELSE AF HAVNEARBEJDERE I UDDANNELSE AF HAVNEARBEJDERE I ØRESUNDSREGIONEN RAPPORT OM MULIGHEDEN FOR ET FÆLLES LÆNGEREVARENDE UDDANNELSESFORLØB FOR BESKÆFTIGEDE HAVNEARBEJDERE I ØRESUNDSREGIONEN STYREGRUPPEN FOR PROJETET UDDANNELSE

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere