ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER"

Transkript

1 ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER TÅRNPLADSEN

2 FÆLLESRUM I BOLIGGADE ÅBENT - BEVÆGELSE - EKSTROVERT LEDE SPOTS SUPERKILEN FÆLLESRUM I BYHAVER INTIMT - STATISK - INTROVERT IDESKITSE BYEN I BYEN LEDE SPOTS SUPERKILEN Intro, Odense Offentlige Slagtehuse Odense er rig på værdifulde industribyggerier, som TV2 Kvægtorvet, Brandts Klædefabrik og Thrigefirkanten. De repræsenterer alle en vigtig del af Odenses historie, og er hver især med til at definere og indramme Odenses identitet og sjæl i naturligt samspil med andre fine bygværker i byen. Det er gennem disse fysiske og mentale fikspunkter omridset og indholdet af Odense opleves, sanses og mærkes. Med den fine udnyttelse af Odense Offentlige Slagtehuse fra 1927 til ungdomsboliger træder dette bygværk, der ligeledes repræsenterer et unikt stykke bygningskultur ind på scenen. Dette særlige og markant placerede bygningskompleks ligger mod krydset Rugårdsvej og Grønløkkevej, dets synlighed og udtryksfulde arkitektoniske tilstedeværelse gør, at alle der færdes i Odense kender til det smukke og karakteristiske bygværk. Odense Offentlige Slagtehus er mere end en række bygninger rundt om et markant hjørne. Hele komplekset fremstår som en fin lille bydel opført I røde blødstrøgne tegl, med tårne, pladsdannelser, prægtige haller, fine sidebygninger og gadeforløb som en by i byen. Nyt og gammelt Genanvendelsen og transformation af de gamle, bevaringsværdige industribygninger rummer en unik mulighed for at opnå fine kontraster mellem nyt og gammelt. Med opførelsen af ungdomsboligerne i bygningerne omkring anlæggets kørehal, skabes der et levende liv mellem murene og bygningsanlægget får en helt ny funktion, et rum for aktivitet med det liv der nu skal leves i bygningsanlægget med ungdomsboligerne samlet omkring den store kørehal og de indre gårdhaver som en levende by i byen. Det nye samlingspunkt og fællesområder for både beboere og byens brugere, fremstår som en aktiv boliggade, en gågade og et offentligt byrum på en og samme tid. Det kræver en nænsom, indfølende og bevidst strategi, som vi gerne vil demonstrere med forslaget. Udgangspunktet for alle de forskellige beslutninger og designelementer vi arbejder med, er i princippet hentet i den eksisterende arkitekturs robuste og kraftfulde udtryk, krydret med den fine og delikat udførte håndværksmæssige detaljerigdom. Man kunne sige at udgangspunktet er det grove og det fine eller det enkle og komplekse mod hinanden. Det væsentlige i forslaget er at understøtte de eksisterende kvaliteter med nye kvaliteter, der skaber rammer for det gode liv i de smukke bygninger - til glæde og gavn for de nye beboere og helt generelt Odense by i særdeleshed. Stoppestedet Indretning af boliggaden i den eksisterende kørehal tager udgangspunkt i programmets intentioner om at skabe et fællesskab og et socialt liv. Grund ideen er et stoppested hvor mennesker kan mødes spontant og ved arrangerede events. Rammen om dette liv, er en fleksibel indretning som både beboere og byens borgere kan bygge videre på. Et indbydende samlende gulv i samme niveau, er forslagets grundlæggende arkitektoniske, funktionelle og æstetiske element. Et gulv der via belægning binder byen, kørehallen og ungdomsboligerne sammen til et samlet æstetisk hele som en By i Byen. Fra Tårnpladsen mod Grønlykkevej sammenbindes bygningsanlægget med byen via nye sammenhængende belægninger med belægnings spots på fladen. Som rumdannende og ledende elementer placeres søjler i form af lysmaster og træer sammen med belægningsspots i en samlet komposition, der visuelt leder til hovedindgangen og kørehallen den fremtidige boliggade. Den nye boliggade kobles enkelt og naturligt på den eksisterende by, via nye kontrasterende og visuelt vejledende designelementer, spots på fladen og lysspots, både ved højlys dag og om natten. Asfalt, belægnings- og lysspots kontrasterer Odenses fine fortovstegls gulvtæppe med en for Odense offentlige Slagtehuses anlæg egen belægningsidentitet, som en by i byen. En særlig by i byen, bydel med sin egen identitet som en parallel til Brandts Klædefabrik, Thrigefirkanten og Kvægtorvet. Den sammenhængende belægningen binder endvidere inde og ude sammen. Belægning leder ind til og igennem boliggaden fra forpladsen mod syd til det grønne anlæg mod nord. På og med belægningen etableres steder og fortællinger om fladen og rummets potentiale med farvede belægningsspots og belysningsspots. Det historiske bygningsanlæg er skabt i en kombination af æstetik og funktion. Den fremtidige anvendelse at rummet et ligeledes designet i en kombination af æstetik og funktion, hvor fortællingen om bevægelse og mobilitet indgår som en storytelling inspireret af kørehallen og transportsystemerne i loftet - bevægelse er et gennemgående tema - i boliggaden. Indretningen skal være funktionelt robust og fleksibel og understøtte både planlagte events og spontant ophold, leg, chill out mm. Den indre boliggade Den historiske kørehal transformeres til et indre byrum - en boliggade, i et moderne, fleksibelt og kunstnerisk sammensat mønster, af farvede spots og en scenograferbar og variabel lyssætning. Serie af ledende spots på fladen suppleres af rumskabende træer, lysmaster og møblering i en komposition af adderede elementer der tilsammen kontrasterer det fine historiske bygningsanlæg og skaber en ny fortælling i en historisk kontekst. Et afgørende element er at rummet er tilgængeligt fysisk, visuelt, mentalt og digitalt [via sociale medier] for både beboere og offentligheden. Tilgængelighed for alle er en grundforudsætning for etablering af fællesskaber. Stoppestedet kan understøtte events i forbindelse med semesterstart, tv events, fester, kunst, kultur, udstillinger, foodfestivaler etc. Et historisk rum, transformeres til en helt ny type fællesområde, hvor digitale fællesrum, facebook twitter og lignende kan være drivere til fysiske fællesskaber og møder ved Stoppestedet. Der er i de senere år indhentet gode erfaringer med incitamenter til at understøtte ejerskab til fællesområder, ved at etablere boliggadelaug der administrerer en årlig sum som stilles til rådighed for fællesskabet. Der vælges på afdelingsmødet repræsentanter, der løbende administrerer og facilitere fællesskabet. og afdelingsmødet bestemmer størrelsen af rådighedsbeløbet.

3 HOPPOP OUTSIDER ASFALT + STRIBER SUPERKILEN ALLUX POSTKASSER STOPPESTEDET PÅ FACEBOOK LÆNGDESNIT 1:250 BOLIGGADEN Mobiler og møblering En ombygget bus, er parkeret som et rumligt og identitetsskabende rummøbel som en buslounge ved stoppestedet. Bussen indrettes med siddepladser og mødeborde, hvor beboere og borgere kan mødes, indtage medbragt mad, høre musik og gå på det trådløse WI-FI, lave lektier eller bare hænge ud. Bussen kan bookes via intern digital opslagstavle via bluetooth. Der er mulighed for at opvarme bussen via eldrevne varmelegemer der kan igangsættes og betales via mobilpay eller automat. Der møbleres med et langt køkkenelement med installationer for el, vand, vask og afløb til brug for gadens beboere i forbindelse med både events og dagligt brug. Det møbleres med lette sidde hopop stole og borde, samt genbrugs møbler sofaer m.m. Som aktivitets skabende elementer møbleres der med street bordfodbold, basketball, samt badminton for at skabe aktivitet og bevægelse. Fysisk og digital opslagstavle Der er installeret en digital opslagstavle ved hovedindgangen. Her kan arrangementer og events annonceres. Den vil fungere både som et fysisk og et socialt netværk Stoppestedet kan have sin egen facebookside, hvor beboere og byens borgere kan orientere sig omkring hvad der foregår ved Stoppestedet. Digitale events Rummet udstyres med projektor og en del af kørehallens væg kan anvendes som billedvæg i forbindelse med film, foredrag, sportskampe, events m.v. Postkasserne Postkasserne placeres som en postkassesøjle, hvor postkasserne er med til at skabe et rum og et sted, der er med til at understøtte mødet mellem beboerne. Som en del af postkasse søjlen vil et plandiagram orientere besøgende, så de let kan finde rundt, og finde den person man leder efter, hvis man ikke har aftalt at mødes ved stoppestedet. Træer i boliggaden Der indrettes endvidere med vejtræer i boliggaden. Træer er erfaringsmæssigt væsentlige elementer for menneskelig velvære, et æstetisk og poetisk naturelement. Træerne er endvidere med til at danne rum og underdele rummet. Træer er akustisk dæmpende og vil for akustikken være et befordrende element. Det er vurderet at der er tilstrækkeligt med lys for træernes vækst betingelser, for både røn, lind og platantræer. Akustikken og rum zonering De eksisterende ståltransportsystemer der 2 steder krydser boliggaden foreslås bevaret. De renoveres, males og genbruges både som en del af fortællingen om transportsystemet i loftet og de foreslås genbrugt for ophæng af et scenetæppe. Scenetæppet giver mulighed for at opdele gaderummet i op til 3 rum, i 3 forskellige størrelser, som kan understøtte særlige events i forbindelse arrangementer med musik, teater, foredrag eller ved visning fodboldkampe via projektorer og lign. Scenetæppet har endvidere en akustisk funktion, der sammen med et nyt akustik loft, giver rummet en god og mere dæmpet akustik. Glas i gavle - klimazonering Der kan skabes en klimazonering af rummet via en glasinddækning af gavlåbningerne. Der har tidligere været etableret porte i bygningens gavle. Ideen med at isætte glas porte er i strid med lokalplanen, dette forhold kan undersøges i en efterfølgende projekteringsfase. Der vil kunne etableres en længere sæson for aktiviteter, hvis der etableres en klimazonering. Glasdøre vil forhindre vind og træk. En anden gevinst ved en glas afdækning vil være af akustisk karakter i forhold til omgivelserne. Kulturarven - detaljer Dette projekt lægger endvidere op til at de eksisterende døre fra de fremtidige sidegallerier ind til kørehallen renoveres og bibeholdes. I dag fremstår buekompositionen med de, originale dør- og vindues orden med enkelte transformationer af den oprindelige facade. Det medsendte projekt foreslår et helt nyt samlet redesign af de indre facader. Måske kan man i den efterfølgende design og projekteringsproces indarbejde fortællingen om den løbende transformation der er indlejret i facaderne. På den måde kan der etableres en større diversitet af de indre facaders proportionering med en buetakt, som kan være med til understøtte bestemte fremtidige anvendelser. En afdækning af løbende arkitektonisk transformation kan aflæses; fra det oprindelige design til 2015 design. Udbudsmaterialet anslår denne holdning, hvilket dette forslag i vides mulig omfang bygger videre på. Belysningen Belysningen skal tilføje området en markant mørkeidentitet og skabe de bedst tænkelige rammer for stoppestedets mangfoldige funktioner og de studerendes liv. Derudover skal belysningen understrege de historiske rammer og fremhæve kontrasten mellem nyt og gammelt. Intentionen med belysningen er at skabe et attraktivt og levende offentligt rum, der bidrager positivt til det nye ungdomsboligmiljø. Udover at skabe flotte rammer for områdets aktiviteter skal belysningen facilitere ophold og rekreation såvel som social interaktion. Planlægning af belysningen sker ud fra et holistisk princip, der sikrer at alle de komplekse parametre der kendetegner et attraktivt visuelt miljø er indarbejdet i en nøje afstemt balance mellem lysets funktion, æstetikken og anlæggenes miljøpåvirkning. Belysningskoncept Belysningskonceptet tager udgangspunkt i områdets industrielle fortid og skaber visuelle fortolkninger af bevægelsesprocesserne i den gamle kørehal, som indrammes af de klassiske industrielle rammer. Den nye boliggade iscenesættes som et offentligt byrum, hvor overgangen mellem inde og uderummet opløses. For at understrege det aktive studenterliv skabes visuelle referencer til eksempelvis hestevognshjul, cykelhjul og tandhjul, som tilføjer området et dynamisk aspekt. Konceptet sigter mod en afstemt balance mellem de historiske omgivelser og bygningens nye funktion som attraktiv ungdomsbolig. Den samlede lyssætning er opbygget af en række visuelle grundelementer, der varetager hver sin del af lysets udtryk og funktion:

4

5 SITUATIONSPLAN 1.500

6

7 DELUDSNIT KONKURRENCEOMRÅDER 1:250

8 AFFALD MODEL SOLID SHL EL CYKEL PUMPE FLEXYES VF KUBER design cycle spaces CYKELSTATIV JTB VA AW DESIGN Det funktionelle lys Dette element har som formål at sikre god orientering, fornemmelse af sted og retning og skabe optimale betingelser for områdets mange funktioner og formål. Funktionsbelysningen for gågaden foreslås udformet med vel-afblændede lineære LED armaturer, som monteres diskret i loftkonstruktionen. Armaturerne vil skabe en jævn grundbelysning for stoppestedet, som tillader accentueringen af udvalgte fokusområder. Der lægges stor vægt på, at armaturerne er afskærmede og har en rettet lysfordeling, således at blænding eller fjernvirkning undgås. Funktionsbelysning for haverne foreslås udformet med rektangulære pullerter, som passer til den geometriske landskabelige udformning. For at sikre en høj visuel komfort samt en tryg færdsel skal pullerterne have en nedadrettet lysfordeling og afskærmede lyskilder. Materialevalg tilpasses havenes øvrige inventar. Det arkitektoniske lys Det arkitektoniske lys fremhæver arkitektoniske kendetegn og detaljer samtidig med at det definere rum og rammer. For at understrege bygningens arkitektur og skabe attraktive rammer foreslås det at fremhæve vinduespartierne i den øverste del af hallen med en tilpasset belysning. Små LED armaturer med linseoptik placeret i vindueskarm oplyser vinduernes rammer og skaber dermed et struktureret bånd langs facaden, som er synligt både fra afstand og når man er i hallen. De klassiske gavle foreslås fremhævet med en tilpasset arkitektonisk belysning, der en kendetegnet ved at have en afstemt skyggedannelse og lysniveau samt balance mellem detaljer og gavlen som helhed. Det karakterskabende lys Dette element har som formål at skabe stemninger, oplevelser og intimitet i form af smukke tableauer, særlige lyssætninger og visuelle fortællinger. Stoppestedet samt de tilhørende udearealer iscenesættes med en kombination af statiske og dynamiske projektioner og spotbelysning, der accentuerer udvalgte aktivitetsområder inden for de karakteristiske cirkler i belægningen. Det foreslås at anvende høje master med projektører, kendt fra udendørsbelysning, for at understrege gågadens offentlige karakter. Masterne placeres uregelmæssigt imellem cirklerne for at understøtte stedets liveligt og dynamisk udtryk. De dynamiske projektioner i to centrale cirkler skabes ved hjælp af programmerbare LED projektører, som monteres på de indvendige facader. Disse projektører vil give mulighed for varierende visuelle udtryk, dynamiske lyseffekter og tema-specifikke lyssætninger i forbindelse med arrangementer eller fester. Belysningen vil skabe et visuelt inspirerende miljø for de studerenes aktiviteter, der iscenesætter områdets historie på en moderne og poetisk måde. I haverne anbefales det at belyse udvalgte træer med nedgravningsarmaturer for at skabe rumlighed og visuel dybdevirkning. Belysningsanlæggene Belysningsanlæggene planlægges således, at hver belysningsfunktion varetages af en bestemt anlægstype. Belysningsudstyret tilpasses i farvevalg, materiale og skala det respektive miljø, hvor anlægget integreres i. Det er særligt vigtigt at den arkitektoniske belysning indpasses diskret i arkitekturen og respekterer det historiske bygværk. Alle belysningsløsninger skal kunne indgå i en normal professionel driftscyklus og være udtryk for anvendelsen af den teknologi, der er mest egnet til at løse den konkrete belysningsopgave. Det vil sige den teknologi, der har de laveste livscyklusomkostninger og miljøpåvirkning, som kan opfylde kravene til belysningens funktion og er udtryk for en tilpasset æstetik. Med undtagelsen af de statiske projektioner anvendes LED teknologi, der sikrer lang levetid og dermed længere driftsintervaller samt et reduceret energiforbrug sammenlignet med konventionelle lyskilder. Tårnpladsen Design og indretning af øvrige udearealer og forslag om en eventuel forplads, Tårnpladsen er uden for denne konkurrences forudsætninger. Programmets intentioner kan forstærkes, funktionelt og æstetisk, hvis de øvrige ude arealer og forpladsen designes i sammenhæng med denne konkurrences forudsætninger. En samlet belægnings- og belysningsspots strategi vil kunne styrke det samlede anlægs signalværdi i forhold til intentionerne i programmet. Vi forestiller os at Tårnpladsen indrettes med belægnings- og belysningsspots samt enkelte solitære træer. Derudover foreslås Tårnpladsen indrettes med gæste cykel p samt mulighed for at stille borde og stole på den solbeskinnede sydvendte forplads. Tårnpladsen foran det samlede bygningsanlæg vil have et stort potentiale som en ny plads i Odense. En veldesignet ny Tårnplads vil kunne styrke sammenhængen mellem fællesområdet i boliggaden og den omgivende bydel. Udearealerne Udearealerne mellem længerne indrettes som intime byhaver primært for beboere. I byhaverne kan man opholde sig i mindre grupper, der kan læses, slappes af og man kan mødes i grønne intime udeopholdsrum, hvor årstidernes skiften er nærværende. Der plantes træer der springer ud og blomstrer i forskellige tempi og farver. Der indrettes i forskellige rumlige kompositioner, med et forløb af hække, i forskellige størrelser og højder. Havernes geometri og rum er skabt i et ortogonalt designmodul i modsætning til de cirkulære spots i byrummet. Stier etableres som stenmelbelægninger og der indrettes med bænke, og overdækkede grønne espalier. Der lægges en lav belysning med pullerter. Cykelparkeringen En stor del af programsatte cykel parkering 114 stk. etableres primært i mellem galleriet hvor boligerne entreres. Det kan anses for at være er en formen udnyttelse af dette rum. Cyklen er for mange studerende et særligt eje, måske det dyreste eje efter computeren. Derfor er der valgt en god sikker placering af cyklerne. Derudover anses nærværet af cykler i boliggaden som aktivitets skabende. I mellemzonen mellem hovedbygningen og de 3 boliglænger placeres 36 cykelstativer. Denne placering er udendørs men funktionel og let tilgængelig

9 KARAKTERSKABENDE BY BELYSNING KARAKTERSKABENDE BY BELYSNING ARKITEKTONISK BELYSNING BYHAVE MED KARAKTERSKABENDE BELYSNING TVÆRSNIT 1:250 HAVER BOLIGER BOLIGGADE BOLIGER for beboere i de tre længer. Der kan endvidere sættes 22 gæste cykel pladser på Tårnpladsen og 22 stk. på Hestepladsen. Der er til dette projekt designet et enkelt, robust og velfungerende cykelstativ, som er inspireret af de mange stål konstruktioner der er ophængt i lofterne for transport at slagtevarer. Affaldshåndteringen Det primære husstandsaffaldssystem etableres med 2 stk. nedgravede 5000 liters underjordiske beholdere med mørkegrå VF indkastkuber. Kapaciteten til 119 boliger svarer til en ugentlig tømning. Der opstilles endvidere mørkegrå VF beholdere til indsamling af aviser og flasker på Tårnpladsen. Den anviste placering er lidt uden for den matrikulære grænse, jævnfør matrikelkort spørgerunde 2. Beholderne kan placeres indenfor den matrikulære grænse. Ved placering indenfor matriklen vil indkaststudsene stå lige foran hovedindgangen, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt og ikke det der lægges op til i lokalplanen. Ved events, fester og almindeligt ophold er det en forudsætning for et velfungerende, rent og pænt gademiljø at der er gode og tilstrækkeligt med muligheder for at komme af med henkastnings affald. Der foreslås et velfungerende og æstetisk affaldssystem, model, solid, Vejxø. En rund cylinderformet model der matcher det øvrige design. Modellen er har mulighed for integreret askebæger, hvor de er placeret udendørs. Erfaringsmæssigt er det anerkendt at smukke og velplacerede affaldssystemer har den største effekt og udnyttelsesgrad. Hestehuset Hestehuset foreslås indrettet bl. a. til afdelingens vicevært, som udover den traditionelle viceværtfunktion med løbende drift og vedligehold, skal indgå som medarbejder og tovholder ved events. Der kan endvidere indrettes værkstedsfaciliteter for beboere i forbindelse med vedligehold, vask og reparation af cykler samt overnatningsmuligheder for pårørende, når de kommer på besøg langvejs fra. Hestehuset er en markant bevaringsværdig bygning for det samlede anlæg som boligselskabet gerne vil være med til at bevare. Funktioner i bygningen tænkes etableret i samarbejde med øvrige interessenter i grundejerforeningen, således driftsudgifterne pr. bolig minimeres. Endvidere tænkes bygningen benyttet til fælles- og mødelokale for boligselskabet og boligselskabets afdelinger i Odense V, hvor man hidtil har lejet lokaler ude i byen. Boligorganisationen vil afholde udgifterne til indretning af bygningen, således det ikke har direkte huslejepåvirkning for afdelingen. Drift og vedligehold Asfaltbelægningen er en drifts- og vedligeholdelseslet og robust belægning. Belysningen etableres for 98 % vedkommende af energivenlig LED belysningskilder. Der er endvidere indrettet med robuste møbler, der ikke kræver nogen særlig vedligehold ud over rengøring. Rengøring udføres af fast vicevært og boligforeningen anvender miljøvenlige rengørings materialer. Drift af boliggade mv. Enkelte elementer som tekniske installationer med projektor, cafeområde, buslounge samt renholdelse af hele boliggaden forventes at påvirke ejendommens drift således [pr år i kr.]: Tekniske installationer Belysning - el Buslounge Cafeområde WI-Fi kollegiebolignet Renholdelse af boliggade og indretninger Udgifterne svarer til kr. 88 pr. måned pr. lejlighed, men da boligerne indrettes uden elevator samt med LED belysning i boliggaden, forventes den samlede husleje ikke at være større end ved traditionelle nyopførte ungdomsboliger. Ungdomsboliger er kendetegnet ved en stor udskiftning, og husets vicevært bliver en vigtig del af fællesskabet. Viceværten skal være i øjenhøjde med beboerne og skal kunne understøtte de aktiviteter, der kommer til at forgå i boliggaden også udenfor normal arbejdstid. Han/hun skal kunne fungere som en inspirator og medhjælpende igangsætter, ligesom viceværten skal fungere som overdrager af viden til nye generationer af beboere. For at få boliggaden til at være en del af hele området, skal viceværten være kontaktperson til øvrige interessenter i bebyggelsen, og der forsøges etableret fælles arrangementer og drift med henblik på opnåelse af økonomiske fordele for alle [lavere driftsomkostninger]. Outro - Workshop Udgangspunktet og ambitionen for teamet er at skabe arkitektonisk kvalitet baseret på værdier som funktionalitet, sikkerhed, tryghed, fleksibilitet, tilgængelighed, bæredygtighed, atmosfære samt mest mulig værdi for investeringen. Teamet har gode erfaringer med at inddrage brugerne i udviklingsprocesser. Derfor foreslås der en serie workshops hvor brugerne inddrages i en efterfølgende kvalificeringsfase. Vejen til gode resultater opnås gennem levende og dynamiske workshopps, hvor der skabes medejerskab til projektet og forskellige supplerende kompetencer kan mødes og befrugte projektet. Specifikke temaer samt projektøkonomi vil naturligvis blive justeret i forhold til det konkrete program for opgaven. Der er i dette projekt afsat en bygge og indretningssum på kr. inkl. moms. Boligselskabet og rådgiverteamets brede faglige sammensætning gør teamet til en kompetent samarbejdspartner for Odense Kommune i et kommende projektforløb. Driftsbygherre og rådgivergruppen opfatter den stillede opgave; med til at skabe et helt unikt rum for fællesskaber i dette grandiose historiske bygningsanlæg, som en særdeles interessant og spændende opgave.

10 STOPPESTEDET jesper thyge brøgger arkitektur og design Archiwoo + VESTHARDT ARKITEKTER + ÅF Lightning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting Belysning af parkeringsplads ved Multiarena ÅF Lighting 05-04-2016 Introduktion De eksisterende idrætshaller ved Næstved Stadion blev i 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved, som er Sydsjællands

Læs mere

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Indledning Cykelruten Amagerbanen Med udgangspunkt i notatet fra Københavns Kommune og designoplægget fra Schønnherr vedrørende Amagerbanen beskrives

Læs mere

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling IDÉGRUNDLAG Anvendelse Anvendelse af af belysningsplan belysningsplan fra strategi til handling Fra strategi til handling Niels Knudsen Niels Knudsen Belysningsingeniør Frederiksberg Kommune Belysningsingeniør

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Borgertorvet. Belysningsforslag. ÅF Lighting Rev0

Borgertorvet. Belysningsforslag. ÅF Lighting Rev0 ÅF Lighting 29-04-2016 Rev0 Baggrund et til Borgertorvet i Vordingborg er lavet med baggrund i initiativet De Røde Løbere, der har til formål at aktivere bymidten i Vordingborg gennem en række forskellige

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

O K H O L M L I G H T I N G

O K H O L M L I G H T I N G OKHOLM LIGHTING VISION Vores vision er at være førende danske og internationale projektudvikleres foretrukne samarbejdspartner når det gælder belysningsløsninger til store rum ECCO CONFERENCE CENTER Belysningsanlægget

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR leverer spændende og funktionelt byrumsinventar. ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i holdbare,

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers KULTURTÆPPET - et nyt kulturelt byrum i Randers et skitseforslag udformet i et samarbejde mellem Randers Kommune, Værket og RUM april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE side 3 geografisk placering side 4 idébeskrivelse

Læs mere

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14)

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune Maj 2016 Rev 3 5304rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Recipient Herlev Kommune Center for Trafik og Miljø Herlev Bygade

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

O R A N G E R I E T 32263

O R A N G E R I E T 32263 ORANGERIET DEL 1 1 Gl.Holtegaard har, udover sin symmetriske pragt, utrolige smukke elementer der tildeler den kontrollede have sin unikke karakter. Haven, har med sin historiske reference fra senbarokken,

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS?

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? KVÆGTORVET IT og maritimt iværksætterhus Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? Til december åbner et nyt iværksætterhus i Kvægtorvet på Svendborg havn, nærmere bestemt

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Output fra indledende konceptidé-workshop 29.06.2015 Boligkoncept: Hold 1 1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? Unge

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

DEN GRØNNE PLANTE BoRSEN SMAG MIN HAVE

DEN GRØNNE PLANTE BoRSEN SMAG MIN HAVE E N N Ø R DEN G PLANTE Bo RSEN SMAG MIN HAVE GRØN GRØNNERE DEN GRØNNE STEDET DEN GRØNNE ligger helt centralt i Aarhus på Sankt Clemens Torv; klemt ind mellem to af byens store pladser, Storetorv og Bispetorv.

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY Lighting the Future LITE A/S LITE A/S (Light Innovation Technology) er en dansk virksomhed med hovedkontor og showroom i Nørresundby og datterselskabet LITE Sverige

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 EMNER HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER KANTZONEN FOYER KUNSTNERISK UDSMYKNING HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER BUEN GAVLEN SKIVEN BUEN PROGRAM SAMMENHÆNG MED BAGVED- LIGGENDE HAL-

Læs mere

Bilag til byrådsindstillingen Energirenovering af vejbelysning

Bilag til byrådsindstillingen Energirenovering af vejbelysning Bilag 1. Lys på Aarhus Fra Center for Byens Anvendelse Dato 15-05-2015 Bilag til byrådsindstillingen Energirenovering af vejbelysning Lys er et vigtigt element i skabelsen af moderne attraktive bymiljøer,

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning 5 16 Lighting the Future Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning Reducer energiforbruget - og budgettet Energiforbruget til vejbelysning er en betydelig

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen I fortsættelse af CPHs ansøgning af 18. maj 2015 og Tårnby Kommunes afgørelse af 29. oktober 2015 skal CPH hermed anmode om yderligere

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Boligselskabet Domea Randers Moesgaard-Nielsen, Falbe Parken. 24 nye lavenergiboliger i størrelsen m2 beliggende i Randers NV

Boligselskabet Domea Randers Moesgaard-Nielsen, Falbe Parken. 24 nye lavenergiboliger i størrelsen m2 beliggende i Randers NV Boligselskabet Domea Randers 24 nye lavenergiboliger i størrelsen 71-108 m2 beliggende i Randers NV Boligselskabet Domea Randers Boligselskabet Domea Randers 24 nye, almene boliger opføres i det ikoniske

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade 21-05-2014 14/20650 Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade Tid: tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19:30 21:00 Sted: Biblioteket, Kongevej 19 udstillingssalen ud mod Ahlmannsvej. Denne indbydelse

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg 2016 - Opslagstavle med vision for Posthusgruden Indhold Vision Beskrivelse Referencebilleder Illustrationsplan

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Velkommen til mulighedernes hus

Velkommen til mulighedernes hus Velkommen til mulighedernes hus Musikteatret Holstebro Musikteatret Holstebro er det vestlige Danmarks kulturelle midtpunkt. Mere end 100.000 gæster besøger årligt huset til teaterforestillinger, musicals

Læs mere

I en atmosfære af luksus i Odense

I en atmosfære af luksus i Odense I en atmosfære af luksus i Odense Stilen er enkel og minimalistisk, men Majse Hansen er en farverig pige, og det går igen på de multistribede vægge, der giver The Hair Company i Odense masser af personlighed.

Læs mere