ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER"

Transkript

1 ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER TÅRNPLADSEN

2 FÆLLESRUM I BOLIGGADE ÅBENT - BEVÆGELSE - EKSTROVERT LEDE SPOTS SUPERKILEN FÆLLESRUM I BYHAVER INTIMT - STATISK - INTROVERT IDESKITSE BYEN I BYEN LEDE SPOTS SUPERKILEN Intro, Odense Offentlige Slagtehuse Odense er rig på værdifulde industribyggerier, som TV2 Kvægtorvet, Brandts Klædefabrik og Thrigefirkanten. De repræsenterer alle en vigtig del af Odenses historie, og er hver især med til at definere og indramme Odenses identitet og sjæl i naturligt samspil med andre fine bygværker i byen. Det er gennem disse fysiske og mentale fikspunkter omridset og indholdet af Odense opleves, sanses og mærkes. Med den fine udnyttelse af Odense Offentlige Slagtehuse fra 1927 til ungdomsboliger træder dette bygværk, der ligeledes repræsenterer et unikt stykke bygningskultur ind på scenen. Dette særlige og markant placerede bygningskompleks ligger mod krydset Rugårdsvej og Grønløkkevej, dets synlighed og udtryksfulde arkitektoniske tilstedeværelse gør, at alle der færdes i Odense kender til det smukke og karakteristiske bygværk. Odense Offentlige Slagtehus er mere end en række bygninger rundt om et markant hjørne. Hele komplekset fremstår som en fin lille bydel opført I røde blødstrøgne tegl, med tårne, pladsdannelser, prægtige haller, fine sidebygninger og gadeforløb som en by i byen. Nyt og gammelt Genanvendelsen og transformation af de gamle, bevaringsværdige industribygninger rummer en unik mulighed for at opnå fine kontraster mellem nyt og gammelt. Med opførelsen af ungdomsboligerne i bygningerne omkring anlæggets kørehal, skabes der et levende liv mellem murene og bygningsanlægget får en helt ny funktion, et rum for aktivitet med det liv der nu skal leves i bygningsanlægget med ungdomsboligerne samlet omkring den store kørehal og de indre gårdhaver som en levende by i byen. Det nye samlingspunkt og fællesområder for både beboere og byens brugere, fremstår som en aktiv boliggade, en gågade og et offentligt byrum på en og samme tid. Det kræver en nænsom, indfølende og bevidst strategi, som vi gerne vil demonstrere med forslaget. Udgangspunktet for alle de forskellige beslutninger og designelementer vi arbejder med, er i princippet hentet i den eksisterende arkitekturs robuste og kraftfulde udtryk, krydret med den fine og delikat udførte håndværksmæssige detaljerigdom. Man kunne sige at udgangspunktet er det grove og det fine eller det enkle og komplekse mod hinanden. Det væsentlige i forslaget er at understøtte de eksisterende kvaliteter med nye kvaliteter, der skaber rammer for det gode liv i de smukke bygninger - til glæde og gavn for de nye beboere og helt generelt Odense by i særdeleshed. Stoppestedet Indretning af boliggaden i den eksisterende kørehal tager udgangspunkt i programmets intentioner om at skabe et fællesskab og et socialt liv. Grund ideen er et stoppested hvor mennesker kan mødes spontant og ved arrangerede events. Rammen om dette liv, er en fleksibel indretning som både beboere og byens borgere kan bygge videre på. Et indbydende samlende gulv i samme niveau, er forslagets grundlæggende arkitektoniske, funktionelle og æstetiske element. Et gulv der via belægning binder byen, kørehallen og ungdomsboligerne sammen til et samlet æstetisk hele som en By i Byen. Fra Tårnpladsen mod Grønlykkevej sammenbindes bygningsanlægget med byen via nye sammenhængende belægninger med belægnings spots på fladen. Som rumdannende og ledende elementer placeres søjler i form af lysmaster og træer sammen med belægningsspots i en samlet komposition, der visuelt leder til hovedindgangen og kørehallen den fremtidige boliggade. Den nye boliggade kobles enkelt og naturligt på den eksisterende by, via nye kontrasterende og visuelt vejledende designelementer, spots på fladen og lysspots, både ved højlys dag og om natten. Asfalt, belægnings- og lysspots kontrasterer Odenses fine fortovstegls gulvtæppe med en for Odense offentlige Slagtehuses anlæg egen belægningsidentitet, som en by i byen. En særlig by i byen, bydel med sin egen identitet som en parallel til Brandts Klædefabrik, Thrigefirkanten og Kvægtorvet. Den sammenhængende belægningen binder endvidere inde og ude sammen. Belægning leder ind til og igennem boliggaden fra forpladsen mod syd til det grønne anlæg mod nord. På og med belægningen etableres steder og fortællinger om fladen og rummets potentiale med farvede belægningsspots og belysningsspots. Det historiske bygningsanlæg er skabt i en kombination af æstetik og funktion. Den fremtidige anvendelse at rummet et ligeledes designet i en kombination af æstetik og funktion, hvor fortællingen om bevægelse og mobilitet indgår som en storytelling inspireret af kørehallen og transportsystemerne i loftet - bevægelse er et gennemgående tema - i boliggaden. Indretningen skal være funktionelt robust og fleksibel og understøtte både planlagte events og spontant ophold, leg, chill out mm. Den indre boliggade Den historiske kørehal transformeres til et indre byrum - en boliggade, i et moderne, fleksibelt og kunstnerisk sammensat mønster, af farvede spots og en scenograferbar og variabel lyssætning. Serie af ledende spots på fladen suppleres af rumskabende træer, lysmaster og møblering i en komposition af adderede elementer der tilsammen kontrasterer det fine historiske bygningsanlæg og skaber en ny fortælling i en historisk kontekst. Et afgørende element er at rummet er tilgængeligt fysisk, visuelt, mentalt og digitalt [via sociale medier] for både beboere og offentligheden. Tilgængelighed for alle er en grundforudsætning for etablering af fællesskaber. Stoppestedet kan understøtte events i forbindelse med semesterstart, tv events, fester, kunst, kultur, udstillinger, foodfestivaler etc. Et historisk rum, transformeres til en helt ny type fællesområde, hvor digitale fællesrum, facebook twitter og lignende kan være drivere til fysiske fællesskaber og møder ved Stoppestedet. Der er i de senere år indhentet gode erfaringer med incitamenter til at understøtte ejerskab til fællesområder, ved at etablere boliggadelaug der administrerer en årlig sum som stilles til rådighed for fællesskabet. Der vælges på afdelingsmødet repræsentanter, der løbende administrerer og facilitere fællesskabet. og afdelingsmødet bestemmer størrelsen af rådighedsbeløbet.

3 HOPPOP OUTSIDER ASFALT + STRIBER SUPERKILEN ALLUX POSTKASSER STOPPESTEDET PÅ FACEBOOK LÆNGDESNIT 1:250 BOLIGGADEN Mobiler og møblering En ombygget bus, er parkeret som et rumligt og identitetsskabende rummøbel som en buslounge ved stoppestedet. Bussen indrettes med siddepladser og mødeborde, hvor beboere og borgere kan mødes, indtage medbragt mad, høre musik og gå på det trådløse WI-FI, lave lektier eller bare hænge ud. Bussen kan bookes via intern digital opslagstavle via bluetooth. Der er mulighed for at opvarme bussen via eldrevne varmelegemer der kan igangsættes og betales via mobilpay eller automat. Der møbleres med et langt køkkenelement med installationer for el, vand, vask og afløb til brug for gadens beboere i forbindelse med både events og dagligt brug. Det møbleres med lette sidde hopop stole og borde, samt genbrugs møbler sofaer m.m. Som aktivitets skabende elementer møbleres der med street bordfodbold, basketball, samt badminton for at skabe aktivitet og bevægelse. Fysisk og digital opslagstavle Der er installeret en digital opslagstavle ved hovedindgangen. Her kan arrangementer og events annonceres. Den vil fungere både som et fysisk og et socialt netværk Stoppestedet kan have sin egen facebookside, hvor beboere og byens borgere kan orientere sig omkring hvad der foregår ved Stoppestedet. Digitale events Rummet udstyres med projektor og en del af kørehallens væg kan anvendes som billedvæg i forbindelse med film, foredrag, sportskampe, events m.v. Postkasserne Postkasserne placeres som en postkassesøjle, hvor postkasserne er med til at skabe et rum og et sted, der er med til at understøtte mødet mellem beboerne. Som en del af postkasse søjlen vil et plandiagram orientere besøgende, så de let kan finde rundt, og finde den person man leder efter, hvis man ikke har aftalt at mødes ved stoppestedet. Træer i boliggaden Der indrettes endvidere med vejtræer i boliggaden. Træer er erfaringsmæssigt væsentlige elementer for menneskelig velvære, et æstetisk og poetisk naturelement. Træerne er endvidere med til at danne rum og underdele rummet. Træer er akustisk dæmpende og vil for akustikken være et befordrende element. Det er vurderet at der er tilstrækkeligt med lys for træernes vækst betingelser, for både røn, lind og platantræer. Akustikken og rum zonering De eksisterende ståltransportsystemer der 2 steder krydser boliggaden foreslås bevaret. De renoveres, males og genbruges både som en del af fortællingen om transportsystemet i loftet og de foreslås genbrugt for ophæng af et scenetæppe. Scenetæppet giver mulighed for at opdele gaderummet i op til 3 rum, i 3 forskellige størrelser, som kan understøtte særlige events i forbindelse arrangementer med musik, teater, foredrag eller ved visning fodboldkampe via projektorer og lign. Scenetæppet har endvidere en akustisk funktion, der sammen med et nyt akustik loft, giver rummet en god og mere dæmpet akustik. Glas i gavle - klimazonering Der kan skabes en klimazonering af rummet via en glasinddækning af gavlåbningerne. Der har tidligere været etableret porte i bygningens gavle. Ideen med at isætte glas porte er i strid med lokalplanen, dette forhold kan undersøges i en efterfølgende projekteringsfase. Der vil kunne etableres en længere sæson for aktiviteter, hvis der etableres en klimazonering. Glasdøre vil forhindre vind og træk. En anden gevinst ved en glas afdækning vil være af akustisk karakter i forhold til omgivelserne. Kulturarven - detaljer Dette projekt lægger endvidere op til at de eksisterende døre fra de fremtidige sidegallerier ind til kørehallen renoveres og bibeholdes. I dag fremstår buekompositionen med de, originale dør- og vindues orden med enkelte transformationer af den oprindelige facade. Det medsendte projekt foreslår et helt nyt samlet redesign af de indre facader. Måske kan man i den efterfølgende design og projekteringsproces indarbejde fortællingen om den løbende transformation der er indlejret i facaderne. På den måde kan der etableres en større diversitet af de indre facaders proportionering med en buetakt, som kan være med til understøtte bestemte fremtidige anvendelser. En afdækning af løbende arkitektonisk transformation kan aflæses; fra det oprindelige design til 2015 design. Udbudsmaterialet anslår denne holdning, hvilket dette forslag i vides mulig omfang bygger videre på. Belysningen Belysningen skal tilføje området en markant mørkeidentitet og skabe de bedst tænkelige rammer for stoppestedets mangfoldige funktioner og de studerendes liv. Derudover skal belysningen understrege de historiske rammer og fremhæve kontrasten mellem nyt og gammelt. Intentionen med belysningen er at skabe et attraktivt og levende offentligt rum, der bidrager positivt til det nye ungdomsboligmiljø. Udover at skabe flotte rammer for områdets aktiviteter skal belysningen facilitere ophold og rekreation såvel som social interaktion. Planlægning af belysningen sker ud fra et holistisk princip, der sikrer at alle de komplekse parametre der kendetegner et attraktivt visuelt miljø er indarbejdet i en nøje afstemt balance mellem lysets funktion, æstetikken og anlæggenes miljøpåvirkning. Belysningskoncept Belysningskonceptet tager udgangspunkt i områdets industrielle fortid og skaber visuelle fortolkninger af bevægelsesprocesserne i den gamle kørehal, som indrammes af de klassiske industrielle rammer. Den nye boliggade iscenesættes som et offentligt byrum, hvor overgangen mellem inde og uderummet opløses. For at understrege det aktive studenterliv skabes visuelle referencer til eksempelvis hestevognshjul, cykelhjul og tandhjul, som tilføjer området et dynamisk aspekt. Konceptet sigter mod en afstemt balance mellem de historiske omgivelser og bygningens nye funktion som attraktiv ungdomsbolig. Den samlede lyssætning er opbygget af en række visuelle grundelementer, der varetager hver sin del af lysets udtryk og funktion:

4

5 SITUATIONSPLAN 1.500

6

7 DELUDSNIT KONKURRENCEOMRÅDER 1:250

8 AFFALD MODEL SOLID SHL EL CYKEL PUMPE FLEXYES VF KUBER design cycle spaces CYKELSTATIV JTB VA AW DESIGN Det funktionelle lys Dette element har som formål at sikre god orientering, fornemmelse af sted og retning og skabe optimale betingelser for områdets mange funktioner og formål. Funktionsbelysningen for gågaden foreslås udformet med vel-afblændede lineære LED armaturer, som monteres diskret i loftkonstruktionen. Armaturerne vil skabe en jævn grundbelysning for stoppestedet, som tillader accentueringen af udvalgte fokusområder. Der lægges stor vægt på, at armaturerne er afskærmede og har en rettet lysfordeling, således at blænding eller fjernvirkning undgås. Funktionsbelysning for haverne foreslås udformet med rektangulære pullerter, som passer til den geometriske landskabelige udformning. For at sikre en høj visuel komfort samt en tryg færdsel skal pullerterne have en nedadrettet lysfordeling og afskærmede lyskilder. Materialevalg tilpasses havenes øvrige inventar. Det arkitektoniske lys Det arkitektoniske lys fremhæver arkitektoniske kendetegn og detaljer samtidig med at det definere rum og rammer. For at understrege bygningens arkitektur og skabe attraktive rammer foreslås det at fremhæve vinduespartierne i den øverste del af hallen med en tilpasset belysning. Små LED armaturer med linseoptik placeret i vindueskarm oplyser vinduernes rammer og skaber dermed et struktureret bånd langs facaden, som er synligt både fra afstand og når man er i hallen. De klassiske gavle foreslås fremhævet med en tilpasset arkitektonisk belysning, der en kendetegnet ved at have en afstemt skyggedannelse og lysniveau samt balance mellem detaljer og gavlen som helhed. Det karakterskabende lys Dette element har som formål at skabe stemninger, oplevelser og intimitet i form af smukke tableauer, særlige lyssætninger og visuelle fortællinger. Stoppestedet samt de tilhørende udearealer iscenesættes med en kombination af statiske og dynamiske projektioner og spotbelysning, der accentuerer udvalgte aktivitetsområder inden for de karakteristiske cirkler i belægningen. Det foreslås at anvende høje master med projektører, kendt fra udendørsbelysning, for at understrege gågadens offentlige karakter. Masterne placeres uregelmæssigt imellem cirklerne for at understøtte stedets liveligt og dynamisk udtryk. De dynamiske projektioner i to centrale cirkler skabes ved hjælp af programmerbare LED projektører, som monteres på de indvendige facader. Disse projektører vil give mulighed for varierende visuelle udtryk, dynamiske lyseffekter og tema-specifikke lyssætninger i forbindelse med arrangementer eller fester. Belysningen vil skabe et visuelt inspirerende miljø for de studerenes aktiviteter, der iscenesætter områdets historie på en moderne og poetisk måde. I haverne anbefales det at belyse udvalgte træer med nedgravningsarmaturer for at skabe rumlighed og visuel dybdevirkning. Belysningsanlæggene Belysningsanlæggene planlægges således, at hver belysningsfunktion varetages af en bestemt anlægstype. Belysningsudstyret tilpasses i farvevalg, materiale og skala det respektive miljø, hvor anlægget integreres i. Det er særligt vigtigt at den arkitektoniske belysning indpasses diskret i arkitekturen og respekterer det historiske bygværk. Alle belysningsløsninger skal kunne indgå i en normal professionel driftscyklus og være udtryk for anvendelsen af den teknologi, der er mest egnet til at løse den konkrete belysningsopgave. Det vil sige den teknologi, der har de laveste livscyklusomkostninger og miljøpåvirkning, som kan opfylde kravene til belysningens funktion og er udtryk for en tilpasset æstetik. Med undtagelsen af de statiske projektioner anvendes LED teknologi, der sikrer lang levetid og dermed længere driftsintervaller samt et reduceret energiforbrug sammenlignet med konventionelle lyskilder. Tårnpladsen Design og indretning af øvrige udearealer og forslag om en eventuel forplads, Tårnpladsen er uden for denne konkurrences forudsætninger. Programmets intentioner kan forstærkes, funktionelt og æstetisk, hvis de øvrige ude arealer og forpladsen designes i sammenhæng med denne konkurrences forudsætninger. En samlet belægnings- og belysningsspots strategi vil kunne styrke det samlede anlægs signalværdi i forhold til intentionerne i programmet. Vi forestiller os at Tårnpladsen indrettes med belægnings- og belysningsspots samt enkelte solitære træer. Derudover foreslås Tårnpladsen indrettes med gæste cykel p samt mulighed for at stille borde og stole på den solbeskinnede sydvendte forplads. Tårnpladsen foran det samlede bygningsanlæg vil have et stort potentiale som en ny plads i Odense. En veldesignet ny Tårnplads vil kunne styrke sammenhængen mellem fællesområdet i boliggaden og den omgivende bydel. Udearealerne Udearealerne mellem længerne indrettes som intime byhaver primært for beboere. I byhaverne kan man opholde sig i mindre grupper, der kan læses, slappes af og man kan mødes i grønne intime udeopholdsrum, hvor årstidernes skiften er nærværende. Der plantes træer der springer ud og blomstrer i forskellige tempi og farver. Der indrettes i forskellige rumlige kompositioner, med et forløb af hække, i forskellige størrelser og højder. Havernes geometri og rum er skabt i et ortogonalt designmodul i modsætning til de cirkulære spots i byrummet. Stier etableres som stenmelbelægninger og der indrettes med bænke, og overdækkede grønne espalier. Der lægges en lav belysning med pullerter. Cykelparkeringen En stor del af programsatte cykel parkering 114 stk. etableres primært i mellem galleriet hvor boligerne entreres. Det kan anses for at være er en formen udnyttelse af dette rum. Cyklen er for mange studerende et særligt eje, måske det dyreste eje efter computeren. Derfor er der valgt en god sikker placering af cyklerne. Derudover anses nærværet af cykler i boliggaden som aktivitets skabende. I mellemzonen mellem hovedbygningen og de 3 boliglænger placeres 36 cykelstativer. Denne placering er udendørs men funktionel og let tilgængelig

9 KARAKTERSKABENDE BY BELYSNING KARAKTERSKABENDE BY BELYSNING ARKITEKTONISK BELYSNING BYHAVE MED KARAKTERSKABENDE BELYSNING TVÆRSNIT 1:250 HAVER BOLIGER BOLIGGADE BOLIGER for beboere i de tre længer. Der kan endvidere sættes 22 gæste cykel pladser på Tårnpladsen og 22 stk. på Hestepladsen. Der er til dette projekt designet et enkelt, robust og velfungerende cykelstativ, som er inspireret af de mange stål konstruktioner der er ophængt i lofterne for transport at slagtevarer. Affaldshåndteringen Det primære husstandsaffaldssystem etableres med 2 stk. nedgravede 5000 liters underjordiske beholdere med mørkegrå VF indkastkuber. Kapaciteten til 119 boliger svarer til en ugentlig tømning. Der opstilles endvidere mørkegrå VF beholdere til indsamling af aviser og flasker på Tårnpladsen. Den anviste placering er lidt uden for den matrikulære grænse, jævnfør matrikelkort spørgerunde 2. Beholderne kan placeres indenfor den matrikulære grænse. Ved placering indenfor matriklen vil indkaststudsene stå lige foran hovedindgangen, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt og ikke det der lægges op til i lokalplanen. Ved events, fester og almindeligt ophold er det en forudsætning for et velfungerende, rent og pænt gademiljø at der er gode og tilstrækkeligt med muligheder for at komme af med henkastnings affald. Der foreslås et velfungerende og æstetisk affaldssystem, model, solid, Vejxø. En rund cylinderformet model der matcher det øvrige design. Modellen er har mulighed for integreret askebæger, hvor de er placeret udendørs. Erfaringsmæssigt er det anerkendt at smukke og velplacerede affaldssystemer har den største effekt og udnyttelsesgrad. Hestehuset Hestehuset foreslås indrettet bl. a. til afdelingens vicevært, som udover den traditionelle viceværtfunktion med løbende drift og vedligehold, skal indgå som medarbejder og tovholder ved events. Der kan endvidere indrettes værkstedsfaciliteter for beboere i forbindelse med vedligehold, vask og reparation af cykler samt overnatningsmuligheder for pårørende, når de kommer på besøg langvejs fra. Hestehuset er en markant bevaringsværdig bygning for det samlede anlæg som boligselskabet gerne vil være med til at bevare. Funktioner i bygningen tænkes etableret i samarbejde med øvrige interessenter i grundejerforeningen, således driftsudgifterne pr. bolig minimeres. Endvidere tænkes bygningen benyttet til fælles- og mødelokale for boligselskabet og boligselskabets afdelinger i Odense V, hvor man hidtil har lejet lokaler ude i byen. Boligorganisationen vil afholde udgifterne til indretning af bygningen, således det ikke har direkte huslejepåvirkning for afdelingen. Drift og vedligehold Asfaltbelægningen er en drifts- og vedligeholdelseslet og robust belægning. Belysningen etableres for 98 % vedkommende af energivenlig LED belysningskilder. Der er endvidere indrettet med robuste møbler, der ikke kræver nogen særlig vedligehold ud over rengøring. Rengøring udføres af fast vicevært og boligforeningen anvender miljøvenlige rengørings materialer. Drift af boliggade mv. Enkelte elementer som tekniske installationer med projektor, cafeområde, buslounge samt renholdelse af hele boliggaden forventes at påvirke ejendommens drift således [pr år i kr.]: Tekniske installationer Belysning - el Buslounge Cafeområde WI-Fi kollegiebolignet Renholdelse af boliggade og indretninger Udgifterne svarer til kr. 88 pr. måned pr. lejlighed, men da boligerne indrettes uden elevator samt med LED belysning i boliggaden, forventes den samlede husleje ikke at være større end ved traditionelle nyopførte ungdomsboliger. Ungdomsboliger er kendetegnet ved en stor udskiftning, og husets vicevært bliver en vigtig del af fællesskabet. Viceværten skal være i øjenhøjde med beboerne og skal kunne understøtte de aktiviteter, der kommer til at forgå i boliggaden også udenfor normal arbejdstid. Han/hun skal kunne fungere som en inspirator og medhjælpende igangsætter, ligesom viceværten skal fungere som overdrager af viden til nye generationer af beboere. For at få boliggaden til at være en del af hele området, skal viceværten være kontaktperson til øvrige interessenter i bebyggelsen, og der forsøges etableret fælles arrangementer og drift med henblik på opnåelse af økonomiske fordele for alle [lavere driftsomkostninger]. Outro - Workshop Udgangspunktet og ambitionen for teamet er at skabe arkitektonisk kvalitet baseret på værdier som funktionalitet, sikkerhed, tryghed, fleksibilitet, tilgængelighed, bæredygtighed, atmosfære samt mest mulig værdi for investeringen. Teamet har gode erfaringer med at inddrage brugerne i udviklingsprocesser. Derfor foreslås der en serie workshops hvor brugerne inddrages i en efterfølgende kvalificeringsfase. Vejen til gode resultater opnås gennem levende og dynamiske workshopps, hvor der skabes medejerskab til projektet og forskellige supplerende kompetencer kan mødes og befrugte projektet. Specifikke temaer samt projektøkonomi vil naturligvis blive justeret i forhold til det konkrete program for opgaven. Der er i dette projekt afsat en bygge og indretningssum på kr. inkl. moms. Boligselskabet og rådgiverteamets brede faglige sammensætning gør teamet til en kompetent samarbejdspartner for Odense Kommune i et kommende projektforløb. Driftsbygherre og rådgivergruppen opfatter den stillede opgave; med til at skabe et helt unikt rum for fællesskaber i dette grandiose historiske bygningsanlæg, som en særdeles interessant og spændende opgave.

10 STOPPESTEDET jesper thyge brøgger arkitektur og design Archiwoo + VESTHARDT ARKITEKTER + ÅF Lightning

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

O K H O L M L I G H T I N G

O K H O L M L I G H T I N G OKHOLM LIGHTING VISION Vores vision er at være førende danske og internationale projektudvikleres foretrukne samarbejdspartner når det gælder belysningsløsninger til store rum ECCO CONFERENCE CENTER Belysningsanlægget

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse I forlængelse af opførelsen af etape 3 og 4, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og Jershøj

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 13 beboere 17 var med på gårdvandringen. Dorte

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERING MED STIL

AFFALDSHÅNDTERING MED STIL KUNDETILPASSEDE LØSNINGER ER VORES STANDARD. - HELT OG DELVIST NEDGRAVEDE AFFALDSBEHOLDERE - AFFALDSHUSE, MILJØHUSE OG AFSKÆRMNINGER TIL AFFALDSBEHOLDERE - MOBILSUG OG STATIONÆRT SKRALDESUG - SKAKTSYSTEMER

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og oversigtstegning Side 1 2. Kvartermiljøstationen i Tingbjerg. Generel beskrivelse. Side 2 3. Forslag

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Billeder fra et af SennenBolig s seneste projekter. Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.: 79 38 13 10 Billederne

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere