METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer"

Transkript

1 METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer

2 2 METROMINI 4 METRO nummer: VVS nummer:

3 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning 12 Vedligeholdelse 13 Fejlfinding 14 Garantibestemmelser 15 Overensstemmelseserklæring 15 3

4 Transport Undersøg straks ved modtagelse om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke skal det anmeldes til transportfirmaet med det samme. Al forsendelse er på modtagers ansvar medmindre andet er aftalt. Gennemstrømningsvandvarmeren skal altid opbevares frostfrit, da den indeholder vand efter test på fabrikken. Stregtegning 1 Vægophæng 2 Vandtilførsel 3 Filter 4 Sikkerhed jordforbindelse 5 Printkort 6 Kabelgennemføring 7 Kabinet 8 Varmelegeme med afstivning 9 Overkogssikring 10 Temperaturføler 11 Potentiometer for temperaturregulering 12 Justerskrue for vandflow Figur 1. Målskitse Alle mål er i mm. 4

5 Placering Gennemstrømningsvandvarmeren skal placeres nær vandtilførslen og i et frostsikret rum. Vi garanterer kun en driftsikker funktion af vandvarmeren, hvis der anvendes VA godkendte armaturer (dog ikke berøringsfri modeller). VVS montering Denne gennemstrømningsvandvarmer (fig. 1) har til formål at levere tilstrækkelig vand til fx en håndvask på en økonomisk måde. Den skal installeres med et blandingsbatteri. Når varmtvandshanen bliver åbnet, vil vandvarmeren automatisk slå til når min. vandflowet er opnået, og således opvarme vandet mens det strømmer gennem enheden. Vandvarmeren er forudindstillet fra fabrik til at afgive en udløbstemperatur på 38 C, hvilket er den ideelle temperatur til vask af hænder. Når temperaturen er nået, vil den elektroniske regulator reducere eltilførelsen, for at sikre at udløbstemperaturen ikke overstiger den indstillede værdi. Denne automatiske temperaturregulering betyder, at det kun er nødvendigt at åbne varmtvandshanen for at opnå at en konstant pålidelig temperatur til at kunne vaske hænder. Hvis max. udløbstemperaturen ikke kan opnås, skal vandflowet reduceres. Hvis en lavere temperatur er påkrævet, skal der tilføres koldt vand. Hvis vandflowet er for lavt, hvis trykket er lavt eller hvis varmtvandshanen er lukket, vil vandvarmeren selv lukke ned. For et optimalt flow af vand, skal den medleverede pelator anvendes. Denne skrues på udløbet af armaturet. Hvis gevindet ikke passer på den krombeklædte hætte på armaturet, kan enhver anden standard hætte størrelse M22/24 anvendes. Den mulige maksimale temperatur på udløbet er afhængig af temperaturen på det indgående vand og vandflowet. Flowmængden kan justeres inde i apparatet for at opnå en udløbstemperatur mellem 30 C og 50 C (se fig. 2). Figur 2. 5

6 VVS montering Bemærk følgende ved installation Installationerne skal overholde Bygningsreglementet samt alle andre relevante regulativer og bestemmelser, herunder krav til el- og vandinstallationen. Tjek alle tekniske data og informationer på dataskiltet. Sørg for at al tilbehør er taget ud af indpakningen. Det skal sikres, at der er nem adgang til vandvarmeren. En ekstern afspæringsventil skal installeres på tilgangen til vandvarmeren. Før tilslutning skal vandrørene renses grundigt igennem. Optimal drift sikres ved et vandtryk på mellem 0,2 til 0,4 MPa (2-4 bar). Vandvarmeren må aldrig udsættes for vandtryk som overstiger 1 MPa (10 bar). Vandvarmeren vil først tænde for strømmen og opvarme vandet, når vandflowet kommer over 1,2l/min. Vandvarmeren bør ikke anvendes sammen med et berøringsfri armatur, da dette kan give driftsproblemer! Installationsvejledning for fleksible slanger Slange DN Udvendig diameter PN Rmin 8 mm 12 mm 20 bar 27 mm Sikre tilstrækkelig ækvipotential forbindelse Den acceptable krumningsradius Rmin = 27 mm skal til enhver tid overholdes. Dette gælder også ved transport og samling og ligeledes når produktet er samlet og installeret. Hvis det ikke er muligt at overholde minimum krumningsradius, skal en anden installationsmetode eller en passende slange vælges. Der henvises til tabellen for minimum længder. Lmin Lmin α = 90 Lmin α = 180 Lmin α = mm 140 mm 180 mm 260 mm Ved krumme installationer skal der være en tilstrækkelig slange længde til rådighed, for at kunne forme et åbent loop, ellers vil slangen blive krøllet og kan derved blive ødelagt. 6

7 Slangelængde kan variere en smule på grund af påvirkningen af trykket og varmen. For direkte montering skal installationen derfor laves, så den kan kompensere for ændringerne i slangelængden. Aldrig vride eller knække den fleksible tilslutning. Sørg for at slangen ikke bliver belastet af ekstern elastisk eller komprimerende kraftpåvirkning ved montering og ved brug. Ubøjelige samlinger (eksternt gevind) skal ikke efterspændes efter samling, da dette kan medføre vridning og kan beskadige slangen. Rørmontøren er altid ansvarlig for at disse er tilsluttet tæt. Da rørproducenten ikke er bekendt med alle samlinger, materiale eller geometrien, skal installatøren tjekke alle tætningsmaterialer som medfølger rørene, for at sikre at disse er passende. 7

8 VVS montering Installation af gennemstrømningsvandvarmeren Fastgør vægbeslaget til væggen med skruer og passende ravplugs (fig. 3). Placér vandvarmeren på vægbeslaget (fig. 4) og klik det på plads. Armaturtilslutning (fig. 5): Koldtvandsindløb (blå) og varmtvandsudløb (rød) er mærket på datapladen. Tilslut passende rør eller slange til aggregatet med det rødt markerede udløb for varmt vand. Undgå at anvende nogen form for mekanisk tryk på vandvarmeren, eksempelvis ved rørledningen etc. Efter installationen skal alle samlinger tjekkes for utætheder. Ved utætheder skal disse udbedres. For at opnå en optimal vandstråle ved lav gennemstrømning indsættes den vedlagte pelator i armaturet. Denne passer til omløbere med et M22 eller M24 gevind. For at demontere enheden, sæt en skruetrækker ind bag vandvarmeren og vip den forsigtigt ud af ophængsbeslaget. Figur 3. Figur 4. Figur 5. 8

9 Justering af vandgennemstrømningen og temperaturen Maximum udløbstemperaturen kan sættes til mellem 30 C og 50 C via potentiometeret (fig. 6). Dette bør kun gøres af en autoriseret installatør. Fabriksindstillingen er omkring 38 C. Skrues der med uret vil udløbstemperaturen reduceres. Skrues der mod uret vil udløbstemperaturen øges. Under drift vil den røde LED på printet lyse, hvis den indstillede udløbstemperatur ikke kan opnås. I dette tilfælde skal vandflowet reduceres. Figur 6. Vandflowet kan justeres via justeringsskruen (fig. 7), drejes der med uret reduceres flowet, drejes modsat uret øges flowet. Advarsel! Skru ikke mere end til afmærkningen på kærven, for at undgå vand lækage. Figur 7. 9

10 El montering Fyld vandvarmeren fuldstændig med vand ved gentagne gange at åbne og lukke for varmtvandshanen, før strømmen tilsluttes. Hvis anvisningen ikke følges, kan varmelegemet blive beskadiget! Tjek at strømmen er afbrudt inden tilslutning påbegyndes. El installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Installationen skal overholde IEC regulativet eller nationale regulativer samt ethvert specielt regulativ som er foreskrevet af det lokale El-forsyningsværk. Netledningen skal være permanent tilsluttet via den samlingsboks, som vist i eldiagrammet. Jordlederen skal tilsluttes. Strømafbryderen i den faste installation skal være i overensstemmelse med IEC og have en brydeafstand på mindst 3 mm for hver fase. El-installationen skal have et passende ledningstværsnit og tilpasset strøm på 16A. For at beskytte vandvarmeren skal den monteres med en forsikring på 16A. El diagram 1. Elektronisk Kredsløb 2. Varmelegemer 3. Sikkerhedstemperatur begrænser Ibrugtagning Sæt ikke strøm på vandvarmeren på dette tidspunkt! Åben for vandtvarmshanen og lad vandet løbe indtil det er helt fri for luftbobler. Tænd nu for kontakten for at tilslutte strømmen. Hvis det ønskes, så indstil den ønskede udløbstemperatur (se fig. 9). Forklar funktionerne for brugeren og vær sikker på, at han forstår hvordan den skal anvendes. Giv denne instruktionsmanual til brugeren. 10

11 Tekniske specifikationer TYPE METROMINI 4 METRO Nr Volumen Liter 0,2 Design tryk bar 10 Nødvendig specifik vandmodstand ved 15ºC Ωcm >1300 Spænding V F/N/J ~ 230 V Effekt kw 3,5 Forsikring A 16 Brugsvandstemperatur fabriksindstilling ºC 38 Brugsvandstemperatur instillingsområde ºC Justering af brugsvandstemperatur Indvendig i unit Max. indløbstemperatur ºC 60 Max. temperaturstigning - ved flow 2 l/min dt = 25 C 2,5 l/min dt = 20 C 3 l/min dt = 17 C 3,5 l/min dt = 15 C 4,0 l/min dt = 12 C Nødvendig flow for power on l/min 1,2 Nødvendig ledningsstørrelse mm² 1,5 Vægt inkl. vand kg 1,5 Tæthedsklasse IP 24 Dimensioner HxBxD mm 132x187x80 LED-lampens funktioner Grøn LED blinker regelmæssigt lyser På stand-by Opvarmning af vand Rød LED lyser blinke-kode: Lang-kort-kort-kort-lang Lang-kort-kort-kort-kort Max. power er nået: Den ønskede udløbstemperatur kan ikke opnås. Indløbstemperaturen er for høj Temperatursensoren er defekt 11

12 Brugervejledning Læs denne instruktionsmanual grundigt før installation og ibrugtagning af gennemstrømningsvandvarmeren. Sikkerhedsforeskrifter Installation, første aktivering og vedligeholdelse af dette produkt, må kun udføres af autoriseret VVS-/El-installatør, som vil være ansvarlig for overholdelse af gældende standarder og installationsregulativer. Vi påtager os intet ansvar for skader, som er forårsaget ved ikke at overholde sikkerhedsforeskrifterne. Anvend ikke gennemstrømningsvandvarmeren før den er installeret korrekt og virker perfekt. Gennemstrømningsvandvarmeren er kun til husholdningsbrug og skal installeres indendørs i et frostsikret rum og må kun anvendes til opvarmning af vand fra hovedvandledningen. Beholderen må aldrig udsættes for frost. Beholderen skal altid være tilsluttet jordforbindelse. Vandets specifikke modstand må aldrig komme under den anførte minimumsværdi. Maksimum vandtrykket må aldrig overstige den anførte værdi. Før beholderen tages i brug første gang og hver gang beholderen har været tømt fx i forbindelse med VVS-arbejde, hvis der er en risiko for frost eller i forbindelse med vedligeholdelse, skal beholderen udluftes korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. Fjern under ingen omstændigheder kabinettet før strømmen til vandvarmeren er slukket. Lav aldrig tekniske ændringer i vandvarmeren, de elektriske føringer eller vandrørene. Vær opmærksom på, at temperaturer som overtiger 43 C, kan blive opfattet som meget varmt og at dette kan medføre en fornemmelse af skoldning. Vær endvidere opmærksom på, at armatur og hane kan blive meget varme, når beholderen har været i brug i nogen tid. Ved forsyning med forvarmet vand må fremløbstemperaturen til vandvarmeren ikke overstige 60 C. I tilfælde af funktionsfejl, afbryd ved sikringen med det samme. I tilfælde af lækage afbrydes koldtvandstilførslen straks. Reparation må kun udføres af en autoriseret VVS-/ El-installatør. Vandvarmeren må ikke anvendes af personer, som har en begrænset psykisk, sansemæssig eller mental evne eller manglende erfaring og/eller kendskab, medmindre de er super viseret af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed og har modtaget instruktioner om, hvordan vandvarmeren anvendes. 12

13 Vedligeholdelse For at forhindre skader, skal gennemstrømningsvandvandvarmeren altid udluftes, før den tages i brug første gang. Hver gang vandvarmeren har været tømt fx i forbindelse med VVSarbejde, hvis der er en risiko for frost eller i forbindelse med vedligeholdelse skal den også udluftes, før den tages i brug igen: Sluk for strømmen. Åben og luk for varmtvandshanen, indtil der ikke kommer flere luftbobler, og al luft fra rørledningen og vandvarmeren er ude. Tilslut strømmen igen. Vedligehold og rengøring Plastikoverflader og armatur tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmidler med slibende eller opløsende effekt. Rengør pelatoren på armaturet regelmæssigt. Skidt og kalk, der er aflejret i rør og vandvarmer, vil have indflydelse på funktionen af vandvarmeren. En tydelig indikation af dette vil være et reduceret flow eller et støjende flow. I sådanne tilfælde skal vandvarmeren tilses af en tekniker, og om nødvendigt skal filteret til koldtvandstilførslen renses. 13

14 Fejlfinding Tabellen nedenfor kan hjælpe med at identificere og afhjælpe eventuelle problemer. Hvis problemet ikke kan afhjælpes via denne tabel, kontakt da en autoriseret VVS-/El-installatør. Fejl Årsag Aktion Ingen vandgennemstrømning Vandet løber langsommere end forventet Vandvarmeren tænder og slukker selv Vandet forbliver koldt, selvom vandvarmeren er slået til Vandforsyningen er afbrudt Pelator er ikke monteret Vandtrykket er ikke tilstrækkeligt Skidt i rørerne Vandtrykket er varierende, vandflowet er for lavt Fejl på varmelegemet Åben for primærforsyningen og stophanen Monter den specielle pelator, som er vedlagt vandvarmeren Tjek vandtrykket, tjek reguleringen af flowet (figur 7) Fjern al skidt fra filter, dysser og armatur Tjek de tekniske data Fjern al skidt, øg vandflowet, luk for andre armaturer, åben afspærringsventilen yderligere Erstat varmelegemet (udføres af autoriseret installatør) Vandvarmeren tænder ikke og vandet forbliver koldt Varmtvandstemperaturen varierer Varmtvandstemperaturen er for lav Overkogssikringen er koblet ud Vandtrykket er ikke tilstrækkeligt Skidt Forsyningsspændingen varierer Vandtilslutningen er byttet rundt Vandflowet er for højt eller indløbstemperaturen er for lav Strømforsyningen er for lav Fejl på varmelegemet Få udbedret overkogssikringen af en autoriseret installatør og nulstil overkogssikringen Juster vandflowet (se figur 7) Anvend pelator og efterprøv vandtrykket Fjern skidt fra til- og fraløb Tjek forsyningsspændingen Tjek installationen Juster flowet enten ved armatur eller på flowjusteringsskruen (figur 7) Forudindstil temperaturen, mål temperaturen og flowgennemstrømningen og sammenlign med de tekniske data. Tjek strømforsyningen Erstat varmelegemet (udføres af autoriseret installatør) 14

15 Garanti bestemmelser Til lykke med Deres nye METRO THERM produkt! Vi er sikre på, at De bliver glad for det. Vi har ihvertfald gjort os enhver tænkelig anstrengelse for at levere et godt og gennemkontrolleret produkt. Skulle der mod forventning alligevel vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, skal De vide: at De indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato, automatisk er dækket i henhold til købeloven. Henvend Dem blot med fakturaen til Deres leverandør, som da skal kontakte fabrikken. at produktet skal være placeret således, at det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frafalder METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift forbundet hermed. Der henvises iøvrigt til DS og 5.2. at produktet iøvrigt skal installeres i forhold til BR stk. 1, hvis garantien skal opretholdes. Erstatning for andre ting, eller personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet, omfattes ikke af vor forpligtigelse, ligesom denne kun er gældende, såfremt: 1. METRO THERM er kontaktet inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet aftale om reparationens omfang. Vi dækker ikke forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid. 2. Fabrikationsnummer opgives ved henvendelse til os. 3. Kopi af faktura for køb eller installation og den defekte del indsendes til os gennem deres leverandør. 4. Reparation eller andre indgreb ikke er foretaget i produktet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning. 5. Produktet ikke har været tilsluttet nogen anden temperatur, spænding eller tryk end den på mærkepladen anførte, og at installationen er udført i overensstemmelse med gældende regulativ. (Se iøvrigt ovenstående monterings- og brugsanvisning.) Frost,- lyn,- eller tørkogningsskader, eller ødelæggelse som følge af kedelstensafsætninger og overtryk erstattes ikke. OBS! Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om vandvarmerens funktion, pasning og bortskaffelse. Brugervejledningen skal, ifølge Arbejdstilsynet, opbevares ved vandvarmeren. Det udtjente produkt skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Ved uregelmæssig drift tilkald installatøren! Fabrikationsnummer Opsat og instruktion givet af installatør: (navn) Underskrift: Dato: Ret til ændringer i udførelse forbeholdes.godtgørelse og garanti gælder for modtagelse i Danmark Overenstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring kan ses på vores hjemmeside: Dette produkt er VA godkendt. 15

16 METRO THERM A/S RUNDINSVEJ HELSINGE 08:

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere