METROMINI 11 MF. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METROMINI 11 MF. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:042-1208"

Transkript

1 METROMINI 11 MF 08: Manual El-gennemstrømningsvandvarmer

2 2 METROMINI 11 MF METRO nummer: VVS nummer:

3 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El montering 8 Brugervejledning 11 Vedligeholdelse 15 Fejlfinding 16 Garantibestemmelser 19 Overensstemmelseserklæring 19 3

4 Transport Undersøg straks ved modtagelse om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke skal det anmeldes til transportfirmaet med det samme. Al forsendelse er på modtagers ansvar medmindre andet er aftalt. Gennemstrømningsvandvarmere skal altid opbevares frostfrit, da den indeholder vand efter test på fabrikken. Stregtegning 1 Gennemføringstylle 2 Tilslutningsterminal 3 Flow føler 4 Kontraventil 5 Print 6 Kontrolpanel 7 Indløbsrør 8 Kabinet 9 Koldt & varmtvandstilførsel 10 Temperaturføler 11 Varmelegeme med STDB 12 Underdel 13 Skruer og rawplugs 14 Trådløs fjernbetjening med batterier Figur 1 4

5 Målskitse Alle mål er angivet i mm. Figur 2 Figur 3 Placering Gennemstrømningsvandvarmeren skal placeres nær vandtilførslen og i et frostsikret rum. Vi garanterer kun en driftsikker funktion af vandvarmeren, hvis der anvendes VA godkendte armaturer (dog ikke berøringsfri modeller). Vandvarmeren er designet til installation under vask og skal installeres med vandstudse opad. For at undgå varmetab, bør afstanden mellem vandvarmer og tappested være så lille som muligt. Fjernbetjeningen bør monteres i nærheden af tappestedet, så den er nem at betjene i dagligdagen. Dog skal fjernbetjeningen monteres, så den ikke rammes af vandsprøjt, da fjernkontrollen ikke er vandtæt (IP20). Vandvarmeren opfylder kravene til IP24. 5

6 VVS montering Denne METROMINI 11MF gennemstrømningsvandvarmer er en trykresistent vandvarmer til decentraliseret vandforsyning ved et tappested. Dens elektroniske styring regulerer energiforbruget, afhængigt af den valgte udløbstemperatur, den respektive indløbstemperatur og flowet. Udløbstemperaturen på brugsvandet opnår herved den ønskede temperatur og holder den konstant, selv ved trykvariationer. Fabriksindstillingen for udløbstemperaturen er sat til 35 C for Trin 1 og 48 C for Trin 2. Disse fabriksindstillinger kan ændres i intervallet fra ca. 20 C til 60 C for de to trin via fjernbetjeningen. Max. tilløbstemperaturen kan være op til 70 C, hvilket betyder, at vandvarmeren kan tilsluttes forvarmet vand, så cirkulation kan undværes. Bemærk følgende ved installation Installationen skal overholde Bygningsreglementet, samt alle andre relevante regulativer og bestemmelser, herunder krav til vand- og el-installationen. Specifikationerne på datapladen skal overholdes. Det skal sikres, at der er nem adgang til vandvarmeren. En ekstern afspærringsventil skal installeres på tilgang til vandvarmeren. Før tilslutning skal vandrørene skylles grundigt igennem. Optimal drift sikres ved et vandtryk på mellem 0,2 til 0,4 MPa (2-4 bar). Vandvarmeren må aldrig udsættes for vandtryk som overstiger 1 MPa (10 bar). Den specifikke modstand i vandet skal mindst være 1000 Ω cm ved 15 C. Den nøjagtige modstand kan du spørge efter hos det enkelte vandværk. Vandvarmeren vil først tænde for strømmen og opvarme vandet, når vandflowet kommer over 2,0 l/min. Vandvarmeren bør ikke anvendes sammen med et berøringsfri armatur, da det kan give driftsproblemer. 6

7 Installation af vandvarmeren Hold vandvarmeren på væggen, og marker borelinjer øverst og nederst, højre og venstre, svarende til det lille hak på kanten af apparatet (fig. 5) Top og bund markeres lodret med hinanden (fig. 6 A-A). Højre og venstre markeres vandret med hinanden (fig. 6 B-B). I krydsene mellem disse linjer er borepunkterne. Bor hullerne med et 6 mm bor. Sæt de medfølgende rawplugs og skruer i. Skruerne er nødt til at stikke 5 mm frem. Hæng vandvarmeren op, den skal klikkes på plads. Tilslut koldt- og varmtvandsrørene til vandvarmerens 3/8 studse. Åbn vandtilførslen til vandvarmeren og åbn langsomt afspærringsventilen i koldvandstilførelsen. Tjek alle samlinger for utætheder. Åbn og luk varmtvandstilslutningen, indtil al luft er ude af vandvarmeren. Figur 4 Figur 5 Figur 6 Montering af fjernbetjeningen Vægbeslaget til fjernbetjeningen kan enten være fastgjort til en vægflise med den med følgende tape eller med egnede rawlplugs (Ø 4 mm) og skruer. Ved brug af tapen er det ikke muligt yderligere at justere placeringen på grund af den stærkt klæbende lim. Fjernbetjeningen kan fjernes og monteres igen via det magnetiske vægbeslag. Udsæt ikke fjernbetjeningen for fugt (IP20). Figur 7 7

8 El montering El-gennemstrømningsvandvarmeren skal tilmeldes hos elselskabet, da den trækker strøm fra el-nettet i kortere eller længere perioder under drift. Tiden, hvor der trækkes strøm fra el-nettet, afhænger af den indstillede varmtvandstemperatur, koldtvandstemperatur, flow samt aftapningtid, og kan således variere fra omkring 1 sek. til kontinuerlig indkobling. Fyld vandvarmeren fuldstændig med vand ved gentagne gange at åbne og lukke for varmtvandshanen, før strømmen tilsluttes. Hvis anvisningen ikke følges, kan varmelegemet blive beskadiget! Tjek at strømmen er afbrudt inden tilslutning påbegyndes. El installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Installationen skal overholde IEC-regulativet eller nationale regulativer, samt ethvert specielt regulativ, foreskrevet af det lokale El-forsyningsværk. Vandvarmeren skal tilsluttes med pre-installeret strømkabel til en terminalboks. Hvis det er nødvendigt slås en af de tre udslagningsbrikker til kabelindføring i siderne og bunden ud. Netledningen skal være permanent tilsluttet via samlingsboks, som vist i el-diagrammet. Jordlederen skal tilsluttes. Strømafbryderen i den faste installation skal være i overensstemmelse med IEC-regulativ et og have en brydeafstand på mindst 3 mm for hver fase. El-installationen skal have et passende ledningstværsnit og tilpasset strøm på 16A på hver fase. For at beskytte vandvarmeren skal den monteres med en forsikring på 16A pr. fase. Ledningsføringen må ikke være beskadiget. Efter installation må der ikke være mulighed for berøring af ledende kabler. El-diagram 1. Elektronisk kredsløb 2. Varmelegeme 3. Sikkerhedstrykbegrænser og sikkerhedstemperaturbegrænser 4. Klemrække 8

9 Ibrugtagning Før strømmen tændes skal vandvarmeren fyldes forsigtigt med vand ved at åbne og lukke for vandhanen. Udluftningen skal fortsættes indtil al luft er ude systemet. Dette skal gentages efter enhver tømning (fx rørarbejde eller reparation). Tilslut strømmen til vandvarmeren. Fjern batteriet dækslet i fjernbetjeningen og indsæt batterierne (2x AAA Alkaline). Indsættelse skal finde sted, når strømforsyningen til vandvarmeren er tændt. Fjernbetjeningen er registreret til vandvarmeren fra fabrikken. Displayet viser alle sym boler i ca. 4 sekunder efter isætning af batterier. Når varmtvandshanen åbnes, vil gennemstrømningsvandvarmeren slå til med det samme. Når varmtvandshanen lukkes, vil vandvarmeren automatisk slå fra. Forbindelse mellem fjernbetjening og vandvarmer I tilfælde af en manglende forbindelse mellem fjernbetjeningen og vandvarmer, viser displayet no, samt et blinkende radio symbol. Et tastetryk genstarter registreringen. Under disse omstændigheder reducer afstanden til vandvarmeren og kontroller, om strømforsyningen er tændt. Bliver displayet ved med at vise no vil det være nødvendigt med en genregistrering af fjernbetjeningen. Tjek at strømmen er tændt til apparatet. Gå mere end 3m væk fra vandvarmeren med fjernbetjeningen, og fjern batterierne. Vent til at displayet er slukket og genindsæt så de to batterier, displayet viser nu alle symboler i ca. 4 sekunder, inden for disse 4 sekunder trykkes samtidig på (pil op) og (pil ned). Displayet viser nu den nuværende radiokanal (1 til 99) som fjernbetjeningen anvender og radio symbolet blinker. Brug knappen (pil op) eller (pil ned) til at ændre den ønskede radiokanal, og bekræft herefter med tryk på (1). Displayet viser nu - - samt et blinkende radio symbol. Gå tilbage til vandvarmeren så afstanden er mindre end 1m, displayet går nu tilbage til normal tilstanden og registreringen er således afsluttet. Hvis registreringen fejler viser displayet igen no med et blinkende radio symbol i 45 sekunder, hvorefter fjernbetjeningen afbryder registreringsprocessen og går i standby. Gentag ovennævnte genregistreringsproces og vælge en anden radiokanal! Hvis det ikke lykkedes at registrerer fjernbetjeningen, eller ved manglende radioforbin delse, vil vandvarmeren opvarme vandet til den forudbestemte temperatur. Efter at batterierne er udskiftet er det ikke nødvendigt at foretagen en ny registrering af fjernbetjeningen. Forklar brugeren hvordan gennemstrømningsvandvarmeren fungerer, og giv forbrugeren manualen. 9

10 El montering Tekniske specifikationer TYPE METROMINI 11MF METRO Nr Volumen Liter 0,3 Design tryk bar 10 Nødvendig specifik vandmodstand ved 15ºC Ωcm 1000 Spænding V 3xF/J ~ 3x400 V Effekt kw 11 Forsikring A 3x16 Brugsvandstemperatur fabriksindstilling ºC Trin 1 / 2 = 35 / 48 Brugsvandstemperatur instillingsområde ºC Justering af brugsvandstemperatur På fjernbetjening Max. indløbstemperatur ºC 70 Max temperaturstigning - ved flow 2 l/min --- 2,5 l/min dt >60 C 3 l/min dt = 53 C 3,5 l/min dt = 45 C 4,8l/min dt = 33 C Nødvendig flow for power on l/min 2,0 Tryktab ved flow på 2,5l/min bar 0,2 Nødvendig lednings størrelse mm² 3x1,5 Vægt inkl. vand kg 1,9 Tæthedsklasse IP 24 Dimensioner HxBxD mm 330x177x108 Fjernbetjening Spænding V 3 Type batterier 2 x AAA Rækkevidde / afstand til vandvarmer m 5 til 10 Sende effekt mw 1 Sendefrekvens MHz 868,3 Tæthedsklasse IP 20 10

11 Brugervejledning Læs denne manual grundigt før installation og ibrugtagning af gennemstrømningsvandvarmeren. Sikkerhedsforeskrifter Installation, første aktivering og vedligeholdelse af dette produkt, må kun udføres af autoriseret VVS-/El-installatør, som vil være ansvarlig for overholdelse af gældende standarder og installationsregulativer. Vi påtager os intet ansvar for skader, som er forårsaget ved ikke at overholde sikkerhedsforskrifterne. Anvend ikke gennemstrømningsvandvarmeren, før den er installeret korrekt og virker perfekt. Gennemstrømningsvandvarmeren er kun til husholdningsbrug og skal installeres in dendørs i et frostsikret rum og må kun anvendes til opvarmning af brugsvand fra hovedvandledningen. Maksimum vandtrykket må aldrig overstige den anførte værdi. Før vandvarmeren tages i brug første gang, og hver gang den har været tømt fx i forbindelse med VVS-arbejde, hvis der er risiko for frost eller i forbindelse med vedligeholdelse, skal vandvarmeren udluftes korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. Fjern under ingen omstændigheder kabinettet, før strømmen til vandvarmeren er afbrudt. Lav aldrig tekniske ændringer i vandvarmeren, de elektriske tilslutninger eller vandrørene. Vær opmærksom på, at temperaturer som overtiger 43 C, kan blive opfattet som meget varmt, og at dette kan medføre en fornemmelse af skoldning. Vær endvidere opmærksom på, at armatur og hane kan blive meget varme, når vandvarmeren har været i brug i nogen tid. I tilfælde af funktionsfejl, afbryd ved sikringen med det samme. I tilfælde af lækage afbrydes koldtvandstilførslen straks. Reparation må kun udføres af en autoriseret VVS-/ El-installatør. Vandvarmeren må ikke anvendes af personer, som har en begrænset psykisk, sansemæssig eller mental evne eller manglende erfaring og/eller kendskab, medmindre de er superviseret af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed og har modtaget instruktioner om, hvordan vandvarmeren anvendes 11

12 Brugervejledning Indstilling af temperatur på det varme vand Fabriksindstillingen for varmtvandstemperaturen er sat til 35 C for Trin 1 og 48 C for Trin 2. Disse fabriksindstillinger kan ændres i intervallet fra ca. 20 C til 60 C for hver af de to trin via fjernbetjeningen. Vær opmærksom på at max. tilløbstemperaturen kan være op til 70 C, hvilket betyder, at vandvarmeren kan tilsluttes forvarmet vand, så cirkulation kan undværes. Den ønskede varmtvandstemperatur kan ændres gradvist til et lavere eller højere niveau, ved at trykke på (pil ned) eller (pil op) på fjernbetjeningen. Temperaturen ændrer sig i spring på 1 C, dog i området mellem 35 C og 42 C med spring på 0,5 C, hvis knappen trykkes ind kortvarigt. Holdes knappen inde ændrer temperaturen løbende, og varmtvandstemperaturen kan stilles mellem 20 C og 60 C. Indstilles temperaturen under 20 C viser displayet - - og apparatet slår opvarmningen fra. Programknapper De to programknapper (1) og (2) tillader en forindstillet temperatur. Når der trykkes på program knappen vil temperaturen kunne aflæses i displayet. Fabriksindstillingen for (1) er 35 C og for (2) er 48 C. Du kan fastsætte dine egne indstillinger: Ved at holde knapperne nede gemmes den valgte temperatur. Displayet skifter fra (1) eller (2) til den nyligt gemte temperatur. Denne gemte temperatur er nu tilgængelig, hver gang der trykkes på den tilsvarende programknap. 12

13 Temperaturbegrænsning Gennemstrømningsvandvarmeren er udstyret med en temperaturbegrænser, som kan slås til og fra, og som er deaktiveret fra fabrikken. Tænd: Vælg temperatur og hold programknap (1) og (pil op) inde samtidigt i mindst 3 sekunder. Displayet viser kort aktiveringen ved HI. Sluk: Hold programknap (1) og (pil ned) inde samtidigt i mindst 3 sekunder. Displayet viser kort deaktivering ved - -. Bemærk: Ved at aktivere temperaturbegrænsningen aktiveres også begrænsningen af knappernes brug. Derfor skal de fastsatte temperaturer indstilles igen efter at temperaturbegrænsningen er deaktiveret. Genindstilling af fabriksindstillinger Alle fabriksindstillinger kan genskabes: Hold programknap (pil op) og (pil ned) samtidigt. Displayet tæller nu tilbage fra 10 til 00. Vandvarmerens oprindelige fabriksindstilling er genetableret, når displayet viser 00. Spar energi Indstil den ønskede temperatur på varmtvandsbeholderen og åbn for det varme vand. Når vandet er for varmt, sættes temperaturen lavere på vandvarmeren. Der skal ikke tilsættes koldt vand. Hvis der tilsættes koldt vand, vil det allerede opvarmede vand blive kølet ned igen og kostbar energi vil blive spildt. Ydermere vil det kolde vand ikke være omfattet af kontrolområdet i det elektroniske kredsløb, hvilket betyder, at temperaturen ikke længere er garanteret, når der anvendes flere tappesteder på en gang. Når symbolet ECO vises på displayet, arbejder vandvarmeren i det energibesparende funktionsområde. Maximal ydelse Hvis den fulde effekt af gennemstrømningsvandvarmeren ikke er tilstrækkelig til at opvarme den ønskede mængde vand, vil dette blive angivet ved, at MAX vises på displayet. Dette kan forekomme fx ved åbning af flere haner på samme tid. Når flowet af det varme vand reduceres, og effekten igen er tilstrækkelig til at opnå den indstillede temperatur, holder MAX op med at lyse. 13

14 Brugervejledning Funktion med solsystemer Ved drift med solsystemer skal der monteres et automatisk blandingsbatteri, som kan sikre at indløbstemperaturen ikke kan overstige 70 C. Hvis indløbstemperaturen er for høj, vil SOL symbolet blinke i displayet for at angive, at enheden ikke giver nogen effekt. Service menu Service menuen tilbyder et overblik af systemets parametre. Tryk på programknap (1) og (2) samtidig i min. 2 sekunder for at aktivere servicemenuen. Displayet viser nu FL samt et blinkende punktum. Brug (pil op) og (pil ned) knapperne for at vælge parameter, og tryk (1) for at vise parameter værdien. Værdien i visse menuer kan ændres ved at bruge (pil op) og (pil ned). Ved at trykke (1) vender man tilbage til rulle menuen, og ved at trykke (2) vender man tilbage til normalvisning af display. Dette sker dog også automatisk efter to minutter uden aktivering af nogle knapper. Forkortelse Beskrivelse FL Aktuel flow l/min. Po Aktuel effektforbrug i kw. Beregnet på basis af vandflow, ind- og udløbstemperatur på vandet. t1 Indløbsvandtemperatur i C t2 Udløbsvandtemperatur i C CA Kontrol værdi, bruges til kalibrering af kontrolsystemet område PL Effektbegrænsning af apparatet. Er Fejllog over de seneste ti fejl. LL Lås af operationsmuligheder. nr Software version. Ch Radiokanal til fjernbetjeningen rs Modtagerstyrke fra fjernbetjeningen (10% til 100%). IIC Niveau på modtagersignalstyrke til analysedisplayet, hvis dette er tilsluttet. 14

15 Vedligeholdelse Skidt og kalk, der er aflejret i rør og vandvarmer, vil have indflydelse på vandvarmerens funktion. En tydelig indikation af dette vil være et reduceret flow eller et støjende flow. I sådanne tilfælde skal vandvarmeren tilses af en tekniker, og om nødvendigt skal filteret i koldtvandstilførslen renses. Vedligeholdelsesarbejde må kun foretages af en autoriseret VVS-/el-installatør. For at forhindre skader, skal gennemstrømningsvandvarmeren udluftes, før den tages i brug første gang. Herefter skal den udluftes efter hver gang den har været tømt fx i forbindelse med VVS-arbejde, hvis der er en risiko for frost eller i forbindelse med vedligeholdelse skal den også udluftes, før den tages i brug igen: Sluk for strømmen. Skru perlatoren af udløbet og åbn koldtvandshanen for at skylle vandet ud i røret og undgå at forurene gennemstrømningsvandvarmeren eller perlatoren. Åbn og luk for varmtvandshanen indtil der ikke kommer flere luftbobler, og al luft fra rørledningen og vandvarmeren er ude. Tilslut strømmen og skru perlatoren fast igen. Rengøring Plastikoverflader og armatur tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmidler med slibende eller opløsende effekt. Rengør pelatoren på armaturet regelmæssigt. Miljø- og genanvendelse METRO THERM A/S er meget bevidst om beskyttelse af miljøet også vedrørende emballering. Pakningen af vandvarmeren er en væsentlig forudsætning for beskyttelse af komponenterne under transport. Papemballagen er lavet af miljøvenlig genbrugsbølgepap. Plastikposerne er lavet af genbrugspolyethylen (PE). Plastikdelene på vandvarmeren er markeret med en materialekode, så de kan genanvendes efter anvendelse. Disse værdifulde materialer er 100 % genanvendelige. 15

16 Fejlfinding Forsøg at skifte husets sikringer og tænd igen for at nulstille elektronikken. Prøv dernæst at afhjælpe problemet ud fra nedenstående tabel. Al inspektion, fejlfinding og reparationer må kun udføres af en autoriseret fagmand. Strømmen til apparatet skal afbrydes før at fronten på kabinet må afmonteres. Der må kun anvendes originale reservedele. Alle gældende EU samt nationale regler, vedr. reparation og service på elektriske apparater, skal nøje overholdes. Vandvarmeren skal være elektrisk forbundet til jord. Hvis gennemstrømningsvandvarmeren ikke virker, så undersøg om sikkerhedstermosikringen (STDB) er blevet udløst under transport. Åbn frontdækslet, og reset om nødvendigt STDG ved at trykke på palen (fig. 8). Figur 8 16

17 Visuelt tjek: I tilfælde af sikkerhedsrelevante problemer som fx lækager, må vandvarmeren ikke anvendes. Fejl Årsag Action Ingen vandgennemstrømning. Vandforsyningen er afbrudt. Åbn for primærforsyningen, stophanen og armatur. Display blinker med fejlsymbol Er. Kontrolsystemet er afbrudt. Slå strømmen fra og til. Hvis Er fortsat vises skal en servicetekniker kontaktes. Display blinker med symbol SOL. Indløbstemperatur overskrider 70 C. Reducer temperaturen ved at anvende en blandeventil. Vandvarmer varmer, men displayet lyser ikke. Ingen radiokontakt til fjernbetjening. Tryk på en af knapperne. Genregister forbindelsen hvis nødvendigt. Batterier er flade. Udskift batterier. Display blinker med symbol Batteri. Batterier er flade. Udskift batterier. Display blinker med symbol no. Vandvarmer reagerer ikke på fjernbetjeningen. Vandet løber langsommere end forventet. Vandvarmeren tænder og slukker selv. Vandet forbliver koldt, selvom vandvarmeren er slået til, og vandflowet er højt nok. Vandvarmeren tænder ikke og vandet forbliver koldt. Afstanden til fjernbetjening er for stor, eller der er støj på valgte radiokanal. Den rigtige pelator er ikke monteret på vandhanen. Placer fjernbetjeningen tættere på. Genregister forbindelsen hvis nødvendigt. Monter en pelator, som tillader det nødvendige flow. Tjek de tekniske data for det nødvendige flow. Vandtrykket er ikke tilstrækkeligt. Tjek vandrykket. Er der monteret en flowbegrænser? Vandtrykket og flowet er ikke tilstrækkeligt. Skidt i rørene Vandtrykket er varierende, og vandflowet er for lavt. Sikkerhedsbegrænser er aktiveret. Højt vandtryk eller for høj vandtemperatur kan aktivere denne. Korrekt elektrisk el-forsyning, mangler der fase? Er alle forbindelser forsvarligt forbundet og spændt? Fejl på varmelegemet. Vandtrykket og flowet er ikke tilstrækkeligt. Skidt i rørene. Juster vandflowet. Anvend rette pelator og efterprøv vandtrykket. Tjek de tekniske data for det nødvendige flow. Fjern al skidt fra filter, dysser og armatur. Fjern al skidt / øg vand flowet, luk for andre armaturer, åbn afspærringsventilen yderligere. Tjek de tekniske data for det nødvendige flow. Få genindkoblet sikkerhedsbegrænser af en autoriseret installatør. Tjek forsyningsspændingen. Hvis der ikke er nogen grund til at denne er aktiveret, skal en servicetekniker kontaktes. Skal udbedres af en autoriseret installatør. Slå strømmen fra og efterspænd løse forbindelser. Tjek varmelegemet med et multimeter. Der skal være en modstand på ca. 3 x 11,85 ohm. Erstat varmelegemet. Skal foretages af en autoriseret installatør. Juster vandflowet. Anvend rette pelator og efterprøv vandtrykket. Tjek de tekniske data for det nødvendige flow. Fjern al skidt fra filter, dysser og armatur. Varmtvandstemperaturen varierer. Luft i vandet. Slå strømmen fra. Udluft grundigt, ved at lade vandet løbe, indtil der ikke kommer mere luft med ud. Slå strømmen til igen. Vandtilslutningen er byttet rundt. Tjek installationen. Forsyningsspændingen varierer. Tjek forsyningsspændingen. Varmtvandstemperaturen er for lav MAX lyser i displayet. Vandflowet er for højt eller indløbstemperaturen er for lav. Strømforsyningen er for lav. Fejl på varmelegemet. Forudindstil temperaturen. Juster flowet ved armatur. Mål temperaturen og vandflowet, og sammenlign med de tekniske data for den mulige opvarmning af vandet ved det givne vandflow. Tjek strømforsyningen. Erstat varmelegemet. Skal foretages af en autoriseret installatør. 17

18 Fejlfinding LED-lampens funktioner LED LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Funktionsbeskrivelse Blinker hyppigt, afhænger af rotationshastigheden på flowmåleren. Lyser når opvarmning er aktiv. Blinker rytmisk (i kode) for at vise systemstatus. Lyser når der er registreret luftbobler. Systemstatus LCD Display LED 3 Blinker i kode 00 Ingen fejl. Ingen. Årsag ** Fejl i panelkommunikation Tjek ledninger og stik. Skift panelet. Udskift effekt printkort. 11 Uh -*-* Overspænding i mellemliggende kredsløb. 12 UL -*-* Underspænding i mellemliggende kredsløb. Tiltag Netspænding for høj eller lav. Tjek paneler, er der tilsluttet for mange? Udskift effekt printkort. Skift panelet. 13 Ph -*-** Fasefejl. Tjek netspænding, er alle tre faser ok? Udskift effekt printkort. 51 t2 -**- Vandtemperatur på udløb er forkert. 53 t1 -***- Vandtemperatur på indløb er forkert. 56 t2 -*** Temperaturføler på udløb er defekt. 58 t1 -**** Temperaturføler på indløb er defekt. 59 tc -*- - Temperaturføler på indløb og udløb er byttet om. 61 Ch -*-*- Temperatur på udløbsvandet er for lav i forhold til den indstillede værdi. Tjek temperaturen via servicemenuen. Tjek NTC-temperaturføler ca. 10k ohm ved 25 C. Tjek stik på NTC-føler. Udskift NTC-føler. Udskift effekt printkort. Skift rundt på NTC-føler stik. Tjek systemparametre via servicemenuen. Tjek varmelegeme med multimeter ca. 3 x 11,85 ohm. Tjek NTC-temperaturfølere. Tjek spænding over varmelegeme, uden aftapning af vand. Sluk for strømmen og tænd igen, tjek fejlkode i 5 minutter med aftapning af vand, og vær opmærksom på kalibreringsværdien CA. Udskift effekt printkort. 62 CL -*-*- Temperatur på udløbsvandet er for høj i forhold til den indstillede værdi. 75 FH -*- Vandflow er over 25 l/min. Tjek for luftbobler i systemet. Udluft vandrør grundigt. Tjek / udskift flowmåler. Udskift effekt printkort. 76 th -*- Vandtemperatur på udløb er for høj. 80 Fu -**-* Radiomodul defekt. Udskift radiomodul. 99 -* Elektronisk sikkerhedskontrol aktiveret. Tjek for luftbobler i systemet. Udluft vandrør grundigt. Tjek / udskift NTC-føler. Tjek spænding direkte ved varmelegemerne, uden aftapning af vand. Udskift effekt printkort. Udefrakommende EMC signal, find signalkilden. Løs elektrisk forbindelse. Udskift effekt printkort. 18

19 Garanti bestemmelser Kære kunde. METRO THERM bestræber sig på at levere gode og gennemkontrollerede danske produkter. Skulle der mod forventning alligevel vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, skal De vide: at De indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato, automatisk er dækket i henhold til købeloven. Henvend Dem blot med fakturaen til Deres leverandør, som da skal kontakte fabrikken. at produktet skal være placeret således, at det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frafalder METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift forbundet hermed. Der henvises iøvrigt til DS og 5.2. at produktet iøvrigt skal installeres i forhold til BR stk. 1, hvis garantien skal opretholdes. Erstatning for andre ting, eller personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet, omfattes ikke af vor forpligtigelse, ligesom denne kun er gældende, såfremt: 1. METRO THERM er kontaktet inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet aftale om reparationens omfang. Vi dækker ikke forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid. 2. Fabrikationsnummer opgives ved henvendelse til os. 3. Kopi af faktura for køb eller installation og den defekte del indsendes til os gennem deres leverandør. 4. Reparation eller andre indgreb ikke er foretaget i produktet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning. 5. Produktet ikke har været tilsluttet nogen anden temperatur, spænding eller tryk end den på mærkepladen anførte, og at installationen er udført i overensstemmelse med gældende regulativ. (Se iøvrigt ovenstående monterings- og brugsanvisning.) Frost,- lyn,- eller tørkogningsskader, eller ødelæggelse som følge af kedelstensafsætninger og overtryk erstattes ikke. OBS! Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om vandvarmerens funktion, pasning og bortskaffelse. Brugervejledningen skal, ifølge Arbejdstilsynet, opbevares ved vandvarmeren. Det udtjente produkt skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Ved uregelmæssig drift tilkald installatøren! Fabrikationsnummer Opsat og instruktion givet af installatør: (navn) Underskrift: Dato: Ret til ændringer i udførelse forbeholdes.godtgørelse og garanti gælder for modtagelse i Danmark Overenstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring kan ses på vores hjemmeside: Dette produkt er VA godkendt. 19

20 METRO THERM A/S Rundinsvej HELSINGE 08:

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:040-1208

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:040-1208 METROMINI 4 08:040-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08: :

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08: : METROMINI 11 08:041-1604 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1604 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering

Læs mere

METROMINI 4 MX. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:046-1302

METROMINI 4 MX. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:046-1302 METROMINI 4 MX 08:046-1302 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 MX METRO nummer: 117041603 VVS nummer: 345141331 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

METROMINI 18. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:043-1208

METROMINI 18. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:043-1208 METROMINI 18 08:043-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 18 METRO nummer: 117181601 VVS nummer: 345141480 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306 METRONETTE VISION 08:030-1306 Manual Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer til fjernvarme 2 METRONETTE Vision METRO nummer: 127902602 VVS nummer: 376713208 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning

Læs mere

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1111

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1111 METRONETTE VISION 08:030-1111 Manual Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer til fjernvarme 2 METRONETTE Vision METRO nummer: 127902601 VVS nummer: 376713108 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:032-1611 Manual METRO ECO SP15 brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO SP15 METRO ECO SP15 uden kabinet METRO-nummer: 127904606 VVS-nummer: 376741310 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

El-vandvarmer. 15-30 og 35 liter. 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611

El-vandvarmer. 15-30 og 35 liter. 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 Monterings/bruger vejledning indhold Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

EL-VANDVARMER. Manual. Model 5, type 50E og 55E 08:

EL-VANDVARMER. Manual. Model 5, type 50E og 55E 08: EL-VANDVARMER 08:006-1611 Manual Model 5, type 50E og 55E Type 50E - Model 5 METRO-nummer: 111501009 VVS-nummer: 345152330 Type 55E -Model 5 METRO-nummer: 111551009 VVS-nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Gennemstrømnings el-vandvarmer 1200-4/11/18 08:009 0204 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug/fejlsøgning 8 TRANSPORT Undersøg straks

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING El-vandvarmere 200-300-450 liter 08:021 0208 Type 2002, 2003 og 2004 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT PLACERING Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Monterings-/brugervejledning

Monterings-/brugervejledning El-vandvarmere 200-300-450 liter 08:021 1010 Type 2002, 2003 og 2004 Monterings-/brugervejledning TRANSPORT PLACERING Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1711 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret kabinet METRO-nummer: 127904601 VVS-nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret kabinet

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1604

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1604 EL-VANDVARMERE 08:008-1604 Manual Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Model 15 rør ned Type 905 METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Model 15 rør op Type 906 METRO nummer: 119061004

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING El-vandvarmere 55-160 liter 08:011 08.11 Types 655, 622, 644, 605 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING METRO THERM A/S 3200 Helsinge Tlf. 48 77 00 00 Fax 48 79 73 33 info@metrotherm.dk www.metrotherm.dk Indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Fjern-/ centralvarmevandvarmere 180-200-300-450 liter 08:020 0206 Type 2818, 20020, 20030 og 20040 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO 08:013-1512

EL-VANDVARMERE. Manual. Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO 08:013-1512 EL-VANDVARMERE 08:013-1512 Manual Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO Model 60 3 kw, Smart Control Type 206 ECO METRO-nummer: 112061003 VVS-nummer: 345181360 Model 110,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

METRO VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08: FJERNVARME

METRO VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08: FJERNVARME METRO VISION FJERNVARME 08:030-1701 Manual Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer til fjernvarme 2 METRO VISION METRO-nummer: 127902602 VVS-nummer: 376713208 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1305

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1305 SOLVARME 08:908-1305 Manual Solcellepanel og inverterboks Solcelle startsæt 2 stk. sorte solcellepaneler og 1 stk. inverterboks. Beslag til 2 stk. solcellepaneler (til tag med hældning 15-65 ). 400 mm

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1205

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1205 SOLVARME 08:908-1205 Manual Solcellepanel og inverterboks Solcelle startsæt 2 stk. solcellepaneler og 1 stk. inverterboks. Beslag til 2 stk. solcellepaneler (til tag med hældning 15-65 ). 400 mm dykrør

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere