AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN"

Transkript

1 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

2 Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:... 5 Installationsmetode:... 5 Brugervejledning... 9 Fejlsøgning...10 Vedligeholdelse...10 Pakkeliste...10

3 VIGTIGT! Dette er ikke et gør-det-selv projekt. Hvis dette produkt ikke installeres af en autoriseret el-installatør og VVS-installatør bortfalder garantien. Man skal under ingen omstændigheder forsøge, at installere, reparere eller adskille den elektriske gennemstrømningsvandvarmer uden først, at afbryde strømmen ved den relevante sikring ved hovedmåleren. Installation af dette produkt må kun finde sted indendørs og må kun udføres af en autoriseret el -installatør og VVS-installatør. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Installationen skal være i overensstemmelse med gældende el og vvs regler. 2. Dette apparat SKAL jordes. 3. Alt ledningsføring og installation skal overvåges af kvalificeret elektriker. 4. Dette apparat bør ikke anvendes af personer (inklusiv børn) med varig fysisk og eller psykisk nedsat funktionsevne, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af den person der har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal vejledes så det sikres, at de ikke leger med apparatet. 5. Dette apparat SKAL være permanent tilsluttet elinstallationen via en sikringsboks og det SKAL monteres lodret. Installer IKKE dette apparat i nærheden af kraftige magnetfelter. 6. Apparatet må under INGEN omstændigheder tændes hvis der er mistanke om, at apparatet er frossen da dette kan medføres alvorlig skade på apparatet. Vent til det er helt optøet inden apparatet tændes. 7. Kontroller temperaturen på vandet der kommer ud af det tilsluttede armatur med hånden så skoldning undgås. 8. Inden tilslutning af vandvarmeren til installationen SKAL rørene gennemskylles for, at fjerne pakgarn rester og andre urenheder. 9. Hvis ledningen til apparatet er beskadiget så kontakt en el-installatør for, at få den skiftet med en dertil egnet ledning fra en af vores autoriserede forhandlere. 10. Der skal monteres en kontraventil på apparatets koldvandstilgang. 11. Sikkerhedsventilen skal aktiveres jævnligt for, at sikre funktionen og fjernelse af kalkrester. 12. Overløbsrøret fra sikkerhedsventilen skal installeres med kontinuerligt fald til afløb. 13. Luftblanderen bør afkalkes eller udskiftes med jævne mellemrum. 14. Der kan installeres en sikkerhedsventil på koldvandstilgangen. ADVARSEL: Tænd ikke apparatet hvis der er risiko for, at vandet i vandvarmeren er frossen.

4 Produktegenskaber Den elektriske gennemstrømningsvandvarmer er indarbejdet i Kinas nationale patenteret varmeteknologi med flere sikkerheds anordninger. Desuden har apparatet følgende egenskaber. 1. Apparatet lever øjeblikkeligt varmt vand. Ingen forvarmning. Ingen stand-by varmetab. 2. Micro-computer kontrol, ved hjælp af patenteret varmeteknologi. Vandet er adskilt fra strømførende elementer via multi-layer isolering bestående af komposit nano materiale. 3. Skoldningssikring. Når det varme vand når 65⁰C, vil apparatet automatisk gå i pause -mode således skoldning undgås. Apparatet vil bippe og der vil blive vist E1 i displayet. Apparatet vil overgå til normal drift når temperaturen er faldet til 58⁰C. 4. Strømlækagesikring. Hvis enheden registrerer en strømlækage, vil strømmen øjeblikkeligt blive afbrudt. Displayet vil vise E2. 5. Funktionsfejl. Hvis der er en funktionsfejl i temperatursensoren vil vandvarmeren stoppe og displayet vil vise E3. 6. Tørdriftssikring. Når opvarmingskammerets temperatur overstiger 90⁰C vil strømmen blive afbrudt. 7. Direkte temperatur indstilling, automatisk termostat der sikre konstant varmtvandstemperatur. Automatisk huske funktion der automatisk husker sidste indstillede temperatur. 8. Micro-computer der automatisk tilpasser strømforbruget i forhold til aktuel vandforbrug. El diagram

5 Teknisk data Model XFJ312 XFJ318 FDCH FDCH Spænding 3x400V Effekt 12 kw 18 kw Strøm 3x17,3A 3x26A Forsikring 20A 32A Nødvendig ledningsdimension 5x1,5 mm 2 4x4 mm 2 Brugsvandstemperatur indstillingsområde 30-60⁰C Overhednings beskyttelse 72⁰C Termisk udkoblingstemperatur (manuel reset) 90⁰C Tæthedsklasse IP25 Arbejdstryk 0,2-6 bar Flow ved 30⁰C temperaturstigning 5,8 L/min 8,7 L/min Tilslutningsdimension G1/2" Dimensioner HxBxD 385x260x90mm Indvendig opbygning

6 Installationsvejledning: Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende el og vvs regler. 1. Kontroller, at produktet er intakt og uden fejl og mangler. 2. Produktet må ikke installeres i et rum hvor der er risiko for frost. 3. Det skal sikres, at følgende lever op til gældende standarder: strømforsyningen, vandtrykket samt jordforbindelsen. 4. Apparatet skal tilsluttes egen sikringsgruppe i el tavlen via et dedikeret kabel. Jording af apparatet skal ske via jordforbindelsen i el tavlen. 5. Tilslutningen af apparatet SKAL udføres som en fast installation. Hvis vandvarmeren er ude af drift i længere tid anbefales det, at afbryde strømmen på den dedikerede skiringsgruppe i el tavlen. 6. Installer IKKE apparatet i nærheden af let antændelige materialer eller kraftige magnetfelter. Enheden må kun monteres LODRET og i umiddelbar nærhed af vandtilslutningen. Når vandtilslutningen er udført testes eltilslutningen. 7. Monter enheden på en plan sektion af væggen. Det skal sikres, at placeringen ikke medfører risiko for vandsprøjt. 8. Positioner enheden oprejst med vandtilslutningerne nederst. Installationsmetode: Vægmontage. Find en passende placering på en sektion væg som nævnt ovenfor. Fig. 1 For og bagside af apparatet. Fig. 2 Fjern skruen der fastholder beslaget på bagsiden af apparatet.

7 Fig. 3 Fjern beslaget fra apparatet. Fig. 4 Hold beslaget op på væggen og marker de tre montage huller. Bor med et 6mm bor, afstanden mellem hullerne skal være 100mm. Put de medfølgende rawlplugs i hullerne og monter beslaget med de medfølgende skruer. ( er væggen ikke egnet til rawlplugs, vælges der en anden passende måde, at montere beslaget på)

8 Fig. 5 Fjern de to skruer i bunden af apparatet, herefter kan frontpladen fjernes. Kablet til skærmen afmonteres med håndkraft inden frontpladen fjernes helt. Fig. 6 Hæng apparatet op på vægbeslaget. Kontroller at det hænger korrekt på beslaget.

9 Fig. 7 Tilslut installationskablet i klemrækken, bemærk venligst mærkaten under klemrækken. Fig. 8 Tag frontpladen og monter kablet til skærmen, herefter sættes frontpladen på plads på apparatet og de to skruer i bunden skrues i. Fig. 9 Tilslut det kolde og varme vand til de korrekte studser i bunden af apparatet. Ved brug af slanger, husk da pakning.

10 Vandtilslutning 1. Alt rør der bruges til installationen skal være godkendt til drikkevand og må kun være af typer godkendt af det lokale vandværk. 2. Hvis vandværkstrykket kan overstige 10 bar skal der monteres en reduktionsventil. 3. Enheden skal tilsluttes direkte til vandforsyningen. Rør gennemskylles for, at fjerne urenheder. 4. Der skal anvendes G½ fittings hvis det skal monteres direkte på apparatet. 5. Anvend gummipakninger i forbindelse med tilslutningen. Når installationen er færdig sættes der vandtryk på og installationen kontrolleres for utætheder. Evt. utætheder udbedres inden der fortsættes. EL tilslutning. 1. Alt el arbejde skal udføres iht. Gældende regler, regulativer og anvisninger, samt evt. lokale regler. 2. Apparatet skal tilsluttes via sit eget installationskabel. Det skal sikres, at kablet er jordet korrekt og den rigtige net spænding er tilstede. 3. Enheden skal tilsluttes installationen via sit eget forsyningskabel og skal beskyttes af en dobbelt polet afbryder. 4. I forbindelse med montage af forsyningskablet i klemrækken er det vigtigt, at skrue rne spændes godt således god forbindelse sikres. Brugervejledning 1. Slå afbryderen i el tavlen til således der er strøm til enheden. 2. Når enheden får strøm kan man høre, at den bipper og LED lyset tænder. Enheden er nu i standby. 3. Åben for det varme vand på vandhanen, vandvarmeren vil nu starte. Enheden skal aktiveres efter strømmen sluttes. 4. Tryk på for at tænde/slukke enheden. Når enheden er tændt viser LED displayet den aktuelle udløbstemperatur på vandet. 5. Tryk på for, at justere udløbstemperaturen. Temperaturen på det varme vand kan indstilles direkte på vandvarmeren. Temperaturen på det varme vand vil nå den indstillede temperatur og derefter være konstant. - Hvis enheden har været i standby kan man opleve, at det første vand der kommer ud når der igen åbnes for det varme vand, vil være meget varmt. Efter et par sekunder vil temperaturen nå den indstillede værdi. Tjek altid vandtemperaturen med hånden inden der bades. - Hvis enheden ikke bruges hen over vinteren, skal ALT vand i enheden drænes således de r ikke er risiko for frostskader. - Det anbefales at rense sien på koldvandstilgangen med jævne mellemrum således flowet af vand ikke obstrueres. 6. Tryk for at vise vandforbrug og strømforbrug. 7. Der er en automatisk hukommelsesfunktion således man ikke skal i ndstille enheden på ny hver gang den har været afbrudt. Sidst indstillede temperatur huskes.

11 Fejlsøgning Problem Årsag Korrigerende handling A Fittings er ikke tætte A Spænd fittings 1 Utæt ved indløb eller udløb B Gummipakning defekt B Udskift gummipakning LED display ingen Signal A Strømmen er ikke tilsluttet A Tilslut strøm til enheden 2 B Display beskadiget B Udskift LED display Funktionstaster virker ikke A Der kommer ingen vand A Åben afspærringshane B Vandtrykket er for lavt B Øge vandflow 3 C Tast eller PCB beskadiget C Udskift tast eller PCB Vandet er for varmt A For høj temperaturindstilling A Indstil til en lavere temperatur 4 B Vandflow for lavt B Øge vandflowet ind i enheden Vandet er for koldt A For lav temperaturindstilling A Indstil til en højere temperatur 5 B For stort vandflow B Reducer vandflow Vandmængden bliver mindre Si ved indløb stoppet 6 og mindre Si i vandhanen stoppet Rengør sier Varmtvandstemperatur er A Reducer setpunktstemperatur 7 LED display viser E1 over 72 grader B Øge vandflow 8 LED display viser E2 Der er en EL lækage Kontakt din lokale forhandler 9 LED display viser E3 Temperaturføler defekt Kontakt din lokale forhandler Punkt 8 og 9 må kun udføres af autoriseret el-installatør. Dem der oprindeligt installerede apparatet vil oftest være de bedste, at kontakte i forbindelse med reparationer. Vedligeholdelse Note: Forsøg ikke, at reparere vandvarmeren selv. Kontakt el-installatør for assistance. Afbryd altid strømmen til enheden inden servicering af denne. Der er ikke påkrævet nogen form for regelmæssig service. Det anbefales dog, at gøre nedenstående for, at sikre en konstant vandstrøm. 1. Afmonter regelmæssigt luftblanderen og rengør denne. Er enheden koblet til en bruser bør brusehovedet afkalkes for, at sikre optimal flow. 2. Der er et indbygget filter i koldvandstilgangen som bør renses fra tid til anden. Der lukkes for vandet inden dette kan udføres. Pakkeliste Genstand Enhed Antal EL vandvarmer Unit 1 Beslag Stk. 1 Rawlplugs og skruer Stk. 1 Brugs og installationsvejledning Kopi 1 Brusetilbehør option Sæt 4 til hver Kabelklemme og skruesæt Sæt 1

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

METROMINI 18. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:043-1208

METROMINI 18. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:043-1208 METROMINI 18 08:043-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 18 METRO nummer: 117181601 VVS nummer: 345141480 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C 08:012-1206

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C 08:012-1206 SPIRALBEHOLDERE 08:012-1206 Manual Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C Beholdere 60 liter Type 622C til centralvarme Hedeflade 0,75 m 2, 3/4 spiral 1 kw/230 V, 3 kw/400 V varmelegeme

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Sep. 2008 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tak, fordi du valgte Mobilhouse som din leverandør af systemmoduler og skurvogne. Vi har fokus på funktionalitet og trivsel og håber derfor at din vogn/modul

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 200, 300 og 450 liter 08:021-1412

EL-VANDVARMERE. Manual. 200, 300 og 450 liter 08:021-1412 EL-VANDVARMERE 08:021-1412 Manual 200, 300 og 450 liter El-vandvarmer Type 200 liter METRO nummer: 112021003 VVS nummer: 345131230 Type 300 liter METRO nummer: 112031003 VVS nummer: 345131330 Type 450

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere