BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE"

Transkript

1 BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012

2 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering af tilbud... 6 Vejledende kategorisering af tilbud... 6 Bilag 4: Indplacering af tilbud... 8 Bilag 5: Særlige forhold Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Ribelund Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere Bilag 6: Kommunale redegørelser Bilag til Styringsaftalen Bilag 1: Indplacering af tilbud Bilag 2: Takstoversigt Bilag 3: Det lovmæssige grundlag Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 5: Opsigelsesvarsler Bilag 6: Prisstruktur Bilag 7:Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger Bilag 8: Afregningsregler/betalingsaftaler: Bilag 9: Takstberegning

3 Bilag til fællesdelen og Udviklingsstrategien Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen? Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af den nye rammeaftale, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget. Aftalerne omfatter fremadrettet: 1) Særlige dagtilbud efter 32 i lov om social service. 2) Særlige klubtilbud efter 36 i lov om social service. 3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens 142, stk. 1, nr. 1. 4) Opholdssteder for børn og unge efter 66, nr. 5, i lov om social service. 5) Døgninstitutioner efter 66, nr. 6, lov om sociale service. 6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter 101 i lov om social service. 7) Beskyttet beskæftigelse efter 103 i lov om sociale service. 8) Aktivitets- og efter 104 i lov om social service. 9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter i lov om social service. 10) Hjælpemiddelcentraler, jf. 5, stk. 2, i lov om social service. 11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. 12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap. 13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. 11, nr. 1. I tillæg til disse kommunale tilbud, vil tilbud omfattet af regionernes koordineringsforpligtelse på specialundervisningsområdet indgå som en del af rammeaftalen. Dette gøres for at få et bedre aftalegrundlag og for at undgå en særskilt rammeaftale kun for dette område. Det drejer sig om lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter 20, stk. 3 i lov om folkeskolen samt 1, stk 2 i lov om specialundervisning for voksne samt undervisningstilbud for tale-,høre- eller synsvanskeligheder efter 1, stk 3 i lov om specialundervisning for voksne. I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, 3

4 specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen, i 2008 og fremadrettet er omfattet af rammeaftalens takst- og ydelsesprincipper. Denne aftale retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet. 4

5 Bilag 2: Politisk og administrativ proces Politisk proces for rammeaftalen 2012 i Syddanmark Med baggrund i kravene i lovgivning og de forskellige politiske behandlinger er der lavet en samlet proces der er som følger: 13/4 6/6 Forslag til 25/8 15/10 KKR: Takstanalyse Styringsaftale Godkendelse i Godkendelse i de Styringsaftale evt. (kapacitets- og KKR 22 byråd første drøftelse af økonomisk udvikling) KKR: Udviklingsaftale 13/4 Plan for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 6/6 Forslag til Udviklingsaftale (kapacitets- og økonomisk udvikling) 25/8 Godkendelse i KKR 15/10 Godkendelse i de 22 byråd KKR og Region Syddanmark 30/8 Møde i 29/11 temadag Kontaktudvalget om landspolitiske udfordringer og rammeaftale 2013 Region Syddanmark 26/9 Forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale 15/10 Godkendelse i regionsrådet 5

6 Bilag 3: Kategorisering af tilbud Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af det nye rammeaftalekoncept, men det vil især være de tilbud, som kommunerne og regionen samarbejder om (køb og salg), der skal behandles i den samlede rammeaftale. Lovgivningen opdeler rammeaftaletilbuddene i tre kategorier: højt specialiserede tilbud med regional, klyngetilbud og lokale specialiserede tilbud: De højt specialiserede tilbud er kendetegnet ved: En lille målgruppe og/eller behov for et særligt, højt fagligt specialiseret tilbud. For at opretholde og udvikle tilbuddet er der behov for et større geografisk område end et mindre antal (nabo-) kommuner. Der kan i særlige tilfælde være behov for at bevæge sig udover regionsgrænsen (lands- og landsdelsdækkende tilbud). Tilbuddenes opgave inden for denne kategori er, udover det nævnte i de to andre kategorier, at der her er tale om en særlig afgrænset specialiseret specialpædagogisk/-behandlingsmæssig indsats, og det er tilbud, hvor kommunerne samlet har en særlig interesse i at medvirke til den faglige udvikling. De specialiserede klyngetilbud ligner i udgangspunktet de lokale specialiserede tilbud. Forskellen er dog, at målgruppens størrelse og bredde er lidt mindre snæver, og dermed er kundegrundlaget for at drive de pågældende tilbud større end for de højt specialiserede tilbud. Der kan derfor være behov for at samarbejde i et større geografisk område end den enkelte kommune. Udover at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs - eller hverdagsfunktioner, er der i disse tilbud tillige behov for særlig indsats som f.eks. socialkompenserende indsatser og eller specialpædagogiske/behandlingsmæssige indsatser. De specialiserede lokale tilbud er karakteriseret som tilbud, der drives af kommunerne, og hvor målgruppen oftest har en stor bredde. Dermed er der et stort kundegrundlag. Det kunne være bofællesskaber, værksteder, specialbørnehaver m.v. Opgaven for tilbuddene er at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs eller hverdagsfunktioner. Der kan være behov for en mindre behandlingsmæssig eller specialpædagogisk støtte. Vejledende kategorisering af tilbud Socialdirektørforum har foranlediget, at der er udarbejdet en kategoriseringsmodel for specialisering af tilbuddene med objektive kriterier for hver af de tre kategorier. Denne kategoriseringsmodel har dels haft til formål at pre-kategorisere alle tidligere 6

7 rammeaftalebelagte tilbud og herigennem vejlede kommunerne og regionen i forhold til, hvordan de efterfølgende vurderer og endeligt kategoriserer egne tilbud dels understøtte, at vurderinger i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark sker på et ensartet grundlag. De objektive kriterier, der har ledt frem til pre-kategorisering, er: De højt specialiserede tilbud er pre-kategoriseret som tilbud med: En ydelse med takst over 2000 kr. pr. døgn og 1. at tilbuddet sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen), eller 2. at tilbuddet sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner. De specialiserede klyngetilbud, er pre-kategoriseret som tilbud: Der ikke opfylder de objektive kriterier for de højt specialiserede tilbud samt ikke er 103 tilbud. De specialiserede lokale tilbud, er pre-kategoriseret som tilbud: Der er lokale tilbud og som anvendes af driftskommunen samt alle tilbud efter Servicelovens 103 tilbud (beskyttet beskæftigelse). Endelig kategorisering af tilbud Kommunerne og Region Syddanmark har modtaget oversigter med pre-kategorisede tilbud, og har efterfølgende vurderet kategorisering af egne tilbud. I denne vurdering har kommunerne og Region Syddanmark kunnet inddrage andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet mv. Bilag 4 indeholder en oversigt over alle tilbud med angivelse af om tilbuddet anses for at være et lokalt, et klynge- eller højtspecialiseret tilbud. 7

8 Bilag 4: Indplacering af tilbud 8

9 Assens Asabo Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Døgn niv. 2 og 3. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Asabo aktivitetscenter x Udviklingshæmmede Assens Duedalen Duedalen x Senhjerneskadede Assens Lindebjerg Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede Assens Lindebjerg Døgn, niv. 1 og 2. x Udviklingshæmmede

10 Assens Lindebjerg Døgn, almenboliger x Udviklingshæmmede Assens Lindebjerg Aktivitetshuset Lindebjerg x Udviklingshæmmede Assens Bostedet Møller Eriksens vej Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Bostedet Stærevænget Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Bostedet Poul Moseparken Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Bostedet Østerbo Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud

11 Assens Nyholmgaarden Midlertidig botilbud u/ døgn x Sindslidende SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Jordbærhuset Midlertidig botilbud u/ døgn x Sindslidende SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Assens Psykiatricenter - dagtilbud Aktivitets- og x Sindslidende Assens Assens Misbrugscenter alkohol og stofmisbrug Dagtilbud x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Esbjerg Beskyttet Pensionat Stormly Døgntilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Beskæftigelsen 1:1 støtte x Udviklingshæmmede

12 Esbjerg Beskæftigelsen SP projekt x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Konstant pleje/omsorg, Esbjerg x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Konstant pleje/omsorg, Ribe x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Ribe x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Esbjerg x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Ribe x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse

13 Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Esbjerg x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Esbjerg Beskæftigelsen Ekstern ledsager x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Job i Erhverv x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Esbjerg Birkevangen Birkevangen + Remisen x Sindslidende Esbjerg Birkevangen Slusen x Sindslidende Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Åmoseparken 3 vest x Udviklingshæmmede

14 Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Åmoseparken 71 x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Kornvangen + Åmoseparken 3 øst x Udviklingshæmmede Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Birkekrattet x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Idræts Alle x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Center for Misbrug Døgnbehandling x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Esbjerg Center for Misbrug Motivationsbehandling x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling

15 Esbjerg Center for Misbrug Dagbehandling x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Esbjerg Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Døgntilbud x Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Esbjerg Forsorgshjemmet i Esbjerg Døgntilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Forsorgshjemmet i Esbjerg Alternativt Plejehjem, aflastningspladser x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job- og Aktivitetscentret, Ribe afdeling x Sindslidende Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job- og Aktivitetscentret, Bramming afdeling x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse

16 Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Jobopfølgning x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Esbjerg Patriciahuset Aktivitets- og x Sindslidende Esbjerg RABU Rabu døgn x Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Esbjerg Ribelund Takstgruppe 5 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

17 Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Ribelund Takstgruppe 2 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 2, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Ribelund Takstgruppe 1 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 1, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

18 Esbjerg Skjoldbo Døgntilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Specialbørnehaven Kornvangen Specialbørnehaven Kornvangen x Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Esbjerg Kommunikationscenter, Lov om specialundervisning for Voksne Kommunikationscenter x Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder Esbjerg Hjælpemiddelcentralen Hjælpemiddelcentralen x Serviceloven 5, stk. 2 Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Gammelbyhus x Udviklingshæmmede LAB 115 Esbjerg Beskæftigelsen Multicentret x Udviklingshæmmede

19 Esbjerg Fyrparken Fyrparken x Udviklingshæmmede LAB 115 Esbjerg Edelsvej Botræning x Udviklingshæmmede SEL 107 Esbjerg Edelsvej Blok 3 og 4 x Udviklingshæmmede SEL 107 Esbjerg Edelsvej Blok 1 x Udviklingshæmmede LAB 115 Esbjerg Elverhøj Café Elverhøj x Udviklingshæmmede Esbjerg Elverhøj Café Hjørnet x Udviklingshæmmede

20 Esbjerg Birkehuset Vinklen x Senhjerneskade LAB 115 Esbjerg ETAC ETAC x Senhjerneskade SEL 104 Esbjerg Bostøtten Refugium, døgnpladser x Hjemløse og problemer med sociale problemer SEL 110 Esbjerg Bostøtten Opgangsfællesskabet Strandbygade x Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Opholdsstedet Helheden (selvejende institution) Helheden x Udsatte børn og unge SEL 66, stk. 5 Esbjerg Opholdsstedet Helheden (selvejende institution) Helheden x Sindslidende voksne SEL Botilbud til midlertidigt ophold

21 Esbjerg Opholdsstedet Det Gamle Mejeri (selvejende institution) Det gamle Mejeri x Udsatte børn og unge SEL 66, stk. 5 Esbjerg Opholdsstedet Det Gamle Mejeri (selvejende institution) Det gamle Mejeri x Sent udviklede unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Midtgaarden (selvejende institution) Midtgaarden x Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Toftehuset (privat tilbud) Toftehuset x Sindslidende med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Alternativet Aps (selvejende ins Alternativet Aps x Sindslidende, udviklingshæmmede, hjerneskade SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg TV-Glad (selvejende institution) TV-Glad x Udviklingshæmmede

22 Esbjerg Døgninstituion Askekrattet og Topsand Døgninstituion Askekrattet og Topsand x Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 1 Esbjerg Døgncenteret for Børn & Unge Døgncenteret for Børn & Unge x Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 1 Esbjerg Opholdsstedet - Lærlingehuset (selvejende institution) Lærlingehuset x Udsatte børn og unge SEL 66 stk. 5 Esbjerg Opholdsstedet - Kollektivet i Hunderup (selvejende institution) Kollektivet i Hunderup x Udsatte børn og unge SEL 66 stk. 5 Fredericia Alkoholambulatoriet Alkoholambulatoriet x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej bofællesskabet Ullerupdalvej 108 x Udviklingshæmmede

23 Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej Bofællesskabet Ullerupdalvej 107 x Udviklingshæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Fredericia Jupitervej Bofællesskab Jupitervej Bofællesskab x Udviklingshæmmede Fredericia Krisecenter Fredericia Fredericia Krisecenter x Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Fredericia Proaktiv Proaktiv, daghjem 2 x Udviklingshæmmede Fredericia Proaktiv Proaktiv, daghjem 1 x Udviklingshæmmede Fredericia Proaktiv Proaktiv, produktion x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse

24 Fredericia Proaktiv Proaktiv, dagcenter x Udviklingshæmmede Fredericia Ungdomskollegiet Fredericia Ungdomskollegiet Fredericia x Udviklingshæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv Job og Aktiv, beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, aktivitets- ogt Job og Aktiv, aktivitets- og x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, daghjem Job og Aktiv, daghjem x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, Hillerslev senhjerneskade, dagcenter Job og Aktiv, Hillerslev, senhjerneskade, dagcenter x Senhjerneskadede

25 Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, Hillerslev senhjerneskade, daghjem Job og Aktiv, Hillerslev, senhjerneskade, daghjem x Senhjerneskadede Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, Hillerslev senhjerneskade, værksted Job og aktiv, Hillerslev senhjerneskade, værksted x Senhjerneskadede Faaborg-Midtfyn Lindehuset Lindehuset, døgnpladser x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Lunden Lunden, aflastning x Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Faaborg-Midtfyn Montagen Montagen, beskyttet beskæftigelse x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, døgnpladser x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

26 Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, dagpladsen x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Pegasus Pegasus, døgnpladser x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Faaborg-Midtfyn Pegasus dagpladser Pegasus, dagpladser x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Solskrænten Solskrænten, ordinære døgnpladser x Sindslidende Faaborg-Midtfyn Solskrænten, skærmet enhed Solskrænten, skærmede døgnpladser x Sindslidende Faaborg-Midtfyn Toften Toften, døgnpladser x Sindslidende LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

27 Haderslev Beskyttet beskæftigelse Beskyttede værksteder x Udviklingshæmmede Haderslev Dalhoffsminde Forsorgshjem Dalhoffsminde Forsorgshjem x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Haderslev Botilbud - Odinsgård Odinsgård x Udviklingshæmmede Haderslev Vilstrupvej Vilstrupvej x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud Åbakken Åbakken x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Catharinahjemmet Catharinahjemmet x Udviklingshæmmede

28 Haderslev Botilbud - Kløvervænget Kløvervænget x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Højgade Højgade x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Huginsvang Huginsvang x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Stadionalle Stadionalle x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Østergade Østergade x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Digagergaard Digagergaard x Sindslidende

29 Haderslev Botilbud - Høppnersgaard og Naffet Høppnersgaard og Naffet x Sindslidende Haderslev Botilbud - Stifinderen Stifinderen x Sindslidende med misbrug ABL/ Haderslev Værested - Brugerhuset Brugerhuset x Sindslidende Haderslev Krisecenter Haderslev Krisecenter Haderslev x Voldsramte kvinder 109 Haderslev Behandlingsinst. Helsehjemmet Behandlingsinst. Helsehjemmet x Socialt truede børn og unge 67, stk 4 Kerteminde Dyrehaven Dyrehaven x Socialt truede børn og unge SL 67

30 Kerteminde Hyblerne Hyblerne x Udsatte børn og unge SL 67 Kerteminde Børnenes hus Børnenes hus x Udsatte børn og unge SL 52.3 Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber, hus 19 x Udviklingshæmmede Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber x Udviklingshæmmede Kolding Brunebjerg Brunebjerg x Udviklingshæmmede Kolding Det Alternative Plejehjem Det Alternative Plejehjem x Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold

31 Kolding Forsorgshjemmet Overmarksgården Forsorgshjemmet Overmarksgården x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Kolding Kvindehuset, Kolding Krisecenter Kvindehus x Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Kolding Marielund Marielund Botilbud x Sindslidende Kolding Marielund Marielund Støttecenter x Sindslidende Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Daghjem x Udviklingshæmmede Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Dagcenter x Udviklingshæmmede

32 Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj skånejobtilsyn x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Kolding Støttecentret for senhjerneskadede Støttecenter aften/weekend x Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Kolding Støttecentret for senhjerneskadede Støttecenter - dagtakst x Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Kolding Trindvold Trindvold x Udviklingshæmmede Kolding Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet x Udviklingshæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold

33 Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade Dagcenter x Udviklingshæmmede Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade Daghjem x Udviklingshæmmede Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade værksted x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Kolding Åhaven Åhaven, botilbud x Sindslidende Kolding Åhaven Åhaven, Støttecenter x Sindslidende Kolding Bofælleskaberne i Christiansfeld Bofælleskaberne i Christiansfeld x Udviklinghæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold

34 Kolding Kernehuset Kernehuset x Udviklinghæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Kolding Kameliahuset Kameliahuset x Udviklinghæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Kolding Støttecenter Levisonsvej Støttecenter Levisonsvej x Udviklinghæmmede SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 4 Kolding Støttecenter Skovvænget Støttecenter Skovvænget x Udviklinghæmmede SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 5 Kolding Gramrolighed Gramrolighed x Udviklinghæmmede SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 6 Kolding Grenen Grenen x Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 7

35 Kolding Bøgegården: Opholdssted for unge efter 66, nr. 5 i lov om social service. Bøgegården x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 Kolding En sikker base: Tilbud om behandling af stofmisbrugere En sikker base x Misbrugsbehandling for unge SEL 66, nr. 5 Kolding Solsikken: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Solsikken x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Tagkærgaard: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Tagkærgaard x Misbrugsbehandling for unge SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Frørupskolen: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Frørupskolen x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Lille Egholt: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Lille Egholt x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7.

36 Kolding Småskolen Fremtidens Danmark. Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Småskolen Fremtidens Danmark x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Aakjær: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Aakjær x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Tinghøj. Områdeinstitution. Eft. 67 stk. 1 Tinghøj x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer Eft. 67 stk. 1 Kolding Fuglehøj: Observations- og behandlingshjem. Eft. 67 stk. 1 Fuglehøj x Børn med svære psykiske og eller sociale problemer Eft. 67 stk. 1 Kolding Landerupgård: Behandlingshjem med intern skole. Eft. 67 stk. 1. Landerupgård x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer Eft. 67 stk. 1 Langeland Værkstedsgården Daghjem x Udviklingshæmmede

37 Langeland Værkstedsgården Dagcenter x Udviklingshæmmede Middelfart Guldregnen Botilbud x Sindslidende Middelfart Multihuset Beskæftigelsestilbud x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Middelfart Multihuset Aktivitets- og x Sindslidende Middelfart Perronen Aktivitets- og x Udviklingshæmmede Middelfart Vestbo Botilbud 2 x Sindslidende

38 Middelfart Vestbo Botilbud 1 x Udviklingshæmmede Middelfart Vestbo Aktivitets- og x Udviklingshæmmede Middelfart Vestbo Beskæftigelsestilbud x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Middelfart Middelfart Støttecenter Botilbud x Sindslidende 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Bofællesskabet Søndergade Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Støttecentret Æblehaven Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold

39 Middelfart Støttecentret Margaardvej Botilbud x Voksne med erhvervet hjerneskade 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Fredensgade Støttecenter Botilbud x Sindslidende 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Bofællesskabet Rosenvænget Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Gelstedhus Støttecenter Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Otterupgården Otterupgården, dagcenter x Fysisk handicappede Nordfyn Otterupgården Otterupgården, værksted x Fysisk handicappede SEL Beskyttet beskæftigelse

40 Nordfyn g y, med betydelig emotionel & vanskelig personlighedsstruktur herunder udadreagerende adfærd. Bostedet Floravænget x Unge - 18 årige SEL 66, jf. 142, stk.7 Nordfyn Botilbuddet Vesterled, døgntilbud for ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet Vesterled x Udviklingshæmmede Nordfyn Døgntilbud for senhjerneskadede med fysioterapeutisk og neopædagogisk støtte. Døgntilbudsenhjerneskadede x Senhjerneskadede Nordfyn Bofællesskabet Toftekær, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Toftekær x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Bofællesskabet Edelkær, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Edelkær x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Bofællesskabet Søndermarken, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Søndermarken x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold

41 Nordfyn Bofællesskabet Bøgeparken, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Bøgeparken x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Bofællesskabet Stadionvej, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Stadionvej x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Nordfyns Psykiatricenter, botilbud for psykisk syge med behov for pædagogisk og socialpsykiatrisk støtte. Nordfyns Psykiatricenter, botilbud x Sindslidende 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Nordfyns Psykiatricenter, dagtilbud for sindslidende Nordfyns Psykiatricenter, dagtilbud x Sindslidende Nyborg Botilbuddet Gl. Vindingevej Botilbudet Gl. Vindingevej x Udviklingshæmmede Nyborg Nyborgværkstederne Nyborgværkstedet, aktivitets- og x Udviklingshæmmede

42 Nyborg Nyborgværkstederne Nyborgværkstedet, beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Nyborg Ådalens Børnehus Ådalens Børnehus x Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Nyborg Støttecenteret Hjørnehuset Botilbud til voksne udviklingshæmmede x Voksne med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Støttecenteret Ådalen Botilbud til voksne udviklingshæmmede x Voksne med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Støttecenteret Skrænten Botilbud til voksne udviklingshæmmede x Voksne med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Bofællesskabet Højbo Botilbud til unge udviklingshæmmede over 18 år x Unge med varig nedsat funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold

43 Nyborg Støttecenteret Søjlen Botilbud for voksne sindslidende x Voksne med sindslidelser SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg CSV- Carlsminde Kollegiet Kollegie til unge udviklingshæmmede x Unge udviklingshæmmede med psykisk funktionsnedsættelse SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst Døgninstitution for børn og unge x Udsatte børn og unge SEL 66 Nyborg Behandling af stofmisbrugere Tilbud om behandling af stofmisbrugere x Personer med misbrug SEL 101 Odense Aktivitetshuset Aktivitets- og samværtilbud x Sindslidende Odense Beskyttet værksted, RevaHuset Reva Fyn Beskyttet Værksted x Andet på det sociale område SEL Beskyttet beskæftigelse

44 Odense Bjerggårdshaven Længerevarende botilbud x Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Odense Bjerggårdshaven Middeltidig botilbud x Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Odense Bjerggårdshaven Dag-rehabiliteringstilbud x Senhjerneskadede Odense Botilbudet Fangelvej Længerevarende botilbud x Sindslidende Odense Botilbudet Roesskovsvej Længerevarende botilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer Odense Bramstrupkollegiet Coach Center Unge Nyborgvej x Andet på det sociale område SEL Botilbud til midlertidigt ophold

Udbyder Tilbud Ydelse Hovedmålgruppe Lovgrundlag

Udbyder Tilbud Ydelse Hovedmålgruppe Lovgrundlag Aabenraa Aabenraa Krisecenter Aabenraa Krisecenter Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Aabenraa Botilbuddet Bjerggade 4 F- Botilbuddet Bjerggade 4 F- Sindslidende G G Aabenraa Botilbuddet Rhedersborg

Læs mere

Kategorisering af tilbud

Kategorisering af tilbud Kategorisering af tilbud Assens Asabo Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Døgn niv. 2 og 3. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Asabo aktivitetscenter x Udviklingshæmmede Assens Duedalen Duedalen

Læs mere

Bilag A Takstudviklingen på de ordinære pladser fra 2011 til 2012

Bilag A Takstudviklingen på de ordinære pladser fra 2011 til 2012 Assens Asabo Asabo døgn lav -0,4 Assens Asabo Asabo døgn høj 0,8 Assens CUA Erhverv CUA Erhverv 18,8 Assens Duedalen Duedalen -4,4 Assens Lindebjerg Lindebjerg døgn lav 5,7 Assens Lindebjerg Lindebjerg

Læs mere

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Takstoversigt Forløbige takstindberetninger for 2009 Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Kommune Tilbudsnavn Ydelse Hovedmålgruppe Normering Belægningspct Takst Assens(420) Asabo beskyttet beskægtigelse og

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Takstoversigt 2016. Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Beskyttet beskæftigelse 103 Udviklingshæmmede Klyngetilbud 51 98 318

Takstoversigt 2016. Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Beskyttet beskæftigelse 103 Udviklingshæmmede Klyngetilbud 51 98 318 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 90 112 Assens Bryggervangen Bryggervangen Sindslidende Klyngetilbud 6 94 807 Assens Duedalen Duedalen Døgn

Læs mere

Rammeaftale 2008 - Bilag 2. Tilbuds- og takstoversigt - 05-09-07. Normering

Rammeaftale 2008 - Bilag 2. Tilbuds- og takstoversigt - 05-09-07. Normering Rammeaftale 2008 - Bilag 2. Tilbuds- og takstoversigt - 05-09-07 Normering Belægningsprocent Tilbud/takstområde Lovgrundlag Takst Assens Asabo intern aktivitet (daghjem) SEL 104 - Aktivitetstilbud 17 100

Læs mere

Takstoversigt 2015 19. december 2014

Takstoversigt 2015 19. december 2014 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 98 88 Assens Duedalen Duedalen Døgn Senhjerneskadede 8 98 4177 Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Aktivitets-

Læs mere

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2015 - (modtagne besvarelser pr. 25. november 2015).

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2015 - (modtagne besvarelser pr. 25. november 2015). Gennemsnitlige er for - (modtagne besvarelser pr. 25. november 2015). Note: Faktiske belægningprocenter der er 5 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Bilag 3. Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger. NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider

Bilag 3. Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger. NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider Bilag 3 Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider Indhold Tilbudsregister... 1 Indledning... 4 Assens... 5 Psykisk handicappede

Læs mere

Bilag 1C - Oversigt over takster for alle tilbud omfattet af rammeaftale 2007

Bilag 1C - Oversigt over takster for alle tilbud omfattet af rammeaftale 2007 Bilag 1C - Oversigt over takster for alle tilbud omfattet af rammeaftale 2007 Version 1. november 2006 Institution/takstområde Aktivhuset i Grindsted Aktivhuset - Grindsted Aktivitetstilbud SEL 104 ( 88)

Læs mere

Oversigt over de indberettede tilbudsoplysninger sammen med de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010.

Oversigt over de indberettede tilbudsoplysninger sammen med de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010. Oversigt over de indberettede tilbudsoplysninger sammen med de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010. Side 1 af 18 Assens Værkstedet Pilevej 44 45% 0 0 0 0 0 3 90 0,0% 0,0% 0 0 Lindebjerg 67 19%

Læs mere

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2012

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2012 Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2012 Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede belægningsprocent er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns Oversigt over ændringer i antal normerede pladser samt institutionsstruktur i forhold til beskrivelserne i bilag 1.a som indgik i høringsproceduren vedrørende rammeaftale 2007 Der er et antal institutioner,

Læs mere

Indledning. Over/underskud, herunder fejl og mangler. Politiske beslutninger. Enkeltmandsprojekter o.l.

Indledning. Over/underskud, herunder fejl og mangler. Politiske beslutninger. Enkeltmandsprojekter o.l. Indledning I skemaet kan man se de enkelte udbyderes tilbud og se hvilke ændringer, der har været i taksten fra til. erne er endvidere suppleret med en procentudregning af takstændringen samt en angivelse

Læs mere

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2013

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2013 e er for Indberetning af gennemsnitlige er for Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint

Læs mere

Takstoversigt 1 takstindberetninger for 2010

Takstoversigt 1 takstindberetninger for 2010 oversigt 1 Assens(420) Asabo Beskyttet og aktivitetstilbud Døgn, niveau 2 og 3 Døgn, niveau 4 og 5 Internt aktivitetstilbud Duedalen Duedalen Voksne senhjerneskadede Lindebjerg Døgn, alnboliger Døgn, niveau

Læs mere

Takstoversigt. Endelige takstindberetninger for Data er opdateret: 30OCT08:08:20

Takstoversigt. Endelige takstindberetninger for Data er opdateret: 30OCT08:08:20 Takstoversigt Endelige takstindberetninger for 2009 Data er opdateret: 30OCT08:08:20 Kommune Tilbudsnavn Ydelse Hovedmålgruppe Normering Belægningspct Takst Assens(420) Asabo beskyttet beskægtigelse og

Læs mere

Takstoversigt 2014 Marts 2014

Takstoversigt 2014 Marts 2014 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. og motivationsgr. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe Personer med misbrug Klyngetilbud

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent Institution Bihuset Bognæs Plads normering Takst Forslag til budget og rammeaftale for forhold til 2007 Plads normering Belægnings procent Takst belægnings procent Bihuset 30 98 2187 30 2 0 1,7% Udvidelse

Læs mere

Handicappede børn og unge 106 Hjemløse og personer med sociale problemer 107 Personer med misbrug 111 Personer med udviklingsforstyrrelser

Handicappede børn og unge 106 Hjemløse og personer med sociale problemer 107 Personer med misbrug 111 Personer med udviklingsforstyrrelser Indholdsfortegnelse Indeks 4 Indledning 7 Assens(420) 8 Senhjerneskadede 8 8 Billund(530) 14 Handicappede børn og unge 14 Sindslidende 15 16 Esbjerg(561) 19 Handicappede børn og unge 19 Hjemløse og personer

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT NOTAT Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for kvartal Gennemsnitlig

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for kvartal Gennemsnitlig Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. e er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter der

Læs mere

K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen

K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen K L NOTAT Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, KL's projekt om det nære sundhedsvæsen Sundhedsområdet er under hastig forandring i disse år. Folketinget har besluttet en markant omstilling

Læs mere

Indeks 5 Indledning 8 Assens (420) 10. Udviklingshæmmede 10 Senhjerneskadede 16. Billund (530) 17

Indeks 5 Indledning 8 Assens (420) 10. Udviklingshæmmede 10 Senhjerneskadede 16. Billund (530) 17 Indholdsfortegnelse Indeks 5 Indledning 8 Assens (420) 10 10 Senhjerneskadede 16 Billund (530) 17 Handicappede børn og unge 17 18 Sindslidende 21 Esbjerg (561) 22 Handicappede børn og unge 22 25 Sindslidende

Læs mere

Lovgrundlag. Ingen angivelse. Afdeling/takst SEL Længerevarende botilbud

Lovgrundlag. Ingen angivelse. Afdeling/takst SEL Længerevarende botilbud Rammeaftale 2008 - Bilag 2. Tilbuds- og takstoversigt Tilbud/takstområde Assens Asabo intern aktivitet (daghjem) SEL 104 - Aktivitetstilbud 17 100 663 døgn, niveau 4 og 5 SEL 108 - Længerevarende botilbud

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent

Tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent Tilbud hvor den faktiske sprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede sprocent Der indberettes gennemsnitlige sprocenter, 1. - 3. kvartal 2016, for tilbud hvor den faktiske sprocent afviger

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Rammeaftale Takstoversigt

Rammeaftale Takstoversigt Rammeaftale 2008 - Takstoversigt 26-11-2007 pct. Udbyder, tilbud og takstområde Takst Assens Asabo Intern aktivitet (daghjem) SEL 104 - Aktivitetstilbud 17 100 655 BV, DC og udehold SEL 104/SEL 103 - Beskyttet

Læs mere

1. Opsummering af analysens konklusioner

1. Opsummering af analysens konklusioner Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark "Oasen" Thurø "Stedet Roligheden" Svendborg SEL 66 nr. 5 SEL 66 nr. 5 1 til 1 Esbjerg Esbjerg SEL 66 nr. 5 AABENRAA KRISECENTER Aabenraa Aabenraa SEL 109 AABÆK EFTERSKOLE Aabenraa Aabenraa SEL 66 nr. 5

Læs mere

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 1 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 med supplerende bidrag fra Regionen Syddanmark Det sociale område og specialundervisningsområdet 2 Indhold Indledning...1 Kommunernes

Læs mere

Udtræk fra tilbudsportalen pr. 10. august 2011: Oversigt over alle tilbud i Syddanmark

Udtræk fra tilbudsportalen pr. 10. august 2011: Oversigt over alle tilbud i Syddanmark Udtræk fra tilbudsportalen pr. 10. august 2011: Oversigt over alle tilbud i Syddanmark Navn Tilbuddets ejerform "Korsgade 17" t tilbud "Oasen" Thurø "Stedet Roligheden" AABÆK EFTERSKOLE Aabenraa Aabenraa

Læs mere

ambulant behandlingstilbud til børn og unge

ambulant behandlingstilbud til børn og unge 1 af 13 15-01-2015 12:46 Artikler 52 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. ambulant tilbud tilbud,

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2014

BILAG Udviklingsstrategi 2014 BILAG Udviklingsstrategi 2014 Indhold Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler... 1 a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde... 1 b) Bekendtgørelse

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

3. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning

3. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning Område: Økonomi Udarbejdet af: Peter Dalsgaard Karlsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Peter.Dalsgaard.Karlsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/14334 Telefon: 76631657 Dato: 14. november 2008

Læs mere

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud 1 af 7 15-01-2015 13:29 Artikler 24 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. tilbud til voksne tilbud,

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 med supplerende bidrag fra Region Syddanmark Det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Indledning... 1 Kommunernes

Læs mere

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler.

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler. 1 af 11 15-01-2015 13:56 Artikler 60 artikler. aktivitets- og samværstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 104 dagtilbud til voksne, der leverer aktivitets- og samværsydelser til opretholdelse eller forbedring

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

NB! Bilag 1a er på over 300 side, så vær varsom med udskrifter

NB! Bilag 1a er på over 300 side, så vær varsom med udskrifter Bilag 1a: Oversigt over alle tilbud som er omfattet af rammeaftale 2007 i Syddanmark med nøgleoplysninger om målgruppe, normering, forbrug, driftsherre m.v. Bilag 1a indeholder oplysninger om tilbudenes

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Det sociale område og specialundervisningsområdet Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kommunernes vurdering af rammeaftale

Læs mere

Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013

Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013 Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013 Tilbuddets navn Vejledninger Påbud / afgørelser Grøn smiley Risikobaseret tilsyn / incidensbesøg Egely Arbejdstilsynet gennemførte d. 26.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: Dato: 17. november 2011 Udarbejdet af: Torben S. Nielsen E-mail: Torben.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631068 Den langsigtede

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 306 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Et nyt socialtilsyn - tilsynsreformen Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for andet kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for andet kvartal 2007 Region Midtjylland Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for andet kvartal 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 4 Bilag 1 - a Socialt

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Takstoversigt. Endelige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 04MAR09:13:25

Takstoversigt. Endelige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 04MAR09:13:25 Takstoversigt Endelige takstindberetninger for 2009 Data er opdateret: 04MAR09:13:25 Kommune Tilbudsnavn Ydelse Hovedmålgruppe Normering Belægningspct Takst Assens(420) Asabo beskyttet beskægtigelse og

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for tredje kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for tredje kvartal 2007 Region Midtjylland Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for tredje kvartal Bilag til Regionsrådets møde den 14. november Punkt nr. 27 Bilag 1 - a Socialt truede, (adfærdsvanskelige)

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen.

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen. Bilag 3 1. Rammeaftale 2007 vedrørende specialundervisning i Syddanmark Denne rammeaftale vedrørende specialundervisningstilbud indgår som bilag til rammeaftale 2007 på det sociale og socialpsykiatriske

Læs mere

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. VURDERING AF FREMTIDIGE BEHOV... 4 SOCIALT TRUEDE BØRN OG UNGE... 4 HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE...

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Opfølgning fra Socialdirektørforum om fokus på takstniveau...2 Bilag 1: Styring af den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde...2

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014 Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i bilag for Tilbud Ydelse Lovgrundlag Driftsherre Antal enhed Børn og unge (Udsatte eller handicappede børn og unge, inklusive sindslidelse)

Læs mere