Program for efteråret Skibsteknisk Selskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk"

Transkript

1 Pm f få 2011 Skbsksk Slskb

2 Hmwhy Shøj A/S lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml: ,- 30 mm: ,- 50 mm: ,- 80 mm: ,- ½ s: ,- Bs f kl. fml: ,- Bs c: ,- Sb på 85 mm. B æl kk på ½ hls. All ps x. mms. Næs fl: Ukmm ju Dl f c 1. cmb Hls l sk på: Skbsksk Slskb Aml 33 B, 2. Sl, DK 1256 Købh K A. Hll Wl E-ml: Tlf.: Sø l ukl... E f å S k b s k s k S l s k b

3 Vlkmm l fåssæs 2011 På f Skbsksk Slskb m s føjls ku by lkmm l u sæs m m spæ m. I å h pllæsupp - sml b f f p f D Blå Dmk - l sæ 6 kull m på pmm. Sæss m ks f flss kmm ul mk bå hå blø l f mljøb, sm Dmk ækk sæk ss å. D pm føl p på sæls lbsø fåssæs m s lslu f hl l. Skbsksk Slskb få m pllæ f bå RR kfc, sm m s ATV m mk mm us, sm bl fhl på Espl. V l f, så m slu p m s k, s sm ul l f s bj smul bå sl æk bl møl. Efåssæs Sæs ls 12. spmb m m m phu f skb. D bl f l s bu m ssuc på sk mljø pfl på mm us. H K K fføl lukl sæs fkus, sm m ækks pllll l blus, fs l kull phuspjk ss å skbsbyskk mk Msks y Tpl E s. D 26. spmb føl p på fås m mk søj f skb k l m på, h ussøj påk yl mkl hmljø, h sukubå søj påk mkl mljø bå u f skb. I EU s ækk mk søj f skb, skl hø m sk ksmhs mk ss fskspjk. D 10. kb fsæ m y kl m sfæ. D s å bl bu sk m ssuc på fy m fæ Dmk. Dss fæ skl p m å fm, s mljøpfl f. V fs m s på, hls y kl f j m fæ, m sæl b, bsælø fyls. Tl fås hlskfc h å l, sæ fkus på ks k mk ksk åsfu. D m spcll bjsmå sll s k f ll scpl. V h spæ læ f bå pø, lsk suppfuk, sm ll h p må. Hlskfc f s 31. kb Iøhus. Slw Sm bl f hl s y l shpp. M h f s ffkssk kl s m f skl sæs. Skbsksk Slskb h l fås æsss m 14. mb l sæ fkus på Slw Sm h l fs m l f uklspjk, fss sss. I sæs så sæ f l m, h kk hl så ksk m få l. I, h sm l fø pl f p, sæ kk på k s s løs hs, slu sæs f m f, h p ss bå u fm pspk. Afs m kys f f søæs pulj mk Smls kys m f f, h mæk p på æs hl. På sy l y spæ sæs Skbsksk Slskb. Hjmms yh Slskbs mø l bl ml på hjmms hf m så l ku lml s sm m f lksk u f yhsb. D sk u fbl Nyhsb på hjmms. M l så umsk få ls ss yh, hu uføl ml f kmm m sål Skbsksk Slskb sm l. El l mø s bl c bl SØFART, h smbj, bl by p m læ åækk, l fsæ. Pæs f fskll f l m læshls llls så æ læl på Skbsksk Slskbs hjmms PDF fm. Tlml møs Dlls mø Skbsksk Slskb ml s, slm mf u. Mø hls smbj m fupp Mm Slskb u Iøf Dmk, IDAs kfcc på Klb By. Smbj by, bys på ffsk (swch bll kk) ml kl fbls m mø. Us m m ffsk ll j, u ll msæh ø, sk lml l kl m IDA s hjmms As Øå Hs, Glskæ Skbsksk Slskb E f å S k b s k s k S l s k b

4 Em s u busss, Ghus s msss lbl chlls h cll f lbl slus. NORDEN wlcms y ms h supp ml mpms su qul cmp f shpp cmps u h wl, bu w ls bl h quly shpp cmps shul mk cbu hmsls mk m p f h busss. W s NORDEN. W wk fuh uc ful csump msss fm u shps huh hh ffccy f u s, mm f h shps, cful u pl, slw sm ls f h msus. Ou ffs h sul 3.3% CO uc fuh 3.5% uc y. W s l 4.5% uc pl huh b mm f u shps up 26% ucs huh jus--m sps h fuu. All f hs ly bfs h m, u cusms u mplys s ls su busss. W s susbl slus ll hs s s ky. Vs us : Buu Vs Wl w clssfc l scs Dmk Øsb 55 Tl: Købh Fx: E-ml: Lmc E A/S EVERY TIME Tæk på mljø - ø! Cumms slm hl ll T 2 msssk! F 76 l 3500 HK Q 50 T 2 Lmc Alb Lmc Væløs Gly Dsl A/S Hj 233 B, Os, Lj Fskhs 34 - Esbj Tlf Du kk é flkk Ppss Offsyk Dlyk Lsk Gf Tyk A/S Mks G Tlf Isu f Mksk Tkl E f å S k b s k s k S l s k b

5 Pm få 2011 M 12. spmb, kl : F skbsphu l bu M 26. spmb, kl : Hykusk - søj f skb l hmljø M 10. kb, kl : Al klukl l m sfæ M 31. kb, kl. 9-17: Acc p-w suc xpl M 14. mb, kl : Slw Sm M 28. mb, kl : P u fm f D Blå Dmk Pfyl f Næm plys m kl m l bl c»i øsøf«c. 2 u fø h mø. Ifm k så fs på: På smm hjmms k m lml s f lsls f yhsb k -ml. Skbsksk Slskb m m fsl l fsm, kfc k, m m Slskb bø p. NB: Nå fø fhls Skbsksk Slskbs mø I IDA S MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN D s, m husk lml IDA s hjmms (www..k) - l lfsk lml l æksskæ Hll Bch, IDA, lf Gll spøsmål ø Skbsksk Slskb slskbs k k s l Skbsksk Slskbs chfk, Hll Wl, ll kø S Sbsky på lf E f å S k b s k s k S l s k b

6 Ul f Skbsksk Slskbs F Ul f Fs ml få sæls m å. Nml pl mb må, h bsyls sll l kmm sø, ll f f øsk sø s. I få 2011 h F m 9 sø m økmsk sø. Af ss h bsyls øsk sø 3, hm 6 sø bl fslå. 1. MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ skschf C S. Gh/SAMS m sø l fpls f su på DTU. Hs m fpls sk, sk s- fmsl m mm skkh, suh mljø bl D Blå Dmks c, ulss- fskssu. Sø m k Nul-Kys på DTU. Mhs Nym Rsmuss / Su Ths sø l æk f lby jsmks lls ås Nsk Tksk Højskls Skbsbyssus (NTHS) 64. ks Fl. Omks f 10 sus lls sø m ,- k. smbj, bå su jbmæss. Sø m 5.680,- k. Skbsksk Slskbs Fs Hæsl Sm kls f hs subj fk Pjksu A Cm fs hæsl på k k. As cløspcl mhl usøls f mulh f s ss l f sålsuku R-R skbs by m kmpsksuk bl.. m hblk på på æbspls, sm ll mfø plcmsuk, ss ss uk f fmsffk. A h fpjk l s l p bl.. s mh blk hls pblmkk m kmpsksuk skl bhls. Skbsksk Slskbs F hs f sf f Skbsksk Slskb, 6. ju Fs fmål ub skbsksk, hu y sø l klps, sm øsk u s f skbsksk fmå, l skbl fsk ll ukl f skbskk. Hu fs fmål y sø l smfusmæss fmål, l s l skbsby skbsf. 3. Skbsøsu på DTU, Alks Hm, Chs Hlm Mhs Nym Rsmuss l æk f uf fbls m lls STG kfc Dusbu. Hs m l syk sus æk, sm få blk ysk mm us, f su blk s bls mulh f Fs ml ljbs ul sku f fhl kfc, fks f s b, sm ys f f s. F m m sø m økmsk sø l fmål, sm fl u fs k. E u ss yl plys m Skbsksk Slskbs F fs k, k u f s på: Sj 4 DK-3390 Hus Dmk Tlf Tlfx E-ml: E f å S k b s k s k S l s k b

7 Skbsksk Slskbs Fs Hæslm Skbsksk Slskbs Fs hæsl bl ll su. ply. A Cm, DTU, sm ss m på f m jl, sfsk Hs O Kss l s sksl, pfss Jø Juch Js l høj. A Cm sk cløspcl, h h skl usø mulh f s ss l f sålsuku R-R skbs by m kmpsksuk bl.. m hblk på på æbspls. D l mfø plcmsuk ss ss uk f fmsffk. Pjk mføs m Chs B Hs O Kss, b DTU Mkk, sm jl. Zk- lumum BAC Cs Cl A/S Ph: Fæøj 7-9 Fx: Hføl E-ml: Dmk E f å S k b s k s k S l s k b

8 Skbsksk Slskb Skbsksk Slskb Bsyls: As Øå Hs Glskæ Skbsksk Slskb. Dkø mj f ksulfm OSK - ShpTch A/S Tlf Ml: Bj Ms Busss Dlpm M Gmsch Lly SE Tlf P Wh Chss Vc Ps Sfy & Quly Mm R Tm Tlf Ml: Pul As Lk på DTU/MEK på sk f Skb, Kys Ksuk Tlf Ml: B Cup-Sms Vc Ps A.P. Mll Msk Tlf Ml: Hs O Kss Sfsk j. pfss på DTU/MEK på sk f Skb, Kys Ksuk. Tlf Ml: Nls B Fm f F l Søfs Fmm Tlf Ml: Ek Ilf T Kchf Søfssyls Tlf Thms S. Kus Dkø MAN Dsl Tlf Ml: Hs Hk Ps Aflschf Dmks Rf Tlf Ml: Sk, f Slskb F: S Sbsky, kø Skbsksk Slskb Aml 33 B 1256 Købh K Tlf.: Fx.: Ml: Hll Wl Chfk Skbsksk Slskb Aml 33 B, 1256 Købh K Tlf.: Fx.: Ml: Mm Slskb Skbsksk Slskbs smbjsp Vlm Ehls Fm f Mm Slskb Nc A Eml Suy As Lly s Rs EMEA Tlf Ml: Fs Fsf: Es. Rk: As Øå Hs (ssh.) S Sbsky Tyk: Gf Tyk A/S, G E f å S k b s k s k S l s k b

9 Skbsksk Slskb F Bsyls: B Rsmuss Fm f Skbsksk Slskbs F l 1. spmb 2011 Ps Skbsspkø Tlf Ml: Mlmm f Skbsksk Slskb: Søfsksk F / Clus M. Myllup c/ Llys Rs, Sj 104 A, 2900 Hllup Clus Kus Fm f Skbsksk Slskbs F f 1. spmb 2011 Nl Achc Tlf Ml: F l Søfs Fmm Aml 33B, 1256 Købh K Pul As, P Wh Chss Nls B, As Øå Hs Bj Ms CEMT (Cucl f h Cf f Eup Mm Tchly Scs) Skbsksk Slskb mlm f CEMT ås føs mø mj hl l Bl Sb, så m bsø på skbsæf. Sm Skbsksk Slskb CEMT læshl på Ås Mm D Gsk Pl på smm. Slskbs kø S Sbsky læ m uf f ku f u msk l h, fk h mulh f fmhæ F l Søfs Fmms k sm kuskmp Wl Cs. Sm k ss på bll fk kø så pbk f Wl Cs kmp flk, bl.. M Fys f Dmks Rf. S Sbsky så læ m sk mm kly sp wkshp m mm kly smbj. D s m på CEMT mø Bl : PROPOSAL FOR NEW TECHNICAL REQUIREMENTS FOR INLAND WATERWAY VESSELS Mm Iuss Fum (MIF) cum Tws Mm 2020 MARITIME INDUSTRIES FORUM (MIF) lls bjsupp Tchcl Fums (TF) Hum Rsucs, Ruls & Ruls, Em Wb Th f C f Pfssl Cuc. C pfls f yu s Nl Achcs EUROPEAN MARITIME POLICY BLUE PAPER NÆSTE MØDE I CEMT ER PLANLAGT TIL 28. OKTO- BER I PARIS. F Slskbs s skl pf l s bsy chck s fælls upæsk hjmms H k ss fm m ls skbsksk slskb s k lks, møf, MIF lls sm kw-hw mk skbsksk må. E f å S k b s k s k S l s k b

10 E fm bsy l Skbsksk Slskb? Hs u k s j l, så I mlm f s fmæk k, sm b l s fksk f, Skbsksk Slskb. Slskb h l fmål fælls fl ss f mlmm f f sm lslu f by. V æ bsy få I l slskbs m lbu m fksk m, sæk æk mlmsfl. V kk J m f, I sø p m sk f ssp, fsuksl, é sukl f skbsksk mm mljømå. E fm kk bsy l Skbsksk Slskb, m k s j l æ m l føl: Øsk sø p m skbsksk su Dmk, så højs ukls. Øsk hjm y l m fm m ukl f skbskk, mljø. Øsk sø p m kmm u skbsøs ukl su. Øsk sk, h fum æk sm Skbsksk Slskb, h k møs m lsll uksl f. Så bl bsy Skbsksk Slskb. Bsy mjspuk f k Slskb. B uø smm m økmsk ul f Slskb. Fmb p.. k ,- m å. S m på ll kk sk S/Hll/D på lf: SØFART EN HOLD DIG MT OPDA ATERET T TERET MARITIMT OG DAN NM MARK N på y kskbs y køb 17. SIDE 6 Ps P s M M m m B Bull u ll K succs--kpæl jk 17. c P16 I køl på COm ø f s. M bu kl fl kk kmm pl. h, ly f m D bø s så l p-hs Smm. ssj l f, hs kæ s sff å fs sæ m f l. D sk Dsk kl yl, så Hs yhsb chls. & EVERY TIME h BETTER SAFE TH AN SUED Chsms Nw Y. Tæk på mljø ø! Yu sf m D y Cumms y hl ll, T 2 msssk j æl f 1. Cumms slm Gly Dsl A/S Esbj Lj Fskhs B, Os Hj Fx 46 Tlf U Uummq ø Dskø Dskø Eqp Sm Ilulss Qqsuq # "?E ANQCRSHFMHMF 2HFGSRDDHMFNFNL CDM "?E HK MCQD2SQ¾LEINQCS TQ 2HRHLHTS!XQTMCS "?E FDGU JLMNQC "?E IDQ FKDSRIDQ * KUDMCDFKDSR "?E $PHO2DQL NCDQ Ç R C U D S K D L R ROQ JJDQNF NF(REINQCDM TRRDMRAX "?E 'IDLQDIRD T R R T K Q D F * "?E LNQFDMDM "?E MJNLRS h - www EQDIRD ITMH.-b uk.c MCHF m/qhroq ODQR HTCUD CDKSCNAADKSJ Q *Q * CJ VVV AX 5HRDIKDQSHK*MTC ADQ¾LSD SUDCCDMUDQCDMR H#HRJNATFSDM S FDCDRJHA #D K HMCDMRJ QR cl sch ym f L Plz u. c hh sp up cp bm l su s. uh ss whch um upls cclly GPS Bs wsh h sysm. s f h s l, k l æ. s Gøls b Vs 9 l, jjs - m sk Au Skw (DVB) slls. wh h Dl V W Al Cl Sysm u M h u kk ms kmm så l, fs j p l ks kl k s s s lb Al A Albs Alb øf øf ø S Søf Søf m m sm Rjs R s u uss smuss Rsm Ku R l l øl Gø G ms us pfm cc s Bcs ll cmpbl. Vl k fl ø s l f, så b h 24 søs h f ulsspl fm fm mll k så m Sm l. ss skl fs f km ø l s ulssp mh bl ks l æpp bl D l. sff l æmm k fl k s ss, k æ ku l skl æ m bl f pjk ll hff,, bl. ys y Kys K Bul- GPS $XWRULVH UHWWLO UDGLRV\Q DIDOOH VW UUHN ODVVL ND WLRQVVHOV NDEHU H k u læs, sø p ll kl m læsl skul skbl. Søf Ol ps h f m. Om hl s l ll j ff skl k f j fm. ll? Affsf s c sy Th sysm yu f HDTV lck KOMMUNIKATION & TEKNIK 2.I cmag! DAG fc s ELD DIG by l åbsk 1 - TILM b 2010 Alb. RUAR 201 FEB ATIL 1. ' INTERNET ' KOMMUNIK RYKKET R ' SATELLIT E-NAVIGATO KOMMUNI KREATIVE PROCES ' ' TIONSUDST YR ' DEN OG BRO ' E-LEARNING KATION MELLEM KONTOR KE KOMMUNIKATION. BRANDING I DEN STRATEGIS æk på Tlml kfc m Søf muc.k smbj ybæksæ u slu m ms Nksk Hs b må l 8,5 jl h lys f bå s b succs, s s æ mæk lb yb h s s, s uyb Nksk kk på h f fk f mb å h V u 0 GT, 00 smm å 4.00 ø f 21 skb p pp såls hf bs f kl 10 umsæs. H 201 l mksm cs k h uskb s. P sl m fhl l 2009, på 18 pc. h, fm æ, m å s l css ss. lsks uyb fm k s bslu. ju ffku sk Søæ l f 1 K M sfl m, sk suku s fs s sålsk få æ Msk Bhlms M K h ju s B y. F (MOCN), m åsc N å åsc s Mm O m O k bl l M c hlms Ms læs b ssk u h Sy (MOCS). O plc fbl s, m fyssk lpsss k SOK Åhu. Op Fksh å (smm på Bhlm ø ks m ks j k pss.. L fl pmlmm bh sm hp påb- skl sk f hl h m mælm SOK) f Pks u. Søf kmm Mljøåb s hs bå - Sll u kk slu l s f s s h må fk uls sl ps f h Mæsk Ol & G Af Ek B-J l ull p D kus få s. Bl.. Bå h mk sø f syls s. l u mæ- x-bl f sff luslp N ll bl l mk bs m s på, ø æ Us l sku å bh ljøsyls b hs Dmks Sk m j, bs u sm. Bl.. h M sff h ml H-sff s - lf, s yy& Gs h s slskbs plf f Mæsk Ol s f få bu sm y skull sfly hlk m få l løb k m- Så hs ll mæl, - hsb ækk p l h mljøå mkk kku y D b. fm, å l m u p å l s p l f æ u M h y s. b l ms hblk på s på y klf bk æ på j m ll hu f m kø. Ikk, js l få øj f såls kk så f sysmjus ssj. æ pe hjælp s l ss f ss u m h h fssms G - l sæ, h kk m uslp. Eks ll MlD m m f flsk pp k slskb f h sl fmhæ,. k. Llllu Bcks ml s sæ hffkk bkæfs sk skb p k u kk læ- u k fæ, lsm bl u 360 my bslu mk u jøsyls. fl f f. sff,, s sb 996. s skl bl sf - l fæ s pl sjs. I h sl 1 fsæ m h smk ss k u æ sæs, f, D k lføjs, k l skull bl f, Olps på b bl så lps fsså s sm u U puc sl f,, hlk u sl sm bk lsk skb hjæ ssæ m u f mb, m fsfys - by s, j u s på j c l f m få puk lpu. M u sk l m på mk. Ell mll b h b-, så skl b k s-pp fl D, h m l s u 100 US fyl ssk f s sm ø l h s ø m kk m m- l s hll k hl ss, h ll l l så. D pp l 92,15 USD / bl.. l c- h f y h f. H k ff hs sby bl s. m s ps s, s l ll sk bl b OPEC- m 0 80 USD fss f p u m u sk ssj. f l sl m s uh l mk 7 løb. u f lsyl m slås m, ps bø Su Ab m bss kk h f. M D k M, m m b/. D bhø kk sby l fk u ks fl åbb l s Sl ukl hjælp l uf. l øs skb b kk kmm m l f ku, hlk s ø h f m m sk psms l sm møll, p H så sk jlu m. lll. Ru b h æ jk m fly f f s - k u l m u f s u- bl fb m s m åbb å, m u l ælls Hywp h f, h s å p. u u æ p h æ hl l bl hl- l Nå æl b å s. Kc w, så l fs ( f m køl b å m Hy fsuku p bb p ml slskb b. b k ) h h på f mllblø Kuplj å s c DAN MA RK OG DANMARK SØFARTEN SØ FA RT EN OG h D Bllå. D ll k fs bu påxc jus slu M Dmk j. TæEu COP-pmø fk bls m- s føøj l m, så m. D h 16 klmpmø. O æl k b yk, så h D Blå Dm succs m f. Dplmsk u - ms m mm sul l fk k m ls m bl.. l kf ø s. D m b pcss. um, så sæk kæf Fs ås hs / øsl. k f køl h h ll Blå Dmk. m, så u hl sæk fkus ps plsk k ms D Ikk. sm sk fæ æ pæs s æ- m ku hul skl smæss k s ø s Af Ek B-Js p f h- på sc s busp hlm h så pjk Eussm m s y k æ u, på m må D- U mmum f mllmum ujjs. Bl.. kkcp, l kk ks f m Blå l. M hl, D l k- f pjk, fl ms. s å hl slw sm-k u- ø llss f s på h F lss få succs, k mk fm f f sl. l D Blå Dm fø- s. Eu s kmmcc uæ- Kl succs m D h k hl kæ, f kmbf u f l l ussm, D, påså ø fkus. æ så, å f s ø ks s på j m Fbhl kk ukk y - l b l, sj æk skbsf. O Shp f Ss k sæs f kklus f m pjk p så s sm Al mklkk M m å f pjk G f l bhl u - é kmm. slå l. u m MAN D m mb D. Nå bl p h Fuu f pcs såls l æ f hs l,f- sl A.P. Møll - Mæsk på lmklkk, så bø æp um. Så spøsmål P M m sm sys u u så m m sm l sæ ss u såls på b jk hl, m mm lf sl m p s l- l m f fl lå pl s l bå usys- s pjk: Dul / Mul m f sls by- k l D Blå B ly, um så ø lf f. M kk smm uc, kl- MCR Cfc k f hæ. D l p. Dm l b k, u l så l. s mumm m Dm - s mmum D k ul - æs h f, mll Sæl fm s- ks pæ ps, h jk, mækb sø, sm mæk æ,,, k bls. O m COP15 Købh s ø. p. m ps. føs kæf h m påp på- kl, k lks øsks bl sps å mmumø H æ måsk M k hll kk f h sp sp på U mk kl, så b m mcl pl, ølm. så, G Shp - kmm f l u ll mm sm flsk Blå Dmkk, p- summ fb u ø lj. su Fuu k bs s M så fl sk. sæh m ykk m s ø,, ll u cs k Ts h ll. F suc sk p på æ æp s h p l f, æp h ø ls l f l mljø- k j. E sl by kæ ku sm ø. D k m kmmk ø Blå Dmkk. k skb f. mk bl h æ - blå-ø Dm l fhl, slj Shp f ø smm s fm f fyls Sl lys f f hs hl sæl ps l sk, V G ks. M ku bl på ks - sll ks shp COP16-pmø h Fuu læss æ- kk. m f.ks. usk-. Nå Ccu bl f l u l æ P,, b kk pmss u ks fl fl s s. Iss h m b l l mæk - pfmsø fmhæ, m l sy, sy l s (ff kk bul), h æ m h - G Shp-k bl så s up skbsf sm så f blø. p su c k ø bl.. kf Th SØFART ONLINE %$& % $& & & ,21 6,21 ) 5 ) 5 9 &217 & (- (- 52/ 2/ $ $ (5) (5) / /*( *( ' '$10 $10$ $ ( ( )$; ) $; ( 0$, ( 0$,/ /,,1)2# 1)2# %$&%( % $&%(5 5$ '. $ ' cmb 2 cmb NMARK DANMARK G DA OG Ø FA RT EN O S SØFARTEN é, pl må pl-må f sfl p pm kl M kl. k Tusl m lbl ff ø pksk. fm p sp så føls p skull skl SØFART SOM AVIS Ef cmb 2 cmb H k u læs Søf, sm u k m ll kl, bll c. Zk- lumum mb å ku å lukk Åhu f msk huss ms u uls Mskm. U mssk kl l Af Du k æl mllm: c mb 2010 Søf S øf jjul ul M ss umm s, f Søf ø 2010 l l jull cø s sm mb øsks læ bjs jsp læ-å føs yå yå. yå. ø læ Søf p f læ uk ukm 7. jul kk jju u. SSl m y uk mm på s ukm m, l m Søf,, ps hjmm j. lø s s.. s sll ll SIDE Fy på ksp kl Bs l SIDE 3 Ssmu suq Klus K Klussuq plckl u ff S S Sf Sfu QI PCHQCJCBCP LQI PCHQCJCBCP "?L QHRDMHMJKTCDQDQ / /QHRDMHMJKTCDQDQ "? CPJSQQS?O R P ECPJSQQS?O R P E )?LE W l kw l )?L k AÐG SBTCLBGE VAÐG SBTCLBGE VA Ð.OV NFMJB N /CEAN M MNFMJB N /CEANÐ.O J E DMP CLICJR R RGJJJ E DMP CLICJR CJR BCJR RG B K GMLQK I?FWR GLDMPK?RGMLQ I?FWR GLDMPK?R RRCP ME?DEGDRCP?RRCP ME?DEGDRCP QI? GLECP FCJNCLQGML PPGLECP FCJNCLQGML QI ZZZ VRHIDUW GN 3RVLWLRQ 0DULWLP%XOOHWLQ ADRSHKKHMF KE S K CJ ANNJHMF % DIRDJNCD+12.OKXRUDMKHFRSQ hj hl Rjs m hj, SØFART + SØFART ONLINE M kmb-løs u ks mm p us h u bf. SØFART KLIPP PEKORT/AVISEN / M klppk k u æl mllm Tl.: Eml: E f å S k b s k s k S l s k b

11 Fmby Skbsksk Slskbs m fcs m b f fm su, lml sm fmby. All fmby få f ls l f fås- fåspm. Dsu fmss løb»blå«mømlls m plys m Slskbs m yhsml. D l Skbsksk Slskbs bj lkm. Fmb p.. k ,- xcl. mms m å. Føl fm su y f økmsk sø l Skbsksk Slskbs bj m fælls fl ss f skbskk Dmk. A.C. Lmh-Müll A.P. Møll Msk A/S Dmpskbsslskb TORM A/S A/S H S Skbs- Bby A/S Jø Ps Rå Skbsø ABB A/S ABS EUROPE LTD. Ap Fw A/S B&W Sc Cc A/S BAC Cs Cl Bslssk Af 1914 A/S BK E A/S BP M, Lubcs A/S Buu Vs C.C.Js A/S Cc Csl M Dmk ClssNK/Npp Kj Kyk C Fsk A/S Cm Cl L A/S Dmpskbsslskb NORDEN A/S Dfss Smc A/S Dmks Rf Dmks Skbsk A/S Dsk Tkl Dsk Fæ A/S Dsk Mm DESMI A/S D Nsk Vs DFDS Swys DHI - Isu f V Mljø DIAB ApS DTU Mkk Ecspc Sc ApS EMRI A/S EhsMs ApS ERRIA A/S Flck Fmc ApS Fsæs Fj L Dmk A/S FORCE Tchly Fss Mljs Fus A/S Fuu Dmk A/S Gmsch Lly Dmk A/S Gs & Olufs A/S Gly Dsl A/S Gmj Cl B - M H. Flm & C. Hmwhy Shøj A/S Hs Buch A/S Hs Jss Lubcs A/S Huschl M H Shpp A/S HH-Fs A/S Hus Ppll A/S Ix Hl Il Ffbk A/S J. Luz A/S J. Puls Shpp Js Kss Jhs Cls Ju Dmk - P A/S Ksss Skbsæf A/S Kl Huhs A/S Ku E. Hs A/S K & Mklsyls Luz Ks A/S LF Vl A/S Lly's Rs Dmk Hls ApS Lly's Rs ODS A/S Lmc E A/S Lysø M A/S MAN Dsl A/S Mc M A/S M Alm A/S Msl Nsskl Mskmss F Mk Mlck Dmk A/S Mls L A/S MS E A/S MSR Csul ApS Nsl Islskk Nhp Gumm Spy M OSK-ShpTch A/S Psl Epø A/S PJ Dsl E A/S P Pw A/S PPG Pc A M Cs Pumpc A/S Rckwl A/S Rlls-Ryc M A/S Ryl Acc L Au A/S Scls A/S Slc A/S Sms A/S SIMAC Sk Skppskl Skbssu SKULD Sz Søf / Spss Søfs Abjsmljøå Søfs L Søfssyls Søæs Offcsskl Tch-M Csul ApS Tklsk Isu Th R A/S Tuc M APS U-Sf A/S Vk Lf-S Equpm A/S Wc ApS Wäslä Dmk A/S Alb Iuss A/S E f å S k b s k s k S l s k b

12 WMCT 2012 Skbsksk Slskb p kfc WMCT Wl Mm Tchly Cfc 29 My 1 Ju 2012 Lxp, S Psbu, Russ. D sæk mulh f s pps, Dls: Absc (1 p) Submss: 30 Spmb 2011, Accpc Nfc: 30 Nmb 2011, Full Pp Submss: 15 Fbuy 2012 Pps på føl må: Shpbul & Shpp Shp s Shpbul, Shp Rp & Cs LNG & LPG Pplls, Thuss, Hulls Mchy Shp Dspsl Blls & W Mm Hum Fcs Smul & T Mm Lsl Ruls Scuy ssus Nw uls Acc Chlls/Oppus Euc & T: ppus pblms Nl E Nl Plfms Glbl Supp Sysms Nl I Elccl Sysms Ml & Smul Mul Ds Aumus Nl Vhcls Auxls Offsh Ol Gs Ds & Csuc Islls Offsh Vssls Dp W Rss Acc Expl Subs Ppls Cbls Sfy M E Sysms Ppuls Sysms Shp Ms N & Ps Sysms Hyymcs Sysms & Equpm Mls, Cmpss & Cs Fuls & Emsss Eml Issus Cl Sysms Blls & W Mm Sfy Uw Vhcls ROVs AUVs Cmmuc Ll Issus f Aumus Sysms Opl Ocphy Cs Oc Mpp Hyphc Suys Ps Sysms M M Swshp Oc Obs & M Sysms Ruly Fmwks Ml & Fcs Pc h M Em Clm Ch Rfs Ol Spll Cl Ops Blls W Mm W, W & Tl Ey Oh Rwbl Ey fm h s Vssls f W Fms Hys EEZ Mm Pc f M Ecsysms Mculu Effcs M f Cb Cpu S Uw M E f å S k b s k s k S l s k b

13 Skbsksk Slskb f hl p kfc. D j s m: Th Russ Nl Scfc Tchcl Scy f Shpbul Amc Scy f Nl Es Asccó Is Nls y Ocács Espñ C Isu f M E Dsh Scy f Nl Achcu & M E Hllc Assc f Nl Achcs Isu f M E, Scc & Tchly Jp Scy f Nl Achcs Oc Es Nsk Sls F Ryl Bl Isu f M Es Ryl Isu f Nl Achcs Schffbuchsch Gsllschf.V. Sc Bsl Eh Nl Scy f Uw Tchly Scy f Nl Achcs & M Es Scy f Nl Achcs & M Es, Sp Scy f Nl Achcs f K Suh Afc Isu f M Es & Nl Achcs Th Chs Scy f Nl Achcs & M Es Th H K Isu f Es Th Isu f M Es, I Th Jp Isu f M E Th Nucl Isu Th Scy f Plsh Nl Achcs & M Es S m m kfc på ll kk slskbs kø S Sbsky f yl fm. K u Mc? Mc fl sskf, h sm s fs mål b sp l yæk D Blå Dmk. Fsk, lk, søflk, su pll skb b m kl m l y f mm. S m h ll kk Hll Wl på E f å S k b s k s k S l s k b

14 Rskb SKIBSTEKNISK SELSKAB Rsulpøls f 2010 I N D T Æ G T E R Fmb Ræ Acæ yk f fl Iæ l O M K O S T N I N G E R Ams Rskbssssc Ksul P Kkl, yks Eb Bsylssmø Rpæs, m Tlsku Skbsksk Slsk. F Rs A ms A mks Fshl m Tyk f blå k Rjs, sp Ø mks Omks l Ås sul fø sk Sk f ås sul Ås sul f sk Blc p. 31. cmb A K T I V E R Lk ml Db Dmks Rf Tspøkmsk F Tlh mms Bhl f æs Pfæssps Ak l P A S S I V E R Ekpl Kplk, sl p. 1. ju Ås sul Ekpl l, p. 31. c Gæl Skbsksk Slskbs F Eupæsk Mm C Søfs Fmm Skyl slskbssk Skyl mks Skyl mms Pfæssps Gæl l Pss l SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND Rsulpøls f 2010 I N D T Æ G T E R Kfc mø Spsb Ofø f Skbsksk Slskb Fsll ps Bk m Obls Rls kusc, Uls kusc, Gby m Iæ l O M K O S T N I N G E R Dfsmks Afhlls f sm & kfc Lul D sps (kl. WMTC) Ams Rskbssssc Kkl, yks Rs Omks l Ås sul fø sk Sk f ås sul 0 0 Ås sul f sk Rsulsp: A hlæls f l å Ofø l kplk Blc p. 31. cmb A K T I V E R Lk ml Oblsbhl BRF 4% 2020, m. k kus 102, BRF 5% 2035, m. k kus 103, BRF 5% 2038, m. k kus 101, RD 6% 2041, m. k kus 105, Ak, Dsk Bk, sk kus 143, Skbsksk Slskb Dmks Rf A lh Tlh mms Ak l P A S S I V E R Ekpl Kplk, sl p. 1. ju Ås sul Kusulsk pm Tlbfø psk.. uæk 0-32 Opsk f æpp, Ekpl l, p. 31. cmb Hsæls Hs fplls, sl p. 1. ju A f l hs bløb Hs f ås sul Hsæls l, p. 31. cmb Gæl: K Skyl mks m Skyl, l m Gæl l Pss l E f å S k b s k s k S l s k b

15 Dsc h VIKING Imp sc fm M h 1000 sfy pucs l All h VIKING ws A much m..! N f h Em Sl G wh Spy M Iusj Bøby Tlf.: Fx: EXCEL IN COLD CLIMATES Th Acc s h f f u m: wlh f ppuy ps s cmplx sk. DNV c hlp w ws wh cfc. C Pl & L Cmpu Sysms Alf Ll Nc A/S Klj 7 DK-2610 Rø Ph Hsmk Fx DK-3520 Fum E f å S k b s k s k S l s k b

16 Mskmss hskfc Mm Tchly Aju Ehskfc Aju 2011 sæ fkus på Mm Tchly mskmss b l pm, ø kl ffk. 2011Aju 2011 Sm l få u l y, k syk fl æk pl ys kl usll m p m 100 usll. Os Css C Ts 24. mb & F 25. mb Sm usll få u l uk fl pmø, h u k pæs ys puk scyls f målupp f ksk l kmp bslus. Bl l f succs bsl s u hs Lsbh Gh Hsup, Mskmss F, på lf ll Læs m på Abjsskfsk l bskæf søf på sk s skb. Løsøfsk sm bjsskl ulykksfsk l sk m skb s u fmm fl. Aml 33, B Købh K Tlf Tlfx GREFTA TRYK A/S GRENAA

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold: Pm å 2008 Idhld: Bsyls udlsmdlmm K 2008 Ny md Hls æsmd Hudbjd Glsml Flusyd Rlsyd Råj D s pl Hj Buj Pl Buæ d Hblæs Kusus æ s susus uu smød Bsyls Fmd: Ads Ld, Glyøj 12, 7800 l. 97526864 20923307 Ml: ds.ld@slm.d

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

.14120120072. Maghoni. ngen

.14120120072. Maghoni. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H L m K U B BORR SVE 6 69 V DEBÆK -TROL DHEDE UN

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

FODBOLD NEWS 14-07 www.fkbufodbold.dk

FODBOLD NEWS 14-07 www.fkbufodbold.dk Turneringsprogrammet 2007 med ændringer! Hermed de første runder af turneringen 2007. I skal være opmærksomme på, at program først udsendes i forbindelse med påsken men hold øje med hjemmesiden, samt jeres

Læs mere

umiddelbart virke lidt kedelig, men efter en test må man spørge sig selv, om en mellemklassebil overhovedet kan blive bedre. Den

umiddelbart virke lidt kedelig, men efter en test må man spørge sig selv, om en mellemklassebil overhovedet kan blive bedre. Den MOBIL 0.-1. OKTOBER 01 Svsk uf ysk SIDE 9 Km b ak SIDE 8 FOTO: UNITED PICTURES Hl-- Vlkswag ha p pæs y Glf, sm 7. ækk, s føs Glf så ags lys f 38 å s. D ka umlba vk l klg, m f s må ma spøg sg slv, m mllmklassbl

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter.

Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter. PRISLISTE Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter. liste pr. 1. marts 2015 111010 7034351110104 10114957 TRESKRUE SENK ELF 3,0X12 A100 PZ1 HELGJ HERDET

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>!

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>! " #$%&'()*+*,)+-&.)%$&.-).+*/%0$1)+%*'$1).0+1-./0121*31045""67108+*3/9.)/0+:;A "#$%&'()&$*)%($+,-).%)+*./0/*)1)+,-).%)#(/2"0&3++')

Læs mere