Program for efteråret Skibsteknisk Selskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk"

Transkript

1 Pm f få 2011 Skbsksk Slskb

2 Hmwhy Shøj A/S lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml: ,- 30 mm: ,- 50 mm: ,- 80 mm: ,- ½ s: ,- Bs f kl. fml: ,- Bs c: ,- Sb på 85 mm. B æl kk på ½ hls. All ps x. mms. Næs fl: Ukmm ju Dl f c 1. cmb Hls l sk på: Skbsksk Slskb Aml 33 B, 2. Sl, DK 1256 Købh K A. Hll Wl E-ml: Tlf.: Sø l ukl... E f å S k b s k s k S l s k b

3 Vlkmm l fåssæs 2011 På f Skbsksk Slskb m s føjls ku by lkmm l u sæs m m spæ m. I å h pllæsupp - sml b f f p f D Blå Dmk - l sæ 6 kull m på pmm. Sæss m ks f flss kmm ul mk bå hå blø l f mljøb, sm Dmk ækk sæk ss å. D pm føl p på sæls lbsø fåssæs m s lslu f hl l. Skbsksk Slskb få m pllæ f bå RR kfc, sm m s ATV m mk mm us, sm bl fhl på Espl. V l f, så m slu p m s k, s sm ul l f s bj smul bå sl æk bl møl. Efåssæs Sæs ls 12. spmb m m m phu f skb. D bl f l s bu m ssuc på sk mljø pfl på mm us. H K K fføl lukl sæs fkus, sm m ækks pllll l blus, fs l kull phuspjk ss å skbsbyskk mk Msks y Tpl E s. D 26. spmb føl p på fås m mk søj f skb k l m på, h ussøj påk yl mkl hmljø, h sukubå søj påk mkl mljø bå u f skb. I EU s ækk mk søj f skb, skl hø m sk ksmhs mk ss fskspjk. D 10. kb fsæ m y kl m sfæ. D s å bl bu sk m ssuc på fy m fæ Dmk. Dss fæ skl p m å fm, s mljøpfl f. V fs m s på, hls y kl f j m fæ, m sæl b, bsælø fyls. Tl fås hlskfc h å l, sæ fkus på ks k mk ksk åsfu. D m spcll bjsmå sll s k f ll scpl. V h spæ læ f bå pø, lsk suppfuk, sm ll h p må. Hlskfc f s 31. kb Iøhus. Slw Sm bl f hl s y l shpp. M h f s ffkssk kl s m f skl sæs. Skbsksk Slskb h l fås æsss m 14. mb l sæ fkus på Slw Sm h l fs m l f uklspjk, fss sss. I sæs så sæ f l m, h kk hl så ksk m få l. I, h sm l fø pl f p, sæ kk på k s s løs hs, slu sæs f m f, h p ss bå u fm pspk. Afs m kys f f søæs pulj mk Smls kys m f f, h mæk p på æs hl. På sy l y spæ sæs Skbsksk Slskb. Hjmms yh Slskbs mø l bl ml på hjmms hf m så l ku lml s sm m f lksk u f yhsb. D sk u fbl Nyhsb på hjmms. M l så umsk få ls ss yh, hu uføl ml f kmm m sål Skbsksk Slskb sm l. El l mø s bl c bl SØFART, h smbj, bl by p m læ åækk, l fsæ. Pæs f fskll f l m læshls llls så æ læl på Skbsksk Slskbs hjmms PDF fm. Tlml møs Dlls mø Skbsksk Slskb ml s, slm mf u. Mø hls smbj m fupp Mm Slskb u Iøf Dmk, IDAs kfcc på Klb By. Smbj by, bys på ffsk (swch bll kk) ml kl fbls m mø. Us m m ffsk ll j, u ll msæh ø, sk lml l kl m IDA s hjmms As Øå Hs, Glskæ Skbsksk Slskb E f å S k b s k s k S l s k b

4 Em s u busss, Ghus s msss lbl chlls h cll f lbl slus. NORDEN wlcms y ms h supp ml mpms su qul cmp f shpp cmps u h wl, bu w ls bl h quly shpp cmps shul mk cbu hmsls mk m p f h busss. W s NORDEN. W wk fuh uc ful csump msss fm u shps huh hh ffccy f u s, mm f h shps, cful u pl, slw sm ls f h msus. Ou ffs h sul 3.3% CO uc fuh 3.5% uc y. W s l 4.5% uc pl huh b mm f u shps up 26% ucs huh jus--m sps h fuu. All f hs ly bfs h m, u cusms u mplys s ls su busss. W s susbl slus ll hs s s ky. Vs us : Buu Vs Wl w clssfc l scs Dmk Øsb 55 Tl: Købh Fx: E-ml: Lmc E A/S EVERY TIME Tæk på mljø - ø! Cumms slm hl ll T 2 msssk! F 76 l 3500 HK Q 50 T 2 Lmc Alb Lmc Væløs Gly Dsl A/S Hj 233 B, Os, Lj Fskhs 34 - Esbj Tlf Du kk é flkk Ppss Offsyk Dlyk Lsk Gf Tyk A/S Mks G Tlf Isu f Mksk Tkl E f å S k b s k s k S l s k b

5 Pm få 2011 M 12. spmb, kl : F skbsphu l bu M 26. spmb, kl : Hykusk - søj f skb l hmljø M 10. kb, kl : Al klukl l m sfæ M 31. kb, kl. 9-17: Acc p-w suc xpl M 14. mb, kl : Slw Sm M 28. mb, kl : P u fm f D Blå Dmk Pfyl f Næm plys m kl m l bl c»i øsøf«c. 2 u fø h mø. Ifm k så fs på: På smm hjmms k m lml s f lsls f yhsb k -ml. Skbsksk Slskb m m fsl l fsm, kfc k, m m Slskb bø p. NB: Nå fø fhls Skbsksk Slskbs mø I IDA S MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN D s, m husk lml IDA s hjmms (www..k) - l lfsk lml l æksskæ Hll Bch, IDA, lf Gll spøsmål ø Skbsksk Slskb slskbs k k s l Skbsksk Slskbs chfk, Hll Wl, ll kø S Sbsky på lf E f å S k b s k s k S l s k b

6 Ul f Skbsksk Slskbs F Ul f Fs ml få sæls m å. Nml pl mb må, h bsyls sll l kmm sø, ll f f øsk sø s. I få 2011 h F m 9 sø m økmsk sø. Af ss h bsyls øsk sø 3, hm 6 sø bl fslå. 1. MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ skschf C S. Gh/SAMS m sø l fpls f su på DTU. Hs m fpls sk, sk s- fmsl m mm skkh, suh mljø bl D Blå Dmks c, ulss- fskssu. Sø m k Nul-Kys på DTU. Mhs Nym Rsmuss / Su Ths sø l æk f lby jsmks lls ås Nsk Tksk Højskls Skbsbyssus (NTHS) 64. ks Fl. Omks f 10 sus lls sø m ,- k. smbj, bå su jbmæss. Sø m 5.680,- k. Skbsksk Slskbs Fs Hæsl Sm kls f hs subj fk Pjksu A Cm fs hæsl på k k. As cløspcl mhl usøls f mulh f s ss l f sålsuku R-R skbs by m kmpsksuk bl.. m hblk på på æbspls, sm ll mfø plcmsuk, ss ss uk f fmsffk. A h fpjk l s l p bl.. s mh blk hls pblmkk m kmpsksuk skl bhls. Skbsksk Slskbs F hs f sf f Skbsksk Slskb, 6. ju Fs fmål ub skbsksk, hu y sø l klps, sm øsk u s f skbsksk fmå, l skbl fsk ll ukl f skbskk. Hu fs fmål y sø l smfusmæss fmål, l s l skbsby skbsf. 3. Skbsøsu på DTU, Alks Hm, Chs Hlm Mhs Nym Rsmuss l æk f uf fbls m lls STG kfc Dusbu. Hs m l syk sus æk, sm få blk ysk mm us, f su blk s bls mulh f Fs ml ljbs ul sku f fhl kfc, fks f s b, sm ys f f s. F m m sø m økmsk sø l fmål, sm fl u fs k. E u ss yl plys m Skbsksk Slskbs F fs k, k u f s på: Sj 4 DK-3390 Hus Dmk Tlf Tlfx E-ml: E f å S k b s k s k S l s k b

7 Skbsksk Slskbs Fs Hæslm Skbsksk Slskbs Fs hæsl bl ll su. ply. A Cm, DTU, sm ss m på f m jl, sfsk Hs O Kss l s sksl, pfss Jø Juch Js l høj. A Cm sk cløspcl, h h skl usø mulh f s ss l f sålsuku R-R skbs by m kmpsksuk bl.. m hblk på på æbspls. D l mfø plcmsuk ss ss uk f fmsffk. Pjk mføs m Chs B Hs O Kss, b DTU Mkk, sm jl. Zk- lumum BAC Cs Cl A/S Ph: Fæøj 7-9 Fx: Hføl E-ml: Dmk E f å S k b s k s k S l s k b

8 Skbsksk Slskb Skbsksk Slskb Bsyls: As Øå Hs Glskæ Skbsksk Slskb. Dkø mj f ksulfm OSK - ShpTch A/S Tlf Ml: Bj Ms Busss Dlpm M Gmsch Lly SE Tlf P Wh Chss Vc Ps Sfy & Quly Mm R Tm Tlf Ml: Pul As Lk på DTU/MEK på sk f Skb, Kys Ksuk Tlf Ml: B Cup-Sms Vc Ps A.P. Mll Msk Tlf Ml: Hs O Kss Sfsk j. pfss på DTU/MEK på sk f Skb, Kys Ksuk. Tlf Ml: Nls B Fm f F l Søfs Fmm Tlf Ml: Ek Ilf T Kchf Søfssyls Tlf Thms S. Kus Dkø MAN Dsl Tlf Ml: Hs Hk Ps Aflschf Dmks Rf Tlf Ml: Sk, f Slskb F: S Sbsky, kø Skbsksk Slskb Aml 33 B 1256 Købh K Tlf.: Fx.: Ml: Hll Wl Chfk Skbsksk Slskb Aml 33 B, 1256 Købh K Tlf.: Fx.: Ml: Mm Slskb Skbsksk Slskbs smbjsp Vlm Ehls Fm f Mm Slskb Nc A Eml Suy As Lly s Rs EMEA Tlf Ml: Fs Fsf: Es. Rk: As Øå Hs (ssh.) S Sbsky Tyk: Gf Tyk A/S, G E f å S k b s k s k S l s k b

9 Skbsksk Slskb F Bsyls: B Rsmuss Fm f Skbsksk Slskbs F l 1. spmb 2011 Ps Skbsspkø Tlf Ml: Mlmm f Skbsksk Slskb: Søfsksk F / Clus M. Myllup c/ Llys Rs, Sj 104 A, 2900 Hllup Clus Kus Fm f Skbsksk Slskbs F f 1. spmb 2011 Nl Achc Tlf Ml: F l Søfs Fmm Aml 33B, 1256 Købh K Pul As, P Wh Chss Nls B, As Øå Hs Bj Ms CEMT (Cucl f h Cf f Eup Mm Tchly Scs) Skbsksk Slskb mlm f CEMT ås føs mø mj hl l Bl Sb, så m bsø på skbsæf. Sm Skbsksk Slskb CEMT læshl på Ås Mm D Gsk Pl på smm. Slskbs kø S Sbsky læ m uf f ku f u msk l h, fk h mulh f fmhæ F l Søfs Fmms k sm kuskmp Wl Cs. Sm k ss på bll fk kø så pbk f Wl Cs kmp flk, bl.. M Fys f Dmks Rf. S Sbsky så læ m sk mm kly sp wkshp m mm kly smbj. D s m på CEMT mø Bl : PROPOSAL FOR NEW TECHNICAL REQUIREMENTS FOR INLAND WATERWAY VESSELS Mm Iuss Fum (MIF) cum Tws Mm 2020 MARITIME INDUSTRIES FORUM (MIF) lls bjsupp Tchcl Fums (TF) Hum Rsucs, Ruls & Ruls, Em Wb Th f C f Pfssl Cuc. C pfls f yu s Nl Achcs EUROPEAN MARITIME POLICY BLUE PAPER NÆSTE MØDE I CEMT ER PLANLAGT TIL 28. OKTO- BER I PARIS. F Slskbs s skl pf l s bsy chck s fælls upæsk hjmms H k ss fm m ls skbsksk slskb s k lks, møf, MIF lls sm kw-hw mk skbsksk må. E f å S k b s k s k S l s k b

10 E fm bsy l Skbsksk Slskb? Hs u k s j l, så I mlm f s fmæk k, sm b l s fksk f, Skbsksk Slskb. Slskb h l fmål fælls fl ss f mlmm f f sm lslu f by. V æ bsy få I l slskbs m lbu m fksk m, sæk æk mlmsfl. V kk J m f, I sø p m sk f ssp, fsuksl, é sukl f skbsksk mm mljømå. E fm kk bsy l Skbsksk Slskb, m k s j l æ m l føl: Øsk sø p m skbsksk su Dmk, så højs ukls. Øsk hjm y l m fm m ukl f skbskk, mljø. Øsk sø p m kmm u skbsøs ukl su. Øsk sk, h fum æk sm Skbsksk Slskb, h k møs m lsll uksl f. Så bl bsy Skbsksk Slskb. Bsy mjspuk f k Slskb. B uø smm m økmsk ul f Slskb. Fmb p.. k ,- m å. S m på ll kk sk S/Hll/D på lf: SØFART EN HOLD DIG MT OPDA ATERET T TERET MARITIMT OG DAN NM MARK N på y kskbs y køb 17. SIDE 6 Ps P s M M m m B Bull u ll K succs--kpæl jk 17. c P16 I køl på COm ø f s. M bu kl fl kk kmm pl. h, ly f m D bø s så l p-hs Smm. ssj l f, hs kæ s sff å fs sæ m f l. D sk Dsk kl yl, så Hs yhsb chls. & EVERY TIME h BETTER SAFE TH AN SUED Chsms Nw Y. Tæk på mljø ø! Yu sf m D y Cumms y hl ll, T 2 msssk j æl f 1. Cumms slm Gly Dsl A/S Esbj Lj Fskhs B, Os Hj Fx 46 Tlf U Uummq ø Dskø Dskø Eqp Sm Ilulss Qqsuq # "?E ANQCRSHFMHMF 2HFGSRDDHMFNFNL CDM "?E HK MCQD2SQ¾LEINQCS TQ 2HRHLHTS!XQTMCS "?E FDGU JLMNQC "?E IDQ FKDSRIDQ * KUDMCDFKDSR "?E $PHO2DQL NCDQ Ç R C U D S K D L R ROQ JJDQNF NF(REINQCDM TRRDMRAX "?E 'IDLQDIRD T R R T K Q D F * "?E LNQFDMDM "?E MJNLRS h - www EQDIRD ITMH.-b uk.c MCHF m/qhroq ODQR HTCUD CDKSCNAADKSJ Q *Q * CJ VVV AX 5HRDIKDQSHK*MTC ADQ¾LSD SUDCCDMUDQCDMR H#HRJNATFSDM S FDCDRJHA #D K HMCDMRJ QR cl sch ym f L Plz u. c hh sp up cp bm l su s. uh ss whch um upls cclly GPS Bs wsh h sysm. s f h s l, k l æ. s Gøls b Vs 9 l, jjs - m sk Au Skw (DVB) slls. wh h Dl V W Al Cl Sysm u M h u kk ms kmm så l, fs j p l ks kl k s s s lb Al A Albs Alb øf øf ø S Søf Søf m m sm Rjs R s u uss smuss Rsm Ku R l l øl Gø G ms us pfm cc s Bcs ll cmpbl. Vl k fl ø s l f, så b h 24 søs h f ulsspl fm fm mll k så m Sm l. ss skl fs f km ø l s ulssp mh bl ks l æpp bl D l. sff l æmm k fl k s ss, k æ ku l skl æ m bl f pjk ll hff,, bl. ys y Kys K Bul- GPS $XWRULVH UHWWLO UDGLRV\Q DIDOOH VW UUHN ODVVL ND WLRQVVHOV NDEHU H k u læs, sø p ll kl m læsl skul skbl. Søf Ol ps h f m. Om hl s l ll j ff skl k f j fm. ll? Affsf s c sy Th sysm yu f HDTV lck KOMMUNIKATION & TEKNIK 2.I cmag! DAG fc s ELD DIG by l åbsk 1 - TILM b 2010 Alb. RUAR 201 FEB ATIL 1. ' INTERNET ' KOMMUNIK RYKKET R ' SATELLIT E-NAVIGATO KOMMUNI KREATIVE PROCES ' ' TIONSUDST YR ' DEN OG BRO ' E-LEARNING KATION MELLEM KONTOR KE KOMMUNIKATION. BRANDING I DEN STRATEGIS æk på Tlml kfc m Søf muc.k smbj ybæksæ u slu m ms Nksk Hs b må l 8,5 jl h lys f bå s b succs, s s æ mæk lb yb h s s, s uyb Nksk kk på h f fk f mb å h V u 0 GT, 00 smm å 4.00 ø f 21 skb p pp såls hf bs f kl 10 umsæs. H 201 l mksm cs k h uskb s. P sl m fhl l 2009, på 18 pc. h, fm æ, m å s l css ss. lsks uyb fm k s bslu. ju ffku sk Søæ l f 1 K M sfl m, sk suku s fs s sålsk få æ Msk Bhlms M K h ju s B y. F (MOCN), m åsc N å åsc s Mm O m O k bl l M c hlms Ms læs b ssk u h Sy (MOCS). O plc fbl s, m fyssk lpsss k SOK Åhu. Op Fksh å (smm på Bhlm ø ks m ks j k pss.. L fl pmlmm bh sm hp påb- skl sk f hl h m mælm SOK) f Pks u. Søf kmm Mljøåb s hs bå - Sll u kk slu l s f s s h må fk uls sl ps f h Mæsk Ol & G Af Ek B-J l ull p D kus få s. Bl.. Bå h mk sø f syls s. l u mæ- x-bl f sff luslp N ll bl l mk bs m s på, ø æ Us l sku å bh ljøsyls b hs Dmks Sk m j, bs u sm. Bl.. h M sff h ml H-sff s - lf, s yy& Gs h s slskbs plf f Mæsk Ol s f få bu sm y skull sfly hlk m få l løb k m- Så hs ll mæl, - hsb ækk p l h mljøå mkk kku y D b. fm, å l m u p å l s p l f æ u M h y s. b l ms hblk på s på y klf bk æ på j m ll hu f m kø. Ikk, js l få øj f såls kk så f sysmjus ssj. æ pe hjælp s l ss f ss u m h h fssms G - l sæ, h kk m uslp. Eks ll MlD m m f flsk pp k slskb f h sl fmhæ,. k. Llllu Bcks ml s sæ hffkk bkæfs sk skb p k u kk læ- u k fæ, lsm bl u 360 my bslu mk u jøsyls. fl f f. sff,, s sb 996. s skl bl sf - l fæ s pl sjs. I h sl 1 fsæ m h smk ss k u æ sæs, f, D k lføjs, k l skull bl f, Olps på b bl så lps fsså s sm u U puc sl f,, hlk u sl sm bk lsk skb hjæ ssæ m u f mb, m fsfys - by s, j u s på j c l f m få puk lpu. M u sk l m på mk. Ell mll b h b-, så skl b k s-pp fl D, h m l s u 100 US fyl ssk f s sm ø l h s ø m kk m m- l s hll k hl ss, h ll l l så. D pp l 92,15 USD / bl.. l c- h f y h f. H k ff hs sby bl s. m s ps s, s l ll sk bl b OPEC- m 0 80 USD fss f p u m u sk ssj. f l sl m s uh l mk 7 løb. u f lsyl m slås m, ps bø Su Ab m bss kk h f. M D k M, m m b/. D bhø kk sby l fk u ks fl åbb l s Sl ukl hjælp l uf. l øs skb b kk kmm m l f ku, hlk s ø h f m m sk psms l sm møll, p H så sk jlu m. lll. Ru b h æ jk m fly f f s - k u l m u f s u- bl fb m s m åbb å, m u l ælls Hywp h f, h s å p. u u æ p h æ hl l bl hl- l Nå æl b å s. Kc w, så l fs ( f m køl b å m Hy fsuku p bb p ml slskb b. b k ) h h på f mllblø Kuplj å s c DAN MA RK OG DANMARK SØFARTEN SØ FA RT EN OG h D Bllå. D ll k fs bu påxc jus slu M Dmk j. TæEu COP-pmø fk bls m- s føøj l m, så m. D h 16 klmpmø. O æl k b yk, så h D Blå Dm succs m f. Dplmsk u - ms m mm sul l fk k m ls m bl.. l kf ø s. D m b pcss. um, så sæk kæf Fs ås hs / øsl. k f køl h h ll Blå Dmk. m, så u hl sæk fkus ps plsk k ms D Ikk. sm sk fæ æ pæs s æ- m ku hul skl smæss k s ø s Af Ek B-Js p f h- på sc s busp hlm h så pjk Eussm m s y k æ u, på m må D- U mmum f mllmum ujjs. Bl.. kkcp, l kk ks f m Blå l. M hl, D l k- f pjk, fl ms. s å hl slw sm-k u- ø llss f s på h F lss få succs, k mk fm f f sl. l D Blå Dm fø- s. Eu s kmmcc uæ- Kl succs m D h k hl kæ, f kmbf u f l l ussm, D, påså ø fkus. æ så, å f s ø ks s på j m Fbhl kk ukk y - l b l, sj æk skbsf. O Shp f Ss k sæs f kklus f m pjk p så s sm Al mklkk M m å f pjk G f l bhl u - é kmm. slå l. u m MAN D m mb D. Nå bl p h Fuu f pcs såls l æ f hs l,f- sl A.P. Møll - Mæsk på lmklkk, så bø æp um. Så spøsmål P M m sm sys u u så m m sm l sæ ss u såls på b jk hl, m mm lf sl m p s l- l m f fl lå pl s l bå usys- s pjk: Dul / Mul m f sls by- k l D Blå B ly, um så ø lf f. M kk smm uc, kl- MCR Cfc k f hæ. D l p. Dm l b k, u l så l. s mumm m Dm - s mmum D k ul - æs h f, mll Sæl fm s- ks pæ ps, h jk, mækb sø, sm mæk æ,,, k bls. O m COP15 Købh s ø. p. m ps. føs kæf h m påp på- kl, k lks øsks bl sps å mmumø H æ måsk M k hll kk f h sp sp på U mk kl, så b m mcl pl, ølm. så, G Shp - kmm f l u ll mm sm flsk Blå Dmkk, p- summ fb u ø lj. su Fuu k bs s M så fl sk. sæh m ykk m s ø,, ll u cs k Ts h ll. F suc sk p på æ æp s h p l f, æp h ø ls l f l mljø- k j. E sl by kæ ku sm ø. D k m kmmk ø Blå Dmkk. k skb f. mk bl h æ - blå-ø Dm l fhl, slj Shp f ø smm s fm f fyls Sl lys f f hs hl sæl ps l sk, V G ks. M ku bl på ks - sll ks shp COP16-pmø h Fuu læss æ- kk. m f.ks. usk-. Nå Ccu bl f l u l æ P,, b kk pmss u ks fl fl s s. Iss h m b l l mæk - pfmsø fmhæ, m l sy, sy l s (ff kk bul), h æ m h - G Shp-k bl så s up skbsf sm så f blø. p su c k ø bl.. kf Th SØFART ONLINE %$& % $& & & ,21 6,21 ) 5 ) 5 9 &217 & (- (- 52/ 2/ $ $ (5) (5) / /*( *( ' '$10 $10$ $ ( ( )$; ) $; ( 0$, ( 0$,/ /,,1)2# 1)2# %$&%( % $&%(5 5$ '. $ ' cmb 2 cmb NMARK DANMARK G DA OG Ø FA RT EN O S SØFARTEN é, pl må pl-må f sfl p pm kl M kl. k Tusl m lbl ff ø pksk. fm p sp så føls p skull skl SØFART SOM AVIS Ef cmb 2 cmb H k u læs Søf, sm u k m ll kl, bll c. Zk- lumum mb å ku å lukk Åhu f msk huss ms u uls Mskm. U mssk kl l Af Du k æl mllm: c mb 2010 Søf S øf jjul ul M ss umm s, f Søf ø 2010 l l jull cø s sm mb øsks læ bjs jsp læ-å føs yå yå. yå. ø læ Søf p f læ uk ukm 7. jul kk jju u. SSl m y uk mm på s ukm m, l m Søf,, ps hjmm j. lø s s.. s sll ll SIDE Fy på ksp kl Bs l SIDE 3 Ssmu suq Klus K Klussuq plckl u ff S S Sf Sfu QI PCHQCJCBCP LQI PCHQCJCBCP "?L QHRDMHMJKTCDQDQ / /QHRDMHMJKTCDQDQ "? CPJSQQS?O R P ECPJSQQS?O R P E )?LE W l kw l )?L k AÐG SBTCLBGE VAÐG SBTCLBGE VA Ð.OV NFMJB N /CEAN M MNFMJB N /CEANÐ.O J E DMP CLICJR R RGJJJ E DMP CLICJR CJR BCJR RG B K GMLQK I?FWR GLDMPK?RGMLQ I?FWR GLDMPK?R RRCP ME?DEGDRCP?RRCP ME?DEGDRCP QI? GLECP FCJNCLQGML PPGLECP FCJNCLQGML QI ZZZ VRHIDUW GN 3RVLWLRQ 0DULWLP%XOOHWLQ ADRSHKKHMF KE S K CJ ANNJHMF % DIRDJNCD+12.OKXRUDMKHFRSQ hj hl Rjs m hj, SØFART + SØFART ONLINE M kmb-løs u ks mm p us h u bf. SØFART KLIPP PEKORT/AVISEN / M klppk k u æl mllm Tl.: Eml: E f å S k b s k s k S l s k b

11 Fmby Skbsksk Slskbs m fcs m b f fm su, lml sm fmby. All fmby få f ls l f fås- fåspm. Dsu fmss løb»blå«mømlls m plys m Slskbs m yhsml. D l Skbsksk Slskbs bj lkm. Fmb p.. k ,- xcl. mms m å. Føl fm su y f økmsk sø l Skbsksk Slskbs bj m fælls fl ss f skbskk Dmk. A.C. Lmh-Müll A.P. Møll Msk A/S Dmpskbsslskb TORM A/S A/S H S Skbs- Bby A/S Jø Ps Rå Skbsø ABB A/S ABS EUROPE LTD. Ap Fw A/S B&W Sc Cc A/S BAC Cs Cl Bslssk Af 1914 A/S BK E A/S BP M, Lubcs A/S Buu Vs C.C.Js A/S Cc Csl M Dmk ClssNK/Npp Kj Kyk C Fsk A/S Cm Cl L A/S Dmpskbsslskb NORDEN A/S Dfss Smc A/S Dmks Rf Dmks Skbsk A/S Dsk Tkl Dsk Fæ A/S Dsk Mm DESMI A/S D Nsk Vs DFDS Swys DHI - Isu f V Mljø DIAB ApS DTU Mkk Ecspc Sc ApS EMRI A/S EhsMs ApS ERRIA A/S Flck Fmc ApS Fsæs Fj L Dmk A/S FORCE Tchly Fss Mljs Fus A/S Fuu Dmk A/S Gmsch Lly Dmk A/S Gs & Olufs A/S Gly Dsl A/S Gmj Cl B - M H. Flm & C. Hmwhy Shøj A/S Hs Buch A/S Hs Jss Lubcs A/S Huschl M H Shpp A/S HH-Fs A/S Hus Ppll A/S Ix Hl Il Ffbk A/S J. Luz A/S J. Puls Shpp Js Kss Jhs Cls Ju Dmk - P A/S Ksss Skbsæf A/S Kl Huhs A/S Ku E. Hs A/S K & Mklsyls Luz Ks A/S LF Vl A/S Lly's Rs Dmk Hls ApS Lly's Rs ODS A/S Lmc E A/S Lysø M A/S MAN Dsl A/S Mc M A/S M Alm A/S Msl Nsskl Mskmss F Mk Mlck Dmk A/S Mls L A/S MS E A/S MSR Csul ApS Nsl Islskk Nhp Gumm Spy M OSK-ShpTch A/S Psl Epø A/S PJ Dsl E A/S P Pw A/S PPG Pc A M Cs Pumpc A/S Rckwl A/S Rlls-Ryc M A/S Ryl Acc L Au A/S Scls A/S Slc A/S Sms A/S SIMAC Sk Skppskl Skbssu SKULD Sz Søf / Spss Søfs Abjsmljøå Søfs L Søfssyls Søæs Offcsskl Tch-M Csul ApS Tklsk Isu Th R A/S Tuc M APS U-Sf A/S Vk Lf-S Equpm A/S Wc ApS Wäslä Dmk A/S Alb Iuss A/S E f å S k b s k s k S l s k b

12 WMCT 2012 Skbsksk Slskb p kfc WMCT Wl Mm Tchly Cfc 29 My 1 Ju 2012 Lxp, S Psbu, Russ. D sæk mulh f s pps, Dls: Absc (1 p) Submss: 30 Spmb 2011, Accpc Nfc: 30 Nmb 2011, Full Pp Submss: 15 Fbuy 2012 Pps på føl må: Shpbul & Shpp Shp s Shpbul, Shp Rp & Cs LNG & LPG Pplls, Thuss, Hulls Mchy Shp Dspsl Blls & W Mm Hum Fcs Smul & T Mm Lsl Ruls Scuy ssus Nw uls Acc Chlls/Oppus Euc & T: ppus pblms Nl E Nl Plfms Glbl Supp Sysms Nl I Elccl Sysms Ml & Smul Mul Ds Aumus Nl Vhcls Auxls Offsh Ol Gs Ds & Csuc Islls Offsh Vssls Dp W Rss Acc Expl Subs Ppls Cbls Sfy M E Sysms Ppuls Sysms Shp Ms N & Ps Sysms Hyymcs Sysms & Equpm Mls, Cmpss & Cs Fuls & Emsss Eml Issus Cl Sysms Blls & W Mm Sfy Uw Vhcls ROVs AUVs Cmmuc Ll Issus f Aumus Sysms Opl Ocphy Cs Oc Mpp Hyphc Suys Ps Sysms M M Swshp Oc Obs & M Sysms Ruly Fmwks Ml & Fcs Pc h M Em Clm Ch Rfs Ol Spll Cl Ops Blls W Mm W, W & Tl Ey Oh Rwbl Ey fm h s Vssls f W Fms Hys EEZ Mm Pc f M Ecsysms Mculu Effcs M f Cb Cpu S Uw M E f å S k b s k s k S l s k b

13 Skbsksk Slskb f hl p kfc. D j s m: Th Russ Nl Scfc Tchcl Scy f Shpbul Amc Scy f Nl Es Asccó Is Nls y Ocács Espñ C Isu f M E Dsh Scy f Nl Achcu & M E Hllc Assc f Nl Achcs Isu f M E, Scc & Tchly Jp Scy f Nl Achcs Oc Es Nsk Sls F Ryl Bl Isu f M Es Ryl Isu f Nl Achcs Schffbuchsch Gsllschf.V. Sc Bsl Eh Nl Scy f Uw Tchly Scy f Nl Achcs & M Es Scy f Nl Achcs & M Es, Sp Scy f Nl Achcs f K Suh Afc Isu f M Es & Nl Achcs Th Chs Scy f Nl Achcs & M Es Th H K Isu f Es Th Isu f M Es, I Th Jp Isu f M E Th Nucl Isu Th Scy f Plsh Nl Achcs & M Es S m m kfc på ll kk slskbs kø S Sbsky f yl fm. K u Mc? Mc fl sskf, h sm s fs mål b sp l yæk D Blå Dmk. Fsk, lk, søflk, su pll skb b m kl m l y f mm. S m h ll kk Hll Wl på E f å S k b s k s k S l s k b

14 Rskb SKIBSTEKNISK SELSKAB Rsulpøls f 2010 I N D T Æ G T E R Fmb Ræ Acæ yk f fl Iæ l O M K O S T N I N G E R Ams Rskbssssc Ksul P Kkl, yks Eb Bsylssmø Rpæs, m Tlsku Skbsksk Slsk. F Rs A ms A mks Fshl m Tyk f blå k Rjs, sp Ø mks Omks l Ås sul fø sk Sk f ås sul Ås sul f sk Blc p. 31. cmb A K T I V E R Lk ml Db Dmks Rf Tspøkmsk F Tlh mms Bhl f æs Pfæssps Ak l P A S S I V E R Ekpl Kplk, sl p. 1. ju Ås sul Ekpl l, p. 31. c Gæl Skbsksk Slskbs F Eupæsk Mm C Søfs Fmm Skyl slskbssk Skyl mks Skyl mms Pfæssps Gæl l Pss l SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND Rsulpøls f 2010 I N D T Æ G T E R Kfc mø Spsb Ofø f Skbsksk Slskb Fsll ps Bk m Obls Rls kusc, Uls kusc, Gby m Iæ l O M K O S T N I N G E R Dfsmks Afhlls f sm & kfc Lul D sps (kl. WMTC) Ams Rskbssssc Kkl, yks Rs Omks l Ås sul fø sk Sk f ås sul 0 0 Ås sul f sk Rsulsp: A hlæls f l å Ofø l kplk Blc p. 31. cmb A K T I V E R Lk ml Oblsbhl BRF 4% 2020, m. k kus 102, BRF 5% 2035, m. k kus 103, BRF 5% 2038, m. k kus 101, RD 6% 2041, m. k kus 105, Ak, Dsk Bk, sk kus 143, Skbsksk Slskb Dmks Rf A lh Tlh mms Ak l P A S S I V E R Ekpl Kplk, sl p. 1. ju Ås sul Kusulsk pm Tlbfø psk.. uæk 0-32 Opsk f æpp, Ekpl l, p. 31. cmb Hsæls Hs fplls, sl p. 1. ju A f l hs bløb Hs f ås sul Hsæls l, p. 31. cmb Gæl: K Skyl mks m Skyl, l m Gæl l Pss l E f å S k b s k s k S l s k b

15 Dsc h VIKING Imp sc fm M h 1000 sfy pucs l All h VIKING ws A much m..! N f h Em Sl G wh Spy M Iusj Bøby Tlf.: Fx: EXCEL IN COLD CLIMATES Th Acc s h f f u m: wlh f ppuy ps s cmplx sk. DNV c hlp w ws wh cfc. C Pl & L Cmpu Sysms Alf Ll Nc A/S Klj 7 DK-2610 Rø Ph Hsmk Fx DK-3520 Fum E f å S k b s k s k S l s k b

16 Mskmss hskfc Mm Tchly Aju Ehskfc Aju 2011 sæ fkus på Mm Tchly mskmss b l pm, ø kl ffk. 2011Aju 2011 Sm l få u l y, k syk fl æk pl ys kl usll m p m 100 usll. Os Css C Ts 24. mb & F 25. mb Sm usll få u l uk fl pmø, h u k pæs ys puk scyls f målupp f ksk l kmp bslus. Bl l f succs bsl s u hs Lsbh Gh Hsup, Mskmss F, på lf ll Læs m på Abjsskfsk l bskæf søf på sk s skb. Løsøfsk sm bjsskl ulykksfsk l sk m skb s u fmm fl. Aml 33, B Købh K Tlf Tlfx GREFTA TRYK A/S GRENAA

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

REGISTRATURER BIND 6

REGISTRATURER BIND 6 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard 91-92 Marienborg 93-99 Marienlyst 100-102 Merløsegaard 103-117 Mørkegaard st. - se Toftholm

Læs mere

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011 APRIL 2012, ISSUE 05 WWWQUARTZCOCOM ANNUAL REPORT 2011 ARE YOU THE BEST OWNER? Quz+Co Baot ENTREPRENEURING IN NAIROBI Yaly CSR tv DEEP DIVES INTO EIGHT OF SCANDINAVIA S LARGEST COMPANIES Cass sd CONNECTING

Læs mere

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE www.hella.com/wiperblades Viskerblade fra HELLA Som førende partner til de mest kendte europæiske køretøjsproducenter har HELLA siden 1899 udviklet kvalitetskomponenter

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere