INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm"

Transkript

1 CE/asn 70069DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Advarsel side Installationsværktøj side Retningslinier for indbygning af flexsnegle side Rørføring side Placering af silo side Siloudtag side Kombinationsmuligheder side Montering af flexsnegle side Samling af sneglerør side Ophængning af udløb med trækstation side Ophængning af foderlinie side Montage side Montering af sneglespiral side Fastgørelse i snegleudløb side Fastgørelse af snegl ved indløb side Dobbelt snegletræk side Montage af samlestation side Montage af mellemindløb side Indløb med variabel hældning side Montage af mellemudløb side Montage af rør for indløb side Montage af mineralpåslag side Flexsnegle i serieforbindelse side Brugervejledning side Anvendelsesområde side gangsætning side Fejlfinding side Igangsætning af snegl efter utilsigtet stop side Vedligeholdelse side Tekniske specifikationer side El-diagram side Reservedelsliste side /90 mm flexsnegl side Gearmotor med trækaksel side Rør for indløb side Snegleindløb side Rør og spiral side Mellemudløb side 34 Ibrugtagningserklæring side 35

3 3 1.0 ADVARSEL Husk ved servicering at afbryde strømmen på hovedtavlen. Montøren fjerner sikringen, inden arbejdet påbegyndes. Ved demontering af flexsneglevinding, undlad da at stå foran denne, da der kan være fare for, at spiralen sidder i spænd. Hold hænder og tøj borte fra roterende dele. Husk altid at genmontere sikkerhedsskærme. El-installation skal foretages af en autoriseret el-installatør, og DS/EN skal overholdes. Ved udvendig placering af indløb fra silo anbefales det at fuge samlingerne mellem siloovergang og indløb med silikone for at undgå eventuelle fugtproblemer. Sneglerør (plast) til flexsnegle skal ved udskiftning deponeres på en dertil godkendt losseplads eller returneres for kundens regning til leverandør i rengjort stand. Motorerne må ikke placeres udendørs, da de ikke har den dertil fornødne tætningsgrad. Ved montage af rør må disse ikke være indespændt d.v.s. låst fast i begge ender på grund af materialeudvidelse/-krympning ved skiftende temperaturer.

4 4 2.0 INSTALLATIONSVÆRKTØJ Følgende værktøj er nødvendig for installering af flexsnegle: - Bænkhammer - Håndhammer - Stige - Boremaskine - Murbor - Metalbor - Stjerne-gaffelnøgle 10/13/17/19 mm - Nedstryger eller vinkelsliber - Hulsav Ø 48/78 mm 3.0 RETNINGSLINIER FOR INDBYGNING AF FLEXSNEGLE 3.1 Rørføring Anvend så vidt muligt kun lige rørføringer. Pos. A er silo for enkelt snegletilslutning. Pos. B er silo for dobbelt snegletilslutning. Fig. 1

5 3.2 Placering af silo 5 Skema 1 og 2 viser afstanden fra siloudløb til væg for at få den ønskede højde på den vandretliggende snegleføring. Skema 1-45 bøjninger 75 mm flexsnegl

6 Skema 2: 45 bøjninger 90 mm flexsnegl 6

7 3.3 Siloudtag 7 Indløbet for snegletilslutning (75/90 mm) er forsynet med et indvendigt styrerør (pos. 1). Ved at afkorte dette mere eller mindre (med en nedstryger) er det muligt at regulere kapaciteten. Som hovedregel må styrerøret ikke afkortes mere, end at X-målet i fig. 2 er mindre end eller lig med stigningen på en sneglevinding (S-mål). Fig. 2

8 3.4 Kombinationsmuligheder 8 Der er valgfri placering af trækstationen. Den kan placeres på indløbet (skubbe materialet) eller på udløbet (trække materialet) (se fig. 3). Lejekonsol pos. 1 flyttes til 1A. Motor pos. 2 flyttes til 2A. Det er muligt at spejlvende motoren. Fig. 3 Max. hældning på snegleføringen er 45. I een snegleføring må der max. anvendes 5 45 bøjninger. En 45 bøjning = 2,5 m vandret transportlængde. Max. transportlængde: Se de tekniske specifikationer. Det anbefales altid at montere tom/fuldmelder i ind- og udløb for at reducere tiden for tomkørsel og for at forhindre blokering af snegl (se fig. 4). Pos. 1 Pos. 2 Brik slås ud med hammer. Kapacitiv føler monteres. Fig. 4

9 9 Såfremt flexsneglesystemet skal anvendes i en foderstreng, anbefales det at køre med laveste kapacitet for at sikre, at materialet kan komme ud af udløbet. Ligeledes skal der i dette tilfælde altid anvendes et kontroludløb som det sidste udløb på strengen, som er forsynet med fuldmelder til sikring af, at sneglen stopper, når det sidste trug er fyldt op. 3.5 Montering af flexsnegle Flexsneglerøret skal understøttes for hver 2,5-3 m for at mindske nedbøjningen på sneglerøret (se fig. 5). Pos. 1 Pos. 5 Vinkeljernshulskinne Rørbøjle Fig. 5 Fig Samling af sneglerør Røret er forsynet med muffe i den ene ende. For at sikre en sikker sammenkobling anbefales det at save en slids (fig. 6) på max. 30 mm længde. Muffeslangebånd pos. 4 monteres på røret pos. 2+3 (fig. 5), som skydes sammen. Det er vigtigt, at rørene vender rigtigt i forhold til transportretningen (fig. 6).

10 10 Ved udendørs rørsamlinger sikres en vandtæt samling ved at vende samlemuffens bolteflange nedad samt ved at påføre silicone. Eksempel (se fig. 7): Fig. 7

11 11 Såfremt der er tale om en linie med udløb, skal understøtningerne så vidt muligt være placeret ved udløbene (se fig. 8). Fig. 8 X betegner mindste afstand mellem to udløb. Alternativ: Såfremt der ikke er tilstrækkelige ophængsmuligheder i loft, bjælker eller lignende, kan der anvendes en bardunløsning som vist i fig. 9. Pos. 1-2 Pos. 3 Pos. 4 Bardun (wire) Wirelås Samlemuffe Fig. 9

12 12 Skal rørene gå gennem en mur, skal der bores et hul, som er ca. 50% større end sneglerøret. Der må under ingen omstændigheder være kontakt mellem mur og sneglerør. Dette for at undgå unødvendig slitage på sneglerør (se fig. 10). Fig Ophængning af udløb med trækstation Bøjle (pos. 1) skal placeres så nær udløbet som muligt. For ekstra afstivning af udløb (med eller uden motor) anvendes en fast afstivning påboltet udløbet (pos. 2) (se fig. 11). Fig. 11

13 Ophængning af foderlinie Faldrøret (teleskoprør) skal placeres i midten af foderkrybben for at kunne udnytte fodertrugets kapacitet (se fig. 12). Fig. 12

14 MONTAGE 4.1 Montering af sneglespiral Sneglespiralen leveres i en rulle med den nødvendige længde. Fjern først alle etiketter, bindetråd og lignende. Giv agt på følgende: - Undgå at beskadige spiralen. - Når spiralen retter sig ud fra rullen, kan den slå fra sig. Hvis spiralen er bøjet, skal den rettes op inden montage. Fabrikken fraråder at sammensvejse spiralvindinger. Sneglespiralen skubbes ind i røret fra indløbssiden i små ryk. Pas på, at spiralen ikke tvinder eller får et knæk (se fig. 13). Fig Fastgørelse i snegleudløb Sneglespiralen (pos. 3) trækkes ind over akslen (pos. 4) og fastspændes med krog (pos. 1). Møtrik (pos. 2) trækkes godt til (se fig. 14) - dog ikke så hårdt, at krogen (pos. 1) retter sig ud. Fig. 14

15 4.3 Fastgørelse af snegl ved indløb Der trækkes i spiralen, til det kan mærkes, at den ligger løst i sneglerøret uden spændinger af nogen art. 2. Spiralen afmærkes for afkortning. Afmærkningen skal flugte med enden af monteringsflangen (pos. 7) til trækstationen. 3. Spiralen trækkes 3-5 vindinger fri af indløbet og spærres for retur ved hjælp af et hammerskaft eller lignende. Afkortes med en nedstryger eller vinkelsliber. 4. Styrerøret monteres (se fig. 15). Røret (pos. 1) monteres på motorakslen (pos. 4) med bolt (pos. 2) og låsemøtrik (pos. 3). Hvis det senere ved idriftsætning viser sig, at kapaciteten er for lille, kan det være nødvendigt at afkorte røret efter anvisningerne i afsnit 3.3. Fig Sneglespiralen fastgøres på akseltappen med en spændeplade (pos. 5) og fastspændes. Boltene spændes hårdt. 6. Hammerskaftet fjernes, og motoren fastboltes på flangen. NB: Trækstationen kan også placeres ved udløbet (se afsnit 3.4 kombinationsmuligheder).

16 4.4 Dobbelt snegletræk 16 Dobbelt snegletræk kan anvendes f.eks. under en silo, hvor der ønskes transport af materialer i to retninger fra det samme udløb. Ved denne løsning kan der også frit vælges, om trækket skal være placeret ved indløbet eller udløbet. Fig. 16 Der er følgende montagemuligheder: - Montering af to trækstationer - En trækstation + et endeleje - To endelejer Mængdereguleringen fungerer på samme måde som ved det enkelte indløb.

17 4.5 Montage af samlestation 17 Samlestationen (fig. 17) kan forsynes med max. to snegle med endeleje eller motor. Der kan endvidere anvendes en kombination af 75/90 mm flexsnegle. Samlestationen kan også monteres i et batteri. Fig Montage af mellemindløb Fig. 18 Afdækningen (fig. 18, pos. 1) anvendes ved dosering af pelleteret materiale. Ved dosering af granuleret materiale fjernes afdækningen, hvis der er problemer med brodannelse i silo.

18 18 Mellemindløb er svære at kontrollere kapacitetsmæssigt og kan derfor give anledning til overfyldning af snegl, hvis ikke nedenstående retningslinier følges nøje. Der må kun monteres et mellemindløb på en snegl. Afstanden fra det første indløb til mellemindløbet må ikke overstige 3 m. Sneglens totale længde må ikke overstige 20 m, når der er monteret mellemindløb. Første indløb og mellemindløb skal være monteret på linie, så sneglen får et helt lige forløb til og med mellemindløbet. Materialets vægtfylde må max. være 0,75. Ved montering af indløb og mellemindløb under silorække skal siloudløbene være forsynet med lukkeskod, så der kun tages fra en silo ad gangen (gælder dog ikke ved montering i forbindelse med restbeholdere til fasefodringssystem). Hvis mellemindløbet monteres under større silo, hvorfra der doseres piller, skal aflastningsafdækningen (fig. 18, pos. 1) monteres for at mindske trykket på sneglen. Der skal monteres rør for indløbsregulering i mellemindløbet, og dette rør skal samtidig forhindre, at sneglen slår op i indløbet. Røret skal forbindes til reguleringsrøret i det første indløb efter nedenstående anvisning (fig. 19). Fig. 19

19 19 Længden af forbindelsesrøret E skal være lig centerafstanden mellem indløbene. Forbindelsesrøret føres 85 mm ind i reguleringsrørene og fastgøres ved gennemboring af 8 mm stålbolt med låsemøtrik. Fig. 20 Dobbelte mellemindløb er opbygget på samme måde som det enkelte mellemindløb og skal monteres på samme måde. 4.7 Indløb med variabel hældning Fig. 21 Rép. 1 Rép. 2 Rép. 3 Rép. 4 Rép. 5 Endedæksel med leje Akseltap Låsebolt Styrerør Spjæld Snegleindløbet kan monteres under siloen (glasfibersilo) forsynet med en specialovergang. Ved udendørs montage skal indløbet afskærmes mod regnvand, og alle samlinger tætnes med silicone for at undgå fugtindtrængen. Montage af spiral: Endedækslet med leje (rép. 1) med akseltap (rép. 2), låsebolt (rép. 3) samt styrerør (rép. 4) fjernes fra indløbet. Sneglespiralen monteres i rørføringen og fastgøres med låsebolt (rép. 3).

20 4.8 Montage af mellemudløb 20 Det anbefales at have en meter lige snegl før og efter et mellemudløb af hensyn til spiralens forløb gennem udløbet. Der kan monteres spindelmotor for automatisk åbne-/lukkefunktion, og der kan endvidere monteres switche for indikering af aktuel position (fig. 22). NB: Det kan være nødvendigt at justere switcharmens position for korrekt funktion. Se el-diagrammet for tilslutning. Fig. 22

21 4.9 Montage af rør for indløb 21 Ved anvendelse af rør for indløb (pos. 1) kan flexsneglen anvendes i en plansilo. Advarsel. Ved anvendelse i plansilo SKAL sikkerhedsgitter (pos. 2) være monteret. Ved montage af indløb Q20 (pos. 3) er der mulighed for montage på silo eller lignende. Fig. 23

22 4.10 Montage af mineralpåslag 22 Rép. 1 Gavlplade (1) Rép. 2 Snegletrug (1) Rép. 3 Sideplade (1) Rép. 4 Sideplade (1) Rép. 5 Gavlplade (1) Rép. 6 Tilslutningsflange (1) Rép. 7 Indvendigt styrerør for spiral (1) Rép. 8 Trækstation (1) Rép. 9 Lem (1). Monteres på trækstationen. Alle dele samles med M6x16 flangebolte med tilhørende møtrikker. Fig. 24

23 FLEXSNEGLE SERIEFORBINDELSE Såfremt een sneglelængde ikke er tilstrækkelig, kan sneglene sættes I serieforbindelse (se fig. 25). Fig Indløb under silo: Mængderegulering sættes på min. kapacitet (se fig. 26). 2. Indløb nr. 2 sættes på max. kapacitet (rép. 1, fig. 26). 3. Udløbet forsynes med kapacitiv føler, som afbryder, hvis materialet hober sig op. Fig. 26 Rép. 1: Max. kapacitet Rép. 2: Min. kapacitet

24 BRUGERVEJLEDNING 6.1 Anvendelsesområde Flexsnegle kan anvendes til fodertransport på følgende områder: - Melede produkter - Piller indtil Ø 6 mm i diameter med Ø 75 mm snegl - Piller indtil Ø 12 m i diameter med Ø 90 mm snegl - Valsede produkter Flexsneglen egner sig ikke til transport af STÆRKT SLIDENDE materialer samt piller og granulater med en diameter på over henholdsvis Ø 6 og Ø 12 mm. 6.2 Igangsætning Før opstart af flexsneglen kontrolleres følgende: At der ikke findes fremmedlegemer i sneglene. At sneglene kører den rigtige vej. Hvis ikke, ombyttes to ledninger i motoren. At startrækkefølgen er den korrekte. Som tommelfingerregel skal den sidste snegl i en række altid startes først og så fremdeles.

25 Fejlfinding Konstateret fejl, årsag og udbedring af fejl Transportsystemet vil ikke køre: - Ingen strøm. Kontroller ledningsnettet. - Kapacitiv føler aktiveret. Kontroller udløbet. - Kapacitiv føler defekt. Udskift føleren. - Motor defekt. Udskift motoren. Motor overbelastet: - Motor for lille. Anvend anbefalede motorstørrelse. - Snegl blokeret. Kontroller sneglelinie. - Defekt motor. Udskift motoren. Motoren kører. Sneglen står stille: - Spiral knækket. Skift spiralen. - Spiral gået løs på akslen. Spiralen fastspændes. Sneglen slider hul på lige rør: - Spiral bøjet. Spiralen rettes. Grater fjernes. Hul i albue på spiralbøjning: - Spiral for lang. Spiralen afkortes. Sneglen kører ujævnt: - Lejer defekte. Lejer skiftes. - Spiral for lang. Spiral afkortes. - Unøjagtig rørsamling. Nødvendigt med flere understøtninger. - Rør gennemslidt. Rør udskiftes.

26 Igangsætning af snegl efter utilsigtet stop Ved prøveopstart startes den sidste snegl (snegl ved slutudløb) først og så fremdeles. 6.5 Vedligeholdelse Lejerne er levetidssmurte.

27 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Arbejdstemperatur: Trækstation: Gearmotor 0,75 kw - n ud = 280 o/m - max. 2,5 amp. Gearmotor 1,10 kw - n ud = 280 o/m - max. 3,5 amp. Montage trækstation: Begge trækstationer kan monteres på IND- eller UDLØB samt på: - Møllepåslag - Mineralpåslag - Indløb, dobbelt - Udløb, dobbelt Indløb 300 x 300: Mellemindløb: Kapacitetsregulering er mulig Kapacitetsregulering er IKKE mulig Ved montage skal følgende regler overholdes: - Max. 1 mellemindløb pr. snegl - Placering max. 3 m fra 1. indløb - Max. snegletransportlængde = 20 m - Siloudløb skal være forsynet med spjæld - Materialevægtfylde < 0,75 Kapacitiv føler: Kan monteres på alle ind- og udløb KAPACITETER: Max. lgd.(m) Max. lgd.(m) Max. kap. Materiale Vægtfylde ved 0,75 kw ved 1,1 kw kg/time Ø 75 mm - stigning 60 mm - standardsnegl ved 280 o/m Mel 0, Korn/piller < Ø 6 0, Valset korn 0, Ø 75 mm - stigning 40 mm - standardsnegl ved 280 o/m Mineraler 1, Ø 90 mm - stigning 60 mm - standardsnegl ved 280 o/m Mel 0, Korn/piller < Ø 12 0, Valset korn 0, Ø 75 mm - stigning 60 mm - snegl for fasefodring ved 140/70 o/m Mel 0, /275 Piller < Ø 6 0, /375

28 EL-DIAGRAM ( ) Pot.meter for adjusting of motor overload limit Potentiometer for justering af motor overstrømsgrænse. NB: 1 = venstre 2 = højre Hvis spiralen kører den forkerte vej, bytes de to motorledninger.

29 RESERVEDELSLISTE /90 mm flexsnegl (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Unbrakoskrue (1) Sikringsskive (1) Skærmskive (1) Møtrik (3) Fjederskive (3) Lejehus (1) Leje (1) Lejeplade (1) Unbrakoskrue (3) Låsemøtrik (1) Flangebolt (8) Flangemøtrik (8) Overgang (1) Side (1) Studs (1) Sætskrue (8) Fjederskive (8) Møtrik (8) Dæksel (1) Tap (1) Krog (1) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

30 Gearmotor med trækaksel (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Gear 10:1 (1) Gear 20:1 (1) Skærmskive (1) Fjederskive (1) Unbrakoskrue (1) Sætskrue (4) Fjederskive (4) Møtrik (4) ,75 kw motor (1) ,1 kw motor (1) ,75 kw 2800/1400 o/m motor (1) Akseltap (1) Låsemøtrik (1) Unbrakoskrue (1) Sætskrue (2) Fjederskive (2) Spændeplade (1) Feder (1) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

31 Rør for indløb (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Tap (1) Krog (1) Lejedæksel (1) Rør (1) Kugleleje (1) Seegerring (1) Låsemøtrik (2) Unbrakoskrue (1) Unbrakoskrue (1) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

32 Snegleindløb (tegning og ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Rør (1) Tap (1) Krog (1) Kugleleje RS1 (1) Lejehus (1) Låsemøtrik M8 (2) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

33 Rør og spiral (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Rør længde 3 m Bøjning 45 PVC Bøjning 45 stål Spiral S = Spiral S = 40 Der må kun anvendes originale reservedele.

34 Mellemudløb (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Aktuator Styring Switchsæt Switch Der må kun anvendes originale reservedele.

35 35 IBRUGTAGNINGSERKLÆRING AF NEDENFOR ANFØRTE MASKINE. Underskriveren SKIOLD Sæby A/S Kjeldgaardsvej 3, 9300 Sæby, Danmark, tlf. nr erklærer hermed, at produktet: Benævnelse Type Midterudløb Ø 150 mm for 75 mm flexsnegl Midterudløb Ø 150 mm for 90 mm flexsnegl Motor 24 V AC for mellemudløb Gearmotortræk 0,75 kw 280 o/m (90 mm) Gearmotortræk 1,10 kw 280 o/m (90 mm) Gearmotortræk 0,75 kw 280 o/m (75 mm) Gearmotortræk 1,10 kw 280 o/m (75 mm) Endeindløb 300 x 300 mm for 90 mm snegl Endeindløb 300 x 300 mm for 75 mm snegl Udløb Ø 150 mm for 75/90 mm snegl SKIOLD flexsneglesystem kun må samles med: som er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser. Sæby, Danmark, den Udstedelsessted og dato Henrik Hougaard Adm. direktør

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere