INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm"

Transkript

1 CE/asn 70069DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Advarsel side Installationsværktøj side Retningslinier for indbygning af flexsnegle side Rørføring side Placering af silo side Siloudtag side Kombinationsmuligheder side Montering af flexsnegle side Samling af sneglerør side Ophængning af udløb med trækstation side Ophængning af foderlinie side Montage side Montering af sneglespiral side Fastgørelse i snegleudløb side Fastgørelse af snegl ved indløb side Dobbelt snegletræk side Montage af samlestation side Montage af mellemindløb side Indløb med variabel hældning side Montage af mellemudløb side Montage af rør for indløb side Montage af mineralpåslag side Flexsnegle i serieforbindelse side Brugervejledning side Anvendelsesområde side gangsætning side Fejlfinding side Igangsætning af snegl efter utilsigtet stop side Vedligeholdelse side Tekniske specifikationer side El-diagram side Reservedelsliste side /90 mm flexsnegl side Gearmotor med trækaksel side Rør for indløb side Snegleindløb side Rør og spiral side Mellemudløb side 34 Ibrugtagningserklæring side 35

3 3 1.0 ADVARSEL Husk ved servicering at afbryde strømmen på hovedtavlen. Montøren fjerner sikringen, inden arbejdet påbegyndes. Ved demontering af flexsneglevinding, undlad da at stå foran denne, da der kan være fare for, at spiralen sidder i spænd. Hold hænder og tøj borte fra roterende dele. Husk altid at genmontere sikkerhedsskærme. El-installation skal foretages af en autoriseret el-installatør, og DS/EN skal overholdes. Ved udvendig placering af indløb fra silo anbefales det at fuge samlingerne mellem siloovergang og indløb med silikone for at undgå eventuelle fugtproblemer. Sneglerør (plast) til flexsnegle skal ved udskiftning deponeres på en dertil godkendt losseplads eller returneres for kundens regning til leverandør i rengjort stand. Motorerne må ikke placeres udendørs, da de ikke har den dertil fornødne tætningsgrad. Ved montage af rør må disse ikke være indespændt d.v.s. låst fast i begge ender på grund af materialeudvidelse/-krympning ved skiftende temperaturer.

4 4 2.0 INSTALLATIONSVÆRKTØJ Følgende værktøj er nødvendig for installering af flexsnegle: - Bænkhammer - Håndhammer - Stige - Boremaskine - Murbor - Metalbor - Stjerne-gaffelnøgle 10/13/17/19 mm - Nedstryger eller vinkelsliber - Hulsav Ø 48/78 mm 3.0 RETNINGSLINIER FOR INDBYGNING AF FLEXSNEGLE 3.1 Rørføring Anvend så vidt muligt kun lige rørføringer. Pos. A er silo for enkelt snegletilslutning. Pos. B er silo for dobbelt snegletilslutning. Fig. 1

5 3.2 Placering af silo 5 Skema 1 og 2 viser afstanden fra siloudløb til væg for at få den ønskede højde på den vandretliggende snegleføring. Skema 1-45 bøjninger 75 mm flexsnegl

6 Skema 2: 45 bøjninger 90 mm flexsnegl 6

7 3.3 Siloudtag 7 Indløbet for snegletilslutning (75/90 mm) er forsynet med et indvendigt styrerør (pos. 1). Ved at afkorte dette mere eller mindre (med en nedstryger) er det muligt at regulere kapaciteten. Som hovedregel må styrerøret ikke afkortes mere, end at X-målet i fig. 2 er mindre end eller lig med stigningen på en sneglevinding (S-mål). Fig. 2

8 3.4 Kombinationsmuligheder 8 Der er valgfri placering af trækstationen. Den kan placeres på indløbet (skubbe materialet) eller på udløbet (trække materialet) (se fig. 3). Lejekonsol pos. 1 flyttes til 1A. Motor pos. 2 flyttes til 2A. Det er muligt at spejlvende motoren. Fig. 3 Max. hældning på snegleføringen er 45. I een snegleføring må der max. anvendes 5 45 bøjninger. En 45 bøjning = 2,5 m vandret transportlængde. Max. transportlængde: Se de tekniske specifikationer. Det anbefales altid at montere tom/fuldmelder i ind- og udløb for at reducere tiden for tomkørsel og for at forhindre blokering af snegl (se fig. 4). Pos. 1 Pos. 2 Brik slås ud med hammer. Kapacitiv føler monteres. Fig. 4

9 9 Såfremt flexsneglesystemet skal anvendes i en foderstreng, anbefales det at køre med laveste kapacitet for at sikre, at materialet kan komme ud af udløbet. Ligeledes skal der i dette tilfælde altid anvendes et kontroludløb som det sidste udløb på strengen, som er forsynet med fuldmelder til sikring af, at sneglen stopper, når det sidste trug er fyldt op. 3.5 Montering af flexsnegle Flexsneglerøret skal understøttes for hver 2,5-3 m for at mindske nedbøjningen på sneglerøret (se fig. 5). Pos. 1 Pos. 5 Vinkeljernshulskinne Rørbøjle Fig. 5 Fig Samling af sneglerør Røret er forsynet med muffe i den ene ende. For at sikre en sikker sammenkobling anbefales det at save en slids (fig. 6) på max. 30 mm længde. Muffeslangebånd pos. 4 monteres på røret pos. 2+3 (fig. 5), som skydes sammen. Det er vigtigt, at rørene vender rigtigt i forhold til transportretningen (fig. 6).

10 10 Ved udendørs rørsamlinger sikres en vandtæt samling ved at vende samlemuffens bolteflange nedad samt ved at påføre silicone. Eksempel (se fig. 7): Fig. 7

11 11 Såfremt der er tale om en linie med udløb, skal understøtningerne så vidt muligt være placeret ved udløbene (se fig. 8). Fig. 8 X betegner mindste afstand mellem to udløb. Alternativ: Såfremt der ikke er tilstrækkelige ophængsmuligheder i loft, bjælker eller lignende, kan der anvendes en bardunløsning som vist i fig. 9. Pos. 1-2 Pos. 3 Pos. 4 Bardun (wire) Wirelås Samlemuffe Fig. 9

12 12 Skal rørene gå gennem en mur, skal der bores et hul, som er ca. 50% større end sneglerøret. Der må under ingen omstændigheder være kontakt mellem mur og sneglerør. Dette for at undgå unødvendig slitage på sneglerør (se fig. 10). Fig Ophængning af udløb med trækstation Bøjle (pos. 1) skal placeres så nær udløbet som muligt. For ekstra afstivning af udløb (med eller uden motor) anvendes en fast afstivning påboltet udløbet (pos. 2) (se fig. 11). Fig. 11

13 Ophængning af foderlinie Faldrøret (teleskoprør) skal placeres i midten af foderkrybben for at kunne udnytte fodertrugets kapacitet (se fig. 12). Fig. 12

14 MONTAGE 4.1 Montering af sneglespiral Sneglespiralen leveres i en rulle med den nødvendige længde. Fjern først alle etiketter, bindetråd og lignende. Giv agt på følgende: - Undgå at beskadige spiralen. - Når spiralen retter sig ud fra rullen, kan den slå fra sig. Hvis spiralen er bøjet, skal den rettes op inden montage. Fabrikken fraråder at sammensvejse spiralvindinger. Sneglespiralen skubbes ind i røret fra indløbssiden i små ryk. Pas på, at spiralen ikke tvinder eller får et knæk (se fig. 13). Fig Fastgørelse i snegleudløb Sneglespiralen (pos. 3) trækkes ind over akslen (pos. 4) og fastspændes med krog (pos. 1). Møtrik (pos. 2) trækkes godt til (se fig. 14) - dog ikke så hårdt, at krogen (pos. 1) retter sig ud. Fig. 14

15 4.3 Fastgørelse af snegl ved indløb Der trækkes i spiralen, til det kan mærkes, at den ligger løst i sneglerøret uden spændinger af nogen art. 2. Spiralen afmærkes for afkortning. Afmærkningen skal flugte med enden af monteringsflangen (pos. 7) til trækstationen. 3. Spiralen trækkes 3-5 vindinger fri af indløbet og spærres for retur ved hjælp af et hammerskaft eller lignende. Afkortes med en nedstryger eller vinkelsliber. 4. Styrerøret monteres (se fig. 15). Røret (pos. 1) monteres på motorakslen (pos. 4) med bolt (pos. 2) og låsemøtrik (pos. 3). Hvis det senere ved idriftsætning viser sig, at kapaciteten er for lille, kan det være nødvendigt at afkorte røret efter anvisningerne i afsnit 3.3. Fig Sneglespiralen fastgøres på akseltappen med en spændeplade (pos. 5) og fastspændes. Boltene spændes hårdt. 6. Hammerskaftet fjernes, og motoren fastboltes på flangen. NB: Trækstationen kan også placeres ved udløbet (se afsnit 3.4 kombinationsmuligheder).

16 4.4 Dobbelt snegletræk 16 Dobbelt snegletræk kan anvendes f.eks. under en silo, hvor der ønskes transport af materialer i to retninger fra det samme udløb. Ved denne løsning kan der også frit vælges, om trækket skal være placeret ved indløbet eller udløbet. Fig. 16 Der er følgende montagemuligheder: - Montering af to trækstationer - En trækstation + et endeleje - To endelejer Mængdereguleringen fungerer på samme måde som ved det enkelte indløb.

17 4.5 Montage af samlestation 17 Samlestationen (fig. 17) kan forsynes med max. to snegle med endeleje eller motor. Der kan endvidere anvendes en kombination af 75/90 mm flexsnegle. Samlestationen kan også monteres i et batteri. Fig Montage af mellemindløb Fig. 18 Afdækningen (fig. 18, pos. 1) anvendes ved dosering af pelleteret materiale. Ved dosering af granuleret materiale fjernes afdækningen, hvis der er problemer med brodannelse i silo.

18 18 Mellemindløb er svære at kontrollere kapacitetsmæssigt og kan derfor give anledning til overfyldning af snegl, hvis ikke nedenstående retningslinier følges nøje. Der må kun monteres et mellemindløb på en snegl. Afstanden fra det første indløb til mellemindløbet må ikke overstige 3 m. Sneglens totale længde må ikke overstige 20 m, når der er monteret mellemindløb. Første indløb og mellemindløb skal være monteret på linie, så sneglen får et helt lige forløb til og med mellemindløbet. Materialets vægtfylde må max. være 0,75. Ved montering af indløb og mellemindløb under silorække skal siloudløbene være forsynet med lukkeskod, så der kun tages fra en silo ad gangen (gælder dog ikke ved montering i forbindelse med restbeholdere til fasefodringssystem). Hvis mellemindløbet monteres under større silo, hvorfra der doseres piller, skal aflastningsafdækningen (fig. 18, pos. 1) monteres for at mindske trykket på sneglen. Der skal monteres rør for indløbsregulering i mellemindløbet, og dette rør skal samtidig forhindre, at sneglen slår op i indløbet. Røret skal forbindes til reguleringsrøret i det første indløb efter nedenstående anvisning (fig. 19). Fig. 19

19 19 Længden af forbindelsesrøret E skal være lig centerafstanden mellem indløbene. Forbindelsesrøret føres 85 mm ind i reguleringsrørene og fastgøres ved gennemboring af 8 mm stålbolt med låsemøtrik. Fig. 20 Dobbelte mellemindløb er opbygget på samme måde som det enkelte mellemindløb og skal monteres på samme måde. 4.7 Indløb med variabel hældning Fig. 21 Rép. 1 Rép. 2 Rép. 3 Rép. 4 Rép. 5 Endedæksel med leje Akseltap Låsebolt Styrerør Spjæld Snegleindløbet kan monteres under siloen (glasfibersilo) forsynet med en specialovergang. Ved udendørs montage skal indløbet afskærmes mod regnvand, og alle samlinger tætnes med silicone for at undgå fugtindtrængen. Montage af spiral: Endedækslet med leje (rép. 1) med akseltap (rép. 2), låsebolt (rép. 3) samt styrerør (rép. 4) fjernes fra indløbet. Sneglespiralen monteres i rørføringen og fastgøres med låsebolt (rép. 3).

20 4.8 Montage af mellemudløb 20 Det anbefales at have en meter lige snegl før og efter et mellemudløb af hensyn til spiralens forløb gennem udløbet. Der kan monteres spindelmotor for automatisk åbne-/lukkefunktion, og der kan endvidere monteres switche for indikering af aktuel position (fig. 22). NB: Det kan være nødvendigt at justere switcharmens position for korrekt funktion. Se el-diagrammet for tilslutning. Fig. 22

21 4.9 Montage af rør for indløb 21 Ved anvendelse af rør for indløb (pos. 1) kan flexsneglen anvendes i en plansilo. Advarsel. Ved anvendelse i plansilo SKAL sikkerhedsgitter (pos. 2) være monteret. Ved montage af indløb Q20 (pos. 3) er der mulighed for montage på silo eller lignende. Fig. 23

22 4.10 Montage af mineralpåslag 22 Rép. 1 Gavlplade (1) Rép. 2 Snegletrug (1) Rép. 3 Sideplade (1) Rép. 4 Sideplade (1) Rép. 5 Gavlplade (1) Rép. 6 Tilslutningsflange (1) Rép. 7 Indvendigt styrerør for spiral (1) Rép. 8 Trækstation (1) Rép. 9 Lem (1). Monteres på trækstationen. Alle dele samles med M6x16 flangebolte med tilhørende møtrikker. Fig. 24

23 FLEXSNEGLE SERIEFORBINDELSE Såfremt een sneglelængde ikke er tilstrækkelig, kan sneglene sættes I serieforbindelse (se fig. 25). Fig Indløb under silo: Mængderegulering sættes på min. kapacitet (se fig. 26). 2. Indløb nr. 2 sættes på max. kapacitet (rép. 1, fig. 26). 3. Udløbet forsynes med kapacitiv føler, som afbryder, hvis materialet hober sig op. Fig. 26 Rép. 1: Max. kapacitet Rép. 2: Min. kapacitet

24 BRUGERVEJLEDNING 6.1 Anvendelsesområde Flexsnegle kan anvendes til fodertransport på følgende områder: - Melede produkter - Piller indtil Ø 6 mm i diameter med Ø 75 mm snegl - Piller indtil Ø 12 m i diameter med Ø 90 mm snegl - Valsede produkter Flexsneglen egner sig ikke til transport af STÆRKT SLIDENDE materialer samt piller og granulater med en diameter på over henholdsvis Ø 6 og Ø 12 mm. 6.2 Igangsætning Før opstart af flexsneglen kontrolleres følgende: At der ikke findes fremmedlegemer i sneglene. At sneglene kører den rigtige vej. Hvis ikke, ombyttes to ledninger i motoren. At startrækkefølgen er den korrekte. Som tommelfingerregel skal den sidste snegl i en række altid startes først og så fremdeles.

25 Fejlfinding Konstateret fejl, årsag og udbedring af fejl Transportsystemet vil ikke køre: - Ingen strøm. Kontroller ledningsnettet. - Kapacitiv føler aktiveret. Kontroller udløbet. - Kapacitiv føler defekt. Udskift føleren. - Motor defekt. Udskift motoren. Motor overbelastet: - Motor for lille. Anvend anbefalede motorstørrelse. - Snegl blokeret. Kontroller sneglelinie. - Defekt motor. Udskift motoren. Motoren kører. Sneglen står stille: - Spiral knækket. Skift spiralen. - Spiral gået løs på akslen. Spiralen fastspændes. Sneglen slider hul på lige rør: - Spiral bøjet. Spiralen rettes. Grater fjernes. Hul i albue på spiralbøjning: - Spiral for lang. Spiralen afkortes. Sneglen kører ujævnt: - Lejer defekte. Lejer skiftes. - Spiral for lang. Spiral afkortes. - Unøjagtig rørsamling. Nødvendigt med flere understøtninger. - Rør gennemslidt. Rør udskiftes.

26 Igangsætning af snegl efter utilsigtet stop Ved prøveopstart startes den sidste snegl (snegl ved slutudløb) først og så fremdeles. 6.5 Vedligeholdelse Lejerne er levetidssmurte.

27 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Arbejdstemperatur: Trækstation: Gearmotor 0,75 kw - n ud = 280 o/m - max. 2,5 amp. Gearmotor 1,10 kw - n ud = 280 o/m - max. 3,5 amp. Montage trækstation: Begge trækstationer kan monteres på IND- eller UDLØB samt på: - Møllepåslag - Mineralpåslag - Indløb, dobbelt - Udløb, dobbelt Indløb 300 x 300: Mellemindløb: Kapacitetsregulering er mulig Kapacitetsregulering er IKKE mulig Ved montage skal følgende regler overholdes: - Max. 1 mellemindløb pr. snegl - Placering max. 3 m fra 1. indløb - Max. snegletransportlængde = 20 m - Siloudløb skal være forsynet med spjæld - Materialevægtfylde < 0,75 Kapacitiv føler: Kan monteres på alle ind- og udløb KAPACITETER: Max. lgd.(m) Max. lgd.(m) Max. kap. Materiale Vægtfylde ved 0,75 kw ved 1,1 kw kg/time Ø 75 mm - stigning 60 mm - standardsnegl ved 280 o/m Mel 0, Korn/piller < Ø 6 0, Valset korn 0, Ø 75 mm - stigning 40 mm - standardsnegl ved 280 o/m Mineraler 1, Ø 90 mm - stigning 60 mm - standardsnegl ved 280 o/m Mel 0, Korn/piller < Ø 12 0, Valset korn 0, Ø 75 mm - stigning 60 mm - snegl for fasefodring ved 140/70 o/m Mel 0, /275 Piller < Ø 6 0, /375

28 EL-DIAGRAM ( ) Pot.meter for adjusting of motor overload limit Potentiometer for justering af motor overstrømsgrænse. NB: 1 = venstre 2 = højre Hvis spiralen kører den forkerte vej, bytes de to motorledninger.

29 RESERVEDELSLISTE /90 mm flexsnegl (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Unbrakoskrue (1) Sikringsskive (1) Skærmskive (1) Møtrik (3) Fjederskive (3) Lejehus (1) Leje (1) Lejeplade (1) Unbrakoskrue (3) Låsemøtrik (1) Flangebolt (8) Flangemøtrik (8) Overgang (1) Side (1) Studs (1) Sætskrue (8) Fjederskive (8) Møtrik (8) Dæksel (1) Tap (1) Krog (1) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

30 Gearmotor med trækaksel (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Gear 10:1 (1) Gear 20:1 (1) Skærmskive (1) Fjederskive (1) Unbrakoskrue (1) Sætskrue (4) Fjederskive (4) Møtrik (4) ,75 kw motor (1) ,1 kw motor (1) ,75 kw 2800/1400 o/m motor (1) Akseltap (1) Låsemøtrik (1) Unbrakoskrue (1) Sætskrue (2) Fjederskive (2) Spændeplade (1) Feder (1) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

31 Rør for indløb (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Tap (1) Krog (1) Lejedæksel (1) Rør (1) Kugleleje (1) Seegerring (1) Låsemøtrik (2) Unbrakoskrue (1) Unbrakoskrue (1) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

32 Snegleindløb (tegning og ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Rør (1) Tap (1) Krog (1) Kugleleje RS1 (1) Lejehus (1) Låsemøtrik M8 (2) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

33 Rør og spiral (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Rør længde 3 m Bøjning 45 PVC Bøjning 45 stål Spiral S = Spiral S = 40 Der må kun anvendes originale reservedele.

34 Mellemudløb (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Aktuator Styring Switchsæt Switch Der må kun anvendes originale reservedele.

35 35 IBRUGTAGNINGSERKLÆRING AF NEDENFOR ANFØRTE MASKINE. Underskriveren SKIOLD Sæby A/S Kjeldgaardsvej 3, 9300 Sæby, Danmark, tlf. nr erklærer hermed, at produktet: Benævnelse Type Midterudløb Ø 150 mm for 75 mm flexsnegl Midterudløb Ø 150 mm for 90 mm flexsnegl Motor 24 V AC for mellemudløb Gearmotortræk 0,75 kw 280 o/m (90 mm) Gearmotortræk 1,10 kw 280 o/m (90 mm) Gearmotortræk 0,75 kw 280 o/m (75 mm) Gearmotortræk 1,10 kw 280 o/m (75 mm) Endeindløb 300 x 300 mm for 90 mm snegl Endeindløb 300 x 300 mm for 75 mm snegl Udløb Ø 150 mm for 75/90 mm snegl SKIOLD flexsneglesystem kun må samles med: som er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser. Sæby, Danmark, den Udstedelsessted og dato Henrik Hougaard Adm. direktør

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500 REV. 2 / 08.11.11 CE/asn 70003DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500 TYPE NR. 590027, 590030, 590032 OG 590034 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ADVARSEL side 2 2.0 MONTAGE side 3 2.1 Fundament side 3 2.2 Installationsværktøj

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER REV. 4 / 02.04.13 SMH/jj 70139DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER TYPE NR. 200114 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0 ADVARSEL... 3 4.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Konusblander 119000467

INSTRUKTIONSBOG. Konusblander 119000467 REV. 3 / 08.11.2011 CE/KS/JJ 700145DK SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Denmark Tel.: +45 99 89 88 87 Fax: +45 99 89 88 77 skiold@skiold.com www.skiold.com INSTRUKTIONSBOG Konusblander 119000467

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

SIRA FJEDERBALANCER BETJENINGSVEJLEDNING. SPECIFIKATIONER Model: Kapacitet: Kabellængde: Netto vægt: Minimum Maximum kg. kg. meter kg.

SIRA FJEDERBALANCER BETJENINGSVEJLEDNING. SPECIFIKATIONER Model: Kapacitet: Kabellængde: Netto vægt: Minimum Maximum kg. kg. meter kg. SIRA FJEDERBALANCER BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Model: Kapacitet: Kabellængde: Netto vægt: Minimum Maximum kg. kg. meter kg. FLEX-15 9,0 15,0 1,3 3,8 FLEX-22 15,0 22,0 1,5 7,2 FLEX-30 22,0 30,0

Læs mere

Moderne Kornbehandling ApS Hans Jensens Vej Tørring Tlf.: Mobil:

Moderne Kornbehandling ApS Hans Jensens Vej Tørring Tlf.: Mobil: 1 VIGTIGE OPLYSNINGER... 2 1.1 Værktøj... 2 1.2 Bolte... 2 2 SAMLING AF SILOBUND... 3 2.1 Ramme... 3 2.2 Ben... 4 2.3 Bundplader... 5 2.4 Forstærkninger... 7 2.5 Udløb... 9 2.6 Sideplader... 10 2.7 Mandeluge...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 8 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Moderne Kornbehandling ApS Hans Jensens Vej Tørring Tlf.: Mobil:

Moderne Kornbehandling ApS Hans Jensens Vej Tørring Tlf.: Mobil: 1 VIGTIGE OPLYSNINGER... 2 1.1 Værktøj... 2 1.2 Bolte... 2 2 SAMLING AF SILOBUND... 3 2.1 Ramme... 3 2.2 Ben... 4 2.3 Bundplader... 5 2.3.1 Spånpladeoverbygning... 6 2.3.2 Ståloverbygning... 6 2.4 Forstærkninger...

Læs mere

Brugervejledning SRL 60

Brugervejledning SRL 60 Brugervejledning SRL 60 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 3 Sikkerhedshenvisninger... 3 Piktogramforklaring... 4 Restrisiko... 4 Specifikationer... 5 Delbetegnelser... 6 Montering... 8 Elektrisk

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE AJLEPUMPE 4

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE AJLEPUMPE 4 BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE AJLEPUMPE 4 november 2010 1 KIMADAN A/S AJLEPUMPE KIMADAN A/S AJLEPUMPE 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for AJLEPUMPE 4 Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

FR 60 PE KÆDETRANSPORTØR

FR 60 PE KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 20 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Montagevejledning Udsugning Ø600

Montagevejledning Udsugning Ø600 Montageblad side 1/13 DK Montagevejledning Udsugning Ø600 T:\Montageblade\Vent\DK\_DK_Udsugning_Ø600\_DK_UDSUGNING_Ø600.fm Montageblad side 2/13 Montagevejledning - Udsugning Udsnit af rør Skinner på rør

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

PAJ Kornkaster T 1S Til transport af korn, gødning, majs, sand og kerner m.m.

PAJ Kornkaster T 1S Til transport af korn, gødning, majs, sand og kerner m.m. PAJ Kornkaster T 1S Til transport af korn, gødning, majs, sand og kerner m.m. Motor Kapacitet Kastelængde Kastehøjde 11 kw 1500 omdr/min 3 fod 100 m³/h 22 m 7 m Vægt 455 kg Mål l x b x h 1.200 x 1.100

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER REV. 3 / 08.08.2011 HH/jj 70141DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER TYPE WB500 (1700040) 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Montagevejledning Udsugning Ø800

Montagevejledning Udsugning Ø800 Montageblad side 1/15 DK Montagevejledning Udsugning Ø800 T:\Montageblade\Vent\FrameMaker\DK\_DK_Udsugning_Ø800\_DK_UDSUGNING_Ø800.fm Montageblad side 2/15 Montagevejledning - Udsugning Udsnit af rør Skinner

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

AGRO. Produktkatalog. www.jema.as

AGRO. Produktkatalog. www.jema.as Produktkatalog www.jema.as JEA DRY PIT er en ophængt modul-korngrav, som er udviklet med hensigt på at give optimale betingelser for servicering og for at undgå vand i korngraven. Stålgraven skal hænge

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100

REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100 REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2.0.0 FIGURER...3 3.0.0 ADVARSEL...3 4.0.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...4 5.0.0 MONTAGE...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-rørforbindelse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Tilbehør. Til montøren

Monteringsvejledning. Kaskade-rørforbindelse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Tilbehør. Til montøren Monteringsvejledning Tilbehør Kaskade-rørforbindelse Logano plus GB32 (Dobbeltkedel) Til montøren Skal læses omhyggeligt igennem før montering og service. 6 720 68 306-03/2008 DK Indholdsfortegnelse Opstilling..................................................

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

BM Påslag TIL OPBEVARING OG TRANSPORT. MORREVEJ 7 TVIS DK-7500 HOLSTEBRO Tlf. +45 97 43 50 66 Fax +45 97 43 50 49 www.bmsilo.com info@bmsilo.

BM Påslag TIL OPBEVARING OG TRANSPORT. MORREVEJ 7 TVIS DK-7500 HOLSTEBRO Tlf. +45 97 43 50 66 Fax +45 97 43 50 49 www.bmsilo.com info@bmsilo. BM Påslag TIL OPBEVARING OG TRANSPORT MORREVEJ 7 TVIS DK-7500 HOLSTEBRO Tlf. +45 97 43 50 66 Fax +45 97 43 50 49 www.bmsilo.com info@bmsilo.com BM Silofabrik ApS har 40 års erfaring i fremstilling af produkter

Læs mere

FREMA MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING FR 330 ELEVATOR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed. 3. Montage. 4.

FREMA MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING FR 330 ELEVATOR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed. 3. Montage. 4. Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Fejlfinding 6. Garanti Bilag reservedelstegning: Side 2 af 14 1. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL Læs denne manual omhyggeligt inden du starter med at bruge scooteren. Tak fordi du har købt Strada 3 hjulet el scooter. Vi håber du får store glæden af den. Læs denne

Læs mere

KBE ELEVATOR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed. 3. Montage. 4. Brugsvejledning. 5. Fejlfinding. 6.

KBE ELEVATOR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed. 3. Montage. 4. Brugsvejledning. 5. Fejlfinding. 6. Side 1 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Fejlfinding 6. Garanti Bilag reservedelstegning: 92832-505 92832-502 92832-500 92832-501 92832-503

Læs mere

M-1036_DK MONTAGE VEJLEDNING. ACO FUNKI A/S Kirkevænget 5 DK-7400 Herning. Tel Fax

M-1036_DK MONTAGE VEJLEDNING. ACO FUNKI A/S Kirkevænget 5 DK-7400 Herning. Tel Fax MONTAGE VEJLEDNING BABYFEEDER ACO FUNKI A/S Kirkevænget 5 DK-7400 Herning Tel. +45 9711 9600 Fax +45 9711 9677 www.acofunki.com Danish Design I German Quality I Global Experience Stykliste * Bolt pose

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo SAMLEVEJLEDNING Quatro silo Version 2.0 Nørrevangen 7 DK-9631 Gedsted Tlf. +45 98645222 Fax. +45 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk 1 Denne vejledning henvender sig alene til fagfolk

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Monterings- & brugervejledning. Læs denne vejledning grundigt før de tager rollatoren i brug. Hafnia TYPE 148. P. Andersen & Søn A/S

Monterings- & brugervejledning. Læs denne vejledning grundigt før de tager rollatoren i brug. Hafnia TYPE 148. P. Andersen & Søn A/S Monterings- & brugervejledning Læs denne vejledning grundigt før de tager rollatoren i brug P. Andersen & Søn A/S HJÆLPEMIDLER Hafnia TYPE 148 Tak fordi de valgte HAFNIA rollatoren Inden rollatoren kan

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016

Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016 Brugsanvisning Varenr.: 9027791 Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

JASOPELS SKINDRENSER T3

JASOPELS SKINDRENSER T3 BRUGERMANUAL JASOPELS SKINDRENSER T3 VARENR. 32300014 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring............................................................................

Læs mere

Exclusive drivhus. Samlevejledning. Med hængslet dør DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf

Exclusive drivhus. Samlevejledning. Med hængslet dør DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf Exclusive drivhus Samlevejledning Med hængslet dør C B A MODEL A (mm) B (mm) C (mm) 229 GB007 ikke DK 02 GB00 9,0 m² 2990 22 GB02 ikke DK 729 GB0,2 m² DAVIDSENshop.dk Industrivej - 80 Vamdrup Tlf. 78 77

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

/ MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual

/ MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual 2018.1 / MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup 86 82 20 88 INDHOLD Indholdsfortegnelse kommer senere! 1 1 3 3 4 5 7 8 10 13 14 15 16 16 17

Læs mere

BM Bøjelige snegle SKÅNSOM TRANSPORT OVER KORTE OG LANGE AFSTANDE

BM Bøjelige snegle SKÅNSOM TRANSPORT OVER KORTE OG LANGE AFSTANDE BM Bøjelige snegle SKÅNSOM TRANSPORT OVER KORTE OG LANGE AFSTANDE MORREVEJ 7 TVIS DK-7500 HOLSTEBRO Tlf. +45 97 43 50 66 Fax +45 97 43 50 49 www.bmsilo.com info@bmsilo.com BM Silofabrik ApS har 40 års

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Trækspil, 12V kg kg

Trækspil, 12V kg kg Original brugsanvisning Varenr 9018291 og 9046681 Trækspil, 12V - 907 kg 1.360 kg Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trækspil, 12V 907 kg (varenr 9018291),

Læs mere

Montagevejledning for frilands spær

Montagevejledning for frilands spær Dette er til frilandsopsætning med 2 rækker sol paneler i 15 eller 30 grader og på to ben. Afstand spær center Det er vigtig at kende afstanden mellem spærene til frilandsopsætningen. Afstanden må max.

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

DK Brugsvejledning 3-9. Vægføringssystem

DK Brugsvejledning 3-9. Vægføringssystem DK Brugsvejledning 3-9 Vægføringssystem 1 2 Montageeksempel: 1 2 DANSK Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel om generel fare Advarsel om farlig elektrisk spænding Advarsel om varm overflade Maskine

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

KBE 60/80 KOPELEVATOR MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING

KBE 60/80 KOPELEVATOR MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING Side 1 af 15 KBE 60/80 KOPELEVATOR MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING Side 2 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Fejlfinding 6. Garanti Side

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

S T R A NGKO TEKNISK VEJLEDNING. STEEL LINE 30 extra 1. udgave Maj 2004

S T R A NGKO TEKNISK VEJLEDNING. STEEL LINE 30 extra 1. udgave Maj 2004 S T R A NGKO 8585 000 STEEL LINE 30 extra 1. udgave Maj 2004 1. INDLEDNING...2 1.1. Installation og service...2 2. MONTAGE VEJLEDNING...2 2.1. Montage af panelkasse...3 2.2. Montage af endeafslutningsmoduler...7

Læs mere

Før montering af skorstenen påbegyndes, skal det sikres, at ildstedet er korrekt opstillet. Følgende hensyn er væsentlige i denne forbindelse:

Før montering af skorstenen påbegyndes, skal det sikres, at ildstedet er korrekt opstillet. Følgende hensyn er væsentlige i denne forbindelse: MONTERINGSANVISNING Vento Premium OPSTILLING AF ILDSTEDET Før montering af skorstenen påbegyndes, skal det sikres, at ildstedet er korrekt opstillet. Følgende hensyn er væsentlige i denne forbindelse:

Læs mere

T 35 PLANMIXER Jan. 2002

T 35 PLANMIXER Jan. 2002 T 35 PLANMIXER Jan. 2002 1 Thyregod A/S.. Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Bøjelig snegl type 75 med kileremtræk med hvide PVC-rør

Bøjelig snegl type 75 med kileremtræk med hvide PVC-rør Bøjelig snegl type 75 med kileremtræk med hvide PVC-rør Nedenstående er priseksempler på 75 mm bøjelig snegl i forskellige længder, bestående af: indløb med kileremtræk og motor; udløb Ø-150 mm; snegl

Læs mere

TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: DK montagevejledning 2015/01

TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: DK montagevejledning 2015/01 TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: 12052 DK montagevejledning 2015/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Vaskemaskine. EKKO maskiner A/S. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker

Vaskemaskine. EKKO maskiner A/S. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker EKKO maskiner A/S Pottemagervej 14, DK-7100 Vejle. Telf. : + 45 75 88 19 11 Telefax: + 45 75 88 22 05 www.ekkoas.dk. E-mail: ekko@ekkoas.dk Vaskemaskine. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker Vaskemaskine

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere