INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm"

Transkript

1 CE/asn 70069DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Advarsel side Installationsværktøj side Retningslinier for indbygning af flexsnegle side Rørføring side Placering af silo side Siloudtag side Kombinationsmuligheder side Montering af flexsnegle side Samling af sneglerør side Ophængning af udløb med trækstation side Ophængning af foderlinie side Montage side Montering af sneglespiral side Fastgørelse i snegleudløb side Fastgørelse af snegl ved indløb side Dobbelt snegletræk side Montage af samlestation side Montage af mellemindløb side Indløb med variabel hældning side Montage af mellemudløb side Montage af rør for indløb side Montage af mineralpåslag side Flexsnegle i serieforbindelse side Brugervejledning side Anvendelsesområde side gangsætning side Fejlfinding side Igangsætning af snegl efter utilsigtet stop side Vedligeholdelse side Tekniske specifikationer side El-diagram side Reservedelsliste side /90 mm flexsnegl side Gearmotor med trækaksel side Rør for indløb side Snegleindløb side Rør og spiral side Mellemudløb side 34 Ibrugtagningserklæring side 35

3 3 1.0 ADVARSEL Husk ved servicering at afbryde strømmen på hovedtavlen. Montøren fjerner sikringen, inden arbejdet påbegyndes. Ved demontering af flexsneglevinding, undlad da at stå foran denne, da der kan være fare for, at spiralen sidder i spænd. Hold hænder og tøj borte fra roterende dele. Husk altid at genmontere sikkerhedsskærme. El-installation skal foretages af en autoriseret el-installatør, og DS/EN skal overholdes. Ved udvendig placering af indløb fra silo anbefales det at fuge samlingerne mellem siloovergang og indløb med silikone for at undgå eventuelle fugtproblemer. Sneglerør (plast) til flexsnegle skal ved udskiftning deponeres på en dertil godkendt losseplads eller returneres for kundens regning til leverandør i rengjort stand. Motorerne må ikke placeres udendørs, da de ikke har den dertil fornødne tætningsgrad. Ved montage af rør må disse ikke være indespændt d.v.s. låst fast i begge ender på grund af materialeudvidelse/-krympning ved skiftende temperaturer.

4 4 2.0 INSTALLATIONSVÆRKTØJ Følgende værktøj er nødvendig for installering af flexsnegle: - Bænkhammer - Håndhammer - Stige - Boremaskine - Murbor - Metalbor - Stjerne-gaffelnøgle 10/13/17/19 mm - Nedstryger eller vinkelsliber - Hulsav Ø 48/78 mm 3.0 RETNINGSLINIER FOR INDBYGNING AF FLEXSNEGLE 3.1 Rørføring Anvend så vidt muligt kun lige rørføringer. Pos. A er silo for enkelt snegletilslutning. Pos. B er silo for dobbelt snegletilslutning. Fig. 1

5 3.2 Placering af silo 5 Skema 1 og 2 viser afstanden fra siloudløb til væg for at få den ønskede højde på den vandretliggende snegleføring. Skema 1-45 bøjninger 75 mm flexsnegl

6 Skema 2: 45 bøjninger 90 mm flexsnegl 6

7 3.3 Siloudtag 7 Indløbet for snegletilslutning (75/90 mm) er forsynet med et indvendigt styrerør (pos. 1). Ved at afkorte dette mere eller mindre (med en nedstryger) er det muligt at regulere kapaciteten. Som hovedregel må styrerøret ikke afkortes mere, end at X-målet i fig. 2 er mindre end eller lig med stigningen på en sneglevinding (S-mål). Fig. 2

8 3.4 Kombinationsmuligheder 8 Der er valgfri placering af trækstationen. Den kan placeres på indløbet (skubbe materialet) eller på udløbet (trække materialet) (se fig. 3). Lejekonsol pos. 1 flyttes til 1A. Motor pos. 2 flyttes til 2A. Det er muligt at spejlvende motoren. Fig. 3 Max. hældning på snegleføringen er 45. I een snegleføring må der max. anvendes 5 45 bøjninger. En 45 bøjning = 2,5 m vandret transportlængde. Max. transportlængde: Se de tekniske specifikationer. Det anbefales altid at montere tom/fuldmelder i ind- og udløb for at reducere tiden for tomkørsel og for at forhindre blokering af snegl (se fig. 4). Pos. 1 Pos. 2 Brik slås ud med hammer. Kapacitiv føler monteres. Fig. 4

9 9 Såfremt flexsneglesystemet skal anvendes i en foderstreng, anbefales det at køre med laveste kapacitet for at sikre, at materialet kan komme ud af udløbet. Ligeledes skal der i dette tilfælde altid anvendes et kontroludløb som det sidste udløb på strengen, som er forsynet med fuldmelder til sikring af, at sneglen stopper, når det sidste trug er fyldt op. 3.5 Montering af flexsnegle Flexsneglerøret skal understøttes for hver 2,5-3 m for at mindske nedbøjningen på sneglerøret (se fig. 5). Pos. 1 Pos. 5 Vinkeljernshulskinne Rørbøjle Fig. 5 Fig Samling af sneglerør Røret er forsynet med muffe i den ene ende. For at sikre en sikker sammenkobling anbefales det at save en slids (fig. 6) på max. 30 mm længde. Muffeslangebånd pos. 4 monteres på røret pos. 2+3 (fig. 5), som skydes sammen. Det er vigtigt, at rørene vender rigtigt i forhold til transportretningen (fig. 6).

10 10 Ved udendørs rørsamlinger sikres en vandtæt samling ved at vende samlemuffens bolteflange nedad samt ved at påføre silicone. Eksempel (se fig. 7): Fig. 7

11 11 Såfremt der er tale om en linie med udløb, skal understøtningerne så vidt muligt være placeret ved udløbene (se fig. 8). Fig. 8 X betegner mindste afstand mellem to udløb. Alternativ: Såfremt der ikke er tilstrækkelige ophængsmuligheder i loft, bjælker eller lignende, kan der anvendes en bardunløsning som vist i fig. 9. Pos. 1-2 Pos. 3 Pos. 4 Bardun (wire) Wirelås Samlemuffe Fig. 9

12 12 Skal rørene gå gennem en mur, skal der bores et hul, som er ca. 50% større end sneglerøret. Der må under ingen omstændigheder være kontakt mellem mur og sneglerør. Dette for at undgå unødvendig slitage på sneglerør (se fig. 10). Fig Ophængning af udløb med trækstation Bøjle (pos. 1) skal placeres så nær udløbet som muligt. For ekstra afstivning af udløb (med eller uden motor) anvendes en fast afstivning påboltet udløbet (pos. 2) (se fig. 11). Fig. 11

13 Ophængning af foderlinie Faldrøret (teleskoprør) skal placeres i midten af foderkrybben for at kunne udnytte fodertrugets kapacitet (se fig. 12). Fig. 12

14 MONTAGE 4.1 Montering af sneglespiral Sneglespiralen leveres i en rulle med den nødvendige længde. Fjern først alle etiketter, bindetråd og lignende. Giv agt på følgende: - Undgå at beskadige spiralen. - Når spiralen retter sig ud fra rullen, kan den slå fra sig. Hvis spiralen er bøjet, skal den rettes op inden montage. Fabrikken fraråder at sammensvejse spiralvindinger. Sneglespiralen skubbes ind i røret fra indløbssiden i små ryk. Pas på, at spiralen ikke tvinder eller får et knæk (se fig. 13). Fig Fastgørelse i snegleudløb Sneglespiralen (pos. 3) trækkes ind over akslen (pos. 4) og fastspændes med krog (pos. 1). Møtrik (pos. 2) trækkes godt til (se fig. 14) - dog ikke så hårdt, at krogen (pos. 1) retter sig ud. Fig. 14

15 4.3 Fastgørelse af snegl ved indløb Der trækkes i spiralen, til det kan mærkes, at den ligger løst i sneglerøret uden spændinger af nogen art. 2. Spiralen afmærkes for afkortning. Afmærkningen skal flugte med enden af monteringsflangen (pos. 7) til trækstationen. 3. Spiralen trækkes 3-5 vindinger fri af indløbet og spærres for retur ved hjælp af et hammerskaft eller lignende. Afkortes med en nedstryger eller vinkelsliber. 4. Styrerøret monteres (se fig. 15). Røret (pos. 1) monteres på motorakslen (pos. 4) med bolt (pos. 2) og låsemøtrik (pos. 3). Hvis det senere ved idriftsætning viser sig, at kapaciteten er for lille, kan det være nødvendigt at afkorte røret efter anvisningerne i afsnit 3.3. Fig Sneglespiralen fastgøres på akseltappen med en spændeplade (pos. 5) og fastspændes. Boltene spændes hårdt. 6. Hammerskaftet fjernes, og motoren fastboltes på flangen. NB: Trækstationen kan også placeres ved udløbet (se afsnit 3.4 kombinationsmuligheder).

16 4.4 Dobbelt snegletræk 16 Dobbelt snegletræk kan anvendes f.eks. under en silo, hvor der ønskes transport af materialer i to retninger fra det samme udløb. Ved denne løsning kan der også frit vælges, om trækket skal være placeret ved indløbet eller udløbet. Fig. 16 Der er følgende montagemuligheder: - Montering af to trækstationer - En trækstation + et endeleje - To endelejer Mængdereguleringen fungerer på samme måde som ved det enkelte indløb.

17 4.5 Montage af samlestation 17 Samlestationen (fig. 17) kan forsynes med max. to snegle med endeleje eller motor. Der kan endvidere anvendes en kombination af 75/90 mm flexsnegle. Samlestationen kan også monteres i et batteri. Fig Montage af mellemindløb Fig. 18 Afdækningen (fig. 18, pos. 1) anvendes ved dosering af pelleteret materiale. Ved dosering af granuleret materiale fjernes afdækningen, hvis der er problemer med brodannelse i silo.

18 18 Mellemindløb er svære at kontrollere kapacitetsmæssigt og kan derfor give anledning til overfyldning af snegl, hvis ikke nedenstående retningslinier følges nøje. Der må kun monteres et mellemindløb på en snegl. Afstanden fra det første indløb til mellemindløbet må ikke overstige 3 m. Sneglens totale længde må ikke overstige 20 m, når der er monteret mellemindløb. Første indløb og mellemindløb skal være monteret på linie, så sneglen får et helt lige forløb til og med mellemindløbet. Materialets vægtfylde må max. være 0,75. Ved montering af indløb og mellemindløb under silorække skal siloudløbene være forsynet med lukkeskod, så der kun tages fra en silo ad gangen (gælder dog ikke ved montering i forbindelse med restbeholdere til fasefodringssystem). Hvis mellemindløbet monteres under større silo, hvorfra der doseres piller, skal aflastningsafdækningen (fig. 18, pos. 1) monteres for at mindske trykket på sneglen. Der skal monteres rør for indløbsregulering i mellemindløbet, og dette rør skal samtidig forhindre, at sneglen slår op i indløbet. Røret skal forbindes til reguleringsrøret i det første indløb efter nedenstående anvisning (fig. 19). Fig. 19

19 19 Længden af forbindelsesrøret E skal være lig centerafstanden mellem indløbene. Forbindelsesrøret føres 85 mm ind i reguleringsrørene og fastgøres ved gennemboring af 8 mm stålbolt med låsemøtrik. Fig. 20 Dobbelte mellemindløb er opbygget på samme måde som det enkelte mellemindløb og skal monteres på samme måde. 4.7 Indløb med variabel hældning Fig. 21 Rép. 1 Rép. 2 Rép. 3 Rép. 4 Rép. 5 Endedæksel med leje Akseltap Låsebolt Styrerør Spjæld Snegleindløbet kan monteres under siloen (glasfibersilo) forsynet med en specialovergang. Ved udendørs montage skal indløbet afskærmes mod regnvand, og alle samlinger tætnes med silicone for at undgå fugtindtrængen. Montage af spiral: Endedækslet med leje (rép. 1) med akseltap (rép. 2), låsebolt (rép. 3) samt styrerør (rép. 4) fjernes fra indløbet. Sneglespiralen monteres i rørføringen og fastgøres med låsebolt (rép. 3).

20 4.8 Montage af mellemudløb 20 Det anbefales at have en meter lige snegl før og efter et mellemudløb af hensyn til spiralens forløb gennem udløbet. Der kan monteres spindelmotor for automatisk åbne-/lukkefunktion, og der kan endvidere monteres switche for indikering af aktuel position (fig. 22). NB: Det kan være nødvendigt at justere switcharmens position for korrekt funktion. Se el-diagrammet for tilslutning. Fig. 22

21 4.9 Montage af rør for indløb 21 Ved anvendelse af rør for indløb (pos. 1) kan flexsneglen anvendes i en plansilo. Advarsel. Ved anvendelse i plansilo SKAL sikkerhedsgitter (pos. 2) være monteret. Ved montage af indløb Q20 (pos. 3) er der mulighed for montage på silo eller lignende. Fig. 23

22 4.10 Montage af mineralpåslag 22 Rép. 1 Gavlplade (1) Rép. 2 Snegletrug (1) Rép. 3 Sideplade (1) Rép. 4 Sideplade (1) Rép. 5 Gavlplade (1) Rép. 6 Tilslutningsflange (1) Rép. 7 Indvendigt styrerør for spiral (1) Rép. 8 Trækstation (1) Rép. 9 Lem (1). Monteres på trækstationen. Alle dele samles med M6x16 flangebolte med tilhørende møtrikker. Fig. 24

23 FLEXSNEGLE SERIEFORBINDELSE Såfremt een sneglelængde ikke er tilstrækkelig, kan sneglene sættes I serieforbindelse (se fig. 25). Fig Indløb under silo: Mængderegulering sættes på min. kapacitet (se fig. 26). 2. Indløb nr. 2 sættes på max. kapacitet (rép. 1, fig. 26). 3. Udløbet forsynes med kapacitiv føler, som afbryder, hvis materialet hober sig op. Fig. 26 Rép. 1: Max. kapacitet Rép. 2: Min. kapacitet

24 BRUGERVEJLEDNING 6.1 Anvendelsesområde Flexsnegle kan anvendes til fodertransport på følgende områder: - Melede produkter - Piller indtil Ø 6 mm i diameter med Ø 75 mm snegl - Piller indtil Ø 12 m i diameter med Ø 90 mm snegl - Valsede produkter Flexsneglen egner sig ikke til transport af STÆRKT SLIDENDE materialer samt piller og granulater med en diameter på over henholdsvis Ø 6 og Ø 12 mm. 6.2 Igangsætning Før opstart af flexsneglen kontrolleres følgende: At der ikke findes fremmedlegemer i sneglene. At sneglene kører den rigtige vej. Hvis ikke, ombyttes to ledninger i motoren. At startrækkefølgen er den korrekte. Som tommelfingerregel skal den sidste snegl i en række altid startes først og så fremdeles.

25 Fejlfinding Konstateret fejl, årsag og udbedring af fejl Transportsystemet vil ikke køre: - Ingen strøm. Kontroller ledningsnettet. - Kapacitiv føler aktiveret. Kontroller udløbet. - Kapacitiv føler defekt. Udskift føleren. - Motor defekt. Udskift motoren. Motor overbelastet: - Motor for lille. Anvend anbefalede motorstørrelse. - Snegl blokeret. Kontroller sneglelinie. - Defekt motor. Udskift motoren. Motoren kører. Sneglen står stille: - Spiral knækket. Skift spiralen. - Spiral gået løs på akslen. Spiralen fastspændes. Sneglen slider hul på lige rør: - Spiral bøjet. Spiralen rettes. Grater fjernes. Hul i albue på spiralbøjning: - Spiral for lang. Spiralen afkortes. Sneglen kører ujævnt: - Lejer defekte. Lejer skiftes. - Spiral for lang. Spiral afkortes. - Unøjagtig rørsamling. Nødvendigt med flere understøtninger. - Rør gennemslidt. Rør udskiftes.

26 Igangsætning af snegl efter utilsigtet stop Ved prøveopstart startes den sidste snegl (snegl ved slutudløb) først og så fremdeles. 6.5 Vedligeholdelse Lejerne er levetidssmurte.

27 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Arbejdstemperatur: Trækstation: Gearmotor 0,75 kw - n ud = 280 o/m - max. 2,5 amp. Gearmotor 1,10 kw - n ud = 280 o/m - max. 3,5 amp. Montage trækstation: Begge trækstationer kan monteres på IND- eller UDLØB samt på: - Møllepåslag - Mineralpåslag - Indløb, dobbelt - Udløb, dobbelt Indløb 300 x 300: Mellemindløb: Kapacitetsregulering er mulig Kapacitetsregulering er IKKE mulig Ved montage skal følgende regler overholdes: - Max. 1 mellemindløb pr. snegl - Placering max. 3 m fra 1. indløb - Max. snegletransportlængde = 20 m - Siloudløb skal være forsynet med spjæld - Materialevægtfylde < 0,75 Kapacitiv føler: Kan monteres på alle ind- og udløb KAPACITETER: Max. lgd.(m) Max. lgd.(m) Max. kap. Materiale Vægtfylde ved 0,75 kw ved 1,1 kw kg/time Ø 75 mm - stigning 60 mm - standardsnegl ved 280 o/m Mel 0, Korn/piller < Ø 6 0, Valset korn 0, Ø 75 mm - stigning 40 mm - standardsnegl ved 280 o/m Mineraler 1, Ø 90 mm - stigning 60 mm - standardsnegl ved 280 o/m Mel 0, Korn/piller < Ø 12 0, Valset korn 0, Ø 75 mm - stigning 60 mm - snegl for fasefodring ved 140/70 o/m Mel 0, /275 Piller < Ø 6 0, /375

28 EL-DIAGRAM ( ) Pot.meter for adjusting of motor overload limit Potentiometer for justering af motor overstrømsgrænse. NB: 1 = venstre 2 = højre Hvis spiralen kører den forkerte vej, bytes de to motorledninger.

29 RESERVEDELSLISTE /90 mm flexsnegl (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Unbrakoskrue (1) Sikringsskive (1) Skærmskive (1) Møtrik (3) Fjederskive (3) Lejehus (1) Leje (1) Lejeplade (1) Unbrakoskrue (3) Låsemøtrik (1) Flangebolt (8) Flangemøtrik (8) Overgang (1) Side (1) Studs (1) Sætskrue (8) Fjederskive (8) Møtrik (8) Dæksel (1) Tap (1) Krog (1) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

30 Gearmotor med trækaksel (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Gear 10:1 (1) Gear 20:1 (1) Skærmskive (1) Fjederskive (1) Unbrakoskrue (1) Sætskrue (4) Fjederskive (4) Møtrik (4) ,75 kw motor (1) ,1 kw motor (1) ,75 kw 2800/1400 o/m motor (1) Akseltap (1) Låsemøtrik (1) Unbrakoskrue (1) Sætskrue (2) Fjederskive (2) Spændeplade (1) Feder (1) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

31 Rør for indløb (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Tap (1) Krog (1) Lejedæksel (1) Rør (1) Kugleleje (1) Seegerring (1) Låsemøtrik (2) Unbrakoskrue (1) Unbrakoskrue (1) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

32 Snegleindløb (tegning og ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Rør (1) Tap (1) Krog (1) Kugleleje RS1 (1) Lejehus (1) Låsemøtrik M8 (2) Der må kun anvendes originale reservedele. Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. flexsnegl.

33 Rør og spiral (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Rør længde 3 m Bøjning 45 PVC Bøjning 45 stål Spiral S = Spiral S = 40 Der må kun anvendes originale reservedele.

34 Mellemudløb (tegning ) Rép. Best. nr. Best. nr. Betegnelse 75 mm 90 mm Aktuator Styring Switchsæt Switch Der må kun anvendes originale reservedele.

35 35 IBRUGTAGNINGSERKLÆRING AF NEDENFOR ANFØRTE MASKINE. Underskriveren SKIOLD Sæby A/S Kjeldgaardsvej 3, 9300 Sæby, Danmark, tlf. nr erklærer hermed, at produktet: Benævnelse Type Midterudløb Ø 150 mm for 75 mm flexsnegl Midterudløb Ø 150 mm for 90 mm flexsnegl Motor 24 V AC for mellemudløb Gearmotortræk 0,75 kw 280 o/m (90 mm) Gearmotortræk 1,10 kw 280 o/m (90 mm) Gearmotortræk 0,75 kw 280 o/m (75 mm) Gearmotortræk 1,10 kw 280 o/m (75 mm) Endeindløb 300 x 300 mm for 90 mm snegl Endeindløb 300 x 300 mm for 75 mm snegl Udløb Ø 150 mm for 75/90 mm snegl SKIOLD flexsneglesystem kun må samles med: som er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser. Sæby, Danmark, den Udstedelsessted og dato Henrik Hougaard Adm. direktør

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 50/18-23

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 50/18-23 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 50/18-23 Leveringsinformation Godskontrol Kontrollér, at antallet af kolli stemmer overens med følgesedlen og at emballagen og godset er uskadt. Noter eventuelle skader

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 251104 CE/asn 70086DK INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 Type Nummer 1400534-1 - 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2.0 ADVARSEL...2 3.0 MONTAGE...3 3.1 Montage af styreboks...3 3.2

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DESIGNER, UDVIKLER OG PRODUCERER. Alt i smede- og maskinarbejde samt flytning af produktions- og pakkelinjer

DESIGNER, UDVIKLER OG PRODUCERER. Alt i smede- og maskinarbejde samt flytning af produktions- og pakkelinjer DESIGNER, UDVIKLER OG PRODUCERER Alt i smede- og maskinarbejde samt flytning af produktions- og pakkelinjer Specialister i at specialisere Viggo Hansen A/S har i over 50 år specialiseret sig indenfor produktion

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere