INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER"

Transkript

1 REV. 3 / HH/jj 70141DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER TYPE WB500 ( )

2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FIGURFORTEGNELSE ADVARSEL FUNKTIONSBESKRIVELSE Vejeprincip MONTAGE Montageværktøjer Retningslinjer for opstilling Samling og opstilling Samling af kæderedler Montering af gummiskrabere Samling af vejebeholder Montering af vejeceller Montering af ben Udløb Montering af gearmotor Elektrisk tilslutning af vejecelle Tilslutning til FlexMix Montering af stativ Montering af påslag Brug af stativ Opstart BRUGERVEJLEDNING Anvendelsesområde Betjening VEDLIGEHOLDELSE Mekanik Rengøring FEJLFINDING Konstateret fejl, årsag og udbedring af fejl DEMONTERING AF VEJEBEHOLDER TEKNISKE SPECIFIKATIONER Målskitse Tekniske data EX-ZONEANGIVELSE SYSTEMOVERSIGT RESERVEDELE Påslag Reservedele vægt TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR VEJESYSTEM CE/ATEX OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

3 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE Fig. 1 Vejeprincip... 4 Fig. 2 Samling af kæderedler... 7 Fig. 3 Montering af gummeskrabere... 8 Fig. 4 Samling af vejebeholder Fig. 5 Montering af vejeceller Fig. 6 Montering af ben Fig. 7 Udløb Fig. 8 Montering af gearmotor Fig. 9 Tilslutning af vejeforstærker Fig. 10 Tilslutning til FlexMix Fig. 11 Stativdele/opsætning Fig. 12 Færdigt anlæg Fig. 13 Påslag Fig. 14 Oliestand Fig. 15 Ex-zoner Fig. 16 Systemoversigt Fig. 17 Tilslutningsdiagram for vejesystem ADVARSEL Ved servicering og indvendig rengøring skal el-tilslutningen afbrydes ved eltavlens hovedafbryder, og afbryderen sikres med lås. Vejebeholderen kan indeholde eksplosionsfarlig atmosfære i form af støvsky, hvorfor udstyr og elektriske komponenter, der placeres i beholderne, skal være Ex-mærket for anvendelse i zone 21 ifølge harmoniserede standarder DS/EN , DS/EN og DS/EN For overholdelse af harmoniserede standarder vedrørende støveksplosioner DS/EN og DS/EN skal vejebeholderen være forsynet med låg, og mandehul skal være tillukket, når vejebeholderen er i drift. Vejebeholderen må ikke - uden forudgående konsultation med producenten - anvendes til andet end det af producenten foreskrevne, dvs. afvejning af kornog foderstoffer, samt mineraler og tilskudsfoder i granuleret eller pulverform. Se i øvrigt afsnittene Anvendelsesområde og Tekniske specifikationer. Vejebeholderen skal monteres på et plant, støbt gulv med en bæreevne på minimum 7 kg/cm². El-tilslutning skal foretages af autoriseret installatør, og DS/EN samt DS/EN skal overholdes

4 4.0.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE Vejeprincip Fig. 1 Vejeprincip Pos. 1 Låg Pos. 2 Beholder Pos. 3 Vejeceller Pos. 4 Kædetransportør for tømning Pos. 5 Udløb Pos. 6 Dysefiltre Vejebeholderen fig. 1, pos. 2, er placeret på vejeceller, fig. 1, pos. 3. Materialet tilføres vejebeholderen fra doserings-snegle på påslaget (ikke ill.) Inspektion og rengøring foretages gennem låget, fig. 1, pos. 1. Vægten af det doserede materiale registreres via vejecellerne, fig. 1, pos

5 Materialerne afvejes en efter en, og når alle de ønskede ingredienser er indvejet, aktiveres kædetransportøren, fig. 1, pos. 4, for tømning gennem udløbet, fig. 1, pos. 5. For at undgå støvproblemer i og omkring anlægget kan der monteres et dysefilter, fig. 4, pos. 6. Funktionen af filtret er at skabe et undertryk i vejebeholderen, så der ikke forekommer støv omkring anlægget. Den luft, der suges ud, filtreres gennem en filterpose. For at holde filterposen ren bruges der trykluft, der skyder fra den indvendige side af filterposen med intervaller, der bestemmes af timeren, der er monteret på dysefilteret. Støvet fra filterposen bliver ledt tilbage til vejebeholderen gennem en fleksibel overgang på låget over kædetransportør på vejebeholderen WB

6 5.0.0 MONTAGE Montageværktøjer Værktøj for installering: - Håndhammer - Skruetrækker med lige og stjernekærv - Stjerne/gaffelnøgle 8, 10, 13, 17, 19 mm - Div. unbrakonøgler - Boremaskine, 10 mm betonbor - 10 mm, 12 mm stålbor - Stige Retningslinjer for opstilling Vejebeholderen skal monteres på et plant, støbt gulv med en bæreevne på min. 7kg/cm². Vejebeholderen opstilles ophængt i vejeceller, der via fleksible stålwirer er fastgjort til ben. Gevindstykker i wiren tillader en vis finjustering af højden, således at alle vejeceller er ens belastet. Vejebeholderen placeres, så tilførsel fra doseringssnegle kan etableres, og udløbet fra kædetransportøren kan tilsluttes den videre transport på et passende sted i proceslinien. Vær opmærksom på, at der er plads omkring vægten for tilgang til rengøring og servicering samt håndtering af big bags m. f.eks. truck. På grund af den ret fintfølende vejefunktion må vægten ikke opstilles et sted, hvor der er vind/træk, da det vil påvirke vejningen. Hvis dette ikke er muligt, kan vejebeholderen leveres med afskærmning omkring vægten Samling og opstilling Vejebeholderen leveres som et grundmodul, der består af en trækende og en vendeende. Grundmodulet har tilgang for 4 påslag og kan ved hjælp af udvidelsesmoduler udbygges til 8 eller 12 påslag. Den komplette beholder hænges op i vejecellerne via de fire ben, der bores fast i gulvet. Til sidst tilsluttes fyldesystemer (påslag) gennem udskæringer i toppen af vejebeholderen, og tømmesystem tilsluttes kædetransportørens udløb med fleksibel overgang

7 5.3.1 Samling af kæderedler Fig. 2 Samling af kæderedler De 1,3 meters grundmodul/forlængersektioner, fig. 2. pos. 1, (antal afhænger af vejebeholderens totallængde) samles. Af hensyn af kapaciteten på den efterfølgende transport er der indbygget kapacitetsregulerende spjæld, fig. 2, pos. 5, mellem driv-/strammesektion og beholder. Undlad at montere låg på vende- og driv-/strammesektioner, fig. 2, pos. 7, da kæden efterfølgende skal lægges i. Overfyldemelder monteres i låg over driv-/strammesektion fig. 2, pos. 8. Udløb under driv-/strammesektion, fig. 2, pos. 9, monteres først til sidst, når vejebeholderens endelige position i forhold til den efterfølgende transport er fastlagt

8 Vurder om positionen af gearmotortrækket er hensigtsmæssigt. Det er muligt at flytte gearmotoren til modsatte side af transportøren ved at vende drivakslen, fig. 2, pos. 10, og flytte momentbeslaget samt nylonstyr, fig. 2, pos. 11, til modsatte side. Selve gearmotoren monteres først til sidst, når vejebeholderen er færdigsamlet og endeligt placeret på vejeceller og ben Montering af gummiskrabere Fig. 3 Montering af gummiskrabere For effektiv tømning skal transportkæden forsynes gummiskrabere på hver 4. medbringer, fig. 3, pos. 1. Medbringerne er forborede herfor. Skraberen monteres på forsiden af medbringeren i forhold til transportretning og vendes som vist fig. 3, pos. 2. Inden kæden lægges i transportøren, kontrolleres det, at driv- /strammesektionen er løsnet så meget som muligt ved strammespindler, fig. 2, pos. 6. Kæden, der leveres i 5 m stykker, lægges nu i transportøren gennem drivsektionens top og rundt om venderullen i modsat ende Kæden skubbes/trækkes hen mod driv-/strammesektionen, hvor den føres rundt om drivhjulet og samles BEMÆRK! Transportretning i henhold til fig. 3. Materialet trækkes hen mod driv- /strammesektionen i bunden af transportøren under tømning

9 Kædesektionerne samles med de medfølgende samleled. Det kan være nødvendigt at tilpasse længden af det sidste stykke. Når kæden er samlet til en endeløs ring, strammes den op ved spindlerne fig. 2, pos. 6. Det er vigtigt, at spindlerne strammes lige meget i hver side, da drivhjulet ellers kommer til at sidde skævt. Kontroller, at afstanden fra lejepladen, fig. 2, pos. 13, til endeplade af driv- /strammesektion er ens i begge sider. Kæden strammes, indtil de nærmeste skrabere begynder at lette sig fra bundpladen. Det er vigtigt, at kæden ikke overspændes, da transportøren så vil arbejde dårligt med støjende gang til følge

10 5.3.3 Samling af vejebeholder Fig. 4 Samling af vejebeholder Grundmodul WB500 Udvidelsesmodul WB

11 Inden vejebeholderen bygges op på transportøren, placeres den på et par træklodser eller lignende med tykkelse 35-38cm. Det letter senere monteringen af vejeceller og ben. Sørg for god afstivning, når der arbejdes, så den ikke vælter. Skrå sider og de nederste plader monteres først, fig. 4, pos. A og B. Ved sektionssamlinger boltes mellemlægsplader mellem som vist fig. 4, pos Montering af vejeceller Fig. 5 Montering af vejeceller Pos. 2 Ophængningswire Pos. 3 Vibrationsdæmper Pos.1 Vejecelle Pos. 4 Monteringsplade til vejecelle Vejecellerne monteres på de udvendige beslag, fig. 5 BEMÆRK! Pil for retning af belastning skal pege opad

12 5.3.5 Montering af ben Fig. 6 Montering af ben Afdækninger, fig. 6, pos. 1, fjernes fra alle ben. Vejebeholder placeres nu præcist i den position, hvor den skal forblive. Ben med ophængwirer placeres nu, så wire med afstandsbøsning beskriver en præcis lodret linie gennem vejecellen og hullet i toppen af benet, fig. 6, pos. 2 og 4. Kontroller, at gummiklodsen, fig. 6, pos. 3, går fri hele vejen rundt. Benene forankres til gulvet i denne position, og wirer, fig. 6, pos. 4, strammes op lidt efter lidt og på skift, indtil træklodserne under kædetransportøren er fri og kan fjernes. Det er vigtigt at kontrollere, at vejebeholderen nu hænger fuldstændigt frit, og den eneste kontakt til benene er gennem wirerne. Det er også vigtigt at kontrollere, at der er træk i alle wirer, så belastningen dermed fordeles jævnt til alle vejeceller. Når det er konstateret i orden, kontraspændes møtrikkerne på wirerne

13 5.3.6 Udløb Fig. 7 Udløb Udtræks-kædetransportøren i bunden er en del af vejebeholderen. Der skal derfor anvendes fleksibel overgang til den videre transport, fig. 7, pos. 2. Hvis der kan opstå over- eller undertryk i det efterfølgende transportsystem, anbefales det at montere afspærringsspjæld mellem udløbet og den videre transport, da vejenøjagtigheden ellers kan påvirkes. Den bedste virkning opnås, hvis spjældet placeres umiddelbart under den fleksible overgang, fig. 7, pos

14 5.3.7 Montering af gearmotor Fig. 8 Montering af gearmotor Gear, fig. 8, pos. 1, monteres nu ind over akslen for drivhjulet, fig. 8, pos. 2. BEMÆRK! Hvis der er skiftet placering for gearmotor, skal placering for udluftningsstuds og aftapningsprop byttes (se fig. 13 i afsnittet Vedligeholdelse ). Gearet sikres mod kontrarotation med momentbeslaget, fig. 8, pos. 3. De to gummibøsninger, fig. 8, pos. 4, dæmper gearets bevægelse. Bolt, fig. 8, pos. 5, føres igennem og sikres med låsemøtrik. Møtrikken spændes til med moderat styrke. Motor, fig. 8, pos. 6, monteres på gear og fastspændes via flangens fire boltehuller

15 5.3.8 Elektrisk tilslutning af vejecelle Den medleverede vejeforstærker for FlexMix placeres et passende sted i nærheden af vejebeholderen på væg eller lignende, hvor der ikke opstår vibrationer. Vejecellernes kabler tilsluttes parallelt som vist fig. 10. Fig. 9 Tilslutning af vejeforstærker Adresseindstilling Vejecelle kabel Sort -> 0VA- Rød -> S- Skærm forbindes til bundplade Grøn -> 5VA+ Hvid -> S+ BEMÆRK! Farveangivelse refererer til vejeceller af fabrikat SKIOLD, DX2-B. Andre typer kan forekomme, hvorfor farvekoder altid skal kontrolleres via typeskilt eller datablad. Bundplade (jord) Vejecelle blok 2 Vejecelle blok 1 De to terminalblokke for tilslutning af vejeceller er identiske, og det er underordnet, hvilken der anvendes. Skærmen i vejecellekablerne skal forbindes til bundplade i vejeforstærkeren

16 5.3.9 Tilslutning til FlexMix Fig. 10 Tilslutning til FlexMix Se i øvrigt tilslutningsdiagram bagest i denne vejledning. Der kan tilsluttes op til tre vejesystemer til FlexMix computeren. Alle vejeforstærkere forbindes til computeren parallelt via det samme data-link. Derfor er det nødvendigt, at hver vejeforstærker har sin egen individuelle identifikation/adresse, så computeren kan skelne dem fra hinanden. Vejebeholderen vil typisk være tildelt adr. 1 Adressen indstilles med switchen anvist på fig. 10. Switch 1 Switch2 Switch3 Switch4 Switch5 adresse On On On On On 1(*) Off On On On On 2 On Off On On On 3 (*) Standard indstilling

17 Montering af stativ I forbindelse med WB500 vejebeholder er der en profilrørskonstruktion for placering af påslag og ophængning af big bags. Hvis WB500 vejebeholderen er placeret et sted med risiko for vind-/trækpåvirkning, er profilrørsstativet ligeledes nødvendig for placering af afskærmningen. Placeringen af stativet påbegyndes, efter at WB500 vejebeholderen er samlet samt placeret og tilsluttet de øvrige transportveje. Ved opbygningen af stativet, vil det være hensigtsmæssigt at begynde med endemodul, pos. 1, fig. 11. Pos. 1 Fig. 11 Stativdele/opsætning Endemodulet placeres ca. 620 mm fra centrum af det første indløbshul i låget (nærmest driv-/strammestationen). Udvidelsesmodul, pos. 2, fig. 12, monteres til endemodul, og derefter rettes der ind efter tilgangshuller på WB500 vejebeholderens låg, der monteres evt. yderligere udvidelsesmoduler, før der afsluttes med endemodul, pos. 3, fig

18 Fig. 12 Færdigt anlæg Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 I midten af stativet monteres der gangbro, pos. 4, før påslagene monteres

19 Montering af påslag Fig. 13 Påslag Pos. 3 Pos. 2 Pos. 1 Påslaget placeres på 2 stk. profilrør, pos. 1. Doseringssneglen på påslaget, pos. 2, placeres i midten af tilgangs hullet på låget, og påslaget boltes fast på profilrørene. Af hensyn til vejenøjagtigheden må doseringssneglen ikke røre ved WB500 vejebeholderen. Over hvert påslag monteres der ophæng, pos. 3, til stropperne på big bags

20 Brug af stativ Når påslagene fyldes ved hjælp af big bags løftes disse ind over påslagene, og stropperne monteres på krogene over påslaget ved brug af den medsendte stige. Såfremt der anvendes andre emballagetyper, må disse løftes med truck op på gangbroen, efter at kæderne i stativets ene ende er fjernet. Når produkterne er kørt væk, monteres kæderne STRAKS igen. Dette er for Deres egen sikkerheds skyld, da et fald fra gangbroen kan medføre alvorlige skader Opstart Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer i vejebeholderen inden opstart. Kontrollér, at omdrejningsretningen for kædetransportør er korrekt. Bundkæden skal føre materialet hen mod udløbet. Kontrollér omløbsretning for alle transportsystemer til vægten. Gennemfør kalibrering af vejesystemet i henhold til FlexMix manualen. Kontrollér, at alle sikkerhedsafskærmninger er på plads, samt inspektionsluger er lukket. Programmér recepter og start indvejningsprocedure. Kontroller at tømmekapaciteten er passende for den videre transport. Kapaciteten reguleres med det stilbare reguleringsspjæld, fig. 2, pos. 5, hvis det er monteret. Begynd med en lav kapacitet

21 6.0.0 BRUGERVEJLEDNING Anvendelsesområde Vejebeholderen kan anvendes til vægtbaseret dosering af ikke klæbende foderstoffer samt mineraler og tilskudsfoder i granuleret eller pulverform. Max. væskeindhold = 25%. Ved afvigelser fra ovenstående skal producenten forud konsulteres for godkendelse af vejebeholderens anvendelse, da fabriksgarantien ellers bortfalder Betjening Vejebeholderen fungerer normalt fuldautomatisk via kontrol fra FlexMix eller anden computerstyring. Det er vigtigt, at vægten ikke berøres eller på anden måde udsættes for mekanisk påvirkning under indvejningsprocessen, da dette kan resultere i fejlvejning. Når reguleringsspjæld, fig. 2, pos. 5, er monteret, kan tømmekapaciteten reguleres ved at ændre på spjældpladens placering i de forborede huller

22 7.0.0 VEDLIGEHOLDELSE Mekanik Vejebeholderens lejer er levetidssmurte. Kalibrering af vejeceller kontrolleres 1 gang hver måned. Kædespænding kontrolleres og, om nødvendigt, justeres for hver 250 timers drift. Oliestand i gearmotoren kontrolleres ved samme lejlighed. Fig. 14 Oliestand Udluftningsstuds Prop for niveaukontrol Aftapningsprop For hver timers drift skal olien skiftes. Olietype ved temp : SHELL-OMALA OIL 220 EP eller kompatibel Olietype ved temp : SHELL TIVELS S320 eller kompatibel Oliemængde: 6,2 liter Rengøring Bemærk! Al rengøring skal foretages på en måde, så der ikke dannes eksplosionsfarlige støvskyer. Trykluft kan derfor ikke anbefales. Anvend i stedet kost eller støvsuger. For at sikre nødvendig køling og minimere brandrisikoen skal motor og gear holdes fri for støvbelægning. Vejebeholderen er monteret på vejeceller. Der skal altid holdes rent omkring vejecellerne, da der ellers er risiko for fejlvejning

23 8.0.0 FEJLFINDING Konstateret fejl, årsag og udbedring af fejl Kædetransportør kører ikke Mekanisk fejl. Kontrollér motor/gear og kædehjul. Fremmedlegeme i doseringsbeholder. Kontrollér doseringsbeholder. Motoren vil ikke starte Termokontakten er udløst på grund af overbelastning. Kontrollér, om indstillingen er korrekt. Sikringen er sprunget. Udskift sikringen. Tilkald elektriker DEMONTERING AF VEJEBEHOLDER Demontering af vejebeholderen foregår i modsat rækkefølge af montage. Der henvises til afsnittet Samling og opstilling

24 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Målskitse Kædelængde 9500 mm grundmodul Kædelængde 5200 mm Pr./ udvidelsesmodul

25 Tekniske data Volumen liter ved L= 4,8 m 2270 Volumen liter ved L= 7,4 m 4540 Volumen liter ved L= 10 m 6810 Maks. vægt kg 500 Tømmekapacitet m 3 /time 50 Motor kw 3,0 Gear DXC452 i= 39,67 Kædehastighed m/sek 0,5 Vejecelle kapacitet kg 3x500 Doseringsnøjagtighed +/- g 100 Forsendelsesvægt grundmodul m. kædetræk kg 1000 (ca.) Forsendelsesvægt udvidelsesmodul m. kædetræk kg 300 (ca.) Forsendelsesvægt stativ (grundmodul) kg 1500 (ca.) Forsendelsesvægt stativ (udvidelsesmodul) kg 610 (ca.) Forsendelsesvolumen komplet LxBxH ca. m 4x2x2-25 -

26 EX-ZONEANGIVELSE Fig. 15 Ex-zoner Ex-zoner iht. harmoniserede standarder DS/EN , DS/EN , DS/EN Omkring vejebeholderen og i en afstand af min. 1 m til det yderligste punkt, er zone 22. Indvendig i vejebeholderen er zone 21. Forudsætning for zoneangivelsen er, at vejebeholderen er forsynet med låg. Doseringssnegle skal være tilsluttet med tætte fleksible forbindelser gennem låget. Tømmesnegle skal være forsynet med støvtæt fleksibel overgang. Hvis vejebeholderen placeres i nærheden af andet udstyr med mere eksplosionsfarlig zoneangivelse, og således at zonerne overlapper hinanden, er det den betydeligste zoneangivelse, der gælder i det overlappende område

27 SYSTEMOVERSIGT Fig. 16 Systemoversigt Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Grundmodul vejebeholder 4,8 m Grundmodul stativ til påslag og big bags Udvidelsesmodul for vejebeholder 2,6 m Udvidelsesmodul for stativ m. påslag og big bags Grundmodul stativ m. påslag, big bags og vindafskærmning Udvidelsesmodul for stativ m. påslag, big bags og vindafskærmning 400 liters påslag

28 RESERVEDELE Påslag Pos. Varenr. Tekst Ø102 snegl m. reduceret stigning (2 stk.) Ø102 snegl m. reduceret stigning rustfri (2 stk.) Omrører 0,37 kw gearmotor Gearmotortræk for snegl 1,1 kw 140 o/m

29 Reservedele kædetransportør

30 Pos. Best. nr. Betegnelse ()=antal Transportørkæde for DK190 (løbende m) Skraber (2 pr m) Gear DXC452 i=39,67 (1 stk. - ikke ill.) Motor 3,0 kw 1400 rpm. (1 stk. - ikke ill.) Kædehjul (1) Vendehjul (1) Leje FSW50A (4) Returløbsrulle komplet (ca. 2 pr. m) Bundplade for mellemsektion (1 pr. 1,3 m) 9a Slidskinne (1 pr. 1,3 m) 9b Styreskinne (1 pr. 1,3 m) Plade for returløb komplet Bundplade for driv-/strammesektion (1) 11a Slidskinne til driv-/strammesektion 11b Styreskinne til driv-/strammesektion Lejeplade (2) Nylonstyr for lejeplade (6) Strammespindel (2) Drivaksel (1) Aksel for vendehjul (1) Skueglas (2) Vibrationsdæmper (2)

31 Reservedele vægt Pos. 2 Pos. 1 Pos. 3 Pos. Best. nr. Betegnelse Vejecelle 1000 kg (3 stk.) Ophængswire (3 stk.) Vibrationsdæmper (6 stk.) Vejeforstærker fig. 9 (1 stk.) ()=antal

32 TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR VEJESYSTEM Fig. 17 Tilslutningsdiagram for vejesystem

33 CE/ATEX OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE/ATEX OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Underskriveren SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej, 9300 Sæby, Danmark, tlf. nr erklærer herved, at produktet Benævnelse Type Vejebeholdervægt er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: Direktiv Standard CE/ATEX direktiver 2006/42/EC og DS/EN ISO /09/EC med opdateringer DS/EN ISO DS/EN 294 DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN Sæby, Danmark, den Udstedelsessted og dato Samuel Waldorph Adm. direktør

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER REV. 4 / 02.04.13 SMH/jj 70139DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER TYPE NR. 200114 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0 ADVARSEL... 3 4.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Konusblander 119000467

INSTRUKTIONSBOG. Konusblander 119000467 REV. 3 / 08.11.2011 CE/KS/JJ 700145DK SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Denmark Tel.: +45 99 89 88 87 Fax: +45 99 89 88 77 skiold@skiold.com www.skiold.com INSTRUKTIONSBOG Konusblander 119000467

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500 REV. 2 / 08.11.11 CE/asn 70003DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500 TYPE NR. 590027, 590030, 590032 OG 590034 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ADVARSEL side 2 2.0 MONTAGE side 3 2.1 Fundament side 3 2.2 Installationsværktøj

Læs mere

REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100

REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100 REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2.0.0 FIGURER...3 3.0.0 ADVARSEL...3 4.0.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...4 5.0.0 MONTAGE...5

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 251104 CE/asn 70086DK INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 Type Nummer 1400534-1 - 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2.0 ADVARSEL...2 3.0 MONTAGE...3 3.1 Montage af styreboks...3 3.2

Læs mere

Brugervejledning SRL 60

Brugervejledning SRL 60 Brugervejledning SRL 60 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 3 Sikkerhedshenvisninger... 3 Piktogramforklaring... 4 Restrisiko... 4 Specifikationer... 5 Delbetegnelser... 6 Montering... 8 Elektrisk

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm 01.08.01 CE/asn 70069DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.0 Advarsel side 3 2.0 Installationsværktøj side 4 3.0 Retningslinier for indbygning af flexsnegle side 4 3.1

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

FR 120 PE KÆDETRANSPORTØR

FR 120 PE KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 13 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine:

Læs mere

FM kopelevator er designet for vertikal transport af fine og granulerede produkter. Fremstillet til industriel brug.

FM kopelevator er designet for vertikal transport af fine og granulerede produkter. Fremstillet til industriel brug. Datablad nr. 02 01 KOPELEVATOR FM kopelevator er designet for vertikal transport af fine og granulerede produkter. Fremstillet til industriel brug. Top og bundsektionen er fremstillet af kraftige materialer,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Snapmax

Original brugermanual for Jasopels Snapmax Original brugermanual for Jasopels Snapmax 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

REV. 2 / CE/ab 70121DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 1500 GM TYPE NR

REV. 2 / CE/ab 70121DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 1500 GM TYPE NR REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70121DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 1500 GM TYPE NR. 590100 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0 ADVARSEL... 3 4.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo SAMLEVEJLEDNING Quatro silo Version 2.0 Nørrevangen 7 DK-9631 Gedsted Tlf. +45 98645222 Fax. +45 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk 1 Denne vejledning henvender sig alene til fagfolk

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

KBE 60/80 KOPELEVATOR MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING

KBE 60/80 KOPELEVATOR MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING Side 1 af 15 KBE 60/80 KOPELEVATOR MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING Side 2 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Fejlfinding 6. Garanti Side

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

KONSTRUKTIONSMANUAL FOR OMRØRESYSTEM. DANCORN A/S Mimersvej 5 8722 Hedensted Tlf: 75 68 53 11 Fax: 75 68 54 70

KONSTRUKTIONSMANUAL FOR OMRØRESYSTEM. DANCORN A/S Mimersvej 5 8722 Hedensted Tlf: 75 68 53 11 Fax: 75 68 54 70 KONSTRUKTIONSMANUAL FOR OMRØRESYSTEM DANCORN A/S Mimersvej 5 8722 Hedensted Tlf: 75 68 53 11 Fax: 75 68 54 70 Manual L1413DC Sukup Manufacturing Company 2009/06 Rev. 1 Dan-Corn/LLN-september-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Autolift 2-søjlet Varenr.: 90 xx xxx Løftekapacitet: 3.000 kg Varenr.: 90 39 763 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods.

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. Manual LV-W200E-250E300E-300E1-500E1-750E1-1000E1 Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. 1 2 Egenskaber og anvendelse LV-W serien bygger på KDJ grundmodellen produceret

Læs mere

Eltrækspil, 12 V. DC Varenr.: , , og

Eltrækspil, 12 V. DC Varenr.: , , og Brugsanvisning Eltrækspil, 12 V. DC Varenr.: 90 18 291, 90 18 292, 90 18 293 og 90 28 455 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere