Fra OL i Moskva til OL i Beijing En diskussion om boykot som politikkens moralske erstatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra OL i Moskva til OL i Beijing En diskussion om boykot som politikkens moralske erstatning"

Transkript

1 Fra OL i Moskva til OL i Beijing En diskussion om boykot som politikkens moralske erstatning Jørn Hansen Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Odense Publicerad på Internet, (ISSN ), Copyright Jørn Hansen All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Under vårens bitvis häftiga meningsutbyten rörande de olympiska spelen i Beijing i sommar har krav på bojkott av spelen rests från olika håll i olika länder om än som regel halvhjärtat, som om de som ställt kraven inte vore helt övertygade om det troliga i att dessa skulle hörsammas och realiseras. Och kanske är bojkotternas tid förbi när det gäller olympiska spel; tidigare bojkotthot och fullgångna bojkotter manar knappast till efterföljd. De första spel som frambringade så starka känslor att bojkott kom på tal var sommarspelen i Berlin Leif Yttergren har i dessa spalter redogjort för kraven på bojkott av Berlin-spelen som följde på den allt mera judefientliga politiken i Tredje Riket, och försöken från IOK och dess president, svensken Sigfrid Edström, att lägga locket på kritiken och hålla undan för bojkottkraven. Deras arbete kröntes med framgång; endast ett land uteblev av politiska skäl. Spelen i Montreal 40 år senare bojkottades av 28 afrikanska nationer i protest mot att Nya Zeelands rugbylag turnerat i Sydafrika tidigare samma år. Bojkotten var sannolikt en viktig symbolhandling, men det skulle dröja nästan 15 år innan apartheid upphörde i Sydafrika. Moskva-spelen 1980 bojkottades av en rad västländer som en protest mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan året innan. Sovjets ockupation av landet pågick dock i ytterligare tio år. Den sovjetledda bojkotten mot OS i Los Angeles 1984 omfattade 14 länder, främst inom östblocket, och får närmast betraktas som en hämndåtgärd för bojkotten Möjligen ledde denna sovjetiska sandlådereaktion till att bojkottvapnet i OSsammanhang desarmerades för gott. Bojkottkraven inför årets spel får en släng av realism när de riktas mot statschefer och andra politiker som är inbjudna att på plats uppleva det högtidliga öppnandet av spelen i Beijing ceremoniell bojkott, med andra ord. En del statschefer och andra politiker har faktiskt hotat med att utebli om Kina inte inleder samtal med anhängarna av ett fritt, eller friare, Tibet. I Danmark fick denna fråga en pikant extra dimension; kraven restes i Danmark på att danska politiker och landets kronprins skulle avstå från deltagande i öppningsceremonin samme kronprins som aspirerar på en plats i Internationella Olympiska Kommittén efter Kai Holm, som avgår En partipolitisk debatt uppstod som följdes med stort intresse av Jørn Hansen, inte minst eftersom den var ett besynnerligt omvänt eko av diskussionen 28 år tidigare; de som 1980 var emot var nu förespråkare för bojkott, och vice versa. Hansens artikel, som tar sin utgångspunkt i ett citat av PO Enquist om idrotten som politikens moraliska ställföreträdare, bjuder på en samtidsanalys i historiskt ljus, där inhemsk partipolitik framstår i all sin ankdammsaktiga småsinthet och förvirring.

2 hansen fra ol i moskva til ol i beijing For tiden raser der i den internationale og danske offentlighed en heftig debat om de kommende olympiske lege i Beijing. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vide, hvad denne debat fører til, selv om en række mønstre dog synes at tegne sig. Ret få taler om en decideret boykot af selve legene, til gengæld mener flere politikere og meningsmagere nationalt og internationalt, at de deltagende landes officielle repræsentanter såsom regeringschefer, præsidenter eller kongelige bør boykotte legene og især blive væk fra åbningsceremonien. Andre mener, at en deltagelse ved legene er en enestående mulighed for at fortælle Kina, hvordan den vestlige verdens opfattelse af menneskerettigheder og demokrati hurtigst muligt børe implementeres i Riget i Midten. Fælles for begge opfattelser er, at idrætten bliver pålagt rollen som moralsk stedfortræder for politikken. 1 Forskellen består i, at bokoytmodellen viser tilbage til de olympiske lege under den kolde krig, medens den anden model aktivt udnytter megaeventen OL som trækdyr og talerør for de institutioner, der har påtaget sig rollen som verdens samvittighed, sådan som det for eksempel er tilfældet for Amnesty International og Human Rights Watch. Da boykotdiskussionen som omtalt viser tilbage til den kolde krig, vil det være af interesse at se nærmere på diskussionen for og imod dansk deltagelse ved OL i Moskva i 1980 og kæde denne sammen med den aktuelle debat om en eventuel boykot af åbningsceremonien i Beijing. Tilgangen vil primært være den danske diskussion derom, på sigt kunne det være interessant med lignende bidrag om debatten i Sverige og Norge, hvorved en sammenligning af holdningen i de tre nordiske lande vil blive mulig. OL i Moskva 1980 I 1974 havde den International Olympiske Komité (IOC) med Los Angeles som eneste modkandidat tildelt Moskva sommerlegene i 1980, hvad betød, at legene for første gang skulle foregå i et kommunistisk land. Da Sovjetunionen ved udgangen af 1979 var gået ind i Afghanistan rejste den amerikanske præsident, Jimmy Carter, i begyndelsen af 1980 krav om, at Sovjetunionen skulle trække sig ud af Afghanistan eller også ville USA boykotte legene og forsøge at overtale andre lande til det samme 2. Ifølge IOC s regler var og er det imidlertid ikke de enkelte landes regeringer, men disses Nationale Olympiske Komitéer (NOK), der afgør om man fra en given nation ønsker at deltage ved legene eller ej, og Carter måtter derfor appellere til USA s NOK. Dette valgte at følge præsidentens opfordring, men generelt blev der tale om et broget mønster. Storbritanniens og Italiens regeringer opfordrede uden held deres NOK er til boykot af legene, så både Storbritannien og Italien deltog ved legene. Medens til gengæld store idrætsnationer som Vesttyskland, Canada og Japan blev væk sammen med blandt andet Norge, i alt 65 lande boykottede. 1 Begrebet moralsk stedfortræder for politikken stammer fra en kronik af Per Olov Enquist Omkring en boykot i avisen Politiken den 6. maj Kronikken er genoptrykt i Dansk Idræts-Forbunds Årbog Se hertil Hansen, Jørn: Ringene samles. En fortælling om den olympiske bevægelse. Syddansk Universitetsforlag 2004

3 hansen fra ol i moskva til ol i beijing Med Carters, USA s og andre landes Nationale Olympiske Komitéers udmelding om, at man ville boykotte legene var en debat om dette i Danmark uundgåelig. Allerede i kølvandet på Carters udmelding i en tv-tale den 20. januar 1980 rejste de første kritiske røster sig, og i den danske presse tegnede følgende mønster sig. Stærkest fortaler for en boykot var den borgerlige avis Jyllands Posten, der med sin linje helt entydigt ønskede en debat der kunne fremme en boykot, for en boykot kunne forhindre at Sovjetunionen gennem sporten fik sin propagandasejr. Den kulturradikale avis Politiken og konservative Berlingske Tidende mente, at det ville være moralsk rigtigt at boykotte legene, men at det over for Sovjetunionen ikke ville få den allerstørste effekt. Socialdemokratiets Aktuelt mente ikke idrætten skulle udnyttes i kampen mod Sovjetunionen, men at opgøret med de russiske koldkrigere skulle foregå i de rette politiske organer, samme opfattelse havde Information og mente derudover, at de olympiske lege efterhånden var et af de får fredbevarende initiativer med tyngde. Ekstra Bladet var ligeledes modstander af en boykot og mente, at Carters ærinde først og fremmest var et forsøg på at blive genvalgt ved det kommende præsidentvalg i USA. Helt forudsigelig var den sovjettro avis Land og Folk imod en boykot, som efter deres opfattelse var et komplot, der allerede i 1976 var planlagt af blandt andet ugebladet Time. I debatten blev forholdet mellem sport og politik også inddraget. Tilhængerne af en boykot så i denne sammenhæng selvfølgelig idræt og politik blandet sammen på en positiv måde, medens de fleste andre aviser på linje med Aktuelt trods de vanskeligheder, der var forbundet hermed anbefalede at adskille idræt og politik. Ifølge en Gallup-undersøgelse fra februar måned var hver anden dansker tilhænger af deltagele i sommerlegene, medens blot hver fjerde var tilhænger af en boykot. 4 Danmarks Olympiske Komité (DOK) var under hele forløbet af den opfattelse, at man ønskede at deltage ved legene i Moskva. En opfattelse som DOK s formand Kurt Møller begrundede med henvisning til det olympiske charters 24, hvorefter en national olympisk komité skulle være autonom og ikke måtte give efter for politisk, religiøst eller kommercielt pres. Til gengæld respekterede DOK de enkelte idrætsudøveres ret til selv at bestemme, om de ville deltage eller ej. 5 DOK var i 1980 stadig en selvstændig organisation, der endnu ikke var integreret i Dansk Idræts-Forbund (DIF), dette skete først i Men da DIF var hovedorganisationen for alle landets specialforbund var et tæt samarbejde mellem DOK og DIF nødvendigt, og generelt var der da også tale om opbakning til DOK s synspunkt på legene i Moskva fra DIF s daværende formand Svend O. Hansen. Set i et historisk lys forekommer det i dag særdeles interessant, at et enkelt bestyrelsesmedlem i DIF, formanden for Dansk Svømme- og Livredningsforbund (DSLF), Kai Holm, længe talte for en boykot af legene. For Kai Holm spillede det en afgørende rolle, at USA var svømmeforbundets væsentligste samarbejdspartner, hvorfor det ville være naturligt at bakke USA op, men derudover var der jo også sportslige hensyn eftersom en række af verdens gode svømmere ikke stillede op. Hvad angik en boykot var Kai Holm åbenbart indstillet på at Dansk Svømme- og Livredningsforbund i forhold til de andre idrætsforbund kunne komme til at gå enegang. Han havde således på DSLF s vegne forespurgt IOC om Se Per Jensen: Den ekstraordinære situation den danske reaktion på boykotten af OL i 1980, i: Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen: Den kolde krig på hjemmefronten. S Ibid. 5 Se Idrætsliv nr. 2, 1980, Dansk Idræts-Forbund s. 17

4 hansen fra ol i moskva til ol i beijing de enkelte specialforbunds rettigheder i forhold til de nationale olympiske komitéer, og IOC havde i den sammenhæng bekræftet, at de enkelte special-forbund stod frit over for den nationale olympiske komité. 6 Så vidt kom det dog ikke. Da sagen om en eventuel boykot kom op på DSLF s repræsentantskabsmøde i foråret 1980 blev formanden underkendt. Under overværelse af DOK s formand Kurt Møller og generalsekretær Arne Garnell kunne repræsentantskabet ikke tilslutte sig formandens ønske om en boykot af legene. Dette skulle være en afgørelse DOK s bestyrelse skulle tage sig af. 7 Som det sikkert vil være flere bekendt blev Kai Holm senere formand for DIF og siden medlem af IOC, hvor han ivrigt har fremmet den danske kronprins kandidatur som sin afløser i organisationen fra I forbindelse med at Kai Holms holdning i 1980 af denne artikels forfatter blev diskuteret i en kronik i Jyllands Posten den 11. april i foråret 2008, blev Kai Holm interviewet til DR s program Orientering samme dag, og redegjorde der for, at han under og efter debatten i 1980 var blevet overbevist om det forkerte i sin daværende opfattelse. Især argumenterne fra de idrætsudøvere, der efter mange års træning i tilfælde af en boykot ville blive frarøvet muligheden for at stille op til den konkurrence, der skulle krone mange års træningsindsat, havde efter sigende gjort indtryk på Kai Holm. Et væsentligt argument fra mange af idrættens daværende ledere var derudover, at OL i Moskva, pga. de politiske spaltninger og en eventuel boykot nemt kunne blive de sidste lege i moderne tid, en opfattelse blandt andet DIF s daværende generalsekretær Emanuel Rose gav udtryk for. 8 Forespørgselsdebatten i Folketinget Dansk deltagelse i legene og en eventuel boykot var genstand for flere uformelle drøftelser mellem idrætten og udenrigsminister Kjeld Olesen og kulturminister Lise Østergaard fra den socialdemokratiske danske regering. Men under en redegørelse til folketinget den 20. maj, to dage efter at det på et møde i Napoli var blevet klart, at der i EF ikke kunne skabes enighed vedrørende en boykot, fastholdt kulturminister Lise Østergaard det herskende princip om idrættens organisatoriske frihed og selvstændighed, et princip der også gjorde sig gældende på andre kulturpolitiske områder som for eksempel i forhold til Danmarks Radio. Der var således intet retsgrundlag for, at regeringen eller folketinget kunne foretage et indgreb i idrætsorganisationernes selvbestemmelsesret. Det hidtidige eneste forbehold, regeringen havde givet udtryk for, var, hvis Danmark skulle komme i en helt isoleret stilling i forhold til de lande, vi i øvrigt ønskede at sammenligne os med. Og en sådan situation forelå ikke. Sammenfattende var det således regeringens holdning, at den fordømte Sovjetunionens invasion i Afghanistan, men accepterede idrætsorganisationernes ret til selv at træffe beslutningen om deltagelse. 9 Den danske regering var således på linje med den franske regering, men i modsætning til den britiske regering, der bakkede op bag Jimmy 6 Ibid. S Idrætsliv nr. 3, 1980, s Se hertil Dansk Idræts-Forbunds Årbog Se hertil Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget , VII. A/S J.H. Schultz Universitetstrykkeri, Kbh. 1981

5 hansen fra ol i moskva til ol i beijing Carters forslag, men dog respekterede at det var Storbritanniens nationale olympiske komité, der skulle træffe den endelige afgørelse. I den efterfølgende folketingsdebat den 22. maj var der ingen af folketingets partier, der anfægtede idrætsorganisationernes ret til selv at træffe afgørelsen om dansk deltagelse. Debatten koncentrerede sig først og fremmest om, hvorvidt regeringen klarere burde redegøre for sin egen opfattelse vedrørende legene i Moskva. Dette betød, at de forskellige partier under forhandlingen fremsatte deres eget synspunkt vedrørende de olympiske sommerlege i Moskva, eller for flere partiers vedkommende flertallets synspunkt, da der i både partiet Venstre, Fremskridtspartiet og hos Radikale Venstre var divergerende opfattelser inden for partierne. Under forhandlingen talte såvel Venstre, Det Konservative Folkeparti som Kristeligt Folkeparti for, at regeringen burde anbefale Danmarks Olympiske Komité at boykotte legene, et synspunkt der tendentielt men mindre udtalt også var Centrum-Demokraternes. Anbefalingen var begrundet i hensynet til Danmarks allierede og under henvisning til de uheldige erfaringer, som partierne mente, verdenen havde gjort med legene i Berlin 1936 samt endelige i den opfattelse, at en boykot ville anskueliggøre over for den sovjetiske befolkning, at der var noget galt i deres hjemland. Holdninger der ikke lå langt fra de holdninger Jylland Posten tidligere på året havde formuleret. Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre Socialisterne var imod, at regeringen skulle anbefale en boykot, fordi de mente, at den efter al sandsynlighed var nyttesløs som pression over for Sovjetunionen, eller i værste fald kunne føre til en fornyet optrapning af den kolde krig i en tid, hvor man ellers havde oplevet afspændingstendenser imellem blokkene. Et flertal af medlemmerne i Fremskridtspartiet var ligeledes tilhænger af dansk deltagelse ud fra den opfattelse, at regeringen slet ikke skulle blande sig i idrætsudøveres ret til idrætslig samkvem med udøvere fra andre nationer overhovedet. Endelig var Danmarks Retsforbund af den opfattelse, at regeringen ikke skulle blande sig, og en eventuel indblanding udelukkende kunne komme på tale, hvis FN anbefalede det. Forhandlingen ændrede ikke ved regeringens opfattelse, sådan som den var formuleret i kulturministerens forudgående redegørelse til Folketinget. 10 Boykottilhængerne var selvfølgelig ikke tilfredse med denne afgørelse. Politiken og Berlingske Tidende klandrede politikerne for at lægge ansvaret over på idrætten, som til gengæld ikke kunne tage ansvar. Og da man nåede til juli lige før legene start den 19. opfordrede Jylland Posten OL-deltagerne til at kræve adgang til systemkritikeren Andrej Sakharov, så hans kritiske budskab kunne nå ud til omverdenen. Samtidig beklagede avisen, at byen under legene blev lukket for potentielle urostiftere. Dette fandt Land og Folk til gengæld helt i orden, da man jo ellers kunne risikere en gentagelse af terroraktionen i 1972 i München. 11 For en række af de nationer, der deltog, havde den forudgående diskussion betydet, at man valgte at nedtone brugen af de nationale symboler. Sammen med 13 andre lande valgte Danmark at benytte IOC s flag og hymne i stedet for Dannebrog og nationalhymnen. Afnationaliseringen af OL blev dog i første omgang en enlig svale. Som tak for sidst udeblev Sovjetunionen og en række østeuropæiske nationer fra legen i Los Angeles i Disse blev til gengæld længe de sidste lege, der var genstand for en 10 Ibid. 11 Se Per Jensen: Den ekstraordinære situation den danske reaktion på boykotten af OL i 1980

6 hansen fra ol i moskva til ol i beijing større politisering. 12 I forbindelse med legene i Beijing er politiseringen af OL til gengæld vendt tilbage med fornyet styrke. Beijing Fakkelstafetten, kronprinsen og danske politikere Den 24. marts blev den olympiske ild ved hjælp af solens stråler tændt i Olympia og var dermed traditionen tro parat til at begynde sin rejse til værtsbyen for de olympiske lege. Sådan har det været siden 1936, og som regel har der været tale om et veltilrettelagt triumftog for værtsbyen og værtsnationen. Sådan gik det imidlertid ikke i foråret Organisationskomitéen i Beijing havde besluttet, at faklen skulle rundt til større byer i alle verdensdele, før den via en nøje planlagt rute i Kina, som blandt andet skulle gå over verdens højeste bjerg Mount Everest og dermed Tibet, ville ankomme til Beijing. En tur der passende skulle foregå under Beijing-legenes motto One World, One Dream. 13 Næsten samtidig med fakkelstafettens igangsættelse, var der imidlertid udbrudt uroligheder i Tibet iværksat af kræfter, der ønskede et frit Tibet. Det er lidt uklart, hvem der reelt stod bag optøjerne. Landets åndelige leder Dalai Lama undsagde optøjerne, samtidig med at han gentog sine tidligere fremsatte ønsker om mere selvstyre til Tibet frem for løsrivelse fra Kina, samt sin opfattelse af at en eventuel boykot af OL ikke var ønskværdig set fra den position han besad som åndeligt (og reelt også politisk) overhoved for Tibet. Alligevel valgte Kina at beskylde Dalai Lama for at være optøjernes bagmand og valgte samtidig efter gammelkommunistisk mønster at slå oprøret ned med hård hånd. Det betød, at fakkelstafetten fik en kolossal stor symbolsk værdi for såvel eksiltibetanere som Kinas mere generelle kritikere. Gennem et væld af nyhedsbreve med krav om bedre vilkår for menneskerettigheder i Kina, eller om at bringe Tibet-problemet op i FN, eller om at Kinas store samhandelspartnere burde reagere og lægge pres på Kina, udsendt af blandt andet Human Right Watch 14, kom der et kolossalt fokus på situationen i Kina. Og da fakkelstafetten nåede til Paris gik det galt. Formodede protibetanske aktivister angreb fakkelstafetten, da den var i hænderne på kørestolsbrugeren Jin fra Shanghai, som gjorde det bedste for at beskytte den hellige ild, og derefter i sit hjemland blev udråbt som heltinde, 15 samtidig med at en allerede påbegyndt debat om legene i Kina for alvor accelererede i Vesten. En debat, der fik yderligere næring af voldsomme demonstrationer i forbindelse med fakkelstafettens tur gennem både London og San Francisco, og som har fået IOC til at overveje fakkelstafettens forløb ved kommende lege. I Danmark fik debatten om Kina en ekstra dimension, fordi den også kom til at berøre det danske kongehus. Debatten drejede sig ikke om en egentlig boykot af de olympiske lege i Beijing, men om hvorvidt danske politikere og kronprinsen burde overvære åbningsceremonien den 8. august og dermed ifølge en række politiske partiers opfattelse medvirke til at blåstemple Folkerepublikken. Det prekære ved situationen var, at kronprinsen som kandidat til en plads i IOC efter Kai Holm ville tjene sit kandidatur ved at møde op til åbningsceremonien. Siden 2003 havde kronprinsen været kørt i stilling til at overtage den plads, der vil blive 12 Hansen, Jørn: Ringene samles. En fortælling om den olympiske bevægelse. 13 Se 14 Se 15 Se

7 hansen fra ol i moskva til ol i beijing ledig, når Kai Holm i 2009 forlader posten. Der er ingen garanti for, at Danmark skal være repræsenteret i IOC, men til gengæld er der tradition for at kongelige ofte har haft sæde i IOC. For Danmarks vedkommende var dette således tilfældet med prins Axel i 1930 erne. Strategien har hele tiden været, at kronprinsen skulle kåres som IOC-medlem ved kongressen i København Afhængig af udviklingen de næste måneder kan dette måske blive lidt mere vanskeligt, end Kai Holm oprindelig havde forudset. For i Danmark gik der i den grad politik i den kommende åbningsceremoni. For personer med interesse for idrætshistorien fik debatten ydermere en vis underholdningsværdi, fordi holdningerne i debatten stort set var modsat den partierne gav udtryk for i debatten om en boykot af OL i Moskva i Det eneste, der gik igen var brugen af idrætten som politikkens moralske stedfortræder. Sammen med Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten førte Dansk Folkeparti an i opfordringen til såvel kronprinsen som kulturministeren om at boykotte åbningsceremonien. De to sidste partier var ikke i Folketinget i 1980, men havde en form for forløber i henholdsvis Venstresocialisterne og Fremskridtspartiet. Sidstnævnte havde som påvist dengang den holdning, at politikere skulle lade være med at blande idræt og politik, medens Venstresocialisterne ligesom Socialistisk Folkeparti dengang mente, at man ikke skulle gribe ind over for Moskva, fordi man dermed ville sætte en påbegyndt tøbruds og åbningsproces i stå. Sådan én skulle man jo så mene de to partier i dag ikke kan få øje på i Kina. Men også de to regeringsbærende partier havde en anden opfattelse end i Såvel Venstre som Det Konservative Folkeparti fandt en boykot af åbningsceremonien uheldig. Statsminister Anders Fogh Rasmussen gik endda så vidt, at han udtalte, at politikerne ikke skulle blande idræt og politik sammen. Et givetvis ganske taktisk udsagn. Til gengæld havde statsministeren alligevel ikke helt styr på sin regeringspartner. Midt i debatten valgte den konservative kulturminister Brian Mikkelsen den 6. april at meddele, at han ville overveje en boykot af åbningsceremonien med mindre dialogen mellem Kina og Tibet blev forbedret. Og derfor ville han sammen med udenrigsministeren til sommer vurdere om Kulturministeriet skal deltage i åbningsceremonien. En udtalelse fra sportens minister, der i forhold til IOC s kongres i 2009 og kronprinsens kandidatur kun kan betegnes som et kæmpeselvmål. Senere på måneden måtte kulturministeren da også krybe til korset og efter et samråd med statsministeren, der havde valgt at kalde en politisk boykot for hyklerisk, udtale, at hvis regeringen deltager så deltager jeg selvfølgelig som repræsentant for regeringen. Kronprinsen og kongehuset valgte af gode grunde ikke at blande sig i den løbende debat, men fra statsministerens side var det klart, at hvis regeringen kunne deltage, så kunne kronprinsen selvklart også. 17 På sidelinjen stod længe Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre med stort set samme holdning som i 1980, som gik ud på, at politikerne ikke skulle blande sig i idrætsforhold, men overlade dette til idrættens organisationer, hvad i denne sammenhæng vil sige Danmarks Idræts-Forbund. Sådan så det ud indtil Poul Nyrup Rasmussen som formand for Europas socialdemokratiske delegation i Europaparlamentet blandede sig med meddelelsen om, at han ville undersøge muligheden for et fælles europæisk fodslag i en eventuel boykot af åbningsceremonien. Hvad dette fører til vides ikke i skrivende stund, efter al sandsyn- 16 Jylland Posten 7. januar 2007, Kronprinsens skjulte kampagne. 17 Information 25. april Pia K: Regeringens OL-håndtering er amatøragtig.

8 hansen fra ol i moskva til ol i beijing lighed dog til ingenting. Det eneste, der allerede står helt klart, er, at politikerne i Danmark nærmest har været ved at snuble over hinanden i bestræbelserne på at kommentere udviklingen i Kina. At det drejer sig om politikkens moralske erstatning, bliver ganske tydelig, når man sammenholder politikernes holdning til OL i Beijing med den måde, Danmark i øvrigt omgås med Kina. På såvel det danske undervisningsministeriums som det danske ministerium for videnskab og teknologis hjemmeside kan man finde pressemeddelelser, der på en særdeles positiv måde fremhæver underskriften af to omfattende aftaler om et samarbejde om uddannelse og forskning mellem Danmark og Kina. Undervisningsminister Bertel Haarder fremhævede i meddelelsen, hvorledes: Danmark har et stærkt uddannelsesbrand i Kina. Vi er kendt for ikke bare at give de studerende viden, vi lærer dem også at bruge den viden, stille spørgsmål og tænke og arbejde selvstændigt det har det moderne Kina brug for, og det ved kineserne.... Det er et meget stort marked for danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der nu bliver åbnet. Videnskabsminister Helge Sander fulgte op på den positive linje og udtalte: Når danske studerende tager på studieophold i Kina tilegner de sig en viden og nogle sprogegenskaber, der vil gøre dem attraktive på arbejdsmarkedet. Tilsvarende kommer der allerede i dag mange kinesiske studerende til Danmark. Det er med til at skabe grundlaget for værdifuldt netværk mellem vore to lande. 18 I fodsporene fra det danske erhvervsliv har de to danske ministre fundet ud af, at der for Danmark er uanede markedsmuligheder for uddannelses- og vidensområdet i Kina. Politikerne knytter her an til de mere langsigtede ændringer, der er sket og vedvarende sker i Kina, og som det danske erhvervsliv var hurtig til at opsamle, men som ikke har været genstand for større kritik fra de politiske partiers sider. Da har det tilsyneladende været mere bekvemt at kaste sig over OL i Beijing. Kinas økonomi ekspanderer som tidligere omtalt med en uhørt kraft. I 2006 eksporterede Kina for 969,1 milliarder dollars og det var 27,2 procent mere end året før. Landet importerede for 791,6 milliarder dollars, og det var 20 procent mere end året før. Tilsammen giver dette en handel med verden på 1.760,7 milliarder dollars, en svimlende sum, der kan sættes i relief ved at sammenligne med, at Kinas handel med verden i 1995 var på 280,9 milliarder dollars. 19 Danmark er selvfølgelig ingen sværvægter i denne sammenhæng, men set fra et dansk synspunkt er en samhandel med Kina, hvor vi i 2007 solgte for 15 milliarder kroner og købte for godt 30 milliarder af voldsom betydning. 20 Det betyder efter sigende, at mange danske virksomheder har stået i kø for, at få deres firmanavn præsenteret ved legene i Beijing. Størst succes på dette felt har den danske virksomhed Bestseller, der sammen med såvel de olympiske ringe som Dannebrog kan bryste sig med at være Proud Sponsor Denmark Beijing. Sponsoratet betyder, at Bestseller skal beklæde omkring 100 atleter og 100 ledere og trænere ved legene i Beijing, ligesom de også skal stå for beklædningen af de danske deltagere ved de Paraolympiske Lege i sep Information august 2007 Guldfuglen flyver omkring mens partiet er rykket ind i fugleburet 20 Sven Burmeister: Kina og den grimme ælling. Kronik, Information 28. april 2008.

9 hansen fra ol i moskva til ol i beijing tember. 21 Firmaet har i en årrække satset hårdt på en ekspansion på det asiatiske marked, og firmaets administrerende direktør i Danmark har da også udtalt: Bestseller er Team Danmarks samarbejdspartner ved OL i 2008, primært fordi legene foregår i Beijing. Vi har mange aktiviteter i Kina, og derfor var samarbejdet et naturligt valg for os. 22 Bestseller ejer blandt andet Jack and Jones og Vera Moda, og er allerede synlige i Kina. I en række af de nybyggede forretningscentre, der skyder op i de kinesiske storbyer, ligger Jack and Jones således side om side med forretninger som Marlboro, Camel og Tommy Hilfiger. 23 Bestsellers praksis følger i denne sammenhæng den generelle mainstream i forhold til Kina. Som en del af den globaliserede verdensøkonomi er Kina ikke til at komme uden om. Det kan godt være, at man er utilpas med landets politiske system og omgang med menneskerettigheder, men man starter ikke med at kritisere den, man vil sælge noget til. Der er andre etiske spilleregler i markedsøkonomi end i international politik, og når den internationale politik i vores kommercielle verden efterhånden også er underlagt markedet, må politikerne ty til idrættens verden for at manifestere en ordentlig etik! For her kan de jo i det mindste ikke forrette den største skade. 21 OL-uniformer skaber holdånd i Puls 09, Team Danmark s Fra Bestsellers hjemmeside: 23 Set under en rejse til Kina, marts 2008.

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Gør kronprinsen til olympisk ambassadør

Gør kronprinsen til olympisk ambassadør Gør kronprinsen til olympisk ambassadør Der må handles hurtigt og tænkes nyt for at redde såvel Kronprins Frederik som idrætten ud af den krise, de selv har skabt, og som vil vende jævnligt tilbage i de

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14)

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Juni 2013 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere