Årgang 24 Nr. 3 September Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt"

Transkript

1 Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt

2 HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik: Tryk: Forside: ISSN Eyvind Lyngsie Jakobsen (EJL) Østervænget 27, Viborg Jørgen Peter Kjeldsen A. Søe-Knudsen Jens Frimer Andersen Oplag dette nummer: 475 eks. BESTYRELSE FOR DOF-VIBORG AMT: Per W. Buchwald (PWB) Nørresøvej 18, 8800 Viborg Formand Jan S. Kristensen (JK) Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm Næstformand Ole Kristjansen (OK) Svinglen 66, 8800 Viborg Kasserer Ole Lilleør (OL) Baldersvej 19, 8800 Viborg Sekretær Thorkil Brandt (TB) Tindbæk Byvej 30, 8900 Randers Robin Milner (RM) Wåleshøjen 3, 8800 Viborg Frits Rost (FR) Baldersvej 18, 8800 Viborg Susanne Møller (SM) Toften 40, 8830 Tjele Lars Mogensen (LM) Gl Viborgvej 13, 8830 Tjele KONTAKTPERSONER: Revisor: ELJ Repræsentantskabsmedlemmer: PWB, OK. Suppleant: JK Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kurt Rasmussen Fredningsudvalg: JK, TB, LM Ekskursioner: FR Møder: SM Lokalrapport (FUGLE og DYR i Nordjylland): FR Ungdomsudvalg: OK Fugleregistrering: OL Friluftsrådet + Grønt Råd: PWB. Suppleant: OK Fugleværnsfonden: ELJ 2

3 200 6 /3 Indhold INDHOLD DOF i 100 år... 3 Krøltoppet Pelikan i Thy... 6 Fugle ved Viskum, tredje del... 9 Grønland, en rejsebeskrivelse.. 21 Kalaallit Nunaat Turreferater Høg over ørn! Drama-dokumentar Solsortesjov Invitation til fest! Kommende ture og møder Meddelelser fra redaktionen Dansk Ornitologisk Forening fylder 100 år! For næsten præcis 100 år siden nærmere betegnet den 15. oktober 1906 samledes 35 mænd i København for at stifte det, som blev døbt Dansk Ornithologisk Forening. Læg mærke til stavemåden med th, for det har kostet mange diskussioner i nyere tid at få fjernet denne meget gamle stavemåde, men som vi jo kan konstatere her i det 21. århundrede er det lykkedes at få den gamle hæderkronede forening til ikke alene at forny stavemåden i navnet, men så sandelig også til at forny sig med hensyn til aktiviteter, indflydelse og struktur. Mere herom senere. I begyndelsen og mange år frem var foreningen i høj grad en østdansk foreteelse, medlemsskaren en ret eksklusiv blanding af uddannede biologer og glade amatører, og måden, man dyrkede sin interesse på, ganske forskellig fra det, vi kender i dag. Alt dette kan man læse nærmere om i et jubilæumsnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), som i en lang række fine artikler gennemgår hovedforeningens historie og fortæller om de gamle foregangsmænd som f.eks. Finn Salomonsen og Lorenz Ferdinand. Denne artikel vil slet ikke påtage sig at leve op til denne publikation, men i stedet koncentrere sig om, hvad jeg opfatter som en af de væsentligste faktorer til, at DOF i dag har fået det image og den indflydelse i forhold til beslutningstagerne og andre organisationer, som vi har, nemlig lokalafdelingerne. I de første mange år var DOF en centralt styret forening, hvor så godt som alt skete i og omkring København, bortset fra enkelte ekskursioner i eller til det mørke Jylland. Med den øgede velstand i Danmark i 1960erne fulgte også en større opmærksomhed omkring naturen og fuglene, og en række af unge, aktive fuglekiggere krævede en større demokratisering af DOF. Foreningen skulle ikke længere være 3

4 HJEJLEN DOF 100 år et støvet forum for gamle koryfæer, men et aktivt, udadvendt organ, som skulle tage del i samfundsdebatten og prøve at influere de danske borgeres syn på naturen med andre ord: DOF havde også fået sit ungdomsoprør på linie med resten af det danske samfund. Lokalafdelingerne oprettes Et af de mest markante resultater af dette ungdomsoprør var oprettelsen i erne af de lokalafdelinger, som vi kender i dag i Viborg Amt på initiativ af Svend Andersen fra Skive, som også blev lokalafdelingens første formand. Nogle tal kan måske belyse, hvordan de nye lokalafdelinger virkelig satte skub i udviklingen på en masse områder: I 1966 altså før lokalafdelingernes oprettelse var der i den del af det nuværende Viborg Amt, som udgjordes af de gamle Thisted og Viborg amter i alt 28 medlemmer. To af disse var fra Mors, syv fra Thisted og omegn, en fra Skive og omegn, en fra Vridsted, en fra Stoholm og hele 16 fra Viborg. Det samlede antal medlemmer i DOF var dengang år senere i 1982, få år efter starten på lokalafdelingerne var medlemstallet i Viborg Amt steget til 177, og året efter kom det allerede over de 200. Nu i 2006 har vi rundet det dobbelte antal medlemmer i Viborg Amt, idet vi pr. 1. august var i alt 415 medlemmer, mens DOF på landsplan stærkt nærmer sig de I sandhed en fremgang der vil noget! (Kilde til tallene: Eyvind Lyngsie Jakobsen, Viborg). Udover at stå som arrangør af en lang række udadrettede aktiviteter såsom ekskursioner, møder og foredrag udgiver de fleste lokalafdelinger også et lokalt medlemsblad, som gennem både lokale, nationale og internationale artikler m.m. informerer medlemmerne om, hvad der sker på fuglefronten. Senest er også ITområdet blevet inddraget, således at flere af lokalafdelingerne i lighed med DOF- Viborg Amt har egen hjemmeside. Vores blad, HJEJLEN det du sidder med i hånden startede meget beskedent i slutningen af 1970erne som et spritduplikeret A4-ark kaldet DOF-nyt, Viborg Amt, for i 1983 i overensstemmelse med stigningen i medlemstallet at blive til det lokalblad, vi kender i dag. HJEJLEN nr. 1 udkom i marts 1983 og er lige siden sendt ud til medlemmer og abonnenter 4 gange om året. Lokalafdelingernes bestyrelser tager også aktivt og livligt del i naturdebatten og sidder med i adskillige grønne råd og udvalg. Vi er klageberettigede overfor amterne i forhold til ansøgninger om dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og har et tæt med- og modspil med amternes miljøafdelinger, Hvordan dette bliver under den nye strukturreform, ved vi ikke noget om i dag, men DOFs lokalafdelinger forsøger i hvert fald at klæde sig på til at møde disse udfordringer. Lokalafdelingerne var med sammen med DN og de 3 daværende jagtforeninger, da grænserne m.m. for de dengang nye færdsels- og forstyrrelsesfrie kerneområder skulle drages og fik heldigvis stor indflydelse på disse. I Viborg Amt har vi også for en del år siden forpurret et ønske fra militæret om flere og større øvelser i 4

5 200 6 /3 Hansted-reservatet gerne midt i Tranernes yngletid! Endnu kommer vi til kort i de fleste slag mod landmænd, der ønsker at udvide svine- eller kvægbesætninger, men vi opgiver ikke kampen. Den nye strukturreform og lokalafdelingerne Da det viste sig, at den nye strukturreform var uundgåelig, blev DOFs medlemmer spurgt, hvorledes de helst så det lokale DOF skulle være. Et bevis på medlemmernes positive syn på lokalafdelingerne var, at i langt de fleste debatter var det et gennemgående tema, at man helst ville bevare lokalstrukturen, som den er nu - kun med ganske enkelte justeringer. Der var flere forskellige argumenter for dette, men som det ser ud nu, fortsætter som hovedregel de gamle lokalafdelinger med nogle få nødvendige strukturreformsbetingede ændringer. Det nye DOF-Viborg som i skrivende stund ser ud til at blive en realitet i 1908 kommer således til at bestå af de nye Thisted, Morsø, Skive og Viborg kommuner. Jubilæumsarrangementer DOF centralt fejrer 100-års jubilæet med en stor konference, reception og fest i København i oktober, hvortil alle er inviteret, og som man har kunnet læse nærmere om i de sidste par numre af HJEJLEN, men lokalafdelingens bestyrelse har besluttet, at vi også skal fejre vores forening lokalt. Vi har derfor besluttet at invitere lokalafdelingens medlemmer til kombineret jule- og jubilæumsfest på Søndermølle ved Viborg, fredag den 1. december 2006 kl. 18:30 -?, hvor vi giver noget godt at spise, sørger for lidt underholdning og sælger vin, øl og vand til absolut konkurrencedygtige priser. I kan se nærmere i annoncen om festen her i bladet og på hjemmesiden. Husk bindende tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af antal kuverter. Vi håber på meget stor tilslutning fra HELE amtet! Per W.Buchwald Formand/DOF-Viborg Amt Vi fejrer os selv! Vi kipper med flaget i anledning af jubilæet! 5

6 HJEJLEN Finderberetning Krøltoppet Pelikan -eller historien om hvordan en udstoppet Stortrappe blev til en Krøltoppet Pelikan! Tekst og fotos: Jan S. Kristensen Finderberetning I forbindelse med fotografering og registrering af udstoppede sjældenheder havde John Kyed og undertegnede, fredag den 4. august sidst på eftermiddagen, været på besøg på Hanstholm friskole, da de igennem de sidste 20 år har haft en udstoppet Stortrappe stående. Desværre uden held, da det viste sig at skolen for nylig havde foræret den til Hanstholm Naturskole på fyret. Et besøg på fyret viste sig forgæves, da naturskolen var lukket og slukket for weekenden. Lidt slukøret kørte vi retur, og John blev sat af ved bopælen. Jeg kigger over skulderen for at bakke ud af indkørslen, da blikket falder på en stor fugl, der passerer over naboens hus i et par hundrede meters højde. Selv uden kikkert kan jeg se, at det er en ret usædvanlig fugl. Jeg råber på John, som næsten er nået ind i bryggerset, og peger i retning af fuglen. Han løber ud i indkørslen og ser den bagfra i få sekunder, før den forsvinder bag naboens tag. Han råber til mig hvad var det? og uden at tænke over det siger jeg det lignede s gu en pelikan. Øjeblikket efter fortryder jeg næsten jeg har sagt det, kan godt høre hvor dumt det lyder! Men John er allerede rendt ind efter en kikkert, kommer ud og hopper ind i bilen og siger helt forpustet det er s gu ikke utænkeligt, der er flere pelikaner meldt ud i Nordeuropa på det sidste. Så går det over stok og sten, ud fra Floravænget, igennem rundkørslen og ud ad Thistedvej forbi Q8-tanken og op på bakken, ud af bilen. Vi kigger i alle retninger og bekræfter hinanden i, at den umuligt kan være nået længere. MEN fuglen er pist væk. Efter minutter må vi erkende, at fuglen er fløjet. Vi bliver enige om, at fuglen på opdagelsestidspunktet så ud til at være på vej ned, så vi kører tilbage til byen, hvor vi gennemgår hustagene i den sydlige del, ifald at den skulle sidde her! Ikke alt for begavet, men vi var jo lettere desperate. Efter yderligere minutter må vi give fortabt, den er der ikke! Og tvivlen begynder at nage, var det nu også en pelikan? Der var også flere Svartbag i luften. John skal hjem og spise, og det samme skulle jeg egentlig også. Efter at have læsset John af igenigen, kører jeg hjem, men har nu helt mistet appetitten. Kan slet ikke få billedet væk fra nethinden. En hurtig beslutning, og kikkert og scop læsses i bilen. Nærmeste sø er Ræhr Grusgrav, så der må jeg starte. Ved Nytorp kører jeg ud til skrænten, hvor der er et godt 6

7 200 6 /3 Krøltoppet Pelikan i Thy udsyn over søerne. Vel ude af bilen kan jeg uden kikkert se en stor fugl i den nordligste sø nærmest skrænten. Kikkerten for øjnene og alle de sorte skyer letter med et. Der er den, PELI- KANEN. Den bader og vasker sig og er helt væk i vandsprøjt. Ringer til John på mobilen, han er selvfølgelig optaget. Der er ingen tid at spilde, kører ned til Ræhr og videre ud til søerne, samtidig er øjnene mere i luftrummet over søen end på vejen, den skulle jo nødig smutte, mens jeg sidder i bilen. Kører helt ud til grusværket, løber hen langs grusdyngerne og kravler lidt op på dyngen nærmest søen. HELDIGVIS, den er der stadig! Frem med kameraet, zoomer ind på 500 mm. Skyder en serie billeder, så den i alt fald er doku- menteret! Ringer igen til John, som er lige ved at sætte sig til bords. Jeg når knap nok at nævne ordet pelikan og Ræhr Grusgrav før John siger jeg kommer nu og smækker på. John er hurtigt på stedet, og har på vejen også ringet til Jens Jørgen fra Klitmøller. Vi går under et grustransportbånd og sætter os lidt skjult i kanten af en grusdynge, der ligger næsten helt ude ved søen. I mellemtiden sidder Jens Jørgen i bilen mellem Klitmøller og grusgraven. Og da Jens Jørgen når frem, tager han og jeg endnu flere billeder, alt imens John snakker og snakker i mobiltelefonen (-han må have usædvanlig mange bekendte). Efter kort tid kan vi se, at pelikanen bliver 7

8 HJEJLEN lidt urolig, den har helt sikkert bemærket aktiviteten på land. Den letter og flyver ind over søen, mens den tager højde. Heldigvis vender den omkring og flyver næsten lige over hovedet af os. Her kan vi tydeligt se, at fuglen er uden ring og i øvrigt fejlfri i dragten. Efter et par sving over nabosøen kommer den igen ind over vores sø og lander lidt længere væk fra os end før. I løbet af hele seancen har vi kigget i fuglebøger, og John har vendt feltkendetegnene med et par stykker på telefonen. Så efter tre kvarter melder John fuglen ud som imm. Krøltoppet Pelikan. Hvad der herefter skete ved de fleste. Ca personer så Krølle indtil det blev mørkt. Endnu flere var på plads lørdag morgen. I øvrigt slutter historien ikke her Besøg af Krølle rent personligt, da jeg lørdag ved middagstid havde fornøjelsen af at se fuglen slå et sving ind over Hanstholm by og komme ret hen over huset (-den sku' vel have sagt ordentlig farvel!). Ikke lang tid derefter blev den af flere set svæve over Sårup/Tved Plantage, for til sidst at rejse sydvestover. Om eftermiddagen blev den genfundet ved Ørum sø i Sydthy. Her fik et ukendt antal birdere fornøjelsen resten af dagen. Spontan eller ej, jeg fik i alt fald en oplevelse jeg sent vil glemme. Den er hermed givet videre til jer der læser dette. Om form og indhold af denne "finderberetning" overholder glædende praksis ved jeg ikke, men det var hvad jeg kunne præstere! Fortsat god hit-sensommer, Jan Ovenstående beretning er en lettere redigeret udgave af et indlæg som tidligere har været bragt på 8

9 200 6 /3 Af Thorkil Brandt Fugle ved Viskum Tredje del: måger til spurvefugle Fugle ved Viskum Første den af denne artikel om Fugle ved Viskum blev bragt i HJEJLEN 2006/1, side 12-20, anden del i nummer 2006/2, side Denne tredje og sidste del af artiklen om Viskumområdets fugleliv omfatter arterne fra Dværgmåge til Bomlærke, i alt 89 arter. For mange af dem gælder, at de ikke har den helt store interesse for feltornitologerne, og det afspejler sig selvfølgelig i et ofte sparsomt antal af indrapporteringer. Alligevel tillader disse data i de fleste tilfælde en nogenlunde dækkende gennemgang også af disse fugles forekomstmønstre. Artsgennemgang: Dværgmåge Der findes kun to rapporteringer af Dværgmåge i DOFbasen, nemlig: 3/5 og 4/5 2004, hvor der blev set henholdsvis 4 og 1 ad. I virkeligheden har der dog nok lidt oftere passeret Dværgmåger forbi. De ådale, der løber på tværs af Jylland benyttes nemlig ofte som trækruter for vadefugle, Dværgmåge, Fjordterne, Sortterne og andre arter. Dette træk foregår dog i de fleste tilfælde i al ubemærkethed. Hættemåge Indberettet 117 gange siden 13/ Forekomsterne siden 2004 fremgår af tabel 20. Ynglefund: 2004: 1 par byggede rede, set april-maj. 2005: 1 par med rede, rugende fugl set bl.a. 22/ : Mindst 3 par med reder, hvoraf der kom flyvefærdige unger fra i hvert fald de 2. Det er vist første gang, der er konstateret ynglesucces af Hættemåge ved Viskum. Rederne var anbragt på små tuer af lysesiv og søkogleaks. Ynglesuccesen skyldes utvivlsomt årets høje vandstand, som bevirkede, at de små tuer ikke blev tørlagt på noget tidspunkt. Hvad der var til ugunst for de rastende vadefugle har altså været en fordel for Hættemågen og andre ynglefugle (se artiklens afslutning). Stormmåge Indberettet 57 gange siden 14/ Forekomsterne siden 2004 fremgår af tabel 21. Stormmågen har et noget andet forekomstmønster end Hættemågen: fåtallig eller sjælden i sommermånederne og lejlighedsvis store tal om vinteren. 9

10 HJEJLEN Fugle ved Viskum Tabel 20. Hættemåge, Viskum (månedsmaksima) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ???? Tabel 21. Stormmåge, Viskum (månedsmaksima) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sildemåge 15 observationer i DOFbasen: 2004: 13/5-1/7 13 observationer af op til : 29/4 1 ad. 2006: 6/6 1 ad. Sølvmåge Kun 16 bogførte observationer, første gang noteret 23/ Max.tal er 20 den 27/ I øvrigt er op til 10 noteret flere gange. Det er dog sikkert, at Sølvmågen i virkeligheden er en nogenlunde regelmæssig, men normalt noget fåtallig gæst i området. Svartbag 14 observationer i perioden 20/5-6/7 2004, ellers ikke rapporteret. De fleste observationer drejer sig om enkelte fugle, dog 12/6 31, 16/6 35, 20/6 18 og 6/7 23. Ved flere lejligheder blev disse ganske mange Svartbage set gå til overnatning på søerne. Fjordterne Noteret i alt 6 gange: 2003: 13/ : 22/5 1, 17/7 7, 23/7 2 og 28/ : 5/5 1. Alle rastede kortvarigt, inden de trak videre. Se også under Dværgmåge. Sortterne Vides set enkelte gange, men data herfor findes ikke i DOFbasen. Huldue 5 observationer: 2003: 13/ : 3/ : 15/ : 5/5 1 og 12/6 1. Er næppe i virkeligheden så sjælden, som de få registreringer antyder. Yngler flere steder i omegnen. Ringdue Yngler i området med adskillige par og fouragerer i engene ved søerne hver eneste dag, bortset fra perioder med sne og frost. De største noterede antal er 9/ , 11/ og 23/

11 200 6 /3 Tyrkerdue Er kun noteret 2 gange: 6/ og 8/ kurrende. Gøg Største antal er 5 den 12/ Kan ses og høres dagligt gennem hele foråret og forsommeren. Tidligste obs. er 8/ og seneste er 7/ Natugle 1 hørt tude 20/ Tiggende unger og nervøse voksne fugle er set eller hørt i Viskum Vesterskov i 2005 og Holder uden tvivl til i området året rundt. Skovhornugle 2004: 18/6 1 jagende. 2006: 1 set blive forfulgt af Krager ved 20-tiden den 16/5. Yngler i den nærmeste omegn selvom arten trives dårligt alt for tæt på Natugler. Mursejler De skrigende Mursejlere er et af de mest karakteristiske indslag ved et Viskumbesøg i sommerperioden. Især på solrige og vindstille aftener er de meget dominerende i lydbilledet. Yngler med flere par på Viskum Kirke. Et koncentrat af de i alt 80 indrapporteringer: 2003: 14/ : Set 3/5-25/7. Max. 12/ : Set 3/5-9/8. Max. 1/7 og 5/ : Set 3/5-18/8. Max. 31/7 80. Isfugl Er kun set ved søerne i 2005: 22/5, 22/7 og 27/7 alle gange 1 ex. Viskum/Nørreådalen Yngler flere steder ved Nørreåen i nærheden af Viskum, og gæster utvivlsomt søerne langt oftere, end det bliver registreret. Grønspætte 2002: 20/5 1 hørt. 2003: 14/3 1 syngende, 15/3 1 hørt, 23/3 1 hørt, 20/4 1 syngende og 30/ : 3/4 1 syngende. 2006: 6/5 1 hørt. Ynglefugl i skovene på begge sider af ådalen. Alle observationerne drejer sig om fugle herfra hørt eller set fra Viskum. Sortspætte 2002: 6/10 1 ved hovedgården. 2003: 23/3 1 hørt. 2004: 6/4 1, 12/4 1 hørt, 26/5 2 hørt, 9/10 1 hørt. 2005: 23/4 1 hørt, 30/4 1 hørt og 9/10 1 hørt. 2006: 17/4 1 kaldende og trommende, 20/4 1 hørt og 23/4 1 hørt. Alle observationer på nær den første drejer sig om fugle, der er hørt fra Torsager Skov lige syd for Viskumsøerne. Stor Flagspætte 2006: Noteret 6 gange i perioden 10/2-6/8. I virkeligheden bør arten kunne træffes i området hver eneste dag året rundt, og det er givet, at der yngler Stor Flagspætte i Vesterskoven og formentlig også undertiden i krattet lige syd for søerne. Sanglærke Yngler med adskillige par på marker og i enge omkring Viskum forår og sommer indgår lærkesangen konstant i om- 11

12 HJEJLEN Fugle ved Viskum Foto: Jørgen Peter Kjeldsen rådets lydkulisse. Største noterede antal er 3/ Digesvale Er bogført fra området 34 gange, men forekommer reelt langt oftere. Er dog klart mere fåtallig end Land- og Bysvale. De tidligste forårsobservationer er 25/ , 19/ og 9/ De største antal er 16/ , 23/ , 29/ samt 13/5 og 25/5 begge dage 30. Landsvale De tidligste observationer er: 6/ , 8/ og 9/ Den seneste er 2/ Foto: Jørgen Peter Kjeldsen 12

13 200 6 /3 Nørreådalen Tal på flere end 100 fugle er noteret mange gange, største antal er 9/ I rørskovene mellem Vejrum og Viskum overnatter om efteråret mange tusinde fugle. Der er flest i september således skønnet ikke mindre end den 17/ Se herom i HJEJLEN 2003/4, side 13. Bysvale Yngler talrigt i området og fouragerende Bysvaler er igennem hele sommerhalvåret et af de mest karakteristiske ornitologiske indslag i området. En redeoptælling på staldbygningen 21/ gav 88 beboede reder. De tidligste forårsobservationer er 22/ , 27/ og 26/ Seneste observation er 19/ Største antal er 26/ Antal på omkring 200 er normale efter at de første unger er fløjet fra reden. Engpiber Yngler i området med flere par. Også en sikker trækgæst forår og efterår. Største antal er 2/ En enkelt vinterobservation er bogført: 4/ Skovpiber Er ikke indberettet, men yngler dog med sikkerhed flere steder i den allernærmeste omegn, og optræder også uden tvivl som trækgæst. Gul Vipstjert Ikke-racebestemte Gule Vipstjerter: : 10/5 2 og 20/ : 3/5-25/5 6 observationer af op til 15 (3/5 med bemærkningen sandsynligvis en del flere (MK)) : 28/8 og 19/9 begge dage hørtes Foto: Jørgen Peter Kjeldsen flere trækkende fugle : 29/4-20/5 7 observationer af op til : 26/8 5 og 5/9 1 SSV : 2/5-25/5 7 observationer af op til : 18/8 5 hørt. Nordlig Gul Vipstjert : 13-26/5 3 observationer af op til : 3-25/5 9 observationer af op til

14 HJEJLEN Almindelig Gul Vipstjert 2004: I anden halvdel af maj blev der flere gange set et sandsynligt ynglepar. 2005: 13/5 5 blandt mange Nordlige. Bjergvipstjert 2002: 4/ : 12/4 2 (med bemærkningen sandsynligt ynglepar (MK)). 2004: 25/4 2 (med bemærkningen: antagelig et ynglepar, da de ses stort set hver gang man er ved Viskum (MK)), 3/5 2 og 24/ : 8 observationer 19/3-22/5 af 1, 5/7 1 og 11/ : 12/6 1. Yngler givetvis i området og/eller den nærmeste omegn hvert år. Hvid Vipstjert Flere ynglepar i området. De tidligste forårsobservationer er 15/3 2003, 23/3 2004, 19/ og 29/ Største antal er 25/ og 4/ Fugle ved Viskum Gærdesmutte Er kun indberettet 2 gange. Yngler dog i området med flere par, og kan træffes året rundt. Rødhals Kun 1 indberetning. Men yngler med flere par, og vil givetvis kunne træffes året rundt, dog kun med enkelte fugle i vinterperioden. Nattergal En talrig og karakteristisk ynglefugl i Nørreådalen. Flere syngende Nattergale er også hvert år fast inventar i de lave pilekrat ved Viskum. Største antal er 6 syngende 8/ tallet omfatter dog fugle, der blev hørt fra Viskum og dermed også fugle fra nærliggende områder. De tidligste observationer er 7/5 2004, 10/ og 6/ Seneste sang er noteret 21/ Rødstjert Kun få indrapporteringer: Foto: Jørgen Peter Kjeldsen 14

15 200 6 /3 2004: 25/4 2 hanner, 1/5 1 syngende, 22/5 1 syngende og 18/6 1 han. 2005: 7/5 1 syngende. 2006: 6/5 og 16/5 1 syngende. Yngler nok i virkeligheden ved hovedgården de fleste år, og er i øvrigt utvivlsomt en regelmæssig trækgæst. Bynkefugl 2004: 9/ : 3/5 1 han og 26/ : 7/5 6 og 16/8 1. Det var alt, og det er overraskende få iagttagelser. Man skulle synes, at området let kunne huse ynglende Bynkefugl men det er ikke konstateret. Der er ellers ynglebestande andre steder i ådalen. Stenpikker 2003: 13/ : 21/5 1, 22/5 2 og 23/ : 3/5 1, 7/5 1 og 14/5 5. Igen overraskende få indrapporteringer. I øvrigt værd at notere sig, at de alle ligger i det snævre tidsrum 3-23/5. Solsort Sølle 4 indrapporteringer, alle af syngende fugle. Max. er 6 syngende 20/4 og 14/ Sjagger Regelmæssig vintergæst, ofte i store flokke. Tidligste efterårsobservation er 12/ De 2 største antal: 4/ og 18/ Sangdrossel Flere ynglepar i området. Er kun indberettet i alt 8 gange, og det har hovedsagelig drejet sig om syngende fugle i april. Nørreådalen Vindrossel Kun 6 indrapporteringer, største antal er 6/ Må dog være en regelmæssig gæst navnlig i trækperioderne forår og efterår. Misteldrossel Kun 4 indrapporteringer, heraf en fra vinteren: 30/ Yngler i øvrigt i den nærmeste omegn, og der må de sporadiske indrapporteringer til trods ret ofte være rastende Misteldrosler i området. Græshoppesanger Kun 7 indrapporteringer fra Viskum. Den tidligste er 5/ syngende. Alle øvrige er fra juni. Største antal er 21/ syngende, og det antal ligger nok tæt på det reelle antal ynglepar i Viskumområdet. Høres i øvrigt almindeligt i det meste af Nørreådalen foråret og sommeren igennem. Kærsanger Området huser flere ynglepar. Er dog kun indberettet 11 gange med 20/ syngende som den største. Rørsanger Området huser flere ynglepar, men er dog kun indrapporteret nogle få gange med 15/ syngende som den største. Gulbug Ingen data. Må dog i det mindste nogle år høre til områdets ynglefugle. Gærdesanger Sølle 4 indrapporteringer. 15

16 HJEJLEN Er dog ynglefugl ved Viskum Hovedgård. Tornsanger Ganske få indrapporteringer med 14/ syngende som den største. De få indrapporteringer skyldes dels, at Tornsangeren er en art, som de færreste indberetter og dels, at der næsten altid observeres fra landevejen eller markvejen ved kirkegårdsdiget og ikke nede i de enge og krat, hvor Tornsangeren i virkeligheden er en talrig ynglefugl. Havesanger Yngler i området med flere par, men er kun indberettet få gange. Munk Yngler ligeledes i området med flere par, og er ligeledes kun indberettet få gange. Gransanger Yngler med flere par. De fleste fugle er indrapporteret i april, hvor mange skandinaviske trækgæster synger overalt i landet. Tidligste er 2/ syngende. Løvsanger Yngler med flere par, alligevel er meget få indberettet. Tidligste er 20/ syngende. Fuglekonge Kun 1 indrapportering: 18/ syngende. Og det skal såmænd nok passe, at Fuglekongen yngler i den smule nåletræer, der findes i området. Må i øvrigt lejlighedsvis kunne træffes i større antal i de mest intense trækperioder. Fugle ved Viskum Grå Fluesnapper Ingen data. Men mon ikke der i virkeligheden yngler Grå Fluesnapper ved Viskum? Haven omkring hovedgården bør kunne huse 1 par. Broget Fluesnapper Kun 1 observation: 25/ syngende. Halemejse Et redebyggende par set i egetræerne ved Fårdalvej, lidt nord for hovedgården 8/ Det drejede sig om en rent nordlig og en næsten rent nordlig Halemejse. Arten bør i øvrigt lejlighedsvis kunne træffes ved Viskum året igennem, selv om der ikke er nogen indberetninger. Sumpmejse Kun rapporteret 4/ med 2 ex. Yngler dog flere steder i den nærmeste omegn, og måske også i Vesterskoven. Bør i øvrigt lejlighedsvis kunne ses året igennem. Sumpmejsen er i det hele taget en almindelig ynglefugl på alle egnede steder i denne del af Viborg Amt. Sortmejse og Topmejse Ingen af disse arter er indrapporteret fra Viskum. De yngler dog flere steder i den nærmeste omegn, og i det mindste Sortmejsen bør lejlighedsvis kunne træffes i området. Blåmejse Flere ynglepar. Ses året igennem, om vinteren jævnligt i tagrørene. Musvit Flere ynglepar ses og høres året igennem. 16

17 200 6 /3 Spætmejse Et eller flere ynglepar i Vesterskoven. Træløber Ingen data, men yngler rimeligvis i Vesterskoven. Yngler mange steder i den nærmeste omegn. Rødrygget Tornskade Der er ingen indrapporteringer. Det kan dog absolut ikke udelukkes, at en nøjere gennemgang af områdets krat, ville afsløre et eller flere ynglepar. Arten yngler flere steder i Nørreådalen i lignende områder. Stor Tornskade Kun 6 indrapporteringer fra selve Viskum. Den tidligste er fra 9/ , den seneste fra 23/ Nørreådalen mellem Bruunshåb og Skjern Hovedgård er i øvrigt meget velegnet for overvintrende Store Tornskade, og har en vinterbestand, der stabilt tæller ca. 8 fugle. Skovskade Ses jævnligt på fourageringstogter i området. Er dog kun indrapporteret til DOFbasen 5 gange. Husskade Yngler med flere par, og overnatter kollektivt i pilekrattene i vinterperioden. Største registrerede antal er 21/ , men der er med stor sandsynlighed ofte en del flere. Allike Yngler sandsynligvis i området. Er ikke bogført særlig flittigt, men bør nok i virkeligheden kunne træffes stort set hver dag året rundt. Flere større flokke er indberettet fra Nørreådalen vinterperioderne, den største er 28/ Råge I perioder kan der ses større flokke i området, største er 5/ Et par byggede rede i et af de høje træer ved hovedgården 29/ Resultatet af dette yngleforsøg er u- kendt. Sortkrage 3 observationer: 2004: 10/9 3 og 2/ : 11/7 1. Gråkrage Flere ynglepar. I øvrigt almindelig, lejlighedsvis talrig, året igennem. Der er jævnligt både sommer og vinter set flokke på op til 250. Sortkrage x Gråkrage En Blandingskrage blev set i selskab med en Sortkrage 11/ Ravn Indberettet i alt 17 gange på alle tider af året, som regel 1 eller 2 fugle. Dog 16/ , 26/ , 22/ og 14/ hele 9. Der er i øvrigt flere ynglepar i omegnen, og der bør vel kunne ses i det mindste overflyvende Ravn ved Viskum næsten hver dag året rundt. Stær Yngler med flere par i området, og kan i øvrigt træffes året igennem. Se tabel 22. Overnatter i rørskovene mellem Viskum og Vejrum og de antal, der forekommer her ville nok ved systematiske optællinger vise sig at være betydeligt 17

18 HJEJLEN Fugle ved Viskum Tabel 22. Stær, Viskum (månedsmaksima) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ???? større og mere regelmæssige end det fremgår af tabellen. Der er næsten altid fouragerende stæreflokke ved Viskum eller andre steder i Nørreådalen om vinteren selv om tabellen antyder noget andet. Et par større antal af lidt ældre dato: 14/ og 22/ Gråspurv Yngler med adskillige par ved Viskum Hovedgård, og kan ses året rundt. Skovspurv Yngler med adskillige par og kan ses i området året rundt. Dog kun 1 indberetning nemlig 18/ Bogfinke Yngler med adskillige par i området, og kan naturligvis ses året rundt. Max. antal syngende er 8 den 14/ Største bogførte antal i det hele taget er 6/ Kvækerfinke Er blot noteret 4 gange, største er 19/ og 25/ Er nok en stabil vintergæst hvert år, om end sikkert i stærkt vekslende antal. Grønirisk Yngler i området med enkelte par og kan træffes året rundt. De 2 største antal er 2/ og 25/ Foto: Jørgen Peter Kjeldsen 18

19 200 6 /3 Stillits Flere ynglepar i området. Er navnlig i sommerhalvåret en karakterfugl, som ses og høres ved ethvert besøg. Ses lidt mindre stabilt i vinterhalvåret, men fra denne årstid er der flere ret store antal, største er 8/ med hele 82, der fouragerede i en mark med masser af ukrudtsfrø. De næststørste er 3/ og 9/ Tornirisk Flere ynglepar, og ses stabilt sommeren igennem, men noteres ikke nær så ofte som Stillitsen, skønt den nok er mindst lige så almindelig. Tidligste forårsobservationer er 7/ , 23/ , 30/ og 31/ Seneste efterårsobservation er 9/10. Største antal er 1/ Bjergirisk 29/ overflyvende. Det kan måske synes lidt specielt med Bjergirisker så langt inde i landet. Det er dog et nogenlunde regelmæssigt vinterfænomen i Nørreådalen. Fra de vidtstrakte engarealer mellem Ø og Skjern er der adskillige observationer gennem årene. Og 26/ blev der set en flok på 60 ved Bruunshåb. Grønsisken Er besynderligt nok slet ikke indberettet til DOFbasen fra Viskumområdet. Arten må dog være en almindelig vintergæst. Stor Gråsisken Kun 4 indberetninger gennem årene fra november, december og februar max. tal 17. Nørreådalen Må dog næsten nødvendigvis være en almindelig gæst i birkekrattene i gode Gråsiskenår og invasionsår. Lille Gråsisken Kun 1 rapportering, endda en vinterobservation fra 4/ Må dog ret så sikkert antages at yngle i områdets birkekrat, hvor der næppe er megen færdsel af fuglefolk! Yngler i øvrigt mange steder i omegnen. Dompap Kun 7 rapporteringer af Dompap. Bør dog kunne findes i området året rundt sikkert også som ynglefugl. Største tal er 11/ , 28/ og 17/ Der blev noteret trompetkaldende Dompapper ved Viskum tre gange i løbet af vinteren , de første 19/11. I det hele taget hørtes på egnen godt med trut i babytrompeterne i vinteren Kærnebider og Lille Korsnæb Er ikke indberettet, men begge bør dog jævnligt kunne træffes ved Viskum nok især som overflyvende. Snespurv Noteret ved Viskum 3 gange: 23/ mindst 1 hørt overflyvende, 18/ overflyvende og 3/ i flok med Sanglærker. I årenes løb er der i øvrigt gjort overraskende mange vinterobservationer af Snespurv i den nærmeste omegn i antal på helt op til 300. Gulspurv Kun få og tilfældige indberetninger. Yngler dog med mange par i området, 19

20 HJEJLEN og kan om vinteren lejlighedsvis ses i store flokke. Rørspurv Adskillige par yngler i området. Bomlærke Op til 3 syngende er indberettet flere gange, men der er nok mere end 3 ynglepar ved Viskum og nærmeste omegn. Største antal er 8/ flok på 20 og 3/ flok på 18. Der er ingen rapporteringer fra vinterhalvåret, men det må være tilfældigt: vinterflokke bør jævnligt kunne træffes. Andre steder i Nørreådalen er vinterflokke på 100 og derover ikke usædvanlige. Afslutning Hermed er gennemgangen af fuglelivet ved Viskum afsluttet. Og man må konstatere, at artiklerne allerede på flere områder er forældede. For det første er der i 2006 observeret 3 nye fuglearter for området, nemlig: Gråstrubet Lappedykker Er set uafbrudt siden 15/ og foreløbig frem til ultimo august. Hele 2 par har gjort yngleforsøg. Det ene par fik to unger, og familien ligger stadig i den østlige sø. Fugle ved Viskum Toppet Lappedykker 1 set 17/ Odinshane 2 ungfugle holdt til i søerne i perioden 13-21/ Og for det andet er der udover Gråstrubet Lappedykker konstateret yderligere 3 nye ynglende arter, nemlig: Sorthalset Lappedykker Et par har ynglet i vestsøen og det lykkedes for dem at opfostre 3 unger, til trods for at de kom lidt sent i gang. Den 8/ blev de set foretage rugeafløsning på lille ø af søkogleaks. Et hættemågepar havde rede med unger på den samme ø, og det er sikkert Hættemågernes tilstedeværelse, der har lokket de Sorthalsede til at gøre yngleforsøg. De efterhånden store unger kan i skrivende stund stadig ses. Troldand I sommerens løb er der set en hun med små ællinger. Taffeland Hele 2 hunner er set med nyklækkede dununger, og de efterhånden store unger har holdt til i området indtil for nylig (ultimo august). Et godt råd, hvis du besøger Viskum I dette nummer og de forrige to numre af HJEJLEN har vi bragt Thorkil Brandts artikel om fugleiagttagelser ved Viskum. Måske kan artiklen inspirere til at besøge stedet. Her vil jeg gøre opmærksom på, at besøgende ikke uden ejerens tilladelse må krydse hegnene ind til området. Et af de bedste steder at se fuglene fra er det sydøstlige hjørne af kirkegårdsdiget. Se i HJEJLEN 2006/2 beskrivelse af adgangsmuligheder. Eyvind Lyngsie Jakobsen 20

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Flyt konferencen til Grønland og få en 5-stjernet oplevelse

Flyt konferencen til Grønland og få en 5-stjernet oplevelse Flyt konferencen til Grønland og få en 5-stjernet oplevelse Til dig, der planlægger eller afholder konferencer, er der en ekstra oplevelse inden for rækkevidde 250 km nord for polarcirklen Hvilken udsigt

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Grønland - mødet ved kanten af indlandsisen

Grønland - mødet ved kanten af indlandsisen CWT MEETINGS & EVENTS Grønland - mødet ved kanten af indlandsisen Verden er fuld af skønne hoteller og restauranter med fine Michelin-stjerner og hippe kokke, der forkæler deltagerne under konferencen

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Undersøgelse af flagermuskasser.

Undersøgelse af flagermuskasser. Undersøgelse af flagermuskasser. Tekst og fotos: Viggo Lind Naturskolen april 2010 I april 2009 blev der opsat 20 nye flagermuskasser i Tarup-Davinde området. Fem større flagermuskasser var blevet sat

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Kangerlussuaq Baseret på 9 deltagere

Inspiration Rejsemål: Kangerlussuaq Baseret på 9 deltagere Inspiration Rejsemål: Kangerlussuaq Baseret på 9 deltagere Kangerlussuaq (da. Søndre Strømfjord) er en by i Vestgrønland beliggende ved enden af fjorden af samme navn. Kangerlussuaq er Grønlands største

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Oplev sol, sommer og masser af is i Grønlands to mest populære byer

Oplev sol, sommer og masser af is i Grønlands to mest populære byer Oplev sol, sommer og masser af is i Grønlands to mest populære byer Kom tæt på Indlandsisen i Kangerlussuaq og det helt specielle tundralandskab og fortsæt rejsen til Diskobugtens hjerte, byen Ilulissat,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere