Årgang 24 Nr. 3 September Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt"

Transkript

1 Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt

2 HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik: Tryk: Forside: ISSN Eyvind Lyngsie Jakobsen (EJL) Østervænget 27, Viborg Jørgen Peter Kjeldsen A. Søe-Knudsen Jens Frimer Andersen Oplag dette nummer: 475 eks. BESTYRELSE FOR DOF-VIBORG AMT: Per W. Buchwald (PWB) Nørresøvej 18, 8800 Viborg Formand Jan S. Kristensen (JK) Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm Næstformand Ole Kristjansen (OK) Svinglen 66, 8800 Viborg Kasserer Ole Lilleør (OL) Baldersvej 19, 8800 Viborg Sekretær Thorkil Brandt (TB) Tindbæk Byvej 30, 8900 Randers Robin Milner (RM) Wåleshøjen 3, 8800 Viborg Frits Rost (FR) Baldersvej 18, 8800 Viborg Susanne Møller (SM) Toften 40, 8830 Tjele Lars Mogensen (LM) Gl Viborgvej 13, 8830 Tjele KONTAKTPERSONER: Revisor: ELJ Repræsentantskabsmedlemmer: PWB, OK. Suppleant: JK Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kurt Rasmussen Fredningsudvalg: JK, TB, LM Ekskursioner: FR Møder: SM Lokalrapport (FUGLE og DYR i Nordjylland): FR Ungdomsudvalg: OK Fugleregistrering: OL Friluftsrådet + Grønt Råd: PWB. Suppleant: OK Fugleværnsfonden: ELJ 2

3 200 6 /3 Indhold INDHOLD DOF i 100 år... 3 Krøltoppet Pelikan i Thy... 6 Fugle ved Viskum, tredje del... 9 Grønland, en rejsebeskrivelse.. 21 Kalaallit Nunaat Turreferater Høg over ørn! Drama-dokumentar Solsortesjov Invitation til fest! Kommende ture og møder Meddelelser fra redaktionen Dansk Ornitologisk Forening fylder 100 år! For næsten præcis 100 år siden nærmere betegnet den 15. oktober 1906 samledes 35 mænd i København for at stifte det, som blev døbt Dansk Ornithologisk Forening. Læg mærke til stavemåden med th, for det har kostet mange diskussioner i nyere tid at få fjernet denne meget gamle stavemåde, men som vi jo kan konstatere her i det 21. århundrede er det lykkedes at få den gamle hæderkronede forening til ikke alene at forny stavemåden i navnet, men så sandelig også til at forny sig med hensyn til aktiviteter, indflydelse og struktur. Mere herom senere. I begyndelsen og mange år frem var foreningen i høj grad en østdansk foreteelse, medlemsskaren en ret eksklusiv blanding af uddannede biologer og glade amatører, og måden, man dyrkede sin interesse på, ganske forskellig fra det, vi kender i dag. Alt dette kan man læse nærmere om i et jubilæumsnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), som i en lang række fine artikler gennemgår hovedforeningens historie og fortæller om de gamle foregangsmænd som f.eks. Finn Salomonsen og Lorenz Ferdinand. Denne artikel vil slet ikke påtage sig at leve op til denne publikation, men i stedet koncentrere sig om, hvad jeg opfatter som en af de væsentligste faktorer til, at DOF i dag har fået det image og den indflydelse i forhold til beslutningstagerne og andre organisationer, som vi har, nemlig lokalafdelingerne. I de første mange år var DOF en centralt styret forening, hvor så godt som alt skete i og omkring København, bortset fra enkelte ekskursioner i eller til det mørke Jylland. Med den øgede velstand i Danmark i 1960erne fulgte også en større opmærksomhed omkring naturen og fuglene, og en række af unge, aktive fuglekiggere krævede en større demokratisering af DOF. Foreningen skulle ikke længere være 3

4 HJEJLEN DOF 100 år et støvet forum for gamle koryfæer, men et aktivt, udadvendt organ, som skulle tage del i samfundsdebatten og prøve at influere de danske borgeres syn på naturen med andre ord: DOF havde også fået sit ungdomsoprør på linie med resten af det danske samfund. Lokalafdelingerne oprettes Et af de mest markante resultater af dette ungdomsoprør var oprettelsen i erne af de lokalafdelinger, som vi kender i dag i Viborg Amt på initiativ af Svend Andersen fra Skive, som også blev lokalafdelingens første formand. Nogle tal kan måske belyse, hvordan de nye lokalafdelinger virkelig satte skub i udviklingen på en masse områder: I 1966 altså før lokalafdelingernes oprettelse var der i den del af det nuværende Viborg Amt, som udgjordes af de gamle Thisted og Viborg amter i alt 28 medlemmer. To af disse var fra Mors, syv fra Thisted og omegn, en fra Skive og omegn, en fra Vridsted, en fra Stoholm og hele 16 fra Viborg. Det samlede antal medlemmer i DOF var dengang år senere i 1982, få år efter starten på lokalafdelingerne var medlemstallet i Viborg Amt steget til 177, og året efter kom det allerede over de 200. Nu i 2006 har vi rundet det dobbelte antal medlemmer i Viborg Amt, idet vi pr. 1. august var i alt 415 medlemmer, mens DOF på landsplan stærkt nærmer sig de I sandhed en fremgang der vil noget! (Kilde til tallene: Eyvind Lyngsie Jakobsen, Viborg). Udover at stå som arrangør af en lang række udadrettede aktiviteter såsom ekskursioner, møder og foredrag udgiver de fleste lokalafdelinger også et lokalt medlemsblad, som gennem både lokale, nationale og internationale artikler m.m. informerer medlemmerne om, hvad der sker på fuglefronten. Senest er også ITområdet blevet inddraget, således at flere af lokalafdelingerne i lighed med DOF- Viborg Amt har egen hjemmeside. Vores blad, HJEJLEN det du sidder med i hånden startede meget beskedent i slutningen af 1970erne som et spritduplikeret A4-ark kaldet DOF-nyt, Viborg Amt, for i 1983 i overensstemmelse med stigningen i medlemstallet at blive til det lokalblad, vi kender i dag. HJEJLEN nr. 1 udkom i marts 1983 og er lige siden sendt ud til medlemmer og abonnenter 4 gange om året. Lokalafdelingernes bestyrelser tager også aktivt og livligt del i naturdebatten og sidder med i adskillige grønne råd og udvalg. Vi er klageberettigede overfor amterne i forhold til ansøgninger om dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og har et tæt med- og modspil med amternes miljøafdelinger, Hvordan dette bliver under den nye strukturreform, ved vi ikke noget om i dag, men DOFs lokalafdelinger forsøger i hvert fald at klæde sig på til at møde disse udfordringer. Lokalafdelingerne var med sammen med DN og de 3 daværende jagtforeninger, da grænserne m.m. for de dengang nye færdsels- og forstyrrelsesfrie kerneområder skulle drages og fik heldigvis stor indflydelse på disse. I Viborg Amt har vi også for en del år siden forpurret et ønske fra militæret om flere og større øvelser i 4

5 200 6 /3 Hansted-reservatet gerne midt i Tranernes yngletid! Endnu kommer vi til kort i de fleste slag mod landmænd, der ønsker at udvide svine- eller kvægbesætninger, men vi opgiver ikke kampen. Den nye strukturreform og lokalafdelingerne Da det viste sig, at den nye strukturreform var uundgåelig, blev DOFs medlemmer spurgt, hvorledes de helst så det lokale DOF skulle være. Et bevis på medlemmernes positive syn på lokalafdelingerne var, at i langt de fleste debatter var det et gennemgående tema, at man helst ville bevare lokalstrukturen, som den er nu - kun med ganske enkelte justeringer. Der var flere forskellige argumenter for dette, men som det ser ud nu, fortsætter som hovedregel de gamle lokalafdelinger med nogle få nødvendige strukturreformsbetingede ændringer. Det nye DOF-Viborg som i skrivende stund ser ud til at blive en realitet i 1908 kommer således til at bestå af de nye Thisted, Morsø, Skive og Viborg kommuner. Jubilæumsarrangementer DOF centralt fejrer 100-års jubilæet med en stor konference, reception og fest i København i oktober, hvortil alle er inviteret, og som man har kunnet læse nærmere om i de sidste par numre af HJEJLEN, men lokalafdelingens bestyrelse har besluttet, at vi også skal fejre vores forening lokalt. Vi har derfor besluttet at invitere lokalafdelingens medlemmer til kombineret jule- og jubilæumsfest på Søndermølle ved Viborg, fredag den 1. december 2006 kl. 18:30 -?, hvor vi giver noget godt at spise, sørger for lidt underholdning og sælger vin, øl og vand til absolut konkurrencedygtige priser. I kan se nærmere i annoncen om festen her i bladet og på hjemmesiden. Husk bindende tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af antal kuverter. Vi håber på meget stor tilslutning fra HELE amtet! Per W.Buchwald Formand/DOF-Viborg Amt Vi fejrer os selv! Vi kipper med flaget i anledning af jubilæet! 5

6 HJEJLEN Finderberetning Krøltoppet Pelikan -eller historien om hvordan en udstoppet Stortrappe blev til en Krøltoppet Pelikan! Tekst og fotos: Jan S. Kristensen Finderberetning I forbindelse med fotografering og registrering af udstoppede sjældenheder havde John Kyed og undertegnede, fredag den 4. august sidst på eftermiddagen, været på besøg på Hanstholm friskole, da de igennem de sidste 20 år har haft en udstoppet Stortrappe stående. Desværre uden held, da det viste sig at skolen for nylig havde foræret den til Hanstholm Naturskole på fyret. Et besøg på fyret viste sig forgæves, da naturskolen var lukket og slukket for weekenden. Lidt slukøret kørte vi retur, og John blev sat af ved bopælen. Jeg kigger over skulderen for at bakke ud af indkørslen, da blikket falder på en stor fugl, der passerer over naboens hus i et par hundrede meters højde. Selv uden kikkert kan jeg se, at det er en ret usædvanlig fugl. Jeg råber på John, som næsten er nået ind i bryggerset, og peger i retning af fuglen. Han løber ud i indkørslen og ser den bagfra i få sekunder, før den forsvinder bag naboens tag. Han råber til mig hvad var det? og uden at tænke over det siger jeg det lignede s gu en pelikan. Øjeblikket efter fortryder jeg næsten jeg har sagt det, kan godt høre hvor dumt det lyder! Men John er allerede rendt ind efter en kikkert, kommer ud og hopper ind i bilen og siger helt forpustet det er s gu ikke utænkeligt, der er flere pelikaner meldt ud i Nordeuropa på det sidste. Så går det over stok og sten, ud fra Floravænget, igennem rundkørslen og ud ad Thistedvej forbi Q8-tanken og op på bakken, ud af bilen. Vi kigger i alle retninger og bekræfter hinanden i, at den umuligt kan være nået længere. MEN fuglen er pist væk. Efter minutter må vi erkende, at fuglen er fløjet. Vi bliver enige om, at fuglen på opdagelsestidspunktet så ud til at være på vej ned, så vi kører tilbage til byen, hvor vi gennemgår hustagene i den sydlige del, ifald at den skulle sidde her! Ikke alt for begavet, men vi var jo lettere desperate. Efter yderligere minutter må vi give fortabt, den er der ikke! Og tvivlen begynder at nage, var det nu også en pelikan? Der var også flere Svartbag i luften. John skal hjem og spise, og det samme skulle jeg egentlig også. Efter at have læsset John af igenigen, kører jeg hjem, men har nu helt mistet appetitten. Kan slet ikke få billedet væk fra nethinden. En hurtig beslutning, og kikkert og scop læsses i bilen. Nærmeste sø er Ræhr Grusgrav, så der må jeg starte. Ved Nytorp kører jeg ud til skrænten, hvor der er et godt 6

7 200 6 /3 Krøltoppet Pelikan i Thy udsyn over søerne. Vel ude af bilen kan jeg uden kikkert se en stor fugl i den nordligste sø nærmest skrænten. Kikkerten for øjnene og alle de sorte skyer letter med et. Der er den, PELI- KANEN. Den bader og vasker sig og er helt væk i vandsprøjt. Ringer til John på mobilen, han er selvfølgelig optaget. Der er ingen tid at spilde, kører ned til Ræhr og videre ud til søerne, samtidig er øjnene mere i luftrummet over søen end på vejen, den skulle jo nødig smutte, mens jeg sidder i bilen. Kører helt ud til grusværket, løber hen langs grusdyngerne og kravler lidt op på dyngen nærmest søen. HELDIGVIS, den er der stadig! Frem med kameraet, zoomer ind på 500 mm. Skyder en serie billeder, så den i alt fald er doku- menteret! Ringer igen til John, som er lige ved at sætte sig til bords. Jeg når knap nok at nævne ordet pelikan og Ræhr Grusgrav før John siger jeg kommer nu og smækker på. John er hurtigt på stedet, og har på vejen også ringet til Jens Jørgen fra Klitmøller. Vi går under et grustransportbånd og sætter os lidt skjult i kanten af en grusdynge, der ligger næsten helt ude ved søen. I mellemtiden sidder Jens Jørgen i bilen mellem Klitmøller og grusgraven. Og da Jens Jørgen når frem, tager han og jeg endnu flere billeder, alt imens John snakker og snakker i mobiltelefonen (-han må have usædvanlig mange bekendte). Efter kort tid kan vi se, at pelikanen bliver 7

8 HJEJLEN lidt urolig, den har helt sikkert bemærket aktiviteten på land. Den letter og flyver ind over søen, mens den tager højde. Heldigvis vender den omkring og flyver næsten lige over hovedet af os. Her kan vi tydeligt se, at fuglen er uden ring og i øvrigt fejlfri i dragten. Efter et par sving over nabosøen kommer den igen ind over vores sø og lander lidt længere væk fra os end før. I løbet af hele seancen har vi kigget i fuglebøger, og John har vendt feltkendetegnene med et par stykker på telefonen. Så efter tre kvarter melder John fuglen ud som imm. Krøltoppet Pelikan. Hvad der herefter skete ved de fleste. Ca personer så Krølle indtil det blev mørkt. Endnu flere var på plads lørdag morgen. I øvrigt slutter historien ikke her Besøg af Krølle rent personligt, da jeg lørdag ved middagstid havde fornøjelsen af at se fuglen slå et sving ind over Hanstholm by og komme ret hen over huset (-den sku' vel have sagt ordentlig farvel!). Ikke lang tid derefter blev den af flere set svæve over Sårup/Tved Plantage, for til sidst at rejse sydvestover. Om eftermiddagen blev den genfundet ved Ørum sø i Sydthy. Her fik et ukendt antal birdere fornøjelsen resten af dagen. Spontan eller ej, jeg fik i alt fald en oplevelse jeg sent vil glemme. Den er hermed givet videre til jer der læser dette. Om form og indhold af denne "finderberetning" overholder glædende praksis ved jeg ikke, men det var hvad jeg kunne præstere! Fortsat god hit-sensommer, Jan Ovenstående beretning er en lettere redigeret udgave af et indlæg som tidligere har været bragt på 8

9 200 6 /3 Af Thorkil Brandt Fugle ved Viskum Tredje del: måger til spurvefugle Fugle ved Viskum Første den af denne artikel om Fugle ved Viskum blev bragt i HJEJLEN 2006/1, side 12-20, anden del i nummer 2006/2, side Denne tredje og sidste del af artiklen om Viskumområdets fugleliv omfatter arterne fra Dværgmåge til Bomlærke, i alt 89 arter. For mange af dem gælder, at de ikke har den helt store interesse for feltornitologerne, og det afspejler sig selvfølgelig i et ofte sparsomt antal af indrapporteringer. Alligevel tillader disse data i de fleste tilfælde en nogenlunde dækkende gennemgang også af disse fugles forekomstmønstre. Artsgennemgang: Dværgmåge Der findes kun to rapporteringer af Dværgmåge i DOFbasen, nemlig: 3/5 og 4/5 2004, hvor der blev set henholdsvis 4 og 1 ad. I virkeligheden har der dog nok lidt oftere passeret Dværgmåger forbi. De ådale, der løber på tværs af Jylland benyttes nemlig ofte som trækruter for vadefugle, Dværgmåge, Fjordterne, Sortterne og andre arter. Dette træk foregår dog i de fleste tilfælde i al ubemærkethed. Hættemåge Indberettet 117 gange siden 13/ Forekomsterne siden 2004 fremgår af tabel 20. Ynglefund: 2004: 1 par byggede rede, set april-maj. 2005: 1 par med rede, rugende fugl set bl.a. 22/ : Mindst 3 par med reder, hvoraf der kom flyvefærdige unger fra i hvert fald de 2. Det er vist første gang, der er konstateret ynglesucces af Hættemåge ved Viskum. Rederne var anbragt på små tuer af lysesiv og søkogleaks. Ynglesuccesen skyldes utvivlsomt årets høje vandstand, som bevirkede, at de små tuer ikke blev tørlagt på noget tidspunkt. Hvad der var til ugunst for de rastende vadefugle har altså været en fordel for Hættemågen og andre ynglefugle (se artiklens afslutning). Stormmåge Indberettet 57 gange siden 14/ Forekomsterne siden 2004 fremgår af tabel 21. Stormmågen har et noget andet forekomstmønster end Hættemågen: fåtallig eller sjælden i sommermånederne og lejlighedsvis store tal om vinteren. 9

10 HJEJLEN Fugle ved Viskum Tabel 20. Hættemåge, Viskum (månedsmaksima) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ???? Tabel 21. Stormmåge, Viskum (månedsmaksima) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sildemåge 15 observationer i DOFbasen: 2004: 13/5-1/7 13 observationer af op til : 29/4 1 ad. 2006: 6/6 1 ad. Sølvmåge Kun 16 bogførte observationer, første gang noteret 23/ Max.tal er 20 den 27/ I øvrigt er op til 10 noteret flere gange. Det er dog sikkert, at Sølvmågen i virkeligheden er en nogenlunde regelmæssig, men normalt noget fåtallig gæst i området. Svartbag 14 observationer i perioden 20/5-6/7 2004, ellers ikke rapporteret. De fleste observationer drejer sig om enkelte fugle, dog 12/6 31, 16/6 35, 20/6 18 og 6/7 23. Ved flere lejligheder blev disse ganske mange Svartbage set gå til overnatning på søerne. Fjordterne Noteret i alt 6 gange: 2003: 13/ : 22/5 1, 17/7 7, 23/7 2 og 28/ : 5/5 1. Alle rastede kortvarigt, inden de trak videre. Se også under Dværgmåge. Sortterne Vides set enkelte gange, men data herfor findes ikke i DOFbasen. Huldue 5 observationer: 2003: 13/ : 3/ : 15/ : 5/5 1 og 12/6 1. Er næppe i virkeligheden så sjælden, som de få registreringer antyder. Yngler flere steder i omegnen. Ringdue Yngler i området med adskillige par og fouragerer i engene ved søerne hver eneste dag, bortset fra perioder med sne og frost. De største noterede antal er 9/ , 11/ og 23/

11 200 6 /3 Tyrkerdue Er kun noteret 2 gange: 6/ og 8/ kurrende. Gøg Største antal er 5 den 12/ Kan ses og høres dagligt gennem hele foråret og forsommeren. Tidligste obs. er 8/ og seneste er 7/ Natugle 1 hørt tude 20/ Tiggende unger og nervøse voksne fugle er set eller hørt i Viskum Vesterskov i 2005 og Holder uden tvivl til i området året rundt. Skovhornugle 2004: 18/6 1 jagende. 2006: 1 set blive forfulgt af Krager ved 20-tiden den 16/5. Yngler i den nærmeste omegn selvom arten trives dårligt alt for tæt på Natugler. Mursejler De skrigende Mursejlere er et af de mest karakteristiske indslag ved et Viskumbesøg i sommerperioden. Især på solrige og vindstille aftener er de meget dominerende i lydbilledet. Yngler med flere par på Viskum Kirke. Et koncentrat af de i alt 80 indrapporteringer: 2003: 14/ : Set 3/5-25/7. Max. 12/ : Set 3/5-9/8. Max. 1/7 og 5/ : Set 3/5-18/8. Max. 31/7 80. Isfugl Er kun set ved søerne i 2005: 22/5, 22/7 og 27/7 alle gange 1 ex. Viskum/Nørreådalen Yngler flere steder ved Nørreåen i nærheden af Viskum, og gæster utvivlsomt søerne langt oftere, end det bliver registreret. Grønspætte 2002: 20/5 1 hørt. 2003: 14/3 1 syngende, 15/3 1 hørt, 23/3 1 hørt, 20/4 1 syngende og 30/ : 3/4 1 syngende. 2006: 6/5 1 hørt. Ynglefugl i skovene på begge sider af ådalen. Alle observationerne drejer sig om fugle herfra hørt eller set fra Viskum. Sortspætte 2002: 6/10 1 ved hovedgården. 2003: 23/3 1 hørt. 2004: 6/4 1, 12/4 1 hørt, 26/5 2 hørt, 9/10 1 hørt. 2005: 23/4 1 hørt, 30/4 1 hørt og 9/10 1 hørt. 2006: 17/4 1 kaldende og trommende, 20/4 1 hørt og 23/4 1 hørt. Alle observationer på nær den første drejer sig om fugle, der er hørt fra Torsager Skov lige syd for Viskumsøerne. Stor Flagspætte 2006: Noteret 6 gange i perioden 10/2-6/8. I virkeligheden bør arten kunne træffes i området hver eneste dag året rundt, og det er givet, at der yngler Stor Flagspætte i Vesterskoven og formentlig også undertiden i krattet lige syd for søerne. Sanglærke Yngler med adskillige par på marker og i enge omkring Viskum forår og sommer indgår lærkesangen konstant i om- 11

12 HJEJLEN Fugle ved Viskum Foto: Jørgen Peter Kjeldsen rådets lydkulisse. Største noterede antal er 3/ Digesvale Er bogført fra området 34 gange, men forekommer reelt langt oftere. Er dog klart mere fåtallig end Land- og Bysvale. De tidligste forårsobservationer er 25/ , 19/ og 9/ De største antal er 16/ , 23/ , 29/ samt 13/5 og 25/5 begge dage 30. Landsvale De tidligste observationer er: 6/ , 8/ og 9/ Den seneste er 2/ Foto: Jørgen Peter Kjeldsen 12

13 200 6 /3 Nørreådalen Tal på flere end 100 fugle er noteret mange gange, største antal er 9/ I rørskovene mellem Vejrum og Viskum overnatter om efteråret mange tusinde fugle. Der er flest i september således skønnet ikke mindre end den 17/ Se herom i HJEJLEN 2003/4, side 13. Bysvale Yngler talrigt i området og fouragerende Bysvaler er igennem hele sommerhalvåret et af de mest karakteristiske ornitologiske indslag i området. En redeoptælling på staldbygningen 21/ gav 88 beboede reder. De tidligste forårsobservationer er 22/ , 27/ og 26/ Seneste observation er 19/ Største antal er 26/ Antal på omkring 200 er normale efter at de første unger er fløjet fra reden. Engpiber Yngler i området med flere par. Også en sikker trækgæst forår og efterår. Største antal er 2/ En enkelt vinterobservation er bogført: 4/ Skovpiber Er ikke indberettet, men yngler dog med sikkerhed flere steder i den allernærmeste omegn, og optræder også uden tvivl som trækgæst. Gul Vipstjert Ikke-racebestemte Gule Vipstjerter: : 10/5 2 og 20/ : 3/5-25/5 6 observationer af op til 15 (3/5 med bemærkningen sandsynligvis en del flere (MK)) : 28/8 og 19/9 begge dage hørtes Foto: Jørgen Peter Kjeldsen flere trækkende fugle : 29/4-20/5 7 observationer af op til : 26/8 5 og 5/9 1 SSV : 2/5-25/5 7 observationer af op til : 18/8 5 hørt. Nordlig Gul Vipstjert : 13-26/5 3 observationer af op til : 3-25/5 9 observationer af op til

14 HJEJLEN Almindelig Gul Vipstjert 2004: I anden halvdel af maj blev der flere gange set et sandsynligt ynglepar. 2005: 13/5 5 blandt mange Nordlige. Bjergvipstjert 2002: 4/ : 12/4 2 (med bemærkningen sandsynligt ynglepar (MK)). 2004: 25/4 2 (med bemærkningen: antagelig et ynglepar, da de ses stort set hver gang man er ved Viskum (MK)), 3/5 2 og 24/ : 8 observationer 19/3-22/5 af 1, 5/7 1 og 11/ : 12/6 1. Yngler givetvis i området og/eller den nærmeste omegn hvert år. Hvid Vipstjert Flere ynglepar i området. De tidligste forårsobservationer er 15/3 2003, 23/3 2004, 19/ og 29/ Største antal er 25/ og 4/ Fugle ved Viskum Gærdesmutte Er kun indberettet 2 gange. Yngler dog i området med flere par, og kan træffes året rundt. Rødhals Kun 1 indberetning. Men yngler med flere par, og vil givetvis kunne træffes året rundt, dog kun med enkelte fugle i vinterperioden. Nattergal En talrig og karakteristisk ynglefugl i Nørreådalen. Flere syngende Nattergale er også hvert år fast inventar i de lave pilekrat ved Viskum. Største antal er 6 syngende 8/ tallet omfatter dog fugle, der blev hørt fra Viskum og dermed også fugle fra nærliggende områder. De tidligste observationer er 7/5 2004, 10/ og 6/ Seneste sang er noteret 21/ Rødstjert Kun få indrapporteringer: Foto: Jørgen Peter Kjeldsen 14

15 200 6 /3 2004: 25/4 2 hanner, 1/5 1 syngende, 22/5 1 syngende og 18/6 1 han. 2005: 7/5 1 syngende. 2006: 6/5 og 16/5 1 syngende. Yngler nok i virkeligheden ved hovedgården de fleste år, og er i øvrigt utvivlsomt en regelmæssig trækgæst. Bynkefugl 2004: 9/ : 3/5 1 han og 26/ : 7/5 6 og 16/8 1. Det var alt, og det er overraskende få iagttagelser. Man skulle synes, at området let kunne huse ynglende Bynkefugl men det er ikke konstateret. Der er ellers ynglebestande andre steder i ådalen. Stenpikker 2003: 13/ : 21/5 1, 22/5 2 og 23/ : 3/5 1, 7/5 1 og 14/5 5. Igen overraskende få indrapporteringer. I øvrigt værd at notere sig, at de alle ligger i det snævre tidsrum 3-23/5. Solsort Sølle 4 indrapporteringer, alle af syngende fugle. Max. er 6 syngende 20/4 og 14/ Sjagger Regelmæssig vintergæst, ofte i store flokke. Tidligste efterårsobservation er 12/ De 2 største antal: 4/ og 18/ Sangdrossel Flere ynglepar i området. Er kun indberettet i alt 8 gange, og det har hovedsagelig drejet sig om syngende fugle i april. Nørreådalen Vindrossel Kun 6 indrapporteringer, største antal er 6/ Må dog være en regelmæssig gæst navnlig i trækperioderne forår og efterår. Misteldrossel Kun 4 indrapporteringer, heraf en fra vinteren: 30/ Yngler i øvrigt i den nærmeste omegn, og der må de sporadiske indrapporteringer til trods ret ofte være rastende Misteldrosler i området. Græshoppesanger Kun 7 indrapporteringer fra Viskum. Den tidligste er 5/ syngende. Alle øvrige er fra juni. Største antal er 21/ syngende, og det antal ligger nok tæt på det reelle antal ynglepar i Viskumområdet. Høres i øvrigt almindeligt i det meste af Nørreådalen foråret og sommeren igennem. Kærsanger Området huser flere ynglepar. Er dog kun indberettet 11 gange med 20/ syngende som den største. Rørsanger Området huser flere ynglepar, men er dog kun indrapporteret nogle få gange med 15/ syngende som den største. Gulbug Ingen data. Må dog i det mindste nogle år høre til områdets ynglefugle. Gærdesanger Sølle 4 indrapporteringer. 15

16 HJEJLEN Er dog ynglefugl ved Viskum Hovedgård. Tornsanger Ganske få indrapporteringer med 14/ syngende som den største. De få indrapporteringer skyldes dels, at Tornsangeren er en art, som de færreste indberetter og dels, at der næsten altid observeres fra landevejen eller markvejen ved kirkegårdsdiget og ikke nede i de enge og krat, hvor Tornsangeren i virkeligheden er en talrig ynglefugl. Havesanger Yngler i området med flere par, men er kun indberettet få gange. Munk Yngler ligeledes i området med flere par, og er ligeledes kun indberettet få gange. Gransanger Yngler med flere par. De fleste fugle er indrapporteret i april, hvor mange skandinaviske trækgæster synger overalt i landet. Tidligste er 2/ syngende. Løvsanger Yngler med flere par, alligevel er meget få indberettet. Tidligste er 20/ syngende. Fuglekonge Kun 1 indrapportering: 18/ syngende. Og det skal såmænd nok passe, at Fuglekongen yngler i den smule nåletræer, der findes i området. Må i øvrigt lejlighedsvis kunne træffes i større antal i de mest intense trækperioder. Fugle ved Viskum Grå Fluesnapper Ingen data. Men mon ikke der i virkeligheden yngler Grå Fluesnapper ved Viskum? Haven omkring hovedgården bør kunne huse 1 par. Broget Fluesnapper Kun 1 observation: 25/ syngende. Halemejse Et redebyggende par set i egetræerne ved Fårdalvej, lidt nord for hovedgården 8/ Det drejede sig om en rent nordlig og en næsten rent nordlig Halemejse. Arten bør i øvrigt lejlighedsvis kunne træffes ved Viskum året igennem, selv om der ikke er nogen indberetninger. Sumpmejse Kun rapporteret 4/ med 2 ex. Yngler dog flere steder i den nærmeste omegn, og måske også i Vesterskoven. Bør i øvrigt lejlighedsvis kunne ses året igennem. Sumpmejsen er i det hele taget en almindelig ynglefugl på alle egnede steder i denne del af Viborg Amt. Sortmejse og Topmejse Ingen af disse arter er indrapporteret fra Viskum. De yngler dog flere steder i den nærmeste omegn, og i det mindste Sortmejsen bør lejlighedsvis kunne træffes i området. Blåmejse Flere ynglepar. Ses året igennem, om vinteren jævnligt i tagrørene. Musvit Flere ynglepar ses og høres året igennem. 16

17 200 6 /3 Spætmejse Et eller flere ynglepar i Vesterskoven. Træløber Ingen data, men yngler rimeligvis i Vesterskoven. Yngler mange steder i den nærmeste omegn. Rødrygget Tornskade Der er ingen indrapporteringer. Det kan dog absolut ikke udelukkes, at en nøjere gennemgang af områdets krat, ville afsløre et eller flere ynglepar. Arten yngler flere steder i Nørreådalen i lignende områder. Stor Tornskade Kun 6 indrapporteringer fra selve Viskum. Den tidligste er fra 9/ , den seneste fra 23/ Nørreådalen mellem Bruunshåb og Skjern Hovedgård er i øvrigt meget velegnet for overvintrende Store Tornskade, og har en vinterbestand, der stabilt tæller ca. 8 fugle. Skovskade Ses jævnligt på fourageringstogter i området. Er dog kun indrapporteret til DOFbasen 5 gange. Husskade Yngler med flere par, og overnatter kollektivt i pilekrattene i vinterperioden. Største registrerede antal er 21/ , men der er med stor sandsynlighed ofte en del flere. Allike Yngler sandsynligvis i området. Er ikke bogført særlig flittigt, men bør nok i virkeligheden kunne træffes stort set hver dag året rundt. Flere større flokke er indberettet fra Nørreådalen vinterperioderne, den største er 28/ Råge I perioder kan der ses større flokke i området, største er 5/ Et par byggede rede i et af de høje træer ved hovedgården 29/ Resultatet af dette yngleforsøg er u- kendt. Sortkrage 3 observationer: 2004: 10/9 3 og 2/ : 11/7 1. Gråkrage Flere ynglepar. I øvrigt almindelig, lejlighedsvis talrig, året igennem. Der er jævnligt både sommer og vinter set flokke på op til 250. Sortkrage x Gråkrage En Blandingskrage blev set i selskab med en Sortkrage 11/ Ravn Indberettet i alt 17 gange på alle tider af året, som regel 1 eller 2 fugle. Dog 16/ , 26/ , 22/ og 14/ hele 9. Der er i øvrigt flere ynglepar i omegnen, og der bør vel kunne ses i det mindste overflyvende Ravn ved Viskum næsten hver dag året rundt. Stær Yngler med flere par i området, og kan i øvrigt træffes året igennem. Se tabel 22. Overnatter i rørskovene mellem Viskum og Vejrum og de antal, der forekommer her ville nok ved systematiske optællinger vise sig at være betydeligt 17

18 HJEJLEN Fugle ved Viskum Tabel 22. Stær, Viskum (månedsmaksima) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ???? større og mere regelmæssige end det fremgår af tabellen. Der er næsten altid fouragerende stæreflokke ved Viskum eller andre steder i Nørreådalen om vinteren selv om tabellen antyder noget andet. Et par større antal af lidt ældre dato: 14/ og 22/ Gråspurv Yngler med adskillige par ved Viskum Hovedgård, og kan ses året rundt. Skovspurv Yngler med adskillige par og kan ses i området året rundt. Dog kun 1 indberetning nemlig 18/ Bogfinke Yngler med adskillige par i området, og kan naturligvis ses året rundt. Max. antal syngende er 8 den 14/ Største bogførte antal i det hele taget er 6/ Kvækerfinke Er blot noteret 4 gange, største er 19/ og 25/ Er nok en stabil vintergæst hvert år, om end sikkert i stærkt vekslende antal. Grønirisk Yngler i området med enkelte par og kan træffes året rundt. De 2 største antal er 2/ og 25/ Foto: Jørgen Peter Kjeldsen 18

19 200 6 /3 Stillits Flere ynglepar i området. Er navnlig i sommerhalvåret en karakterfugl, som ses og høres ved ethvert besøg. Ses lidt mindre stabilt i vinterhalvåret, men fra denne årstid er der flere ret store antal, største er 8/ med hele 82, der fouragerede i en mark med masser af ukrudtsfrø. De næststørste er 3/ og 9/ Tornirisk Flere ynglepar, og ses stabilt sommeren igennem, men noteres ikke nær så ofte som Stillitsen, skønt den nok er mindst lige så almindelig. Tidligste forårsobservationer er 7/ , 23/ , 30/ og 31/ Seneste efterårsobservation er 9/10. Største antal er 1/ Bjergirisk 29/ overflyvende. Det kan måske synes lidt specielt med Bjergirisker så langt inde i landet. Det er dog et nogenlunde regelmæssigt vinterfænomen i Nørreådalen. Fra de vidtstrakte engarealer mellem Ø og Skjern er der adskillige observationer gennem årene. Og 26/ blev der set en flok på 60 ved Bruunshåb. Grønsisken Er besynderligt nok slet ikke indberettet til DOFbasen fra Viskumområdet. Arten må dog være en almindelig vintergæst. Stor Gråsisken Kun 4 indberetninger gennem årene fra november, december og februar max. tal 17. Nørreådalen Må dog næsten nødvendigvis være en almindelig gæst i birkekrattene i gode Gråsiskenår og invasionsår. Lille Gråsisken Kun 1 rapportering, endda en vinterobservation fra 4/ Må dog ret så sikkert antages at yngle i områdets birkekrat, hvor der næppe er megen færdsel af fuglefolk! Yngler i øvrigt mange steder i omegnen. Dompap Kun 7 rapporteringer af Dompap. Bør dog kunne findes i området året rundt sikkert også som ynglefugl. Største tal er 11/ , 28/ og 17/ Der blev noteret trompetkaldende Dompapper ved Viskum tre gange i løbet af vinteren , de første 19/11. I det hele taget hørtes på egnen godt med trut i babytrompeterne i vinteren Kærnebider og Lille Korsnæb Er ikke indberettet, men begge bør dog jævnligt kunne træffes ved Viskum nok især som overflyvende. Snespurv Noteret ved Viskum 3 gange: 23/ mindst 1 hørt overflyvende, 18/ overflyvende og 3/ i flok med Sanglærker. I årenes løb er der i øvrigt gjort overraskende mange vinterobservationer af Snespurv i den nærmeste omegn i antal på helt op til 300. Gulspurv Kun få og tilfældige indberetninger. Yngler dog med mange par i området, 19

20 HJEJLEN og kan om vinteren lejlighedsvis ses i store flokke. Rørspurv Adskillige par yngler i området. Bomlærke Op til 3 syngende er indberettet flere gange, men der er nok mere end 3 ynglepar ved Viskum og nærmeste omegn. Største antal er 8/ flok på 20 og 3/ flok på 18. Der er ingen rapporteringer fra vinterhalvåret, men det må være tilfældigt: vinterflokke bør jævnligt kunne træffes. Andre steder i Nørreådalen er vinterflokke på 100 og derover ikke usædvanlige. Afslutning Hermed er gennemgangen af fuglelivet ved Viskum afsluttet. Og man må konstatere, at artiklerne allerede på flere områder er forældede. For det første er der i 2006 observeret 3 nye fuglearter for området, nemlig: Gråstrubet Lappedykker Er set uafbrudt siden 15/ og foreløbig frem til ultimo august. Hele 2 par har gjort yngleforsøg. Det ene par fik to unger, og familien ligger stadig i den østlige sø. Fugle ved Viskum Toppet Lappedykker 1 set 17/ Odinshane 2 ungfugle holdt til i søerne i perioden 13-21/ Og for det andet er der udover Gråstrubet Lappedykker konstateret yderligere 3 nye ynglende arter, nemlig: Sorthalset Lappedykker Et par har ynglet i vestsøen og det lykkedes for dem at opfostre 3 unger, til trods for at de kom lidt sent i gang. Den 8/ blev de set foretage rugeafløsning på lille ø af søkogleaks. Et hættemågepar havde rede med unger på den samme ø, og det er sikkert Hættemågernes tilstedeværelse, der har lokket de Sorthalsede til at gøre yngleforsøg. De efterhånden store unger kan i skrivende stund stadig ses. Troldand I sommerens løb er der set en hun med små ællinger. Taffeland Hele 2 hunner er set med nyklækkede dununger, og de efterhånden store unger har holdt til i området indtil for nylig (ultimo august). Et godt råd, hvis du besøger Viskum I dette nummer og de forrige to numre af HJEJLEN har vi bragt Thorkil Brandts artikel om fugleiagttagelser ved Viskum. Måske kan artiklen inspirere til at besøge stedet. Her vil jeg gøre opmærksom på, at besøgende ikke uden ejerens tilladelse må krydse hegnene ind til området. Et af de bedste steder at se fuglene fra er det sydøstlige hjørne af kirkegårdsdiget. Se i HJEJLEN 2006/2 beskrivelse af adgangsmuligheder. Eyvind Lyngsie Jakobsen 20

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen GYNGESTATIVET Mette Vogt Thuesen Billedet er taget lige nedenfor vores lejlighed, på legepladsen. Min lillesøster havde lavet en indhegning rundt om gyngestativet, for at vise at det var hendes område.

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Skiekspedition på indlandsisen

Skiekspedition på indlandsisen Skiekspedition på indlandsisen Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og bygden Qassiarsuk... 5 Dag 2. Qaleralik-fjorden...

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

På uglejagt i Sønderjylland

På uglejagt i Sønderjylland På uglejagt i Sønderjylland Den store hornugle har kronede dage i Jylland. På 25 år er bestanden vokset fra nul til omkring 50 ynglende par og tilsyneladende bliver der bare flere og flere. MiljøDanmark

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

8-dags rundrejse i Sydgrønland

8-dags rundrejse i Sydgrønland 8-dags rundrejse i Sydgrønland Indhold... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad:... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq - Qassiarsuk.... 5 Dag 2. Byen Narsaq og Qaleralik-lejren...

Læs mere

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6 Af +HQQLQJ(WWUXSRUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJYHG%UDEUDQG6. Ved Brabrand Sø har Danmarks Ringmærkerforening i

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Moskusoksejagt på Grønland

Moskusoksejagt på Grønland Moskusoksejagt på Grønland Få steder i verden oplever man så uberørt natur, så enorme mennesketomme vidder og så kold og klar luft som på en vinterjagt helt inde ved indlandsisen. Og så kan det opleves

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Sanglærke. Vibe. Stær

Sanglærke. Vibe. Stær Sanglærke Sanglærken noteres, når den høres synge første gang. Det sker helt sikkert i luften, for den stiger til vejrs under jublende og langvarig sang. Den er stadig en af vores almindeligste fugle i

Læs mere

Nordfyns Feltstation 2007

Nordfyns Feltstation 2007 Ringmærkning på Nordfyns Feltstation 2007 Den største fugl i nettene blev ubetinget denne Skovhornugle d. 25. maj 2007 I efteråret 2006 var der en elev med på Keldsnor Fuglestation, og et par stykker mere

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere