Frederiksberg Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Boldklub"

Transkript

1 Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået i Frederiksberg Boldklub, og for mit vedkommende som formand det første år i klubben nogensinde. Lad mig takke for den modtagelse og den velvilje som jeg er blevet mødt med alle steder. Det er modigt af en klub, at vælge en fremmed til at gå ind som formand. Der er som oftest tradition for, at man vælger en fra egne rækker. Når FB alligevel valgte en udefra til at komme ind i bestyrelsen var det i mine øjne også et bevis for, at man i bestyrelsesarbejdet ønskede at lægge mere vægt på det strategiske og ledelsesmæssige arbejde, derudover fastholde og udvikle en organisationsstruktur, der i højere grad selvstændigt tager sig af de praktiske opgaver i klubben. I mine og den øvrige bestyrelses øjne er vi en rigtig velfungerende klub. Med beslutningen i 2008 om fastansættelsen af en administrativ leder til at varetage klubbens daglige drift, skabtes en af forudsætningerne for at udnytte klubbens store potentiale. Med den energi og det engagement som Martin Busk lægger for dagen kan vi prise os lykkelige. Martin er for klubben et væsentligt aktiv, der gør en forskel tak for det. Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med strategiske målsætninger, og prioriteringer af arbejdet. Det har været af særlig vigtighed at få bygget videre på det fundament vi satte med fastansættelsen af Martin Busk. Vi har derfor fået den overordnede organisering af klubben beskrevet og etableret, herunder et Seniorudvalg, der vil varetage de mangeartede opgaver og udviklingen blandt klubbens seniorer.

2 Derudover har vi prioriteret de mange opgaver vi står overfor, og som vi fremadrettet ønsker at lægge særlig vægt på. Der er med Jens Peter Olsen bl.a. blevet ansat en elitesportschef, hvilket ligeledes er et udtryk for bestyrelsens ønske om videreudvikling af klubben på det sportslige område. Set i bakspejlet er der foregået rigtigt mange ting i klubben i det forgangne år. Ved at følge med på klubbens hjemmeside og modtage klubbens Nyhedsbrev vil man til stadighed kunne holde sig fuldt opdateret om aktiviteterne og aktivitetsniveauet i klubben. Det aktivitetsniveau som de frivillige trænere og ledere i vores klub lægger for dagen er helt unikt, og det er vigtigt at slå fast, at uden alle de frivillige, som hjælper til i klubben, så ville vi ikke kunne fungere så godt, som vi gør. Med en fortsat tilgang af medlemmer i klubben må jeg også konstatere, at FB fortsat er et attraktivt tilbud til de idrætsinteresserede på Frederiksberg. Samarbejdspartnere: FB Fonden: Sammen med FB Fonden søger vi at udvikle på alle væsentlige områder. Dette gode samarbejde fortsatte i 2009, hvor Ivar Koed overtog formandsposten i fonden. Klubben og FB fonden arbejder i sidste ende efter den samme målsætning at gøre det bedste for klubbens medlemmer. Det er vi forpligtet til. Derfor en stor tak til Fonden for støtten gennem året uden den, ville mange af vores aktiviteter ikke kunne gennemføres. Café FB: En velfungerende Cafe er en afgørende forudsætning for at styrke det sociale liv i klubben. Vi vil gerne, at unge som gamle, drenge såvel som piger, er glade for at være i klubhuset og ikke bare suser ud af døren efter endt træning eller kamp. Efter lidt svingende kvalitet i Cafeen i de foregående var det med glæde, at vi i foråret 2009 fik nye forpagtere med Jesmar og Kenneth Larsen. FB og forpagterparret havde store forventninger til hinanden, og det var også med stor energi og iver, at Jesmar og Kenneth drev cafeen. Aktiviteter omkring cafeen, og et righoldigt menukort, oversteg ofte forventningerne. Det var også mit indtryk, at rigtig mange medlemmer var glade for, og tog godt imod cafeens udbud. Som året udviklede sig, endte vi desværre ud i et forløb, hvor samarbejdet med forpagterparret ikke længere kunne fortsætte. Det var en ærgerlig beslutning, fordi det i sidste ende kom klubbens medlemmer til last.

3 Cafeens virke var derfor i årets sidste kvartal ikke tilfredsstillende. Det er bestyrelsen, og fonden, fuldt ud klar over. Der søges nu efter en ny forpagter, og klubbens bestyrelse og fonden har i fællesskab haft flere drøftelser om, hvorledes vi fremadrettet sikrer bedre forhold omkring cafeen og for en fremtidig forpagter. Som nævnt er en velfungerende cafe et væsentligt aktiv i en klub som vores. Derfor skal vi hurtigst muligt have bragt cafe-driften på plads, så det atter bliver et samlingssted for medlemmerne. Sponsorerne: En stor tak til klubbens sponsorer, som loyalt støtter op om klubben - dette på trods af finanskrisen. Uden deres støtte ville det bl.a. ikke have været muligt, at have de meget gode forhold omkring bl.a. 1. herresenior. Bestyrelsen er glade for det store fremmøde ved sponsorarrangementerne og kampene. Sponsorgruppen har igennem de sidste to år gjort et rigtig godt stykke arbejde, og fået stablet et godt og stabilt samarbejde på benene. Eksterne samarbejdspartnere: FIU: Frederiksberg Idræts-Union (FIU) og FB har fundet ind i et fornuftigt samarbejde omkring baner og banefordeling, og efterhånden er der også god vilje når indendørs tider i haller og ikke-kommunale skoler skal tildeles. Dagligdagen byder ligeledes på godt samarbejde med både administrationen hos FIU og administrationen i Frederiksberg Hallen. Som alle andre fodboldklubber oplever FB mangel på fodboldbaner til vores medlemmer. Fordelingen af baner ligger hos fodboldudvalget i FIU og vi må rose det arbejde, der lægges for dagen for at sikre en optimal udnyttelse af de få baner på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Kommune er ligeledes en god samarbejdspartner omkring tildelingen af indendørs tider, om end vi den forgangne vinter desværre har været ramt af lidt for mange aflysninger som ikke er tilgået os i tide. Dog er det tydeligt at Kultur & Fritid, som vores nærmeste samarbejdspartner på kommunen, altid forsøger at gøre deres bedste og oprigtigt ønsker at være en god medspiller med god forståelse for ønsker om indendørs tider. Vi har ligeledes et fortrinligt samarbejde med Integrationsudvalget, specielt omkring den afholdte fodboldskole i uge 42, ligesom Socialudvalget ofte udviser god forståelse og vilje i forhold til at søsætte nye projekter for børn og unge på Frederiksberg. Som nævnt andetsteds er der mangel på baner i Frederiksberg Kommune. FB har fortsat ventelister, og manglende kapacitet er en af de primære årsager hertil. Da vi godt er klar over, at der ikke rives huse ned for at gøre plads til fodboldbaner, vil vi opfordre kommunen til at tænke nyt og kreativt for at sikre flere steder, hvor den mest populære sportsgren i Danmark kan udøves.

4 KBU og DBU: FB er også deltagende i arbejdet i organisationer med tilknytning til klubben. Bestyrelsesmedlem Morten Høgsdal er netop genvalgt for en to årig periode til KBU s bestyrelse, ligesom han sidder i DBU s børneudvalg. Kasserer Jørgen Andersen sidder i KBU s turneringsudvalg og en af vores unge trænere i klubben, Jonathan Bak Dragsted, er netop blevet udpeget som fodboldambassadør ved KBU arrangementer. I dagligdagen oplever administrationen et helt unikt samarbejde med KBU s administration, som ofte er parate med problemløsninger eller anden hjælp, hvis man retter henvendelse herom. Lokalavisen Frederiksberg: Vi har meget at takke Lokalavisen på Frederiksberg for. Stort set hver uge er FB på en eller anden måde omtalt i avisen. Specialredaktør Finn Edvard har heldigvis et bankende hjerte for fodbold og følger en hel del med i FB s kampe på stadion, samt arbejdet der udføres i Ungdomsafdelingen. Rart er det ligeledes, at det arbejde, der udføres, bliver bemærket af byens borgere ikke mindst på grund af den seriøse journalistik som Lokalavisen fører, der gør artiklerne både spændende og skrevet med god indsigt i virkeligheden. Gadepiloterne: Vores naboer i klubhuset er Gadepiloterne, som arbejder med unge mennesker, der har brug for en hjælpende hånd for at kunne få deres hverdag til at fungere. Dette arbejde passer godt sammen med den sociale profil, som FB er eksponent for. Det daglige samarbejde mellem klubbens administration og gadepiloterne er værdifuldt, fordi det giver mulighed for at tilbyde utilpassede unge på Frederiksberg et sted at spille fodbold, såfremt de har et ønske om det. Specielt i uge 42 hvor vi i fællesskab afholdte en fodboldskole, fungerede det fantastisk men også i dagligdagen hvor de aldrig har noget i mod at åbne deres døre for vores unge spillere, så de kan komme ind og spille bordtennis eller bordfodbold. Sportsligt: Ungdomsafdelingen: År 2009 blev endnu et godt år for ungdomsafdelingen. Ovenpå hæderen i 2008 som årets danske børneklub har det været vigtigt at holde fast i værdierne og holdningerne, således at vi ikke bare hvilede på laurbærene. FB s ungdomsafdeling blev i 2009 forøget med hele 212 nye fodboldspillere, fordelt på 164 drengespillere og 48 pigespillere. I 2008 fik vi 110 nye spillere, så der er endnu engang tale om en kraftig medlemsstigning. Medlemstallet ved årsskiftet i ungdomsafdelingen, udgjorde 749 medlemmer ud af klubbens 1152 medlemmer.

5 Denne udvikling er naturligvis positiv, men samtidig må vi også erkende, at det bliver mere og mere vanskeligt at finde pladsen til alle vores ihærdige unge mennesker der gerne vil bruge deres tid på at spille fodbold. Banefordelingen er hvert år stort set den samme, og derfor bliver det sværere at tage nye medlemmer ind, uanset hvor meget vi gerne vil det. Ungdomsudvalget har derfor, på baggrund af ovenstående, taget en beslutning om kun at udvide på pigesiden i de kommende sæsoner og så naturligvis fortsat oprette hold i børneafdelingen. I efteråret 2009 havde FB tilmeldt 54 hold i KBU s turneringer, hvilket er er rigtig mange hold og rigtig mange kampe med deltagelse af FB som den ene part. Ikke i én eneste af alle disse kampe udeblev FB uden afbud, hvilket er unikt i disse år, da vi selv ofte oplever det samme med vores modstandere. Alle hold gennemførte deres turnering, hvilket ligeledes er fantastisk, ikke mindst fordi fordelingsnøglen på anlægget på Jens Jessens Vej bl.a. afgøres efter hvor mange hold som klubberne gennemfører et turneringshalvår med. Vi har i 2009 forøget ungdomsafdelingen med 5 nye hold. 2 børnehold, 2 pigehold og 1 ungdomshold. Vi havde forhåbninger om oprettelse af yderligere 2 børnehold, men et helt abnormt tidspres gjorde det desværre ikke muligt og derfor er planerne om yderligere børnehold skubbet til foråret 2010, hvor vi regner med oprettelse af ikke færre end 4 nye børnehold i årgangene 2004, 2005 og Vi har fortsat rigtig lange ventelister, specielt i børneafdelingen, hvor tallet efterhånden er oppe på over 350 ventende børn i årgangene fra 2000 til På den ene side bør vi være stolte af tallet, fordi det viser, at FB er et populært sted at spille fodbold. På den anden side er vi kede af de lange ventelister. Det er ikke til nogens fordel, at man står som barn og ikke kan komme til at dyrke den idræt man gerne vil. Igen er det primært pladsmangel der er årsag til de lange ventelister, da rekrutteringen af trænere sådan set ikke er den store udfordring. I sidste års beretning oplyste vi om kommende tiltag med et betalingsgebyr, for at stå på venteliste fordi vi oplevede at når så vi tog kontakt til børnenes forældre, så havde de enten fundet en anden klub, var flyttet eller havde skiftet mailadresse. Denne løsning gik vi dog væk fra og fandt i stedet frem til et system, hvor man efter opskrivning modtager et autosvar med alle oplysninger i. Systemet blev også lavet om, således at klubben i 2009 begyndte at indkalde nye spillere pr. SMS med en forholdsvis kort svarfrist, nemlig indenfor et døgn efter modtagelsen af tilbuddet. Dette system har vist sig at fungere optimalt og indkaldelse af nye spillere fungerer nu langt bedre og hurtigere end tidligere. På trænerfronten var der i 2009 den sædvanlige udskiftning. Som altid, oplevede vi en del trænere stoppe og andre trådte til. Status i slutningen af december var 91 frivillige trænere og hjælpetrænere, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Vi postulerer fortsat, at det at rekruttere trænere ikke er det sværeste i denne verden. Det er selvfølgelig en udfordring, men modsat andre fodboldklubber og foreninger i det hele taget, så synes vi ikke, at det er de største udfordringer vi pukler med. Med en hvis portion gå på mod og en sans for at spotte potentielle bidragsydere i for hold til frivilligt arbejde, så mener vi, at vi klarer den fint.

6 Det er ikke det samme som, at vi aldrig mangler trænere, for det gør vi ofte, men det er meget sjældent at et hold ligefrem er lukningstruet, og til nu har vi endnu ikke og heldigvis for det, oplevet at måtte lukke et hold ned på grund af manglende trænere. Vi kan dog aldrig stille en garanti for nye trænere, så derfor kan man sagtens i kortere perioder opleve enkelte hold stå uden trænere, men udfordringerne omkring rekruttering lykkes som regel i sidste ende. Vi nægter fortsat at finde den store kongemønt frem og decideret aflønne vores ungdomstrænere. Det er ud fra devisen om, at lysten skal drive værket og så har vi en stor tro på, at hvis vi nurser vores frivillige, så har de også lysten til at yde og i sidste ende få klubhjertet med i det stykke arbejde de foretager sig. For 4 år siden, da vi for alvor satte skub i ungdomsafdelingen, vedtog vi, at trænere og ledere kunne kontakte ungdomsudvalget på alle tidspunkter af døgnet, såfremt de måtte have behov for det. Den tid er ændret, men nu kan man til gengæld være nogenlunde sikker på at få svar samme dag, ved opkald til klubbens administration i dagtimerne. Undersøgelser viser, at ungdomstrænere ikke længere går forfærdelig meget op i hvad de får for at træne et hold, de værdsætter mere, at hvis de står med en udfordring eller et spørgsmål, så kan de få klart svar fra ledelsen indenfor en overskuelig tidshorisont. Trænerne spiller altid den største rolle, når FB måles på vores succes. For uden vores frivillige, så ville klubben ikke være ret meget værd. Der nævnes ingen navne i denne beretning, da indlægget ellers ville fylde alt for meget. Vi kan aldrig komme til at takke dem nok, men vi prøver alt hvad vi kan og ved enhver lejlighed vi får for at takke, hvad enten der er tale om goder som kurser, julefrokoster, sommerfester eller der er tale om rosende omtale overfor alverdens mennesker, ja så benytter vi os af det. I takt med at klubben har fået mere succes, at klubben har professionaliseret sig mere og at der er kommet langt bedre styr på tingene end tidligere, ja så har vi også oplevet større forventninger fra vores medlemmer og ikke mindst forældrene. Dette er forventeligt, men vi oplever desværre også indimellem forældre som har mere end svært ved at forstå, at trænere kun er mennesker. Mange gange har de valgt at være fodboldtrænere fordi de har lyst til det og fordi de er interesseret i at lære fra sig. Nogle er også trænere fordi der ikke lige er andre men selv her oplever vi forældre med meget lidt tålmodighed og straks klager deres nød, hvis de mener træningen ikke indeholder de rette elementer. Det nemmeste i verden er at brokke sig og slå sig på udsagn om kontingenttakster og lønnede trænere, som så implicit for forældre er lig med store forventninger om en super ydelse, fra ganske almindelige mennesker. Sandheden er jo, at kontingent-satsen ikke er væsentlig høj, specielt ikke sammenlignet med andre idrætter og vores trænere lønnes ikke, men får dækket de udgifter de har ved at træne, såsom refundering af indkøb af sportstøj, telefonopkald og administration som papir til print eller kopiering. Heldigvis er der stadigvæk tale om et meget begrænset antal forældre der på en sæson klager over trænere men tendensen peger desværre i en lidt forkert retning. Det er dog hævet over enhver tvivl, at klubben naturligvis altid skal tilstræbe at tilbyde det rigtige produkt til dens medlemmer og det er også klubbens ansvar at sørge for at trænerne er klædt på til opgaven, det gør vi bl.a. ved at tilbyde kurser og sparring men en træners idéer med sit fodboldhold som holdes indenfor vores eget holdningskatalog, er nu engang trænerens eget valg og ikke noget som forældrene bestemmer.

7 2009 blev også året hvor vi skød Projekt Fastholdelse af sted. Tilbage i foråret indkaldte vi til stormøde blandt alle trænere i ungdoms- og pigesektoren og så kom KBU s fastholdelses-konsulent, Flemming Jensen på banen med et indlæg om fastholdelse. Hvordan bliver klubberne bedre til at fastholde medlemmer mellem 13 og 18 år, når statistikkerne viser, at op mod 80 % af alle unge i disse aldersgrupper fravælger fodbolden? Som en udløber af stormødet, blev det bl.a. besluttet, at ungdomstrænerne fremover skulle fokusere langt mere på det sociale og ikke mindst på at opretholde interessen for de unge. Afholde flere spillermøder og lade spillerne selv komme mere på banen, frem for at træneren altid bestemmer selv den mindste ting. Det ser ud til at have givet pote med fastholdelse. I København er man som den eneste lokalunion i landet gået frem, endda med hele 8 % når man taler om fastholdelse og tilgang af de unge og her i FB bød 2009 på ikke færre end 80 nye medlemmer mellem 13 og 18 år og kun 27 udmeldelser. Et andet projekt så også dagens lys i 2009, nemlig ungdomsafdelingens sociale koordinator, som vi ansatte i foråret. Hele 2009 er så gået med forberedelse til rollen som social koordinator, lige fra udarbejdelsen af et aktivitetskatalog til gavn for alle ungdomshold, samt styring på klubbens årlige juleafslutninger. I 2010 går arbejdet så for alvor i gang, bl.a. med udarbejdelsen af fælles ture til fx et stævne, således at det fremover ikke kun er et enkelt hold der drager af sted, men måske en hel pigeafdeling eller en hel børneafdeling. Ungdomsafdelingen har oven i købet modtaget et flot bidrag fra Frederiksberg Boligfond til disse sociale formål, så økonomien i det er også ved at være på plads. I det forgangne år fik vi også for alvor sat fokus på integration. I efterårsferien, altså uge 42, arrangerede FB i samarbejde med SSP, Gadepiloterne, Frederiksberg Kommune og de boligsociale områder i kommunen en fodboldskole, hvor over 40 unge mellem 7 og 13 år mødte op dagligt og fik et indblik i, hvordan man træner og spiller fodbold på en organiseret måde, frem for den uorganiserede fodbold, som oftest foregår i gårdene. De mødte tidligt om morgenen, gennemførte en træning, inden caféen bød på frokost og så var det ellers ud igen til endnu en træning, som hver gang indeholdte et specielt tema. Sidste dag sluttede med en turnering og ugen var i det hele taget en stor succes, som vi nærer store forventninger til vil gentage sig i Slutteligt ikke en årsberetning uden en eller anden form for hæder til FB s ungdomsafdeling. I år fik klubben æren af at have taget årets billede i københavnsk fodbold. Billedet viser Zander på 4 år, der grinende sidder og leger med en bold, ved sin første fodboldtræning nogensinde. Det flotte billede kan ses på klubbens hjemmeside. Det nye år er allerede i fuld gang. Udfordringerne bliver store, men ungdomsudvalget føler sig parate til at gå i krig med dem. Blandt udfordringerne kan nævnes yderligere fastholdelse, et kig ind i fremtiden med Generation Happy som bl.a. indeholder fodbold på alternative måder, flere sociale tiltag og ikke mindst større fokus på vores trænere. Vi har længe puslet med idéen om endnu mere trænerpleje og vi vil forsøge at opgradere på det område i den nye sæson.

8 Seniorafdelingen: Åbne hold: Seniorafdelingens 5 åbne hold, for herresenior, altså klubbens 1., 2., 3., 4. og 5. hold havde alle enorm succes i året der er gået. Og 2010 byder på en hel unik række-konstellation med 1. holdet i Danmarksserien, 2. holdet i Serie 1, 3. holdet i Serie 2, 4. holdet i Serie 3 og 5. holdet i Serie 4. En større satsning på 1. herresenior med et spritnyt trænerteam, bestående af Jens Peter Olsen, Jimmy Brinksby og Anders Q. Steensen, gav pote allerede i foråret, hvor holdet efter nogle dramatiske oprykningskampe fra Københavnsserien, sikrede sig en plads i Danmarksserien. En flot forårssæson med mange gode kampe og en spillestil som var både tydelig og efter et indøvet koncept, betød en 2. plads i Københavnsserien, som gav oprykningskampe mod andre 2 ere fra andre lokalunioner. Første kamp var på neutral bane i Slagelse, hvor fynske Marienlyst desværre var en tand bedre men i sidste forsøg tre dage senere i Glostrup Idrætspark, efterlod FB ingen tvivl om udfaldet med en storsejr over Solrød FC og dermed kunne champagnepropperne springe. Efteråret i Danmarksserien startede flot og FB var på et tidspunkt med helt fremme, men så begyndte modgangen og her stod holdet flot sammen og fik vendt skuden, således at man ligger nummer 4 før forårssæsonen. Oveni fik holdet forrygende succes i landspokalturneringen, kaldet Ekstra Bladet cup, hvor de formåede at spille sig fra indledende lokale runder og helt frem til 1/16 finalerne, hvor 1. divisionsklubben Vejle Boldklub blev endestationen på Frederiksberg Stadion i overværelse af mere end 600 tilskuere. Cheftræner Jens Peter Olsen er nu stoppet, da han har fået et nyt og tidskrævende job, men overgår i stedet til en funktion som elitesportschef. Den hidtidige assistenttræner Jimmy Brinksby bliver ny cheftræner og så er Jeppe Brun Svensson ansat som ny assistenttræner. Anders Q. Steensen fortsætter til klubbens og holdets store glæde, som fysisk træner - mens Nickie N. Hansen er blevet ansat som sportsmassør. Så klubben nærer store forventninger til at, holdet kan manifestere sig i den bedre halvdel af Danmarksserien. 2. herresenior i Serie 1 startede lidt uheldigt ud i foråret 2009, hvor to nye trænere ikke var i stand til at levere den forventede vare og derfor efter en kort tid måtte opsiges. 3. herresenior træner Anders Høj blev overtalt til at styre 2. holdet gennem forårssæsonen, hvilket han gjorde på en yderst tilfredsstillende måde med en fin midterplacering. Fra efterårssæsonen kom der for alvor styr på holdet, da klubben var så heldige at lave en aftale på foreløbig 18 måneder med Peter Jensen. Han fik lynhurtigt sat sit præg på holdet og efteråret endte med en solid placering ikke ret langt fra toppen. Med 1. holdets oprykning fra KS til DS er vejen i foråret 2010 banet for at 2. herresenior kan rykke op i Københavnsserien, men betingelserne for at træne et 2. hold er altid svære, uanset hvor dygtig en træner man har ansat, da mange forskellige faktorer spiller ind, som bl.a. spillere fra 1. holdet der skal i kamp på 2. holdet mv. Spændende bliver det i hvert fald at følge Peter Jensens tropper det kommende forår.

9 3. herresenior i Serie 2, som de forgangne sæsoner har været den rene solstrålehistorie med oprykninger på stribe, fik i året der er gået, plantet sig solidt i Serie 2. Både forårssæsonen og efterårssæsonen gav masser af opmuntringer for de tidligere Farum-drenge der godt suppleret med en flok nye talenter, fik vist at oprykningerne ikke var helt tilfældige. Desværre er Anders Høj og makker Kristian Fullov, stoppet som holdansvarlige, pga. hhv. flytning og familieforøgelse og lige nu er klubben i gang med at lukke en aftale med to andre, der forhåbentlig kan udfylde tomrummet som de to efterlader. 4. herresenior startede sæsonen i Serie 4 og havde et rimeligt forår, dog uden for alvor at være med som spidskandidater til oprykning. Holdet tog dog grusomt revanche for dette i efteråret, hvor de på trods af en lille nedtur mod slutningen, fik spillet oprykningen i hus, således at de er at finde i Serie 3 når forårsturneringen starter. En del nuværende eller tidligere ungdomstrænere spiller på holdet, som styres af Erlend Indseth og klubbens kommende seniorformand, Jacob Kirk. Det 5. åbne hold blev først oprettet til efterårssæsonen. Holdet var kommet i stand henover sommerens DBU Fodboldskole, hvor fodboldskoleleder og den tidligere mangeårige ungdomstræner, Kenneth Poulsen påtog sig opgaven som holdansvarlig. Holdet startede i Serie 5, men da efteråret var slut, var der point nok på kontoen, således at de rykkede op i Serie 4. På damesiden sørgede træner Lene Olsen i sin sidste sæson som træner for 1. damesenior, at holdet forblev i Københavnsserien. Det var dog på et hængende hår og holdet var rent stillingsmæssigt voldsomt presset, men i næstsidste kamp satte de tingene på plads og sikrede sig dermed endnu en sæson i den øverste lokalrække. En del af holdets ældre spillere stoppede i 2009, samtidig med at andre af holdets bærende kræfter var skadede over længere perioder, så det lykkedes sjældent for Lene at stille det samme hold to kampe i træk og det er nok her forklaringen primært skal findes på at et ellers godt hold, var bundhold det meste af sæsonen. 2. damesenior i Serie 2 med træner Jørgen Kanne i spidsen, havde en ok forårssæson, hvor holdet var med i toppen, men hvor en oprykning glippede. Dette slog dog ikke pigerne ud da efteråret startede og her viste holdet suverænt spil og masser af overskud, som to runder før slut, resulterede i en oprykning, således at holdet fra 2010 er at finde i Serie 1. Jørgen Kanne træder et skridt op af rangstigen og bliver ny 1. dametræner, mens Kristian Emil Hansen der er hentet i B 93, bliver ny træner for 2. damesenior. Masser af nye damespillere meldes på vej til FB og der arbejdes allerede nu meget seriøst frem mod sæsonstart i april måned. Lukkede hold: Rent sportslig har de lukkede hold klaret sig rigtigt godt i løbet af året Det har udmøntet sig i op til flere oprykninger. Kommunikationsmæssigt foregår det meste på mail og på denne måde bliver langt de fleste udfordringer løst, ligesom der også i denne kommunikationsform er både ris og ros til klubben. Der er ligeledes afholdt møde med de lukkede hold, efter flere tilløb, men desværre var der en yderst ringe interesse, hvilket vi faktisk synes er ærgerligt, omvendt kan vi også tolke dette, ikke som manglende interesse, men mere at det egentlig går meget godt. Det kommende Seniorudvalg får med garanti ikke de store udfordringer med de lukkede hold.

10 Flere af de lukkede hold har også i løbet af året frekventeret caféen, desto mere ærgerligt, at vi nu skal i gang med en ny ansøgerrunde og derved ligger caféen stille i en eller anden periode. Gammelmands hold: Traditionen tro er disse hold bestående af spillere med utrolig stor rutine. Antallet af hold er uændret og der er fortsat et ualmindeligt godt samarbejde holdene imellem. Desværre måtte Veteranholdet lade livet i den bedste veteran række, og ud fra de til spillere de havde til rådighed, så må man nok konstatere at holdet bestemt havde kvaliteten til A-rækken. Desværre, og endog på trods af det gode samarbejde holdlederne igennem, så er det desværre forbundet med utrolig meget arbejde, og det er ganske enkelt uforståeligt at der kan være spillere på de enkelte hold der ikke honorer denne arbejdsindsats, men vælger at melde afbud i sidste øjeblik. Økonomien: Ligesom i 2008 har der også i 2009 været en intens fokus på klubbens økonomi. Når man kigger på årets regnskab, så er det værd at bemærke, at kontingentindtægterne igen i år, udviser en pæn stigning i forhold til både 2007 og På trods af den økonomiske krise, har sponsorgruppen også formået at fremskaffe det tilsvarende beløb som i 2008, så en stor tak til gruppen. Stadiongruppen har også ydet sit bidrag til klubbens økonomi ved salg af diverse fornødenheder i Frederiksberg Idrætspark, hvor de i 2009 nok fik den største opgave indtil nu, nemlig at servicere de mange tilskuere til pokalkampen mod Vejle. At det ikke altid er lykken at komme videre i pokalen, ud fra et økonomisk synspunkt, kan hurtigt konstateres og tages salget fra kiosken fra, så endte det økonomiske resultat op med et yderst beskedent overskud på omkring kr. 400,00. Dette på trods af de mange tilskuere, og på trods af at kun ungdomsmedlemmer havde gratis adgang. Derfor en stor tak til de mange frivillige hjælpere. Som noget nyt blev der i 2009 indført et rykkergebyr og dette har desværre medført en indtægt på omkring kr Desværre, fordi det egentligt ikke burde være nødvendigt at informere vore medlemmer to gange, at som medlem af FB, så skal man altså betale kontingent. Samme konto, som anvendes til indbetaling af rykkergebyr, bliver i øvrigt også anvendt til at udligne små differencer i kontingentindbetalinger, hvilket er årsagen til det ujævne beløb. Udgiftssiden bærer præg af et forhøjet aktivitetsniveau, idet medlemsskaren fortsætter med at stige. I forhold til det afsatte budget, som reguleres ved halvårsskiftet, har vi valgt, på enkelte konti at gå ud over rammen, dette har vi gjort, dels fordi vi følte det var nødvendigt, men også fordi vi kunne se at indtægtssiden oversteg det forventede..

11 Som det også ses af regnskabet, så er kontingentrestancerne reduceret væsentligt igennem Dette er dog sket på baggrund af en ikke ubetydelig arbejdsindsats fra de øvrige bestyrelseskollegaer, en arbejdsindsats, som umiddelbart ikke synes nødvendig, men som vi åbenbart alligevel må bruge ærgerlig tid på. Det samlede resultat må siges at være pænt omend det fortsat ikke er et mål i sig selv at tilvejebringe et så stort overskud som muligt. Dette var, i de sædvanlige perspektiver, et billede af året Jeg har været utrolig glad for mit første år i en fodboldklub, hvor man med stolthed bærer den gule og sortstribede trøje. Der er fortsat stor interesse for at blive en del af fællesskabet i vores klub. Det stiller store krav til en fortsat udvikling af klubben, således at vi kan imødekomme efterspørgselen, og samtidigt kan leve op til de krav og forventninger som medlemmer, trænere, forældre mv. stiller til os nu og i fremtiden. Det betyder også, at vi til stadighed har behov for frivillige mange steder i klubben til at sikre den fornødne kvalitet og fremdrift. Derfor håber jeg, at endnu flere frivillige vil være med til at fastholde vores succes i fremtiden. Med ønsket om et rigtigt godt år 2010, håber jeg at se mange af jer til generalforsamlingen. Lars Nordahl Lemvigh Formand

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010

Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrevet modtages nu af 1338 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Administrationen er lukket i efterårsferien

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 6 april 2008

FB Nyhedsbrev. nr. 6 april 2008 FB Nyhedsbrev. nr. 6 april 2008 Så er FBs ungdomsafdeling på banen med årets andet Nyhedsbrev. Pga. stort aktivitetsniveau og generel travlhed, samt et hav af endnu ikke afsluttede forhandlinger, måtte

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

SIFA-Prisen til Louis

SIFA-Prisen til Louis SIFA-Prisen til Louis Medlem af B52/AFC's Seniorudvalg, Louis Schultz Lantow blev forleden hyldet som modtager af SIFA-Prisen 2012. En intetanende Louis fik overrakt prisen på direkte TV i programmet TV-bingo

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Årsberetning 2010 Fodbold

Årsberetning 2010 Fodbold Årsberetning Fodbold Fodbold er ikke spørgsmål om liv eller død det er meget vigtigere! Bill Shankly (1913-1989), Liverpool manager Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det sportslige... 3 Ungdom... 3 U07

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Der er rigtig mange aktiviteter at berette om. 2014 har været et år hvor vi har forsat nogle af de skibe der blev sat i søen i 2013 så som:

Der er rigtig mange aktiviteter at berette om. 2014 har været et år hvor vi har forsat nogle af de skibe der blev sat i søen i 2013 så som: Bestyrelsesberetning ved generalforsamling torsdag den 26. februar 2015. I lighed med sidste år vil jeg aflægge bestyrelsens beretning efter flg. hovedpunkter. Indledningsvis vil jeg gerne sige at 2014

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere