Frederiksberg Boldklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Boldklub"

Transkript

1 Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået i Frederiksberg Boldklub, og for mit vedkommende som formand det første år i klubben nogensinde. Lad mig takke for den modtagelse og den velvilje som jeg er blevet mødt med alle steder. Det er modigt af en klub, at vælge en fremmed til at gå ind som formand. Der er som oftest tradition for, at man vælger en fra egne rækker. Når FB alligevel valgte en udefra til at komme ind i bestyrelsen var det i mine øjne også et bevis for, at man i bestyrelsesarbejdet ønskede at lægge mere vægt på det strategiske og ledelsesmæssige arbejde, derudover fastholde og udvikle en organisationsstruktur, der i højere grad selvstændigt tager sig af de praktiske opgaver i klubben. I mine og den øvrige bestyrelses øjne er vi en rigtig velfungerende klub. Med beslutningen i 2008 om fastansættelsen af en administrativ leder til at varetage klubbens daglige drift, skabtes en af forudsætningerne for at udnytte klubbens store potentiale. Med den energi og det engagement som Martin Busk lægger for dagen kan vi prise os lykkelige. Martin er for klubben et væsentligt aktiv, der gør en forskel tak for det. Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med strategiske målsætninger, og prioriteringer af arbejdet. Det har været af særlig vigtighed at få bygget videre på det fundament vi satte med fastansættelsen af Martin Busk. Vi har derfor fået den overordnede organisering af klubben beskrevet og etableret, herunder et Seniorudvalg, der vil varetage de mangeartede opgaver og udviklingen blandt klubbens seniorer.

2 Derudover har vi prioriteret de mange opgaver vi står overfor, og som vi fremadrettet ønsker at lægge særlig vægt på. Der er med Jens Peter Olsen bl.a. blevet ansat en elitesportschef, hvilket ligeledes er et udtryk for bestyrelsens ønske om videreudvikling af klubben på det sportslige område. Set i bakspejlet er der foregået rigtigt mange ting i klubben i det forgangne år. Ved at følge med på klubbens hjemmeside og modtage klubbens Nyhedsbrev vil man til stadighed kunne holde sig fuldt opdateret om aktiviteterne og aktivitetsniveauet i klubben. Det aktivitetsniveau som de frivillige trænere og ledere i vores klub lægger for dagen er helt unikt, og det er vigtigt at slå fast, at uden alle de frivillige, som hjælper til i klubben, så ville vi ikke kunne fungere så godt, som vi gør. Med en fortsat tilgang af medlemmer i klubben må jeg også konstatere, at FB fortsat er et attraktivt tilbud til de idrætsinteresserede på Frederiksberg. Samarbejdspartnere: FB Fonden: Sammen med FB Fonden søger vi at udvikle på alle væsentlige områder. Dette gode samarbejde fortsatte i 2009, hvor Ivar Koed overtog formandsposten i fonden. Klubben og FB fonden arbejder i sidste ende efter den samme målsætning at gøre det bedste for klubbens medlemmer. Det er vi forpligtet til. Derfor en stor tak til Fonden for støtten gennem året uden den, ville mange af vores aktiviteter ikke kunne gennemføres. Café FB: En velfungerende Cafe er en afgørende forudsætning for at styrke det sociale liv i klubben. Vi vil gerne, at unge som gamle, drenge såvel som piger, er glade for at være i klubhuset og ikke bare suser ud af døren efter endt træning eller kamp. Efter lidt svingende kvalitet i Cafeen i de foregående var det med glæde, at vi i foråret 2009 fik nye forpagtere med Jesmar og Kenneth Larsen. FB og forpagterparret havde store forventninger til hinanden, og det var også med stor energi og iver, at Jesmar og Kenneth drev cafeen. Aktiviteter omkring cafeen, og et righoldigt menukort, oversteg ofte forventningerne. Det var også mit indtryk, at rigtig mange medlemmer var glade for, og tog godt imod cafeens udbud. Som året udviklede sig, endte vi desværre ud i et forløb, hvor samarbejdet med forpagterparret ikke længere kunne fortsætte. Det var en ærgerlig beslutning, fordi det i sidste ende kom klubbens medlemmer til last.

3 Cafeens virke var derfor i årets sidste kvartal ikke tilfredsstillende. Det er bestyrelsen, og fonden, fuldt ud klar over. Der søges nu efter en ny forpagter, og klubbens bestyrelse og fonden har i fællesskab haft flere drøftelser om, hvorledes vi fremadrettet sikrer bedre forhold omkring cafeen og for en fremtidig forpagter. Som nævnt er en velfungerende cafe et væsentligt aktiv i en klub som vores. Derfor skal vi hurtigst muligt have bragt cafe-driften på plads, så det atter bliver et samlingssted for medlemmerne. Sponsorerne: En stor tak til klubbens sponsorer, som loyalt støtter op om klubben - dette på trods af finanskrisen. Uden deres støtte ville det bl.a. ikke have været muligt, at have de meget gode forhold omkring bl.a. 1. herresenior. Bestyrelsen er glade for det store fremmøde ved sponsorarrangementerne og kampene. Sponsorgruppen har igennem de sidste to år gjort et rigtig godt stykke arbejde, og fået stablet et godt og stabilt samarbejde på benene. Eksterne samarbejdspartnere: FIU: Frederiksberg Idræts-Union (FIU) og FB har fundet ind i et fornuftigt samarbejde omkring baner og banefordeling, og efterhånden er der også god vilje når indendørs tider i haller og ikke-kommunale skoler skal tildeles. Dagligdagen byder ligeledes på godt samarbejde med både administrationen hos FIU og administrationen i Frederiksberg Hallen. Som alle andre fodboldklubber oplever FB mangel på fodboldbaner til vores medlemmer. Fordelingen af baner ligger hos fodboldudvalget i FIU og vi må rose det arbejde, der lægges for dagen for at sikre en optimal udnyttelse af de få baner på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Kommune er ligeledes en god samarbejdspartner omkring tildelingen af indendørs tider, om end vi den forgangne vinter desværre har været ramt af lidt for mange aflysninger som ikke er tilgået os i tide. Dog er det tydeligt at Kultur & Fritid, som vores nærmeste samarbejdspartner på kommunen, altid forsøger at gøre deres bedste og oprigtigt ønsker at være en god medspiller med god forståelse for ønsker om indendørs tider. Vi har ligeledes et fortrinligt samarbejde med Integrationsudvalget, specielt omkring den afholdte fodboldskole i uge 42, ligesom Socialudvalget ofte udviser god forståelse og vilje i forhold til at søsætte nye projekter for børn og unge på Frederiksberg. Som nævnt andetsteds er der mangel på baner i Frederiksberg Kommune. FB har fortsat ventelister, og manglende kapacitet er en af de primære årsager hertil. Da vi godt er klar over, at der ikke rives huse ned for at gøre plads til fodboldbaner, vil vi opfordre kommunen til at tænke nyt og kreativt for at sikre flere steder, hvor den mest populære sportsgren i Danmark kan udøves.

4 KBU og DBU: FB er også deltagende i arbejdet i organisationer med tilknytning til klubben. Bestyrelsesmedlem Morten Høgsdal er netop genvalgt for en to årig periode til KBU s bestyrelse, ligesom han sidder i DBU s børneudvalg. Kasserer Jørgen Andersen sidder i KBU s turneringsudvalg og en af vores unge trænere i klubben, Jonathan Bak Dragsted, er netop blevet udpeget som fodboldambassadør ved KBU arrangementer. I dagligdagen oplever administrationen et helt unikt samarbejde med KBU s administration, som ofte er parate med problemløsninger eller anden hjælp, hvis man retter henvendelse herom. Lokalavisen Frederiksberg: Vi har meget at takke Lokalavisen på Frederiksberg for. Stort set hver uge er FB på en eller anden måde omtalt i avisen. Specialredaktør Finn Edvard har heldigvis et bankende hjerte for fodbold og følger en hel del med i FB s kampe på stadion, samt arbejdet der udføres i Ungdomsafdelingen. Rart er det ligeledes, at det arbejde, der udføres, bliver bemærket af byens borgere ikke mindst på grund af den seriøse journalistik som Lokalavisen fører, der gør artiklerne både spændende og skrevet med god indsigt i virkeligheden. Gadepiloterne: Vores naboer i klubhuset er Gadepiloterne, som arbejder med unge mennesker, der har brug for en hjælpende hånd for at kunne få deres hverdag til at fungere. Dette arbejde passer godt sammen med den sociale profil, som FB er eksponent for. Det daglige samarbejde mellem klubbens administration og gadepiloterne er værdifuldt, fordi det giver mulighed for at tilbyde utilpassede unge på Frederiksberg et sted at spille fodbold, såfremt de har et ønske om det. Specielt i uge 42 hvor vi i fællesskab afholdte en fodboldskole, fungerede det fantastisk men også i dagligdagen hvor de aldrig har noget i mod at åbne deres døre for vores unge spillere, så de kan komme ind og spille bordtennis eller bordfodbold. Sportsligt: Ungdomsafdelingen: År 2009 blev endnu et godt år for ungdomsafdelingen. Ovenpå hæderen i 2008 som årets danske børneklub har det været vigtigt at holde fast i værdierne og holdningerne, således at vi ikke bare hvilede på laurbærene. FB s ungdomsafdeling blev i 2009 forøget med hele 212 nye fodboldspillere, fordelt på 164 drengespillere og 48 pigespillere. I 2008 fik vi 110 nye spillere, så der er endnu engang tale om en kraftig medlemsstigning. Medlemstallet ved årsskiftet i ungdomsafdelingen, udgjorde 749 medlemmer ud af klubbens 1152 medlemmer.

5 Denne udvikling er naturligvis positiv, men samtidig må vi også erkende, at det bliver mere og mere vanskeligt at finde pladsen til alle vores ihærdige unge mennesker der gerne vil bruge deres tid på at spille fodbold. Banefordelingen er hvert år stort set den samme, og derfor bliver det sværere at tage nye medlemmer ind, uanset hvor meget vi gerne vil det. Ungdomsudvalget har derfor, på baggrund af ovenstående, taget en beslutning om kun at udvide på pigesiden i de kommende sæsoner og så naturligvis fortsat oprette hold i børneafdelingen. I efteråret 2009 havde FB tilmeldt 54 hold i KBU s turneringer, hvilket er er rigtig mange hold og rigtig mange kampe med deltagelse af FB som den ene part. Ikke i én eneste af alle disse kampe udeblev FB uden afbud, hvilket er unikt i disse år, da vi selv ofte oplever det samme med vores modstandere. Alle hold gennemførte deres turnering, hvilket ligeledes er fantastisk, ikke mindst fordi fordelingsnøglen på anlægget på Jens Jessens Vej bl.a. afgøres efter hvor mange hold som klubberne gennemfører et turneringshalvår med. Vi har i 2009 forøget ungdomsafdelingen med 5 nye hold. 2 børnehold, 2 pigehold og 1 ungdomshold. Vi havde forhåbninger om oprettelse af yderligere 2 børnehold, men et helt abnormt tidspres gjorde det desværre ikke muligt og derfor er planerne om yderligere børnehold skubbet til foråret 2010, hvor vi regner med oprettelse af ikke færre end 4 nye børnehold i årgangene 2004, 2005 og Vi har fortsat rigtig lange ventelister, specielt i børneafdelingen, hvor tallet efterhånden er oppe på over 350 ventende børn i årgangene fra 2000 til På den ene side bør vi være stolte af tallet, fordi det viser, at FB er et populært sted at spille fodbold. På den anden side er vi kede af de lange ventelister. Det er ikke til nogens fordel, at man står som barn og ikke kan komme til at dyrke den idræt man gerne vil. Igen er det primært pladsmangel der er årsag til de lange ventelister, da rekrutteringen af trænere sådan set ikke er den store udfordring. I sidste års beretning oplyste vi om kommende tiltag med et betalingsgebyr, for at stå på venteliste fordi vi oplevede at når så vi tog kontakt til børnenes forældre, så havde de enten fundet en anden klub, var flyttet eller havde skiftet mailadresse. Denne løsning gik vi dog væk fra og fandt i stedet frem til et system, hvor man efter opskrivning modtager et autosvar med alle oplysninger i. Systemet blev også lavet om, således at klubben i 2009 begyndte at indkalde nye spillere pr. SMS med en forholdsvis kort svarfrist, nemlig indenfor et døgn efter modtagelsen af tilbuddet. Dette system har vist sig at fungere optimalt og indkaldelse af nye spillere fungerer nu langt bedre og hurtigere end tidligere. På trænerfronten var der i 2009 den sædvanlige udskiftning. Som altid, oplevede vi en del trænere stoppe og andre trådte til. Status i slutningen af december var 91 frivillige trænere og hjælpetrænere, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Vi postulerer fortsat, at det at rekruttere trænere ikke er det sværeste i denne verden. Det er selvfølgelig en udfordring, men modsat andre fodboldklubber og foreninger i det hele taget, så synes vi ikke, at det er de største udfordringer vi pukler med. Med en hvis portion gå på mod og en sans for at spotte potentielle bidragsydere i for hold til frivilligt arbejde, så mener vi, at vi klarer den fint.

6 Det er ikke det samme som, at vi aldrig mangler trænere, for det gør vi ofte, men det er meget sjældent at et hold ligefrem er lukningstruet, og til nu har vi endnu ikke og heldigvis for det, oplevet at måtte lukke et hold ned på grund af manglende trænere. Vi kan dog aldrig stille en garanti for nye trænere, så derfor kan man sagtens i kortere perioder opleve enkelte hold stå uden trænere, men udfordringerne omkring rekruttering lykkes som regel i sidste ende. Vi nægter fortsat at finde den store kongemønt frem og decideret aflønne vores ungdomstrænere. Det er ud fra devisen om, at lysten skal drive værket og så har vi en stor tro på, at hvis vi nurser vores frivillige, så har de også lysten til at yde og i sidste ende få klubhjertet med i det stykke arbejde de foretager sig. For 4 år siden, da vi for alvor satte skub i ungdomsafdelingen, vedtog vi, at trænere og ledere kunne kontakte ungdomsudvalget på alle tidspunkter af døgnet, såfremt de måtte have behov for det. Den tid er ændret, men nu kan man til gengæld være nogenlunde sikker på at få svar samme dag, ved opkald til klubbens administration i dagtimerne. Undersøgelser viser, at ungdomstrænere ikke længere går forfærdelig meget op i hvad de får for at træne et hold, de værdsætter mere, at hvis de står med en udfordring eller et spørgsmål, så kan de få klart svar fra ledelsen indenfor en overskuelig tidshorisont. Trænerne spiller altid den største rolle, når FB måles på vores succes. For uden vores frivillige, så ville klubben ikke være ret meget værd. Der nævnes ingen navne i denne beretning, da indlægget ellers ville fylde alt for meget. Vi kan aldrig komme til at takke dem nok, men vi prøver alt hvad vi kan og ved enhver lejlighed vi får for at takke, hvad enten der er tale om goder som kurser, julefrokoster, sommerfester eller der er tale om rosende omtale overfor alverdens mennesker, ja så benytter vi os af det. I takt med at klubben har fået mere succes, at klubben har professionaliseret sig mere og at der er kommet langt bedre styr på tingene end tidligere, ja så har vi også oplevet større forventninger fra vores medlemmer og ikke mindst forældrene. Dette er forventeligt, men vi oplever desværre også indimellem forældre som har mere end svært ved at forstå, at trænere kun er mennesker. Mange gange har de valgt at være fodboldtrænere fordi de har lyst til det og fordi de er interesseret i at lære fra sig. Nogle er også trænere fordi der ikke lige er andre men selv her oplever vi forældre med meget lidt tålmodighed og straks klager deres nød, hvis de mener træningen ikke indeholder de rette elementer. Det nemmeste i verden er at brokke sig og slå sig på udsagn om kontingenttakster og lønnede trænere, som så implicit for forældre er lig med store forventninger om en super ydelse, fra ganske almindelige mennesker. Sandheden er jo, at kontingent-satsen ikke er væsentlig høj, specielt ikke sammenlignet med andre idrætter og vores trænere lønnes ikke, men får dækket de udgifter de har ved at træne, såsom refundering af indkøb af sportstøj, telefonopkald og administration som papir til print eller kopiering. Heldigvis er der stadigvæk tale om et meget begrænset antal forældre der på en sæson klager over trænere men tendensen peger desværre i en lidt forkert retning. Det er dog hævet over enhver tvivl, at klubben naturligvis altid skal tilstræbe at tilbyde det rigtige produkt til dens medlemmer og det er også klubbens ansvar at sørge for at trænerne er klædt på til opgaven, det gør vi bl.a. ved at tilbyde kurser og sparring men en træners idéer med sit fodboldhold som holdes indenfor vores eget holdningskatalog, er nu engang trænerens eget valg og ikke noget som forældrene bestemmer.

7 2009 blev også året hvor vi skød Projekt Fastholdelse af sted. Tilbage i foråret indkaldte vi til stormøde blandt alle trænere i ungdoms- og pigesektoren og så kom KBU s fastholdelses-konsulent, Flemming Jensen på banen med et indlæg om fastholdelse. Hvordan bliver klubberne bedre til at fastholde medlemmer mellem 13 og 18 år, når statistikkerne viser, at op mod 80 % af alle unge i disse aldersgrupper fravælger fodbolden? Som en udløber af stormødet, blev det bl.a. besluttet, at ungdomstrænerne fremover skulle fokusere langt mere på det sociale og ikke mindst på at opretholde interessen for de unge. Afholde flere spillermøder og lade spillerne selv komme mere på banen, frem for at træneren altid bestemmer selv den mindste ting. Det ser ud til at have givet pote med fastholdelse. I København er man som den eneste lokalunion i landet gået frem, endda med hele 8 % når man taler om fastholdelse og tilgang af de unge og her i FB bød 2009 på ikke færre end 80 nye medlemmer mellem 13 og 18 år og kun 27 udmeldelser. Et andet projekt så også dagens lys i 2009, nemlig ungdomsafdelingens sociale koordinator, som vi ansatte i foråret. Hele 2009 er så gået med forberedelse til rollen som social koordinator, lige fra udarbejdelsen af et aktivitetskatalog til gavn for alle ungdomshold, samt styring på klubbens årlige juleafslutninger. I 2010 går arbejdet så for alvor i gang, bl.a. med udarbejdelsen af fælles ture til fx et stævne, således at det fremover ikke kun er et enkelt hold der drager af sted, men måske en hel pigeafdeling eller en hel børneafdeling. Ungdomsafdelingen har oven i købet modtaget et flot bidrag fra Frederiksberg Boligfond til disse sociale formål, så økonomien i det er også ved at være på plads. I det forgangne år fik vi også for alvor sat fokus på integration. I efterårsferien, altså uge 42, arrangerede FB i samarbejde med SSP, Gadepiloterne, Frederiksberg Kommune og de boligsociale områder i kommunen en fodboldskole, hvor over 40 unge mellem 7 og 13 år mødte op dagligt og fik et indblik i, hvordan man træner og spiller fodbold på en organiseret måde, frem for den uorganiserede fodbold, som oftest foregår i gårdene. De mødte tidligt om morgenen, gennemførte en træning, inden caféen bød på frokost og så var det ellers ud igen til endnu en træning, som hver gang indeholdte et specielt tema. Sidste dag sluttede med en turnering og ugen var i det hele taget en stor succes, som vi nærer store forventninger til vil gentage sig i Slutteligt ikke en årsberetning uden en eller anden form for hæder til FB s ungdomsafdeling. I år fik klubben æren af at have taget årets billede i københavnsk fodbold. Billedet viser Zander på 4 år, der grinende sidder og leger med en bold, ved sin første fodboldtræning nogensinde. Det flotte billede kan ses på klubbens hjemmeside. Det nye år er allerede i fuld gang. Udfordringerne bliver store, men ungdomsudvalget føler sig parate til at gå i krig med dem. Blandt udfordringerne kan nævnes yderligere fastholdelse, et kig ind i fremtiden med Generation Happy som bl.a. indeholder fodbold på alternative måder, flere sociale tiltag og ikke mindst større fokus på vores trænere. Vi har længe puslet med idéen om endnu mere trænerpleje og vi vil forsøge at opgradere på det område i den nye sæson.

8 Seniorafdelingen: Åbne hold: Seniorafdelingens 5 åbne hold, for herresenior, altså klubbens 1., 2., 3., 4. og 5. hold havde alle enorm succes i året der er gået. Og 2010 byder på en hel unik række-konstellation med 1. holdet i Danmarksserien, 2. holdet i Serie 1, 3. holdet i Serie 2, 4. holdet i Serie 3 og 5. holdet i Serie 4. En større satsning på 1. herresenior med et spritnyt trænerteam, bestående af Jens Peter Olsen, Jimmy Brinksby og Anders Q. Steensen, gav pote allerede i foråret, hvor holdet efter nogle dramatiske oprykningskampe fra Københavnsserien, sikrede sig en plads i Danmarksserien. En flot forårssæson med mange gode kampe og en spillestil som var både tydelig og efter et indøvet koncept, betød en 2. plads i Københavnsserien, som gav oprykningskampe mod andre 2 ere fra andre lokalunioner. Første kamp var på neutral bane i Slagelse, hvor fynske Marienlyst desværre var en tand bedre men i sidste forsøg tre dage senere i Glostrup Idrætspark, efterlod FB ingen tvivl om udfaldet med en storsejr over Solrød FC og dermed kunne champagnepropperne springe. Efteråret i Danmarksserien startede flot og FB var på et tidspunkt med helt fremme, men så begyndte modgangen og her stod holdet flot sammen og fik vendt skuden, således at man ligger nummer 4 før forårssæsonen. Oveni fik holdet forrygende succes i landspokalturneringen, kaldet Ekstra Bladet cup, hvor de formåede at spille sig fra indledende lokale runder og helt frem til 1/16 finalerne, hvor 1. divisionsklubben Vejle Boldklub blev endestationen på Frederiksberg Stadion i overværelse af mere end 600 tilskuere. Cheftræner Jens Peter Olsen er nu stoppet, da han har fået et nyt og tidskrævende job, men overgår i stedet til en funktion som elitesportschef. Den hidtidige assistenttræner Jimmy Brinksby bliver ny cheftræner og så er Jeppe Brun Svensson ansat som ny assistenttræner. Anders Q. Steensen fortsætter til klubbens og holdets store glæde, som fysisk træner - mens Nickie N. Hansen er blevet ansat som sportsmassør. Så klubben nærer store forventninger til at, holdet kan manifestere sig i den bedre halvdel af Danmarksserien. 2. herresenior i Serie 1 startede lidt uheldigt ud i foråret 2009, hvor to nye trænere ikke var i stand til at levere den forventede vare og derfor efter en kort tid måtte opsiges. 3. herresenior træner Anders Høj blev overtalt til at styre 2. holdet gennem forårssæsonen, hvilket han gjorde på en yderst tilfredsstillende måde med en fin midterplacering. Fra efterårssæsonen kom der for alvor styr på holdet, da klubben var så heldige at lave en aftale på foreløbig 18 måneder med Peter Jensen. Han fik lynhurtigt sat sit præg på holdet og efteråret endte med en solid placering ikke ret langt fra toppen. Med 1. holdets oprykning fra KS til DS er vejen i foråret 2010 banet for at 2. herresenior kan rykke op i Københavnsserien, men betingelserne for at træne et 2. hold er altid svære, uanset hvor dygtig en træner man har ansat, da mange forskellige faktorer spiller ind, som bl.a. spillere fra 1. holdet der skal i kamp på 2. holdet mv. Spændende bliver det i hvert fald at følge Peter Jensens tropper det kommende forår.

9 3. herresenior i Serie 2, som de forgangne sæsoner har været den rene solstrålehistorie med oprykninger på stribe, fik i året der er gået, plantet sig solidt i Serie 2. Både forårssæsonen og efterårssæsonen gav masser af opmuntringer for de tidligere Farum-drenge der godt suppleret med en flok nye talenter, fik vist at oprykningerne ikke var helt tilfældige. Desværre er Anders Høj og makker Kristian Fullov, stoppet som holdansvarlige, pga. hhv. flytning og familieforøgelse og lige nu er klubben i gang med at lukke en aftale med to andre, der forhåbentlig kan udfylde tomrummet som de to efterlader. 4. herresenior startede sæsonen i Serie 4 og havde et rimeligt forår, dog uden for alvor at være med som spidskandidater til oprykning. Holdet tog dog grusomt revanche for dette i efteråret, hvor de på trods af en lille nedtur mod slutningen, fik spillet oprykningen i hus, således at de er at finde i Serie 3 når forårsturneringen starter. En del nuværende eller tidligere ungdomstrænere spiller på holdet, som styres af Erlend Indseth og klubbens kommende seniorformand, Jacob Kirk. Det 5. åbne hold blev først oprettet til efterårssæsonen. Holdet var kommet i stand henover sommerens DBU Fodboldskole, hvor fodboldskoleleder og den tidligere mangeårige ungdomstræner, Kenneth Poulsen påtog sig opgaven som holdansvarlig. Holdet startede i Serie 5, men da efteråret var slut, var der point nok på kontoen, således at de rykkede op i Serie 4. På damesiden sørgede træner Lene Olsen i sin sidste sæson som træner for 1. damesenior, at holdet forblev i Københavnsserien. Det var dog på et hængende hår og holdet var rent stillingsmæssigt voldsomt presset, men i næstsidste kamp satte de tingene på plads og sikrede sig dermed endnu en sæson i den øverste lokalrække. En del af holdets ældre spillere stoppede i 2009, samtidig med at andre af holdets bærende kræfter var skadede over længere perioder, så det lykkedes sjældent for Lene at stille det samme hold to kampe i træk og det er nok her forklaringen primært skal findes på at et ellers godt hold, var bundhold det meste af sæsonen. 2. damesenior i Serie 2 med træner Jørgen Kanne i spidsen, havde en ok forårssæson, hvor holdet var med i toppen, men hvor en oprykning glippede. Dette slog dog ikke pigerne ud da efteråret startede og her viste holdet suverænt spil og masser af overskud, som to runder før slut, resulterede i en oprykning, således at holdet fra 2010 er at finde i Serie 1. Jørgen Kanne træder et skridt op af rangstigen og bliver ny 1. dametræner, mens Kristian Emil Hansen der er hentet i B 93, bliver ny træner for 2. damesenior. Masser af nye damespillere meldes på vej til FB og der arbejdes allerede nu meget seriøst frem mod sæsonstart i april måned. Lukkede hold: Rent sportslig har de lukkede hold klaret sig rigtigt godt i løbet af året Det har udmøntet sig i op til flere oprykninger. Kommunikationsmæssigt foregår det meste på mail og på denne måde bliver langt de fleste udfordringer løst, ligesom der også i denne kommunikationsform er både ris og ros til klubben. Der er ligeledes afholdt møde med de lukkede hold, efter flere tilløb, men desværre var der en yderst ringe interesse, hvilket vi faktisk synes er ærgerligt, omvendt kan vi også tolke dette, ikke som manglende interesse, men mere at det egentlig går meget godt. Det kommende Seniorudvalg får med garanti ikke de store udfordringer med de lukkede hold.

10 Flere af de lukkede hold har også i løbet af året frekventeret caféen, desto mere ærgerligt, at vi nu skal i gang med en ny ansøgerrunde og derved ligger caféen stille i en eller anden periode. Gammelmands hold: Traditionen tro er disse hold bestående af spillere med utrolig stor rutine. Antallet af hold er uændret og der er fortsat et ualmindeligt godt samarbejde holdene imellem. Desværre måtte Veteranholdet lade livet i den bedste veteran række, og ud fra de til spillere de havde til rådighed, så må man nok konstatere at holdet bestemt havde kvaliteten til A-rækken. Desværre, og endog på trods af det gode samarbejde holdlederne igennem, så er det desværre forbundet med utrolig meget arbejde, og det er ganske enkelt uforståeligt at der kan være spillere på de enkelte hold der ikke honorer denne arbejdsindsats, men vælger at melde afbud i sidste øjeblik. Økonomien: Ligesom i 2008 har der også i 2009 været en intens fokus på klubbens økonomi. Når man kigger på årets regnskab, så er det værd at bemærke, at kontingentindtægterne igen i år, udviser en pæn stigning i forhold til både 2007 og På trods af den økonomiske krise, har sponsorgruppen også formået at fremskaffe det tilsvarende beløb som i 2008, så en stor tak til gruppen. Stadiongruppen har også ydet sit bidrag til klubbens økonomi ved salg af diverse fornødenheder i Frederiksberg Idrætspark, hvor de i 2009 nok fik den største opgave indtil nu, nemlig at servicere de mange tilskuere til pokalkampen mod Vejle. At det ikke altid er lykken at komme videre i pokalen, ud fra et økonomisk synspunkt, kan hurtigt konstateres og tages salget fra kiosken fra, så endte det økonomiske resultat op med et yderst beskedent overskud på omkring kr. 400,00. Dette på trods af de mange tilskuere, og på trods af at kun ungdomsmedlemmer havde gratis adgang. Derfor en stor tak til de mange frivillige hjælpere. Som noget nyt blev der i 2009 indført et rykkergebyr og dette har desværre medført en indtægt på omkring kr Desværre, fordi det egentligt ikke burde være nødvendigt at informere vore medlemmer to gange, at som medlem af FB, så skal man altså betale kontingent. Samme konto, som anvendes til indbetaling af rykkergebyr, bliver i øvrigt også anvendt til at udligne små differencer i kontingentindbetalinger, hvilket er årsagen til det ujævne beløb. Udgiftssiden bærer præg af et forhøjet aktivitetsniveau, idet medlemsskaren fortsætter med at stige. I forhold til det afsatte budget, som reguleres ved halvårsskiftet, har vi valgt, på enkelte konti at gå ud over rammen, dette har vi gjort, dels fordi vi følte det var nødvendigt, men også fordi vi kunne se at indtægtssiden oversteg det forventede..

11 Som det også ses af regnskabet, så er kontingentrestancerne reduceret væsentligt igennem Dette er dog sket på baggrund af en ikke ubetydelig arbejdsindsats fra de øvrige bestyrelseskollegaer, en arbejdsindsats, som umiddelbart ikke synes nødvendig, men som vi åbenbart alligevel må bruge ærgerlig tid på. Det samlede resultat må siges at være pænt omend det fortsat ikke er et mål i sig selv at tilvejebringe et så stort overskud som muligt. Dette var, i de sædvanlige perspektiver, et billede af året Jeg har været utrolig glad for mit første år i en fodboldklub, hvor man med stolthed bærer den gule og sortstribede trøje. Der er fortsat stor interesse for at blive en del af fællesskabet i vores klub. Det stiller store krav til en fortsat udvikling af klubben, således at vi kan imødekomme efterspørgselen, og samtidigt kan leve op til de krav og forventninger som medlemmer, trænere, forældre mv. stiller til os nu og i fremtiden. Det betyder også, at vi til stadighed har behov for frivillige mange steder i klubben til at sikre den fornødne kvalitet og fremdrift. Derfor håber jeg, at endnu flere frivillige vil være med til at fastholde vores succes i fremtiden. Med ønsket om et rigtigt godt år 2010, håber jeg at se mange af jer til generalforsamlingen. Lars Nordahl Lemvigh Formand

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1 februar 2010

FB Nyhedsbrev. nr. 1 februar 2010 FB Nyhedsbrev. nr. 1 februar 2010 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets 1. Nyhedsbrev, hvor vi opsummerer fra de sidste måneders begivenheder i FB. Næste Nyhedsbrev er på banen den 1. april 2010.

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008.

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008. FB Nyhedsbrev. nr. 5. - februar 2008. Så er FBs ungdomsafdeling på banen med årets første Nyhedsbrev. FB håber at alle klubbens medlemmer, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, trænere og ledere,

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2011

Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1487 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Bestyrelsens beretning 2015. Den 11/2 2015 stod jeg netop på dette sted og berettede om den positive udvikling Aars IK var inde i og det kan jeg med rank ryg

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 8 juni 2008

FB Nyhedsbrev. nr. 8 juni 2008 FB Nyhedsbrev. nr. 8 juni 2008 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets fjerde Nyhedsbrev. Denne gang omhandlende nyt fra afdelingerne, turneringerne, caféen, månedens tilbud, medlem nummer 1000

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 11 december 2008

FB Nyhedsbrev. nr. 11 december 2008 FB Nyhedsbrev. nr. 11 december 2008 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets sidste Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger samt generelle informationer. Næste Nyhedsbrev

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Formandens beretning Indledning

Formandens beretning Indledning Formandens beretning 2008 Indledning Da jeg første gang - i 1999 - aflagde beretning som formand, omtalte jeg, at Martin Laursen var blevet solgt til Hellas Verona. Man må sige, at der er sket meget i

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010

Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrevet modtages nu af 1338 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Administrationen er lukket i efterårsferien

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Kære alle i RBBC. Det er en stor glæde for mig at aflægge beretning for denne næsten forgangne sæson - dette mit første år som formand. Sæsonen har haft mange

Læs mere

Fremad Valby. Formandens beretning 2015

Fremad Valby. Formandens beretning 2015 Fremad Valby Formandens beretning 2015 Hjulene drejer stadig rundt fremad valby kører i højt gear og der er i året blevet arbejdet på mange fronter Ungdoms afdelingen Senior afdelingen De gamle Svømme

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere.

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Formandens beretning 2011 Mindeord Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Torsdag den 27. oktober afgik Lars Bo Schmidt ved døden.

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 2 marts 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 2 marts 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 2 marts 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets andet Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2010

Nyhedsbrev Juni 2010 Nyhedsbrev Juni 2010 Nyhedsbrevet modtages nu af 1251 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Månedens tilbud fra Intersport Juni 2010

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2011.

Bestyrelsen beretning for 2011. Bestyrelsen beretning for 2011. Indledning. 2011 startede med næsten Sibiriske temperaturer hvilket gjorde at sæson opstart blev udskudt nogle uger. Havde vi ikke haft kunstgræsbanen, ville det meste af

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1 februar 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 1 februar 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 1 februar 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets første Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00

Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00 Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00 Side 1 5. marts 2012 Program Præsentation af Ungdomsudvalget Præsentation af strategien Præsentation af aktiviteter 2012 Orientering om udvalg Trænerudviklingssamtaler

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Afdelingsberetning for PI s Fo dboldafdeling Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Formand, Gunnar Nørager Næstformand, Lasse T. Vinther Kasserer, Kristian Kjær Jensen

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Bestyrelsens beretning 2014. STATUS ULTIMO 2014 i AARS IK: Flere medlemmer end primo 2014 tilgang af flere unge der ønsker at spille fodbold og være en del af

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 04. februar 2017 kl. 15.30 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Nyhedsbrev December 2010

Nyhedsbrev December 2010 Nyhedsbrev December 2010 Nyhedsbrevet modtages nu af 1349 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Administrationen er lukket mellem

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Vi kan lige nå et nyhedsbrev fra Aars IK inden 2015 rinder ud.det har været en sæson med masser af aktiviteter på vores anlæg. Her kan bl.a. nævnes: En hulens masse fodboldkampe

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 4. - December 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 4. - December 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 4. - December 2007. Så er FB på banen igen med årets sidste Nyhedsbrev. Denne gang omhandlende nyheder fra de forskellige afdelinger og ungdomsudvalget, juleafslutning for børne- og

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011

Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011 Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011 Mindeord for Steen Kringelum Steen Kringelum eller Kringle, som han blev kaldt, startede med at spille fodbold da han var en ung knægt. Hans far var træner

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD Resultatmæssigt har vi løftet os for alle vores ungdomshold fra en plads omkring top 60 i Danmark, til at være top 20 for alle vores årgange (U14-U19). Dette på

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Rødding Idrætsforening. Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007. Beretning for 2006

Rødding Idrætsforening. Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007. Beretning for 2006 Seniorafdelingen Rødding Idrætsforening Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007 Beretning for 2006 Efter flere års rutschetur ned gennem rækkerne blev sæsonen 2006 året hvor skuden blev vendt. Med

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30

Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30 Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v/peter Huusom 3. Godkendelse af regnskab og budget v/peter Jensen 4. Indkomne forslag

Læs mere

Fodboldbestyrelsens årsberetning for 2013. Mange hold En klub

Fodboldbestyrelsens årsberetning for 2013. Mange hold En klub Fodboldbestyrelsens årsberetning for 2013 Mange hold En klub Indhold Indledning... 3 Medlemmerne... 3 Årets aktiviteter... 4 Mikrofodboldskole... 4 Begivenheder i eget regi... 4 På rejse... 5 Trænerstaben...

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Dato og tidspunkt: 14. September kl. 18.00 Tilstedeværende: Lau, Stig, Peskho,, og Fraværende: Frank Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: 1. Godkendelse

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere