Frederiksberg Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Boldklub"

Transkript

1 Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået i Frederiksberg Boldklub, og for mit vedkommende som formand det første år i klubben nogensinde. Lad mig takke for den modtagelse og den velvilje som jeg er blevet mødt med alle steder. Det er modigt af en klub, at vælge en fremmed til at gå ind som formand. Der er som oftest tradition for, at man vælger en fra egne rækker. Når FB alligevel valgte en udefra til at komme ind i bestyrelsen var det i mine øjne også et bevis for, at man i bestyrelsesarbejdet ønskede at lægge mere vægt på det strategiske og ledelsesmæssige arbejde, derudover fastholde og udvikle en organisationsstruktur, der i højere grad selvstændigt tager sig af de praktiske opgaver i klubben. I mine og den øvrige bestyrelses øjne er vi en rigtig velfungerende klub. Med beslutningen i 2008 om fastansættelsen af en administrativ leder til at varetage klubbens daglige drift, skabtes en af forudsætningerne for at udnytte klubbens store potentiale. Med den energi og det engagement som Martin Busk lægger for dagen kan vi prise os lykkelige. Martin er for klubben et væsentligt aktiv, der gør en forskel tak for det. Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med strategiske målsætninger, og prioriteringer af arbejdet. Det har været af særlig vigtighed at få bygget videre på det fundament vi satte med fastansættelsen af Martin Busk. Vi har derfor fået den overordnede organisering af klubben beskrevet og etableret, herunder et Seniorudvalg, der vil varetage de mangeartede opgaver og udviklingen blandt klubbens seniorer.

2 Derudover har vi prioriteret de mange opgaver vi står overfor, og som vi fremadrettet ønsker at lægge særlig vægt på. Der er med Jens Peter Olsen bl.a. blevet ansat en elitesportschef, hvilket ligeledes er et udtryk for bestyrelsens ønske om videreudvikling af klubben på det sportslige område. Set i bakspejlet er der foregået rigtigt mange ting i klubben i det forgangne år. Ved at følge med på klubbens hjemmeside og modtage klubbens Nyhedsbrev vil man til stadighed kunne holde sig fuldt opdateret om aktiviteterne og aktivitetsniveauet i klubben. Det aktivitetsniveau som de frivillige trænere og ledere i vores klub lægger for dagen er helt unikt, og det er vigtigt at slå fast, at uden alle de frivillige, som hjælper til i klubben, så ville vi ikke kunne fungere så godt, som vi gør. Med en fortsat tilgang af medlemmer i klubben må jeg også konstatere, at FB fortsat er et attraktivt tilbud til de idrætsinteresserede på Frederiksberg. Samarbejdspartnere: FB Fonden: Sammen med FB Fonden søger vi at udvikle på alle væsentlige områder. Dette gode samarbejde fortsatte i 2009, hvor Ivar Koed overtog formandsposten i fonden. Klubben og FB fonden arbejder i sidste ende efter den samme målsætning at gøre det bedste for klubbens medlemmer. Det er vi forpligtet til. Derfor en stor tak til Fonden for støtten gennem året uden den, ville mange af vores aktiviteter ikke kunne gennemføres. Café FB: En velfungerende Cafe er en afgørende forudsætning for at styrke det sociale liv i klubben. Vi vil gerne, at unge som gamle, drenge såvel som piger, er glade for at være i klubhuset og ikke bare suser ud af døren efter endt træning eller kamp. Efter lidt svingende kvalitet i Cafeen i de foregående var det med glæde, at vi i foråret 2009 fik nye forpagtere med Jesmar og Kenneth Larsen. FB og forpagterparret havde store forventninger til hinanden, og det var også med stor energi og iver, at Jesmar og Kenneth drev cafeen. Aktiviteter omkring cafeen, og et righoldigt menukort, oversteg ofte forventningerne. Det var også mit indtryk, at rigtig mange medlemmer var glade for, og tog godt imod cafeens udbud. Som året udviklede sig, endte vi desværre ud i et forløb, hvor samarbejdet med forpagterparret ikke længere kunne fortsætte. Det var en ærgerlig beslutning, fordi det i sidste ende kom klubbens medlemmer til last.

3 Cafeens virke var derfor i årets sidste kvartal ikke tilfredsstillende. Det er bestyrelsen, og fonden, fuldt ud klar over. Der søges nu efter en ny forpagter, og klubbens bestyrelse og fonden har i fællesskab haft flere drøftelser om, hvorledes vi fremadrettet sikrer bedre forhold omkring cafeen og for en fremtidig forpagter. Som nævnt er en velfungerende cafe et væsentligt aktiv i en klub som vores. Derfor skal vi hurtigst muligt have bragt cafe-driften på plads, så det atter bliver et samlingssted for medlemmerne. Sponsorerne: En stor tak til klubbens sponsorer, som loyalt støtter op om klubben - dette på trods af finanskrisen. Uden deres støtte ville det bl.a. ikke have været muligt, at have de meget gode forhold omkring bl.a. 1. herresenior. Bestyrelsen er glade for det store fremmøde ved sponsorarrangementerne og kampene. Sponsorgruppen har igennem de sidste to år gjort et rigtig godt stykke arbejde, og fået stablet et godt og stabilt samarbejde på benene. Eksterne samarbejdspartnere: FIU: Frederiksberg Idræts-Union (FIU) og FB har fundet ind i et fornuftigt samarbejde omkring baner og banefordeling, og efterhånden er der også god vilje når indendørs tider i haller og ikke-kommunale skoler skal tildeles. Dagligdagen byder ligeledes på godt samarbejde med både administrationen hos FIU og administrationen i Frederiksberg Hallen. Som alle andre fodboldklubber oplever FB mangel på fodboldbaner til vores medlemmer. Fordelingen af baner ligger hos fodboldudvalget i FIU og vi må rose det arbejde, der lægges for dagen for at sikre en optimal udnyttelse af de få baner på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Kommune er ligeledes en god samarbejdspartner omkring tildelingen af indendørs tider, om end vi den forgangne vinter desværre har været ramt af lidt for mange aflysninger som ikke er tilgået os i tide. Dog er det tydeligt at Kultur & Fritid, som vores nærmeste samarbejdspartner på kommunen, altid forsøger at gøre deres bedste og oprigtigt ønsker at være en god medspiller med god forståelse for ønsker om indendørs tider. Vi har ligeledes et fortrinligt samarbejde med Integrationsudvalget, specielt omkring den afholdte fodboldskole i uge 42, ligesom Socialudvalget ofte udviser god forståelse og vilje i forhold til at søsætte nye projekter for børn og unge på Frederiksberg. Som nævnt andetsteds er der mangel på baner i Frederiksberg Kommune. FB har fortsat ventelister, og manglende kapacitet er en af de primære årsager hertil. Da vi godt er klar over, at der ikke rives huse ned for at gøre plads til fodboldbaner, vil vi opfordre kommunen til at tænke nyt og kreativt for at sikre flere steder, hvor den mest populære sportsgren i Danmark kan udøves.

4 KBU og DBU: FB er også deltagende i arbejdet i organisationer med tilknytning til klubben. Bestyrelsesmedlem Morten Høgsdal er netop genvalgt for en to årig periode til KBU s bestyrelse, ligesom han sidder i DBU s børneudvalg. Kasserer Jørgen Andersen sidder i KBU s turneringsudvalg og en af vores unge trænere i klubben, Jonathan Bak Dragsted, er netop blevet udpeget som fodboldambassadør ved KBU arrangementer. I dagligdagen oplever administrationen et helt unikt samarbejde med KBU s administration, som ofte er parate med problemløsninger eller anden hjælp, hvis man retter henvendelse herom. Lokalavisen Frederiksberg: Vi har meget at takke Lokalavisen på Frederiksberg for. Stort set hver uge er FB på en eller anden måde omtalt i avisen. Specialredaktør Finn Edvard har heldigvis et bankende hjerte for fodbold og følger en hel del med i FB s kampe på stadion, samt arbejdet der udføres i Ungdomsafdelingen. Rart er det ligeledes, at det arbejde, der udføres, bliver bemærket af byens borgere ikke mindst på grund af den seriøse journalistik som Lokalavisen fører, der gør artiklerne både spændende og skrevet med god indsigt i virkeligheden. Gadepiloterne: Vores naboer i klubhuset er Gadepiloterne, som arbejder med unge mennesker, der har brug for en hjælpende hånd for at kunne få deres hverdag til at fungere. Dette arbejde passer godt sammen med den sociale profil, som FB er eksponent for. Det daglige samarbejde mellem klubbens administration og gadepiloterne er værdifuldt, fordi det giver mulighed for at tilbyde utilpassede unge på Frederiksberg et sted at spille fodbold, såfremt de har et ønske om det. Specielt i uge 42 hvor vi i fællesskab afholdte en fodboldskole, fungerede det fantastisk men også i dagligdagen hvor de aldrig har noget i mod at åbne deres døre for vores unge spillere, så de kan komme ind og spille bordtennis eller bordfodbold. Sportsligt: Ungdomsafdelingen: År 2009 blev endnu et godt år for ungdomsafdelingen. Ovenpå hæderen i 2008 som årets danske børneklub har det været vigtigt at holde fast i værdierne og holdningerne, således at vi ikke bare hvilede på laurbærene. FB s ungdomsafdeling blev i 2009 forøget med hele 212 nye fodboldspillere, fordelt på 164 drengespillere og 48 pigespillere. I 2008 fik vi 110 nye spillere, så der er endnu engang tale om en kraftig medlemsstigning. Medlemstallet ved årsskiftet i ungdomsafdelingen, udgjorde 749 medlemmer ud af klubbens 1152 medlemmer.

5 Denne udvikling er naturligvis positiv, men samtidig må vi også erkende, at det bliver mere og mere vanskeligt at finde pladsen til alle vores ihærdige unge mennesker der gerne vil bruge deres tid på at spille fodbold. Banefordelingen er hvert år stort set den samme, og derfor bliver det sværere at tage nye medlemmer ind, uanset hvor meget vi gerne vil det. Ungdomsudvalget har derfor, på baggrund af ovenstående, taget en beslutning om kun at udvide på pigesiden i de kommende sæsoner og så naturligvis fortsat oprette hold i børneafdelingen. I efteråret 2009 havde FB tilmeldt 54 hold i KBU s turneringer, hvilket er er rigtig mange hold og rigtig mange kampe med deltagelse af FB som den ene part. Ikke i én eneste af alle disse kampe udeblev FB uden afbud, hvilket er unikt i disse år, da vi selv ofte oplever det samme med vores modstandere. Alle hold gennemførte deres turnering, hvilket ligeledes er fantastisk, ikke mindst fordi fordelingsnøglen på anlægget på Jens Jessens Vej bl.a. afgøres efter hvor mange hold som klubberne gennemfører et turneringshalvår med. Vi har i 2009 forøget ungdomsafdelingen med 5 nye hold. 2 børnehold, 2 pigehold og 1 ungdomshold. Vi havde forhåbninger om oprettelse af yderligere 2 børnehold, men et helt abnormt tidspres gjorde det desværre ikke muligt og derfor er planerne om yderligere børnehold skubbet til foråret 2010, hvor vi regner med oprettelse af ikke færre end 4 nye børnehold i årgangene 2004, 2005 og Vi har fortsat rigtig lange ventelister, specielt i børneafdelingen, hvor tallet efterhånden er oppe på over 350 ventende børn i årgangene fra 2000 til På den ene side bør vi være stolte af tallet, fordi det viser, at FB er et populært sted at spille fodbold. På den anden side er vi kede af de lange ventelister. Det er ikke til nogens fordel, at man står som barn og ikke kan komme til at dyrke den idræt man gerne vil. Igen er det primært pladsmangel der er årsag til de lange ventelister, da rekrutteringen af trænere sådan set ikke er den store udfordring. I sidste års beretning oplyste vi om kommende tiltag med et betalingsgebyr, for at stå på venteliste fordi vi oplevede at når så vi tog kontakt til børnenes forældre, så havde de enten fundet en anden klub, var flyttet eller havde skiftet mailadresse. Denne løsning gik vi dog væk fra og fandt i stedet frem til et system, hvor man efter opskrivning modtager et autosvar med alle oplysninger i. Systemet blev også lavet om, således at klubben i 2009 begyndte at indkalde nye spillere pr. SMS med en forholdsvis kort svarfrist, nemlig indenfor et døgn efter modtagelsen af tilbuddet. Dette system har vist sig at fungere optimalt og indkaldelse af nye spillere fungerer nu langt bedre og hurtigere end tidligere. På trænerfronten var der i 2009 den sædvanlige udskiftning. Som altid, oplevede vi en del trænere stoppe og andre trådte til. Status i slutningen af december var 91 frivillige trænere og hjælpetrænere, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Vi postulerer fortsat, at det at rekruttere trænere ikke er det sværeste i denne verden. Det er selvfølgelig en udfordring, men modsat andre fodboldklubber og foreninger i det hele taget, så synes vi ikke, at det er de største udfordringer vi pukler med. Med en hvis portion gå på mod og en sans for at spotte potentielle bidragsydere i for hold til frivilligt arbejde, så mener vi, at vi klarer den fint.

6 Det er ikke det samme som, at vi aldrig mangler trænere, for det gør vi ofte, men det er meget sjældent at et hold ligefrem er lukningstruet, og til nu har vi endnu ikke og heldigvis for det, oplevet at måtte lukke et hold ned på grund af manglende trænere. Vi kan dog aldrig stille en garanti for nye trænere, så derfor kan man sagtens i kortere perioder opleve enkelte hold stå uden trænere, men udfordringerne omkring rekruttering lykkes som regel i sidste ende. Vi nægter fortsat at finde den store kongemønt frem og decideret aflønne vores ungdomstrænere. Det er ud fra devisen om, at lysten skal drive værket og så har vi en stor tro på, at hvis vi nurser vores frivillige, så har de også lysten til at yde og i sidste ende få klubhjertet med i det stykke arbejde de foretager sig. For 4 år siden, da vi for alvor satte skub i ungdomsafdelingen, vedtog vi, at trænere og ledere kunne kontakte ungdomsudvalget på alle tidspunkter af døgnet, såfremt de måtte have behov for det. Den tid er ændret, men nu kan man til gengæld være nogenlunde sikker på at få svar samme dag, ved opkald til klubbens administration i dagtimerne. Undersøgelser viser, at ungdomstrænere ikke længere går forfærdelig meget op i hvad de får for at træne et hold, de værdsætter mere, at hvis de står med en udfordring eller et spørgsmål, så kan de få klart svar fra ledelsen indenfor en overskuelig tidshorisont. Trænerne spiller altid den største rolle, når FB måles på vores succes. For uden vores frivillige, så ville klubben ikke være ret meget værd. Der nævnes ingen navne i denne beretning, da indlægget ellers ville fylde alt for meget. Vi kan aldrig komme til at takke dem nok, men vi prøver alt hvad vi kan og ved enhver lejlighed vi får for at takke, hvad enten der er tale om goder som kurser, julefrokoster, sommerfester eller der er tale om rosende omtale overfor alverdens mennesker, ja så benytter vi os af det. I takt med at klubben har fået mere succes, at klubben har professionaliseret sig mere og at der er kommet langt bedre styr på tingene end tidligere, ja så har vi også oplevet større forventninger fra vores medlemmer og ikke mindst forældrene. Dette er forventeligt, men vi oplever desværre også indimellem forældre som har mere end svært ved at forstå, at trænere kun er mennesker. Mange gange har de valgt at være fodboldtrænere fordi de har lyst til det og fordi de er interesseret i at lære fra sig. Nogle er også trænere fordi der ikke lige er andre men selv her oplever vi forældre med meget lidt tålmodighed og straks klager deres nød, hvis de mener træningen ikke indeholder de rette elementer. Det nemmeste i verden er at brokke sig og slå sig på udsagn om kontingenttakster og lønnede trænere, som så implicit for forældre er lig med store forventninger om en super ydelse, fra ganske almindelige mennesker. Sandheden er jo, at kontingent-satsen ikke er væsentlig høj, specielt ikke sammenlignet med andre idrætter og vores trænere lønnes ikke, men får dækket de udgifter de har ved at træne, såsom refundering af indkøb af sportstøj, telefonopkald og administration som papir til print eller kopiering. Heldigvis er der stadigvæk tale om et meget begrænset antal forældre der på en sæson klager over trænere men tendensen peger desværre i en lidt forkert retning. Det er dog hævet over enhver tvivl, at klubben naturligvis altid skal tilstræbe at tilbyde det rigtige produkt til dens medlemmer og det er også klubbens ansvar at sørge for at trænerne er klædt på til opgaven, det gør vi bl.a. ved at tilbyde kurser og sparring men en træners idéer med sit fodboldhold som holdes indenfor vores eget holdningskatalog, er nu engang trænerens eget valg og ikke noget som forældrene bestemmer.

7 2009 blev også året hvor vi skød Projekt Fastholdelse af sted. Tilbage i foråret indkaldte vi til stormøde blandt alle trænere i ungdoms- og pigesektoren og så kom KBU s fastholdelses-konsulent, Flemming Jensen på banen med et indlæg om fastholdelse. Hvordan bliver klubberne bedre til at fastholde medlemmer mellem 13 og 18 år, når statistikkerne viser, at op mod 80 % af alle unge i disse aldersgrupper fravælger fodbolden? Som en udløber af stormødet, blev det bl.a. besluttet, at ungdomstrænerne fremover skulle fokusere langt mere på det sociale og ikke mindst på at opretholde interessen for de unge. Afholde flere spillermøder og lade spillerne selv komme mere på banen, frem for at træneren altid bestemmer selv den mindste ting. Det ser ud til at have givet pote med fastholdelse. I København er man som den eneste lokalunion i landet gået frem, endda med hele 8 % når man taler om fastholdelse og tilgang af de unge og her i FB bød 2009 på ikke færre end 80 nye medlemmer mellem 13 og 18 år og kun 27 udmeldelser. Et andet projekt så også dagens lys i 2009, nemlig ungdomsafdelingens sociale koordinator, som vi ansatte i foråret. Hele 2009 er så gået med forberedelse til rollen som social koordinator, lige fra udarbejdelsen af et aktivitetskatalog til gavn for alle ungdomshold, samt styring på klubbens årlige juleafslutninger. I 2010 går arbejdet så for alvor i gang, bl.a. med udarbejdelsen af fælles ture til fx et stævne, således at det fremover ikke kun er et enkelt hold der drager af sted, men måske en hel pigeafdeling eller en hel børneafdeling. Ungdomsafdelingen har oven i købet modtaget et flot bidrag fra Frederiksberg Boligfond til disse sociale formål, så økonomien i det er også ved at være på plads. I det forgangne år fik vi også for alvor sat fokus på integration. I efterårsferien, altså uge 42, arrangerede FB i samarbejde med SSP, Gadepiloterne, Frederiksberg Kommune og de boligsociale områder i kommunen en fodboldskole, hvor over 40 unge mellem 7 og 13 år mødte op dagligt og fik et indblik i, hvordan man træner og spiller fodbold på en organiseret måde, frem for den uorganiserede fodbold, som oftest foregår i gårdene. De mødte tidligt om morgenen, gennemførte en træning, inden caféen bød på frokost og så var det ellers ud igen til endnu en træning, som hver gang indeholdte et specielt tema. Sidste dag sluttede med en turnering og ugen var i det hele taget en stor succes, som vi nærer store forventninger til vil gentage sig i Slutteligt ikke en årsberetning uden en eller anden form for hæder til FB s ungdomsafdeling. I år fik klubben æren af at have taget årets billede i københavnsk fodbold. Billedet viser Zander på 4 år, der grinende sidder og leger med en bold, ved sin første fodboldtræning nogensinde. Det flotte billede kan ses på klubbens hjemmeside. Det nye år er allerede i fuld gang. Udfordringerne bliver store, men ungdomsudvalget føler sig parate til at gå i krig med dem. Blandt udfordringerne kan nævnes yderligere fastholdelse, et kig ind i fremtiden med Generation Happy som bl.a. indeholder fodbold på alternative måder, flere sociale tiltag og ikke mindst større fokus på vores trænere. Vi har længe puslet med idéen om endnu mere trænerpleje og vi vil forsøge at opgradere på det område i den nye sæson.

8 Seniorafdelingen: Åbne hold: Seniorafdelingens 5 åbne hold, for herresenior, altså klubbens 1., 2., 3., 4. og 5. hold havde alle enorm succes i året der er gået. Og 2010 byder på en hel unik række-konstellation med 1. holdet i Danmarksserien, 2. holdet i Serie 1, 3. holdet i Serie 2, 4. holdet i Serie 3 og 5. holdet i Serie 4. En større satsning på 1. herresenior med et spritnyt trænerteam, bestående af Jens Peter Olsen, Jimmy Brinksby og Anders Q. Steensen, gav pote allerede i foråret, hvor holdet efter nogle dramatiske oprykningskampe fra Københavnsserien, sikrede sig en plads i Danmarksserien. En flot forårssæson med mange gode kampe og en spillestil som var både tydelig og efter et indøvet koncept, betød en 2. plads i Københavnsserien, som gav oprykningskampe mod andre 2 ere fra andre lokalunioner. Første kamp var på neutral bane i Slagelse, hvor fynske Marienlyst desværre var en tand bedre men i sidste forsøg tre dage senere i Glostrup Idrætspark, efterlod FB ingen tvivl om udfaldet med en storsejr over Solrød FC og dermed kunne champagnepropperne springe. Efteråret i Danmarksserien startede flot og FB var på et tidspunkt med helt fremme, men så begyndte modgangen og her stod holdet flot sammen og fik vendt skuden, således at man ligger nummer 4 før forårssæsonen. Oveni fik holdet forrygende succes i landspokalturneringen, kaldet Ekstra Bladet cup, hvor de formåede at spille sig fra indledende lokale runder og helt frem til 1/16 finalerne, hvor 1. divisionsklubben Vejle Boldklub blev endestationen på Frederiksberg Stadion i overværelse af mere end 600 tilskuere. Cheftræner Jens Peter Olsen er nu stoppet, da han har fået et nyt og tidskrævende job, men overgår i stedet til en funktion som elitesportschef. Den hidtidige assistenttræner Jimmy Brinksby bliver ny cheftræner og så er Jeppe Brun Svensson ansat som ny assistenttræner. Anders Q. Steensen fortsætter til klubbens og holdets store glæde, som fysisk træner - mens Nickie N. Hansen er blevet ansat som sportsmassør. Så klubben nærer store forventninger til at, holdet kan manifestere sig i den bedre halvdel af Danmarksserien. 2. herresenior i Serie 1 startede lidt uheldigt ud i foråret 2009, hvor to nye trænere ikke var i stand til at levere den forventede vare og derfor efter en kort tid måtte opsiges. 3. herresenior træner Anders Høj blev overtalt til at styre 2. holdet gennem forårssæsonen, hvilket han gjorde på en yderst tilfredsstillende måde med en fin midterplacering. Fra efterårssæsonen kom der for alvor styr på holdet, da klubben var så heldige at lave en aftale på foreløbig 18 måneder med Peter Jensen. Han fik lynhurtigt sat sit præg på holdet og efteråret endte med en solid placering ikke ret langt fra toppen. Med 1. holdets oprykning fra KS til DS er vejen i foråret 2010 banet for at 2. herresenior kan rykke op i Københavnsserien, men betingelserne for at træne et 2. hold er altid svære, uanset hvor dygtig en træner man har ansat, da mange forskellige faktorer spiller ind, som bl.a. spillere fra 1. holdet der skal i kamp på 2. holdet mv. Spændende bliver det i hvert fald at følge Peter Jensens tropper det kommende forår.

9 3. herresenior i Serie 2, som de forgangne sæsoner har været den rene solstrålehistorie med oprykninger på stribe, fik i året der er gået, plantet sig solidt i Serie 2. Både forårssæsonen og efterårssæsonen gav masser af opmuntringer for de tidligere Farum-drenge der godt suppleret med en flok nye talenter, fik vist at oprykningerne ikke var helt tilfældige. Desværre er Anders Høj og makker Kristian Fullov, stoppet som holdansvarlige, pga. hhv. flytning og familieforøgelse og lige nu er klubben i gang med at lukke en aftale med to andre, der forhåbentlig kan udfylde tomrummet som de to efterlader. 4. herresenior startede sæsonen i Serie 4 og havde et rimeligt forår, dog uden for alvor at være med som spidskandidater til oprykning. Holdet tog dog grusomt revanche for dette i efteråret, hvor de på trods af en lille nedtur mod slutningen, fik spillet oprykningen i hus, således at de er at finde i Serie 3 når forårsturneringen starter. En del nuværende eller tidligere ungdomstrænere spiller på holdet, som styres af Erlend Indseth og klubbens kommende seniorformand, Jacob Kirk. Det 5. åbne hold blev først oprettet til efterårssæsonen. Holdet var kommet i stand henover sommerens DBU Fodboldskole, hvor fodboldskoleleder og den tidligere mangeårige ungdomstræner, Kenneth Poulsen påtog sig opgaven som holdansvarlig. Holdet startede i Serie 5, men da efteråret var slut, var der point nok på kontoen, således at de rykkede op i Serie 4. På damesiden sørgede træner Lene Olsen i sin sidste sæson som træner for 1. damesenior, at holdet forblev i Københavnsserien. Det var dog på et hængende hår og holdet var rent stillingsmæssigt voldsomt presset, men i næstsidste kamp satte de tingene på plads og sikrede sig dermed endnu en sæson i den øverste lokalrække. En del af holdets ældre spillere stoppede i 2009, samtidig med at andre af holdets bærende kræfter var skadede over længere perioder, så det lykkedes sjældent for Lene at stille det samme hold to kampe i træk og det er nok her forklaringen primært skal findes på at et ellers godt hold, var bundhold det meste af sæsonen. 2. damesenior i Serie 2 med træner Jørgen Kanne i spidsen, havde en ok forårssæson, hvor holdet var med i toppen, men hvor en oprykning glippede. Dette slog dog ikke pigerne ud da efteråret startede og her viste holdet suverænt spil og masser af overskud, som to runder før slut, resulterede i en oprykning, således at holdet fra 2010 er at finde i Serie 1. Jørgen Kanne træder et skridt op af rangstigen og bliver ny 1. dametræner, mens Kristian Emil Hansen der er hentet i B 93, bliver ny træner for 2. damesenior. Masser af nye damespillere meldes på vej til FB og der arbejdes allerede nu meget seriøst frem mod sæsonstart i april måned. Lukkede hold: Rent sportslig har de lukkede hold klaret sig rigtigt godt i løbet af året Det har udmøntet sig i op til flere oprykninger. Kommunikationsmæssigt foregår det meste på mail og på denne måde bliver langt de fleste udfordringer løst, ligesom der også i denne kommunikationsform er både ris og ros til klubben. Der er ligeledes afholdt møde med de lukkede hold, efter flere tilløb, men desværre var der en yderst ringe interesse, hvilket vi faktisk synes er ærgerligt, omvendt kan vi også tolke dette, ikke som manglende interesse, men mere at det egentlig går meget godt. Det kommende Seniorudvalg får med garanti ikke de store udfordringer med de lukkede hold.

10 Flere af de lukkede hold har også i løbet af året frekventeret caféen, desto mere ærgerligt, at vi nu skal i gang med en ny ansøgerrunde og derved ligger caféen stille i en eller anden periode. Gammelmands hold: Traditionen tro er disse hold bestående af spillere med utrolig stor rutine. Antallet af hold er uændret og der er fortsat et ualmindeligt godt samarbejde holdene imellem. Desværre måtte Veteranholdet lade livet i den bedste veteran række, og ud fra de til spillere de havde til rådighed, så må man nok konstatere at holdet bestemt havde kvaliteten til A-rækken. Desværre, og endog på trods af det gode samarbejde holdlederne igennem, så er det desværre forbundet med utrolig meget arbejde, og det er ganske enkelt uforståeligt at der kan være spillere på de enkelte hold der ikke honorer denne arbejdsindsats, men vælger at melde afbud i sidste øjeblik. Økonomien: Ligesom i 2008 har der også i 2009 været en intens fokus på klubbens økonomi. Når man kigger på årets regnskab, så er det værd at bemærke, at kontingentindtægterne igen i år, udviser en pæn stigning i forhold til både 2007 og På trods af den økonomiske krise, har sponsorgruppen også formået at fremskaffe det tilsvarende beløb som i 2008, så en stor tak til gruppen. Stadiongruppen har også ydet sit bidrag til klubbens økonomi ved salg af diverse fornødenheder i Frederiksberg Idrætspark, hvor de i 2009 nok fik den største opgave indtil nu, nemlig at servicere de mange tilskuere til pokalkampen mod Vejle. At det ikke altid er lykken at komme videre i pokalen, ud fra et økonomisk synspunkt, kan hurtigt konstateres og tages salget fra kiosken fra, så endte det økonomiske resultat op med et yderst beskedent overskud på omkring kr. 400,00. Dette på trods af de mange tilskuere, og på trods af at kun ungdomsmedlemmer havde gratis adgang. Derfor en stor tak til de mange frivillige hjælpere. Som noget nyt blev der i 2009 indført et rykkergebyr og dette har desværre medført en indtægt på omkring kr Desværre, fordi det egentligt ikke burde være nødvendigt at informere vore medlemmer to gange, at som medlem af FB, så skal man altså betale kontingent. Samme konto, som anvendes til indbetaling af rykkergebyr, bliver i øvrigt også anvendt til at udligne små differencer i kontingentindbetalinger, hvilket er årsagen til det ujævne beløb. Udgiftssiden bærer præg af et forhøjet aktivitetsniveau, idet medlemsskaren fortsætter med at stige. I forhold til det afsatte budget, som reguleres ved halvårsskiftet, har vi valgt, på enkelte konti at gå ud over rammen, dette har vi gjort, dels fordi vi følte det var nødvendigt, men også fordi vi kunne se at indtægtssiden oversteg det forventede..

11 Som det også ses af regnskabet, så er kontingentrestancerne reduceret væsentligt igennem Dette er dog sket på baggrund af en ikke ubetydelig arbejdsindsats fra de øvrige bestyrelseskollegaer, en arbejdsindsats, som umiddelbart ikke synes nødvendig, men som vi åbenbart alligevel må bruge ærgerlig tid på. Det samlede resultat må siges at være pænt omend det fortsat ikke er et mål i sig selv at tilvejebringe et så stort overskud som muligt. Dette var, i de sædvanlige perspektiver, et billede af året Jeg har været utrolig glad for mit første år i en fodboldklub, hvor man med stolthed bærer den gule og sortstribede trøje. Der er fortsat stor interesse for at blive en del af fællesskabet i vores klub. Det stiller store krav til en fortsat udvikling af klubben, således at vi kan imødekomme efterspørgselen, og samtidigt kan leve op til de krav og forventninger som medlemmer, trænere, forældre mv. stiller til os nu og i fremtiden. Det betyder også, at vi til stadighed har behov for frivillige mange steder i klubben til at sikre den fornødne kvalitet og fremdrift. Derfor håber jeg, at endnu flere frivillige vil være med til at fastholde vores succes i fremtiden. Med ønsket om et rigtigt godt år 2010, håber jeg at se mange af jer til generalforsamlingen. Lars Nordahl Lemvigh Formand

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE ÅRSRAPPORT SAMT INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Frembladet FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæumsdage Den kommende DS-sæson Formanden går Nye mål for ungdommen Bestyrelsens visioner Leder: Forfra Sekunda-hold NR. 2-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere