Naturvidenskabelig nytænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvidenskabelig nytænkning"

Transkript

1 Naturvidenskabelig nytænkning Naturvidenskabernes Hus P. E. Eriksensvej Bjerringbro

2 Visionen og Baggrunden Visionen : Vi vil skabe et attraktivt fysisk innovationsmiljø, med optimale rammer for eksperimenterende nyudvikling af undervisning i naturfag. Vi vil være et kraftcenter for udvikling af innovative redskaber og metoder, der kan inspirere til en mere interesseskabende undervisning i naturfag i grundskoler og på gymnasiale uddannelser i Danmark. Vi vil etablere og udvikle netværk på langs og på tværs af uddannelser, erhvervsliv, museer og videncentre. Vi vil engagere erhvervslivet i opgaven med at skærpe den anvendelsesorienterede vinkel i undervisningen. Baggrunden for Naturvidenskabernes Hus Danmark uddanner alt for få inden for de naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Udviklingen er alvorlig af flere grunde. Ikke mindst fordi den truer dansk erhvervslivs adgang til uddannet arbejdskraft med naturvidenskabelige og teknisk/ingeniørfaglige færdigheder. Der er behov for, at interessen for naturfag grundlægges hos børn og unge allerede i skolen. I 2003 besluttede en gruppe fra kommune, amt, virksomheder og uddannelsesinstitutioner at udvikle et naturfagsundervisningslaboratorium. Der skulle være højt til loftet og fokus på at gå nye veje i jagten på metoder og koncepter for naturfagsundervisning, der tænder og engagerer eleverne. Resultatet er Naturvidenskabernes Hus. Huset danner i sig selv et forum for, at grundskoler, gymnasier og virksomheder kan møde hinanden til gensidig inspiration. 2

3 » Vi bygger et nyt hus til fremtidens forskerspirer Salgschef Michael Hougaard og afdelingschef Steen Hestbek fra MT Højgaard foran Naturvidenskabernes Hus, Bjerringsbros nye vartegn. MT Højgaard bygger det nyskabende Naturvidenskabernes Hus, der bliver Bjerringbros nye vartegn og en kilde til inspiration for børn og unge. Professionel byggestyring, tæt samarbejde, overholdte tidsplaner og solidt håndværk udført til punkt og prikke. Det er, hvad vi hos MT Højgaard lægger stor vægt på, når vi løser bygge- og renoveringsopgaver for vores kunder. Og det gælder både for de helt store og unikke projekter og for de mindre håndværksopgaver, som vi også laver rigtig mange af. Fyrtårn for naturvidenskaberne Et af de større byggeprojekter, som vi er særligt stolte af at deltage i, er opførelsen af det nyskabende Naturvidenskabernes Hus, der bliver Bjerringbros nye vartegn. Når huset står klar til at slå dørene op senere i 2009, skal her forskes i naturvidenskabelig pædagogik for alle aldersgrupper lige fra børnehaveklassen til gymnasiets ældste elever. Desuden skal der foregå efter- og videreuddannelse af lærere i de naturvidenskabelige fag, så undervisningen bedre fanger elevernes interesse. Et enestående bygningsværk Naturvidenskabernes hus er et enestående bygningsværk. Det runde hus i fire etager kommer til at fremstå som et stykke fungerende naturvidenskab med synlige installationer, så husets gæster kan opleve, hvordan bygningen både modtager og forbruger energi. Samtidig har huset nogle inspirerende arkitektoniske rammer, som er med til at understøtte husets formål: At vække børn og unges nysgerrighed og inspirere dem til at arbejde med de naturvidenskabelige fag. Håndværk Alt dette gør opførelsen af Naturvidenskabernes Hus til en både anderledes og udfordrende opgave, hvor alle vores byggefaglige kompetencer er i spil. Vi råder nemlig over vores egne dygtige murere, tømrere og betonfolk, der til dagligt klarer alt fra opmuring af skalmure over montering af døre og vinduer til renovering af facader. Både for private virksomheder, offentlige institutioner og boligselskaber. Har du et konkret projekt, du vil drøfte med os, kan du kontakte: Salgschef Michael Hougaard Tel.: mth.dk 3

4 I never teach my pupils; I only attempt to provide the conditions in which they can learn. - Albert Einstein Idéerne og tankerne Naturvidenskab er for alle - og en essentiel del af vores hverdag og hele vores samfund. Interesse og viden om naturvidenskabelige fag skaber grundlag for den afgørende og nødvendige teknologiske udvikling i Danmark. Alt dette er der fantastiske muligheder for i vores hus, der netop er bygget til inspirerende forsøg og anderledes undervisning. Huset tilbyder naturfagslærer afprøvning af anderledes undervisningsforløb med deres klasser, workshops, konferencer og en lang række udviklingsaktiviteter. Associationerne som er forbundet med naturvidenskab hos unge mennesker fysik, kemi, biologi og andre naturfag er desværre ofte begrænset til støvede reagenskolber og hvide kitler med det resultat, at interessen er støt faldende. Allerede i dag uddannes der i Danmark alt for få inden for de naturfaglige og tekniske discipliner. Naturvidenskabernes Hus er etableret med ambitionen og visionen om at vende denne udvikling. Det skal gøres spændende at lære naturfag. Det kræver, at vi tænker undervisning på en helt ny måde. Naturvidenskabelig viden skal ses som et middel til at nå konkrete, spændende og relevante mål og ikke som et mål i sig selv. Eleverne skal arbejde med reelle og vedkommende problemstillinger taget ud af virksomhedernes kontekst, så eleverne ser, hvad viden om fysik, kemi, biologi og andre naturfag helt konkret kan udvikle sig til. Og også hvordan denne viden anvendes i vores hverdag. Naturvidenskabernes Hus er resultatet af et nytænkende samarbejde mellem uddannelsesverdenen, kommune/ amt og erhvervsliv, der skal højne interessen for naturvidenskab og teknik blandt børn og unge. Huset rummer forskellige aktiviteter, der har til formål at inspirere naturfagsundervisningen på landets skoler og gymnasiale uddannelser 4

5 Bygningen Bygningen i sig selv er et fyrtårn for naturvidenskaben, der underbygger og understreger visionen og vækker undren og nysgerrighed. Bygningen udtrykker på én gang enkelhed, klarhed, universalitet og helhed. Enkelheden i det ydre modsvares af bygningens indre, der med vinkler og buer giver spændende rumlige oplevelser og forbindelser. Naturvidenskabernes Hus er et demonstrationsprojekt for energi og miljø med særlig fokus på teknologier til energioptimering. Huset danner ramme om netværksaktiviteter for virksomheder indenfor grøn teknologi. Den runde bygning på m² er fordelt på fire etager. Naturvidenskabernes Hus er et nyt eksempel på en moderne bygning med jordvarme, CTS, regnvands-opsamling, naturlig ventilation og nyeste energiteknologi. Huset har synlige installationer og et 35 m² stort teknikrum som er placeret centralt i huset, hvor energiteknologien vises frem for besøgende. Bæredygtige materialer, samt energirigtige installationer på alle områder i bygningen demonstrerer konkrete eksempler på naturfagenes praktiske virkeliggørelse. Bygningen er således i sig selv et undervisnings- og læringsværktøj indenfor viden om energiformer og energiomsætning. 5

6 AKTIVITETER Aktiviteter i huset på måder, der ikke er oplevet før Naturvidenskabernes Hus udbyder undervisningsforløb indenfor udvalgte faglige emner, hvor vi sammen med underviserne og deres klasse afprøver nye undervisningsformer og didaktiske tilgange. Samtidigt kommer klassen igennem faglige emner på en spændende måde og du får inspiration til din undervisning. Naturvidenskabernes Hus udbyder også kurser og workshops med fokus på både didaktisk og fagligt indhold. Vi bestræber os i alle kurser og workshops på at sætte de faglige emner ind i en virkelig kontekst f.eks. ved at indlede med indlæg fra forskere og virksomhedsrepræsentanter, som arbejder professionelt med det konkrete emne. Derved gives forløbet en anvendelsesorienteret vinkel, som kan bruges i lærernes egen undervisning. Kurser i Naturvidenskabernes Hus vil som oftest være udviklet i samarbejde med andre aktører. 6

7 . MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Du har en formue begravet i haven Danfoss er det sikre valg i jordvarme. På kan du regne ud, hvor meget du kan spare. Bærende stålkonstruktioner Rammekonstruktioner gitterkonstruktioner specialkonstruktioner I 40 år har A-L STÅL leveret bærende stålkonstruktioner til alle former for byggeri i Danmark og udlandet. Virksomheden er i dag en af de betydeligste leverandører af bærende stålkonstruktioner til det danske marked. A-L STÅL producerer, leverer og monterer årligt stålrammer til bygninger med et utal af variationer i såvel udformning som funktion. A-L STÅL fremstiller bl.a. stålspær til industri og landbrug. Er der behov for en større bærende stålkonstruktion, udfører vi dem som gitterkonstruktioner eller søjle-bjælkekonstruktioner. Vi tilbyder også et stadigt stigende antal andre bærende stålkonstruktioner til stadions, badelande, kulturhuse og meget mere. Uanset hvilken type bærende stålkonstruktion du har brug for, så kan du trygt henvende dig til os. Industrivej 23 DK-6900 Skjern Tel. (+45) Fax (+45)

8 Projekterne og deres formål Udviklingsprojekter i Naturvidenskabernes Hus har alle det fælles sigte at give undervisere i grundskoler og på gymnasiale uddannelser nye værktøjer og inspiration til at formidle naturvidenskab. Målet er at fagene opleves som vedkommende og interessante for eleverne. Projekterne kan have forskelligt fokus indenfor de følgende områder: Vi opsamler projektidéer fra lærerne og bliver inspireret af vores netværk til relevante indsatsområder. Projekterne gennemføres af princip med forskningstilknytning for at sikre kvalitet i proces, resultat og videnspredning. Undervisningens indhold og organisering Valg af undervisningsmaterialer Metoder til inddragelse af erhvervsliv og uformelle læringsmiljøer Undervisernes forudsætninger og motivation for naturfag Fysiske rammer for undervisningen Naturfaglig kultur på skolen/gymnasiet Elevernes forudsætninger og motivation for naturfag Forældrenes interesse og opbakning indenfor naturfag Varme, køling, energilagring og genvinding Vi er specialiseret i geotermiske løsninger til disse formål, hvor plads er et problem eller ved stor energi behov God virkningsgrad, kort tilbage betalings tid Lykkegårdsvej Vejen tlf

9 9

10 Bliv medlem af ERHVERVSklubben Vil du og din virksomhed være med til at sikre at børn og unge får en bedre chance for at se lyset i naturvidenskab og teknik? Og vil du samtidig sikre, at din virksomhed bliver synlig blandt fremtidens medarbejdere? Ved at blive medlem af erhvervsklubben får du begge dele. Som medlem af erhvervsklubben udpeger virksomheden en yngre medarbejder med naturvidenskabelig/teknisk baggrund, der kan repræsentere virksomheden. Deltagelse i erhvervsklubben giver repræsentanten adgang til et unikt netværk samt spændende, fagligt og personligt udviklende aktiviteter. Som medlem af erhvervsklubben får virksomheden: Invitation til særarrangementer i Naturvidenskabernes Hus Naturvidenskabernes Hus kan fungere som skoletjeneste for virksomheden Mulighed for at fremme viden om virksomhedens teknologi og produkter blandt de kommende forbrugere Mulighed for deltagelse i undervisningsprojekter, der bringer virksomhedens praksis ud til børn og unge i grundskoler og gymnasier Virksomheden har mulighed for at bruge husets faciliteter til favorable priser Eksponering på sponsortavle opsat i Naturvidenskabernes Hus Omtale på Naturvidenskabernes Hus hjemmeside og i Naturvidenskabernes Hus årsrapport. Et anderledes og udviklende netværk for repræsentanter for virksomheden med et årligt målrettet arrangement, hvor et relevant emne tages op. Repræsentanterne udgør rollemodeller som promoveres for at inspirere unge i deres valg af uddannelse og arbejdsliv» KnowHowZ danner dagligt rammen for erhvervsrettet grunduddannelser, kurser og seminarer.» KnowHowZ er stedet hvor du kan leje kursus- og konferencefaciliteter.» KnowHowZ er stedet hvor du kan leje inspirerende kontorfaciliteter og få professionel sparring til udvikling af din virksomhed. KnowHowz A/S Baldersvej Bjerringbro Tlf Fax

11 Hvor søger du administrativ hjælp? Et jysk gymnasium havde gennem en længere periode haft udfordringer med at finde den rette medarbejder til bogholderfunktionen. Efter at have prøvet forskellige løsninger som ikke fungerede optimalt stod gymnasiet med et akut behov for assistance. Gymnasiet søgte nu hjælp ved PwC s Offentlige Administrationsservice, som dagen efter mødte op med en medarbejder, der havde stor erfaring med bogholderiarbejde indenfor gymnasieområdet. PwC fik hurtigt styr på bogholderiet, ajourført bogføringen og struktureret og effektiviseret arbejdsgangene, så tidsforbruget i bogholderiet i løbet af kort tid blev sænket væsentligt. Det gav gymnasiets rektor mere tid til sine kerneopgaver, som har betydet at PwC s Administrationsservice og rektor p.t. er i dialog omkring en outsourcingaftale på økonomi- og lønområdet. Måske du står med lignende udfordringer? Så vil vi også gerne hjælpe dig. Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte Klaus Jensen, tlf eller Anders Leth, tlf Innovative rådgivere COWI er rådgiver på Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Vi har medvirket i partneringteamet gennem alle projektets faser og har rådgivet om konstruktioner, installationer, akustik og brand. COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. 11

12 Naturvidenskabernes Hus har rammerne til et hvert arrangement Hos Naturvidenskabernes Hus er der mulighed for at holde mødeaktiviteter, workshops, kurser og konferencer i anderledes og inspirerende rammer. Husets særlige arkitektur lægger op til nye tanker og idéer. Naturvidenskabernes Hus er placeret i den smukke Gudenådal. Huset rummer moderne IT udstyr såsom projektorer, trådløst netværk i hele huset, videokonference, interaktive tavler etc. Vi byder virksomheder og institutioner velkommen i Naturvidenskabernes Hus,og skræddersyr arrangementer efter behov. Vi ser gerne at virksomheder, der lejer vores faciliteter er medlem af vores erhvervsklub og dermed er med til at støtte husets arbejde. Bygherrerådgivning, Bygge & Anlæg Tlf Kontakt vores specialenhed vedr. administrativ og økonomisk bygherrerådgivning, herunder økonomistyring og udbud af rådgivningsopgaver o.l. 12

13 Bygningen rummer i alt 2500 m² fordelt på fire etager. I stuen findes auditorium med plads til 130 mennesker, atrium (udstillingsområde), teknikrum og kontorområde. På 1. sal findes Teknoteket og Kreateket, med mulighed for at arbejde eksperimenterende med teknik, fremstilling og håndværk samt mulighed for at udføre grovere analyser og eksperimenter. På 2. sal findes husets laboratorium samt mediatek til teoretisk research, grafisk behandling og præsentation f.eks.gennem film og animationer. På øverste etage findes møde- og loungefaciliteter samt konferencelokale. Denne etage er velegnet til møder og konferencer, ligesom det er her vores gæster holder pauser og får serveret den forudbestilte mad. TEKNIKENTREPRENØR Brøndum A/S Falkevej Viborg Kolding Århus Herning Ringsted København Nuuk Sisimiut 13

14 Hvem vi er og hvor du kontakter os? Du er altid meget velkommen i Naturvidenskabernes Hus på P.E. Eriksensvej Bjerringbro Telefon: VESTERGADE 97-99, 8850 BJERRINGBRO HOMEPAGE: TLF.:

15 Mai Louise Agerskov direktør, Naturvidenskabernes Hus Naturvidenskabernes Hus skal åbne de kommende generationers øjne for de uanede spændende muligheder, der ligger i en uddannelse og karriere indenfor naturvidenskab og teknik. Alt for mange fravælger fagene i en søgen efter adgang til flest mulige udviklingsmuligheder. De unge vil kreativiteten og innovationen. Naturvidenskab og ingeniørfag er ironisk nok ekstremt kreative fag, hvor der hele tiden skal udvikles nye løsninger på nye problemstillinger. Løsninger som skaber morgendagens verden og samfund. Tænk blot på klima. Vi drømmer om at åbne denne virkelighed op for nutidens elever så undervisningen bliver et spejl af virkeligheden. Når undervisningen tager udgangspunkt i hvordan fagene skaber værdi er vi overbevist om at interessen vil følge efter. Og det er det, vi er sat i verden for at bidrage til. Jeg håber vi ses i Naturvidenskabernes Hus! Vi satser på fremtiden Vi bidrager til en bæredygtig udvikling I Hedeselskabet tror vi på, at en massiv udvikling af metoder og teknologier kan hjælpe os til at beskytte naturen og miljøet. Bliv medlem af Hedeselskabet og få tilsendt Vækst, Hedeselskabets tidsskrift, med opdateret viden inden for natur, miljø og energi. Læs mere på Hedeselskabet Tlf

16 Naturvidenskabernes Hus P. E. Eriksensvej Bjerringbro

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Til Vækstforum, Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Ansøger: Fonden Naturvidenskabernes Hus Baldersvej

Læs mere

Forord. Demonstratorium

Forord. Demonstratorium Pixiudgave af Demonstratorium, Projekt til udfoldelse af idéer og visualiseringskoncepter til demonstration af energi og miljø i Naturvidenskabernes Hus. Naturvidenskabernes Hus, maj 2012 Forord Denne

Læs mere

E R H V E R V S K L U B

E R H V E R V S K L U B E R H V E R V S K L U B FEM GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MED Vi forbinder dygtige mennesker med hinanden Kunst skaber glæde og giver energi Kulturoplevelser skaber vækst og arbejdspladser Brandts udvikler jeres

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus Naturvidenskabernes Hus Virksomhedssamarbejde som inspiration til Undervisning i Bæredygtig Udvikling 17. januar 2013 Nanna Seidelin Direktør Disposition Naturvidenskabernes Hus Globale udfordringer Hvad

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Fysiske rammer og pædagogik Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Disposition Kontekst situationen på AARHUS TECH Flytte og byggeprocesser Fysiske rammer og pædagogik

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver SIKKERHED OG TEKNIK ARBEJDSMILJØ OG MILJØ TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR LEDELSE OG ORGANISATION Toppen af pyramiden symboliserer arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der fuldender pyramiden og det hele menneske.

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Stillings- og personprofil Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Maj 2014 Opdragsgiver Høje-Taastrup Gymnasium Adresse Frøgaard Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 3396 4050 www.htg.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Frederiks Smede & VVS A/S

Frederiks Smede & VVS A/S Frederiks Smede & VVS A/S 2 Frederiks Smede & VVS A/S Smede- og VVS-arbejde af høj kvalitet Frederiks Smede & VVS A/S er autoriserede VVS-installatører og udfører desuden alle former for smedearbejde og

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Simple løsninger til krævende brancher. Vi går hele vejen for at sikre dig en god forretning

Simple løsninger til krævende brancher. Vi går hele vejen for at sikre dig en god forretning Simple løsninger til krævende brancher Vi går hele vejen for at sikre dig en god forretning www.eptools.dk ep tools udvikler simple løsninger til komplicerede opgaver over hele verden Hos ep tools får

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

NETVÆRK OG SAMARBEJDE

NETVÆRK OG SAMARBEJDE NETVÆRK OG SAMARBEJDE Henrik Juhl Kristensen Lektor og udviklingsleder Vejle Tekniske Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle VTG.dk POWER POINT BRILLER AF FISKESKÆL, VERDENS DYRESTE MOBILTELEFON

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere