Naturvidenskabelig nytænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvidenskabelig nytænkning"

Transkript

1 Naturvidenskabelig nytænkning Naturvidenskabernes Hus P. E. Eriksensvej Bjerringbro

2 Visionen og Baggrunden Visionen : Vi vil skabe et attraktivt fysisk innovationsmiljø, med optimale rammer for eksperimenterende nyudvikling af undervisning i naturfag. Vi vil være et kraftcenter for udvikling af innovative redskaber og metoder, der kan inspirere til en mere interesseskabende undervisning i naturfag i grundskoler og på gymnasiale uddannelser i Danmark. Vi vil etablere og udvikle netværk på langs og på tværs af uddannelser, erhvervsliv, museer og videncentre. Vi vil engagere erhvervslivet i opgaven med at skærpe den anvendelsesorienterede vinkel i undervisningen. Baggrunden for Naturvidenskabernes Hus Danmark uddanner alt for få inden for de naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Udviklingen er alvorlig af flere grunde. Ikke mindst fordi den truer dansk erhvervslivs adgang til uddannet arbejdskraft med naturvidenskabelige og teknisk/ingeniørfaglige færdigheder. Der er behov for, at interessen for naturfag grundlægges hos børn og unge allerede i skolen. I 2003 besluttede en gruppe fra kommune, amt, virksomheder og uddannelsesinstitutioner at udvikle et naturfagsundervisningslaboratorium. Der skulle være højt til loftet og fokus på at gå nye veje i jagten på metoder og koncepter for naturfagsundervisning, der tænder og engagerer eleverne. Resultatet er Naturvidenskabernes Hus. Huset danner i sig selv et forum for, at grundskoler, gymnasier og virksomheder kan møde hinanden til gensidig inspiration. 2

3 » Vi bygger et nyt hus til fremtidens forskerspirer Salgschef Michael Hougaard og afdelingschef Steen Hestbek fra MT Højgaard foran Naturvidenskabernes Hus, Bjerringsbros nye vartegn. MT Højgaard bygger det nyskabende Naturvidenskabernes Hus, der bliver Bjerringbros nye vartegn og en kilde til inspiration for børn og unge. Professionel byggestyring, tæt samarbejde, overholdte tidsplaner og solidt håndværk udført til punkt og prikke. Det er, hvad vi hos MT Højgaard lægger stor vægt på, når vi løser bygge- og renoveringsopgaver for vores kunder. Og det gælder både for de helt store og unikke projekter og for de mindre håndværksopgaver, som vi også laver rigtig mange af. Fyrtårn for naturvidenskaberne Et af de større byggeprojekter, som vi er særligt stolte af at deltage i, er opførelsen af det nyskabende Naturvidenskabernes Hus, der bliver Bjerringbros nye vartegn. Når huset står klar til at slå dørene op senere i 2009, skal her forskes i naturvidenskabelig pædagogik for alle aldersgrupper lige fra børnehaveklassen til gymnasiets ældste elever. Desuden skal der foregå efter- og videreuddannelse af lærere i de naturvidenskabelige fag, så undervisningen bedre fanger elevernes interesse. Et enestående bygningsværk Naturvidenskabernes hus er et enestående bygningsværk. Det runde hus i fire etager kommer til at fremstå som et stykke fungerende naturvidenskab med synlige installationer, så husets gæster kan opleve, hvordan bygningen både modtager og forbruger energi. Samtidig har huset nogle inspirerende arkitektoniske rammer, som er med til at understøtte husets formål: At vække børn og unges nysgerrighed og inspirere dem til at arbejde med de naturvidenskabelige fag. Håndværk Alt dette gør opførelsen af Naturvidenskabernes Hus til en både anderledes og udfordrende opgave, hvor alle vores byggefaglige kompetencer er i spil. Vi råder nemlig over vores egne dygtige murere, tømrere og betonfolk, der til dagligt klarer alt fra opmuring af skalmure over montering af døre og vinduer til renovering af facader. Både for private virksomheder, offentlige institutioner og boligselskaber. Har du et konkret projekt, du vil drøfte med os, kan du kontakte: Salgschef Michael Hougaard Tel.: mth.dk 3

4 I never teach my pupils; I only attempt to provide the conditions in which they can learn. - Albert Einstein Idéerne og tankerne Naturvidenskab er for alle - og en essentiel del af vores hverdag og hele vores samfund. Interesse og viden om naturvidenskabelige fag skaber grundlag for den afgørende og nødvendige teknologiske udvikling i Danmark. Alt dette er der fantastiske muligheder for i vores hus, der netop er bygget til inspirerende forsøg og anderledes undervisning. Huset tilbyder naturfagslærer afprøvning af anderledes undervisningsforløb med deres klasser, workshops, konferencer og en lang række udviklingsaktiviteter. Associationerne som er forbundet med naturvidenskab hos unge mennesker fysik, kemi, biologi og andre naturfag er desværre ofte begrænset til støvede reagenskolber og hvide kitler med det resultat, at interessen er støt faldende. Allerede i dag uddannes der i Danmark alt for få inden for de naturfaglige og tekniske discipliner. Naturvidenskabernes Hus er etableret med ambitionen og visionen om at vende denne udvikling. Det skal gøres spændende at lære naturfag. Det kræver, at vi tænker undervisning på en helt ny måde. Naturvidenskabelig viden skal ses som et middel til at nå konkrete, spændende og relevante mål og ikke som et mål i sig selv. Eleverne skal arbejde med reelle og vedkommende problemstillinger taget ud af virksomhedernes kontekst, så eleverne ser, hvad viden om fysik, kemi, biologi og andre naturfag helt konkret kan udvikle sig til. Og også hvordan denne viden anvendes i vores hverdag. Naturvidenskabernes Hus er resultatet af et nytænkende samarbejde mellem uddannelsesverdenen, kommune/ amt og erhvervsliv, der skal højne interessen for naturvidenskab og teknik blandt børn og unge. Huset rummer forskellige aktiviteter, der har til formål at inspirere naturfagsundervisningen på landets skoler og gymnasiale uddannelser 4

5 Bygningen Bygningen i sig selv er et fyrtårn for naturvidenskaben, der underbygger og understreger visionen og vækker undren og nysgerrighed. Bygningen udtrykker på én gang enkelhed, klarhed, universalitet og helhed. Enkelheden i det ydre modsvares af bygningens indre, der med vinkler og buer giver spændende rumlige oplevelser og forbindelser. Naturvidenskabernes Hus er et demonstrationsprojekt for energi og miljø med særlig fokus på teknologier til energioptimering. Huset danner ramme om netværksaktiviteter for virksomheder indenfor grøn teknologi. Den runde bygning på m² er fordelt på fire etager. Naturvidenskabernes Hus er et nyt eksempel på en moderne bygning med jordvarme, CTS, regnvands-opsamling, naturlig ventilation og nyeste energiteknologi. Huset har synlige installationer og et 35 m² stort teknikrum som er placeret centralt i huset, hvor energiteknologien vises frem for besøgende. Bæredygtige materialer, samt energirigtige installationer på alle områder i bygningen demonstrerer konkrete eksempler på naturfagenes praktiske virkeliggørelse. Bygningen er således i sig selv et undervisnings- og læringsværktøj indenfor viden om energiformer og energiomsætning. 5

6 AKTIVITETER Aktiviteter i huset på måder, der ikke er oplevet før Naturvidenskabernes Hus udbyder undervisningsforløb indenfor udvalgte faglige emner, hvor vi sammen med underviserne og deres klasse afprøver nye undervisningsformer og didaktiske tilgange. Samtidigt kommer klassen igennem faglige emner på en spændende måde og du får inspiration til din undervisning. Naturvidenskabernes Hus udbyder også kurser og workshops med fokus på både didaktisk og fagligt indhold. Vi bestræber os i alle kurser og workshops på at sætte de faglige emner ind i en virkelig kontekst f.eks. ved at indlede med indlæg fra forskere og virksomhedsrepræsentanter, som arbejder professionelt med det konkrete emne. Derved gives forløbet en anvendelsesorienteret vinkel, som kan bruges i lærernes egen undervisning. Kurser i Naturvidenskabernes Hus vil som oftest være udviklet i samarbejde med andre aktører. 6

7 . MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Du har en formue begravet i haven Danfoss er det sikre valg i jordvarme. På kan du regne ud, hvor meget du kan spare. Bærende stålkonstruktioner Rammekonstruktioner gitterkonstruktioner specialkonstruktioner I 40 år har A-L STÅL leveret bærende stålkonstruktioner til alle former for byggeri i Danmark og udlandet. Virksomheden er i dag en af de betydeligste leverandører af bærende stålkonstruktioner til det danske marked. A-L STÅL producerer, leverer og monterer årligt stålrammer til bygninger med et utal af variationer i såvel udformning som funktion. A-L STÅL fremstiller bl.a. stålspær til industri og landbrug. Er der behov for en større bærende stålkonstruktion, udfører vi dem som gitterkonstruktioner eller søjle-bjælkekonstruktioner. Vi tilbyder også et stadigt stigende antal andre bærende stålkonstruktioner til stadions, badelande, kulturhuse og meget mere. Uanset hvilken type bærende stålkonstruktion du har brug for, så kan du trygt henvende dig til os. Industrivej 23 DK-6900 Skjern Tel. (+45) Fax (+45)

8 Projekterne og deres formål Udviklingsprojekter i Naturvidenskabernes Hus har alle det fælles sigte at give undervisere i grundskoler og på gymnasiale uddannelser nye værktøjer og inspiration til at formidle naturvidenskab. Målet er at fagene opleves som vedkommende og interessante for eleverne. Projekterne kan have forskelligt fokus indenfor de følgende områder: Vi opsamler projektidéer fra lærerne og bliver inspireret af vores netværk til relevante indsatsområder. Projekterne gennemføres af princip med forskningstilknytning for at sikre kvalitet i proces, resultat og videnspredning. Undervisningens indhold og organisering Valg af undervisningsmaterialer Metoder til inddragelse af erhvervsliv og uformelle læringsmiljøer Undervisernes forudsætninger og motivation for naturfag Fysiske rammer for undervisningen Naturfaglig kultur på skolen/gymnasiet Elevernes forudsætninger og motivation for naturfag Forældrenes interesse og opbakning indenfor naturfag Varme, køling, energilagring og genvinding Vi er specialiseret i geotermiske løsninger til disse formål, hvor plads er et problem eller ved stor energi behov God virkningsgrad, kort tilbage betalings tid Lykkegårdsvej Vejen tlf

9 9

10 Bliv medlem af ERHVERVSklubben Vil du og din virksomhed være med til at sikre at børn og unge får en bedre chance for at se lyset i naturvidenskab og teknik? Og vil du samtidig sikre, at din virksomhed bliver synlig blandt fremtidens medarbejdere? Ved at blive medlem af erhvervsklubben får du begge dele. Som medlem af erhvervsklubben udpeger virksomheden en yngre medarbejder med naturvidenskabelig/teknisk baggrund, der kan repræsentere virksomheden. Deltagelse i erhvervsklubben giver repræsentanten adgang til et unikt netværk samt spændende, fagligt og personligt udviklende aktiviteter. Som medlem af erhvervsklubben får virksomheden: Invitation til særarrangementer i Naturvidenskabernes Hus Naturvidenskabernes Hus kan fungere som skoletjeneste for virksomheden Mulighed for at fremme viden om virksomhedens teknologi og produkter blandt de kommende forbrugere Mulighed for deltagelse i undervisningsprojekter, der bringer virksomhedens praksis ud til børn og unge i grundskoler og gymnasier Virksomheden har mulighed for at bruge husets faciliteter til favorable priser Eksponering på sponsortavle opsat i Naturvidenskabernes Hus Omtale på Naturvidenskabernes Hus hjemmeside og i Naturvidenskabernes Hus årsrapport. Et anderledes og udviklende netværk for repræsentanter for virksomheden med et årligt målrettet arrangement, hvor et relevant emne tages op. Repræsentanterne udgør rollemodeller som promoveres for at inspirere unge i deres valg af uddannelse og arbejdsliv» KnowHowZ danner dagligt rammen for erhvervsrettet grunduddannelser, kurser og seminarer.» KnowHowZ er stedet hvor du kan leje kursus- og konferencefaciliteter.» KnowHowZ er stedet hvor du kan leje inspirerende kontorfaciliteter og få professionel sparring til udvikling af din virksomhed. KnowHowz A/S Baldersvej Bjerringbro Tlf Fax

11 Hvor søger du administrativ hjælp? Et jysk gymnasium havde gennem en længere periode haft udfordringer med at finde den rette medarbejder til bogholderfunktionen. Efter at have prøvet forskellige løsninger som ikke fungerede optimalt stod gymnasiet med et akut behov for assistance. Gymnasiet søgte nu hjælp ved PwC s Offentlige Administrationsservice, som dagen efter mødte op med en medarbejder, der havde stor erfaring med bogholderiarbejde indenfor gymnasieområdet. PwC fik hurtigt styr på bogholderiet, ajourført bogføringen og struktureret og effektiviseret arbejdsgangene, så tidsforbruget i bogholderiet i løbet af kort tid blev sænket væsentligt. Det gav gymnasiets rektor mere tid til sine kerneopgaver, som har betydet at PwC s Administrationsservice og rektor p.t. er i dialog omkring en outsourcingaftale på økonomi- og lønområdet. Måske du står med lignende udfordringer? Så vil vi også gerne hjælpe dig. Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte Klaus Jensen, tlf eller Anders Leth, tlf Innovative rådgivere COWI er rådgiver på Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Vi har medvirket i partneringteamet gennem alle projektets faser og har rådgivet om konstruktioner, installationer, akustik og brand. COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. 11

12 Naturvidenskabernes Hus har rammerne til et hvert arrangement Hos Naturvidenskabernes Hus er der mulighed for at holde mødeaktiviteter, workshops, kurser og konferencer i anderledes og inspirerende rammer. Husets særlige arkitektur lægger op til nye tanker og idéer. Naturvidenskabernes Hus er placeret i den smukke Gudenådal. Huset rummer moderne IT udstyr såsom projektorer, trådløst netværk i hele huset, videokonference, interaktive tavler etc. Vi byder virksomheder og institutioner velkommen i Naturvidenskabernes Hus,og skræddersyr arrangementer efter behov. Vi ser gerne at virksomheder, der lejer vores faciliteter er medlem af vores erhvervsklub og dermed er med til at støtte husets arbejde. Bygherrerådgivning, Bygge & Anlæg Tlf Kontakt vores specialenhed vedr. administrativ og økonomisk bygherrerådgivning, herunder økonomistyring og udbud af rådgivningsopgaver o.l. 12

13 Bygningen rummer i alt 2500 m² fordelt på fire etager. I stuen findes auditorium med plads til 130 mennesker, atrium (udstillingsområde), teknikrum og kontorområde. På 1. sal findes Teknoteket og Kreateket, med mulighed for at arbejde eksperimenterende med teknik, fremstilling og håndværk samt mulighed for at udføre grovere analyser og eksperimenter. På 2. sal findes husets laboratorium samt mediatek til teoretisk research, grafisk behandling og præsentation f.eks.gennem film og animationer. På øverste etage findes møde- og loungefaciliteter samt konferencelokale. Denne etage er velegnet til møder og konferencer, ligesom det er her vores gæster holder pauser og får serveret den forudbestilte mad. TEKNIKENTREPRENØR Brøndum A/S Falkevej Viborg Kolding Århus Herning Ringsted København Nuuk Sisimiut 13

14 Hvem vi er og hvor du kontakter os? Du er altid meget velkommen i Naturvidenskabernes Hus på P.E. Eriksensvej Bjerringbro Telefon: VESTERGADE 97-99, 8850 BJERRINGBRO HOMEPAGE: TLF.:

15 Mai Louise Agerskov direktør, Naturvidenskabernes Hus Naturvidenskabernes Hus skal åbne de kommende generationers øjne for de uanede spændende muligheder, der ligger i en uddannelse og karriere indenfor naturvidenskab og teknik. Alt for mange fravælger fagene i en søgen efter adgang til flest mulige udviklingsmuligheder. De unge vil kreativiteten og innovationen. Naturvidenskab og ingeniørfag er ironisk nok ekstremt kreative fag, hvor der hele tiden skal udvikles nye løsninger på nye problemstillinger. Løsninger som skaber morgendagens verden og samfund. Tænk blot på klima. Vi drømmer om at åbne denne virkelighed op for nutidens elever så undervisningen bliver et spejl af virkeligheden. Når undervisningen tager udgangspunkt i hvordan fagene skaber værdi er vi overbevist om at interessen vil følge efter. Og det er det, vi er sat i verden for at bidrage til. Jeg håber vi ses i Naturvidenskabernes Hus! Vi satser på fremtiden Vi bidrager til en bæredygtig udvikling I Hedeselskabet tror vi på, at en massiv udvikling af metoder og teknologier kan hjælpe os til at beskytte naturen og miljøet. Bliv medlem af Hedeselskabet og få tilsendt Vækst, Hedeselskabets tidsskrift, med opdateret viden inden for natur, miljø og energi. Læs mere på Hedeselskabet Tlf

16 Naturvidenskabernes Hus P. E. Eriksensvej Bjerringbro

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

DOMICIL MAGASIN OM NORDJYLLANDS MEST ATTRAKTIVE KONTORER I KATTEGAT SILO

DOMICIL MAGASIN OM NORDJYLLANDS MEST ATTRAKTIVE KONTORER I KATTEGAT SILO DOMICIL MAGASIN OM NORDJYLLANDS MEST ATTRAKTIVE KONTORER I KATTEGAT SILO Kattegat Siloen har givet os... Rum til udvikling! Victor A/S en virksomhed med vokseværk. I Kattegat Siloen har Victor A/S haft

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere